You are on page 1of 223

OPEL ADAM

Priručnik za vlasnika
Sadržaj Uvod .............................................. 2
Ukratko .......................................... 6
Ključevi, vrata i prozori ................. 19
Sjedala, sustavi zaštite ................ 31
Spremište ..................................... 50
Instrumenti i kontrole ................... 69
Osvjetljenje ................................ 103
Kontrola klime ............................ 112
Vožnja i rukovanje ..................... 122
Njega vozila ............................... 155
Servis i održavanje .................... 200
Tehnički podaci .......................... 203
Informacije stranke .................... 214
Kazalo pojmova ......................... 216
2 Uvod

Uvod
Uvod 3

Specifični podaci vozila Uvijek morate poštivati specifične ■ U poglavlju "Ukratko" naći ćete
zakone i propise zemlje u kojoj se uvodne napomene.
Molimo da podatke svog vozila nalazite. Ti zakoni mogu biti različiti
upišete na prethodnu stranicu kako bi ■ Sadržaj na početku ovog priručnika
od informacija u ovim Uputama za i unutar svakog poglavlja pokazuje
bili jednostavno dostupni. Ovi podaci uporabu.
su dostupni u poglavljima gdje se nalaze informacije.
"Servisiranje i održavanje" i "Tehnički Kada se ove Upute za uporabu ■ Kazalo pojmova će Vam omogućiti
podaci" kao i na identifikacijskoj pozivaju na posjet radionici, traženje specifičnih informacija.
pločici. preporučamo Vašeg Opel servisnog
partnera. Za servisiranje vozila na ■ Ove Upute za uporabu odnose se
plin preporučujemo ovlaštenog Opel na vozila s upravljačem na lijevoj
Uvod servisera. strani. Korištenje u vozilima s
Vaše vozilo je konstruirano kao upravljačem na desnoj strani je
Svi Opel servisni partneri pružaju slično.
kombinacija napredne tehnologije, prvoklasnu uslugu po prihvatljivim
sigurnosti, zaštite okoliša i ■ Upute za uporabu koriste tvorničke
cijenama. Iskusni mehaničari, koje je
ekonomičnosti. oznake motora. Odgovarajuće
školovao Opel, rade u skladu sa
Ove Upute za uporabu Vam pružaju specifičnim Opelovim uputama. prodajne oznake se mogu naći u
sve neophodne informacije kako bi poglavlju "Tehnički podaci".
Paket literature za stranku treba
Vam omogućile da svoje vozilo vozite ■ Upute smjera, npr. lijevo ili desno,
uvijek držati pri ruci u vozilu.
sigurno i efikasno. ili naprijed ili natrag, uvijek se
odnose na smjer vožnje.
Budite sigurni da su Vaši putnici Korištenje ovog priručnika
upoznati s mogućim posljedicama ■ Ekrani zaslona vozila možda ne
nesreće i ozljeda koje mogu nastati ■ Ovaj priručnik opisuje sve opcije i podržavaju vaš specifični jezik.
kao posljedica nepravilnog korištenja značajke dostupne za ovaj model.
Određeni opisi, uključujući one za ■ Poruke na zaslonu i oznake u
vozila. unutrašnjosti su napisane masnim
funkcije zaslona i izbornika, možda
nisu primjenjive na vaše vozilo slovima.
zbog izvedbe modela, specifikacija
za zemlju, specijalne opreme ili
dodatne opreme.
4 Uvod

Opasnost, upozorenje i Simboli


oprez Reference stranica su označene s 3.
3 znači "vidi stranicu".
9 Opasnost Želimo Vam mnogo sati ugodne
vožnje
Tekst označen s 9 Opasnost
Adam Opel AG
pruža informacije o opasnostima
od nezgode ili ozljeda.
Nepoštivanje ovih informacija
može ugroziti život.

9 Upozorenje
Tekst označen s 9 Upozorenje
daje informacije o opasnostima od
nezgode ili ozljeda.
Nepridržavanje ovih informacija
može dovesti do ozljede.

Oprez
Tekst označen s Oprez pruža
informacije o mogućem oštećenju
vozila. Nepridržavanje ovih
informacija može dovesti do
oštećenja vozila.
Uvod 5
6 Ukratko

Ukratko Otključavanje vozila

Informacije za prvu
vožnju

Za otvaranje stražnjih vrata gurnite


oznaku marke prema dolje.
Pritisnite prekidač c za otključavanje Daljinski upravljač 3 19, Središnje
vrata i prtljažnika. Otvorite vrata zaključavanje 3 21, Prtljažnik
povlačenjem ručki. 3 23.
Ukratko 7

Podešavanje sjedala Nasloni sjedala Visina sjedala

Pozicioniranje sjedala

Okrenite kotačić za podešavanje Pomicanje poluge pri pumpanju


nagiba. Ne naslanjajte se na naslon gore = sjedalo više
Povucite ručicu, pomjerite sjedalo, sjedalo tijekom podešavanja. dolje = sjedalo niže
otpustite ručicu. Položaj sjedala 3 32, Podešavanje
sjedala 3 33, Preklapanje sjedala Položaj sjedala 3 32, Podešavanje
Položaj sjedala 3 32, Podešavanje
3 34. sjedala 3 33.
sjedala 3 33.

9 Opasnost
Nemojte sjediti bliže od 25 cm od
kola upravljača, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zračnog
jastuka.
8 Ukratko

Podešavanje naslona za Sigurnosni pojas Podešavanje ogledala


glavu Ogledalo u unutrašnjosti

Izvucite sigurnosni pojas i zakačite ga


Pritisnite osigurač, podesite visinu, u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
učvrstite. smije biti uvijen i mora nalijegati uz Za smanjenje zaslijepljenosti,
tijelo. Naslon sjedala ne smije biti podesite polugu na donjoj strani
Nasloni za glavu 3 31. previše nagnut unatrag (maksimalno kućišta ogledala.
približno 25°). Ogledalo u unutrašnjosti 3 27,
Za otkopčavanje pojasa, pritisnite Ogledalo u unutrašnjosti s
crveni gumb na bravi pojasa. automatskim smanjenjem
Položaj sjedala 3 32, Sigurnosni zasljepljivanja 3 28.
pojasevi 3 35, Zračni jastuci
3 38.
Ukratko 9

Vanjska ogledala Podešavanje kola


upravljača

Odaberite odgovarajuće vanjsko


ogledalo i podesite ga.
Otključajte polugu, podesite kolo
Konveksna vanjska ogledala 3 26, upravljača, zatim učvrstite polugu i
Električno podešavanje 3 26, uvjerite se da je u potpunosti
Preklapanje vanjskih ogledala zaključana.
3 27, Grijana vanjska ogledala
Ne podešavajte kolo upravljača ako
3 27.
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljača zaključano.
Zračni jastuci 3 38, Položaji kontakt
brave 3 123.
10 Ukratko

Pregled ploče s instrumentima


Ukratko 11

1 Električni prozori ................... 28 10 Sustav središnjeg 15 Bočni otvori za


2 Vanjska ogledala .................. 26 zaključavanja ........................ 21 provjetravanje na strani
suvozača ............................. 120
3 Tempomat .......................... 133 Način rada za gradsku
vožnju .................................. 131 16 Pretinac za rukavice ............. 50
Graničnik brzine .................. 135 17 Sustav kontrole klime .......... 112
4 Bočni otvori za Odabir goriva ........................ 78
18 Priključak za napajanje ......... 76
provjetravanje ..................... 120 Tipka Eco za sustav stop/ 19 AUX ulaz, USB ulaz .............. 10
5 Signali skretanja i start ..................................... 124
promjene trake, 20 Poluga mjenjača, ručni
upozorenje prednjim Pomoć pri parkiranju .......... 136 mjenjač ............................... 128
svjetlima, kratko i dugo Grijanje sjedala ..................... 35 21 Parkirna kočnica ................. 129
svjetlo .................................. 106 22 Kontakt brava sa
Grijano kolo upravljača ......... 70
Svjetlo izlaska .................... 110 zaključavanjem kola
11 Info zaslon ............................ 91 upravljača ........................... 123
Pozicijska svjetla ................. 106 12 Uključivanje svih 23 Sirena ................................... 70
Gumbi informacijskog pokazivača smjera ............. 105
Zračni jastuk vozača ............ 41
centra vozača ........................ 87 Kontrolno svjetlo za
24 Poluga za otvaranje
6 Instrumenti ........................... 77 deaktiviranje zračnog
poklopca motora ................ 157
7 Kontrole sustava jastuka .................................. 83
25 Podešavanje kola
Infotainment ......................... 69 Kontrolno svjetlo za upravljača ............................. 69
8 Informacijski centar vozača ... 87 sigurnosni pojas suvozača ... 82
26 Prekidač svjetala ................ 103
9 Brisači vjetrobrana, sustav 13 LED statusa
pranja vjetrobrana, stražnji protuprovalnog alarmnog Podešavanje snopa
brisač, stražnji sustav sustava ................................. 25 prednjih svjetala ................. 105
pranja .................................... 71 14 Središnji otvori za Stražnje svjetlo za maglu ... 106
provjetravanje .................... 120
12 Ukratko

Prigušenje osvjetljenja Vanjska svjetla


ploče s instrumentima i
unutarnjih svjetala .............. 107
Kutija s osiguračima ........... 173

Automatska kontrola svjetla


AUTO = automatska kontrola
Zakrenite prekidač: svjetla: vanjska se svjetla
7 = svjetla ugašena automatski uključuju i
8 = bočna svjetla isključuju
9 = prednja svjetla m = aktiviranje ili deaktiviranje
automatske kontrole
osvjetljenja
8 = bočna svjetla
9 = prednja svjetla
Stražnje svjetlo za maglu
Pritisnite r na prekidaču svjetala.
Ukratko 13

Upozorenje prednjim svjetlima, Signali skretanja i promjene Uključivanje svih pokazivača


dugo i kratko svjetlo trake smjera

upozorenje = povucite polugu poluga = desni pokazivač Upravljanje ¨ prekidačem.


prednjim gore smjera Svi pokazivači smjera 3 105.
svjetlima poluga = lijevi pokazivač
dugo svjetlo = gurnite polugu dolje smjera
kratko svjetlo = gurnite ili povucite
polugu Signali skretanja i promjene trake
3 106, Pozicijska svjetla 3 106.
Automatska kontrola svjetla 3 104,
Dugo svjetlo 3 104, Upozorenje
prednjim svjetlima 3 104.
14 Ukratko

Sirena Sustavi pranja i brisanja Pranje vjetrobrana

Brisači vjetrobrana

Pritisnite j. Povucite polugu.


Sustav pranja vjetrobrana 3 71,
2 = brzo Tekućina za pranje 3 159.
1 = sporo
P = isprekidani rad ili automatsko
brisanje upravljano senzorom
za kišu
§ = isključeno
Za jedan ciklus brisanja kad su brisači
vjetrobrana isključeni, pritisnite
polugu dolje.
Brisači vjetrobrana 3 71, Zamjena
metlice brisača 3 162.
Ukratko 15

Brisač stražnjeg prozora Pranje stražnjeg prozora Kontrola klime


Grijanje stražnjeg prozora,
grijana vanjska ogledala

Pritisnite pregibni prekidač za Gurnite polugu.


aktiviranje brisača stražnjeg prozora: Tekućina za pranje se raspršuje na
gornji prekidač = kontinuirani rad stražnji prozor i brisač napravi
donji prekidač = isprekidani rad nekoliko ciklusa brisanja. Grijanje se uključuje pritiskom
srednji položaj = isključeno Brisač/sustav pranja stražnjeg prekidača Ü.
prozora 3 72. Grijanje stražnjeg prozora 3 30.
16 Ukratko

Odmagljivanje i odmrzavanje Sustav kontrole klime 3 112. Mjenjač


prozora
Ručni mjenjač

■ Uključite hlađenje n.
■ Postavite kontrolu temperature na Vožnja unatrag: kad vozilo miruje,
najtopliju razinu. pričekajte 3 sekunde nakon
pritiskanja papučice spojke i zatim
■ Postavite brzinu ventilatora na pritisnite osigurač na poluzi mjenjača
najvišu razinu i odaberite stupanj prijenosa.
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka Ako se stupanj prijenosa ne uključi,
na l. pomaknite polugu u položaj praznog
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora hoda, otpustite i ponovno pritisnite
Ü. papučicu spojke; zatim ponovite
■ Po potrebi otvorite bočne otvore za odabir stupnja prijenosa.
provjetravanje i usmjerite ih prema Ručni mjenjač 3 128.
prozorima vrata.
Ukratko 17

Kretanje Pokretanje motora Sustav stop-start

Provjerite prije kretanja


■ Tlak u gumama i stanje 3 177,
3 213.
■ Razinu motornog ulja i razine
tekućina 3 157.
■ Sve prozore, ogledala, vanjska
svjetla i registarske pločice da na
njima nema prašine, snijega i leda i
da su ispravna.
■ Pravilan položaj ogledala, sjedala i
sigurnosne pojaseve 3 26,
3 32, 3 36. ■ Zakrenite ključ u položaj 1 Ako se vozilo kreće malom brzinom ili
■ Provjerite funkciju pri niskoj brzini, ■ lagano pomaknite kolo upravljača stoji, a određeni uvjeti su ispunjeni,
posebice ako su kočnice vlažne. za oslobađanje brave kola aktivirajte Autostop na sljedeći način:
upravljača ■ Pritisnite papučicu spojke
■ koristite spojku i kočnicu ■ stavite ručicu mjenjača u neutralan
■ ne pritišćite papučicu gasa položaj (prazan hod)
■ ključ zakrenite u položaj 3 i pustite ■ otpustite papučicu spojke
ga Funkciju Autostop označava kazaljka
Pokretanje motora 3 123. u položaju AUTOSTOP na
tahometru.
Za pokretanje motora ponovno
pritisnite papučicu spojke.
Sustav stop-start 3 124.
18 Ukratko

Parkiranje Aktivirajte protuprovalni alarmni


sustav 3 25.
■ Uvijek zategnite parkirnu kočnicu.
Ručnu parkirnu kočnicu zategnite ■ Ne parkirajte vozilo na lako
bez pritiskanja osigurača za zapaljivoj površini. Visoke
otpuštanje. Na uzbrdici ili nizbrdici temperature ispušnog sustava
zategnite što je jače moguće. mogu zapaliti površinu.
Istovremeno pritisnite nožnu ■ Zatvorite prozore.
kočnicu da biste smanjili potrebnu ■ Ventilatori za hlađenje motora
radnu silu. mogu raditi nakon isključivanja
■ Isključite motor. Kontaktni ključ u motora 3 156.
bravi paljenja okrenite u položaj 0 i ■ Nakon rada pri visokim brojevima
izvadite ga. Okrećite kolo okretaja ili pod velikim
upravljača dok ne osjetite da je opterećenjem, pustite da motor
zaključano. kratkotrajno radi pod malim
■ Ako je vozilo parkirano na ravnoj opterećenjem ili u praznom hodu
površini ili na uzbrdici, odaberite otprilike 30 sekundi prije
prvi stupanj prijenosa prije isključivanja radi zaštite
isključivanja kontakta. Na uzbrdici, turbopunjača.
zakrenite prednje kotače od Ključevi, brave 3 19, Parkiranje
rubnjaka. vozila na dulje vrijeme 3 155.
Ako je vozilo parkirano na nizbrdici,
odaberite stupanj prijenosa za
vožnju unatrag prije isključivanja
kontakta. Prednje kotače zakrenite
prema rubnjaku.
■ Zaključajte vozilo prekidačem e na
daljinskom upravljaču.
Ključevi, vrata i prozori 19

Ključevi, vrata i prozori Ključevi, brave Pritisnite osigurač za rasklapanje. Za


sklapanje ključa najprije pritisnite
osigurač.
Ključevi
Ključevi, brave ............................. 19 Zamjenski ključevi Car Pass
Vrata ............................................ 23 Broj ključa je naveden u Car Passu ili Car Pass sadrži podatke vozila
Sigurnost vozila ........................... 24 na odspojivoj pločici. povezane sa sigurnosti i stoga ga
Vanjska ogledala ......................... 26 Broj ključa se mora navesti prilikom trebate čuvati na sigurnom mjestu.
Ogledalo u unutrašnjosti .............. 27 naručivanja zamjenskih ključeva jer je Kada vozilo vozite u radionicu, ovi
komponenta sustava blokade podaci vozila su potrebni za
Prozori ......................................... 28 motora. provođenje određenih radnji.
Krov ............................................. 30 Brave 3 196.

Ključ s preklopivim dijelom Daljinski upravljač


20 Ključevi, vrata i prozori

Koristi se za upravljanje: ■ Preopterećenje sustava središnjeg Baterije ne spadaju u kućno smeće.


■ Sustav središnjeg zaključavanja zaključavanja, kao rezultat Moraju se odložiti na odgovarajuće
učestalog uključivanja u kratkim mjesto za prikupljanje.
■ Protuprovalni sustav zaključavanja vremenskim intervalima, dovod
■ Protuprovalni alarmni sustav električne energije nakratko se Ključ s preklopivim dijelom
■ Električni prozori prekida
Daljinski upravljač ima doseg od ■ Interferencija od jačih radiovalova
približno 20 metara. Može biti iz drugih izvora
ograničeno vanjskim utjecajima. Otključavanje 3 21.
Uključivanjem svih pokazivača
smjera potvrđuje se radnja. Osnovne postavke
Pažljivo rukujte, čuvajte ga od vlage i Neke se postavke mogu promijeniti
visokih temperatura i izbjegavajte na Info zaslonu. Personalizacija
nepotrebno korištenje. vozila 3 98.

Greška Zamjena baterije daljinskog


U slučaju da središnje zaključavanje upravljača
nije moguće aktivirati daljinskim Zamijenite bateriju čim se doseg Rasklopite ključ i otvorite ga.
upravljačem, mogući su sljedeći smanji. Zamijenite bateriju (vrsta baterije
uzroci: CR 2032), pazeći na položaj
■ Prekoračen doseg ugradnje. Zatvorite ga i
■ Napon akumulatora je prenizak sinkronizirajte.
■ Često, uzastopno korištenje Ključ s fiksnim narezanim dijelom
daljinskog upravljača kada nije u Zamjenu akumulatora prepustite
dosegu, što će zahtijevati ponovnu radionici.
sinkronizaciju
Ključevi, vrata i prozori 21

Sinkronizacija daljinskog Personalizacija vozila 3 98. Otključavanje


upravljača
Nakon zamjene baterije, otključajte Središnje zaključavanje
vrata ključem u bravi vozačevih vrata.
Otključava i zaključava vrata,
Daljinski upravljač će se sinkronizirati
prtljažnik i poklopac spremnika
kada uključite kontakt.
goriva.
Povlačenje unutrašnje ručke vrata
Memorirane postavke otključava odgovarajuća vrata. Još
Uvijek kada se ključ izvadi izvadi iz jedno povlačenje ručke otvara vrata.
prekidača paljenja, ključ automatski Napomena
pamti sljedeće postavke: U slučaju nezgode u kojoj su se
■ Osvjetljenje aktivirali zračni jastuci ili zatezači
■ Infotainment sustav pojasa, vozilo se automatski
otključava. Pritisnite prekidač c.
■ Sustav središnjeg zaključavanja Moguć je izbor između dvije
■ Comfort settings (Komforne Napomena
postavke:
postavke) Kratko nakon otključavanja
daljinskim upravljačem vrata se ■ Za otključavanje samo vozačevih
Spremljene postavke se automatski zaključavaju automatski ako nijedna vrata, prtljažnika i poklopca
primjenjuju sljedeći puta, kada se vrata nisu otvorena. spremnika goriva, jednom pritisnite
ključ, korišten za memoriranje, prekidač c. Za otključavanje oba
umetne u prekidač paljenja i okrene u vrata, dvaput pritisnite prekidač c
položaj 1 3 123. ili
Preduvjet je da Vozačeva ■ jednom pritisnite prekidač c za
personalizacija bude uključen u otključavanje oba vrata, prtljažnika
osobnim postavkama Info zaslona. i poklopca spremnika goriva
Ta postavka mora se podesiti za
svaki korišteni ključ.
22 Ključevi, vrata i prozori

Postavka se može promijeniti na Ako vozačeva vrata nisu pravilno Greška u sustavu daljinskog
Info zaslonu. Personalizacija vozila zatvorena, sustav središnjeg upravljača
3 98. zaključavanja neće raditi.
Postavke se mogu memorirati Otključavanje
ključem koji se koristi. Memorirane Prekidač središnjeg
postavke 3 21. zaključavanja
Otključavanje i otvaranje vrata Zaključava ili otključava vrata,
prtljažnika 3 23. prtljažnik i poklopac otvora spremnika
goriva iznutra, iz putničkog prostora.
Zaključavanje
Zatvorite vrata, prtljažnik i poklopac
spremnika goriva.

Ručno otključajte vozačeva vrata


zakretanjem ključa u bravi. Uključite
kontakt i pritisnite prekidač središnjeg
zaključavanja c za otključavanje
vrata suvozača, prtljažnika i poklopca
Pritisnite e prekidač za zaključavanje. otvora spremnika goriva.
Pritisnite c prekidač za otključavanje. Uključenjem paljenja deaktivira se
protuprovalni alarmni sustav.
Pritisnite prekidač e. Zaključavanje
Ručno zaključajte vozačeva vrata
zakretanjem ključa u bravi.
Ključevi, vrata i prozori 23

Greška u sustavu središnjeg Osim toga, može se konfigurirati i


otključavanje vrata vozača ili oba
Vrata
zaključavanja
vrata nakon isključivanja kontakta i
Otključavanje uklanjanja ključa paljenja.
Prtljažnik
Ručno otključajte vozačeva vrata Postavke se mogu promijeniti na Vrata prtljažnika
zakretanjem ključa u bravi. Vrata Info zaslonu. Personalizacija vozila
suvozača se mogu otvoriti 3 98. Otvaranje
povlačenjem unutrašnje ručke Postavke se mogu memorirati
dvaput. Prtljažnik i poklopac otvora ključem koji se koristi 3 21.
spremnika goriva se ne mogu otvoriti.
Da biste deaktivirali protuprovalni
sustav zaključavanja, uključite
kontakt 3 25.

Zaključavanje
Gurnite prema unutra unutarnju
kvaku vrata suvozača. Zatim zatvorite
vozačeva vrata i zaključajte ih izvana
ključem. Poklopac spremnika goriva i
vrata prtljažnika se ne mogu
zaključati. Gurnite donju polovicu znaka marke
kako biste mogli otključati i otvoriti
Automatsko zaključavanje vrata prtljažnika.
Ova sigurnosna značajka se može
konfigurirati da automatski zaključa
oba vrata, prtljažnik i poklopac otvora
spremnika goriva čim se prekorači
određena brzina.
24 Ključevi, vrata i prozori

Zatvaranje Opći savjeti za korištenje vrata Sigurnost vozila


prtljažnika
Protuprovalni sustav
9 Upozorenje zaključavanja
Ne vozite s otvorenim ili
pritvorenim vratima prtljažnika, 9 Upozorenje
npr. pri transportu tereta velikih
dimenzija, jer otrovni ispušni Ne koristite sustav ako su ljudi u
plinovi, koji se ne mogu vidjeti ili vozilu! Vrata se ne mogu otključati
namirisati, mogu ući u vozilo. To iznutra.
može prouzročiti nesvijest te čak i
smrt. Sustav zabravljuje sva vrata. Sva
vrata moraju biti zatvorena, u
Koristite unutrašnju ručku. suprotnom se sustav ne može
Ne pritišćite dodirni prekidač ili Oprez aktivirati.
amblem prilikom zatvaranja jer ćete Ako je kontakt uključen, vozačeva
time ponovno otključati vrata Prije otvaranje zaklopnih vrata vrata moraju jednom biti otvorena i
prtljažnika. prtljažnika, provjerite da li iznad zatvorena tako da se vozilo može
ima prepreka, kao što su garažna osigurati.
Sustav središnjeg zaključavanja vrata, kako biste izbjegli oštećenje
3 21. zaklopnih vrata prtljažnika. Uvijek Otključavanje vozila isključuje sustav
provjerite područje gibanja iznad i mehaničkog zaključavanja protiv
iza vrata prtljažnika. krađe vozila. To nije moguće
prekidačem središnjeg
Napomena zaključavanja.
Ugradnja određene teške opreme
na vrata prtljažnika može utjecati na
mogućnost da ostanu otvorena.
Ključevi, vrata i prozori 25

Aktiviranje Aktiviranje Status tijekom prvih 30 sekundi


■ Samostalno aktiviranje 30 sekundi nakon aktiviranja protuprovalnog
nakon zaključavanja vozila alarmnog sustava:
(inicijalizacija sustava) LED = test, kašnjenje
■ Pritisnite e na daljinskom svijetli spremnosti.
upravljaču radija dva puta unutar LED = vrata, prtljažnik ili
15 sekundi. brzo poklopac motora nisu u
treperi potpunosti zatvoreni, ili
LED statusa greška sustava.
Status nakon što je sustav spreman:
LED sporo = sustav je spreman.
treperi

Pritisnite e na daljinskom upravljaču U slučaju grešaka, zatražite pomoć


radija dva puta unutar 15 sekundi. radionice.

Deaktiviranje
Protuprovalni alarmni Otključavanje vozila deaktivira
sustav protuprovalni alarmni sustav.
Protuprovalni alarmni sustav je Alarm
kombiniran s protuprovalnim
Kada se uključi, čuje se zvuk alarma
sustavom zaključavanja. LED statusa je integriran u senzor na putem zvučnika i istovremeno trepere
Nadgleda: vrhu ploče s instrumentima. svi pokazivači smjera. Broj signala
■ Vrata, prtljažnik, poklopac motora alarma i njihovo trajanje određeno je
■ Kontakt propisima.
26 Ključevi, vrata i prozori

Alarm se može isključiti pritiskom bilo


kojeg prekidača na daljinskom
Ako kontrolno svjetlo i dalje treperi,
probajte pokrenuti motor korištenjem
Vanjska ogledala
upravljaču ili uključivanjem kontakta. rezervnog ključa i zatražite pomoć
radionice.
Konveksni oblik
Protuprovalni alarmni sustav se može
deaktivirati samo pritiskom prekidača Konveksni vanjski retrovizor sadrži
Napomena neravno područje i smanjuje mrtvi kut.
c ili uključivanjem kontakta. Elektronička blokada pokretanja Zbog oblika ogledala predmeti
Uključeni alarm, ako ga vozač ne motora ne zaključava vrata. Uvijek izgledaju manji, što utječe na
isključi, bit će označen paljenjem trebate zaključati vozilo kad ga mogućnost procjenjivanja
svjetala upozorenja. Ona će brzo napuštate i uključiti protuprovalni udaljenosti.
zatreptati dva puta prilikom sljedećeg alarmni sustav 3 21, 3 25.
otključavanja putem Kontrolno svjetlo d 3 86.
radiofrekvencijskog daljinskog Električno podešavanje
upravljača.
Poruke vozila 3 93.

Blokada motora
Sustav je dio prekidača paljenja i
provjerava je li dozvoljeno pokretanje
vozila korištenim ključem.
Blokada motora se aktivira
automatski, nakon što se ključ izvadi
iz prekidača paljenja.
Ako kontrolno svjetlo d treperi kad je
kontakt uključen, došlo je do greške u
sustavu; nije moguće pokretanje
motora. Isključite kontakt i ponovite
pokušaj pokretanja.
Ključevi, vrata i prozori 27

Odaberite odgovarajuće vanjsko


ogledalo zakretanjem prekidača
Parkirni položaj Ogledalo u
Vanjski retrovizoru mogu se preklopiti
ulijevo (L) ili udesno (R). Zatim nježnim pritiskom na vanjski rub
unutrašnjosti
zakrenite prekidač za podešavanja kućišta, primjerice ako se nalazite na
ogledala. skučenom mjestu za parkiranje. Ručno smanjenje
U položaju 0 nije odabrano ogledalo. zaslijepljenosti
Grijani retrovizori
Preklapanje
Da bi se zajamčila sigurnost pješaka,
vanjska ogledala će u slučaju
dovoljno jakog udarca iskočiti iz svog
uobičajenog položaja. Laganim
pritiskom na kućište ogledala vratit
ćete ga u normalni položaj.

Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
Aktivira se pritiskom prekidača Ü.
kućišta ogledala.
Grijanje radi kad motor radi i isključuje
se automatski nakon kratkog
vremena.
28 Ključevi, vrata i prozori

Automatsko smanjenje Prozori


zaslijepljenosti
Vjetrobran
Naljepnice na vjetrobranskom
staklu
Ne lijepite naljepnice, poput onih za
naplatu cestarina, na vjetrobransko
staklo u predjelu unutarnjeg
retrovizora. U suprotnom, područje
otkrivanja osjetnika u kućištu
retrovizora moglo bi biti ograničeno.
Pritisnite prekidač odgovarajućeg
prozora za otvaranje ili ga povucite za
Električni prozori zatvaranje.
Zaslijepljenost od vozila iza Vas se po Lagano pritiskanje ili povlačenje do
noći smanjuje automatski. 9 Upozorenje prvog zapora: prozor se pomiče gore
ili dolje sve dok koristite prekidač.
Posebno pazite pri uporabi
električnih prozora. Opasnost od Jače pritiskanje ili povlačenje do
ozljeda, posebice za djecu. drugog zapora i zatim puštanje:
prozor se automatski pomiče gore ili
Budite oprezni prilikom podizanja dolje s uključenom sigurnosnom
stakala. Provjerite da li ste nešto funkcijom. Za prekid gibanja, još
zahvatili dok se gibaju. jednom upotrijebite prekidač u istom
smjeru.
Uključite kontakt za korištenje
električnih prozora. Zadržano u
slučaju isključenja 3 123.
Ključevi, vrata i prozori 29

Sigurnosna funkcija Inicijalizacija električnih prozora


Ako staklo prozora naiđe na otpor Ako se stakla ne mogu automatski
iznad sredine prozora za vrijeme podići (npr. nakon odspajanja
automatskog zatvaranja, odmah se akumulatora vozila), poruka
zaustavlja i ponovno se otvara. upozorenja ili kod upozorenja
prikazat će se na informacijskom
Zaobilaženje sigurnosne centru vozača.
funkcije Poruke vozila 3 93.
U slučaju poteškoća prilikom Aktivirajte elektroniku prozora kako
zatvaranja, zbog smrzavanja ili slijedi:
sličnog, uključite kotač, povucite
prekidač do prvog zapora i držite 1. Zatvorite vrata.
tako. Prozor se diže bez uključene Pritisnite i držite prekidač c za 2. Uključite kontakt.
sigurnosne funkcije. Za prekid otvaranje prozora. 3. Povucite prekidač dok se prozor
gibanja, pustite prekidač. Pritisnite i držite prekidač e za ne zatvori i držite ga povučenog
zatvaranje prozora. još 2 sekunde.
Upravljanje prozorima izvana
Prozorima se može upravljati daljinski Pustite prekidač za zaustavljanje 4. Postupak ponovite za svaki
izvan vozila. gibanja prozora. prozor.
Ako su stakla do kraja podignuta ili
spuštena, svjetla upozorenja
zatreptat će dvaput.

Preopterećenje
Ako se prozori uzastopno koriste u
kratkim intervalima; korištenje
prozora se onemogućava na neko
vrijeme.
30 Ključevi, vrata i prozori

Grijanje stražnjeg prozora Držač kartice se nalazi na stražnjoj


strani štitnika za sunce.
Krov
Staklena ploča
Sjenilo

Aktivira se pritiskom prekidača Ü.


Grijanje radi kad motor radi i isključuje
se automatski nakon kratkog
vremena.
Gurnite tipku na ručki kako biste
otvorili sjenilo i naveli ga prema
Štitnici za sunce natrag. Automatski se namotava.
Koristite štitnike za sunce radi Središnji položaji nisu mogući.
smanjenja zasljepljivanja
preklapanjem dolje i zakretanjem u Kako biste zatvorili sjenilo, povucite
stranu. ga prema naprijed i pustite da se tipka
zabravi.
Ako štitnici za sunce imaju integrirana
ogledala, poklopci ogledala trebaju
biti zatvoreni tijekom vožnje.
Sjedala, sustavi zaštite 31

Sjedala, sustavi Nasloni za glavu za glavu treba postaviti u najviši


položaj, i za vrlo niske putnike u
zaštite najniži položaj.
Položaj
Podešavanje
Nasloni za glavu .......................... 31 9 Upozorenje Prednji nasloni za glavu,
Prednja sjedala ............................ 32 podešavanje po visini
Vozite samo s naslonom za glavu
Sigurnosni pojasevi ..................... 35 postavljenim u odgovarajući
Zračni jastuci ................................ 38 položaj.
Sustavi zaštite za dijete ............... 44

Pritisnite osigurač, podesite visinu,


učvrstite.

Gornji rub naslona za glavu treba biti


u razini vrha glave. Ako to za vrlo
visoke putnike nije moguće, naslon
32 Sjedala, sustavi zaštite

Stražnji nasloni za glavu,


podešavanje po visini
Prednja sjedala
Položaj sjedala
9 Upozorenje
Vozite samo s pravilno podešenim
sjedalom.

Pritisnite oba osigurača, naslon za


glavu povucite gore i uklonite.
Povucite naslon za glavu prema gore Osigurajte naslon za glavu trakom u
i pustite da se zabravi. Za pomicanje ušici za učvršćenje tereta u prtljažniku
prema dolje pritisnite zasun za 3 66.
otpuštanje i pritisnite naslon za glavu
prema dolje.
Skidanje stražnjeg naslona za glavu
Npr. ako se koristi sigurnosni sustav ■ Sjednite sa stražnjicom što je
za djecu 3 44. moguće više natrag prema naslonu
sjedala. Podesite udaljenost
između sjedala i papučica tako da
su vaše noge lagano savijene kada
Sjedala, sustavi zaštite 33

pritišćete papučice. Suvozačevo Podešavanje sjedala Pozicioniranje sjedala


sjedalo pomaknite što je moguće
više natrag.
9 Opasnost
■ Sjednite s ramenima što je moguće
više natrag prema naslonu sjedala. Nemojte sjediti bliže od 25 cm od
Postavite nagib naslona sjedala kola upravljača, kako bi dozvolili
tako da lagano možete dohvatiti sigurno napuhavanje zračnog
kolo upravljača s lagano savijenim jastuka.
rukama. Održavajte kontakt
između ramena i naslona sjedala
tijekom okretanja kola upravljača. 9 Upozorenje
Ne naginjite naslon sjedala previše
natrag. Preporučamo maksimalni Nikada ne podešavajte sjedala za
nagib od približno 25°. vrijeme vožnje, jer se mogu
nekontrolirano pomaknuti. Povucite ručicu, pomjerite sjedalo,
■ Podesite kolo upravljača 3 69.
otpustite ručicu. Pustite da se sjedalo
■ Postavite visinu sjedala dovoljno zabravi u položaju.
visoko da imate jasan vidik na sve 9 Upozorenje
strane i svih instrumenata. Treba
biti najmanje jedna ruka zračnosti Nikada ništa ne spremajte ispod
između vaše glave i obloge krova. sjedala.
Vaša bedra trebaju lagano
nalijegati na sjedalo bez
utiskivanja.
■ Podesite naslon za glavu 3 31.
34 Sjedala, sustavi zaštite

Nasloni sjedala Visina sjedala Preklapanje sjedala

Okrenite kotačić za podešavanje Pomicanje poluge pri pumpanju Povucite ručicu za oslobađanje
nagiba. Ne naslanjajte se na naslon gore = sjedalo više prema naprijed i preklopite naslon
sjedalo tijekom podešavanja. dolje = sjedalo niže sjedala prema naprijed. Nakon toga
klizno pomaknite sjedalo do položaja
zaustavljanja.
Za povrat klizno pomaknite sjedalo
prema natrag do položaja
zaustavljanja. Podignite naslon
sjedala u uspravan položaj bez
dodirivanja ručice. Pustite da se
naslon sjedala zabravi.
Funkcija memorijskog podešavanja
omogućuje vraćanje sjedala u
originalni položaj nakon preklapanja.
Sjedala, sustavi zaštite 35

Nemojte dodirivati kotačić za


podešavanje nagiba naslona sjedala
Uključite grijanje sjedala pritiskom na
tipku ß odgovarajućeg prednjeg
Sigurnosni pojasevi
dok je naslon preklopljen prema sjedala.
naprijed. Aktiviranje je označeno LED-om u
prekidaču.
Oprez
Dodatnim pritiskom na tipku ß
isključuje se grijanje sjedala.
Kad je sjedalo u najvišem
položaju, gurnite naslone za glavu Grijanje sjedala je moguće koristiti
prema dolje i podignite sjenila za kad motor radi i tijekom automatskog
sunce prije nego naslon sjedala zaustavljanja.
preklopite prema naprijed. Sustav stop-start 3 124.

Grijanje
Sigurnosni pojasevi se blokiraju u
slučaju naglog kočenja ili
usporavanja vozila držeći putnike u
sjedećem položaju. Tako je značajno
smanjena opasnost od ozljeda.

9 Upozorenje
Vežite sigurnosni pojas prije svake
vožnje.
U slučaju nesreće, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas
ugrožavaju suputnike i sebe.
36 Sjedala, sustavi zaštite

Sigurnosni pojasevi konstruirani su Graničnici sile pojasa Napomena


samo za jednu osobu. Sigurnosni Na prednjim sjedalima, pritisak na Ne učvršćujte i ne ugrađujte dodatnu
sustav za dijete 3 44. tijelo se smanjuje postupnim opremu ili druge predmete koji mogu
Periodično provjerite oštećenja, otpuštanjem pojasa tijekom sudara. ometati rad zatezača pojaseva. Ne
zaprljanost i funkciju svih dijelova vršite nikakve izmjene na
sustava sigurnosnog pojasa. Zatezači pojasa komponentama zatezača pojaseva
Pri frontalnim sudarima ili naletima na jer će to obezvrijediti atest vozila.
Oštećene komponente zamijenite.
vozilo sa stražnje strane određene
Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane
jakosti, prednji sigurnosni pojasevi se
Sigurnosni pojas u tri točke
zatezače pojaseva zamijenite u
zatežu.
radionici. Vezanje
Napomena 9 Upozorenje
Uvjerite se da pojasevi nisu oštećeni
ili ukliješteni predmetima oštrih Nepravilno rukovanje (npr.
bridova. Spriječite da prljavština uđe uklanjanje i postavljanje pojaseve)
u spremnike pojasa. može aktivirati zatezače pojaseva.
Podsjetnik za sigurnosni pojas
Svako je sjedalo opremljeno Aktiviranje zatezača pojasa
podsjetnikom za sigurnosni pojas, označava se neprekidnim
koji se za sjedalo vozača označava svijetljenjem kontrolnog indikatora v
kontrolnim indikatorom X na 3 83.
tahometru 3 82, za sjedalo Aktivirani zatezači pojaseva moraju
suvozača kontrolnim indikatorom k se zamijeniti u radionici. Zatezači
na središnjoj konzoli 3 80, a za pojaseva se mogu aktivirati samo Izvucite pojas iz spremnika,
stražnja sjedala simbolima X na jednom. neuvijenog ga povucite preko tijela i
informacijskom centru za vozača umetnite kopču u bravu. Redovito
3 87. zategnite trbušni pojas tijekom vožnje
povlačenjem ramenog pojasa.
Sjedala, sustavi zaštite 37

Uklanjanje Korištenje sigurnosnog pojasa


tijekom trudnoće

Široka ili debela odjeća narušava


pravilno nalijeganje pojasa. Ne
stavljajte predmete kao što su vrećice Za otkopčavanje pojasa, pritisnite
ili mobilni telefoni između pojasa i crveni gumb na bravi pojasa.
9 Upozorenje
tijela.
Trbušni pojas mora biti postavljen
9 Upozorenje što je niže moguće preko zdjelice
radi sprječavanja pritiska na trbuh.
Pojas ne smije nalijegati na čvrste
ili lomljive predmete u džepovima
vaše odjeće.

Podsjetnik za sigurnosni pojas X


3 82.
38 Sjedala, sustavi zaštite

Zračni jastuci zamijeniti kolo upravljača, ploču s


instrumentima, limove karoserije,
brtve vrata, ručke i sjedala.
Sustav zračni jastuka se sastoji od
brojnih individualnih sustav ovisno o Ne vršite nikakve izmjene na
svrsi opreme. zračnim jastucima jer će to
obezvrijediti atest vozila.
Kad se aktiviraju, zračni jastuci se
napuhuju u milisekundama. Također Pri napuhavanju zračnih jastuka
se brzo i ispuše tako da se često oslobađaju se vrući plinovi koji mogu
tijekom sudara i ne primijeti. prouzročiti opekotine.

9 Upozorenje Greška
U slučaju pojave kvara u sustavu
Pri nestručnom rukovanju zračni zračnih jastuka, uključuje se kontrolni EN: NEVER use a rearward facing
se jastuci mogu slučajno aktivirati. indikator v i na informacijskom centru child restraint on a seat protected by
za vozača se prikazuje poruka ili kod an ACTIVE AIRBAG in front of it,
Napomena upozorenja. Sustav nije djelatan. DEATH or SERIOUS INJURY to the
Elektronika koja kontrolira zračne CHILD can occur.
Za uklanjanje uzroka greške
jastuke i zatezače pojaseva nalazi kontaktirajte radionicu. DE: Nach hinten gerichtete
se u središnjoj konzoli. Ne Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
Kontrolno svjetlo sustava zračnih
postavljajte nikakve magnetične verwenden, der durch einen davor
jastuka 3 83.
predmete u to područje. befindlichen AKTIVEN AIRBAG
Ne lijepite ništa na poklopce zračnih geschützt ist, da dies den TOD oder
Sigurnosni sustavi za dijete na SCHWERE VERLETZUNGEN DES
jastuka i ne prekrivajte ih drugim sjedalu suvozača sa sustavom
materijalima. KINDES zur Folge haben kann.
zračnih jastuka FR: NE JAMAIS utiliser un siège
Svaki zračni jastuk napuhuje se Upozorenje sukladno ECE R94.02:
samo jednom. Napuhane zračne d'enfant orienté vers l'arrière sur un
jastuke zamijenite u radionici. siège protégé par un COUSSIN
Nadalje, može biti potrebno GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
Sjedala, sustavi zaštite 39

sous peine d'infliger des DA: Brug ALDRIG en bagudvendt mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
BLESSURES GRAVES, voire autostol på et forsæde med AKTIV VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
MORTELLES à l'ENFANT. AIRBAG, BARNET kan komme i CRIANÇA.
ES: NUNCA utilice un sistema de LIVSFARE eller komme ALVORLIGT IT: Non usare mai un sistema di
retención infantil orientado hacia TIL SKADE. sicurezza per bambini rivolto
atrás en un asiento protegido por un SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro barnstol på ett säte som skyddas med AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
de MUERTE o LESIONES GRAVES en framförvarande AKTIV AIRBAG. pericolo di MORTE o LESIONI
para el NIÑO. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA GRAVI per il BAMBINO!
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ SKADOR kan drabba BARNET. EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
устанавливать детское FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
удерживающее устройство лицом suunnattua lasten turvaistuinta πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
назад на сиденье автомобиля, istuimelle, jonka edessä on από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
оборудованном фронтальной AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
подушкой безопасности, если VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это VAKAVASTI. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
может привести к СМЕРТИ или NO: Bakovervendt PL: NIE WOLNO montować fotelika
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ barnesikringsutstyr må ALDRI brukes dziecięcego zwróconego tyłem do
РЕБЕНКА. på et sete med AKTIV kierunku jazdy na fotelu, przed
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts KOLLISJONSPUTE foran, da det kan którym znajduje się WŁĄCZONA
gericht kinderzitje op een stoel met føre til at BARNET utsettes for PODUSZKA POWIETRZNA.
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om LIVSFARE og fare for ALVORLIGE Niezastosowanie się do tego
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van SKADER. zalecenia może być przyczyną
het KIND te voorkomen. PT: NUNCA use um sistema de ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
retenção para crianças voltado para OBRAŻEŃ u DZIECKA.
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
40 Sjedala, sustavi zaštite

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
sistemini KESİNLİKLE önünde bir varnostnega sedeža, obrnjenega v pentru copil îndreptat spre partea din
AKTİF HAVA YASTIĞI ile nasprotni smeri vožnje, na sedež z spate a maşinii pe un scaun protejat
korunmakta olan bir koltukta AKTIVNO ČELNO ZRAČNO de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR BLAZINO, saj pri tem obstaja acest lucru poate duce la DECESUL
veya AĞIR ŞEKİLDE nevarnost RESNIH ali SMRTNIH sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
YARALANABİLİR. POŠKODB za OTROKA. COPILULUI.
UK: НІКОЛИ не використовуйте SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni CS: NIKDY nepoužívejte dětský
систему безпеки для дітей, що sistem za decu u kome su deca zádržný systém instalovaný proti
встановлюється обличчям назад, okrenuta unazad na sedištu sa směru jízdy na sedadle, které je
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ AKTIVNIM VAZDUŠNIM chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це JASTUKOM ispred sedišta zato što AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
може призвести до СМЕРТІ чи DETE može da NASTRADA ili da se VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ TEŠKO POVREDI. DÍTĚTE.
ДИТИНИ. MK: НИКОГАШ не користете детско SK: NIKDY nepoužívajte detskú
HU: SOHA ne használjon hátrafelé седиште свртено наназад на sedačku otočenú vzad na sedadle
néző biztonsági gyerekülést előlről седиште заштитено со АКТИВНО chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja. или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО. LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav BG: НИКОГА не използвайте atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
zadržavanja za djecu okrenut prema детска седалка, гледаща назад, sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
natrag na sjedalu s AKTIVNIM върху седалка, която е защитена ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
to bi moglo dovesti do SMRTI ili ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE. се стигне до СМЪРТ или neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
ДЕТЕТО. aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
Sjedala, sustavi zaštite 41

AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo instrumentima na suvozačevoj strani.


pretējā gadījumā BĒRNS var gūt Položaj se može prepoznati po 9 Upozorenje
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ. natpisu AIRBAG.
Optimalna zaštita se pruža samo
ET: ÄRGE kasutage tahapoole Sustav prednjih zračnih jastuka se kada je sjedalo u pravilnom
suunatud lapseturvaistet istmel, mille aktivira u slučaju udarca određene položaju 3 32.
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA jakosti sprijeda. Kontakt mora biti
kaitstud iste, sest see võib uključen. Držite područje u kojem se
põhjustada LAPSE SURMA või napuhuju zračni jastuci bez
TÕSISE VIGASTUSE. prepreka.
Osim upozorenja sukladno ECE Pravilno vežite sigurnosni pojas i
R94.02, iz sigurnosnih razloga sigurno ga zakačite. Samo tada je
nemojte koristiti ni sigurnosni sustav zračni jastuk sposoban za zaštitu.
za dijete okrenut prema naprijed na
sjedalu suvozača dok je prednji Bočni zračni jastuci
zračni jastuk aktivan.

9 Opasnost
Nemojte koristiti sigurnosni sustav
za dijete na sjedalu suvozača dok
je prednji zračni jastuk aktivan. Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
udarac, te na taj način značajno
Deaktiviranje zračnog jastuka 3 43. smanjuju opasnost od ozljeda
gornjeg dijela tijela i glave putnika na
prednjim sjedalima.
Prednji zračni jastuci
Sustav prednjih zračnih jastuka
sastoji se od jednog zračnog jastuka
u kolu upravljača i jednog u ploči s
42 Sjedala, sustavi zaštite

Sustav bočnih zračnih jastuka sastoji


se od zračnog jastuka u naslonu 9 Upozorenje
svakog prednjeg sjedala. Položaj se
može prepoznati po natpisu AIRBAG. Držite područje u kojem se
napuhuju zračni jastuci bez
Sustav bočnih zračnih jastuka se prepreka.
aktivira u slučaju udarca određene
jakosti sa strane. Kontakt mora biti Napomena
uključen. Koristite samo zaštitne prekrivače
sjedala koji su odobreni za vozilo.
Budite pažljivi da ne prekrijete
zračne jastuke.
Zračna zavjesa za glavu Napuhani zračni jastuci apsorbiraju
Zračna zavjesa za glavu se sastoji od udarac, smanjujući time značajno
zračnog jastuka u okviru krova na opasnost od ozljeda glave u slučaju
svakoj strani. Položaj se može bočnog sudara.
prepoznati po natpisu AIRBAG na
stupovima krova. 9 Upozorenje
Sustav zračnih zavjesa se aktivira u
slučaju udarca određene jakosti sa Držite područje u kojem se
strane. Kontakt mora biti uključen. napuhuju zračni jastuci bez
Napuhani zračni jastuci apsorbiraju prepreka.
udarac, smanjujući time značajno Kuke na rukohvatima u okviru
opasnost od ozljeda gornjeg dijela krova su pogodne samo za
tijela i zdjelice u slučaju bočnog vješanje laganih odjevnih
sudara. predmeta, bez vješalica. Ne držite
predmete u toj odjeći.
Sjedala, sustavi zaštite 43

Deaktiviranje zračnog Koristite ključ za pokretanje za odabir


9 Opasnost
položaja:
jastuka = prednji zračni jastuci
* Opasnost od ozljeda opasnih po
Sustav suvozačevog zračnog jastuka OFF suvozača su deaktivirani i
mora se deaktivirati, ako je na sjedalo život za dijete koje se nalazi u
neće se napuhati u slučaju sigurnosnom sustavu za dijete s
postavljen sigurnosni sustav za sudara. Kontrolna lampica
dijete. Bočni zračni jastuk i zračna aktiviranim zračnim jastukom
za *"OFF" neprekidno suvozača.
zavjesa, zatezači pojasa i svi sustavi svijetli u srednjoj konzoli.
zračnog jastuka vozača će ostati Može se postaviti Opasnost od ozljeda opasnih po
aktivni. sigurnosni sustav za dijete život za odraslu osobu na sjedalu
u skladu s tablicom Mjesta s deaktiviranim zračnim jastukom
za postavljanje suvozača.
sigurnosnog sustava za
dijete 3 46. Odrasloj
osobi nije dozvoljeno
sjedenje na sjedalu
suvozača.
V = zračni jastuk suvozača je
ON aktivan. Ne smije se
postaviti sigurnosni sustav
za dijete.

Sustav zračnog jastuka suvozača se


može deaktivirati pomoću prekidača
kojim se upravlja ključem na desnoj
strani ploče s instrumentima.
44 Sjedala, sustavi zaštite

Ako kontrolno svjetlo V svijetli


približno 60 sekundi nakon
Sustavi zaštite za dijete Uvijek poštujte lokalne ili nacionalne
propise. U nekim državama,
uključivanja kontakta, zračni jastuci korištenje sigurnosnog sustava za
suvozača uključit će se u slučaju
Sigurnosni sustavi za dijete je zabranjeno na određenim
sudara. dijete sjedalima.
Ako istovremeno svijetle oba Preporučamo sljedeće sigurnosne
kontrolna svjetla, postoji greška u sustave za dijete tvrtke Opel koji su 9 Upozorenje
sustavu. Status sustava nije vidljiv, namijenjeni specifično za vozilo.
stoga nitko ne smije sjediti na Kada koristite sigurnosni sustav
■ Grupa 0, grupa 0+
suvozačevom sjedalu. Odmah za dijete na suvozačevom sjedalu,
Sjedalo za djecu tvrtke OPEL, sa ili zračni jastuci za suvozačevo
kontaktirajte radionicu.
bez Isofix pričvršćenjima, za djecu sjedalo moraju biti isključeni; ako
Promijenite status samo kada vozilo do 13 kg ne, aktiviranje zračnih jastuka
miruje s isključenim kontaktom. predstavlja opasnost za život
■ Grupa I
Status ostaje do sljedeće promjene. djeteta.
FAIR G 0/1 S Isofix, za djecu od 9
Kontrolno svjetlo za deaktiviranje kg do 13 kg iz ove grupe To je posebno slučaj kod
zračnog jastuka 3 83. sigurnosnih sustava za dijete
OPEL Duo, za djecu od 13 kg do 18
kg iz ove grupe usmjerenih prema natrag,
postavljenih na sjedalo suvozača.
■ Grupa II, grupa III
OPEL Kid, OPEL Kidfix, TAKATA Deaktiviranje zračnog jastuka 3 43.
MAXI 2/3 za djecu od 15 kg do 36
kg Odabir odgovarajućeg sustava
Kada se koristi sigurnosni sustav za Stražnja sjedala su najpogodnija
dijete, obratite pažnju na sljedeće lokacija za postavljanje sigurnosnog
upute za korištenje i postavljanje i sustava za dijete.
također na one isporučene sa
sigurnosnim sustavom za dijete.
Sjedala, sustavi zaštite 45

Dijete treba putovati u vozilu Napomena


usmjereno suprotno od smjera vožnje Ne lijepite ništa na sigurnosno dječje
što je moguće duže. Time se sjedalo i ne prekrivajte ga drugim
osigurava da je djetetova kralježnica, materijalima.
koja je još uvijek slaba, izložena Dječji sigurnosni sustav koji je bio
manjem naprezanju u slučaju izložen naprezanju u nezgodi, mora
nezgode. se zamijeniti.
Prikladni su sigurnosni sustavi za
dijete sukladni ECE 44-03 ili
ECE 44-04. Provjerite lokalne zakone
i propise o obaveznom korištenju
sigurnosnih sustava za dijete.
Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete
koje namjeravate koristiti odgovara
tipu vozila.
Pazite da je mjesto postavljanja
sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu
odgovarajuće.
Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz
vozila samo na suprotnoj strani od
prometa.
Kad se sigurnosni sustav za dijete ne
koristi, sjedalo učvrstite sigurnosnim
pojasom, ili ga izvadite iz vozila.
46 Sjedala, sustavi zaštite

Mjesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete


Dozvoljene opcije za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete
Na suvozačevom sjedalu
Klasa mase i godina aktiviran zračni jastuk deaktiviran zračni jastuk Na stražnjim sjedalima
Grupa 0: do 10 kg X U1 U2
ili približno. 10 mjeseci
Grupa 0+: do 13 kg X U1 U2
ili približno 2 godine
Grupa I: 9 do 18 kg X U1 U2, 3
ili približno 8 mjeseci do 4 godine
Grupa II: 15 do 25 kg X X U
ili približno 3 do 7 godina
Grupa III: 22 do 36 kg X X U
ili približno 6 do 12 godina

1 = Samo ako je sustav zračnog jastuka suvozača deaktiviran. Ako je sigurnosni sustav za dijete učvršćen korištenjem
sigurnosnog pojasa u tri točke, pomaknite sjedalo s podešavanjem visine u najviši položaj. Podesite nagib naslona
sjedala što bliže vertikalnom položaju kako bi pojas bio zategnut uz kopču.
2 = Sjedalo dostupno s ISOFIX nosačima za ugradnju i sidrištima za gornji remen 3 49.
3 = Skinite stražnji naslon za glavu ako koristite sigurnosne sustave za djecu u ovoj grupi 3 31.

U = Univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri točke.


X = Nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase.
Sjedala, sustavi zaštite 47

Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za djecu


Grupa mase Grupa veličine Učvršćenje Na suvozačevom sjedalu Na stražnjim sjedalima
Grupa 0: do 10 kg E ISO/R1 X IL *
Grupa 0+: do 13 kg E ISO/R1 X IL *
D ISO/R2 X X
C ISO/R3 X X
Grupa I: 9 do 18 kg D ISO/R2 X X
C ISO/R3 X X
B ISO/F2 X IL, IUF**
B1 ISO/F2X X IL, IUF**
A ISO/F3 X IL, IUF**

IL = Pogodno za određene ISOFIX sigurnosne sustave u kategorijama 'specifično za vozilo', 'ograničeno' ili 'polu
univerzalno'. ISOFIX sigurnosni sustav mora biti odobren za specifični tip vozila.
IUF = Pogodno za prema naprijed usmjeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije odobren za
korištenje u ovoj grupi mase.
X = Nije dozvoljena ugradnja ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete u ovoj grupi mase.
* = Pomaknite odgovarajuće prednje sjedalo ispred sigurnosnog sustava za dijete u krajnji prednji položaj za
podešavanje.
** = Skinite dotični stražnji naslon za glavu ako koristite sigurnosne sustave za djecu iz te kategorije veličine. 3 31.
48 Sjedala, sustavi zaštite

ISOFIX grupa veličine i mehanizam sjedala


A - ISO/F3 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veličine u grupi mase
9 do 18 kg.
B - ISO/F2 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg.
C - ISO/R3 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veličine u grupi mase do
18 kg.
D - ISO/R2 = Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase do 18 kg.
E - ISO/R1 = Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za mlađu djecu u grupi mase do 13 kg.
Sjedala, sustavi zaštite 49

ISOFIX sigurnosni sustavi sustava za djecu. Otvorite vratašca ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete
vodilica kako biste montirali univerzalne kategorije pozicioniranja
za dijete sigurnosni sustav za djecu. u tablici su označeni s IUF.
Učvrstite za vozilo odobrene ISOFIX
sigurnosne sustave za dijete na
ISOFIX nosače za ugradnju. Položaji
Ušice za učvršćenje
ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete gornjeg remena
specifični za vozilo označeni su s IL u Vozilo ima dvije ušice za učvršćivanje
tablici. na stražnjoj strani stražnjih sjedala.
ISOFIX nosači za ugradnju označeni Ušice za učvršćenje gornjeg remena
su logotipom ISOFIX na naslonu označene su simbolom : za dječje
sjedala. sjedalo.

Vozilo je opremljeno vodilicama na Dodatno uz učvršćenje na ISOFIX,


naslonima sjedala koje služe kao vežite gornji remen na ušice za
pomoć za montažu sigurnosnih učvršćenje gornjeg remena.
50 Spremište

Spremište Spremišta Povucite ručicu za otvaranje


poklopca pretinca za rukavice.
U pretincu za rukavice se nalazi držač
9 Upozorenje kovanica.
Spremišta ..................................... 50 Središnja polica pretinca za rukavice
Prtljažnik ...................................... 62 Ne stavljajte teške ili oštre se može ukloniti.
predmete u spremnike. Tako bi se
Sustav krovnog nosača ............... 67 Pretinac za rukavice treba biti
mogla otvoriti vrata prtljažnika, a
Informacije o opterećenju ............ 67 putnici ozlijediti predmetima koji zatvoren za vrijeme vožnje.
se uslijed naglog kočenja,
iznenadne promjene smjera ili Držači šalica
prilikom nesreće počnu slobodno
pomicati.

Pretinac za rukavice

Držači čaša nalaze se na konzoli


između prednjih sjedala. Dizajnirani
su za različite dimenzije čaša.
Spremište 51

Fleksibilna traka držača čaša Prednje spremište

Džepovi u oba vrata namijenjeni su


odlaganju bočica.
Prijenosna gumena traka nalazi se u Spremišta se nalaze ispod prekidača
spremištu ispred ručice mjenjača. svjetala, na središnjoj konzoli ispred
Izvucite traku kako biste učvrstili čašu ručice mjenjača, u džepovima vrata i
ili pepeljaru. u bočnim stranicama u blizini stražnjih
sjedala.

Dodatni držači čaša ili bočica nalaze


se u stražnjim bočnim stranicama.
52 Spremište

Držač parkirne kartice Sustav stražnjeg nosača omogućeno pričvršćivanje električnih


bicikala na nosač na izvlačenje.
Sustav stražnjeg nosača za dva Najveće dopušteno opterećenje na
prilagodniku iznosi 20 kg.
bicikla
Ako se ne koristi, sustav nosača mora
se gurnuti u pod vozila.
Na biciklima ne smije biti predmeta
koji mogu ispasti tijekom prijevoza.

Oprez
Ako je sustav stražnjeg nosača
produljen i vozilo je pod
maksimalnim opterećenjem,
Parkirne kartice ili druge dokumente visina šasije bit će manja.
možete zakvačiti iza držača na
stupiću vjetrobranskog stakla. Pažljivo vozite po strmim
nagibima, preko mosta, izbočina
Sustav stražnjeg nosača (sustav itd.
Flex-Fix) omogućava pričvršćivanje
bicikla na nosač integriran u pod
vozila, koji se izvlači van. Jedan Oprez
dodatan bicikl može se učvrstiti na
prilagodnik. Nije dozvoljen prijevoz Konzultirajte prodavatelja bicikla
drugih predmeta. prije učvršćivanja bicikala s
Najveće dopušteno opterećenje karbonskim okvirima na nosač.
sustava stražnjeg nosača iznosi Bicikli bi se mogli oštetiti.
50 kg s pričvršćenim prilagodnikom i
30 kg bez prilagodnika. Tako je Izvlačenje
Otvorite vrata prtljažnika.
Spremište 53

9 Upozorenje postavljajte nikakve predmete na


sustav i gurnite ga natrag.
Nitko se ne smije nalaziti u Zatražite pomoć radionice.
prostoru izvlačenja sustava
stražnjeg nosača, opasnost od Otklapanje svjetla registarske pločice
ozljeda.

Sustav stražnjeg nosača u potpunosti


izvucite van dok ne čujete da se
učvrstio.
Uvjerite se da sustav stražnjeg
nosača nije moguće gurnuti unutra
bez ponovnog povlačenja poluge
oslobađanja. Podignite svjetlo registarske pločice i
preklopite ga unazad.
Polugu oslobađanja povucite gore.
Sustav se odspaja i brzo izlazi iz 9 Upozorenje
odbojnika.
Postavljanje predmeta na sustav
stražnjeg nosača je dozvoljeno
samo ako je sustav pravilno
zakačen. Ako se sustav stražnjeg
nosača ne zakači pravilno, ne
54 Spremište

Otklapanje stražnjih svjetala Uklonite uzicu i rasklopite ležište


kotača.
Zaključajte sustav stražnjeg nosača

Zakrenite oba stražnja svjetla koliko


je moguće prema natrag.
Zakrenite šarke obaju stražnjih
svjetala koliko je moguće prema Otklapanje ležišta kotača
natrag.
Uklonite traku i zakrenite obje
pričvrsne poluge bočno do kraja.
U suprotnom se ne jamči sigurna
funkcionalnost.
Spremište 55

Sastavljanje nosača za bicikle Pritisnite tipku (1) i uklonite lijevi dio


nosača (2).

Pritisnite nosač prema dolje (1) i


okrenite ručicu (2) unazad za
Podignite nosač na stražnjem kraju zabravljenje.
(1) i povucite ga unazad. Pritisnite tipku (1) i umetnite lijevi dio
Preklopite nosač (2). nosača u desni dio (2).
Učvršćivanje prilagodnika
Ako prevozite dva bicikla, prilagodnik
treba učvrstiti prije pričvršćivanja
prvog bicikla.
56 Spremište

2. Okrenite ručicu (1) prema Učvršćivanje prvog bicikla


naprijed i zadržite je tako, pa
potom spustite prilagodnik (2) na
stražnjem kraju.
3. Otpustite ručicu i provjerite je li
zabravljenje prilagodnika dobro.

1. Stavite prilagodnik na sustav


stražnjeg nosača kao što je 1. Okrenite pedale u položaj
prikazano na slici. prikazan na slici i stavite bicikl na
ležišta kotača.
Provjerite je li bicikl centriran na
ležištima kotača.
4. Provucite remen učvršćen na
prilagodnik ispod ručice kako bi
ste mogli preklopiti sustav
stražnjeg nosača. Učvrstite
remen.
Spremište 57

3. Učvrstite oba kotača bicikla u


ležišta kotača korištenjem
pričvrsnih remena.
4. Provjerite bicikl kako bi se uvjerili
da je sigurno učvršćen.

Oprez
Osigurajte da razmak između
bicikla i vozila bude najmanje
5 cm. Ako je potrebno otpustite
ručku i nagnite je bočno.
2. Pričvrstite kratki pričvrsni nosač 2. Namjestite bicikle na sustavu
na okvir bicikla. Okrenite kotačić u Učvršćivanje drugog bicikla stražnjeg nosača tako da budu
smjeru kazaljke na satu za Učvršćivanje drugog bicikla provodi centrirani, s jednakim prostorom s
učvršćenje. se na sličan način kao učvršćivanje lijeve i desne strane.
prvog bicikla. Treba provesti nekoliko 3. Poravnajte stražnji bicikl s
dodatnih koraka: prednjim. Glavčine kotača
1. Uvijek okrenite pedale u prikladan bicikala ne smiju se međusobno
položaj prije stavljanja bicikla na dodirivati.
nosač. 4. Pričvrstite stražnji bicikl dužim
pričvrsnim držačem i držačima
traje prema postupku za prvi
bicikl. Pričvrsni nosači moraju se
paralelno fiksirati.
58 Spremište

Gurnite ručicu (1) za odbravljenje i Jednom rukom držite okvir (1)


5. Dodatno učvrstite oba kotača
zadržite je u tom položaju. stražnjeg bicikla i povucite petlju (2)
stražnjeg bicikla u ležišta kotača
Gurnite nosač (2) unazad za za odbravljenje.
korištenjem pričvrsnih remena.
preklapanje sustava stražnjeg S obje ruke držite stražnji bicikl i
Preporučljivo je pričvrstiti znak
nosača. preklopite sustav stražnjeg nosača
upozorenja straga na bicikl, da se
■ S postavljenim prilagodnikom: unazad.
bolje vidi.
Za bolju vidljivost, nakon preklapanja
Preklopite sustav stražnjeg nosača 9 Upozorenje sustava stražnjeg nosača uključuju
unazad se stražnja svjetla na vozilu.
Sustav stražnjeg nosača može se Budite pažljivi prilikom odvajanja
preklopiti unazad kako bi se sustava stražnjeg nosača jer se 9 Upozorenje
omogućio pristup prtljažniku. naginje unazad. Opasnost od
■ Bez postavljenog prilagodnika: ozljede. Prilikom ponovnog preklapanja
sustava stražnjeg nosača prema
naprijed, provjerite je li sustav
dobro zabravljen.
Spremište 59

Skidanje bicikala s nosača Rastavljanje nosača za bicikle


Oslobodite pojasne držače na obje
gume bicikla.
Okrenite kotačić u smjeru suprotnom
od smjera kazaljke na satu i skinite
pričvrsne nosače.
Odvajanje prilagodnika
1. Preklapanje ležišta kotača.

3. Okrenite ručicu (1) prema


naprijed i zadržite je u tom
položaju. Pritisnite tipku (1) i uklonite gornji dio
nosača (2).
4. Podignite prilagodnik (2) na
stražnjem kraju i skinite ga.

2. Odvežite remen.
60 Spremište

Pritisnite tipku (1) i postavite nosač


(2).

Preklopite nosač unazad i nakon toga Pravilno složite pričvrsne remene.


ga gurnite prema naprijed do kraja,
dok se sam ne zaustavi (1). Odbravite sustav stražnjeg nosača
Složite pričvrsni nosač kao što je
prikazano na slici. Pritisnite nosač prema dolje na
stražnjem kraju (2).
Okrenite ručicu (1) ustranu za
otpuštanje i podignite nosač (2). Preklapanje ležišta kotača
Preklopite ležište kotača. Učvrstite
remen.
Spremište 61

Zakrenite obje pričvrsne poluge Preklopite svjetlo registarske pločice


prema unutra do kraja. Učvrstite
remen.
Preklapanje stražnjih svjetala

Gurnite polugu oslobađanja prema


gore i držite je. Malo podignite sustav
Svjetlo registarske pločice preklopite i gurnite ga u oblogu branika dok ne
prema naprijed. sjedne na mjesto.
Uvlačenje sustava stražnjeg nosača Poluga oslobađanja se mora vratiti u
Prvo zakrenite stražnja svjetla (1) originalni položaj.
prema naprijed do kraja. Oprez
Zatim zakrenite šarke (2) prema 9 Upozorenje
naprijed do kraja. Provjerite jesu li svi preklopivi
dijelovi, npr. ležišta kotača i Ako se sustav ne može pravilno
pričvrsni nosači, pravilno složeni. učvrstiti, molimo da zatražite
U protivnom se sustav stražnjeg pomoć radionice.
nosača može oštetiti pri pokušaju
uvlačenja.
62 Spremište

Prtljažnik suprotnom bi moglo doći do


tjelesnih ozljeda ili oštećenja
Naslon stražnjeg sjedala je podijeljen predmeta u vozilu u slučaju naglog
u dva dijela. Oba dijela mogu se kočenja ili sudara.
zasebno preklopiti.
Kuka za torbe
Povećanje prtljažnika
Uklonite prekrivač prtljažnika ako je
potrebno.
Pritisnite osigurač i gurnite naslon za
glavu prema dolje.
Povucite pojas na jednom ili oba
držača i preklopite ih prema dolje na
sjedište sjedala.
Za otklapanje podižite držače u
uspravan položaj dok ne čujete da su
se zabravili.
Nasloni sjedala su pravilno učvršćeni
kada crvene oznake na obje poluge Kuke na desnoj stranici prtljažnika
oslobađanja više nisu vidljive. koristite za vješanje vrećica.
Maksimalno opterećenje: 5 kg
9 Upozorenje
Umetnite pločicu zasuna sigurnosnog Prije vožnje, prilikom preklapanja
pojasa u bočni držač kako biste provjerite jesu li nasloni sjedala
zaštitili pojas od oštećenja. ispravno zabravljeni u položaju. U
Spremište 63

Stražnje spremište ■ podignite ušice za učvršćenje


tereta s obje strane i okrenite
Kutija za spremanje kukice za zabravljenje prema
U prtljažniku se nalazi kutija za naprijed kako biste učvrstili kutiju
odlaganje na zatvaranje. Poklopac se na ušicama za učvršćenje,
može zaključati okretanjem gumba. ■ podignite naslone stražnjih sjedala
Mora biti zaključan u vožnji. i postavite pokrov prtljažnika,
Za otvaranje otključajte i podignite ■ ako je vozilo tako opremljeno,
poklopac. pospremite kovčeg s kompletom za
Za skidanje poklopac otvorite i klizno popravak gume u pretinac u kutiji
ga pomaknite bočno, ulijevo. za odlaganje,
Kutija se može odvojiti razdjelnikom. ■ zatvorite i zaključajte poklopac.
■ okrenite kukice za zabravljenje s
Poklopac kutije za odlaganje smije se obje strane prema nazad i pritisnite
opteretiti do maksimalno 20 kg. ušice za učvršćenje tereta prema Prekrivač prtljažnika
dolje u utore, Na prekrivač ne stavljajte nikakve
Uklanjanje ■ podignite kutiju za odlaganje i predmete.
Za pristup trokutu upozorenja, odložite je na preklopljene naslone
kompletu za popravak gume (na sjedala,
nekim verzijama), nosaču rezervnog
■ izvadite kutiju za odlaganje iz
kotača ili za zamjenu žarulje stražnjih
prtljažnika.
svjetala kutija za odlaganje mora se
ukloniti: Ugradnja
■ Uklonite prekrivač prtljažnika ■ Postavite kutiju za odlaganje na
3 63, preklopljene naslone sjedala,
■ preklopite naslone stražnjih sjedala ■ spustite kutiju u prtljažnik,
3 62, ■ otvorite kutiju za odlaganje,
■ otvorite kutiju za odlaganje,
64 Spremište

Otvaranje Uklanjanje Poklopac stražnjeg


spremišta u podu
Poklopac stražnjeg dijela poda

Podignite prekrivač u stražnjem Gurnite prekrivač u lijevo i desno s


dijelu. Zabravljuje se u skoro pa donje strane prema gore i skinite ga.
okomitom položaju. Moguće je i
daljnje otvaranje do naslona za glavu. Postavljanje
Podignite poklopac stražnje ploče
Za zatvaranje prekrivač pomaknite Prekrivač zabravite guranjem u
prema dolje iza točke zabravljenja. poda.
vodilice s obje strane.
Ovisno o verziji, dostupni su alati za
vozilo, oprema za podizanje ili
komplet za popravak gume ispod
poklopca ploče poda.
Alati 3 175, komplet za popravak
gume 3 181.
Spremište 65

Poklopac stražnje ploče poda ■ Podignite i preklopite stražnji dio ■ poklopac ploče poda postavite u
kod verzije sa subwooferom prema naprijed, prtljažnik,
Podignite stražnji dio poklopca ploče ■ povucite poklopac prema
poda za oslobađanje pristupa trokutu stražnjem dijelu, on će se
upozorenja. samostalno polagano podići,
Prilikom zatvaranja poklopca ploče ■ odvojite poklopac od prtljažnika.
poda obavezno je učvrstite čičak
osiguračem.
Uklanjanje

■ polagano ga pomičite prema


naprijed pritom pazeći da vijci za
navođenje uklize u pričvršćenja
prtljažnika te pustite da se poklopac
ploče poda spusti u položaj,
Za oslobađanje pristupa desnom ■ zatvorite poklopac ploče poda
poklopcu prtljažnika, npr. za zamjenu preklapanjem gornjeg dijela prema
žarulje, preklopite naslon stražnjeg straga. Učvrstite ga čičak držačem,
desnog sjedala i izvucite kutiju s
Skinite poklopac ploče poda za ■ naslone sjedala otklopite prema
alatom pored subwoofera. Zamjena
oslobađanje pristupa kutiji s alatom gore.
sijalice 3 166.
3 175, kompletu za popravak gume
3 181 i za zamjenu žarulja stražnjeg Ugradnja
svjetla: ■ Ako ste je izvadili, postavite kutiju s
alatom,
66 Spremište

Opći savjet Ušice za učvršćenje tereta su


namijenjene za sprječavanje klizanja
9 Upozorenje predmeta, npr. korištenjem elastičnih
traka ili mreže za prtljagu.
Iz sigurnosnih razloga odložite sve
dijelove u prtljažnik na njihovo Trokut upozorenja
mjesto, uvijek vozite sa
zatvorenim poklopcem stražnje
ploče poda te, ako je moguće, s
otklopljenim naslonima stražnjih
sjedala. U suprotnom bi slobodni
predmeti u prtljažniku mogli
uzrokovati ozljede u slučaju Verzija sa subwooferom: podignite
nesreće. stražnji dio poklopca ploče poda u
prtljažniku. Povucite ručicu kako biste
Ušice za učvršćenje tereta izvadili trokut upozorenja.
Poklopac stražnjeg podnog
spremišta 3 64.

Trokut upozorenja posprema se


pomoću elastičnih traka u prtljažniku
ispod stražnjeg svjetla.
Ako je vozilo opremljeno kutijom za
odlaganje u prtljažniku, uklonite kutiju
za odlaganje da biste mogli pristupiti
trokutu upozorenja 3 63.
Spremište 67

Komplet za prvu pomoć Sustav krovnog nosača Informacije o


opterećenju
Krovni nosač
Zbog sigurnosnih razloga i kako bi
izbjegli oštećenje krova, preporuča se
sustav krovnog nosača odobren za
vozilo. Više informacija potražite u
svojoj radionici.
Poštujte upute za ugradnju i uklonite
krovni nosač kada se ne koristi.

Ugradnja krovnog nosača


Otvorite poklopac na svakoj
Komplet prve pomoći odložite u pričvrsnoj točki uz pomoć kovanice.
bočno spremište u blizini stražnjih
sjedala. ■ Teške predmete u prtljažniku treba
postaviti iza naslona sjedala.
Uvjerite se da su nasloni sjedala
dobro učvršćeni. Ako se predmeti
mogu slagati, teže predmete treba
staviti na dno.
■ Predmete osigurajte elastičnim
trakama zakačenima za ušice
3 66.
■ Kuke na desnoj stranici prtljažnika
koristite za vješanje vrećica.
Maksimalno opterećenje: 5 kg.
68 Spremište

■ Predmete u prtljažniku učvrstite bačeni unutar vozila i prouzročiti Dozvoljeno opterećenje krova je
kako biste spriječili klizanje. osobne ozljede ili oštećenje tereta 50 kg. Krovno opterećenje je
■ Kada u prtljažniku prevozite ili automobila. kombinirana težina krovnog
predmete, nasloni stražnjih sjedala nosača i tereta.
ne smiju biti nagnuti naprijed. ■ Nosivost je razlika između najveće
dopuštene mase (vidi
■ Ne dozvolite da teret viri iznad identifikacijsku pločicu 3 203) i EC
gornjeg ruba naslona sjedala. mase praznog vozila.
■ Ne stavljajte nikakve predmete na Za izračunavanje nosivosti, unesite
prekrivač prtljažnika ili ploču s podatke Vašeg vozila u tablicu
instrumentima, i ne pokrivajte masa na početku ovog priručnika.
senzor na vrhu ploče s
instrumentima. EC masa praznog vozila uključuje
masu za vozača (68 kg), prtljagu
■ Teret ne smije ometati rad (7 kg) i sve tekućine (spremnik
papučica, parkirne kočnice i poluge goriva napunjen 90 %).
mjenjača ili blokirati slobodu
pokreta vozača. U unutrašnjost ne Opcijska i dodatna oprema
stavljajte nikakve predmete koji povećavaju masu praznog vozila.
nisu učvršćeni. ■ Vožnja s krovnim opterećenjem
■ Ne vozite s otvorenim prtljažnikom. povećava osjetljivost vozila na
bočni vjetar i ima loš utjecaj na
upravljivost vozila zbog povišenog
9 Upozorenje težišta vozila. Jednoliko
rasporedite teret i pravilno ga
Uvijek se uvjerite da je teret u
učvrstite trakama. Tlak u gumama i
vozilu dobro učvršćen. U
brzinu vozila prilagodite uvjetima
suprotnom predmeti mogu biti
opterećenja. Često provjerite i
zategnite trake.
Ne vozite brže od 120 km/h.
Instrumenti i kontrole 69

Instrumenti i kontrole Kontrole Kontrole na kolu


upravljača
Podešavanje kola
Kontrole ....................................... 69 upravljača
Kontrolna svjetla, mjerači i
indikatori ...................................... 77
Informacijski zasloni ..................... 87
Poruke vozila ............................... 93
Putno računalo ............................ 96
Personalizacija vozila .................. 98

Infotainment sustavom, tempomatom


i spojenim mobilnim telefonom se
Otključajte polugu, podesite kolo može upravljati kontrolama na kolu
upravljača, zatim učvrstite polugu i upravljača.
uvjerite se da je u potpunosti Dodatne informacije dostupne su u
zaključana. priručniku infotainment sustava.
Ne podešavajte kolo upravljača ako Sustavi za pomoć vozaču 3 133.
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljača zaključano.
70 Instrumenti i kontrole

Grijano kolo upravljača Sirena

Preporučena područja hvatanja kola


upravljača se brže griju i na višu
Aktivirajte ga pritiskom prekidača *. temperaturu nego druga područja. Pritisnite j.
Aktiviranje je označeno LED-om u Grijanje je moguće koristiti kad motor
prekidaču. radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 124.
Instrumenti i kontrole 71

Brisač/sustav pranja Podesivi interval rada brisača Automatsko brisanje upravljano


senzorom za kišu
vjetrobrana
Brisači vjetrobrana

Ručica brisača u položaju P.


Zakrenite kotačić za podešavanje P = automatsko brisanje
kako bi podesili željeni interval upravljano senzorom za kišu
2 = brzo brisanja: Senzor za kišu očitava količinu vode
1 = sporo kratki = kotačić za podešavanje na vjetrobranu i automatski regulira
P = brisanje u intervalima interval zakrenite prema gore učestalost rada brisača vjetrobrana.
§ = isključeno dugi = kotačić za podešavanje Ako je učestalost uključivanja brisača
interval zakrenite prema dolje veća od 20 sekundi, ručica brisača
Za jedan ciklus brisanja kad su brisači
vjetrobrana isključeni, pritisnite lagano se pomiče u položaj
polugu dolje. mirovanja.
Ne koristite ako je vjetrobran zaleđen.
Isključite u praonicama automobila.
72 Instrumenti i kontrole

Podesiva osjetljivost senzora za kišu Povucite polugu. Tekućina za pranje


se raspršuje na vjetrobran i brisači
naprave nekoliko ciklusa brisanja.

Brisač/sustav pranja
stražnjeg prozora

Senzor održavajte čistim bez prašine,


prljavštine i leda.
Zakrenite kotačić za podešavanje
kako bi podesili osjetljivost: Pranje vjetrobrana
niska = kotačić za
osjetljivost podešavanje
zakrenite prema
dolje
visoka = kotačić za Pritisnite pregibni prekidač za
osjetljivost podešavanje aktiviranje brisača stražnjeg prozora:
zakrenite prema gornji položaj = kontinuirani rad
gore donji položaj = isprekidani rad
srednji položaj = isključeno
Instrumenti i kontrole 73

Temperatura okoline
Pad temperature prikazuje se
trenutno a povećanje temperature
prikazuje se s kašnjenjem.

Gurnite polugu. Tekućina za pranje Grafički prikaz na info-zaslonu u boji


se raspršuje na stražnji prozor i brisač
napravi nekoliko ciklusa brisanja.
Ne koristite ako je stražnje staklo
zaleđeno.
Grafički prikaz na grafičkom info-
Isključite u praonicama automobila.
zaslonu
Brisač stražnjeg prozora se uključuje
automatski kad je uključen brisač
vjetrobrana i kad je odabran stupanj
prijenosa za vožnju unatrag.
Aktiviranje ili deaktiviranje ove
funkcije može se prilagoditi na
info-zaslonu.
Personalizacija vozila 3 98.
74 Instrumenti i kontrole

Ako temperatura okoline padne na Napomena Postavi datum


3 °C prikazuje se poruka upozorenja Pronađite detaljan opis za upotrebu
na informacijskom centru vozača, na izbornika u korisničkom priručniku
vozilima sa zaslonom više klase za sustav Infotainment.
opreme. Postavi vrijeme
9 Upozorenje
Površina ceste već može biti Pritisnite kotačić MENU-TUNE za
zaleđena iako je prikazano ulaz u podizbornik Postavi datum.
nekoliko stupnjeva iznad 0 °C. Zakrenite kotačić MENU-TUNE za
promjenu aktualne vrijednosti prve
Sat Pritisnite kotačić MENU-TUNE za postavke.
ulaz u podizbornik Postavi vrijeme. Pritisnite MENU-TUNE gumb za
Grafički info-zaslon potvrdu postavljene vrijednosti.
Zakrenite kotačić MENU-TUNE za
Pritisnite CONFIG tipku za otvaranje promjenu aktualne vrijednosti prve
Konfiguracija sustava izbornika. Pokazivač tada prelazi na sljedeću
postavke. vrijednost. Ako su sve vrijednosti
Krećite se kroz popis i odaberite Pritisnite MENU-TUNE gumb za postavljene, sustav automatski vraća
stavku izbornika Postavke vremena i potvrdu postavljene vrijednosti. na sljedeću višu razinu izbornika.
datuma za prikaz odgovarajućeg
podizbornika. Pokazivač tada prelazi na sljedeću Postavi format vremena
vrijednost. Ako su sve vrijednosti Za promjenu dostupnih opcija
postavljene, sustav automatski vraća uzastopno pritišćite kotačić MENU-
na sljedeću višu razinu izbornika. TUNE.
Instrumenti i kontrole 75

Postavi format datuma Postavi vrijeme i datum


Za promjenu dostupnih opcija
uzastopno pritišćite kotačić MENU-
TUNE.
Automatsko podešavanje vremena
RDS signal većine VHF odašiljača
automatski postavlja vrijeme. RDS
sinkronizacija vremena može
potrajati nekoliko minuta. Neki
odašiljači ne šalju signal s točnim
vremenom. U takvim slučajevima,
preporuča se da isključite automatsku
sinkronizaciju vremena. Napomena
Pronađite detaljan opis za upotrebu
Za promjenu opcija UKLJUČENO i izbornika u korisničkom priručniku Za podešavanje postavki sata i
ISKLJUČENO uzastopno pritišćite za sustav Infotainment. datuma dodirnite gumbe na zaslonu
kotačić MENU-TUNE. H i I.
Postavi format vremena
Info zaslon u boji Za odabir željenog formata sata RDS sinkronizacija sata
Pritisnite tipku ; i zatim odaberite dodirnite gumbe na zaslonu 12 h ili 24 RDS signal većine VHF odašiljača
dugme Postavke na zaslonu. h. automatski postavlja vrijeme. RDS
sinkronizacija vremena može
Odaberite Vrijeme i datum za prikaz Postavi format datuma potrajati nekoliko minuta. Neki
odgovarajućeg podizbornika. Za odabir željenog formata sata odašiljači ne šalju signal s točnim
dodirnite gumbe na zaslonu < i > te vremenom. U takvim slučajevima,
birajte između dostupnih opcija. preporuča se da isključite automatsku
sinkronizaciju vremena.
76 Instrumenti i kontrole

Za uključivanje ili isključivanje RDS Električna oprema koja se spaja mora Pritisnite upaljač za cigarete.
sinkronizacija sata dodirnite gumbe zadovoljavati zahtjeve Isključuje se automatski kad se
na zaslonu Uključeno ili Isključeno. elektromagnetske kompatibilnosti umetak užari. Izvucite upaljač.
navedene u DIN VDE 40 839.
Priključci za napajanje Ne spajajte uređaje koji daju Pepeljare
električnu energiju, npr. električne
punjače ili baterije. Oprez
Ne oštećujte priključke uporabom
neodgovarajućih utikača. Smiju se upotrebljavati samo za
Sustav stop-start 3 124. pepeo a ne za zapaljive otpatke.

Upaljač za cigarete

Priključak za napajanje od 12 V se
nalazi na središnjoj konzoli.
Ne prekoračujte maksimalnu snagu
potrošnje od 120 W.
Kad je kontakt isključen, priključak za
napajanje je deaktiviran. Dodatno, Prijenosna pepeljara se može nalaziti
priključak za napajanje se deaktivira u držačima za šalice.
u slučaju niskog napona Upaljač za cigarete se nalazi na
akumulatora. središnjoj konzoli.
Instrumenti i kontrole 77

Kontrolna svjetla, Brojač kilometara Brojač dnevno prijeđenih kilometara


broji udaljenost do 2000 km, a nakon
mjerači i indikatori toga ponovno kreće od 0.

Sklop instrumenata Mjerač broja okretaja


Kazaljke na instrumentima se kratko
zakrenu u krajnji položaj kad se
uključi kontakt.

Brzinomjer

U donjoj liniji prikazuje se prijeđena


udaljenost u km.

Brojač dnevno prijeđenih


Prikazuje brzinu vrtnje motora.
kilometara U svakom stupnju prijenosa vozite sa
U gornjoj liniji je prikazana što je moguće nižim brojem okretaja.
zabilježena udaljenost od zadnjeg
resetiranja.
Prikazuje brzinu vozila. Za ponovno postavljanje pritisnite
tipku SET/CLR na ručici pokazivača
smjera na nekoliko sekundi 3 87.
78 Instrumenti i kontrole

Tijekom rada na tekući plin, sustav se LED = rad na benzin


Oprez automatski prebacuje na način rada isključen
na benzin kad se spremnici isprazne LED = rad na tekući plin
Ako je kazaljka u crvenom 3 78. svijetli
području upozorenja, LED = prebacivanje nije
prekoračena je maksimalna Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
treperi moguće, ponestalo je
dozvoljena brzina vrtnje motora. Zbog goriva preostalog u spremniku, jedne vrste goriva
Opasno za motor. količina koja se može nadoliti je
manja od specificiranog kapaciteta Čim se spremnik tekućeg plina
Mjerač goriva spremnika. isprazni, automatski se uključuje rad
na benzin i ostaje uključen sve dok se
ne isključi kontakt.
Prekidač za odabir goriva
Gorivo za rad na tekući plin 3 148.

Prikazuje razinu goriva ili plina u


spremniku ovisno o načinu rada.
Kontrolno svjetlo Y svijetli ako je Pritisnite gumb LPG za prebacivanje
razina u spremniku niska. Ako treperi između rada na benzin i tekući plin.
odmah nadolijte gorivo. LED dioda tipke prikazuje trenutan
način rada.
Instrumenti i kontrole 79

Mjerač temperature Oprez


rashladnog sredstva
motora Ako je temperatura rashladnog
sredstva motora previsoka,
zaustavite vozilo, isključite motor.
Opasno za motor. Provjerite
razinu rashladnog sredstva.

Servisni zaslon
Sustav vijeka trajanja motornog ulja
vam pokazuje kada je potrebno
zamijeniti motorno ulje i filter. Na Na zaslonu na vrhu ispred vozača
osnovi uvjeta vožnje, interval pri preostali vijek trajanja ulja je prikazan
kojem će biti naznačena zamjena u Vehicle Information Menu
motornog ulja i filtera, može značajno (Informacijski izbornik vozila).
varirati.
Prikazuje temperaturu rashladnog Na zaslonu srednje klase opreme,
sredstva. preostali vijek trajanja motornog ulja
prikazan je kontrolnim svjetlom I,
lijevo = radna temperatura dakle, kontakt mora biti uključen, ali
područje motora još nije motor ne smije raditi.
postignuta
srednje = normalna radna Izbornik i funkcija se mogu odabrati
područje temperatura prekidačima na poluzi pokazivača
desno = temperatura je smjera.
područje previsoka Za prikaz preostalog vijeka motornog
ulja:
80 Instrumenti i kontrole

Kada je sustav izračunao da je vijek plava = potvrda aktiviranja


motornog ulja pri kraju, na bijela = potvrda aktiviranja
informacijskom centru vozača
prikazuje se poruke Change Engine
Oil Soon (Ubrzo promijenite ulje) ili
kod upozorenja. Obratite se radionici
unutar jednog tjedna ili 500 km (što se
prije dogodi) radi zamjene motornog
ulja i filtera.
Informacijski centar vozača 3 87.
Servisne informacije 3 200.

Pritisnite MENU tipku za odabir


Vehicle Information Menu
Kontrolna svjetla
(Informacijski izbornik vozila). Opisana kontrolna svjetla ne postoje
Zakrenite kotačić podešavanja za u svim vozilima. Opis se odnosi na
odabir Remaining Oil Life (Preostali sve verzije instrumenata. Ovisno o
vijek trajanja ulja): opremi, položaj kontrolnih lampica
može varirati. Kada se kontakt uključi,
Sustav se mora resetirati pri svakoj većina kontrolnih svjetala će kratko
izmjeni motornog ulja kako bi se svijetliti kao test funkcionalnosti.
omogućilo pravilno funkcioniranje.
Zatražite pomoć radionice. Boje kontrolnog svjetla znače:
Pritisnite SET/CLR prekidač za crvena = opasnost, važni
resetiranje. Radi toga kontakt mora podsjetnik
biti uključen, a motor ugašen. žuta = upozorenje, informacija,
greška
zelena = potvrda aktiviranja
Instrumenti i kontrole 81

Kontrolna svjetla na sklopu instrumenata


82 Instrumenti i kontrole

Kontrolna svjetla na središnjoj Zamjena sijalice 3 162, Osigurači Status sigurnosnog pojasa na
konzoli 3 170. stražnjim sjedalima
Pokazivači smjera 3 106.

Podsjetnik za sigurnosni
pojas
Podsjetnik za sigurnosni pojas
na prednjim sjedalima
X za vozačevo sjedalo svijetli ili
treperi crveno na mjeraču broja
okretaja.
k za suvozačevo sjedalo svijetli ili
treperi crveno na središnjoj konzoli
kada je sjedalo zauzeto. X na informacijskom centru vozača
Pokazivač smjera treperi ili svijetli.
O svijetli ili treperi zeleno. Svijetli
Svijetli
Nakon uključivanja kontakta dok se
Kratko svijetli sigurnosni pojas ne veže. Nakon uključivanja kontakta na
minimalno 35 sekundi dok se
Uključena su pozicijska svjetla.
Treperi sigurnosni pojas ne veže.
Treperi Nakon pokretanja motora do Ako se nezakopčan sigurnosni pojas
Aktiviran je pokazivač smjera ili svi maksimalno 100 sekundi, dok se zakopča u vožnji.
pokazivači smjera. sigurnosni pojas ne pričvrsti.
Treperi
Brzo treperenje: greška pokazivača Vezanje sigurnosnog pojasa 3 36.
Nakon kretanja kada sigurnosni pojas
smjera ili povezanog osigurača. nije vezan.
Instrumenti i kontrole 83

Vezanje sigurnosnog pojasa 3 36. Deaktiviranje zračnog Svijetli za vrijeme rada motora
jastuka Zaustavite vozilo, isključite motor.
Zračni jastuci i zatezači V svijetli žuto.
Akumulator se ne puni. Hlađenje
motora može biti prekinuto. Servo
pojaseva Svijetli približno 60 sekundi nakon što uređaj kočnice može prestati raditi.
v svijetli crveno. je uključen kontakt. Zračni jastuk Zatražite pomoć radionice.
Pri uključivanju kontakta kontrolno suvozača je aktiviran.
svjetlo će zasvijetliti na otprilike * svijetli žuto. Kontrolno svjetlo kvara
4 sekunde. Ukoliko ne zasvijetli ili se Zračni jastuk suvozača je deaktiviran
ne ugasi nakon 4 sekunde ili svijetli za Z svijetli ili treperi žuto.
3 43. Zasvijetli kada se uključi kontakt i gasi
vrijeme vožnje, postoji greška u
sustavu zračnih jastuka. Zatražite se kratko nakon pokretanja motora.
pomoć radionice. Zračni jastuci i 9 Opasnost
zatezači pojasa se možda neće Svijetli za vrijeme rada motora
aktivirati u slučaju nesreće. Opasnost od ozljeda opasnih po Greška u sustavu kontrole emisije
život za dijete koje se nalazi u ispušnog sustava. Može doći do
Aktiviranje zatezača pojaseva ili sustavu zaštite za dijete s
zračnih jastuka označava se stalnim prekoračenja dozvoljene emisije
aktiviranim zračnim jastukom štetnih sastojaka u ispušnim
svijetljenjem v. suvozača. plinovima. Odmah zatražite pomoć
Opasnost od ozljeda opasnih po radionice.
9 Upozorenje život za odraslu osobu s
deaktiviranim zračnim jastukom Treperi za vrijeme rada motora
Za uklanjanje uzroka greške
suvozača. Greška koja može dovesti do
odmah kontaktirajte radionicu.
oštećenja katalizatora. Vozite s
Zatezači pojaseva, zračni jastuci Sustav punjenja laganim gasom dok treperenje ne
3 35, 3 38. prestane. Odmah zatražite pomoć
p svijetli crveno. radionice.
Zasvijetli kada se uključi kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.
84 Instrumenti i kontrole

Ubrzo servisiraj vozilo Djelovanje na papučicu Sustav protiv blokiranja kotača


- svijetli ili treperi žuto. 3 128.
g svijetli žuto.
Dodatno se prikazuje poruka Papučicu spojke potrebno je pritisnuti
upozorenja ili kod upozorenja. za pokretanje motora. Sustav stop- Viši stupanj
start 3 124. [ svijetli zeleno, kao kontrolni
Vozilo je potrebno servisirati.
indikator, ili se prikazuje kao simbol
Zatražite pomoć radionice. Svijetli
na info-zaslonu za vozača na
Poruke vozila 3 93. Papučicu kočnice potrebno je gornjem dijelu, kad se radi uštede
pritisnuti za otpuštanje električne preporuča prebaciti u viši stupanj
parkirne kočnice 3 129. prijenosa.
Sustav kočnica i spojke
Treperi Na nekim se verzijama indikator
Razina tekućine kočnica i Papučicu spojke potrebno je pritisnuti ručice mjenjača prikazuje preko cijele
spojke za pokretanje motora 3 123. stranice u informacijskom centru
vozača.
R svijetli crveno.
Sustav protiv blokiranja Pomoć u vožnji EcoFlex 3 96.
Razina tekućine kočnice i spojke je
preniska 3 159. kotača (ABS)
u svijetli žuto.
Servo upravljač
9 Upozorenje c svijetli žuto.
Svijetli nekoliko sekundi nakon što je
Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte uključen kontakt. Sustav je spreman Pali se sa smanjenim radom
putovanje. Kontaktirajte radionicu. za rad kada se kontrolna lampica
ugasi. servoupravljača
Rad servoupravljača je smanjen zbog
Svijetli nakon uključivanja kontakta Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon pregrijavanja sustava. Kontrolno
ako je ručna parkirna kočnica nekoliko sekundi ili ako svijetli za svjetlo se gasi kada se sustav ohladi.
zategnuta 3 129. vrijeme vožnje, došlo je do greške u
ABS-u. Kočni sustav će i dalje Sustav stop-start 3 124.
funkcionirati ali bez ABS regulacije.
Instrumenti i kontrole 85

Pali se s isključenim radom Elektronička kontrola Sustav kontrole tlaka u


servoupravljača stabilnosti i sustav kontrole gumama
Kvar u sustavu servoupravljača.
Kontaktirajte radionicu. proklizavanja w svijetli ili treperi žuto.
b svijetli ili treperi žuto.
Istovremeno uključivanje c i a Svijetli
Sustav servo upravljanja treba Treperi Gubitak tlaka u gumi. Odmah
kalibrirati, kalibracija sustava 3 131. Sustav je aktivno uključen. Snaga zaustavite vozilo i provjerite tlak u
motora može biti smanjena i vozilo gumi.
može automatski malo kočiti.
Ultrazvučna pomoć pri Treperi
parkiranju Svijetli Greška u sustavu ili je ugrađena
Postoji greška u sustavu. Poruka guma bez senzora tlaka (npr. rezervni
r svijetli žuto. kotač). Nakon 60 - 90 sekundi
upozorenja ili kod upozorenja
Greška u sustavu kontrolno svjetlo stalno svijetli.
prikazuju se na informacijskom centru
ili vozača. Vožnja se može nastaviti. Kontaktirajte radionicu.
Greška zbog prljavih senzora ili su Sustav nije djelatan. Vozna stabilnost Sustav kontrole tlaka u gumama
prekriveni ledom ili snijegom se ipak može pogoršati ovisno o 3 178.
ili uvjetima na površini ceste.
Interferencija zbog vanjskih izvora Za uklanjanje uzroka greške Tlak motornog ulja
ultrazvuka. Jednom kad se izvor kontaktirajte radionicu.
I svijetli crveno.
interferencije ukloni sustav će Elektronička kontrola stabilnosti
Zasvijetli kada se uključi kontakt i gasi
normalno funkcionirati. 3 131, Sustav kontrole proklizavanja
se kratko nakon pokretanja motora.
Za otklanjanje uzroka greške u 3 130.
sustavu kontaktirajte radionicu.
Ultrazvučna pomoć pri parkiranju
3 136.
86 Instrumenti i kontrole

Svijetli za vrijeme rada motora Provjerite razinu ulja prije traženja Dugo svjetlo
pomoći u radionici 3 157.
C svijetli plavo.
Oprez
Svijetli kad je uključeno dugo svjetlo
Niska razina goriva ili tijekom upozorenja prednjim
Podmazivanje motora može biti
prekinuto. Ovo može rezultirati Y svijetli ili treperi žuto. svjetlima 3 104.
oštećenjem motora i/ili
Svijetli
blokiranjem pogonskih kotača.
Razina u spremniku goriva je Stražnje svjetlo za maglu
1. Pritisnite papučicu spojke. preniska. r svijetli žuto.
2. Odaberite neutralnu brzinu. Uključeno je stražnje svjetlo za maglu
Treperi 3 106.
3. Što je brže moguće isključite Gorivo je pri kraju. Odmah nadolijte.
vozilo iz prometa, bez ometanja Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
drugih vozila.
Katalizator 3 127.
Tempomat
4. Isključite kontakt. m svijetli bijelo ili zeleno.

9 Upozorenje Blokada motora Svijetli bijelo


d treperi žuto. Sustav je uključen.
Kad je motor isključen potrebna je Greška u sustavu blokade motora.
znatno veća sila za kočenje i Motor se ne može pokrenuti. Svijetli zeleno
upravljanje. Dok je uključena Tempomat je uključen.
funkcija Autostop, pojačivač Tempomat 3 133.
kočenja će i dalje je djelatan. Vanjsko svjetlo
Nemojte vaditi ključ dok vozilo ne 8 svijetli zeleno.
bude zaustavljeno, u suprotnom bi
Otvorena vrata
Uključena su vanjska svjetla 3 103.
se neočekivano mogla uključiti h svijetli crveno.
blokada upravljača. Otvorena su vrata ili vrata prtljažnika.
Instrumenti i kontrole 87

Informacijski zasloni ■ neka kontrolna svjetla Odaberite stranice izbornika


pritiskom na gumb MENU, simboli
■ informacije o vozilu
izbornika prikazuju se na gornjoj liniji
Informacijski centar ■ informacije o prijeđenim zaslona.
vozača kilometrima/gorivu
Neke se od prikazanih informacija
Informacijski centar vozača (DIC) se ■ poruke vozila prikazuju se kao razlikuju, ovisno o tome vozi li se
nalazi na sklopu instrumenata između kodni brojevi 3 93. vozilo ili je parkirano. Neke su funkcije
brzinomjera i tahometra. Dostupan je dostupne samo u vožnji.
kao zaslon na sredini ili zaslon na Personalizacija vozila 3 98.
vrhu. Memorirane postavke 3 21.

Odabir izbornika i funkcija


Izbornici i funkcije se mogu odabrati
prekidačima na poluzi pokazivača
smjera.

Zaslon na vrhu prikazuje:


■ Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila) X
Zaslon srednje razine prikazuje: ■ Trip/Fuel Information Menu
■ brojač ukupno prijeđenih (Informacijski izbornik putovanje/
kilometara gorivo)W
■ brojač dnevno prijeđenih ■ Izbornik za pomoć u ekološkoj
kilometara vožnji EcoFlex s
88 Instrumenti i kontrole

Pritisnite MENU prekidač za Ovisno o izvedbi, mogući su sljedeći


prebacivanje između izbornika ili za izbornici:
povratak iz podizbornika u sljedeću ■ Unit (Mjerna jedinica): prikazane
višu razinu izbornika. mjerne jedinice se mogu promijeniti
■ Tire Pressure (Tlak u gumi):
provjera tlaka svih guma u vožnji
3 178
■ Tire Load (Opterećenje gume):
odabir kategorije tlaka u gumama
prema trenutnom tlaku u gumama
3 178
Pritisnite SET/CLR prekidač za
odabir funkcije ili za potvrdu poruke.

Vehicle Information Menu


Zakrenite kotačić za podešavanja za
(Informacijski izbornik vozila) X
označavanje opcije izbornika ili za Pritisnite gumb MENU za odabir
postavljanje numeričke vrijednosti. X u gornjem retku na zaslonu
visoke razine opreme.
Okrenite kotačić za namještanje kako
biste izabrali podizbornik. Pritisnite
SET/CLR tipku za potvrdu.
Pratite upute dane u podizbornicima. ■ Remaining Oil Life (Preostali vijek
trajanja ulja): označava vrijeme
zamjene motornog ulja i filtra 3 79
Instrumenti i kontrole 89

Na vozilima s putnim računalom


dostupno je više podizbornika.
Odabir i indikacija mogu biti različiti za
zaslon na sredini i zaslon na vrhu.
Informacijski izbornik putovanja/
goriva, Putno računalo 3 96.

ECO information menu


(Informacijski izbornik ECO
načina rada) s
Pritisnite gumb MENU za odabir
s u gornjem retku na zaslonu
■ Speed Warning (Upozorenje ■ Putni brojač kilometara 1
brzine): ako se prekorači visoke razine opreme.
■ Putni brojač kilometara 2
postavljena brzina, aktivirat će se Okrenite kotačić za namještanje kako
zvuk upozorenja ■ Digitalna brzina biste izabrali podizbornik. Pritisnite
Odabir i indikacija mogu biti različiti za Brojač dnevno prijeđenih kilometara 2 SET/CLR tipku za potvrdu.
zaslon na sredini i zaslon na vrhu. i digitalni brzinomjer dostupni su na
vozilima sa zaslonom više klase
Trip/Fuel Information Menu opreme.
(Informacijski izbornik Resetirajte brojač dnevno prijeđenih
putovanje/gorivo) W kilometara tako što ćete gumb SET/
CLR na ručici pokazivača smjera
Pritisnite gumb MENU za odabir W
držati pritisnutim nekoliko sekundi, ili
u gornjem retku na zaslonu visoke
pritisnite gumb za resetiranje između
razine opreme.
brzinomjera i informacijskog centra
Okrenite kotačić za namještanje kako vozača dok je uključen kontakt.
biste izabrali podizbornik. Pritisnite
SET/CLR tipku za potvrdu.
90 Instrumenti i kontrole

Podizbornici su: Istovremeno se prikazuje trenutna


potrošnja goriva.

■ Economy trend (Trend


■ Oznaka stupnja prijenosa: ekonomičnosti): Prikazuje
Trenutno uključen stupanj ■ Top consumers (Najveći prosječnu potrošnju na prijeđenoj
prijenosa prikazuje se u strelici. potrošači): Popis najvećih udaljenosti od 50 km. Popunjeni
Brojka iznad toga preporučuje potrošača koji su trenutačno segmenti prikazuju potrošnju u
prebacivanje u viši stupanj uključeni prikazuje se padajućim rasponima od 5 km i prikazuje se
prijenosa radi uštede goriva. redoslijedom. Prikazuje se utjecaj topografije ili stila vožnje na
potencijalna ušteda goriva. potrošnju goriva.
Prikaz eko indeksa: Trenutna
potrošnja goriva prikazuje se u Isključen potrošač nestaje s popisa
segmentima na zaslonu. Za i ažuriraju se podaci o potrošnji
ekonomičnu vožnju prilagodite svoj goriva.
stil vožnje kako bi segmenti ostali
unutar eko područja. Što je više
segmenata na zaslonu popunjeno,
to je potrošnja goriva veća.
Instrumenti i kontrole 91

Grafički info-zaslon, info- Grafički info zaslon prikazuje: Gurnite kotačić MENU-TUNE za
■ vrijeme 3 74 potvrdu postavke ili vrijednosti.
zaslon u boji Pritisnite gumb BACK za izlaz iz
Ovisno o konfiguraciji vozila, vozilo ■ temperaturu okoline 3 73
izbornika ili postavke bez promjene ili
ima ■ datum 3 74 brisanje posljednjeg znaka u slijedu
■ Grafički info zaslon ■ postavke za elektronički sustav znakova. Držite gumb pritisnutim
ili kontrole klime 3 115 nekoliko sekundi za brisanje cijelog
■ Infotainment sustav, vidi opis u unosa.
■ info-zaslon u boji s funkcionalnošću
zaslona osjetljivog na dodir. priručniku Infotainment sustava Za izlaz iz izbornika Konfiguracija
■ postavke za personalizaciju vozila sustava uzastopno pritišćite gumb
Oba zaslona nalaze se na ploči s BACK ili pritisnite gumb CONFIG
instrumentima. 3 98
nakon potvrde promjena.
Odabir izbornika i postavki Personalizacija vozila 3 98.
Grafički info zaslon
Izbornicima i postavkama se pristupa Memorirane postavke 3 21.
putem zaslona.

Pritisnite tipku CONFIG: Prikazuje se


stranica izbornika Konfiguracija
sustava.
Okrećite kotačić MENU-TUNE za
odabir postavke ili vrijednosti.
92 Instrumenti i kontrole

Info zaslon u boji ■ poruke sustava Dodirnite ikonu na zaslonu Postavke:


■ poruke vozila 3 93 Prikazuje se stranica izbornika
Postavke. Postavku odaberite
■ postavke za personalizaciju vozila dodirivanjem.
3 98
Još jednom dodirnite odabir kako
Vrsta informacije i kako je prikazana biste potvrdili postavku ili vrijednost.
ovisi o opremi vozila i odabranim
postavkama. Pritisnite gumb na zaslonu q za izlaz
iz izbornika ili postavke bez promjene
Odabir izbornika i postavki ili brisanje posljednjeg znaka u slijedu
Izbornici i postavke biraju se putem znakova.
zaslona osjetljivog na dodir. Za izlaz iz izbornika Postavke
uzastopno pritišćite gumb na zaslonu
q ili pritisnite gumb ; nakon potvrde
Info zaslonu boji prikazuje u boji: promjena.
■ vrijeme 3 74 Personalizacija vozila 3 98.
■ temperaturu okoline 3 73 Memorirane postavke 3 21.
■ datum 3 74
■ postavke za elektronički sustav
kontrole klime 3 115
■ upute za pomoć pri parkiranju i
naprednu pomoć pri parkiranju
3 136
■ Infotainment sustav, vidi opis u Pritisnite gumb ;: prikazuje se
priručniku Infotainment sustava stranica Home.
■ navigacija, vidi opis u priručniku
Infotainment sustava
Instrumenti i kontrole 93

Poruke vozila Poruke vozila na zaslonu na Br. Poruka vozila


sredini 5 Kolo upravljača je zaključano
Poruke su uglavnom prikazane na
informacijskom centru vozača (DIC), 7 Zakrenite kolo upravljača,
u nekim slučajevima zajedno s isključite i zatim uključite
porukom upozorenja i zvučnim kontakt
upozorenjem. 9 Zakrenite kolo upravljača,
ponovno pokrenite motor
12 Vozilo je preopterećeno
13 Kompresor je pregrijan
15 Kvar središnjeg visoko ugra‐
đenog stop svjetla
16 Kvar svjetla kočenja
Poruke vozila su prikazane kao kodni
brojevi. 17 Kvar sustava podešavanja
snopa prednjih svjetala
Br. Poruka vozila
18 Kvar lijevog kratkog svjetla
1 Zamijenite motorno ulje.
Pritisnite SET/CLR prekidač, MENU 19 Kvar stražnjeg svjetla za maglu
2 Nije detektiran daljinski
prekidač ili zakrenite kotačić upravljač, pritisnite papučicu 20 Kvar desnog kratkog svjetla
podešavanja za potvrdu poruke. spojke za ponovno pokretanje 21 Kvar lijevog bočnog svjetla
3 Niska razina rashladnog sred‐ 22 Kvar desnog bočnog svjetla
stva motora
23 Kvar svjetla za vožnju unatrag
4 Isključen klima uređaj
94 Instrumenti i kontrole

Br. Poruka vozila Br. Poruka vozila Br. Poruka vozila


24 Kvar svjetla registarske pločice 59 Otvorite i zatim zatvorite 134 Kvar na sustavu pomoći pri
vozačev prozor parkiranju, očistite odbojnik
25 Kvar prednjeg lijevog
pokazivača smjera 60 Otvorite i zatim zatvorite suvo‐ 136 Servisirajte sustav pomoći pri
začev prozor parkiranju
26 Kvar stražnjeg lijevog
pokazivača smjera 66 Servisirajte protuprovalni 174 Nizak napon akumulatora
alarmni sustav
27 Kvar prednjeg desnog 258 Sustav pomoći pri parkiranju je
pokazivača smjera 67 Servisirajte bravu kola isključen
upravljača
28 Kvar stražnjeg desnog
pokazivača smjera 68 Servisirajte servo upravljač Poruke vozila na zaslonu na
vrhu
35 Zamijenite bateriju u daljinskom 75 Servisirajte klima uređaj
upravljaču
76 Servisirajte sustav upozorenja
48 Očistite sustav upozorenja na na slijepu točku sa strane
slijepu točku sa strane
79 Nadolijte motorno ulje
53 Zategnite čep za ulijevanje
82 Ubrzo zamijenite motorno ulje
goriva
84 Snaga motora je smanjena
56 Neravnoteža tlaka u gumama
na prednjoj osovini 89 Ubrzo servisiraj vozilo
57 Neravnoteža tlaka u gumama 95 Servisirajte zračni jastuk
na stražnjoj osovini
120 Smanjite brzinu za sustav
58 Otkrivanje zimskih guma pomoći na nizbrdici
128 Otvoren poklopac motora Poruke vozila su prikazane kao tekst.
Pratite upute dane u porukama.
Instrumenti i kontrole 95

Sustav prikazuje poruke ovisno o Zvukovi upozorenja ■ Ako pomoć pri parkiranju ili
sljedećim temama: napredna pomoć pri parkiranju
■ Razine tekućina Kada pokrećete motor ili tijekom otkrije predmet.
■ Protuprovalni alarmni sustav vožnje ■ Ako se odabere stupanj za vožnju
Uključit će se samo jedno zvučno unatrag kada je izvučen stražnji
■ Kočnice nosač.
upozorenje.
■ Sustavi kontrole vožnje
Zvučni signal upozorenja za Kad je vozilo parkirano i/ili su
■ Tempomat, ograničavač brzine nekorištenje sigurnosnih pojaseva
■ Sustavi pomoći pri parkiranju ima prioritet nad drugim zvučnim
otvorena vozačeva vrata
signalima upozorenja. ■ Kad je ključ u kontakt bravi.
■ Svjetla, zamjena sijalice
■ Ako sigurnosni pojas nije vezan. ■ S uključenim vanjskim svjetlima.
■ Sustav brisanja/pranja
■ Vrata, prozori ■ Ako vrata ili vrata prtljažnika nisu Dok je uključena funkcija
potpuno zatvorena kada vozilo Autostop
■ Daljinski upravljač
kreće.
■ Sigurnosni pojasevi ■ Ako su vrata vozača otvorena.
■ Ako se određena brzina prekorači
■ Zračni jastuci kad je parkirna kočnica zategnuta.
■ Motor i mjenjač ■ Ako se prekorači programirana
Napon baterije
■ Tlak u gumi brzina. Kad napon akumulatora postane
nizak, prikazat će se poruka
■ Akumulator ■ Ako se poruka upozorenja ili kod
upozorenja ili kod upozorenja 174 na
upozorenja prikažu na
informacijskom centru vozača.
Poruke vozila na informacijskom centru vozača ili
info zaslonu u boji grafičkom info-zaslonu.
Neke važne poruke mogu se dodatno
prikazati na info-zaslonu u boji. Neke
poruke prikazuju se samo na nekoliko
sekundi.
96 Instrumenti i kontrole

1. Odmah isključite električne


potrošače koji nisu potrebni za
Putno računalo
sigurnu vožnju, kao što su
Izbornici i funkcije se mogu odabrati
grijanje, grijani stražnji prozor ili
putem gumba na ručici pokazivača
drugi veći potrošači.
smjera 3 87.
2. Napunite akumulator
neprekidnom vožnjom kroz neko
vrijeme ili uporabom punjača.
Poruka upozorenja ili kod upozorenja
nestat će nakon dva uzastopna
pokretanja motora, bez pada napona.
Ako se akumulator ne može napuniti,
neka radionica otkloni uzrok kvara. Trip/Fuel Information Menu
(Informacijski izbornik putovanje/
gorivo) na zaslonu visoke razine
opreme
Zakrenite prekidač za podešavanje
na odabir podizbornika:
Pritisnite tipku MENU za odabir W
na zaslonu ispred vozača.
Instrumenti i kontrole 97

■ Putni brojač kilometara 2


■ Prosječna potrošnja 2
■ Prosječna brzina 2

■ Putni brojač kilometara 1 Brojač dnevno prijeđenih


■ Prosječna potrošnja 1 kilometara
■ Prosječna brzina 1 Brojač dnevno prijeđenih kilometara
■ Digitalna brzina pokazuje zabilježenu udaljenost
■ Doseg putovanja nakon određenog resetiranja.
■ Trenutna potrošnja Brojač dnevno prijeđenih kilometara
broji udaljenost do 2000 km, a nakon
Putno računalo 1 i 2 toga ponovno kreće od 0.
Informacije dva putna računala mogu Za resetiranje, pritisnite tipku SET/
se zasebno resetirati za brojač CLR tipku nekoliko sekundi.
kilometara, prosječnu potrošnju i
prosječnu brzinu pritiskanjem gumba
SET/CLR, i tako omogućiti prikaz
različitih informacija putnog računala
za različite vozače.
98 Instrumenti i kontrole

Doseg putovanja Trenutna potrošnja Personalizacija vozila


Doseg se računa obzirom na količinu Prikaz trenutne potrošnje.
goriva u spremniku i trenutnu Ponašanje vozila se može
potrošnju. Na zaslonu su prikazane Prosječna brzina personalizirati mijenjanjem postavki
prosječne vrijednosti. Prikaz prosječne brzine. Resetiranje na info zaslonu.
Nakon punjenja spremnika, vozilo mjerenja se može izvršiti u bilo kojem
Neke od osobnih postavki za različite
automatski osvježava doseg trenutku.
vozače se mogu individualno
putovanja nakon kratkog vremena. Za resetiranje, pritisnite tipku SET/ memorirati za svaki ključ vozila.
Kada je razina goriva u spremniku CLR tipku nekoliko sekundi. Memorirane postavke 3 21.
niska, na vozilima sa zaslonom više Ovisno o opremi vozila i propisima
klase opreme prikazuje se poruka. Digitalna brzina
specifičnima za zemlju neke funkcije
Digitalni prikaz trenutne brzine.
Kada spremnik treba odmah napuniti opisane u nastavku možda nisu
gorivom, na vozilima opremljenim dostupne.
zaslonom srednje i visoke razine Neke funkcije su prikazane ili aktivne
opreme prikazuju se poruka ili kod samo kada motor radi.
upozorenja.
Osim toga, kontrolno svjetlo Y Osobne postavke na
ugrađeno u mjerač goriva svijetli ili grafičkom info zaslonu
treperi 3 86. Pritisnite tipku CONFIG za izbornik
"Settings".
Prosječna potrošnja Okrenite regulator MENU-TUNE i
Prikaz prosječne potrošnje. Mjerenje odaberite željeni izbornik za
se može resetirati u bilo koje vrijeme, postavke, a zatim pritisnite tipku
kada mjerač počne na zadanoj MENU-TUNE.
vrijednosti.
Za resetiranje, pritisnite tipku SET/
CLR tipku nekoliko sekundi.
Instrumenti i kontrole 99

U odgovarajućim podizbornicima pokretanja vozila uvijek uključeno


mogu se promijeniti sljedeće ON ili uvijek isključeno OFF.
postavke: Auto. odmagljivanje straga:
Automatski uključuje grijano
Jezici (Languages)
stražnje staklo.
Odabir željenog jezika.
■ Udobnost i praktičnost
Postavke vremena i datuma Glasnoća zvona: Mijenja glasnoću
Vidi sat 3 74. zvukova upozorenja.
Postavke za radio Vozačeva personalizacija:
Uključuje ili isključuje funkciju
Za više informacija pogledajte
korisničkog podešavanja
priručnik infotainment sustava.
Mogu se odabrati sljedeće postavke: (personalizacije).
Postavke telefona Auto. brisači u vožnji unazad:
Za više informacija pogledajte Aktivira ili deaktivira automatsko
priručnik infotainment sustava. uključivanje brisača stražnjeg
prozora kada se odabere stupanj
Postavke vozila prijenosa za vožnju unatrag.
■ Klima i kvaliteta zraka
■ Sustavi za sudar/detekciju
Automatska brzina ventilatora:
■ Jezici (Languages) Mijenja razinu protoka zraka u Pomoć pri parkiranju: Aktivira ili
putničkom prostoru klima uređaja u deaktivira ultrazvučne senzore.
■ Postavke vremena i datuma
automatskom načinu rada. Upoz. za nevidlj. podr. bočno:
■ Postavke za radio Mijenja postavke za sustav
Climate control mode (Način rada
■ Postavke telefona kontrole klime): Upravlja stanjem upozorenja na slijepu točku sa
■ Postavke vozila kompresora za hlađenje prilikom strane.
pokretanja vozila. Posljednja ■ Svjetlo
postavka (preporučena) ili prilikom Svjetla za lokaciju vozila:
100 Instrumenti i kontrole

Aktivira ili deaktivira svjetlo za Pasivno otključavanje: Mijenja


ulazak. konfiguraciju za otključavanje
Svjetlo za izlazak: samo vozačevih vrata ili cijelog
vozila tijekom otključavanja.
Aktivira ili deaktivira i mijenja
trajanje svjetla za izlazak. Zaključaj vrata: Uključuje ili
isključuje funkciju automatskog
■ Električno zaključavanje vrata ponovno zaključavanja nakon
Automatsko otključavanje vrata: otključavanja vozila bez otvaranja
Uključuje ili isključuje funkciju vrata.
automatskog otključavanja vrata ■ Vratiti tvorničke postavke:
nakon isključenja kontakta.
Resetira sve postavke na osnovne
Auto. zaključavanje vrata: postavke.
Uključuje ili isključuje funkciju Pritisnite Postavke.
automatskog zaključavanja vrata Osobne postavke na Mogu se odabrati sljedeće postavke:
nakon uključenja kontakta.
info zaslonu u boji
Otklj. vr. vozača izvan vozila: Kada je uključen audio, pritisnite ;
Aktivira ili deaktivira funkciju na kontrolnoj ploči.
automatskog zaključavanja vrata
dok su otvorena vrata.
Odgođeno zaključavanje vrata:
Uključuje ili isključuje funkciju
zaključavanja vrata s odgodom.
■ Daljinsko zaklj., otklj., pokretanje
Svjetlo potvrde daljin. otklj.:
Aktivira ili deaktivira povratnu
informaciju pokazivača smjera
tijekom otključavanja.
Instrumenti i kontrole 101

Vrijeme i datum ■ Komfort I udobnost


Vidi sat 3 74. Glasnoća zvona: Mijenja glasnoću
zvukova upozorenja.
Postavki za radio
Za više informacija pogledajte Personalizacija za vozača:
priručnik infotainment sustava. Uključuje ili isključuje funkciju
korisničkog podešavanja
Postavki spajanja (personalizacije).
Za više informacija pogledajte Automatski brisači u vožnji
priručnik infotainment sustava. unazad: Aktivira ili deaktivira
automatsko uključivanje brisača
Postavki za vozilo stražnjeg prozora kada se odabere
■ Klima i kvaliteta zraka stupanj prijenosa za vožnju
■ Vrijeme i datum Automatska brzina ventilatora: unatrag.
■ Postavki za radio Mijenja razinu protoka zraka u ■ Sudar / detekcija
■ Postavki spajanja putničkom prostoru klima uređaja u Pomoć pri parkiranju: Aktivira ili
automatskom načinu rada. deaktivira ultrazvučne senzore.
■ Postavki za vozilo
Climate control mode (Način rada Upozoravanje za nadzor za mrtvi
■ Jezici
kontrole klime): Upravlja stanjem kut: Mijenja postavke za sustav
■ Pomicanje kroz tekst kompresora za hlađenje prilikom upozorenja na slijepu točku sa
■ Glasnoća "bipa" za dodir pokretanja vozila. Posljednja strane.
■ Maks. početna glasnoća postavka (preporučena) ili prilikom
pokretanja vozila uvijek uključeno ■ Svjetlo
■ Verzija sistema ON ili uvijek isključeno OFF. Svjetlo za izlazak: Uključuje ili
■ DivX(R) VOD Automatsko odmagljivanje straga: isključuje ili mijenja trajanje svjetla
U odgovarajućim podizbornicima Automatski uključuje grijano za izlazak.
mogu se promijeniti sljedeće stražnje staklo. Svjetla za lociranje vozila:
postavke: Uključuje ili isključuje svjetlo
dobrodošlice.
102 Instrumenti i kontrole

■ El. zaključavanje vrata Ponovno zaključaj daljinski DivX(R) VOD


Automatsko otključavanje vrata: otključana vrata: Uključuje ili Za više informacija pogledajte
Uključuje ili isključuje funkciju isključuje funkciju automatskog priručnik infotainment sustava.
automatskog otključavanja vrata ponovno zaključavanja nakon
nakon isključenja kontakta. otključavanja vozila bez otvaranja
vrata.
Automatsko zaključavanje vrata:
Uključuje ili isključuje funkciju ■ Tvorničke posavke vozila: Povrat
automatskog zaključavanja vrata postavki na zadane tvorničke
nakon uključenja kontakta. vrijednosti.
Sprječavanje nehotičnog Jezici
zaključavanja: Uključuje ili Odabir željenog jezika.
isključuje funkciju automatskog
zaključavanja vrata dok su vrata Pomicanje kroz tekst
otvorena. Za više informacija pogledajte
Zaključavanje vrata uz odgodu: priručnik infotainment sustava.
Uključuje ili isključuje funkciju
zaključavanja vrata s odgodom. Glasnoća "bipa" za dodir
Za više informacija pogledajte
■ Brava - otključavanje
priručnik infotainment sustava.
Potvrda daljinskog otključavanja
svjetlima: Uključuje ili isključuje Maks. početna glasnoća
treptanje sva četiri pokazivača Za više informacija pogledajte
smjera prilikom otključavanja. priručnik infotainment sustava.
Daljinsko otključavanje vrata:
Mijenja konfiguraciju za Verzija sistema
otključavanje samo vrata vozača Za više informacija pogledajte
prilikom otključavanja cijelog priručnik infotainment sustava.
vozila.
Osvjetljenje 103

Osvjetljenje Vanjska svjetla Prekidač svjetla s funkcijom


automatske regulacije
Prekidač svjetala
Vanjska svjetla ........................... 103
Osvjetljenje unutrašnjosti ........... 107
Funkcije osvjetljenja ................... 109

Zakrenite prekidač:
Zakrenite prekidač: AUTO = automatska kontrola
7 = svjetla ugašena svjetla: kratka svjetla se
8 = bočna svjetla automatski uključuju i
9 = prednja svjetla isključuju, ovisno o
uvjetima vanjske rasvjete.
Kontrolno svjetlo 8 3 86. m = aktiviranje ili deaktiviranje
automatske kontrole
osvjetljenja. Prekidač se
vraća na AUTO.
8 = bočna svjetla
9 = prednja svjetla
104 Osvjetljenje

Trenutno stanje automatske kontrole Kada je uključena funkcija Dugo svjetlo


svjetala prikazuje se na automatske kontrole svjetala i motor
informacijskom centru za vozača sa radi, sustav se automatski prebacuje
zaslonom na vrhu. između svjetala za vožnju po danu i
Kada uključujete kontakt, automatska prednjih svjetala ovisno o uvjetima
kontrola svjetla je aktivna. osvjetljenja i informaciji koju daje
sustav senzora za kišu.
Kada su prednja svjetla uključena,
svijetli 8. Kontrolno svjetlo 8 3 86. Svjetla za vožnju po danu
Svjetla za vožnju po danu povećavaju
Stražnja svjetla vidljivost vozila tijekom dnevnog
Stražnja svjetla svijetle zajedno s svjetla.
prednjim i bočnim svjetlima.
Automatsko aktiviranje prednjih
Automatska kontrola svjetala Za prebacivanje s kratkih na duga
svjetla Tijekom uvjeta slabog osvjetljenja svjetla, gurnite polugu.
uključena su prednja svjetla.
Za uključivanje kratkih svjetala,
Nadalje, prednja svjetla se uključuju ponovno gurnite ili povucite polugu.
ako su brisači vjetrobrana napravili
nekoliko ciklusa brisanja.
Upozorenje prednjim
Detekcija tunela svjetlima
Kada uđete u tunel, prednja svjetla se
uključuju bez ikakvog odgađanja. Za aktiviranje upozorenja prednjim
svjetlima, povucite polugu.
Osvjetljenje 105

Podešavanje snopa Prednja svjetla pri vožnji u Uključivanje svih


prednjih svjetala inozemstvu pokazivača smjera
Asimetrično prednje svjetlo povećava
Ručno podešavanje snopa vidljivost ruba ceste na suvozačevoj
prednjih svjetala strani.
Ipak, kada vozite u zemljama s
vožnjom na suprotnoj strani ceste,
podesite svjetla kako bi spriječili
zasljepljivanje nadolazećeg prometa.

Aktivira se pritiskom prekidača ¨.


U slučaju nezgode s napuhavanjem
zračnog jastuka, automatski se
Za prilagođavanje snopa prednjih aktiviraju svi pokazivači smjera.
svjetala opterećenju vozila radi
sprječavanja zasljepljivanja:
zakrenite kotačić ? u željeni položaj.
0 = zauzeta prednja sjedala Podešivač na oba kućišta farova 1/4
1 = zauzeta su sva sjedala okrenite u smjeru kazaljke na satu
2 = zauzeta su sva sjedala i teret u kako biste postavili turistički način
prtljažniku rada.
3 = zauzeto vozačevo sjedalo i teret
u prtljažniku.
106 Osvjetljenje

Signali skretanja i Pomaknite polugu do točke otpora i Pozicijska svjetla


držite za dulji rad.
promjene trake Isključite pokazivače smjera ručno
laganim pomicanjem poluge u
osnovni položaj.

Stražnje svjetlo za maglu

Kada je vozilo parkirano, mogu se


poluga = desni pokazivač aktivirati pozicijska svjetla na jednoj
gore smjera strani:
poluga = lijevi pokazivač 1. Isključite kontakt.
dolje smjera 2. Pomaknite polugu pokazivača
Ako se poluga pomakne iza točke smjera do kraja gore (desno
Aktivira se pritiskom prekidača r. parkirno svjetlo) ili dolje (lijevo
otpora, pokazivač smjera je
konstantno uključen. Kad se kolo Prekidač svjetala u položaju AUTO: parkirno svjetlo).
upravljača pomiče natrag, pokazivač uključivanje prednjih svjetala za Potvrđuje se signalom i uključivanjem
smjera se automatski isključuje. maglu će automatski uključiti prednja odgovarajućeg kontrolnog svjetla
svjetla. pokazivača smjera.
Za tri uključivanja, npr. pri promjeni
trake, pritisnite polugu dok ne osjetite
otpor i tada je pustite.
Osvjetljenje 107

Svjetla za vožnju unatrag Osvjetljenje ■ Info zaslon


Svjetla za vožnju unazad uključuju se unutrašnjosti ■ osvijetljeni prekidači i radni
elementi.
kad je kontakt uključen i kad je
odabran stupanj prijenosa za vožnju Kontrola osvjetljenja ploče Zakrenite kotačić A i držite ga dok se
unazad. ne postigne željeno osvjetljenje.
s instrumentima
Na vozilima s osjetnikom svjetla,
Zamagljeni poklopci jakost svjetla može se podesiti samo
kada su vanjska svjetla upaljena, a
svjetala osjetnik svjetla detektira noćne
Unutrašnjost kućišta svjetla se može uvjete.
lagano zamagliti u nepovoljnim,
vlažnim i hladnim vremenskim
prilikama, tijekom jake kiše ili nakon
Svjetla u unutrašnjosti
pranja vozila. Magla brzo sama
nestaje; za pomoć uključite prednja
Prednje svjetlo u unutrašnjosti
svjetla. Prilikom ulaska i izlaska iz vozila,
svjetla u unutrašnjosti se automatski
uključuju i zatim se nakon kratkog
vremena isključuju.
Osvjetljenje sljedećih svjetala možete
podešavati kad su uključena vanjska
svjetla:
■ osvjetljenje ploče s instrumentima
■ unutarnja svjetla
■ stropno svjetlo
108 Osvjetljenje

Unutarnja svjetla Unutarnja svjetla mogu se prigušiti


Unutarnja svjetla sastoje se od putem kotačića A zajedno s
indirektnih svjetala u vratima, na ploči osvjetljenjem ploče s instrumentima
s instrumentima ispod jedinice za 3 107.
grijanje i ventilaciju i u predjelu noga Odabrana boja ostaje i nakon
suvozača. Putem tipke na stropnoj sljedećeg uključivanja kontakta.
konzoli možete odabrati 8 boja. Unutarnja svjetla uključuju se
automatski nakon isključivanja
kontakta, a isključuju se nakon
otvaranja vrata. Pritiskom na tipku m
nakon isključivanja kontakta,
unutarnja svjetla ostaju uključena
Koristite pregibni prekidač: tijekom 60 minuta.
w = automatsko Aktivira se i sa svjetlom za ulazak
uključivanje i 3 109 i sa svjetlom za izlazak
isključivanje. 3 110.
pritisnite u = za uključivanje.
pritisnite v = za isključivanje. Stropna ploča sa svjetlima
Stropna ploča sa svjetlima sastoji se
Napomena
Tipku koristite dok je kontakt od približno 64 LED dioda na krovu;
U slučaju nezgode s napuhavanjem
uključen: intenzitet je moguće prigušiti putem
zračnog jastuka, automatski se
tipke na krovnoj konzoli.
uključuju svjetla u unutrašnjosti. m jedan kratki = za uključivanje ili
pritisak isključivanje.
Stropno svjetlo
S uzastopni = postepena
Točkasto svjetlo integrirano u promjena boja.
kratki pritisci
osvjetljenje unutrašnjosti se uključuje
S dugi pritisak = boje se stalno
kada su uključena prednja svjetla.
mijenjaju.
Osvjetljenje 109

nakon isključivanja kontakta,


unutarnja svjetla ostaju uključena
Funkcije osvjetljenja
tijekom 60 minuta.
Ulazno svjetlo
Aktivira se i sa svjetlom za ulazak
3 109 i sa svjetlom za izlazak Svjetlo dobrodošlice
3 110. Sljedeća svjetla se uključuju na kraće
vrijeme otključavanjem vozila
pomoću daljinskog upravljača radija.
■ prednja svjetla,
■ stražnja svjetla,
■ svjetlo za vožnju unatrag,
Tipku koristite dok je kontakt ■ osvjetljenje registarske pločice,
uključen:
■ osvjetljenje ploče s instrumentima,
m jedan kratki = za uključivanje ili
isključivanje. ■ svjetla u unutrašnjosti,
pritisak
T uzastopni = za postepeno Neke su funkcije djelatne samo kada
kratki pritisci prigušenje. je vani mrak kako biste lakše mogli
T dugi pritisak = za neprekidno pronaći vozilo.
prigušenje. Rasvjeta se isključuje odmah kada se
ključ za pokretanje zakrene u položaj
Odabran intenzitet ostaje i nakon 1 3 123.
sljedećeg uključivanja kontakta.
Aktiviranje ili deaktiviranje ove
Stropna ploča sa svjetlima uključuje funkcije može se prilagoditi na
se automatski nakon isključivanja info-zaslonu. Personalizacija vozila
kontakta, a isključuje se nakon 3 98.
otvaranja vrata. Pritiskom na tipku m
Postavke se mogu memorirati
ključem koji se koristi 3 21.
110 Osvjetljenje

Sljedeća svjetla će se dodatno Osvjetljenje puta Ako vozačeva vrata nisu zatvorena,
uključiti kada su vozačeva vrata Prednja svjetla, stražnja svjetla, svjetla se gase nakon dvije minute.
otvorena: svjetla za vožnju unatrag i svjetla Svjetlo izlaska se isključuje odmah
■ svi prekidači, registarske pločice osvjetljavaju ako se poluga pokazivača smjera
■ Informacijski centar vozača, okolno područje tijekom podesivog povuče dok su vozačeva vrata
vremenskog intervala nakon otvorena.
■ unutarnja svjetla, napuštanja vozila. Aktiviranje, deaktiviranje i trajanje ove
■ stropna ploča sa svjetlima, funkcije može se promijeniti na
Aktiviranje
info zaslonu. Personalizacija vozila
Svjetlo za izlazak 3 98.
Sljedeća svjetla će se uključiti ako se Postavke se mogu memorirati
ključ izvuče iz kontakt brave: ključem koji se koristi 3 21.
■ svjetla u unutrašnjosti
■ svjetlo ploče s instrumentima Zaštita od pražnjenja
(samo kad je mrak) akumulatora
■ unutarnja svjetla
■ stropna ploča sa svjetlima Stanje akumulatora za funkciju
punjenja
Automatski će se isključiti nakon
Funkcija jamči najdulji mogući vijek
vremenski podešene odgode i
akumulatora s kontroliranom
ponovno će se uključiti prilikom
1. Isključite kontakt izlaznom energijom i optimiziranom
otvaranja vrata vozača.
raspodjelom energije.
2. izvucite ključ za pokretanje
Za sprječavanje pražnjenja
3. otvorite vozačeva vrata
akumulatora tijekom vožnje, sljedeći
4. povucite polugu pokazivača sustavi se automatski smanjuju u dva
smjera koraka i na kraju isključuju:
5. zatvorite vozačeva vrata
Osvjetljenje 111

■ Pomoćni grijač
■ Grijanje stražnjeg prozora i
ogledala
■ Grijanje sjedala
■ Ventilator
U drugom koraku, na zaslonu
informacijskog centra vozača
prikazat će se poruka koja potvrđuje
uključivanje zaštite od pražnjenja
akumulatora.

Isključivanje električnih svjetala


Za sprječavanje pražnjenja
akumulatora kada je kontakt
isključen, neka svjetla u unutrašnjosti
se isključuju automatski nakon nekog
vremena.
112 Kontrola klime

Kontrola klime Sustavi kontrole klime Grijanje neće biti u potpunosti


djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.
Sustav grijanja i
Sustavi kontrole klime ................ 112 provjetravanja Brzina ventilatora
Otvori za provjetravanje ............. 120 Podesite protok zraka uključivanjem
ventilatora na željenu brzinu.
Održavanje ................................ 121
Raspodjela zraka
M =
prema području glave
L =
prema području glave i nogu
K =
prema području nogu
J =
prema vjetrobranu, prozorima
prednjih vrata i području nogu
l = prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata
Moguće su međupostavke.
Kontrole za:
■ Temperatura
■ Brzina ventilatora
■ Raspodjela zraka
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 30.

Temperatura
crvena = toplo
plava = hladno
Kontrola klime 113

Odmagljivanje i odmrzavanje ■ Po potrebi otvorite bočne otvore za Klima uređaj


prozora provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.
■ Za istovremeno grijanje područja
nogu, postavite kontrolu raspodjele
zraka na J.
Napomena
Ako odaberete način raspodjele
zraka l dok motor radi, funkcija
Autostop će se zabraniti sve dok se
ne odabere druga raspodjela zraka.
Ako odaberete način raspodjele l
dok motor radi pod funkcijom
Autostop, motor će se automatski Osim za sustav grijanja i
■ Postavite kontrolu temperature na ponovno pokrenuti. provjetravanja, sustav klima uređaja
najtopliju razinu. Sustav stop-start 3 124. ima kontrole za:
■ Postavite brzinu ventilatora na n = hlađenje
najvišu. 4 = recirkulacija zraka
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka Grijanje sjedala ß 3 35, Grijano kolo
na l. upravljača * 3 70.
■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
114 Kontrola klime

Hlađenje n Kada hlađenje ili sušenje zraka nije


potrebno, isključite ga radi uštede 9 Upozorenje
goriva. Uključivanje hlađenja može
onemogućiti automatsko Pri recirkulaciji je smanjen dotok
zaustavljanje. svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
hlađenja, povećava se vlažnost
Sustav recirkulacije zraka 4 zraka te se prozori mogu zamagliti
iznutra. Opada kvaliteta zraka u
putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano.

U uvjetima kada je vani toplo i kad je


visok udio vlage u zraku,
vjetrobransko staklo moglo bi se
magliti izvana zbog hladnog zraka
Pritisnite tipku n kako biste uključili koji puše ravno u njega. Ako se
hlađenje. Aktiviranje je označeno vjetrobransko staklo magli izvana,
LED-om u prekidaču. Hlađenje radi uključite brisač vjetrobranskog stakla
samo dok radi i motor i dok je i isključite l.
ventilator klima uređaja uključen.
Pritisnite tipku n još jednom kako
Pritisnite tipku za aktiviranje načina
Maksimalno hlađenje
biste isključili hlađenje. Malo otvorite prozore tako da se vrući
recirkulacije zraka. Aktiviranje je
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši) označeno LED-om u prekidaču. zrak može brzo raspršiti.
zrak kad je temperatura okoline malo
Pritisnite tipku 4 još jednom za
iznad točke smrzavanja. Stoga može
isključivanje načina recirkulacije.
doći do kondenzacije i kapanja ispod
vozila.
Kontrola klime 115

Odmagljivanje i odmrzavanje Napomena


prozora V Ako odaberete način raspodjele
zraka l dok motor radi, funkcija
Autostop će se zabraniti sve dok se
ne odabere druga raspodjela zraka.
Ako odaberete način raspodjele l
dok motor radi pod funkcijom
Autostop, motor će se automatski
ponovno pokrenuti.
Sustav stop-start 3 124.

■ Uključite hlađenje n. Elektronički sustav


■ Sustav recirkulacije zraka 4 kontrole klime
uključen.
■ Uključite hlađenje n.
■ Postavite kontrolu temperature na
najhladniju razinu. ■ Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.
■ Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu. ■ Postavite brzinu ventilatora na
najvišu razinu.
■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na M. ■ Postavite kontrolu raspodjele zraka
na l.
■ Otvorite sve otvore za
provjetravanje. ■ Uključite grijanje stražnjeg prozora
Ü.
■ Po potrebi otvorite bočne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.
116 Kontrola klime

Kontrole za: Automatski način rada AUTO


■ Brzina ventilatora
■ Temperatura
■ Raspodjela zraka
n = Hlađenje
AUTO = Automatski način rada
4 = Ručna recirkulacija zraka
V = Odmagljivanje i
odmrzavanje
Grijanje stražnjeg prozora Ü 3 30,
Grijanje sjedala ß 3 35, Grijanje kola
upravljača * 3 70. Postavke kontrole klime prikazuju se
na grafičkom info-zaslonu ili, ovisno o
U načinu rada s automatskom izvedbi, na info-zaslonu u boji. Osnovne postavke za maksimalnu
regulacijom temperature, brzina Promjene postavki na kratko se udobnost:
ventilatora i raspodjela zraka prikazuju na oba zaslona preko ■ Pritisnite tipku AUTO - distribucija
reguliraju se automatski. trenutno prikazanog izbornika. zraka i brzina ventilatora reguliraju
Sustav elektroničke kontrole klime se automatski. Aktiviranje je
može se u potpunosti koristiti samo označeno LED-om u prekidaču.
kada motor radi. ■ Otvorite sve uvodnike zraka za
optimalnu raspodjelu zraka u
automatskom načinu rada.
Kontrola klime 117

■ Pritisnite n kako biste uključili Ako je postavljena minimalna Odmagljivanje i odmrzavanje


optimalno hlađenje i odmagljivanje. temperatura Lo, sustav klima uređaja prozora V
Aktiviranje je označeno LED-om u radi u položaju maksimalnog hlađenja
prekidaču. ako je hlađenje n uključeno.
■ Odaberite unaprijed zadanu Ako je postavljena maksimalna
temperaturu pomoću središnjeg temperatura Hi, sustav klima uređaja
kotačića. Preporučena radi s maksimalnim grijanjem.
temperatura iznosi 22 °C. Napomena
Ako je n uključeno, smanjenje
Predodabir temperature temperature postavljene u
Postavite temperaturu okretanjem putničkom prostoru može uzrokovati
središnjeg kotačića na željenu ponovno pokretanje motora iz
vrijednost. Označava se na zaslonu položaja automatskog zaustavljanja
prekidača. ili onemogućavanje automatskog
Iz razloga udobnosti, temperaturu zaustavljanja.
mijenjajte samo u malim koracima. ■ Pritisnite prekidač V. Aktiviranje je
označeno LED-om u prekidaču.
■ Pritisnite tipku n za hlađenje.
Aktiviranje je označeno LED-om u
prekidaču.
■ Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator
radi velikom brzinom.
118 Kontrola klime

■ Uključite grijanje stražnjeg prozora Brzina ventilatora Z Raspodjela zraka


Ü.
■ Vraćanje na prijašnji način rada:
pritisnite tipku V; za povratak na
automatski način rada: pritisnite
tipku AUTO.
Postavljanje automatskog grijanja
stražnjeg prozora može se promijeniti
na Info-zaslonu. Personalizacija
vozila 3 98.
Napomena
Ako pritisnete tipku V dok motor
radi, funkcija Autostop bit će
onemogućena sve do ponovno Okrećite kotačić za smanjenje ili Okretanje desnog kotačića za željeno
pritiskanja tipke V. povećanje brzine ventilatora. Brzina podešavanje. Postavke su označene
Ako pritisnete tipku V dok motor ventilatora označava se na na info-zaslonu.
radi pod funkcijom Autostop, motor info-zaslonu. K = prema području nogu
će se automatski ponovno Okretanje kotačića u $: ventilator i 9 = prema vjetrobranu, prozorima
pokrenuti. hlađenje su isključeni. prednjih vrata i području nogu
Sustav stop-start 3 124. Za povratak na automatski način s = prema vjetrobranu i prozorima
rada: Pritisnite AUTO prekidač. prednjih vrata
Ručno podešavanje M = prema području glave putem
Postavke sustava kontrole klime se podesivih otvora za
mogu promijeniti aktiviranjem provjetravanje
prekidača i kotačića kako slijedi. L = prema području glave i nogu
Promjena postavke će deaktivirati Vraćanje na automatsku raspodjelu
automatski način rada. zraka: pritisnite prekidač AUTO.
Kontrola klime 119

Hlađenje n Kada hlađenje ili sušenje zraka nije Način recirkulacije zraka 4
potrebno, isključite hlađenje radi
uštede goriva. Kada je rashladni
sustav isključen, sustav za regulaciju
klime ne traži ponovno pokretanje
motora dok je uključena funkcija
Autostop. Izuzetak: sustav za
odmrzavanje se uključuje, a vanjska
temperatura iznad 0 °C iziskuje
ponovno pokretanje.
Stanje hlađenja označava se na
info-zaslonu.
Aktiviranje ili deaktiviranje hlađenja
nakon pokretanja motora može se
Pritisnite tipku n kako biste uključili promijeniti na info zaslonu. Pritisnite gumb 4 za uključivanje
hlađenje. Aktiviranje je označeno Personalizacija vozila 3 98. načina rada s recirkulacijom zraka.
LED-om u prekidaču. Hlađenje radi Aktiviranje je označeno LED-om u
samo dok radi i motor i dok je prekidaču.
ventilator klima uređaja uključen. Pritisnite tipku 4 još jednom za
Pritisnite tipku n još jednom kako isključivanje načina recirkulacije.
biste isključili hlađenje.
Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši) 9 Upozorenje
zrak kad je temperatura okoline malo
iznad točke smrzavanja. Stoga može Pri recirkulaciji je smanjen dotok
doći do kondenzacije i kapanja ispod svježeg zraka. Ako uređaj radi bez
vozila. hlađenja, povećava se vlažnost
zraka te se prozori mogu zamagliti
120 Kontrola klime

iznutra. Opada kvaliteta zraka u Otvori za provjetravanje


putničkom prostoru, zbog čega se
putnici mogu osjećati pospano. Podesivi otvori za
U uvjetima kada je vani toplo i kad je
provjetravanje
visok udio vlage u zraku, Najmanje jedan otvor za
vjetrobransko staklo moglo bi se provjetravanje mora ostati otvoren
magliti izvana zbog hladnog zraka dok je hlađenje uključeno.
koji puše ravno u njega. Ako se
vjetrobransko staklo magli izvana,
uključite brisač vjetrobranskog stakla
i isključite s.
Usmjerite struju zraka zakretanjem i
Osnovne postavke naginjanjem rešetki.
Neke se postavke mogu promijeniti
na Info zaslonu. Personalizacija 9 Upozorenje
vozila 3 98.
Ne pričvršćujte nikakve predmete
na rešetke otvora za
provjetravanje. Opasnost od
oštećenja i ozljeda u slučaju
Količinu zraka na otvoru podesite nezgode.
zakretanjem kotačića za
podešavanje. Otvor je zatvoren kad
se kotačić za podešavanje okrene u Fiksni otvori za
lijevo ili desno blizu krajnjeg položaja. provjetravanje
Dodatni otvori za provjetravanje se
nalaze ispod vjetrobrana i prozora
vrata te u području nogu.
Kontrola klime 121

Održavanje Redovito korištenje klima


uređaja
Dovod zraka Kako bi se osigurao kontinuirani
efikasan rad sustava, hlađenje mora
biti uključeno nekoliko minuta jednom
mjesečno, neovisno o vremenu i
godišnjem dobu. Hlađenje se ne
može koristiti pri preniskoj
temperaturi okoline.

Servis
Za optimalne performanse hlađenja,
preporučamo da se sustav kontrole
klime provjeri jednom godišnje,
počevši od treće godine nakon prve
Otvor za dovod zraka ispred registracije vozila, uključujući:
vjetrobrana u prostoru motora mora ■ Test funkcionalnosti i tlaka
biti čist kako bi se omogućio dovod
zraka. Uklonite lišće, nečistoću ili ■ Funkcionalnost grijanja
snijeg. ■ Provjera istjecanja
■ Provjera pogonskog remenja
Filtar za pelud ■ Čišćenje kondenzatora i ispuštanje
Filter za pelud pročišćava zrak koji isparivača
ulazi iz okoline kroz usis zraka i ■ Provjera performansi
uklanja prašinu, čađu, pelud i spore.
122 Vožnja i rukovanje

Vožnja i rukovanje Savjeti za vožnju Pokretanje i rukovanje


Kontrola vozila Uhodavanje novog vozila
Savjeti za vožnju ........................ 122 Ako nije potrebno ne kočite snažno
Nemojte se spuštati nizbrdo dok prvih nekoliko vožnji.
Pokretanje i rukovanje ............... 122 motor ne radi (osim dok je Za vrijeme prve vožnje može doći do
Ispuh motora .............................. 127 uključena funkcija Autostop) dimljenja uslijed isparavanja voska i
Ručni mjenjač ............................ 128 U toj situaciji ne rade mnogi sustavi ulja na ispušnom sustavu. Parkirajte
Kočnice ...................................... 128 (primjerice servo kočnica, servo vozilo nakon prve vožnje na
upravljač). Ovakvim načinom vožnje otvorenom prostoru neko vrijeme i
Sustavi kontrole vožnje .............. 130 ugrožavate sebe i druge. Svi sustavi izbjegavajte udisanje dima.
Sustavi za pomoć vozaču .......... 133 rade tijekom funkcije Autostop.
Tijekom zagrijavanja motora,
Gorivo ........................................ 148 Sustav stop-start 3 124. potrošnja goriva i motornog ulja može
biti veća. Funkcija Autostop može se
Ubrzan prazan hod isključiti kako bi se omogućilo
Ako je punjenje akumulatora punjenje akumulatora.
potrebno zbog stanja akumulatora,
izlaz struje iz alternatora mora se
povećati. To će se postići ubrzanim
praznim hodom koji može biti čujan.
Na vozilima sa zaslonom više klase
opreme, prikazuje se poruka na
informacijskom centru vozača.

Papučice
Da biste osigurali nesmetano gibanje
papučica, ispod papučica ne smije biti
tepih.
Vožnja i rukovanje 123

Položaji kontakt brave Napajanje Infotainment sustava Prije ponovnog pokretanja ili za
nastavit će se opskrbljivati još isključivanje motora, okrenite ključ
30 minuta ili dok se ne izvadi ključ iz natrag u položaj 0.
kontakt brave, neovisno o tome jesu Dok je uključena funkcija Autostop,
li neka vrata otvorena. motor se može pokrenuti pritiskanjem
papučice spojke.
Pokretanje motora
Pokretanje vozila na niskim
temperaturama.
Pokretanje motora bez dodatnih
grijača moguće je do -30 °С.
Potrebno je motorno ulje ispravnog
viskoziteta, ispravno gorivo,
provedeni servisi i dovoljno napunjen
0 = Kontakt isključen akumulator.
1 = Upravljač otključan, kontakt
isključen Kontrola automatskog
2 = Kontakt uključen pokretača
3 = Pokretanje Ova funkcija kontrolira proceduru
pokretanja motora. Vozač ne mora
držati ključ u položaju 3. Jednom
Odgođeno isključivanje Aktivirajte spojku.
primijenjen, sustav će automatski
Sljedeći elektronički sustavi mogu Ne pritišćite papučicu gasa.
vršiti pokretanje dok se motor ne
raditi sve dok se ne otvore vrata Ključ kratko zakrenite u položaj 3 i pokrene. Zbog procedure provjere,
vozača, ili najmanje 10 minuta nakon otpustite: automatski postupak motor počinje s radom uz kratko
isključenja kontakta: upravlja pokretačem s kratkim kašnjenje.
■ Električni prozori kašnjenjem sve dok motor ne proradi,
vidi kontrolu automatskog pokretača.
■ Priključci za napajanje
124 Vožnja i rukovanje

Mogući razlozi za nepokretanje Sustav stop-start Deaktiviranje


motora:
Sustav stop-start štedi gorivo i
■ Papučica spojke nije aktivna smanjuje emisije ispušnih plinova.
■ Došlo je do isteka vremena Ako to uvjeti dopuštaju, sustav
isključuje motor čim se vozilo kreće
Zagrijavanje motora s turbo malom brzinom ili kad stoji, npr. na
punjačem. semaforu ili u gužvi na cesti. Sustav
Nakon pokretanja, dostupni zakretni automatski pokreće motor čim se
moment motora može na kratko pritisne papučica spojke. Senzor
vrijeme biti ograničen, osobito kad je akumulatora osigurava da se
temperatura motora niska. To Autostop provodi jedino ako
ograničenje postoji kako bi se akumulator ima dovoljan napon za
omogućilo sustavu za podmazivanje ponovno pokretanje.
da u potpunosti zaštiti motor.
Aktiviranje Ručno isključite sustav stop-start
Sustav stop-start dostupan je odmah pritiskom na tipku eco. Isključenje
Prekid dovoda goriva pri nakon pokretanja motora, pokretanja označava isključivanje LED diode na
vožnji s oduzetim gasom vozila i ako su zadovoljeni niže tipki.
Napajanje gorivom se automatski navedeni uvjeti u ovom poglavlju.
Autostop
prekida pri vožnji s oduzetim gasom, Ako se vozilo kreće malom brzinom ili
npr. kada se vozilo vozi s odabranim ako stoji, aktivirajte Autostop na
stupnjem prijenosa ali bez korištenja sljedeći način:
gasa.
■ Pritisnite papučicu spojke
■ stavite ručicu u neutralan položaj
(prazan hod)
■ otpustite papučicu spojke
Vožnja i rukovanje 125

Motor će se isključiti dok kontakt ■ Sustav stop-start nije ručno Određene postavke automatskog
ostaje uključen. isključen klima uređaja mogu onemogućiti
■ poklopac motornog prostora u uključivanje funkcije Autostop. Više
potpunosti je zatvoren informacija potražite u poglavlju
automatskog klima uređaja 3 115.
■ vrata vozača su zatvorena ili je
sigurnosni pojas vozača zavezan Odmah nakon vožnje autocestom
uključivanje funkcije Autostop može
■ akumulator je dovoljno napunjen i u biti onemogućeno.
dobrom je stanju
Uhodavanje novog vozila 3 122.
■ motor je zagrijan
■ temperatura rashladne tekućine Zaštita od pražnjenja akumulatora
motora nije previsoka Za osiguravanje pouzdanog
■ temepratura ispuha motora nije ponovnog pokretanja motora, sustav
previsoka, npr. nakon vožnje pod stop-start ima ugrađene neke funkcije
velikim opterećenjem motora za zaštitu akumulatora od pražnjenja.
Funkciju Autostop označava kazaljka
u položaju AUTOSTOP na ■ temperatura okoline je iznad -5 °C Mjere uštede energije
tahometru. ■ sustav kontrole klima dozvoljava Dok je uključena funkcija Autostop,
Dok je uključena funkcija Autostop, funkciju Autostop nekoliko električnih značajki poput
obavlja se održavanje sustava ■ podtlak u kočnicama je dovoljan dodatnog električnog grijača ili
grijanja i kočnica. grijanja stražnjeg stakla su
■ vozilo je voženo najmanje brzinom onemogućene ili prebačene u način
Uvjeti za Autostop hodanja od posljednjeg rada za uštedu energije. Brzina
Sustav stop-start provjerava jesu li automatskog zaustavljanja ventilatora klima uređaja može je
zadovoljeni svi sljedeći uvjeti. U protivnom će rad funkcije Autostop smanjiti za uštedu energije.
biti onemogućen.
Vozač ponovno pokreće motor
Pritisnite papučicu spojke za ponovno
pokretanje motora.
126 Vožnja i rukovanje

Pokretanje motora označava kazaljka ■ sigurnosni pojas vozača nije Parkiranje


u položaju broja okretaja slobodnog zakopčan i vrata vozača su
hoda na tahometru. otvorena ■ Ne parkirajte vozilo na lako
zapaljivoj površini. Visoke
Ako pomaknete ručicu mjenjača iz ■ temperatura motora je preniska temperature ispušnog sustava
neutralnog položaja (praznog hoda) ■ razina napunjenosti akumulatora je mogu zapaliti površinu.
prije nego što pritisnete spojku, upalit ispod zadane razine
će se kontrolno svjetlo - ili će se ■ Uvijek zategnite parkirnu kočnicu.
prikazati simbol na zaslonu ■ podtlak u kočnicama nije dovoljan Ručnu parkirnu kočnicu zategnite
informacijskog centra vozača. ■ vozilo je voženo najmanje brzinom bez pritiskanja osigurača. Na
hodanja uzbrdici ili nizbrdici zategnite
Kontrolno svjetlo - 3 84. najjače što možete. Istovremeno
■ automatski klima uređaj traži
pritisnite nožnu kočnicu kako bi
Sustav stop-start ponovno pokretanje motora
smanjili radnu silu.
pokreće motor ■ klimatizacija je ručno uključena
■ Isključite motor i kontakt. Okrenite
Ručica mjenjača mora biti u Ako poklopac motornog prostora nije kolo upravljača dok se ne zaključa.
neutralnom položaju (praznom hodu) u potpunosti zatvoren, prikazat će se
kako bi se omogućilo automatsko ■ Ako je vozilo parkirano na ravnoj
poruka upozorenja na informacijskom
ponovno pokretanje. površini ili na uzbrdici, odaberite
centru vozača.
prvi stupanj prijenosa prije
Ako se pojavi jedan od sljedećih U slučaju priključivanja električne isključivanja kontakta. Na uzbrdici,
uvjeta dok je uključena funkcija dodatne opreme na utičnicu zakrenite prednje kotače od
Autostop, sustav stop-start napajanja, poput prijenosnog CD rubnjaka.
automatski će ponovno uključiti playera, moguće je primijetiti kraći
motor. Ako je vozilo parkirano na nizbrdici,
pad napona tijekom ponovnog
odaberite stupanj prijenosa za
■ Sustav stop-start ručno je isključen pokretanja.
vožnju unatrag prije isključivanja
■ poklopac motornog prostora je kontakta. Prednje kotače zakrenite
otvoren prema rubnjaku.
■ Zaključajte vozilo i aktivirajte
protuprovalni alarmni sustav.
Vožnja i rukovanje 127

Napomena
U slučaju nezgode a napuhavanjem
Ispuh motora Oprez
zračnog jastuka motor se
automatski isključuje, ako se vozilo Kvalitete goriva osim onih
9 Opasnost navedenih na stranicama 3 148,
zaustavi unutar izvjesnog vremena.
3 208 mogu oštetiti katalizator ili
Ispušni plinovi motora sadrže elektroničke komponente.
otrovni ugljični monoksid koji je
bez boje i mirisa i može biti opasan Neizgoreni benzin će pregrijati i
po život ako se udiše. oštetiti katalizator. Stoga
izbjegavajte prekomjerno
Ako ispušni plinovi ulaze u korištenje pokretača, potpuno
unutrašnjost vozila, otvorite pražnjenje spremnika i pokretanje
prozore. Za uklanjanje uzroka motora guranjem ili vučom.
greške kontaktirajte radionicu.
Izbjegavajte vožnju s otvorenim U slučaju problema s paljenjem,
prtljažnikom, u suprotnom ispušni nejednolikog rada motora, gubitka
plinovi mogu ući u vozilo. performansi motora ili drugih
neuobičajenih problema, zatražite
Katalizator pomoć radionice što je prije moguće.
U slučaju nužde, vožnja se može
Katalizator smanjuje količinu štetnih kratko nastaviti, održavajući brzinu
sastojaka u ispušnim plinovima. vozili i brzinu vrtnje motora niskom.
128 Vožnja i rukovanje

Ručni mjenjač Kada radi, pritisnite papučicu spojke


do kraja. Ne koristite papučicu kao
Kočnice
oslonac za nogu.
Sustav kočenja sastoji se od dva
neovisna kočna kruga.
Oprez
Ako jedan sustav zakaže, može se
Ne preporuča se vožnja s rukom još uvijek kočiti pomoću drugoga.
naslonjenom na polugu mjenjača. Ipak, efekt kočenja se postiže samo
kada snažno pritisnete papučicu
kočnice. Za to je potrebna značajno
veća sila. Zaustavni put se produljuje.
Prije nastavka putovanja zatražite
pomoć radionice.
Kada motor ne radi prestat će
djelovanje servo uređaja kočnice
Za odabir stupnja za vožnju unatrag, nakon što ste jednom ili dvaput
kad vozilo miruje pričekajte pritisnuli papučicu kočnice. Time se
3 sekunde nakon pritiskanja papučice neće smanjiti učinak kočenja ali bit će
spojke i zatim pritisnite osigurač na potreban jači pritisak na papučicu. Na
poluzi mjenjača i odaberite stupanj to posebno obratite pažnju kod vuče
prijenosa. vozila.
Ako se stupanj prijenosa ne uključi, Kontrolno svjetlo R 3 84.
pomaknite polugu u položaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite Sustav protiv blokiranja
papučicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa. kotača
Ne dopustite da spojka nepotrebno Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
proklizava. sprječava blokiranje kotača.
Vožnja i rukovanje 129

Čim kotač pokazuje tendenciju ABS-a više nisu dostupne. Za otpuštanje parkirne kočnice,
blokiranja, ABS počinje regulirati tlak Tijekom jakog kočenja, vozilom se lagano povucite polugu prema gore,
kočenja. Vozilom se može upravljati, više ne može upravljati i može doći pritisnite osigurač i spustite je do
čak i kod jakog kočenja. do zanošenja vozila. kraja.
Da je ABS uključen zamijetit ćete kroz Za smanjenje radnih sila na parkirnoj
pulsiranje papučice kočnice i zvuku Za uklanjanje uzroka greške kočnici, istovremeno pritisnite
samog procesa regulacije. kontaktirajte radionicu. papučicu nožne kočnice.
Kako biste postigli optimalno kočenje, Kontrolno svjetlo R 3 84.
snažno pritisnite papučicu kočnice Parkirna kočnica
unatoč tome što ona pulsira. Ne
smanjujte pritisak na papučici. Pomoć pri kočenju
Ručna parkirna kočnica
Nakon kretanja sustav provodi Ako se papučica kočnice pritisne brzo
samoispitivanje koje se može čuti. i snažno, automatski se primjenjuje
maksimalna sila kočenja (potpuno
Kontrolno svjetlo u 3 84. kočenje).
Prilagodljivo svjetlo kočenja Održavajte stalan pritisak na
papučicu kočnice dok god je potrebno
Tijekom potpunog kočenja, sva tri
potpuno kočenje. Maksimalna sila
svjetla kočenja trepere tijekom
kočenja se automatski smanjuje kad
trajanja ABS kontrole.
se papučica kočnice otpusti.
Greška
Pomoć pri kretanju na
9 Upozorenje uzbrdici
Parkirnu kočnicu uvijek zategnite bez Sustav pomaže pri sprječavanju
U slučaju greške u radu ABS-a
pritiskanja osigurača, i zategnite je neželjenog pomicanja prilikom
kotači se pri naročito jakom
što je jače moguće na nizbrdici ili pokretanja vozila na nagibima.
kočenju mogu blokirati. Prednosti
uzbrdici.
130 Vožnja i rukovanje

Prilikom otpuštanja nožne kočnice


nakon zaustavljanja na nagibu,
Sustavi kontrole vožnje
kočnice ostaju uključene još dodatne
dvije sekunde. Kočnice se automatski
Sustav kontrole
otpuštaju čim vozilo počne ubrzavati, proklizavanja
odnosno vrijeme zadržavanja od dvije Sustav kontrole proklizavanja (TC) je
sekunde je završeno. komponenta elektroničke kontrole
Pomoć pri kretanju na uzbrdici nije stabilnosti (ESC).
aktivna dok je uključena funkcija TC poboljšava voznu stabilnost kada
Autostop. je potrebno, neovisno o vrsti površine
ceste ili držanju gume, sprječavanjem
proklizavanja pogonskih kotača.
Čim pogonski kotači počnu TC počinje raditi nakon svakog
proklizavati, izlazna snaga motora se pokretanja motora čim se ugasi
smanjuje i kotač koji najviše kontrolno svjetlo b.
proklizava se pojedinačno koči. To Kad radi TC, b treperi.
značajno poboljšava voznu stabilnost
vozila na skliskim površinama ceste. 9 Upozorenje
Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizične vožnje.
Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.
Vožnja i rukovanje 131

Greška Greška
U slučaju pojave kvara u sustavu, U slučaju pojave kvara u sustavu,
trajno se uključuje kontrolni indikator trajno se uključuje kontrolni indikator
b i na informacijskom centru za b i na informacijskom centru za
vozača se prikazuje poruka ili kod vozača se prikazuje poruka ili kod
upozorenja. Sustav nije djelatan. upozorenja. Sustav nije djelatan.
Za uklanjanje uzroka greške Za uklanjanje uzroka greške
kontaktirajte radionicu. kontaktirajte radionicu.

Elektronička kontrola Način rada za gradsku


stabilnosti vožnju
Elektronička kontrola stabilnosti ESC počinje raditi nakon svakog Način rada za gradsku vožnju koje
(ESC) poboljšava voznu stabilnost pokretanja motora čim se ugasi omogućuje bolju pomoć pri
kada je potrebno, neovisno o vrsti kontrolno svjetlo b. upravljanju pri manjim brzina,
površine ceste ili držanju gume. Kad radi ESC, b treperi. primjerice u gradskim gužvama ili
Također sprječava proklizavanje tijekom parkiranja. Pomoć pri
kotača. ESC djeluje u kombinaciji sa 9 Upozorenje upravljanju je veća za veću udobnost.
sustavom kontrole proklizavanja
(TC). Neka vas ova posebna sigurnosna
Čim vozilo počne skretati karakteristika ne dovede u napast
(podupravljanje/preupravaljanje), rizične vožnje.
snaga motora se smanjuje i kotači se Prilagodite brzinu uvjetima na
koče pojedinačno. To značajno cesti.
poboljšava voznu stabilnost vozila na
skliskim površinama ceste.
132 Vožnja i rukovanje

Aktiviranje Način rada za gradsku vožnju ostaje Greška


aktivan tijekom automatskog
zaustavljanja, ali radi samo dok radi i
motor. Sustav stop-start 3 124.

Deaktiviranje
Pritisnite tipku B, LED dioda na tipki
se isključuje i javlja se poruka na
informacijskom centru za vozača.
Pri svakom pokretanju motora, način
rada za gradsku vožnju se isključuje.

Preopterećenje
Ako je upravljanje otežano u načinu
Pritisnite tipku B dok motor radi. rada za gradsku vožnju, primjerice U slučaju greške u sustavu, c svijetli
Sustav radi dok je vozilo zaustavljeno tijekom dužih manevara pri parkiranju i poruka je prikazana na
do brzine od 35 km/h, kao i u brzini za ili velikoj gradskoj gužvi, sustav se informacijskom centru vozača.
vožnju natrag. Iznad te brzine sustav isključuje radi zaštite od Poruke vozila 3 93.
se prebacuje na normalan način rada. pregrijavanja. Upravljanje radi u
Način rada za gradsku vožnju normalnom načinu rada sve dok se Kalibracija sustava
automatski se aktivira kad brzina način rada za gradsku vožnju Ako kontrola svjetla c i a
prijeđe tu vrijednost. automatski ne uključi. istovremeno svijetle, potrebno je
Osvijetljena LED dioda na tipki za provesti kalibraciju sustava servo
način rada za gradsku vožnju upravljača. Do toga može doći
označava da je sustav aktivan uz primjerice tijekom okretanja
pojavu poruke na informacijskom upravljača za jedan krug dok je
centru za vozača. kontakt isključen. U tom slučaju,
Vožnja i rukovanje 133

uključite kontakt i jedanput okrenite


upravljač iz jednog krajnjeg u drugi
Sustavi za pomoć Zbog sigurnosnih razloga, tempomat
se ne može uključiti dok se jednom ne
krajnji položaj. vozaču pritisne papučica kočnice. Nije
Ako se kontrolna svjetla c i a ne moguće aktiviranje u prvom stupnju
isključuju nakon kalibracije, zatražite prijenosa.
9 Upozorenje
pomoć u servisnoj radionici.
Sustavi pomoži za vozača
zamišljeni su kao pomoć za
vozača i ne zamjenjuju njegovu
pažnju.
Vozač prihvaća potpunu
odgovornost za vrijeme
upravljanja vozilom.
Pri korištenju sustava za pomoć
vozaču obavezno budite svjesni
trenutne situacije u prometu.

Tempomat Ne koristite tempomat ako nije


preporučljivo održavanje konstante
Tempomat može pohraniti i održavati brzine.
brzine od približno 30 do 200 km/h.
Kontrolno svjetlo m 3 86.
Prilikom vožnje na uzbrdici ili nizbrdici
može doći do odstupanja od
pohranjenih brzina.
Uključivanje
Pritisnite tipku m - pali se bijelo
kontrolno svjetlo m na sklopu
instrumenata.
134 Vožnja i rukovanje

Aktiviranje Automatsko isključivanje:


Ubrzajte na željenu brzinu i okrenite ■ brzina vozila ispod približno
kotačić na SET/-, aktualna brzina se 30 km/h,
pohranjuje i održava. Pali se zeleno ■ brzina vozila iznad približno
kontrolno svjetlo m na sklopu 200 km/h,
instrumenata. Papučica gasa se
može pustiti. ■ papučica kočnice je pritisnuta,
Brzina vozila se može povećati ■ papučica spojke je pritisnuta
pritiskom na papučicu gasa. Nakon nekoliko sekundi,
otpuštanja papučice gasa, ponovno ■ broj okretaja motora je na jako
će se podesiti prethodno memorirana niskoj vrijednosti,
brzina. ■ radi sustav kontrole proklizavanja ili
Tempomat ostaje aktiviran prilikom Smanjite brzinu elektroničke kontrole stabilnosti.
promjene stupnja prijenosa. S aktivnim tempomatom, držite
kotačić zakrenut na SET/- ili ga Vratite se na pohranjenu brzinu
Povećavanje brzine nekoliko puta kratko zakrenite na Zakrenite kotačić na RES/+ pri brzini
S aktivnim tempomatom, držite SET/-: brzina se smanjuje iznad 30 km/h. Bit će postignuta
kotačić zakrenut na RES/+ ili ga kontinuirano ili postepeno u malim pohranjena brzina.
nekoliko puta kratko zakrenite na koracima.
RES/+:brzina se povećava Isključivanje
kontinuirano ili postepeno u malim Deaktiviranje Pritisnite tipku m - gasi se kontrolno
koracima. Pritisnite tipku y - pali se bijelo svjetlo m na sklopu instrumenata.
Alternativno ubrzajte na željenu kontrolno svjetlo m na sklopu Pohranjena brzina je izbrisana.
brzinu i pohranite je zakretanjem na instrumenata. Tempomat je isključen. Pritiskom na tipku L aktivirat ćete
SET/-. Posljednja zadana brzina sprema se ograničavač brzine, a isključivanjem
u memoriju za kasnije nastavljanje kontakta isključit ćete i tempomat te
brzine. izbrisati sve spremljene brzine.
Vožnja i rukovanje 135

Ograničavač brzine Aktiviranje Ili ubrzajte na željenu brzinu i


nakratko okrenite prekidač na SET/-:
Graničnik brzine sprječava da vozilo aktualna brzina se sprema kao
prekorači maksimalnu postavljenu maksimalna brzina. Ograničenje
brzinu. brzine prikazuje se na zaslonu
Maksimalna brzina može biti informacijskog centra vozača.
postavljena kao brzina iznad
25 km/h.
Vozač može ubrzati samo do
postavljene brzine. Prilikom vožnje
nizbrdo može doći do odstupanja od
ograničenja brzine.
Postavljeno ograničenje brzine
prikazano je na gornjoj crti
informacijskog centra vozača kada je Pritisnite prekidač L. Ako je
sustav aktivan. tempomat ranije uključen, isključuje
se kada se aktivira ograničavač
brzine i gasi se kontrolno svjetlo m.

Postavite ograničenje brzine Promjena ograničenja brzine


Kada je ograničavač brzine aktivan, Dok je ograničavač brzine aktivan,
okrenite i držite prekidač u položaju okrenite prekidač u RES/+ za
RES/+ ili ga uzastopno nakratko povećavanje ili u SET/- za
okrećite u RES/+ dok se u smanjivanje željene maksimalne
informacijskom centru vozača ne brzine.
prikaže željena maksimalna brzina.
136 Vožnja i rukovanje

Prekoračenje ograničenja Isključivanje Sustav obavještava i upozorava


brzine Pritisnite tipku L, svjetlo ograničenja vozača emitiranjem akustičkih
U slučaju nužde moguće je brzine u informacijskom centru signala.
prekoračiti ograničenje brzine vozača se gasi. Pohranjena brzina je
snažnim pritiskanjem papučice gasa izbrisana.
iza točke otpora. Ako pritisnete tipku m za aktiviranje
Ograničena brzina treperit će u tempomata, ili ako isključite kontakt,
informacijskom centru vozača i ograničavač brzine se također
tijekom tog razdoblja oglašavat će se deaktivira i spremljena brzina se
zvono. briše.
Pustite papučicu gasa i funkcija
graničnika brzine se ponovno aktivira Pomoć pri parkiranju
jednom kada se dostigne brzina niža
od ograničenja brzine. Pomoć pri parkiranju straga
Deaktiviranje 9 Upozorenje Sustav ima četiri ultrazvučna parkirna
Pritisnite tipku y: ograničavač brzine senzora ugrađena u stražnji odbojnik.
se deaktivira i vozilo se kreće bez Međutim, vozač preuzima
ograničenja brzine. potpunu odgovornost za Aktiviranje
Ograničena brzina je pohranjena i manevriranje tijekom parkiranja. Kada je odabran stupanj prijenosa za
odgovarajuća poruka se pojavljuje na vožnju unatrag, sustav je spreman za
Uvijek provjerite okruženje tijekom
informacijskom centru vozača. automatsku aktivaciju.
vožnje natrag dok koristite sustav
pomoći pri parkiranju unatrag. Svijetleći LED koji se nalazi u
Nastavak ograničenja brzine prekidaču pomoći pri parkiranju r
Okrenite prekidač u položaj RES/+. Pomoć pri parkiranju straga olakšava označava da je sustav spreman za
Bit će postignuta pohranjena parkiranje mjerenjem udaljenosti rad.
ograničena brzina. između vozila i prepreka iza vozila.
Vožnja i rukovanje 137

Pokazatelj U oba slučaja isključit će se LED Pomoć pri parkiranju sprijeda-straga


Emitiranjem akustičkih signala sustav dioda na tipki. mjeri udaljenost između vozila i
upozorava vozača o mogućim prepreka ispred i iza vozila. Sustav
opasnim preprekama iza vozila na Greška emitira zvučne signale i prikazuje
udaljenosti do 1,5 metra. Interval U slučaju kvara ili ako sustav poruke.
između zvukova postaje kraći kako se privremeno ne radi, npr. zbog velike
vozilo približava prepreci. Kada je vanjske buke ili drugih faktora koji
udaljenost manja od približno 30 cm, smetaju, LED dioda na tipki treperit će
zvuk je konstantan. tijekom 3 sekunde, a zatim će se
isključiti. Istovremeno će se kontrolno
Deaktiviranje svjetlo r osvijetliti na sklopu
instrumenata 3 85, a poruka će se
pojaviti na informacijskom centru
vozača.

Pomoć pri parkiranju sprijeda-


straga

9 Upozorenje Sustav ima šest ultrazvučnih


parkirnih senzora u stražnjem i
Međutim, vozač preuzima prednjem odbojniku.
potpunu odgovornost za Koristi dva različita zvučna signala
manevriranje tijekom parkiranja. upozorenja za prednje i stražnje
Uvijek provjerite okruženje tijekom područje nadzora, od kojih svaki ima
Sustav se automatski isključuje kada vožnje natrag ili naprijed dok različitu frekvenciju tona.
se isključi stupanj za vožnju natrag. koristite sustav pomoći pri Pomoć pri parkiranju sprijeda-straga
Moguće je i ručno isključivanje parkiranju. uvijek je dostupna u kombinaciji s
pritiskom na tipku pomoći pri naprednom pomoći pri parkiranju,
parkiranju r. pogledajte opis u nastavku.
138 Vožnja i rukovanje

Gumb pomoći pri parkiranju i načelo Logički gumb upravlja sustavom Korištenje
rada pritiskanjem i na sljedeći način: Ako je uključena brzina za vožnju
■ Ako je aktivna samo pomoć pri natrag, pomoć pri parkiranju sprijeda
parkiranju sprijeda-straga, kratkim i straga spremna je za rad.
pritiskom isključuje se taj sustav. Svijetleći LED koji se nalazi u
■ Ako je aktivna samo pomoć pri prekidaču pomoći pri parkiranju D
parkiranju sprijeda-straga, dugim označava da je sustav spreman za
pritiskom uključuje se sustav rad.
napredne pomoći. Pomoć pri parkiranju sprijeda može
■ Ako je aktivna samo napredna se uključiti i pri brzinama do 11 km/h
pomoć pri parkiranju, kratkim kratkim pritiskom na tipku sustava.
pritiskom uključuje se sustav Ako je tipka D uključena tijekom
pomoći pri parkiranju sprijeda- ciklusa paljenja, pomoć pri parkiranju
straga. sprijeda isključuje se pri brzinama
Pomoć pri parkiranju sprijeda-straga i ■ Ako je aktivna samo napredna iznad 11 km/h. Sustav će se ponovno
napredna pomoć pri parkiranju pomoć pri parkiranju, dugim uključiti nakon prijelaza te brzine, ako
koriste istu tipku za uključivanje i pritiskom isključuje se sustav brzina nije veća od 25 km/h. Ako
isključivanje: napredne pomoći. vozite brže od 25 km/h, pomoć pri
Kratkim pritiskom tipke D uključuje ■ Ako je odabrana brzina za vožnju parkiranju sprijeda ostaje isključen pri
se i isključuje pomoć pri parkiranju. naprijed ili neutralni položaj, brzinama ispod 11 km/h.
Dugim pritiskom na tipku D (pribl. kratkim pritiskom uključuje se ili Kad je sustav isključen, LED dioda na
jednu sekundu) uključuje se ili isključuje samo pomoć pri tipki se isključuje i na informacijskom
isključuje napredna pomoć pri parkiranju sprijeda. centru vozača prikazuje se Park
parkiranju, pogledajte poseban opis u ■ Ako je odabrana brzina za vožnju Assist Off (Pomoć pri parkiranju
nastavku. natrag, kratkim pritiskom uključuje isključena).
se ili isključuje pomoć pri parkiranju Sustav se deaktivira automatski kada
sprijeda i straga. se premaši određena brzina od
25 km/h.
Vožnja i rukovanje 139

Pokazatelj Na info-zaslonu u boji udaljenost se


Emitiranjem akustičkih signala sustav prikazuje područjima u boji ispred i iza
upozorava vozača o mogućim vozila.
opasnim preprekama iza vozila na Oznaka udaljenosti na
udaljenosti do 1,5 metra te ispred informacijskom centru vozača može
vozila do 1,2 metra. Ovisno o tome biti blokirana prikazom poruke vozila
koja je strana vozila bliža prepreci, na koja ima veći prioritet. Nakon potvrde
toj će se strani vozila emitirati zvučni poruke pritiskom na tipku SET/CLR
signali upozorenja. Interval između na ručici pokazivača smjera, oznaka
zvukova postaje kraći kako se vozilo udaljenosti ponovno se prikazuje.
približava prepreci. Kada je
udaljenost manja od približno 30 cm, Greška
zvuk je konstantan. U slučaju kvara ili ako sustav
Na informacijskom centru vozača
Osim toga, udaljenost do prepreke udaljenost do prepreke ispred ili iza privremeno ne radi, npr. zbog velike
prikazuje se i na informacijskom vozila prikazuje se promjenom linija vanjske buke ili drugih faktora koji
centru za vozača 3 87 ili, ovisno o udaljenosti. smetaju, LED dioda na tipki treperit će
izvedbi, na info-zaslonu u boji 3 91. tijekom 3 sekunde, a zatim će se
isključiti. Istovremeno će se kontrolno
svjetlo r osvijetliti na sklopu
instrumenata 3 85, a poruka će se
pojaviti na informacijskom centru
vozača.
Poruke vozila 3 93.
140 Vožnja i rukovanje

Napredna pomoć pri parkiranju Dugim pritiskom na tipku D (pribl.


jednu sekundu) uključuje se ili
9 Upozorenje isključuje napredna pomoć pri
parkiranju, pogledajte poseban opis u
Međutim, vozač je u potpunosti nastavku.
odgovoran za prihvaćanje Logički gumb upravlja sustavom
parkirnog mjesta koje predlaže pritiskanjem i na sljedeći način:
sustav kao i manevriranja tijekom ■ Ako je aktivna samo pomoć pri
parkiranja. parkiranju sprijeda-straga, kratkim
Obavezno provjerite okruženje u pritiskom isključuje se taj sustav.
svim smjerovima prilikom ■ Ako je aktivna samo pomoć pri
korištenja napredne pomoći pri parkiranju sprijeda-straga, dugim
parkiranju. Napredna pomoć pri parkiranju uvijek pritiskom uključuje se sustav
je dostupna u kombinaciji s pomoći pri napredne pomoći.
Napredna pomoć pri parkiranju mjeri parkiranju sprijeda-straga, pogledajte
odgovarajuće parkirno mjesto tijekom prethodno poglavlje. Oba sustava ■ Ako je aktivna samo napredna
prolaska pored njega, izračunava koriste iste osjetnike u prednjem i pomoć pri parkiranju, kratkim
putanju i automatski upravlja vozilo u stražnjem odbojniku. pritiskom uključuje se sustav
paralelno ili okomito parkiranje. Upute pomoći pri parkiranju sprijeda-
se prikazuju na informacijskom centru Tipka D i logika rada straga.
vozača ili info-zaslonu u boji uz Napredna pomoć pri parkiranju i ■ Ako je aktivna samo napredna
pojavu akustičkih signala. Vozač pomoć pri parkiranju sprijeda-straga pomoć pri parkiranju, dugim
treba regulirati ubrzavanje, kočenje i koriste istu tipku za uključivanje i pritiskom isključuje se sustav
izmjenu brzina dok se upravljanje isključivanje: napredne pomoći.
provodi automatski. Kratkim pritiskom tipke D uključuje
Napredna pomoć pri parkiranju može se i isključuje pomoć pri parkiranju.
se aktivirati isključivo tijekom vožnje
prema naprijed.
Vožnja i rukovanje 141

■ Ako je odabrana brzina za vožnju Sustav prepoznaje i memorira položaj


naprijed ili neutralni položaj, (10 metara za paralelno parkiranje ili
kratkim pritiskom uključuje se ili 6 metara za okomito parkiranje), čak
isključuje samo pomoć pri i u načinu rada pomoći pri parkiranju.
parkiranju sprijeda. Dugim pritiskom na tipku D
■ Ako je odabrana brzina za vožnju uključuje se napredna pomoć pri
natrag, kratkim pritiskom uključuje parkiranju za početak manevriranja.
se ili isključuje pomoć pri parkiranju Sustav se može aktivirati jedino pri
sprijeda i straga. brzini do 30 km/h i sustav traži
parkirno mjesto pri brzini do 30 km/h.
Aktiviranje
Maksimalna dozvoljena paralelna
udaljenost između vozila i reda
parkiranih vozila iznosi 1,8 metara za
paralelno parkiranje i 2,5 metara za
okomito parkiranje.
Funkcionalnost
Grafički prikaz označava se na
informacijskom centru za vozača i
info-zaslonu u boji.

Prilikom traženja parkirnog mjesta,


sustav je spreman za rad nakon Način traženja parkirnog mjesta
dugog pritiska na tipku D. Odaberite parkirno mjesto za
paralelno ili okomito parkiranje na
informacijskom centru za vozača
142 Vožnja i rukovanje

pritiskom na tipku SET/CLR ili na info-


zaslonu u boji dodirnite ikonu 6
odgovarajuće 7.

Ako vozač ne zaustavi vozilo unutar Kratko vibriranje upravljača nakon


10 metara za paralelna parkirna uključivanja stupnja prijenosa za
mjesta ili 6 metara za okomita vožnju natrag označava da sustav
parkirna mjesta nakon predlaganja upravlja upravljačem. Tada se vozilo
Kada pronađe mjesto, vizualna parkirnog mjesta, sustav počinje automatski upravlja prema parkirnom
povratna informacija i zvučni signal tražiti drugo odgovarajuće parkirno mjestu uz pružanje detaljnih
pojavljuju se na informacijskom mjesto. informacija vozaču o kočenju,
centru vozača ili info-zaslonu u boji. ubrzavanju i izmjeni brzina. Vozač ne
Način navođenja za parkiranje
smije dodirivati upravljač.
Prijedlog sustava o parkirnom mjestu
prihvaća se nakon što vozač zaustavi Obratite pažnju na zvuk pomoć pri
vozilo unutar 10 metara za paralelno parkiranju sprijeda-straga. Stalan
parkiranje ili 6 metara za okomito zvuk označava da je udaljenost do
parkiranje nakon prikaza poruke prepreke manja od približno 30 cm.
Stop. Sustav izračunava optimalnu
putanju za ulazak na parkirno mjesto.
Vožnja i rukovanje 143

Ako iz bilo kojeg razloga vozač mora ■ uspješno parkiranje označava


preuzeti kontrolu nad upravljačem, skočni simbol i zvučni signal,
primite upravljač za vanjski rub. U tom ■ prekid manevra parkiranja.
se slučaju automatsko upravljanje
poništava. Odabir paralelnog ili okomitog
Označavanje na zaslonu parkiranja
Upute na zaslonu prikazuju:
■ opće savjete i poruke upozorenja
■ savjet tijekom vožnje brzinom
većom od 30 km/h u načinu
traženja parkirnog mjesta ili
8 km/h u načinu navođenja,
Ako je sustav opremljen info-
■ zahtjev da zaustavite vozilo, kada zaslonom u boji, odaberite vrstu
se detektira parkirno mjesto, parkirnog mjesta dodirivanjem ikone
■ smjer vožnje tijekom manevra na zaslonu 6 ili 7.
parkiranja,
■ zahtjev za promjenom u stupanj
prijenosa za vožnju natrag ili Prilikom traženja parkirnog mjesta
naprijed, odaberite paralelno ili okomito
■ zahtjev za ubrzavanjem ili parkiranje pritiskom na tipku SET/
kočenjem, CLR na ručici pokazivača smjera.
■ za neke se informacije prikazuje
traka napretka na informacijskom
centru vozača,
144 Vožnja i rukovanje

Na zaslonu se prikazuje vrsta Prioriteti prikaza ■ premašen broj maksimalnih


parkirnog mjesta. Nakon aktiviranja napredne pomoći izmjena brzina: 8 parkirnih ciklusa
pri parkiranju, na informacijskom tijekom paralelnog parkiranja ili 5
Promjena strane parkiranja centru vozača ili info-zaslonu u boji se ciklusa tijekom okomitog
pojavljuje informacija. Oznaka parkiranja,
napredne pomoći pri parkiranju na ■ isključivanjem kontakta.
informacijskom centru vozača može
Isključivanje sustava od strane
biti blokirana prikazom poruke vozila
vozača ili samog sustava tijekom
koja ima veći prioritet. Nakon potvrde
manevriranja označava se pomoću
poruke pritiskom na tipku SET/CLR
Parking Deactivated (Parkiranje
na ručici pokazivača smjera, ponovno
deaktivirano) na informacijskom
se prikazuju upute napredne pomoći
centru za vozača ili info-zaslonu u
pri parkiranju i parkirni manevar može
boji. Osim toga, oglašava se i zvučni
nastaviti.
signal.
Deaktiviranje
Greška
Sustav se deaktivira:
Pojavljuje se poruka na
Sustav je zadano konfiguriran da ■ dugi pritisak na tipku D, informacijskom centru vozača:
detektira parkirno mjesto na strani
suvozača. Za prepoznavanje ■ manevar parkiranja je uspješno ■ ako je prisutna pogreška u sustavu,
parkirnih mjesta na strani vozača, završen, uz istovremeno osvjetljenje
uključite pokazivač smjera na strani ■ vožnja brzinom većom od 30 km/h kontrolnog svjetla r na sklopu
vozača tijekom traženja. tijekom traženja parkirnog mjesta, instrumenata,
Čim isključite pokazivač smjera, ■ vožnja brzinom većom od 8 km/h ■ vozač ne završi pravilno manevar
sustav ponovno počinje tražiti tijekom navođenja za parkiranje, parkiranja,
parkirna mjesta na strani suvozača. ■ otkriveno djelovanje vozača na ■ sustav nije operativan,
upravljač, ■ ako se primijeni bilo koji od gornjih
razloga za isključivanje.
Vožnja i rukovanje 145

Osnovne napomene o identifikacija predmeta i ispravno


sustavima pomoći pri parkiranju označavanje udaljenosti u
gornjem dijelu ovih vozila.
9 Upozorenje Predmete s vrlo malim poprečnim
presjekom refleksije, kao što su
U određenim uvjetima, razne uski objekti ili mekani materijali,
reflektirajuće površine na sustav ne može detektirati.
predmetima ili odjeći kao i vanjski
izvori buke mogu prouzročiti Pomoć pri parkiranju i napredna
grešku u otkrivanju prepreka. pomoć pri parkiranju neće otkriti
predmete izvan područja
Posebice morate paziti na niske otkrivanja.
prepreke koje mogu oštetiti donji
Kada se tijekom uputa za parkiranje dio odbojnika. Napomena
detektira neki predmet, na Može se dogoditi da senzor otkrije
informacijskom centru vozača se predmet koji nije prisutan zbog
pojavljuje Stop. Uklanjanje predmeta Oprez
vanjskih smetnji buke ili mehaničkih
će ponovno aktivirati manevar nepodudarnosti (mogu se javiti
parkiranja. Ako predmet nije uklonjen, Performanse sustava mogu se
smanjiti kada su senzori pokriveni, sporadična neispravna upozorenja).
sustav će se detektirati. Dugim
pritiskom na tipku D uključuje se npr. ledom ili snijegom. Provjerite je li prednja registracijska
sustav za traženje novog parkirnog Performanse sustava pomoći pri pločica ispravno montirana (nije
mjesta. parkiranju mogu se smanjiti zbog savijena i nema zazora na oblozi
velikog opterećenja. branika s lijeve ili desne strane) te
jesu li senzori na ispravnom mjestu.
Posebni se uvjeti primjenjuju ako
u parkiranju sudjeluju i viša vozila Sustav napredne pomoći pri
(npr. off-road vozila, mini kombiji, parkiranju ne može odgovoriti na
kombiji, kamperi, prikolice i promjene u dostupnom parkirnom
kamioni). Ne može se jamčiti prostoru nakon početka manevra
parkiranja. Sustav može prepoznati
146 Vožnja i rukovanje

ulaz, kolni ulaz, dvorište ili čak Napomena


raskrižje kao parkirno mjesto. Nakon Nakon proizvodnje sustav treba 9 Upozorenje
odabira brzine za vožnju natrag kalibrirati. Za optimalno navođenje
sustav će započeti manevriranje pri pri parkiranju potrebna je udaljenost Upozorenje na slijepe točke sa
parkiranju. Obratite pozornost na od najmanje 10 km s više krivina. strane nije zamjena za vozačev
dostupnost predloženog parkirnog vid.
mjesta. Upozorenje na slijepu Sustav ne detektira:
Sustav ne otkriva nepravilnosti na točku sa strane ■ vozila izvan bočnog slijepog
površini, npr. u građevinskim Sustav upozorenja na slijepu točku sa područja koja se mogu brzo
područjima. Vozač preuzima strane otkriva i dojavljuje predmete s približavati,
odgovornost. obje strane vozila u području "slijepe ■ pješake, bicikliste ili životinje.
Napomena točke". Sustav šalje vizualno Prije promjene traka uvijek
Prilikom uključivanja brzine za upozorenje u oba vanjska retrovizora provjerite ogledala, pogledajte
vožnju prema naprijed i nakon kada otkrije predmete koji možda nisu preko ramena i uključite pokazivač
prekoračenja određene brzine, vidljivi u unutarnjem i vanjskim smjera.
stražnja pomoć pri parkiranju će se retrovizorima.
isključiti ako se ispruži sustav Upozorenje na slijepu točku sa strane Kada sustav prilikom vožnje prema
stražnjeg nosača. koristi neke od osjetnika napredne naprijed otkrije neko vozilo u bočnom
Ako prvo uključite brzinu za vožnju pomoći pri parkiranju koji se nalaze slijepom području, neovisno o tome
unatrag, pomoć pri parkiranju otkrit na prednjem i stražnjem odbojniku s pretječete li vi neko vozilo ili netko vas
će prisutnost sustava stražnjeg obje strane vozila. pretječe, simbol B narančaste boje
nosača i aktivirati zvučni upozoritelj. će se upaliti u odgovarajućem
Nakratko pritisnite r ili D za vanjskom retrovizoru. Ako vozač tada
isključivanje pomoći pri parkiranju. uključi pokazivač smjera, narančasti
simbol upozorenja B počinje treperiti
kao upozorenje da ne mijenja
prometni trak.
Vožnja i rukovanje 147

Sustav se može aktivirati ili blatom, prljavštinom, snijegom,


deaktivirati na info-zaslonu, ledom, bljuzgavicom ili po jakoj kiši.
personalizacija vozila 3 98. Upute za čišćenje 3 196.
Isključenje označava poruka koja se Ako je sustav neispravan, ili ako
prikazuje na zaslonu informacijskog sustav ne radi uslijed privremenih
centra vozača. uvjeta, u informacijskom centru
vozača pojavljuje se poruka. Zatražite
Područja detekcije pomoć radionice.
Područja detekcije počinju kod
stražnjeg branika i nastavljaju se
pribl. 3 metra prema straga i u stranu.
Visina toga područja je približno
Upozorenje na slijepu točku sa strane između 0,5 metara i 2 metra iznad tla.
aktivno je pri brzinama od 10 km/h do Upozorenje na slijepu točku sa strane
140 km/h. Brža vožnja od 140 km/h zanemaruje stacionarne objekte
isključuje sustav što pokazuju poput zaštitnih ograda, stupova,
prigušeno osvijetljeni simboli rubnjaka, zidova i greda. Ne
upozorenja B u oba vanjska detektiraju se parkirana vozila ili ona
retrovizora. Smanjenjem brzine ispod koja dolaze iz suprotnog smjera.
granične, simboli upozorenja će se
isključiti. Ako se otkrije prisutnost Greška
vozila u području mrtvog kuta, simboli U normalnim uvjetima moguće je da
upozorenja B se uključuju na upozorenje katkad izostane, a u
odgovarajućoj strani. vlažnim uvjetima to može biti i češće.
Kada se motor pokrene, zasloni oba Upozorenje na slijepu točku sa strane
vanjska retrovizora nakratko se ne funkcionira kada je lijevi ili desni
uključuju kao potvrda da je sustav kraj stražnjeg branika prekriven
uključen.
148 Vožnja i rukovanje

Gorivo Oprez
LPG se uglavnom sastoji od propana
i butana. Oktanska vrijednost je
između 105 i 115, ovisno o udjelu
Gorivo za benzinske Korištenje goriva koje nije butana. LPG se pohranjuje u tekućem
motore sukladno normi EN 228 ili E DIN stanju pri tlaku od oko 5 - 10 bara.
51626-1, ili drugoj odgovarajućoj
Koristite isključivo bezolovno gorivo normi, može dovesti do naslaga u Točka vrenja ovisi o tlaku i omjeru
koje odgovara Europskom standardu motoru, oštećenja motora te može smjese. Pri ambijentalnom tlaku on je
EN 228 ili E DIN 51626-1 ili slično. utjecati na gubitak prava pod između -42 °C (čisti propan) i -0,5 °C
Vaš motor može raditi na E10 gorivo jamstvom. (čisti butan).
koje ispunjava ove standarde. Gorivo
E 10 sadrži do 10 % bioetanola. Oprez
Oprez
Koristite gorivo s preporučenim
Sustav je djelatan dok je
oktanskim brojem 3 208. Korištenje Korištenje goriva s preniskim temperatura okoline približno
goriva s preniskim oktanskim brojem oktanskim brojem može dovesti -8 °C do 100 °C.
može smanjiti snagu motora i okretni do nekontroliranog izgaranja i
moment i lagano povećava potrošnju oštećenja motora. Potpuni rad sustava LPG može se
goriva.
zajamčiti jedino s tekućim plinom koji
Oprez Gorivo za rad na tekući plin je sukladan minimalnim zahtjevima
norme DIN EN 589.
Tekući plin je poznat kao LPG
Nemojte koristiti goriva ili dodatke (Liquefied Petroleum Gas) ili prema
gorivima koji sadrže metalne francuskom GPL (Gaz de Pétrole
dijelove, poput aditiva na bazi Liquéfié). LPG se naziva i
mangana. Tako biste mogli oštetiti autoplinom.
motor.
Vožnja i rukovanje 149

Odabir goriva LED = rad na benzin Radi ekstremniih temperatura u


isključen kombinaciji sa sastavom plina,
LED = rad na tekući plin prebacivanje sustava s načina rada
svijetli na benzin na način rada na plin može
LED = prebacivanje nije neznatno potrajati.
treperi moguće, ponestalo je U ekstremnim situacijama, sustav bi
jedne vrste goriva se mogao i vratiti na način rada na
Čim se spremnik tekućeg plina benzin, ako minimalni uvjeti nisu
isprazni, automatski se uključuje rad ispunjeni.
na benzin dok se kontakt ne isključi. U slučaju svih ostalih grešaka,
Svakih šest mjeseci ispraznite zatražite pomoć radionice.
spremnik benzina dok ne zasvijetli
kontrolno svjetlo Y, a zatim ga Oprez
Pritiskom na gumb LPG mijenjaju se napunite. Na taj način održava se
kvaliteta goriva i funkcija sustava za Popravke i podešavanja smije
načini rada na benzin i tekući plin čim obavljati isključivo stručno osoblje,
traženi parametri (temperatura vode, rad na benzin.
a kako bi se zadržala istovjetna
temperatura plina i minimalni broj Napunite spremnik do kraja u sigurnost i pravo na jamstvo za
okretaja motora) budu ispunjeni. redovitim intervalima kako bi spriječili sustav ukapljenog naftnog plina
Uvjeti se uglavnom ispunjuju nakon koroziju u spremniku. LPG.
približno 60 sekundi (ovisno o
vanjskoj temperaturi) i nakon prvog Greške i njihovo uklanjanje
Ako način rada na plin nije moguć, Tekući plin ima poseban miris
snažnog pritiskanja gasa. LED (mirišljav) kako bi se propuštanje
lampica pokazuje trenutni način rada. provjerite sljedeće:
lakše prepoznalo.
■ Je li prisutna dovoljna količina
tekućeg plina?
■ Je li prisutna dovoljna količina
benzina za pokretanje?
150 Vožnja i rukovanje

9 Upozorenje Prilikom punjenja poštujte upute


za korištenje i sigurnost na postaji
Ako osjetite miris plina u vozilu ili za punjenje plina.
njegovoj neposrednoj blizini,
odmah prebacite u način rada na
9 Opasnost
benzin. Ne pušite. Držite dalje od
otvorenog plamena i izvora Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
zapaljenja. Ne pušite. Bez otvorenog plamena
ili iskri.
Ako je miris plina i dalje prisutan,
nemojte pokretati motor. Za Ako u vozilu možete osjeti miris
uklanjanje uzroka greške goriva, odmah kontaktirajte
kontaktirajte radionicu. radionicu radi otklanjanja uzroka. Poklopac spremnika se može otvoriti
Ako koristite podzemne garaže, samo kad je vozilo otključano.
pridržavajte se uputa operatera i Oprez Gurnite vratašca kako bi se zabravila.
lokalnih zakona. Zatim otvorite vratašca.
Napomena U slučaju da ulijete krivo gorivo, ne Polagano okrenite čep otvora za
U slučaju nezgode, isključite kontakt palite automobil. punjenje goriva u smjeru kazaljke na
i sva svjetla. satu kako biste ga otvorili.
Vratašca spremnika goriva nalaze se
Punjenje goriva na stražnjoj desnoj strani vozila.

9 Opasnost
Prije punjenja goriva isključite
motor.
Isključite mobilne telefone.
Vožnja i rukovanje 151

Zatvorite okretanjem čepa spremnika


goriva u smjeru kazaljki na satu dok
ne čujete "klik".
Zatvorite poklopac i uglavite ga.

Punjenje tekućeg plina


Prilikom punjenja poštujte upute za
korištenje i sigurnost na postaji za
punjenje.
Ventil za punjenje tekućeg plina
nalazi se ispod čepa spremnika
goriva.
Čep spremnika se može zakačiti na Postavite odgovarajući prilagodnik.
držač na poklopcu spremnika.
Prilikom ulijevanja goriva posve
umetnite mlaznicu u otvor i uključite
je.
Nakon automatskog isključivanja
možete doliti još najviše dvije doze
goriva.

Oprez
Gorivo koje se prelilo odmah
obrišite.
Odvijte zaštitni čep s nalijevnog grla
za gorivo.
152 Vožnja i rukovanje

ACME prilagodnik: Zavijte maticu Skinite prilagodnik i pospremite ga u Prilagodnik za punjenje


mlaznice za punjenje na prilagodnik. vozilo. Budući da sustavi za punjenje nisu
Pritisnite prema dolje ručicu za Postavite zaštitni čep kako biste standardizirani, potrebni su različiti
blokiranje na mlaznici za punjenje. spriječili prodiranje stranih tijela u prilagodnici koji su dostupni kod Opel
Nalijevno grlo DISH (Italija): Postavite otvor za punjenje i sustav. distributera i ovlaštenih Opel
mlaznicu za punjenje na prilagodnik. servisera.
Pritisnite prema dolje ručicu za 9 Upozorenje
blokiranje na mlaznici za punjenje.
Bajonetno nalijevno grlo: Postavite Zbog dizajna sustava, curenje
mlaznicu za punjenje na prilagodnik i tekućeg plina nakon otpuštanja
okrenite je za četvrtinu okretaja ručice za blokiranje neizbježno je.
ulijevo ili udesno. Povucite do kraja Izbjegavajte udisanje para koje se
ručicu za blokiranje mlaznice za pritom oslobađaju.
punjenje.
Nalijevno grlo EURO: Pritisnite 9 Upozorenje
mlaznicu za punjenje na prilagodnik
tako da dobro sjedne na mjesto. Spremnik tekućeg plina smije se
Pritisnite gumb na stanici za punjenje puniti samo do 80 % iz sigurnosnih
tekućim plinom. Sustav punjenja se razloga. ACME prilagodnik: Belgija,
zaustavlja ili počinje polagano teći Njemačka, Irska, Luksemburg,
nakon postizanja 80 % zapremnine Višenamjenski ventil na spremniku Švicarska
spremnika (maksimalna razina za tekućeg plina automatski ograničava
punjenje). količinu prilikom punjenja. Ako punite
Otpustite gumb na sustavu punjenja i veću količinu, preporučujemo da ne
punjenje će prestati. Otpustite ručicu izlažete vozilo sunčevim zrakama sve
za blokiranje i skinite mlaznicu za dok ne potrošite tu prekomjernu
punjenje. Mogla bi iscuriti mala količinu.
količina tekućeg plina.
Vožnja i rukovanje 153

Potrošnja goriva - CO2


emisija
Potrošnja goriva (mješovita) modela
Opel Adam iznosi od 5,0 do 5,5 l/100
km.
Emisija CO2 (u mješovitoj vožnji)
iznosi od 118 do 130 g/km.
Za posebne vrijednosti za vaše
vozilo, pogledajte EEC Certifikat
sukladnosti koji vam je isporučen s
vozilom, ili druge nacionalne
Bajonetni prilagodnik: Nizozemska, DISH prilagodnik (Italija): Bosna i dokumente za registraciju vozila.
Norveška, Španjolska, Ujedinjeno Hercegovina, Bugarska, Danska,
Kraljevstvo Estonija, Francuska, Grčka, Italija, Opće napomene
Hrvatska, Latvija, Litva, Makedonija,
Službena potrošnja goriva i navedene
Austrija, Poljska, Portugal,
brojke za emisije CO2 odnose se
Rumunjska, Švedska, Švicarska,
Srbija, Slovačka, Slovenija, osnovni europski model sa
Republika Češka, Turska, Ukrajina, standardnom opremom.
Mađarska Podaci o potrošnji goriva i emisiji
CO2 određuju se sukladno regulativi
Čep spremnika goriva R (EC) br. 715/2007 (u trenutno
Koristite samo originalne čepove primjenjivoj inačici), pri čemu je uzeta
otvora spremnika goriva. u obzir masa vozila u voznom stanju
kao što je to zakonom propisano.

EURO prilagodnik: Španjolska


154 Vožnja i rukovanje

Brojke su navedene samo za


usporedbu različitih inačica vozila i ne
smiju se smatrati stvarnom
potrošnjom goriva na dotičnom
modelu vozila. Dodatna oprema
može uzrokovati malo veću potrošnju
i emisije CO2 od navedenog. Nadalje,
potrošnja goriva ovisi o osobnom stilu
vožnje kao i o uvjetima na cesti.
Njega vozila 155

Njega vozila Opće napomene Spremanje vozila


Oprema i modifikacije Parkiranje na duže vrijeme
Ako će vozilo biti skladišteno nekoliko
Opće napomene ........................ 155 vozila mjeseci:
Provjere vozila ........................... 156 Preporučamo vam korištenje
■ Operite i konzervirajte vozilo
originalnih dijelova i dodatne opreme
Zamjena žarulje ......................... 162 voskom.
i tvornički odobrenih dijelova
Električni sustav ......................... 170 specifično za vaš tip vozila. Ne ■ Provjerite vosak u prostoru motoru
Alat vozila .................................. 175 možemo procijeniti ili jamčiti i na podvozju.
Kotači i gume ............................. 177 pouzdanost drugih proizvoda - čak i ■ Očistite i zaštitite gumene brtve.
ako imaju regulatorna ili druga ■ Napunite spremnik goriva do vrha.
Pokretanje kablovima ................ 193 odobrenja.
Vuča ........................................... 194 ■ Zamijenite motorno ulje.
Ne vršite nikakve izmjene na
Njega izgleda ............................. 196 električnim sustavima, npr. promjene ■ Ispustite tekućinu za pranje iz
elektroničkih kontrolnih jedinica (chip spremnika.
tuning). ■ Provjerite zaštitu od smrzavanja i
zaštitu od korozije rashladnog
Oprez sredstva.
■ Podesite tlak u gumi na vrijednost
Prilikom transportiranja vozila navedenu za puno opterećenje.
vlakom ili na vozilu vučne službe,
■ Parkirajte vozilo u suhom, dobro
mogu se oštetiti zavjesice za blato.
provjetravanom prostoru.
Odaberite prvi stupanj prijenosa ili
stupanj za vožnju unatrag.
Spriječite gibanje vozila.
■ Ne zatežite parkirnu kočnicu.
156 Njega vozila

■ Otvorite poklopac motora, zatvorite


sva vrata i zaključajte vozilo.
Prerada vozila na kraju Provjere vozila
radnog vijeka
■ Odspojite stezaljku negativnog
Informacije o centrima za odlaganje
Vršenje rada
terminala s akumulatora vozila.
Uvjerite se da nijedan sustav ne vozila na kraju vijeka trajanja i za
radi, npr. protuprovalni alarmni njegovo recikliranje dostupne su na
sustav. našoj web stranici. Ove radove
prepustite samo ovlaštenim centrima
Priprema za normalno za recikliranje.
korištenje Vozila na plin mora reciklirati
Kada je vozilo potrebno pripremiti za ovlašteni servisni centar za vozila na
ponovni rad: plin.
■ Spojite stezaljku negativnog
terminala na akumulator vozila.
Aktivirajte elektroniku električnih
prozora.
■ Provjerite tlak u gumama. 9 Upozorenje
■ Napunite spremnik tekućine za
pranje. Provjere u prostoru motora izvršite
■ Provjerite razinu motornog ulja. samo kad je kontakt isključen.
■ Provjerite razinu rashladnog Ventilator hlađenja se može
sredstva. pokrenuti čak i ako je kontakt
isključen.
■ Ako je potrebno, postavite
registarske pločice.
Njega vozila 157

Učvrstite potpornu šipku poklopca


9 Opasnost motora.
Sustav paljenja koristi izrazito Ako se poklopac motornog prostora
visoki napon. Ne dodirujte. otvori dok je uključena funkcija
Autostop, motor će se iz sigurnosnih
razloga automatski ponovno
Poklopac motora pokrenuti.
Otvaranje Zatvaranje
Prije zatvaranja poklopca motora,
potpornu šipku gurnite u držač.
Spustite poklopac motora i pustite da
Gurnite sigurnosni zapor prema gore padne u svoju bravu. Provjerite da je
i otvorite poklopac motora. poklopac motora učvršćen.

Motorno ulje
Redovito ručno provjerite razinu
motornog ulja da biste spriječili
oštećenje motora. Uvjerite se da se
koristi ulje odgovarajućih
specifikacija. Preporučene tekućine i
Povucite polugu oslobađanja i vratite sredstva za podmazivanje 3 201.
je u originalni položaj.
Provjerite kada je vozilo na
vodoravnoj površini. Motor mora biti
na radnoj temperaturi i isključen
najmanje 5 minuta.
158 Njega vozila

Izvucite šipku, obrišite je, umetnite je Rashladno sredstvo


do kraja, izvucite van i očitajte razinu
motornog ulja. motora
Umetnite šipku do ograničenja na Rashladna tekućina osigurava zaštitu
ručki i napravite pola okretaja. od smrzavanja do otprilike -28 °C. U
sjevernim zemljama s jako niskim
temperaturama tvornički ulivena
rashladna tekućina osigurava zaštitu
od smrzavanja do otprilike -37 °C.

Oprez

Preporučamo korištenje motornog Koristite samo odobreni antifriz.


ulja iste kvalitete koje je korišteno pri
zadnjoj zamjeni. Razina rashladnog sredstva
Razina motornog ulja ne smije prijeći
oznaku MAX na šipci.
Oprez

Ovisno o izvedbi motora koriste se Preniska razina rashladnog


Oprez sredstva može uzrokovati
različite šipke.
Kada razina motornog ulja padne do oštećenje motora.
Prekomjerno ulje motora mora se
oznake MIN, nadolijte motorno ulje. ispustiti ili isisati.

Količine 3 212.
Postavite čep i zategnite ga.
Njega vozila 159

vodu iz pipe. Čvrsto zategnite čep.


Provjerite koncentraciju rashladnog Oprez
sredstva i obratite se radionici radi
popravljanja uzroka gubitka Samo tekućina za pranje s
rashladnog sredstva. dovoljnom koncentracijom
antifriza pruža zaštitu pri niskim
temperaturama ili pri naglom padu
Tekućina za pranje temperature.

Kočnice
Ako su kočione obloge dosegle
minimalnu debljinu, čuje se buka
Ako je sustav hlađenja hladan, razina škripanja tijekom kočenja.
rashladnog sredstva treba biti iznad Moguć je nastavak vožnje ali kočne
linije oznake. Nadolijte ako je razina obloge zamijenite što je prije moguće.
niska. Nakon ugradnje novih kočnih obloga,
ne kočite nepotrebno jako tijekom
9 Upozorenje nekoliko prvih vožnji.

Dopustite motoru da se ohladi


prije otvaranja čepa. Pažljivo Napunite čistom vodom Tekućina kočnica
otvorite čep, lagano ispuštajući pomiješanom s odgovarajućom
tlak. količinom tekućine za pranje koja 9 Upozorenje
sadrži sredstvo protiv smrzavanja. Za
Za nadolijevanje koristite 1:1 pravilan odnos mješavine pogledajte Tekućina za kočnice je otrovna i
mješavinu koncentrata rashladnog kanticu tekućine za pranje. korozivna. Izbjegavajte kontakt s
sredstva pomiješanog s vodom iz očima, kožom, tkaninama i
pipe. Ako koncentrat rashladnog obojanim površinama.
sredstva nije dostupan, koristite čistu
160 Njega vozila

Akumulator Budite sigurni da je kontakt isključen


prije spajanja ili odspajanja
Vozila bez sustava start-stop bit će akumulatora vozila.
opremljena olovnim akumulatorom.
Vozila sa sustavom start-stop bit će Zaštita od pražnjenja akumulatora
opremljena AGM akumulatorom, koji 3 110.
nije olovni akumulator. Akumulator ne
zahtijeva održavanje pod uvjetom da Zamjena akumulatora
način vožnje dozvoljava dostatno Napomena
punjenje akumulatora. Vožnja na Svako odstupanje od uputa ovog
kratke udaljenosti i često pokretanje paragrafa može dovesti do
motora mogu isprazniti akumulator. privremenog isključenja sustava
Izbjegavajte korištenje nepotrebnih stop-start.
Razina tekućine za kočnice mora biti električnih potrošača.
između oznaka MIN i MAX. Kada se mijenja akumulator, uvjerite
se da u blizini pozitivne stezaljke
Prilikom nadolijevanja, osigurajte nema otvorenih otvora za
maksimalnu čistoću jer onečišćenje provjetravanje. Ako je otvor za
tekućine za kočnice može dovesti do provjetravanje otvoren u ovom
kvara kočnog sustava. Kontaktirajte području, mora se zatvoriti
radionicu za popravljanje uzroka poklopcem, i mora se otvoriti
gubitka tekućine za kočnice. provjetravanje u blizini negativne
Koristite samo tekućinu za kočnice Baterije ne spadaju u kućno smeće. stezaljke.
visokih performansi odobrenu za Moraju se odložiti na odgovarajuće
mjesto za prikupljanje. Koristite samo akumulatore koji
vozilo. Tekućina za kočnice i spojku dozvoljavaju ugradnju kutije s
3 201. Parkiranje vozila na dulje od osiguračima iznad akumulatora.
4 tjedna može dovesti do pražnjenja
akumulatora. Odspojite stezaljku
negativnog terminala s akumulatora
vozila.
Njega vozila 161

Na vozilima sa sustavom stop-start, Preporučamo da zamjenu Naljepnica upozorenja


provjerite je li akumulator AGM akumulatora prepustite radionici.
zamijenjen također akumulatorom Sustav stop-start 3 124.
AGM.
Punjenje akumulatora

9 Upozorenje
Kod vozila sa sustavom stop-start,
provjerite da potencijal punjenja
ne premašuje 14,6 V prilikom
korištenja punjača akumulatora. U
suprotnom bi se akumulator
mogao oštetiti.
Značenje simbola:
Pokretanje kablovima 3 193. ■ Držite dalje od iskrenja, otvorenog
plamena i nemojte pušiti u blizini.
AGM akumulator možete prepoznati
po naljepnici na akumulatoru. ■ Uvijek zaštitite oči. Eksplozivni
Preporučamo korištenje originalnog plinovi mogu izazvati sljepilo ili
akumulatora tvrtke Opel. ozljede.
Napomena ■ Držite akumulator dalje od dohvata
Korištenje AGM akumulatora djece.
različitog od originalnog ■ Akumulator sadrži sumpornu
akumulatora tvrtke Opel može kiselinu koja može uzrokovati
dovesti do smanjenja performansi sljepilo ili ozbiljne opekline.
sustava stop-start.
162 Njega vozila

■ Dodatne informacije potražite u


korisničkom priručniku.
Metlica brisača na stražnjem Zamjena žarulje
prozoru
■ U blizini akumulatora mogu biti Isključite kontakt i odgovarajući
prisutni eksplozivni plinovi. prekidač ili zatvorite vrata.
Novu sijalicu držite samo za
Zamjena metlice brisača podnožje! Ne dodirujte staklo sijalice
golim rukama.
Za zamjenu koristite samo sijalicu
istog tipa.
Zamijenite sijalice prednjeg svjetla iz
prostora motora.

Provjera žarulje
Nakon zamjene žarulje uključite
Podignite polugu brisača. Odspojite kontakt pa provjerite svjetla.
metlicu brisača kao što je prikazano
na slici i uklonite je.
Halogenska prednja
Pričvrstite metlicu brisača malo
nakrivljenu prema kraku brisača i svjetla
Podižite ručicu brisača sve dok ne
ostane u podignutom položaju, gurnite ju dok ne se ne zakvači. Halogena prednja svjetla s odvojenim
pritisnite tipku za isključivanje metlice Pažljivo spustite polugu brisača. žaruljama za kratka i duga svjetla.
brisača i skinite.
Pričvrstite metlicu brisača malo
nakrivljenu prema kraku brisača i
gurnite ju dok ne se ne zakvači.
Pažljivo spustite polugu brisača.
Njega vozila 163

3. Odspojite sijalicu od držača


sijalice i zamijenite je.
4. Umetnite držač žarulje tako da
kopča bude okrenuta prema dolje
i zabravite u reflektor.
5. Postavite čep.

Dugo svjetlo (2)

Kratko svjetlo - vanjska žarulja (1). 2. Pritisnite kopču za odbravljenje


držača žarulje. Izvucite sijalicu iz
Dugo svjetlo - unutarnja žarulja (2).
kućišta svjetla.
Kratko svjetlo (1)
1. Zakrenite kapu suprotno od
kazaljke na satu i skinite je.

1. Zakrenite kapu suprotno od


kazaljke na satu i skinite je.
164 Njega vozila

Bočna svjetla/Svjetla za vožnju


po danu (3)
Verzija sa žaruljom

2. Pritisnite kopču za odbravljenje 2. Izvucite žarulju iz držača.


držača žarulje. Izvucite sijalicu iz 3. Umetnite novu žarulju u držač.
kućišta svjetla.
4. Držač žarulje umetnite u kućište
3. Odspojite sijalicu od držača 1. Držač žarulje (3) odvrnite fara i zavrnite ga u smjeru kazaljki
sijalice i zamijenite je. suprotno od smjera kazaljki na na satu.
4. Umetnite držač žarulje tako da satu i odvojite ga. Izvucite žarulju
iz kućišta fara. Verzija više razine opreme sa
kopča bude okrenuta prema gore
svjetlosno emitirajućom diodom
i zabravite u reflektor.
(LED)
5. Postavite čep. LED diode ne mogu se mijenjati. U
slučaju neispravne LED diode
posjetite servisnu radionicu.
Njega vozila 165

Prednji pokazivači smjera 2. Odvijte vijak i skinite sklop svjetla


s odbojnika.

4. Skinite žarulju okretanjem u


smjeru suprotnom od kazaljke na
1. Odvijte vijak i skinite poklopac. 3. Isključite i skinite držač žarulje satu i izvlačenjem. Zamijenite
okretanjem u smjeru suprotnom sijalicu.
od kazaljke na satu. 5. Držač žarulje umetnite u sklop
lampe i zavrnite ga u smjeru
kazaljki na satu.
6. Ugradite sklop svjetla u odbojnik i
pričvrstite vijak.
7. Umetnite poklopac odbojnika i
učvrstite vijkom.
166 Njega vozila

Stražnja svjetla

2. Iznutra rukom odvijte plastičnu 4. Držač žarulje okrenite u smjeru


pričvrsnu maticu. suprotnom od smjera kazaljke na
1. Oslobodite poklopac na dotičnoj satu i izvadite. Zamijenite žarulju
strani i uklonite. izvlačenjem:
Verzija s kutijom niskotonskog Svjetlo pokazivača smjera 1
pojačala: uklonite poklopac ploče Stražnje svjetlo 2
poda u prtljažniku, s desne strane
dodatno uklonite kutiju s alatom Stražnje svjetlo / stop svjetlo 3
da biste mogli pristupiti poklopcu verzija sa svjetlosno emitirajućom
3 64. diodom (LED)
Verzija s kutijom za odlaganje: Možete zamijeniti jedino žarulju
uklonite kutiju za odlaganje da pokazivača smjera 1.
biste mogli pristupiti poklopcu 5. Držač sijalice umetnite u sklop
3 63. stražnjeg svjetla i zakrenite u
3. Pažljivo izvucite sklop svjetla iz smjeru kazaljke na satu.
utora i uklonite ga.
Njega vozila 167

Provjerite jesu li žice u vodilicama desnim upravljačem svjetla su na


kabela. odgovarajućim obrnutim mjestima.
Postupak zamjene žarulje isti je za
obje verzije.

2. Odvijte vijak i skinite sklop svjetla


s odbojnika.
Postavite sklop svjetla s
pričvrsnim zaticima u utore na
karoseriji i zategnite sigurnosnu
1. Odvijte vijak i skinite poklopac.
maticu iz prtljažnog prostora.
Povucite kružnu brtvu preko
isturenog dijela kućišta svjetla.
Zatvorite i učvrstite poklopac.

Svjetlo za vožnju unatrag /


stražnje svjetlo za maglu
Svjetlo za vožnju unatrag nalazi se
zasebno s desne strane odbojnika,
stražnje svjetlo za maglu nalazi se s
lijeve strane odbojnika, a kod vozila s
168 Njega vozila

3. Isključite i skinite držač žarulje Bočni pokazivači smjera


okretanjem u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu. Za zamjenu žarulje skinite kućište
svjetla:

2. Držač žarulje okrenite u smjeru


suprotnom od smjera kazaljke na
satu i izvadite iz kućišta.
4. Skinite žarulju okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljke na 1. S lijeve strane vozila, klizno
satu i izvlačenjem. Zamijenite pomaknite svjetlo prema naprijed
sijalicu. i izvucite ga iz odbojnika sa
stražnjim dijelom.
5. Držač žarulje umetnite u sklop
lampe i zavrnite ga u smjeru S desne strane vozila, klizno
kazaljki na satu. pomaknite svjetlo prema natrag i
izvucite ga iz odbojnika s prednjim
6. Ugradite sklop svjetla u odbojnik i dijelom.
pričvrstite vijak.
7. Umetnite poklopac odbojnika i
učvrstite vijkom.
Njega vozila 169

3. Izvucite sijalicu iz držača sijalice i 1. Odvijač umetnite u udubljenje


zamijenite je. poklopca, pritisnite u stranu i
4. Umetnite držač žarulje i okrećite oslobodite oprugu.
ga u smjeru kazaljki na satu.
5. S lijeve strane: umetnite prednji
dio u odbojnik, klizno pomaknite
prema naprijed i umetnite stražnji
dio.
S desne strane: umetnite stražnji
dio u odbojnik, klizno pomaknite
prema natrag i umetnite prednji
dio.
3. Skinite držač žarulje iz kućišta
fara okretanjem u smjeru
Svjetlo registarske pločice suprotnom od kazaljke na satu.
2. Izvucite svjetlo prema dolje, 4. Izvucite sijalicu iz držača sijalice i
pazeći da pritom ne povučete zamijenite je.
kabel. 5. Umetnite držač žarulje u kućište
svjetla i okrenite u smjeru kazaljke
na satu.
6. Umetnite svjetlo u odbojnik i
pustite da se zabravi.
170 Njega vozila

Unutarnja svjetla Električni sustav


Svjetlo u unutrašnjosti, svjetla Osigurači
za čitanje Podaci na zamjenskom osiguraču
Zamjenu sijalica prepustite radionici. moraju odgovarati podacima na
neispravnom osiguraču.
Svjetlo prtljažnika
U vozilu se nalaze dvije kutije s
Zamjenu sijalica prepustite radionici.
osiguračima:
Stropno svjetlo, unutarnja ■ u prednjem lijevom dijelu prostora
svjetla, stropna ploča sa motora,
svjetlima ■ kod vozila s lijevim upravljačem, iza
Zamjenu sijalica prepustite radionici. prekidača svjetla, ili, u vozilima s U vozilu se nalaze različite vrste
upravljačem na desnoj strani, iza osigurača.
pretinca za rukavice.
Osvjetljenje ploče s Prije zamjene osigurača isključite
instrumentima odgovarajući prekidač i kontakt.
Zamjenu sijalica prepustite radionici.
Njega vozila 171

Ovisno o vrsti osigurača, pregorjeli Hvataljku osigurača postavite na


osigurač možete prepoznati prema različite tipove osigurača s gornje
rastopljenoj žici. Ne zamjenjujte strane i izvucite osigurač.
osigurač dok nije uklonjen uzrok
greške.
Kutija s osiguračima u
Neke funkcije su zaštićene s više
osigurača. motornom prostoru
Osigurači mogu biti umetnuti i bez
postojanja funkcije.

Hvataljka osigurača
Hvataljka osigurača se može nalaziti
u kutiji s osiguračima u prostoru
motora.

Kutija s osiguračima na prednjoj


lijevoj strani prostora motora.
Isključite poklopac i preklopite ga
prema gore sve dok se ne zaustavi.
Poklopac skinite okomito prema gore.
172 Njega vozila

Br. Strujni krug Br. Strujni krug


1 – 19 Pumpa goriva
2 Prekidač vanjskog retrovizora 20 –
3 Upravljački modul karoserije 21 Zavojnica ubrizgavanja
4 Upravljački modul šasije 22 –
5 ABS 23 Sustav ubrizgavanja
6 Lijevo dnevno svjetlo 24 Sustav pranja
7 – 25 Sustav rasvjete
8 Upravljački modul karoserije 26 Upravljački modul motora
9 Senzor akumulatora 27 –
10 Poravnanje farova, TPMS, 28 Upravljački modul motora
11 Stražnji brisač 29 Upravljački modul motora
12 Odmagljivanje stakala 30 –
13 Desno dnevno svjetlo 31 Lijevi far
14 Odmagljivanje retrovizora 32 Desni far
15 – 33 Upravljački modul motora
16 Sustav LPG 34 Sirena
17 Unutarnji retrovizor 35 Spojka
18 Upravljački modul motora 36 –
Njega vozila 173

Br. Strujni krug Kutija s osiguračima ploče


1 ABS pumpa s instrumentima
2 Prednji brisač
3 Ventilator
4 Ploča s instrumentima
5 –
6 –
7 –
8 Mala brzina hlađenja ventilatora U vozilima s upravljačem na desnoj
9 Velika brzina hlađenja strani, kutija s osiguračima se nalazi
ventilatora iza poklopca u pretincu za rukavice.
U vozilima s upravljačem na lijevoj Otvorite pretinac za rukavice, zatim
10 Ventilator hlađenja otvorite poklopac i preklopite ga dolje.
strani, kutija s osiguračima se nalazi
11 Elektropokretač iza prekidača za svjetla na ploči s
instrumentima.
Nakon zamjene neispravnog
osigurača zatvorite poklopac kutije s Primite ručku, povucite i preklopite
osiguračima i pritisnite ga dok se ne prekidač za svjetla.
učvrsti.
Ako poklopac kutije s osiguračima
nije pravilno zatvoren, može doći do
kvara.
174 Njega vozila

Br. Strujni krug Br. Strujni krug


1 – 19 Audio pojačalo
2 – 20 Pomoć pri parkiranju
3 Električni prozori 21 Prekidač kočnica
4 Transformator napona 22 Audio sustav
5 Upravljački modul karoserije 1 23 Zaslon
6 Upravljački modul karoserije 2 24 –
7 Upravljački modul karoserije 3 25 –
8 Upravljački modul karoserije 4 26 Ploča s instrumentima
9 Upravljački modul karoserije 5 27 Grijanje sjedala, vozač
10 Upravljački modul karoserije 6 28 –
11 Upravljački modul karoserije 7 29 –
12 Upravljački modul karoserije 8 30 Ploča s instrumentima
13 – 31 Sirena
14 Vrata prtljažnika 32 Grijanje sjedala, suvozač
15 Konektor za dijagnostiku 33 Grijano kolo upravljača
16 Povezivanje podatkovne veze 34 –
17 Kontakt 35 –
18 Klima uređaj 36 –
Njega vozila 175

Br. Strujni krug Alat vozila


37 Stražnji brisač
Alat
38 Upaljač za cigarete
39 – Vozila s kitom za popravak
gume
40 –

Kod verzija sa stražnjim nosačem ili


motorom na tekući plin, alati se
nalaze zajedno s kukom za vuču i
kompletom za popravak gume u
kovčegu koji je trakom pričvršćen za
lijevu bočnu stijenku u prtljažniku.

Neki alati i vučni priključci nalaze se


zajedno s kompletom za popravak
gume u kutiji s alatom u prtljažnom
prostoru, ispod poklopca ploče poda.
Na verziji s kutijom za odlaganje prvo
uklonite kutiju 3 63.
176 Njega vozila

Kod verzija sa subwooferom, alati i Dizalica, ključ za vijke kotača, alati i


ušica za vuču nalaze se zajedno s dvije trake za učvršćivanje oštećenog
kompletom za popravak gume i kotača nalaze se u kutiji s alatima
trokutom upozorenja u kutiji ispod ispod poklopca ploče poda prtljažnika
poklopca ploče poda. Za oslobađanje 3 64.
pristupa kompletu za popravak guma Na verziji s kutijom za odlaganje prvo
skinite poklopac ploče poda: uklonite kutiju 3 63.
preklopite stražnji dio prema
prednjem i izvucite poklopac prema
straga 3 64.

Vozila s rezervnim kotačem


Na verziji s kutijom za odlaganje,
kovčeg s alatima, kuka za vuču i
komplet za popravak gume nalaze se
u pretincu kutije u prtljažniku 3 63.
Njega vozila 177

Kotači i gume U skladu sa specifičnim propisima


države, nalijepite naljepnicu za brzinu
zaboravite rezervni kotač. To također
vrijedi za vozila sa sustavom kontrole
u vidno polje vozača. tlaka u gumama.
Stanje guma, stanje naplataka Odvijte kapicu ventila.
Rubove prelazite polako i po Oznake guma
mogućnosti pod pravim kutom.
Vožnja preko oštrih rubova može Primjerice 195/55 R 16 95 H
prouzročiti oštećenje gume i 195 = Širina gume, mm
naplatka. Prilikom parkiranja pazite 55 = Odnos širine i visine gume, %
da gumu ne pritisnete uz rubni R = Vrsta pojasa: Radijalni
kamen. RF = Tip: RunFlat
Redovito provjerite oštećenja 16 = Promjer naplatka, inča
naplataka. U slučaju oštećenja ili 95 = Indeks opterećenja, napr. 95
neuobičajenog trošenja zatražite odgovara 690 kg
pomoć radionice. H = Slovo koda brzine
Preporučujemo da međusobno ne Slovo koda brzine:
zamjenjujete prednje i stražnje kotače Q = do 160 km
zbog negativnog utjecaja na Tlak u gumama 3 213.
S = do 180 km
stabilnost vožnje. Uvijek upotrijebite T = do 190 km Naljepnica s informacijama o
manje istrošene gume na stražnjoj H = do 210 km opterećenju i gumi na okviru prednjih
osovini. V = do 240 km desnih vrata odnosi se na originalne
W = do 270 km gume i odgovarajući tlak u gumama.
Zimske gume Podaci o tlaku u gumama odnose se
na hladne gume. Vrijede za ljetne i
Zimske gume pružaju veću voznu Pritisak guma zimske gume.
sigurnost na temperaturama ispod Tlak u hladnim gumama provjerite
7 °C i stoga ih treba ugraditi na sve ECO tlak u gumi služi za postizanje
najmanje svakih 14 dana i prije najmanje moguće potrošnje goriva.
kotače. početka svakog dužeg putovanja. Ne
178 Njega vozila

Manji ili veći tlak u gumama od Sustav nadzora pritiska u


propisanog utječe na sigurnost,
vozne karakteristike, komfor i gumama
potrošnju, te povećava trošenje Sustav kontrole tlaka u gumama
guma. kontinuirano provjerava tlak za sva
Vozač je odgovoran za ispravno četiri kotača jednom u minuti kada
podešavanje tlaka u gumama. brzina vozila prekorači određenu
granicu.
9 Upozorenje
Oprez
Ako je tlak u gumama suviše
nizak, to može uzrokovati jako Sustav za nadzor tlaka u gumama
zagrijavanje guma i unutrašnja upozorava o stanju niskog tlaka, a
Pritisnite tipku MENU za odabir
oštećenja, te pri velikim brzinama ne zamjenjuje redovito održavanje
Vehicle Information Menu
može doći do odvajanja dijelova guma, što je obveza vozača.
(Informacijski izbornik vozila) X.
vozne površine guma pa čak i do
pucanja guma. Svi kotači moraju biti opremljeni
senzorima tlaka i gume moraju biti
Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili pod propisanim tlakom.
povećati na vozilu sa sustavom Trenutni tlakovi u gumama se mogu
kontrole tlaka u gumama, isključite prikazati na Vehicle Information
kontakt. Nakon podešavanja tlaka u Menu (Informacijski izbornik vozila)
gumama uključite kontakt i odaberite informacijskog centra vozača sa
odgovarajuću postavku na stranici zaslonom u vrhu.
Opterećenje guma na informacijskom Izbornik se može odabrati
centru vozača, 3 87. prekidačima na poluzi pokazivača
smjera.
Njega vozila 179

Zakrenite kotačić za podešavanje za Nakon napuhivanja guma, možda će Vanjski radio uređaj jake snage može
odabir sustava kontrole tlaka u biti potrebno napraviti probnu vožnju ometati sustav kontrole tlaka u
gumama. kako bi se ažurirale vrijednosti tlaka u gumama.
Status sustava i upozorenja tlaka gumama u sustavu DIC. Za to vrijeme Pri svakoj zamjenu guma, potrebno je
prikazuju se putem poruke s može se osvijetliti w. skinuti i servisirati osjetnike sustava
treptanjem prikaza odgovarajuće Ako se w osvijetli pri nižim nadzora tlaka u gumama. Ako je
guma na zaslonu informacijskog temperaturama i zatim isključi nakon osjetnik pričvršćen vijcima, zamijenite
centra vozača. vožnje, to bi moglo upućivati na nizak jezgru ventila i zaptivni prsten, a ako
tlak. Provjerite tlak u gumama. je osjetnik pričvršćen kopčama,
Poruke vozila 3 93. zamijenite cijelo tijelo ventila.
Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili Stanje opterećenja vozila
povećati, isključite kontakt. Tlak u gumama podesite sukladno
Montirajte samo kotače sa senzorima stanju opterećenja prema naljepnici s
tlaka jer se u suprotnom tlak u informacijama o gumama ili shemi
gumama neće prikazivati i w stalno tlaka u gumama 3 213 i odaberite
će svijetliti. odgovarajuću postavku u izborniku
Rezervni kotač ili privremeni rezervni Tire Load (Opterećenje gume) na
kotač nisu opremljeni senzorima informacijskom centru vozača,
tlaka. Sustav kontrole tlaka u Vehicle Information Menu
gumama ne može raditi za te kotače. (Informacijski izbornik vozila) 3 87.
Stanje otkrivenog niskog tlaka u Kontrolno svjetlo w svijetli. Za ostala
gumama označava kontrolno svjetlo tri kotača sustav i dalje radi.
w 3 85.
Korištenje komercijalno dostupnih
Ako se osvijetli w, čim prije zaustavite kitova za popravak tekućinom može
vozilo i napušite gume na utjecati na funkciju sustava. Mogu se
preporučeni tlak 3 213. koristiti tvornički odobreni kitovi za
popravak.
180 Njega vozila

tom slučaju može se prikazati $ ili se Iz sigurnosnih razloga preporuča se


mogu promijeniti vrijednosti tlaka da dubina profila guma na jednoj
prikazane na zaslonu informacijskog osovini se ne razlikuje za više od
centra vozača. 2 mm.
Ako se tijekom postupka ponovnog
proučavanja-učitavanja pojavi
problem, prikazat će se poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozača.

Ovisnost o temperaturi
Pritisak guma ovisi o temperaturi
Odaberite: gume. Tijekom vožnje temperatura i
tlak u gumama se povećavaju.
■ Light (Svjetlo) za tlak za udobnost
koji odgovara prisutnosti 3 osobe u Vrijednost tlaka u gumi prikazana na
vozilu zaslonu informacijskog centra vozača
prikazuje trenutnu vrijednost tlaka u
■ Eco za Eco tlak koji odgovara gumi. Stoga je važno provjeriti tlak u Zakonski dopuštena minimalna
prisutnosti 3 osobe u vozilu gumama s hladnim gumama. dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je
■ Max (Maks) za puno opterećenje ako se profil istrošio do jedne od
oznaka istrošenosti (TWI). Njihov
Funkcija automatskog učenja Dubina šare položaj je radi lakšeg uočavanja
Nakon zamjene kotača, vozilo mora Redovito provjeravajte dubinu profila. označen oznakom na bočnoj stranici
mirovati približno 20 minuta, prije gume.
Kada dubina profila padne ispod
nego sustav započne ponovno 2–3 mm (zimske gume: 4 mm), gume Gume stare, čak i ako se ne koriste.
izračunavanje. Za postupak trebate zamijeniti iz sigurnosnih Preporučamo zamjenu gume svakih
ponovnog proučavanja-učitavanja razloga. 6 godina.
potrebno je do 10 minuta vožnje
minimalnom brzinom od 20 km/h. U
Njega vozila 181

Promjena veličine guma i Ako se koriste poklopci kotača i gume Uporaba lanaca je dopuštena samo
koji nisu tvornički odobreni, gume ne na prednjim kotačima.
kotača moraju imati greben za zaštitu Upotrebljavajte samo fino pletene
Ako se koriste gume druge veličine u naplatka. lance koji proširuju gaznu površinu i
odnosu na ugrađene u tvornici, može Poklopci kotača ne smiju ometati unutrašnju stranicu gume najviše
biti potrebno reprogramirati hlađenje kočnica. 10 mm (uključujući bravu lanca).
brzinomjer kao i nominalni tlak u gumi
i napraviti druge izmjene na vozilu. 9 Upozorenje 9 Upozorenje
Nakon promjene na gume druge
veličine, zamijenite naljepnicu s Uporaba nepodesnih guma ili Oštećenje može prouzročiti
tlakovima u gumama. poklopaca kotača može dovesti do puknuće gume.
naglog gubitka tlaka i time do
9 Upozorenje nezgode. Lanci za snijeg dozvoljeni su jedino
na gumama veličine 175/70 R 14,
Uporaba neprikladnih guma ili Lanci za snijeg 185/60 R 15, 185/65 R 15 i
kotača može uzrokovati nesreću i 195/55 R 16.
može imati za posljedicu Lanci za snijeg nisu dozvoljeni na
poništenje atesta vozila. gumama veličine 215/45 R 17 i
225/35 R 18.
Poklopci kotača Uporaba lanaca nije dozvoljena na
Moraju se koristiti tvornički odobreni privremenom rezervnom kotaču.
poklopci kotača i gume za određeno
vozilo i u skladu su s odgovarajućom Komplet za popravak
zahtjevima na kombinaciju kotača i
gume. gume
Manja oštećenja na profilu gume
mogu se popraviti kitom za popravak
gume.
182 Njega vozila

Strana tijela ne vadite iz gume. Na verzijama sa stražnjim sustavom


Oštećenja gume veća od 4 mm ili nosača ili motorom na tekući plin,
oštećenja bočnice ne mogu se komplet za popravak gume nalazi se
popraviti kompletom za popravak u kovčegu i pričvršćen je trakom za
gume. lijevu bočnu stijenku u prtljažniku.

9 Upozorenje
Ne vozite brže od 80 km/h.
Ne upotrebljavajte na duže
vrijeme.
To može utjecati na upravljanje i
rukovanje. Komplet za popravak gume nalazi se
u kutiji s alatima ispod poklopca poda
Ako je guma prazna: prtljažnika.
Zategnite parkirnu kočnicu i odaberite
prvi stupanj prijenosa.
Na verzijama s kutijom za odlaganje
u prtljažniku, kovčeg s kompletom za
popravak gume nalazi se u pretincu u
kutiji 3 63.
Njega vozila 183

3. Izvadite električne kablove i


crijevo zraka iz spremišta na
donjoj strani kompresora.

Na verzijama s kutijom s 1. Kit za popravak gume izvadite iz


niskotonskim pojačalom, komplet za prtljažnika.
popravak guma nalazi se u kutiji ispod 2. Uklonite kompresor.
poklopca ploče poda prtljažnika. Za 4. Crijevo za zrak kompresora
upotrebu kompleta za popravak navijte na priključak na boci sa
guma prvo skinite poklopac ploče sredstvom za brtvljenje.
poda: preklopite stražnji dio prema
prednjem i izvucite poklopac prema 5. Bocu sa sredstvom za brtvljenje
straga 3 64. postavite u držač na kompresoru.
Postavite kompresor u blizini
gume tako da je boca sa
sredstvom za brtvljenje uspravna.
184 Njega vozila

postignete propisani tlak,


isključite kompresor.

6. Odvijte kapicu ventila sa oštećene 10. Pregibni prekidač na kompresoru


gume. pomaknite u položaj I. Guma se
puni sredstvom za brtvljenje. Ako propisani tlak nije postignut u
7. Crijevo za punjenje navijte na
11. Mjerač tlaka na kompresoru roku od 10 minuta, odspojite kit za
ventil gume.
pokazuje vrijednost do 6 bara dok popravak gume. Pomaknite vozilo
8. Prekidač kompresora mora biti u za jedan okretaj gume. Ponovno
položaju J. se boca sa sredstvom za
brtvljenje prazni (približno spojite kit za popravak gume i
9. Spojite utikač kompresora na 30 sekundi). Tada tlak počinje nastavite postupak pumpanja
priključak za dodatnu opremu ili padati. tijekom 10 minuta. Ako propisani
priključak upaljača za cigarete. tlak još uvijek nije postignut, guma
12. Kompletno sredstvo za brtvljenje je previše oštećena. Zatražite
Kako bi izbjegli pražnjenje je upumpano u gumu. Započinje
akumulatora, preporučamo da pomoć radionice.
pumpanje gume.
pokrenete motor. Prekomjerni tlak u gumi ispustite
13. Propisani tlak u gumi bi se trebao prekidačem iznad indikatora
postići u roku od 10 minuta. Tlak tlaka.
u gumama 3 213. Kada
Njega vozila 185

Ne koristite kompresor dulje od Ako začujete neuobičajenu buku ili


10 minuta. ako kompresor postane vruć,
14. Odspojite kit za popravak gume. isključite kompresor na najmanje
Pritisnite osigurač na nosaču 30 minuta.
kako bi sa njega uklonili bocu sa Ugrađeni sigurnosni ventil otvara se
sredstvom za brtvljenje. Crijevo kod tlaka od 7 bara.
za pumpanje gume spojite na Pazite na datum isteka kita za
slobodni priključak na boci sa popravak gume. Nakon tog datuma
sredstvom za brtvljenje. To se više ne mogu jamčiti njegove
sprječava curenje sredstva za sposobnosti brtvljenja. Obratite
brtvljenje. Kit za popravak gume pažnju na upute o skladištenju na
spremite u prtljažnik. boci sa sredstvom za brtvljenje.
15. Ostatke sredstva za brtvljenje Ako je tlak u gumi veći od
1,3 bara, podesite na propisani Iskorištenu bocu sa sredstvom za
uklonite krpom. brtvljenje zamijenite. Bocu odložite
tlak. Ponavljate postupak dok više
16. Naljepnicu s naznačenom ne bude gubitka tlaka. prema primjenjivim zakonskim
maksimalnom brzinom skinite s propisima.
boce sa sredstvom za brtvljenje i Ako je tlak u gumi pao ispod
1,3 bar, vozilo se ne smije koristiti. Kompresor i sredstvo za brtvljenje
nalijepite u vidnom polju vozača. mogu se koristiti od približno -30 °C.
Zatražite pomoć radionice.
17. Odmah nastavite vožnju tako da Priloženi adapteri se mogu koristiti
se sredstvo za brtvljenje u gumi 18. Kit za popravak gume spremite u
prtljažnik. Kod verzija sa za napuhavanje drugih predmeta
jednoliko rasporedi. Zaustavite se npr. nogometne lopte, zračnih
nakon otprilike 10 km vožnje (ali subwooferom postavite poklopac
ploče poda. Poklopac stražnjeg madraca, čamaca itd. Nalaze se s
ne dulje od 10 minuta) i provjerite donje strane kompresora. Za
tlak u gumi. Kada to radite, crijevo podnog spremišta 3 64.
uklanjanje, navijte crijevo
kompresora za zrak, spojite Napomena kompresora za zrak i izvucite
direktno na ventil gume. Vozne karakteristike popravljene adapter.
gume značajno su drugačije, stoga
ovu gumu zamijenite.
186 Njega vozila

Zamjena kotača ■ U podignutom vozilu ne smiju se Kukom skinite poklopac kotača.


nalaziti osobe ili životinje. Alat vozila 3 175.
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim ■ Ne uvlačite se ispod podignutog Kotači od lakog metala: Skinite
kotačem 3 181. vozila. čepove vijaka kotača pomoću
■ Ne pokrećite vozilo kada je odvijača i skinite ga. Za zaštitu
Izvršite sljedeće pripreme i poštujte kotača, postavite mekanu krpu
sljedeće informacije: podignuto dizalicom.
između odvijača i naplatka od
■ Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi ■ Prije postavljanja kotača, očistite lakog metala.
koja nije skliska. Prednji kotači vijke kotača i navoj čistom krpom.
moraju biti usmjereni ravno
naprijed. 9 Upozorenje
■ Zategnite ručnu kočnicu i ukopčajte Ne podmazujte vijke, matice i
prvi stupanj prijenosa ili stupanj konuse matica kotača.
prijenosa za vožnju unatrag.
■ Uklonite rezervni kotač 3 188.
■ Nikada ne vršite zamjenu više od
jednog kotača odjednom.
■ Dizalicu koristite samo za zamjenu
kotača u slučaju probijanja, ne za
zamjenu sezonskih zimskih ili
ljetnih guma. 2. Postavite ključ za vijke kotača
pazeći da je pravilno nasjeo i
■ Ako je podloga na koju se dizalica otpustite svaki vijak kotača za
oslanja mekana, ispod dizalice je pola okretaja.
potrebno postaviti čvrstu
(maksimalno 1 cm debelu)
podlogu.
1. Skinite čepove vijaka kotača
pomoću odvijača i skinite ga.
Njega vozila 187

Neke verzije imaju stranice


pragova sa prekrivenim točkama
za podizanje vozila na dizalicu:
prvo skinite poklopce s točaka za
podizanje na dizalicu.

Spojite ručku dizalice i s pravilno


3. Uvjerite se da je dizalica pravilno
poravnatom dizalicom okrećite
postavljena ispod odgovarajuće
ručku dok se kotač ne odigne od
točke za podizanje vozila.
podloge.
5. Odvijte vijke kotača.
4. Postavite dizalicu na potrebnu 6. Zamijenite kotač. Rezervni kotač
visinu. Pozicionirajte je direktno 3 188.
ispod točke podizanja na tako da 7. Postavite vijke kotača.
spriječite njeno klizanje.
8. Spustite vozilo.
9. Postavite ključ za vijke kotača
pazeći da je pravilno nasjeo i
zategnite svaki vijak križnim
redoslijedom. Moment pritezanja
je 110 Nm.
188 Njega vozila

10. Poravnajte otvor ventila na Stražnji krak podizne platforme Rezervni kotač ima čelični naplatak.
poklopcu kotača s ventilom gume postavite točno ispod udubljenja
prije postavljanja. praga. Oprez
Ugradite kapice vijaka kotača.
Korištenje rezervnog kotača koji je
11. Zamijenjeni kotač 3 188 i alat
manji od ostalih kotača ili u
vozila spremite 3 175.
kombinaciji sa zimskim gumama
12. Provjerite tlak u gumi ugrađenog može utjecati na vozne osobine.
kotača a također i moment Oštećenu gumu zamijenite što je
pritezanja matica kotača što je prije moguće.
prije moguće.
Oštećenu gumu obnovite ili popravite Rezervni kotač nalazi se u držaču
što je prije moguće. ispod poda vozila.
1. Otvorite ploču poda prtljažnika
Položaj podizanja za podiznu 3 64.
platformu Skinite kutiju za odlaganje ako je
Prednji krak podizne platforme
vozilo njome opremljeno 3 63.
postavite na podvozje.
2. Izvadite ključ za kotače iz kutije s
alatima.
Rezervni kotač
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotačem.
Rezervni kotač se klasificira kao
privremeni rezervni kotač ovisno o
veličini u usporedbi s drugim
ugrađenim kotačima i propisima
zemlje.
Njega vozila 189

6. Rukom malo podignite držač


rezervnog kotača i odvojite
sigurnosnu sajlu.

3. Postavite ključ na jedan 4. Rukom malo podignite držač


šesterokutni vijak pored kutije s rezervnog kotača i odbravite
alatima i okrećite ga u smjeru zasun.
suprotnom od kazaljki na satu dok 5. Spustite držač rezervnog kotača. 7. Spustite držač do kraja i uklonite
ne osjetite otpor. rezervni kotač.
8. Zamijenite kotač 3 186.
Oštećeni kotač trebate pričvrstiti u
prtljažniku, vidi dolje.
9. Podignite prazan nosač
rezervnog kotača i zakvačite
sigurnosno uže.
10. Dodatno dignite držač rezervnog
kotača i zakvačite u zasun.
Otvorena strana kuke mora biti
okrenuta u smjeru vožnje.
190 Njega vozila

11. Zatvorite prazan držač rezervnog


kotača naizmjeničnim zavrtanjem
šesterokutnog vijka ključem u
smjeru kazaljki na satu.
12. Ključ za kotače i dizalicu odložite
u kutiju s alatima na podu vozila.
13. Zatvorite ploču poda prtljažnika.

Spremanje oštećenog kotača u


teretnom prostoru
Držač za rezervni kotač nije
predviđeno za druge veličine osim
one koju ima rezervni kotač. 2. Odvijte leptir maticu i uklonite 4. Izvadite traku 1 iz kutije s alatima
kutiju s alatima. i postavite kraj petlje trake kroz
Oštećeni kotač koji je širi od desnu ušicu za učvršćenje tereta.
rezervnog kotača morate spremiti u 3. Postavite oštećeni kotač
prtljažnik i pričvrstiti uzicama. Alat uspravno u kutiju s alatima, 5. Kraj trake s kukom provucite kroz
vozila 3 175. okrenut prema naprijed. omču i povucite je, dok se traka
sigurno ne učvrsti za ušicu.
Kotači s gumama dimenzija do
195/55R16
1. Skinite poklopac prtljažnika i
podignite ploču poda prtljažnika.
Odložite iza podignutih naslona
stražnjih sjedala.
Njega vozila 191

6. Traku provucite kroz krakove 9. Kutiju s alatima postavite unutar 2. Uklonite traku 1 iz kutije s alatima.
kotača kao što je prikazano na kotača i učvrstite je trakom 2 koju 3. Oštećeni kotač postavite tako da
slici. ste umetnuli kroz dvije žbice vanjsku stranu okrenete prema
7. Kuku zakačite za lijevu ušicu za kotača. dolje u prtljažniku.
učvršćenje. Kotači s gumama dimenzija većih od
8. Zategnite traku i učvrstite je 195/55R16
koristeći kopču. 1. Preklopite naslone stražnjih
sjedala 3 62.
192 Njega vozila

4. Izvadite traku 1 i postavite kraj U slučaju puknuća jedne od stražnjih


petlje trake kroz desnu ušicu za 9 Upozorenje guma tijekom vuče drugog vozila,
učvršćenje tereta. privremeni rezervni kotač montirajte
Spremanje dizalice, kotača ili sprijeda, a kotač maksimalnih
5. Kraj trake s kukom provucite kroz druge opreme u prtljažnik može
omču i povucite je, dok se traka dimenzija straga.
uzrokovati ozljede ako nisu
sigurno ne učvrsti za ušicu. pravilno učvršćeni. Tijekom Lanci za snijeg 3 181.
iznenadnog zaustavljanja ili
sudara, labava oprema može Gume sa smjerom okretanja
nekoga udariti. Gume s unaprijed određenim
smjerom okretanja ugrađujte s
Dizalicu i alat uvijek spremite u propisanim smjerom okretanja. Smjer
odgovarajuće spremište i učvrstite okretanja raspoznat ćete po simbolu
ih. (primjerice strelica) koji se nalazi s
Oštećeni kotači postavljeni u bočne strane gume.
prtljažnik obavezno učvrstite Sljedeće vrijedi za gume ugrađene u
trakom. suprotnom smjeru od okretanja:
Privremeni rezervni kotač ■ Može utjecati na vozne osobine.
Oštećenu gumu obnovite ili
Korištenje privremenog rezervnog
6. Traku provucite kroz krakove popravite što je prije moguće.
kotača može utjecati na vozne
kotača kao što je prikazano na ■ Vozite posebice pažljivo na mokrim
osobine. Oštećenu gumu obnovite ili
slici. i snijegom pokrivenim površinama
popravite što je prije moguće.
7. Kuku zakačite za lijevu ušicu za ceste.
Ugradite samo jedan privremeni
učvršćenje.
rezervni kotač. Ne vozite brže od
8. Zategnite traku i učvrstite je 80 km/h. U zavoje ulazite polako. Ne
koristeći kopču. koristite dulje vrijeme.
Njega vozila 193

Pokretanje kablovima 9 Upozorenje


■ Isključite sve nepotrebne električne
potrošače.
Pokretanje spojnim Izbjegavajte kontakt akumulatora ■ Za vrijeme postupka pokretanja ne
naginjite se iznad akumulatora.
kabelom s očima, kožom, tkaninama i
obojanim površinama. Tekućina ■ Ne dozvolite da se polne stezaljke
Ne pokrećite motor korištenjem sadrži sumpornu kiselinu koja pri jednog kabela dotiču sa
punjača akumulatora. izravnom kontaktu uzrokuje stezaljkama drugog kabela.
Motor vozila s ispražnjenim ozljede i oštećenja. ■ Vozila ne smiju doći u kontakt jedno
akumulatorom može se pokrenuti s drugim tijekom postupka
pomoću kablova za pokretanje i ■ Nikada ne izlažite akumulator pokretanja kablovima.
akumulatora drugog vozila. otvorenom plamenu ili iskrama.
■ Zategnite parkirnu kočnicu,
■ Ispražnjeni akumulator se može mjenjač u praznom hodu.
9 Upozorenje smrznuti već pri temperaturi od
■ Otvorite zaštitne kapice pozitivnog
0 °C. Prije spajanja kablova za
Budite iznimno pažljivi kad vršite priključnog pola na oba
pokretanje odmrznite akumulator.
pokretanje kablovima. Svako akumulatora.
odstupanje od sljedećih uputa ■ Pri radu s akumulatorom zaštitite
može uzrokovati ozljede ili oči i koristite zaštitnu odjeću.
oštećenja koja mogu nastati ■ Koristite pomoćni akumulator istog
uslijed eksplozije akumulatora, napona (12 V). Njegov kapacitet
kao i oštećenja električnih sustava (Ah) ne smije biti znatno manji od
u oba vozila. ispražnjenog akumulatora.
■ Koristite kablove za pokretanje s
izoliranim štipaljkama i promjera
najmanje 16 mm2 (25 mm2 za
diesel motore).
■ Ispražnjeni akumulator ne
odspajajte iz strujnog kruga vozila.
194 Njega vozila

Redoslijed spajanja kablova: 3. Pustite da oba motora rade


približno 3 minute u praznom
Vuča
1. Spojite crveni kabel na pozitivni
hodu s priključenim kablovima.
terminal pomoćnog akumulatora. Vučenje vozila
2. Spojite drugi kraj crvenog kabela 4. Uključite električne potrošače
na pozitivni terminal ispražnjenog (npr. prednja svjetla, grijanje
akumulatora. stražnjeg prozora) na vozilu koje
se pokreće kablovima.
3. Spojite crni kabel na negativni
terminal pomoćnog akumulatora. 5. Pri skidanju kablova postupite
točno suprotnim redoslijedom.
4. Spojite drugi kraj crnog kabela na
točku uzemljenja vozila, kao što je
blok motora ili vijčani spoj nosača
motora. Spojite što je dalje
moguće od ispražnjenog
akumulatora, ipak najmanje
60 cm.
Kablove postavite tako da ih ne može Odbravite čep guranjem u označeni
zahvatiti neki od pokretnih dijelova položaj.
motora.
Karika za vuču je spremljena s alatom
Za pokretanje motora: vozila 3 175.
1. Pokrenite motor vozila koje daje
struju kod pokretanja kablovima.
2. Nakon 5 minuta, pokrenite drugi
motor. Pokušaji pokretanja
motora ne smiju trajati dulje od
15 sekundi i to u razmacima od
1 minute.
Njega vozila 195

Oprez Vučenje nekog drugog


vozila
Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vučne sile mogu
oštetiti vozilo.

Kad motor ne radi, potrebna je znatno


veća sila za kočenje i upravljanje.
Da bi spriječili ulaz ispušnih plinova
vučnog vozila u putnički prostor,
uključite sustav recirkulacije zraka i
zatvorite prozore.
Kariku za vuču umetnite i zakrećite do
kraja dok ne bude zategnuta i u Zatražite pomoć radionice.
vodoravnom položaju. Nakon vuče, odvijte kariku za vuču.
Zakačite uže za vuču – ili još bolje Umetnite čep i zabravite odbojnik. Umetnite odvijač u utor uz donji rub
šipku za vuču – na kariku za vuču. poklopca. Odbravite poklopac
Karika za vuču se smije koristiti samo pažljivim pomicanjem odvijača prema
za vuču a ne za izvlačenje vozila. dolje.
Uključite kontakt kako biste otključali Karika za vuču je spremljena s alatom
kolo upravljača te kako bi mogli vozila 3 175.
upotrijebiti svjetlo kočnica, sirenu i
brisače.
Mjenjač je u praznom hodu
Uključite sve pokazivače smjera na
oba vozila.
196 Njega vozila

Oprez Njega izgleda


Lagano krenite. Izbjegavajte Njega vanjštine
trzaje. Velike vučne sile mogu
oštetiti vozilo. Brave
Brave su tvornički namazane visoko
Nakon vuče, odvijte kariku za vuču. kvalitetnom mašću za cilindre brava.
Umetnite čep i zabravite odbojnik. Koristite sredstvo za odmrzavanje
samo kada je neophodno, jer to
uklanja mast i utječe na funkciju
brave. Nakon korištenja sredstva za
odmrzavanje, obratite se radionici
Kariku za vuču umetnite i zakrećite do radi podmazivanja brava.
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom položaju. Pranje
Ušica koja se nalazi straga na Lak vašeg vozila je izložen utjecajima
podvozju vozila nikada se ne smije okoline. Redovito operite i
koristiti kao karika za vuču. konzervirajte vozilo voskom. Kada
koristite automatske autopraonice,
Zakačite uže za vuču – ili još bolje
odaberite program koji uključuje
šipku za vuču – na kariku za vuču.
zaštitu voskom.
Karika za vuču se smije koristiti samo
Ptičji izmet, mrtve insekte, smolu,
za vuču a ne za izvlačenje vozila.
pelud i sl. odmah očistite, budući da
sadrže agresivne sastojke koji mogu
oštetiti lak.
Ako koristite autopraonicu, ponašajte
se prema uputama proizvođača
autopraonice. Brisači vjetrobranskog
Njega vozila 197

i stražnjeg stakla moraju biti Vozilo temeljito isperite i obrišite Sredstvo za poliranje sa silikonom
isključeni. Uklonite antenu i vanjsku kožnom krpom. Kožnu krpu češće stvara zaštitni sloj, te nije potrebno
opremu kao što su krovni nosači itd. isperite. Za lakirane i za prozorske konzerviranje.
Ako vozilo perete ručno, budite površine koristite različite kožne Plastične dijelove karoserije ne
sigurni da su unutrašnje strane krpe:ostaci voska na staklima tretirajte voskom ili sredstvima za
blatobrana dobro isprane. smanjuju vidljivost. poliranje.
Očistite rubove i preklope na Za uklanjanje mrlja od katrana ne
otvorenim vratima i poklopcu motora koristite tvrde predmete. Na lakiranim Prozori i metlice brisača
kao i područja koja oni pokrivaju. površinama koristite sprej za vjetrobrana
uklanjanje katrana. Prikladna je meka krpa bez vlakana ili
Oprez koža za staklo uz primjenu sredstva
Vanjska svjetla za čišćenje prozora i odstranjivača
Uvijek upotrebljavajte sredstvo za Poklopci prednjih i drugih svjetala insekata.
čišćenje pH vrijednosti 4 do 9. izrađeni su od plastike. Ne koristite
Prilikom čišćenja stražnjeg prozora s
abrazivna ili nagrizajuća sredstva,
Ne upotrebljavajte sredstva za grijačem, pazite da ne oštetite žice
strugalo za led, te ih ne čistite dok su
čišćenje na vrućim površinama. grijača.
suhi.
Za mehaničko odstranjivanje leda
Za podmazivanje šarki svih vrata Poliranje i zaštita voskom upotrebljavajte uobičajeno strugalo
obratite se radionici. Vozilo redovito zaštitite voskom za led oštrih rubova. Strugalo čvrsto
Ne čistite prostor motora mlazom (barem kada voda više ne stvara pritisnite uz staklo, kako ispod
pare ili mlazom pod visokim tlakom. kuglice). U suprotnom, lak će se strugala ne bi dospjela prljavština
isušiti. koja može oštetiti staklo (ogrebotine).
Kod vozila s tipkovnicom osjetljivom
na dodir: prilikom čišćenja Poliranje je potrebno samo ako je lak Zaprljane metlice brisača očistite
visokotlačnom mlaznicom perača matirao ili ako su se za njega uhvatile mekanom krpom i sredstvom za
pazite na minimalnu udaljenosti od tvrde supstance. čišćenje prozora.
30 cm prilikom rada oko stražnjih
vrata kako ne bi došlo do neželjenog
otključavanja.
198 Njega vozila

Staklena ploča Podvozje Nemojte vršiti preinake na sustavu


Nikada ga ne čistite otapalima ili Neka područja podvozja vozila imaju tekućeg plina.
abrazivnim sredstvima, gorivom, PVC presvlaku dok druga kritična
agresivnim sredstvima (npr. područja imaju dugotrajnu presvlaku Sustav stražnjeg nosača
sredstvima za čišćenje boje, otopine od zaštitnog voska. Sustav stražnjeg nosača očistite
koje sadrže aceton itd.), kiselim ili parnim čistačem ili visokotlačnim
Nakon pranja podvozja, provjerite
iznimno alkalnim sredstvima ili peračem barem jednom godišnje.
podvozje i ako je potrebno zaštite ga
abrazivnim spužvama. Ne voskom. Povremeno rukujte sustavom
primjenjujte vosak ili sredstva za stražnjeg nosača ako se ne koristi
poliranje na staklu. Materijali od bitumena/gume mogu
redovito, posebno u zimskim
oštetiti PVC sloj. Radove na podvozju
uvjetima.
Kotači i gume izvršite u radionici.
Ne koristite uređaje za čišćenje Prije i nakon zime, operite podvozje i
mlazom pod visokim tlakom. provjerite sloj zaštitnog voska. Njega unutrašnjosti
Naplatke očistite pH neutralnim Unutrašnji prostor i presvlake
sredstvom za čišćenje kotača.
Sustav tekućeg plina
Unutrašnjost vozila, uključujući ploču
Naplaci su lakirani i mogu se 9 Opasnost s instrumentima i obloge, čistite samo
njegovati istim sredstvima kao i suhom krpom ili sredstvom za
karoserija. Tekući plin teži je od zraka i može čišćenje unutrašnjosti.
se zadržavati u odvodima. Presvlake od kože očistite čistom
Oštećenja laka vodom i mekom krpom. U slučaju
Budite oprezni prilikom obavljanja
Manja oštećenja laka popravite jačeg zaprljanja, upotrijebite komplet
zahvata na donjem dijelu
olovkom za retuširanje prije stvaranja za održavanje kože.
karoserije u jami.
korozije. Za popravak većih oštećenja
ili područja s korozijom kontaktirajte Ploča s instrumentima smije se čistiti
radionicu. Za postupke bojenja i kod korištenja samo mekanom vlažnom krpom.
kabine za sušenje pri temperaturi
iznad 60 °C, obavezno skinite
spremnik plina.
Njega vozila 199

Presvlake od tkanine čistite pomoću Plastični i gumeni dijelovi


usisavača i četke. Uklonite mrlje Plastični i gumeni dijelovi se mogu
sredstvom za čišćenje presvlaka. očistiti istim sredstvom za čišćenje
Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju. korištenim za karoseriju. Ako je
Tako biste mogli dobiti vidljive razlike potrebno koristite sredstvo za
u boji, posebno kod svijetlih čišćenje unutrašnjosti. Ne koristite
presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti nijedno drugo sredstvo. Posebice
i mjesta na kojima se boja izblijedila izbjegavajte razrjeđivače i benzin. Ne
trebalo bi čim prije očistiti. koristite uređaje za čišćenje mlazom
Sigurnosne pojaseve čistite mlakom pod visokim tlakom.
vodom ili sredstvom za čišćenje
unutrašnjosti.

Oprez
Zakačite čičak trake (Velcro) jer
otvorene čičak trake na odjeći
mogu oštetiti presvlaku sjedala.
Isto vrijedi i za odjeću s oštrim
predmetima, kao što su patentni
zatvarači ili pojasevi ili jeans s
čavlićima.
200 Servis i održavanje

Servis i održavanje Opće napomene Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta,


Makedonija, Nizozemska, Norveška,
Poljska, Portugal, Rumunjska,
Servisne informacije Slovačka, Slovenija, Španjolska,
Opće napomene ........................ 200 Da bi Vaš automobil uvijek ispravno Švedska, Švicarska, Velika Britanija.
radio, ostao siguran u prometu i Servisni zaslon 3 79.
Preporučene tekućine, sredstva zadržao svoju vrijednost, važno je da
za podmazivanje i dijelovi .......... 201 se svi poslovi održavanja navedeni u Međunarodni servisni intervali
servisnoj knjižici obavljaju u
Održavanje vašeg vozila je potrebno
intervalima kako su navedeni.
svakih 15000 km ili nakon 1 godine,
Detaljan, najnoviji plan servisa za što prije nastupi, osim ako je na
vaše vozilo je dostupan u radionici. zaslonu servisa naznačeno
Servisni zaslon 3 79. drugačije.
Međunarodni raspored servisa vrijedi
Europski servisni intervali za zemlje koje nisu navedene u
Održavanje vašeg vozila je potrebno Europskom rasporedu servisa.
svakih 30000 km ili nakon 1 godine, Servisni zaslon 3 79.
što prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznačeno Potvrde
drugačije.
Potvrda servisa se bilježi u Servisnoj
Europski plan servisa vrijedi za i jamstvenoj knjižici. Servisna
sljedeće zemlje: radionica upisuje datum i kilometražu
Andora, Austrija, Belgija, Bosna i i potvrđuje žigom i potpisom.
Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Budite sigurni da je Servisna i
Gora, Republika Češka, Danska, jamstvena knjižica pravilno ispunjena
Estonija, Finska, Francuska, jer je dokaz kontinuiranog servisiranja
Njemačka, Grčka, Grenland, neophodan za zadovoljavanje uvjeta
Hrvatska, Island, Irska, Italija, Latvija,
Servis i održavanje 201

jamstva ili zahtjeva dobre volje, a


također je i korisno prilikom prodaje
Preporučene tekućine, starenja ulja, dok klasa viskoziteta
daje informaciju o debljini uljnog filma
vozila. sredstva za u temperaturnom području.
podmazivanje i dijelovi Dexos je najnovija kvaliteta motornog
Servisni interval s preostalim ulja, koja pruža optimalnu zaštitu za
vijekom trajanja motornog ulja Preporučene tekućine i benzinske i dizelske motore. Ako nije
Servisni interval se temelji na dostupno, mogu se koristiti druga
nekoliko parametara ovisno o
sredstva za podmazivanje motorna ulja navedenih kvaliteta.
uporabi. Koristite isključivo proizvode koji Preporuke za benzinske motore
udovoljavaju preporučenim vrijede i za motore pogonjene
Servisni zaslon Vam daje informaciju
specifikacijama. Jamstvo ne pokriva komprimiranim prirodnim plinom
kada je potrebno obaviti izmjenu
oštećenja nastala uslijed korištenja (CNG), tekućim plinom (LPG) i
motornog ulja.
proizvoda koji nisu sukladni ovim etanolom (E85).
Servisni zaslon 3 79. specifikacijama.
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
9 Upozorenje minimalnoj temperaturi okoline
3 205.
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte pažljivo. Nadolijevanje motornog ulja
Obratite pažnju na informacije Motorna ulja raznih proizvođača i
navedene na spremnicima. marki se mogu miješati sve dok su u
skladu sa zahtijevanom kvalitetom i
Motorno ulje viskozitetom motornog ulja.
Motorno ulje je označeno prema Zabranjena je uporaba samo
svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 ili
je važnija od viskoziteta kada birate A5/B5 jer mogu prouzročiti
koje ćete motorno ulje koristiti. dugotrajno oštećenje motora u
Kvaliteta ulja osigurava npr. čistoću određenim uvjetima rada.
motora, zaštitu od trošenja i kontrolu
202 Servis i održavanje

Odaberite prikladno motorno ulje Rashladno sredstvo i antifriz Tijekom vremena, tekućina za
temeljem njegove kvalitete i sukladno Koristite samo dugotrajno rashladno kočnice upija vlagu koja će smanjiti
minimalnoj temperaturi okoline sredstvo (LLC) bez silikata sa efikasnost kočnica. Stoga je tekućinu
3 205. zaštitom od smrzavanja. Kontaktirajte za kočnice potrebno zamijeniti u
radionicu. navedenom intervalu.
Dodatni aditivi za motorno ulje
Sustav se tvornički puni rashladnom Tekućina za kočnice treba biti
Korištenje dodatnih aditiva za spremljena u zabrtvljenu kanticu kako
motorna ulja može prouzročiti tekućinom namijenjenom za iznimno
visoku razinu zaštite od korozije i bi se izbjeglo upijanje vode.
oštećenje i obezvrijediti jamstvo.
smrzavanja do otprilike -28 °C. U Osigurajte da se tekućina za kočnice
Klase viskoziteta motornog ulja sjevernim zemljama s jako niskim ne može onečistiti.
SAE klasa viskoziteta daje temperaturama tvornički ulivena
informaciju o debljini uljnog filma. rashladna tekućina osigurava zaštitu
od smrzavanja do otprilike -37 °C.
Multigradna ulja označena su s dvije
Ova koncentracija mora se održavati
brojke, npr. SAE 5W-30. Prva brojka,
tijekom čitave godine. Korištenje
praćena slovom W, označava
dodatnih aditiva za rashladno
viskozitet na niskim temperaturama,
sredstvo namijenjeno za dodatnu
a druga brojka visokozitet na visokim
zaštitu od korozije ili za brtvljenje
temperaturama.
manjih istjecanja može prouzročiti
Odaberite odgovarajuću klasu probleme u radu. Odgovornost za
viskoziteta ovisno o minimalnoj posljedice zbog korištenja dodatnih
temperaturi okoline 3 205. aditiva za rashladno sredstvo će biti
Sve preporučene kvalitete viskoziteta odbijena.
prikladne su za korištenje pri visokim
vanjskim temperaturama. Tekućina kočnica i spojke
Koristite isključivo kočionu tekućinu
visoke kvalitete koja je odobrena za
vaše vozilo, kontaktirajte radionicu.
Tehnički podaci 203

Tehnički podaci Identifikacija vozila Identifikacijska pločica


Identifikacijski broj vozila
Identifikacija vozila ..................... 203
Podaci vozila .............................. 205

Identifikacijska pločica se nalazi na


okviru prednjih lijevih vrata.
Identifikacijski broj vozila je vidljiv
kroz vjetrobran.
204 Tehnički podaci

Podaci na identifikacijskoj pločici: dokumentima vozila uvijek imaju


1 = Proizvođač prednost pred podacima u ovom
2 = Broj odobrenja priručniku.
3 = Identifikacijski broj vozila
4 = Najveća dopuštena masa vozila
u kg
5 = Najveća dopuštena
kombinirana masa u kg
6 = Maksimalno dozvoljeno
opterećenje prednje osovine
u kg
7 = Maksimalno dozvoljeno
opterećenje stražnje osovine
u kg
8 = Podaci specifični za vozilo ili
specifični za državu
Opterećenje prednje i stražnje
osovine zajedno ne smije prekoračiti
najveću dopuštenu masu. Na primjer,
u slučaju da je opterećenje prednje
osovine potpuno iskorišteno, tada se
stražnja osovina može opteretiti
samo još do najveće dopuštene
mase.
Tehnički podaci su određeni u
sukladnosti s EU normama.
Zadržavamo pravo izmjene. Podaci u
Tehnički podaci 205

Podaci vozila
Preporučene tekućine i maziva
Europski raspored servisa
Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve europske zemlje
(osim Bjelorusije, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske) Samo Izrael
Kvaliteta motornog ulja Benzinski motori Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85) (uključujući CNG, LPG, E85)
dexos 1 – ✔
dexos 2 ✔ –

Ako dexos kvaliteta nije dostupna možete koristiti maksimalno 1 litru motornog ulja kvalitete ACEA C3 za nadolijevanje,
jednom, između svake zamjene ulja.
Klase viskoziteta motornog ulja
Sve europske zemlje i Izrael
(osim Bjelorusije, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske)
Temperatura okoline Benzinski motori
do - 25 °C SAE 5W-30 ili SAE 5W-40
ispod -25 °C SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
206 Tehnički podaci

Međunarodni raspored servisa


Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Kvaliteta motornog ulja Benzinski motori Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85) (uključujući CNG, LPG, E85)
dexos 1 ✔ –
dexos 2 – ✔

Ako dexos kvaliteta nije dostupna, možete koristiti samo ulja dolje navedene kvalitete:
Sve zemlje izvan Europe
osim Izraela Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Kvaliteta motornog ulja Benzinski motori Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85) (uključujući CNG, LPG, E85)
GM-LL-A-025 ✔ ✔
GM-LL-B-025 – –
Tehnički podaci 207

Sve zemlje izvan Europe


osim Izraela Samo Bjelorusija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turska
Kvaliteta motornog ulja Benzinski motori Benzinski motori
(uključujući CNG, LPG, E85) (uključujući CNG, LPG, E85)
ACEA A3/B3 ✔ ✔
ACEA A3/B4 ✔ ✔
ACEA C3 ✔ ✔
API SM ✔ ✔
API SN čuvanje prirodnih izvora ✔ ✔
energije

Klase viskoziteta motornog ulja


Sve zemlje izvan Europe (osim Izraela),
uključujući Bjelorusiju, Moldaviju, Rusiju, Srbiju, Tursku
Temperatura okoline Benzinski motori
do - 25 °C SAE 5W-30 ili SAE 5W-40
ispod -25 °C SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
do -20 °C SAE 10W-301) ili SAE 10W-401)

1) Dopušteno, ali preporučuje se korištenje ulja SAE 5W-30 ili SAE 5W-40 dexos kvalitete.
208 Tehnički podaci

Podaci o motoru
Prodajna oznaka 1.2 1.4 1.4 LPG 1.4
Identifikacijski kod motora A12XEL A14XEL A14XEL A14XER
Broj cilindara 4 4 4 4
Zapremina motora [cm3] 1229 1398 1398 1398
Snaga motora [kW] 51 64 64 74
pri okr/min 5600 6000 6000 6000
Okretni moment [Nm] 115 130 130 130
pri okr/min 4000 4000 4000 4000
Vrsta goriva Benzin Benzin Tekući plin/benzin Benzin
Oktanski broj RON
preporučeni 95 95 95 95
mogući 98 98 98 98
Plin – – LPG –
Potrošnja ulja [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6
Tehnički podaci 209

Karakteristike
Motor A12XEL A14XEL A14XER
Maksimalna brzina2) [km/h]
Ručni mjenjač 165 176 185
Automatski mjenjač – – –

2) Naznačena maksimalna brzina može se postići s masom praznog vozila (bez vozača) plus 200 kg opterećenja. Dodatna
oprema može smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila.
210 Tehnički podaci

Masa vozila
Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme
Motor Ručni mjenjač Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja A12XEL 1086/1101 –
[kg] A14XEL 1120/1135 –
A14XER 1120/1135 –

Masa praznog vozila, osnovni model sa svom opcijskom opremom


Motor Ručni mjenjač Automatski mjenjač
sa/bez klima uređaja A12XEL –/1237 –
[kg] A14XEL –/1237 –
A14XER –/1237 –

Dimenzije vozila
Duljina [mm] 3698
Širina bez vanjskih ogledala [mm] 1720
Širina s dva vanjska ogledala [mm] 1966
Visina (bez antene) [mm] 1484
Duljina poda prtljažnika [mm] 462
Tehnički podaci 211

Duljina prtljažnika s preklopljenim stražnjim sjedalima [mm] 1041


Širina prtljažnika [mm] 954
Visina prtljažnika [mm] 874
Razmak osovina [mm] 2311
Promjer kruga okretanja [m] 10,1
212 Tehnički podaci

Količine
Motorno ulje
Motor A12XEL A14XEL A14XER
uključujući filter [l] 4,0 4,0 4,0
između MIN i MAX [l] 1,0 1,0 1,0

Spremnik goriva
Motor A12XEL A14XEL A14XER
Benzin, nominalni kapacitet [l] 35 35 35
LPG, nominalni kapacitet [l] – –3) –

3) Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.


Tehnički podaci 213

Tlak u gumama
Udobnost s do 3 osobe ECO do 3 osobe S punim opterećenjem
Motor Gume prednje stražnje prednje stražnje prednje stražnje
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
A12XEL, 175/70 R14, 185/60 R15, 200/2,0 (29) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
A14XEL, 185/65 R15
A14XER 195/55 R16, 215/45 R17, 200/2,0 (29) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
225/35 R18
Svi Privremeni rezervni kotač 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
214 Informacije stranke

Informacije stranke Bilježenje i tajnost ■ Odziv vozila u posebnim


situacijama u vožnji (npr.
podataka vozila napuhavanje zračnog jastuka,
uključivanje sustava regulacije
Bilježenje i tajnost podataka Snimači podataka stabilnosti)
vozila .......................................... 214 događaja ■ Uvjeti okruženja (npr. temperatura)
Ti su podaci isključivo tehnički i
Moduli za spremanje podataka pomažu u utvrđivanju i ispravljanju
u vozilu pogrešaka kao i za optimizaciju
Veći broj elektroničkih komponenata funkcija vozila.
vozila sadrže module za spremanje Profili kretanja koji oznaćavaju
podataka koji privremeno ili trajno prijeđene rute ne mogu se stvoriti tim
spremaju tehničke podatke o stanju podacima.
vozila, događajima i pogreškama.
Općenito, te tehničke informacije Ako se koriste usluge (npr. radovi
dokumentiraju stanje dijelova, popravaka, servisni postupci,
modula, sustava ili okruženja. jamstveni slučajevi, osiguranje
kvalitete), zaposlenici servisne mreže
■ Radni uvjeti komponenata sustava (uključujući proizvođača) mogu
(npr. razine punjenja) pročitati te tehničke informacije iz
■ Poruke o stanju vozila i njegovim modul spremanja podataka o
komponentama (npr. broj okretaja događajima i pogreškama pomoću
kotača / brzina vrtnje, usporavanje, posebnih dijagnostičkih uređaja. Ako
bočno ubrzanje) je potrebno, više informacija potražite
■ Disfunkcije i neispravnosti važnih u takvim radionicama. Nakon
komponenti sustava ispravljanja pogreške, podaci se brišu
iz modula za spremanje pogrešaka ili
se stalno prepisuju.
Informacije stranke 215

Prilikom korištenja vozila mogu se Identifikacija radijske


pojaviti situacije u kojima se tehnički
podaci koji se odnose na druge frekvencije (RFID)
informacije (izvješće o nezgodi, Tehnologija RFID koristi se na nekim
oštećenja vozila, izjave svjedoka i sl.) vozilima za funkcije poput nadzora
mogu pridružiti određenoj osobi - po tlaka u gumama i zaštitu sustava
mogućnosti uz pomoć stručnjaka. paljenja. Koristi se i za praktične
Dodatne funkcije koje su ugovorno funkcije poput radiofrekvencijskog
određene s klijentom (npr. daljinskog upravljanja za
određivanje položaja vozila u zaključavanje/otključavanje vrata i
slučajevima nužde) omogućuju pokretanje motora, te za odašiljače
prijenos posebnih podataka iz vozila. ugrađene u vozila za otvaranje
garažnih vrata. Tehnologija RFID na
Opel vozilima ne koristi i ne bilježi
osobne podatke ili poveznice na neke
druge Opel sustave koji sadrže
osobne informacije.
216

Kazalo pojmova A
Akumulator ................................ 160
D
Daljinski upravljač ........................ 19
Alat ............................................ 175 Deaktiviranje zračnog jastuka . .
Alat vozila................................... 175 ............................................ 43, 83
Automatska kontrola svjetla ...... 104 Dimenzije vozila ......................... 210
Automatsko smanjenje Dizalica vozila............................. 175
zaslijepljenosti .......................... 28 Dovod zraka .............................. 121
Automatsko zaključavanje ........... 23 Držači šalica ................................ 50
Dubina šare ............................... 180
B Dugo svjetlo ......................... 86, 104
Bilježenje i tajnost podataka
vozila....................................... 214 E
Blokada motora ..................... 26, 86 Električni prozori .......................... 28
Bočna svjetla.............................. 103 Električni sustav.......................... 170
Bočni pokazivači smjera ............ 168 Električno podešavanje ............... 26
Bočni zračni jastuci ...................... 41 Elektronička kontrola stabilnosti. 131
Brisač/sustav pranja stražnjeg Elektronička kontrola stabilnosti
prozora ..................................... 72 i sustav kontrole proklizavanja. . 85
Brisač/sustav pranja vjetrobrana . 71 Elektronički sustav kontrole
Brojač dnevno prijeđenih klime ....................................... 115
kilometara ................................. 77
Brojač kilometara ......................... 77 F
Brzinomjer ................................... 77 Fiksni otvori za provjetravanje ... 120
Filtar za pelud ............................ 121
C Flex-Fix sustav............................. 52
Car Pass ...................................... 19
G
Gorivo......................................... 148
Gorivo za benzinske motore ...... 148
Gorivo za rad na tekući plin........ 148
217

Grafički info-zaslon, info-zaslon Kočnice .............................. 128, 159 Mjenjač ........................................ 16


u boji ......................................... 91 Kod............................................... 93 Mjerač broja okretaja ................... 77
Grijani retrovizori ......................... 27 Količine ...................................... 212 Mjerač goriva ............................... 78
Grijano kolo upravljača ................ 70 Komplet za popravak gume ....... 181 Mjerači.......................................... 77
Grijanje ........................................ 35 Komplet za prvu pomoć ............... 67 Mjerač temperature rashladnog
Grijanje stražnjeg prozora ........... 30 Kontrola klime .............................. 15 sredstva motora ....................... 79
Kontrola osvjetljenja ploče s Mjesta postavljanja sigurnosnog
H instrumentima ......................... 107 sustava za dijete ...................... 46
Halogenska prednja svjetla ....... 162 Kontrola vozila ........................... 122 Motorno ulje ............... 157, 201, 205
I Kontrole........................................ 69
Kontrole na kolu upravljača ......... 69 N
Identifikacija radijske frekvencije Način rada za gradsku vožnju.... 131
(RFID)..................................... 215 Kontrolna svjetla........................... 80
Kontrolno svjetlo kvara ................ 83 Napon baterije ............................. 95
Identifikacijska pločica ............... 203 Nasloni za glavu .......................... 31
Identifikacijski broj vozila ........... 203 Konveksni oblik ............................ 26
Korištenje ovog priručnika ............. 3 Niska razina goriva ...................... 86
Indikatori....................................... 77 Nosač za bicikl.............................. 52
Informacije o opterećenju ............ 67 Kotači i gume ............................. 177
Kretanje ....................................... 17 Njega izgleda.............................. 196
Informacijski centar vozača.......... 87 Njega unutrašnjosti .................... 198
Informacijski zasloni..................... 87 Krovni nosač ................................ 67
Kutija s osiguračima ploče s Njega vanjštine .......................... 196
ISOFIX sigurnosni sustavi za
dijete ......................................... 49 instrumentima ......................... 173 O
Ispuh motora .............................. 127 Kutija s osiguračima u Odgođeno isključivanje.............. 123
motornom prostoru ................. 171 Ogledalo u unutrašnjosti............... 27
K Kvar............................................ 194 Ograničavač brzine..................... 135
Karakteristike ............................. 209 Opasnost, upozorenje i oprez ....... 4
Katalizator .................................. 127
L
Lanci za snijeg ........................... 181 Oprema i modifikacije vozila ...... 155
Klima uređaj ............................... 113 Osigurači ................................... 170
Ključevi ........................................ 19 M Osvjetljenje ploče s
Ključevi, brave.............................. 19 Masa vozila ................................ 210 instrumentima ......................... 170
Ključ, memorirane postavke......... 21 Memorirane postavke................... 21 Osvjetljenje unutrašnjosti........... 107
218

Otključavanje vozila ....................... 6 Položaji kontakt brave ............... 123 Pretinac za rukavice .................... 50
Otvorena vrata ............................. 86 Položaj sjedala ............................ 32 Priključci za napajanje ................. 76
Otvori za provjetravanje.............. 120 Pomoć pri kočenju ..................... 129 Pritisak guma ............................. 177
Oznake guma ............................ 177 Pomoć pri kretanju na uzbrdici . . 129 Probušena guma........................ 186
Pomoć pri parkiranju .................. 136 Promjena veličine guma i
P Poruke vozila ............................... 93 kotača ..................................... 181
Parkiranje ............................ 18, 126 Potrošnja goriva - CO2 emisija . . 153 Protuprovalni alarmni sustav ....... 25
Parkirna kočnica ........................ 129 Pozicijska svjetla ....................... 106 Protuprovalni sustav
Pepeljare ..................................... 76 Prednja sjedala............................. 32 zaključavanja ............................ 24
Personalizacija vozila .................. 98 Prednja svjetla............................ 103 Provjere vozila............................ 156
Podaci o motoru ........................ 208 Prednja svjetla pri vožnji u Provjetravanje............................. 112
Podaci vozila.............................. 205 inozemstvu ............................. 105 Prozori.......................................... 28
Podesivi otvori za Prednje spremište......................... 51 Prtljažnik ................................ 23, 62
provjetravanje ......................... 120 Prednji pokazivači smjera .......... 165 Prva pomoć.................................. 67
Podešavanje kola upravljača ... 9, 69 Prednji zračni jastuci .................... 41 Punjenje goriva .......................... 150
Podešavanje naslona za glavu ...... 8 Pregled ploče s instrumentima .... 10 Putno računalo ............................ 96
Podešavanje ogledala ................... 8 Prekidač svjetala ....................... 103
Podešavanje sjedala ............... 7, 33 Prekidač za odabir goriva ............ 78 R
Podešavanje snopa prednjih Prekid dovoda goriva pri vožnji s Rashladno sredstvo i antifriz...... 201
svjetala ................................... 105 oduzetim gasom ..................... 124 Rashladno sredstvo motora ...... 158
Podsjetnik za sigurnosni pojas .... 82 Preklapanje .................................. 27 Redovito korištenje klima
Pojasevi........................................ 35 Preklapanje sjedala ..................... 34 uređaja ................................... 121
Pokazivač smjera ........................ 82 Prekrivač prtljažnika .................... 63 Rezervni kotač ........................... 188
Poklopac motora ........................ 157 Preporučene tekućine i maziva. . 205 Ručna kočnica.................... 128, 129
Poklopac stražnjeg spremišta u Preporučene tekućine i sredstva Ručni mjenjač ............................ 128
podu ......................................... 64 za podmazivanje .................... 201 Ručno smanjenje zaslijepljenosti 27
Poklopci kotača ......................... 181 Prerada vozila na kraju radnog
Pokretanje i rukovanje................ 122 S
vijeka ...................................... 156 Sat ............................................... 74
Pokretanje motora ..................... 123 Presvlake.................................... 198
Pokretanje spojnim kabelom ..... 193 Savjeti za vožnju......................... 122
219

Servis ......................................... 121 Sustavi za pomoć vozaču........... 133 Tlak u gumama .......................... 213
Servisne informacije .................. 200 Sustavi zaštite za dijete................ 44 Trokut upozorenja ........................ 66
Servisni zaslon ............................ 79 Sustav kočnica i spojke ............... 84
Servo upravljač............................. 84 Sustav kontrole proklizavanja .... 130 U
Signali skretanja i promjene Sustav kontrole tlaka u gumama. . 85 Ubrzo servisiraj vozilo .................. 84
trake ....................................... 106 Sustav nadzora pritiska u Uhodavanje novog vozila .......... 122
Sigurnosni pojas ............................ 8 gumama ................................. 178 Uključivanje svih pokazivača
Sigurnosni pojasevi ..................... 35 Sustav protiv blokiranja kotača .. 128 smjera .................................... 105
Sigurnosni pojas u tri točke ......... 36 Sustav protiv blokiranja kotača Ulazno svjetlo ............................ 109
Sigurnosni sustavi za dijete ......... 44 (ABS) ........................................ 84 Ultrazvučna pomoć pri
Sigurnost vozila............................ 24 Sustav punjenja ........................... 83 parkiranju ......................... 85, 136
Simboli ........................................... 4 Sustav stop-start......................... 124 Ulje, motor.......................... 201, 205
Sirena .................................... 14, 70 Sustav stražnjeg nosača.............. 52 Unutarnja svjetla ........................ 170
Sklop instrumenata ...................... 77 Svjetla upozorenja........................ 77 Upaljač za cigarete ...................... 76
Snimači podataka događaja....... 214 Svjetla u unutrašnjosti ............... 107 Upozorenje na slijepu točku sa
Specifični podaci vozila ................. 3 Svjetla za vožnju unatrag .......... 107 strane...................................... 146
Spremanje vozila........................ 155 Svjetlo registarske pločice ......... 169 Upozorenje prednjim svjetlima . . 104
Spremišta..................................... 50 Svjetlo za izlazak ....................... 110 Ušice za učvršćenje gornjeg
Spremište..................................... 50 remena ..................................... 49
Središnje zaključavanje ............... 21 Š Ušice za učvršćenje tereta .......... 66
Staklena ploča ............................. 30 Štitnici za sunce ........................... 30 Uvod .............................................. 3
Stražnja svjetla .......................... 166 T V
Stražnje spremište........................ 63 Tekućina kočnica ....................... 159 Vanjska ogledala.......................... 26
Stražnje svjetlo za maglu .... 86, 106 Tekućina kočnica i spojke.......... 201 Vanjska svjetla ..................... 12, 103
Sustav grijanja i provjetravanja . 112 Tekućina za pranje .................... 159 Vanjsko svjetlo ............................. 86
Sustavi detekcije predmeta........ 136 Temperatura okoline .................... 73 Viši stupanj................................... 84
Sustavi kontrole klime................. 112 Tempomat ........................... 86, 133 Vjetrobran..................................... 28
Sustavi kontrole vožnje.............. 130 Teret na krovu.............................. 67 Vrata............................................. 23
Sustavi pranja i brisanja .............. 14 Tlak motornog ulja ....................... 85 Vršenje rada .............................. 156
220

Vuča........................................... 194
Vučenje nekog drugog vozila .... 195
Vučenje vozila ........................... 194
Z
Zamagljeni poklopci svjetala ..... 107
Zamjena kotača ......................... 186
Zamjena metlice brisača ............ 162
Zamjena žarulje ......................... 162
Zaštita od pražnjenja
akumulatora ........................... 110
Zimske gume ............................. 177
Zračna zavjesa za glavu .............. 42
Zračni jastuci ............................... 38
Zračni jastuci i zatezači pojaseva 83
Zvukovi upozorenja ..................... 95
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose
informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.
Izdanje: listopad 2012, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.

KTA-2744/1-hr 10/2012

*KTA-2744/1-HR*