You are on page 1of 6

PROIECT DE LECȚIE

Profesor:
Data: 27.XI.2017
Clasa: a VI-a A
Obiectul: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Literatura cultă.Opera lirică descriptivă.
Subiectul: Verbul
Tipul lecției: de recapitulare, consolidare si fixare

Competențe generale:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Competențe specifice:
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii
2.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog
3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare)

Obiective operaționale
- să dea definiția corectă a verbului;
- să identifice și să exemplifice categoriile gramaticale ale verbului;
- să recunoască corect trăsăturile verbului;
- să identifice, în texte, verbele;
- să analizeze morfologic și sintactic verbele;
- să identifice felul verbului în propoziţie—modurile şi timpurile învățate

Strategii didactice:
Metode de transmitere și de însușire a cunoașterii: conversația, tehnica ciorchinelui.
Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală îmbinată cu activitatea individuală.
Mijloace didactice: tablă, fișe de lucru, caietele elevilor.

Desfășurarea activității

1.Moment organizatoric (1 min.)


- se face prezența, se verifică scrierea datei corecte pe tablă;
2.Verificarea temei de casa (2 min.)
- elevii citesc din caiete tema de casă;
- profesorul face corecturile de rigoare.

3.Captarea atenției (3 min.)


- profesorul propune elevilor rezolvarea unei fişe-rebus (anexa 1), prin care vor
descoperi numele unei părți de vorbire

4.Anunțarea subiectului şi a obiectivelor (1 min.)


- dupa cum ați descoperit si voi prin rezolvarea rebusului, astazi vom discuta
despre verb, considerat ca fiind nucleul comunicării.
Vom recapitula si sistematiza azi tot ce am invatat despre verb.
La sfarsitul orei va trebui ca voi sa…………… (se citesc obiectivele).

5.Conducerea procesului de recapitulare si sistematizare (40 min.)

-Profesorul scrie pe mijlocul tablei cuvantul VERBUL cu markere colorate, explicându-le


elevilor că vor face o recapitulare a cunoștițelor despre verb, prin realizarea unei scheme la tablă.
Îi roagă să se gândească la verb și să îi spună câte un cuvânt legat de acesta, referitor la ce este și
prin ce se caracterizează verbul. după realizarea schemei pe tablă, profesorul cere unui elev să-i
definească verbul, folosindu-se de elementele din schemă. Profesorul le propune elevilor un joc,
în care el va face câteva afiramții referitoare la verb, afirmații pe care elevii ttrebuie să le
confirme cu adevărat sau fals.
1. Verbul are gen, numar si caz ? – F
2. Modul idicativ are toate timpurile? - A
3. Perfectul compus se formează cu auxiliarul a avea ? – A
4. Verbul a merge este copulativ – F
5. Verbele aflate la cele 4 moduri nepersonale nu pot avea functia
sintactica de predicat. – A
Pentru evaluarea performanței elevii vor primi o fișă (anexa 2) pe care trebuie să o rezolve
individual.

6.Asigurarea feed-backului
-se realizează pe tot parcursul orei

7.Asigurarea retenţiei şi a transferului (2 min.)


- Ca temă pentru acasă, elevii vor avea de realizat o compunere cu tema ”O întâmplare
hazlie” , în care trebuie să utilizeze verbe la imperfect, perfectul compus și mai mult ca perfectul.

8. Aprecieri asupra activității (1 min.)


- Profesorul face aprecieri asupra activității, evidențiind elevii care au răspuns cel mai
bine.
Anexa 1

FIȘĂ DE LUCRU

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB vei descoperi titlul lecției.

1
2
3
4
5
6

1. cuprinde totalitatea cuvintelor dintr-o limba


2. studiază sunetele
3. cuvânt formamat cu sufixe și prefixe
4. sinonim pentru gras
5. sufixul cuvântului bătăuș
6. transpunerea grafică asunetului
Anexa 2

FIŞĂ DE LUCRU

1. Scrie forma verbului „a pleca” la modurile şi timpurile indicate:


a) indicativ, perfect compus, pers. a III-a, pl. .............................................................
b) indicativ, imperfect, pers. I, sg. ............................................................
c) conjunctiv, pers. I, pl. ............................................................
d) imperativ, pers. a II-a, sg. ............................................................
e) condiţional-optativ, pers. a II-a, pl. .............................................................

2. Scrie în spaţiul rezervat modul verbelor următoare:


a) Nu neg posibilitatea de a greşi. ..............................................................
b) Ştiu conjuga orice verb. ..............................................................
c) Intrând pe uşă, am auzit telefonul. ..............................................................
d) Am mult de învăţat. ...............................................................

3. Identifică şi analizează în textul următor un verb la perfect compus, un verb copulativ, un


verb auxiliar:
„O povestire e o jucărie. Ţi-am spânzurat de pereţi o mie de jucării şi toţi copacii din
pădurile muntelui alb sunt plini de maimuţoi cocoşaţi, de îngeri cu elastic”.
(T. Arghezi – Cartea cu jucării)

4. Alege prin subliniere forma corectă:


a cade / a cădea
a apare / a apărea
a dispare / a dispărea
a vede / a vedea
a place / a plăcea

5.Transformaţi enunţurile de mai jos, înlocuind verbele la modul conjunctiv cu verbe la


modul infinitiv:
a) Maria poate să vorbească fără întrerupere două ore.
b) N-a îndrăznit să-i spună adevărul.
c) Dan a putut să ia zece.
Participiul
Singular
Imperati
v Infiniti
v
Plural
NEPERSON
PERSON ALE
Indicat ALE
NUMĂR
iv I—eu,
noi
MODURI
a-II-a
tu,voi
Predicativ
e VERBUL PERSOANĂ
exprimă acţiunea,
starea sau
CLASIFICAR existenţa a-III-a
E el/ea,
ei/ele
Auxiliar
e
TIMP
Copulativ FUNCŢII PREZENT
e
SINTACTICE

TRECUT imperfec
Predica VIITOR
t
t
Verbal
Mai mult ca Perfect-
Alte simplu
perfectul Perfect-
Nominal funcţi
i compus