You are on page 1of 6

6-24-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Elżbieto, to nic, że jesteś w
podeszłym wieku i nie masz KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
żadnego potomstwa, choć tak ks. Andrzej Maślejak
bardzo pragnęłaś.
proboszcz
Zachariaszu, nie uwierzyłeś
słowom anioła Gabryjela. Ks. Robert Wojsław
Wasza wiara była poddana wikariusz
próbie, bo wiara zawsze Ks. Siarhei Anhur
pociaga za sobą ciemności. wikariusz
Święty Łukasz w swojej
Ewangelii pisze o was
wspaniałe świadectwo, że SIOSTRY MISJONARKI
mimo iż was Bóg doświadczał CHRYSTUSA KRÓLA DLA
"byliście sprawiedliwi i POLONII ZAGRANICZNEJ
postępowaliście nienagannie s. Aleksandra Antonik
według wszystkich przepisów i przełożona
przykazań Pańskich". (Łk 1,6) s. Maria Niwa
Ale Boża Opatrzność doskonale wie co czyni. To Bóg wybrał waszego Syna, św.
Jana Chrzciciela, do specjalnych zadań. Znów oddajmy głos św. Łukaszowi: "Będzie NIEDZIELNE MSZE ŚW.
bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki sobota - 4:00pm
napełniony będzie Duchem Świetym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Saturday - 5:30pm
Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców in English
nakłonić ku dzieciom i nieposłusznych - do uspoobienia sprawiedliwych, by niedziela - 8:00, 9:30,
przygotować Panu lud doskonały". (Łk 1,15-17) 11:15 (z udziałem dzieci),
Przy narodzeniu św. Jana Chrzciciela ludzie pytali "Kimże będzie to dziecię?" (Łk 1:00, 7:00
1,66) Dzisiaj wiemy, jak św. Jan Chrzciciel wspaniale zaświadczył o Chrystusie, jak (z udziałem młodzieży)
wspaniale spełnił swoją misję.
Z okazji uroczystosci narodzenia św. Jana Chrzciciela niech na nowo staną przed
nami jego bogobojni rodzice Elżbieta i Zachariasz, a także on sam wołajacy do nas,
abyśmy wydali owoce godne nawrócenia. Prawdą jest, że w każdym człowieku jest Codzienne Msze ŚW.
taki moment, w którym pragnie uporządkować swoje życie. Kto nam w tym pomaga? od poniedziałku do soboty
Tylko Jezus, ku któremu człowiek się nawraca. A czym jest nawrócenie? Ktoś o 9:00am;
powiedział, że to jest spotkanie z Tym, o którym Ewangelia mówi, że jest Miłością. od poniedziałku do piątku
Czy przekonałeś się o wiarygodności Jezusa? Czy prowadzisz w swoim życiu o 7:00pm
poszukiwanie obiektywnej prawdy? Dlaczego masz prowadzić to poszukiwanie
obiektywnej prawdy? Bo jeśli człowiek odchodzi od prawdy, to wtedy jego miłość Biuro Parafialne czynne:
staje się wypatrzona. od poniedziałku do piątku
Czy wierzysz w Bożą Opatrzność? Wiesz na czym polega ta wiara - na świadomości, 10:00am -12:00pm
że w swoim życiu nie jesteś niezależny, że Ktoś jest nad tobą, któremu warto być 1:00pm - 5:00pm
wiernym. Skąd płynie w wierze nadzieja? Z definicji wiary, że wiara to świadomość w soboty
moich wielu popełnionych grzechów, które
10:00am - 2:00pm
mi Bóg odpuścił, bo mnie bardzo kocha.
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Helena Kimler (1 rocz. śm.) i z rodzin Kimler i


Salluk
1:00 +Józef Żyłowski
NIEDZIELA – 24 CZERWCA 2018 1:00 +Stanisław Kolenda (6 rocz. śmierci)
1:00 +Isia, Adam Skrzynski; Władysław, Maria
8:00 - Za Ojców Ciepielowski; Danuta Witkowski
9:30 +Stanisława Mierzwińska - od państwa Ptasińskich 1:00 +Lucyna Krawczyk
11:15 +Agnieszka, Jakub Hołowińscy 1:00 +Lucyna Żbikowska, +Michael Pietraszko
1:00 - O Boże bł. dla Janiny Rymar w dniu urodzin 1:00 +Zbigniew Frącz (3 rocz. śmierci)
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Tomasza i Kirsten z 7:00 +Halina, Benedykt Knach
okazji rocznicy ślubu
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Janeczki - z ok. urodzin
1:00 - O potrzebne łaski i zdrowie dla Danuty MODLITWOM POLECAMY
1:00 - O Boże bł. dla rodziny Kozłowskich CHORYCH I CIERPIĄCYCH
1:00 +Monika, Tomasz Pelak - od rodziny Irena, Antoni Popławski, Józef
1:00 +Janusz Koziatek Wasilewski, Anna Celińska, Maria
1:00 +Jean Gołębiowski - od męża Mariana Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
1:00 +Wacław Muszyński - od kolegi i jego rodziców Teresa Szymański, Jerzy Gabrel, An-
1:00 +Jan Więcko - od rodziny Topór na Rusinowski, Krystyna, Helena
1:00 +Isia, Adam Skrzyński, Danuta Witkowski, Czapla, Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N,
Władysław, Maria Ciepielowski Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
1:00 +Anna, Karol Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia
1:00 +Michael Pietraszko, Jan Pietraszko Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak,
1:00 +Jan, Maria Duniec - w rocz. śmierci Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyńska,
7:00 +Bolesława Śniadach Izabella, Paweł Kuniec, ks. Józef, ks. Sławek, Maria,
PONIEDZIAŁEK - 25 CZERWCA 2018 Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Franciszek S.
9:00 - Za Ojców Janina Pienkowska, Lesek Siery Bronisława Macek,
WTOREK - 26 CZERWCA 2018 Marian B. Danusia Bennett.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
9:00 +Jan Wojna - od Weroniki Kraska nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
ŚRODA - 27 CZERWCA 2018
9:00 - Za Parafian
POSŁUGA W KOŚCIELE -
CZWARTEK - 28 CZERWCA 2018 LEKTORZY
9:00 - O szczęśliwe zdanie egzaminu dla Alicji Sobota/Niedziela 7 - 1 - 2018
9:00 +Irena Kosińska - od Marii 4:00 - A. Marchel
PIĄTEK - 29 CZERWCA 2018
5:30 - M. Ivers
8:00 - A. Szklarska, R. Lisiak
9:00 +Ks. Zdzisław Nawrocki - od Iwony Moubarak 9:30 - A. Karlic, T. Sliwinska-Płachyńska
7:00 - Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla 11:15 - S. J. Ledzińscy
Elżbiety, Leszka Lodej z okazji 50-lecia małżeństwa 1:00 - S. Bis, K. Szymczakowska, O. Ośko
7:00 - O potrzebne łaski i zdrowie dla Danuty 7:00 - D. Konopka, P. Skwarek
7:00 +Piotr, Władysław, Ryszard i Waldemar KOLEKTORZY
7:00 +Władysława i Józef Łodej - od syna z rodziną Sobota/Niedziela 7 - 1 - 2018
SOBOTA - 30 CZERWCA 2018 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
9:00 +Zofia (14 rocznica śmierci) 9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
9:00 +Janina Misterkiewicz (30 dni po śmierci) 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
4:00 +Tadeusz Krzyżowski - od rodziny 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
5:30 - For 1st Liutenent Curtis Berenguer 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
NIEDZIELA - 1 LIPCA 2018
8:00 +Z rodziny Janiszewskich i Kabatów SKŁADKA CSA NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2018
9:30 +Kołodziej, Opyt
11:15 +Kazimiera Ochwanowska DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
1:00 - O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członków Koła
CSA $51,768.00 12,686.00 $39,082.00
Żywego Różańca
1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodziny
1:00 - O Boże bł. dla Lisy i Patryka w 1 rocz. ślubu
Bóg zapłać za troskę o Kościół
1:00 +Marianna, Bronisław Rumierz
1:00 +Jan Grzesiak, +Bogdan Sulowski
1:00 +Wacław Muszyński - od kolegi i jego rodziców
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe


sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE jego odmienności.
W miesiącu czerwcu,
poświęconym Sercu Pana Jezusa,
zapraszamy na nabożeństwa
ku czci Najświętsego W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
od poniedziałku do piątku,
15 minut po wieczornej Mszy świętej. 28 VI – św. Ireneusz z Lyonu,
Ireneusz urodził się w Smyrnie (Turcja)
około 130 r. Był uczniem tamtejszego
biskupa, św. Polikarpa - ucznia św. Jana
RENOWACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA Apostoła. Apostołował w Galii (dzisiejsza
W lipcu ubiegłego roku pod Francji). Stamtąd w 177 r. został wysłany
kierunkiem architekta Andrzeja przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza
Ryczek rozpoczęła się renowacja z misją. Kiedy Ireneusz był w drodze do
wnętrza naszego kościoła. Rzymu, w mieście nastało krwawe
Projekt renowacyjny obejmował prześladowanie, którego ofiarą padli św.
również nowe stacje drogi Potyn, biskup Lyonu, i jego 47
krzyżowej. W ostatnim tygodniu towarzyszy. Kiedy Ireneusz powrócił do
zostały zainstalowane cztery Lyonu, został powołany na biskupa tegoż
stacje drogi krzyżowej przez miasta po św. Potynie. Jako wybitny
Pracownie Szkła i Metalu teolog zwalczał w swoich pismach
Karoliny i Tomasza Samoszuk z gnostyków, wykazując, że tylko Kościół
Lublina. przechował wiernie tradycję otrzymaną
Stacja Pierwsza - Fundator od Apostołów. Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie
anonimowy - Dla upamiętnienia Tradycji i sukcesji apostolskiej, a także spis papieży od
Feliksa, Wiktora i Tadeusza św. Piotra do Eleuteriusza. Euzebiusz z Cezarei podaje, że
Stacja Druga - Fundatorami są pożegnał życie doczesne śmiercią męczeńską w 202 r., w
Maria i Zbigniew Lalewicz czasach prześladowań Septymiusza Sewera. Pochowany
Stacja Trzynasta - Fundator został w Lyonie, w kościele św. Jana, który później
anonimowy - Dla upamietnienia otrzymał jego imię. Relikwie zostały zniszczone przez
Leonardy i Marii hugenotów w 1562 r.
Stacja Czternasta - Ku pamieci 29 VI – święci Apostołowie Piotr i Paweł nazywani
rodziców: Dionizy i Aleksandra dla podkreślenia ich wyjątkowych
Gawłowski - od córki Barbary i zasług dla Kościoła „Książętami
wnuka Mateusza Fiśkiewicz Apostołów”. Szymon, zwany Piotrem,
Serdecznie dziękuję wszystkim prosty rybak z Betsaidy, był
fundatorom za ufundowanie stacji Drogi Krzyżowej, a stosunkowo dobrze sytuowany, a przy
Państwu Karolinie i Tomaszowi Samoszuk za ich piękne tym pobożny. Tak jak inni Żydzi
wykonanie. oczekiwał Mesjasza. Wraz ze swoim
RENOVATION OF THE INTERIOR OF THE bratem Andrzejem został przez
CHURCH OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA samego Jezusa wezwany, aby być
„rybakiem ludzi”. Więcej, Piotr stał się
In July of last year, under the direction of architect księciem wszystkich apostołów.
Andrzej Ryczek, we began the renovation of the interior of Dotarł ze świadectwem Ewangelii do
our church. The renovation project also included new Rzymu. Tam też poniósł śmierć za
stained glass stations of the cross. Last week the first four czasów Nerona, między 64 a 67
stations of the cross were installed by the representatives rokiem.
of Stain Glass Company from Lublin, Poland. I would like Natomiast Szaweł z Tarsu, zwany później Pawłem, przez
to thank all the donors for donations for new stained glass kilka lat pod kierunkiem Gamaliela uczył się prawa
stations of the cross. żydowskiego i zapoznawał się z historią swojego narodu.
Potrafił też wytwarzać namioty z płótna i skór.
Początkowo Szaweł brał udział w prześladowaniach
POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO
chrześcijan, ale po nawróceniu pod Damaszkiem zaczął
PREZBITERIUM KOŚCIOŁA
głosić Ewangelię, zakładał liczne wspólnoty. Aresztowany,
Uroczystość poświęcenia została zaplanowana na sobotę mieszkał w Rzymie przez trzy lata. Tam też został
29 września na Mszy świętej o godzinie 4:00 pm. stracony za czasów Nerona, około 65 roku. Dzięki
Uroczystości poświęcenia będzie przewodniczył ks. spotkaniu z miłosierdziem Bożym zalękniony Piotr staje
Arcybiskup Allen Vigneron. się odważny, a z prześladowcy zmienia się w gorliwego
Apostoła Narodów.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPISY NA KATECHEZĘ 2018/2019


W biurze parafialnym jest już możliwość zapisu dzieci
na lekcje religii na następny rok. Przypominamy
rodzicom, że każdego roku na nowo należy wypełnić
kwestionariusz.

WAKACYJNE ZMIANY OD 11 CZERWCA


MSZE ŚW. od poniedziałku do czwartku
godz. 9:00 rano, piątek - godz. 9:00am; 7:00pm
soboty i niedziele Msze św. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziałku do piątku
od 10:00 rano do 2:00 po południu,
w soboty od 10:00 do 12:00

PIKNIK KLUBU FILARETÓW


Klub Filaretow serdecznie zaprasza na swój doroczny
piknik w Wanda Park w niedziele 24 czerwca
od godziny 12 w południe do 8:00 wieczor.
Smaczna Polska Kuchnia oraz przeboje muzyki
tanecznej, polskiej i światowej zapewnia
orkiestra DJ Andrzej
Adres Parku:
13707 Clinton River Rd Sterling Heights
X PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA
WYMIANA TAJEMNIC Trwają zapisy na X Polonijną Pielgrzymkę Maryjną pod
RÓŻAŃCOWYCH hasłem ”MARYJO, PRZYBYTKU DUCHA ŚWIĘTEGO
MÓDL SIĘ ZA NAMI” w dniach 24-26 SIERPNIA 2018.
Członków Żywego Różańca Zapisu można dokonać w zakrystii lub w biurze
zapraszamy na wymianę tajemnic parafialnym. Koszt od osoby dorosłej $30.00, a od
różańcowych w niedzielę, 1 lipca dziecka $20.00. Dotakowo koszulka $8:00. Konieczny
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm. jest wcześniejszy zapis. ZAPRASZAMY

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ DUCHOWA PIELGRZYMKA


CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osób
Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub zakrystii starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie
osoby lub rodziny, które chcą przyjąć Matkę Bożą do mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona
swojego domu. jest także dla osób, które w sposób duchowy chcą łączyć
się z pielgrzymami na trasie.
W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy,
kto w dniach pielgrzymki:
1. Będzie – w miarę możliwości – codziennie uczestniczył
we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę
południową Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją
wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
06.24 - 07.01 07.01 - 07.08 4. Przekaże swoją intencję wkładając do skrzynki w holu
Bożena wolne Kościoła
Młynarczyk
WYRUSZMY RAZEM NA PIELGRZYMI SZLAK.
MARYJO, PRZYBYTKU DUCHA ŚWIĘTEGO
MÓDL SIĘ ZA NAMI
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
6002 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - s. Maria Niwa - (248) 224-8946 Lider - Halina Kocz
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
RADA DUSZPASTERSKA: Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Przewodniczący: Mariusz Szrek (248) 909-9119 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Zastępca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Koło Seniorów „Złota Róża”
Sekretarz: Agnieszka Wróbel, Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Brygida Czaczkowska, i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Nina Orlik,
Paweł Rakowiecki, GRUPY NIE PARAFIALNE
Marcin Zając Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) -623-0706
Margaret Parker Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
(248) 980 - 2797 Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657 ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Leszek Lodej - sekretarz,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Jerzy Ryzner, Mariola Vanderest sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
parafii. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Przedszkole parafialne Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
ANGEL’S CORNER CENTER Kozice i Capy (30 + lat) poniedziałek - 7-9:00pm
Justyna Pal - (586) 258-9586 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zespół taneczny „Czarny Dunajec”
Sala Jana Pawła II – poniedziałek - 9:00pm
Rezerwacje - biuro parafialne Mateusz Wasiołek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:45pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.