You are on page 1of 1

KERAJAAN MALAYSIA

1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 08/2017


Nama : Julia Binti Saidi
No. Gaji : 10915288 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 760602-11-5588 Pusat Pembayar : 0282 SM Perwira Jaya
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 5,342.81 Potongan Cukai Bulanan 305.75
Imbuhan Tetap Perumahan 400.00 Pinj.Perumahan - Satu 464.02
Imbuhan Tetap Keraian 400.00 PTPTN 152.57
Bantuan Sara Hidup 150.00 Angkasa 1,632.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 1,750.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 8,042.81 Jumlah Potongan 2,554.34
Gaji Bersih 5,488.47
Bank : BSNAMYK1 No Akaun : 121162900XXXXX (No Siri:14128 )

SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________