Sie sind auf Seite 1von 1

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Αττικής
Τμή μα Κυκλά δων
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, Ερμούπολη, ΤΚ 84100
τηλ: 2281362730 fax: 2281084124 e-mail: emdydas.cyc@gmail.com

Ερμούπολη 03-06-2018

Θέμα: Κάλεσμα σε κινητοποίηση την Τετάρτη 06-06-2018 στις 18:00 στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου.

Το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής καλεί σε κινητοποίηση την Τετάρτη 06-06-
2018 στις 18:00 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Διαδηλώνουμε μαζί με τους άλλους εργαζομένους ενάντια στις κυβερνητικές φιέστες, για την
ανατροπή της πολιτικής συνέχισης των μνημονίων.
Για τη ΔΕ του Τμήματος Κυκλάδων

Ο πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γιολδάσης Κωνσταντίνος Τζουμακίδη Σπυριδούλα


Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός