Sie sind auf Seite 1von 727
Anastase le Bibliothécaire. Anastasii abbatis, sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri et bibliothecarii opera omnia

Anastase le Bibliothécaire. Anastasii abbatis, sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri et bibliothecarii opera omnia

Romanae Ecclesiae presbyteri et bibliothecarii opera omnia accurante J. P. Migne, 1853. 1/ Les contenus accessibles

accurante J. P. Migne,

1853.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque

municipale de

(ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

-

?;

./'.--••-

'C

:':.^0RSts;vC0lfPiiKroS:

'

. -.'. - •'

" --"" " . '

-'

.

SIVE; -,'•.,>-

BIBLIOTIEGA tNIYERSALIS,iNTEGRA}UNIFOR]!ilISs

:

.'

:?'"''

'-- •,.' COMMOM, OECONOMICA,

-:

-.

-

OMNIW.SS.

--.: -""-.

A3B MVQ

;$ilTRUM,

1>0(MM1

''"'

IPOSTOLIGO

'

'-

'

. "'

-^3^^l^^^0j^0^

QUI.

. 'Vv. ''

A]Q mNjOGEINTII "FLORDERTJNT;

'>r"'-'

'

'',:•".

. "

III TEM^OI^ .",--.'''

'-EEC5lJSIO^eHRONO"EOGICA.

-

OMMUM QU2EEXSTITERE MONUMENTORUMCATHOLIC^ TRADITIOMS PER DUODECIMPRIORA

.'''"

''_'

-ECCLESIJE S^ECULA, "

'

'

"r

:

J.UXTAEDITIONES ACCURATISSIMAS,:

"•'

'

INTERSE CUMQUENONNULLISCODIGTBUSMANUSCRIPTIS

'-'

-'

PERQUAM-DILIGENTERCAsflGATA.;

DISSERT4TIONIBUS,,COM5IENfAIUISLECTIONiBUSQUEVARIANTIBCSCONTiNENTERILLUSTRATA;

RITE.DISPOSITIS,

PISTINGDENTIBCSSUBJECTAMQUE-MATERIAMSIGMFICANTIBUS,ADORNATA; '.-

-

ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS,AMPLIFICATA,;-

-

OJMNIBUS .OPERIBUS POST^AMPLISSIMASEDITIONESQU.ETlilBUSNOVISSIMISs\lSCULIS'BEBENTUR ABSOLUTAS.

'

-';

'

'

".-

-

DETECTIS,AUCTA.

-'.' .

"-.'

-

- ' "•."

INDICIBUSPARTICULARIBUS' ANALYTICIS,SINGULOS_SIVEfOMOS,SIVEAUCTORESALICUJUSMOMENTI

-

-_

';'"

'

-

'

\ SUBSEQUENTIBUS,'DONATA*,

.'

.'

'

.

-.

,;.

'

NECNONET T.TULISSINGULARUMPAGINARUMMARGINEMSUPERIOREM

"

-,

CAPITULIS-INTRAIPSUM.TEXTUM

'- --

;

-

'.

.;"'.'"'" -'

~

'< - ''----' '.

.OPERIBUSCUMDUBIIS-TUM APOCRVPHIS,ALIQCAVEROAUCTORITATE1N.0RDINE_ADTRADITIONEM- ' "

_•-_'• -,-'.;"

-I)UOIlCS.INDICIBUS;GENERALIBUSLOCCPLETATAf ALTEROSCILICETRERUM,.QUOCONSULTO,QUipQUI.B ''

IN

QUODLIBETTHEMASCRIPSERITUNOINTUITU'CONSPICIATUR| ALTEIIO -

EX

QUOLECTORI-COMPERIRESIT-OBVIUMQCiNATMPAT.RES

.-

,.

UNU^QUISQUE-PATBUM

. SCRIPTUU-E

'

SAGR-E,

,

-

ET IN-QUIBUSOPERUMSUORUMLOGISSINGULOSSINGULORUMLIBROKUM '--'

SCniPTUR-E.TESTCS.CdMMENTATISINT."'-.-

-

.

EfilT.O ACCURATISSIMA.CSSTERISQUEOMNIBCSFACILE ANTEPONENDA,

SI PJ.RPENDANTER: CHARACTERUMNITIBITAS,

OPERUMRECUSORUMTOMVARIETAS

"

/VN.

CIIART.« QIJALITAS,INTEGRITAS. TEXTUS,TERFECTIO CORRECTIONJS",

-

.TUM-NUMERCS,FORMA-VOLUMINUM-PERQUAMCOMMODASIBIQCEIN.T0TO'OPER!'SD.ECURSUCONSTANT

S-jUlLIS,PRETIIEXIGUITAS.PR^ESERTJMQCE.ISTACOLLECTIO,'UNA,METHO.DICAET,CIIRONO"LOGICA' "fy/S,

SEXCENTOROKFRAGMENTORUir.

OPUSCULORCMQUEHACTENUSIHC .t-lLLIC SPARSORUM

,

-?|£3S\viS\

pji

-

1

tp

PRiMUMAUT.EMIN "NOSTRl. blBLlOTHECA:.-, EX<i)PERlBUSA.6-OMNES'ijTATES,' '""'

LOODS.UNGUAS FORMASQUE^PERTINENflBUS, COATttJNATOROM-

'

v^n"-

Y^".

" "

'

-.':- '

SERIES-SECUNDA,;-'

IN Q.UA P.RODEUNTPATRES,DOCTOKES A GKEGORIOMAGNOAD SCRIPTORESQUEECCLESIJELATINJE INNOCENTIBMIIE

'

- -'

' ACeURXN-TE-J.-P.

MIGKE,

'

-.

" ;'

'

BIBSIOVHEG^ SS.ESB1IBKWSmES,' -

-."'

-'- SIYJB'-

-,-.- '

_ - >.

-

- -

-

. CCSStJOMCOMPXETOROMIN SINGOLOSSCIERTIS ECCLUSIASTIGiE'RAMOS--EDITORB.

V_

'

PATKOLOGIA BINA;JSDITIONET5MS

MAN-DiTA-'_EST, ALIA NEKPE

LATINA, ALIA GR^CO-LATINA. -

VENEUNTMILLEFRANCIS DUCENTA.VOLTJBIINAEBITIONISLATIN.E ; . OCTINGENTISET - MILLETRECENTA GRiECO-LATINJa.=— MERELATINAUNITERSOSAUCTORESTUM .OCCIDENTALES.TCM -ORIENTALES EQUIDEM AMPLECTITUS.;HI. ATJTEM, IN EA," SOLA•VERSIONELATINADOWANTDR

.;

"'.'•""-.

;.- -

'-'PATRD-LOGITI;

"TOMOS/CIXXIX,"

-ANASTASIUJS BIBLIOTHECARIUS,T ABBAS ; STEPHANUSV, FORMOSUS, STEPHANUS VI, ROMANUS, PONTIF. ROM.; ERCHEMBERTUS,MONACH.;ANGlLBERTUsVABBAS; S. TCTILO,MONACH.;

'.

'-

GBIMLAICUS,WOLFARDUS; PRESBTTERI ; ANAMODUSSUBDIACONUS.

'.ANASTASlI.'-TOMCS-TERTIUS,'"CiETEIlORIJM TOMUS UNI.GDS.

1111rviirriawif——_

'

, - J

; :-_'-;."':-

'

'-.' EXGUDEBATUR ETVVENIT APUD J.-P. MIGNE"-

EDITOREM,

IN VIADIGTA D-AMBOISE, PROPE PORTAMLUTETI^EPARISIORUMf ULGOWENFER NOMINAT/iH,

"'

:

- _-"

'"

"'

SEU PETIT-MONTROUGE. '

'"

'

--"

V

.

;'•-'

-

1853

.

,

-

--J

.

'/%'"

/ m

/

B

m

m

v

SAMTIROMANfIMESII

.

-;-.

m_

- /M& Z_m

. SMQUhUW

"

4-1

i

'^^ft, -^B

'

H

m in

IX.

'

ABBATISj,:

PRESBtflRI

/&'

/^nHk t-3_k

-k^ '

^^§k -i

i

B

H

 

fl

|

Q H

Ef BlBlIOTHECARII,

EDITIO PR.E ALIIS OMNIBUSINSIGNIS

AD FIDEM MANUSCRIPTORTJMCODICUMET JUXTA PROBATISSIMASEDITIONESEXPRESSA ,,-

'\

,

-BLANCHINlNEMPE ROMATSO-VATICANAM , QUOADLIBRUMPONTIFICALEM.,

-

MABLLLONII , CARDINALIS MAII, ETG., ETJ

: ,'.'

• {

'

'

- .''

-

ACCEDUNT

'

'

STEPHAM V, FORMOSI, STEPHANI VI, ROMANI, PONTIFICDM B.OMANORDM ;

CORBEIENSIS

ERCHEMBERTI CASSINENSIS MONACHI , ANGILBERTI

ABBATIS,

S. TDTILONIS SANGALLENSIS MONACHI, GRIMLAICI PRESBYTERl/

WOLFARDI PRESBYTERI HASENRIETANI,

RATISPONENSIS

ANAMODI

SDBDIACONI, - .' ;

,

'-'

Scripta

vel sci'iptoi»nm

fpagBMCJita qnse exstant.

"

' TOMUM- CLAUDIT;

.

APPENDIX

M)'

SJECUMJM'

:

IX."

'-"'

"

' ieGU-RA'NTE-;j^P.-MiGSE,:

- -

^&ffB)^

{«S £"->-0'

'"

fe^

'^mM

BIBLIpTHECA

-'-;-'"

CS-SMEUlSiyEK.S^E';

'

'

'

SIVE

"

- "

;.-,

-

-

'

. CURSUUMCOM3PLETORUMIN SINGULOSSCIENTLEECCLESIASTICJERAMOS.EDITOREi.

.TOMUS'

TERTIUS.

VENEUNT3 VOLUMINA21 FRANCISGALLICIS.

EXCDDEBATDIl ET VENIT APDD J.^P. MIGNE EDITOREM.

IN YIA DICTA ffAMBOJSE, PROPE PORTAMLUTETI^ PARISIORUMVULGO&ENFER NOMINATAM

'

SEU PETIT-MONTROUGE,

1853

'

"

'

'.

ELENGHU&

'?'

:

-:'-_

'

"

"

AUCTORUM ET OF.ERUM .QUI IN_--HOG'-'T_©MQ.£!ES;iX. CQN-TIMEKTUR.

0 ' ',- """- -'-; ANASTASIDS-BIBLIOTHECAR-IDS.-.

:

' /

-

-

(OPERUM CONTINUATIO.J

Interpretatio

'

-—

-TT

Synodi VIII generalis.

s,ynodivii

- •.-.-

Col.

-'

'

"

.

9

195

511

.853

705

--". ;.,.-

--;.;•"

'

-

'-' .:

;

-

'

"

.

'--

'

"'-"/-

"

"7-

Chronoiogiae S.Nicephori.

''

_-

:':v

etmartyris.

'

-

"

Colleclanea.

Historia acephala SS. Cyri et Joannis.

.;' .Viia

-

Jpaiinis^El.eemOsy.narii.,

S.^Demetnimartyris:

:

'.'

.

;- "713

" ''-"'715'-

727

729

-737

74-3

~\i'

-

Passio

Acta S.

Crispinaj virginis

Translalio

ser.mdnis S. TheodoriStuditaa -'•

-.

;. -

passionem 1480 martyrum.

;.

.MGHEMBERTDS

deS.Bartholomeeo

:"-

.-.-.

.":-'. ",."'"'

apostolo. *•----' ,"--.-

;- ;;

Anastasii :Episto!a3.

PiO.ogusin : .;.;

,

:GASSINENSIS:;MOEAC.HDS.r.'''

Historia Longobardorum".

'74-5

7 'ANGILBER.TDS" CORBEIENSIS'

Versus ad Ludovicuni x.egem Francorum

:-'

_''_'

''.'

".

'-_

BEBJENGADDDS'.;.' '-; '-'

Expositio super visiones Apocalypsis. :"

.

., --

.

.STEPHANDS-pAPA-V.,-

Epistolce

e,t privilegia. •v :;

.;:--'V:'.

-Epistolse •:" """ el privilegia.7 '-."; ,".

Epistolee et.priviiegia.

'

"

'

" Epistoia ad--Riciilfum

.'

-

".' '['

'.

'

.-FORMOSUS PA-PA; :.' '":

"

-

'•'- -

.

: "' •'STEPHANUS PAPA,Yl '.'

,

'

_

.---'-

.

, -;•

- '".::-;-

BOMANDS PAPA."' ''

7

'

.

- ;"f- "''• -'-"V :: ''""--

:.:'"' :""""" — "-

,

'

S; "'TDTILO' .

.

SANG-ALLE-NSIS''MONACHDS • '

7

Carmina.

.; Regula solitariqram.

'

5

.

,.'

7'7-GRIMLAICDS^PRESBYTER7

-

.'

"

^ -.,7

-

'

'

':

\

-'

"

'

.

;

784-.

.

785

786

"

"\

837

:

855

-859

'.

.--.

863

-J

Ibid.'

''-

"

',WOLFARDUS;PRESB¥TER-.""HASENRpTANUS.

'

Vita:sanctae

Walpurgis-.

Preefationes in libros.suos

"

"

'.

XIFdeActis

--

.

Sanctorum;

ANAMODUS EGCLESIiE-RATISPONENSIS "

"Traditioties Emm:eramm'ense's.'' APPENDIX.-AD-SMULUM

".

.7

'

_;';.

-

865.

-

-

-. 894

SUBDIACONUS. '"

'

'

"-

-/ '

S99;

:

-968,

Ex (ypisMGNE, ftii Peiii-Mouirouge.

MMTASII

OPIRBM

SAN-CTA

COfflMTE

CONSTANTINOPOLITAN/A.

Anastasia

interpretep

QUARTA,

•tApudLabbeum,Cpnciliornm Collect. tom.^VIH,pag. 962.

PBiEFATIO

ANASTASII;

IN SYNODUM

OGTAVAM.

Dominosanclo et^oangelico Palri Patrum ADRIAK.O Ajnastica vita elecia J ineoenobio a_prima!va setate

pontiuci

miris eluxit morum et virtulum

splendpribus, ac per id diuturnis exercitiis erudilus, et in*mni scientia

et opere bonp .probalus jam senex, ounctorum unani--

milate ad summi sacerdotii

apicem. Sane resliterunt hujus proveclioni quidam perpaucicepiscGpi,interquos erat Syracusanus Gre-

ptiblieata

gorius, -eo ^juod eos propier diffamata el

petitus et promotus est

iionnulla

crimina in sacerdolio vitae, anle refricatio-

ju.diciise.non posse reeipere, cano-

liem in eos illati

profatus; propter .quae, ^juia

poslraodum

iUa satisfactione non abluerunt, merito

ab.eo et synodo abdicati sunt, Favebat autem liis

quidam senator S33eularisadministralioiiis

fungens

colligebat, et fideles.quosque a sanclaj commu-

parlicipatione averXens, divinis interesse my-

celebrarentur,

quod

nionis

sleriis,: dum. a; patriareha lgnatio

penitus recusabat: nihil habens i.n causa pietalis,

unde pontificem proprium reprehenderet, nisi

suspicabatur eum vilam decessoris sui, id esl-sanclae

patriarcha; accusare, Methpdii, cum ille nonsolum. hunc

in,nullo;penitus accusarel, yerum .eliam miris laudibus.semper efferret, quin polius

memorio3

. m.emoriam.illius inler sanctos

patriarchas, dum di-

vina mysteria gererenlur, faceret, et diem anhiyer-

sarium

mine celebraret. sicut ca3tera illius

facere suis auditoribus prsedicaret, alia

solemniter et imprsetermisse super ejus^.p-

Quamvis hoc ipsum idem Photius

gesta

sinislre

inlerprelans, callide

inquiens eum

C

quorura

•-;••-

«t universali papae, ego famulus ye-

ster ANASTASIUS peceator abbas, et summae veslra;

summo

aposlolicaJ sedis bibliolhecarius.

dislinguil lemporibus.

Quia superna. proyidenlia, quaesingula singulis ita

ul sanclos suos veluti; splen

Jenlia qusedam astra non pariier, sed vicibus discre- iis a.diiiuminationemEcclesiajsuse proferal,- aposib- ialum vestruin neslris iemporibus quasi quoddam fulgidum sidus produxit, cujus tempore atque auctor

rilate sancta- uniyersalis et inagna; syriodus octaya . -nica sit ac miti raiione

eelebrarelur, *t saera doctrina cosluinsaiiciascatho- licseet aposlolicseEcclesise, tenebris errOrum depul-

eis, jubaryeri.iuminis, illustratum .pereiperet: opewe

ofltteio., a secreiis, nomine Photsus, qui ad patriar-

gretium duxi,

iiamaposlolatus_yeslri memoriam, seripturse tra-. B^baleconscenderefastigiumaffectaris, cum eis:seor- sum

.dere, veslraquedominalionibreyiler intimare, quas fuerit ejusdem sanctaj synodl materia celebrandse,

tam ad laudem aucloris quam ad aeter-

•vel <_uodaposlolicse sedis super baec disponendi.stu- ^iumipel auctoritas; qtiid eliam ab ilhr yel tra^

.Quamobrem quoque

veloctava, yeldicatur universalis, qujs

|»relatus illam exstilerit, et.ne ipsi synodo prasum- ptio cujusque quaj in ea.definilanon sunt, processu temppris addat, sollicilosreddere ac.intenlos leeto-

res. Quse videlicet nolans, 11on

horum

quasi inscio aposto-

ctatum vel .fueiit

definitum.

eliam inter-

lalu veslro scribendo refero, sed

lanquam

conscio et tesle, bislorica exposilione ad memoriam

.vestram reduco, Tempore ilaque Michaelis et TheodoraVroatris

ejus imperalorum, abdicaio Iconomacho Joanne,

electus

leos Ignalius, qui" Michaele quondam imperalorc,

cujus filius erat _ iihperium

sponte religionis amore

dimiuente, eunuehus iuvidia factus estj deinde mo-

et cphsecratus est patriarcha Constantinopo- in corde lenere, alia in opere demonstrare.

- Cum igilur Photius sdcialus scbismalicis,

PATIIOL.CXXIX.

t

auctor praefalus eral Syracusanus.Gregp|ius, per-

stiaderc.l cunetis, qui oiiasi pio circa Mcthb.dium

.

"

li

.-

ANASTASIIBIBLlOTHKCAiUl

f

12

qtiiaehi zeiurii jirstiiiffi,sed-non secuhaiini A''cTnneWtas'furiiv'Pi^

esset.ejusdem sanclaj.memoria; MeV; ;

.

(habeiites

seiemiam) affectu flagrabant, qtiod patriarcha Igna-

frustratum intuens, ad sedetn apostolicam niitiit, cui inagriris tuiicilecessbrvestef iifajsidebat papa Nico-

isus derogalor

propriam

jtingilur,

el idcirco qiiasi -paffieida foret iiabendus;,,. ilaiis ;-q.uateriusilla, sictit ipse jsperabai, approbante

vel decernente, mox omnium ofa resislenliuni ob- "slfucla silerenl, el aditus sibi progrediendi qua vel-

ibodii,

fama crebrescil: Bardam scbolarem domeslicum, et

Thoodorae impcratricis gernianum , incesto nurum

patescerent; ignorans stolidus,

redarguil, inlermiiiatus cxconimuiiicatidiim';, hisi.a . ' jjtfod apud bealum Job.de Deo legitur : Qul si inclu-

lanto

ille, iion-feidis, praeno.latis schismalicis ac deppsitis iegaiionempraefalus summns pontifex. suscipiens et

usu foedare, qtiem palriarcha

criminis .iet omnes bmnino

,

flagitio cessavissel; ciijusredargulionis modum

el versiitum iii patriaf.eham sarcitial afgti-

Michaeli, nt

seril hominem, nemo est qui aperiat (Job xn). Cttjtts

iperiractans.,

KceVliucusqiie yersutiarurii ejifs; alque

gcstoruin ignarifs, perie cuhcta qtise ali-ep acia 'fue-

repulil,

vefurii tfamiienijiislitiae sequens, misit Con-

meiitum. Perstiasit biiiin iriiperajpri

mairem et Theelam sororem stiam, quae etipsa ctim

malre ac fral.re iinperii fii.eralseeptra sortila, lon- . itt;Pholiusppslulaverat, sed politis ipsttin Pholium

rant, sagaci deprehendit acumine; et non Ignalium,

elin mbnasterio collo-

dere patriarchoe praeciperei, caret. Quod ciim palriarcha renueref,-prp eo quod

hanc itUeririviiorieiigerei . sppriie

niaxime qiiia bis secundum morem

'«Iraque impcrairix

piofessionem,

sictil caeleris imperatoribtis' el iniperalricibus jura-

verat non se nllo in leriipore insidiaturum,

Bardas^

B staiitinppolim missos, Radoaldum scilicet Porluen- sein- et Zacliariarii Anagninum episcopos , atqne

. lilteras, quarum tenprem qui legerit, facilitts nosse poteril: in qiiibus, quia el de venerandiS' iconibus

—qftaestioerat, nonpulla etiam super bis conscripla

jirolinus ad imperaloreni juvetiem : Hens, inquit,

imperator,

-spirare

.repcriiintur. PerveniciUibus igitur niissis aposlolicae

.

sallemnuhc nori adverlis Ignalium.-Uioe. sedisConstarifihbpolim,xt.conciliO-CPngregato, Graeci

epislolassuseipienies, quitlqtiid in.eiseraipro Ignatio vel contra Photitim inveileriiiil, sublraxerunl, et in

iinriime.p.erttij.eri.irit: ni.issis Romanis

-. eonsilio.legi

-rqiihi legereni, qjiidye.'nbni-.iegeJeiUj nullaienus in-

prae vi ac limore jam: jaiiique.

neci, el matrem imperii alii gesiire, futuro, sociare marito. Haecmiserrimus

«cilicel imperalori, -egii,-riec- propriae'-gennanae"--, iriiperatrici videlicel

'^arcensi,'ui:eVinij)alTJafcljhm,-ulciscer£l«r.'«l!'Uti_a-

id est btaire -ac filia.,iniperio pulsa:,

que imperatrice,

ijise;;vel

vivi fieiet-iiiiperaloris socius. vel-eo.a ie .successor.

faeilius iniereinplo j jam,;sul.trogafcltir credulusel ira-

t.anli praesiigii

. ieHigeiiiibtiS,:veI^etiarii adverleritijnis, ;qtiin pcitius

.deiicieifiibiis. Qifid

-.'pliira? Igiuiliusin.inbdiiiin 'Irahitur, _cor;tn)niisVis

"apostolicaesedis;jatri

senjo fessus statuitur, el. denuo

e_t.-sacerdqjalibus. dn-

validibrjieret depositio, ubi

viearios suos auclori.ias adfuis-

. sei,;ciim inliisiiec illius interfubrit auciotitas, aiiec

-?Func imperatoiyaure

lus, malrem critii sorofihus iorisam.palaiiopepulit, C-d:triinalioni.subntiuitiii;,:quin,. i

«tignaTium sGhisnialicoruhiac.Bardae suggesliOne, a --fulis exspolial.ur, qpasi

regimirie patriarcliatus jibeg.il,subrogalusqite

•*o;pracfalf Banke

estpro . sedis apostplicsepef

fayore Phoiius:, de qtio sttpra fela-

Jtum est, prohibeiilibus

neminem.exlaicali niililia subito ad:sa-

adeo

.diyersistor-

aisiegibus ;cerdbli'uiiipromovfiri. Igriatius.vero-dum;pelleretur, se irrea-saora

«elebrare teiuaret offieia. Quo-audi.to.Bardas.

euin in insula,.

riienlis

iaceraril colapliis, risquequo

-ecclesiamiigavit,-ne quisquam absque

in

qua.

erat- felegatus,

sacriscahonibus et yeiieyan- - Thissiilli yicaiioruni more, ul episloloe danl iritel-

ligi, fufeiihl(icslitiati Qttod

sedes aposlpliba di-.ceus.

. -taiitani.iiijiislinain-iiiiptiiiedeseri

iiiiiiime passaest,

ied scribita lali p.r8esiiii:ptione;.c(3SsanduiiV,suoque "decfeio P.lioiiiihi-iioriohedieniem:cum ^iomplicibus ' - sacr.a tiignitate riudat- ;el cui.ttipiniiibus-faUlorihus

. milus ienieiitiaiii securidtini Vexempla. revereifd.ae memoria^Felicis.papsiji Vitalem; et Misenum.epi-

_s.imiiUer excedenies = syjnodaliteriiiferens,

scbpos

et

filiis

cunclis;dedit inteiligi. Cu-

jiis censtjraePlibliojiiiriime.parente, sacfalns fide-

'littni cajalogus.-iiiagis;,inflammal.iir,; et :ab.Vejtis - se

-eomriiiiiiidnecaiervalimiequesirat-,

:qtiam;sibi-fraliis:nejecxio-es'sel gfavis, eiiam

parceiis,pala;m

liof feseeiis qiiod

affeeil, iii denles.illiusTffegerit, el cbiitinuis . ariathema fore dedernitj-jaih dicijs; niissis-suis:pri-

sereftiiare regiiiieri.su;e

";prbritere'tur'EcctesiaeV;qua: et ahie videlicel oninem.diseussioiiem jam.j>raejndiciali- •ter fueralcxspoliatiis,

;penitus'deiiudatus.---.••.=. --'-

;.•-.-.:

:

;-

His ergo compertis,eosperuiit-nonnuHi

tani^anlistites; ac inferioris

hielrbp.oli- D "suis noh

sacerdolii vel laici, ponli-

do-

riiagnbpere cla-

'fieis siii lOfnienlis cOiiipalienies,dejeelionernque

'.lentes, recloreni sibi pfopriuin fcddi

jiiitare:

qiiod -Phblius seiuieris. persuaso imperatore,

etaiiathema-

ta.iiquam a darn-

nec'a laiila sede pereiilsits cprrigi eonsenseril, qiiip- "pe cum dufiof silice, eliam vefberp dtiraf iinpiidenti 'ffbiilb cohtempseril, qnod Pliotius- molesiissimc _fe- rens acriter. indignatur ; et licet Baraa-S,:.C&sarppsl- ;. moduin facuis', cujiis"aiixilio ftilciebatuf,: digha re- tribuiiohe abimperalore JiicliaeVe'"fuern'iuferfecliis,

niliil t.ameri sa2Viiia3'nSuae;iiiiriifit;'sedalios; qriidem

p.rivatipnehpnpfum

-ac ?djgniiatu.m,'aiips. yero pro-

SGiipiiorie faculialuiii daiiinal, IiO£-exsilio:lpngp et

•'subihihislrante"Bariia.,«ongfegavil coiiciliuhi qub-

fa-

'rumdafn episcOporuih-., adulaiionesibi-vel.limpre

T.eiiliufii,-el eumdcni igiiatiuin-depbsuit

'teperculil,popuiuiiiab-eo'peivhoc

Qttogeslo

%at0"scindefe speraiisV-ctiLlariiehiisque adlioc ye-

Juti presbylerb JJal-assensUm

iiuin^accendiiuf,- et eo conslan.tius aburiivcrsis ;ovi-

3j'iisrifbpfitis piistof-ejcquirilur, qtib versiitiusittpi

divina sacri.ficiaponficieiidi prassta-

smagis:ac"«iagis;pieias flde-

i3

.INTEB.PRETATIGSYNOBI VIII GOERALIS. PRiEFATIO.

ii

vcarceribus relegar,;illos tormentis diyersis; ,affi-.:i_

eitj.atque. ul.brey.Uer .pninia. cpiripreheridanlur,

Aquern

* -dum

nimifum constaiet tot iixis hoerere radicibtis,

his liec aliam fidem, nisi quam ipse. tenefet,

:.nulia.iprofessib,,, sexus yfei;;se'tas''.'ab' eP", impu- *;habere

nila • deserilur,.

nibdp lictiisset ::quod maximum

qripqub

nisi ''-cohsorsTsiiae. cptftrriuriibnis sbaiidalum riiortalibus excitavit. dicentibus : ltane,

": iiiVenla',':'a3eb ii_Tcomriiunibnerii

j

iiorii.operam darites,

ciaiisi

ej tis deelinarilium ;,si Pbotiusiiaeresiafclia fuerit; debent filii nostri aiit

npnnullbs, quibiisd.aror.ekcep;ijs_V.(jh;i_;'corilenYpla- : : "fidei 'calholicaedesertores esse', aut jufamenti vel sui

efant eniin inler ebs noh-

habebahthr,.

sibi

abslraxe-

cbirographi transgfessbres?

fjit";;.aii&syeroiri. riiphfe Oiyinjjp eremiticain yiiam ; nulli ciarissimisriatalibusoriuadimam et anteannos

;<3u.ceritesifiigayeriijebruriiqiieVtuguria "seu speiuncas

. ;igni perdiderii; queihdam auteni

aliquotidemPliotiusduaruinuniihiquemquehoriiinem

aiiimafum

iirio phiiosopllb magnae sahclilatis: vifo, forlissimo ejus aniico, increpatus'friisset dicehte : Cuf tantum

cOnsistere pfaedicabai.Qui cum a Constan-

comhiunicare '"

'

"

",rciuieniem eliami.yivhmex7ihTefibfi jJarleWquead diiniiiiiWjcbrpbyi.s";sepeiievUY:; et- "(:quo_dhorfibilius

,.es"t_j„cpnciliaj)tiijiirri^prasidenteMicliaeieiropefatbfe,"t erroreminpbpuluriispargens,toiariihiasinlerfecisti? .

studio qiiemqiiain laederidi, lalia,

iriquit, dicia prbposui, sed pfobahdi quid patriafcha

Nbn

".cbliigit.,".'^

,- ' Tcsppridit :

sediiim-jprhiat;,

acpusatpres'.jmuherjliW et'

I

. Vm.eniSaciis,cb.nstruit.^iestes eps ;a"sciscU. qtiOsV et B ignatius/ageretV ;si sno lempore qu&slibet baeresis

" jpef «yllbgismos pliilosophofuni exbrta patesceret,-

qni seilicet-viros extefiOris'

": tot ariimas fore lassiirum.Aid quotl ille : 0

- niundi quse infatuaiur et desifuilur! Jactasti

sapieniia

sagit-

tas in multiludinem copiosae turbae, et ignorasti

possunl.;:ila oculi sapientiaeluae, quan-

avafiliae: tamen et

patuliv

Vaccusatofes^

Y.eusaif-per.sbnafiv

pfaeiaii

sapieriliae fepulissei :

suramippniificlsfingit,' .impirigii'," et sidnt "-ryeruin ignofavi me sub hupis foniile pfoposilionis

:|}.iitab"ai,"Vdariirialioiie;siriiijlVei''ahatheniate--piihit :

_

cunc.lis.qui/adeiaht, exceptis pefpaucis, et his fau-" tpribusirnpieiatis;, ."cUiriiantibusnpn esse justum, in siiinmum ei primum ppnlificeni, et praecipue abin- feriori.qupmodbiibet:senlenliaih prbfereiidi; ciirii id

: cpnsueitidp

fiefi doceat.

. qiiemlibet ex bis omnibus vulnerandum. Cerle pm- nibus liquet, quia sictit bculi, quantumlibel sinlma-

Vnee.eariori. quisquaih «(Ihiiilat^ nec aliqua EccJesise - - gni el apeiii, si furiius palearum inlerjacueril, vide-

Yerhm.isie falsafius falso-V . reullra.non

sibi;ne-

Vrum excessiiuih adversus irisontern-"abseiitehi'et in-

.'-' viclum.j jnendaccYn' cpdiceni cphipllat, mille cifciler

i aniistitum siibscfiptioiies falsas intefsefit",

iisnine prflrsus cbriseriiienie vel eonscribenteVex-illa

_huriiewsa episcbpbrurii multiludirie, hisi uno ei yi-;{ -Vgintipniesitlibiis.;Uh.dejam profjLisiiis sahcti habilus

_-vi.rie.tniVftigiuiii, cf fjtiasi sqiialorbm queriid.ain de- vidisti. '.'

.

- praccurspfeiri; Anlichris.i,

"fumlibet sint magni et

.invidiac funio periitus obcsecati,, tramitem justitiae

Videre,non possnnl; acper.id yerum.cst

quoddicis,

: :neminem iclu tuo piitasse esse laedenduiii, cum sic

passionibus baberis.: nec qhid: emiseris prae-

"'

"

_

:

Inierea.occiditiir

Michael, remanet

singularis

in

C. obcaeealum scnsum: praediclis adversum parlriar-

. <cliahi

cli.naiitv alieruiri;BiOscbr;jm;iiubc- apj.eliahies., ct ,

;. exisiimantes, queiri scilicei homihetn

."

omne

qubd

" cpiituf {Jl Thess. n). Cseterunr eonsiruit etVatiam

.leclinam hicperversprnhi.dogmalum culcpr, et.per-

suadet

iniperatoi.i precipere jieminem testanientum

.facere, vel.per ali.efius, nisiper Phblir manus suas'

.

.

,

."

:

gasse.putareluf, .acpcr

et. munifi.cusamafetuf; simiil eliam u't .saltem per

lioc a

hoc omnes ei coacli.bprnmunicafent, qhandoquideDi corispicerent, necipsa se aniiiiarum;sUafuin renie-

dia ppssb, nisiper^ m'aniis'-ejussalleiniriipsp morlis~

vfiiiiebantjproprip scfiptpspbndef e coge-

,

. ariiculopositosoperari. Pr»lerea:ei aiiud iniqriilalis Vsuae.reliaculi.ini:, quo mentes sinqiliciuih cap.eret,

giibtqiiot ad.exteribfem ab ,eo" discipliham

, texeris ,'

inslruendi

.

.

qpasi duasfides essent,~uriaVscilicetCliris'ti,et altera.

Photii.: et hoc hihilpmiiius.callide inblitiis, iii com-

hvuiiibnis suai; .quOscunqiie vel "qtibmoddcuh.que Ia- qtie.isirreiifei;. et essei inipbssibiie se unquam cvelli,

inib ipsum Antiehristum ' imperib Basilius. Unde ei Yiuricupatur ab omnibtts

pecbali filium- monocrator.Inclpit inquirere

et

diciiurfieus, aut

qiiod Vtam super Icohomacbis, qui sensimconlra sacras

'-' imagiries garrire rediviva pfaesumpliorieyidebaniur, quam super IgnaliO vel Pholio pfoniulgalum; Qtii cum ei responsum essel, apostolicam sedem-ab u.ri- dccima iridictione, sictit ab.olini in throno.Con-

V.staritinopolitano Ignaiitim siabiliisse,.Photium vero

investigare qttod-

que perdiiipnis Apostplus appeliasset,- jhii; pfpfeeto : nain fuerit sedis apostolicie: judicium vel decretum

exfplleieu.r supra

eleeinpsyrias:erpgare :, qttod non ob aliiid adinvenit

inyenior maloruih, nisint cum acciperet et erogar.et, , nullitis clericalis ordiriis dignurii .aliquo modo

substantias djyiluni,-pfbpiias<a;:min]us.cu_riosis ero-J Vceiisiiisse*, aique stiper" his innotescendis diversa

cuhctisquasiidapsilis. ; 'scripia.Conslatitihopolim, ac per omues orbis terra-

fum -lefriiinbs direxisse ;

protimis eadem scripia

curibso saiis iiilenlu requirit, elinventa.ubi a Pholio profundius oliruta cbnsistebant, prae oculis veluli - .'specula'.poriit; eliioruni lectiOne magislra, quaeab eadethsuriima sededecrela fueraiii,. celefi corisum- mat effectu : id est^ el Photio saofo ministerio post

;dcpositionem irregulariler abiiteiili; throno Con- s.ianiiriopolilano cedere persiiadet> el. Ignalium

Vbat sxsecunduniiidein Phbtiide caelefo credilurps; ; lninc recipere" adbortalur. Yerurii. quia elTgnatius

. V.throniini quo praejudicialiler"fueratexpulsus, ,abs-

qtie iieraia potioris sedis, id.est.,:;pfiniae aucloritaie ;".;. nbii recipefe prbpbsuefaT, el imperalor lantum

. (pfplihefas!)"etubique dispersum a Chrisii'Epele-

15

-&NASTA'SHBIBLIOTHECARH

10

-sia geherali

satagebat eradicare sentenlia, visumest A A haec saerosancta sjrnodus anno imperii Basilii pii

thronis autem Orientalibus consensus

.principis tertib, quae universos patriarchales thrb- nos, sicut aliarum rilla in eofum.ioci servantibus praisules babens, uriiversalis hbn inconvenienter ab oriinibus appellalur. Universalis est enim : prinio

non

quia catholica iides in ea et sanclae

leges, quae

solum a sacerdpiibiis;"sedl.et ab uriiversis Chfistia- nis coli debent "et venerari, conlra_ hostes eaTum consbna voce defenditur; deinde,"quia ciim Christus in corpore sub, quod est Ecelesia, tot palriarchales sedes, quot in eujusque moflali cprpore locaverii, profeclo nibil generalitati deest Eccleslae, si bmhes illae sedes unius fuerint voluritatis, sicut

nibil deest ihorlui corppris ,, si pmnes. quihque sensus - intcgrae : communisque; fuerint sanitalis.

sensus

non immeritb visui comparaiur : 4ui profecto

cunctis sensibus praeeminel, aeuiior

et coriimuhiorieni,sicut nullus eoruni, cum bmnibus

Pbotiiis tpt excessimm

suorum fnofbo uiiiyefsam Ecclesiarii maculaverit, universalis curatio adbibita est,.ut loliim curarelur

quod tolum fuerat maculatum. Nain tantum hujus'

iilis existens,

utrique, Romam, et ad tria palriarchia fore mit- lendum Orienlis.el a Roma quidem decrela dispen- satoria,-el sicui erant culparum causarumque di- scretioneSj ita et pcenarumqualitates judicaiidarum,

;necnon et personas vice fungentes aposiolica poslti-

landiiiii; a

nibiloihiniis et personas ducendum. Saiie liotanduni,

nil, inler Agaieiios positi, super

qubd-Cfelevi throni

iioc negotio sumpsere Iaboris-; sed posl Conslanti-

nopolinvvcnienles,

quod a sede aposiolica fuefat

praeconiis

miris allollunt, alque huic addendum

eiabofaiiinv aique decreluin, reyerenter admilluht,

el

minuendumve nil omnino decerhunt; MiXlitur ilaqtie

Rbmam a parte quidem Ignatii, Joannes meiropo-

lita Silei., qui ;et Pefgcs Pamphyliae praeerat Eccle- B fi Inier quas videlicel sedes qtiia .Romana.praeeellit,

siae ; a pane vefo Photii Petfus melrbpolila Sarden-

sis, qui corilra Ignatium

-pofrb a priheipe

qiiBe sedes

cum jam memoralo Gre-

;gbrio auctbr faclus fuerat ecclesiaslicae scissipnis :

deslinatur regius spalharius, Basi- : : habens. Terlio, quia cuni

medius haberetur, et

coram

fidelis eorum

ainbitioriis

lius noriiine, qui inler ulramque parlem

sede aposloliea

eadem decrevissel auditor el nunlius :

-el qui navinvChrisli, hoc esl,

-sciderat, navis suae scissionem non in-

gesta eonciliabuli,

•sedPeifus quidein,iicel nova navi, et.quam ipse

simul et nibrtis

pullulavit longe laleque iemeritas,. ut

quidarn laicus nomine Salomon,

riiox Hierosplymi.s 1

extemplo

- quod

- s-silji elegerai, veheretur, nauffagium

periculum pertulil;

-Ecclesiam

quo

eontinebantur

clericus factris, sit brdinaius anlistes;

nunquam faeliim estetiamab ipsp Jacobo, qui

postqiiain Pho-

praesui

-convenienler incurfil. Cseleri sane legali Romam

iperveiiieutes,-epislolas el profanum

piimus illic episcopus exsiilit hisi

-

codicem, in -

tius rioviier. in clero plantatus", et cbnfeslim

quae Pbotius < faclus audiius est. Apud Constantinopblim autem

<

g

<joiilinentiaaffenis laxaiis, in suis voluplatibus

-adversus apostolicae

anemoriae papam Mcolaum £. nonnulli ex luric laici etiam virlulibus bperam tri-

- buebaiit, taritum ul ad banc sacram possent perlin- gere dignitatem : at ubi cpmp.oles.fierinequiveriht,

tfalso fueral-commenlatus.; atqueomnia quae-crebro niemorato eximio. praestili destinala fueranl, quia

ille ad melioremvitam

migfaverai, libi praeclaro inox

suecessori ejus , domine junibr -Adriane, praesul i[a/., voluntalibus.] ire cceperunt, etquod non san-

cximie sedis apostolicae, gubernacula egregie mo-

• -deranti praesenlant. Qui accingens

sicut vir iumbos

el decessoris

-iuos, et Danielis pueri; spiiilum[«/.,

-pii _*eli-«pii'ituin,elc.] sumens, ram, nec ad sini.stram a via regia declinans, quae

et: nec -ad dexle-

-411edecreveral-decrevisli, etquaeslatueratsiatuisti,

edictum pius.haeres exse-

-'CUlus, injurias propiiae sedis.protinus vindicasti.

.beaturii J^elrum collecta;

codicem illiim cremari eensuisli, el ita

-atquepmn.e providipatris

Kam synodo mox apud

f.rofamiih

ctilalis, sed avariliae cultores existerent, prbtinus ostehderunt ; adeo nt diversis modis . a Rotua- nis missis horum quidaiii oblinefe ienlavefiiit, - ne regula premulgarelur, quae tunc de non TC-

-

penle

saecularibus in sacefdolium provehen-

proniulgata esl. Prae-

dis- in iiac eadem -synodo

•terea penes Alexandriam -et Anliochiam in lan-

1

•lum fadix hujus pestis exerevil, ut a. tempore

promotiOnis possit. Necfaleridum:cfedilur,quod iuiic.uiiiyersalis

crebro dicti Phoiii hactenus evelli.nbn

iieri apud Conslaniinopolim, si quae exemplaria j jure dibeietur, si pro fide celebrata'consisteret, cum

j)

- et in hac nonnulla quae ad fidehi perlinent, sint defi-

«ejtis ibidem iriveriirenuny jure mandasti.; 4U01J et faclum esl,.et auclorem ejus .pro tanla iemeritate denuo Uamnans, liujus paria oecullantes censura «-siiiiili sequeslrasli. Missisque xum auctorilale apo-

-stolica vicariis el epistolis decreialibus, jussisti fieri •Gonstaiiliiibpolisynodum,.prn mullis quidefn neces- sitatibus Ecclesiae, sed .pro bis praecipue quae hu- cusque breviier adnoiala .sunt., qiiaeqiie in hujus isynodi .gesiis ,iiiveniunlur,, in qua scilicet :Pholius

de-

.analheiria praesumpsii in sanclae me-

jaioriae papam Nicolaum nominare. Facta est igitur

-ob id eliam •jiosiiionein vel

specialiter condeiimatur, quoniam

nila, et in caeteris universalibus conciliis multa disposita invenianlur quae ad. fidei doctrinam non

pertinent,

pfaev.aricalione;peccenl ex concilib Cbiistaniiiiopoli-

quod non niiniis iiVfide qiiani in Iegis

mirius in sanctas regulas

-taho

quam in cathplicam fidehi delirifqualur, et diabolos

«on pro fidci pravitaie,- sed pb perversitaterh operum perpeluo maneal conderiinatus. Nam sicut uhicuique

acta"; quamvis:non

impossibile

esl

ila

mbrtua est in semel-

-ipsa (Jac: ii); ac.per hoc liujusiuodi. fidei cultpres,

elfides, si 11011habeat opera,

sine fide

placere Deo (Hebr. xi),

a Aliquid videtur deesse.

iV

INTERPRETATIOSYNODI \'ni GENERALIS. — PR^EFATIO'.

sfcut seriptum est, confitentur quidem se hosse Ae eventus cbnsiderans, gesla" bujus sjiiodi, quae apri-

Deurii, factis aulem

feclae iidei sincerilatem maculantes, ila sanclae.fegu-. poriatiiri conscripserant, in altero codice trariscri-

larii.juslitiae violarifes, ab orrihiuni sun.liinaniiriilalis _ sequoiibramine corrigendi, vel cefle jusla senteniia t

piiniendi.: siciil e cbntra non sojum "reclae fidci, ye- . tibus, el codicem ipsum cuni omnibus sttpeliecli-

fum etiain saiicti

. A

et ideo sicul L "slolicaeserlis

s

-

p

1

loci servalores in

.yolumine secuhi

nejjant (TU, i);

unp

.P ptaRomam usque deferre proposui. TJnde Taclurft

est e ut bisdem loci servatbribus in praedones inciden5-.

Y

libus suis aniittentibus, ego codicem quem deliilerasa- .

''

Romam, vexisse dignoscerer, qtiem sanciitas vesira

§ grato suscipiens

aiiimo, niihi ad transferendtini iii.

neurn ]1 esse me denegavi. licet in

archivo a in Romanum sermonem sciipturis prxsenii'

tempore l quoddam conamen arripere nitar, ei non—

ex-

praecipue-

vestri decessbris borlatu ihlerpietatiis edidisse di-

A

"Verum vicit jussio tanti ponlificis,-durii

non ' deest obedienlia prompli minislrf.
"

liiterpretaas.

igifuf hanc sanctam synodum, verbum e verbo,.

quaittum \

'

idioma Latinuih perinisit, excerpsi; nbn-r

. c cam iii Laiiiiam necessario commutavr. Rara proc-

servavi; quae

qui

tain*

dain c eliam sicut mihi nola eraht, niiiiirnm

operis slferitii cuslodes ab pniiii-

'

V

i

bus sunt Iaiudandi, et digna pfaemioruin ccsleslium F

sorie dilandi.

POITO proprium nomen hujus rite quaerimus sy- . Lalinam tradidit dictionem ad quod opns egoido-

biiipoceniauforum , qui nbn -

,

1

interpretandis" 1

huliajam T ad aedificationem plurimoriirii, et

B "

£

gnoscar.

iiodi. Nam si hydrae ac

siint, uiique nomina dieunlur, quarito eongrueinius

3

,

rebus in maris

5

i

nbn; pervenerunt, haclenus no-

.

a

cOnciliis,si synbdiis uniyersalis s

praedicabilur, nani

hoc

ribriiine cnm generalibus

s

bujus syftodi noriieii sciri debel, quae utique est, ne

iideiicet riomine careris, coriipaieluf

profundb positis , quae quidem sunt;. sed qni.a ad

iiolitiam* hohiinum

iriirie carent. itaque si syhbdus taniurii dicatur, non proprie dicitur: habet eriini hoc nomeir coriimune e

cum aliis riumerosis

appelletuK Nee sic de hac quod singulariter possidet l nunqtiam yero manente sensu, corisirueiioiiern Grae—

septem synO'dis"1itilur.Pbrfb si synodus Constanti- t terea inlerpreli doctiori enucleanda

nopolitana dicatuf, rion dicetuf prbpfie; suntenim t

et aliae

nodus universalis

eelur, nee sie definitiye nomen

Coiistanlinopplilana et ociava vp-

hniversalis

aiiis conciliis

prium, quod singulariter possidet, designetur.

'

Igitur cum haee celebrareiur

accidit me famulum veslnim missuni a Ludovieo 3

piissiriioimperatore cum duobus aliis

aposlolicis

lrierilis, decorato pfaesulatti vestro, causa

intercsse, fefentem eliam. legalibnem ab

commercii, quod efficienrium ex

utEiusque imperii

tbtem, imo totius Christi Ecclesiae libertatem.

i,

Cbnstaniinopolilanaesynodi. Jam vero si sy- . Romae quaih Byzaniii positus, in cunclis bissolli-

ejus praedicabilur ;

e

qtiae

^

c

ciie Iaboravi, scholiis in

tis t adnotavi, vel eliam, sicut mibi" visum est; exs -

planavi. I Sane el boc notandum qtiia qtisedaiiYseri-

marginibus

codicis exara--

tinopolim l niissae sunt, deficienlibus urbis ejusdein

inlerpreiibus, non ex lolo recle iranslata iii Gfae--

quantum -

illic morandipermisit temppris, .eriiendavi;

*

qctaya, ut et appellalio quam cum sepleni ~

,

sbrlita est, non celeiur, ei noinen pro- " ciiateminveni; quorum ipse nonnulla, ei

.

c

, angtislia a

-

venerab.iijissynodus, pariiin _ vero ut reperi hactenus ineorreeta

Ad extremum plane monendum est, et

vi.ris insignibus

s

5

procedenle

s

nuplialis

s

filio imperatoris

a » Coiislantinbpplitana suatim addilum vei

l;

ab j, nihil minus vel ampbus

Augiisti,.

i

reliqtii. pro futu— -

rorum. ' cautela temporum arclius inempri» com-

r

niendandum, nerorle

eodicibus c reperialur huic sanctae

tenipore in Grsecis syiiodo qnidquanv

riiulaliimj.

in eadem synodo definitum

uiii- _ codice ih Romana Ecclesia

c

i

scrip.ta.reperiiuitur,

e.t.

comprobantur, quaequa

non enim est oclava,.sed quarta synodus earum

Constahtinbpoli universaliter celebraiae suni. Nun- 1 pturarum', qu.aesnperhis a sede apostolifca Conslan—

cupanda est ergo sine omni coniradiclione synodus s

Basilii, el geriita praefali Dei culioris

ulraquepaftesperabatur siniul et parabatun. In tam f fuisse, nisi qtiae in Graeco ejiisdem synpdi actioiiuin

eriim pio negolio, el quod ad

in Laiinitalem fiijeli satis slylo traiisiata, in arcliivo

perlinere

pontificij vestri quserebatiiKassensus., Dei efgo liutM

prpeul dubio credebaiiir, praecipue sunimil il ejusdem EcclesiEerecondita'

negolii

curn

,1

e

c

omniiim

i

exsullatione porlarem mariipiilos, qiti i

pfo eo

p.atriarclialitim seditim loci servalprum, et

actum estut tanti

stolicae.sedis el ipse fine gauderem ,. et

frueiuuin in

loci.servaipribus apo- _ ipsorum qiioque.imperatorum atque cunclorum an_-

-

n

yenieiis tistiium

s

t

subscriptionibus roborata,.,ei huiic^.usquer

signata.consistuniv s

Saneepisiplae. tam-synodi quam

Romanuni pbiilifi-

ipsius synodi

irhperatorurii ad

per seplenriium ferme

et

per bendo dispefseKim,

indefesse laiioraverani,; palriarehae-et

,;

\

seniina sedulb scrir

'

r

totum.orbem verbofuin

cem c missae, quae in codicis aclionuni

c

calce habentur insertae,_reverenii suiit cultu re.cir

Nam perie omnia quae ad . praesens negptlinn I piendae. Nam a lotitis syhodi consensu. dum adbuc

prplata siint, sive

quae

sefvatoribus,

ut

in

i

hujiis synodi cor -.

j.

contfnentur, ego.

ipsi quoque

»

tesian-

agerelor, a decretaj sunl

et expositaa. Chr aittem ista

\.

prajniiserim,

Ipreyiter adnolabp. Siquidem cum rex

Paulum nomine,

docuineniuipjatque

apostblica.Hon;

l

Y-nIgarornnv cuni propria genle Christi fidem su-

Romanum, id est, quemdam

presbylerum j

lriysleriunVproposituiii Iiabuila sede

modb r fideiregulam, sed et sanciae legis siimere di- ;

scipliham s : quod etfecil, norisoluhi apfaafaioprs^-

periihenl,quae'qiie a sede aposiolica Latino ser-- --

riione

dice, sive ijuae iri aliis.volumiiiibus

suirimis pphtificibus obsecundans,. decessori scili- s scepisset per libminem

eet vestro ac vpiiis' expbsui, bi postmpdiiin Constan-

iinopoli jiro.pfaedicia caiisa repertus, non pauca iiv 1

bis-yestris ioci

iur,. solatia praesiilr, qui etiam djversos boirihiiim i

,_S

'''-.

-A-NASTASIIElBLIOTriEGARII

.

<

sbytcro, verum etiairi per divinam leyclaiionem A accepit, Paulum scilicel

jnslrucliis; quae sic temporuni qnalitaiein discre- vit, ut poslrema in piiorem relbiinarel slatum el ordinem. Nam tola Dardania , Thessalia, Dacia,

et utraqne Epirus, atque caeterae regiones jtixta lslrum fluviuriisilae, apostolicae sedis yestrje riiodera-

miiie

anliquitus praecipueregebantur

et

disponebah-

liir. Sed postquam imperalores Romanoriiiri, qtii nunc Graecorum appellanlur, vafioruih faulorcs vel incenlores enecli erroruni, sahetaiiYCliristiEcele- siam diversis haeresibus scindere mininie fonhidaveT runt, scidit Deus iinperium eorum, ct in Occidnis

Populoiiienseiii.etFofiiiji-

siirh Poftuensein, sanciae conversationis antisiites.

Qui ad priiicipem pervenierites, tptahique.jbih ine- moraloruni Vulgarbrum patrianijcujussupra p.:iies coinmemoravimus, peragraiUes, leffain : cordiuin

linguae voriiere praescindeiido,et Clirislttni,: exstir-

palis errorurn

do, fluentisque sacri bapii.smirigando,«atqiieinipo- siiiorie niahuuni suafuni

Deo dicata-"ieriipla' vel aharia iiicreiiienium

vepribtis, ih hominum menlc plantaii-

snper capila-iiilelium, et

perfee-'

apo-

liohis per saiieluin Spirituiiv invocarido, dum

siolicus ilie

el ierfestris" angelus supersles hiibitus-esi, •miriime cessaverunt.-Ad cnjus iinilalionem eadem agi slre-

nue, iu siiccessof

pontifex, et ttt ita .dicatur, cdeleslishomo

ejtis alinaeac-sunimae magnitudhiis

partibus paulatimregnare, sttpefno decefiieiue judi- cio, cessaverunl, donec Romanos pontifices suis - pravilatibus incurvare conanles, nec valentes, ac

potestatem jam prorsus amiiierent, Occidenlisetiain ainisso imperio, iiihilbniinus Romanis poiilificibus,

sis favorem sensibus accominodanduni. Scdquia isii cufn Peiro super petram verae confessioiiis slantes, pestiferam suggeslionemaudirepossunt, obaudire noii possunl, mox 1111 quoniam aliler ens"laedere ne-

queunl, palrios et anliquos lerniinos iransferuiit, privilegia sedis apostolicaecoriiiinptint, et perie bm- iiia jura disponendaruin dioeeeseon aufeftint, atqiie suis baec fauloribus consentaneis et sectaioribus conferunt; cum quibus etiam jus, qubd sedes apo- stolica super praediclas regiones habuit, quia juxta se sitaevidebantur, usurpant, et Conslaiuiiiopolitauae

'

per hoc mulliplicibus poenis afficientes, Hesperiae B pfaesu), medullitus-anheiasti, el in liis consuriimah-

dis satagere nou cessasti. In-lanttiiivauiempielas; creverat principis, et abiindabaiciipa beatuin Pe-

quiajam jubere nequeunt, suadere liiluiUur; suis Iae- truni veneratioiiis affeclu, ut qtiadaiii die nianu pro-

pria capillps suos apprehendefet, el conteniplahiibus; ciinctis,<