You are on page 1of 4

Brzi vodič : povratak na početni zaslon.

Navi 950 / 650 / CD 600 : povratak na prethodni


izbornik.

: prebacivanje između
Napomena: možda neće
različitih audio izvora.
biti dostupne sve funkcije
za CD 600 i Navi 650.
: otvaranje navigacijske karte.
Višekratno pritisnite za preba-
Početni ekran sadrži aplikacije,
civanje između različitih pogleda
uključujući audio, telefon i
na kartu.
navigaciju. Dodatnim aplikacijama
možete pristupiti na prethodnim
: otvorite izbornik
ili sljedećim stranicama.
odredišta navigacije.

: preuzimanje dolaznog
telefonskog poziva ili isključenje/
uključenje zvuka audia.

: otvaranje izbornika
postavki.

Infotainment sustavom (za


informacije i zabavu) upravljate
kontrolama ispod:

: okrenite višefunkcijski
gumb kako biste označili element
na zaslonu ili povećali/smanjili
navigacijsku kartu. Pritisnite
(vanjski prsten) višefunkcijskog
gumba za biranje označenog
elementa na zaslonu.
1
Personalizacija Traženje pjesme ili radi-
početnog zaslona jske postaje
Personalizirani početni zaslon Pjesme na medijima ili radijske
možete kreirati biranjem Izbornik postaje možete pretraživati i birati
na početnom zaslonu. Možete iz popisa postaja ili popisa medija.
izabrati do osam aplikacija, a zatim Na glavnom audio zaslonu, u
ih presložiti bilo kojim redom. popis možete ući iz izbornika ili
okretanjem višefunkcijskog gumba.

Omiljene radijske
postaje (favoriti)
Radijske postaje (AM/FM/DAB)
možete pohraniti kao favorite
dugim pritiskom bilo koje tipke za
favorite od 1 do 6 . Za
prebacivanje između popisa
Izbornici
favorita, pritisnite .
Na nekim zaslonima pokazana
je ikona izbornika. Izbornik
možete otvoriti pritiskom
na višefunkcijski gumb.

2
Navigacija
Za pokretanje ili otkazivanje
vođenja po ruti, pritisnite
ili odaberite Odredište na
početnom ekranu. Izbor odredišta
se razlikuje, ovisno o tome je li
vođenje po ruti aktivno ili ne.

Za više informacija, pogledajte


Infotainment priručnik ili nas
posjetite online (na vezi).

3
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

Izdanje: kolovoz 2016.

ID-OCC0CCCE1608-hr
*ID-OCC0CCCE1608-HR*
4