Sie sind auf Seite 1von 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 22.01.2004
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “GALA GALACTION”, MANGALIA
CLASA: a III-a D
ÎNVĂŢĂTOR: DOBRE ADRIANA
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FIINŢE, LUCRURI, FENOMENE ALE NATURII
SUBIECTUL : FELUL SUBSTANTIVELOR. SUBSTANTIVE COMUNE ŞI
SUBSTANTIVE PROPRII
TIPUL LECŢIEI : DE CONSOLIDARE ŞI SISTEMATIZARE

OBIECTIVE :
OG - Consolidarea şi sistematizarea deprinderii de utilizare corectă a părţilor de
vorbire studiate, în flexiune, folosind în orice context de comunicare scrisă normele /
regulile / semnele de ortografie şi de punctuaţie studiate;
O1 - să identifice părţile de vorbire din textele date;
O2 - să analizeze morfologic părţi de vorbire după criterii date;
O3 - să formeze propoziţii cu substantive date;
O4 - să identifice sinonime şi antonime ale substantivelor date;
O5 - să alcătuiască familia de cuvinte a unui substantiv dat,
OA - stimularea dragostei pentru o scriere şi o exprimare corectă.

STRATEGII DIDACTICE
METODE : MIJLOACE :
Conversaţia Fişe pe grupe
Explicaţia Texte literare
Exerciţiul Planşă
Analiza Culegeri:
Problematizarea  „Gramatica practică pentru ciclul primar”
Jocul didactic de M. Bogdan
Munca independentă  „Ne jucăm şi învăţăm” de S. Nae şi A.
Musteaţă
Diplome

BIBLIOGRAFIE:
 M. Bogdan – „Gramatica practică pentru ciclul primar”, Ed. Coresi,
Bucureşti, 2002;
 D. Badea, E. Brânză – „Metode şi procedee, tipuri de exerciţii folosite în
predarea limbii române la ciclul primar”, Constanţa, 1991;
 S. Nae, A. Mustaţă – „Ne jucăm şi învăţăm – clasele III-IV”, Ed. Carminis.
Piteşti, 2003
STRATEGII DIDACTICE

OBIECTIVE
DURATA
TIPURI MODALI-
MOMENTELE
ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT DE TĂŢI DE
LECŢIEI
METODE MIJLOACE ÎNVĂŢARE EVALUARE

I.
PREGĂTIREA 5′  Moment organizatoric. O1 Conversaţia Conversaţia
PENTRU LECŢIE  Se susţine momentul ortografic cu unul din elevi, ce va de verificare
analiza ortograma propusă. Se citesc propoziţiile formulate cu
ortograma respectivă.
 Captarea atenţiei: se citesc fragmente din textele studiate;
elevii au de identificat titlul şi autorul textului. Vor menţiona de Texte Reproductivă
fiecare dată substantivele întâlnite, felul lor. literare Operaţională
a) „Trăia de mult un rege vestit prin bunătatea sa. Şi regele acela
era lăudat, înşelat şi furat.” („Coridorul ispitei” după Voltaire).
b) „Şi se apucă repede de lucru. Cusu cu aţă colorată chipul
florii, al picăturilor de ploaie şi, în mijlocul covoraşului, faţa
ceasului.” („O întâmplare deosebită” după Călin Gruia).
c) „Se aşeză pe covoraşul din faţa sobei şi aşteptă ca scârţâitul
paşilor musafirului să se piardă de-a binelea.” („Dărnicie” de
Mircea Sântimbreanu).

II.
ANUNŢAREA 1′ Vom lucra astăzi cu această parte de vorbire, vom recunoaşte
TEMEI ŞI substantivele, vom analiza substantivele oral şi scris, vom alcătui
ENUNŢAREA propoziţii, vom lucra diferite exerciţii, care să ne ajute să stăpânim
OBIECTIVELOR mai bine cunoştinţele de până acum. Iar cine va fi foarte atent, va
concura la sfârşit pe grupe într-un concurs.

III.
SISTEMATIZAREA 22′  Se verifică tema cantitativ oral, elevii corectează singuri. O1 Cognitiv- Autocorectare
ŞI  Se citeşte un text gramatical: O2 Conversaţia Text aplicativă Chestionare
CONSOLIDAREA „Sunt substantivul cel înţelept, O1 gramatical orală
CUNOŞTINŢELOR Sunt fiinţă, lucru, obiect, O2
STRATEGII DIDACTICE

OBIECTIVE
DURATA
TIPURI MODALI-
MOMENTELE
ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT DE TĂŢI DE
LECŢIEI
METODE MIJLOACE ÎNVĂŢARE EVALUARE

Mă găseşti în casă, O1
Pe scaun, la masă… O2
Sunt munte, pădure şi floare,
Sunt nor, sunt ploaie, sunt soare,
Sunt om, fluturaş, rândunică,
Carpaţi, Bucureşti, Iepurică. O1
În fiecare zi, în fiecare noapte, O2
Mă rosteşti tare, în gând sau în şoapte. O4
În dragoste şi ură, tristeţe, bucurie, O5
Pe toate le ai datorită mie. O3
Sunt necesar în orice spui
Şi de folos sunt eu oricui.
Mai îndrăzneţ, mai emotiv,
Sunt cunoscutul substantiv.”
 Se verifică cunoştinţele teoretice referitoare la substantiv, Conversaţia Operaţională Observarea
substantiv comun, substantiv propriu. Explicaţia sistematică
 Joc „Ridică mâna” – Se citesc diferite cuvinte: om, munte, Exerciţiul
ninsoare, Maria, Marea Neagră, bucurie, harnicul, patru, de, Analiza
săritura, Mihail Sadoveanu. Elevii ridică mâna dreaptă pentru Jocul
substantivele comune, stânga pentru cele proprii, deloc când didactic
cuvântul nu este substantiv.
 Se lucrează oral: „Băiatul şi fetiţa au plecat la plimbare
însoţiţi de căţeluş. S-au întâlnit cu un prieten. Fetiţa l-a invitat la
onomastica ei. I-a propus să vină şi cu sora lui.” Conversaţia Texte Operaţională Observarea
a. Identificaţi substantivele şi spuneţi felul lor; Explicaţia literare sistematică
b. Înlocuiţi substantivele comune subliniate cu Exerciţiul
substantive proprii potrivite. Analiza
 Se citeşte un fragment din lecţia „Dărnicie” de Mircea Problemati-
Sântimbreanu: „În odaie e cald, iar la ferestrele orbite aproape de zarea
STRATEGII DIDACTICE

OBIECTIVE
DURATA
TIPURI MODALI-
MOMENTELE
ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT DE TĂŢI DE
LECŢIEI
METODE MIJLOACE ÎNVĂŢARE EVALUARE

înserare, se cern fulgi foşnitori.” Se selectează şi analizează în


tabelul:
Substantivul Ce exprimă Felul substantivului

 Activitate pe grupe (4 elevi): pe fişă se completează într-un Exerciţiul Fişe pe Operaţională Evaluare
minut, în grup, câte două exemple de substantive ce exprimă: Problemati- grupe reciprocă
- nume de copii; zarea
- arbori; Munca
- instrumente muzicale; independentă
- corpuri lichide; Activitate
- fenomene ale naturii; grup
- stări sufleteşti.
Se verifică frontal, citind conducătorul grupului.
 Concurs pe grupe (8 elevi): „Completează şi dă mai departe”- Jocul Fişe pe Operaţională Concurs
scrieţi într-un minut cât mai multe nume de flori. didactic grupe Observarea
 Pe tablă se completează tabelul: „Eu spun una, tu spui multe” Activitate sistematică
Una (unul) Mai multe grup
zgomot
barcă
blană Verificare
andrele Exerciţiul Operaţională orală a
ploi vocabularului
ghem
vârtej
România
 Găseşte alte substantive cu înţeles asemănător cu cele date:
- necaz =
- vorbe =
- poruncă =
STRATEGII DIDACTICE

OBIECTIVE
DURATA
TIPURI MODALI-
MOMENTELE
ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT DE TĂŢI DE
LECŢIEI
METODE MIJLOACE ÎNVĂŢARE EVALUARE

- nevastă =
- drumeţ =
 Găseşte alte substantive cu înţeles opus cu cele date:
- zi =
- întuneric =
- murdărie =
- intrare = Observarea
 Formaţi familia de cuvinte a substantivului gând (gânditor, a Exerciţiul Cognitiv- sistematică
gândi, gânditoare, îngândurat, gândire). Problemati- aplicativă
 Alcătuiţi o propoziţie simplă cu substantivul iepurele. zarea
Dezvoltaţi propoziţia (Eventual analiză în scris de stabilire a Analiza
întrebărilor).
OBŢINEREA 10′  Formaţi propoziţii cu substantivul munte în diferite poziţii în
PERFORMANŢEI propoziţie, răspunzând la întrebările:
- Muntele este înalt. - cine?
- Noi am fost pe munte. - unde?
- Vârful muntelui e acoperit cu zăpadă. - al cui?
- Din cauza muntelui, am mers încet. - din ce cauză?

IV.
EVALUAREA 5′ Concurs pe grupe (8 elevi): Cel mai atent elev” – completaţi O2 Exerciţiul Planşă Operaţională Concurs
CUNOŞTINŢELOR tabelul: Analiza Diplome Observarea
Ce exprimă Substantiv Felul substantivului Activitate sistematică
lucru grup
fiinţă
fenomen al naturii
stare sufletească
Câştigă grupa care termină cel mai repede de completat.
Aceasta va primi diplome.
STRATEGII DIDACTICE

OBIECTIVE
DURATA
TIPURI MODALI-
MOMENTELE
ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT DE TĂŢI DE
LECŢIEI
METODE MIJLOACE ÎNVĂŢARE EVALUARE

V.
APRECIERI 1′ Se fac aprecieri finale, generale şi individuale. Sunt notaţi
FINALE elevii care au participat activ la lecţie. E premiată echipa
câştigătoare a concursului.

VI.
TEMA PENTRU 1′ Ca temă pentru acasă se dau:
ACASĂ  2 (c) / 90
 18 / 99 „Gramatica practică” – Mădălina Bogdan
ACTIVITATE GRUP 1 ACTIVITATE GRUP 2

Completaţi, în grup, scriind câte 2 substantive ce exprimă: Completaţi, în grup, scriind câte 2 substantive ce exprimă:

- Nume de copii: - Nume de copii:


- Arbori: - Arbori:
- Instrumente muzicale: - Instrumente muzicale:
- Corpuri lichide: - Corpuri lichide:
- Fenomene ale naturii: - Fenomene ale naturii:
- Stări sufleteşti: - Stări sufleteşti:

ACTIVITATE GRUP 3 ACTIVITATE GRUP 4

Completaţi, în grup, scriind câte 2 substantive ce exprimă: Completaţi, în grup, scriind câte 2 substantive ce exprimă:

- Nume de copii: - Nume de copii:


- Arbori: - Arbori:
- Instrumente muzicale: - Instrumente muzicale:
- Corpuri lichide: - Corpuri lichide:
- Fenomene ale naturii: - Fenomene ale naturii:
- Stări sufleteşti: - Stări sufleteşti:
ACTIVITATE GRUP 5 ACTIVITATE GRUP 6

Completaţi, în grup, scriind câte 2 substantive ce exprimă: Completaţi, în grup, scriind câte 2 substantive ce exprimă:

- Nume de copii: - Nume de copii:


- Arbori: - Arbori:
- Instrumente muzicale: - Instrumente muzicale:
- Corpuri lichide: - Corpuri lichide:
- Fenomene ale naturii: - Fenomene ale naturii:
- Stări sufleteşti: - Stări sufleteşti:
COMPLETEAZĂ ŞI DĂ MAI DEPARTE COMPLETEAZĂ ŞI DĂ MAI DEPARTE

Scrieţi cât mai multe nume de flori: Scrieţi cât mai multe nume de flori:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -