Sie sind auf Seite 1von 1

S A N AT Ç I V E Z A M A N I S A N AT Ç I V E Z A M A N I

ARTISTS IN THEIR TIME ARTISTS IN THEIR TIME


Fahrelnissa Zeid

Fahrelnissa Zeid
1901-1991
Cehennemim
My Hell
1951

205 x 528 cm
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ KOLEKSİYONU
ISTANBUL MUSEUM OF MODERN ART COLLECTION
ŞİRİN DEVRİM VE PRENS RAAD BAĞIŞI
ŞİRİN DEVRİM AND PRINCE RAAD DONATION

Nejad Melih Devrim’in annesi olan Fahrelnissa Zeid,


Aliye Berger, Füreya Koral ve yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı
gibi birçok sanatçı yetiştirmiş bir aileden gelir. Sanayi-i
Nefise Mektebi’nin ardından 1928’de Paris’e giderek sanat 1951 tarihli “Cehennemim” adlı resim, çizgisel tavrı ve kesik Colette Alendy Gallery in Paris. In her early period, Zeid produced
öğrenimini Ranson Akademisi’nde sürdürür. 1934’te Irak’ın yüzey parçacıkları ile vitray-resim sentezli çalışmalarının landscapes with figures freely placed on surfaces divided into
Ankara Büyükelçisi Emir Zeid ile evlenerek Prenses unvanı en yetkin örneklerinden biridir. Yüzeydeki renk dalgalanması colored sections, in a manner reminiscent of Gothic stained
alan sanatçı, figür, soyutlama ve non-figüratif küçük geometrik alanlarla birlikte kompozisyonu sağdan sola glass windows. After 1950, she took part in Paris School shows.
anlayışların yer aldığı ilk kişisel Paris sergisini veya soldan sağa farklı yönlere taşır.  Expressing the world of her emotions through colored abstractions
Colette Alendy Galerisi’nde gerçekleştirir. Bu dönemde in her paintings, Zeid turned her attentions to portraits and figures.
gotik vitrayları anımsatan renkli yüzey bölümlenmeleri ile The mother of painter Nejad Melih Devrim, Fahrelnissa Zeid After 1970 she focused on psychological exposition.
peyzaj içerisine serbest bir tavırla yerleştirdiği figürlerin was a member of an artistic family that included the artist
yer aldığı manzara resimleri gerçekleştiren sanatçı, Aliye Berger, the ceramicist Füreya Koral, and the author “My Hell”, dated 1951, is one of her most accomplished works in
1950 sonrasında Paris Ekolü sergilerinde yer alır. Cevat Şakir Kabaağaçlı. After graduating from the School of terms of its linearity, its intricately fragmented surface, and its
Resimlerinde duygu dünyasını renk soyutlamaları Fine Arts, she went to Paris in 1928 and pursued her studies synthesis of stained glass and painting. A wave of color seems
aracılığıyla aktaran sanatçı, 1970’lerden sonra portre in art at the Académie Ranson. In 1934 she married Prince to be washing horizontally across the surface, carrying the
ve figür resmine yönelmiş, psikolojik anlatımı ön plana Zeid bin Hussein, Iraq’s ambassador to Turkey, and became a composition along with the myriad geometrical fragments of which
çıkarmıştır. princess in the Hashemite dynasty. Known for both her figurative it is comprised. 
and non-figurative work, she had her first solo exhibition at the

076 077

Das könnte Ihnen auch gefallen