Sie sind auf Seite 1von 3

Proiec didactic

Data: 26 martie 2018


Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Tatiana Prodan
Clasa: a VI-a
Subiectul: Supinul. Exerciții
Timp:45`
Obiective:

Scenariul didactic
Etapele Timp Activitatea
lecției profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice
Evocare 10 Salutul Răspund salutului şi îşi Conversația
Notarea absențelor pregătesc materialele
Verficarea compunerii necesare orei de limba şi
literatura română.

Realizarea 5 Reactualizarea Modurile sunt


sensului cunoștințelor. formele pe care le ia
*Modurile sunt
verbul
formele pe care le ia
....?
*Adu exemple Brainstorming
argurmente:
-Verbul este omul care
se îmbracă cu haine Ex: din același lut
care sunt modurile
putem crea diferite
personale și cele
nepersonale modele
Supinul este una dintre
cele mai lejere ale
verbului, el nu este
deloc complicat.
Ce este el?
Frontal
Supinul exprimă o
acțiune ce urmează a
fi realizată
Reflecția 5 Modul supin Analiză
exprimă:
 Numele
acțiunii sau Este de gândit
astării
 Scopul unei Am venit la cules
actiuni Supinul arată că acţiunea
exprimată de el reprezintă
scopul :
Mai aveţi de mers.
S-au pus pe mâncat şi pe
băut.
Să vă spună el limpede ce
este de făcut.
Îl dureau fălcile de râs.

 Destinatia Apă de băut pastă de


unui obiect lipit
Carte de citit pref de
strănutat.
Gumă de şters ulei de
gătit

Ce funcții
sintactice Subiect
îndeplinește Nume predicativ
supinul în Atribut
prpoziție? complement
Extindere 10 Feed-back -ul

Tema 5 It.45,46,47/161
pentru
acasă

Feed- beack-ul

Identifică funcţia sintactică a verbelor la supin :

E uşor de scris după ce termini de învăţat.

E greu de luat când n-ai de dat.

Cărţile sunt pentru citit şi ajută la învăţat.

Apa nu-i de aruncat, de te-ai săturat de băut.

Cu unelte de pescuit nu-i timp de pierdut pe uscat.

Are o maşină de tocat şi una de tuns.

Se cunoaşte pe păşit când vine vesel de la pescuit.

La secerat e timp frumos.


1. Realizează corespondenţele

a)E uşor de învăţat. a) Atribut verbal

b)Poezia este de memorat. b) Subiect

c)Traiul din cerşit nu e omenesc. c) Nume predicativ

d)Corina a terminat de citit. d)Complement indirect

e)Ei s-au săturat de colindat. e)Complement direct

2. Construieşte enunţuri în care verbul a scrie, la modul supin, să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:

subiect:_____________________________________________________

nume predicativ: _____________________________________________

atribut verbal: ______________________________________________

complement direct: ____________________________________________

complement indirect : __________________________________________