You are on page 1of 4

UFRS Projesi Soru Seti

Soru 1: Kurulu SAP sisteminde FI modülünde NEW GL kullanılıyor mu?

Evet aktif.

Soru 2: NEW GL kullanılıyorsa UFRS için defter tanımlandı mı?

UFRS için defter tanımlı. Veriler doğru değil.

Soru 3: Duran Varlık Modülünde UFRS için ayrı değerleme alanları açılmış mı? Açılmış ise
duran varlık ana verileri ve duran varlık değerleri UFRS defteri için doğru, eksiksiz ve tam
olarak kaydedilmiş mi?

UFRS değerleme alanları açılmış ama veriler doğru değil.

Soru 4: UFRS projesinin kapsamında kaç şirket kodu olacak? Bu şirket kodları SAP
kullanıyor mu? Şirketlerin faaliyet alanları konusunda kısa bilgi verebilir misiniz? (Üretim
var/yok, ihracat var/yok, ithalat var/yok)

Üç şirket kodu var.


Atlas Global; üretim yok, ithalat var; uçak yedek parçası benzeri ithalatlar var.
AFA (Atlantik Uçuş Okulu); eğitim şirketi.
Intek Yapı; ???

Soru 5: Vadeli satın alma işlemlerinden kaynaklı finansman giderleri stok maliyetlerinden
arındırılacak mıdır?

Hayır.

Soru 6: Stok alımlarına ilişkin alınan ciro primi ve dövizli avansların kur farkı stok
maliyetinden arındırılacak mıdır?

Yok

Soru 7: Vadeli satış işlemlerinde peşine indirgeme işlemi yapılacak mıdır? Belli bir
tarihten daha ileri vadeye sahip satış işlemleri için hasılatın bugünkü değeri
hesaplanarak satış tutarı ile arasındaki fark vade farkı gelirlerine kaydedilmek suretiyle
ayrıştırılacak mıdır?
???
UFRS Projesi Soru Seti
Soru 8: Vadeli alacakların ve vadeli borçların reeskontu hesaplanacak mıdır? Çek ve
senetli alacaklar ve borçlar da reeskont hesaplamasına konu edilecek midir? Ticari
alacaklar ve ticari borçlar için düzenli olarak açık kalem denkleştirme işlemi yapılmakta
mıdır?

Vadeli alacak ve borçlar reeskonta tabi, müşteri çeki ile tahsilat var bunların reeskontu
da dahil.

Denkleştirme düzenli olarak yapılıyor.

Soru 9: Stok birim maliyetlerinin VUK ve UFRS için ayrı ayrı raporlanması istenmekte
midir?

Yok.

Soru 10: Hareket görmeyen stoklar ya da değerinde azalma kaydedilen stoklar için değer
düşüklüğü hesaplanmakta mıdır? Hareket görmeyen stoklar için SAP’de bir rapor
geliştirilmiş midir? Proje kapsamında yer alacak şirketlerde stok değer düşüklüğü karşılığı
hesaplanacak mıdır?

Az sayıda var.

Soru 11: Stoklar finansal tablolarda, kullanımları veya satılmaları sonucunda elde edilmesi
beklenen tutardan daha yüksek bir bedel ile izlenemez. Stokların net gerçekleşebilir değeri
(“NGD”), işin olağan işleyişi içindeki tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma
maliyetleri ve tahmini satış maliyetleri çıkarılarak bulunur. Maliyetlerin net gerçekleşebilir
değerden yüksek olması durumunda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
Proje kapsamındaki şirketler için net gerçekleşebilir değer hesaplaması yapılacak ve
karşılık ayrılacak mıdır? Eğer hesaplama yapılacaksa stokların net gerçekleşebilir değerini
hesaplamak için kararlaştırılmış bir yöntem var mıdır?

Yok.

Soru 12: Riski henüz müşteriye geçmemiş ürün satışları için hasılat kaydının geri çekilme
işlemi yapılacak mıdır? Satış yapılan lokasyonlar için müşteriye ulaşma süresi bilgisi
mevcut mudur? Riskin müşteriye geçip geçmediğini belirleyebilmek adına lokasyon bazlı
ve satış şekline göre (CIF / FOB) müşteriye ulaşma süreleri mevcut mudur?

Ileri tarih için alınan biletlerin gelir kaydı UFRS’de rapor döneminde geri çekiliyor.
UFRS Projesi Soru Seti

Soru 13: Ciro prim karşılığı hesaplanmakta mıdır? Ne şekilde hesaplanmaktadır?

Acentelerle çalışıldığı için ciro primleri var. Bu soruya detaylı cevap alınacak.

Soru 14: Şüpheli ticari alacak karşılıklarının hesaplanmasında nasıl bir yol izlenmektedir?

Dışarıda hesaplanan şüpheli ticari alacak karşılukları SAP’ye muhasebe kaydı olarak
atılıyor.

Soru 15: Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları nasıl hesaplanmaktadır? UFRS
projesi kapsamında yer alacak şirketler SAP HR kullanıyorlar mı? UFRS paketi içerisinde
SAP HR ile entegrasyon düşünülüyor mu? İzin ve kıdem tazminatı karşılıklarının bu paket
içinde her bir çalışan verisi üzerinden hesaplanması mı istenmekte yoksa HR
modülünden alınacak icmal raporlar üzerinden bu hesaplamaların yapılması mümkün
müdür?

Üç şirket de HR kullanıyor. Şu anda deloiite’in templateleri üzerinden dışarıda


hesaplanıyor karşılıklar. Bundan sonra HR ile entegre hesaplansın isteniyor.
Son soru için detay lazım. Soru anlaşılmadı.

Soru 16: Banka kredileri için FSCM / TRM modülü mü kullanılmaktadır? Değişken faizli
kredi kullanılmakta mıdır? XRR hesaplaması için bu çözüm içinde bir geliştirme yapılmış
mıdır?

Excel’de hesaplanıyor. SAP’de hesaplanması isteniyor. Değişken faizli kredi bir tane var.

Soru 17: Ertelenmiş vergi hesaplaması sistem içerisinde mi yapılmaktadır, yoksa sistem
dışında hesaplanıp manuel kayıtla mı gerçekleşmektedir.

Sistem içinde yapılması isteniyor.


Soru 18: Garanti karşılıklarının tespit edilebilmesi için garanti kapsamındaki ürünlere
ilişkin veriler sistem içerisinde tutuluyor mu? Tutulmuyorsa veriler sistem içerisine nasıl
aktarılacak? Bu konu ile ilgili entegrasyon (SAP ve non-SAP sistem arasında) talep
ediliyor mu?

Soru 19: UFRS projesi kapsamında hangi sınıflandırma kayıtları söz konusu olacak? Her
bir sınıflama kategorisi için hesaplama ve kayıt kuralları nelerdir?
UFRS Projesi Soru Seti