You are on page 1of 1

‫الجامع المراكشي‬

‫أطالل مسجد الكتبية المرابطي بعد الهدم‬


‫جامع الكتبية هو من المعالم اإلسالمية الراسخة في‬
‫تاريخ المغرب يتوسط الجامع الكتبية مدينة مراكش‬
‫بالقرب من ساحة جامع الفنا وتسمية المسجد مشتقة من‬
‫"الكتبيين"‪ ،‬وهو اسم سوق لبيع الكتب يعتقد أنه كان‬
‫‪.‬بمقربة من المساجد‬