You are on page 1of 6

Bahagian A : Jawab semua soalan

Soalan 1 : Surih nama dan bentuk-bentuk asas.

segi empat sama

bulatan

segi tiga

segi empat tepat

bujur
1
Soalan 2 : Warnakan buah yang sama daripada kotak di sebelah
kiri.

2
Soalan 3 : Surih nombor dan lengkapkan turutan 1 – 10.

3
Soalan 4 : Tuliskan bilangan haiwan di dalam kotak yang
disediakan.

4
Bahagian B : Jawab semua soalan
Soalan 1 : Warnakan rumah berdasarkan warna asas yang telah
ditetapkan.

5
Soalan 2 : Bantu arnab mendapatkan makanannya dengan
melalui laluan turutan nombor 1 – 10.

=====Semoga Berjaya=====
6