Sie sind auf Seite 1von 64
7eromagazin Nr.3 martie 2002 apare la doua luni pret 59 900 lei Doolittle...Doomuch! Mitchell-uri deasupra Japoniei Erich Hartmann Gloster Meteor Focke-Wulf Fw 190A-4, € Actualitai © publicatic Romee Press SRL General Manager: Mihai Aldea CP. 76 Oficiul Postal 30 Bucwest seromagazin@ncnet 10 REDAC Director: Teodor Liviu Morosanis Redactor $ef: Mire! Podoleana Secretar de redactie:hlian Robinescu Reporter special permanent: loan Stenfel Colaboratori: ‘Alcade de Mostoles (Barcelone) Dan Antoni ‘George Cicog Patrick Laureau (Chile) Felix V. Ghica Vasile Tudor (Pitost) Iuian Macovei (Botosani) Costin “Teo” Graur (Tel Av) ‘Amaury Du Souler (Paris) Ghiocel Mai Apestol (Londra) LLaurenfiu Dumitru Chelan: (Atena) Parteneri speciali: Carls Lievens (Belgie) loan Stentel Jose Femandes (Fran) ‘Theodor Nikolaev (Bertin) a Doru Varin Coperta $1 profilele color “Teodor Liu Morosans Machetarea Ravan Bontas Prepress: TipotXpert Bedul Ion Mihalache 174, Bucurest, Tol: 781.69.71 ‘Tipanut Best Print Services 5, Sb Vik Ohaé 6365, Bucuresti, Te: 44.16.03, 444.11.34 aceasta revit este interzist Al contents copyright Aeromagazin PPeniru publicatie contact redactia, Reproducerea chiar si partials a articoleor #sstrailor din Editorial "Doolte .. Doomucht” a strigat un ernie de radio din SUA Jmediat dup& ce reaitatele raidului au fost cunoscute, A fost 0 para- frazé care mia ramas in minte, de cand am cit prima oara un artical pe aceasta tem Evenimentul care a marcatrasturnarea spectaculoasa din Pacifle nu putea, dupa parerea mea, si fie fragmentat in dou ru mere, De aceea cu oarecare ofort si sacrificind mersul normal al Fi ului 190 (va continua in numarul 4), "Aeromagazin’ vi prezinta reidul integral, find chiar si asa mult mai curt decat mas fi dor." Dorel ¥8 zambese deocamdata de pe coperta pat, tn avanpremniera num’ nt vitor, 'Bubi’ Hartmann, desi nu mai are nevoie de nici o prezenta- re, este prezent intrun articol complex, care, faré Indoval, va aduce rise clarficati necesare pentru mul pasionatt, asa cum, ceor care n- ‘aU aut niciodata de pustiul blond, l'se va ofer o lectura pacuta,in- credibils pe alocurt ‘Tratém, in acest numér 3, unul dint primele jeturt din he ‘me, Este un avion care a fost considerat de multi drept find foarte ele gant, de aceea ne vei ierta, voi, cei tner si dort de Mactrur mul tiple, c& ne aplecam mai mult asupraistorei decdt a prezentli, Me- teorul are o catieréinteresanta, dern’ de a ftrataté acum, la fl de bine ca $1 intro vitoare epoca interstlara Despre "Batalia Angie" ce s& rai spun? Vedet! $i vol. Am cumparat nol fotografi de prin muzeele lumi, Iuerim din toate puterile gi chiar dac nu va fi gata pana la sfariul hi aprile, o vet! prim cu Sguranta in mai, Oricum, in primale ale din marie ain fost alt de o- sata de “‘pSgubiti” oferta, incat am renuntat de tot la ea. De acum $i pnd la epuizarea suplimentulu, cine se aboneazs pe dot ani la "Aero ‘magazin’ va primi "Balla Angie". Nu vindem bomboane cred c& am gresitcind am procedat cala bingo. Va promt ci este pentru tima ara ‘Am gisito solute pentru talonul de abonament. Il puteti de- cupa pentru nu vi mai chinul pe la copiatoare Se pare ci tinta noastra de a atinge zero gresei este o tints Iigcatoare. Ne mai luptém, Inca, s8 0 imobilzém, Urmstoral numét "Aeromagavin’ va apatea aproape in Vara, pe 15 mai, si va fi cu sigu- ranfa de 64 de pagini, Pand atunc!insé, va avea loc 0 bite. Batlia pentru Anglia. Townsend si Galland, Molders #i Bader, poate s cpt “Sailor” Mallan daca nu e prea ocupat, vor ven in casele hbitoror de P'S, Trebuie si recunose nu ma asteptam 38 piesc asa ceva cu Uerak neni, Am tot tras de timp asteptand 0 comanda achitata fn var), ‘ns se pare cd trebuie s v8 trimit mandatele pent lalcur inapoi. Voi ‘expediat gaiuit sinumdrdl tri, Regret. Cuprins 3- Actualitati aeronautice redactia Aeromagazin 7- Gloster Meteor de Felix V. Ghica 19- Mitsubishi A6M Zero Sen (II) de lulian Robainescu 33- Erich “Bubi” Hartmann. de Medin Robinescu 45- Doolittle... Doomuch! de Costin “Teo” Graur 57- Lavocikin La\VRD de Teodor Liviu Morosanu 58- Focke Wulf Fw-190A-4, macheta Revell de ing. Iulian Macovei ~< In numarul viitor: “Dick” Bong, regele Pacificulu. a Ee www.autoghid re eiemnetens Producator ee pia ee 5 ed ery ee) CSOT TS SSS POLIKARPOV I-16 Me awa , ged aan Yhistoire d'un avion révolutionnaire re) Pee Ne) eet eee eet Perea ror Disponibil la redactie. 02. Actualitati aeronautice @ A400M Riscul unui rézboi adevérat ciruia euro ppenii si nuvi poati face fat féiré un consis- tent ajutor american s-a evidentiat dramatic cu ocazia interventiei din Afganistan, pen: imediata si importanta. Intro prim’ a proximatie, dintrun total de 196 de apa- rate, Germania are nevoie de 73, Franta de 50, Spania de 27, Marea Britanie de 25, Turcia de 10, Belgia de 7, Portugalia de 3 si Luxemburg de 1 ‘AJ00M decolénd de pe un aerodrom improvizat tru ca diplomatia o poti proiecta la distant cu pretul a doar ctor bilete de avion, nu insa si forta armata. Asa se face c& in Afganistan primi au ‘ajuns americanil si britanicii cu ajutorul a vioanelor lor C-17 si C-13QJ, apot sur- prinzitor de repede rusii cu Antonov-urile si lusitvele, iar printre picaturi vesteuro enii cu vechile lor Hercules si Transall Problema imbatriniri irevocabile a flotei de transport din cadrulfortelor aeriene eu- ropene este mai veche. La fel orgolle con structorilor europeni, dar si presiunile so- democratic, la conducere in mai multe state occidentale. Din combinarea acestora cu prea indepartatul razboi din Afganistan um numérul minim necesar pentru a face proiectul viabil din punct de vedere e ‘conomic este de 180 de aeronave, progra- mul A400M pare s& se afle pe calea cea 1n ciuda retrageri Italie sia reticen- telor Germaniei De fapt, cu cele 73 de avioane necesa- re, Germania constituie locomotiva progra- mului, dar gi cilediul lui Ahile: in conse cinta, nemtlor li sa impus cumpararea o- bigatorie a unui prim lot de 43 de avi- coane, tn valoare totali de 5,1 milarde de Euro, urmand ca in ipoteza renuntaril la Celelalte 30 sa se achite o sums echivalentit cu jumatate din pretul celui de-al doilea lt. Germania urmeaza sisi precizeze po- JImensul Airbus A340, cal care, cel putin teoretle, ar putea fi convertit intrun eargo militar a renultat accelerarea negocierilor inter-eu- ropene privind cargo-ul fortelor aeriene oc cidentale, A400M. Nevoia de avioane de transport este Zia pind la 31 martie anul curent, cénd va avea loc 0 now’ reuniune a responsabililor ‘cu acest program. In acest timp, programul in sine incear 03: ii se maturzeze i cada unor dca legate de olegerea motor side spor continu de greutate cals. Ast, mo toni turbopropusor TP 400 propts de consortiul european APA (Aero Propulsion ‘Alince) a anit de la bun Inceputo pulere prea mick $0 geuate prea mare. Des ‘APA intentioneazs si propuns 0 versiune amelrat, se ateapts 3 propuner ofer tantlor american Patt and Whitney Cana da si Honeywel, Cu remotorizarea uni protect rs ete mal putin complica docst cesa nl euon aledret 6eogteoptd turbdene" maxim, cade alle in carl alegerelicelor cu opt pale, pentru care Sunt in css Rater Fgeoe si Dowoty Rot in once caz, Airbus Miltary Company fa angajat dea si nu dopageasca 77 de luni de denoare, cio “inghefre”a avo null tn configuraie de serie cu 20 de nt inainte de laren prinelor exemplar, e senimentl urmand si ab loc in 2008, cand Frana va primi 4 avoane ar Marea Botan g Tura cate unul Din punct de vedere economic, progra sul AGOOM ofers perspective peti o imitate de sco, graf acthtitlor de inte finere, a moderizior sa ealiziti de no sarionte, Se sper in plus intrarea peo pa 15 monopolzats in prezent de C-130, o Un BI-B Lancer lansindw s incdredtura de bombe fragmentare CBU-87B, biectivul imediat find vanzarea in urmatori 4-5 ani a 30 de avioane A40OM catre alti beneficiari decét cei participanti la program. @ EUROBOMBARDIERUL Specificul campaniei aeriene din Alga nistan a impus utilzarea pe scaré larg’ a bombardierelor strategice. Americanii au folosit din pin batranele B-52 Stratofor tress, dar si modernele B-1B Lancer si B-2 Spirit. Europenil au lipsit la apel, nemaia- vand tn dotare avioane de bombardament strategic. De fapt, ultimele misiuni de lupt ale w nui bombardier de constructie europeans ‘au avut loc in urma cu dou decenii, end faimoascle Avro Vulcan B-2 ale Royal Air Force au lovit, in mai 1981, tinte argenti niene din Insulele Falkland, venind tocmai de la baza aerians din Insula Asuncion Franceai rrau avut nici ei prea mult stiid de mentinerea bratului lung al aviatei strategice, scotand recent din serviciul ope- ‘Mig 29 al ex-D.DR,, fotografia ait in pliné glorie la inceputul anilor 90. rativ uitimele avioane Mirage IV si asa folo- site doar pentru misiuni de recunoastere in- depart Razbolul din Afganistan a demonstrat & nu se poate face totul cu ajutorul rache- telor de croazieré sau a munitiei inteligen- te. Drept urmare se speculeaza deja asupra realiziri unui bombardier strategic euro- pean pornindu-se de la avionul de pasageri Airbus A 340, un patrumotor urias, capa: bil si zboare fara escala de la Pars la Bue- nos-Aires, In ceca ce priveste pe americani, tn noul buget al apararii se previd sume im: portante pentru sporirea numérului de a: vioane B-2 Spirit in serviciu cu ines 40, cexistind insa st puncte de vedere opuse, cele dou’ millarde de dolari cat reprezinta prejul unui singur exemplar Inmulite cu et fra de productie susramintiti. punind sub semnul intrebaril finanfarea altor progra- @ AH-1 ZEBRA Bell Huey UH-1, elicopterubfetis al raz- boiului din Vietnam, este in obiectivul unui program de modernizare propus de PW Canada. Cele trei mii de exemplare aflate Incé in serviciu vor putea fi remortorizate ‘cu un kit constituit dintrun motor PT6C- 67D de 1181 KW completat cu un now ‘ansamblu de rotor anticuplu. Instalarea a- cestui kit va permite reducerea costurilor de operate, crestetea capacititit de tran- sport i a razei de actiune. Astfel, consumul se va reduce cu 10 procente, costul intretinerii cu 40, iar zonele cake din motor nu vor mai necesita inspecfi la date fixe. Costul kitului nu de- paseste un milion de dolari, cerificarea sa de catre autoritatile canadiene find imi- nents. Pe de alta parte, elicopterul de atac Bell SuperCobra AH-1Z destinat USMC se confrunts cu probleme tehnice legate de capul rotorului, unde piesele de fixare ale palelor, executate din materiale compozite, s-au deteriorat dup doar 192 ore de func: tionare, necesitand controale riguroase din 10 in 10 ore de zbor. ‘Cum pilojii din USMC vor incepe prt ‘mele incereari in zbor in octombrie anul acesta, specialstii de la Bell sunt pregatii ‘ori si ranforseze piesele tn discutie, ori si teproiecteze capul rotorului Programul AH-1 Zebra prevede mo: dernizarea a nu mai putin de 180 de el- coptere din versiunea AH-1W, primele AH-IZ urmand si fie livate in anu 2006, lun an mai taraiu decdt fusese initial planifi- cat urmare a intarzierlor provocate de in- stalarea noit avionici produse de Litton- Northrop Grumman, 23 DE MiG-uri 29 pentru Varsovia {n cursul anului 2004, nu mai putin de 23 de avioane MiG-29 ex-Luftwaffe vor fi