Sie sind auf Seite 1von 3

PROIECT DIDACTIC

Data: ___________
Clasa: a IX-a
Subiectul lecţiei: Învăț să iau o decizie corectă. ,, Povestea lui Pinochio”
Subcompetenţe: 1; 2; 3
Obiectivele lecţiei. La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Să conșitientizeze nevoia de a lua unele decizii în anumite momete;
O2. Să elaboreze un plan de luare a unei decizii corecte;
O3. Să expună diferite decizii privind situația problemă propusă;
O4. Să analizeze momente din viață privind luarea unor decizii.
Tehnologii didactice: conversația, lectura, studiu de caz
Tipul lecţiei: mixtă
SCENARIUL LECŢIEI
Secv. lecţiei Timp Activitatea profesorului/ elevului Metode și tehnici de
lucru
Moment 2 Salută elevii. Verifică prezenţa şi pregătirea de lecţie. Conversația
organizatoric min

Evocarea Elevii se vor expune asupra citatului ,, După o hotărâre Conversația


pripită urmează căința” de Publilius Syrus
Propun elevilor un șir de întrebări pe baza citatului discutat: Discuția ghidată
1.Ai vrut în anumite situații să iei o hotărâre de unul singur?
2. Ce te-a împiedicat să iei decizii de unul singur?
3. În situații- dilemă, apelezi la ajutorul cuiva?
4. Ai regretat/ sau nu pentru anumite decizii luate? Când? De
ce?
5. Ce ar trebui să faci ca hotărârea ta să nu fie una pripită?
6. Ții cont de reacția celor din jur când iei o hotărâre?

Realizarea Anunț tema lecției și obiectivele acesteia.


sensului Elevii vor lucra în grup:
În orice moment din viață avem nevoie să luăm anumite decizii.
Ce este o decizie? Conversația
De ce avem nevoie să luăm anumite decizii (elevii vor ierarhiza
răspunsurile conform importanței acestora).
-pentru a ne putea controla propria viață; Piramida
-pentru a fi respectați de ceilalți;
-pentru a ne pune în valoare și a ne dezvolta propriile
posibilități și capacități psihice;
- pentru a ne îmbunătăți imaginea de sine.
Pentru a lua o decizie corectă avem nevoie de elaborarea unui
plan /proces bine pus la punct.
Lucru în grup: fiecare grup va elabora propriul plan de Discuția ghidată
luare a unei decizii.
Propun elevilor un plan alternativ care va completa planul
elaborat de aceștia.
Lecturăm textul Povestea lui Pinochio. Lucrul pe text
Elevii, lucrând în grup, vor analiza situația, și conform planului Tehnica ,,Cum să fac?”
vor elabora niște decizii corecte.

Vi s-a întâmplat să fiți într-o asemenea situație?


Cât de des se pot întâmpla situații de acest fel în viața de zi cu Expunerea
zi?

Descrieți o situație din viață, când ați fost puși în fața unei Asaltul de idei
Reflecția alegeri și luare a unei decizii.
Extinderea Propuneți soluții pentru fișa de lucru propusă Dilema lui
Andrei.