Sie sind auf Seite 1von 4

Proiect didactic

Disciplina: Limba și literatura română

Data: 3 octombrie 2011

Clasa: VI-a

Subiectul: I.Al. Brătescu-Voinești „Privighetoarea” Studiul literar al


textului

Scopul lecției: Comentariu literar al povestirii „Privighetoarea” de I.Al.


Brătescu-Voinești

Obiective operaționale:

O1 – să releve semnificația întîmplării relatate și a personajului


principal;
O2 – să determine cadrul desfășurării acțiunii (indicii de timp și de
spațiu);
O3 - să caracterizeze personajele schiței, scoțînd în evidență diverse
modalități artistice de caracterizare utilizate de scriitor;
O4 – să identifice și să comenteze rolul detaliilor în conturarea tipului
uman pe care îl reprezintă protagonistul;

Metode și procedee: conversația, situația de opțiune morală, deducția,


demonstația, dezbaterea, analiza, expunerea, lectura expresivă/în lanț,
studiul de caz.

Forme de activitate: frontală, individuală, în grup.

Material didactic: Fișa cu descrierea unei situații de opțiune morală,


fișe pentru întîlnirea simulată cu personajul operei, portretul scriitorului.
Desfășurarea activității

Segvența Ob Activitatea profesorului Activitatea Metode,


lecției elevului procedee
I. Moment Profesorul verifică dacă elevii au pregătit
organizatoric toate cele necesare desfășurării lecției.
II.Predarea O1 Este propusă elevilor următoarea situație de Ascultă și receptează Situația de opțiune
temei noi opțiune morală. fragmentul propus morală
„Mi s-a întîmplat o ticăloșie. Nici nu știu
cum să-ți spui... Știi, chiar în grădină la
mine, într-o salcie pletoasă cînta o
priveghetoare, ca oprimadonă. Acum sta
moartă cu aripioarele întinse, iar pe ochișorii
ei ca două mărgele negre năpădiseră
furnicile... Pre legea mea, sunt așa întîmplări
absurde, care-ți turbură mintea,îți zdruncină
credința...Cînd mă gîndesc,îmi vine nebunie;
dar știi, nebunie...
1.Etapa O1 - Cum credeți, ce s-a întîmplat cu Analizează și Dezbaterea
întroductivă privighetoarea și de ce se simte optează pentru un Conversația
O3 vinovat bietul om? Alegeți din răspuns, se formează Analiza
variantele propuse și argumentați. grupuri în
1. A nimicit privighetoarea pentrucă îl dependență de
sustrăgea de la treburile variantele alese.
gospodărești. Discută pe marginea
2. A nimicit pasărea din neatenție. situației respective,
3. S-a produs un incident neașteptat. aducînd argumetele
4. Privighetoarea a consumat ceva din de rigoare.
neatenție, provocîndu-i moartea
subită.
5. Altă opinie.

2. Anunțarea În momentul cînd se discută situațiile


temei noi respective se anunță tema lecției
„Privighetoarea” de Al. Brătescu-Voinești
Se prezintă date biografice și portretul
autorului.
IOAN ALEXANDRU BRĂTESCU- VOINEŞTI

La 1 ianuarie se naşte la Târgovişte viitorul scriitor


Ioan Alexandru Brătescu- Voineşti, al doilea copil al lui
Alexandru Brătescu şi al Alexandrinei. Întrebat ce ar
vrea să fie în viaţă, viitorul scriitor avea să declare, spre Expunerea
alarma sinceră a mamei: “Povestitor, ca nenea Demonstrația
Alexandru”. În familie învaţă limba germană.
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Medicină.
După primul an (1887- 1888), trece la Drept, dornic să-
şi mai ia curând o diplomă. Îşi ia licenţa în Drept şi intră
în magistratură, la Bucureşti, în anul 1891.
În 1903 apare primul volum al scriitorului, Nuvele
şi schiţe,cuprinzând 10 lucrări.
Scriitorul este distins cu premiul Academiei pentru
volumul În lumea dreptăţii şi numit în comitetul
Teatrului Naţional.
I. Al. Brătescu- Voineşti şi-a dobândit renumele său
literar, între altele, şi pentru adâncimea cu care a
abordat problemele morale, privitoare la
comportamentul oamenilor în societate. Opera sa,
alcătuită numai din nuvele şi schiţe, din câteva istorisiri
cu păsări şi animale, din câteva amintiri, nu este de o
mare întindere.
Brătescu- Voineşti rămâne în literatura română ca
un admirabil nuvelist şi autor de schiţe. Puiul, Bietul
Tric, Moartea lui Castor, sunt numai schiţe; tot schiţe
sunt şi alte lucrări ale scriitorului ca: Nicuşor,
Călătorului îi şade bine cu drumul, Blana lui Isaia,
Privighetorea, Microbul. Între nuvele, aşadar naraţiuni
ample, cu o desfăşurare de fapte mai bogată, cu subiect
mai dezvoltat, urmărind mai îndeaproape viaţa eroului
principal, sunt Niculăiţă Minciună, Pană Trăsnea
Sfântul, În lumea dreptăţii, Neamul Udreştilor,
Sminteala lui Radu Finuleţ, etc.

3. Lectura Se explică cuvintele necunoscute și se


cognitivă și prezintă lectura frontală a textului
explicarea „Privighetoarea” I. Al. Brătescu-Voinești Citesc expresiv/în
cuvintelor Se stabilește locul desfășurării acțiunii, lanț Lectura expresivă/în
necunoscute O2 personajele, situațiile create conform lanț
întrebărilor.

Profesorul informează elevii despre o


4.Comentari O3 întîlnire simulată a lor cu personajul Demonstrează Analiza
ul literar principal al operei. Pentru aceasta, în etapa capacitatea de a Investigația
de pregătire, împărțiți în grupuri, elevii vor acumula cît mai
întocmi/completa cîteva fișe, fiecare fișă multă informație
incluzînd respectiv: despre personaj
1. Fișa biografică a personajului
( grupul I)
- identitatea, nume/prenume; Elevii colaborează
- vîrsta; analizează,
- categoria socială căreia îi aparține; completează,
- studile/ocupația; discută.
2. Fișa nr.1 de notare pentru întîlnirea cu După întocmirea
personajul (grupul II) fișelor, elevii fac o
-personajul; trecere în revistă a
- rolul atribuit; informaiei
- situații (2-3) în care își exercită rolul; acumulate.
- Trăsături de caracter manifestate în
situațiile respective;
- tip de comportament ( nedemn de
urmat/exemplar etc.)
3. Fișa nr. 3 de notare (grupul III)
- personajul;
- rolul atribuit;
- punctul de vedere propriu despre personaj;
- argumente din operă care susțin punctul
propriu de vedere (al elevilor) despre
personaj;
În concluzie, vor fi dezbătute mai multe
O3 probleme, ce vizează: Elevii discută, Analiza
O4 - relațiile personajului cu lumea analizează, deduc Studiul de caz
operei; concluzii, aplică la Dezbaterea
- felul de a se comporta; viața personală.
- filosofia vieții (convingerile)
acceptată de personaj;
- stările trăite de personaj în diverse
situații;

Să alcătuiască portretul moral și fizic al


III. Tema de personajului principal.
acasă