Sie sind auf Seite 1von 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 20.02.2014
Clasa: a VII-a
Profesor: Mereniuc Natalia, gimnaziul Nicoreni, raionul Drochia
Disciplina: Matematica-Algebra
Unitatea de invatare: Rapoarte algebrice
Titlul lectiei: Adunarea si scaderea rapoartelor ( fracțiilor )algebrice
Tipul lectiei: De dobandire de noi cunostinte
Competențe specifice : V-VI
Subcompetențe: 4.2 - 4.6

Obiective operationale:

O1) sa obtina rapoarte prin simplificari si amplificari;

O2) sa adune si sa scada rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu acelasi numitor;

O3) sa adune si sa scada rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu numitori diferiti;

O4) sa aplice notiunile invatate in calcule numerice.

Strategii didactice:

a) Metode si procedee: conversatia euristica, jurnalul cu doua intrari, explicatia, demonstratia,

exercitiul, ;

b) Mijloace de realizare: manualul, fise de lucru, culegeri, tabla, tabla interactivă, creta;

c) Forme de organizare: frontal, individual, perechi, grup.


Scenariu didactic
Etapele Obiec Activitate profesor Activitate elev Strategii Procede Timp
lecției tive didactice e de
evaluare

Evocarea Se stabileste ordinea, climatul necesar începerii Elevii se pregatesc pentru lectie. Conversatia Chestion 7 min
activităţii. euristica area
Se noteaza elevii absenti in catalog. orala
Se propune vizită la cafeneaua matematică ,,
caietul în pătrățele,,
O1 Se propune motto: «Obiectul matematicii Comentează mottoul Exercitiul
este atât e serios, încât este util să nu
pierdem ocazia pentru a-l face puţin mai Exercitiul
frontal
distractiv.»
(Blaise Pascal)
Urmăresc meniul
MENIU:
GUSTAREA RECE
SALATĂ DIN ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Gustări calde :
• Ciorbă matematică
• Tocăniță “ din exerciții cu condimente
din atenție și gîndire ”
• Ciulama din rapoarte algebrice
• Terci matematic
BĂUTURI:
• Coctail matematic.
• Suc - inventativ!
Copturi :
• “ Ruladă matematică cu
umplutuură din dorințe de a
învăța, a învăța și încă o dată a
învăța …”
Desert:
1.“ Înghețată cu frișcă și umplutură ». Conversatia
Rapoarte algebrice euristica
Se pun întrebări Explicatia
• Ce capitol studiem? Analogia
• Ce este un raport de numere reale Un raport de numere reale Chestion
O2 reprezentate prin litere reprezinta o
reprezentate prin litere? area
O3 pereche ordonata de numere reale (a,
• Cum se amplifica sau simplifica aceste
b), orala
rapoarte de numere reale reprezentate
prin litere?
3, x , x-1 , 5 , x+y , 8 , 15y , 6
5 2-x x+1 7 X2 9 y-1 z b0, redactata . a si b se numesc
Selectați fracțiile ordinare și rapoartele algebrice. termenii raportului.
Care sunt asemănările și deosebirile?
Prin analogie cu obținerea fracțiilor
ordinare echivalenteamplificarea sau
simplificarea acestor rapoarte de Observar
numere reale reprezentate prin litere se ea
face astfel: sistemati
ca

Care este domeniul de definiție a rapoartelor si , b, k0.


O2 algebrice? Adevărat sau fals.
R-{2} A F Elevii încercuesc la tabla interactivă
R-{1} A F Scriu la tabla interactivă făcînd
R-{0} A F comentarii.
R-{-1} A F A
R-{0} A F F
Ciorbă matematică A
F
Care din urmatoarele expresii reprezinta
A
Jurnalul cu
două intrări
amplificarea urmatorului raport: ? Realizeaza ceea ce li s-a cerut.

, , , .

Impartiti in doua pagina de caiet cu o linie


verticala. In partea stanga scrieti solutia
exercitiului, iar in partea dreapta justificati
raspunsul dat.
Realizarea Anunt titlul lectiei: “Adunarea si scaderea Scriu titlul lectiei in caiete si sunt Conversatia
sensului rapoartelor (fracțiilor) algebrice” si obiectivele atenți la expunerea obiectivelor
lectiei. lectiei.

Tocăniță din întrebări și răspunsuri. Analizează fișa reper pe care o au în Dialogul 10 min
față.
O3 Prin analogie cu adunarea si scaderea fractiilor Anexa 1
ordinare avem urmatoarele situatii: Aprecieri
Adunarea : Explicatia verbale
O1 1. Daca rapoartele au acelasi numitor, atunci P R PR
+ = (Q≠0) Exemplu:
O2 rezultatul sumei(diferentei) lor este un nou Q Q Q
raport cu acelasi numitor, dar al carui 3 5 35 8
numarator este suma(diferenta) numaratorilor x2+ x2=x2= x2
rapoartelor initiale, adica: a c ac
+ =
b b b
1 4 1 4 5
Exemplu : +  
3 3 3 3
P R S PQR Explicatia
b.   (Q,S≠0)
2. Daca rapoartele nu au acelasi numitor, prin Q S QS
4x 1 4x 2  x  1
amplificari sau simplificari convenabil alese, le Exemplu:  
x 1 x x( x  1)
aducem la acelasi numitor si procedam ca la
a c ad  bc Dialog
 
punctul 1. b d bd 15 min
1 1 5
Exemplu:  
Observatii : 2 3 6
Scaderea:
1. Folosind proprietatile adunarii si inmultirii P R PR
numerelor reale, obtinem si pentru adunarea Q - Q = Q (Q≠0) Exemplu:
rapoartelor proprietatile: comutativitatea, x 4 x4 Explicatia
+ =
asociativitatea, existenta elementului x 1 x 1 x 1
neutru(0) si a opusului.
a c ac 4 Lucru la tabla Observar
2. Uneori este necesar sa descompunem un b b interactivă ea
- = b Exemplu : 2
raport al carui numarator este o sistemati
1 4 1 3
suma(diferenta), in suma(diferenta) a doua   ca
-2 2 2
rapoarte cu acelasi numitor.
P R S P QR
 
Q S QS (Q,S≠0) Exemplu:
Ciulama din rapoarte Algebrice
4x 1 4x  x  1
2
 
x 1 x x( x  1)
a c ad  bc
 
b d bd
1 1 1
Exemplu:  
2 3 6
Rezolvări la tabla interactivă și la tablă

Explicatia

Reflecția Terci matematic Elevii lucrează individual, în perechi Lucru


Se propune sarcina lucrul individual să și în grup individual, în
simplifice rapoartele, în perechi să le adune și în perechi și în
O1 grup să le scadă grup
Anexa 2
Coctail matematic Rezolvă testul și se apreciază după 5 min
O4 Se propune un test individual. rezolvările propuse la tabla interactivă.
Anexa 3 Observar
Suc inventativ Alcătuiesc poieziile și le plasează pe ea
Se propune să alcătuiască o poiezie cu cuvintele pomul din fața clasei. sistemati
adunare, scădere , raport, amplificare, ca 5 min
simplificare, rezultat.Se alătuiește clusteringul
lecției

Se propune pentru acasă Exercițiul 3 (b, c) , Alcătuiesc clusteringul lecției.Notează


O4
4 (c,d) , 12 (b) tema pentru acasă.
Extensia 3 min
pagina 95 Scriu impresiile despre lecție în cartea
Profesorul vine cu o adresare: de reclamații și propuneri.
Fie ca tristețea care vine să
aibă limită, iar fără limită să
fie fericirea.
O mie de speranțe la bine.
Fericire (-∞; +∞).
ANEXA 1
FISA DE INVATARE
•ADUNAREA RAPOARTELOR ALGEBRICE
a c ac P R PR
a.Stiind ca + = (b≠0) ,atunci Q + Q = Q (Q≠0)
b b b
3 1 4
Exemplu: + = =1
4 4 4
3 5 35 8
+ = =
x2 x2 x2 x2
a c ad  bc P R SP  QR
b.Stiind ca + = (b.d≠0),atunci Q + = QS (Q,S≠0)
b d bd S
1 1 5
Exemplu: + =
2 3 6
4 1 4x  x  1 5x  1
+ = =
x 1 x x( x  1) x ( x  1)

FISA DE INVATARE
•SCADEREA RAPOARTELOR ALGEBRICE
a c ac P R PR
a.Stiind ca – = (b≠0),atunci Q – Q = Q (Q≠0)
b b b
4 1 4 1 3
Exemplu: – = =
2 2 2 2
x 4 x4
– =
x 1 x 1 x 1
a c ad  bc P R SP  QR
b. Stiind ca – = (b,d≠0), atunci Q – = QS (Q,S≠0)
b d bd S
1 1 3 2 1
Exemplu: – = – =
2 3 6 6 6
x  1 1 = 2x  2  1 = 2x  3
x - 2x 2x 2x
Anexa 2

; ; ; ; ;

Anexa 3
Test
1. Efectuati calculele, aducand la acelasi numitor cand este necesar:

a) ;

b) ;

c) .