You are on page 1of 4

Brzi vodič Audio

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink Pritisnite Audio na početnom


zaslonu kako biste se prebacili
na glavni audio zaslon.
Početni zaslon sadrži
sve aplikacije, uključujući
audio i telefon. Možete ih
odabrati pritiskanjem ikona
na dodirnom zaslonu.

Pregledavanje glazbe
Pritisnite na naziv radijske postaje/
glazbeni naslov ako želite otvoriti
popis radijskih postaja/glazbenih
datoteka ili pritisnite Izbornik.

Promijenite audio izvore


Pritisnite Izvor za promjenu
Elementi za upravljanje
audio izvora (primjerice FM
ispod nadopunjuju funkciju
radija ili USB glazbe).
dodirnog zaslona:

;: Povratak na početni zaslon. Memorirajte radijske favorite


Pritisnite i držite (~2 sekunde)
Pritisnite i držite na nekom
za prebacivanje na Android
favoritu (~2 sekunde) kako biste
Auto ili Apple CarPlay.
trenutno reproduciranu radijsku
postaju memorirali kao favorita.
y: Prebacivanje na glavni zaslon
za telefon. Pritisnite i držite
Prečac za glavni audio zaslon
(~2 sekunde) za aktiviranje
prepoznavanja glasa od strane Pritisnite za prebacivanje na
priključenog pametnog telefona. glavni audio zaslon.

1
Android Auto i Apple
CarPlay
S Android Auto i Apple CarPlay
možete pristupiti potvrđenim
aplikacijama za pametne
telefone sa infotainment
sustavom. Provjerite kod Vašeg
prodavača telefona je li Vaš
telefon kompatibilan i jesu li
Telefon Android Auto ili Apple CarPlay
dostupni u zemlji u kojoj živite.
Pritisnite Telefon na početnom
zaslonu kako biste se prebacili Za korištenje Android Auto
na glavni zaslon za telefon. i/ili Apple CarPlay:

1. Preuzmite aplikaciju Android


Auto na Vaš telefon iz Google
Play dućana. Za Apple CarPlay
nije potrebna nikakva aplikacija.
2. Provjerite jesu li Apple CarPlay
ili Android Auto aktivirani u
Infotainment sustavu. Pritisnite
Postavke na početnom
Za uparivanje mobilnog uređaja zaslonu, a zatim idite na
putem Bluetooth funkcije odaberite drugu stranicu postavki.
Traži uređaj i slijedite upute.
Provjerite jesu li Bluetooth i sve
potrebne postavke uključene na
mobilnom uređaju i je li uređaj
postavljen kao vidljiv.

Nakon uparivanja, određene


postavke uređaja možda
trebaju aktiviranje na samom
uređaju (primjerice pristup 3. Priključite Vaš Android telefon
telefonskom imeniku). ili Apple iPhone pomoću
kompatibilnog USB kabela
kojega ćete uključiti u USB
podatkovni ulaz. Za najbolje
radne karakteristike, koristite
Vaš tvornički isporučen USB
kabel. Naknadno nabavljeni
ili kablovi od treće strane
možda neće raditi.
2
Za uporabu Android Auto, Prepoznavanje glasa od
možda trebate aktivirati strane pametnog telefona
određene postavke uređaja na
samom Android telefonu. Pritisnite i držite w na kolu
upravljača (~2 sekunde) kako biste
aktivirali prepoznavanje glasa na
pametnom telefonu (primjerice
Siri), dok je telefon povezan putem
Bluetooth značajke s Infotainment
sustavom ili dok koristite Android
Auto ili Apple CarPlay.

Ikona Projekcija na početnom


zaslonu promijenit će se u
Android Auto ili Apple CarPlay,
ovisno o telefonu. Android Auto ili
Apple CarPlay će se automatski
pokrenuti ako je uključena
postavka Automatsko pokretanje
USB-a. U suprotnom, odaberite
ikonu na početnom zaslonu ili
Navigacija
pritisnite i držite ; (~2 sekunde). Napomena:
Ne odnosi se na R 4.0 IntelliLink.
Pritisnite ; za povratak na početni
zaslon Infotainment sustava.

Napomena: za punjenje baterije


pametnog telefona bez pokretanja
projekcije telefona, isključite Apple
CarPlay ili Android Auto (korak 2) i
zatim spojite telefon USB kabelom
s Infotainment sustavom.
Na zaslonu navigacijske karte
odaberite za unos različitih vrsta
odredišta (primjerice adrese ili
interesne točke).

3
Za više informacija, pogledajte
Infotainment priručnik ili nas
posjetite online (na vezi).

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

Izdanje: siječanj 2017.

ID-OCC0CBNE1701-hr
*ID-OCC0CBNE1701-HR*
4