Sie sind auf Seite 1von 2

Elev: Data:

FIŞĂ DE LUCRU
CLASA A V-A
LEGENDA: “STÂNCA CORBULUI” DE ALECU RUSSO

1.Completaţi coloana din dreapta a tabelului cu numele figurilor de stil ilustrate în


exemplele date în coloana din stânga:

EXEMPLE FIGURI DE STIL


“ cărări înguste şi pietroase”
“aşezături [...] ca un amfiteatru”
“ tipul românului din Carpaţi, tânăr, vesel, sprinten, dibaci [...].”
“ochii săi vultureşti”
“stânca dreaptă ca un zid”
“întâmplări foarte jalnice”
“stânca încununată”
“faţa albă ca un crin”
“nopţile luminoase”

2. Completaţi tabelul cu cuvintele date , în funcţie de valoarea lor morfologică:


vizitând, valea, cărări, înguste, pietroase, vesel, strămoş, cal, grai, poetic, lui, ca, ne, de,
răspunse, noi, legenda, el, românul, eu, pe, (spune) – o, o (căsuţă), în, un (neam), de la,
copilă, -i(vâneze), le(aprind), după, curând, zadarnică, totodată, (ochii săi) vultureşti,
deodată.

Substantive Verbe Adjective Pronume Articole Prepoziţii Adverbe

Forma veche Forma literară 3.Completaţi coloana din dreapta a tabelului cu


inimei formele literare ale cuvintelor ( cu forma învechită)
ni(povestea) date:
(ne) încungiurau
naturei
pre
să-i vie
rădicându-se
stâncei
martur
cotun
4. Ce rol credeţi că au cuvintele cu formă învechită?

5. Daţi sinonime următoarelor cuvinte:

basnă =
a pribegi =
îşi dură =
în childa =
păgân =
plocon =
han =
a căta (în urmă) =

6. Care sunt modurile de expunere folosite în text?


Daţi exemple.

Profesor: Pop Diana-Andreea


Şcoala Gimnazială Tihău