You are on page 1of 27

Europäisches Magazin SOWA 16.

Mai 2018

O GLOBALISTYCZNYM OCIPIENIU I ZADYMIANIU G20 MIESIACZKOWANIU PDO496 FO von Stefan


Kosiewski PDO149 PDO150 PDO160 Baroninin Kunigunde von Kosiewski daje upust 20170711 ME SOWA

https://vk.com/wall467751157_168

http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/07/o-globalistycznym-ocipieniu-i.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

https://archive.org/details/OGLOBALISTYCZNYMOCIPIENIUIZADYMIANIUG20MIESIACZKOWANIUKACZYN
SKIEGOPL3PDO496FOVon

Stefan Kosiewski

POLEN
15 maj, 17:06

Jako ostatni widzieli Kaczyńskiego w piątek, 11 maja 2018:


Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin i
Piotr Gliński.
https://vk.com/wall467751157_168

Olbrzymią walizę z hakami na wszystkich wyniósł ze


szpitala na Szaserów przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego,
Jacek Rudziński, kierowca, ochroniarz i zaufana osoba
prezesa w jednym.

audio:
https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc

Jacek Rudziński,
łącznik prezesa ze
światem

• FAKT24.PL

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/M2shrjvYiL2

http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/07/o-globalistycznym-
ocipieniu-i.html

2018-05-15 17:04:34 | http://sowa.typepad.com/blog/2018/05/o-


globalistycznym-ocipieniu-i-zadymianiu-g20-miesiaczkowaniu-pdo496-fo-von-stefan-kosiewski-pdo149-
p.html

Miesiąc: Sierpień 2002

O ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii


Europejskiej. Stefan Kosiewski OSWIATA Frankfurt nad Menem 16.08.2002 do: Minister Spraw Zagranicznych
RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz

Polecane

Stefan Kosiewski
5 min · Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego
Uploaded by Stefan Kosiewski on Dec 14, 2011 http://gablota.wizytowka.pl/

…Jak można pomóc niepełnosprawnym? Zdaniem biskupa


powinno to być wsparcie finansowe. – Domagają się tego, co jest
im potrzebne. Bez tego nie opłacą swoich potrzeb. Przecież nie
wszystkim trzeba posyłać pampersy – ocenił.

– Kościół, który domaga się rodzenia dzieci z wadami


genetycznymi, powinien wejść w te sprawy i szukać

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

instytucjonalnych rozwiązań, w których te dzieci otrzymałyby pomoc – podkreślił biskup Tadeusz Pieronek. – Całe
społeczeństwo powinno wyczuć tę potrzebę wsparcia tych ludzi – dodał.

– Gospodarka polska, takie są osądy z różnych stron, ma się dobrze. A jeżeli się ma dobrze, to te pieniądze, które
są nadwyżką budżetową, bo mówiło się o miliardach, powinny iść tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a więc
najpierw dla najsłabszych. Albo ktoś kłamie, albo ktoś po prostu gromadzi pieniądze na kampanię wyborczą, na
to, żeby wygrać następne wybory, a nie na to, żeby zaspokoić potrzeby społeczne – mówił biskup Pieronek…

PDF: https://de.scribd.com/…/Europejska-Legitymacja-Inwalidzka-2…
Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego
Uploaded by Stefan Kosiewski on Dec 14, 2011
https://sowa.podspot.de/…/europejska-legitymacja-inwalidzk…/

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Frankfurt nad Menem 16.08.2002
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Minister Spraw Zagranicznych RP


Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. J. Ch. Schucha 23
PL – 00-580 Warszawa
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych
uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

tu: wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i
na obszarze Unii Europejskiej; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień
zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio
zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa
[Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S.
1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn.
o uznanie w RFN odpowiednich uregulowań prawnych przyjętych w RP na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

inwalidą w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble,MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz,
„Łabuź” . W interesie obu tych Panów, swoim własnym oraz tysięcy innych zainteresowanych obywateli obu
naszych państw wnoszę jw.

W uzasadnieniu daję pod uwagę ,że Osoba podróżująca pociągiem a posiadająca Schwerbehindertenausweis
musi na granicy z RP ustąpić miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadającej polską Legitymację
Inwalidzką. I odwrotnie : polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z żadnych
specjalnych świadczeń i udogodnień.
Podjęcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Państwa praw do wzajemnych świadczeń na rzecz Osób
niepełnosprawnych / inwalidów będzie realizacją postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z
17.6.1991 r. , w którym Wysokie Umawiające sie Strony zgodnie stwierdziły , że
„… stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami…/ Sie stellen den Mensch mit
seiner Würde und mit seinen Rechten (…) in den Mittelpunkt ihrer Politik…“.

Z wyrazami najwyższego szacunku.


Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

do wiadomości:
Auswärtiges Amt ; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph
Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main
Frankfurt, den 3.September 2002
Bundesminister des Auswärtiges
und Stellvertreter des Bundeskanzlers
Herrn Joseph Fischer
Wederscher Markt 1
10117 Berlin

Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter


Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen,
erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen ,und in der EU.

hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises ,der die


Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt , und in der
EU ; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die
Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen ,die zum Gunsten
schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die
Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD
( Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739) , zuletzt geändert durch Artikel 56 des
Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBL. I S 1046) .

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne.

Beiliegend: ein Schreiben an Herrn Minister Włodzimierz Cimoszewicz v. 16.08.2002.

Mit freundschaftlichen Grüßen.

Stefan Kosiewski

Zur Kenntnisnahme:

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej


Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al.Szucha 23
PL 00-580 Warszawa

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung


Bonn, 25. November 2002
AZ Va 2 – 58 178-3
Polnisches Kulturzentrum e.V.
z.Hd. Herrn Stefan Kosiewski
Postfach 800 626
65906 Frankfurt

Betreff: Gegenseitige Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen zwischen


Polen und Deutschland bzw. der EU

Sehr geehrter Herr Kosiewski, Ihr an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland gerichtete
Schreiben vom 3.September 2002 wurde mir von dort zuständigkeitshalber zur Beantwortung zugeleitet. Zu
Ihrem Anliegen äußere ich mich daher wie folgt:

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Die Problematik der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Nachteiligausgleichen für


schwerbehinderte Menschen – nicht nur innerhalb der Europäischen Union – sondern auch mit anderen
Staaten innerhalb Europas ist hier durchaus bekannt. So sind die Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen für
behinderte und schwerbehinderte Menschen in den der Europäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten
sehr unterschiedlich geregelt.
Der beispielsweise in Deutschland ausgestellte Schwerbehindertenausweis dient dem Nachweis für die
Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen in Deutschland
zustehen. Gültigkeit hat er folglich nur in Deutschland, genauso wie entsprechende ausländische Ausweise
keine Gültigkeit in Deutschland haben. In den letzten Jahren sind deshalb auch immer wieder Forderungen
laut geworden, in der Europäischen Union einen einheitlichen Europäischen Behindertenausweis einzuführen.

Ein solcher Ausweis käme aber nur dann in Betracht, wenn der berechtigte Personenkreis der behinderten
Menschen und die ihnen eingeräumten Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedesstaaten der Europäischen
Union annähernd gleich wären. Dies ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Die Regelungen in den
Mitgliedstaaten über Sozialleistungen für behinderte und scherbehinderte Menschen sind vielmehr sehr
unterschiedlich. Daher wird gegenwärtig seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale
Sicherung keine Möglichkeit für einen einheitlichen europäischen Behindertenausweis und auch keine
Möglichkeit für die gegenseitige Anerkennung der nationalen Behindertenausweise, worauf Ihre Ausführung
hinauslaufen, gesehen. Eine derartige Regelung setzte eine Harmonisierung der nationalen Rechte voraus mit
entsprechenden erheblichen Kostenfolgen für alle Beteiligten.
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich
gewachsenen Systeme – Fortschritte wurden bislang lediglich bei der Inanspruchnahme von Parkerleichterung
für gesonderte Gruppen von schwerbehinderten und behinderten Menschen sowie bei der unentgeltlichen
Beförderung der Begleitpersonen von Blinden erzielt – hält es die Bundesregierung im Hinblick auf die
Verbesserung der Lebenssituation behinderten Menschen in Europa für Erfolg versprechender, wenn der
kontinuierliche Ausbau von Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union weiter betrieben wird, wie
dies derzeit mit Vorrang für Hilfen zur Beschäftigung behinderten Menschen angestrebt wird.

Mit freundlichen Grüßen


Im Auftrag
Edmund Schute

Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt, 11 grudnia 2002 r


Postfach 800 626
D – 65906 Frankfurt am Main
.
Minister Pracy i Polityki Społecznej RP
Pan Jerzy Hausner
Ul. Gałczyńskiego 4
PL – 362 Warszawa
POLEN

Dotyczy: wprowadzenia międzynarodowych legitymacji inwalidzkich upoważniających do równoprawnego


korzystania z ubikacji i miejsc zarezerwowanych dla inwalidów w Polsce i w Niemczech oraz innych krajach
Unii Europejskiej, jak też innych świadczeń socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tutaj: zapytanie o Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP DPT II 402/2002

Szanowny Panie Ministrze,

Wspomnianym powyżej pismem z 27 września 2002 r. Dyrektor Departamentu Prawno- Traktatowego


Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Jan Michałowski przesłał do Biura Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mój wniosek o ustanowienie międzynarodowej
legitymacji inwalidzkiej w sensie jak wyżej. Uprzejmie zapytuję, czy sprawa ta została podniesiona w ostatniej
fazie negocjacji europejskich. Jednocześnie informuję Pana Ministra, że w odpowiedzi na wniosek złożony
równolegle na ręce Ministra Josepha Fischera Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

odpowiedziało pismem Va 2 – 58 178-3, które opublikowane zostało w PONS GAULI Magazynie Europejskim
SOWA Nr. 48 udostępnionym w internecie pod adresem http://www.polonia21.de i http://polonia-total.de .

Ze względu na powagę sprawy odstępuję od możliwości złożenia skargi na brak odpowiedzi w terminie
przewidzianym dla Biura Pełnomocnika Rządu przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z poważaniem

Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

Do wiadomości:

Pan Jan Michałowski


Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Herr Edmund Schute


Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Warszawa, 2002-12-20

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
p.o. DYREKTOR
Lilana Pindor

BON.IX 088-6b /02/MK/9608


Pan
Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury
Frankfurt nad Menem
Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP w sprawie wprowadzenia


międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej, które wpłynęło do naszego Biura w dniu 18 grudnia 2002 roku,
pragnę przedstawić Panu następujące wyjaśnienia dotyczące kwestii proceduralnych.

Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2002 r. w powyżej wymienionej sprawie, skierowane do Ministra Spraw
Zagranicznych RP, było początkowo w MSZ rozpatrywane przez Departament Unii Europejskiej i Obsługi
Negocjacji Akcesyjnych, które wydaje się podmiotem najbardziej właściwym do udzielania kompleksowej
odpowiedzi na przedstawione przez Pana zagadnienie.
W związku z tym Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Pan Paweł
Świeboda, w piśmie z dnia 27 sierpnia br. Znak: DUE 2300-44-02/JR (kopia w załączeniu), zwrócił się do
Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej „ z prośbą o ustosunkowanie się „ do Pana wystąpienia. Oznaczało to, że – zgodnie z ustaleniami
podjętymi w rozmowie telefonicznej między pracownikami naszych jednostek – Biuro Pełnomocnika miało
zająć w tej sprawie stanowisko merytoryczne, do wykorzystania przez MSZ przy opracowaniu odpowiedzi na
Pana wystąpienie, gdyż to Minister Spraw Zagranicznych był adresatem tego wystąpienia.

Takie stanowisko merytoryczne, zawarte w piśmie z dnia 6 września br. Znak BON.IX.088-6/02/MK/7031,
podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura, Pana Jana Lacha, zostało przekazane do MSZ i wpłynęło do
właściwego Departamentu w dniu 10 września 2002 r.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych miało podstawę sądzić, że wypełniło w tej
sprawie rolę wyznaczoną mu przez MSZ, a także że MSZ RP udzieli Panu odpowiedzi.

Ale w dniu 1 października 2002 r. do naszego Biura wpłynęło pismo z dnia 27 września 2002 r. znak
DPT.II.402/2002, Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Jana Michałowskiego,
przekazujące po raz drugi Pana wystąpienie. Kopię tego pisma przekazano Panu Prezesowi do wiadomości.
Uznając, że podjęcie ponownego rozpatrywania tej sprawy przez inny Departament w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych jest rezultatem zakłóceń w przepływie informacji wewnątrz MSZ, wystosowałam do
Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ pismo w dniu 11 października 2002 r. znak BON.IX.088-
6a/02/MK/7717 (kopia w załączeniu). Z ubolewaniem stwierdzam, że Biuro nie przesłało Panu do wiadomości
tego pisma.

W związku z ww. pismem uzyskałam z MSZ odpowiedź z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002
(kopia w załączeniu) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego, Pana
Tomasza Wasilewskiego, z której nie wynikało upoważnienie dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych do udzielenia Panu odpowiedzi.

Ponadto pragnę nadmienić, że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób
niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka
społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji
Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a
obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku.
Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło
odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych
rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia
się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym.
Można oczekiwać, że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez ekspertów Unii Europejskiej zaowocują
wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze.

Uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień, które zostały zawarte w naszym piśmie z dnia 6 września 2002 roku
oraz w notatce Ambasady RP w Berlinie stanowiącej załącznik do pisma z dnia 7 listopada 2002 roku, znak
DPT.II.402/2002, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Tomasza
Wasilewskiego.

Przepraszam za zaistnienie nieporozumienia, które w mojej ocenie – nie wynikło ze złej woli lub zaniedbań ze
strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Biura
Liliana Pindor
Załączniki: (szt.5)
Do wiadomości (bez załączników):
1. Pan Paweł Świeboda Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP,
2. Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RPErklärung – Frankfurt am
Main, den 15.03.2004
Polnisches Kulturzentrum e.V.

Szanowni Państwo,

Interpelacja w sprawie trudności finansowych powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu


niepełnosprawności i problemów osób oczekujących na ich orzeczenia zgłoszona przez Posła Andrzeja
NAMYSŁO
wpłynęła dnia 10-01-2003,
ogłoszona dnia 23-01-2003 na posiedzeniu 40:

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2596-1.htm

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Odpowiedź
Jolanty Banach – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
wpłynęła dnia 06-02-2003
ogłoszona dnia 12-02-2003 na posiedzeniu 41 (zał.2)

zamyka stwierdzenie: ” problemy finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotykają


bezpośrednio osoby niepełnosprawne, w tym również dzieci, uniemożliwiając im korzystanie z
przysługujących im praw „. http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i2596-o1.htm

Rok 2003 obchodzono w Europie uroczyście jako ”Rok Niepełnosprawnych”.

w 2004 roku nadal nie ma w Polsce, w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej jednolitych
uregulowań umożliwiającym osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na
terytoriach obu państw a od 1.05.2004 na
obszarze Unii Europejskiej.

http://kulturzentrum.polonia-total.com
——————————————
EU – Schwerbehindertenausweis
Autor: Stefan Kosiewski Datum: 18.06.04
14:30

Sehr geehrter Herr Ra. Hoffmann,


im Jahre 2002 habe ich die Errichtung des
EU-Ausweises beantragt; im Jahre 2003
hat man EU-Schwerbehinderten Jahr
gefeiert. Im Jahre 2004 darf man
ungehindert Ware und Geld
transportieren, an der Deutsch-Polnischen
Grenze MUSS aber eine behinderte
PERSON (mit polnischen Papieren) dem
deutschen Krüppel Platz machen, weil
deutscher Schaffner polnische
Bescheiligungen nicht lesen muss. Und
umgekhert: für einen polnischeren
Schaffner mein
Schwerbehindertenausweis bedeutet:
BAHNHOFF.
Mit derselben Wirkung habe ich mit den
Politzisten in meinem Geburtsort Czeladz
versucht, mit der Toilette Dame auf dem
Freiheitplatz / eh.: Hedwigplatz in
Kattowitz/Katowice habe ich auch schon
vergeblich sondiert.

Wer kann uns, EU-Schwerbehinderten, in


der erweiten EU helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kosiewski

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017

Freistellungsbescheid 23.08.2017
8/29/2017 0 Komentarze

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke


– Förderung der Jugendhilfe
– Förderung der Erziehung
– Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe

Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502


Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21


SWIFT-BIC: HELADEF1822
Przez sowaw UncategorizedSierpień 16, 20022,

Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych


uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Stefan Kosiewski

POLEN

24 sty, 06:55

http://gablota.wizytowka.pl/
Polnisches Kulturzentrum e. V.
Frankfurt nad Menem 16.08.2002
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego

PDF by sowa magazyn Published 6 years ago


https://issuu.com/kulturzentrum/docs/europejska_legitymacja_inwalidzka_20111214_stefan_

Minister Spraw Zagranicznych RP


Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. J. Ch. Schucha 23
PL – 00-580 Warszawa
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych
uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej .

tu : wniosek o ustanowienie(…) http://sowa.podspot.de/post/europejska-legitymacja-inwalidzka-stefan-


kosiewski-do-mini-sikorskiego-wniosek/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Stefan Kosiewski
https://vk.com/my.sowa?z=photo467751157_456239475%2Fphotos467751157 wysoce nieetyczne jest

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

obżydliwe wykorzystanie przedmiotowe w żydoskim politykierstwie Andrzeja Dudy problemów osób


niepełnosprawnych w IV RP Jarosława Kaczyńskiego, których żydoubecka sitwa po Magdalence 1989 r. nie
udawała nawet, że ma ochotę wykorzystać chociażby tak cynicznie i w prostacki sposób, jak coraz bardziej
żenujący PAD, zięć Julka Kornhausera https://www.facebook.com/me.sowa/posts/395925844208085

Miesiąc: Sierpień 2002


Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych
uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych


uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej .

http://gablota.wizytowka.pl/
tu : wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i
na obszarze Unii Europejskiej ; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień
zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio
zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa
[Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S.
1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn.
o
PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/europejska_legitymacja_inwalidzka_20111214_stefan_

List Kai Godek do Pawła Kukiza:


Szanowny Panie Przewodniczący!

Z dużym zaskoczeniem wysłuchałam Pańskiej wypowiedzi w TVP Info na temat projektu #ZatrzymajAborcję.
Tak zwany „kompromis aborcyjny”, którego utrzymania jest Pan zwolennikiem, przynosi w Polsce ponad
tysiąc ofiar rocznie. Każdego dnia w polskich szpitalach ginie troje dzieci, tylko dlatego, że podejrzewa się je o
chorobę lub niepełnosprawność. W 2016 roku w majestacie prawa zabito 388 dzieci z zespołem Downa, przy
czym w 221 przypadkach zespół ten był jedyną przesłanką do ich eliminacji. U tych dzieci nie wykryto żadnych
innych powikłań zdrowotnych. Trzeba mówić to wprost – prawo, które zezwala na tak rażącą dyskryminację
jest prawem nieludzkim, a jego popieranie nie daje się uzasadnić.

Piszę do Pana nie tylko jako pełnomocnik obywatelskiej inicjatywy #ZatrzymajAborcję, której odrzucenia Pan
chce. Piszę również jako matka chłopca z zespołem Downa. Chłopca, którego polskie państwo – jeszcze zanim
przyszedł na świat – skazało na śmierć, choć wyrok nie został wykonany. Sens Pańskiej wypowiedzi można
streścić w ten sposób, że nie można zabraniać zabijania chorych dzieci, dopóki nie zapewni się ich rodzicom
wsparcia w ich utrzymaniu i wychowaniu. Moje osobiste doświadczenie, ale również doświadczenie wielu
matek dzieci niepełnosprawnych jest zupełnie inne. Wiemy, że dopóki państwo nie zacznie traktować ich jako
pełnowartościowych ludzi na etapie prenatalnym, nigdy nie będzie ich tak traktować po urodzeniu. Źródeł
dyskryminacji naszych dzieci i nas samych upatrujemy właśnie w przepisie, który chce Pan utrzymać w polskim
prawie.

Kilka lat temu organizował Pan ruch społeczny pod nazwą „Zmieleni”. Protestował Pan wtedy przeciwko
odrzuceniu przez ówczesną władzę petycji mającej na celu reformę systemu wyborczego. Argumentował Pan,
że zlekceważenie woli 750 tysięcy obywateli, nie przystoi demokratycznie wyłonionej władzy. Dziś sam
sprawuje Pan mandat poselski, a za ustawą #ZatrzymajAborcję stoi przeszło 830 tysięcy Polek i Polaków.
Wszyscy oni przejęli się losem zabijanych w majestacie prawa dzieci i pospieszyli im na pomoc. Każdy z nich
liczy, że politycy wysłuchają obywateli i uchwalą wniesioną ustawę. Ich głos jest tym silniejszy, że przeciwne
życiu środowiska także uruchomiły swój projekt, ale pomimo, że zebrały pod nim minimalną wymaganą liczbę
podpisów, to ostatecznie wykazały pięciokrotnie niższe poparcie niż pod projektem pro-life. Chcę wierzyć, że
nie zapomniał Pan o swoich korzeniach i nadal chce Pan być blisko ludzi i słuchać ich głosu.

Pańskiej wypowiedzi nie da się zinterpretować inaczej niż jako obrony aborcji eugenicznej. Słuchają Pana nie
tylko obywatele, którzy złożyli swój podpis pod ustawą #ZatrzymajAborcję, ale i niepełnosprawne dzieci.
Wiele z nich dobrze rozumie, o co toczy się walka w parlamencie. Gorąco wierzę, że przejmie się Pan tym, co
przeżywają słysząc, że powinno się utrzymać przepis pozwalający zabijać osoby takie jak one. Wkrótce kolejne

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

etapy procesu legislacyjnego i głosowania w sprawie projektu. Proszę Pana w imieniu obywateli, w imieniu
chorych dzieci oraz we własnym imieniu, aby podnosząc na sali sejmowej rękę, stanął Pan razem z Polakami
po stronie życia.

Z poważaniem, Kaja Godek

Poseł Paweł Kukiz do Kai Godek:

Szanowna Pani,
jestem (podobnie jak Pani ) zwolennikiem ochrony życia poczętego. Płód nie jest dla mnie zlepkiem komórek
ale początkiem Człowieka. Jestem jednak również orędownikiem obrony godności tych JUŻ Narodzonych.
Godności niepełnosprawnych (często bardzo mocno) dzieci, godności ich Matek, które do końca życia oddają
całe siebie, całe swe życie i marzenia, by opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi . Ochrony
godności tych, którzy przez polityków skazani zostali na życie na marginesie, w nędzy i zapomnieniu, bo to nie
jest istotny dla nich elektorat.

Są priorytety, Proszę Pani, a tymi priorytetami są NIEPEŁNOSPRAWNI JUŻ ŻYJĄCY- URODZENI. A


nazywając rzeczy po imieniu – WEGETUJĄCY. Chce Pani poznać szczegóły? Proszę bardzo:

1. Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu od urodzenia to 84% najniższej emerytury:
840 zł miesięcznie. Dlaczego 84 % a nie chociaż 100 % ? Myślała Pani o tym? Czy wie Pani, ze np. osoba
niewidoma nie może sobie do tej jałmużny dorobić? Że jest to zabronione? Że albo te 840 miesięcznie albo
praca na własny rachunek.

Kukiz 15 złożył projekt który pozwoli im chociaż dorobić do wysokości 130 % najniższego wynagrodzenia w
warunkach chronionych.

2. zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka (i również dorosłego niepełnosprawnego) to 153 zł miesięcznie, od lat
nawet o złotówkę nie podniesiony.

Kukiz 15 złożył poprawkę do budżetu na 2018 z kwotą zabezpieczającą podniesienie renty socjalnej już w tym
roku do kwoty 1000 zł miesięcznie i zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 200 zł. – odrzucona w pierwszym
czytaniu.

3. od 2014 r. niewykonany wyrok TK, który nakazuje zrównanie świadczeń dla osób opiekujących się osobami
niepełnosprawnymi bez względu, kiedy powstała niepełnosprawność do kwoty 1400 zł. W praktyce obecnie
niektórzy opiekunowie mają 520 zł.

Kukiz 15 złożył projekt 1.5 roku temu wyrównujące te świadczenia. W dniu expose premiera Morawieckiego
odrzucili to posłowie PiS w pierwszym czytaniu, kiedy premier właśnie wygłosił że jego priorytety to osoby
niepełnosprawne.

4. osoby niepełnosprawne intelektualnie są w Polsce nazywane” upośledzonymi umysłowo” co uwłacza ich


godności. Oprócz tego, by np. pójść do dentysty muszą być ubezwłasnowolnione.

Kukiz 15 rok temu złożył projekt, który zamiast ubezwłasnowolnienia wprowadzał instytucje opiekuna
medycznego i prawnego. Bez kosztów można było załatwić postulat rodziców ON. Postulat zapisany w karcie
praw osób niepełnosprawnych ONZ. Odrzucony w pierwszym czytaniu.

5. W Polsce tylko 3 placówki przyjmują osoby niepełnosprawne z autyzmem niskofunkcjonujące i (oczywiście)


nie ma na to pieniędzy. Kolejka trwa średnio 30 lat. Rodzice takich dzieci nie mają wyboru, gdzie w przypadku
ich śmierci dzieci pójdą i gdzie będzie zapewniona im opieka.

6. państwo płaci od 3800 zł do 5000 tys. za utrzymanie miejsca niepełnosprawnego dziecka w DPS ale już
Rodzicom-opiekunom (a najczęściej samej Matce, bo tatusiowie często z takich rodzin uciekają) 520 zł.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

I mógłbym tak w nieskończoność, Szanowna Pani. O kolejnych „drobiazgach” , ot choćby takim jak wywalenie
w kosmos cen za leki dla osób po transplantacji, czy np. takie „nic” jak możliwość jedynie 14 dni zwolnienia z
pracy dla mojej Żony na opiekę nad naszą Córeczką po transplantacji tylko dlatego, że ukończyła 18 lat.
My (moja Rodzina) „damy radę” , Szanowna Pani, bo zarabiałem dużo pieniędzy jako muzyk i „stać nas” na
chorobę ale co mają powiedzieć kobiety odtrącone przez partnerów, którzy nie wytrzymali szoku choroby w
rodzinie? Zostawione samym sobie, starzejące sie przy pieluchach zmienianych swoim dorosłym dzieciom?

Żeby zakończyć…. Pójdźmy na ugodę – Pani, ze swoją Fundacją użyje wszystkich sił i środków, aby wraz z
Kukiz’15 wpłynąć na PiS i załatwić choć te opisane przeze mnie problemy (będziemy się wspierać przy
zapewnieniu bezpieczeństwa i godności Niepełnosprawnych i ich Rodziców) a kiedy już te niesprawiedliwości
zlikwidujemy to powrócimy do dyskusji o zaostrzeniu ustawy o aborcji. OK?

Naprawdę, łatwo jest krzyczeć „brońmy życia poczętego” ale znacznie trudniej obronić to, które już trwa poza
łonem Matki. W blokowiskach, anonimowo, pod ziemią, w trwodze, poczuciu odtrącenia, braku pewności jutra
i poniżeniu.
Z Panem Bogiem, Paweł Kukiz

sowa w chazaria, Izrael, Odżydzanie, Polski Komitet Narodowy, Rosja, Ukraina, Uncategorized Marzec 4, 2014

„Nie ma takiego kraju, jak Ukraina, i nigdy nie powinno być. To będzie albo część Rosji, albo
polski protektorat”

https://twitter.com/sowa/status/440739727281377280

sowa @sowa
07:45 – 4. März 2014 Łukjanienko nie uznaje Ukrainy za państwo: „Nie ma takiego kraju, jak
Ukraina, i nigdy nie powinno być. To będzie albo część Rosji, albo polski protektorat” –
stwierdził. Zdaniem pisarza władze w Kijowie przejęli naziści i mordercy, dlatego zalecił
„normalnym Ukraińcom” uciekać do Rosji albo na Białoruś, ponieważ obecna Ukraina to
„przeklęta ziemia”, z której łotrostwo i tchórzostwo uda się wyplenić dopiero po trzech pokoleniach.
http://pkn.blox.pl/2014/03/Nie-ma-takiego-kraju-jak-Ukraina-i-nigdy-nie.html

UKRAINSCY OLIGARCHOWIE I ELITY W POLSCE

Media prześcigają się w pokazywaniu bogactwa jakim otaczał się prezydent Ukrainy Janukowycz, który
spełnia dzisiaj rolę „kozła ofiarnego,” ale nie zająkną się nawet na temat olbrzymich majątków będących w
posiadaniu czołowych ukraińskich oligarchów. Łatwo zrozumieć tę hipokryzję, jeżeli przypomnieć ich
pochodzenie etniczne.
Po upadku ZSRR, w ramach „prywatyzacji” narodowej gospodarki, główne państwowe przedsiębiorstwa na
Ukrainie zostały za przysłowiowe grosze przejęte przez ukraińskich żydowskich oligarchów, wspieranych przez
międzynarodowych żydowskich bankierów. Do najbogatszych żydowskich oligarchów na Ukrainie można
zaliczyć:
– Wiktora Pińczuka właściciela przedsiębiorstw importu/eksportu gazu i ropy naftowej, hut i zakładów
metalowych oraz kilku banków, który ma bardzo silne powiązania z lokalnymi organizacjami żydowskimi, jak
również z Izraelem oraz wpływowym lobby żydowskim w USA;
– Wadima Rabinowicza (posiada równoczesnie obywatelstwo Izraela), którego majątek Associated Press
wyceniała na $ 1 miliard. Jest on m.in. właścicielem Central Europe Media Enterprises, które kontrolują stacje
telewizyjne w siedmiu krajach z byłego bloku wschodniego. Pełni on funkcję Prezesa Konfederacji Żydow na
Ukrainie;
– Wiktora Miedwiedczuka, którego konsorcjum kontroluje produkcję energii oraz który jest właścicielem
cukrowni i gorzelni oraz stoczni;
– Grigorija Surkisa, który jest wlaścicielem klubu sportowego Dynamo-Kiew oraz przedsiębiorstw z rynku
energii elektrycznej (KirovogradEnergo, PoltavEnergo, itd.).
Podobna sytuacja panuje w ukraińskich mediach, które prawie całkowicie są w żydowskich rękach. Np.
Narodowa TV Kanał UT1 (Wiktor Miedwiedczuk), Inter TV, Studio 1+1 TV, Alternativa TV, TET, UNIAN
(Miedwiedczuk i Surkis), STB TV, ICTV, Novyj Kanal (Wiktor Pinczuk). Wydawnictwo Rabinowicz-Katsman
publikuje takie pisma jak Stoliczka, Stolicznyje Nowosti, Jewish Review, Vek, Mig, Zerkało. Amerykański Żyd

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Jed Sandes jest właścicielem pism Korrespondent i Kiev Post, Grigorij Surkis Kijewskich Wedomosti, Dimitro
Gordon Bulwaru, Wiktor Pińczuk Fakty i Commentaries, Grupa Donieck rosyjskich Żydów oligarchów wydaje
z kolei Siewodnja.
https://vk.com/wall467751157_169

https://www.pinterest.de/pin/452752568785006305/

Who controls the Ukraine? The following was written by Vladimir Borisov, possibly in January 2005

Ukraine, which parted from Russia in 1991, has never achieved a true independent state. Just like in Russia, or
even 80 years earlier in the Weimar Republic, a tribe of vultures descended upon the body of the nation.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

In the early 1990s, backed by the financial power of international Jewish bankers, the vultures bought for
pennies, and plainly seized, all major enterprises previously owned by the state. Including the biggest factories
and entire sectors of the newly „privatized” national economy.

Pictured clockwise: Billionaire media moguls Gregory Surkis, Victor Medvedchuk, Vadim
Rabinovich and Victor Pinchuk.

According to the 2001 Ukrainian census, there are 103,000 Jews in Ukraine, which is 0.2% of the total
population. Out of 130 nationalities in the Ukraine, the Jewish minority numerically is behind Bulgarians
(204,000), Hungarians (156,000), Romanians (151,000) and Poles (144,000). However, as one might expect, the
Jewish „oligarchs” were the ones who happened to seize all positions in mass media.Professor Vasyl
Yaremenko, director of the Institute of Culturological and Ethnopolitical research at Kiev State University,
released an article in 2003 entitled, „Jews in Ukraine today: reality without myths.” In it he says the following:

„Ukrainians need to know that the mass media is completely in the hands of Jews, and everything that we
watch or read is the product of Jewish ideology…”

He then reviews the situation in regards to Ukrainian network television and cable broadcasters:

• „First National Television Channel UT-1” is owned by the president of the Social Democratic Party, led and
dominated by chief of staff Viktor Medvedchuk.• „Inter TV” and „Studio 1+1 TV” have been Ukrainian national
broadcasters since 1996, they are available in English, Ukrainian and Russian languages. They are owned by
Viktor Medvedchuk and Gregory Surkis.

• „Alternativa TV”, „TET Broadcasting Company”, and „UNIAN (Ukrainian Independent Information & News
Agency)” are also owned by Viktor Medvedchuk and Gregory Surkis.

• „STB TV” and „ICTV” are owned by the Viktor Pinchuk, the wealthiest man in Ukraine, with an estimated net
worth of $3 billion.

• „Novyi Kanal (New Channel) TV” is owned by Viktor Pinchuk with a group of Jewish oligarchs from Russia
called „Alpha Group.”

Zionists control all of Ukrainian television media!

According to Professor Yaremenko, all major newspapers are also owned by Jews:

• The publishing house of Rabinovich-Katsman owns the newspapers Stolychka, Stolichnye Novosti, Jewish
Review (in Russian), Jewish Reviewer, Vek, Mig, and Zerkalo .• Jed Sandes, an American citizen and a Jew,
publishes Korrespondent and Kiev-Post.

• Gregory Surkis publishes Kievskie Vedomosti and the weekly 2000.

• Jew Dmitro Gordon publishes Bulvar.

• Viktor Pinchuk publishes Facts and Commentaries.

• The Donetsk Group (Jewish-Russian oligarchs) publishes Segondnya.

Who are these „Ukrainian” oligarchs?

Jew Victor Pinchuk is the son-of-law of Ukrainian president Leonid Kuchma [Kuchma was placed into office by
Jew George Soros]. He is the owner of several oil, gas and energy import/export companies. He also owns the

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

nation’s largest steel mill and a chain of banks. His group has very strong ties with other Jewish organizations
in Ukraine, as well as in the U.S. and Israel. He is a member of the Ukrainian Parliament, an adviser to the
president, and one of the leaders of the Labor Ukrainian Party.

Jew Vadim Rabinovich is a citizen of Israel. In 1980 he was charged with stealing state property and spent 9
months in a jail. In 1984 he was arrested and sentenced to 14 years in prison for his black market activities . He
was released in 1990. In 1993 he became a representative of the Austrian company „Nordex” in Ukraine. The
company received exclusive rights to sell Russian oil from president Kuchma . In 1997 Rabinovich became
president of the All-Ukrainian Jewish Congress, and in 1999 he was elected head of the United Jewish
Community of Ukraine. Also in 1999, Rabinovich created the Jewish Confederation of Ukraine. That same year
the Associated Press estimated his wealth as $1 billion. Rabinovich owns Central Europe Media Enterprises,
which controls television stations in seven East European countries.

Jew Victor Medvedchuk is Ukrainian President Leonid Kuchma’s Chief of Staff. The Medvedchuk-Surkis cabal
controls Ukraine’s energy sector (8 regional energy companies), oil and gas market, alcohol and sugar
production, shipbuilding, and athletic organizations. He is a member of the Ukrainian Parliament, and a leader
in the Social Democratic party of Ukraine (SDPU).

Jew Gregory Surkis is second in command of the SDPU. He owns a soccer team, Dynamo-Kiev, and is a
president of the Professional Soccer League. He is CEO of Slavutich, a company that controls several regional
energy companies (KirovogradEnergo, PoltavEnergo, etc). He too is a member of the Ukrainian Parliament.

Professor Yaremenko points out that out of the 400+ members of the Ukrainian Parliament, 136 (possibly 158)
are Jews. That is more than in the Israeli Knesset. Who voted for them, asks professor Yaremenko. Who paid
for costly election campaigns? — 90% of Ukrainian banks are owned by Jews.

Ukraine is the perfect example of so-called Democracy – „democracy” where the rule of a tiny, ethnic minority
is disguised under the cloak of the will and rule of the majority. By controlling mass media and skillfully
manipulating the opinions of the Ukrainian electorat, these „fat cats” as they’re called in Ukraine — these liars
and corrupters, are the real masters in this beautiful country.

Does it surprise anyone to see the rise in „anti-Semitism” around the world, and in Ukraine in particular?

„Jews in Ukraine: Reality Without Myth” was published on Sept. 30, 2003, and was the article that prompted
the Ukrainian Jewish Congress to file a lawsuit asking the court to shut down the newspaper Sel’skie Vesti,
which published it. Sel’skie Vesti had a circulation of over 500,000 and was the largest in Ukraine.

On Jan. 28, a court in Kiev, Ukraine, ordered the closure of the daily newspaper on the grounds that it was
publishing „hate literature,” a crime in Jewish-owned Ukraine. The newspaper was found guilty of publishing
„anti-Semitic” materials, and promoting ethnic and religious hostility.

A well-known Ukrainian Jewish community leader and anti-Zionist, Eduard Hodos, has come to the defense of
the newspaper and the articles’ author, Vasily Yaremenko. In the course of his speech intended for a hearing of
the Appellate Court of the City of Kiev (scheduled for May 25, 2004, but delayed indefinitely for reasons
unknown), the author denounces the Talmud as „monstrous” and defends Mel Gibson’s ‚The Passion of the
Christ’, which has come under attack by ‚human rights advocates’ everywhere. You can read it here:
http://web.archive.org/web/20050310165024/oag.ru/views/love.html

Prior to being shut down, the newspaper published the following letters from readers, which were reprinted by
Jewish organizations and used as „proof” of „anti-Semtism.”

…Today the Jewish community in Ukraine is not experiencing the rebirth of a national minority but is in the
process of legalizing its dealings as an apolitical and economic structure, which is well planned, organized and
financed. This so-called minority exhibits extreme aggression. It poses an elevated threat to the national
security of Ukraine. As a foreign political body that practically oversees international trade, national finances,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

mass media and publishing, it must be placed under strict government and sate control, and must be
regimented and regulated.

…90% of Ukrainian banks are run by Jewish „specialists.” In other words, Ukrainian finances are in Jewish
hands. As a Ukrainian citizen and an ethnic Ukrainian, my origin forces me speak up and ask: „Is this
normal?”…In the 1930s, all Ukrainian gold that had been passed down from generation to generation ended
up in Jewish wallets after the famine organized by Jews [the author earlier writes that 99% of PCIA members–
–Stalin’s secret police––were Jewish] and Ukrainians had to reach deeply into their pockets. However, Jews
were not able to enjoy those stolen goods as German fascism changed the course of events. Today the gold of
Ukrainian Jews, these gold diggers of the Ukrainian Klondike, is in banks in Switzerland.

…It is not safe to write about Jews not because the writer will automatically be accused of xenophobia, but
because every Ukrainian, if not openly then secretly, is an anti-Semite ready to participate in a pogrom.

…Ukrainians must know that Ukrainian mass media is in the hands of Jews and that we absorb information
and food for the soul from a Jewish ideological kitchen.

…Jewish publicists deny the fact that [Jewish people] organized the Ukrainian famine in 1933. However,
eyewitnesses claim otherwise…. Not one Jewish person died from starvation in 1933.

…We are not anti-Semites. However, we believe it is dishonorable and demeaning to stay quiet when Zionists
are taking over the political and economic spheres of our country. We must let people know the truth about
the doings of Zionists in Ukraine.

…He told the truth about the vicious activities of Zionists in Ukraine.

…We cannot allow Zionists to destroy Ukraine.

http://iamthewitness.com/Ukraine.html

PDF: Download oLIGARCHIA zYDOWSKA NA uKRAINIE I eLITY pOLITYCZNE W pOLSCE.pdf

http://docshare.tips/oligarchia-zydowska-na-ukrainie-i-elity-polityczne-w-
polscepdf_586f6187b6d87f20808b47ab.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

audio: https://gloria.tv/audio/73HxdGNmY66f2a9VSkPcLhU2S

https://sowafrankfurt.wordpress.com/page/24/

Podobne

Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia Jarosława Kaczyńskiego
PDO579 ZR FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh Wawel Rathenau Tusk Zamach majowy Piłsudskiego
20180513 ME SOWAW "chazaria"

Prezydent Polski Andrzej Duda może udać się do Rosji na MŚ-2018.W "chazaria"

O Bardzo Dobrym Trenerze kombinacji nordyckiej PDO553 GENOCIDE Pidgin_Art FO von Stefan Kosiewski
SSetKh STANISŁAW MARUSARZ gawęda polskaW "Jezus Chrystus"

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2014/03/04/nie-ma-takiego-kraju-jak-ukraina-i-nigdy-nie-powinno-byc-
to-bedzie-albo-czesc-rosji-albo-polski-protektorat/

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Frankfurt nad Menem 16.08.2002
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Minister Spraw Zagranicznych RP


Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. J. Ch. Schucha 23
PL – 00-580 Warszawa
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych
uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

tu: wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i
na obszarze Unii Europejskiej; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

zagwarantowanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015),
ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym
mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I
S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie,
tzn. o uznanie w RFN odpowiednich uregulowań prawnych przyjętych w RP na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

inwalidą w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble,MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz,
„Łabuź” . W interesie obu tych Panów, swoim własnym oraz tysięcy innych zainteresowanych obywateli obu
naszych państw wnoszę jw.

W uzasadnieniu daję pod uwagę, że Osoba podróżująca pociągiem a posiadająca Schwerbehindertenausweis


musi na granicy z RP ustąpić miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadającej polską Legitymację
Inwalidzką. I odwrotnie : polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z żadnych
specjalnych świadczeń i udogodnień.
Podjęcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Państwa praw do wzajemnych świadczeń na rzecz Osób
niepełnosprawnych / inwalidów będzie realizacją postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z
17.6.1991 r. , w którym Wysokie Umawiające sie Strony zgodnie stwierdziły , że
„… stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami…/ Sie stellen den Mensch mit
seiner Würde und mit seinen Rechten (…) in den Mittelpunkt ihrer Politik…“.

Z wyrazami najwyższego szacunku.


Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

do wiadomości:
Auswärtiges Amt; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph
Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main
Frankfurt , den 3.September 2002
Bundesminister des Auswärtiges
und Stellvertreter des Bundeskanzlers
Herrn Joseph Fischer
Wederscher Markt 1
10117 Berlin

Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter


Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen,
erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen, und in der EU.

hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises ,der die


Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt , und in der
EU ; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die
Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen ,die zum Gunsten
schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die
Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD
( Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739) , zuletzt geändert durch Artikel 56 des
Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBL. I S 1046) .

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne.

Beiliegend: ein Schreiben an Herrn Minister Włodzimierz Cimoszewicz v. 16.08.2002.

Mit freundschaftlichen Grüßen.

Stefan Kosiewski

Zur Kenntnisnahme:

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej


Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. Szucha 23
PL 00-580 Warszawa

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung


Bonn, 25. November 2002
AZ Va 2 – 58 178-3
Polnisches Kulturzentrum e.V.
z.Hd. Herrn Stefan Kosiewski
Postfach 800 626
65906 Frankfurt

Betreff: Gegenseitige Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen zwischen


Polen und Deutschland bzw. der EU

Sehr geehrter Herr Kosiewski,

Ihr an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Schreiben vom 3.September 2002
wurde mir von dort zuständigkeitshalber zur Beantwortung zugeleitet. Zu Ihrem Anliegen äußere ich mich
daher wie folgt:

Die Problematik der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Nachteiligausgleichen für


schwerbehinderte Menschen – nicht nur innerhalb der Europäischen Union – sondern auch mit anderen
Staaten innerhalb Europas ist hier durchaus bekannt. So sind die Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen für
behinderte und schwerbehinderte Menschen in den der Europäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten
sehr unterschiedlich geregelt.
Der beispielsweise in Deutschland ausgestellte Schwerbehindertenausweis dient dem Nachweis für die
Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen in Deutschland
zustehen. Gültigkeit hat er folglich nur in Deutschland, genauso wie entsprechende ausländische Ausweise
keine Gültigkeit in Deutschland haben. In den letzten Jahren sind deshalb auch immer wieder Forderungen
laut geworden, in der Europäischen Union einen einheitlichen Europäischen Behindertenausweis einzuführen.

Ein solcher Ausweis käme aber nur dann in Betracht, wenn der berechtigte Personenkreis der behinderten
Menschen und die ihnen eingeräumten Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union annähernd gleich wären. Dies ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Die Regelungen in den
Mitgliedstaaten über Sozialleistungen für behinderte und scherbehinderte Menschen sind vielmehr sehr
unterschiedlich. Daher wird gegenwärtig seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale
Sicherung keine Möglichkeit für einen einheitlichen europäischen Behindertenausweis und auch keine
Möglichkeit für die gegenseitige Anerkennung der nationalen Behindertenausweise, worauf Ihre Ausführung
hinauslaufen, gesehen. Eine derartige Regelung setzte eine Harmonisierung der nationalen Rechte voraus mit
entsprechenden erheblichen Kostenfolgen für alle Beteiligten.
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich
gewachsenen Systeme – Fortschritte wurden bislang lediglich bei der Inanspruchnahme von Parkerleichterung
für gesonderte Gruppen von schwerbehinderten und behinderten Menschen sowie bei der unentgeltlichen
Beförderung der Begleitpersonen von Blinden erzielt – hält es die Bundesregierung im Hinblick auf die

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Verbesserung der Lebenssituation behinderten Menschen in Europa für Erfolg versprechender, wenn der
kontinuierliche Ausbau von Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union weiter betrieben wird, wie
dies derzeit mit Vorrang für Hilfen zur Beschäftigung behinderten Menschen angestrebt wird.

Mit freundlichen Grüßen


Im Auftrag
Edmund Schute

Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt, 11 grudnia 2002 r


Postfach 800 626
D – 65906 Frankfurt am Main
.
Minister Pracy i Polityki Społecznej RP
Pan Jerzy Hausner
Ul. Gałczyńskiego 4
PL – 362 Warszawa
POLEN

Dotyczy: wprowadzenia międzynarodowych legitymacji inwalidzkich upoważniających do


równoprawnego korzystania z ubikacji i miejsc zarezerwowanych dla inwalidów w Polsce i w
Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej, jak też innych świadczeń socjalnych na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Tutaj: zapytanie o Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP DPT II 402/2002

Szanowny Panie Ministrze,

Wspomnianym powyżej pismem z 27 września 2002 r. Dyrektor Departamentu Prawno- Traktatowego


Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Jan Michałowski przesłał do Biura Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mój wniosek o ustanowienie międzynarodowej
legitymacji inwalidzkiej w sensie jak wyżej. Uprzejmie zapytuję, czy sprawa ta została podniesiona w ostatniej
fazie negocjacji europejskich.

Jednocześnie informuję Pana Ministra, że w odpowiedzi na wniosek złożony równolegle na ręce Ministra
Josepha Fischera Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung odpowiedziało pismem Va 2 – 58
178-3, które opublikowane zostało w PONS GAULI Magazynie Europejskim SOWA Nr. 48 udostępnionym w
internecie pod adresem

Ze względu na powagę sprawy odstępuję od możliwości złożenia skargi na brak odpowiedzi w terminie
przewidzianym dla Biura Pełnomocnika Rządu przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z poważaniem

Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

Do wiadomości:

Pan Jan Michałowski


Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Herr Edmund Schute


Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Warszawa, 2002-12-20

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
p.o. DYREKTOR
Liliana Pindor

BON.IX 088-6b /02/MK/9608


Pan
Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury
Frankfurt nad Menem
Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP w sprawie wprowadzenia


międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej, które wpłynęło do naszego Biura w dniu 18 grudnia 2002 roku,
pragnę przedstawić Panu następujące wyjaśnienia dotyczące kwestii proceduralnych.

Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2002 r. w powyżej wymienionej sprawie, skierowane do Ministra Spraw
Zagranicznych RP, było początkowo w MSZ rozpatrywane przez Departament Unii Europejskiej i Obsługi
Negocjacji Akcesyjnych, które wydaje się podmiotem najbardziej właściwym do udzielania kompleksowej
odpowiedzi na przedstawione przez Pana zagadnienie.
W związku z tym Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Pan Paweł
Świeboda, w piśmie z dnia 27 sierpnia br. Znak: DUE 2300-44-02/JR (kopia w załączeniu), zwrócił się do
Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej „ z prośbą o ustosunkowanie się „ do Pana wystąpienia. Oznaczało to, że – zgodnie z ustaleniami
podjętymi w rozmowie telefonicznej między pracownikami naszych jednostek – Biuro Pełnomocnika miało
zająć w tej sprawie stanowisko merytoryczne, do wykorzystania przez MSZ przy opracowaniu odpowiedzi na
Pana wystąpienie, gdyż to Minister Spraw Zagranicznych był adresatem tego wystąpienia.

Takie stanowisko merytoryczne, zawarte w piśmie z dnia 6 września br. Znak BON.IX.088-6/02/MK/7031,
podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura, Pana Jana Lacha, zostało przekazane do MSZ i wpłynęło do
właściwego Departamentu w dniu 10 września 2002 r.
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych miało podstawę sądzić, że wypełniło w tej
sprawie rolę wyznaczoną mu przez MSZ, a także że MSZ RP udzieli Panu odpowiedzi.

Ale w dniu 1 października 2002 r. do naszego Biura wpłynęło pismo z dnia 27 września 2002 r. znak
DPT.II.402/2002, Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Jana Michałowskiego,
przekazujące po raz drugi Pana wystąpienie. Kopię tego pisma przekazano Panu Prezesowi do wiadomości.
Uznając, że podjęcie ponownego rozpatrywania tej sprawy przez inny Departament w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych jest rezultatem zakłóceń w przepływie informacji wewnątrz MSZ, wystosowałam do
Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ pismo w dniu 11 października 2002 r. znak BON.IX.088-
6a/02/MK/7717 (kopia w załączeniu). Z ubolewaniem stwierdzam, że Biuro nie przesłało Panu do wiadomości
tego pisma.

W związku z ww. pismem uzyskałam z MSZ odpowiedź z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002
(kopia w załączeniu) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego, Pana
Tomasza Wasilewskiego, z której nie wynikało upoważnienie dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych do udzielenia Panu odpowiedzi.

Ponadto pragnę nadmienić, że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób
niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka
społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji
Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a
obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku.
Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych
rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia
się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym.
Można oczekiwać, że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez ekspertów Unii Europejskiej zaowocują
wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze.

Uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień, które zostały zawarte w naszym piśmie z dnia 6 września 2002 roku
oraz w notatce Ambasady RP w Berlinie stanowiącej załącznik do pisma z dnia 7 listopada 2002 roku, znak
DPT.II.402/2002, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Tomasza
Wasilewskiego.

Przepraszam za zaistnienie nieporozumienia, które w mojej ocenie – nie wynikło ze złej woli lub zaniedbań ze
strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Biura
Liliana Pindor
Załączniki: (szt.5)
Do wiadomości (bez załączników):
1. Pan Paweł Świeboda Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP,
2. Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RP

Erklärung – Frankfurt am Main, den 15.03.2004


Polnisches Kulturzentrum e.V.

Szanowni Państwo,

Interpelacja w sprawie trudności finansowych powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu


niepełnosprawności i problemów osób oczekujących na ich orzeczenia zgłoszona przez Posła Andrzeja
NAMYSŁO
wpłynęła dnia 10-01-2003,
ogłoszona dnia 23-01-2003 na posiedzeniu 40:

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2596-1.htm

Odpowiedź
Jolanty Banach – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
wpłynęła dnia 06-02-2003
ogłoszona dnia 12-02-2003 na posiedzeniu 41 (zał.2)

zamyka stwierdzenie:
” problemy finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotykają bezpośrednio osoby
niepełnosprawne, w tym również dzieci, uniemożliwiając im korzystanie z przysługujących im praw „.

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i2596-o1.htm

Rok 2003 obchodzono w Europie uroczyście jako ”Rok Niepełnosprawnych”.

w 2004 roku nadal nie ma w Polsce, w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej jednolitych
uregulowań umożliwiającym osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na
terytoriach obu państw a od 1.05.2004 na obszarze Unii Europejskiej.
——————————————

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

EU – Schwerbehindertenausweis
Autor: Stefan Kosiewski Datum: 18.06.04 14:30

Sehr geehrter Herr Ra. Hoffmann,


im Jahre 2002 habe ich die Errichtung des EU-Ausweises beantragt; im Jahre 2003 hat man EU-
Schwerbehinderten Jahr gefeiert. Im Jahre 2004 darf man ungehindert Ware und Geld transportieren, an der
Deutsch-Polnischen Grenze MUSS aber eine behinderte PERSON (mit polnischen Papieren) dem deutschen
Krüppel Platz machen, weil deutscher Schaffner polnische Bescheiligungen nicht lesen muss. Und umgekhert:
für einen polnischeren Schaffner mein Schwerbehindertenausweis bedeutet: BAHNHOFF.
Mit derselber Wirkung habe ich mit den Politzisten in meinem Geburtsort Czeladz versucht, mit der
Toilettedame auf dem Freiheitplatz / eh.: Hedwigplatz in Kattowitz/Katowice habe ich auch schon vergeblich
sondiert.

Wer kann uns,EU-Schwerbehinderten, in der erweiten EU helfen?


Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kosiewski
https://sowamagazyn.blogspot.de/2016/04/?view=sidebar

żydy uchodzące ze Wschodu Ukrainy


mają mieć naszyte na ubraniu z przodu

gwiazdy sześcioramienne a na ramionach


szeroką, białą wstążkę; oligarchia ma mieć

dolary naklejone na całym ciele i niewinność


wypisaną na czołach, bo tak chce Jacynik

„….RBNiO przypomniała, że osoby, które chcą opuścić strefę działań wojennych, powinny mieć widoczne na
ubraniu oznakowanie: jeśli jest to grupa, na jej czele i na końcu powinni iść ludzie z widocznymi rozciągniętymi
kawałkami białego płótna; pojedyncze osoby powinny mieć na ramieniu szeroką białą wstążkę”…

http://kosiewski.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1834514
Szanowny Panie,
Obrońco Życia!
To już tydzień od kiedy odbyła się w polskim parlamencie batalia o prawo do życia dla najmniejszych niewinnych dzieci. Z jednej
strony była próba manipulacji i przeforsowania zbrodniczych postulatów pod fałszywym hasłem Ratujmy Kobiety. Z drugiej zaś
dążyliśmy do zapewnienia prawa do narodzin dla każdego dziecka niezależnie od jego stanu zdrowia. Ten etap kampanii już
szczęśliwie za nami. Głosowanie odbyło się z korzyścią dla nienarodzonych dzieci.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ został skierowany do dalszych prac w komisjach. Jednak jak można było przypuszczać, lewica n
może pogodzić się z porażką. Poprzez krzyk, agresję, kłamstwa i szantaż usiłuje domagać się swoich praw na ulicy. Uczestnicy
czarnych pochodów liczą, że takim zachowaniem uda im się wpłynąć na decyzję polityków. Proszę zwrócić uwagę z jaką wściekł
i nienawiścią kroczą przez polskie ulice. Czy naprawdę tak powinna wyglądać debata? Nie posiadają żadnych racjonalnych
argumentów, by bronić swoich
szaleńczych żądań. Gdyby ich projekt
został wprowadzony w życie,
zginęłoby wiele małych niczemu
niewinnych dzieci!

Istnieją jednak ludzie dobrej woli,


którzy nie poddają się lewackiemu
terrorowi. To właśnie ta grupa razem
z Panem na czele nie pozwoli, aby
nadal polskie szpitale były miejscem
dokonywania zbrodni na niewinnych.
Wspólnie jesteśmy głosem tych
dzieci, którym nie dane jest się
narodzić, wydać pierwszego krzyku i
poczuć matczynego ciepła! Dlatego w
reakcji na czarne protesty wyszliśmy
na polskie ulice, również w Pana
imieniu, aby przypomnieć o naszym
wspólnym projekcie
#ZATRZYMAJABORCJĘ, który nadal
oczekuje na uchwalenie w Sejmie!

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

Każdy kolejny dzień zwłoki to 3 ofiary aborcjonistów! Jak łatwo policzyć od momentu głosowania nad
projektem#ZATRZYMAJABORCJĘ w polskich szpitalach w majestacie obecnie obowiązującego prawa zginęło już 24 dzieci! Tylk
dlatego, że ktoś podjął decyzję za nie, tylko dlatego, że były nieidealne. Musimy o tym fakcie przypominać posłom i wszystkim
osobom mającym realny wpływ na dalsze losy projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ.

Pozdrawiam Pana serdecznie w imieniu Wolontariuszy Fundacji i własnym,

Kaja Godek
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZATRZYMAJABORCJĘ
Fundacja Życie i Rodzina zycierodzina.plPS. Walka o życie nienarodzonych trwa nadal. To Pan i ja jesteśmy obecnie ich głosem!
Same obronić się nie mogą. Dlatego proszę o informowanie osób w swoim najbliższym otoczeniu o obecnym stanie rzeczy. Moż
to zrobić śledząc naszą stronę www.zycierodzina.pl, a najlepiej zapisując się na dostępny na stronie newsletter, w którym na bie
informujemy o postępie prac nad inicjatywą

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 16. Mai 2018

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE

PayPal:

Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych.


W takiej sytuacji należy skorzystać z linku – Inwestuj w wartości
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku – wersja przeglądarkowa
Fundacja Życie i Rodzina
ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa
REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5jmYBPcv8of

Stefan Kosiewski
Przed chwilą · https://vk.com/wall467751157_169

Download oLIGARCHIA zYDOWSKA NA uKRAINIE I eLITY


pOLITYCZNE W pOLSCE.pdf
https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/nie-ma-takiego-
kraju…/

Stefan Kosiewski
20 min ·
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2014/03/04/nie-ma-takiego-kraju-jak-ukraina-i-nigdy-nie-
powinno-byc-to-bedzie-albo-czesc-rosji-albo-polski-protektorat/

oLIGARCHIA zYDOWSKA NA uKRAINIE I eLITY pOLITYCZNE W pOLSCE.pdf – docshare.tips


docshare.tips
https://vk.com/wall467751157_169

http://sowa.typepad.com/blog/2018/05/o-globalistycznym-ocipieniu-i-zadymianiu-g20-miesiaczkowaniu-
pdo496-fo-von-stefan-kosiewski-pdo149-p.html

Przez sowa w Uncategorized Sierpień 16, 2002 https://sowafrankfurt.wordpress.com/2002/08/

audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2002/08/16/o-ustanowienie-legitymacji-inwalidzkiej-uprawniajacej-do-
rownych-swiadczen-w-polsce-i-na-obszarze-unii-europejskiej-stefan-kosiewski-oswiata-frankfurt-nad-
menem-16-08-2002-do-minister-spraw-zagranic/

https://vk.com/wall467751157_170

https://issuu.com/kulturzentrum