You are on page 1of 218

www.thea rya sa maj.

org
www.thea rya sa maj.org
A
rad 31UPWZ 31Telc11 212 c1~iC~Ai
3-1-6-A5RI 46rd: 410211: I QM -
1-771TWIRTzi
arizERITerWIT fdl-Trm-4-
0 aignirtft
0 ITP1-7791:41774, 7T04 1W: I utrciruivi-ciii, IITrks9-41:1,
TinITEPIFITT91T (-ticb fid+) (forr9ftwrut9-1:0
ITTErrjr9-
44.91-4-
fl1-11ti: TIPT:0 chltchit kirgact.)41 I 1-1T7TEITW: IlWar1T-41
-F-
4- Rvrrth-449-rzt -
1 Lifitchit: I tit.cl)c-tl-Trt't 0 -cif(7491 I tivuot
dRitticlliTizi7 I tit-cigkil I 74 rd I oi-tq
w-chiott917:1- -
WTAT: I 1:12T1-: srla-
0 -WeTTITT*-11:k
0 I tl:Ti:
t(77-
44-i-rzr-
o Pride of India (auk-rm-TrEgrr) I1-TR-alzrro-Jr9-cm:cru
ip149-1.71-171-
4-41131T0 I
4-11 c1-1 qiq`447711-7117171- -
0 174: 0 Illfst: *sui cat Th: I
fifizirEr
.1(4 tc4,4)410 4choll-1: I 9T4 I
ltrWr 1-771-7117171 tof=1t F501
S3T-
1w.kcpciii I fiv-4,cilditi■
NI crsulvtii9,11 t4cpcil,371101-1+-1,

RiMI24 Wftijrafiti i aovitilTithiti timid) ctit


www.thea rya sa maj.org

ellalZllLiloia&
err:

VlzfwiTTTact
-a4-6-d't
www.thea rya sa maj.org

ATTP1-19,
,
10196, 91c11
- `1900

© wp-wzr 7-4

Tir*7
- p11-1711
- Tfturrt,

W44-1u1.1 j - 914 - 2009, Vth-f-d-zi: - 10,000


- 3T11 - 2009, Vft-f -dzi: - 10,000
- 7Tqtr - 2013, Ac 71: - 5,000

- 150/-
11M - 7a74P1-171,
1'4. 36, it.ittt.3T171.1t.f4 T)17tf-49-,
R1c1119c4 uSR-071 ttzrr
- 98
ISBN - 978-81-87276-44-4

GEETASOPAANAM (PRATHAMABHAAGAH)
A text book to learn Samskrit through Bhagavadgeetaa written by various
authors.
Publisher - SAMSKRITA BHARATI - Mata Mandir Gali, Jhandewala, New
Delhi - 110055. Ph - (011) 23517689.
E-mail:- samskritabharatidelhi@yahoo.co.in
Website - www.samskritabharati.in
Pages - 206+8 Price - Rs.150/- Third Edition - January 2013
Printed at - Printech International, B-36, DSIDC Complex, Jhilmill Industrial
Area, New Delhi - 98
www.thea rya sa maj.org

+I IAU lifk
741:11-MT:

Tr. -cil-qi;WI Irt-71

64-il•wlq: 414110:

,711Ucilll: 'I CI1-1:

1:*RzFulTR-t
WWW.thea rya sa maj .org

f51-4T-44:
ITTrdff: stFTRZE qtg4e.111,ftft:44di3fiTrwr101d-r ITTTtzR=RO*: W-1 kcITT
3-1-P1 I 'flcii ToTzt 3TRT IT-eA7q I wr-4-61- T*4
Tw-d-r 31-Pr Ti- FdlTrurzir T4Td-T-d-r4T-r4 TftaTZFE: 3Tql-r1=14 q*FRE 1a 13.7: INTZIT:
IIISI144q14- 1.111ETPTT: 311-7TU: 712TT -d7r-4;44 1► V I : e=t)-c1.1 ck-1 9h : T471.47- 1T

3 ti,Zr;ET f2MITTTI: "114-1 I ci 411d1 `11*-W4


3f9-11P-TTTT: 7: I
Tft-dwr:31-m-ku-r4-11,191-*IIT-4-d-r- Trfsrwr-4aq-4-rzt*K-tra*Rilq 3T -r:
4161: •=rp 3T.q--5r MP-TTERR1 31 1I Ind R-14-sir
a-r aIct.Hf i la 3TRT-*--d-zrr Tr- tudi•ti 3TRr
a3:r-zjwrrPTr I 51
3-TRA 119-di •kliam-d--d-zrr IT-6-1I Ro4T-*-T4
LIK-v-frq 3-1-R-Pfed-il tra4 TT64 -r1TTzr 1TA 3im zp- Tfq 'Add'
qrn 3TPr cifTr4q 3T-d7-41:1‘‘3-c: ITT1 I `lictqlf:i cNcl' 1Z-1
PR.kich)-cic-N.11 SIR (.1-114111-'ot.411:
3314Fr: rPr ffft c-N2T*TalTri 51111NRilf1 3 r 341zrr4
-d I divildiii,31--4r5riq0 RAlkurN
qf fq9R-41 I *Tall 311-T1{41.4R TITRI r -{474: ITA PW-1 Ech)-cl W-1 I
mar 4-11111-i Aiilarq I -9-r-d-R-4- k4c-111-71WRI
- I
T-41 31-UP:14 af-d-PT4 ITNIZA
Irddi .1•11c11Vizf4- 414)(-1 IT4g I 4)117414: Trqii3-1-fffq 1-C1 31PrRzr faTizr
-Ti- 11--4q
(-11-414 4):
www.thea rya sa maj.org

141c5titg-if tiT3:

1. fedTR, (TR /11-4ff: / (41--4e 4T:) 3


2. 77: (TE: /tic!, TIT q.cicis) 4
3. Tull: 9
4. qIc41: 11
5. V4T4,? (31-g1T gam /V4-4) 14
6. .4 -T)-M (/ ) 18
7. R-rr 39-4--d-Ff (3Tr / R-rf) 19
8. (3T4/7/ i ? 3TP:r4R1ci1Nchi) 20
- k:)
9. a* -1e4.4i 74-7: (41F41-1- 21
10. cRi c111z1r11 f (c am:- 24
s c (7d:/10i:/0111-ii:Mik-1137:isstiik/3-11T:)
11. 31.2/137-i 32
12. -14TITTlYS-q (3-11-474-*-1T/1771/74i7Ffj4-44Tq:) 35
13. c3 ohl5;41" (Mrichik:) 36
14. TiErTftd-r 44
15. VTOff41T (317441TRVIT4i — ri cichlk:) 45
16. 31
-ffg, (ri)qichlk:) 50
17. lisAc1611:1-61--4T1! 58
18. 3414F1 -t 60
19. TETV4At14 (TT1TrIff-431%:) 63
20. cptul: ,414131 ia1 i ?( i i) 72
21. 74: cm-4177: ? (31-Er / 74: / 774: ) 74
22. -4-1T-t-4ff •kiswiei (10-TTff: — 3TT1Tq:) 77
23. --)1-1i77TT9.: (rtriqN(04ii-ctiP) 87
www.thea rya sa maj.org

24. .Pleilcs-II rcl•Wircl (71TITIt) 90


25. 41414 filiz1V-1,(fatZlirdlTk:) 98
26. Ific-NISM5.,41: 107
27. -r113401-ciri ((vccsichi0 110
28. till R.', -r- IT** ? (1,c-ichR:) 116
29. Trrut141#Arr-d,(1:Erri-N-3.Tk:) 119
30. -IIRq -I chql ? 0: - t1-4-14,) 126
31. oh i qr0T8TP ? (likii/ 3-T-tr3TRIzi) 127
32. 14: 14: 31:1A-d,(7frcil*/ H. 4-1 / 3-ca: / 14:) 128
33. ttictcci 7181-1kKI4 ! (ciriINNqi,d1P1) 129
34.3Turre--47a-R4: :132
35. 3-1-
4-014z1
- ri*titc\iiii,(re-P-tNctiik-111:11) 134
36. 31-Ora 311-0:RYT4j: ci / zr-d,)
/ 3-TRE / ..1/ 1-' 139
37. WE fti- P4: (iiTIT-Nli-k:) 147
38. 3-1---11I 3-TTAITTI. i (31--171-&-) 157
39. 3R:wrq-A-u-r0-4%wr (letzt-rNITk:) 167
40. -q71)177T3T6R:1(71T,P) 177
41. 31- : 3T1 (3T:) 180
42. % rui ! t Turgq- ! (Pz4t1--d-IT) 183
43. -rr--414: (3 {I1) 185
44. th-zi:)
.7TI'fiRT (iLTI-DIT- 192
trItruoi, 197
3 ftrr 202
www.thea rya sa maj .org

cOUCI*2.11ftiffrt

Ml *HI 4-IeA lull of IlkuUk..24 qt1:447tiff4T411,31-PIcictfa74


I 31-ff:t-Ictf-47-a-P414-r-f-dTET3-Tfd-d7Trm-Foi

-sr&T--41*1-cr-dzET •••• I g. 1 3-74T 4.5,cq I

7Tdisfil-7*,1-4-d1 3P4,11-Tra--0—d-r-zur: fi..fr TA: 31-Rr ,A: -Td7rTql=r, I

citt 341-7R44 -D-TITiltrr-4114--- — 1) J\1: 4-9-KIT1->alia----q,.u-r-q.: ff4-4f0T- r4-4-


31'14M: 1T4d, Jjk: T4-q :K1-)chkz1 L-11qa4 -rq:

3-Pqm: 3-* I clq.-Ircl Jjk): 7—


at

WTI* 3;1P-kR-1 -51--*—kurr RuR4 IkUj kohiqR41


3-1t 2) dci-R-1ll,fq: 4j3-1-1-0--TiTC4
zrrquifdNdir,

cTWT qrii-Rc.411-)1+-cikJi, NqR.41 trk-q-dIr 34-Rrak-d, I

~ch1q:t Rri1ch I il-41:1,

iNct f-OT qd1.-11 (-1)chTcr6111 -grtRTRT{cg4;44R-cri1.4--4N


71)TTM: 1-1-
4P I 3) clqHT11:0

qf tiIdc44.-ci ledd4 i qc.41-11J-1Acholl21-4

tf2TR41:1"Zir 4,1\-uci —31:ril4: 14-5'rP(1)011I: mfr1.1I-471,

31-Rr qr I -5fd
- -rT4 tc,tio-f, 4,4 qiRriff.) zrra-q 31-N

LI•D'r-11.41 c11-F-41-1434 114: 344114 -o-rm zrzr1=1--4 3T1[11- TTrr8- WE 34(3.zrr41


71-47)t 13-14q W4111 18 1477:14* T117-1711: TfM-Fri: 41-4-d, I
www.thea rya sa maj.org

- 1
ThWi tr-61

wcpci 4.k arizr !


www.thearyasamaj.org

wr-47-A-Tr:

ikai ITTgaT .11t1qu1.i TZP:i


to 'INN "ed-
alT445P2MiTiutf4.irgrairruiTr(91:1
Affriffafiiiiff (4Trr-qtq-zgurarrRATI,
aTizirrr-gr- TrRT 4TTI-47ft4 ilTartruftrol II

°4R1 riqimqa
1R <=111(1-1A711

4q (c1411 1-TR-d---
- e71:
11•3116(1.1;11.11-14i: 5144:11211

;14-1411k,711c1K1 I cbLilui

;11-1A141 w1I1 TfriffilTO44: 11311


lu04-11-1s 1
(71cnI•kl-11.1.4Wi ■
71'11tA-1,11411

1.fitTiOrT6T wzrAN—A7t1TR-TRtrOYerOT
et41 -FTtM 1
3m--eirrea-TutErr1-41v-d-miNt
II ti V4-4: *7F4: 11511


111-11-IciiiftaTOTAT
• le
-11.114_141.-Ich

11)11-11H

dTrff5R4Ri'M aZ114 11611


31,411Wt145,1wif-

cl I -.4 1 77RA Wkli 1


zr-
ItIT (14 cl. 1-1k111.1.<HIWITT11711

um um sus mu Imo ems mu um um tom mm mm mom Nam um mu um 111111411111-1111111111taltlig au um me 1


■ am
www.thea rya sa maj.org

3P -T 41111-11610-419,

4 i1c1RIRAR-N* 70:1: Q, 6i*-1: FRI

44 4-1 01 ICwzi74fqe*: 11111

t ilTETP lei‘71 4-1cpc111:1 11211

-14-1 .#6 .K.R.11-i 4 4 I

'ikiR1-1(1•"1RH11,11311

1 ot,ko :

TuTzrzi l-Ni .iriwiloqvrg1-4:111411

i nt1H15. 1144)':11744:1R 11511

kiclI4P ti41 111 011. 17tH 4 14 Id+.4'1:

11 Rff CI k*I T-41141-4-


dr Tti 111-
69-4Wd II 6 I I

Tr-4 , inv4 (l,-14l


. --q-t-g-q-
e4114 ch 4-11‘)
.)cil Wtz1Wt al 11711 1
332i WW1,

faTa-rtTr 14 A-Era-OsITT7R,

chi-mHei-izeiNTUTNTrizrii,

01 fat 11-4(44-4-
0 icir114c,, 1i 2iTo

cRi u -At)A1-RK1:

kils.,41 ,449114-il tiPiq 4 liqPizim i li:

tkitouil d .41:f: 11

* * *

2
www.thea rya sa maj.org

TP:r 77 T4:
Ti4 ? 71:1 cru i: Tri:rR-Fr wiikchr
1:11:171.

1i4qT1-1: T1:1 69,?

TrTr R-r-gr

IkuI 117-qr
— ?
— 1-1-
4-04T: RIR Pblis ? flit —
4 - ? -
www.t yasamaj.org

/ te4T: Tf-o: / tiff: TZ: 3TrqPi: TWT:


41(-1: -N74: / TNT: /

TT: 51A-1: I TE. T2T: I


Tt-F: I P. 31-19-0.

-FA-T*7 / 11-4Trr / Tra-r / TIT1l Vq1Uft ttf 1:Tit


g.4r9ha-)1 / odi / Trra-r MU. kitqckii
q fek-F*1 I TIT Trrzrt
141J-itot TrrAcrt
I I I
www.thearyasamaj.org

4 TftkalT T-{11,/ / / /

I c c chIchq, I

1,q: 374: I 1:1 3l-7-11 31: I

7: 3M: Icii aPt 10c airdi: I Ti: 4F-4- - I


7: 714: I I I T1: T'21.. I

71-: Tri. I I I T1: zq. I

7: :I c-i I 0 11: I Tr: 711V. I

7: ATd: I I I T1: '17. I I

74: 1111:g4. I I I 14: 121. I TigT4 I 1410-TT: I

5
ryasamaj.org

4
tw, fffua. t -

j
to»
TM I t 1?-1 Tr4

II RI -141 I I
71 1-4—dT I TuIt

7M. : id!: I
1I .1I Lc1I. TIT I 041

W41 I

Q,dci TEf-- 4 I 011-1

(111:1 ITJP I ciN4T-


11,4, I iii .1--A-rFcrt

II
cjiI I dc1 I1I
www.th ea rya sa maj .o rg

Lidd, -
3T-44-411,

1;c*V4 "cl 4-1‘ (34,§c17.1.114,


11
-071: 779.: zrrT-4'r 411011:
31E*7{T: WO-TT:
WF7r: Tra. 11-0

artzFR:1:

1. --1-w*-qY7r--rijA1---t-
eq72.1)-<WITi 0114q1

4-171I:, INTL, 31-PT-MA, 34k1M:,

tqf : Te
l*, of t , cbud:,f7*r:,
W41, 7TTg1:, 1,
0(1,, c111 dcf,, A, diF4 I-111-11:, EI- 11, 3-11-71TM:,
7rrrz-wr, q-k4,
III lcb:, 411:,i117717:, TE1-4,':pc14g+1,

q,14: 34-ellki: I
www.thearyasamaj.org

I I I

I I I

I I I

1--<r-ori lIcNI
zr21- .1 kr441c1 —

Wf: 9
fwri, _..Tf=4 •

Tur:, TIT% TParfitr,


raft, 44, %ilocil,
arraler:, 4-Tft,
Hcht , fkur:, aTzr-44

8
www.thearyasamaj.org

3 cPtui: TrIFTITT:

cl, Liqlrl, t1r4P-TA1Ict1I1 ,3171: traff —T1/4

_ Trt -R-4t '4•16‘

__ cbsioli)

-4264A- I-4

74 -0r: I L1119 I
TM: Aftl: I
Yc1IH 01 I *1 I : —

Tr: TO: I 1i: I


TIT I MA-W w.sq:
dc1:1713Ticd1T, I --wkI (IA TrurrP I
www. ryasamaj.org

arm:

1. uTa mar tuzrff --

cptui: I 10 I (I

TA-
*--r Atli I ITErrn I
yuitt I 'firs I HMI I

f-I1 I GATT:

*WI' I ThiTrk
gII4_11: DoT I cb1-1(11P-I I

(t-G4: 1Jac1, -

tii 0 - cl I : TIT : --1. * -1.:


,iy Lc1ci, 0 - 11.i do, di
,

2 Q,c11 :1-frcitirdR- 7111Tsit-Klull. N-IclIctil IFUff —

zINT — 7: T.2470-4:1: I 7: : ?

1 . 74 .-E11-: I ? 2. c1c1,1=111=1 I ?

3. V,c11: (11;cicbl: I ? 4. - c11 TI-6)-- 4 I ?

5 . 10 I Tfd. I ? 6. 1;.4-
41: I ?

-qq: I
7. Tr: Trr 8. dip-177N I
9. k-1-4 I 10. cbmiotil
11.T: (411 Hohl: I 1I

10
www.thea rya sa maj.org

4 31-
4— T: 1•141:

cRcI:

11-a-Rt-4-r 41*-4-01
11-- -T-4: 7)-47: I
1-wri
31-
siR:

W=11 zh: I k'cl I : :I


v,g ci 2T: I ....... I
11
www.th1 a rya sa maj.org
4

7' Ir

.■
.d

SIR
1

TIT I

cf,
I V,c1 I .1 I

.... TRIP

12 44, Wif
www.thea rya sa maj.org

ciiII izrIfirr -

t
I

31—*-117- : gl:
77 ,,

11

oh :
71 71


3111(frc1 : q144:
7 11

7itchlkki: 3 c-i.,41qIcq: NTM NTA ViffT:


4dI fcrd-{1 fcr-q:
di
---

3TrTiTr:411C.15;41:*34: 44101 4-11c -


1T?T 41

H id: Hcll

fft

1
1-rrr* 14-R-Ptr

3ft: f3ptr

3chlkfrcl: 4)R1:1R1(s4:

Rfrd c.11RICq: TCI\


77 7

(1R1(4:
11 7

•irchrCiR1'14: 3-7F14,

et)RI•tl: Hyich C1, 1 (sq:

SW EMI MU MI MI MN MN NMI MO MO MI • Ili WI MN MI Nin ON NW ON MIN tr4 lilt sir 13 IN


www.thea , asamaj.org

— / / / 1{-4e
-t

3-7 1-11u81: ail *4 41u511:

i.-4.r•p.-14w0 T444-*-R-r:

14-4931w 14-4* zn--4-rt T: 7h-4M I

14--qt Thfcr-*-1 144 11)-Rk I T: Thfcr*I:

14
www.thea rya sa maj.org

34:
1. 34Wul IT --41. ft-ww-TH wrci -
1. 14--qr-4,TFRT: I 4A11-pft I
14- 31---4: Trawl: I
2. I 1T4A -PTO I I
3. I I 1-T-4: q1dIt: I
4. 31-dt ITTRF*-1. I I I
5. I IT-4-11TIZ-4 I I
6. I I IT-4K: 1410k: I
7. 3.1tAfTh*: 1 aTiqi I 74- I
8.* I alTqft I
9. 3litT4WIT I I
10. VC-z:F: I TiI I T'l
11. I r‘ 1
12. I Tzfet I
13. a* I I 1-T-
thl: I
14. I alTql Uxi I
15..TT: I I
16. I I 1.1 -114hiel: I

2. TitdTT: Clc1i211 1 70)*1 ‘31TIT: 1.C1 i(g4i-i,3e4t3EM -

7.25, 8.4, 8.14, 9.4,

9.16, 9.29, 10.2, 10.20.

3. WI c*.itsei 7A*1 ‘117T4: q10411,3e4134ff -

1.8, 10.12, 11.31.

4. •4sick-i(se44176- 1 `am'
c - 14,49,31-r
-- -
41Erd

2.11, 2.12, 2.26, 2.27, 2.30, 2.33, 2.35.

Ili NO ION NM Ell Ili MN MI MN Mk NB 1St ME NM NM MN MI ME MI INN tMaEMINMIN 11111 NI III NM 15


www. e ryasamaj.org

ill
- 7{7TitTd7-2T-RTP T{Tra- -
5.1)

1. -R:W: I
2. 4 I
3. TITqq.: I
4. 1-1-
4R31t-dT I 1.44-4. 1ciN I NYdR: I
5. 41-
4T11c11 I
6. I
7.
8. 1.4--413 -2,ft
9. 7q: I
10. 1.4-
4A I
11. 11-
4-4I- Trkm c4

44: 7FTF*7: I

Tif

20.
21. cii1 3TthfiH
22. "UT: I
23. 1 F'ITft I
24. I
25.

16
www.thea rya sa maj.org

6. ,3 micRIc41 : a1ct4-1 —

zim -
1. 1. f4TV-*7:
2. 2. 31-T4114,

3. 3. qzIT1, 3T1- 174T:


4. 4. TdTric
5. 5. a-Tgli, .fr10

6. 6. 34-Ti, vratr
7. 7. TETI
8. 8. 1T-4: lectw:

Wdfi, 4r-u-*-1
14-4-4t 4{-4-4 Trar*--r 3Tr-qr-zi: Trd. fiTAN,

TNT - aT..-N---rtj: I 311-4-i fTjRti

1. TrOrwr
2. aTt9T-4.
3. TI---41

imoim: ilia! 74 q--‹P -


44
74 2rf *7T -46 , FoRcif-ActRiA1,1sRTMSF: alwri: TAT: 7rr ITTr-40---dnq
ITOE: *0411,1 33-4 TAT: R.*46 3i1 *14101-11-1c1\1110 3TP[ I"

— HI-141 6-141/01 et:

INA MN VIM Ile MIR OM ONN en au um us am al No um ma ma Ns as um ow in Ns IN as au 17


www.th =a asamaj.org

rat.I c1

46n -

77:
311:9:
Tr: 311
71: Ifivf: I
3-711,14: 3113119:

4t
1=11 TITZT- itl,ki•14 -411?

--- T41 chliMchl I -4. crci,fTRTRIT,

3T%-7171:
1. --11T*7..P.i 1 .3R1111:1011*.111-i

•■
•■
•■
.■

.3qi — cptul: Z4474T:"ftT1? aTIT, c•tuI: z1)117-4(- : I T1: (1I1-11k4: R. 1

1.TTM:-41T ? I I
2. I I I
3. I I I
4. I I I
5. I I I
18 fi.7t; WM af:
www.thea rya sa maj.org

7 -RITP• 3{ Th
- . .

3TPr

-rq: al-Pr
R: R-rPt I
frtaTPf I
1-1 R1,31 : .iT1

1. 3-Tq fq-Ta/RaiP1 chlt3TP14 ct c1k)-43TV:iM I rgcn4IFIll ro.b%


RTPE 4ri clk4i WT: folgu -

Z11T-
1. I
2. I
3.
4. I

3TPIR-rPr 114 71dkI k.,f,f:


R-r1itrr-<-0411143TTrrrrF1TAT-41:1,11
24--9ZR:E13TPiaT1i, 7P1, atIV,111‘3, 31-4-frF:RT1i,
?)

TfraRIT: CIrtitSe114/7a-*13TP1 7P1 IT-41:13TEZid —


2.66, 3.22, 4.31, 4.40, 6.16, 8.5.

Wriffl, ta3F3 3::Kgt ENV 3ffig WM FM WA =3 WV N'4. ;SY,i '3V43. 'NM Iff3; ON ,41,2 geia ":".37t',. 19
www. aryasamaj.org

8 T1. T rci‘i I ?

:{I,
1 1-idd

3T-4-4p aTPr ? 14114: Tq. ?


31* 31-q 31-Pi 417ff:Ii ai-Pr I
wr-4F, al-Pr

1;18a.) ilKqr 3Tf 14c1 -


Limsci tiaT: *IT-cm;

aT5TTT-1:,Tst:,accb-1:, 8qq:,
TRAT - 31141T9: at4 al-Pi iftErr: al-Pt
clIcK111:1:1:16-d
fa-gP t T-qt: fdTP
Tr6r4Trcdwrq4 amoi: 31- r-q IT-4R I

artzfliT:

fc4TR21-gAtjzr: -
1. +40: 3-7 3TPf I 3. -dtIoh:TqaTP1 I 5, ITt
2. A-Ufl I 4. all. 6. 114ff-
rai 20
www.thea rya sa maj.org

44311
9 altT1- 1-q:

: 73ff - lEaftRITr:

TIM cicit11-1: ITRIT# Wg:

TIMEr VIM elrit11-1: I TWATTzli: ti-


dt-T I

IMP-TRT{:Er *di ci : I

6. Tar: RT4 4 15.,4 11 I

7. cb 1: TTull-Tg: I

8. FWEERTrf I niR1)41-11-1, I

9. (11-il1uRq cbdi alo-nrb: I


10. -Pmei -RT4 -4- 5R2T1"- I

- (14 FIci-c1.-1 41

/AU' : - TAT 141.: 14-RcEf 14-Tz4: 14TP/Tili,


4111 TfrffiZrE: - 14-q41: ART4R
- cflUO..4 I Rtf - : -1141 : RtruTPT

r4Shid-4 711,11-j,— TR-Ffi 'T-4Z1Y *11-IK

ami as as a um me En NM asmetuswRSemgNuartaninow au an is ga am 21 sto


-
-
www. aryasa maj.org

341-TTRT :

1 !)I HT 411F.!)-}li '1 1 ,Ni{:{faiNa. —

rul: —
1
111“: -4i71 ITO 2.
1
. 49: 4KI 3.
T9: 9: 4.
W-641:1, 5.

1. II4: RT1:1&41(-1: I 2. Lituall-if ■


3°)Ei:
3. chic411 .1 I 4. 3-TSTI:rwn-: RIM 3f(: I
5 . 4R-Th: 34-174: 6. TitTSITTRi-PTI:T: 3TtAlTfRthIT: I
7. fig: 3471141c141q1 8. vT-1)-: ITffrtt T.M I
9. TFTT4i1Titmui.WPIitzfrL I 10. qlitur: TiwO
:

2. 1 1 i H1,11.1.11,41-1144,7trzi-14-4corsiii.i z Nd —

31TFTT: *N-9:
1-11u8c11:

4-11th: 1:1T4fri:

- -q-r-diciRic:

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

22
www.thea rya sa maj.org

3. TerffRIT: 34t4T4-€4 CITICWSelici)** yk l i3:4TP-Tgrft l:g4ff -

3q1 - I-74R (-c114: I (10.24)


1 I-a I (10.25) 2. fg1:111.: I (10.25)

3 3-174M. 1 (10.26) 4. .11tq: I (10.26)


5. --k-TdTh I (10.27) 6. cNII-1,1 (10.28)
7 T-{jf-- I (10.28 ) 8. 314: 1 (10.29)

9. 3-111 I (10.29) 10. 3-TUTTgftEfT1(10.32)

2. 4-1 : 4I-I : I
4. tfer4iTTR# 3.11
117 I
6. (0:1'M Aril: 341-4744:
8. MS: TRIT41-
4TRI I
10.1114: IfTri v:
I 12. Ti*IPTitti1-167014-0-TP I
14. 3TT-4-41zi ,c1): 51R:

23
www.th pasa maj.org

I c1ZJ C1-11-cidl 53T4i

3Ta4zp3,
it49-411,
Trt-qq,
c1: - .a.- T: / tI-11:

Mil - HIT 1-4- 1: 4i IqUitil

L 1 : 1-1,6c1 T -
kgfir411-r
-Or : -

P1 rcItu,t: I Td-{zri: k-1:11'. 1:1-


611-TR7 I

1:137 -
-q-d,-171-41-R--d-51 e4it H to
(rr fq-ivfi-N 1)
- 11ITTR9r 11I RTr: 11pi i
Taft TTEA I
• - R-d-FT 14:11,?
Hicil - TdUl?:
• - WdTErT: TIT ftgf, ?
4-11c1 I - 7P:f TWATTft I -crdzil.: TAT: .crd OT4T: I
• - fi.141u8011.11: TERT: ?
1-11c11 41e411:
- 7-191T ?
14111 - Tr-
19141 d14 tui: trrir--41T0 3Tflci I
7: - cptui: TR RH-4: •q.: I Tr: ciciiFf RN: -r
*
- -10
to* 24 as ex we rm ex 41fX t*1; MS Kg Ke 5fo, 74.4z. ;?•,,,*;: kit* re-A •
www.thea rya sa maj .org

4-11dI — 3-1T1:1TT 41 NI i 13 cRelliff-di


TU-*: — it:, t-trzrr qq yqz4: TR4TrE*3i i faq-: 1*i
01Z1: \Ind: -cmq, ircE91c1 I
1-11(11 — 4-41-74g I *41 3Trdt:f4-

aT44-47,

bell:
d4e11: :
f -r-ff--41
3TTR-q. 3R-r4z4:

Tqq,f -F- 7)-1 dot

311ZIRI:

11): 7rWh: TrraZ4R lictql -cizicf


1. 31rdTU). rcM4-11■

04rd: — trI) qT4-4Er qc`11 1'1 q1k4: I


1. — (7: —

2. 6R: - :-1141)

r4: —113T*7 (11-R: — q )


3. 71:rf

4. 3-15-P=9: — (7: — 1-1111)

2. 3-1-W4 c1S11-11-1.1 qtrall-r


- trr fi —

341 — 1-TR-MZ1T7VT4t --641 I (1-1TcdTO


1. 1,111 777: I (TPRES{TO
2. chui: I (G:)
25
www.th r asamaj.org

qfi': TIT: (a1:)


TR: P11•(4 I (4:1')
f91.11Tcr I (0d1)

1311: (7)

tR"-d-% 17: I )

3f: I (Hidi)

1F:FE,
1 a-Trwii I (q )

tl

3q1 — qT144TEr cptuI: I tq-41 1.


2. 3
4. 5
6 7

4. 721-'g7-pri 111-q1 (r.V-11 —

tTirFq: 4-

-4 ft
pfd: 4-" aT
26
www.thearyasamaj.org

RIR tiTrUzf: I frk:Tri*: I


1
2.
3.

5. 71"21)-<W1:4 aictitri -cv4d -


— () 4.1 :1= 1' -T-dR I
1. (-1) 1-1-
dfi. I
2. P: (p) 31rtai-4 -srrcrl-R
3. (vr-dt) %TM tRT
4.34EFT: () 1Tti 31-4-4-tzr T2ipEtrzA I
5.3.17:1 (440 kii-H1-1-10b1 3TPE I
6. wr (10-4-) 19-a-ru: fl4 3T-Pr I
7. 4{-41:-Ricii-777: oblotuii Icii Vffk7: I
8. tircr- 41: - -
9. ITTTariITT: - - (.1.11cH:
10. -
11. - -
12. WM: - - •(-kcpcIll
TitdPTT:TriTtTITzRzf 21-40 t-ftc?-41chl-J, : TiSitr
-431RW4TNT
-q-rtrff I

6. 34.1-
4P:4 f;;IV_14-11,141 lezqk41 inf[N4TrUT fcia7P-TRTPITiff -
1. I-IV: (14Erf:
2. tf%Th -c4-117)-N I
3. Tg-lcA: 010 3-TPT I
4. .H\73-1-II: (17171:) T-4-ft I
5. 11)Likich . (47-4:) 1110-1 I
6. "Nil (qqA) INI-11R
7. .zf cbd k:) citfri 71-71:
27
www.t

8. 30 (Tcf:) tai fI
9. TrITTzli (7gITP) '67ft: 3TRTT: 31- f I
10.111c11 (311TF:IT1 ) '4104 I

frqdwRA —
1. cRi vr—d-N-4 zfla-NRA tra-rrr:
2. T=II •Tfd-M: 1J-1 u I

3. Fc141.-1..4 41 1:1-644 W4.71


4. c1e.1 • ,711164 .141
5. 317174A1-
44 3T-grru4 1.4-qtI
6. TffWRITP: 31 r4F:
7. t47.1 MIT1T, I
8. 3-1—J-A. 3■
1C-1 ci %WM I
0-- :
9. W11- I1c4 I
10.
8. -T.1-41-4TcgAIT-6d., ciicteil 474d
19: -NM frdFm: da: — cicW1 fcEdP:17: 41k 2T:

1.fTq: 1-11c1I clot: — ch1.ic''el I

2. HIS: icidT 1-1Ic111-W: Tif: —

3. 4-11q: 4-11(11 111-dPTet

4. 7:Er - 1: — c1c1:

5. ViT: —

6. .11q.41 '4(41 vr-q-


A-FrE - ThdT

7. cik: TIcrd-T —

8. TOT{: al* tIETT:


28
www.thea rya sa maj.org

9. TZRzi .17-g-
4T-4iTI1Z1W4 5 clletelIPI

10.cici,11.TTFIT Tr-6ff, ftwrwr-4A zgziff —


q'i4w2fFEr Osrfui lot-fril 4effq qictoqii?

411.ifei (RiAt Tcifea 4* 1-


f4- 1-1frei
370ERFP7-6: 4TAT gMani E11 140e/iWUT
ff 4741 ft ohlful cr. fiR: rie TraTIZ

3--T - -k-74Fr f ai T4-4-6r 1 1 - 4-7:11 licRiii-i: 1


2. filpuTIT,,i4q14-I • I 3 141rfiri I

4. -NT* LO- celq: I 5. cr-R.I: -NI& I

6. -NTroi ki-Trr 1 7. 1-4Tilir I


8. I-4710 7froll I

29
www.thea rya sa maj.org

k?#
Wit4-4:41:i
11. thci (-Isx cei pis oTEr
-1=-- t:FoN, fffuu -

1. 6— TT-FE1 Lbri -OM I


) 3-1-
2. (WET)
3. (T1TT:)
4. (3.741)
5. (:)
6. (1N:)
7. (-7j-k-d-r)
8. (LR )
9. (0II)
10. (Li1k3N. )
30
www.thearyasamaj.org

12. 1.;c11 111-Tli 4c5c1

4-1-co -c-174 4 1-11-1c11:


1:h- t trici tictict: II

luzitzith-
011, tITERz11:0
AR.'-114ebIqirtiIT4 I)

TiT(zi TO kicei chud+d-417141:1 I


311
--
1 - zr TM-m-4 VA: f*Tz4- UI
4-41

471:1;crq chu
(‹Hcbtul4i,7q7:TRzi- TWIT I TIFP-T1IsfuTTI74 cilucW-41-7uPT,171W31-
Turq, 3-Tff: 34: 3TPTTO: fTei-5R4-
441 I)

trpTr-Ai7htk

(3Triqm f 4I4I.1iW-)%I tgr-4 tT-zA .4.q* IT* I 3Tff: Td,


4-4-4#PTI)

13.311itAl TA*1 fc1%..11-11-11 Tit'NITETFIT 31-110-Ud. —

14. (171 -1,t.1.1Ich 4 c-Pri 0.1) 11 c.t4 c T51q'1I-il+-Or1TOT c3 —

3-4T — ce4<lkticl,? — 1.19 t14{TrTIR, I


1. cb*41 kii-1141d1: ? - 1.23
2. c11.4-chk: -Rchlq ? - 1.42
3. -4*E111=f3lf4-
-0 ? — 1.44
4. chk414cl: ? chk4f 74:f p1:1 ? —2.27
4R .441 3-1T-04.14 kf-
5. 1411- 4 ? — 4.7
6. cp tu I : chi): T2i P-TftrzA ? — 1.24

31
www.thea rya sa maj.org

-
acrft / / 3:

T4111 -qq1---0 3TRT4A c181,-KI ci I cict 3TR:r4 34. , 4T 31-rd-4 . 1T-- (R4131Tit
*1ft T7Fri,R1W4R-1 r11-114-1,31:1ft Tuff-
44 WiciziN -
81:11t wrcrA Tr-dlq-N-Fr
3i34: Turf-
A4, cwl 34v: Frr: 1411 Wrri33R743411 61 I T1: ft: . 3T-4-0)-
*
ail4ci fqtrrff: 1-pd: *11% N•ki RI I IR: TO:11Z13-1- :q-41:171:13-1WF144 U1-Ri

31-44-4-1T,

W:9 `00:9 11137: 9 cl1Hcl:9•3'-lik9 3M: 9


41i) mfrNlaff: I

3134171:

1 . Tfra-rm: isre-ruir-4F
- 4 10-18 14-6-ff -

2. Ta:, - -
1.ITTErl: wrcif-zr -r111-13:)-7
2. 76-.1-4: 3TR:it,
3.34* -14-RVic11-1, I (11.40)
4. TI- 7-941-: T.1 .-P I (14-18)

32

www.thea rya sa maj.org

1c1 1:Fdff, 3T-1T1 —

aqiisa-Trq-4,7:,E1-17:„7:, Rim — (11V111,f15zilq1c41-1, v-11, 'cl-c11,


1-1 1: , — (t)c-tiviti,411ZIA4 RIGqfri, a=Fisi, (*.NJ-1,, .10 — 4 clIqq111,
ri ct) M'sql-ii
,; 11 dcl•cl: I 3-i1i
Pri:-11 t111,41-11clui9b4-11u11 1:11t9-4TITTI: I
‘31TqT4: ' aufwq: 1,444,31-Pr — 3T1 + + 31r + + + 31 +:
3R----1r1T3Th :4,41H; 40-1-T4 qqqd —

fcr-dr

- k+34-i-ZL+34+14‘

r truh

3T1i114: d lei-cl'R"LIH, I It'q' 411 ‘3TMT4 4rd NirdtiRchii, I 1cI 4q.


`7:' *RI ST(41e434: chcir.4-R"(411. I 1 4(-41 11\(‘4 `7' 1Z-1 Nird ti 1q4111, I

*R1611-11 i-ii 111Cr-ic;1-;TE211:1-1N1-1-4-- 0,*17-1-kc,u1 9TI1c11I flcid -


NI1 40-1, 312PIT1ITA: 1;c41c111.-IttN411,

3TF-t 3Tit:
ttf

SIIRP-1c4A41 auf: 31-Pr Tlf[ I


?PH — IcI -",+R+ -q+34++34
31-1 31- T: 4)1col,s4:`34'ctiki-ci:

*14 NM INA flle N?1i '


www.t' yasamaj.org

`r: 34 I 3rd: chf;mcq: cblkl-c-I:


— + 3Tf + +
3-TPTRITI: 3-TPf a-Tff: 111qR1c4: 1 chRkcl:
-114 +. +t
3T1cf 131 T:.-01',4:fct)Itkci:

aid: 3TPEfcrgi:`',41R1.-cl:
1. TiEri Rik5cctl 4 -
zrgr - 4— 4-'1+34 — ‘34'011RI.-cl:

dkch

aui: (34, 3H, 1, 3, A, A) 31-P.


1-C-ITI43-Th.: 3-17T: I (3-11,3-TZFrf TT: 314: I )

34
www.thearyasamaj.org

12 1:11 . 1=1"TlYS

31-1474T1:1, / 1:R1 / 7z1-MIT,


41T---
c.i cisli-ATrzsi-o-R-u: Lia o 31- —

31-19T4: .41-14 I 31-U f) 1-1, 31T474* Phi* ?

374T: 3ffff, 1-47 3ff-47-4-*-To affqrzi ! 1-1-*-1T,

-
3T C - RiRomii-i3TKF* ?
3.1 - affff,, Rifz-m-14-1,31-mizi, I
- rur.bo.h4-1,3ffo74*1T 411?
aTKrzi: - ITT% I
mcw: - -ffff si,r4Rut 31-Pr 13-1-qm .-iiwi-ii-1,34-3-791-4!
- IT-41ff% 3* Ttl-R4
Nct"01: - chbli Tird7.2itTTUPi31-I 0
3TMT4: - TIT% I -91A4 iTuff-zrui zrzritTrff, T4444 -q&*-r: 114PI Igqu:
nci q+dch4t31-r-4Fr*.471?
- grff -ffr% 3Tra-7-4-*-ff ffrr 1 cewsql-Rifci iTr*-14, al-Pr I
3ff-q-4rRrf*-Ii?
3TmT-4: - -ffr% To-rff4tRrftTriii
N.hm: - 3R 3-nq14 W:141q:
31-MFT: -

1. 54974 Ho ittui 44-1,3ff4Fri rci, 1ff% PI 3Tft-dii,3TPt


Ti2T-,cucmir.'-i -

aTfi*-7:, fqIFIlya-:, T-4-ff,, TrT-i


*AA *Rq Hels1-111, q)11c1.14-1,1Tr
- -OrailTr%I - T41:1,3-TgF1
35
www.t ea rya sa maj.org

13

: tldcl 3-1-
411-- — (-I ct I :
www.thearyasamaj.org

331.
71-R4 :

•.4111: ..1 -cl I


.4101: sit4 cRI -11

-clkcl : I

th- fP1--r-d I

trr-40 31-R-1- I

7:11 VIcl: I

37
www.th asamaj.org

aTa0zPis
ml Moil: A-F0 'Mkt:hi:
#1-11: .RT4 -frri-rRrr
wr-o--
-- rr-d--
-- rr-o-
-- *-r:
IT-at 1-1--4-4 1-T--4-F4:
11-
41- 14-4A 14---4- :
P: 41 4
TIT
cict,
V,t1: V1

all:FSPEf : 7111 11 TO 2T

7g2T: q{:T2T

31
,3711-1Ttiq: are 3ram, 1 1 -cr,..9101: cltilt F- 1 1-tr611-1:

a-{4TP 01(AI.* eR114-1:

38
www.thea rya sa maj.org

-
01 I-11 14A I GRI 1IS11114NII.i
1;chcl.rfriNg

*: lI1Ifci ? ? cl I di 6IId
t-crrrN I 17[4--d- N. I Tifc1)-N I qIca 11 I
P: 1T-6-A I TIT -1-j-0-A A'WN I

- gcl-cHNqi41: zinT -

tsT cl-c1-151411 1: 42fi

TT: •311.-1 ? T4P I I (11k: TO.


I: I qIctIcIRI I 0 TITT4P I qqPi
*TOT 7-q-Pi * 17,c1 ? .4q-P

341-71-14:
2. - c1c1, 174:Ta 11=0 ** 44.1161 -
1r - tea: I

39
www.t $ asamaj.org

3. 1c1.1chlgch.t.-.i -1W1 TI2.4)---0 15 (A icti I -I -

TTITNT: 1:741 TIMM: l ftl ld:


: t tiei: W-11:
II: 1%1, 711-4: 3-T7M:
I4ICI, .R.4 -kzrrRir

Ta: "gt 5ei:


v11-1, TT1T TR
3-77: 3P71 374T:

- TrA: d T1R2ft -1104d : I 1472.1-4: -11cigi.-ci I

4. Q,dciTi114T771-14, 3-c4: trd-d, -


T -t 3-Ti ?
- 31tTvzr too: 31P 131TA-7: 34-N 317 al-Pr I
zr7k ?
cptul: -34-R , 31-rq-R3T qTd: I mf r r aq-Rt 317 al-Pt I
zRN-r - : 31-Pr Td ? fir
cptnt: - aTizr ! 74. t-.T1::
zr74- r -31-Tk 724- I ci )-Tzt2T ?
rut: - 1:17 zr -R:r1q-q, 7: 14 -* f --444 ?
zpft - f.'
ct
- Barr aTizt ! 3-T1J4TIR:r -kTwrf3T7/T— R:t t
- =.11,0 14440113T-FF:i 2.T4R4 ?
- ! 3-Tizt-r
- 14,I alt raqa R4R-t 133-Frg
(1113u I: 3T`
40
www.thea rya sa maj.org

5- 373T, 341 7kg 14clir44 4`4el Tr41-3T 1ql


1. 'cF-4711;11Rf rtAis ?

2. %.-17: l fl cl l ,711e11i1?

3. eL4 qjujg 64-0


4. eie-I Fr-iV ?

5. 3-14414iiilth z11-11811*14?

6. i4)J-1,?

7. 4)14' chi 64-1 ?


8. Rhl-t?

9. 31-4: W:r6P-it*-Tui ch+-1, ?

10. 73Trrart qictlaPi 69, ?

6. 3111-(?r471 .FIT-6P;44 Zi24-16{7i 108 clicKiipi t4c1

— cit4t-u-razr I aI cl Sgluflg:

7. litdRIT: c 34Errir ri 41(1*-1 —

1. - 7 2. - 8 3. - 9 4. - 11
5. - 14 6. - 20 7. - 21 8. - 31
9. - 38 10. - 39 11. - 40 12. - 41

41
www.the asamaj.org

8. TINNT-04 14f(-44 it-q-dP-IRTPVTff —


,341 — IIN. 7j1T-4P. I
1.,HRPT: 3T741i,-4qTN I
2. chIM: Th4 .4 71-471 I
3. t P: TR: ArT6T% I
4.zirr/W: WgITTRI ,V
5.1-11 -1c1: -V---4-1134rcht
6. (-113.T1-4T-471).N I
7. td: q4IR1 I
8. 7:sir-4 .wt
9. Tzisql1T-difTri 31-rt91%
io. zrY4-r III Fcm)rd

42
www.th ea rya sa maj.org

10. RT24-<EZTO itth-P-TRA ILT-zrff-

3-4T — 7{-ff: q• -ftThcru-rrft I7ff-*1 Ikttrtrii-ff: - ttrr I


1-
1.tP:3T 41411-t) I
2. ITT: ci I
3 I thtt f-4-17: I
4. Him cl I
5 {- izb--ri-srrcja
6 I 41cIlt ql1clzic1:
7. chi cbci chi cl I
8. 'acrk;,-i-vra-P I
9. .“

10. trTEAM --R-zrrrur I


-47FR I

'I* el I k 0-41

11.aTq- 20 rstArNiP 1414-1,3T*rui77, -Fra.-q. -

zigf — 1. 3TO-A 2.
cif .4 7i t a 4 n 3
3. 4.
t t a a a fa elf
5. 6.
7. 8.
9. 10.
3 xi Rf . T t a- . t 11. 12
i4 4, 4 t a T t 13 14.
15. 16.
17 18.
VI 71' 7 TIT t .tip 4.
19. 20.

43
www.th ea rya sa maj.org

14 Itic dl

‘<ol-hlq.146d, 34q1ithrP 91,eiv-Ni ciqd

t-i-w14 1-1 (p=r6 d


T-Q4 W-11q1d1: f*-14-tITITRIZIT: 11111
3T-qrt-a=r— R74-4 AlUi TI

dd cptui: We:01
j-TI:P 9.11311
9T-a TITO: T4S-RE cptui I
-d-ThT14-z44i wr9p31-N ZW 11411
7-2TTRI" faEci, TEdiiWM.Ta I
tgA 11511

<1cRII1) a 4 TA1-TA dril I


4-1-11w4---N-RRITitarcipi 11611
emcwij
7-r- Trq-i-i-1*-Ys-FIT40 11711
ipqre;Pirtsra cptui A-rit-urP
•q - r-0- 8•71
cptui:

711.4 4-TRd -M1T 414i 1115,.co-1 .24TNId1=111911


T-
4-64 74-qr-ivq71-1--q-
NuRqratTriih-g: --q-Rtfa 01--TraTI, 111011
.-4:rrg4trrzi: tic! I

-Eh5 cs TSIT vizY k4ci ITi419, I


TT TT c-1)0H-1,31-
4T*T-44: II12!1
3TR-1*771151zpdT1tTP I)
44
www.thearyasamaj.org

-"?-171:133: 'Add, -
41u5c11:
-ff-<ftwrargrq31-Pm: i err fir:
7TgrafrTi)11 TWA' I
tcrt 31-Rr fqgt-M`t
qt-Fr 37-trdii4
73:1,tg4 I clitrin*1-104-1,0Ci
err 411,N -r-grrP 31-ftr*-ATTA
chi4i<4 13: ITT tA lfri:r44 3R2tEr4
- "c4T-aR7-d-r-orN3T-40-7p-71-ftr
31-r-471" 1--0
AT*: 1141401: f sAes I dii-1,T4 Rql lical Tr: TF4ITKRITO flc11 41414
iT---6--RfA-41.4r-4 I *Ira.: If1 : cb4(41.frisis 3rrr I ffq- 949, HAIlq141:
amfrd, l fir: . fT1-g
- Tral-r-car -04 P4 I 4P:4m akel d414 41711Rigdk c141
*-
441Ef-1,74frt-1-14A -ffff: 11TTA - Nts1)Wal ? ? 14444-1:1,
? ciol.f.*4 TO: ciaaTq1-1114ittni.7-d-urzr -qi=4-tre
c141 - "*Vtgq: 41 wrfuri-r1464I CA 11,7r813 1
1-0
3rZr " Ord I

- "ait al- r 3-Ta.: T3 1T1114 71ft: 'WEI* I e4r4 cc1411


3I 11.1c4 dig* (.1Aq P-4(CI I 1 1-co"yid I
ff-<1 IftTR4q: - "TRITroTt r al
-
4 mac* *714 I cTdCT S cW4
3171:11-44 chi 3(1-Q I al-P421T 91493FITTM TrQzR" *Pi I

45
www.1thearyasamaj.org

IMIN121111414611111=110MiriNEF
T

— " Tr: fur. ? rch1-1O14: -1111.t ?"


44
T14r17TIT VIM I T1 Tr: 3lidid-CailT: I ki+-iLick41: TitaTz1T: 3-1*1111-
4 TT:

clikticicilt I 3TITRE slcs 1:RTA 7-a" WiriTM4

411:44: 13 "1-11'1W1776." cl 7.th

— "1711 T Tear 7Rd: -rPrI 31ITTIPTE 317R{14


11 9" I II I
ItTp1-4: `Q Tretffr cildk --ErzraT' *1'd Tr: 3T--4--fzrr
d

a Hi Ocic11.-1, I WI rchrp'clIF-1 cb+.1-1 1--4r AT*: .4TKizii


3kkt wici I -?-ffft ct 4 I41-4-4-4 -q-rtr -Wtr4 I T1:7: Ai4i11■ 4
Alti I T: P-IcRi (1,3,4 HWcpcti 3n2i-zr-a —" Tri wr-d-R I
al-R(c\LIW `41-q-K 1TT4: qq I alt .5TE'rqq 11-4 11 -01 I Tcrm
I
(11 triTq-zriT, I 404-44: T •-14-Rcpc1111, I Tlizrri, Tit-
eTr TT,
3Tird-k4T-d-wi, I 3rr21-d-riT, 3 cif kIH1ac1IZ Tr*
r 3TrErrq,
cts-1,31-rtfii. aTffid: 3434-4,1

1. 3Tr
tTK1-11P-O-R-11: -grTdTP-tRA 3Tqf -uff

46
www.thea rya sa maj.org

1;d1Pialcv.4114TF4tir4dzass-,A:Lidd,ti o4icf -

1. art4: 11- ft I 1. ciltul: 34* I


2. T4:71)
--
41 I 2. 1:1ftff: 1-1•44 I
3. 3#4: W-O.N 3.51: I
4. ato: Pi.1i 4. 4:1q-a-
5. TT 3T11R I 5.11: "44.

vT -sr-zjwrft -Fizrftrrft 1
.-ci
Trairtirtraff smmEsacfyi-cpw-liFir

arerthris

6)11q4i.4 Sri tllq: I z12.1T `uafd' fsneiLic 41R -1 trr-q:


%1T 1(: - 3474: 4:, 34-z:Frftff: 1Z-1 I iffq • #1-- •
PIO, • TT1:f,- c4114q: .1rd--4: 114,4 q1-'44: I cK • TT:70.(i , 0`3‘ 11, -
347T-491q4: 1 1-R4 A-11 TA
zr211 - Fd I
31-1- 47R* tTIVi
04- 3W-4' 1Z-1 5 zr4
7121T - IzA I
T4-TzFIFT*1 3• • • 0 . %, 134-zriTRi TA I
zrZT1 - 11IP1

2. 3TU:Trqk-d, 511111-11tc\Y1 ul t-1 mksFr-{-{trErWITT71:131-r-Atft7i 1 f 71ff -


-4-

ITFA, , f-dTA, 444, fa- ,3-TP-T, trdRA,


T14-44, •trA, 1)
- --d-4, W4%, WraN, rrR, TEFrk,
te. TZA,11i, -qrzA, iffgR, /TO, 14-<.k

47
www.th asamaj.org

70-ral 7-c6-*-11 -terr 74 3.T4P -


312TritgEl:

"REEP:Ppf:

(rd) tiO: 11-rrcrr -


Tr-64 44 TrO
TISEFTE7f: 44
- 44 Trg94.
,3r1Hrti: TrKr--4 4r0

48
www.thea rya sa maj .org

..1111
3. 7-1
11Ict')ItR q 9"141 TRJIWITPRP c1("1-11"rP
II

47111:1 .t-IP1' I Tff: f fT it fwd —


T4T —
1.q-zi iir714Tai I
2. 797: 4-T-419,WL5T,Tka )
3. ek4 14, rW ?
4. t 31-1*101
- -R1c1: I
5. jai kicti qq.: I
6. -4TF- 1: WTTETP I
7. ait 4.5ftr11:164 I
8.74 C=RcRII-scilis- 11=: I
9. c H11
io. 7r*Rr
4.744 clIchel4-1,31q444 '4 c1 I ficf14111cNieficklf clIcNIPikiRlAct —
341— (14 --474
f rI 3*14--Air r4 I
1. ek4 PicRi
2.7117: 31T9Fi43‘-M 41-1=E4 I
3. I
4. elicit: Trfli I gq-A
5. T4T-d,1:FeTzT4 ?
6. TgliTWIR3414T4I 3Trqi
7.14: militkA I 111
8. fa-u-44
9. Vr1
- 4: 'FIA I
10. I
11. fa-EFrriTT4-4 ?
12. 4-H4i-0-T1444 I qir

IN WA REI NM all NIVA VIIN MN MN MIN INV FM MIN MI NW MU' 49


www.t e ryasamaj.org

Lh 16 3-11u TITA 7ni


t,41

10cf:r1IITEPTR,i : 1-16cr, -

1-1c11 - ac4i ! aTq- 347---

470
14c11 - Inc11111-f,31T-4-4
-
- 3T I 3121Ti cptol I 51TOR1 di tra I
I sIT-47- qq I
-TdA ?
_c)c4 1T3 I
- Irdr-4,-Fr1rrTzt 34 *u1)1 I
Licil d-zur 7I-uj 31-q
- fa-v[1-N pg-
- iErTzrrf4 ?
LicH - EfiWr I
- 31-4 % ch1R11 ?
401
3/: - I4-4RTE11IT grdzig I 3T-4-114,*'514a I
t4di - -ffka 31-mm4 !
- 3T9 I
3:7-67, -

IT-49,1Pzig I I
IT-
dr4,3-TFT I 3T17T-1 I

T1is zfl--*-4g icilropi,i zit-t-41 I

IT4F1: 1"-TT I

.4-4etacrr47% 4,31-Irclq1c111-1,1
3-1-4-

twel 50
www.thea rya sa maj.org

allzfre:

34T -1. 1TdT-4,*4cl 2.1dt ITPL111

Tk- zfN TrrzrN 3. I 4.

- 11=f-zrk nicd 5. I 6.

#tffN 7. I 8.
fd
- gN 9. 110. 1

;M d d 11. 112. 1

-gum* 13. 114 1

3. ratil-11-1.i 911.114 it*R.21707-zm -

71)1, IT-ag, Tch-q, 4-g,w4-zrq


kr-

1. tifti I 6. "glut I

.1-
1 4R -' 2. •Aliitt\ch. I 7 .k.zi 1
3. mci-c4-1 I 8. 4k1s114-1 I

ITT& 4. -F4-zir I 9. -r.1 I

-+ 5.7rWr I 10. td -I I
;,::: 51 wo
www.th a asamaj.org

zraihrt,
1;111-cl.1&k fa-4Tqlr, a 4H

irdA tra,Ifq / A 1

zef 'cad
aTt trarf;:f aTrqi Li3TAt tram

4. .421)- TMi fc4TR2THTP -

- iWri, / Tr: 11-


41 / t 1T-4- : / A
- ''r-- / 'r- 7 -t--.F, / - ''r- / #1-.,=,=-1
-piki / I -13-1 ct. / I -1=r / 1
T41-k / I Tqff. / I T4iP / 1
NTA / Iwm. / 1 N-ITP. / 1

.341 - -1q, T41:1, WI,


4-Ri.! / Tw TI:R)A : / Tgrrdl: TriT2.1 / TRTri
-
Ai / I (ti,An. / I t.1z1Q4 / I
WUR4 / I i-Pl 2/: / I .1.-plq* / I
t---4ftr / I T72T. / I t72T / I

.3 q1 - al-R, aTimrr, 44-4i,


-ffirRI / -ffrrr-4 Tgiq: / TgTq 'tTIll4: / Pi
trqftr / I 79-ri- / I Li'caLl • / 1
TrRzr / I mi-4- / I M:114. / I
11-4TRT / I Ir414. / 1 ITM-14* / I

52
www.thea rya sa maj.org

5. ti\cicfrich)PichIcis 6e11441 20 clIGNI (-aticr-

1.1
q-4 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
11. 12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
19. 20.
irdas,
I T1 I
Thtd-ril,
IT-4-dcr 4,14-tid1iij IT44 4,141 diii 11--4-T:
%Tat qddiii, I 4--4-4----ar-5 I
14- 1c1-111-1,
tkITE1I aIt> 21-filI TitkTh:
11:1 I
BEd I a I 1-TR42TPT I 3-1M41T, I

I 1ai I 4 tVitql1 I
TW Iai I lei .T:t414 I
c110 I 4t I
alTdi -C41-
3Tra-i 4a-ratI azi4-a-Frt
6..34wuri4iPi TKarfc-th---karr-d-A- WM
ce11-1 71:1 '1411*
cl'qC114-1, cK.C11+1, c1.4kcl
ITO

53
4cr

7.z19-1YaFj1Ictill-iqff -
al-rt Tat trak

77 - 1. IT-4rkAttu-drii,I -F-4ftwzi 1 * -1 0 I
8.114,0 PichHilgq-WITircdTPI:grftdif:1TP 1 --e-01:1:3-rq----itk is -
Tpu - 4110 I
1. 1' , 4ff I 2. Trd- I
3. T.;z11P I 4. aTROZzird I
5. Tgici41, I 6. •1-14-) eAd I
7. TA-Tql I 8. cm qi I
c,
9. icKioN I 10. fq-4j---rar I
11. 1- 4-r-{-q 1 12. ft.
i.0 I
13 W-4 I 14. I
15 51dI5~4114 I 16. ti I
17 Otdichtc1144 I 18. 961 I
19 (Au,Se.1-ct I 20. Tr-v-1 I

54
www . th ea rya sa maj.org

ct:4-4-111,
Vs tsTc1r.1-14i,
"Sq. c1.4c113-t, IT-4A/A1
-- a-4ffm ciTa- : /A cK.-ci
cir44:c# zkif
3Trai -
4rat -a-4[4t
I

9. z[21-i-agTui itiR.R.THTP 'TM —

3-IT — :41—dri, / Tr: WdA / 14-4: /A

*iTA / 7N-6rii 744A / 7114- m, 711IT- / 71-11T----riT


k4-1 / I ,( / F - k4-1,c) / 1
34-44 / I 31-4A/ 1 a374-4 / 1
z:rzrA / I TI:r4A / I Trr-zr- / 1

-3- T— ccI4-1, 'T4TT TilT


-ZriA / &dTzi 'I 4 / -ek2rm, tat4 / -zri-Tr,
Trg4 / i *4/ I / i
-ff4 / 1 (1 / ice/ I

/ I ki 4 / I IT- E4 / I

3r— 3 a-TT-4R
/a / mat 744 / -4-44
fa--4 / fa- rat/ fad/
%fa/ i itrur--4 / fuur0 /
ii-cISIIQ/ 1

55
www.t asamaj.org

10. 31TITI-R12.4cktP-F -

TreZ1, rcIrclkWi, 41TRZ1 - WRZ1


2. qq, 1-71-
61PL,*-TdIrf,
3. 3J-4;4, ITWZI, 1TATzi
4. .mod, 3TT9t,
5. 7T-41-%, fat, Wq-, ,711
6. T- TP, -*-1-0,-4'10
7. c4 qd19, 11qq, TruPTg
8. t-Z, TTRZI, TreZ1
9. Ala, trFri-P, TATA, -
10. 1,
i. c(J1-11,1111(1 c-1),,tcN411')139-ar -
Tr: / /

ZRIT - Tr: 731 I


Tr: Niai-d-
- RI II I

12. 'Alu5,41,
11 -PTWR I loaki"-IIe: -51-4-A I ATtA: H: fir: Ircl I 337tul -PW4
.FER.31:9-ar M .* 61-131-ftr0-
- \Aid: e0 (.3R18P)
(31-- )1
-kq-r ! (tut) zerWIT
tWri r2T) I 44114 I 3T-tr ( -a-ft) !
*inn -1 (w2T) aftr (Tqzftr)
(f-d-g) I4-4rEA. 31-1) (f-d-e- ) I e1,4 T4-Tui
56
www.thearyasamaj.org

(r2T) I
-4Ti:
(Tr -R) I i111 (34716)
6) I 7f--ff
(11- 1:14-ziP I
31TWITtri 4") I .H4 ToTrfdg,
(T- - (3T-1uTP), 31-0
(Lima awrruT (futrP. ) I ,k44 31771:
(trd) 1717Ti-zriT-
d1
- -i (51ILIi21-) I azi
fa-ezrq. (1--rm) ti4-{viii (34:)

13. 1ftaTzlit-E443-TM*4774-dA saicKii r 317 TirferaTft Trq Noi


: Lidd I7-11c1)<,,c1111W-161 311*-U4I 3 -
1. zilTR24: 3t rri-rur I 2.48 2. riri414-iil-T4 ,k.ico-R-1iRi-J,1 11.33
3. fitrliz4 ITT* I 2.45 4. cvnzi SIT ti T I 10.39
5. z14 -ft=1- ff2,TT Irt> I 18.63 6. IfE11-4i14i -1:[ I 9.34
411014-11;1-c8.
7.T- , I 2.49 8. z1 I 2.37
9. 710jiltRIiqq•: I 10.1 10.14:4 11-cr6 I 18.62
11.1
-444Tiwon 3.8 12. Ictok15.,Ji: -.14-11-cR I 3.9
13. i4i)iittursre:11:1: (-IdcilT4 118.57 14. - TTRTIrt 2.7
15. M:gfT-cl cci4isAllf 4Ri) I 11.33 16. T{:1:1dT,Tril-TR-a• I 2.18
17. zq 1:Rzra,f ff'T7E1-1:1-Itiffill 9.27 18. c-t)chri-p-i 9.33
19. cdT I 11.33 20. 1-14a a-TTEE 12.8
21. 4-i.4-1-11 lid I 9.34 22. Hr4 fe474
- I 12.8

if1cA44 -

"41101 d7c11,-i44.-21-Tur4 -4-4 -


4-Erzk
v-41 zr: 317 zivr 724-r
31-14 3421: -vrizf - H6frc Tr9--d-14,1 3T-A-
)1:sciu 7--N:I.FA I"
-
57
www. yasa maj.org

17 1:1-U-
47)'

tra-d, 7rt-ff -

1. -crTIT 21.1,1,0b cR I : 41. Vse:41-cl col I 61. ft: 81. .T*17fi-N:


2. 22. aIR:PIR=1: 42. rg:cicol1ilt1 62. tislt: 82.
3.trur 23. il)RR
. l1t=1: 43. N-cicatitci, 63. -NElt: 83. 7171*:
4. 24. z--1i: 44. zItgqzXalEThl, 64. 84.
5. 45. 1-FD-rtckcilicts 65. 85.
6. qd, 26. 15*71N: 66. 151 -Eft: 86.P':
7.149. 27.TRIN7A: 47. (-1(.0-ciccili 67. Tffilsh: 87.
8. 3TE 28. 3R: 48. 68. 3-17151t: 88. aTET*R:
9. 8-q- 29. -icINqIrcl: 49. Hcl-rictilRq1c1, 69. 89..11R d:
' 0. cZI 30. "r477 50. 70.7:17P: 90 -.R.*
11. V,111q1 31.7*-1471qs 51. 71. 01-*11-r1
12. T 32. TF47-rd,
- 52. rg4,7c41q1c1, 72. fg:RIR: 92. fg-44 .:
13 .4T 33.1qrt-4 53. 14,D=cilq1c1, 73. i'- '1kclit=1: 4%:
93. f-4-
14. 34. --3.N.7q 54. miqu-i-9.clIqIc1 74. -clk4Ptlki:
15. 55. Lio'ci4o'cilqIcl, 75. 14•D'cl4V-(1R1: 95. 1-10'cl.1011:
16. ftT 36. 151- 477, 56. tIO-ciRltl, 76. Igo: 96. titwicl d:
17. kikc-NI 37. 57. 77. TI7R417P.: 97. ti~1.1c4 c1:
18.317MT 38. 3TET147 58.311' 78. 3-71=f17A: 98. 3-74*:
19. .-1.01q1 59. ~1a4y4l,lci 79..-101k-i'dkl: 99. HcHoIR1:
20.fmi"- : 40. r.iccilkTh-f, 80. 3-1.7-itd: 100. 7-1 1=1,

31-rd cM+-11.11 ite-11 -


72TT - (2) t
1. (1) 9. I 2. (16) kikcinIti:
3. (1) (ARNI: 4. (10) DT I
5. (2) 3174 I 6. (4) 31.13MT: I

58
www.thea rya sa maj.org

7. (5) chl4iii44chRu1iP I 8. (80) 71)11T: I


9. (8) cMcl: I 10. (42) 3-174T:
11. (6) --d7. I 12. (54) tici: I
13. (18) 3lVfl7T: I 14. (76) +1•311: I
15. (3) 4-irrcrr I 16. (3) rIleichl: I
17. (27) ,71-1-1-1WATfuT I 18. (2) I
19. (32) 4.-dl: I 20. (96) ei..q.-Iipi 1
21. (12) aTTIET. I 22. (4) ITTA I
23. (2) '401 24. (18) ZTuiii I
25. (6) TUT. I 26. (5) Uluil: I
27. (14) I-I-lei: I 28. (33) --4i
s T: I

TuricaRct
31A-MuzIT:
(=t, T21)• 11A ch) 7T: 140'cl I
14R-cl "(TIT{?f4: 1:AltF4T II
(1 TR.:, 1 5 1ilc1q:7T:, 3 37-41: = 1 lird:)
iiRilikluticiii-{11:44riidTi-r:
11-RIT 4-livi.-41c4-11-NT%fl-44
VII +IQ P:EqTrgt 41titWei:
Tii-drr
Thliqqrrgi:rld-4R1;imikTol: II
T-Hilk7c-ioPki-co-cw.14114)41i
3Ttrr*
- -4ITjluTi-glftrguff i4T: II (z7". 217-. 1.2.2 = 19-22)

31:ffzr: - 1 471FfR 3 -aftwf: 1 Vril


3 rilVir.-1 - 1 T.4-1: 3174T: - 1 -11-1
3 - 1 TTuT: 3 .9-1ZI: 1 3-1-4iftt
3 iTuTT: - 1 qfrOt 10 3#-FTP4: - 1.3
ot.)kzi 111, aTe6174T1:1 21870 11\AI: 21870T TT:
65610 3W4T: 109350 INICH.Rmi 1.1-4PI

59
www.t yasamaj.org

16 • 1-1 I 414 Th- TY@


1

0,1 .114.441P“iiamqdza Taff, 3 d I- fsbeiNkei falT7T -srerh:


3-141T,341I1ci = 3-1-743-crk7i ftR I
AciAT-dT: 41k11&-IRS4414 Kftr4PI = -SP-AM-4k jnC11°'41(Se4Irik4 N40 T-4-ft I
7-444 -
(T211i) P-i-FrzrN = .2.4-rcr4 -T1-N 1 (Twzr)
(OTO qRzrR = aiq-i --4N 1 (W:)
() 1NR1 d = fa-ITTUIT4 I *elk41)
(. 46fr) Ii = ktil T-4-P I (-4r1uTP:0
(1,-1-11) -sf
-47A = 7)--R 1 (r --IFT)
31,q 41 r = 3---EPPEPTiT)N I (sTlik41)
1. --Ig-*-r-d,Aci fir clict4 T-T-zm -
MICIBI4H4-6 tic'blt+-I,, 1e44.71T,
(T-(T) 3q,q1e.q — .WT)- (mEr)
(3119-kh, k-i(chk — I (3-TR:)
(3-174R) -1:1s1rN I (37a-R-rh)
(Tq) MIIg141I — I (fir)
(t-I41:0 31-4764 mfr I (t- :)
(TN 3ITFA --k-)-Rr1 (17i):)
arolzrh,
qmt Qvzh-
31.41:11N11%:) terzrr41Tft:)

WVzi Q1T4 I
(WtRif, - 3NITITNITk:) (TlicRIT - ) iTzIP:k144Tairatfal:0
fdT = 5411144i4I1434Tri cdT
?421-T - 3Th*lsiN = 3 Ui--4R I
.idqqfc) =
60
www.thea rya sa maj.org

2. 3-11.1.: frl i al 111 719-NTOri TecdFifffUff -


721T- 1. T: (Erz:) -k-1-N I
2. EnlEf: (WSJ 14-<R1ji I
3. Tull: (z%1:) T94lfci I
4. lqi-i(ktiik) tRtri I
5. 3117: ('lei 174
6. `AM (5Iiki.-1:) t)R I
7. TiTk4: ( TTP: )
(R-ziar1) tit44-14 TI
9. cptul: (q -irti) 34trffiritN
10. z4r11 -{:i4q (:) Ii -k)-N I
11. rticpci,(79-1:) do'
d"):)
12. alt (7- aTT4T-4 -tfRi I
3. 9ht11441 -N3T-A- fffuff -
r9htiri4mi -N3Twqr-L

OW Att.t 514,1 S4i, ASS gm oitr an en at mas Wed No kin • St 843g MO RA NO NU WI PM MI WS KO 61


www.t earyasamaj.org

14.
15. - 1-11=1-zA
16.
17. 11-17:#1 Trr4

4. T4.24)affiriai I1 tzlaa -

.3q1 -
1. I TE:
2..H51.1VJITTI: I
3. alfiTTTO I
4. T- 21- I
5. TTff: I
6. al*Fri T4: I
7. tftTui T-4-ft I
8. --&4 I TIT
9. Vqiii -4R1 I
10. 344 I
5. 742.1)7-0 011*11.1 -
3q1 - arcfri -4R:r
(3T-0:0 Tri4 ?

62
www.thea rya sa maj.org

19 151-44 TT

Lidd, 314TI TFiritr


-4.411
-471.:

II cl ft: I e4 14-0-if
31TWO1 -
6TP I 11111-01-Pf
ii1i qui : 1;;64)Iii
- TP
0111: c1S110 tr6- cil e.chNifq- a-P I

.1P1' 4-Erti tR 31-Pr


z1)-
4-R: 7F44.Taf I A-Tr 3TPr
Tacft 1:KI1I I a-qP•
(110:1-1tf-de- ci cip.411-0TPr

Rbikchui) I I
ITZT: T2Pt: TP I qftr:**74: f1 I
Ib1II:i T:T1 I amrcrr4F-6*Tl: Tr
(?pt: TrP I 1wr1i-Pgr1-4-*-44:Tr
www.thea rya sa maj.org

• 40111•%11111....

\=.w 3-1- Tr
Gila I : Pft I 3TfvT pft
31- f

31-Pr I fqq-rruT PP I

Fr
s)

TM: -flR_AR1
ain~:T
Th6RjaPP I
gr-l-r:7C--c*-Rlfa--

am: PP Pft
TurTit0111T-4 I 33-Frarr: t2117pP
spit:q--411 1 -11:qrEhIct(Pct
64
www.thearyasamaj.org

1. 721)- -- rg-TuiT-zrff 3Parig:

es,1164 I:

TAT: T-4 TAT71).: 5-k4g

74:
7q:

10.1 RIc41:

3.774:

3- RT"-41A 1041:

41:

I e4 r:

Wft cbA :

.11 *ffrzrriT, *r*:

65
www.t asamaj.org

*if

r*VkIKItan (14M1641:
Id: fr-111-1,

#1thcitil oviq1041:
Hsi : T4111
ai-r-egt

66 tog:
www.thearyasamaj.org

2. 33-1
474
- 01(14-firceth-F401- 21-RTP1TM I

1. 91qM'i)cik: (3.)4-11:f,) 31Pf I


2. (1-10,c1:) Tri-P
3. TWOr (terft: ) 3TPT
4. 4tRTWT: (717TP) fI
5. (c15141:)
41-ft:)
6. 3.17-41: (T- %Trq
7. #.1-61: (VI:)
8.1: ( 11777R) 3Pi
9. T1WT: (*7TT:) 4N-A qcrP
01:)
10. To-A (7-
(ct)wei4) 31- r
12. 'TRiuT: (tTP) Pcm -c-1
13. AP-Ich ("i)
14. rt;11-11.11P1 (IT)
15. *1...--1141(:) al-Rwr4
16. TrPi (1A1c1:) Trzh-TR 31-6-RI
("e4:) 7171931 I
18. 7{144: (EINIt) TRT: I
19. tA: (Tifk:ft:)
20. (7N:) -q)- 3TR:i4P-Trctzt
21. (-W-TIWardr
- ) 7i-Rirf,7q umulit
22. (WITRT:) aTqffr faTA I
23. fd: (0i u1:) (141ch:) (711:) TfiMff 11-a-N I
44FT4 (atTI:)
24. -OW: F- 1Wi I
25. (3-111:ffzi:) OzN wrfW I
26. (*ci1.0 wiTPr I
27. (IVR:)
28. aTiq: 0,71)40 kezRo4 trFA
ME WIN WO INN 111111 Mt MO MIN 1111111 in ww IIIM UM ME UN MN war MI MN la wa at rum 67 rAi
www.thea rya sa maj.org

3TPA — wiTTft - -
— Tfft - fd-grA aw4i: - 3T4-4
th-
4R: — Awls - TAI
.111 — 311 4-1-?=4: 3i- f I
4. TRiN7tvi (4101A Ztl 1d -

TrtTritiNITk: ic;R•ltiNa),11:
citleRc\ 4: 3111
7:
5. -42iKrOli
31-NTITR:

-gcO%

Tr{z :

- pj cilzffi* : 31-P1 I
68
www.thea rya sa maj.org

6 ;61(zi 3.)/ 3-Trffk: gqq, 311 TiR1 4 d 1


-414-zrd -
1:12TT - tT4 3TRTk: IT-4g I
R.
HIS:
I

Et. A

'3.
G.
4.

wi I -I :tt?rItifq111thFcrrrErt Trrwr-d-dzi-r od
Td, 4-ich - T24: AI
nal:
- — 7ff4:4:
#fr-
0-0 Y,cW111-1, 7.4): TdM
%Tr - -
#tra.-0

gq-q, - o 4-1 - 1T-A 1-Tqt


ITTA:
- - Tr-4PR Tr-4z4: Trt
-W
34-Prq, - 3TPT4: 3-wrm
THeis T74: I
lTrikJ
69
www. yasamaj.org

7. 'T2,1)-- T7crf crI&41 4 — 3q1 - .110: -TdR-N-4-4 -5R717A I

8. 1GN.144 kw-4 ql, 4 wci -th--4u-rTf24 -r-g-{Trift-


1141 th---r4T-{-zr-ff -
- YI (churl:)
1. P: 0.k1j4-
01:0 TrUR I
2. 5q1m.1: 'Mk I
3. 411R-: c. ( dITLIN I
4. 1-1-d1i:4:6 NO) et.)14 ci ?
5. IT: qIi (7<{-4:) "fT:fR I
6. 31TTU- : alt (chud:) 716 I

70
www.thea rya sa maj .org

aTa0.4.4T,

— 516.(u14-1,‘FITWW4R,
3TVRZI Hk11-11P:111:
9. f4gul: d 71.21)7-OrT fff139. - -1u1ricli 11 Mei II:

chef:
1.chui: 914ZITzliAgur: I
2.
3.
147:
4.
TTP:
5. ,V-1(11
6. TTF:
7. Trzl:
8

31-4471-14,

zr-‹r -A-rif9urdr, idd , Trrn.24-1* — ri-rr.‹-*;4011d114-1:, dql ZrPrij{: 3TPr


dkei vTft-r-41T: IT-4R

: 1-16(-1 —

ch(i CM* cicile.Lbc4 is R,


Tffp) duj .44 ehs,,buil-f,

11 Lit4114 Ed) -Pqw:44 i141d-ck5144j1:

TI:ri,3T-0 14 tR% I aid -


,9 I: fl
TINT - uT: ricild410
Stfl (lei)

OW MSS VIN VIM AM NOM VMS NWA NMI VMS VMS MIS INN SOM NOM INN MON WW1 VIM OWN IMO 1MS IMM 100 71 NI

www.thearyasamaj.org

20 cPtul: 3f9TIN ?

14yqr.1, 113d 3-Wi d -


(=MI

chql ? 01141 ?
: cl 3-111:1, 4C-II
3-c4: 461 -
,s110 : - apzi ! vim cI 7F
-913 ?
1-1111 - .1*1, DWI: 79-:-wrA urmIN
cud: - P: ;:fA ?
• - '517: -;:fiN I
• - 31W, rul: ?
Hill - ani, 51IcIkR11-1-1 -qTTIA
• - 1-L" ?
• - 14: OVRuII-I.cl I
CO: — 111111: -N31-gziR ?
4-11c1I - 31171*ci rciWIZA
• - 3i1Z1 TE: d 1 11 113-i1r1ft ?
— fill I
• — 31-1ZI! t--EuRzr Tjt Tr- TR:r I
• - 3-1T1 TERI, 74: McE9
• - 31I4 74: 11-F415 ?
J-11(11 - 113.'i I Tff: \,-114j1 I 74: 1114/SEA I
• - Tri=r11-4 70'4, -2114-4 1.1qg
• — eicti !TT-dcriTTIT4t4q- I I: k,c4 7q: 74: 1(74
• - c r 1:1

72
www.thea rya sa maj.org

ariarig:

1. ‘01141'rc-1 •IgItI71217M

— q11411(-1-1 Tf--4-3114711T cti


41111.K-11 cm ?
1.'irk': -0-FT HcWIP15111

2. 01\71q41 3T-4 -N4 31-74FTTRTIzri

3. aTTErr-dtiiTrzfili-
4 I

4.TTA: 3T-4N-

5. 1-irTT-2:EffIT-A I

6. fg1c1kI /1-1 HI cptupciq I

7. 53ficptiiI,711-crt 3lIclulcptlillE4411

9. 3fi-urr-
A-wr - •lqjctrl-lc14411 IT-4N- I

4Trrrft: aigrrarFfizril-TA
8.1:ITITTCdzj-

9. 1(z1 n d (Inc-11,311A) I-114 qiltiqctcichi4iiIT4M

10. snsR16: IT*

12. .Iki II

13.qtunii: T-aRTR- IT-4N-

go Imo mom mmo mom mos omo omm moo mom NM tom mom goo mom maw MA Wit zoo oma No ma mom oma --- 73
www.thea rya sa maj.org

- ari / / 1-R*1: / ;P-104:


/ / AcRT:

3TZI. 1-1011(--K:fl q1: cicIlk-it: I lil


d4rfr{:
7a: 4 1cic1R4t: I 1iVIZI1ttit: ricilk-R: Iql
tR74: TT4R;R: I NITTg: 19hc1 Vbc11.Fit:
1cR74: Tt)c4I4-11: I 7411:1T:

t.;(1 A-1.114-13-G-4: 737 -

Ncicigkii,a ai-ft I chlka lull Li lusa Tfirwf:


-4- -*-r: 11174441:
(-1im4r f 4/3.: I f--1-t—e:
chui: 3T1I. T .: IT4TEf 4T4: ---
.7;1 rolt[kRI I)
"31t '&fTZTIT 4Fr 11)"Tqi "R41:1 I
I
-
Roi,JIrcl: I 7z1- 2W1
ARITA: I tRicrATEF 31-FIT4141: 'kC1 4 14111'111, I
41717-41-4117-41:L I 04 : cl*4 kl ?
141RE cm.ei fiq-4 c4ke1 4-11111 R. 7E4114: I
c s17;(114)-4-1TAI .
17-474 aiTzT chRui 14-27 u-arrfil---
o-rET: 31-614, 7-4
Ti-4-Nmzr
- 747FIT flclI1j ? Tr
-g-t" (R-1 1RRI )

1. I-gW1--d‘.7T-- F,-krit1.11 -I V:17 -

TRW: 31-tf 74.: 774: W-101:


V
31r{1lc 31-1r iTravitd
'

74
www.thea rya sa maj.org

1. 3TU 1-1 41c1c1Wk: 3T1 I


2 W. I 5. I
3. I 6. 1
4. I 7. I

2..V4R 4711.111-0-11-71TM-44HP:13TTV*T Mq.-NIcNIPI Z i i ti -

7211 - '441 31- f ?


1. 4. I
2. I 5. I
3. I 6. I

1. 1:01:1,3-it €110: 31-RTIL ai*E


2. -.7-41-T: ? .q.- T*1=f‘ 101101*-141,31P1 I
- *-T: -511{1**5TM
3.AF4- ‘2,5,4Wi1 1
4. *71: T4 31-14R, 1
dt,
5. Wril -51Tff: chleiki4Trd-
6. TO TP14cji 411Z1d111, tird-ZA 1-R-c111,1-11 41--d1-110 e1te4 CI I

3. ct) ti:51*-4 (-111 3-174T4RTT1 k vl d-

i
Trr. /
Trkii I'l Ycl."1-1._irrTil
'1117'1 I

377, / azul,

75
www.t a yasamaj.org
\>,
ift01
.4,

1. I 5.
2. I 6.
3. I 7. I
4. I 8. I
4. 712N-1—ffui clictql -I -clq —

,3q1 — 1 c T*4-4: — — ti
=1.T4: II 3T1T1eff, I T -141T- 44 31- 1 I

1. —: —

2. T4R1-i4 3T-47: — —

3. T471-: —

4.

5. tk4 flOWAI

6.

7. W: - - 31-7T{TA': I

8. TJt: - 4TaTR-11-4: -

5. fr1k 1d3T-djiZIFET Ntri ci I cM I F.1 -c“.4c1 —

76
WWW.thea rya sa maj .org

22

tra-d, wtm — 3-11:1Prq:

314 : 3-1-Pr I

3TTd-4T4 mg-ici 6-I ActI

tcrt 31-Pr

aTT-a--41-47TAT-4,ft 3-Tr-41-q

1.: — 3T-
Ord-
dR4 31-Rk I
2. 3-ftri: - a-ITTIR4 "crEf:atria: I

3. — 3T-
$7-
4T4 3-TR:k

4. TrArq: — 3TWd4R4 ci

3: -1Trru-r

1-1I-1111

l~hG . 10.

ai-Pr TT: 3TRft 31WRI 34.11:R

-gt aTTEft: 3-TWE

al*r Trr: 3.irkz1 awzr

an Ns yr ami am NE am amps =au um we IN Ell IIIII WM MB MR ME ME IIIII am men evie 77


www.tIe ,. vasamaj.org

OF'

1. zi211---r-
- aui -it- R2TRPITTTF -

- c4o4-r4-11i, f-g-4- 414, c4c1-c1-11-i,

P: q14cg:
- 3TI#K1 11-41:131-Rc1ri:f, 1 cut-Idol: 31-F4‘I
I 1I I Ti I
T I. 31-g 1 3-Tr5i I W1 I

1-16C1, 471-
31- a. -

4ç114 Hcbl

1. .-141 .Tr---N I 1-RTF- T- 41(-N11,1


764q: aTRi*IT -% I 4idakij
A. TEdk-IIR1c1:
0: -FIT-
dm 410: 11-161014
ftft: c4Fj 5.iri vrt4k 7*Trft 544 R. mikciati,
TaltT4: er 7rci1-. I plgq: cFHI mit,cia it
zr2114: 3TPE zwr 3IflIT1.II
17,
2. 4#1A-r-a--*--r 31-Pr
Tall 14-4 1TkIfl14dcicfl
TIT *751P-T4 Trr*751TMT4 Td-
4-41 I
m--41
fdIA .-INc1e41 -Piaet I
3. 11.4-nrMITP1#1. I vi-Tr
-4 -M flail

Afi
11--
3

78
www.thearyasamaj.org

2. 421)a7T-ri it-dr-p-TRTP Tzfd -


cfciclq51,11-cl tco-1f—
d -4)'

1W`cfrE, sis rico:1-14s 4-1,

1.1 cid ei.cr :


cjrf 8c1.11 :
cpc1c11-1,

gTk c1clI1 Tdq-A

9F) 5c1c1.-1

T:1-k 41qdT1
41\31 d TN014, 41 dCird:

'ffcfPi cMcIrti:

'fgzA
faWk (-1

TfA
fTik

441 c1
Tet
3cfrici,c11

711- 7a=171T
3I1 3-1IF1dciH

TTA
ma IMO 05 SEM MIN mos som smo mmo moo mom mom mom mom OMR VII MS moo smo smo mem los mmt SIO ame osu 79 52
www.thpa rya sa maj.org

3. 4`41116tulit4R2TRTPI
TF-

crciags1(1.-ci

1chc1-11 .11{,

acid cpc1c1ce4:

7-44

ci

41c114

tjtr4F1:

5c1c1

qrfcicq:

80
www.thea rya sa maj.org

4. V: IT-4R cpc1c111, Ta-dacr t-isD"cl aI II1u fal-ci


1.a*V: .t) i+11(14nci Rirtgicill,
2.
3.
4.
5.

5. Th4T17.2.17A chiciT1ce14ii-c1 : 'TM -

1. 3ITT311NI:i Jtociii. I OR)


2. ''ffq .141 (R)
3. a 11-1T*174 1-
41;Ei ('s)
4.P: i1RIM (7-4)
5. ffq-ftljur-di (37)
6. f*-11A 7-qR. (374)
7. c 1:4 Orrq)
8.-FTRFT4R. ('r)
9. 31-41.9,1311:11:1, (31T+7r5)

11. il-4 (CWT)


12. 3TT-411:1,7*-4, ti (T)
13.7441-
44 41q11t;i1-1, I (31T+)
14. V.44 cb tcP4lu5,41: I (T-1)
15. al: I (•kis)

me Naas ow en as as me NE se so no am am on ill MN es me re gm um so me in en wa ow on 81
www.tIf asamaj.org

-6=4 : iTdd

w4H1-ictoci:

tra-d, fFu-d -
igq14 . 11,

mict
31q014,

3-7171-ff,
17, IT .1i. 37174:
3.11:17414, 3477ZiT14

3Tr—drcq‘
fl Th. 3Trdg:

82
www.thea rya sa maj.org

. 31-11TErd 341{10-PT 34141151


14T7 If .1j. 341-1712TT: 3411-142,1-11{, 341471q1{
T. 311171 3114-19Ed1 3111-19-Flt

.5r.I. 31-(ff 34-pfd-PT 3-11-da.


14.. aTTTT: 31T4T2TPT 3-TTI7TT

TI. 3* 3%* 3Wft

al- :1TR :

6. IRMA c14d, ararRi -


SNIPSPsi

fo--4-41* 41 11 9

3TErd-
1‘ 3Tq1q, dl /
31-014-1 3414-Td - W1, /

fg44411, sl s of •ci

TN,

34c1-8-MT 3{ -
0ffI,
3{F141TIT 31441T1

83 NI
www.tlp yasamaj.org

fg-4-4-41T, Gi§c11:4111,

WIT 31T4TIT 119,

wag,/ 3T9-1:f, aTcra-P/aT--


d-P 3TcrariT/31-A7TIT
3T-
dI4 / 3 arelTrdt/ 314414 3f@ITP4/344-414

7. Tf21).- {ut tfTf:TT fffUd -

Wg: 61§c14-19

3411-6TIT 341T-6-4‘

3MT4
3TWM
31i-dip-PT

347RITI,
311ri
3-17-dalT
347741,1,
313-)TH,

84 VA :•:;24 :tg
www.thea rya sa maj.org

TIT
lci c1,11121TP5fuTIT3 : tidd, 3-14/Ta. -
frd-Fre - ! alt bi 4-zrq,
34. 7- 1i chit ?
- 31TI Z. '
fcgriret - -afg -4R 734 ?
- k10,711: 531Nzit -4:44 1trffUg:'KfulliWT14 1 3747: -gjgq31-TrA .P4
Qt1ZA I

wit - Tun: ?
- ff413(i4T-{-zrft 44T I 317-dgi trr{ Tui
TraiiVi TziI T2i 31-4-4Ta1tri.
T:f 1
8. 3clitd4 TIAITEPTitliTql -
1. 5grazATI4 ?
2. -1=133--T-T-
A Tgf ?
3. cptul: ..141% .117ATIT ?
4.T2i -cilde4R-1 T1:1 ?
5. rui: ?
6. -2Ti"l")ffil:17 ?
NON NMI INN NNI III INI NON MIA INN NON NMI 110 NON MIN AVI INI IIN NON NIB NMI ION MI INN NON INN INN NOI NON SIN 85
www.thea rya sa maj.org

9. Ti2.4-<F6aikci:fdE11:1T4 cEfF8- 1114-41 4 tcNci-

1. 3117: 9i4Efi Ti:rI (T)


2. Iftici: c4 Ng)
3. 711tr4: *5Eff (T)
4. eptul: c TT I (qi)
5. Iftuf: ct) (T.T.)
6. 71-t- : 1:1T
7. OT-4T: ()
8 . felF: ti czi I (A)
9. 3-1*. 070
10. APieb-r. I (*T.)

10. -421-groTiftwrp_rn-rPT-Tzru -

1. tr-A 714 I Td01-1dcl: T1:11 csildchl: 1:13T14


2. 'NM: la-
O.% Tgl. I
3. ljP: 1-,A .P:f
4. tiHILIIt76N TR' I
5.3 wrzrrfrf T4:1- I
6. 11-
49,3-1Z- Trf I
7.7: k-i1d TrATTI I
8. 4Tqact 01 ti mi-clq 1TI4 1
9. P: I T14 I 11-4 ‘4,1*Ti:r
10..urift- TgrI
11. w T14

86
www.thearyasamaj.org

23 ."")'W -cf7Trq':
AntighBM,

-
telte4 tritiffsv ter

\woo
traT:, a-11 Rif 4 1c1cl•cl: 3-1791 -A. -1:1TINIZT: Alc11: I
Nrcite.cfrct I tiswilcii I A: 6 zEtrrzrowEFIkRzf 3TV: .3Lidte.e414-1,3TPffdaiT, I

Tit T.471[43:1,4: .; Zir-dq, -Fircd: aTZfraliTizri PtAi


Ti c' 1:ificicfri:
744: fir: TITF*: 3-TR:ft, I Tr: Tral. TH -Pm: I iqi 3 tPAI Ta-447-<1 E4-41-ff:
1: ic171M:3-1-4-dercriqT4‘ I 1,1: TrFTR lim1$5,1013317-dri, I -6P. 3rha
cW-4 T4.37Trrerf I qq1 fcRTM.:7R91- 1f193ffr
87
www.t e asamaj.org

cP"I t d41 `'"=.11k Tdcui, I Tut zrrqq c14): 1-1M1$5, 51I-c10c1


TrWk: 41—di: I Tr: Piclki I k-14-1 +1)f+1.-11: 3?2,1
3l44-WTP1AlchtuI4-1,7q34PI -FATI:c1A1 cpic111,1
-WM: is '31(1.U 4-1*1 33-Fk I (Pt 3TR1 1-1c.c1121
11 ddri,
PROcIll, Tr -lja 4-11cinul 3TRI TIT "Srrtur I 31-r- : Tr: al-Rr
Td
VI-4 7414 34-w-r: tkurrqrq93 31-Frffari, I d9,31-Pr forFm: 4-1c.c1141 1T, 31-7-
4ri,
clium .TAT1,31-R-414RI .37.ball,
31-rmzi11=1-T1A-a ti-Ta-R-RETT-p. fq-41-4 T-4-- 4Pr" 1"Zi I d Rmi-cw4
t-Rei Jict4-1, 13T-- Tr: `-R-IRTichi' 7Ej-rq-tt: cn 34-93T:
,3 TIN cloacI11,1
5I Ic1: e141 A -9-r
{- -21-d-r: c141TirrT: citclk11-1: 1/1 ti 1t- 4-1m1$5,4 clui-i
TT-4A I ti0N711c111 Vd-R 3iR1 4Picicl-c4 fr-F111: .irtkiew4
-itchRei pera-ari, — "7: ai-Pr -cr7rr: ITd-p:r 3TPf
4 (T1kq4-1 7: WA, .3±idi 3ricr). I WI qr4 14: Tr: .wrzr4q*-:
.ffEs-ci31-r*R"*1()

sh ..lice-ii;hcsiclt14-4

aTunv:
1. T -Eri —

1.72P:rcrzri-4 .T: TaTui cpcicilt?


2. : 1-1c.c-1.5,121-1:131?
3. RPTTq: ?
4. slcik11-I:TigT1*1*.pic4fri,?
5. R1:FIRf 347331.: TqTr4fgffll=talT7T-d-4T-i ?
6. cptul: -Fcrur 31 eck5c111, ?
7. 1-1c.'0$_Vei A TT-4-A ?

88
www.thea rya sa maj.org

2. c/711-1:01-RMIIR-I14-litild -

1. q4. cite.01-c1: I

2. TfW1-ft: TINTE:Tract TR:PM: I

3.icRTTq.: 4R.‘1 141:1,3477-i, I


4. V.; : -11,T41:1 31TTis I
5. cptul: icRTN1:1, .371M.R4131 loacIlt

6. TuT: 3-T0-ff: r tchlRicic11-1

3. 3T 141T-41 far-q-q-u

1. *Fur: - 7AT:, qr5:44:, Ti*F:


2. TM: - aTzFR, ,

3. T4Ti - 31-17q:,-15',1,111-1:, TT,


4. 71#-{Tf -, ,

5. - BRIT, Ws, TI-04:

6. tgfrf - 411, 3-1-41-*71,,

4. 10.5,clictil•ii yi:( V) -rci i7Ua. -

1.-cr*71 347:IT:, 3414: , 4m.-d: I ( )

2. 'Oil TkiuTTO Tzf: ..flie'ite.cfrt-1: )


3. 'WM cptutiel 317k I )
4. itRTN: Aim-1102k 3T174T4, I )
5 . TT: fc171T4 €14c11-1, I )
-Titr4ITE1-51-f-N: TTE.34171T kituTTI-1-
6. -)1 4% I )

mem mom mew moo ome woe %ON WIN NW moo we; 89
www. ryasamaj.org

24 d
4'

4 "goo -
3cfurri:

4tEgr: I Ic11j Icta-vo-i:


an + + gra-R
1. I Ii T
2. cl.)cicei: 1tilf-114 71171t
3. TuR714-1-TIT: TTJTTZ1
4.311R-Fittlf{TErN
ATO
5. c1111-111,9h)U: 3T-
6. 3-TT-04T I
7. k:RV110-11 -47z1I
8. ITTiii\ citifi-7-6--A Pr I
9. TrTsEf: WRIT T4i,RTF
-
414, 1144iR1 I
10. --3:4)Tr1 .1*- I
11. *PR: -z0 tilEnJ
12. - Zfl-TTq: I
13. •71111,Fo4gricIr I
14. -Tzliftrf aird=1-
4 Mq.P. I
15. f1-
4kZfFi‘q-1414-1-1 I
16. fdIFT: ,-1117-zif
17.7"ft7T: .1kS,q4)4n1:121-T,R.74P.
18.i: 3-IN4 I
90 toiN xlf$ m a* •z4: NW
www.thea rya sa maj.org

737, 7f4i7 -

UTT i*i1441-1, UrITIT114107,

3Tf 414* IT-. 31-1T -R


31T t 3TRTA
act err f-diA ft•
34-1-UT
34- GI
33 t1T qi-d- 34-TIT
3T-1T4
.N fffq f9 1 cs-RJ cl
g cl 147R
fa .9 TI=R-. -r-d1-1--
-P- f-Tq, fvcr PINTA
3 g t cf -3g-t -
3 Ur qr-ff-zA -9-vr-
d-zA
lAik trrq -crr-ffzfi- IAR,AmiR-1
LI -51-- Ti--. tr-FT
3T4 TR 1-r 31-a-Tr--
3Ta TT 1:A- 3T-4-41*
31-N- ate q:r 3-TRT-4k#
-3cr T ,i-icr) cl
TR :K Tr6A TrT1--6-r .
TrIlt g 4, cl T.Fg-TN

yki 'i 41--4 Ao.T-4


377 T --T1-N 3Tcr-*--
3TRT T •311-11ki aTfiTqr-qris

91
www.the r asamaj.org

31-4tigq,

[* I 1.,-.1-rg: T4izrErt I ---41-k,* R-1 gq4-1, I ci f)-1 c144-1Hchl ‘3 TIT T rN c\4I-c10-1 .t-1 I ,

* 2 t-41qrg: `3T1 T' 341u1 ftd: la TrzjaT4 1

1 . -cRcrTtfTzrrcr4 eil\ARkat -r -Im —

7(0: 111e4 ► 44-1, \i t-R-14 ki

fffUk
1:1-6k

92
www.thea rya sa maj.org

4qR
3TRT-

3T-
4-41TR

ardibrIT,
1. 3-crpTri: girciqirci:Tr -
11,,MW-11101,r; WY, P

Tr, tm, 3Tti, &, , A, 344,


3TR, 11, 31RT, 51rci , lit, 314

am mu um Ili mu mem um au ow me ow mom ime sus imm um ma, ow we Imm in sus mom mos Ira imm Imo mum nos 93 am
www.the

iftic
,A#

05, -41ff,„ - c'-4I: 31.111 V-11: -crql-T-


4 I
zr2TT
eKki, + c4 - GI d
+ `41-
4R -
+ akTR -

Tr) t, wR, T1-


41. - 3T1 1V.11:

+ 11fI -
Tr't + - ko,=114;1Pi
10 ,31 1;i 411-441441:

3) 31:10: 14-4-
zrgr 31-r + - 3TrTr--
3-TO -crit4-4--
424-r - TIRTR - - trEr4
(1-411=41,3-IR:rri:
zr2fr - -1F414-4, iffurd -{k-
34711-4 - 7roT4, - -
311-Wri: TEFft I
TRH - + 311 + - iii- 1
TrIT + 3TRT + Tr -k - 1:regrr--R

.14-0- 30, + 31T + T77-{-1


+ 314 + -.24rcr4R r4-k2ITERr
-RE+trit+4-4- or-r
ulgd d
+
Trff,+ -51-
-N+31-R-FcRo ddk d
94
www.thearyasamaj.org

-flw *fold: --<rrtr4fcrrwrq: 3TrAtrrolq Lik4-11-1


31-riA-

zrP-Tr - 3T) -N (44441) 14WA (31-14cit)

+ ('-I444) - 31ftg4 ( 3TTO:F4crt)

fa +*
'rErrA ('-4-9-t) -
faolufl r (3 t)
3T4 fa-gN 04'4) - 3Ted-g (3TrAT4)
311) fa + (31T-041-4) 17{TA" 0444)

NTUUTli ,i4Wikiiitic11111f 1 .k.


2. 742

741. — ON: I
M1,371--

1.

2.

3. APT*1: 77\

4. ITIM71
-4,

5. 01AI: Tte\-1,

6. eh chldi

7. TzfftT4: tcrt1:1,

8. chui:

9. t11
41,

10. crul:

11. 164-mitct
12.A-1
-4-*-T: 311tTA
13. IN-RR: 4,14:14N
14. Tf— M\

15. 314: cptui

16. zh-TTW:

17. stGl:
www.thea rya sa maj.org

c1 ul
3-1T +
311 + - mac
+ 51c 4c1
+ 311 +31 j - ATi-T4-d,
3T +
+ 311
-47r4, -
+ 11
-ffu4,
-crP{ +-
31-4+
A+ -
34-4 + -
34T + - 347ff
+ 3477M - 34 + ,311(1111, - ‘34,711c1011-1,

+ 3411-aff - 31 5114-1°11-1.
A 44
+ 31--4- - A + 171a - -419-4R
3. 316Vil 1K-4T fk-M7P-IT4 1Trd -
-ETTITTN 11 I u I '5--qq- tri
311 + 31a7, - 3.1177d aTT + qd i - 3TT-0-4T-4,

- + - (R4-4R

-51 + 3W7, - 3fT c -51 +

96
www.thearyasamaj.org

NATrezA
"POTR
- TPUR-
d,
f4rcriW -
4. 3"1 1*1: t15;(14)14: c11"1 H T-4;M —

1. 4 I u5c1 I : al-
4747173TPT-- I (311 + TTY)
2. *14-4rclidgf, (aT
3. : + fk-TEO
4. ceiM: TOTTT4 + f-ffq)
5. 345119: MOrdsSirk1111-11 +
6. ITWER . (It + trr-
d)
7. 3471: + fa-40
8. tqW: Oft
9. 1-Wf: (3r + GI s)
io. 411-114N4 (Pis-F-q)
11.WTI-c1'T
12. 344: TTIugt4 + 444)
13. 3T-
4749,7TTP11. + T)
14. TT: Tur + 74)
15. ITWET: c=1 I (A+A-Firds)
16. Irt)0 + 1-
d)

5 - s3LIW c4dc4Tkt111.1 (fa-0)111111 kw cl


1. Am 414e41

7. (TR + 3.17 + aTTT)


8. TM: e64 + wAT)
um um Es is mei am sr me um or n NI IMO NMI MI MN OM aus as um us um Nom 97 se
www. e asamaj.org
irk*

25 q) 4144
t
-t.4

rut. : 3.TP1-

Trzwfi- laff:

1. chi8,1,14P;uf 1{hNTN5.1 -5ital- 011*.11 t1747qci- —

04-1 1 011

98
www.thea rya sa maj.org

01/: tl-r tra-N 1 c..911: (-116 I OIA• 1:1T6R, I


k-141-1Ic4) (lid: I I f-141-11qct) I
-Z.1 (113111:1* I I I
I I I

2. -421- T-ffili f{Th7P-IT4 tgziff —

KT (11:1.-1 1{, gsci

Thr-q--*iT
-NEFR -NER11 -r--474R
q uss

t if-4/T 141
*FA:

3Tra-N:

uJ: 13J1T.
7[1:
gqs.1:

0111:
-11c-11
cbcl
II

7frft-
*-1 TrZWF-1 71
-a-k 7TTIZT:
ebl

-Nur
traTt 4141-:

44

99
www,.thearyasamaj.org

'Ild:
411 .wetiT 911 :

.i1k1
1IUII
7rrr 1TR II
dill dill
3. ,316tu177-dTit4R-P-W4Tlyzl'ff -
1. (7qm: (ITT) WzTi 'FffA. I 2. ) 31IrriPI
3. aTTqfzi: (1f:) ikttlr I 4. Rid! (-41---1{k:) - trzAI
5. (1:1-crfuT.) I 6. 'FIT: (sT441:) tp-fft
7. (ti
c :1
1 -P I 8. 44Tra:(aK-61:) Tqz1R I
9. 11:(,=V4:) yruj-a I 10. Acq-r. fg-grPI

fFuRT uun:
- grrftr fum:

(in) (triftr)

au-4R

ill 100 MI III IR Nil III IN IN ill NM IN NI al


www.thearyasamaj.org

5. i $csoiii-gtzrrralTrww4: it-wrwmP 7-zr-d -


1. 5.-TffiT: 2. 3-17d1 3.R:it: 4. T4-41di 5. a1
6. Ititcicilufi 7. U;licINE: 8. Ikci: I:
9. -5T- 10. wrqi
---4NT:
J 1..ftTzl: 12. 51
,V-161 13. M;11 14. 71- 11 15. •-il
16. 011: 17. ITEFIT: 18. iiit 19. Tk-4: 20. 61k:
21. fciff: 22. -cit

1. 1
-r-q,i-r--0A
2. Trra. 1
-44.61
-A I
3. titi: 1
-4- I
4. k-1g: 7u-h-N
5. '4-4 1:1371: I
6. d 4aI cII: va--‹ I
7. 3TIM gTTEc I
8. 6P ?
9. 3m4f1T. ,IIDili
io. 7-
1 --
A-N
.*
-KLITP
12.-P-TaW: 1*-ff' I
13.riT: 311-4FT ATZfi- I
14. TETV4: 141u5ci*r4 3.4V:11: I
15.14: 414c
16. e..1 ■
71-;.
17. a-T4T: a4 aK1I
18. q15:0b1114: egtilqeiri I
19. 774 I
20. WT 39-Ri*
21. ftg-dT: •ct I
22. T4-izrRI
III 111 III III MIN-- IMO NIA 1111 VII MIN IRV OM III MIS 1111 MIN III Olt MIK NIB MI Ill 011 III NMI III SIM 101 •
www ea ryasa maj.org

Lrad, -
-101.-114-1k1G1-11 gscnql cPTRT5F1)1T:

Tr: Trr -7: Til 31--.1:L ITaii IT-4er cai-i,


4 . 4 4 4 4 4 4 1
.ffIl 1111, 7ffl& 7-Pi -11[11 ' 5.1qt11 TrTAT-f
'ILI
t A 3Trdi 1T-4* T-4-4 TTI:f•
4 4 4 4 4 4 4 4
1; ' i :I 3-Tra-i 1T-4*1 14-4-4 I-4R
.4 41: 74 (,,icli: cliii, (4-1: %T: TN,
1 1 4 1 1 1 1 1
.Q.c111, 1,1c11: 3-174:11 : 17i

cici, 1c1cJ,
4 1 1 1 1 4 I 1
r.1,-434:1
T-i1-4, -H 4-1

4 I i 4 1 1 1 1

'cll -I
ts t -1.,: i'i1 .101i: TrdWrf
4 1 1 1 1 1 1 1
cll -I Q,c11 -I qThi. T: T . Rd11 Tf1:

1;11 -I -i : tf -

1. fcr-drIT-g: ff,31-r-6-zrkI 9. t14: 3RTERTA I


2. 4it:fii 10. 31tcHP-174:1-A7T-d-64
3. 1
-6ftizfr*TrczA ? 11. 3Trailli tv-qck-q-rtrq:
102
www.thearyasamaj.org

12.4-11.ia:i-r(zft -r4
- .-- I
13. 4-IIWII4131T{1TR I
14. t-I4 c1it-1-741 I
15. 3-71% -1'411C1 ?

16. 'T.: TIV ?

514141 fgetzfr "5W fir TRAM retzIT


V:

dI

7. 1T T1 11K4T WT41

(1) 1-TdTi, (8) (ii) (11-) (3) dt

(4) -mr (14) 771, (2)1T-4-et (15) 71q. (10)*ici

(13) (5)144A (9 ): (7)* M (12)71

1. 7-- : ci-TqWzrci I 2. HMI 31TFIR I


3. isIldcbl: IVITTP tlirP I 4. cbt14: thorP 1r-‹ I
5. 3T R- :R.1-ikir4-1 I 6 7. 3T-
4--q, ?
7. c--47:T. '97.21T-4, ? 8. -4. Tki- I
9 P. 15 (II V-11 I 10. IT TT,. ardP-1:
14g I
11. T-4 --{. -d* allZfffq, I
-r 12. •Tfrion . tiloird I
13. 71=1 Wict),\711 %II 14 qif LW-III-1:
15. 3TfT rci I

103
WWW.

Q,(11 clIctqlP1 4 dd -
1. IPTr: .k4 EEFFIR 6. 1-1-Wf: k.15111-
Afi. I
2. 14: TTI:f3T-dTT;1).%. 7. 1:KRTIITI, 3T-
4-N I
itsei 4111 TTFA I 8. kilPich: 31-4 7T-5- I
4. 31- 4T-4,411- -51Tch.
41- 9. c114-fti:
5. f--trat rupi 317 1 10. mod: TFA I
I

8. (AI 5,-cbcP441-114-1,3411 ;R-I ul TTff -

1. TsEM: -
2. air A 4-1k14-1: AqH: -
3. W:14: th—
eTP -UNP I -
4. ffr 7rrftk Th7*I Nq•i: -
5. IT4R1-1)74 4Rtie4P1 -
6. iMIT: ''1.Tzfi. I Aq-1: -
7.t1(_IWI: I
8. 41-
404: W4T: rcfrcii.rcl I -

3Ta -zrff,

34R(1-111cK.)1T4UT: Mq-11: 4711: TrP


sizOrr:1-7-4 I
-

TINT - ci) ? ?f -ftgriN ? f*. 441rd ?


041 TITRIk ? ?

Wad -

qIe1 zr: k4-4P-Icti :zrcrFr-:Ei T4-4:0- II


Trii, cm '4114 TITTN, cW-4 (11 I)

xs 104
www.thearyasamaj.org

, - c11-4t4i 1)4 t-dtzri


gd, '46c1 -

qpimist•31-1-zrff: 9
131 Trg172TT: 'HP I AT{: f*-NFT4I tilt I
t;c11•clIcNI -1 Odd -

1. HI, 1-1,3W17: 2. .ick-fi dcb14-1,31 : 34T1TT: i1..c1 I


3. klciiti aTiTr- P I 4.ttitrftd.: 3F+17T: 3-1P• I
5. aTKPILiRd: 6. W4 rcfrif Ti-Prat. I
7. tiP4Wris rcHi qRATITi-R- gat i 8. 1-11klAii:34-1-qff:trfq-*-1-: qoP
9. g4-4 1Iikci: kiPc1 ? 10. TT i RH] ITRA idsnoti7Trt

9. qffzETP zrZWUffuilOfff -
(1Sfli:)
1. it 1-1314ZM: N112.11: ki 'CI I
2. tik4i1P ti .1 I (dsiii:)
3. 31*-1V: 34-4I (TE4:)
4. rcmi %TA I (wrIgErrzi-:)
5 ducii: tit:a I ( 1:1)
6. Si c tirvii I (TT)
7 ti c 31-Pr I Gi441.0
8. 3: 331dTT: (ctliZ4:)
9 Lifko: kif:ri I Orti-:)
10. zim: -k?r: I 0-fErTO
11. fail frri R•t-A 1 (70

um No an as mit in EN um um mu an 105
am am EN us as in um IN ow is on an am on am mum au
www.th a , samaj.org

44

12. tift: NTA


13. I I t1 fritK4q1: TZP I (1-T1rd-crATO
10 qs.)17 1041-1141,317€7 -
4-11(1,31:

Tr- zirP
TOT .34-1-4=M:

-DT
IT-
4-4TP
H IT57:

NTRT:
Q

4 Oct*
Aci

arIZITR: H-I .11.1

eh 4
NNE:

1. urr-T-d: 347-4ft: 0,*,-Twi 34N141.4zr2ft--r-ffu-i- la4-41 -


41:rfk-ff: kiP

as 106 sr Imo is us a se as Ns ow as MB NM me in sm vo as us as as as r . se an al if a
www.thearyasamaj.org

26 I d

.5R7Tif trda.

Tralm-- 1
-47vd1T,31-Rftu
r 10.4, Td1:1,
d:
4T4T: 41u5q1q-cl TT 10
111:07T: 3T4T44, I 3TMT4: fir: rnitaiuii
14-47A: aTTEk I Trqq:tILN13:
0: 31Tft I 311TIE: kftIT: ffq
14 I1
I-H : 31R:13 I fir:
Tociit ATT.: qt((ill,
TfiTsmis ctikoofro:
Losal: 3*- vicfri: I 3T-7: .1z(Fi
TITTN ,3Thcileis - "3T-Sc
trial : irbi IN TO P-TrERT 1317 T45,I2k
zErrm-d-r-41cdis3*Atvilftr"
3ft-fur: imicif
- "Trr2i ! 31q tiait

3-14: vr14, thri, kidt,


Td--<71Rar1I TTPT-d1i7Rticiit7;*0,11T4r 31R: 1ifa-Erk Trrq7R "cptu ! Ta-
1177TAT--4r: I wtii, rfri- 131 3 -4R:1" c -34Trr 7pri 9:

.-4T 33frfulf: !3-Tr Via fro 11: .ictcii It- "31


--
4---4t4Ti,
uz-d-r:Tr-d-R:ff3TTrffrt:033-1711VP I -1:Rf
-NERTRI:rri trr r I Lc1 frisTgiff,
al-04 HIRaait 31*1 I PIR-1111-11 1-T4 I ob4ctA 3Trr*-7:, TO 1 317:
iborcitt4 ITT 3')." 0.1
7ff: 3Ttrzr rcRcRe,ti of i i i 3T-
+: kcei -9-FEE 34-97(zr tia 1, am,

PiqcRo-iq 3lt4FI Ta: 114: Tr4 mitkiait I"1-Frai! R-4K: R: 13T as


c=fri cbikte.nrii" 1Z-1 ,31.1c111,1 chi V: 3141-
d-d,
111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MMENIMMINI 107 II
www.t e. yasamaj.org

1. 7-1=fi- Wr11.114-1371.(f7Tff -

1. T444t#1TITO-a ?

2.14Iuscibii *TA: aTifitd,?

3. la co-n 31:04 T: aT7R?

4. TL5771: cbkoi ?

5. Tdati, ?

6. TwT: 3 1at+1,.irbgit?

7. .1c11-1,:1:044

8. Telt: f04 J(1c114g1cpdait?

9. AfT*-1: ?

10. aitaTEf ?

11. 5,,fr-fer: 37 -4-gr i* fg-d-4R?

12.a*: 6114 4{-


4T-4,1:ET ?

13. ar#: 4)11,77T-43

14. Turil* -iei : 'KM INTITRId -4-1:12.3ctc1ei ?

108 mainsmaraimummumummiss ar n as It
www.thea rya sa maj.org

2. 7Efi qic4Hifda 1-0 i falgff -


znIT - - ei§otii.i&i, I
1.ATz11:
2.T4T11.
3.fdtPLIR
4. IcRcite044q
5. ch kcIlu1111,
6. 34414
7. ITTF4R
8.1'4
9.
10.0:
3. Wittli,tir-6-ffrcrlFTIMOWRi ( .7) f9-k -

..irtKilt v alTgi fff-4- :


PEW auft fq- 1
.T. TRI cpcia it e4i-d--4R
174 -1
1
- -RE 34749-
al qc1cFcl: 314T41 1-11Rdllt

4.1-IIc; tifd k;ci fMg-ff -

tiEN-c1F: - et)

Wriki-c11: - Tf 0

um No no an um am um NM me au mu mu Ns as ma art Er an an au as am re Ns Er urns 109 •


www.t earyasa maj.org

27 .--FTE4 dci
1

rjArichIk:
il—da (2.33 — 39)

3421 <4-) i=41 I


.-Td:Z4tilt*Firg .P:TTIII--T4TRzIft 113 311

3.4114 - 4 IFTP=F?ARP4P
TT~dc 113411

gzi-KurrItR- J-Rel-c) WR9-E:


TT:0 Iff• Trp-4-44

3T4rw:r4r<i74 • 7:7-q ft2:FP7r ffq-rrTM:


-frq-citici TM:14 ctt-II:kgc 64,113611

TTPT414-1W -FT '3•1*-{4 1-16-1, I


3044WicpciPwiti: 113711

cpccil9TITTFTA 1‘31q1

T4P4T-R4.4411-11c1TiqF,Tzthi 113 811

7IT stjuj I
VerTive4zgrTgrzi-wri4-4 113911

7,91 -e;TITTP tfaff, 31


--q4Iirt§d -

1. aftr Qs-1011w: 33-Pt- 17a: 1-15*'Izialtik: 3114fsE1R I


2.74: a* TRz0 trral t4-1 461t446-1
3. aTRAI-II **Fdlzfliftk-Ti WZgte•fiR11
-9-14 44 3-1t Tiwdi-TRTT:
4. 311 kci I kch : 1-1173EFTR:f 1
-kw93Tizr1-:i --er 174: Alg-{(zi 311-77i ch Ni I-1 1
5. 3.T1*1:rlf
6. cc11-1,33i 1 chRttifii ?
7. ct413-176 6E11, 1-AT41•R "9. ?

110 asseasiumuommionanaraammalmassamemisaaa 1111111111 ma


www.thea rya sa maj .org

0,7F/A -1--1-14 N1-1,1J-1

OW CI ▪ Icic1: r-1

74 ON 41 -
0131F2T:
-F .qi
d
– 13E1-21

3.1 ciN1 ▪ v--1 1 : clIc1I:

74croiR 1
11 1-1 u-1 41
3.1 1I IHIIH

c)1 141 I cl ch
ntrtArrtf
ch te-I chRtel2T:

oh te-11c1:

te4
aTig4itT,

3;1 ch

IclIc

31-r-
o:r4crth14,

3.1

-o on on me no pm at en in in me nu me in rem um in en en no es In se se au no en 111 al
1
www.t yasamaj.org

;111=M1■
1111

r
*11--1 ,--1-11zilqW-A11-1crlid

iTratzrff: I dti-11K1

EIIc1t44

TifgrtZW

5u4 I
tgl

gmmi
arr-

trftliEff:

l4 11

- k"71TIT:

AfoisErn:
4W411-1:

EN 112 ■
marmiamavorourammanesimmairmourasson
www.thea rya sa maj.org

0146Erff:
W-
r--47zrf4

1—dzA
71-

ch toI I +-I

p.utTrzpsErft

d :
(3.1) -a-CF4

1. 'ct qr44,1c.-1<cialRtc\Liluii cvcric7Rkt\41 ircNtPi fmga. -

3-<1 - TIT indimcs-cfriWR I TIT indbia-cfri 134E* I


1.Tiff: 31-4-dT1W ?
2.t I
3.Tit IT4z4zi TON I
4. 811 i:cT tr`471 I
5. cievis aTff: Tri 3T-4114: I
6. T TIT* I
7.7WTPErT a1T-040 -rd- P I
8. 3.1T4i I
9.''TITO 3931-Al I
10. fum--#TEP-17510Tql4 I
11. T*4 ii-cEsqii:
12.3R-di Ak41. 41(-it[Frq:
13. crloi:1:14‘tr15,.(gitt.T44 I
re Nu um Ise me aim imumus so an mu on nu an um gm an is mu mu um no um no um nu NE 113 •
www.t e ryasamaj.org

14.far :1
15.e.4 3-T421. 1
16. 1
11141-TA ?1:1
17. zrTR: ?
18. RV: ITTliWT I
19. 1-1-
4: aTOT-*-i (4144 'aPI
20. q\e‘i afiiTf21* I
2 Tic4i-ed— f.oi 5T-4T-E1 -
,t 79
1T-4-rff, I 3Tqe1 7q .

1. (giRba4rd ? 3*74:1(0 (g1 4t411 H 1


2. TflTh ch413KRzA ?
3. TA IFANPI ?

4 . 14?:41-a T4 I I Hu4 d ?

5. tiltiActdaN chRt4,A ?
ch41 3411
11TEIZA ?

7. 441 kcilet)fkqR, ?
8. 3TFTTO "ft ITTFA ?
9. roil ?
o. -WTr-014 NIGErN ?

3, if ,(WM c'V„ c\LI I rul


ii6R1141TiktqfZi I
aP-T -dTail6Act)Rini311,ziftrf4-
- 4--- II 18.58 II
65,-cbR1-11 31-64R- 7hFzr
-P247 cqcftlleRc) ucpRH.vii Pitilk7A 1118.59 II
~a f rr
Td4--R471--.11(ttattikelciqi)S1118.6011
-srrzT4 44.-i)(2
44-Rc1144-6-i cTT4-41:1,1116.13 II
wr 114miaumrsw„o4Nnonmuviummumilmmuilmnmummmm
www.thearyasamaj.org

ci qR1I4I-ttr,91:03TraqiTTMI
icut1NicwiFITPW1431TutzFRPRI011,1118.62
31T- SF4T-
4qqFP -swhsr-ff-TA-gPTE

-40 -[';ErTftr &AN 4N711-Ircli-IT01: 11 16.1511


Trtgral4 V: q4L1141:1Tri I
4E 541.14 Tel:A 00174zeital111 18.64 11
41-161
`1T4TETTZET-
4-11 1ekRi411 18.65 11
:f4t.TrfiT 1-114 qllui
3T II 18.6611
711 chic) 4d Ti: 1
z[TP-4 chIM %TUN. 11 8.23 11
707(4 T4i -ff-A-9- 4Tti-RzA
tRi vat 11 18.6811

- 1. 7ral -44 I
i3rqkzIT'zig11
fdv.ikaci q.yolcal-131k/r4574147,11 9.1 II
4. 42.N7Tui ci4d, fffUff T-
1. arq - edisEA ?

4 3TT ti)Hollt.R: 074: 11 41ricilw:


2. ird"R / Wdet / 3fti trat (04-{z0 441 ?
3TIkHs, -

3. 7A •-ds 3.Tti 3TPM: ch4i 3-TTTIIREEFR ?

.3101 -

4. a 4c 3P-Fr 1-R:r 1141 sn ?

37Ik1-1, -

5. / 3-14. R7471% of TA. ?


drib, -
.
I

IN mu or au IN am as am no wilms vis No IN as me urn se me off an an Ns am au am 115 •


www.t e asamaj.org

28 Ri) 1-TratsErR ?

-mavr-qff-zrr (-11 CWT (lad -

(-4ta-roz: ktris,+-44 cpc,41 ciAcm+taTurd--4R 11-T411


1:ftaTZFT: 31-1EfTri cpcici It I tr-(1 R-174r-4, l a PRiqmat TF: 74 rti.riqPI I)
*Tict-a-Rawr 74 -Wiwi Ataal eg- : 71-ref: Trrrw: 1414E4N ?Wm:
aRt441 ? 3T.P4 aTRIWM cate4P ? 3TKIT,3* `41o1 4P1 Trri
O 4t a Rt441R-1 ? af`43r rraftY-A OTrgr: NIull-UKAZAI rk.TrIrr: aiRritizA
ai amt.gT
5 IT M: fir: TITITTgiliff: I 7;r1k4 - frr-At, Wit -at
HRtaPci I kH(4 ;11(11 u wit* trikizA I Ta.: ate'441 Tgr, afrotoil IRI
gitWff: I c1O4Rmilci,THR: 31‘74: TRui-SETSWN I
Wict)11,c115RINPI I cbRte4r41 I *SR Tff: :=m-rffgi al-
1144P
-rffrT)1.71-: rati -41774P, .31-iciik.isici aT31-r9-ItarP 174 kiPvi: TEJ-47r:
frikaqtqr f :

al-ff: 3TictmiT,3T- 74r 1 -*-RATi -4 41 te4A I zrff: 3Tgljlit4Tt 7rkzra:r


3T-14 4-r-qsrm--- Meit441F+4 I .ffff: a-r gic.4 Tr447rrN I -ff-‹r
-51-4kzei 1 3T2T-
chicbt:41. 34411
-ziiiiP I -421-4T34EirM: ViquiTRE I 344 ,7firelte46-1 14d 51611ANIR-1
(74 -4.sra'4r T4r `34.- 3371-1
-*-44 347Eri'q
#4 14,44 cpccii 34*--*-44 Tr-
4WI .ffq- Adi tReA I)
le 116 susimmsthzilimasessomminessesurelummuirmummenamilus
www.thearyasamaj.org

1. 7 1Sli N.-11.-111-i,371 -r-O-Uff -


1.11-.7hkg .w.: Hikte41::a ?
2. clIrkl: :14-4 -It . itigif: ?
3. 1: f 7 4 Iticilt?
4. t11-W-I 414T: :?
5. 3T 311-44: % -T1-R ?

2. 3-INI4rAonci . 1e44-i,3117NT1:13TikclIcNbil N.-1 .-1 4-1 ul T- 7 -

1. 31i-44: 3T&*-44 Ad i 7741:4 I


i
2. clIcIT lwr '4117: 11,.1: ..5[13111:FT4Zrff: I

3. al-ki: iftiftf: +itcicbItc115rquiP1 I


I
4. cII•ikl: 'ff'ff: arseTzrP I
I
5. 3T1---474:Tf `ITAITItT4T: 3.1.T cpcici it I
I

3.1T ciictii-11 . wr4 a 4-11.14,1oc,Lii ulf-ffua- -

1. iR *Tft-dri: aTira-r7a -kfit--4.Tili wiril (114: 771-r4: Tram: qfttsEA?


1
2. -ed: -aTI:filT 11t4I1 ?
1
3. TA *721T cI NI cl Vgi: 511u11-1TikTA I
1
4. cictR-clIcl, VW: 317g: TRut mlw.i 1 I
1

am mil of am um am ma ma IMI am as ma am am ma am sm mar ma ma am ma am au am ma ma aa 117 •


www.t eiryasamaj.org

5. ** ci I-Ri: ffff: 3T-Te


-4'/P

6. d4111-RI: sikcichil,d15 cf.) '24 gcl

7. cII-RI: f: t: 33%T: tifiltei rcri qTtiTTE, d4altiSlcl q133T9ThsEr I

8. alt AR-FazETRE, 3T r c 94te-101 I

9. Tff: -ail 3AA-zrftr, N 011 Htell 1-1

4. .7-11(144-11-1,4,10 - - • . . J I I tszi-T,f-JTgu —

411-10111c-1041 ul —

11
-a-wr-
o-FTrRr -
1Traisztrart -

5. tlT ramp-11-11 clictql 3-7 it- 7.9-MTP 1TM —

1. al-r-4-4. cpcoll 3.77d7T-i, I


2. 41 a V41 H dig R. fk,4N
3. WU: Tgv: 511u11-144-4ff: I

4. ciciR-clIcf, 31-4-R: -srrcpsA


5. 3T T: lirdwP, ar trr- Er
118......fiummomummai•mumaion.
www.th ea rya sa maj .org

29 Trrut4 *T4 Trr-(

311-4: z2,i-rff 31-4-a-TR I TETTTIT. 3117T— I

d1331-F-zr
fir: -M1:7- I 4lu5011: th711-1

n Cs,
I Li ` 1411q44.1Ciff: I

traa, c1 E -

1. fgiTFT. ils.,4117-4e
--R I 2. 3-11ZIT PP:Mk-lei 0 I
3. :'qE1: Ird7P I 4. 4'r: -4-Tif-41TP
- I
5. WE: .-rTzfrq 3114{WITP aTcRefritdqr4, I 6. PI q I: 1.0-Ti: I
7. 44rd: qlq,. IT* icacpcicIII, I 8. ljgq: Trrd-f
-crlwrig3-TpflaNsrrch
9. 1INch: 31)-Tall SII410111‘1 4-4 - 14-a--
10. 7,q:'R--
En mu um wa is am sav am um so as as an am an ma au am am au an az WI XX ON In V* 119
www.t asamaj.org

i
l

11. TI MT 4 OW 1ik1rI 12. 3174:11,TV I


13. cilictvkq 311:0 tr d- 14. 7-4T: (4-Tzt ATt7 4P
15. T1: c:3 -SITIRciI 16.64 Id N -5FTIT4P I

Lici id -.111u1 -

tis-,44-11

3TrAlzi:
in 120 nimaramaimanalummunissisainalmminommilussimiu
www.thearyasamaj.org

faur-e4vr.
fir:
419-ftizrR IFTlizFR
cI: t •

1-airds TiFFrwarriT,
2. ThaiTTMzi4T4 alk4iicf,u,,eud: 3l-FT-4R w4fia- zrRIY<fftvi ct I cm -
3-4T - rc;Rie.(14: - TRZEk7T: = rcRldk14: HCV-4q11c1s 3TTria-49,

144: - 410411(1
srpp: -

tqfk-Tuf: - cbtl.61),z14:
- 4R471":
-11TATRI'L

3. r-dTkl TITU: 3TPTM1-'0 -

TrrATR''t -Trp_TRIT 331z1T - chlg fl - chik4


- TrEO-Air, tErt - Trrt - WAT:
- u5+111kit

x k: 31-P11 intiRriica tlittFr (2-62, 63) TirgkIrt q@z1TR fouff -


4. 3 rcHRI+4111: e4

3 f - idtfzraIRTtiVI: ,11t1; I
ratiquiwk
TWT:
1 WR:I T11T4144 :
Ak

I 74r4fg: 9f0174TE:

as No yr Ns No wm am as re am am as am ma sie al UM UM gel au to so INN se SS on WE at 121


www.theIrya sa maj.org

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5. 3.1TWOPraz1.1:MzE di•-■
=1cRc4JI iTQU4ITZIU

1. Trrtigt4 5{1: I
2. 411 ,411 (4: ) cif
3.Af4T: (:)tdlcnrinI
4. tf2Z4TITFT (7M1:0 4 11 CI I 14f{(TdI
5. f-r‘t.qtc-ici-u- (mict) ( \t.t.):) 3TRIT-6-rg I

6. 3-11411:19: ( aLg:) aTTIF It): I


7.TZW: 014-1-Hq.-ftt4i0 31FT-0- I

8. chui: T (1-4)

9. -T—ITS.11t+791 (T1: ) c-1ii,3-7-4* I


10.tmit4i1+112i 31
-q: 3TrTzri
sI
11.cptul: (TT*-T) WT,31-Fr-d--a-r-i, I
12. cl-IcIlk1t-144 (hT4IT,) 41c1q-c1: I
13.muf:
14.%-ft/Tr: (wPrit)
15.344: (3TFT9.:)Tirrrgt4 kcilvatti

122
www.thea rya sa maj.org

6. ch*I-Iict% dH1t I cH.44 34rOuT q9-iYaKklit arm olqc1

- 3414:RT47,1-114dlt;INFtic11.1,1

511k1c1I-k

:(
QS1c1,,W4-WitrPT,s3-4 146cl

- t7T 3T11-1-4R 71-0Tis ? 3-174T44T-d, 371-7 is*T4 34mq, I


- Trip: 3Firdmi, I Tr: Hi4-1,1:
- ?
t7T: - ! 4..,,sitici‘eir: Iq-4:1 e114 31A71
dari, TR Rim lfA.:
kg.; ftrufki-
- .4,41 11644,3-ITTFOH‘?
t7f: - 31f I ir474 AVIMini:
3wrff-47,1 sirdam, -grg II% 3TRII, I

arolzriT,

31 - - - -434fT: IT*
WM,- *44i 31Z441:rtr I

123 s*
www.th r asamaj.org

3P-11114:

7. 3-TP1131 4711:6 "*:zi41-11 1-1, c11-n ci~: Z121Y<IffuiitITRINTZM

34► - .-11RICT •-lcri -5P0 I 071'0

1. 'qt: WM: I (Ach 8:)

2. Tr I (7')
3 1-11111: kiPI I (Tr-d-*-T)
4. 3-TRIZITIfiT3-71Tra IT-
4ft I (1-4-1(414.il-f)
5 3-17:+z1 . 4 cptul: czit: 3-14-ffs I (ciicict)10:)

6 '4.74. I (6rtim;)

7. yr-d-ft4 3TRizr &ikk44.-ciT11--d-rarFi -*ci I (-tiqs,,,tio:)


8. ki\71/471.-1H, TUN (Tzrr:)
9. 347a-M: Tk-TP I (rilth)
10. trr
-q--*-r- tI TuI
IL% ! Tri z I
14--1
- I
dactiw: 3TraisEA
Lbc,i-51-rcja-P ,51-11:
ITT-4,1* ?
%1-q- I (- 1-":)

f431- I (33-F11:)

3TM-13T 4PIrcich1.14: 411;iic111,1

rE4q. - TRIT‘
8. 4-1,,,301q1 1c41.-111-1TUTZ4414 / aid
34tRETRZhri: — 11A•Cceiel 41: — — — c4.441W1)11:
— alAR-4-41-4;41T: flZifSiRiAlgziel)11:

341 - -1=1-0:41iqtk-4: I kii,co-fi 41: art4REiffzOrKER: II

124
www.thea rya sa maj.org

al=11111=11

3 o l: 4dt1 -
411-43ft:
dTIZETIT,
--*-Y1t101: -k5frf074

Rtired. ki.s14+11c1, -craraTM,


FIfFT4 TdrafP:L

*MT -1r4-)1C1 1
64-is-k1c4: . 5f114
-Irchro5.! Trailzrfr-L
err: TralwR
cii..0WR :1:13ff
it11411-sl rel-lei R1-14111.11 c1 117MITs 1
44: TN9, II
1411c114-11-111-1I tr41-

(fti -Ik144 fq-d-Zrqui cid: U4 -51-r9)- ,q-4-wrzrifirr


T-- r Tr: 74 wrAM1)
3T--4T---a 3FR 7-4-Arff-ErTga-:
cbikitoci: 113.1411
(k4 31-N 3-TR" 1-115ET YIDiafI 13 1r8chRuld
dTh. 141:,
1-1- -1c-chR111-617-411: 37:1-K4 chlkullq)

wra-711--diRbr..q_ft-d-r

ITZA d -01-cli II
www.tF ea rya sa maj.org

30 ohql ?

l it 01.-1
IT T: .1411.14 Tr-d-w-4, I qq1 Tt-14iT 14:c:41 14-
A-4T-
0.4 i (ti I

7-
4R "3Tq 14-4-
4TZE 3T- rffr- Er TITrzr: ?"
Clqf IM4-444-(Z(T111 3711011-1, - "-517: t:,1111 1011q,144-141, aTF-
c ITTaira
111qq44-ci '114 rt-1
P: MTIctuT: tAlrdri - " 3fe4Trug, Trurra
4.41 ?" *rd
aril T:
1. (iTr-q-a- I cF4 o-temiRuft 31-q3TPT I c1 1. 1 ,-qr 14,Tra4-- -
6.00 - 7.00 - z1)71R:R1T, 9.00 - 10.00 -
11.00 - 12.00 - 3.00 - 4.00 - RaTTrfurTi:
5.00 - 6.00 - 4ndiuRFR 7.00 - 8.00 - Ind 4s-iM:
- 1. a46.00 7 4i d- I

2. 519ffR I
3. 3M-Ot I
4. T1141TENT-44:
5. 4 1)(11W14
2. eilAR4crii rti -
3q1 tthZ[TUITZITE155c11-RO 61cI31q0 ch4 ..(-1-2-rd-5P-FiBTIT I
2 14-4T-0A-TuPTP1 I (12.13 - 19 )
3 tdcr{,ictclIP I (16.1-3)
4. -0-4W1 fd3-17: I (10.20-41)
5 rcRoRc\4qqi.-11-1 I (11.10-13)

TO:Rzf (111q1 I:TT: 344 Ird-P -


1-64-1 qd : cfrq 1-Tird-g3-TPr
347;IT.ff: wraTftditral I
126
www.thea rya sa maj.org

31 ct-SCI q1.1
1.3TP. ?

c1,V1347f11114,3,A: Odd -
aikii,/ 3i-tr

0111: - 34T7T4, muw-H:


- ?
- aTPTI
- 1:qI w: Tredari, ?
/WE: - st1T-4, ! *R. cpcia fris trraff49, I
- 31t1T -dfitiftd4R1
5A-4r - 3T4yaali grocIcicil I
31N14: - -41-14,174471 Tra zr-<razi
fitter: Ict.14-1: 13T,
*rwRss-ccilk411 I c1 1 1i .1,(-Pipis Ta.wris tra-m:
wAT: - ATR ! 3TEr 3R qZ.fqriqri turg:
31 r9T4: - 3T-ti 31zr 31t q-TR:F I
t'41 Bari
0111: - Tag IT-4g afri:R!

1. ch)t4 q1641-NIx131:44.42krUtri told -

34T -
1. isr: trr-6-?*
2. 4TdTff, mi,V1(4-1,

3. 44 Wff
4. is 7t*T a IZ cd 10-is

5. 3T 1 iq-aRr 3TU 3-7T{v1

127
www.the ryasamaj.org

32 qt4:

3-ca: tra-ff, —
1*-q4*/ : : Welt\

3Pa:711-4

3-ca: 11,31 c1 I 714' ItsTT)-NI


iTTRITWich,ITTZA Gil H4-44-2 trA C1:4 3714-1H 3TPi

313z1T11:
1. 7ItR, 74: - -
1.lftg.
2. erfErT• I
3. OCrUft
4. 4ich1-l1tickei• 'r-de
— zr4T4 I
5. T4. Tr-- I
6.
7. ci(1,71i. mit 3TPr I
8.Iftl:f. '-114) 1)-N I
9. 1.9: I
10.11 -411Ti, 33-4ff--- I
5R-IctAu) rigEt3TWRFEr 51.1111: WA I
3ratl-zrri a~rr— iftR: 11)74 ?
128
www.thea rya sa maj.org

33 ceictcalrlia (-Rrc1-1

.3 : 787, 3.Tarra.-
ct,u : - TTIv4 ! cbuT:
7rItim - u ! %TM tR: ?
chul: - Triwr 31-47p: $11-1R6-1
plvq: - Poirdi ct► ctx,f1 1-1q I ti i1 cRi
k1,34 q7c11 -ffi
cbu — IT-d-R3TTN--4 chcA4RIccil 111 41,34cicilt3TPf
30 14, I ?

TfrcR: — BTU f4-1-ii 1 3TH 511dTii TT


chU Usci 5R1 1 4:ff WdTh k-10111 -TT)-R4

i;ci► -1:1-63-r Yeld —

9tAI4eI 1.1 ctc:1 I •c1 11.1 I stAV-11 .1 chcl I•ti 114{

trra- r ti-FrR
vr-Trr

IcdT

3-ft-ffr
cT
d

fa-kaT

qR-Wf
7f-zr-ffr

129
www.thea rya sa maj.org

1. zr2kraffift-4 ,4171PITzM -
11cci1 2. fm70.
3. tr7z1R 4. T9zA
5. ti
c 6. TrRA
7. -1=A. 8. liCt
9. -P:17-N 10. 27-ra-1
1. 12.
13.1 14. TzA
15. 16.
17. WzA 18. 2T-zA.
19. mici r 20. ITU?*

2. oficmif:f ul -

1.
2. -4caT ch4T-41 I
3. 1-11u501.11 ---dA" I
4. 11,- 11.1)-Trri,2i ?
5. 1c11-1 3ctrcl : 341 cRICt
6. -ffq,t1T4 1■
71H-ft-4a. I
7. : !Rzirrci glPa i
8. ATIT-44j---r ,Ad: 14: 4-IceiclIzi) fd7A
9. ctrci fa-r
--- r -..4 1-111'qq4-14Th
10. *114-11*-Rif=7,-,T47 3-TT-
4T I

130
www.thea rya sa maj.org

3 . 421.)-17TUt c lIctqaqk41 el)' 1 cf(11`1"1Rjr


- 1. ciltul:4-4Z11: 3117:h: 1:r64 ZW WIEPA I14-41-VITZA

4-dzh: Tr6i Y.TPutrrzif Tr-q i-trFA I


2. al*: ‘aTg A-48- 7T 4' fn q-< - 3LIRPGI
3. a.q.W7-4 I ti,34 T:k.q
4. al*: R=Ratoill-FA I 1-frd: IT-4 I
5. cpwi: 31714 'Rcei 411C1 T417A" I

6. tja117: t1 I-1 I Te4-4Tui kiliC1 I

7. I: 174k ,311.111 I 7rrq 31-FA I


8. alk: ruwa 4T471. 71111)- 1T-
414 Agi4 I

9.Zr)iit4: 4040 IP 4
1"-- airoTTA 114 T4P1
10. riii+R-iaiTgA Iv511:
c
11.art:Ti Tc
12.\Tn.': 74-44 -5T11;A I

13. zl)irF: TR: aTT0TP el)•71e4 I tliT4 I

14. ot)liaintF: -F911 . 1 7: 7T-zr-


15. frolWiTri 4iR.1T -1 -q-rrg-51-ri*R I
16. at: 14-- I 44-{killi I

A. I
17. 1-T: 3ltETIT4%1174t 1T-

18. frIT: si I IT* Tkiui ci I

19. I fTrr -4
I-
4P I

20.

aT44431,

calAcqq: rRr 3TP. I


moo um ow mu ors imr min mom swam we ow me au mis OW NMI'so sos r. oso mos oom ow au we mem mom 131 as
www.th a ryasa maj .org

34 3-1-gge1.:

V,(11 2..ITT-1 : traff -

3TRft
onlomi
Tvr 3pa-F-4-4-ffm,
dc11-1, I

141u5c11: c1
. 3k(1:1-441,
3.7FM: rci,cill-14 -11: 347R I

3{RfK
P: IlKaT

31-
4-1-
d‘ - "341: ftraTrr

1(11-1-4ff:

5141I: 13T-d: IT-4R- gasRrt


f'd
'31 Id: I if&TE: -5C-0 cp(1011-tekl, "7q:d
o 3T-0:i 3414
11I{ elu.11 4-1 I 3T4-1-r 1-TrTsErft" fn I
vdt I r tilua4 0 if
umaiti `341-Erred--0-if3i47: rc1ti RIPid R1 I i.cjI*ci I
TT: 7"{:rf I 4Iticilt I
tr-{-15A-FuRzilT-0,34rM TT: 4T7cNI
4Iccil 7- 7q. 3117: .-15k lq I
1TR: 34T{:k I Tr: 31-41T3-TrczflitZTi — "1.1Y ITO ! f 7 pdT7, ?"
cl I

— d 3"ct)c111,

"-fffg ftr IT-ark-F=1Pd: 7Pr ? ilcoiwzrq7r-gg: 31ft - rPr ? -


s=frriT: ITL3-4RI
11.-cR.c4u1 "W1 W-qt, tt Zi:

132
www.thea rya sa maj.org

zr)T141=iPT r*cli Tr:pikui 3TPr I 74 d *HO cprii Tfuff:


1.1-qTRT ? TEr-{zr iftuuraTzrr: Tkilif1TR: Wr-4ff: 4: 11:11:1 -*-r Rkdi N a{ff:
7a• 3 fify.ticlil PiAi cpocit.taTP" 1-C1
kitti 4ff!
3T4-47-d-FOO1T440 1-1(cl 174 3firri: trOITFr2T: 3T1T-

arafTff:

1. crd#4itra3R141i4 cFcciNtelel 1,01


- 1ff

2. zriTY41-714 clIctqgq IcaI 'row


- Iftur:14-d-rEA: -T4%
if*: IT--4R I 1,4,4R
1. Tr: ifttli TT-4r 31--4<
- -,

2. fir: wi
t

3.7d: tW 314 1-IRRit4H PI I

4. 34BIT: oRai ,34 1*.i4iP1

5. stfluT: f4TNt 1lccit 3T-


4411Z—dris I

6. 3R: ul4-4Thr I

7. 31t .kirfqi 4A ?
Tccii Tfuff: IT-

133
www.thearyasamaj.org
ST-4-4;EI
ri rcickc`Li ji,

: trad-, - re1LpIcti1l-c11

- 14174ff: roRcItc\Y-131-
4-0134: i 3T**?
- 11,31-0 3-1-K0 dckkcik.,ki 4t4-zr 3T4cr1. I 3T- 1:1,o7f litm-fra.: 14: (pm
Trul-ar (-441144-k I
- ! 1Trr-4-- TR4 ?
- 4Mk1•1 3TSErte to49,31-44z( 4r: Tr: cptui -7i-F
-4012iffqfff, I t
-15EITR[ I Zrq cptut: 'MP* 9*:
ffq -r-4- 4: T4: 1T-4-d* 3* iik)
Tdk-rig: - 4d0.31i4 -147TTET TON: 74: 3T-- cpickci: ?
- (1‘71-1! c14-1..10-t31: 3-1A -PIITicrt4Zicr-t—e4 tra-dri, I Triutrdtiiirrq
TriFf (14 -PraT: tiFF: TZRZi qTr-Ti PIRTGEi fusi
T24733--awrtrTizrOafcr-dri*IT31**31-Tr---dj 3TP43-RT :
Id CP'd I
3TatIzrq,

cll 34ti4 f*i fki IP *tiv4411)

♦ cat 31-wrR
-.
Tiefffl kilKA
WM 14A
-+
.K-II1- 4 (0.4\3ei ci
-■
41(‘:1 I 3T-41T1

tirg: 3k-R.11 34-A, 44q?Erur-e4-4(- zi 4,m(qq: 1131-7F4,


31-Retzt - Trrtft y5Ictifcllr 34d 4i1 IP 1-- RtdaI R-Fr
Oljt 134
www.thea rya sa maj.org

: traff, 7f-dePf -

,34chk d

fd-kl:FR

P-TFRA PzErr-zr- TipzurzA T.R4RT


*RTN tiq d Ti-P;izEr
T.F6F4
-q1:1 -Ica I AtriTa -5fullzT

vr7zA km-4-zr-ffr -sraTrF-zA 31 11:1

-Tti% -T17 T 31-FTEP 3-1TTEET


%IA- -P.TT 3 A 322,171
1=r-f- T 1:*(N T.R5FLE
4T-d- 1T 341
14-4% 3-TTK4
-ft7A- WuN -4RFT

ia.T4 i
-fr f-gfrO -,Tf
%-rpT4 3Trr
iEr TrPITEA TT
a-44 af'd trft-4-4-

T--- t---T trikETO tiftiSt7T

OMR NOM OMB MO OM Oft OMI Aft MOO MO MOO OMl wl ff se au or so re au r us us us 135
www. aryasamaj.org

3Ti-NTR :
1. 7447<rori ut Iowa

31-r + + RTIN
trft + Truni-N yitiIUI fa + ITUTZr
+ ,3cL +
+ P-TiTT4M- 3T+ 1T-4M.

TPT + titt +
1-4R + 31-Fg + 3Tfirf
+ WITzf 31 +
+ 317;1)" 571 3e0- Wffi -3T-p4

,11T, + 3T1*N
1 fa + art fdqrzi
TP-N-74 + tr-tA qI
Aftkzi + TT

2. 01 ftiTRKT4 fFlga
Tq,* rqsfrit,Ni -N-

1 .14F-Lvq fir kgral


2. 3Trtrzr
3 q q741 Tr4SEI
4. facer
5. 3-
4-RT
6. .T11:174 W4I9 lca
7. 1-4q-r4
8. 3q,tA 3q,t4ld icci1
9. i;ura -r -srf-4T4

10. 34T--(4 34.171


11. ItOT
12. trit4Er yikti car
13. 3n
e?-1.- T 3e4T4
136
www.thearyasamaj.org

3. .421Y<Falii e'qe*"clko-R.41 34Z44R qIctigsq 1)•71P0:41 °Ncl

1. 011: rcithri4 -5frdlaTi, I 711


-8-d7TT I ON: ciS1104 -AFITir
-67dR I
2. kiciWiktritF17 I 14T4 ql(ul t I
3. .iciiTiP:rTR TzA
4. eilt..17: 3-1-MT41134(-15;41-cr(9; I I
5.411f TerT kiel-cOrcl I TR: qR ,P.4.TtfzIN I
6.511711TG)' 34.1471-ZA I ufT4'Ttth. I
7. 7441:01:1, 3iT 111g417q 3Tegtzr I
4-N I Ri-r f-4-% I
8. 1-11-Ici: *cIch4uilcli-k311.71-
4-57T 1 714.3.),
9.cif3q-4711
10. q)411 f - 341 i i1 I *TR 31rwt-
11. t..lali-1111)1 4-6Reircl
12.11-I9(3171 31-A I t7-4TEITIft11:4'51-P*M‘ I
13. 4q4-1T1H PizI1-11R1 Ifr4P-ITT:1,344-Th. I
14. 714: 4 W 1 TIT 3uTTI- I cpc11-4Ci: I
15. i
-A7Tut aiTtAI e41414-04 .-{% I
16. ;I1-11 -4RRATRIT I TR:44-q31r*
alcrtni:i 141kqficiqd -
1. *g41Gic...i cticirii7rffg I
2. 3-17143c11d74 4)111341 I
3. TWITT WRIT trd -{:1-zRzl. 31v1T-0:14a1T Irt) I
4. alTO:RT 3i70:114# 1,zi 01)14-Ko4 'i1 I
5. TiTzh: AT34: 1:MTOWTTRITIltuI: 3l41*3ctioill,
6. RiekulfUT4: T11:1: rI
7. zftTlfrf31-ft 3l-4w
----dT: ch11-11-1,341f9Ac1 7-4-4" I
8. 4-T1:1T41=NTr
9. c-01R-1 WE 1-Tdri,f41:1T-4,*el I cl, I
10. 1:1: .i, ■
=11rti I
137
11. -Mzt c1a t1.j Tf*-tdt 3T-4-<.ff,
12. 1.111 T7-4, 71(et 1
1 -diT 7: ' --41:14/Tfi.

4. chi*kstilcilificIRO 31ra{4-VQT-d-FT -
1. Tilv-4: (T4+Ti+TR)q-
4-q-IT3-1----4t,1 (1.2)
2. -71.-4P:1- 01*-1 (1) f*-(Itt 41-d-dR, I (11.35)
3. *17-
4T-47. (9) 31.4 1:MTRT I (15.14)
4. 41314: i{4-6-4T4 ( 1.12 )
5. Oct (1T) 3T1T-dr, 37-14I (13.12)
6. T7R=1. 31"-
dif (1111,) *44-9 7.rzr - I (14.15)
7. Thi
-
1 -1:1 (-4-
4,) Tuff -.40I (2.9)
8. t1-4: (41u5cit oh (170t°71,3T4 ,I (1.2)
9. Ift'sri: TO. (WI) VEf -d-TA I (1.12)
10.17q4: (el.) 311
,11:1- I (1.14)
11. 71)17: -5fTuTR (NA) q-rI,31--q-Pra-r: I (1.33)
12. qzi kcF71-1 (Ti) 1.1-d-P:r: l ( 1.37)
13. ait ! c if i (31-a-1441,) act)11
-c4q4R41 (2.31)
14. +-i 11 31-4P:fif 1.f" I (2.51)
15. 3T-
4T-
4q H (FM) tRiTPTL3-1-14Tr- I (4.39)
16. 31t, r--zR211=f,*1-4'14717t CFO-4j 3f
-ff13 I (4.42)
5. ch-IRLIkNIcil "TraWi 7111 trk7-4 11 crviko c•qq..ci qf

1.2 r T-ilu5011-11111-1, I d-PI-dM,11 41 ....I


1.20 312/ af-
1.20 9: ,itil-0-1 1-11u.sci: 1.36 U14717-4,,R.: .... I
1.37 t.c1,31-t TE171. ? 3.4374 0: 1# 1-
4-4T T341-0:fRicf, I
6.12 T,
1
-*-t-gf-4-: ... 6.12 31:fr
-
474 34714 .... I
8.12 fickIkt1lTizflzf %14 *UT 1 8.19 TOPT: TI7dP=1-1ff ifff 3E01714 I
9.13 3T-d:Ffri I 11.35 Wlq,!I c
ti ti
c I
18.51 'pT1-0:1T4 -441;4 I

138 IN On NO SO fa VA al all wei NI MI


www.thea rya sa maj.org

3 6 3-TT44 aTFOR*

/ 3IN/7a / d / go,
rf clIcto-11 3-17c110c1

1. T-41.: 71: feeT: , 4114: , Pi I


2. tiTc, I
3. ■
3114.1c1, , k rdt4 : TP I
4. wra-TftaT 3R2TR-It I
5.411-1141-11.14): 11isI
6. 1:171)1T: I
7. (-1 ks4 1TFA 14:1177fi- I
8. 1-LPI:, aTTIT:, Trq: e4: 14-1174ff: Wfft: aTEtTT I
ctiZY.11411f ciRri1 tichRtel 51z441-1 cleld —

1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 7.4, 7.16, 9.19, 10.3, 10.7, 10.9, 10.32, 10.34,
12.18, 16.4, 16.6, 15.15, 18.14, 17.14, 17.15

11-87 -

Tril '46 cl .0-1: TA I 11R: TA I


. tEd.t I
* 3.17 1714: 7Ff: .9. T1. I
* N114 64: Tti: friffP I
3T-(:;:ri* trftqi (-11 H 01 I (-4 H 1c1 a It1Z 3Tt I
rcHz1V-11: R4J-1( i 3TP. ?
* Ac;11-0714 c1 4.114, tHI t I

`.9-' *Pi 3T-644-€4 Al 41:t-E7clq:TeLP-11-1-A I


3" -F - 34-4 A--4EF
- 1-1111 7.E5- I

139
www.the ryasa maj.org

3A: Li6d
7-*-T 4:1 i t
4-10174*- orcircfrcH4-1,44 31-Pf
TaT: -crd E, (0%11.-11: 3114 aTr-{--R I
34-4FITUTP-T: 31-Pr, 11:r-lip{Rr
3T4q: q11-1k.c.-1 -1.413-ra:?)-4
q)'11 T4T3TRr fuEr4 I
Tr: .q--trrr
TritA: q1, , 3#4 cRifflI

qr-4113Th *ttl q9, -

1. sgT 31-Rr t3141 fl


-q9--d, ,311-11c1
2. -zigliTL3*1-c414kTf rachiiii4-1,34%1
3. 'zie:11*31•R tT41 1-1-4Tc 1I 1
4. -R--zrirtrf V9-tzf 3T1I TR: 6,k1
.-t=1 I
5. cikTcrigic 3TRr ch4 fT4T
3TN

7. 711413*r .151cpcqVI
8. 3-114- 31-R11-1V-1: -GitR1 ?

9. -c1iq41-1 4 3-1-RT*-{: 3TPI• 1


3TRTrr chiet Tali I
11. trft-dr:
12. ch4 3.1-TIMTP1 3-1-R1 voci9,1
13. A:Tr71: 0'114 T-431•N en4-10-q--4M5fT1
14. 3-17: 3l-R1 74-11tki-51F;:41
15. zhlTzj: fARzr: cht434FITI
16.174M -TzifRi 34-Rr u R, ui chku ql

17. 7114, , kTIWP-Trq:


140
www.thearyasamaj.org

18.Ti 7: T3f --4R I


19.el-q11, 3T1-4* 31.1*TT 3-TRITTN 3T4R
44 dp-4i1514
20. qiii14-1, 4 1cM11, TR, trzifiT11,3151=1,31149T3T31-1 r It-
21.-9ukti (.1117c'eR, TT-41#, 3TR[Trf%: 9-T-4 I
e1: LcR1, T 3TPf,
22. 3-1- 4MA
3Tff 1:114 %Tr- 1.-c‘l rci.clq -(1 I

oTazrrr, `31-1 ) 3Tagazr7o-17: ITLTI-N-: fq%TrwRT: M ar-4-11

.icil414t4 t7gr 4 1 1410+ql:


TPA CRti : 1im

317- 747TT4: I
347111: 7T I. 9T I
1E4: ac : I
7-41. -R:
3r4Elziri,

‘7q' 31-agR4t Ng 41: ‘174q-zr:' *(0-4 -F- 0I cii,31--AR:Eff-4o-Rui


3T-r-zRzt3ro-1-TI: 3T-RTI:TRTFIT: ITITFTRT: qT-4411 Ictq: I

1. zr24-1--ag-Pli- licNIP -riff -


zrgr - 1. %To-Rol-TT lit44 CI I IT-dFichlliclq 111-4x-It4A
347r
2. W.I. (-1411144- cbRNIH:
--- &q ANN: I

3. TT: flv.Alciei I TT: 3TP:fq TT5- I

4. 71-*-174 I pi-*-1F4.3-tichI11 tir-C1 I

1116 OIN MIO SOO NNN MON ONO ONO IMO MOO WM WAN RON CM ONO Oa 0111 NM NM 141
www.the rya sa maj.org

-
5. 4C4T: cuk- 4--TN I TrIfq- : ate - q?:A

6. 1(21-U: 11,4R-1 I 4 1,31k1 I

7. 7 th--.N I

8. 'H,3.‘71-1: 34111.i ct M 1 Vf: -T)-N I

9. cR cl I 4-00h: 1 clk cl

10. IT:I I

11.*T6N iI1lk:-qt I

ateNif:i tra-d -
1 . 3Tp:rr-*-1431fg-*-r{: aTr 2. \TI-ichNq: *17771 NItcicfrcl: I
3. zill*Is;4.1 11, ch 14 ChVJ nil& 4.TT4T1&a (VuN.14-1, I
5. tict,44-iIii-4-r 6. 714-17q77FT71: (4-1-4" I
7. t4714,1 l*Liill-nrc9 I 8. 331-
41-49,1;c1 I 1 -51T )1 I

9. T: 3T-
41 3T1.1Wdli7q ziP I 10.1d t: 4),71411-ii 00.417% I

V.,(1 d, IT traff

: - rwI! 1T WRZE
- trfq 4114 al* ?
344: Ho* ci-11V10111,1
zrgq, R-tl:rizr)14dqrii
- trr2i ! -TR 131 ;11-14-f,3-771)-N 4(17r4it I ■
Tfrcici: ii-aP 4R-1

142
www.thea rya sa maj.org

3T wiitr: 1*14-41zE 744: 41.CI 1Ic iI1-74 ATTP:1,a-Ti:


T-dtclq -RNA I cci4i,r41411.4 X1maki,ad I
314: - rui ! -41T API 1 ri•cltiliil 3T-111S-P
t&ti 1 PI ci I ct'el I PI Ird-d -
1. *Fd1:1, 7q. TRNTEIT 14-4q: 311-
4-Zq I
2. `e4141414 FCI stFUT: 3T-41
--q,
3. `Trt-PI:rri ITTTIRre pi 3-114: aTqqq,
4. Tcp-Octlut r'Z-13)ft-fur: .ithatti
5. 'c1q1041.-1 t7111-1-1: 37110111, ?

.T..zrrRr 3i-P4Ff Tyr - IT-44


cRE ci-c411-Tqq-1141-114-1,3T `*Ri' ai---4-{z1- 1-T-
3T-
dTzfrq,Itcl cs-cki ?..T4qt TRIT-4 -w:A I
zt1T - `371:i31 i 7d 4rcl

3 `Pt' *ssfzpi- 01 I ci-el I 1 T-1 -


1. 371T arti chi 4Itrf cnite4iril 31-44c[
2. V,01 a-TTVTTNTFT I' 1-1610-111TT: 3lf-
4- 74-d,
3. 1174 Till I ' Nct: PcIPIclap I
4. Hqi 1-1-4Tar: falci iT7;ETTRI- 1' TrrEf--41: 3esq
5. : t71-41: .T3TTitT I 1- 41.2,T3TTWE fq— R1:1a.T1Tftff, I
1.
2.
3.
4.
5.
IIM Ink MI Ili - Ni NIN MIN MO Mil 1111 MS NM NM - MIN NW WV SIB 1111 IMO 11111 Nil MI IMP MIR AM NN 143
www.thea rya sa maj.org

3. T1"2-4-7-Tirri cilcRi I -
1 . 'TK447TA - 2. `--1:1-171-q-A--*-R .' - 41-4:r-fiTrr- Fra-r
3. 'Till: TOMTRI:1:- 41-41-ft: 4. 'W4q- , 41:NT' -*i- tkiq
5. '1c1) t1-4- 774: -1:1-61141S 6. ‘1,44110-1cRITStgli: -
3q1 - ‘•k:K4a
2.
3
4.
5
6.

34 14dc1, 7rtrff -9" -


1.7- =r“1i:riqqi
- Trrq-q -zr--4R=r1
2. '-T- 44 WR-4: tid77: li1Z4M,I
- 1J1Z9T-4.'-ict V'44 f-*-q,3T-t-
-47-47TP -TP. 4PI *TrRTRE I
3. ‘TP:111
- TIT& 14-gr T-4-
4-41-A ?
aratizriT,

TeT€4 Nq)41g1k1Zrd,T. 3Tf4 cictill-4;74 I


- 0.C1 trft-df: I
uTal:q"-4P
.cfr Zrff -&4' f+1-
4":

4. eiciAll:KI:fcilW-41{;-1 -
1. ‘1-I4chlil1 1 1:i1411-4-41:1: - Ri.-(-4.7-1
2. 1:RYgt - ITTO: qq--41T 3-1. f I
3. (-1 cti - Jji): -N-FsEITI31-2Tzfff I
4. '3.)1 -51-q71-41:f: - Tri TIT

144
www.thearyasamaj.org

5. ‘UFTT-d R4dctipi-4, 7014:


1.
2.
3.
4
5.
5. `*P1' 7r Lifkctoet 41,,1Aftit k-clqd

— iql1c1W-IP-1141T4 d 2-T41:31-PE I
2.T-434,31-Przt-djqitaR46-1
2. `a-TizrdTR, 11-1z1-dTri: 3T 1:

3. `airrf, aiTTT' * pi -1-1-pft

4. 'qki fZi rc1I2,1--zh- I

5. 'WET -R-4W' 1-Ci7F- :q-.% I

6. 'cit44 3., 141.1-o-f 4rd 14-r-4-4T ireff31-Pr

1
-T*
7. W1:4411 ITT th-All' I

8. '31t 4rd 3.14:

9. 'zitTilf-4g4 44: f'ci i I

10.`1-44-t.tHi Wuri *rct chclq:qq

145,-
www.t h asamaj.org

3. 34q1clIctqlPI q71111 :
ZRIT - 3-T4Td,7q4-14-1.-11: 3-1-4 I
1. 1+4-1.11: 1T4 1
2. *441-7: ThiRMTRf 1
3. ITT4i 91\z1 I
4. -N1t14-1RiTI-Ocb4
5. &-
4141i ;11-1111
6. * )- -- k-T-ZITcI -51-4: : I
7. 4144 GlIk41-11
8. 3.110:FT
9. -4 TRU cl 1..044 11-Wftl. I
10.3 cb4T:ff - (1, )- -wr: .3-Rfk?i:
11. 31t 31-P I
4. 4nd 1)c-1)4/ 3-1&471fi. 3Td d-

1TqljErrrs3TF:f TIP-1141{r/FdT:
A. :f21 1114.0211

tri 7-4:r fa-a- zm:


-3:rr-1511chicill.'iri 1104.0411

DUI 4frEri 7zmi- chef -**T


TzhtT-41--Tri,1
TFIT z1r6 SIT affiTIFTZRZi iffal. (1.4 ki4t111,11 01.34 11
IT-d-r4#1-Err cd kiri-irdswiq:
a-174NTI:ET idchuiq-cI 44-1qr7W144 11 01.08 11
- 111.r(-R4i 31-r-4-4r I
q11P-411.-cWi Tff:Tgli,11 02.66 11
qlt1 4-11k-11 -R.T
TitT4r1;1(Idq-ci l4Nqr.1116R2T: II 01.04 11

on 146 1.1 1f . MUM1.11111 11111 111111 111111 1111111111111111111111111M 11.111111 1111


www.thea rya sa maj .org

37 -N-4

gad - - 2fAITN:
1

-41-1l 1di ggilci I

ai 3Tr--zr Trr-d-0 3T-4T4k-T-

trtrt fir: 51 ■
-[;41trifs-
AT*-74 44Ird

1.
2. Plikm.u-NT4 4l i iTff-441.
3. 3, T: --4-1T4th-di:I,334zA I
4. TIT: 31- 4-417f Rai 4rielli
5. zMI,74 4711 qqa-1 "q3-11:1d 31-* I
34551-
sum mem sms sum so ssm ar Ism sum ims ONK INN NWA NO NUN 001 NO ant mem smn Imo mem moo NO ON NM 147 mc
WW1/11 .t aryasamaj.org

+AM

6. 4,3.1)1TRzl
<:41: 1-11-1c114W- I
7. 4-11t411: kqrzt PI
8. 1.WfTz117W: Trq-F4 qqtRi I
9. -T14 3TRI" zqf*-14RfIrcl 31-11 -1I
-k)
10. 341TTaiq Ind!
11. IWIT: 1vr tr4, 74, 1:5--o-RT- rrR ,k7-qTrq 4qPt
12. 111:1-1: TIEF4;11.1 qqR1I
13. 141T4R-1B41- -4-rhi Ircl
NEFIRMIlir

Z4ttrzi 74-1111-7:
qlIg Itk7rrarrli
fir: ta-drarrii,
ul 1 utl: tu-nt turraut turrar:
ITO Trggl 174mm, Trutur:
511 9111: 511 TeNTR, w-gfrort:
41-4
1 T 41111 111111.7TT: IT141z1:
Trri irrerr 11111zER
1 71F41.7:

3111414:11:

1. ct-lorill.15c11-11011.V*A515z4) .T:114 11-C1 3 14,3 r I desTK-1-r


qi*-41P-1 -rm -
1
.1Nfu: -Trg-ka: 3-744: Tft: Ifrg:
7444: - I
– 114r1F: Tt—OPT 11-. 1

148
www.thea rya sa maj.org

V,c11 -1 11411.1 3 cd: Lidcl

1. 41c11 zrdiTauT 441rc1 I


2. cptuf:Inti4 aigir 441 cl I
3.777A: c W':0- 441 rc1 I
4. tftuT:ttra3T 441 cl
5. tlifll"-tilzf trk:RT4 CI I
6. .-11qct:4 3cz1I 441R1 I
7. 7:4-114 44111
8. c11-51rafitT4 S4114 4411-Cf
9. 7: cidd. 441PI
10. FIs 3 dI
11. aiTcrkT:31414-44 7(1 441PI I
12. 1144): 4-44 441PI I
13. 74531 q61 441r1 1
14. .1: 1-1-th-71 44lizi

tuff, -70d —

I -9 :3 -111,
! 1•11C \`,"-1 11 -1

149
WW .thearyasamaj.org

NT-di (9.0 VTIvinT, VITzt:


af4T-41 aTF4T-44 3TR1-4-
1%1TR 3TRITlizT:
et) 1I 414 'Ttarrq,
-4-4er

41\ 1#4./zrR 11fffIzi:


I -"4 Tfrarrq, R-rftvr:
13-0 TruA liTturrgL fir:
f2r4 iirgtizrPT
4-TzTR
/

T4P:f
TA.
ell

2.1Umiq2ffN~: TR:rd- -
Tr7P-T: Trr-(2T-4 Tur-9-m-R TriTRTIZE:

fir:

4 CI I 4
TT
150 Yew IN mi re stt me re gmwit tr&im Nis in losainiummuummIlmem
www.thea rya sa maj.org

IF4/1p4 ,tramT itrgrizt

7'7171.

HI 1:1T- TZFR

clI arri-vrm,

TN4
cikcl
3. 3-TTW131-14-11.-1(..4i -cieff
--4141
-m--€4.0T TzM
- vrarr (v1) (gm, wri
1.ITz. (317-41) 411,41•, I
2. TF: (#0) 44IPI I
3. aTPT (T cffi I
4. (I\311 (P) 34ItHIPI qqlrci
5. frd117. (t11) qqiro
6.a* (ma
c) arrru-rzr -O:r I
7. 1-T. (iviT) Teri W-14411
8. 1177 (4-1) TTA qr1c4 II, I
9. TuT. (ilfdt) WrNT 41icnt
10.i‘'401 (IA) 7rrfewi
NM OM MI MI IIIII NM IN 1111111 IMI MM WS MI NW 111111 IS MI UM 1111M UM Mt MN MN UN OM III NM MI IR SI 151 Ni
www.th asamaj.org

4. 7-d- zi Eict) Trffiz4R. —

.
IreN:
TIVT: ITTNI:

HMI Tg:

u
4141 31thr
Sit-Th': cbci 4411
(11 N:
TtrT: \Al:
WOR - ik.:
T4T- : ais4m
3119441: 31'fffT
341 — IPQT:3fa..44 3TA274 441 cl 17P-T: 31-re2T1-7: aTrzEr 4461 I
1. TITft I 44G1
2. 441P1 441rd
3. 441d 4411
4. 441P1 44A
5. 4411 441k1
6. 441id 441R-1
7. 4410 441P1
8. 4411'0 I 441R-1
9. 441 cl 441R1
10. 4411" 4411C1

1461, fFua

de,

FT4)-6-fon ci4

*I* 152 OW NU so as sat la fa OM


www.thea rya sa maj.org

H %11-fs
(41-
4
watizrfft
5 .111-1q P:4 1.1 I -TiTrffitri Z11
Tfir 1-147111i f(Th7"9-TRTP TZFI -
3-<1 - trftwt: -ftI 3.7f: (*) 3l-r44RT4 trcE9C1
1. 14-41: ti-.141: I OT:) alIFFR 5N-crc9c1
2. Turftd114-411:1UPT,3417T*1 I (41) 31-4*-17i Mel-crc9c1 I
3. TIT TaiWtift: I kiqcmiqi mcAltio
-
4.7: .kikil(to i: 3-T7404: I (71:)
5. -4-)01-1, I qqiPi
6. TO 447TzfuTT. I (TO) 51q-coli-I:
7. 3T 71-4514: I (*) Fri ei-cod
6. 72,1)-- TUTO itth-P.TRTP T{Zra.

1. (7:)
2. (71t7: )

`--\
...,
4. (3Tt: )
\ s. (Iftgr4q:) INK

6. (tr#r)

741- %)u11-.414: TreTT- gfa4R-zrft I

sssESomssssssssisssen ras am am as on an ma EN us um Mil 15 3


www.th a ryasa maj.org

• NM 011111111 • ISMII i II r IMO


, 41E MI • IN

- Trzn-47-Tfi
eptunti Twrrti -474: -4-1:1
1 fad
7. zi9-N171:4 TFF -

7<f - (44;1 : ) RTF: I

1. (11TOTITTNT: ) 2. ( •)

4. (tINTt)
3. (ITT )

5. (liqR) 6. (41- )

7. ( --
4- dt) 8. (SET)

9. (gMT) 10. (>:0: )

1. (TrATqt:) 12. (ITEM)

341 - rune I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10.
11

Ufa l's4.k44 4141: TM c1,k411,4*4 ,40fteth: 3-T4R 1241-*Tfi:


7

1tz4-4 zr4f cikel -.1q2ffNIT1 : lraTh. I zrm - eth: .4-


44

154 IIIIII Mt MN MI MN IIIIII 111111 MN III MR all 11111 MS IN MR 111111 Ill BA'
www.thea rya sa maj.org

ASK

14-N 7
s A aR=0-ft
9. -41Tq-R / Fth. / 3TT:KzA rt-1 2,4- Tg-{Iii a -
*11. WszA 3-4T - TWIN TarR

RT

5 1:

TTWIRT:

-PORT: fir: itziP


71111:
TWIT: 11:
3T-44-ipT,

TuiR (FA)/ tsEn / / 34--zA tfi-51?ftrf: zrqW'a7 .0tIft-4i1TMzi


IrdN I TT - kiqui: (MN -T'6TA / . 151P. .swTh‘ / 3TTA

10. zr2r)-1-ratri.a-
u.-‹r - trftwr: *Pi ?
qi(kwri-zr T-4- i
1. - Tt4 - wr-4-dr: ?
2. WT: -4-14 d Rzait ?
3. 714-6-*1: f*-140i ?
4. TR -WT21 rl-Trru-4 ?
5. ITTT-44TT: -4-grO3ITZNiT4P ?
6. aTrdi: 4t4 IT ?
7. T-4-P ?

offinmalmorsommmoirmsuommiulimmummesimmusi ■
miont 155 as
11. f71791 Zi2N-Feji ci I *4 -

i1RR #ft: - 4A:


3471ft111: fqT
TIWT 711T, TMITiqq,

- fri 34.747frffi traTRT


clictell k Cleld --

.1g4C1s *I1Zi.WFA 1 44
tRt111197i 14141i 1 TitaTSPW1,31TdedWrFI1 A
-444qTf:4-4ffM
1-1111k:i1a1P-Fr13: 3117- 14cIw44i ITF V1TT m--Fr I

31-
41141T,
-

Trz44 c4,4 c cRei -ciqffralTk: IT-4ft


aireWrq "TFT4

12. 7T— Ti,11TiT ch41c1i-C171.21T-6Tut c;Wf


RI!, - 3M7-44 f4-4M:
#1
4.40-41 tritsgTi: WP-14RTM: - 514G1:
311:711 tR)TEWR: - VAT:

3T- 7rT- 4
13, 1-17d)---1-ciq2fftilithiTruT 3-1-
4-dY*RTa. -

cWfl 4R414 a 41+ni I


4 1)141417*711: II
514^11411k\711d141 tl)CleilLIlul

cptuliq fldici RTh II


14Rituiii TIRO 1, 1-iRliq
I14.811
0
- cr-i taliq RTITTP4 I
-cmAtita • -s:fizhsizR171% 1118.6611
me 156 iimimiiiinisisauitimmurniinusgamaiougia;
www.thearyasamaj.org

3 8 al-ATP 3W-TRI

2.riTrr-qtrr-d-dqr Lidd - 31-- rzrrP


c4 : TIT .1eziklItalet;lra‹: %TOT: tR: 3TrEk raTEI 7-
49-r 7-7qt chkicbr
aTitq,1
11-44
---or MRIclelt.chl Alc11 c1q1 cb(41 31-3-Taq,
ii~a fcr-dm,dirwil - "fcru: !TrriTawrzt alTvizrkft" am-d,
- ! q-4:t ?" 1j4-
4M "No: ! HIV.0.4-1111,4 q-<64
wqAci cKiri-i I 3-T4Tifizi:1:fi 31T-49 I 31044)-14
-N71-fri"
"zrzi-rq--<ftr-ffvf".1-ft -E ivifroAvitot3T4- 1:01zi: -Pro-11-1,
4- 11": Li •q-
'rEf-d41-4, I td-dtzi 51T4 114- ilt4F aTTITM: I
earl: Vill3T4Tffs - "1-ft ! ti)44 W I 04 AtidTHR141
Ttzrrfri" Ufa
- "ITa-t Tr: am: al-Pr, 3r4AT: 3T otilio n I -gri
rc-1 I AtRITI-11t1: Clkeil: -4-
44 %WTai: Tff: TREri-id-11Km arg--1-kuT sari
z1{41-4r4 I d cfrcl : I r1Tur ai-Rfff,I
R-P:r •el Riq 11k4 : 11•ci 3.77mq-R, TR.
4-
- etzr aTRPT: 3TR:fq I
1:a fdf .3erciait - "s3locnkw-i 7: 7: 7-4-d-kg: 1-115111: aTPt
7-4 We IIF4fff -rtraT aPT-4--dI cNr -
34P-, aTRAT: 3T r" ` ?" 74-FT 371--d, I
744-q: - `71:17:14: ,41 I *TTFETR{,7111e:f NNTR:f qf I WITT-07
I 4-qa.: 1:17zA I 13-Th': 371:1, 374T: I ti
cI
.thrzrriTr-4-Fi -Eg: 3li al-a.: 3T 3(.%T: I 7-41:1, arRs aTti: awz: aTN" 1.C1
TrIET aT417,11Tr-RraTiT3T-4-cd- "Rid: !7:1:1Ki
-
TRIT 7: 31-Pr I TL q41( r-\,1
tio: 3T are;fii----14131-qada.)da 3Tir s
4)44,1,i ilaci,14qTrr-ER3Tffk-d--4A
(7-d*Rtrrwr-419371zrrft ATI: WaTP i1 i)
MO SO NO SO OM OS SRI OS OS ON NO Oa SS On MO NO SO OS SE SO OS OS OS NO , UhfIrim on 157 Au
www.th =a asamaj.org

arat1-411,

f~Trir-{j-N '" c1colarzi-gt, i


- 11-o-7-111Trat ForiTr
p-Fif1 -qq I
qq-41 -411cKce.“44-1,11
zpfr - f-11
3TRITzr I tidT I tRli,
TP7Rj-FTITWI
,i-TRr TEA
tp--zrg IT-49J
t-Eu'R 3TI-Er Tr--64
Turrzi 3Tfq
Turrq,34-Fi TEfr-*--4g I
TuRzi -3TRT 3T-ITAvir I
1-)w) 3*r q-W-d: 1

z44:
z491 31-Rr
z4m:
7--1 Tr-411 qr--441 ' cr>15-N -F--4--*-r-{: 4a. ,3.1 id: I cTr-41
--ftr -crq
3Cf I 3T-fTurP T44-q -r-dTi-

zffr - d4r, q211 - - - -Ro-mi-,441 31-arzrA I cfriti4 zrq `ter'


r&FEE -5R4Tr: 3f ‘t%I c1 3TRF Whrf: WA I

‘341 —
ql1T-4FO: d qc111-1(1 farnm I
air 1T-4R 1
iv 158 simumn■
mmimmilimium
www.thea rya sa maj.org

-ITTR:
311

1. 'elql-ctql' 3114Eh:
1. 3114: rcitilqrd I TeTr: ii.1,1eirci 7FIT ariq: c1414 •11.1'clird I
2. WiPT [Pi: I ITTT-dff: ardWR: I
3. RAT; z.— A I
4. -M. 3fT174R I ITTT4A14 T91% I
5. J-44-41Ciri T4-4% I f44q: I-1-4% I
6. 3TtT4 T341-7-TRIT,I WW: alTrdi-T14. I
7. c T lf:a: 1r: 31--A I
8. W1131-Tsfc I ei)4II:3-Td% I
9. -R-zi-rrur -ftErkizr: f°am:
c
10. 1: iT4R I -OV: 1T-4% I
11. t.I.41: 111-4% I WIT: IT4% I
12. aPlif `41-41W I
13. 34T0:W4 3T* I , &114 3Tdth- I
14. et)11-1113147% I -PMArdT I
15. 14 -Rciki-is I II-4 Tff: ? -

Lida -
411 zffrtti-4-(zrrof44-a-% ITRu

(`zKr 7T-4-r trghzt 401P: IT-4N, 311-744


st-t-tur: Giqi I)

T{ -1T Tim aq12.TT 314: -*4R I


TT2i-r wa: ti-r-41 2.ri TR:4 ma-% i \‘ , I,

miiii Al-Errif411-4Pgr 7rftt-rri,i‘


Zi2T1 CI 31---41= 1
zizn Vrq-rTgr-gwr -a?..Tr 3TTc- •ft 34-*-Atrr4Pll I
um Inuorms wimulormi on iii00 ifki..... ritaimp rm. um iI 0 am la \ 159 0
psamaj.org

Tim kra: Sichlql1P1 T-Tf 0144 Mcblqlei cf

TRU 3114 -wre-rP ff2,17 ;11.16.1: uT 3T-{xrErrT I

TEM ZI T c-P.11 77T: I


:1
q211 -Rzr
3. 'T12.11.-2.17' - s3-1c4P-V-4: ..TfTgrz4q zi2.4-<Fgui cuctiipi k-clqd -
— TM— Nil TAT -gm-gra-rim-ft, c iT TianI 1114iri I

1. TEAT471: — tir4T:
2. 7411F: — tFUZ:
3. i\ kuqc1IPI: — AFR:
4. (MI' — TRT:
5. TM: — idlfrzfuT:
4. Ti ofattil k-cV-1 d -

1. Zi2TiLkci 31-R:Rw
2. zNIT 4-11c1i 1M%
3. zINT 3 V11RE*1 T-4%
4. zINT
5. ZINT 7 cTM.
6. Tr4T1 zi: 3.TP'
7. 712TT + I '1fti

8. T19-TT

1-0 3,4:
(-11To- Liaci -
zr24-[ qit'ff2TT fz1211Ztu1I -TT1 AgII: I
zigr -421-[41-
42.TT7t7: II
ziiWR:RTFTrtR•iliii-Riicr 41 I

CWT II 4.3711

an 160 rmasimailsalanam ammrnmumail


www.thea rya sa maj .org

ztq TITRE ti aTfri 1


144: qq- '41:rf kikcpcichitiT+1 1
zff 414: 3TP1 arAr*-R: WA
zfq IT-
41W `44-
4M I
5. `zfq - 3l- rzrz4: 74744 -crW Trrg-ral4 cuctil krod -
r - - Tiq 11-1.114-1t15:4)1144 E isITA
1. 7471 -
2. .q.*: -
3. IT*11T: -
4. TITM -
5. - f4771:
6. V: - alfrq:
7. 71T9T -
8. Off: -
9. sAsIszimii,-
10. -

d:
6. 1-T- Tql.r --R q2krguri .0141 -
3-4T - zfq s3cticl: Tr -O:r I
111,7-0Y*-R3 tA: 737 -
ZiqftrW: zrqw9-11 trOT:
T4 stf47zh 1ft: gm 111 8.7811
( 1
- .47-
4{- : tipitt aqq: TR. qqa.:qAt:, WART:, tiwq, 3-NM •16
1479714. 14:46Erf: TR aTfiTvizi: I)
epoiiticm.411-Ciii,
aiwaiRtAv1cilcri 1Ii
(TiqZfq 311(14-11*.tel TI:riffITAI ThTR4 3 f AtIT4
fd15.0. 1 tkrilird7:I TTk-117417-*-TEF TT:1ff: T-
41- 1)

4 mu No use um NE as an in a as omit in in am um wa am am am dm mra ma ma am ma am ma 161 w


www.th asamaj.org

zrq ffq 1: I
1a7-ff -WIT: 1
(7Tql-li601-114Akci ff7 -1..ciquif-d-gP I zrli-AoHi vita 'HaF:
i is fwaT: 11-4q I)

rciri AF-4 41)4c141I


Zrq iRtit aiT44 IVA 116 - 2011

.RITP- R. 4-
471.P.T-d79-
0c1rnicl: 116-2111
1. zfq P ffq 3TRI ITTra7ftd-r 3rwrr 31-1 I
2. TiqTrgRzIT: TIP c And' 1 1 ! 1
3. Ziq 74AT-d-$1: f aTft 3-1--A
4k -ff-q7rP: 3T-
4. Ziq iTTra-vit-drcra4 IT- A I
5. 7Tq'N-
0-T-{Tq: kiRci 117-
40- t-dT IT* 1
6. -Tfa- Ziq 3TRI)fA
-ffT ZTPE 1
7. Ziq 1-TR-9-
41T3i3T-
4d- :ffq TOW: {g÷i T-4-P I
8. zff AI4 I

f*--1 / -144q / 3ffzim / (osq / *WIT


- (1,T11-1-17EITITT.iccT : 1 a ci -

TM: - sictrici 1T-4ff: t-11.15f1 ki•ti 11-q ?

3T- 4 : - -fPf Ttui ! 3*14-izr 341).T:4-r TO (-14.444),3T-


4Tr--6T 16TTZITf

f1 (41-4T7q I

- actdc4 4-1,3T-R„itiviii, l 3Tqm fdr ? Tyr


--2T-dTzr Awn -req- q4r -k-1-q

T4r41-11,* aTt 1Tam T47zi -rq'q9.44 Trrez1TRE I


(11 f I clIctil :

162 sinummiwassmosareamiamarrimuiptilimamiumiammas
www.thearyasamaj.org

444Vq9tq-1T-A I
TR: f47-

'icy: 1479717 4-T-


4 I
Wxf aTN -P7vz17 ITa-N
A-47-z)-47mrrrirr
3TrFrr4 4j'd I
14-rm-r-4,1-ow)77414: ih-TkaAI
~hc~11~1 cif 541Z-i i-r -fW I
471743T4wrr v41
31-0-
44411w4 3TTzrrT7-41/1:1.1< 1PIN

al'arrft.
1. -WI, , Arkizrr, izq - zlz7rfdl ref it*--wra-rft vr-d
zrgr - 317: 3TR:ft-d, I -4- A-P-T-41-islyrqr 311M,I
1. ;11-11-114 tikci: I
2. 31-4FIfTiw. 7E.
3. rciqckco-iqqP►4 •711c1: I
4. IFT-47frffl R4N iTrErRI 3TIR-d-r 3(1 I

2. `3*-FfT'31:fzp:f a141I1 1T3ff -


- Trogizr 31.4kizrr Izig4: 4ff:
1. titvi 1-Trt-d aTrEris i
2. Vgfsfr4F1 titre i I
3. IT5-lzf tdiredtit471 1TT4: ail: I
4. 3r*-40T. chtui azRzH1:1, I
5. cro-ki-iititei -PAM: I
6. • 0-1e141(4-1 ;11,1e41: sh: 1-T4M. I

me me mu me im am me me me um my em me me mu me me me me am mo ou em mu No em rrm 163 ■
www.t asamaj.org

AB/1RWL_

3MUR.—TIR14--kcW1-1— —441 -cI-1


L;c1c-1TITI-74111-q, —

4figr: - ? IT-4R1R-141
IN-ru-{:- 31-i 4T ! are,3T1 -4rer 44 I 3T-tr-d-40 aT-4- rirrawdzrr
-a9t)ceit-d--4T-4, -9-11T Ad: I AR. I HI qtzikc1-1 $4,W4
1T-
4 .711

404: We4 -gwr4 T-r: 3Ti7976:pis3l-Fltds i twr--1-4:


zitiii-ii,aTrwitkizuf TIT;k1 Ti:! -1:FIRN-trIzi I 41- f441: 747TO
I alTIT I aTrdi

1. .W**fq ar=ici i C T -rt- P-rr4 rFrff -


3T-trd-4-4E---*72/ 3T-tr-d-4wrk qcici.i.nrei9t)H141, q,

1.T-UF W4ict.), 1fcT I iken: 31Pr I


2. qq14-11 iiiteA I
3. qrfff. T-avrarr4
4. 4Tdc1 cMI ctatieifZi ?
5. ttr. 34Tr 744 cpcialt
6. fIRIV: 347T 3TarR4 N
2. tOcEs TIT4-111510

- T! 1(Fti-i m rC1 cle11-01 ?


MTh — 3Tfri„ TOT44 Rifigicifri,
Tf#: - aTV1 14; -*-{151 ?
fir: — 3471* 4id l .1,3‘71c11 W :1 I ir4Rr* -111W ?
164111 IM MIMI Wk 41141 reS ita a MN 11111111111MI inflit111111111111111111111111111111101111111111111111110
www.thearyasamaj.org

Vr{: — 3-713 Trig iiruffit I


.frrft T: - 71114-4, -Wgrg I Sit 41-cF.91

3. tO ciTEATP* c1 I —

7rm: - ! 11-aff: trftur 3Trft-14)4, ?


74f4: - auq alRffid, 31-Fr--6:1 I
ke411-1: - 3ltrd-gErfturcr-4 wo-PT31Rfr-d,?
- ardt4 Tr(--o3, 3Trkft-d,
14-1: - T4T T-4-d7rfturtr4 -9-rgis aTrft ?
- sea-414s amftff, I
- 371:1,347T 41.-nrclgichltliCi1 mei Tr -TR:i.

- Trq 41-4ris c[ 1?
- ask 1-1 I WA-41 iTTR:i

1. aTer4 t.Rci Rnii3TFItd, ?


2..14i 69,31-ffltd, ?
3. 04 -k1:0
1H: TIT- ?
4. ch(e4i: tw15.thia cbiktei ?

4. 3111)- qi ifs cl4c1 -

1. alliT4W141:1,—
2. —
3. qcitcH-tidebii,
4. qi-11-cfrita-iiii —

mut mom mom mme mum mai NOB INN 1111 1111 IN, um mu IBM NON 111 MIN INO ONI NON NOM ONO ONO MOB sea ROB NIB 165 pm
5. chlgct)4l -FM744 iciici.411 -

WINK

6. 3rizp4TP4)7Mi all114 -1Uff -

-
—ter --6#1. I --6F4T: TO-d-4-4P:r 3rmi:r,
1
2.
3.
4
5.
6.

am 166 ommummanommummarammuummmourammummmimmemaim
www.thea rya sa maj.org

39. 3-1-{W171471 -ror


.:ziakorsea

'171ff, ,i-tA:1:187 - Itzar-o-k:

TW: 31.17: T44 .rf% I

aTt: wrr4q3rOW 414: WI I 3rOWI 3lT9T4: ,71-13ligrcr-- I

4.: 460
3- -
1. 11Z:

2. TT: firTd-4Tff I

3. ilH11, 31W-44 31*1-1-


4i I

4. alirg: Tr)-q- aTiv:


5. 'FIT: 3T-- rFir Wei I

6. IT41: 1-11(1q1 c14-0T- I

7. TITUT: e1)4161.1 Liklirtill,AN I

8. TriveT4:411 q111,371-d, I

9. *T: qrlzA I
10. f ITTalzri flog:RP-I: I
11.moktii:

la Ea as as au au Er an as as me as au au as OM MI au an ma ma am Km an as am as ON 167 a
www.t e yasamaj.org

*WIT: -g*q TrElZrrq,


41or Tfra 4-tml: HIcle41 17-
011-71TIT 14TF&:

kr#1 Tffr: VNTR TeRT:


4c TaTarri tRA:

1. -01-zrrN~:1{-4T4407-4:m. -
1.610: — i 141 I
2. T'ai: - Tr -ft I
3. cbqll — 3T7-4R -4.-zA I
4.17T - - Ta..R1 I
5.ciqn ITtji TTRA I
6. lit 13/UR
7. miSblis — f11 I
2. 3T17T13) zirgTai a wuP1 kw41
7147: (INTIT:)110:Tlf I
1. IT-*Tr: (wrik) ,:11-1,3T--4
2. 1S441: ( 4f:)
1:1-

3. 3T-44: (iTar*:) TE-4R I


4. 44#1: (TM) ftcki,Wff I
5. qif (4) 'ITT: I
6. 3-174T: OTT-1-0 trr-4P I
7.'Olt (cb1-101P) 4-1101 T9zA I
8..i14: ( -)uq:) R-zrP
9.MR: (IT:) A uirat • Ta--4T4,
168 masommarm we a am sat mommommummmumummoommummuommummomi
www.thea rya sa maj.org

Ydd, -

: -ffTqf ter:
.r: 4'4 )fl-: zitTrizrri:(
4th -44-rvrriT

41.(1: -NM\ fora: -frrTTErrff,


cfrq: d.-ck d liz1174,
qq-dT T4M4 0111 R : qq11zETTL
IdI
1110 -1-4-rr: 1=r,
$3741 sr41: 31-
411EfTIT
TR: le 10-4:

-44fizrm,

ITfir t lifrr4 1TFTFT: ITF4-4tizrrff,


-40 : 4-rfrozrPT
4-TziPT

To=7: qTarT/T
TAIT 1:0 T-
OTP TA-TvrTli,
714, 7a4 Tcrfti 113:1TIZIPT
4-mRT qfP-1471,
ARTIT, tr'4' tr- rr.P trwrrIzrm,
169
www.t e asamaj.org

3. -4, I ö % VITITNITWf: it4TRIT4TP tffff -

TrqurPT,

411 icrlizurs

f-gurarrli,

*liWurrff,

4Tarrii.

gm 170
www.thea rya sa maj.org

3-11z1M:i
4. ATk RNA 1-1 I-I I Y I ct 1-111-dtzrAltrthc,
i 4144 4 c1 -

1 . 3144. -q-TTd-
drq I
2. iftTi: T.44 I 2. it
3. (-IRPT. 3P7R7q-r1I 3. k,wici:
4. TurIT4 4. TsfilTi:
5. r414-1,3-111113, -cr,9111: I 5.34"4-771-0T:
6. P.T: -cid PI I 6.
7. WOPT -51-
61-ft I 7.
.
8. TuTdT: tulk.114 8. 1:
9 3T PE 9.
10. 1* 10. Tals:1,
11. icrNTITr. 11.7411
12. 0111: NUP I 12. -kRT:

5. 1
-431-r4 31-Pr I q1c.4 letZITNIrk te■
Ligq
31-Pr I clei): -k-a-ritTwr4 fruff
37T- -7:1-
411-7171, 11111M
1 qq1IIIITI3,/
2. -41z1114,/
3. Tff-d:
4. 31-AFT: 31-A-FTrizTTLL 31 rftA:
5. 'qk /
6. -fr=r-
1-nzrR/
7 611: > : 0PEITIT
8. Ttrozrrff,/ 'RT6T:
9. 7R13-71TR, /
10. I -q711, q40T

171
WWW.t
1ryasamaj.org

k
F4 41

-4t A ,31:11M1111■
11•1111=11

6. - C,4111-i,7E— F3-ifgt74zE2.1)--a-6771.517741-
. i„

- 3-14P I 3-14P ?
1.3* TFITIzEPT3T-gard I
2. TZ1.5MAk41: *NT: I
3. Tr-4-ra- eilir-d-q -4 (4T-
A-

4. td---zT: -clon:011.11111-0-TWA
5. 7if Tf717. I
dT: & 1 f1I I
6. .1-1-4-
7. ThOrTzfraft Ilmr6i: I
8.4Tc I
9. OM: WTI3Ti Z I
10. eiNei _-sr-{Tra-tsEr67:LI
11. c ofitircik y i-ralsrzrri,44 I
1 3-1-4P:1F
12.41 d-TiT1 I
13.'131* FIJIITT-4-4 cptultf
14) /ci4 1,:41t(A(1-144 Tr-r:

15. T:1 171: 41ci . t. WTth. I


16. Uk1J-L-III:h-T: rt-iq,U1A I
17. .91:1)171: e+-T: -4'671 I

18. 3Trurti-R-R-ra: 3Twir4q 3T2I- rr1i-c)'


19. efrAltc\IPS TOTTP NT1:FA

7. 3Tq:

1.14, 1. 32, 3.38, 3.39 4.24, 4.34, 5.11,


7.22, 7.27, 8.8, 8.22, 8.10, 9.15, 9.28,
13.4, 13.24
172
www.thea rya sa maj.org

8. 3-1Ed-TO <7-141 Isr•-W4 -


- Kr: -ffq TIP I CIINT: 0.0 T.21- 71, I
1. Tqi: 4411: TP fq-q-Ccrr
2. liT*1- 4kIETT 3Tf I (MT) 3i14 111c1q1 I
3 . 1ju1TFErT oT TrPI (c-HP-1) 34- 1-1:r: I
4. fd-qT4 f Ti- I 11-q-r-4,7zrPTi
5.1rr1=f,391:11:1, 3-1- 1I 1-11c-W-1 -P-11-11 I
6. ci l- 3Tf I
7. dII qt;TTRrT 4-16-111'1 I (c1I1) 1.11 .T4RT ?
3 -.

: -1111111

MI MI Ell IIM OM NIB IS IN PR 1 73


www.t , ea ryasa maj.org

trad,
- -4t-40
T16 141

Tdug dkl: TI 4d 1[TT T1N

To-km.17:1 Te* aTlq: -OcmT I

,34 116C1 -
1. : 4-1111 fdiSr%
2. TTP: 1,1011-0
3, 3itfEITT:11Tcrga:
4. TK417fTWcflç1çjIL Tdait I
5. *room inrw*-64: VITuTRTTIN I
6. .kgr
-Trwri tra
7. 1-1: 3TfT: k1 llc I
8. 3Tt 7-o-A
9.14-dTcA: 31-Frw-q-rTr-Fr -fd-g
10. 141u8c11: TA-4: 3T-Tzr .
www.thea rya sa maj.org

34144-14:
3,), 4T4T{P4 -t-Husa.ii,ARI: 9177:1: 4),i (-1T..z)-a. R-I P14irci 1 3411.: 11
TITA. -cliPil=r 1

1. -tErri:L34411LiZE21-Yag1vi ‘Trg' aCITQR. 011cNIP-1 (74qc1 -

3-<1 - alq. chui: al*: Tulq171467). I


1.IN: - 711t7:
: - tiuT:
2. T..
3.3T: - TT
4. 11-0q: -7T-fft:
5. -U4K-11.1: - 7r:
6. NftquA - litil:
7. 311111:9: -Tf121.4:
8.:ET-6:1ft: - \711A2T:
9. trZrkg: - qico-i:
.
2. s.il6kull/Kqi clIcte4I -I t-clicl -
3q1 - AcIl IIJI Tff q4/T... I
1. tiff{Tg: 117 GlIcl cilLi --.4R I

2. 3T •k.16 Itz)-TTfc'i 3* 1:12-


1-ri, 1

3. 1-1- 1: ITg AtR ceicIW-CI I ti

4. chuff : fi>711T3TTIPT cpcic11-1, I

5. 14: 1RT 'Tr -R I

6.-51717:A. Ng 51\711: 31-97c1 I


7. 3* .k-16 4 flh 7rRzi-64 1

8. HMI TT 1:1R 4 11.4l\ telP1 I

9. HI4Ich. Trg T- -47R I


41t:i yr
175
www.thea rya sa maj.org

1-R4d, : 1T-
6-d - RHI 4)4 ItzTr

eie tuoi 1-1,r fa--4T ctlak.14-i,31-Pr

TluT faRT mcw I: I *fOlTrfq-4T Tr -64


air fa-RT TR-zr-zr 41-q- I 1TR--
d-zr vrTrr-4: RTPE
1T1: 11Thrrizr.rHT -q4 7ra-a-r-4, -44k: fay -7rw-tri 1.T- I
f- 41 .11R4da
Tr4crr 4-

311
-TITTI:

1. Tzrd
- mm: 1-14q RH! A-

cm! -cid CI I (0:)

2.4: facer 1)1.T4 I (7PT-qd.:)


3. Tr: -4-4r TA*
1 (3Tgli)
4. 1-11 (5Aqr)
5. fa-d-r I (1:r7r:)
6. (TRTO
7. chui: fa-4r 39 I (-N---*--4-
41:0
8. 3113.114-1. 1.11 I (M: )
9. 3-174C21TriT c1.11 T4 I (1011.-j, I ( 4-INI:)

176
www.thea rya sa maj.org

4o -4 3T&T

kidd, T4"1d — 1:j4-51(t01-c11

- ITRA !
cl I — ! 1 I r14) I idf4T: Izik: ice r
7r-4;1-1-R:r ?
14: - ehei-vol zitTd1:1 ?
Moil - 1 c1'-14.ci 41i 7ro*R:r !
- -ffq Tr-*-rP -q-rT4Rr
od - WI:FR 4 --q-rfrPr I
- zr7rt 4 411d luf-0 r

177
www.th asamaj.org

3P-11M:

1. qt-i,cRo.w4 Tzni1731 -
1. 4rati, 9ni"41111 1r I qiftd 51 111.1 1 1i -R
2. '11101): ,W1.1Ru-411
trra-q
3. -NM: .q (Ic1al.

4. flat: 31145EP,1:1 I RI PI

5. VifiT7-
01=13-licrqq,liichqiiciii-1,3-TTTI

6.. 1-Tirq*I: ,tikickg1at4i1

7. AftWI:Itzf,

8. cithlard,, TIITTIT3-T7T-

9. T4e4: r-
- de-

10. 31-54- 14-441-414-1N, 111.1R.1 -ruN

11. kl +ik ii4Tfn

12. ITITP4: 3n174 11-5-


www.thea rya sa maj.org

2. --)A IIGNIPik-cle4c1 —

3"f — 1. ' 1, 1R-14)1 Afffd - r -[441-r I

2. all cichi

3. ell r1dn1
4. mil 04)1

5. 'sit

6. ell

7. rict>1

— -Wf
8. Wird

9.

10. eliRichl
NM Mil MAN MIS 1111 1111 Ile BM MIN 1111 Mll MIN NIN 1111 MIN 1116 111 179
www.t earyasamaj.org
'11),-,
.,. ,.
4 1 •.-1 d: 31- 1

1-1q1d, 3 ter : -

311T9-d 31Th 33r*r 3Rd:

- ! 11-
dt 11A ? -4-1431-0Tzi w4o4),rPr ?
- -1-4 -11.44.42,-4TPE I 3-Td.: av-Rel
TN: -wrff: ! 31-R1 Tr- TR:T I
TaT: - 3T-1=131Ri
TN: -4 ?I.;
7111:
- - ITRA ! Tri=r trr41-11s1 aTKIT33-Rr 31111
- 3TrTr — Vra 7f1-
- aTrrr--64 I

Liao,

- TrT4 3T-ff: *7111)1:1,31-1Trff:


- fq-g,a-rPr, N-gh- I
- T: (-11**,7%7M4,3: 1cri4 (-14-qcts AI-11 CI I
- 3 tu-ra:rI
lT1./"R3114-*-1T,, 3Ta: 30

aTa4zrq,

zrr-4 -surffIu 3r-d: 711-grf31-rrff:


31-T 3TPTIT41114, t11 X1511 cwupi,1 cuctqw-w4 -51z4r1:
ziq obRulcilctel chlefolictei
TA. etw4cilot4 `3Tff:' 31FM711ara-
71211 - aM/IFTIT344-*-113iPf, 31.ff: 3tu C.1* trif464

180
WWW.thea ryasa maj .org 14
'le

II
II .41

: 146d -

1. 404: 1-114) 3TRT: I 31- T: Iffr 41c*R1101 TM.: I

2. 4017: I aTh.: Tf: Iffr -0-q..t.- % I


3. 3*-: (
.-1 4 i1(1131q: I 31-ff: fflc1T1M
cg"1CII I 7TdA I
lIc l1 I 3TU: 0: 331
Ifff 317-417- 4 ,I
-T-
4. Tt7T1

5. 71
) 3-1A: I 3T .: cIP141(1:
- 711A 3 1 11(1ch: 31
4 1)1 1-Tdq,I

6. tcrt 4Rpt41i vr -r I3-rd: Aiift Iffr A--44


7. cbui: 717: 3-11-{k I 3-7: i1i RWAt1c1I-1, I
8.It -A,I
--417-41-4, I 37: 3117: fdquuT: sal I d : I

tr67, 7rdeM -

M131
;*1-TR:

ZM: 44: WO-N


-

1.Trr mirocm -d-ft4 vicrlriT4R I


qt-1: -crEi-r5f
2. 7: 010*: 3F q(-1: 7f: alfr €9Truf 1 I

3. 1-7,RTP. I
Ik.1:"4W-6%,qci: -
4

4. 3MT 3-1
1Z1T-4 --(15 -1v-ictOTT:
( TRI. I
5. rq 4
clq14c ' 1kJi 4: , qd: 3-TEI 31114 .: 3-1
1:1701 . 1 I

6. 3TZTT-T4R:1k: 1-1 11011(-R: 3TR:ix

3T4-4-41T,

qt-4411 <4,14,41 `Trd:'


aTarzwi Ne1111: chlkulo4I4o.1.1k16 110: 3TP1.
.341 - zrff: 3T-tr t-- FiaTPE I

0 70, VIM teIM „ '


VfiRol/§10$100* g01 181
www.t asamaj.org

tit,iRrcat t3d —
- 1. P: 4x1 ETC dT~~Tc: cTq- 34cr I
1. Titd-R,341-Nq8c111, - 344: fdITIPTI: I
2. - z171:1‘34cTI
3. 3T1z1-041:14: ixr#49t 971:
4. T<rfrr 13T44 *a-ugErr Tri TTER4
5. a-cfri -1'(74 1416: R-E:
6. 31-g qazi-ftr - I
7. 4stlei: - kftuTTIEfT:
8. .. 3-1-&1 - 31-4T3,3-TrOTT 31-Q--T:
troRz[TTR:f-4-47R3-1-q 31-1c11 440: ii-13-cPp4T1)T4c110N
- to 1d -

4W-144ITITT,3-ITTrT-d7R
4ac,:tycieR;11,ki4-111i 3.1*-;'Ich--11T-TrdT4-TUfiTf:
oftTi tj--duwiwittartir-T47, - T4Tui
3MTP_TPTI 6cf: r-lc1al.{ : Trnitrzr:
41u5c11-1,31-
4q turi-A- ET dcsicilt0)

1
2.
3.
4.
5.

182
www.thea rya sa maj.org

42 1:1N61

- TrizhT-41i,

31-1zI !3-TqicR-zr ! 7jirj ! -r*


- *Tr -rP ?

— TriZh1-4-RZF5R11TE: I.II 4f1 I(-111-11-qd: yic (!) Rii , 3T-Tra-Tri=r-{zr ( ,)


qr - R-1/ TrRq. ! !
— ;A144 Tri11I * iiiI

74T - 11-11
;ITITT.-R=PZ41-4TP
VE11**4 -frl!
Trr
--6--0-p=o-k74-Ar!ITRA-!
!Ar !
3-1-1-F2T -114-1t-cich4-1 -
- 014-1:10T4 - 1:1-67I1O.TirT:
TR-il - kttc14 ! VR4!
iii ! !
- ITFTRQ1-71f:71-)-- I
42-11 - ! - (A144 !1-FriP

Att VS *I* ;?4;* *V it4 VS St: SA ON SO MU 401 183 al


www.th6 ryasa maj.org

7: T1! 71! TO
Hi-.ii ill ! Hi ! 4-11.441: !
r aPzi- ! 3-Tr4 ! ter: !

4U ii ik ! Azil ! X14:!
14tH 41: I. fcrdt ! icraT: !
1-1101 Hid: ! rr-A ! Hictk: 1.

7:
T ! 7! Tor: !
11- 1-4, A! P4-1 ! *erg I.
t 1: to
! -t ! T11:1.

+-I TrPis I. T4Rcril 1. 11-PUT: !

1•111 klAl 1. klA Hi I. 11■


311-1: !

411TH, 3f1Tri). 3fiTrA ! 3311TR-: !

1. lirrd7t5T411:1, IPi Trizh-qcwPTqTrP fci 3T4ATzra .--


A1914
0•31e1 t-- IrerCr 11-r-cd,*7q, -1470-q,
7121, 7441-T, 31-47, -4:ffiq*, 4 1u5c1, 3.)t)k-1711-1

2. 7-tit TriZfttlufTfuT fk-th-P-Tt 101gd

- TE&W ziNt
- (low11

qTaT
J-161G11,1:

184
www.thearyasamaj.org

43 TT-41
17T

21-T11,3-4 Lidd - 3lara-rft


14R:z1-4W-1 4-11t1\71: idTIZ: I Lilu,ST:
31---MTE11T4 rclt Idk1■ 71t44 3TRZ1A TErc9,-Itt\ ul
37:1-1I k414.41: 1714 rakkAwei 411twi1i1-1,
33711 3iiif I 14Tra: i1 kF.1o:
dt 1-11uScl aTft
1-1-
Trr-Kr-4-q ?qua: -51-Filt: ITF:
k41jTIR I
174if 33-FrF4
3Tcraft I clql 774TV:Ri: TquTrzf
1‘713)1-11t1-i, P44411 km: q-<t- -
I1:, 1IT1EW-ti Tr -rRT Izra-:
r<r-41-grg 4R TrR-P-T: 31-Pt
33- Wf 11R-IN 541-it14, ct)Ui, sk
F-TATaf ThlT4TRTEErftr"
T4-1*-4,fta-‹N -cpnloI TIT 31-Pr,
TeTrr 311-4FT tha: 31-ftqs -1Tzi" Trr7q 1c1II11It I
ITi-RvEi 2ichRNI1 ?" kt
3T-4 (ITq 7r4N 4R1 I
. iTh eig•.101 T21TI‘ 317W 3-174 --{zfN I fi 141-1A fa-FF TO4 -slrar Tawrg:
gat I Tr: q-‹N - 1 :114 iidlit 3R-pi Tr-4-gr1i 1IT: 41--daI13TPE I 371*
1c4 : 3TqW-47-4 TAN -4 7T-47hRT, VRA!Pc"
icii qN - sit c .T4Rf ? qfqqzr-{4cifti4

"-4 *sPr TET--1If l4c11 ii1I" 41CI .34(711 ,i71k: T21-q 31--getzi a -gra71 pcii
4-4: r I eazr:cII1 LIc1IH 1 I11 I T44-4 4-4:, 11c1I1.11.jO'd .14394-rat
1-5-Am i - "TziIciqcsui.-HuichiPi <61. 3TE 1-4-1,64 I ,31-14
T2T1T, 3W4R 1 111,
1\3 Tr"
"Trr 1=4.th I 3Tra-R, 31-4 Ji-cola I -kW1 caktqlri-I" d \i`t(11
tsg^-10131-Ritglt
www. h rya sa maj.org

Tff: c 71:rFr-41-1
-Pi 41-1:01: I WI:F*711ATITNT-d-rP 33-T1TP -56
- 17: I clqI
,341kV.11 31-
4R ?" 4R1 GgHcii rcT I 16-ior - "3: IftrfeT:,
RTF:, -16c1q-,461 afcr-q: 3Trfird-r:7-411-P" tq--N cNI M-sricrIR
1
4:
31 rcRie.th=w4 ThlT4 WM. I
cilld I 1-11u5c11-114,3rfra-471-: 3-TRITITIf: IT-4R I RRIe.{1■
31: fir: 37RRI I: fd471:134-471
31-NTIT-19-r ti r(zA I
1. 7-kEri -

1. fq-{-rz: ct)-1 -7TT:E11-11th7t: ?

2.7741167V: T4TuTT4* fidgiRi?

3. ?

4. .311: ?

5. -p:1114 -k: trATfuffr.P. 3TR=R?

6. 37tkie4i: 1 ld7: IT* ?

2..crs1113.37Kluil -

1. 1;1414441: 4-1414-1R13-13-TIWirf317 I

2. 3714.: fd71-eFf T: I

3. tR7*,ft an-4.4N I

4. 1-1q1174-f411-cE9c1: I

5. 111u5c11.1K3-1-41M4R4:1114171: 117% I

186
www.thea rya sa maj.org

31-447rii,
31aTarzirft -sRsth-rP.

- zieT - -ffqrft qR -
al-Rr P-Ro-mi4s101.) 31rzfr1i 13-7: q i 51X1143TR PIRiccII74 (W-11-1clIcV))
Nt1)11: 3-1-d-N
zrer - mi-rN
: 4c5c1 -
zr-aRrTrIg 3Trtkw-eil,31-PE -a-2TA 34e1)411e1
ZreTP: 14: .2TrRr trra-N
zref Tf: 7TW1: MITRE rcHeRnd: I
3-14: 1(: MIA - 41?-1-. With I
Zfef cbui: '77: tai Id: Mel' fir: 1:171T4: I
?Tel Pikgogl 'ffq-ftr Tr: -grutT:
7rer Tzigli m.rrN ai-r-
4TO -sra-P-

71-2TY<Fori 114041i:I ci4c1 -


341 - zruRr Trwi -4 1 4q-4
r -ff24-ftr -.frog
1. Tr: 7 al-Pr - Nchdeircl I
2. 3TeralP - I
3. 31": 31TraTis 3l-Pf - •1114141: I
4. -
5. TuT: Te4g1Tr: - -TT -47rksi 'wrcrzi-N
6. T*TI:: - I
7. - 1-4: R7zIt
8. 7-4T: tiTErF1 - f"T-4 "cr4 I
9. -WI:4-a T - ch4 I
1O. TR': - 7 13-9- c1I
187
www.th a asamaj.org

it -
ITar-qTh-Tr7r4 7rft IT-4R I
TA ,a t: 31-Pr trFrg
el r;fq-cq3TN, V 41(4:
am7Ti-4- - drFc, TR: 1-0
NTFF 31- r CO flo i1-4q 31ar--R I
Re4P-N - 7-)-Rf 14.1.11:w:Trm:

1. z121- 1-6-TuTitthWrP7z7

- q14 31-Pr .4g


1. it feu 3TPF
2. 1P 711.19, 31-r-47-Tr-*-ick
3. eiR
4. qR i=r 3-1-Pr
5. I1 33-q--*-r-{: 31-Pr
6. qR .1184-1, 3-Trcrd-
7. qR 3f
8.44k 44 tr7TrA
9. IR 31041:131FFT*q,

2. Z12,11-Utri itth-RTT4TP 7-Z7

- 1. iff731-Pf I41q:
fa-731-Pr 41q:
1. Hfri 'TT1-R 1(1 1-1R1.-1 Ird-R

3. chlq c-N.1 41 -rd-{114: 3-IPE I -GO -ci f lT74ft I

4. 3-TT-0:11T-{:1: a-1- 1 I t-ici. T*-i3-1-4 I


188
www.thearyasamaj.org

5. (-14 c T4 I -k7-{4

6. itei veti 31-Pi IF-


dTP nI

7. 1-1-4tidITRriTIR 3TRaTITTTR4 I

8.(41-4T-4t4aN I liNiT1llis 3tui: WA I

3TwrrP a-Tar-4A ClIcicis

4c5c1 —

ZIT-4\71(14-is a-TPt .ard—d,1:007r. I

cbuirdei) zura-q-r-47rr -kT- -fr--q-ff,f-T4rr7rPr


w4i zrra- ,14 .-T4R I
(44ITTIzr zfr-4- 441:r,31-Pf -a-r-4- a1-4EriRTPr I
Tri:r %Ott zrra-TTaR diact33t irorftr I
-si-rk*Rf

~rra IT-4N IT-dR I


aTr-q-TN '1.7r I
zrrq-d -fcw-i tr7-zrR -r-431-4-q: .4 R:Rci RIP, I

aTa4-41T,

474T-
4- TIFIT (tvi cnio v-zrRI `zrra-d:
cpci: ftr wiltheelii,ra

189
www.th a It asamaj.org

SPAP
4

tOcf,TITITriuTTE,TA: trdff — R'r

d- : - 3TreiTITRwr A114i
fgrft 1 r ri T41=1T4

- PIA ! Ic11T rq 14 -rzrifur -NIT7Pzrrt-4: , ct, .4-7N

- qrq .a-fflf-l-wrzfN3Trrr: ?
- 3R1 P-IA 3Ttf rq. 44{1 IT-4-ql 3TrIT-4-6T licc1j qrq cniq
ff-ff -rnT 3TRT-*-rffi TuErN I
- ITITTre,3Trrr--
alTTETRE -dci,73irEfi -.1)- -R4
fTrr: - 7r4zi ?
- 31R! 3T-a hiut-ityRqilw: 3174Tr- ent4lideiii,3TFrff: 3TP- IP: MN:
3T 7143TTITT1T I
- ! 3T-a 7a f-quizi
— qIct4 'c'il,k.1115,-111 -rgi1FE: I 41- =41,7q: 1PY111-1:

— 1.-TFTZA ;)c1,?
— jft 371T,3-1ukt1l 3-Rf-4- 111744 Tr- TRE
: Tjt. 3T 1IR1 ....?
-* ci,71Ef1f7: itqIfi i r-c4.-dl -ginkll.T-qff:

r24--<!--auf citcmiP -
3q1 - fl i i i- itki1iiu I
1. TrrdTgr341310 tralI Rtzgqi4 w.411.2,iiict.iffR I
2. 3-1)-Efti zi"1-*-41 I I

190
www.thearyasamaj.org

3. 711
-6 'T-q I fq-TgRvi iraN I

4. q'Rei: 14-1,3-ITTIFTE13EfTR:f I 51401: I

5. (-1441.1.0aq wzr4 ?

6. 11171: a4TTTN I aTTGR:11 I

7. 311i47114,3q I 37417 T1c I

8. Tf: 34T31 I 11-


4T-4,3-TFT I

9. 31-4T-4,33T7T I 34-0 *fzrg I

10. RI-II trag I Td. ATF- 1

: -

1 . tTlfzja rr9-1-N, ci,W -srr9-1-k

2.IkT4-444 1T-4N,

3. @ii4iiisitJ -cl:RTZEFT-
4t I

4. 1-chti5;'1: -Wri7, * -c1: aI

5. &IN r-iTi'ugrrttrq.47-4-Rici,3Pzrruzn-44-grivrcA,*kii(ch4Likii: 3T4


6. fq-cfzralT4R*kuuReiRi

7. tfi: Trict)1-1 cis 4t1-143T11;11Fsi I

8. 3Ti. w4i.q 3R11 :

9. OciiSN -c1,474-: "SiTIRci I

10. al* ! . ---dtrrtrcr-47-44R:r


414$4, Tzti: a')

In or um on RIM MN NE an ars an No um in am ma am au ay au an re au mu Olt In ns is 191 ur


www. uhearyasamaj.org

44

7444 -1741:

(7;zif,4\0: 31-Pgq: I1\1,.): urrRiRiq: 33-1 I


qltell:•ArcRIP21 I)
-
Tt): - 3-4:11) i.ii: 3Trrr-dr: ?
-N-rEErr: - azi ki45P4 3-Trrr-d-r:
- fq-MT: 3T-tr 3-T4sR[diT, 3.TP- I 1T11-1I: .qrPr
7114: -
- 3I t41I1l I
-
- c1I1I, 101-1-r47i-u-
4 tr7-4-{-4 3TuT211-Rzra: -srq-
d-
T2,4R:1-411K4T Nce1111-cr6-q
- ait IITTZPV 17RTI- Ef: qir .i4T-r-411T7q 4 1-00144:
: 11 7:0111:, 11 -Crc9IH: I ((-4\3\711: .41-
4) I

Gl§,711414-Ncilc1e41 41-clol 7M:, if


-
41:1ffi W461. I
- qii(si‘31141chl: 3-1-4T1:1: !i)
Ijk): - 44-
4g -14 PAR-Ica!
14.,111: - 3TI
- (+.141c-I4-021-rRr s-R14 1T1I 31":
--Trfr4 (c70 tinT4-d71:197-1I
(fir: -fcre-P 17: TrUTZI- )
ft, 1iF4l,, 34-a,T, 4:
I 1:17,1.1-
TPI ii aTrrra-r: qr, ch.U4 O'cl I
-Erg: - 31--47-4 fkqfloa IH: l! 4 1-cre.914-1:
%Tqg I

1i152Tr: TrikUT -re7 Tr -P 1)

192
-
www.thearyasamaj.org

-F04741:1,

- 311:, NItaTirf IT-d*


arliTaT:11Y, aTrzrat:
fir: - 744 TT-45-N TR: fir ?
(.1 - Tgr: ?
fir: - trcl-Wk, citptw-41:1-4 Lai l 3aTrrra-- .1: I 7q Tr-45-Ngt
qr
fir: - Tr: 74
- aTa.: 7q .37h111,3r, “1 1-1 oql “I
- %-p-rttR, liftqfloilH:
- ftrfk, TOIIRchlkAul idgl aTt iIu11Ifi1 I (14 fdEP)
ratiTillgrai I #,, Pr, , q,, 177, 317, 74, I
32414: - 4q11-1: ?

iniumemoilanisemmiwareiiriesmiriminimissimmolusoolowimum 193 •
www.th a asamaj.org

fir: 14).: d 31-Fr, 3* A.... t, troT,


11'4 mac, T7d7 3177
.qq 77: FCI
..

-40: - ? Tr: r 71-ff: ?

1-10.114: - 3T-q74 kill, "cttdk41Ici,1 ? ?

(Urclqe1)1.4: 7 : ch)C11: ? r ZiilFzll1T4dR?

14013-1: 31I II .44 --r7-4-r: - 24R:ra-PI-srPi-d-r: IT<r-4 4R41141:,


Trr:IT 6rd ...! ePt)
(zrrr-d-1:0 Tql:r-41--qjru-Rrk (;44)1qt: ) 14Y, ki4
?
- IP% 3*11 - riNI i, t, Alf1)1,
= -4 quiRicat Tql-z
TM, 3T, 7-4T: 74 1(: I q11-1: ?

TTNT: (M) ri=11 ! 1-1-4974 q14-1:, q11-W.1 34*ivi -"{"). cT

(Tra f-duP1
-4 -Erw:41:TZ4q- N
- *Tarr...! 74*"*--(zr ce4clIk: ITA-q 345Fit 4T4TR:

3T-d;r9-4: 3Tr-oir k4411,1-k=1 q74 cw.4 3T— tErui tglq-ir


7.4 3Tr-oTr I Tr: 7q IR* Nqf !!
(T6
- 4c1:)

aralTIT:

1. --criftritrft--4-4741-affqfzgrd -
tr<rP 3244 1.rwAIRRT-glifkcickti
31-r-qr4 ! Triz4wsr2Tarr 341-9-r4: (7.-N) 34-Krzizi
7414T
*T R'
194 a agig ws 4/4t
www.thearyasamaj.org

clt1 (t.)7.
44 (9'.fa ) 4.4
(7:ft)
7:4
TriT (P -N) 7:4
7-4r: (t .
mi (3r.-N) 4.4
tfrzT: (t -N)7.
7: (1..N) 7.7
7-1 (4.-N).7

IT-4-61. (7.-N) w.-a


WaRi: Or -N) 7.4
: (m1 7.7

2. 1- 111kii zl*agkvi a lartiii41-ifkaritio -


--‹[.- T4 %NI: NrcoiP 1 (dill).) T4-r Dm!: 311471 I
1.14 airrim: Proi?(7)
2. atiii,r4i 41-cotH: I (7..)
3.1:11-1 a-Twik- *14 TffzETRE I (31... )
4. kiHmschic. mcenii-col I ()
5. a-T*ruit'ft I (14;g.)
6. till:IT-4P I (o-k)

3. tciiPararzitr4TA-3971clicteiiP iticf-

1. 3TRE -
2. 3M -
3. aiTii, -
in or so in au or sr IN um as as an or um um mu an or au IN NM am um ari an as MI UN In 195 mi
www.thearyasamaj.org

7. r-4ti:r,-
8. 4 -
9. -
10. -

4. 34 :

CrT1:1, -
- TITTI -
T-
— —

5. ITTarqc1T1I-(11 c...1.s1-c11 cmi:si 1•r.H.4(1 -

1.
2.
3.
4.

6. -4711--k 1 i ct i I .g4:fffUff

- chI4TozraT — w4-€4 1:ffqi


1. cmii,141 -
2.It):A I -
3. cf-41-11k4(1q14-1:
4. 14,3-TIERA I
5. -ftF1TT::47 -

196Nommusisminasoimoosswelonsessisismatassiumss
www.thearyasamaj.org

INNINSE ,31■
11■
17,

. TaigOpszat
.alcbioTi: 1FFTT: ‘TTI:e 7.[-: 4 etdoci: to-TT: '61) ' 1,,4:
V. 11c. •.'.
TPT: TO T11:1T: #t: 6 6tel :

451... t 1TTT *Ter urn: t* t6 *7'4:


i.i41ii, oi .kiiiii, 6 9, 6 1,

TR. tIuI .(11:f1afTrfs 714: #Pirr ttiErnis WIT:


.9..N. time.] TriTrarrIT, vi4izr: 6,( -g-iturriT, -dozi:
ti.N. olict urrrarrq, villzr: *: Titi4rris Titizr:
isf :N. kl&W-I k14-11 : t14-Itullii, *: °-.1 : .1rliriR,
v.N. -t-r4 tli-lei :

.3ct) It I•cl : If1-4771.: Atebitfrct: faTt:


R:q. it4. ... R.. ta. •.a".
7: 7 Tcci: Ildi ffit cbC1 .t:

t t 1,1te, t 1€4: t W: t ffhl. t 1ictik:


Taft --i-i,
---uri ValTii, 7F1T: cbli WizMT, WRT:
It 71-7171, 7%7: 'IIilzr[Vf, -41.7f:
0: VizMi, 741- 4: eti: chilziFf, choilzi:
: ttci :
tt.(eNu 1 1 ii, chi: *AI TtuTR,

ttk 1\0: tItl "Tft 4)1 : Wili

071.: 'Rig' k I c4 :
1st4l(irt-1: 11
- 3-1TWITT: 411OTT: ‘11:11' . 71:

7.q.. v. .-i. T. tq. w.a.


Lidi frdt LI clt : TT 1-4 TTIT :
t Ficl: t Ri-d4 t LICR: t.T14 t T14 t 717:
fcrdTri, icidt ki, 'MAK 114 71:1T:

411 RTZFrii, i
trOT: till I 714TUTTIT V4T5T:
ftrOzrrIT, iTTP-T: tiii Trffizfirf, 1lTraf:
fcrg: fcrTzrril, RIT-1T: (1. Ill: Ti:ITIZMT 1171-71.:
Rill3TR, •kHlell: Mit] : t4imi4-1,

Raft Lii : NI 4-ii1iii, tH1 : tH I%

197
www. hfryasamaj.org

WaTT: ‘&41-s' Y1C4:


73. 73.
+.1 d: Hcfl
t 1T-dt
TAIT
ITRIZrPT
1TA/ Hc1 IT
1TP
dig-
- PT
4-1c0-11:/ k :
+INN, / 1Tal 1v1:

dvsnithcf: #tr—
erT: ` tf

ar+-TTT:

mi 14,- 3tak:
www.thea rya sa maj.org

3TTRRI: riA I: ''aTfe 7M: dct) 14.1 : eqtict)

a.a.
oil arikit aillful
aTtrRiT
dill atfuT
arfturr afitRT:
aritr4 IftWT:
aritur: aTfkla:

al ly
‹cbtki-Tt: `3T1:11-4: 7M: <a)two: fe-e-(4r: `Ti l;
f.a. a.a. t.a. a.a.
14ot "i9T1 7TR
(114./IM 7r11,/ 7PT, ri I .1, /
3R-Treg: colq I TTIRT:
711-71:1,

aTwrTm: te-Tr: Tw: Vii: `Trar


a.a. a.a.
teal:
:

Ul Traifq:
Trafia:
Tr-
4114-r, Kafir:
'raft
Tfat

roe sot goo ors no se smo emo Ism rms so pas so so oms rum sue mro mor mom 1111 ma awns sop INN 1111 Oil 199 a;
www.th asa maj.org

il

44*Rt•c1: 1
-FeTT: T*1-{" -f:
3PTIT,
chii, VI 4,11, '-41-1.(7-41:1„) i-I (iA) illisols.ii..0
ri • --rrarTgE t: 3* (41) 3313zrp:( *:
* --rizri-lii *1-7: 3-TA aTTIZIPT Tzi:
ct,(4411, --DziTli, *v{: 31 P-I1TIT 7%7:
cili.44 cili : 14 114, 3T 31-4-41: (trlea: ) 1.!4 I I-1‘
Trri, on til: 3TrTgri, 3T-4zi:(7-4-4) q

1-1111011:

-.14'1,

oh I i * WE: 41-1141P9TR) 0 (u )
*11 WrizITIT ch I 14: 3.1-4ZIT( .-144 I ) 3TTIZIPT a-TaiT:
'11-7fRI, Wrizi: 31T4 3TTIZITIT alrai:
et- I: WriziPT : 3TFIT : 3TPZITIT, aTrizf :
cbk411: cbi : *RUH, 3-7611: 3W11: ( .-1e1): ) 3TRTP:f
chki.414, 4)1 : Rj
r 31-F1lli 31-{zh: ( 1-1: ) 3illj

4-1*RI-ti: -1Tich ii: ‘4-14 l'44:


r4,:b I k I .11 : Ifa7T: '-ffq: IG‹:
Ch lis * et) I •I Tr: t

cll.&

-1.1ZITR t: TIZITR, .k
--rizrpi, *wit: d mizffri, '-izi:

•WriZirli, kl-71: MTFM, mIzrriT 1-71:


*41: -zsrpi cR4 CI q : ti 14*
44): 4)1 9*F4 Clq :

.„,
200
www.thearyasamaj.org

IcH(Ird: -1TH*

CI I 'Fr :
A

d :
d : dI
‹ch14,1,1: IFff7T: 'tkdq: 51`trFTT: ‘Q,dq: 1c4:
74

0-Z4: 74.g kel 1 4-J, 7-dR1


RI-d: +oh clA41: ‘Q,c14:
dchR1,1: ‘11-44'
U,d 1
1T-4q 14-
4A
cl ki,c11 rl
TdliztTli„ 44'r
1.T-
74:
Tdrirgf, 7414: 13--
44
'craTizirgf, 7417-T, 1T-
44T 1T-
4T-1TR, 1T-
dt:
74ErriT 1T-44 1T-
4T4.771, 1TqTzf:
Tal 1-74: 1T-dTZITIT,
Hchltl-d : 1444: 1T-44)": 1T-14T:1‘
-FTP 1T-4R
"Icrft(-11P)
714 fvicici,

• 201
www.thle ryasamaj.org

zlitgilgfillE12111191111

3t1t11vI
9.2.1. 1-11u5c11.11 1 2. 4.17.Turi 7-Pft I WI- 4MT tfldl I 7. Tit-dTZT: A.1:1111: 1 8. 311-4FT
3. 4-1-41TIT: 1 4. $k,ituii7R: 74M: t-TagR: 19. t>ijli-luqf: -1-11.<TIT 1 10. 31-4-{4
5. t■P-111 7T--{: I 6. 31-a-rai;icHrl f71-laf: tEd-{la: 1 11. 711t1-4F414119.: 7T-TP: I
7. 111“1-11.174114: 1 8. 344-717TP*3-1-*-TT: I 12. 4=1Tzil.-TTROzi:TITT: 1 13. •51-4FEffilaITITT-47# I
3. 1. 41 quI13-1, 2. PTT 9TPTP1 3.1‘117TP* 14. 345P:P:1:17-
dit~. I
4. -4IffurrEl, 5. 41, -5i1u114-1, 6. 3TTTIT-4T1* 10.1. 7f*Ei 2. Y1 l W4 3. T-
O-P:f ,
7. TitifuTPT 8. .-11J114111, 9. FT-
17TP* 4. fq.9. 4 5. 341T: 6. ticticils{7. wiFf,
10. 1 -4-tird-P* PIc4.31118.1471-1*
10.1.1. alc-R14-It4 4tTff: I Talt1TFE17: 11.2. 4171-dT: trT 71TP: 13. Ito-It0+.1-dit-f:
0400-1: 12. T :1-1c.11- 41:1:t: I c .4T;Efl: 71M: I 4. 3-1177TT: .g:IT:1,15. 1-1.01: 70 Wid-qTJT: I
3.7E174: ITAAT*11tTTZET: 71:req: 1 6. at1k4 'ti014-4- TRI: 17. -qr-4-d1711:':0 alT4711*.1
4. 3Tr1-11:141: 4-11cif T-T-T 1 .I.17111: 7: 8. 11k)LIct)M4 th-- 741* I 9. A7PTT: 1:1-q:"F1P:1
311111:9: 10. trft3TiTTErt0 .11111c..°-14-{,
2. 1. 2. T4: 3. ;lull: 4. 11.2. 1. Vd: 2. 3. yd.:, 1-0cf: 4. it-Ifk, 3TV:
5. cicilq1:6. 4,0: 7.0: 8. 1-11q: 9. qq-4: 13.5.1. 3iTT-I, *1'0 5TT*FT 12. 3TPT, wi
3.1. a1 i(14-R-e1 +.1-‘1‹: I 2. -t- P.,1-r4:1-111 1 7T-41:1: I 3. aTFT, qz1718- kJ7j1=1: I 4. 3illk, -Tif
3. ItTRIT: TdiJfi I 4. -4-4ZIT: 7: I 3TP*, 31t .1-4Tf4 I
5. t∎Fcii-FR41: 71N: I 6.1177: k1,311 I 6.3TP*, 311-ditaTkil-04: 17. 3411=1, 3i cbt4
4.1. 711: 71:11=1: I --d7-4*R4 I 8. 3TPT, 33-Pi 1--q--4.7.17,-.1.4:
2. 7117TP41:71:1-r4-0-11111 I 9. 3-Th1,74-4174T: Tc187.9-fr**T4: I
3. ,;1411R -qt: 7i14111iff I 10.3-TR, aii7Erftrr -q Ict.-114: I
4. 4ir.ia1r.-611:7rwOzit 1 8.1. TILT M: 37-4R,q.i.-IP 12. IIR. .*-471.4 -di
5. cilW471:16. 3. t14:1T4: -P1T- I 4. 1.111),31-a: -0.411--0. I
5. 1. TT?Tzi: 2. 3. vi1- 1: 4. *i-d-zh: 5. 4-11,1011: R:11
-
411319-4P I 6. 3TTO"Kitr4P I
5. TWa: 6.111741: 8.1-11u5c11-111{ 7. Za1:qi<<fif 1 8. V: ig1T4 T-4. 19. '0.T4-+AT:
9. ITIT-d 10. 3i-41:<T-Er[ 11. T1-41-rf, 31-17i 1 10. z11-47:
12. 34171T711* 13.9.1.w-41-d.: 2. 3. 1141-d: 4. TTff: 5. Vjup:
6. 1. *RN, 2. -11dch1-114{ 3. .47411:1„ 6. "qIclicf: 7. Rild: 8. 9. AP;p: 10.
4. TTit4T1i 5. 4T4116. cit-ck111-1, 11.1. 3-Tit1
- -- 2. RziTh. 3. d4. <11f 5.
7.1)1 equ111-1, 8. 7131TT-19. 6. H% 7. T-11=4Ylid 8. f471% 9.i . c 10. -ft-d-T%
10. 311=KRTIT 11. T4TM 12. i 13.TfTth. 14. 3TT-*-71k
7. 1.1-11rAP)1114, 2. Tt4T71 3. GI*11.-1141, 15. 7F-9-134 16. Wf 17, 7T-o7ilt. 18.
4. ir1-171i 5. I.HP-11-111-16. ctvichium, 19. 3-T-4dT . 20. qT.- 21. -514-Trd-zh.
7.Ird31711,8. BT'{ 9. 07TIL 10. +1gu114-1., 15.3. 2. sqTzT4 3.1Twfb 4. 110 5.ic 6.
8.1. c1c1.-1-fcraTiret VITITI 12. T4IFf 1-11c111-1: 7. 8. -PPTTI* 9. 10. siT4
1 3. TJTIZI4-11c111-14. Tj14t1T 14. 'It2.R=4 I 2. ccP*3-1T- Piii31-R-11-cP.9 I
dci: 15. ',IP-N*4 T4T: 1 6.kl:IITTFEI 3. TiTi*R- 14711 14. 1-Tq*1740 15. A T4q
202
wwvv.thearyasamaj.org
I a-

13. ,711114 14.34 15. 16.114 17.1t


trai4R- ? 6. 3Tfdt t 3i44Td% I 7.
18. fgarriT 19. TifErt 20. -et
913, 142118. I 9.
21.T4474ar4r kzit 22. ITITO 23. w-0,
.34110. tf4EFIR,
4.1brilf0 111.
7-4111*, 'IA 24. TO 25. 3317N11 26. .1zET1:1,
31:T44R 112. 1 `1174Thi-I1,19,31-144i1:1 I A1371
27. %FR, 28. 4-
16.2. TERI/43317[311 TI TT44IcgI .51-f '179 I 3. TEk47a:, WR4:,
1dffq1C44TI:RglITIT Aelq 1 T4:,:, 9TH: I
3.1. w4g 2. 1-1.4 3. 71114g 4."5114q 5. k-114-1Kqq 4. T*II, TgRi,
6..R1 7. TITtT4g 8. SR719 9. Nig 10.

8.1. eie114,2. W: 3. 3713,4. 3114T13,5. TdTT-1, 5. taNTIT, ZR111, 14, *l *-1+cpc•4414-10


6. VI-f,7. W8. T.14.1.9. de.11-110. 374113, ,7tT4 I
11. r0141„12..9.13,13. -1314. 3.rd: 15. 014143, 13 4. TEMA 5. 1334
6.1..9134 2. ce.114 3. 41-01
16.'Ef,17. 01q1-1,18. c 1,19. 3.1.4: 20. ' 13, 6.4 7.14TR:r4 8. TIT.13, 9. TiR3-41 10. 74
10. 1. kir174 2. Tiffail3,3. 3-171zi 4. 5. - -4 13. "11,c-0-114-f„
11. 1314 12. 111
6.1'147. tHc-11q,8. 173z19. WI-ft 10. 8. 1. 44T:P-0 2. *7)1 3. 1:R?k 4. 5. s.i1

12. iTaff, rclg, ,V.1q, Wff, 6. 01-A. 1


fffq, T47, Trg, 317461, 11K1, l*r, 9.1. 0hu1: - 9.ftzflii 2.1z114q:
trrd9, fucr-
1, 3. -4i0h0hrlIe111-f, 4. F47: - .111Z-RA
,3
IT4T1:1, *014 I 5. 7iTA: - %..kc15ASH.1113,6. u11114

17.1.1. 1;111* 2. *ZVI 3. 7T: 4. T4T 5. t 7. - 337e414-1P4P3, 1M1c44c1141114,

6..01c01R: 21.1. 2. W: 31Tiltd, I 3.77j: 3-11p7R:

18.2.2.q4eR4 3. -213714. Rq1u1143, 5.4111(104 3T11:k I 3.3177J: 1PcIR-it: 3TRfq 1 4.74:

6. 1:Y11t-I-10.17. : 8. ,.A4..111.111+1, 1.44717: 1-1i412A I 5. mod: .T41T1T: q.174% I

9. 0INIu1144,10.t77(314 11. 77Ft 12. -


dizA I
6. 519d: "jshciRit: lir
3. 2.41k1;004 3. 1T4
- -44.1:1f4 • 2 .1. c ? 2. IlTd4TI:R:0M1
.44( 3TT 1T

5.5rura-4 -4N 6. f4fFr4 rlfd 7. Sidi T1.1 3Trkfq? 3. 11;1011tit:0b4137.4q? 4. l'44TFR:


8.11ftWilli 9.393376. 10. ch411.11414% ? 5. 747R: 1141. 14f-41;A ?

11. 444 Alfa 12. aT5T-4-4 -1


1
--N 6. 774R;R: 01.41 ~ ?

13. 33T-43irt'T3114
- 14. 01014T4P 15.7174 5 .1. lIcIciI12. 11c-10013. 4. tlid44T-4,

- -N
-1
1 16. iim.4-414 5. TI14 1I 5. NRIciI4,6. 3111W4T-4,7.511,-c1,414,8.

4. 1. 2. Tiller13: 3. 31.517--% 4. 41014 4F,11. Rcici•cf:


9. 3.774R 10. 1d-

5. 6. 3ir7i4T4: 7. IMP 8. fo--4- 12. Td4A 13. 331-4f: 14.

9. VIA 10. 3T-4.4% 15. ifkrd--4:

5.1. 1dT-4T13, 3. qk5f3zi 4. W4114


2. - 8 .1. 1,z141: 2. : 3. 3ctilvi,4. 31:

5. I1R4: 6. T21314 7. g4e41-111-1,8. 01149W-11QIII-1, 5, 3343:4 6. 7d3T:


19.2.1. r0 2. 11.4 3. teR1 4. Full 9.1. •711-11R-13z112.1T-4%3T113.31.RTITI
14 7.T
5. <-1514 6. T43-1 8. 311 4. -71-zA. 15.11,tzr 13316. T --zrk 3331
9. tu'l 10. ,z1c4 11. 0111q+.0N11-1, 12. 41t1 7. qTri 8.*- L1 9. 1311=101310.*4ATI:f I
203
www.the 3 sa maj.org

23.2.1. PiRi5ciri71777: ? 2. 4. 54 2.1 5. IfilIft 6. MO, 317 zi-gr4-dii,P9fT---i s


7714: -9711 Trigrd9R, ? 3. : 4-1cc-I$512.i11, 777 17. cptuf: 8. 3177F97711TrailT
3-1797T1? 4. Twi: -2iT4-53-17-41-419,? 9. Y15;kg1.-1, , 1:11:74Tio 3T74-*-R, TfiTsg9,
5. Ttur: f:171 ,3140111? 6. Tut: Tff: c116-1c1,cf: 110. faatNiiqi4.4 11. laqai,44-1,
12. VT-
4T:TAT-
4T:*Th
-TT1T14 I 13. 'Rip, ticIII-WrT,

3.1.7*Th 2.7111 : 3. 31.1-4- : 4. c1c14.1 .3.1171-4i, go I 4,, VT, 11-T-1, Tfdri, YGIYW1,

5.: 6. Tift*-1i,1 T4979 177R I 14.144'1 Ucfrmutq, T1-41


4.1. 7- 41=f, 2. 391453. 31741:14. 7-41:1 2.1. "Eftit.7. 2. T19'41/101.7. 3. ird97.7.
5. 37T-41:1 6. Your{ 4. VrZITMT.7. 5.1517t/7.7". 6. Wpfil1.7.
24. 4. 2.34- 1-d, 3. 7fraTcr 4. arr-al 5. c4R4Itti, 7. 3T2111T L01.7. 8. 9711tit;a11.7. 9. fcd191/7.7.
6.4441c1K 7..511 8. qc 9. UIq-cr&-f, 10. ferzffM.7.
10. -11-1(1 .cf, 11. -sired9 12.ceTqAci, 3. ,irte11-1 (V), 3TRii, (V) Tda-d: (r) 3,t, (X)
13. 34 ISEPTIT1 14. 511tMcf 15.51 414c1c1 Tgq, (X) W1117 (X ) d ( V) fq--- zr (X)
16.A1 I f
plapf,(V)tr (X), N u(X) cpciat.t( ✓)

5. 1. 5W1c11.-1 2. ,34gc111 3. 34rclEo1111 e4i-


d-aR( sqfaat.t( .-9-TTErrzrffT (X ) t17-4

4. 317$Iici.‘1: 5. -54-497ii, 6.51 ti (-malt (X), -t•Ri (X )34-1707t (X), 31* (X)-FTT
7. WicIN-Ic411 8.131'31401rd: I (X ) ( ✓) 3i1M (✓) 4-11ftdc,II,1 ( ✓)
25. 3. 2.71:1 3.57EPT, 4. -17-1:f9L 5. WrfliP:1 `t1.7 (X) Tifff (X)
7. 1:11 F . 8. ak-eTi, 9. sTKII-1 4. "ft4i-4T - Rzie17-T,

10.1. 17714I rur-


ar9, 347-
*Ti, aftririL isitt - Aaluirq,

5.2. 34771. 3. filf4T-L4. T4-47113, Z19T,T21.1z1,447Y,1114, tik44,


5. T{6. f";liaaluil,f, 7.51;11,410-1 34 I

8. It.∎19. Tif9R10.7TW4195.11:111..k771T TILT:ft - TO130,12), TA, 1


,4461, ,4,mrcia4

12..R.7T.RIT 13. 3- 0711 14. 15. -II: 27.1.1. VII: ch41 3-19aftVA 12. 71 TldlriI .ii41cf: I
16. kal4, 17.f 18. -917 19. 3. e1,4 1.1-WT1 trratzrzi I 4. *RR:c3 E I

20. '&11 21.1 22. T11 I 5. 441-1,3.7: 1Ti 1-ifaisErTT:


r: 6. TO +a1;11
44ri4atrra

9.2. c1511141 3.10144. z11%7-1P:R 5. <gig, a~RaRT I 7. 7.mrTfcrI 41a-lok1 -6--zrP 18. 3TT-
4I

6. 'T-11-1:17. 34c1-14.18. eaTE 9. 7)- 4T114, 'NTT 31)VIT4: I 9. -k l-frci 3T-


T,TraGEO4

10. 711 -1-4 11. 11c1II-112.. f4TTIT I ID. rirr-


4-411p3TriTci -1-tsE)-4111.

13. 3-11((-14 -cln,114,1 112. 3TT1TAk14-41i-ikZTF4:

10. 2. -1q111-13. 14T71:1,4. fqgiii 5. kifd1:1 13.V1191:72T-t -72TTI.5.(g11u4tizrP I


6. -Je4T- 7. 7c1Truf 8. 4-1119. q$Tu541 14.T=ii v9T-4q4 t7-- 492,T: 115. Tel -1 4-1714111.
10. 714, 11. ---d1:112. 34191-0 13 31 -i Vf7-GERT 116. r , 34Ts(ritfalirTil .

14. H5;11 15. z1111 16. 791T1 1114EPT: I 17. erffq: T 1)14 14itancr 118.71:

11.1. iftu11{3117R: tITET- 71: 'HI 2.lcifrkiik 341: ter -aRwPI 119. a1ct4

1ul4i‘6. 111117'14-11 11120. T.4 -gi-zi-


ITTTIZTTEi .-iTmRT I

26.1. 1.V1191: 141u5Ica: 9 12. VErg1;1: 3. *rum 28. 2. 1. -.12.V 3. -1.51: 4. 5.

204
www.thearyasamaj.org

111111sw ..1111 11611aillm

29. 2 aikcf-d+4:, ,71 141110 <1, , 35.2. 2. 3744 3. Ti5InET 4.fdv4

aTTTTR. ,*11:19M„, 6.TITTrar 7. 1d-ai0 8..sgstildzI 9. R17z1


ct)11441,711cfs , +-ft tHe4f:, 10. 3.17 11. &-i%(412. 141t41z113. 37414

4Y1Ic1„ 3T11:,T-&-smuffTrrrru, 3. 2.71taTE 3. titIto-4 4. sititiVlizi 5. *RI

*-*-zrri,f4-1kur-d, 6. 3104'4 7. 341-4Tz1 8. 3.TaRi 9. ji4

3. TTRITTT-d,, 4I1: , chil411•41(1, 7TTT4-1M,, 10. 4e.i 11.WTf 12. ,3t1INFI 13. ci*I41

1-4i1101c1,,TT-0417, TR-i-PRIcf, I 14. 3ruP:z1 15. 34T- TzT 16. ki

4. rcitiquil-ficf, - cf114i1c1,-*TR 4. 1..3t-R14i442. ig- T 3. TAT 4. 14-1t1 5. ql1ccf1

Trir-AVI:Trd, -11-11711cf, I 6.1MT 7. 3-


1RT 8. T 9. tsITT 10. fii

5.1.1?1Tq, 2.kclIiIcL3. leafcf, 4. T--


0T-d, 11. TT 12. =11 13. alakii 14. TT

5. 31-*-T-0. T.1511Vicf, 7. .1f41.11tf-Rii1c4ic-f, 15. 141 16. 1ii

8. *-711iT 9. 44
414: 10.4)%71: 37. 3.1. 34741174TR 2. *Tank 3. T4Sa11rI, 4. 7-a1T4,

11. gitcbleif: 12. t-1-


4-4M, I 13. Ic1, 5. thra1T13,6. VT-Tarn:1,7. -stTaTTLT 8. 4-iaIT1-I,

14. chR4II: 15. 3114: 9. nT-TafTli, 10.

6. i0T4T-1,, a*: , 4.1c1,,t10.1qP1Rloql-(1,1 4.1.1479-14, TIT{firar: 2. cId4, V71: 3.1,44

tmul-mt, diCRIHICt I (ri•171.11:), 4041: (T:) 4.

7.1. ITerFff,2.161cf, 3. efIRI::bitn: 6. cbc14, RIZE: 7. AKI4,

4.1-10.4,414-11(1, 5. tIliftricf, 8. ctith4, wilwal: 9. 3 10. 3344,

7. kWichic-fIct 8. 4: 9. *al: 10. 77al: 3A)-134: •

11. TK*-e‘at: 12. -‘111c1,13.IPc4itiucf, 5. 1. T'izf: 2. l'afTrI,3. Ti4 4. kc1t-11 5. chiA

14.1:11t&l:TR. 15. t-itcpcitifdlicf, 16.14vems 6. 44414: 7. 44rdi

17. 37:1T-d, 17. eht4-ficf, 39.1.1. -1 2. 11)43. chq10.4t 4. IT-141 5. 4-zri

32. 1. . YIINg, 2. Wd-Ict 3. 1414.1, 4.74: 6. 7. -c4)uf

5.1:1--
41i 6. 7. i41.4e 8. TIRE* 9 2. 2. 0: 3.dG114: 4. Iciu1 5.11IzIT
i0.1 6. *IMP:1,7. '14: 8. 9. tuftfiT:
33.1. 2.*TRT 3. it014. Te
-4TRT 5. (c1T 10. tsfs.;14
6.11tRT 7. TT 8. T 9. tIccIT 10. ITTNRT 4. 1.IT 1ST: 2.11-41`arT1:1 3. 1VT: 4. rifin'tv-EnlY

11.4)4Pic4i 12. vlIciNctif 13. OIRrIT 14. 5. araTnit44 6. WWT :i 7. YA-4 8.

(Ricci( 15. I-41T 16. vr


-ziT 17. cru1P.041 9. 711: 10. (1,7,)411. likirarR12.4€015T:

18. wiTRim 19. flowl 20. liTtIRTRT 5. 2. 4-4tarT9, 3.w-gfiT: 4. 311f4.4: 5. TINT

33.3.2. 3-41T 3. Nccif 4. c41 5. 6.114-1Ta1Tri 7. Ttr: 8. 4TfnaTTII, 9. 7TilarTI:1.

7. 71Icclf 8. srl 9.1-4ETT 10. t1c,41. 10. cf, uf

11. ET 12. IT 13.441‘ifilc'1f 14. Imf 6. 1. *Ta1T11,2. *TN: 3. *4 4. WM 5. *rafTli,

15. 41 16. 1kt1f 17. it- T 18. epctir 6.*--4TT 7. *ratTI:t 8. *7 9.*TafT1:[10. *4 11. *:

19. 3-714qT 20. RT-4F11 12. *7:IT 13. *4 14. *-4. 15. *Ta771,16. *711

34.2.1.1:MA 2. ITT11% 3. *--TI% 4. W-4T% 5. 17. ch154: 18. 19.*-74T

414W 6. 'UT% 7. *-414 8.

13e4:: zw; 205


TitEkTuTi
773 Ti ITT Tftlft7i, 77491WITTzi: c.•1 ebk1(1.11
1. Trrrk d.us3icitiliq4l-li fdrTITIT aTlithlTqlT I 10.27
2. 77: T: rtt: Tr 7{: EIT4 -FIZM€RP:14T 8.22
5. ? 34rwft *59 MiN 11.31
6. wth-P-4sh Vr*r -T4h fFTzr4 13.31
7. R-rPr* TPr 1WIrmer L1iTrhtzl1114dT I 2.66
8. .44 .wr trft- 4.IT ? 3-TafeRWP;i4[1-11‘1 ,31.1f I 2.28
9. aTtlzrzysriTa: 31-01FSPT: 10.8
10. T(zE cW-41,41cl1 cAcf .ftWITZWI, I 7.21
11. 3T2T911 ter: YT 1:INT(*rs-q TO I 11.40
12. 1:1T T174,511 Tr 1:r74.4,41.61 2.47
13. 71).qft 4NTE-
z4wsErNai-g74- I 12.17
rci TrTh I 18.54
16. 319-U, 44qi `$Wf w14,44,1 11.33
17. lo.ani l4 T1ZT40 trA-d-rP -gffr4rer cbRurif4 -ftqltT I 18.13
19. -41.T4 44:
zft.T111 zft.T4 .PtT4 44: tRt11:1111ZW: I 3.35
22. Iii ! 11141.411: 41u5ciR,14 471T4-ff ti0,3144 I 1.1
24. 01-1Yel ci 314.49-1 tiYle11011 rcfrlYqi.C1 4.40
25. 71)Trari i eflid-i 4{, I 9.22
27. csilk c4 14 Td crci•i .a.4 18.73
29. ITRIN •r1uit4 tit1 11 ca d 4it<0I 1.30
32. 714: 31:FT4q, v[4:A,t),-R1/4 Van 'fa-044r I 6.25
33. Nctrcl 11 kit-c1, i4q4lesicti NctrzerIFS 7T-tf I 2.3
36. 31-r-Aa 3l-r44-4 TN: 31-144 TTWR MAT-44 tigar4: 6.5
37. T-1
-ftr -Roti <11i4 tgizr e41,144(4, 11.8
39. 3R171714KT1*ff 31-7-
1-N44 tP4(e,VIV4Alt4u1* -FI 15.3
40. Thr973*R1 er Ta Trgwrer 44 2.26
41. ard": 34r 31--dV4) 7E49-1T: 15.18
42. TxuT I Trrtra ! 3ruli Terr % TrE1N 11.41

206
www.thea rya sa maj.org

tik-cPcilq 'TWIT
1:1=eit ctif:rufri cnigirui y4t

Ikat: qqiq
. 'girt:Matti tRzfatraiuT13:: *rd q171-11q1 u f4rTailf2h: -Z4-
441 1
TITITPTURTPCOWFIT:Trw kivIgoq ►
x. 1Wat: Tr-Tra qqm
TrW ri 1,17177rq
tr*Ri-T-24-rt Trm-TrururruraTrumT3Trth--44 Izi-i -wkg I
.
ailtrw -ikcpcar4w,t)v.44.1 ggiq ►
G. tredt1TRThcINLIAohlrulla7cqW@ ►
1:1W -4tict)11,1114Z1ccilliTIZrqgglq
? 0. TIWTRzOULTPTEITITfur cOl t cc4 I qqlq

? ? . 1:M7I trw wq
? . Pride of India • -- rzf -a-Rmzitiw -srrwft: Th"turrq ic4luidiar
? trvq-c1 ct)cil-TTTFIT: Wctitt-btichiPi T-411:171q I
X. cbItt4q I
4. 1143 01 'ALF-Mict)11:1 mitI c1i wq
? trwrt t.cichIll -g— Tiqqt1
-srfaf--4 trw kikviwaRchitriti qt-iu1791:ITWT-2TPTZrq I
G ITf*41creq: rchrwa- f;brwa- T1-1T-d-ffriTrEruf-wkd
TTW \TM 11T671g I
TI-111,711TIEFITTI
2 o. NrcMt-c111T43.1(1-1■ tint:41W-Iq I
kittdchl f-W.1 illtilniT*KT:')7Trq I
. t4.pcicrw.irciti i:rwA-urr9:. 31-g I
11W1-71s: 741-7: tit.1)circitiatimiTifFuq
X. ITV-21AllitcpciRiti, fa I
(Jk.a~t~-i~t-~t~~t ia i-kcPCIrcichIP1 qqlq
www.thea rya sa maj .org

W4UGT1151171742T •

u k-kcp R-1 (4 1";1 chi )

tei 1-TNT I 4,10 9-11c1+1 4-1-tqf -41 r -WM,


fd—j1", 1-T.1E17764 , 1-17111-7117: , Icq 4-4 ,
fl14-1Richrcitilt:, *ctilqq:
3Tsfa tea: fir: I

cl 1KIcb 411 le,ab2 - 990-

acn q9o/-

cta co cb2 - . 3 oo/-

Ichkie'ci) q-9iti-Rm.o)gmi *mu-4 TEF- cD.D) ART aT


3T€1 -drzr -

Sambhashana Sandeshah
`Aksharam', 8th Cross, 2 Phase
Girinagar, Bangalore - 560 085
Ph : (080) 26722576 / 26721052
E mail - samskritam@gmail.com