Sie sind auf Seite 1von 100

ttfu81 ~ 1974

r r

I

"

~:

"l ~ 1991 I "9'.tI:sajtlur~jIIul

atffta ~~, ~ I

30-0~1

~- tJd3t"h'; fRUJ

in ~: 43478

~,

,,-

If''8R'-Wlree

3'~1 RTfua 3T~1 tr<!lJla fRill, ~Tgl cla f~~ foiJor tffu3 ortr3'a fR°lL( B1l:f"; for: ([trm3'C') fRill mot 3 trStTc F.1OH fFfut til B or

i! J:Iile

f~l BY H8' lHltr'ol')o(fui)iT3Ha RrfiJ3 t!1 ~a l')irfu ~o[a

~, fuR Bl f~~TfI:f~T f~To l?1l~ Efq3 FlTaT "CfT"a'fK~ Rffu3 fHflf))fT f~»{r. 1l f~ fRl;fl ttl~o -el ~~-a~ ~ jo ~qa ~nraJO Q10t!T ~ I feR fRl:f-RTffJ3 t!T 'Aoatl\:ll ~fu~o RH; t!1 HaT ~ I fcru ~1 »iRl~ fTTc~ ur fa q_t:~Y Rtft ;:! I:!(JJS uTSlHi' f!33 .. 3T_Rat .. tH1~ fRcr1 ~ f~ "3 uro-~a nBC ao fe3 3' ~tJi3 F{rf\J:J wf;3il-jT ~~)).{T fOl)){T l-m~QO lio-eO F{Te5 fR1:l ~~mt f~~ o\J I ~;':iul a~tRl frarH~ ~H ==1lClO 3C1T oTB OIe5H ~1 ~8T~el aul 3' )){Tu<! ttTafHa fHW3i

f! HoWer 'E{T~ Fflfu3 fl:ratrel ouT 31 ~FI t!T ~ft1~ crnra Hoe a~t!T ~ I afJ3o'H ~ f'2R F{~~ -el ~UH fJ(') I

~. B tn"r'={ fml-(JT~~t I!(,ij - Il')o(Tfe af"'ij ~crn?'i 3 'eFlH n

.. -... ... ..

treE?')' f~~ C!S f~'ijTo tra Ola ~~T u1 I f;:raCil1 fP'iT 'A1 fa fR1:f

afJ30TfHl1ii BT ~l ~q~(I) ~13T "l~ I feu fua t!O'tlo affJ3(1)rfHI)ofT tT FT"qcS'o tl fHO' Wij~ "fflllfJH1 ~ til A\rOcS eu ail fJn 1

u

q_t:~t: Rtf ~: Q1T<\ fA"Uf itl "5 IOJQHf3 I=!Qt«o' f~ C{~ afU3-

oTfHl'Iit -e eG~· mio R&f53 em q_tot: f~tl aT~ 3W ffiut ;::it ~ 'ljTHRl afu3 lfClTf.r' f~tJ iJfu3 ~ij fol:ra~ f~tJTa re3 I q_tct8 f~tJ H~l a'}{ o~~ fR'UI l')iTf)B\!o ~lf5l)tt t!T t['OO1 oTg 9': l)l~3Ta fFt"ut ~ulo1~ ?; 'CfT5R' traH fltR3 .. (428 11~) fCS(f & ofi:r3'-H01iI'1=!Twa rt;!Flf~ \la;;rT oihfllqt:3~ f~'1 fuiH~l qllc1 ~ qra'HOf RCSfYor'a a~?l ;Jl J..{B~ ()Tg fea c"'o.c ~gT.fen1T 3 ;;rh: l:fTHW m~o ~ ~1 rea )',f;lur ijEH aBT I"fu": atOlT fR~Ul ~ 'liifH3' 0FfT5 et m(J3'

o~ 3 a~ ti-f'2C1 B~' ;a"o Rl I "

)~~l~ -at ~ wem ~ i; ufal1ii 0100 sel HC!i Jll-fare1 tiE ;;:] 05 ~t I I1i'R ~; fRl:{ f~~~r?i, c1:fr~FlT af~3-H~Ttf t!T 50 f::: :"dTl){17)a ~fu~() Cifaa RH~ ~1 ~ijjlCI t!' @'30 ~a; I

flBH I-ff;:ra i&"'Ill?t } flPl{TOT ~ Ut!H

~ it()~a1: 't':;d

,..

tlfu(=51 iiTU 'AIr SlOT -afY3'OT}f R~f~3 m flo 3 f~R ~t:rl >HW1Rn r~tJ B iia ~lJTe are ~, ~(Sl~l" l=R'1 ~ f~t1~To ti'f~ f~'B fl:fllf 51;]01 or~3 'fRl;flll._srora' liR30f f<ii~~ ~LI tk~a fiI"'t! ".:fT:g'Fj'T ~'3f3' ?iT ;]0' traH q13 ~ >rr3 OTFi ul a'~T Ilij~ fi=:tu( lICi ~ful1it 'ET 't[THRT l.f~m~T' RTl-(B' ern fe3T ~I' ~ I fed 1 S 6 3 'f:1: f~ ofw,fr fijp}[T :3 Ufu5 EfolijFl ~ Rli fR1:f Rlfd'3' t!1nf' q'2'1 ;;rltfi 51.,J ~~1})fT tIT d'u~T un , fuR ~3 34 )){H~ll1it ~_'agg 'OtJ3Ti;JT -el R~F.i i:J~CJl ~ I

f'2j:j or?; ~ aftrG h~ q~~ cnr for aB'1 ~ ?fu3- c;rfH"I;IT B Jfu !i~~ ~1~ ~ :3 0I'E'1 ~ of~H il un ft:r'oi ~T ~;:r ~3TOT ~1 t(TU"'3' ~. I fuR uTP';3' f~tJ )H,!~ ~ro ~ ~~ "3 va 1.JlQ t tro1 3Qf fiq -n ~ J1"3~ o.:W I e~l 01'5

- ~ «I = ,

aa afl1~r:':lH 'El JO;ffg ~ aJoHf3-~1 l-fi'iCT i5~, am

f~l:fT"fr.~t l)fTllcl l-f?) t!1 RI{;l l?iQRTa ttT rod' ~1 >lfRo iJo C!~ ~l"'1t algi" ~1 fffi:ft>:.p- t1 o1Cl (Sur I

lftr el Hij(1Tt:!T feu \il >!fTf~rr Ci"fJl: f~l fcl fpof f~u)..f(,)HQt:lll')iQSiTO ortc-sic or131 ;:jT~ I ~T fgtf3t tT f£HBF.J?)

Ofoi} a_r0Hf3' Bl n1:JT~ ?i c?i"~~ ~T(ST eT ilH ~ I

[~o, 1978

31tfi s11J'

31Hol .o;":w.no ~ mi' "iflcl ~ fs:PJ.! afu3 'l:fT5W fl3"tt \Ju~_fBl:f3' 3· ~7jTo ~ F.fT}f"s ctl3T fut~ ~ B ))fqCfTF.f3 ~ I ~ ~ 15 'JF<.!d Al-f".p- ~l ,:,m ~ ;l t'=N oJalF3 i> RJ.We R'a ffi1Tel

• ' --=

5~iJC1 I full.rTo' fAUf 'lJm.f'

1 3 »itt ~g I 984 1 ~1 &TU

5 ))ft.f05 1989

U1QQf' -e' HOI ~ y,l:f o~ s'lft W Clift ~ I

9 54 56 60 65

69 80

134 146 158 162 166 168 172 181 185 194

-a fr:J3c')THT srEt ?)~~ 8'1;=5

2 3(')1:fT~oTHl ~~1 ?f-e grg

3 W1:fl -afJ3 oiT (~T' i~ gTg)

4 Qfu3(1)THT ~TE1 u..f.Jc:5TB flful S ofu3(iTHT 3~1 ~T fi:fuf

6 of<J3(,)THT ~ol, 3Tel tr~ mUl fiaa 7 -afu~QTHT l.IoH l=_!WOOT (~frn»iT'3)

8 -afu3('iT}{T 3'lpl -eHT fR"ur

~ aTu30THT 3T~ Wfutl fl:::fur

1 0 Jicrf3(,)1J.{T 311:1 R'fuS fR"ur

11 -afu30THT RfOtiQ,a1>1fi Q'T (~lri~8~)

12 '~otTffi:J' f~B! 'efT8RT l-IfuHT'

1 3 'CfT8F1T ~Fl3f3'-1.i: ~ fFfur waal

14 l::ff8W th:JTfFliJT-ST~T F!»o fFrJ.(

15 l:fT(;i1l HN-31"21 ~ fRi ••

16, };tf3~r-"ic ~1 B1' ofu3 ~ ~1o ~

... -

w ~-~ ~14l rRUf-RlJ31 ef3), ~TRl 5T~o !1~ trim fti1.lf-;:r~~~ ;ie. ~ uA3(i)iiJ'6

3"el fuH~ fRUl-91~, ~1 traJO()1ll

~el 'i_U'iir)'{ fRUl-il"'tJt, ~1 ~~iaCiji

writ R"fua fJful-OTEl, ~ fireo

im liCi! -~rit B~ Mus, WH fflul, cftr"s f~, me M'ur,

6'Sa- fifu.l

UiJ ~PHt-"~, iP'i, FfGi, io3l ~~1, ~~ RTfus

iiit CICi'CJ - ~ lJTo, ~, Gliifuor, clUfT, iis:r

iiH ~-f~, 3'ta OO{T~, OlCTtJ, QO&T 3 ~

il;.t ~ fR1:it -trn eft, ~I:f' ~el, fu~nql, fRecil. 3T~ ott ~ -f~, iffir, ~, tr5, ~ ~ Jig 3' afe~' '{We tiM 3lB~ClTg '31:r'3 wfus, ~~ JlTfua, t(Cc')T ~,

ui!O flTfulf, mre* RTfus, (~T "e"8' it ditiQi61)

UtI 4ar\J3i i't!~, 3il'<!, .<tor, lf1181-~

3 recr C!afiJ3f ~~ o'B ~c3~

Utr Jla-ftroj 0T5 ){lI Pmrl.l ~f;:ra' ~-

"

~I ~~@,~~, HR~, mo~H

I rt"

f{l CIli aLa 4.ClTR, hflfe ofe ~t ~RJ.f afq ~o, ~~1 -ie, ,,"QlJ fRI:f Fef3iJiH, wi ~, ~ R'<Ire, ~ F{t en alfii? fl:fur tJl ~, 'ij'fg HTfuS'i.l"B, ~ ~ h auo ~

- - -.

crra 0'(1)(1 f;:ro ~~ iiftfn{f, CTS'U, ti;:p-dt ).{(JTijltl', H'ijt n1 R3l:f

fRw, aj~ C!ifit! fRtu ;tt e ~l (f3O, tftr ~, \/wEft ~sl ;!t fef3(JlFJ, 1.l~ Rlfu-a t!l ~~ ~, \,f'l;pal ~Tai, li'wal8Y(JiH'fr tfwal wsi, tfwal tJ"~t, llH"lTl ro, uitTgl f~R, ~o 11W1!1 aT"t!, iJT1:IH ~W, itRC5 QiJO~~l ~ q~'" BTu, 1{fl:rtr 'utMfl,qJ:Nt;:rsl, ffJ~R3'01 em', f~~1l3'(51 ~R3T, fd'R~l

~1, UT8f RT~tJO, R'l! ~eCWll. ~ -el'''it Jfet ~ rtite, HUT cRt Ji'3ae. ~ R3, ~ Murt 3 f6aQft~t, VtJC) wit 5qT ~, /1tSH -e ~HToI1g, imH -e Qo1 li~ ~ I=I~,~ ftta~/~ ~ fa5lH,HT81,ti&l,~ I

...

fmJ R~cal~81 f~tJ ~ :;:il~o-HOtJT~, tJT'8-~5 ;:rt tIit-11iWa' 'afu3' ~ f;:tR »fQRlO fR~ ~ afue1 ~~T lJiT~T ;:rl~?i fa3~' ~ I 'f~' t!T s:6iil HTl)ioT ~~ t!1 fRfi:flJiTl)fQWO m:re- ~'8T ~ '3 fR1:fl ~ )).fT3fH~ 3 Rclacr cr~ol3, s:itlH lilT traa ~ ftn:J ~Rro €R ~ uBG! ~ I ffll:( B' RS'G' (}'1 f&l al31 for)){T ~-

R fRCJ RllT l:iql4 ~ gTel. ;1 01'0 ci g~ f~ftJ »fT~

)){'T~ gTi if tl5 9lET f~~f~ W ~Ti I [~To Hofo a

f~ fmcrQlT, fro HQWBT ilT -etJ- »f~T'6 orl ~, feR til

f~>rrrfl:fQlT lJiTfu OJ~ aiEl, t!R).f OJ..t:r, o@3'OTfHl}Ii '3 (]o fficr-OI~i' f~tr 951913 01131fHC3t!1 {J I 9ar3) Rlfu3 3: \8' ~0It:!' ~fa fefT ;:rl~n-H~~T ael'au3' l.I~ 90131 Bf~(J t? t;JHT7; (Jl1{~B3 U fOT>rrT R1 I f~R Ciloel q~l saJ3t f~R BT feR l)fa"ij f~tr ll.t;fQT aT3' ~ fM~' f~ oralo 'if1 (1 398-149 5 ~1.) ~ f5fl:ll-)fT ~ I

R <!!.([ Olo~ ftf a~fa 0 cronT I R l.l~ o~u fit ~(}'fu 0 O~oT

- - - -

R fQ'l>{r3 tJOiI fit a~Ja 0' QooT I ,)iF{ H'O\! ii ~fu 0 HOoT I

»{ll 3'1 $f~ fl!_'EfHll)fOlTRl I >JiRl' 'ou3' ~@ ufa lJTJ=!T q~ aalo foa"tJo fQ))tT~~ I f3~ uUo ~ rn ~fo 0 ~~ I

[at~l mila ~~ oTnCil wfui( ~ fga H"'ia ~ crrm ~o3:' q131 ~-:

R~T l'faf3 Rtrfe" ~1wfa I ifli 3t! R~H ~H wfcr ;:rl~O' l:!~ iiT R~ ~Te I Rtfl 'OU3 RtrT '!li \p~ J [l{3'T31 '1

,

C(on1 Io'l;:rdT ~il, 0 Jcl FT~~ ~ FTT~ I qr~ fliO;:[o Rr~ eT -a~O ~ -:

aiJ~ »i~o Cf~ »{~ ~KT~3 I l10 oul~ t{tf3)-[1:f<;!_ of~ "8"'?"3 I ;:rOO~TO u..~ 1{alo I ar~fiJ 3'\:£ 0 ~Tt[ gol?) I [OT~ 1}l:f)-f7)1 4 R;:fil I-H5l:f ttl of~el * fH~rf.!"lt € fufi:lntt RB if~))jT ~-

- - :;:::

fHllT3 Bl)}(j r:l30l fU}ijTo-o1tJa ~o(1)}(j treal ~(') I

'=

I ;:)18~ »fRl 01f3, f;:rq H~ftl>waT ~1Frij

(5To01 RIEl 351 t{lf3 f;:t~ Jl'f~a H31 U3' ~ I 2 ~Rl cn;T 0 -tfg}»f f;:r~ toarf~ arfu»fj ~TQ1»f I 3 f;:r(')l Ol~HY 3Tfu:' Ole 3 CfH~ f'ii!Rrfu

4 ,;fRT ~H liB 3T Oll~ f'Mq lIif3' tli!3'T~Nf I 5 WE 1 ~I-f crerre fMq li'Q ~;:rgr I

6 vcr LfCJTfelliT (,)TOCfT §"R I Rl1ia @'fI arrft! I

..- - - --

7 'EiT~T ~ ~(!T ~HT ~))ira

ftiq lfTij 3fo lfsl~, I-fo Hfu tJBfu f~Cc'To I 8 ~TqTcio ~ ~al ~tq

f;r~ Oil -afo l!l;ft~ I l-fO »fu ~sfu f~CfTo I

9 fM~ l!13 Hf3 ~o 5re, 'EiiJI! l!~ f~f;:J ~fu .

SOT }ftJ l-ffH (') tiltJel, ;1C(T lJrfa ~RTfE I

~ =

10 RTS' oralil OF3u (joT, ~& I>{~OJe ~8l~ I

fEf?)T l){TBj:;Ji 3" tloarc ~ fer fmf is §"~ CfoH qOOT ~ fuR

~ -

fOTl){Tq fQ))iTCi R3' C[iJ 3 ~el I RTtl'1 ens RTtrT I-ffo Rel }{olifu orerol ~ Lfo ~3' 0 jel I oj~~ ~i5 er'~~ 0 cjel I [fa8i'iH q

>lie-aBiT aIB3 HovreT3 aTuacl1 cft:r3 J../i31IiTeT I

lIieosl HOWer ~T ~T~ ~ ofu~l cr ~ EfTJ0f51 Ha~e' -eT 9T~~rdlo orB l:n:r-Q3' ofu~l iffu:<!l ~ I t..ffi:r8" ~ cfu:rl1Qt{TB"T e1 tJOBT ~B ~T I

( '1 ) ,;re051 of~ H d at r~T

'R~ faS' tJT3 'l){T3}-[ ~l i3'U'3' :eT ~ ~l ~o-HoGTTer ~ ;:T fO( urafH& Ml~o B' l1iRS »{rqra ~ I ij'Tucsl affJ3 l-fctrl'eT ~1 sr~~ traol tITt!' ~ ~i3 ~ OTO afer ~ ~-Q~ >ieoBl ofu-a

= -;. -"= ....

I-fawe' ttl f~))iTftl"""T Cc'l:rl 0l~1 ~ ftIFT 3TS »fl€l-If Bl ))-jT3HT '3

H(,) LCf~3i3 ii ~ tJ~B1 cH~' 3 R8El3 ~ siS f~tI f~'ila~ ~(') I

..

fc?(J hreasl ofu3'-t{~ ~f~n-rR="'~ 1m a (fi:r1-JOc') fRe~) >li3 eM "3 Mat))iTEl

~, H0 trT<!l "3 lliH5T or~ '19 i:«J)f OltJor 3" tR C{cl1i 3" tl8T atJT ~ tJ~ ~ I ala F!"'fuw(') 3 OIOa'<!l RtJ RTa1 ~1 ~1 521

- = -

3'f5 fel1 -e' »{T~, J-ffofRa 3 Rolea f~qTR ~BT ii~ I ;:r fcn~ of'g ('5T5 fell f~OlTfl f~"ij aa li""tl tiP f~qrR el $ f~oTR ~tlT ~ 3T ~R 3!- R~l l:lB -& tJBe Bl g~ ~ I

mf 3 ~- l){TR: of~ 3~ f~~T fJ11:f RTfu3 BT lJ,.'t3'1(') 9'al Tfol1-Wl:(ll';fl UO I fe(')t f~tI fE~ -ern))!T far>liT ~ fu" ora 7)T(')~

.. -=

RTfu1lfTf~ ~1 ;:rt~, @"ij 80 I-fl:( .@"LCBR f-e~ aor@'~ R(,) -

- - - "'u-

1 0T}f Mll(!""T 2 fOlo3 CfO(')T 3;fa soreT I

(')TI-f tllLf ort; l){T3}jT J!tr {[el ~, forn3 O1S ~la 3 ~ ~ SOle m 01f3 orB }{(') Jftr fJ."t!T ~ , R ~ afu Ror~ ~ fa ?iTl-f fRHoo 1>{T~)..fq af(J3 ~,f~3' Olo(')T ROlacr ofva' ~ ri"iJ ~ HTlfHa

~fotf1Tel tITa ( Formulas ) f814 fq~ ~0 3+ f~ fHl::f 1;f1ui Qol1 Cc'ol-/ 3' E~ ij5-trTB, ~o3:' f~uTCJ .~T~ ~. Llfuo~ 3" aTOll J!tl'~tlT nl~ ;:ft~e 5arl E~lel fRf1:fI?{T uTFl5 a;Ot!" 85 I h-J1ifS ere1 i!~

10

11

af~3 ~I-BH ~1 sW Wue Ci?T8T f(')~H lIijuorrol R9T tiT arOll~t

= - -

n'g ~~ ct ~ flaW~, ;l ff..F.fCTijTCJ tT f~ l[_li~ ~~ J I

Feu wo 3~ ~~ol »f~f{err ~, BT(') f~ fe:t f3tfral <ier~, ~;:Jf BT3T, faa lJorulo Ef~ t=JT'eT ~ ~;:[' H'gOl, 1..1&~ ~ s~~ -eT C!!<! m-rT('i3T 3' ~aTaol-e W~ 1..If~JllCil aaBT ~ I R l.!CI'3(,) fRl::f HatiJT~ ~ lICJQ10 QCf~ foeR aero ktr w ;:riB un I '(iT3Ot' oTH tr~el QaT I 3a sTi R~3' trT Y'S" Ci?T5 t{fR"Q' o'l;fij f~tr ~1 fs=r\ll B t! ~g »{Tea8t-OTH ~ ijCi?T_~ fE'~ ~r difE'i'r!T faN-IT ~ I ft!U fmll

Hd's ~ -e l1H uo ftl~t >liTFIi feu FPcl f8wa 3 Cf~l ~ I fi:!CI tIl~o ~ (1~g 'ill feu ~ for ftl~ @J:r -el >liT3'HT i5 >liTui H5

- - =

lICJHT3HT oT5 »{~1?3' li'1..I3 iiranT~, ~ij R'a Hi}'Cft 01(5 ~1

l!Ci'3T 3 RTg "el ~C3TCJ' ~31~T ~ I ~a'~R5 ua).{ iJ ul ~u "~l~o-;:rrtr fitR ~l1fTa'r H(2l:f t't a"~ orB" fC8"3T 8'0;:[13 .:i'eT 3

- -

HCll:f BT HC'tl:f Ol'S far.t3'T lIfotl'Cl ~trT ~ I F,fH fAHern o'~r ija

0'8' >Jf3 ij~' Ql(Jl~ H~l:f w31 0'8' faF.r3'f as-Bl 5 I UcP"f e' »{Flsl ¥9 fE'R ~31~ 3~ l!CJarc ~B"T ft fe{ ~~ ~fH»{t 0'5 f~~~ ~Q.3B'" ~, 'ffiJS3 -er sg" feR trl rft"d J:!l:f OlBcl ~ I

tra" iii' ~aT 0 O!t:I~ mf3

~H iil~ ~l:f oul sT~ Hl"a I [ »1TFJT 4

1i'OT3'o H3T f~~ ft'H 'IRs -er i!~ l)f~~ RT ;l c;or »1T3HT ?; l..!OH'3HT 015 R8<! ~T Ba al::H~ Rn ~ RWO ~ Sil~ sz-

= -

~ g ~ An I ~ ~ f~ fitr Rl=rro }f'3B or5 f~R f~HH

t!T R-aOlT'O f~~ ~tH »fQ'TafHCf f;:r(Jl orB FIll ~~ F.Ja-;:T f~~ H~l;Ii Gf' H~l R~i=I 'O'B faH3T o"lie' ~~ ;;rqo1 'O~r HI FlHSB I FI"f3!l{lRl, f3I)iTaTl, ~'OTarl, Mh, t1all Hs f~fi f~RH B ~ Ao I feR 3'CJT a-el H3 »fR ~1 tJBT de ftroT a~a ('iTS foF.J3T aJ~~T §>'OI'

~ ~ -

12

\11 ~g;JT ~rR»iT:3 ~~g Htf~l FlTg ~ tl'forw oroot ill t{1??> - }{gCJ~ ~~f'e~ I ~t )}{'QR''O fuR t;!T f{'OT ?i ~ot-'))if;:fw' ul t!aH qaH Rl I f~ ~ul f3 ~nl »1Tf'E )}{1~~'t!1 R'O 3 ))ifw;tT3H~

~TE 8~ feoT ~ H3 f~';3 ci'21 -er OJl~ m I

tjtl"3n 9T031 tra"lw B' lfuT »{H'O f~r «3 feu flJw fa feot "?1 R~RtCJl -;tl~n ~ f35i"Hsl ~ fB3TI ))ifq)){T3'HOl faa3 f~ ~ @~ urorlo otll~ Fll orCJ~ '3 tI:e:' f~i RHT"HOl ;:n~o f3'))iTij[ ~ gn~~ ~ f5»1T l1f3" fi'1 -;tl~o ;tl~eT )).JTea8 acT fi$))iT -aciH We orCJn til g;r or RH9'1 3T fGO feu H7il:fl Raut -el' fRCJHoT ~a1 ~1 oT ofr I feu ))o{13H~ orfg~~ -e >{-e\lT, !iH ~'a tiel niJl Rl Qa-e, FlclOcl fnasTu 8'e'1 ~ acT ort!;f -el g~ ~;:!1 3T fuftfliiT Hat~ ))ffqaTo 11Hg~ FlO I feR qCJH-}{QWt!T ,,€T fReT fP\J RT ~ R'fol'l{TRI, ~C!Taft, ~ijt1, f~lU, am fil! '3 ;lol Hi:JT3)fT R~ FlWti" gEl ~g ire: ar~ I RHT"HOl €tUT'O f~t a~fa)){i orl O;o()T Rl, Rcii" fe~ t!ftr~t -el aHTE1:3 l.l3 ~ ;:foT ~ >JfrCf)){t oro€ Ro I fV)~ € fl;fl)iTg h;:r e-:.ri3 -eT it~ 31..1 -ul ~~'Ol foroa' ~o 111 3, R"RlaI q i oF~i:J'd fea foft{q o'i's I B_~ ~TR fOJ.tal ~ ~ riWoa itfu)}fT f~;j f833 1:ftf3 RO f; ~~ »{T3l1cr Bf3T 881 (')TH tlt!~ wila ~~aT oraH Ci'o(') 80el kJ5 tit 0& FIT cfu ~B I R H~;jl »1~R"ijT f~;J 111 for oTH illI~ ~,g lilT uaH aW~e ~T8 qH oul Hl ao~ 3 tfH oroo ~T5 h!.H31, ttOH oul~ Rl a'w~r~ I

aTQ Ot?)C{ Flrfua "i fuR faRrt t!T ~w RH~ »iT1I~1 afu3 ~outT~ ~\l OTH fR~o 3 for(J3 ~~ sTifrn Wo fiit~i 3 ()T8 \IT ~~ 5"Q!i! BY Oil oT3 QcT ~ R% 3 ~ eT aH ao fB3'T I ft'H 'e'l mer fu(J ~ ~rfTtrcr ~ ~ Hti3~ ?i LI~ ~ fue3 awel ~ .. -qraHO? 3~gl e-r aT~oe1 ,.,fat rilli1 far,{T ,·feu ~WQl

13

\Jl R~~ ~J RlfTtt 3' ~l;f d ~ f'2'R t;!T 50 ia3O' otJl aftJ "jE' I f~ fEa 'la1~3 ~ f~ H'~ RI-fTt:lq t{r~l ~, feu »ft5-~l)fT8 ey fi{1){T 3· »flll llgTr~3 "JET ~ efi1IliT ?; t.r!iT~3' ~1 craBT D J R fEU are

.... - = ;;... -

aa~ lJWre:o~TE1 f~WaqraT ?)T5 feR BT ~Q ltl:l'l f~arH iie'

ij3~ (;ur Rl,fuR ora~ i3To);{f f~l){cn'hn3 ll'.l 3' fE"8T ~T m3FJilT

- =

aon l; lP-fl:f afa3' qoTa fE3T I (;TJ1 -3 R?T BT LITo B'f8'E wii

0:: __ ~

fEifo~ ofu~ W far~T(; -dJa 1J;J~ O"_'T R~, fER 5El >lil-fsl

~ ~

l.!~arIJT5't!1 '5;1 ~. feu Rf3'lior 3' lral (fel 5" I dliJ RTfJl;l %

- = - -:=

orlo"3o 3 Rf38"or ~ fRoMo mrH t!fR"IliT ~ I

ufo orlaf3 !=ITq !=Tarf3' ~, fRfa qaHn ~ orCJH' I (80fo LI Rf3"rfor f~ ~iJ1 ~'-eal cCilR'S ~ fHR f~tr aIcT BT OIJtJe 3 ,;{OJei ~ f3"'POI B1 tJT;J )){T~·El ~ I ~lH fRHoo "Bl orH'cl fE~ RT~uor ~ll ffJ"ij' ~'El"3 RfJ' BT ~gTdll lt30 ~1 fe;j ~ fuij R"3~1, fno)-£T~3T 3 eor3f Bl R~T fRl:fe' ~ I R"B ~~, H3-l={ay fl1Hoo 3 R~T ET WtroT-RCl'To ~ f;::{ij 'On1 f~aqn, faJ",pol, lli,for!fjTol,g~ ~-j flg, C!S (')~!;r 1.1T ul g!€ un I f2R gel felU' far))!T ~ -

't)'I'~fJ ~c! orF8 fiH:;fu, HoI ~Cf Rj3~hili1

fH5ci qafu ~l~l".,i, RH_l! cf~ orllliT<I I (fl1a1 9

R fRl:f "5 R))for31aJ3 30 3 l1f3 R}-IT;::{~ 30 ~ ~HO gij l1iftul t11~(')-';J1~ t!T >}ff3)){'R~o~ -afvc1 fr f;::{Fi ~ niTal fl1HaCS R~T, R3', 113l:f,far))!Tn, ~t.RHl-f,qla", fClHl, RT3'l, r~'i3l f3'wd'l l.!a~llorfo 3' o;:1T 3TeT l1iTfe a.re lit:rl 5~»f3 aTH. ~ll B!i, H;J »fti"~o, ;:J2iA, 1-I) .. (,3T, f~J;fol ~loClT, al.:llg1. fitl, ~d1gl ?tT f:;;ijq »fTft! ~OI~ 0 of;J(! I RTij- lloH-qoHT BY R'o fej ~ I )wfe ~~" oi~ f~B fe~r aTBf ~ arc ara f~:: ~aTfel1i' fatlliT 5' I

15

~oatl ~~' 'is' 1.!.?-[Te iJF.J qC1~ iJ1 I 'OTOOl »{~OI~ R-3;f 33 CfI~r tft.l'la

~ ijJ<! 5fo 'a' acl~fo Ff ~peT R ~lij (fRelT '\ <1l~T ~1 alfR Ral ... ~, »f~aJe Ci~ f~~Tfo

oToOl' f1-rf5W R ;:JT~l~, oro 0 ~j niTLla'f ~~ (') 'Q'a f1..(f1iT~ I

-= -

(?Ti3" Ht~ ~ »j~0}~ As fKCTfe~, l.la~trofTo OIafe I (Ol~~l U

ii H~fu ~CflT ~Tl.R"T, Cifo t[?)~ (')1~ m~Tell).1 I (~Ta >J.fTRJ C{ fHo~ ol~l (')ToqT CIj~ ~fdT))iTelt)fT 3~ I [~Ta t)fTRT C{ ~R3f3 Ho Hf~ qfa f(')~fOlTo I Ofo >-I7l Ha Rf3 fa~~JTo I

- - -

( or~~l J}l:fH 01 4

~R (') crr~~ frfar 010 \I , l)fTUo ~T1..( ilTtrTfa f

~fe fOW~T tffar o~, OT~ o~l uTfa I (or(J;Jll.l G-al~T ~.~ BT ggT afo. ClJ.R' lifo '0 ti'~Tfe I (115& GaTe ~'t! '0 eel f<m M1~, trf3 fR~ tlIra 1=IT~~ ('iTO ~ u 9~ ~rE trf~~ lIT~1, Rq, J=i3tf 8RB I

u~ uB-Hl uTsl f";3'~, ~~, ~1:f3 H~dT_ f (~Ta OT)1c.{~l 9 I R~ Ff§l;! ou~ tlo gTe1 [ f1:!HT oru~ Hf3'ajo R~Tel I »{T3H ';l1fo UoT~H tJlo~ OJoRCflf3 fu~ foR3TaT ~ I (HT~ 9 11~ ~~ Fi'~ ~lo~, farWil fq~Til f~l1(,)~

Bfe);!T ~~aT fu)-fT Mtfw81, 3 Hr~ tla'Q'To I (~Ta WcfCfl 9 Hi;! );I~ so'! ::1Hi:! ~H iilla I l1T'J. nfl:! fa-e o~ Rd'1'a

(»oPRl C{

sa "59 l')f5o[lo 3fit f3F.lOT, 8'a3 ?)Tul ageT I

-.... - .. -

(aTHCl51 a

fa~ ao mT f3»{Tfat a1 Helle, (iT}-f ~ aR ul~ I (iir8T~5 4

16

l1oQo traerol traf-5BT, feo fi:T~ t{lfa fo~o [}JiTRT 4

Ho ~1 Hf3 f3»{Targ: ufotlO ~aH ~fs B:~ tlT~l~ [~"I fuij tITre au1~ saT ~l"f, ~f5 "ff)-{_3 ul;r I [J!~1 'l

~ ?)ut ~ue' }io Hfu ofJc!', ))tTl) w~ )){TN orij I

iH8 arel R5 i R,§-Q I [ij)~ LI [oTHam 'l

lft!T f~R ?) lJfTl:fN 1 1.lfu ~~ s!'j l!S'p,f I [~ro ))ffRT 'l

ag~ l1tJ llOH. !10 ?) ~5T.;f f [~RT ~~

li't! f$l~t:!' aTu :: ffi~ (') al~ I 011(1)' oTH o~ 1.I1il I

- - = -

~~-- [ 3o~ ?iTH~~

- oro Rfoaro w ii fR~ l'Jil1T~, H S5ii @fo mooT,! fq}){T~

- - -

~)f. OI'a 30ci l.!QiT31, feR'OT~ a-w ";fH .. 3Rfo ?iT~

~E'FJ 'al~ <Jfu mer ;:rll fill(, Flfs fern; f~1:I tJTtr -e~ gfu ;:r~ fi:fa 'ij;J f~J!. dldtl'el (lJT€,~ft!»{T ~OftP)iT vfcoTJi r~T~ ~ Ff1fs=r faraTfi:I fql){le HoT li»{TH1, F3B: CljofRtf OJ~ ~lffiR S!~'f ;:m 'OTo~ t1f;J l·faT f3FJ oraf!1tf 011, >JiTfli ;:n1llf~oiJ ?iTI:! illJT~ I

- - =" - -

is-afua- [~Ta ~;J1 f:J

})iTO l.lUQ foClfc afa ';:JT~ I t[_9 ar Cil1))fT J.ilOT Hti

~~ oTI:! Ff30 niTqTt! I df~ ail R~ \l'aJ Ell j;T~ I'll

>13 oij'3 J!(')~ }fa STell ~t){T a'l HfuHT ClU~ 0 we-ll 'l ~I ~o3fG ;:rT~ ~8 ?iTl-! I l)f~ d= If a-la30 faF[TH

rn3 R3 wcl~ ear Rl-P<5 I us >lfl.J£5 fa?) lli~~ 0 ttr5 I ~ I

.... ... - - -

~fc ~fc})fur a'coUTOl' I ~1:f t!c C1 aa(') ;:r~ ci t!T3To' I

'R aa'to 1:ftJO ~ tr81 I -q@"5T slial iGr &n~l I ~ I

.; qr h ~ ~o tl~ ; I'J{KIJJ' ~al1_ RG8 tti'al R'~ I

aa tie (1)ToEl Ela- »fat'fR I Hfu R3iJ cua t!1;!i «[C3Ts:{ 181 JM'R''t

17

~

;:i (')!! ~_l::f Hf iJ t=_ ~ m:r1 }{1'g

'l~ 'R&~ »{~ j oiJ1~ ;:rr~, ~o ).fTC' l-Iti , ou f~few ou ~R"3r3 ;:trcf, 5! H<:L )){f~l-{'oT , CJCl:1 ijar "3 ~ fnllfTO~, oTfu}-f1o »flJHT(')T I

)){fRY HO'RT Rotc; f3~Tift p 3 Q~ fooTl=JT

cPH ~Q fttFT \.loR orfu?; f3u urfu 13UH fO~T

~ .

~\J ferol(T fili] 00 ~ qlol f3U fccu t!ana UWt'il ()T~ glo sf~ aTf~e fA'~, fil~~ tJT"i'il R'far \.ITo1 I

a- I-f?)! ~Fi c{ CJ Rfn I){TF(T I [ HofO'~

tin H Ren Ffa C{fo RHs<I l-J?) <:11 )·pfiJ ~RT I'll cur? I ;:£3 t.ll HCT ~a1 ~ l-ItlCl, %H ci Olfo J:rerij'

for"{Tn oro hJT3l-1 ~l.l~~. 15TH f~ B~ I ~

- ~ - - ::.

~8ll l1oj;:]Tij 115ll 111 fc5~! ~w f~HT 3"0 4Jfa

Ffl~ Fr31:f l1~ f(')d'QT(]~, il. -a f3.:0lC! )){313' I ~ I D1'H c{ll );~u~CITO B3' UO, H;J () }{?) fR~ fst){T~

3itiJl i)-!T3H 33 a -ecrn, teaH Y_QCf ~ UT~ I :al [oTHC{51 '\0 'niT3H ~ueR ~FI R'ilH ~ tlTLl R ))(~T tJTll

- '-'

ReI oa ~'i() FIT r;j'Tf'C»iT, qT~ -0 q~ f~l){,ll I [ClTJ-f~81 '\0

sTEl i3J.ueTH 3~ ~l feR C1fi:J3'-l-IOtifTET ~1 \{J:f<'T <J~el ~qQ"alC!l f:ro' ijJij fHl::fT fu~f5 '0'31 @f0' ijdB" I

- - -

~ogrGl f30T 010 W ';'f)-{_3 ~ Fffo ~'~e I

~3ar~1 hror Q]:J fFrcrt fuq Hfo -af~ Gjo ;:t'Y. t{lr~ I qi:l'::rT~l fa~T ~o fFll:[i FlTmfaIfa 'ijfs iPfe ;:!;1e I cri3l:Pel funT Ola flll:fT aJ.a~T~l fnf3 OITfe Sle'e I

18

<!ow~lf37it ajo fRl:fT }l'o H81 qfo ArB fH(!~f-B , ,!Wel W. OlCf fRCfT srfe sOlf3 Ojo':!otf «a~~ , ijJa ~~T G'~ J!~~ "Er8--e I ~ I

~~ f3JI tiifg tyHTfe))fT ajCfl-lf3 fu~ ara1lfl »(T~ I ~~ f3I! um:s tyHTf~lliT lJC oral ~ ~fS' 7) w~ I ~tt f3I! Wfg Ull-J11B))iT \.(Ot!o-ij is ~~ (') B~ I ~ fall uifs tylf'ful1iT lla f-o"-eT J!f~ l)iTll UCT~ I \J~ faJ! 1.ijfg ~i)fT Ftf3q!o t!T ~l.l~F! mrr~ I \Jtt f3il tiif5 ~HTf~))iT It;P H~ ~;p ~1l:fT~ I

Olojffct 1l~1 Fffufu FtHT~ I 8 I [~'a ST: qrotTR, '1~'il~ ~o OJ.ow~ 3~ fegT~T l1{Tft ijJ:l:f t~T ~() ti'l:f-f8l43 a~ f~;:r f«3 fiE dlo Wf~Tc; ~5~)}fIif ~TCEq $1"0 ~1 fsft ~.-e ~(').

-=

ftR)i 3~ feR \.Ioara ~1 ~ ofu3-HQlifT\:!T tJl tlac1 ~Bl ~ I

~ - - -

fft~~ rn grelllij ~T51 a1a- CT~l ~-itItI c(5 R81 f~\J

flifCf)).f3 ~, fel1 f~tJ 'RT~T on: ~TR eft }f~T5T a' fmf ~ re;J ~ €!lf~a Boil ~-

'OJ~ qT )){Tl:i~T ~, »{(') 1:Tq31 ~ii goil iJ?(!T, sa 3 soe1

oT\J1. ~(') ~T 91 0';J1 I FR~T ;:sf tti a~31 ol~ )}fI~, orfu acno R~ (liTyT, ClP65rel fr I ~;Jl qQ aq3 ~1:f a1 (5TCJl ~~(?;' l){~ aTe; ort~el, »~ ClJ1 t!1* ol'gt ~3~Wi ~~ forR ft!>JtT ,!s1f'2l'tiT ~3ct, BaE tIlT~eT, ¥ (iT01 ~2i~r I fl· fE~ ar"'w ~ )-(5 elg ofrarr. Jl )-(ut~o::f ~lJarT, ~I=I~T Hi;fT l1Of8' foa~OIT ~ al C!B ql ~QTg 5.idll, ~~ Raft H0r8 3'~, Rfu qfa l-I"oc', C!!~ qT »j1lfcT ~ I

it <til Ol~ 0'l"ffiJ_ ~~T "5~ 3T mffi'T~cT, ))(TLf<!hlq fq~ )J.(T~~l ! ;1 >#) ('ifijl aT €1u ~ ~y ~, ara Oil' 3 I

, -:

19

~ ijEl fA\! ~2TR1 or~orT 3T ~C{T ~QT if?arr f ;l fFt1:f<! ! fijl .. 1=f3 f~ftr »f~JTqa']T, f~M lJd'HR~ a.r~ 1ll:11 d'l1aP I Q'oH orl foro3 oraOT, ~;geuro (J]~ ~J1l' ~, fR1:fT a1 R~' crail. »fTU4!l >7i11i f~

oTUl iRT~~, t!~~ fl=f"a "a.!~ 'C5 .~, ~ ~, on orr

~T31'

f~ "daT fugT fucOJi~ nora m~ ~l q1;r ~ 'llq li3f(P){f f}~ im fqf.llf ~ fl1fu >fT-G~ -eaM U('; if til ~uica Iit;r ~1J ~1 tl:w ct~EO 3 .~ HYW~' iJ~ ~1. ~ uo I

'Hj A8t!d= ijfejw ~ \lm tH lS' era

U'iI aTH era ;l Ol~ Cfij1~ I (') ri·1lt.I iH-

lJ~a (') f~~ I ct. I 1JO feRaal (') ai I ~I trnfo"w (') elt :s ;:r~ (I) ~g 181 H"e' )..fTR 0 ~Tfe I 4 I

= -

flftr ~ a-a 11 ttrot') Ifor~ ~ -

R"aff3 f03' ttrfe, f~ )!,~ lJ1~~ ii g ;:f1r!? ))f3 Wa3'l ~a30 J!f<! R~ I ctl

l)ia~l "3 ~l;!1l)1 fi'iwi or~ Wt2 Bf~ l.fO~ U~ oro~ ~ti ~ , ffmi C!;n.fT21 ~El -0 ~B f3"R ~ YJ)"'}){atJ Bfu afu ~,>Jof~

~ftl ora I a I H5lif1:f "3 ftl€t + fmr ~? f3€t~ -afB' oefu fi:r\! ora 111~BT'l eii 3 18 I iiS?iT ;:Jhrr crT ~mT H5f~. ~el trti (')1<]1, lJil31-fT ~~ 1J~i, ~~1 lf1iT 8"iJ1 5 I

'el~ au -&iJ ~Tgl lial ~a3"Y.o lIET ~ I fEll futr or~ arellJiT ~i1 orq~ ~ lr03 '!S' '1J Af3dj i til t! li5" tni}{t RTl.:Il»fT ft!31>J.{T ~;:; I fco QTo )){~ t:!T}){T >J.{Tl;{l>liT trRl>liT ;:tjt!l~ un, feot

- -= v

20

I~ ~ai fAfl;fW'-~ tr'Lf3 ~o I €t-e'iJ~ ~;l' - 'wl:ll-'lJa~fi:lo ort ;:roH{ 5fEi).JJ orna;! uaHaa i l)f6Tq

:ergr -af5W· -';:il~! 3_ u~ fu"~o qfd »f(JTtlT? »{Tfot~ ~t!i 'R~(')t ;:tl>liT orr ~T }Jorf~, eij »{O'q~ ~ I t I

l=(Tl:fl-a.r~ l)iTr~>rlT-l.fot!i3!f r,TiJl ffJo<!T, ;:r~ ortit ~

lJOftlliJ oul~ ~T~T, tld fO"t'T ol'i1T C{O<!l ~1 WI! oar l:Il(!T, HE OT\Jllit~eT, fEJ301n-!; (Jew fA~r "5 }-j_R'l15 ~fa , cto I'

- 'Oli! l'!iOH~ iifl?~r, >liTlIel fora3 ~ ~1 ora, ~u oi'g t!~ i l!Rl l){iii?eT ft ua i f~ftr q1a cnrell fe~" o~l Qo(!ll!fR iifJ })jefa )}f'f~ ii?T301. trOH mofa- ~oel ~~~ :a]~ SlST ~ 1~1I1

tiT fRtf a]_~ ci itT?, ~))fTij HTfE'cl ON ~ -e-aao w~ f~. ~(J€ o~ oT<]l, ~trT l)fTllel t:!CJEn f~f~ a~. ~all~ >liUl'fe -elf )ti3 ~tRl! FIi »f3 \.lO'RTtI tlrfe ~3 J1~tl ~ wfu f~e))fT a~ at ~R fRl:f -e-' i>-f ~o~ mo I So 1*

~~'cfl?il~

f~l){or31CJf3 ~l~-o el Htt 5El fER f~ ~ il ~l »{T~R fB-3 or~ HO @o j t!' RTo"R d1(!T ET cnfilG "3 ~areT tT f3~ar

- ,.. -... -

l!f('»)(Tel J;RJ3 ~, f~ ~to8"l afu:"3 ~ I fi!J om A"ar3 f~ fFrl:ll

"3 aJ-frel ;:JTt!l ~, feR 8"21 "FIf3"l=fijr Cloo ti ii?l afiJ3' BT If.l:l »rat Afo* ~ , feR 3" fe5J"~T 'ROT3' f1=(1:f ifflEfEl t!' >i~ ~l.! RT;l ~o>liT -e1 )J{CIf~Tt!l f~ UGB3' ~fE»fT, rel=f"§ Hf3i!Q. 'f~fu Ras

.4::: ..,._ __

~fa u~ ~R ;:rl~' C{f~ 3 '([a ~liJ f~fI~ a Ras fi~l f~l1i'

~~ - .

~'O ~ ~fa))fT~·€ RO ,~f3 'ara8~t" f~ 3" ;ron3 'FruTfa f~ ~~trl Rl I

fEu t!Oif3 ;:rt r.lor~TE'l 'leT ~T(J ~j B ~-~ ~l

l'!iTU<! l)iTlI<! ft!8r~ f~B' R"aI3 ti ft!E or5~ "RO tlO' HlfE-l.{eT81

*f~R3Ta BEl e~ lial 1.!F8"&, u_relQ ~1tra1 or~ li(,)T ee

2'1

;l31 }{B1o ij ore1 { arel '!>tf1aall-1He ll-{TuT-trrlll ao~ tR~·ll t:!l Hlfe'l)iT fom grg'T p;tn ~~c Bar u~ f?n_r -e 'l)iTl.l~ l)irmJ~ ~l fe3"i> ~ "3 l..If~3a or ail fn3~ fCf l){Ti'[ fR!jT ~ 5~ tfliJle ~ I fuR H~' (J1g3 ~ ~ i OJ~ oiflit' fRlu ill ci 'Rm:r' ~ '\:fI'8W' OIoTe € <5r flfQl )){Tllel ~l ~o t% f~l)iT I lfaTS ROClro-e ~ ~ ;;JHlo ~ 'l$8HT' f&UT wer R1. ~ ~'tHfiJ -el ~u~l Hlgcit '5'0 ~~, ~R tl R101l1iTHt(') fR"ttt ijf€f.1TeJ ~ ;:{tel Rli a'Tsl ftrHl() 13T~u ~5t. ))fIl..I~ l)ff(J'SCf!CJT, Roi'r'ijf -3 ljl:!lbft ~ ~ ~~ .. f~:ft ~t!1 R1 3 fro ;:tlOTreeTo Bcf H'CJjl~ ~ i!l.l f~ l1Inteol '€T as f<JfIT atill CI;:rti f~ 1=Il;!r arCJT~~ 3' tfT~l 'l)iTU ?O3~ RO I

- mQO 'l:f'5RT' ft.!l-I1() fl-ral ~1 RTel a",~wu nTH Ri!{3 ~¥\ J:J1 I )){tt ~l l-!fJoo-rT HT5 -e ~or;;rt f~ < !:fT SHT • Bl 9T~ Raaro"t t{H1o ~. I l){Qal tits 'tN~R' ~T ~ij fo-a5;:rt tlf~"'30 ~ tlQ ,l;t'3H" f~o R~:3',~ ftllle' f~3'iJ~Cil Rfal ~a fl:J ~ ~ I

C{Td'O fl~ ~ fq- UfUB Gl~W -e'iTl-l'.g UQ f~&ii f~tJ }{Rt! ?)1lIi3 Ro 3' »{T~i )){TU~ f1:8T~ Bl»fT R"at3; -e ftr}f'~))fTar ~~ Rn 'SfCilo 'fl~~~t -e lX'BTo f~tJ faTijT~))iT ~13 €!<J BH~ tT 'Uo f(')~l f!.l}{Teij C?~1 ~o3(! 50[ ue 3T fRtf tJijfn:!l B' -eiW f~ farnrr I feR H~l Bf.IT ~ EYe'S<!" ~1 tIJ<! ijjfi~ fR~Ul til i ~atJT qTalarol arel-! ~lfe-»il for <:Ie fe~T~ Bl Rarf3 \!l ~rama ffl"rft ~ ti'e H 'ffi!l 3 ~R ~ 'l:f'5AT' qo'O fe3T I '~rfiJOJ.~ itl OIT ~HR" aftle t!T '3T~ f~ Al , fC!R ~ STeT Qi'OETR ;:11 ~ 'AoTI3 errol ~T8RT' f8ftPHr ~ I

fBH H~3 ~1 ufiJg a.rq_~ B l..I30T f~tJ ~1 f&~ fa-a ~03

fH8'€1 ~ I ~J1 ~T 91? i){l.Ji3 tlaOTC l1Q?)T tlllltT ~ I fi1~" f~ ara \Ira a'lfi{,2 RTf(]~ i! fC?cx ~ClHnTH -el ret:{Te3 5'-

-,.

22

'uaa e1 Fialf3 ata B' l:f'SI=JT ufe-

= -.

feR 3'at i~~ lJl3'A'~ ~1 fa'ol f~u fev R3a ~-

.

eIRe') ~1 "Raffa- ~1 -ald' itT tl CfTHA' e I'

~ -,.

mlH lj'3RT(J i; tlfiJg 1[3a' f~tJ 'RijTf3 HaT l:!TpjRT ~ 1'))[Ttl fsfl:f:,(T ~ I morn ctgeB € ~qHor~ f~tJ 'Railf3' Rcrf3 an'al1 t!1 ~ru CH~ itl BT CfT5Rt I' ~f~3 ~ I

feR lJfa~a3(1) t:r ~g3 RT~ ~HleT.f~a'll a13r 3 ael ~ ~ ~1 ~5ij BY fF.rcirTa ~g I feJl aa~ ara RtfiJi{ l; HReT 3 HR~ ~

- - c ~

fLlggart-HR~eh{tEi:)t or8 (IifH8~a30 Clan € 'Q,c{H ",aT qi"5

l.l~ I RT~ c:t!>Ll4-Lle -e l){~CfT ~CfHn'H fHHe uo fH~t f~tJ aTa ~'O fl:U fCf\lf fdl~r ~ fur fRl:f l-liiBT ~)){Tij 0 BaT 3 (I) (]l @'5'

- .

(IiTS ~a3~ a~,' ;lW fer 3lCil'lt1 ~a1-f RURC Rn-

')-Hiei ~ .{n'GT OIul, ora RCltf3 011 sTU~l O{ij(!fT "

. - = -

'HRe HRel€ -e l-!O<! 1Ja~ Ol~ ~ fRl:l· (liTtll 'o~ t HB~ ~ H~~l~ orfg fI-H;Tl.1 ()T~1 ~' <iff ~1l1Qj' fefCil3 o'UT ClaGl, fUI)(Tq Cfa<!T I ~ fRlf fli8 q ,:ffg ~ I ' Ufu8T 3l ale RTfuQ ~ ~crnolH 3:' \11 t.JTUQ ~ fq tRW Cil-a

- = - -.

'l;t'WP ~ft~3 fciR I)fg'ij f~\l ~o3' ad FlO I tmij ~l ReT fijU(

=

fC{3' F(l Ole! g!'ifl HHCilTHl 0I~ru1 ~1 ftp){To tifar ~ I it~· Rf~at

R0T3 1; 'l:flBRTJ cwa -e ft!3T 3f fesT tT ~Q(Tel f~\l fu1:f ar~ ae1 f-iRH BY '6'at1r 'ij~, ftlR ~ Ft,<?T fRUl '5 ))(fUel ~R3Cil f~~ f~~:' taM or13' ~-

B<Jar_'~TiJ aJ.~ CIT l:f1SRt', au3' R~ fHfP.i llfe

l;!~ f~~ F!~3 qfa, ;l ~Ha Hn iJfe I ~a 1 ~lleT-lJT3R1<J fe8111f3 ~E!1 I crua 'l:fTmtT' 3t ti ~st

~H~ l:(r8"RT fc1R ),,(3 War? R f®:i' ~\IJ~ Hi f~at I~SI

23

av fmro tiIU 1:{T3 ij'~el , ttf:aqro Y:~ H~j ~

a,(Tal ftlo i 'olfeQ' ~3 I or~ 'HJle' ffilTg ij ;l3 , ~4 t ~T_~ RSO!o ql~ ~o . R~, lJaK ;lfa fcm tM'a

I1cm fmrS's t\:tT8W' l!ollJ{ FJTij' f~lQ '~e I

(1lifql){1 R:a~t

ij fet? f~3T 3" feR -ar~ el ~s:rcl ~~1 ~ ~for 010 Clifie Mur til ~ FJ"m3 el R"ST5 el R'aT f;;rH~al fFJtJl »(~<! ij~ ~ selJ feR qgi f~ ~ 'l:(T5RT ' 0'1-( fe3'T for~ "3 \1';: r~ feu J%~3 ~ a!T 'fRt:f ~"q ~ 1{Wtif~~ ~ forbiT ,

aj~ J11futl 3 reR l:Pwt z:rel ti >J.iEo51 afJa Rf\Na ilCci

¥Rt, 9U fuR uacvo Rl-

ttTa(3 "HE "Ha f(,)R EiTRtJ, eCi fl:{?;T Hfo ~i! '0 >Ji~ ~(') l{H 4,o1f3 Rtf, '1:{3, Clia }ST He ~fs 0 HT3 ~ BTC') t!'IiIT all RtlH, eQl' ilfoT C'5m e~ 1J&'c5

1!a'O 'ilf:a;fal UlC Hfu 3S, lfT3'RT 3'fc:r 0l:fT3R ;:p~ I li'SH' riel-

fm:t 5fu'a' ~ ~i fr:~ 'H ~R'6T 4fa~CJ30 qlor tt'e'm 9u fr:~ar3 a]fo))fTet ~ FJHT1l31 FJl I m:J aTd'))fT 8 8"Kl1QT5

-.

?)T8 feR ftmH B ~~ J!-9 tfl~o f3>lifa Cia fe3 R(,) 3 feR iiRo

)fgti[Tet ~ ~ a~ 'Sit fi::nf 1liiel el ))ff:a))j':a 5a' Rl, filFl ti ~~ RrfutrTo -e 'Rata" ctll ffi f<rorR3 ala' R11 feR 'R"as J ?> U'f513 l){QRTa '~5RT tiaT6 fear farl1i' , jj ~ lfT8R' tJiiEi 5~ ijTiJosl ofv3 HcHii'eT foR~3 craoT ))ffa>i3 t.Jool Rl I fEu o~ ~ for ~ft' aJ}J e1 ijTC!l f~~ ijTua5 f~oi' t!T= l1~ iillar far~T ~, 3~ t!1 f?>i1Gl ij I ftr~~ fur fc"~,. ni~" BT, }f~.! fl!~f3

24

fi:f~ BT '3 rjo3 ~T ')){Flg'l))f3 f~ ~ fer tIa tlClH tit >ieoa1 afu3-~T ~ ~aarc erno Hel m ~TtJOB fB~ tl~ tIo, ~ l){t:! -asl mU3 HotiflW OT Clfr 3 i~8' ijTuo8 f~n tIl t1T~ ;:Ire

~

'3f ~tI ~l:f }iT3Cl aftJ ;:rT;:'T ~ I fd''e' ).f3 ~ -R(ff H3 fr:tJ ;l aT\Js'

- ~

treH cri~ Clfu fQTl)fT R'l fgR -e fui l){~oBl of~3. 'Ot ~ ~l

otJl~ 111, reif acci O!~ Rlfuil ~ Cif~eT f~l1{T -

(')ToOl R~ or» fact, fal)fT feaT fCfl)[T 3qr 1(~Ta ))iTRT ct

tilT ~CIl (I) fttl:(1 n 'Ii, ;t a] ('; SRI-( ;ate'M I

;lij( 7) l{~1:'1£~ l!ii"f~, ;lQI (') n=i1il ~Tep,{ I (11.<:11 , ~il a RUJ:lC3T Sl?l S"l?l Htr fR"UI til -e f~tJTa m))fTo tifar tIo'O!Cl~~ f~~ STiJo5 firO! ua ;:1 fel)f3OT:;:r oil-a atE un ~tJ f~ raoT tHJ 'Un for fir?> at Woo orla ~~ <:In UCl lir31~ "Hl~n

- v •

~it niJY f'Oa ~ ~ ~!iJ -ar i1R~ ~ I ~!~ a1fl:{~ fFTW ill '5 ~1

f(l)~ j~ ,?i ~ 3Clu fcft!'o1tir orful){T ~ I ftrn f1:rl:f i f(')a' l:frml -er itt serre))fT ~fEi1iT ~ UCl ~T811' ;:rl~n w~ ~ til30 our orCl Qf~l){T, ~ ~ 'af~oTH"~;1 BaBY f~tJ :aI:f(l)T cra~ m'>-' tftt ~ro lla fl?~aril' ~o ~5 feQ 01"5 i5 ~ (JO' fer foar tift troITo i~ ull::fT8R t!l Clfu3 ?; uoT ouT ora ftf~, trtt CilClTa' l:I'BR W

'" ..

fBBcwo firo un OT fer RIal cfua I @~ fuij "f3'1~ m~ -e

.. w - ....

CSl:fTfuq 'UO' I

r~t~ fe-u 'Y,J:ro ~ ROTt:!T ~ fci ~~~ tll~n e ffifTfea ~a~ f~(')j Bl al ~~ ~ ? feR * FlH~ 8''e'1 HOtfl HTO~ ;:ft~o ?H

-.; ::: -

li~l o;;rQ ).fTool u€011 ;:rt1'" ~el 91~ H?i f~tJ t1;:T {j? 3t ~f1~ l.J.OT2 Qao BEl ~el '0 ci~l F.fOT~ ~1 tr~Bl. a I ~81, fmf3',oTijf,fu~ »lTre f~ Rs lfTofRCl gT~t t!t ftlJRHTi') ~tl uo I Q1aH'Ol ~5~B ~1 fe'io ul "He~ wfirar 0\1 'QT6~ un 31 ~iJ @FJ tra'H ~ f~i')

- . - - ...

25

-a~t 3 fa~TtJ ~ tlrB un I fii'!a ali=T dt"H B~l@ 3T tJ3' ~g ~ »{Tl( ul fCSCiB' tJf~t1 vo: fecra m trrofkcr ;:Jl~o -e ~H~g ~ »{Ttl ftiot '3 cHn-rt tTT au tfTd' ~~ un I W'Ol-fQ roo ~

.... ..

fan~ >i31~ "Hl~(I) ~ cnfTfecr un I trir 3Cl feu feq >){31 tJo a1 ~;r

~ c

i; tJaf cr~ un feo ~fS t!' om ~1 ~ un 3 ~_ftJ)){t f~tr @R

= = - -

tit~o ~ ~lJHT(k;:!'T cil{ ~ll f~fe)){T -e farwOT feu tiaJ13ar

- - ..

t=fT~e un for t1 fOt'll fifo C)T~ ~el wr~ rna 3m ihftT3 ofr, ~~

..

f~tr ~ Sl~ ~1 R"gr~(')T ti'cr iir(! oraci @R sr~ € il~T ~'n ~1

- -

F.ICBl ~l ~T ;:r+~l ~I uT, f;::roT f~nt 0'8 ci-el '!!1T~ 1i(T ;:(t,JEJ R'ei'Q3

.. u

n ii~ 3i ~u f~ foaT il:f 3 :Gtr'l? VO", tJd' ,:r @u forR itif'ij t!

-., es. _

BCfrfecr 3 ~ ~~ 3'T ~u fa'8W oul: 1"*

u<: ~:. fmr tJiiB'l i; t!Rl{ ora ~~l{ alJ ~ ti fR"U( RilT 'O<J

- .. -:c. ~

110, at l)f"em WH~oT l)fQ_W6 1:{TutH;l ofu3, f'0Rtr3' creOT ~01

Fll I fea ~ ~tnf feu ~1 nul:' for feR 3~ l.Ifu5 f~ ~fuo ~1 atmfm afil'3. HCfIiITet tiel ~ ul ~r ~l I fi..rRfB' ~ R~~ ~ fea3fo craz;r, ~ll W lJT6 CifaoT, Frat3' f~ ~, Jl~T croor, aTl{ R~ ~~~T, llJS', »ila:(l (JlTqer, f~03 craoT,. t!FR1:r ~T,

iI'~ol QOH craH R(I) I fe'l feor l{Wo >ieo81 ofva' er ~~ Ao W ~ ~ tlfefllor qaO ~,g Rn I

qr~ ajf~;:!' fRUl tiT B 11H~ -fR":f 'l?fJO H"crc ~,,~l Bu( auT Fit ~

uo fRtf ~1 F.Jllq, Q103T ~l ~trnoTfi.r))ft orul~ ~01 a-OTa fu3'farl){r 'iT fRCf u~'lllflOifnil -eafuo >;(T~i:!!. Jl fo"uTg iJa.! "

4R'OI-O U'el'l~Tc ~fo ~ "eaF.rO »f'~er I'

.,;j fl:rtf ~ll){Ta i:iftftrti ;acafi') >liT~ijJ' R f(l)uT5 ~ar, ~~H ~ "

* Ola~f3 fOcleGJ, tint ~e::l-e8

26

lii -e1 \l'fiIS ofu30TH -e ~ 5"-

31(; l.fOITCY Hl{ fA':{ ~ I 'A'Jt1', ~1, 'tfu I

~ feu fu'RftJ'iltflO'\ tJQerfTal 3 l:I"jqral f3"o f~RH ~ fA'l:f u'O I UfuH oraflit '€ ;;JHT~ fi:rl:f ~ Bl 0'1f3 fe~ Rl f~ ~ &81 'ilfa[~TFL 1')jT~~~T H1. ~'A ~ Hf3Clgrt .. -e tJo~ ~ ))f"~i ~~g it(;S &ruT ~ fUET f~T W~T Rl 3 fE''A '2 ·tJa~ tlTgg OlftiB Ro I ~foro ;:Ii" u~ ~llfa'olar3" Ol~, erl"el "3 nul- Rl Of~T, f~ Eel Qler ami;:!' f~ut ttl i ~aft~F.ll orr!} f~R ·~o(! \.lT~B' ~ 'li~ ;, '"' tru g' f~tr 1l'E!"l? f~3T I ~<? 'liiJ -e ar~ f~~ ;J8 lJT. ~ f~ ~T ia ~ 3 1:{'~1 tl~ ~ lJ'g:B f3~a a-13'1 "3 ~TU~ foac ~a31 fAW ~ ~a t fER 1.fTi!8 ~ f~61~ '>Jffli.3' tT oTH f~3T fdTlliT I

feu tJ'u'l? ti''il fUlY.rfow ~ SofT ~ tiol-fTCJt:rol trwfe-3' wel ar~l I f~51~ m3Q}ijT ~t! ~~i urij: lIT~"5 8el 3T f~ ~ i5 ~El Ratr nr CIa I feu oro ~8 ~ ~T ~:30( FlT-

=

'til~(J l..fT\Jg l:ijtF3. (j~fiJ nnH l!aST I

OIaR~f3 ~101 l:fTBH', Holil:l1 ~ 58r I

~\! ~T<I ijifij'E fRUt, ~O aJ,oijl;T I' [ST. 0l0t'R ~'tJT

tl'u3 f3wa (iaC') ;aT HHt ~qa ct94e fa. f~R'l:fl'l.J.fB-q ~

ft fi~ ~ UtJT"30 fef3'llTJ1T f~tJ q'LI~ fit, ~1 f8full.fT ~,f;::r~-

tlCJ ~ _ ~ ~ ,. _ " • ~

for o~o fRut 3-dl fad"3 qrcl(~ u..or'F,l3 H~T fRu( aRB lciao F,I<lI.t

f~iSTfJ' [c.m tOil tr I fej RH3 3TeT-5B 8T[? "3 sreT tjfiJWB mU( ~ 01 orB HoiiU of033TfHIJii -€ dmll-~B t!1 ft!3"

fdl))1J 5'-

27

itH3 R"3 .. \J I:! al~(') , 00 J!-e1 ~1 ~?o 1ia~o ~'cf FI~~~~ 3Tg I ~Q orJ?it! 8T8 52 1:110 r

l aro3nT).{T '¥f. 7R STS

RI13 R'3~iJ R ~, ~ ~ fouro I

WUl ~el fa \.i'~Hl,. of~~a J[s ~ I at: I

[afiJ3OTHT 3f. l{fiJwt!' ffjur

STE1 ~Flo mUl f~a ~ tf~ Bl U'q_ e f3l)iTa crees ~ Rl-fT 9948 fa. f81\:f1)iT ~-

'RH3 R3To' R "e'~a", orE I foe?) ~3 -e ~QTe1 worl oa 1

- ~

fBO 3" dT~~ ;llfT fRUf ~g~ I t!'oSTa BaT' ~w.,

Ii ... _ _

~l~l(') B'l5:' lJTJ1 aiJTfe>1-lt, a9s ,

atJ?) 01131 '~i at 11S er F! tJ3 OIfa "5 t){1~ I g t){ife".,t, f~3'l orat', qfu~T, fiJg~ ,

til..( ~3 l)frft! of{(')l orfa ~a ,

- - - -

3' -el~lo ~ij't! mJ ;lS 11531 R~ ~ato I act!>

orfJ"rr" arolijf i5~ ! f~~ flfor ll~ 3i a~ I2t)f1E I tfao 01"13T, "8 t)l1~ 'QaH;Jt!T! 1131R '{We "

l..(3Tfl 4~Te >113 OIot!' fiJwEl, 01~ mat)f1 ,tJTtlg I'

fei] J.!f~ gCJl1el , ~'\t I [a"w~r51oT}{T, ~QC 90 ~r

* Wg $~o \.lQ R3: Re'l , qq~ro fllW9 U~ ~34f3~1 '~~1 (R] ora ~ l{OlTF.J, 030 fR'ur

R'3;_il R ~T~o t\Tij lll:l l:(T S"R" RT;:J I

~~T~ a- ft!~R ij~ Clnltlo Hll'OtrI I et I

[F.liJle faSTR, H~T fRUt

28

Qo3'1' ,UoH llHtoal .. ~ «:t941..1 fa. Wt3·fu3t ~ WE-e ~~ 'l94e fa. fBfl:f>-,tl ~ I J1IQJ fu~ RH3 ~ ~fuJl oroo ~ ~tto <;ul' ci?8 feR F5il oTS ~;rolllel ~ 1a'~ fa ore1 afu3otf).f~ ~ ~3 ~ ~91..1~ fer. Jtft~9' fe3l5-fe)J41' 3 ~ fuu ~o ref"3<JTW »f"QRTO ~ I f~Q ct.?4~ 1\1. f~:' tfCfiJg3 ~~t 7 felt ~. R1:(i' rofltll?) fe{f WllBT ~ fci 'eF.JHa OIo= til ~ "VOe-ti'~W ., 1fT ~'t/i tlT~g. B'1 a18 iz d'uCJ 3 994~ fit tn .n ~ q'f fe~

- .

Rl i ~"4e fifo B'1 t~R'1:Il '3 Rbi Yc .~~~ ~ ttCJ W~ wot

~"o ffi ifj t1HT& 3 ~BT@t are13 Fll£u fRlfT 0 "f'f).{.o 5aT~ ~1 '3 BR~l ~e"" far~. i o'H' ifA-tll iif ~ I feR aa~ 1;ftS,RT Wne lP RT8 tt;4i (S. il11{1jfq ij fijp)fT 1

;flo R'f~a feR ~8l=r' \Ill "#; f~S' I U -e~1 WD'~ R(,) t'i

-11:1: ~ _ -

~f!i cmt f~tr aFiJ i tltDt ~tJ ffii, ri'gi ~ itPa R& 3 ~F.fCi :~ HUfla ~ 3 lltJ'ij3 B s8 Bel lJi'tre')){ttl" Ri t Ii~rJ ~ »f;tiJ as" 95 t.CaFr ~~ »3' f~"6 ~l ii~1f lfaa ~a t!'1=J»R-et

- - ~ - -.

>11Tf.F Rl f~ ff3-m~rul R~or JT9 s· f()5T5 .feR~ 3 teo' el

. .

f~P.il:fG ORal f~Jl 0'5 o~~ OT ~~ I feR #'3";: 5it l:f'8R t!l

i:{Tua81 all ijl;fT) f~8'R f~qlltft 2)Ts ij~rel j fiiaJ'al ij(el ~(2) ~IIiJa81 afuo-HaliI'i!J

aruasl aFuel afU'Cl ~ ~ ~ "fat iJo, lIfiJ8Y' feu fat q:s QOO' ~,EW feu oul~ aer?i' I fift! ).f3 ~~ fa:i' "§ 'f~fu fo~Q"

c:' -=,_

~H 'orfij~ "0 f~rq-qaO trOT "3 foihl-o ora?) 'GidT I fe~ 33t~ar H3 f~9 'I;O{-OI"o(l) tfijJ 3 fOliIK etao iiar t?11i~ ~ I

fRlfl f~~ aoo- ~T8 ctw g-'afu3' '3 (5 (jfijo ~,j i fiafu3' f~~T far))fT il t a-fu3 fe~ J -

(~) Uti fut){tfoll1T 3' i('$ tl ~~8 "5~ fR'UI tlf ~a (cf~CJ)ffi1<!' , 1, tHi aaTOT akl3 WoO'

2. ~113raQlo1 5cr

3. -aWol feF.rO'(,) ~aO'T

4. a;:rroT OlOSlel '-fTC 3 ~'fuaJ~ H~ t!T ;:pu ~o'

s. fcrea orQ~ rfiJ sa<5l

6. Ola of»3' tR~q -e<5' I

- ='

7. Flf3~~ r~tJ tJl~T, R~T ~o'

8. UQ QI'OH a]tJHf3 H~l »f~A'lo cro?)l

9. tIl~ oft:{ ti'~ ~ll)iTfatl1iT f~t3 'i8<5T

(»f) CiCJf~3 0' CIon tiidl at"l?jT fE~ ~n. t!f(J~ll)o[i We ~ OIQO

3 f~ \.If33 ~ t:1TeT ~ -:

1 ~Flt ~1 ijl){t!~l (itJC")

2 ~hlTq 104't')

:I

3·· c{OT

4 liH8t-t!q

5 Hl~, HRe, tlla}.f"'l?l~, o'KoTere, o;:it}Po. Ci~l}fJo

rFtoa].l-I "3 Ura3 oT8 ~3! 6 ~tit 'Ht ill tlfaneT

7 ~l, Wol1!t)iT »ilf\:! -qaoK 8 BoTE{ niTfE zfF.l))il BT R~o

9 ~~1 B~3: »i~3'o liCJ31-l.!'HT H~ l-ff-PGl Ha l!;:Jf/ aarn })(ttF.rOTO. 31atf a_3, 'F!3'Of U13Ci~ ~3_ii:r::; fI'Of'Q', ~'fE~T,

tI~T, ~~ H3_ l1ilfE soH-C.<oH I

fmr Piel ;t iIJv81 f~£ '-' tt3 \Jo. 5at"301 l1itl t!) i;llCl1

tIol»ii fct(5T fOiR f'23a1-"l ~ l:!rf' • ii ;.iQi21 ~-

~) fR"t{ amIlal ~, RTa-1 ~C'i'l1ij iFf J.{iIO cratit 3 1.

~) fRl{ B"R 3T(JllTil ~, tte fEil' arEil'l it oll>{T illl W zl..Ill1al ~ a) fJll:f 3H1~ ~ 'r.t\:r~. G{I' 'ttas ~o' afiJ ~ f3'hR~oET ~

i wal tlo1l)iT 3'31 ~1 tit iao Ofo~ fFTaloc~al E' fi:rof1a ~ I B) fAl:f f~Y'ij'la' ~ ))(riiar OftJla f~'~'l:l3 ll"'~Hl mg"li3T f~J:J 7; orea~l I'I{fu&'o t!R ii rn?>H01J'l Rar· ~H ~Jti{'t!l i; f8"a'I

= - ~ =

113"33'" oT B ~ tJ~Ta:el ~ t

- - ~

.1..1) fR1:f »faTsl f~R~'F.I' ~lBT >!iTRf3a ~ HE for o~' ;:twO'

OT)l3'Cf3T * >liOl~l]' tj~ ET f?>Efo J-fn~ f~farl)ofToer Ft;;r ~I:;)

'" =

tl·~~ qal tifW ~ I feR Piel fJ1ljl afu3 urai'i' feor 3d" org

~ .

»ffiel Rlij r:(;:po (5T5 iela' Be itartlo ~ I

(~) titr ~'fcft afu3.-

~R-fR'ur-ofv3 "€' ~"€o31 f~~ tiff ~ I wij H3f ~ ttliCf QoHT3'HT liaR, t:!T~l &Rqral BR tJ1~ <10 I 111 a'H, ferRo 3'" ~~

- u --

~a1a. »fofat! 3Cl FIg lIo3ofoBT HoI tt~Ttlc Ho 3 ~F.f cr;:~

= - - =

fl!Ol llaQlTa E' E'~ 111, Hq, mli.31"€, ())ifu»fTfe t, :39t) HBer

ij, .~ ~Tul-f~ ~ ferR H't'-aaH OITO~ H3 ~ FJt.:r' ~Gl "5~ 3' ~i1 tlT ~:5T ci'c ~C1 Clf61 ~ I ~ cftll ~QT li01Tijg ~iS fiilR B ~Ht et )){l.(HT(5 C7a 3T -alit 7i tl'T~1et ~ fa' ~lJ ~R ~ d'~ -etc -g~ I'

~ - -

feR 3ijf cHJTo f~~ 3':11t! ~ 'R111 H~o 0 qat r01@~fCl &Ht

... - --

oT8 ul fRo ~l lj<Jell ~ I aTre~'g f~ll »iTel ~\JH(5 -el qiJT(!l

fEu l{OT(1 iiaEl ~ for ciRTqTCJl l:faF.r a5~'n -3" »iftt3 <ieT ~ ))i~ ~R ,tee oT3 B~3'l1:fle ~el5' I ~'acal "C20l3 3~ ~l R'alaor RgT8' 5t"1 reA t'T 1-f~:i"'3~ ~fn"l){T fap}!T ~ I elF{ "HT ~T5 nala f~\:f B-4

31

fEtJ lUi '!~ 'lO ii ~ or;itl){t 3:< aa-~l "3 mrenal ~~ am ~ \TO I ret? ~ ~~ r~ ~t: fuR »fCifRltfo,4O- fuR qTas?), ~ fuRurf~ij"o, 99 fuR meca;to a 4 fuR. fU·5Gtf ~iI ~, if &l?t CRr~:t" ~r ~u f~ F.TCT3'1 3" UCJ O"t!T ~ 3 ~graT fua tl ~T'5 @iJlH~ un ~~('51 \10 RCf31 Aala f~\j' 8 ~ 3T (toT BT ~,mtr

- '_ - ., :.;.

~~, 3 I fuR '8'el f'e~ »-fcff~ftnl)f'?> -e 'r){~ em ii~Ra a11:lCR

fugfat_?n %·~u fReT ~~t){., ~ fa- r'K3(,)' ~cl R"6:r '!c3' a5iJlT

~3n' \]1 Ha~, ~'1OiJlr t!CJRol, ))jT3H-f~R'~1Elr JroR1,~, »fjg '3 fHui'i31 if?aT' I *

}{T5H f~ <J-eT ~ fer HB~ C«JH~arl ;:fl~o ?i f3'~ i Her

~ - -

Rfo>tfTJl g'"B '10 at }f~o qaT 5"~ R?i, ~?31 ~al fit{ ~1 f~ 30~

- ~

iira~ un I feR 3" ftr8~T H'fu))fj til H:3 '3 iB<! t?' fO~l;:r m, M~ fuq R~ ~ fown m , f~ urn Ho ;:rr o~ H~ HaJ1llTQ~

- - - I:t

'I

ill f ar~3t 'i:Q~l arel I f6~ H RIDf'O uHiP~ij' ~ reoT B l){osl

- ..

30cil m9I)(TeTtJ f~tJ c1R t'31 BY f~iR jR Rt 3 fe\J a1o~ @U

- .. -

liST}{ fje I)fT f~tJ B\::f~ lufe zr.jt' At 'iI\N' f~ij ~i HRf8H

- -. -

tl'eBYuT ~iit nwo;:rral cft3 ~ f<i~ W31 HOT ci i~ l.(m Bl

- - .-

t1 ~ il.ft H. ~ R~Tal (') oron, aR'3 0 tJ"\::fC ~ faUl ~ol orB

... -

w.rot· vt CJlR '0 acJo I l-lOI3 aTtI' J1H" fe-#J YCn{t B' J:I'Ii) 1.I3T

- -;.

~ I ')j1'It'Rfa ))(T5HoTlal' ~ f5l:1e lli'QWO t:te iare '949. fu,

• IThere seems to be a positive relation between the ...... nt of hair on the person's face and the perception of him as masculine. mature, good-looking) .If-cenfident, courageous, liberal. nonconformist and Industrious.

The Tribune Daily, Chandigarh (July 10. 1973)

32

(1694 ell) ~ >ijiiJIHa ~ f'aU ~H''O wel al3'T fcl ~~ fv~ uf'El))flC '0 all '3 (iT tit UTB'Cll, UTeft ;:rt )).foill f'e'a~llij;i '3 ~~TO <J~ , aT~wu 'S"T~o!;lTJ is (1712 'el.) wiia ))iT ci ~ m.f fe3' m fcf fm{t t!l fORT?>l ~R ~, feR e;~1 '3HTH f;j~ Ji3E'l lfBt!l»{t 7; w;:Jl ~R HOT €I~ tPCJ1-e- 'JO I

.... -

Rf3qrat ~Rtt'al ~~ 3 ~ 'iia f~T "3 Q}STHT;:1 mET?)l

~ul~uT cl fmI+ ~ fRa BFI'3'T;;J Rwel, F.l'Rq,t 'Bl y.f3fo1;l fC{,UTn wan ~1 '3la'R cial "3 feR '3 at fRCft ~ ua ~at F.I'~3 .. ij~ 3

u -

Ru<! Uifanif -el Ff~Tol "5t:l qfo))jT I 001'0' ~ foF.I'T3 l.{~-R3'

( Sovereignty) B ,{3'1C{ 110 I ~t:l aT;tT ~ liaTe; FlHClTC,t!l 'l){TfOlnf' fanT fe\J CI'tr-fi3o O\Jr R1 Ol:f J1CI'BT, raw O<Jl RI tf<!T

~

R«t:!T I aJ. ~ ~lf~JB i fml+ ~ P';"ij OSy aeT~e ii foW3 ¥8T~,

oorriJ ~tJT~(! 881 f3»1To 'So-f3I1iTo ql3T fu~lc:? f~ Rl~ WtlO 'lan3T I ~';l grOT 3 at or: B foRTo ~o I ft:Fi qO~ ~ BRH-F.I' tiT i ClBTH mBR3T(') i=; l){THT~l B aTJ @"3 ~o(') 8t:l f~ Bl

- - = -

atCJasl 'OfileY 'Sr~l f~ f~UT(') Woo '3 eFi31'a Rtt~?i

'Ho"Ql q(JltJ f~3T I foal trar ?i y'oT3?) fRlq 'cl~l' fC:?uT q~

~ -

R'O I 3 'ic ~~l>'Ht f~~ feR ~ tr;t crqTol f~B' ~1 fOlfe>l-{r ~ ,

('~~, ffc ~~l lIa~ W?>RO) I

Fica-gu dJEf f~-e 'o(&r fCillT(,) ~H d" H-e-r' ~T BaBT ~ I

.. .... - - .

~R q~o3'l feo Rl, fcrl~(') Rofu'){T ~ RT"q(') 3" Gi'~f~ f~:l . ?llll'1iT

- v. - -

l,{wa R1 I tt:R 'Hm 33 ~ ~ ~1 qll~ uo-~faTcl"3 ii31 I

E~ijjcl >J.fqaT >;{1l15(JIT \.If~oT~T ~l, -03'1 ttT ~ RT~TO HoEfla ;:j q

; =

~THl qJ).[ o\Jl fll f('jel'1fp};fT;lT 11OI~r I f~H Ht!l Ol?fuCiT of<13 t'T »far ua ~T?) ~ldl far1iil 3+ fa fRtf f3l)i'O ai3f~P'rfTo R~3'-fHllTiJl HM R~ I »iii fecI y'F.lTO[ ~}.fi3'Cll11a~Toar1l.J.rJJ:i' CIa ~ql ~ I

33

Cffl' 9~~ 310 qHTe ~C?Tfie ~T5 3' 301: ~T'lc ~5 u"~ csel fu2i Jiifut;fr Bl RTq(') Rl l:fo feu fR~ BT R(J'm;ul QlT?)T feci f~ail \{3'faf*lT-re"o aG" fart){l -3 ~H fa li B"3 a 3 mafm:rr ~1 feR

"

~ 1.ffuC'i f5l)fl ~ I clUlr ~w t!1 RGTel 5'81 ~af3i;f' ul WBT Rl

ue HG''81 ~ 5l'HHl ij(!T{te g~1 feF[ ~ afu3 ~ »far a~1 fe31 I R fev u"iT-q~lo1 ofiJ3 oroH-~a11 iTT;;??) tl 5~,feor tit, ~ m @R RH~ t>if3 BaRl Fit -3 >}ftt ~1 i;Jl~t!l ft I f~ij 30t ftm

- u

ororra "li ~fcl')frf~I?iT mr't tP ROI~T ~@'for fe8iJTFJ -5 feoT OT5

:::: - - u

liTR aro~ fi~ fe3T ~ I 3'~ fZiR ~1 ofJ3(')lK f~~ reoT tttf

J

~Tot wfeior ftrO{Q .(')tTl )li'{?~B1, ~"'l:f it! ar~f 3" feO"t B

- u

R~a fH8~ vo 1 ~~C5T~l~ HB1 ~ Jai! r~~ fuR GfoRlt;T(I) ~ B

a~ot f~tJ feo OFIfua Qlc;H~t! or131 AT-

'foF.fTfo fRl:rl '21:; lltt ~r~ w.G i uafdTtr "5 STat! E"1~ tit{ i!~ cr;rr qroe <is cturr fimr I fasT ciR <J"ij 'lliR3 iLl-I8T fOBi I'

S'T: tItt fRUl ;:11 i; ra:raHf:a- foo~' (Cit~~) f~~ fHN~ ~ fet fuu HUlO'RT tWB tM uel eAH 0[ Et -el $;fa f~ ~il ~ 1.(0 ot'g f~u our. 1 0" f~ fuR as f~"ij' fsf~ RT 3 or ul tlBH a(1:J -el foUlti"o lit=Jl f~;:r I ~RT for H~ l1.oar~TRl far))fTO"l l{Tt:tl-f fRUf ;:Il Hm~o ~rf£5"p- ~fA»{T AT fq feu rea WOI1:T t1 sa~ 3 fHf~t;(T ar.ro RT tl fq- feR BRH Q[ er f~;:r d't! -e 30 -3 a'ftfniT ~~if' HT I fLl~' feriJ f~tni faar flf»{T tti f~~ ct~ f~»{l I

(i>f) ~ftW-

~ at'gf fHUl~;:rl~0 gel fa~ofH3 ~(I), @(1;T futi~ 'e'T-ij Hl:{

- w -

~ofiJ3i f~ uo, ftl~t ~ ciTf3~t fAli 1..fL~3 5 ;:trw ~ 1

Cf. a-R H_~o ~ 3~Tcr \_JTC') S ifoT 9 }fHKl tif~U

(ct) cfR ij,'¥o~fHii of~ f~tJ ~j Bl t{Q'o3Tj, ~ ~l3o ~ u~ 3~

34

g;:JT(:k sit iiw w aH' m fc.rR ttorro -el ~hfe~ ~ iiofu3' CfOTa fe"3~ fQl)){I ~ I fa~~fcl ?Fr RH' ))t'H ffi~ l{JlID{T(')iR G(~ RO, ora Rtfuti' "5 tJT811T tie ~ fo>WaT -al:fe Bit iff 11201 OlO'a fB3' ~ f;t Bl ii})iB~l ~ ~'JT H~-CTcJH BfFJ))(T fuR 0T8 fRUf, ffrur otil .. offrtlT reu ~uQT 'Jt!'r~3 fa' ofu3 f~ ciW BT f~l]TO" ~ ~o Cilofu3 f~\3 feF{ ~1 ij»{t!"l;il 3:' ~ ~l 3lalt! ~RBl ~ fa fR.lf ~ f~~ aw BT c{T Hti'3~ tt I fuR CilCJci ))JOWR er131;:J~ ~, 'fFI~l ciw J:f.TW ofg fo~ I' fl?f3~'R -a:'l{CIR ft fCl 3Tel ~ tRw ill "&' iiual ~3a~:t sel ffT lie ~R ~aa~'~ l{~TO ouT Rl C{1-a I

(~) ~ \l'O-3"~ ~ tJHT~ Bl'~ul alHlOl RlftrR

~ uo cj~ fROlla HI I a1a ;ltV ~~ 5~1 f~ mt3 UlO'Wact ~ltr Fft I OJ.~I* feB ~ 'fa1\:(~' (i.lfJa) 3 '~i5' crfu ~ fnijdt a13'l 3 fRl:fT ~ uo ~T feB a:' ~fiMr 1

i1:p~f~ ifTiJHeT f'2'R ~1 fol1ttl ala ~ ~~ mtor f81:f f~3 faT ~ iP~l-tC! 1!H..-1.fTO DT~T ~ ~ ~ BTO Be ~TW cactitT ~~o13 a._TUH<! f~ ~l 11'6 ae~T ~ I 'mie 1!ari' f~-e 3HTOlll~ j; I.r~ faur ~ I ~t!.~ ~vll)tT Rl:I3 3t;JO~t:e fcj~ ~31 =f6=l iOl i~ ~ mJr FJiill·1 liff8HToT ))fTu<!l;,ft li;;J'Ql omti

RH' feR Ii ifa~ "3 HFJ13 f~ ~fC(T fffilTe 3~ -el }JOTtil ~l31 ftr~ 3ijT elRTE1"p- -e a'tJ~l. iiu fe(liR~ % 3J-fT~~a '21~1lj{i Or~ ~~ Ciao tl ~3 w-a1 aI31 I ~ feFrB QClW(') tJ"R-e ouY C{OI~ \JO war RAra l!,}(l.lTo f~;:r CJl5"3T?) ~ I 80 lJioa ~l.l~ elw RlgTnT morac; tit31>JfT well)fT \10', f;:JR (')15 cre'tli5Cli" ~T f~-alR B9~ ~ I fff3QjaT feR ~ ~11a i!afu3 (~ cl Cil'iit ut! act ~ iH ti ful:r ).(TQ -31. ~1 f~ ~ I

3S

(a) ~ ~-~~:. ~ ~ JJT1a .. f~ \lCl'-reR~ ~ HO'Ul ~ I aUr 'or t:f r~~ auo fJ -

-. ~

fiR" fifar fim~a ~ 5 ~ -3 R ul ~ I.lQfaru I

- - - ... -

rim Fui 1:fT5R'T tler tit:!r iiff!lJ1T ~R Rij· ~~-~ l1{I)of

111 j ~~T~t ~iia 1[tJ811TO >ire 3tul ~"t!~T RO I tjil fi:nirtiI iar faH'R ~ fF.l'iifTCI' ~ ~ mr J1cie RO I feR CfO~ fen ~1 ~~att HOTul cisl are} I ~Ra I f;m RW' tRi:fT BY ~ oW O"'S CT~T ~ f~ RT '3i feu )jfTH 'Al ~ 1{ t:f8HfO tlarep,n (fJ~ ) tlOT01~ ~Cil f~ 3 '~oT ~3 lI{fl.[~ ~ }){fqcrTCI' ~ I fi:n:p i> afJ

- .. \ =

~ farl)fT I ~~t ~F.I tJl'~ i<S"31 ~13'1 fu if R'fi ~fap)fT ~~

~i ij.jJ{1~ ~l t:lt!S f~ HHBH Jo)igat tlCI f5~le I (Jlg J:l'f-ua ~

- - -~

ltfffiJl ifeH ~1 ~fu3 ~rel 3~ ~fi:r~T -3 faor f~ '>'fHr' fi:r1:f

l.j'Q ~aa- l)fTt!dF.fT 'Sel wn:p){T ~, feih:rT t)ur C(ij?)T ~ !Ii

NR Cfacf '~o~l HaT ~ ~fu3 Cfa1'd' f~3T fijp)fr 3f ra fR1:r f~R fara~ w fi:rcper (') fie I

(8) ~-l!R8W01301~ 0'5 ciu 'iu ~ )-ITa iI'~ ~ J.{Tf{ ~ , ([or ~ ;:rt~ ~ I ~u CIf~:r"~ HCi fu fe-fi vB'5 ~J ~ql iJ"a1l{ I fe"R t:!' Sl~ fe-u Bl fq liel ~1 ~ JiR5H, i!3~3Q 301ii O'B WR ~l Rl S'<!T ~BT, feu B~ aaja3l t:!T R B'a' Rl I Olil

=_ -.

(')Toor l1'ma i5 uT '>tf::Jlfl;f>JiT C{T ~or iiOlaT 1:fT~T' ~ fM

• u t) fliulO' a§ aTn1:fTOl J ni t' 3' oCil ~ cfj~ n:fe~Tol

- "I; - "\.-

fIN ~8' g 95' ;:{oT~ I fi5l@' aTOF.JTR3 ~aftl ~Te I

- - .. ,

Rn "Sara 13S fuR a a I \]}f ~ tJ~ tfij @"\1a

- - -

OiJl~ l){QQlf3 ftrij tfiIT;rt'u· I tiT ~ Qc:5H5 ~() ~zT~fJ' I

(a.!CI'I{3'Tll ~O~I ~3' e., >i~ ~o

36

tm ~ lIiW~ ~OTl 3'0 t ~3t) Qa' fe3T m "3 R1 'IDJHF.f tit i: ~

=" h

ffwo ?; ilarr(k -3 tf'BH ~TerHt ~l <n5'Hl OJsL W~ B'e1 '#oT'

• I: - _,. --

itrcJ 'iafu3 qOTCI' f~3" I flfer re~ ~fu1,{T fu ~aor ROaTO lJf3

Htfa ~~~ wel tr'~t:!l fifz aT~ "3 Her 5CoI'1' qot) 5'el R33a a

u -

ore I feu l:(TC! \l~ tit »ir;:r~l ~T f~~ fti~ Rl I <l!8'Hl ~L iri

R33Q3T ~5 fS'it~ yT Hf3aT'iji ~ HCSCI'lI Rl I

- -

feu wa 'iCl'riJaf orCl'?) ~r5 a'S ijcl ~it tit ~ ~

tltt~l~ cg:ofu3 ~1 crel ~ I fuR Bit Ya fRe{ BT tJ30 ~ for ~ 'iJfas a~ uo 3at 'I){t~i )){Ttl ~ W ii ~g)){T it~ I

fuR ofJ3' Hcrli{TW BT ml-a' ~ fe\j Rl for a,!5TW, -erar, i, JfUH 3~ ~T ft!~T <l fRUlr ~ ,113"30 R3 fRurul a4!T~ wi ;l ~1Rt oTg ~qQT ~ J:J~ 3" OJoTat ~lat 'eft if\:pJrr qa ~ I ;:Jitr Hi~' feu ~l Rl for tRw fC'iO~ fB1=Ie 3 lfrSJIr

..

iliitit H~ a~ I f~\J 3TOllfl UcilCil3 ~ fOT tJai €r3lf mQtcr ~ iaft 1faroo mal faot ~3H ~ OJ~ Il:!~ »fiS"~~~ R~l-e Rae CiPH f~~ fR~ f~ ~~ aa-e ms rq u"er (FJij(O'O) ~at 3QJW ~m ~ ~ lffil!3 ofueT WUW 3 3f ul 0{ ~ (~) ~ JicreT 3 I

ftR RW' -e reor fRl:f ~l ~ Clem ft - Ri (1Jer alfst? fRUr ! yrq ~fa" ~fa ~,

... - s -

»flU' ci ~n Cf; 4.:313 ~1i HT'5 m I

'artt era 1;f1'5RT R l1fTtfl (I) c~~ ti@,

'"

lfra 'are f\m:' a~ 'Rae') ~ u~ ii I

..

R "3 R9 olef ft ntftq))ft:l))fT~ 1fta',

~ Fi~ trrir HI. 3;JJ@:' ~ mj I

- -

ii'Q cit <nf ~ ~ afl aftatl oUf !

QQf~ il (') tf~ at "3 :a(~ 'in}fJt at I

37

,!O''3o wr131 f~'ijTQtTTCJr ~ l1ftfar »ffd'RT 3 l>-I&raT ~~

~ ~ ll{Ttf ~ f?itfR'Ol ~ ~5~lG s-cr fZiJ)fT Hl , m3ataT CTa'H ~ ~?i f~1 B"H ~ war f~3UtJ:f til a~ fB3T I f~ H~ 'i[~ tit ~o tire, fuR ,hI aoITol om '3 CiQfu3l t!laa ~ O'8lla ~e-J feJ:r w ~ f~JarR nfeT :} I

fRtr af. ~ ~ CJfua"

sri:' feJJ ofu"3 j.f01;JTt!T ~1 ~~I'J{T "il:faT. ofu3nrfi..rt)ft

~ ctt3l aret 3 trcf fev oj's fql)fJo llrn ~ fa fm:r fuf3WH € ~ ~ ~l talel ~acl fiel:} I ir'UO 3 fa ijl'HlT' FJTtIO J=I}t a~ ul fe\]' ~ a13 ~l trm W "))far oc:tt 3 I l{W<!. ~ c,,: ~r, ,t~l~ Rel ~ fuu ~t ilftJ){i' til Ra'Bl)iji ~

1 R} ~ FiST A~ fRut 1741 m.-

2 ~cra3?iH'S (R HTlfl) RTf'UiJ rnur 1734 el

3 qxafqS'R ~fua fflUl orsY8' 1 7 51 ~1

4 a1:R~ '&FlO fifUl f&"~ 1769 m.

5 maHT ~ IJT~ R~ll ii! ia, 1 776 ~~

6 -aIi iiJ~ AAit))(t 'i~ll tlF.m 1790 el·

7 aJa_ fs8'R R\ft fl ..

_ RUl 1797 el.

8 su1t! ~ R~ fR~ ias 1803 el

9 fR\q R'Gta ~a fRutll5 I 821 el

.,3(') fRill i~11 ~all3111lI(p;[ FI~ fflUl 1843 it.

I 2 O!QHf3 fooe1il R'ala tI. 3'a' mUl 1877 m.

13 ua \{,A far. far~ fi:fur 117 S el

14 afcJ~e ll)' l{Gl'B .~r I!lfa mUf 1882 el -. .. 1' fio! f~i~ ii' if ~qj i~ ili~ SlHri ~·I

1841 ~;

31

1 J{t 010 ~~T (Ri!T fRW) -

m~ ;:m ~o Rf30!. ~ ~a"Oaoo ~R'O~ J:l0l3 l'J{lfe >if3 J=1'ijr l;fTgRT I Hr~QIT ~H R -3 ~~orr fRl:f ffi11,

'0 W!OfT ~ R"3 j ~dlT ftKlTBfIT I t.MJ Oll ~Fid'Tf3' 3ft:{ j::far3' R". tDit Ola I m;rr ~a QOH QlfQ f3'l1fT§r RCr BTffilT I

~$ ?i ~~ RIR BT~I '0 ~~~, R "3

II

~Tu a}~ ~'iJOl~ Ol~ itl QT l:{TBff' I eo !

2 a.raf~5'R (Sl ~fe6 fR'''ut )-

~~ RCJS ~Lf'~ f31)ftaT I fl.1 »ffi:Jq~ -ql 'laol aai

tJ~1 o[a u~~ JR ?iTa' I H~r ofuCJTR', O1Ta3() 013' letl

tfuar~ H5, ajCJ a~t! Fj', as, tiRo At t{H

CilO:e' on:toll,f-e~, 311 "0 oru<Jl ~ I 80 I

~ii"or i!e-fe;1 t7T'O ~13, 3<1> ift~ f~))i'a I fe~rc5' aarr~ l:!:~ 'F.Ilft= Rlij I

CIJ.~ ar2Er W5 Ri" »(01 RaJ I 1:!~ at~ liijT?) al -e13 ijaj' Issl trot tJaH RTC5'T ~ 013 ;i~ I al"O' :ed"R tn;l J.mT R'l:f alit

- = ..

tn1 ~'\Tal~ illl '\113' R~ uI, HB' nTH 8TH, i!!~ ijJ13 OlfJl

1841

3 i'At~B1O'HT (~: iRa fi::ful" fiao)

O'~ er ~ Rm twa 7) (Bat~T wi I ~RTqral OjCJ .. B' lfa CW'i lJTU BTfe& ijaJ ~fe»fT I lJTq ~~ 1.['.~ is, aor ~R wre*lT la~1 au'3 aJ~ ill real mwrre I 'fmf 'a.J.i 01' ~ qa'!, is 0lH're-

39

~3 It( fR~ ~~ 0: W~ 3~T ural'" n ~

tra'H W ~ tltt n ~»ri' 'tit} ii qra I ~~e I cnfow B1 R ar n C! a' Fi'or &13 331 ~i

~air ii~ fm:r B1 una 3f3l){T Ql'o f~TJi I :J~!) I fRlf ~~ mer W' ,;{or "0 CST~ \.IT)::( I

-.

B'6"l{ 3QTC[ ill){' ~aT wel ff!O R d3"O er~ I RQl3 tiel fB

tlaclW I R~ arcI Fi 'l{T3 I RfaR"aJ"3 f~'ij ft1~ I 15ir oT'Q1 R'" tOf3 gijJT~ I nTH tm') fa.JOTO treH t!1 for'03 m-rr~ I ~~tl fi:n:f fmf R! uJf3 ~Re ~ &il "0 81~ 1 ~~re"O ri;JEff nr ~~ tIr~ I ItfllO' tlaK ?)(:W 3~ fil·aror o~r ~ ~ I \(313' at{ aJ'O )){tf~ ~llfa, f~ RTtl, ij3 "0 R~ I a~~ T

H fR1:f a<r w >JiR CilaH f?i'3 ~H'~

- ..

~-l:!f~ R )fCf3T, »fll~ Rf3a]~ ~ ~»fTa ;:r~ I

tt iiel tr"'Er a.!~ ci ::t l)iTfE'l>f' I R >liT\.I '3fa»fT ¥~ ROrS 3OT~ I I aso I

'fR~1Jf m fJ::i'Ul ttl RB ~~ l)(1'-Q t f~u.r tTl ~er »f~ mut til ~fu lf6W·o "0 l:f'B, nu1'" fftur Rt:!T ~o ~t:S' It

B lffiniT t,{OlTF.! (w~ Ft'[u -;fe i"jS')-

a'~ Hn uftJ:J fl40tlTe ora I IfFJ'i,ij' R~T 3H fC)~T):J I '\ I AS -eRn H ~ctH llorre"iT I ~~ a1 UTq~ ~a){l'~t

~fi:fUf' R~"iT are OTJ.f· §gr~ I :tIii))ofOl:T~ RW 13){ UT~ I 9:3 I J1filOtl '31a fr~ 4.i citr,fT I Bar 30T ~~ f30 t!11)fT

~T;:t OfT OIf~l)fT nul'"}fT~ I Rf3a1'O »fyfcJP)it ),f~ ~~ 0715 I ct4 I

:I - ... u

40

4 ajafUWB~' '\0 (~fHur)

l(Tijo R CiQ' A~ n crn~ I 'Ol}f t!'CS foR fun ~ tral~

HTGT ,;to }n:fB~ W~ I tlloH'l;; aTKOT~ ";2 ))flo I Bt: ittIH *' ti ;:jT 03 ~H 3..'3 I &'lll (lWr~"9' ti[T Ii:' ~P3

f~ R~ HS (') iilO1~ ~e1 I CiOG'f?)fu fi!u fafu ~oWEll Bt Ha l:!~n R c«J~ tlti{TOT I 1:r;fOf i~ tt (r~ 1:ITQT

$"5 ~a ~T~ f3)){Ta1~ t"RJ l}IfRq~ &i ~ool BlOTt! I 40 ~-etl 0[ tt ~~i!? ~ aro1 I it q Bii tte ;f f<SoaT?)1

air3 l)o(113 f~~ sa ~tlr I 1;fi!? t!8 ~ oro~ fo3 ;fcrr I 1I9. om ~aJ ~H afd H~ ~loT I l.lOH ~f3 Fiat ~o~: 011nT

Fl3 Rl-fu(; ci itt! t!l~ "lH'18 ar,r 1J(J31 Hfu orltl 1.1I~ ~,~ fCffol1iT __iew- 3liJTij[iJ 1 ;:rcl~2 'o!~ 11i~~laT~

Eat fw »io;! 'Ofti' HgT I fOR feo tlTqFl'0I3 R- q8T I 90t

( 9. '\ ~j l)!fttlHT

l.(t5 liarwa l{~ ;:IT )f0Tit I feO' 30T 31&"CI~ ni~ STell f~T maO. ~ oi i~ trT~'t ora crt?) -aT ei fora g fRqTc5 f~ Ho ~ I!~ g flll)iTij I fa'(l)T 3OT,·c}J:f ftFif (I) f~wij ~ }:fa inT Hc5QTT I! ~l I f'3R fEs l!o" R~ ~TO Fie'T I'

e Clja iN ~ ('037) fRut §CI! ) .. _.

us Rf~a ~ fAiflil1 eE1 I Hli' Hsteo aa3iiT o~l-

~lHlo oH"CIel (l)alHT'O I ~ feo ffit ~ fIfe tt ~T3 I "'ts ~ar acrf3 aro aTHer ttT~ I ~ru ii01fe ~5R ~Tlii

ijfuo a&fu~ fRo iq'tij uTar I C!oa(J:J mJ6 tIc a(J~ WOI I 9t

,__-------

41

t!uat_q.; q-~ ci FTl m3'aTo ~Tl'~::iT 1 - ~

~ -=' 1,1'0 Ow B 0' UT,E'

:aB' tIC{, fRO tl'O tra~. '11::1([ »fQT(g" ;:ruTfe I ct~

~a ~l-·~~it 1I~"'"Gi I tJ':f w':[ ~f~ "<i5 ;:ra~ ))fa ))foB' afuoTR Ht.[ti'j, ~llPel ij~ 1.I:1"'~ I ct..c

Bfe ... A-.. ~ u t:

- ~8' '!to E(Qii ;:m3'Ta I l.1VO )){TO" ocr~ A'''-gTaft

ttl{1- R'tTT'" ... f

- ~ tf~iI J:1olTij I J:lRq_ f,;t!ljJT ftfH Dfe f/'il6 I ,,,

oro ~ l:iqao (j t1~ I Jj~ i£'<5' fOcR' () H~

'&J.lO ~1 CilltJ~ f'{3'lfT8' I 75 ~JEa?) ~ ~c~ ~Z? I <=ttl fu~n (j'a'H l! ~ao q-Q'8 I 0Cf~ Q'ti1TO l! ij"q ijfo 'ia~ tla ~a if ij~ arf~ I f30 ci e51tr. 'ij~a 301:fT~ r 'tl

!) RTQ Ras ~ t{'alJ0'-

STel fi:rij ! wa ~tRij l;fTBR ~ »o~ ~ un I

(@) ~lI$Q aoor feF!' RHTo crel13ll a'U lICJH our ~ I (l){) ~.(I)' B OlW fGa'OT I

(e) ara rn"i:i ,",If a ~ ""

- = "1: n Q R ~q Ii ~t! ~ ,;fa fc:m1 tiR3Ql

ti edt iI~OT I -

(R) f\rHT Claol, trtii~ t:rw ~i (j~, ~ f3"Gi~ f5}{~ a1rit

foat[(') "§ >J{~ Be' I iTer fRl1! tJ1Q ~l:frut iit ~ _ ' (~) iiW ;:1 ~~

(l){) 3HlC! ~d'3c;r

(e) liR~ Jf ~~ Cld'oT 1 ( R) qiS"' l;ff(!T 1

f:o 00l:fT~ i ~ ~ tJ~ our~, o}f fR; ""fu~ sill

qa H8" Cila?)l 1* ..

42

afd36iH

"fu:rr for bfi11~ fl.li orfiJ ))Ite ~t, fRts ;:1 ))ft!a8 ijfu3-).{Q1iIT;:T ;:1 f~>!iTf~1)fr Olaercl ~ ~ 3 WtJOgl afu3' -HaGlT;:T t!T fa~ ~-qa aftHorfH»fi f~~ tf18 ~ I ~il3oTHT lf~ 'a~'-'€R13 foTHTt 6'aRl tT FJHTA' ~ i OlHT;:r ))joa fstS ~ I ."ffi~ 50 liB' ~1l{ij83 uo rn~:' Olae-To I l-fT1 Gf3uoT}lT, ;;fGooTW ))ITft! I feu -afu30TH orB:' fgll OT~, WI i f8~, f~ e'T ~3a ~"uil c;;:r f~Wa' tT JiWtt~, I ~ at~ R"6 ~ fq' ciit ofu301l-{T F{l ~I:f~sr Ht ora ciif~~ fFi'ur-of~3 ouY ~ l)f;l~T iit!T 3'T ';:RH ofe' f~"

- =- ....

;:roo t!0tl ~Er I l-{~H tieT ~ far ))fOTc~l~ RBT f~~ fu7;i

t!l CJw.)T <iel-"G f5~<! ~5 {jij ~fuwo ~ \JO ui~ feC1T u~ llwe1a" a~e ~T Ol[ ;:RHll -e fOclc~a31 a'iIOOT fRl:fi (I)lB R~fta or13TfaT))(T f~~:' fer STeT o'e 815 fRUt sTel ttiI' fRUt ~1 ~l.l' fFful B'~l u..fuSTe fFiUl (')T5 I ~ Rsrt!T ~ fer f~ ofu30TH ~, CiI'!J f~RT f.lTfe~ feot ;:T ~1 fgf1:ft)fT ~ ~ 1.13 ";:f ~Q~T

- u -~

f<m3'o, u~~ 3 B51 ~~ f)f5tJ ~, ~ 3~ fE~:' t{3'13'

~eT a fu' reo! e' ~e ~P8T ~ll q,~o e1. 3~ gTE f31){Ta a~ ~l ;:w fFfur eT -afij3?;THT ;;rca I7ilfC!T a ~cn~ lPa fnR-ij

...

0T8' <is' ~l ~ ~T ~ I

Cil'S' afiJ30,fw){t fffiJ CIS' Cl ai'8t ~;lull){r »ffci3 ~ ~

- - - ..

OTaHfa )){()flra'l otit~ fit~:' crel ill ti~ fmf 5~t iiTUHiT el

- - ~

~fi1>fTel a'l31 ~, ~~t l(31l7if3 ffi:f3 ~ 'io3 ns, »fo~16TCJRl

l.J;rol HOT atlal ~ I e1=lf fRUl cS fsf~1)fI ft -

.. ..

'ia1 ))fS1H" )o(TRT im I feo ~ ~fu F1~ foRar

. -

feR 3 l){fqq ('; )Jf)'{5 0l1-fT~ I ~q ))JHS a~ ocr il,l:f lJT~ I' a~

43

fe~:' f~:' fu'q w Blf~-

'a~ ij ~5 "3 HBd" R~ I ~a re~R ~ oT){ 0 "6~ I 8~ I

~~:. fe~ ar"w R'~:. t!1)){" B3T 3 ~T8T3' ~R"a (5lq ~1 ~~c Ud' fm:t mqia feo' i; ~fu3 crera?iU't fifeT 'I fpel at'g ~ ~1 afu3oTfH!W ~1 R_;, ;H~ 5El ;rod'l ~ fa' @'R ~ lfH'" tlr 'f~ iftf)j.fT ;:tT~ 'fiB· for ~acr ~ fi:n:ft ~T ~ oTR ircJ(I) ~ ~g \ie Ho 1 feR aoci 1{31fC{)){T ~tf .. fmit By a~~l~T ,Cia3T ';j

J101l:!' FIT I ~ I feR o~ .. iiRtPCJl 1.1" Bl URal?:; ~Tmf(!~~:3

!::I =- , .....

~a~'Ttr 3" e';J~G ~el FJl:f3 ~:renlf3't ;:rild'l <fig FIT I f;:r~ fq

f5ilft){T ~-'fR1:f ii& ma zul qa I ij'3 ttOH ~J:Rl ijfu!-fa I'

fmt BT 3'l~ zrofurt.1' feiJ?>til' fa't]Q al!l u~ ~'sr tlt; ~arer ~ I 3~ fea?l'T ~ fot H tiel fi:pf ij cl al!l U'~T ~ '3i' ,~u ;:!~Cl' rra!-f 3:' tJf'33 ~BT ~ 3 ~~1 tl' ttl~o tI~ ~ I

~'Cil ;l atlo ajCl'arcl »fTS -e q_31,!8' ~, ~ ~ ;t ~~ ClfiJ30tH f~~ f8ft:f)){T faJ)){T ~ ~ ;:raal o~r fa' fi::p;f ~ *

. - ~

ua~ orij I »f3H l{H~ ~ Q]~ a('EI a BR'H a('Ei -e mii:30

~~'JOI

FrS -j:' llfiJW lima 310' fRtIl 'fIl ~ 'F{) Q]~ 31'6"E1llfaJ,u" (cttt8 81.) f~~ l..I'ofJfq ofJ3?irfi..rl)it W ~aut c{Ta' Rl I

»fTij' fScte uo-

~R R,:j:' ~ ~tffig ~ it la{Tlfel))fTtRl am ~ ~ OJ.~ f~ ii ~i (liT).{ R lifT CJ~ m i oT}{ ij ~Fu30T~ l)f'fe OTH O1:f, oTOT t10CilTd' <SrI ~fj.fFla3 ~T ii~g sri i~ trOH-l:!R"3«' f~ ft:., R fB1:(3~-

1. 2,:) 310 ie Wg ttl i 4 ~$ lJ.f'u'8l'e tRill ;:it qt

5 t(i;l~t t!W f~ qT

6 SC' U't,Jao1H' \Ja'OTt{ m"ul (l1

7 w~t 'OTa gar' orH afs H:' O!~ tfl a- qf~-RO'uf3 err 3 l){To~t '~i llaH L(_3ft( H· ,:!af3OlW, ST. R3tf fill{ m CiT 9 o~H' iRa f1!8T'A »~ 9lel J;!l:fT fsiUf W

1 0 t!R~t ~a ~l a o:n-r 'CiT 'q_).{ J!H"d'at a{ij' Ir

1 t fijl))fTa~;" 010 t:ll ~ O'H W '~a~ i<J qqrR' (I:( H"

U' -:I

1 2 t:!To~l ~miTfFNr u'!ol al R1'~ ij:'

11 3;~j grel Ol'Ot!TR il1 Bl ~ al ~1O(Y if ,~'tll!g lliQ;:r'

u -

H(I)l n::fUl til C(T

14 ~~t ata BAH til ~ fl:f~ .g~ fR'Uf ;il QT. ~ ~

A:' OJ • ."; = fTlf~ ;:(1 ql ~qi '91 f~l ~ I

t 5 trtt~t 'i{T~T ~ll tfB ig tl1 ar

16 ~g~t ~f}{3 faql A:' ar~,;ja w

1 7 R3Tatii ijjfe-~ 0I13T H QJ. ~ tJl ~ ('i1l{ CiT

1 8 l){QTa~t alOl:f t!a'~tiI tilT Rl3't! ~lJ cru~ aT 19 ~('i~f licE fR':fT 1{f3 OJ.~ ;:it ci OTH tilT

1 0 ~~t R FfTl:fl H:' Olaa~g fFlUr ttl CiT

21 feci\R~i 'l:[Cilf3' WaiT' ([~"ill -& oTH qT

[FO a.I~ 31~ HOIJvt ti?)T 120-121 (1884 81. )

fal 3:' ~lB ST~T J:!Ho fFfUf l.IZ~ ~5>Jii' e faR 3Til 5OltgT'O fRUf d'f0'30T}i1@ 'je f80! ; 7, 'Ofv30Tfi..r11{1 BT ~:.R0l50 aa ~ , ~a faH'8' faijq arafu 01 .. t( l:i~Tf8'~l ! feR 3' feSl~' fe~

4S

1 ))fTftr ar a a-r" t:i

-= ...

2 BRH af~

..

20 ofiJ30THl FfTl:/l Cil

2 I aiat:f t!3'T3):r A ~TtJ 22

23 aiff.R' ) .. r~ ~ lfTJ1 Ul:I'o 24 sr H(I)l n:f1J.( lITFJ l1l:l'0 ...

25 wfuaT -e ~tH~ s~~o i)fd

...

6f~ 011 HTBT

~

26 o1f~B 01'131

5 30l:(TiJ(I)THl o'i! 818 6 afJ~oTHr ~l.IT fB"Ul (I 024 ~rJ3j )

7 ofiJ3?)T).JT Uf(13Ttr m1.ll

...

8 tt- H A' WoOl

... -

9 l:f1'~RT J:1:;q'

27 l!1 a..r~ flfyHr t{i:iTF.r 2 8 qrof~5TR'-lfl;fT ftlu(

2 9 J..fJ~~T BR' QCO 011 J1Tcrl 30 a..!afll8TR'-Hol fRUl O1T 31 fa!}~ ijfQo R1.I3F.81

~

32 tJCi__tla \1ra~ ~~ ;iftIqT

33 QfoU3TlJ Rat!'

15 ofJ30THT BW fR~U,f 34 H~3: 1.13'l:Ow

1 - - ... I 90

1 6 f!. aJ 0l:J!jT 3 5 If. ~far ~ iil3'· CiT

17 Wtfl oJ3 ~1 (~t;! 5T5) 36 tJr81R tJTa BHaa J1Tf~ ~

18 a30HTg li~' il nTH

1 9 ~TNFIP.i hio~ 37 A'1 aTa ~FJ7~~.... h-.~ f';

fi ... .. - Ie ,<"""\ CfRa U1111 IPtT)

~R 3~.T tl~3' ~'O fRU( ill "8 ~ll 3' ~Q" afU3"oTij· 3

fAlf. 0I.\li f~~r a~ ara ~e~· ~tl~ R'Cif~ oreo t;!T ~lW5T

1 0 l:{T8"Rl lrtflRT

11 lJ.F.fi 30 ci"tr 8T 8"

12 fat}Cf ~~ (llHo fflur) 13 CJfiJ3311{T ~ fR"llf

46

or13T I fEA' \=?T f~ fulTaT '9Tt!1 i3rTti fRut (')T3' "@ ~ w. ftg()

_.. v

fs:r'Ur ;:it ~ 1 901 el ~~ oil3' Fll it fq fI'T?; iTel wfiJa ~ R~3"a

;. -

w. e01~3 f~Uf iJ'al ;:11 -e1 fq__lITl?~T tI>IfTaT ~~ 'eT HCP fHf8l)fT

Hli trtIT €t3TijT ~(Jcrt!o ~. amita fi:fur 'i11 Bl 5TfEaiol

~ - =

f~tJ Htl~ ~ I

aR'6iH~~-

(] ,2,3,) S1 ~ HTg-YTel -tt! W8 (1612-1715 ~.) fFor ~a1 1;(1511 ~r1:lH F.fTfE'o, f~~~To fAtrCil fm:f Rn I »iTlI i C!t:rinl ))fQ9~ 3 a..rFJ,~' 1{31 Ba'Q'T - ~l~Tfo o1W, ftfeancsT}f1. dl"tJ?iT}{T 3Hli ffi'iT. ;:jfu f~OJTR l)fTft 3· \.foOic ~ , .. f~r B ?it ~ fio

u

afiJ30T}f fl18B (10, -e ~"trT~E'l f~"ij', fForar"'e foe"ij' I tffu'& ofu3'i"

ara ~, B;:IT '3'OtfTiJ?iTHT ~ ~' feFt ara 3 w~ trr@"trr ~ fer ;t

= \ -

fe(J af~3 oiJi· CiHl~·W, flu ~R fiilR ~ W ~ STOll ~ I l:ITsRel

~f~t f~"ij' trcrH-~ ~ f3~· fcmr fat~, ~, fEY Fi'<i3 <n.~ wf~ 3~ ~!1 l){CJAT~TE mrB'3 ~fei)fT I fell 3"at feR otI7)T f~

- ... .

1::(TB}l -3 ~~T ~ RUtaa € Ff~3 4_3"'l:f iJO J fuR 31. tJTVa ~ ftJ f~ f8l:f3+ fIJi" ~~B f~"ij' l)iTeT>liT I

(4) well{fiJ8Ttr mW-fEiJ ~as:rltTo ~1'iJl-fe fmJ1 mraral Blffl HT fElt i) aIa :til BT l)iTfuJl-)fT 0115 -etQTffiiJ ~g" ~

- ..

50 ~ t! ~ 3d"i1){ W STl:fTQ~Te cit3'r 111l.la' feu

CJfu30T}{T ftm tit fcfQ3 1{wF~3' oiJl'" tieT I ij~ f~;:r tIl fs~ ~ fq arC! wfua ))oj~8 oaTO (oB~) ~i flo, ~ij~ ~~t reu ofu3 ~Rl, llf3010 1765 fu: f~"6 tf;l3 ~31 Hfa- ffi-I'e I ~a ftra flf~·

-.. -

feR l:fT W cst ');ftfe'5 ?)tJ]O' UfRQ" ~fe)){l I fio ofa3oT}f ~ ~3

..

f~"6 o~T ClTB 1752 fa: R3T ~, ~!. for fell FlH'" O..!~ wfC,Js

~~ mIll. FlO I

47

,

(5) ftl-ew fRur-feu ~tr fL/}fjTfa~t f~~:. Ji1:fl f~~~ro fj:yl;f Fit, if fir fR~i!?tlc w 81.131 ~ Rl I feR trl fli~Tor3 3 fmil ~ ~ ROJilf Ol:f~ ~l Oj~ RTr~ ~ lo)fuama 3' 'tiTLJeT ~3 ~1NaoTl-lT' ~ gel )){r~ nora urf5t),fT FJl I feR B'1 'ij'grc'

1765 fa: 'OTt?;r iifew I reFf afJa?)TI1 f~'ij' flli· ~ CireT J~r8 <JO'-'fRUf ft{':rH ~a ~t)iTij HTfu tfOTOOTijTfe, rll~ ~atIS oara iIT~ ~~ '~Fl ~ll~ 3('il:fTJ ffirJl~ I

);1 .:fcSRCJ OT~ 3T Htf3 ~ it )){lfu

.. -

(6) W'El' u~r fRur-f~ "orf~bfTgr f~C?l ~iJ5).f BTQ~~Tgr fi~ i!TiJlie Fll 3 Ol~ a1fij-~ fFfU( til ~ ~'1lln ~tJ fl:fc1ftJT

" c

faiJT m, fuRaOci feR W or fuf3JTFl f~q '~lIT fFlUf flf~T~T' Ola ~

l{fftJ ~ , l:iRl~5loTA € cta3T 3 fSN".,-r V, tlt! Cllq_ tll '5 l:t~ t1 tfT~5 f3rliTij Olm'aT llf~n?)f STEl ~tIT fJ:i'ur * fU8T~1 3 firo feR ~ llfuw 'afu30T).{T ~ftJ f~", f8futlfT ~ feiJ C('el u~"'-fsij f~~~ro JiO(3 fRlfi fH~ ~ f3l1fftJ orl:rT 111 3 f~ til ~l r~ Frl for "JO af~l3 BT ';!F.R.'l Bel ~el (it ~el II ~Te aT ij 01:; wfus f~~·5 ~ feaT RT I <!e ~T5 afuaOTH "f~~ feu ;8 ~tle ft

,)f0l3 ae FTC'), ~ Hue] ~E'~To fRl:i 110 fwOT tiJ~FT; ofu~ HOW~T BT trfuST f~tlTo f3')j.fTij ql3'T I '§TT: ~SHI r~U[ 3" fuot el faTe3'l 14t'Rl j, ~Tel C!f~a fRUf ltsl f8l::fi?T ~ I aTolla3T4 ~crtrJ R'11.ftT"fg~ tJ0-~~T fRUJ, '~JTH fRUl, ?'fuB FFfur, ETF.fa f~r. "GfoiJ fRUf I t'fl:~IliT ~ fl2'~t DR fL[~Tful'l1T 3; ~Te l~rH3 lPn or131

3 fGO alrl Fitr-f~BTa HaIij' CIJ.~ RTf~~ :ell{~10011~ 0'8 afu3'(iTH BT 1:fa~T fe~t ul fgfl:(nF I 1JT21 ~HO fR'U{ 1;. f~fl:/h1T ~ f~ f~11 f~-e 1800 aftl3' RON BT, (iTS iJl fE'CJ fqiJT ~ - f~ fcru FIv3 feoi ktr f3))jTCJ tife»fT, fuu B <i! oriSi Ff~6~ oul· tlTut'l~j,

48

~;l o~ fi.mt!1 ~,"fuR· -el 8~ 3' 3Bl fe'35T o~6 ~ ftf feR RTa ~ FJT$ ~ '~o' 3 1{H'feor Hoe' lijttt ~ I·, ~ ilC{ ~ fur >icrl'3tl-1T OT8' fi·u;:a- TIll" fR'~ (am~ 1780 fa.·) "6 'afJ301J-fT I "ilcra f5fi:{tj,fT ~~ l.la fe3(')T otJl~ , feR~ »f3 frre

""

»{Tel C},q "tRBl ~ fCi fun ~e-l 0l6tfl:tF.J fRill ~ f'sft:PJfr-ij for srel

~Ra M~ ftao ~ fLJ31 FIT -

cfifq t!T3 ~lJ1 fifur ~ iiel ~"f3 ~~3'1:13 l:I'5TQf fRut ~al:-e, l.ra~TOoft "J1la -el orfs ~ etJ O1Talt.J ouoOlH ~ Wor fmA~l){T, q<n-r tit! f~o ~iJ}{e Cf~nm a.r~ if' f311B q3a Ojom:iR frfur f8l:fTfeiijT ~ I'

QT~.f~ H,:r~ € -as- (')T5 feR f~tJ orel ~Tq U(T,i ii~ fER il~ tiel reoCifTD OiJl:. ac ~t!T' feel 01.8 iia ~1 ~ f~ feR f~tr erel Ul~~t :3 }7{Ha' . ft!3 U(') ;l fefauTFlq L(~~; ~~"8 iJ(') I

(7) «<J3T l.IOH "f!}fTOij[-reIl t!T 'tfH '!W6Q1' nT ~Qij 1.{fRtl' ~ I ua Ffdl 'UQHI2HTQat' ~ tt liQT30 d'"EJ-f~:Ji f~tJ »ifa3 ~ I feu ~T03Cl f~~ ~ 3 fool ~ f~E~TO fim:er fsfl;(tl-IT

~f~I)iT ~ , f~ ~ ~ 'l){ful1fT, 112 ~o VQ I ~~1 ~~1 f~ ~ fq fR~ ~ mJ l1Rata wij f~FI3'Ta Rfv3 f~Q'1l){fiB 5 I ))ro~~ ~~~ l)ffql){T f~tI .ar,t 1.{~q 3 fo~ $a R~ J!~it ~ij 1!J.i ~ feR '3~ fu~ 8CW ~ ~ f~ 0-tJJ)T ~ fi.{RB:~ tJl ~ el cr~ '~i 176 5 ~1: ~ 8'aT wai ;It ;;raT "rai~ f~i:' f~ are1 I ;:it,,?) 1l~' 'ff~ ~&fl aiTc')T ~,Wf f~tJ f~tJ ij~ oH~(! ~loul'" trel !

( a) ~ ~Sf fRui-_tlc ~~))jt ~~~Jf!J sT~l .).1(')1 fRw itl f

"

;1 eA' \{avt ~i~ s:t'i 3: ~"2" FJo I ~ Q, ~:RT fllUl ~1~ Rile' ~ fl!oJfHful,p fa. ~ w- em ma ~ ~f"l.J 4,;1; ~~3J1~ ~ AT ~

J

r. f«R Rtf" R: iw fRUr «'S'S ~1 fo~ ora ~ 'JO I Jl: trw mUl ~ eut~ 1783 ~ ~ I feR 3· lloarc ~ fq gre1 ~FJT fRur ttl &fe'<J of'i130TlfF >lf3'TCJ~l Rm ~ lJf3 f,~ ff)f\:t»(T I

..

(9, 10 ) 5'~111'f<Ja fl1"ut-f-eu R WI:f1 BY fg1:f1'al Al ftR~

8'E1 aTH ~~ ~ CIl~ 111fJ~o Blr"1it ~o~jT~t t"'Rl>J.1T, feu fmfeT ~ I R RTtfl ~T fs\:fC WH 1791 fs: fQU' tttBT ~ ll"a fuiL fel=f fi;\l ore} ~To ~q UlTi de I f~ l!R3«' f~~ 'of~O'Ht 3 ·~T).{i' -e o\lo'~t U5 ftrot f~ fJll:f-HOWBf t!' fnau<! ~ I S"e'l r:f3~ fSUf ,,1 "5 feR w" all qs- Rt7<i oro 113'Ll 'R~ f~

• -. - - Q:'

f~ 31

(1 I ) crftEoT}{T RftJtrQ1o~t w- f~ (')' l){W fe3T ~ '3 feu QijOT 3al3 o30~8l f~ '~g' l)fOtJ «'Qci ,;ffCT3' ~, f~ BT a:03"' h Rl, a-fu ('if]" ~ ~ >liTH '30 "3 '9aI'3' o3'5T~51' B' ~3" 3'~1 ).f'Ol fRuc ~ H'fO"l)iT "iltw ft uo J:lTfi!t' ~1 JI03 fRur ,,1 i; f~l H fOPl{T(')l 113 fl:fUl 'ill ~ fLl3" A'O I

(1:2) tfa'3" ~o'EH~"J a(tJ~-f'CU 'Har~e ar"tJ' aJil wfua 7)'8 Ho'!S cil3' iJi'tJ' ft lJ'a 'la'~ feu O"Jl~ , fuR ~ iffiT >lifql1o{t fEll HUlCf'8 "€ I1o{~Ta RCJI!8u Bl f~titT~ ~ ;i ~ t i'lHO'tf 3 f~Ho't! ))fTfe ~·3T ~ }.flO' ii Llfel 'feu OJ",! f~ c5

..

f~~T feu U3T oul' I ua l{R3Cif f~ arel ~ 'eR ara~t B1

Hfuw 3 Fi'~3 un I 'CIlO'aJlBl1fJ3JlT'l1 'eRn 'ij'~a ij"ij " U;~ e i f~I1iT ~--

'tl3q 'liR R8ijJa ci (ilw I Ji9 aRn lf6'03' ;:m c1crr liel 3..ij~, is, 1l~1 so I ;a~ e'R' ~o~fR fl:raHf~ I' 'e"if !ll qfcr"QfHJ liaHRij, ij'tt ijar ~fo sart'3 awe I' 'aja' ajf~~ eij afu ;:tr8 I \?q~f3 t[f~ iU Il~ I~

50

feor $ ~ 'p'!~J)ft 'OT~ a(~ 3"tl'et ~ fHgr&"arat fR31 ofta'l ~

~ ... I ..

'OTa lJ{l.Io tl \:fT5R tloT ~f3ljJ all m3d1a aTtfT

-::r - II» -=... . ..

~'t!R q,ll Rf3~0 e ~fil ~Tt!R $l~ 1{CTC ufo RaT I'

fe~j arB! -jJ. traotG ~, tRI1F.J Cijo .. >JiTLl »f;17TT nul· III ftN ff&~, ftrU 3T fcnf l{Hl fm:r BT ~l fat){To ~ 110IET ~ I

fe~ o[{f B »r3 f~~ f~Cil HOT ~, i1 f~ fHRP.ir B A>f~ arl3l

arel 8QTEl ~ I fBUJ >J.fOETR C«I'e' ~ -

.(')~~ F.il~ ,;reTell fH 5~ fif5-R CJlqij" Wl:f

FI~T P.i~ \JTE{1 fJ.f8\ Bt! ~ l)ffirWtf I l:fTR l!TCJl Hu ~8. ii1T BTl:f f'OaTO

'iiTil aJrr qT \fT8'RT, 'il13fu ff3a tJ'orro

~fiJ ~T sog Oje! ~ orrJ~, ETR dJ.r~t! fJl-IltJ 63fiJ' ~~ Rf30I~ orl, ~EtiJ ))fR3 B~ otil I'

fe\]" ar~ 3t RI.JF.JC ~ for f~R ~ f8'cfe ~Tgr clel ~looRl f~ C{~1 ft I ~;:t: feA' Bl ~~Rq, faR ~0'3'O JlI=rfor 3" af~ 3 ))fwfaa

.. ..

~. ~Ji' f& IR 9TR f~g~ Ful'mal Be w ~l:C ~l ~ I

f2'R f~~ 'l:t'SR' Hfuw' ~ if! )J.(Te u'O ~'OT f~~ ;l ST~oT 3" Rfl{C l",ffcB ~ ~ Fm!itl Ei~a tl~'eH1s1'~ ~ ~ thi 1.fgT~ ~o "llS' Rat feR RTij a(tJ ~ Flf3aJot 0'5 REfftT3 - aoo'O; HnTRS

"AHfS'niF ~ Lla ~TR3~ fE'e" feiiuT 3"Jl~ , -

(13) or~l o'if s:J3 f~T5 fRW 8T~a1 aa- ~~" f~E~t'O Ro ~ Rfa ll~la ~ :'HT~ ~e I f~i 'fR1:fll{9'TClo' f~-e IltJ C{TSR t!1 ~3f3 OJTC!1 ~ ~ fR1:f \lfa30 ~ l{aTC «ot1 ~ ,

(14) ar~T l!Ha fRUl tR~ wfua' ~ ).fDa FrO t fuot l1:flBRJ tfwfi::raT' f~B 1:[f~ -e r~gi;J ij_!e >ifelo Cl13 uo I fiiJ tffu5 tlfue- SOTOH 18 63 e1: f~tJ Sf\r>iT FIT I

(15) 9Tel ~IJ fRut af"63 'l:(lSFlT F.r301. »1l{CilTfi33 ~ 3 18 7 6 el tl fc«J3' ~ I

51

~1-

ftl~!. 3~ fenT lit20i af~3(iTfi.ftlit ~ uro t!J R:a'q ~, l)fRT

. "

~q.ij ti'er-fcsl:fa 1:fQarrlT ~))fQTCJ ilerrel)fT ~ I sPEl c5-e BT5"3

sTEl l{filETB f~fur ~Tg l..J..1;31n -afu301H )Jjflr§ »{cSt!1:!o 8TCI1 f~ij fu"j- o(q1 fRUt ~ ur~~ n·rg Flo I

ile't Burr fHUl ~~Tf!l ~J11 fFfue ~t8T -afU3(i1}{1 ))oIRt er~ artS f~UJ ;:r1 t!1 wreaal r~~ tre l:rait 3~ @3Tftp~T Fill '5ri

.. ... -

fw' ~ ~flJaG ~Q8 crul fHH1J ~l(I fRue ~lH -afuao1H BTl;f6;fI

.. =

faR R):;L O]MO~ firlta' UfaTi tJ'R FIl, feR t!T fe,rClTllll 764 ~l t!l

~8 fRcf -a~i=I BTfu~Ql »fr~3Ro (0": 6124) f~-e 'lifl:1}){3 ~ ~ an.rl fur: aa3-5 fRW itl ))f~3lla' ~lfC5~ lJTR Rl, fuR t!f ~3ToT 91El ~q16 fRUT m "5 ala' Rl I )',!Rf f~ l1TO ~.~ ~ 'tffil1 J!HT6aT (t[H J!Waat) m RVla fFI'ur ;:ft ~ R\Jrfua- aa~ l{atmr 0l;3T 11l h:fAt ~ f~'i· i~ ~ ;,fiq))fTfu fe3 \In I eJlEl 11 q f~1.tr ~T8T "I:fT~ JaCif ))fT\.fi tl'lJ=t lle ~,- fi:str3 l:IO~ "3~ fg~ ~ I

STott \ittrt gull';{t f~v g~l)Jii ijJEl>J.rT Q7) I

.Rtf tlaH rAw ~ Qfql~ "5 ~ f~ ~l llvl trOH ~tf f51:fl Rl fm 3~i R3" rifIr fJiUl farij3 'fRUl H3 RRt(I'Q OI.\=(' it!'it!l f~ ~ I ~1?i i:J~or U~ ~i feat j; 'BT»8" ar60 t1 'It.s. out.

" ..

RH'81 m I

'afu3"?;Tli,'fmf-R1fJ3 t" f~jg ))far do I ~ W l)ffq~o ~t!r :t far ffiur FiRfct31, fJ:fw Riu 3 fFiulT ~ Jia":3Q 'l'at{la UFI'31 '&" ~lffi ~'e fE(5j 'el 'Vg fiAT 0 I

. ..

iJo~~ 1 9 7 .. 1.~, fRu.r l.lBH

S2

afiJ~l ~ fiel fA~):faT ~~ q"Ti!(1 li: ~ ar ~ I

( 't) Ulij3?)'H' , ~ ~ BT8'

''''.~~''~'~'~~''~'~'~l'~·''';''~'tk''~~''~~''ft;'·~~''~'''''''''' .... ,,"

~cn2 1l1) J.f~ J:! tlTU I ora reRoTn l.l~'" ir':{ tlr1.J. I cr , n&IS qij H61 1.J.o ~Tf{,' '))(-eij fR~~ ~o oufu f\:13' wFe cr1~ lim tiEl ~~ HTn , aw JJ~ ajij fua- f;:s ori') I ~ , McNr JW& 1l~ ijfiJOTR , qlo~n ~T R t ufo f1T~ ,

ftn5 11 ~ij;:r €or qaTfe I R fRlt l)f).f0l.!aT Hfu ;:rrre , ~ , tlfv ~H ora tm:r 11' tJTafu , f~m Ci~ licit OT~ '3T'CfiJ , ?'i !2l:r J{ Cf3 fi \iel I tJO')f Han ofu tIT~fu Afe , 8 ,

i~8"T$TtJ

~ 'ij ,qUT cnm ;ft, ~aF.Jo CiTro Jiij J>flm , ~~ ~)fCJT 't:HJR cmt, ~ ~fu mla-rfu , 4 , SiT a]~ ~le

310 au fr Hu~, R?iu 3'B ! ft3'3 ~Tfu,

- - -

fOQa.r~, R~e, ij}'6F.nft?', iWq:' afu mfS'Tfe , e ,

~u~l

h a"Q f3tr Ole '3 l.la I 3'fa- ~'f3 ftriJ fOOf}{ @~~ I

. - - -

urfer usfa ~>ijTlHi l){3Ot:rlHl , lira ijfJti~ fH@~ itt; Uf2' ST51 I ~

. - -

~R6 ilJ a[cr til w(')g, })fru?) ~ar ~ij CiTa I'M;~ ,

ai-r a)f ))j"~o R SiJ~ I aT~;:nrr~ ~H A" q~Q. It' ;1 ,fRl{ a.I6 trcrliJO '((1 WriJ , trCJ:fO' Cia a!"ll ;::rl t){TfJ I ~ Rij" onHi ft7J;mro I 3'10 t{~"sc=rOTa ~tJlo t I

mtB J!c5 cqa fila' ftJ3 sTfe" fijplfTo F.r~ 0]'6 JIc5 J!OTfe I

i=i HH RTCf '13 qfa ~3 I (iii ilT l.l;j' 1\nJrijfJ J1'1iI , 'to I

if ~ t:mo 'l?io orl wfiI, at ~ f~'11a IioiJ fa3 81ft! I

Hell ill OJ.'ij til ~l) I feR if' itr (') iuq H'O I ct ~ ,

54

- -_ ---- .. -- ,-----

~~~~

~rq RJ ~~ afftt! fflur Hl

€mfr

1{1lO C{~ ~ 8TE ;:ft, Cfl~ ~ J.ifu

il90 ClaH tel;;far~: ~ m ?rr:it~ jjfJ I'll 09 '8TS r ~lf _ '1.(';', fRtr qaw ~ e'ij' r

?iT}{ t?T7> ~o fao, ~ftJ 1') l)f7) ffi~ 8g I ~ I

~tret

1{'3U Cil'l5 FJf3Har '0 w~fJ I ~ra ~\J ~iJ' ~~fu I Rf3Rar tritE <ifa fu3 i"S'~fu I elu+ ttot otta (') tRfu I ::I I afa iUPlnS ~3 ~~~ftJ I Clfa jN'e m"tu tlHl.Ifa iJT~fCJ I fodQ6 -efl:f 0 tlrfR 'ij~~fu I Ii ~~~ ~fu I 8 I

mt;:r taPtl'o me ;qafr,r ~ W'a' I ~ ci ~ ?;T ~1.fij <J'1:r I

JNt! R '0 fc5;?:~ Rh=r I lit,~ rHti ~ ~aH' .ttilltflS I 4 I

tiuO' tll{~ ~ ~.~ H6 Hfu wafc1 8'

faR i;p fcm· ))f9fST, lW aci"fu faR tim r ;J I

cat~ ~e Cill f~ll J!o al.t I am sT3' ci RHR_Q ~t11 M l)f'ijj 'ij~a t!l~ I Hi'Ho ~ iTRo ij~'ffi I ~ I

ilfa feRoTo l.lf~~ ~re ~u I ~rfiJ~i ,fqC') )t(~ (5 irofu II

0;:3'0, .. eli lifa "5 8~ I ijif~"t! fRut ml8 f3il -eu I

ma f3lWo ~~~1 tlO tre I wo §a C{laa~ UrJ or~ , t I

~ilijT

Hua ~0Cl ci1 rna \l~, '8u gQfT~fu mrn I

a~ aifie fR"u( B"Tl$ til, fGa fGa ~fe tm HaC') , t I -ellel

~al m<lfC') H5 nfu w~fu' oftr3 faOT \.l!fTt ~dT~fu I

..

l1fJT llfuo ~ '5~rq I o1fet! fRW 'itH aa l:!~ro I ~o I

'"

wfe iG if l)fT;rl~ l:f"atf3 I ft! .. ai\ ~fo ~'J faR 1./\m3 I

fml ufe ~ a-afu ottl I cifol)f1liB "0 -e~fu R'O I

ttl iG C{T ljw CfTfe , atfi::j'e fRu[ tiel ttH 51fe I CJ. Ci. , fAt! ~fe fan -guo ;=i f~afu , )tfT~d W~3 tlnH H~ I

W~ ~fafe at ~ ere &e5fu I 'ittl 3ll 3' ci FI9 fo~sfO lct~1 'ROOt

cluff .-e~t. ~0(3 aQ, tJ10t ~nfiJ aa aTtrell .t'3C5 0'13 Clare, '0 ~l:f lJT~fu ws. -nll ctS I ~ua"

trR~"~ 010 (')Ul~ €~u1. 9'cS if a ;f l:fTfe ,

-. ....

O(fu cilfei~ fFiU[ BTa til, f3FI C(T iii[ (') faw~ I ~B ,

~l.fel

cS~ ttT~ if mIf 7)T~ I fan fll! tl;t 1{R't! 1l1:l''i I

faa '6ftffitR Bfq~ 'H ii~ftJ I C{ra3o ,.nf fan k ';! ~fu I~~

~ij((;1 Clfa ~ CfTtf fa'al1'6fu , fq_<n .f311 ;:tOH li llaH 1ln1r-ai'u ora Wo ;l LiT~fu orui I ciifei~ nfur f3FI ~a ~3 'OT(Jl I ~e I

_--

57

B ~'6ao ~ HI'JiI '! CfT~fJ I fao QjoF.lSt? i:it(o 'ii orrlffiJ I

~GJT orar Jlof~ f~ 51ft? I l!oC! 515 ! R iJ}fl.!fu' wre I 't!> I ~R firot ;l iiltt fi:ttri I ~c alE f~Q Cii[ lit:{ l.lri I

f3)){TOJT ~Fr3' OIfU<! 1f ~a I fife> f3t;{ l'JfIl.l(l;l~;:r ~ tJ~ I Clt I

- ~ ..

I){f~ ~ ()fd' -e~fu BY?) I ii ?ifJ llT~f\J t?aarfu W'O I

al030 qaT ~" H?i ?iiJl" 5l~fu I Ff3 fmr ~ ~aT l)fgr~fu J ctt fefer t1))iT fua if HTli I Hut ~~fJ f3R ~ aTg I

~ - -

ara crT f?ft!T msfu 0 «'0 • ~c?i era iffor fei lila I ~o ,

- - ,

~JaT

aT5Cil on:flJ O'f~ ;l 5'5 C{f aofiJ ~l.lTa I

Of~ ciif~tf fAUl e5TS til, ialfiJ ooOf iJtlT'O I ~'\ ~~~ rae ~ '! lRfu I ~R~T ti)j.(Ta fJ1l:f;:j. w~fiJ

1.lO feR3l fmt %u SOfT~fiJ I o'mfe rAUl ~~ fRl:f 0 YT~f\J I ~~I

... - -

iIJij ~rslJl * aIJc1 ~ Hre I li$ 3~iJl ;:JToiJ Rre

- -

qra ci ifi' ))i~a fi:r~ worfJ I oT3) Hfe 3;J ~fe oiijffij I ~~ I

-e.J6T

naTO ~fe QTiJO f60fu, oatO Ffut ~ 1:f\fu

~ tJ.R~ if si~l~ 3'~ul ri Cilijl'f~ I :'t9 I

Riw

ij OlB ~~ Ii ~ ci \!?) ~ao ~ ·fa~ i! f8'l1-fT~ I

~ U~ H& $ (')Uf f30, R (')OqT3a S'1~ g .. Hr~

·at 150 ll1ilH tJT){ ea~. ft!<5 ora uHRfv. H ~l:f 1.lT~ .I ))fl~ w~o tittJ f~a~, VI}f orl FJetitl!o jco 1fT~ I~~I

~iJaT

~cr CfT8Or**' til tfTo~, l:fP.iCil ~~fu orfiJ ,

1;fSQ( ~1:flij?f;;z grS titt 1:fTBOI' ~tffij 3ifJ I ~e I

*a.r~ ~1 feR3J ~ iare ~T51 *'*'~5a3, tt03T

58

tIlIe1

~TSRt Hre ~ fie' f3))iTijt I 1fT5flT ~re s;l flfe ~ I C(Tl?RT Rfe ii'1 ii~ H1a I l:f'MW fife soW Ol~ w!, ~!) I $SllT Fife HY?i -H f3»{Tci( I l:fT8'RT fi I.rafu .. »{T .~ EJTffi 1 ~mrr Fife ~oft! .. Rfc f3l){Tai 1l:fTC5RT fife O'H W3 'STijj I ~t I 1:!Te5Rl R S"Gl flS 8Tft! I 1f18Rl Rfe wcr lifJ 1:(ff'u I

l:fT5RT Rfe foOtl'O Ii tfT8 I l:fT8RT Hf~ ~'RG ii arrg I ~~ I ~5RT fif~ oT}f tJl( ora I l:(TSR' 'Fif8 Hi. ua ~ .. I

1:f1'SW Hre oTH fR~' ;l~fu I l;lT5AT Fife q~ ~ 3;Jfu I ae I

'=f18W ilfe ~ 'ij'SfJ -aJar Il:fTSRT R ~ Off ~ h I

l:{Tm:t' Rfe F.I~uor~ wa I ~T8HT Ate ~ ~ H'a I a' ,

~ua'

~ul f~a hiOlT5 otT, f~ qafJ n cife I

i{O lJoS3 Hi s~~ -at, f3 .. ~ ~ H'" Rre I a~ I

;fuit

Roo i~ ws ! f~ RTtJ! ~OOlc qal~~)){Ttli O'tll ;a -sao f~ aoo orol{t:. I ~Tfua.Ii C{1 till.( n~T(t.\ I as , trefif ~ffar ~~fti' i{Ti.I , ~Oq 'fuf ~ w~ gTit I J1'(f Sll:f 11 e-a 8~:' I \fi!" fRui f3R )£ct3 QOT~~ , ~8 I

~H;e '5;l m:t31 R"';:J I tIl){T(J ~l)iTo UQ n~3 ~T~ I

;~T Sllf "II -qtf Ue5T3TI -as' ~T8l1' 2<8 )t{J:J'a g~ "l'3T I all I ;§uoT

~it OTaOlT l:fTffilT, nrral omu n t1re I

l:{lQ ~fe AS fH~"a1, ~u J.IO<'> ~ ~fe I ~E I

~o ~·"RT ara n1 OTT ~ -R tiel fR~ 'eT ~C1 ~fe,jio Ho' \ife ;JT~, f3R ~1 ~; ijal ~Cf ii H51,. fmf cjfe 'it1~ fuR cit ;:m mill

S9~

,

fua' fa?) '!frel cf~ BT~ til afp.:)).fT, ':a arala fo~Tt! ! fi:p:ft

~3: "§ OI~ CilcrH 0105 ;:rfar ~o 7'

3tf 'a.!~ alf€rE fRul ClfJ>'li' :- tl HaT fmt ~~OJT R 1:fTcm cr1' acn~ iiot l[3ifs (') cram I »(3 mil B~ ij~ f3~ liwaonl ~q 113) HRT<!l·otir tI'~~ I ti~3' tJfU Hl~~ HiJ3 trl-H:1 ()iJl~ ffi!t ~ ;j Jlor ~Jtl 0J.a Rafe- lit' fi:1~'ft! (iOl-f faftJll1T, se~, ~01' otit 'gT~ I arT~1. 3~ ~;:JT, >li~',q31 ~f~ &, fRo1 tar ~~ ()TUl I ~ itl aT<:JHe >licIT aceT ?>rul I 'R ciel fRtf

~ -

a.!~ err ~Rl R reao'f!,{f 'EH:!l)fT B ~§ (1)' »f'~Rl I

2)f'3 »{T3HT ~u a.r~ ~ I 'R HaT fffl:! (jl1l, Ff ~Fr30T ?i ~Rl l)f3 Ha f'A'1:t '8 fim' €tR;raT 8Tf~T t>l3 E~'l H?il ~T till){ ()TrS ~ar ciw I ~Rat €o ~ S51~R3 ii~;3 -HuttraCfT t1 H"-5~

- . - - - =

val f(')~ 3'~ lJif}(3' 31 fa~ rlfe ;=rrtrl ft I far~';:j dTo O'Z)Of

- ... - --~

FflfiJa i~l BY a~i5 ft - 1'f ~3 tf3RTfe LJRfa§' llWfa ,

.~3' ora Ff _~~,' 'alar 5~ R ere "

~aH \laKRa ~ wfe Ol~ OfT ))i1l:f~T ~, ~ fR~ HaT -a;i n;R ~ 3H1C! tit~~ >Jf3 ()R~Ta ~~'~¢1 ll{t1'ill ~ ~H:aJ~ HTR 1:frfe>Ht

- ...' =

'3 3}{T~ f'e'~ ftlilT ~ I a.r~ ar 't{';iQ ~, ;:r ~El ~ HoT iiRl ~ot

etroT "3 traaT3' croR11 l)f3 Ha l.fTFi~ aJ.l~ ~~dfT, Ii Feo! 'EfiIoT ~ (')' l·f~aTT I -;l Rf3' Rf3' (iCJ A~arr R f~Tl.2 'd~QTT I

1>i3 tl5ft lJT'i'e ET I)fc~ f~~ ~ ;:j fiJ"~ fR~el~ 1 R CfTC5R

60

3 ~D mRlo1 gQl1 ~ , ~ H~ f~f~ l){3 ~ }!R'SWo ij~fo oi ~l fR1:f f~~ ~Ut'l ?><Jl~ I for~'"H d'iiif BT~' f~ 3 ~R, H f~ci~ ;:tj H - ~ ~ ~{lU).{~ "3W&: lJ1~ l).!3 }!fR ~T~ f3'R UTR~ ;:r,! lJT~er ).Wt uf3>l1' ~ ~ f~~~ 3HT~ l1i3 OI~ HlF{ 1:fT~, 3RT CfO'ao ~ I Q,l~

..

orr »fT~·~ I

))fa ~~ qllT3' a~ l!U'3~ 0' <J~ , ll{"acr ~~ ;:J(iH tl..TiJ~

~ ij~ QH" "ij~P; ~a~~ f3i ~;jH~ ~<JT, () ~tI ~f~)}{T, 0 oIo)f1:f ~fe»{T I -at e"iJ ~U1-lG nul:' H5C!' ;:jd] I f3'l! ~J}{G ~ W?i or W I e~ ~l~' ;!3 a1 ~o ~~~' ~ I 5~1 tlTOJT ~Q (I)"Jl~ -e<!'1 OfCJ3 ;:rrorT ~R3 lJTelBl ~, C!<J3J <Jr~ f(')a5P.t ~ I

- "'))f3u RT f;F.IO ttl >JiT1l:t»fl tI €tit ! ~gl feaTe'Rl ~3 'as»{3

_ ~»(TBFI1 "§ ~~ ~TiJH~ "t!>I-ITe il8 glif Ol~ t!T?> ~a 3f 91 ~R ~ ;~ G5;arafo ~<Jr ~3T I ~ fe-all CIlWe-1 fR"d eli 51~ Rre{ l{WE ~~T~ 31 ~ aT mt Ol~T ~rt! G8t!T ~ ~;l ~p.l ~~ RH'O ~ I foI~1! O!~ ~ it fR~ ~, fJ:l~ or~ FlH'o ~ I

"Ola R ;1 dla~u'@R fe~~T~ I

~~1 aft R~~ ~ HTt l{3l:J CIl~ f?m~ t'

;:j iie1 am"'el at a>it:f <1~ij[T I Oltt. itT ~~, Rf3 m3 afo )-f~ I H~aJT ,:j fO<JT~ ~~orr I

. n{3 fRtf j; ~Jlt!' 5' ;:i ufua orf3 ~~ ~~, ~ ~ feRC'iT(I)

OTa I ~ tJl.l ; 11Tt! tr;f ~~~ l1i3 ~3G Cila 1)){'3 ;11!~o ttti, 3i ;:ttl- tfTU ~11'){i liit \.;~:~~r l..J;[ I '§faar3 5~"3 fu~ Et(t! ~~T~ ~~ - 3f ifT~, H~ ~ci, Ra~ !=,!i l.!~'" »fat!'ij lJT~ -at l1-{Yt,f¢1 fcrc3 ?i tfT~ I tla -e ufua f~ ~ 3t orfa llo -q~, it Cia ;:II! 3 t{fU i~· 1,S" I tiS ~f~ us1 C!~ f~<l -aT R -e~ af~aTFf oT5, »f~

ufua Rare ~T8 ~r3 Cia , it i e~ au3' aw~OJT, R ~ij 31 'it( OTfs l1-{~ »faT 91 ll\f· ?)'fs '6~J I

61

lli3 ,:r RiJrq )ijT~o 31 &:"'3"1 1.{qT'O tr l{RT~ ~~. I crcJ~ f3llild' tr..W~l >Ii~ l:IT8R ~ Fi'e ~ ))f?>i' ll~'" ll~~, ~~~ llioBTR q~ I fRl:ff i; tfRT~ l:f~~ I f'E!R ef fpat CjTfe'" U~ ~3 fu3aT ~ 51

t{tf~ i - =

))f3 lltTT, »f~W, Cl'OH f~~, q31 ~15~1, fAfo tal ~~T

..

R ~ ;rOll crT lJali ~ I )}(3 orf5~cn f~tJ OjeJ':!.'Ol el l{~T(') ~ I

llat ~ar )){Tli »fTt.J~r'-~e D, >l-feraEIG aT ~TC! ~ I ;l afsBar HfJ 010 ct' au15 HimT J1 fQ\1,r$ i1~atT I »f3 ~o3 (fifs fl-Igar R

-= - - -

l!,iOfT I @R~ ~e- 1!0Ta u;f l:!q3 oul~ <ie', lfCfl3 011 lJ~~l oT~

~ I 3TH dfo ciT tUl1)J.(T I

a.ra-(QoT l:!orf3 ?)Jl B'Q ~lf~ ije !.iOTo I

~ aTflie fR"w 1:fTSW orf8 Hfu ('PH llt:[fo I

..

~~ ii ,\TUH'e HT153 ~~ h15 OITW ~Br oafor W31l1{t a fo I 010 a if$ Hl~! ij'tlHc & R?, @R a~ IloIraT ar~r or ~ I

-1:1 ... - - _

OIQ: Ji'ij'T iif5t7iT ~ Clill-Ie- t&:.r )-fl~~ H\B 1-1;3'1 HRl?i U;laJT

- - ... v c

Fi HCjY ~o ~~orr I »f3 ;:j HaT fBtl ~~(JJT R I!~He »fijJ affJ Olfo

0ld1-F C)T qfiJ~T~arr I }fa ti'cr '& aaH Rf3aTG >riOll5 llal:f til afa

-= -

;;~ ~fo I Me fell tJTGl i:; ci~l fQtl.fo 5~ 3T i'mt fFn:fT UFfle

.. = - ....

l:fT'QT )}{3 ~'e1R ~1 01'131 feq Olo).f al»-{T eife fq»fT C«JH ij~ I ordl-l

..

sl ii~ )){3 flf3! ~ 3l11q)T >}j3 feR orT ~ ~5T iifet",fI I ~

HfeRT~c:T -e<:r B"RTo a.l ~~ WB ~ I fOlt)iT H >Ii~Cfl urfc1 ~~ ~ at ~r BT fE"T'{~ WBT oul I ~or -n 0I~1 3T:1~ tltelt)ft ~fo I 3Rt ~tl R"R'o ~ I

fc{»}{T oril-f, l;!tlr <iET CiiioHl ij ~~-R9 ~;:IH HTq:~ Ii Me; fii~

~a Hf~FW ~ 3i ))fTt4ET ~ it ~~ til 31 , ~j! !~fR)){T ~ I He €u ar~t

- . -

)){T~~T ~ olreR BY 01131 a~ faa,.rT Frn' f eJif-et)fT I H ala (iT ))fie

- -~ -

w'St)iT 3 t)foETR ala1 I 3i fRlf -(l> .'l'j cv l:fT~f~ 1:fic;f-e R:ci -alo

II - _.

3RT 'Qa).f a'f satq~ WEl r ~fu tfomfu' HftJ \ife RijT~l r tlOH qt 3RT rE~: ;:Pc5 I

s~ iffi a:l R~T }fTg r

:;

R~l ir~ crfo 11\:11 EralH ,

~fn ~a'rfu Hfu Bl:t't oul~ i

R~T ~d~l fi:n:f ttl hf[ »ffs31 en I E~ ?)~:W tl'~T 1l ~

I

1f~:n·,e ))f~ feG cr301 ~, w~~ ;lall ~, A'fo~TFll ~ r sar~:' ~

))f3 fgc; reqr BT "8i~ ))fff;{f3 "OTtit I OJ09Tel ~ci 1.£w ij~,

qgol,

Q}~ a'Tfll"B fRut TTl (ill ~Tq ~ RRT a.!.CJ9lEl ~ ~ 3RT ~mJ 'i ~~T~ 011 ~ o~:W ~3T I ftl3(5T 'Qo ~q Fj ([0 'iTel cil ij~T ~l:.

~Q , 9'ra tI' !j5~ ~T~i!!~ ;:rl «163 ! JI~ fi:p:f V:3.sre1€i ! OJ.~ ~ ~T& Rr3a.I~ ~'01 afa Rf3 orfa H"o<! I ;:roarro (') ~~ orq ,

-e'aarfiJ QI'& 0 5~el Rf3a.!~ Gi ~fe l.J.CT)..{ I or (J qt ~Tor~· I

-.=

~ HoT fR~ diarr I fCfbfT O1aH, if! I ~R3CP, OTTr~1 3atre

.... .. - ... -

~~"s ora )·ii>or I ;:f ~ OIa or' ~~ Fi Blft! H~ I

-:

(jl~ ~TgRr feR ilr f~Tfe ii~ tt31f3 mr1:. cr~l I 50 \l31fa

Oijf~ B tlrel ~ I ..

-a5~ 91el ill ~Ta OJ a ! ~Tu Ola l!

-. -=

FJ1\:fl Rl.!,'o3 ~el, omoT).{T H,:!~ I

64

(a) afua6'H' ~1 tlf~81e ft:Jw <[cn-( ~l){T filal )ftf ~ 1.l': cto B~ Bfo~l ~ ~rfu ~uar

~5 narc i3' ora I Hfo Hfu cr'httT alwa

-=.

ijfs>,.{l ,!QT Rfaa.r~, Olfa' 0).{JT<XTtJ a'Q3'O I ct I

~ ~ l{~ fi:j'~ futt, wfa ih:lC1'fe foqc ~gf1ill' (fj~ tft. 51~ ~o crClrre I ~ I tf~ ~8-Gj ~ tlarg }i& ~Q OTool l.£.RTft:

afu3 ~3rerg ~ij, 'Ie 9fE1 \l.f~t!' I a I

~trel

~fe ft:J1:f fRQ <?m qij I wa tfnH <!RCl ~f'2 ).fa

11 fl1lf mB Hfu 31'afT HS I ~tr:J STtl1 OIf~ ij5 I B I tin» RI)ffO ~~r eifc I mtJ~ ~ Elor f~ lie

- -

UldT ~Tfu qwfu 1l1::(l~ I R fRCl c:t31 00ciI' fF{qr~ I 4 I

~a(JT HR;r »fa )..{RB1);{T, K(')T ~1 t1 J.lTo

~fe fi:rl:f ;:(130 ~f;J ""'''3 Q'ijOJT l!l){l'O I ~ I ~Tfaara i »3 f~o itll ))f€t'O ciel t-i11l

-- - -

fi worg, fRl:f >;!5 ofu, ~ltJ3 l{l lil:f ))iT~ I !) r

}jo~ ij_aH )iTofa n;Jl~, crafu '0 fRl:f orl Fr~

R ~loH H5s ci, l..I'OOIc ~T(')q ~~ 1 t: I

Bll'21

~cn-{ "§fu ara m:W a1'l~ I aiHOl a1\l fHferl){T lj_l:! i'tf

wa ~ lfl;1 H"o3 ~ar~ I ~w fR\f O.!~ ofij 5T~ I ~ I

II

, ,\

~

1

65

~c ufo€i HTfut)fT ~ 6'm I ~l-f:lf f6ij 5TCr ~1 Icto. H ma;:[ !-fBi: i iI'7i I ~o ~l tfiJ81e ~iJTo I cto J ~ 1:!T5Fi rtfTre 8· ii lIT~ trOT Hu

R .. B~3 oocrlRET, fe1s R' qij ii t[u I tt-=. I FJu >J.fe'O l.lfuo ~, t1 is'Jl OR~'CJ

Bat ~1 FrlB Uar Jia1e ?5''6Cl lf~ I '"l~ I fanT fly' if',:! tetr , ;j ;1~fv 1{RTfe

~ fliiFJcT err fOiOH qftr, 'HoH aJ~T~ are I 'l:3 ,

-all'el

ttT3T Dl'8'Ojo 0113' (') arr~ I ofuaTR fero' l.!Fflfe ii l;1l$ ~ruoli1il fRtf f3'F( tJT~ I J1e' aQ3'(I) f}Jfijl')if f3R l-f1i I ctB , ~ tJ~CTT#kr ~).{31 fri , W~ er'O trnT HoH }fa

OJ~ tmn fR~ ~<T Rrfe- I ~a01fu 3iof~ n .. ,s Bt.rTfe I ct4 I

BJOT

""Cj'T8 ~Ot{q~ s~ Cilfa. s-R B~ ~el )){~o

iiliJ..f H(I)l-f ~l-f3: fG'ofu, 5'Ufil (I) J!l:f 0(1 ofla , cts I tfTUn 011 \{tl' Clo, fRl:f n f(l)~T~fu Jim

R RTer3' (najaf RBT, HTfoW Jil trd1t?lF.f I ct.? , aa1 ij'LIOr tJ's:r 011, J{u B ~lf~ uTfer

f3R cr1 R).fRer ~ qij, HO t17~r~ C!8 RTr~ I ctt I Ol'a ic J;!l:f ~fo 3' oro, ;:l fRli ft13 gJ-lTfr;

~ Ff~3. wul ReT. f~qc q, u 5fe tJ1fe I Cit , i!;3'lH1tr HR"e ~. Hl~'iil' lm1fe-

Be '! fuo ci uta ~ I MoH" ijJii1~fCJ e-re , ~o I ~ fm:ro ~ ~ijo or~. 5B ttcr if >J.f(1a

i).{afiJ §'ijfcr ~l:f 5~, ~a fR'l:fo ci ~i I ~~ ,

66

:1

~ut?l

}f;f1 aler -e~B ;:t ]..f1 <5 , tro liao i ~~ S'cfT~

H ~ waa ala OIl fR'tl ?)T-ul I 6'Tfi:r ~'O'Gt tri1 c,fC!:p.;t:"I';:]' I.~~I

- ·1

~IJl -efl:f fo~T~f(J RiR I R me! (')(JOll fe1R" ~1Ft""0I1E 1:!0l:f orl Fi~l era I H fFN at{ Han:; 5 3a I ~3 I

E(J(jT

dIa l;fTSJqT wol»ffu, l.Caarc CfiG orl Btl"

-- . -=

~ fi:rtf K fHSij ~fuu, l1il feoiI l-Ifu '5~ I ~B I

OfTC') q~ >Ho ~'OCil 0r', tila 0 I;! g f~Rf~

~ fRl:f W fJ3 0 aero, H (')'Oc1l.1fa trT~ I :<1.1 , Fff3dja orl wit f~OT, 'ORoT 6ef(J R "JCI

~ Hrfo))i' CilCI3'6 CIT, l.lS'T (')CJfu' IfO Uier I ~E I

~tl~l

~ B'OR(I) till;:j H3' QTcj I ~s Ji'F!u H o~ fRtJf~

@S~ ~o fR1:l(l) q~ R~T I fHfIl»fT HI~ 120 0'0 e~T I ~D I »fOIlS tlae! orl H'Of3 ~u I \.l'Oote }j-f2(T5 l:{T8R1' B~

- . ~

lifIH~ t-e f..,fcp>iT (')fu yrtlt I OJ.'Q OTO& a]_a '>fatB RTCft I ~t I

BaaT

H(!l B(!T l:fT8R. ".,T?) Bi? Rs ~o

l1i~a B~ fu~ l-fTole-. ftl€t~ erT~ til lie I ~t I )-r{qt8 1l0l:f (j ~tlo fffit-, l{OR tI~lq li'a

Fffi' fFll:f3 cl ~n ~, oJ~ HTol~ aLa I~o'

li'll 95tI ~ ttol3 l-f~ f~ofu fn~l~ft HT1l ~Tfu01~ ci I'f~ f'cro I fH~ FIlal afi1:l' , al\ ,

67

fIN Ci~ fFPf tI~ ~a ~l(')T I jf~ ltIJ!~ if6l' V~ QloT ~ a.!a iil ar~l fR1:l ari I· ill~o Jiarf3 wcnr UT~ 1 ~~ 1 V"1.ll Qlij Hafu fACt tTo~T 1 f3R fRlf if ~" Bl~ ROOT

Cff<J 1{FfTft? fJJtf liij' UT~ I f3Fl' fRl:f 11 a.!'6 fi'<J5 w~ I ~~ 1

afJgTJ:{ FOi aJ% r;!tm i, 1.lVfu 1.{1~ R3 iT~

l{J..f mua aR?)T a~, llaJC ftfS'fu !:frJ »{Ti I ~a

~ l{313 Ot:rr~ f~ ~t'l 1 ~R ul' ~8 l4IJTU3 ~El

ajg OfT ~o aJ~ cit Jiaf'3, !mf3 ~~f3 ~a RT~ 'laa- 1 ~1I 1

a~ a~fu 1M fmr HaT,~u oTCla Jf' ~R W trOT

Cilafu »felTS l:la~ cit ))fTW I ilO'H WQ~ CR ~i ~w r EJe !

Rfa ~8 R) fiTfiJaji! traH aliI liJij )/3'

ROtf tlT~ Ol~ wy_ f~J Olf<J9' »ITfe bill ~3 I ~.!) I

" .......

Red' R3h~ R se I sal:f S~"tJT fouTa

HTUl ~~ fQf3' ijtJH1, af~~~Cf l!iJ ~'a I ~t: I

6'

J{t BRiir l.(T3ST~1 ",~~ tIo ~' iji i, -etil' fFful trll{F.fo qlt){T 'ii HUTOTil ill ! af~3?)THJ avl€ fiiH '& Jlo~ R liCla (jfu "

~3Q-illt ~~ t{QIC sel l)jg lJi-a 1J1i(Tij W<itl'(') ~a, as fJS' ~~a" ~ I 'ct~ m3?5'H' ~lf€R )/3' .. ~ a.!~ OTnCi;tl aT J:rcif'3 * -e-l))fT, ~o fl3.. fi'f\Jaj~ Kuo ~lCfaC') ~ Bl)ttT, 3"3 il3 t)iHc aoe ~PR3 fu3 ft?33' ~ t'l))fT, fl.IRcT?) fit! iii

~ - -

t?ll){T, ~tll Hlol ijiJ() ofHa l)(Q ~~ lJTa6 tirHO';:r "ffH._3 lJT~i

fofH3' t!'lI)lT, Raasu e:tt Oirat' Ci'~ ill, ~1, ~q tl ~tR3, ciR ~i\ ill tie, STun1 ci's un ill, B~l, titS'" ).faa- i tJli!) ~'.

. --

>JiC'fe- rn3 ala 1iSl~ a.!~)jf}{g iff Blo'. ~trel, F!"~ F{l Jf1:f

ftr::J f~ 3 iI"'tl forH~ I ~a llt!lo1f \f"j arlllT\J8 ~ ~1~ fJ:1~~ i

. - -

~o mo ill t!lol, Ht" ).{U'i~~;it ~oT, uit'i ~uH ~ tNr

= -

f3~9T~ ~T ~,~ 1{~f-e arl~"T, ;{ ~ g~ '3 UR erij '3 CR% ill

ci (') tJ~"g ,;fa tI~ >i1fJ.£3 iI~ c] 38 tlRTe al5 ifT (Ii Q(a I

- ... ...-

feR Mu ~L RQ' ~~~ ,,;s:r ~'3 s!,;{g" ~a ~(') H~ ,;jfH.,'3

LPo Clih~ll Fi )fQl'3 nClT' ,;fa o~ il alit ci \JT~ffiar I 'Hut ~.. l:f'~RT ~ 3'ui ~ at II RT~1l Glf ~ q JJaI Uil fRUS fHi ,;ffli3 E~ ~T5 ~ I llfJ8 CQf \lUa'ol, ~ fe~ ora 1I;iIt, '{!R3"6 1=IiI'~ol, Cfir3 .. J{t WU~ il''If ~f;r \ffP ~ I ~;:it IffiJ ow

~ 3'H f~Ur cS ij J.lT ~ ~~ ~ ,;, f){ 3J:Icr ifl ii' iJfi{a ll" i', 't.~

J:I"l!ao "1.!Ml)){lf-e ,;(3 'Lao, '!O'li till! 'Hl ))(~ "'3' CiT tPO «t ~l(elt lltr Ui1 R~~ fi"o fio 'l ~~(JI ~ t!lno all.{ro\JT8 a lll\l

69

Rq~ f'8?)T!1?> 8 Hf3 ~~ H~T ~3 lr.:r, 1~~;Jl ~~ trl at, cn3t! >ti'fH._3 ~ltJ ~a l1ilfnl €'a ~ I ':!?>iJ ~O[ rAUl' Roa~ l).{TfarlifT "5 iJfa H' Q~Or B"~o llff~3 s~T'~ I ~iJ a~e ~R al lfTCIJ H na ~ I "iOr(1) ~rw ~ie- UT~ \.f;;j' BTf'e'l)fr uT~ Ot:f ~ s~ I <iI;J qfr-~5 "€TU'OTCT ;:il qi CfT~~T ~CJ(f'[CJ ttl ~l ~f3"iJ I fEFT ~i3 lf~ ui~

-- - =

t15 ~T~, ~3" H t,JT :63 ~C;T~ J ErR H l.p~ ajoH:a .. Hf3?>'H B

air:r BRe1, nTH o"1::f~T I 't I R~T CLtfW 3 Olf'CJ I I11CJt!'R aonl, 9R W8 FIg' -a8 ctf-a &~ tr..l=ITe ~~, t.ll~ >Ii tJ~ >litl3- S03?) ~:. ii~, >ifl{_3 S'w~'O ~ aJo~<iI ~ ~Fl3 .. BR'3 .. afo ~H I

)JiQ'Tjg ':!~ aT ~3To If...ijJc orl~T 'l:;lT5R" I

tlil ~ tt"oTl ~a_l-liJt liCl3 OTH-ciT).{ fFi"w, E:f3<J fR"Uf t1~T fAUl, cfiJ5 fRUt. !U;re fRUl- f~l')fi ur~' fA'tij~"5 UlEl R ~qfH.. 3' iiQT ~T I ~ CJQi?~ l)j'r).j_~ ~aT3 ~'ST I 't R30jel f3059'1 J!~B~ ~ ~ 3HOlc=; ~ aarR' R11, a ofT).J1 OTt10131 f".5l .. Bo ~ g I 8 H~ ;rar aa ~fRF.rC FL~u, iJaral f~:{I1~TrH:t ~lf e >lofwal f~I11';:r, 9 Rl1Tfu fRf~3 orfll'5 t: f9l:!1jJCil WJ1~f8a t ~1 ~Hf~ ~5, 'to tlr3tn;l BE ~51

-afiJ3 ~iJl ~ "fi 't HFfele ~ titaH51e- a orHa~ 8 fRQ H~3-fE()T oT5 ~O~T (')Ql~ I fR~~ 011 R~T, B\:lB ~T »{fS'I)(IFJ

- ..

aR~ f1:lBW flTl:J(!1. }to ~TiJ aJ. ~ ~a. o~, ~tJa aT 'fR i)jr~ 3'

~TiJ O!~I ,;{3 arr ~Tu a.!~ l-f(1; ~R3 ,ara I fH~T (') ~g, Llaoro't 3War, 'tu. ;jaTij, Hu, fO~T, f<lR', >lofJ:f3 31iJTat, ~QT (1) Cfa, >i3 al §'a -e~ ~~T~ oTill, Hlor i5, Ho J!1J' a~, \:iaC! Rat iJ3, trij}{ f~;r Lllf~, t!~ tf~ LlTaar GIl H;sl (') R ~,»o, &3, a1crer,

• w ...

-e~l t ~~3" I 03, l!;ll ))iQW, ),i'3.. tlla '!a"cI, ~uHo l!&r0' ,_301lO

70

·JTrfe3'i ROW 5a fua- ~fg fil3 B~ (jTm I ~ar5 tra'o \:fT5R

.. '

(iTe) ~3 I tfTgRT R fNO 30 ,Ho Un i3J.~ >;fars \!CJl;f ~ R'fl..(~T ~ I

t:r%€t qTfu ~o fU~Cf fRan:r, fuse, fc&, fa~TiJ »fTfe '0

:0

oraT~ I ~ t!.orf3 til i ~l H._GfTt!T l10Ia elf! R C(l'ijil aij, 1-10 a.ra·

». orij, ~~ l;fTftr fell! 01' dfe J::g~Ta, a.r~ l.£.Ff'o ~~, -eR~14 ~ ~ I <;!al-f HT(lillif9HTn 0 ora fRur 'i~ aj 5f~ '~nl,;=t :ajO ~l}{Ta ;:rt~:' H'aal H' a._iJHB'O;l UTa, Fig Hcra-a ';{a- 5~.>;{oeTRHof~tr

w~ «"00 Cil'Otl fRU -a~ I fttij 'q!~ f~~ ~~ '0 ttT~ I )}ffto a~3 C) l:fTfe, ~i 31 (iTo1 ag:3 w~er .o~il:', SiI'3 ii5er o~:W I O!.~ f~B'

tlCJHiJQ >;{crq, ar~ ~F.l' Cia, llo).{ Bl fcto'3 aij, fA1:fT e1 R~T or -a -e~l')'iJTij aT i3 ~ I

- =

lI'iB' oraH 0 Cila ;l tfl~?i->i~3 ~lIQtto, '1.10 feR3J. tlofC'fer, ~))iT, ~ J

HaT3 »:. 1::fTsl Hr~ OTill crlo3'C'; J!~ J!oT~, )JofOl:ll ~ -eTC; ~ f;:(R 3 ~el q;n.fl'CT cr~ oTU1:. f3'R?; ~ Qa ara'~ I

= - =

~fR'\f "5 ~ f3Frcl fR);f era, ~li tICfT~ or, fi:tl:f s:rae 3 ;:rrc1~ I a~3

3 tI~T~1e »j ))f~3~3HT ij:. rea oil3' qra ! (')1'J1 ~;lfl "fflf3 lI'l~ Rm ;:laTf:r art ci'&: t.lf~a, 63 Ho tt13S al ~5T~ a.!~;:(1 a't we1 ~ ue1j1TQ ufu~ ~fq Cff foiJm~ fe\J <iR QTa, aw Ql1' saT »f~a ~ I ~R }ff3T aT RCT If ~ nJi' ciFft ~T 'ftH tl~.R ))(R'QT(')

EO

Halo ~l 1.ffi?3 ti3T ~, fR'w:' ci trai· aT tiS tra

fu~ fGa, >Jf3 ti ijJ3T (if~ I "3' R1R ~ )(q sTOT H~ ~, ,;f-a war

-

a;n wil I iiR ~TU CIt( I cilW t?_" ar~ qa I. w<n il(')c{ EiTq, or&: UiB'

\lTt.f rg ~1t!1 'atH q -a I ~ij fun ~ill ROTC'; crt, 'ef'Cl ijltJ (iff ~r or~fJQ' l:lBST~ ti I

~~a van H~ ti~ ';'f~3 Bit tu HQ1 R~lI' ~, 'I){tlQ1'

71

tmr IJA~ ~Rl, lIa'ftnijr orer1 ~l? 'r:i'RTo J:llOTQ 3 1R a 3OT~' 8iJ .1 qat! R1Ff K:' a~, ct l!aHel ~ ~f, a til 3, B 'U"'o~ ~li3' Q'~ , S~~ ~i ~ 0' trlbaf(J ~~(I)rH 'i j~ ~, a18i!f Oll~ OR~Tij aw~ ~l 7) 5~f'U, t?iJl:. tiQ fut3' R feJ:IOT?> ~a, 1ill ~~ ~l? ~1'lfiJ, tI~ (') u~~ ~fe, tj"ar ~ro ii tp:rre i UT~ 'OaJ?) 5fu ... ;:j .r~fa c!!'l (')6~ !m I ciR Ii:. '38' 7) srfe, qrreat 3el ~'BT tl'U<J, trait qT(') UT;i ~~ i iJT" Ql 'Hwfe tlTo 0 ora

tlfua ~ ~~'~ 68 UlR aJeTt tltj 1!8'~ t?R ajet , f~ ld~ ~ f1l3T 0 ~fit~ ~fultfT ii faR W a'ttilT lJ3 'i tlijTlS iiar ~ I ~ 'i l)jf){3 0 &aT~ flJ3T fAUl, f3Ra" ~1; Cl'S' (')ul:' 8~ 1.16501 H:' I ;l fR''ur a'r >2ffQ'T nTH 1!8T~ ~~r 3'~l:I'Ul",r

,;fa feml B ~ ~ \r~ 0 wi Nor <n~ fm:;:. ci lfTBR i STe1 sa'~ij mu, cj m-ri, ~Rl f£711(l)'o qaT~, ~~ l1fuaT~ f~Ui:'"i wo it i['liT i i.fi a a(il til ci ~~r i SSl~ I.IfJa ! ~1.Ifa R fl::!1:r ~ 5130 R t{J ~ Jl oo~ Iit~ tI'rear.: I cr"ow 'i HT~

--.. _ n ~ _ "... I

H7) or crow t!, ij 0001 H· tl;IaJT I q'~al A'alel RoeJ(J F.fCfa

HuTlffioT fen ClT ;:i t{Rre 1:fT~ ~ nijar HT~ I Iii ~ l11"l;f3 sfq ~aCl' t=ll1iTa Rm fO~T~ R HB& CiT alail ~,tl WaJT ~B tr~ 9'rm51 ~ >ij7)1:fT~, ~~l5 tJ''lQ ~~, fJ-rit ~3'I-I'~,lijufowci ia.i it 3'Ol:fTul~ I

~w 115 I-fB tll ~ R 7)O'ii il:. iJT~ I

BuoT - fRlf ~ f~ y3] t?~1 JjW, I!QT fl-fs iirfe' t?el sreol'~ 'i ~3T '»ffu' a ~ >ij)f} 8 ~~Tfe I '''4 lltoT fRul, f~ ~ JI3l ~ Clwfit J:Ilq.

;:rH ciiiO R fm:r ~ iloJ.{ iia, J:f3 Cil'Cf4 I ~ I

a ~fli.if 72

4 qi e'

tl).flPQ &~ ~ Ii:', (,)TfRt(' ~1 83

. .. -

H~ (')'OOl j~ fa~, 'Q'0li arm'i' @"at I a I

8q lla5Qf ~~~ "3 aJlilr, C«fl" at3l 0 uoft I ~3 if & mur ti ~OIT J=i Ha i fHR I aaC{ ~ WA' ~f~ l}f iRG(T ~j, R -eiJ. oaq i wfe I 3CJ~" "a1 J'i0l3 - Ola ~R ciJj~3' H~ 0 >f8 aij, ~3 ci ~ oQcl Ji'" ;;reaJT I fJ:lUr ~f~ CilfQ ~ qaat' If ~F.fC!1 darr, fJiur qT If':f (') fi=CtfTij, fR1:f:t reOi mR n fo~,i ftlo cl OJ.~ Sl:fBtR qol ft f3(') if w~, Jt9' fotS t{FU3 d I

))fRiirar alO' if II ;:Il at J:llR us, ti3 aQH BOla w~, lia~ 33 a'6R jar I i;-a, t!~1, ~mfl ))I1fe' flIt(' ~ I aj~ of ;ia ~~ Bate da-'l tl~sl arfc I:(tq >;:f ~R 0010 cr-Q, R ).fur nOQ iall

Wr3J, Ji3 .. i!fuo, 1-fT3, f~R fCilAl t:.R~ elil F1 'f~, RdT3' ora lUia' 0cl0l HI. wfe I OJi! en R fcSt!T qa 3t otT R1R D!T~, otir ~(Jf it wrat I trot ~-a ifl ~, i¥e' }feal ~ raT ~ I ClT(Ii nra '0 aG"~ ere I 1tR' lIo Hfu ~ 3RT a~ l)1lia' fiQ I i~l, il?iT• ~l iR 0\13 a~ f3fu lJW aa 'Q'aH 3 H'c5 cru3 D ~cao Cll, ~~ fifo' c(&r lJfua. ;l ~Tt! iii R fttRGr ~8 ~ I ;'taft· ;lot Hol ~ijWft?cr CIT fifRtR oul:' 'CronT I fifO' a.!~ al ~ol i >;:fa a'n' lf~· Ii cti noq Ji" lli,llfc 'eaRnl).f3 0" llTij I tlaatc '1.af3 "JCJTS Cill aj~

l:fTiSRT orl ~<J ~, ~ J.p*arT, ilO}.{ Hoo f3RCfJ QfC' wreofT'l f38Cil lJa, 0'61' Q1a. eto H:' ).fTgi CftO crl tffirij,.))ftl~ 'Q'CU-I ti i~l uter (')QCl H~ ti~ I

R1 »)fOlTS 1.!iJl{ ci fRo fR~ l{ijTfc~ l./q HUT"O

..

ar"'Q lit{ 010' HTole" '3"'6 RCil~ ~wo I

~ orl aT(!l i-;o 013 ;ru~ fiiw Cll Gr~n~ al, mJ?5 H5

-.

73

~T (ira, 'fSlf'2 ll'eTall' t1'fe I fl!~T mUl. y'3 .. ~ t{_QQ'."i ri Jl facrrfa)Jf1 0 I 1i~ fRUf "5 ftla'T ci ttetr C{a R ll~ otJiil if fOCf"s 1 if al'tI crl Ree u~ faRcllilH cr' IfTe (') 5j(!fT 1

- .

f~' OJ~~ ~ W)1 f~l iifT ('; if" I ~if fJlus fl-{B oroci f'e<lot

macr Ciao, a~3 ~'ttta, ~ 3O~ru i 8' q~ ~ij if CI'Q Ra-3 ~ I riJR at 5We'1 If' \far ~a~ It Cci' trw '3ol:!tJ:;l ~3rij ~ c~ \.r~ I ;:j crnl-{ tr6H &ijTfu arg ij marr tlfuij , I) R~ ~t.IliIl 30l:fTu Boi 1 fFl'ur H!l:I':;· ~ ~»tT aiJTre tlOloT~~ fui ))(~S oar6Tf~ w~ I ~ uelR ~tle 3'()l:I'U 8arr~;j 3la ;it H· ))(f1-{3 ri "Ii{ R~T 61Jli1l B~ I trcrSTa FJTfuv ~1;:rt a- fAW is

... - .

1ii'~ ~ae'R fifoT -e wfu '3t l:fj'T 3o~ ~ R cnct ~a I ~

m:ro e R ~T J.{'ijo ~T R~T 1.f6b:r orea H~q ~ij HTe 1 U01

.. -

))j'f~3 5cl '!~, 961, Hear cit it tls-l 3C'5l:f'U crm ~ I ;1 arsor

jijr , I ) ~uw I ~iila liI~(')l tilT atHol icil li'crr '3n~ i!!!i1!3J m(](') ijfIf~Ci iat Fi 3ol;fTiJl (') &l:fBl~ I lIff){3JJa Jt{1f~ Ri' ala.;j~ H:' f~TO aaTj R~T 2tllifT 3Ol:t~ I

tl fRl:! ~fH3RO Q'ijl:. f~H?)T7i oit))fT, R ~f~3 ~ ja

... .

lU13 .. eft ~:. I fl.l )){7{el.!o ~aao fqor i'R ~ ill if trallQ NQT, fRl:fl (';~l:' trtl3 ~31 I ;liio <iii faOT fua6T(') ri lfor 1T;f1_ nt atq, R1R ~R 7ii ij~ '3 ~R cj , I) R~l ~U1ilT o1itfTU I il q"'c: faor fH._3 iji ~ )ijijf:rl iJ'~ f~~ far mUl Ii quT :rear 1I~~ fo~;J~ ~ ijT~ J

;t ~aa R HTR Mri tfT~ J1 ~ 301:flUl".' I;1 cfif a;it ii~'" Cflf R ij:JT 3O~1)Ji1

tll!J.f.1.l'O Cia ~t ~ !l.Ie a J:Hiaa (~, R~) llV'R wi yol lIflH3 8CfTi a Jitr ij ·1

..

74

]

1S

~(3'HT fe~ ()T U'~ I 7fij(T a'31· (') R~ I ,,(b' i')l){ fmt orr B'~ R 3'0- l:l'tilt){T f;:m ;m ~. ijTtf \l~ R (') tfif, ~e fa(')T fii».fT~ (') ora, ms- 1.P3 or jar, If"5 "iJiV jilo ?) &i, H~ fFfU a<i 01~1, 3tr3' ?)

.. -0 \ ., -

~ftr, fuJ:I Q3t Ji. 3WC! ~ R ~c ~ 111 "3W~ ~~ ~ ,;jf~3RQ tit

fea?)'(') or~ ti ~a lfTf~ '3.tltt"3l.l Jt9 OJR fifE', fOM .a1j l-i. ~1 (') O~, ftfor iSTfe a~ o~l~, (3'C! H" J:f3a ~ F(TI-f~ i:forTo

.. "

Cifij, fa3~1 fE'R31 R ~ Fhn (') era, tij;j SIB or1 lI·flO a~ I 3oa'

... ... ._..__"r_

tJUT:ll~ R m3T'21 "5 ira, HB ~ 1:Pf~;;r UEre ~ f?i~ B oOcr

.. ..

w~ I fRtf ~Q i sqr~. Fi ti'ar 38 ~ J mrew ala;:fl or1 wm ~

- - -=

fFfur· f<:ie i i:a"~ R ti~ :n:s ~ I

. -

aaor -aal ~ 1-f1'05 lii ~, fi::fe"or R~ fori: ;?'?, faTJ1Efl 'au3

-. -.. -

1:fT8'ij USa Rll, fijaarn ears j:n:J, ~"i ~ \lT~8 faoT ciR oTij Fi ij't(l

- - -

aril UJCf>i.l:11 ~, ))(O~ \r'oFll ?) \J~', mur· ~o RfR3J (') u;t J

~Tcf ~).fi· cf Wtil' j{·:rota ~ tiTre ~il' Ji., dJ~ or1 ~ ~c wf~ ',' ~ fRUl ~ ~ ufug tl;JT e @q cd 3 FiGS u~l I ~\J

u - - - -

wJl3] 1I~ ora f~a lfT811 li" »frf~I)fT, »ff~3' ti~ OfT fno SorT ij'. R atHe, J:l'i~cf', i'511erl· ftrO R n fk5, alH~ ~R If'u5 fernT iife

u w -

faR ~ UTa W (5 l:(Tftr, 1IC') (') -ere, H fut{) Rfe-R ure it2Tqtal

. ... . ..

31-JTi¥ f31)f1'aft f3'R ~ ~~ 'itl J 3~t orol orT jtr(') (') l:fTf\?, 110

(') ~f'2 it ;:j I.JCfOTal ial, 'G'ORl 1I~ I 0' H· @ueT, 0 ~u

'U _

,:faT, ~ fFfl.:f ~ UTa W t{8 (') \:Sl~ I WoRl ll~ (it r~R"~ ?iT qij, ~o ~A orr 0' ~~, ;:j. RaTti fij~ ijTiJ}{(5 til~ oraT? I ala-

. ~ -c

or1 cnfa 7) ~a R 30l:11ul~ I ;l uTa~ll.l~ 3(;1:ST\11~ ~ I gOfer,

113, OTJ-fTClH, tiial:f, lfdHe ftro cj ~tl~ oaOl Uia ij! l.l~\it I ~r~l Jftl t.r~, ~o} f~ol ~r~ tt~ Hit, RQ' ~ I tl HCi3Ro Ol~

u -... 1

a );!0l3 ij I J!RSWo H3 .. e ~f('), f~ aT f~TFf ('). O{~ I

77

fR1:fl i'l 1/tf aat cit ~. -feel rfi! ~ ~~ ~~ -

_ u Clo, ~tH ~"'I"-.::ql, "a~3' Ci1an

R erer?;T 31;:ft I fua'R1 if Utr'~ ~FJ3 ~ ~.l!:l~ ~

-~ql II1~QjI, qtf~1 ~ Of. I

~ s:rf3OJa ~Ttl-

-a

Jl ~Sl CLlI~, cit"8 a'R3 tlfuaTfe

~ ~

iIlJ till:! ~ ~g, ~8~ ufuorfu I , r

Rat{ 8u ~~ craB ... tl

". ••••.• i:8TI~,

Iflij W~ ~ (')T(l ci. m~fJ!a orl f~ I

uiJ ro:r~ *tlCJ €u li, f'{ure arri 01t:r

~ ~ fitcr; IJT?) ofu, ~ R r:a !Ttl I 'laHTfu'q fsarta ofit ofu' ua di~l RfiJ

liJEfTa~ m] ~aJ nfu: ~aci tlf;JTo »riar I UT::J.. RCJQ JI~J i, ~ar~ JffllO JI))f1f;J

~$t ~ itlo 9'13. olB 8Rq_ ~ I

c(s- ff"'3 ~ ols llC', flY )){~ fIT\( ~

JU ~S ~3 Ci1'i. ~il tio Rll'fa I

ali tn:f 30 t4~ f~til' f~ ClQH i 3War I

Ol~ ati:r H~ t{t13 ClQ, u'\i;m~ 3 !1aI I H~l ~~ aitm ail ~a 0 uq- YtJ~ .••.•• iil~ ~ cf iilSlI or, qf).f (Q' -e 3'tiJTiI

~t:l q~ 3 Jloijl'a, ~lo l{ofartil' 8'iJ I cfi' ~el artJ){ro RT6T i1 38 3'"R

, -

ala QT5" u~ (')Tij ifY, ifoH Hao ClC ~R I

~ !farr "fj Rij OTH fo~:far RWO Ci1'CJH bf~sl R~ iil~, J!.o~ fR1:f w ;'0 I

~ 30 J?~ Q1~, fVot mtrC'i 3 3dl U'Ef 14& a'ii

"78

jR f.r3~ ~a(') ora HCI(i i1(iH err t (') ~fe I f~l.!r(') Rm -1 o~ el, ~ aIT €!,w qra

mft 12 qSaIl tfq fRo m3a}.er ~fe -ewer I "8u U'3 .. H:' ri, 015 tll~ tl~ a~

iBo Hu a tfT~, ~fc aI"aIT RH l)(·f~~a RHi

~tf, l:!Rel~ ~illa, t:!1~1o 119 l:ST5W Ol:f~, tlOl-f, aearr I "3c QO t! f~o om 5~, awaIl Of aI .. \Jorfe

fllo ~~Tul 0 Rtf Q}{, faR Rt! WH FHJTfe I

irC( (') eel~ t!10 el, ijJa R ~ 0 arlo

= c

»faIf?) OT !sel ~o tlB, 3 R_Cl i1aI H~ 810 I

~ tNWW l)f"-rli.3'Ra Cla, ~5' >t{i)t!qa Cifij I ~g (')ora ,pfe i!5 R"1!u 3a I

afu3 au3 RH fR~ it, R ij-a ~lJtf~

~t Jf H H~ ~-e ofu, HH R~1J ~fe tltfe I l)fU fq~fatH c} Sl:fo

ttar3 H~ H'W at Hen 31iITaI crfij oft, feR3J ~ ~3' 2JTaT Uo ci ~ (') Slat, R~T 0Tt.t CiTl cis aT~, ~cr 11alJ8\J aT aI~~l a~, ~«r aT ma, tfT~ i RUaa (') orij, acJQ H':' (l)T a~, »{Jt~tal it (I) "e;f. lj{ a.la~»fT~ H:' f~o3T a~ I i5T, ij-el, ~U?), ~t!T~1 He) feo ~ fci-e 0l\J1. Hea' HfR ~ ~e- nTCJ1, flLl:rH:' 31:lCPat qir, l:{TeT tllGT y"'H<!' i~. Fj.'t:! ~Tt! R!' ~i", ;t CfaH 310 CiPH H~ crJ ~:', ~T~R c{ I R ~:a.IcS ~ "3 ~-q ij I "if 'ij'lt!ij a~, feH3J ~ BQ8C'i :IH, a Cl3 ~R3 .. 3;1, ).{O c{ >tIH"i§s a~. feRa) c} ura orT ~·o tl8 (I) ~J fu~Tf€ qaH -eta:' »{TJ:{_W, & gl~ orJ ij\ 11 lift{! fafo tifo RHS g~ feR il,"'El H~ I F{~ ~Tu OJ.~ tit RuTfe I

-

79

1U~Cl!i ~ao .lpI'~ ltffvC§1J;tl ;;(t ~ m~: -fi waafu RW:r Hat lff3W ~I fJaafa ~ efiJ'3 ID.9: \i1 iifHTE~ ·tta'ilTo t t f~ t1 t!~'3 fijtl~l~~ ~jj ~r; l!W14 ~ffin'1J1l ~ u1lfa fJJ:1ft), raot ftfir'a' i3fai" ~ ijfil3('iTH ~ rio" fsftf~1~' .~ ~ijJa ~

w . . _.

ij~, R <Ii. Cil'1 0\13 \,JV. ~ I -afa fRlI ql f~ 8~

- -

EtUH)){3 l1'ij~ ~ C!'G or qt, ~U~ a.!~ ~ Q'ij6 ll~ f "fi tl ffi]lfsr <ia1fl ~/R ~~ ~ qa.Q1 ~ 1 Rn:t aJ,'6T gl'~ afv1ihJ-

liff8\ltal <Jlo ~1t«% f~~uial R.e ~tg

fflflli '){foR "3 ~iJ ale '~3 p 15"Crif ~a t ~

at g #&)J{~ Ua8(i ·~1\J bf'lili J;f~.f al HCJife3'i ~a'Ol ~I ti, Ol,~ i fRl:rt ~ ~fu:r ijl;f~l ~ro ~ I ·ii fj;f'~ iraUa mjQ'1 ~lwa ~TJJ3 ))fT~o )){3 fl!lit fi:nrt J;!Cff~t LJ1Ff ~1eti3' flr~,df f~ lf~-a. fi:r:rt ~ fRtt1 at ~IDt «05 I ~ fR" ~Rl~ 'itH>HT~'n feq aRJ3 Ki'i~ ~B"H'ii!o I ~. ~ fJill H3 f~v flR'lru' cr1~, fell ora t!l ~l'ij'a ~q~ fFilfT 'fW £01', R Jia3 fRUi €'~ {~l(~fJ«CJe ijf5-'H rFRl ·01f5 CP31 ~ I (9 -e:~ ~J, ~T t!,~ S!e. fa ~9 :;. fiw ~~ Cit ~ijl wfa QO.~ 1) ~li J l)i"3 ~ feat ~:1l f~~! crew ~El C5 ~ij I r:tan! lf~, «tail f~t){lU ~ ~(! 01 R"~ I ))rc§e I.S ~ 30i5J tll RIS ie""6'

.... y ,-

80

f.:~ t4C:?: 1-1' iJ ci 7tt:;

~F30 oj f1=">"rI' IiVGiflT fil·iJ.lT ~ I 'OR -= t' I 3rcl 1 i!J. ~'Fllfua

\=1 fiT'.' i':"'fn af~3 rH~l tll ::t~T~. 3·j ):Jf~f::rt)-li ~fu"'rl'

'1-11 , fJ~3 \Ji 4lR1· I£ tJ! 1:Irie/3~ f~ ell 'fc(l1-ll ;:!lGE ut ?

8l

mIo tif~T '~RT~l",lt CJHOf ~ufQ ~ uT , iffq 0'5 ))-[3 ar"lf ifl or'} fIT\:! nTfoS F.r~ f5~ I

..

3t Haf'3b1t 3HTjI) ~~~ fRtfl El~ CJfCJ3T af'a "1 t!1 W~

_ r ..

oT8 f5l:{1n{t I RV3~~ f~jI) f3'))ffo ~~, CJ!~ B ~iifCJ 8 »{fa I atTo ~fu~T trf~ ,!OT(i, 3f Must u~ ,!erfe",p I

3i ifijQ ~f~t;jT '(j~' f1i5~ ,:{ !' C!i[ ~;i, tIl

\Jf~l]o{T R1 ~ R(!~ Ru1 ~Tf~ ft3l I 3' fiPJJT d'a ~ ~ l-n~T

.. -

~fCi))fT I F(lf2f Ft3101 R R3'ittT r ~o feo Ff'3'~1"1 I:ftJ'O ~fehiT H ~ oaH @31aa{T, R ffiJl1.J~Tf~ HGl I eu ofu30'l-fT Utl'CJl ~

_- - =

i:r ~fe fRI:( 5~dlT R iiij H~ ~O{f3' oT8 0' CJW~aTT I f..rtrTtrJ OTf5

- - - ...

~aorT, OJOlilfl fm:tt fifB"To iSTS fsf\:fW ~ I ))-[;31 our aOc')l I

))Ai ofu3

oro ll..H'c-ou3 ofua CJfu ttTfe nrnTijT I' ftlR afu3 0l1f3t)ft faara of "5~fo f3J:[c\'ToTJi om ~ I Rler fdla"'a til a-l - '~Fl'l -afu3 o~~: CjCJ 1.JTR' I'

<U~ at fFTlf ~~, fi »f)l1 CJfu3 Bl ijtW orij, t1u~l ofu':r flTfu"a l:!F.rl »{T~ 1 WI:(-'OIfiJfat1 Olual J!<!1 -af~ 01 l!Rl ~_1f;tt~ !' Olf5'Bl ail3 ~ -ofi13 ~~ orl for~ f~-aa ~ 1{Tt{3 u-~~l ~~~ orT fRI:( CJf~ Ell tittc' Q(ij I ~F{ O]~ crT fRtf "5fu ~ I

11 dJ~ orr fmf "5fe ~a'Ol ~1:[~' l1tI;:rQ101 R tJ..T3T RH: feBorn »f'£{~T 1.JR f-eH·O'O aa l tin ~al t:r1.Jttl u~ ! aT tI -aT)-(t!IR

- -_=

R'fus 111 at tl~<l ~ I Uti ~ol ";:r1d"1 i tI~~ OIfcr

~fCl ~;:r5 ij~t!l ~ I fiQi3, ii~ arc1 cio tirE, H t{~'" ! If'o orij~ \1Q ~~ Olfcr »fOB,rR or~ I

~tJ rraHRtBT-f;:ul qer Rat! a('El ttl v~l~ ~i_ttl:tl 8qf3

"

uTf'£{ f~~ '!~ B qfo we is, 65, aRY, cr~~l t!T~ HeT ~~ I

12

! -,~~ ··t""

..... n ... 1 _

----

83

84

i!ra ~ f'fll:{ ~ff,w It(ll.J~l Q"3'lH'Bi"?? CiT ~f'Ef 3 ~()t 3

-cs _-II

tfe S€I QT~ fo:~t EI-gni ;li()~J1C! ~IT<J M 'Bani 0;:1 tl'J.{TG" ~ I :::IT\:!

- g _.. -.. - ==

af CI :;:11 \t\ 1-I"ti1 ~T , ;j a j'iTf)of'3 t~ g I.BrB u'~ ~l{ '-fl 'tIl1l'\T l.i"tl

- . ~

1..f§;l1~t 1..f3 ~ ~:f~T n1i -:..B' 1f' 1J,1 u~~ll'Jo{' '-ts it fLtl)\t~ I

_ u •

3?)C\'I(] "8'<!:1 ,

ara C{I fRtf fllC{ fR'q (j1g ~a , ~~ f~~ ~1 8'lg~ (;1 a:~

-=

~ -etf ;J~ Fl"€fl ~~, HUe' fl-lgtJl ~'.t 'B~ I

- , -

'li,g wf~ iJIP.it ~il, -;Jf~ .~~ ~T~ I'

alii at f;:rd OKTla fl::rd, ~r5 01 ~1 qij :Jlq ~~ t_l'1'eT.;J ~.~ ell f'i=l~ -&'F1 i?,~1 g?;:)1;T ?)l~l);~i t!1 1,1;~l fRa ;; u~'e ,

OJ o~ Oil fHii tf~ riif 1?1 aT~ ?; ~a .~i=n:riill ~~ fia'

~H ~f6, R~~'qT31 ~ l.[a~7: 5 I .:.r;]j ~Tl.!cl ar~il I

Olt! f{ flil:!, fl1:::f ~ TI;ro ~dl-F]I;{Ii:1EI B"C(TB;:t'El~~~a()l~ He: t:T ;r fgr 1Jo E2 I ~TOM ~o~ '..r~l ~T~?i1 ()18 ~3T3 ~j or i3 qT fHo frrt:! 'et <,:Jf5 r H~\' })iCJll era -e~ I )}fc~Tfg 0'<J1 I

- ~ I

010 ~, fR-cI 3ffil:::j t!1 oilD, 010 orT riiB~ tr~ I

~ '" ~1T0Hc OT~J ~ ;j~. 3i @; ~1 Fi~t-(!fu5 ~C1~1 ~~T

- _. = - -

()GT \.:t ttll'3' t!T :J.!~ ;jf~~, O!~ 'R~f() )i{~ 3T ~~l HO.T39" I

~ dla ~ f~ fi cj21 };i-as-~~c ~ Mf2 3T f~s81 0131'

- =- ;-::.

'tf1;! til ~ JOT urr ~'(ol til\? f'1i;f1':') FlfaaTai t!T a-a I fRl:fi ~Tj:=ta_

_ f· .. ""11 Tor ;::;; ~ I, rT1\.t

'ti'& q~ I t:ll3T JTc('3 F1~f-c~B ';:1'0 I ~TJOli'! .. R U ",iii 1"1 .....

o('EI wfB~ to ~l~Hf::nlJ.~ 13.113 UlofR1:I }fret l..l'fu, ~ Hf3310 1..IQo ;jFe :it tr1::S fa@" -af(]"(l;T ~?

- = ... --

CJI~·.:Q!l fifd ala i.{ f;:jI.ff ~~ ~~,~ 1 FHFo ;!f. 't!lf;:p-,p 'H~.g

-~- ~:.: .=;. -

ih::T j \

'On ~T fFrd f~uta f~~ 'al;l I tr~'-'aHf5 831 altllnl fait

- ..

B'uT tlTel~ ?' W1:f-'))ffYhfTOlf3 ~~ ?i )t{ll:jl,.tffn rHo it fu3 Hf<J J-Ifij soli I f:o'O ~ fu3 O'O(;(T 35 -;l;:JT QOH I 'i13 1151i i{l~ i!To I Fi tal BQijJfu l.I'O~l~ II' l:f31 f~ \:T n'H ~ ? R R'i: 'l:f3

_.. -... - -

llTliT or nTH ~ I wtft B1 R ~ol <ire R '143'01' ~ I dla OIT fA"lj

-'"

B~ ~T8T I F[1)){0CI1' I if sll){(Jl'{l trlQ ~QT~ OI~ Bll I ~Rl uTCli

l:Ilel~ aRl ~fq ~fearl II RTl:f :-

HT(!F( wi ClofJ' fo?lB.. I

~ '01 ~ijJlrefo f3ro arfs 31<[ I

ijJ(J OIl fRcr fu"5i ·>J.i'ot m Ffarf3 01 orij I feot w ~ufu:J

-a w " --

(')1 ~ - ~C3q ct I ffinl ~ I lJOf-B"ST a I fR(J-!fW a I

fiSC1)).!T* u, ll;ill'HT E I ~tJl»{T** !) I t:t'uH~ t eu »fTlfGT' tlaH ~eiJ l){dl5 er ~CT<5al I

- - .

or(J crt fm:r luwal' ii~: OTa orl ~ 0 ~~»fa OT tJCT~ !

-= - - =- - --

feo ~ C(re 3 ~fu 0F.re ~~1 ~ I Hrol amrl ~Tft! sl or ~ ~ I

a'T}{l, ~~tft, fiBOT, >a;jqra1 yl ()l ~~ I Wl:f a(a R1full -el :-

~ R~ or131~?) f?f-ea' orr :e'a?)1'fu I

=

~a WI:f:-'sH HO Ha Citlc 0 i5Il~ 1 ))ff~ fnijaT 3a;:il". tlf~ ih=i I'

-= .. .

~o :el,;eR )){f~al ~ ;lOT ~ I

- =

ara or' fRl:i >;fTl.( Cl~ 'STeT 'H~3' oT ~ I FJ1l:l:-

-.. -

l)illJfR OIW ;l ~mT or~ I f3Rfu 95Tel foorfc (') )){T~ I

orij~l or ~ ~ I feR W?)-~fi3'I;{~l ii HABl Br n'H or13T ~ I

CJ~ orr fRCl, ;l forR fmr -e tiH f~ ii~, »ffl~T UaHF{T5'

R'e ij~, If QIa '& ffJl:I orl"fR Rl:ITn Eire- 1 fuqTijT f~ 01 80TTe I

-= - -

86

a.r~ aT fFf\:1 ~~H ~UTCJ ~ij~l Ftn1 50 Fla"u Fmt ora ~T

r;l~t • ~T ~i, 3i. Enf8Tre ge , QTra- fii?'B or tJTe , - .

aJ\I qT fR~, i!!i! ql J·i'o3 ali ?irvl,d:~ UB' B i'$ I t[g ~ fR1:l, fmf Bl f(lfBT tral81 I ~ar sl:ftsl OT aa ,

28

fCiij Bl f~~ 8ml ;?l!f ~, ~e~l ~', l.lQ~ttJ 1!Cf ~~, ~~~ ?if €ire I -e1al:lT OS' aa I Wtf Q!.~ J=pr~l:! tit :-

't)(flJacg~Te 0 ~1-ij ij xs ! 1!fct3' afu tlra sl;l a Ho " ila R~ o(~-·f({eCl al orfa Cl3~ ?5'tJl,'

Q} ~cr' fJ=ll;l \,ffl'tT f~R E' 0 QIJ.P~, UfT31 i'i cjfe I

arc a- fmf -e uta caorT 110», 3' ~~H1 r~ ~i:Jf fffifT ~

-= -~

'eCo tire afa Ll'tIZ; tf'E- I fffif ala qT aa& i!~ra ~ I iiClo em

_ _c .

'QTat CilOc')T ~fe tlOH -e 0'5 a13 f O'~~ 0I_l:J wftJ'a til B1 ~l;;r gorfa a~ I a't~ or~ I ~1 \.lIfe ?i~1"8 I

Ola at fR1:f 'JQ-u"21, ~~ faR oTfs 7)1 2{-a I >lilllR»ff ~'Rj

-. .

Bl ~if-afu- ~8' ~Q I

ora w f~ iarl ,,~1 ~1l3 feiii'sf?? 1::fl~, fmrr of5 ~

-~ -

a f'a 1:fr8" I

O!~ O1f fmf iicfl f~, l.l¥ ~~ ml1 ~c-HI:t ( ~1 ~R~ OfiSRTOf 'is oilY cffifBf I RTl:I QI."e F[T~. ~1 ...

-ft{t[ f~~t t!f ~lf~l)iT -t{ f'Sfii f8W ~'afu ?;T~ I ij3'l f.i:rn aT @tr;31 (f8~f~ f~ 'ElT@~ I

- -

ora ~T fR1:f ltfTlIc! rrd).f f~ aTf9H aa I l1OTfE*fTtfaH 31 q~

_= II

J=lTl:S aCe! FflfiJa B1-'a]~ fa?! lM~o (5 -;:j're~ <i~1 ('

ara aT fFJl:f \.l~~O ?; f;f~ (I) &a I ~cra »fTllel ?'fR1 f~ fSHl -e; ~3l1!1)fT01! u-fuoi 3ST }-fiJi) i", ~T 3~8 uas1 uf.ni ara ~ ~·fiT=1 i> fm:r ~fg ~~OT !

- a= ;:

ora w fA't:f f8~ral ii ~ 3i lJerl, ara R1fu'il .tll f8~8 fiit:l ~

_= . t

~~ I t{J.f ~c ~ I Rtlf a(1;f R1fiJ'il t:lt t!:' ..

'ufoMR fSlfftJ ij))f"3 R\JfilR vEIl "

Ole orT fRl:f .:i lJoHFJT51 ~~, R ~AT 5~ ? faFJA"31 0 \};?.,

-:

focmil tife. f(liol){UrnT(,)l ~~, Hal J=l31 j~, uall~'aelt 'Qlatl',

89

€tela I BI;p'iPo' 1.( 3~TO, 3UTt){', »if'oB, afu3~1('), H3l'Ia faC5T, ~-e ri;:r. ~-ij3 I ~ul ur~~, ?fiJ8 &fa. ~~ l::(rfE, tHJBRl fR\:! t!1 ~l:t1' ~R3 t!1 F!~31, f;:rR f~~ fe3i 0l'C j~. t!aE~'t! ~$, R QcHRr5Il)IT (]~ I 'J1'l:f 0[6 RTfiJq -el ...

'HfiJ foaOjf5 'i!lfi tf~ R3 'Q'Ol-fRTH1~ !'

O.!~ <i fRtf ~PRl ~T5 ~R fRtf tloHRfslE' El ala <ioo, ~ f!~ra'6 f~~ us lol5 lJiaeT!=[ a.!~ al ~7)1, l>f3 tlaHRT~ el R}{TIS

v

01131 ;:r~l I

tlcHRT5T f~~ ;;r(')T?)f ura 7; cjii I oHr ~ urf-a

-=

OIal1:J, »{~1, 3'tJO~TO ofiJ~, f~OfTaT oT~l

Rn:t :at,!i RTfu'a- ;:ri Bl. ..

I cr'8'l >liefa (')ToW ft:f(il t;!, »{~3ro , J

Ol~ ~ fR"tf, f~t ~3! ~ Lien a(a ttrfUif ;:r1 Bl Rt(e iiT<!l

cr1a37; fA'l::ft~ I l.Ila Hl=fe 75' ~ ! QJCl OfT OT31 tl'~, ~or (') 3'"& I Q!~ otT fRl:f(fRI:IE1) efas ~~T >liEij,iT~cra, fU3'RHTO;:r~-1 ;t fRl:f q3 ~ ,:fBl oBo Olfa B-ij, R oi-U3T ~, fRti nul:' I ~~ ar fRl::f, ~f'e~, fi:r:f B als ij'g, q(') ~ ~"t:f~ ~Ql (')t.rO 0 3'c11

OJ~ aT fFfu H »f'6~1 (5~ ) R fFll:r B ura! t{R'fE Ra. B >Jffl-!.3HHTO 'tJ'Ti I iU~ CiT fi:n:J o~t Tt:r(') ~5, ~B. l){?iTtt 3' >liTft ~ ~ tffu5 fmf ~1 oROV ;3~lfE g€r, 3T fu~! !)fll( l::(Te!

OJ~ orr fRl:f 5f'ei I fmr ~ufu Fl"'~ (I) crij I fRtf ~ ~3 crl'§ oaor l{Tl.If3 ~:.w ft H ~g_ti'f3l){T, R 31al {r, ~a~ orB fcr~ ~f3l)fl OIfa I f~ ii~ til? ~, feef ijJ~ C!5 .~ I

O!~ a rntf lil=fe1-~ RocrTQ ~OOlT BT f~~ '5<40, f30T il Ri iiO'ftJ3T l-fTG, feOl reot f3..<i fij?)T-fcOl cifol){Li]3 ~;, it!e) ~lw fal\ll)fT ("~Hr~)u rei! '0 craC5, do OlOo ~r ~~alf'e' B~ I

90

91

tIJ~ &T fRli ~Ilr ~1 tfT8(!f ceil I ~ ~ca c{UlT ~~ , q~ ~1~

~ .

n1g, )-f8T ti'"Ef OT gr~, tll~ 0 lf~~ ~? I B:B3' e~ I

wl C! W fl1l:f ~FJ If <Ja fowo1 fJ1l:fl -e1 ;:yr i I

it tJ'i'gg fS(1)f CJ-ij I B 3iif Yatall1iT WeoT FnQli3T I.@R -el 31"'5

~QTel Frn' ~it , FtTl:1 a{ -a \1rfua 1:ft Bl - - -

'fit~~ foqrar Cl;;! Clf3T ilT~,€tCJ \:ffo BO:alfu ~ f~H'?l "

- ~

a.r~ ~T f~ ;:j3 ~c<S ml;;fT f~'S tl~ r B~OT ;j~ I ~ ~

1-IOTre ~ I

CJ~·~ fJ:ll:1, fFn:fT ?i ~ Be I sr~ oraD 1-fTO CfOo }fto

- -"

&f~<5 I ~lFll t!T oa)-f ~,fHffi!Tfl[)).fTa C')tiS I

fJ1l:fi' f~ fi:rl:f ~ d1f~-rt 'e"a n,@' -.;Ie ~o : fear ~ w;re' ta'(';'

v

h{~ ~OC;T, ~rrl 'fi:pjt UST~ n;~ Ho)-f1, 3li=r1 fR1:l1 afu3-t!fu l1ii~~l ij ( 'ija tTetT-F.rorf"3 tl:s CTa(,)T I

ali! 011 fmr, ~ fRl:fi f~-e' nYE, 3"1 ~ it ~.~ I l(~0r3 ~ mr fa-A" B lIiaT 01 ~i I -e U(T~ q~ ~fo. >;fat ijfo))fT, f~ ft.rS'8 ET }IT('i UfcET b, ~tlT )o,!l'tf(!T ~1lt!T ~ I

a.r~ Oll fRl:f, fi::Ni ~ ~~ fRtf ma al1 , '3't ~ H~ '0 ~ ! aJi~ CiT ffll:f I uijrr ciE1 I1~Tij sfc>1iT "ij'd, 3' fi::Nr \:!1 cfucs

CIa ! FfI'I:f oi a wfus tl1 'tI1-

'~'8' l-I~CS 31 ~ flf5, tiT ¢l~ W1:T fi;{_lfT~ CIl~ W fi=i1:f, Olel 1;!"T f~FlT\J 01 era (

Ol~ ~ fRI:f ~ ~8'1 fR!:f· ~aEil f,..g, ;,re~T t(a~ ~W, ~~ il8' ~3.. 'fi:t1:f ~ I.:p;ftfe t!~ ! &l:rl ~~T8", l1.J1Tft' ~E('~ ,

a.!~ 011 fR1:f ~ol, liT'ijl (') Ola, '3 '1)}{T '6 tffl I

RTl:(-'tja liPtr H)}fTa 'Ul~ ur(!l~ I

...

GJ~ qT fR~, it faR im f~tJ ~~, 3f OJ~ ?)'5 Ro':!Cf (Jfr I

92

----

93

~~fqa~ RHT~ I

a]~ CiT fR~ fl1Qi f~'ij' llo ci qre1 arB ~q -JOT C{ij I

a.!g cIT fRl:I, 8EJt!-I.[Jol ala3"n, ~t1T fRl:ft f~tr ~O ~ aa- 50 oriS OT Cia-, ()T '!i I

a.I~ aT fRl:l' aTtr-?Tal 01 'J~ f

, ~ af5>J1l.[f:r llrEM Raf8"~r ~~re i'

CH~ aT fRCf I ofHC{ UllC 0 fC'FJOTO" 0" (fa , -

_ ~ _ QJ~ C{T ~ 9ilo~Fo lLATfe f~tJT;:r t?T l:frE I ftJR' ~1 t;f'J ~i]: R I.[f~~ )ijf~3 e~r3'~j ~ ~'tJo ljo qfo9'i~T sfo!1iT dfPlHT R ~?) HTQij aT l>furCf ~T ~a HCT I >Jf3 ;:1 ~qlOl fJ RUTo lt~ ~[t til >iI~1 ~fq § »fSle- a'Bl v, oTB tIlt B~BT ~ I

ol~ aT fFler, (5 * KToor I.[~ I

'"

~~ w fmr, a1a30 ~ iifiJBT I.[~ ~ R~· I

O.!~ aT fRti, ii(TCfH' , f~>1iTi] f~~ Ol"H ~ ai]He 1.PH· croTf!

ti afiJ3 ij_!~ ql ali , .. ,

_. ifi~ aT f~, D~t1 f;fg q~l ~ 'ij~ l/TiT 31 1.[1»f, OT 30q ~

llTR- H5 t.rll>7 I - 1.\

OJ.~ ~r fRcr trfe'~T lPB, RatS ~lIfa I 1.[0 ftrA trfE>li7 f~ f~uro fnq5. R (')T Ol~ I

OJ~ W fAJ;( it ~etRl* Ola 3T );fTlii '~:' e-~lifjTo ei/ I OJ ~ <ilT fAl:f ;1 ~o Ci'~,. R f 1f;:;;'1 o'T q ~ , ~~T (') a ij I

94

'I ,

foe' i')1 ~~fS! I R1l:f_f[ecr fGQT or OJT81f~, mJi'iT H~ I1iJT tt~l " 010 O1T fR1:f Flo~tilt){t 7; OjoHB ttOH t;!T ~UBF.l'aij ( ,:r

-: , a

qo~'o -a~, ~Tl:l~ ttOH B" ~1.[-eFl 0I<l , t;8c (')'5', 3'3 :10 o'B"

tJQBT OT CIa I l:!'10tJ ~l ';3OtJT, B' ~ lOllar-trow or eta I ara qT fmf t(f~8 'SE', 3i~B3 oJ, ~;:rO~TO, ~fqHTo ~

-:

':'1"~~ g~ I CiTer· tfi'i=fT, cia' oT ~~, I aie--~Tqll>iT, »i~eT;Jl~T,

yQI J ~ u

atHiTcn .. t1, ~a, We, ;:{=~T, f~cfTal 0' \i~ I fHH &- ~.

OjCJtlftf."r '881 ~1 il, f311 c} aaw o:'H fUW2 il'e'~, iS~ ~g ~, 3' 3 l}~3 tfHl" Elfl:f1){T 8e I

(flo or' f~, m;~. ;j~ I arale: ;j~, t){lui llo~To ~f5 oma tifo ~~~ ~ ~)fa ~fg o;:ra ao -e8 .. ~ asl for301, ~3 aft:fm f~3~1? ~'o >Ii~Rcrr ~iJ t!l'liT <Ji5-~Fl?, B,Wnl, f~QT '3 fHCfoq I 3t '3 ecJRl tll~ "€T fOlyT ~ .1

)).fa sr€1-HiJa3" RHT l..lrfl;~ ~ HTfeal1 I OJ.~ OIT fH1:f fH5;:?T

"" - - I

H5 aij f~ 'OT -a~ I

, ...

Oj~ CiT' fRl:l', 'l1..f!Tt! l:fiET, BoTo B"Et, stfo <iTaBT ~tl 0' or~ ~·tt i'iP5 Bl FJ"OIf3 oTiJl <iT a (1)1 1 RTtf urf3RTUl 9.0-

'" 'qaH ftlt}" ~u 3 -gaH R afq :3 Bfu ~ til:!' 3- ~\3 I.[Tc5 " ati) aT (R1:f .:: 9'5' fRl;! orf Fl~f3' Qlij, ftiFf 01 s:ffat 3l~_:-l(ll3

-'" ,

ae:-: Bl l{'~31 fife I OJ.~ qf fRCI, F.l'~B ~T~l, ~dtJT, ~R N5 aij

MiJ3T ulf3" ~ ?i18 t[.i )){~ I!i I R'1:f-

'f~~ OJliJC{ Ole ~~1~ 3~ OJ~ RfiJ~ ;:pfe " tl13~To i')T8 ~O\iT a'onl f3R ~ ~5 .B':J ~

~ . - I

FJ1~-'31~ 01' CflliJC[ ;1 fHH, 3~ O!~ 8TI:I fa'cpfe- I'

95

a_r~ CiT ff.P::I aJi! oit BoB' w:l'e el, rjio (5Tg 0 aaFl'l:l- Ua Wei iPf8 ('j ~1,:r acl' I ~iI I1f3i:J1 a ell 5' HefT J C!!~ qT fFfd, '~T'.I~ Q]~ iiI ~ f3' ~ d J

t-i Q]~ c:iT fRef l;(ttT§' , r.;3 aBe of e FJTfaii;:rl e' dJij C«J~

(iT H~, ;'lll~l Hlfe'I~IT -e ;lqT-a kB i1l~3'o, era J RICf_- ~

lia ijj~ err 'IClH?; )1'3" ~u H?iJil:f r,rfOT~l?) !j01 IIV j·pn!>;f1 I ~~ ~T rAe{ RaB Bl ltt:1nl f~B1o qO~l atJ , fFP:il ~1lJ.T1131 \J I Wet-lfRctl fRfl:(l;IT 030 ~lBTfo

~tL CiT fRtf, crrl3', ta, f1:ftj.fTg ~ol>;f' -e 3' R~ J

- -

i;[o", C{T fA1=f, ~?ill).lt ;:J oRT-emt r~B 0 u ~ I

Fr11:(-'olar OTt:! ifu <]fc R~l~ 3'1 'ecrariJ uTplhi '"Po !'

Ol~ qT fFrCf, OJ~ ~1 t:T'~1 fCioT da Cj13i OT I!~ J -

Hl1:f-'Rr3'a.I~ faoT (j~ qijl ~ $~1 I

Q]CJ, (if fmI, BTu OT~, c~ (')T5, "ij1ijo, ~B or8" U";J

('iT aa, ~aT ('iT fB3~ RTl::f-'U"tJ qT ~aT ('5 a11:l;;I B13 I

~H a~ ~Cf oul':; 3lel H13

OJ~ qr fRCI ~aHRT5-ar. \:t R'fiJa t:11 -e l.fTR F!fORalf3 fFNf BT '! \l1I'f3 f~'B ~o ~ ro.r~ i3_!i:! B~oTl?l tfo !=1~T('}l "tiT HT~

0' orij I RTl:f at "CJ FfTful:l' tfl Bl -

J..iTo lioll:!fo~o dT5, l-fTo R~ a~ I;fTr~ " OJ~ ai fm:r, 30, tr3 OJif ~ })fOij, ~T or aij , RTl:I~alBT ti t H:JT dfe oufti ~.tra'I 30T ijfe

OJ~ ~R t?T ~B' ~ ;:j qr~ t?' ;jftr Q~ ,

, CJI.~ qT f~ t?Fr-1.Ja~fR ~R3-oal-( iif~ Wfe 3i fRCr ~R31 ~TC5 §H Bl ?fu5 010(') ~ tai:! (')'8 Ol~ ii (')r3-~R e l()J

96

ij ~ ~~T or 5~ fRl.r ~ :;If;:t>;fi ifOO I »fTlJi ti'fgij:' Sr e(! , ;ll ~ oT5 i~ ll~'BT ~ I HQla OJ~ cT fR\:l ~ "<iel ~ac $:fc! ;:JT~. Hrful1iT t!', .".:q~T ~a ci~ij:'B acs fRl:f fRl:f t!' RilC tLa aa I ~R BT f~~ ~~ ~ l){lll li'r5~ ~~~ , H&al, iWTol, ll~ Si;!'3 l . .tl:f ~ tiFf tt'~~ I f~wa ClOii €l:f a~,

fRl:I ~l 8;JE{1 ~, F!waCJd~ fAli 0'3 3' f~ ~Rl ;;:Tg gTd[3 ))illS ~;;e I ,.,.,3 f;Bol R~, f3"301 RU'fu3T ~~e I CJj~ W f};J1:f at a, Hi!l, Q1a'a, ~aT, l-un::r, J:!5t, crri.!l ~ 0' 1-f~, fani a.!q, l)ftu~ I Fill:( oia H~l HO ~~ 0 W<5 I

ijJij -aT ~ '8;rcf' ttf~3' at "-Q wfus ttl ~ 1.(10 i; OTaore I

- I:t ... :P

f~Tgi ~T i W1=r 110' a~ I l)fBi(. -evA I oj it R'futl * ora Qlfa

.. ;;::: -:

;:rril

ijJ~ QT fRl:I 1;1'0 'Crao ili (tl tIl BT J!tJ3 ijfE cj ~i I

o"er, fd'w~oor ii d'tI -qre ~ ~--

iitll \,f6HR Q1 ~ 0\,;

i3.!~ W fFn:f 1':i forR fRl:f is ~ '!s craw BT, fRtfl BT, a].d'Hf3 BT ~ueR orij, at fRl:!, ~ or a r ira ~ 0 qij I llij fiE BT ~~BR Era I i!~ ))iT1.l 91 qwe I ;:r ~R ~ fB .. ~ ii~ I flT1:f _ll)ffll 'ir" ~ ntH 11llT~ I'

<J~ Rll:1-'f~H Ho l{~Q },f~l./C!'T. LP&f »i~fa ol,r~ " iia-'I){~f6 ~tffiR )){Tl( of or~ I i;{T~3 .tI'~3' ~H }.fij " O!~ w r~, a(1:f. wfua;n LI~~ ~ar LIT~~ HiT 31- 'irl! Ri~ l.l~ ~ jar llT~-'~31 ~cl 'OTB "

q[l QlT f~: qTan ~oeT ~Jq ~T ~t~t!T ~~OJi! ~Tu(!!~, ~~,

Oli Qf1 fRtf, Ho W fifR'il. C')1 ~it f.~ai j ;reif I

"

'l-fo 1:f?'<JO ilJT nu1 f~WRJ 0= H;Jt ~HTBt I l;fa O(l lf~ t! :Jv.' ~~, tf~ €tllfa BTet I'

OI~ 'C\T ftl:r ftfR f~ loi';:r, 83, ~FT R" uta \J~c, ~€i e'~ FfEl10" Cl~ qT tl3HW~ ae;lii;el aT B: };j1f[flifr miE1'){'T ml:f »{OlH lotTE I ~f12 fR"..:f til cf~s ora:' 3~! H3!

O!. ~ qr f;:'R1 <:1 J1T ~ J)fiJ~Q orFo fFrtfl 3T ~ I <iR" ~flua t!1 fOHTol~, frn:ll m I

fFT1:fl ~Hr ~TRiCl1, \rij\JI mlt!' qr, :65 Roif3' ~T, ~ltr tfOl-fi' cr-, Eitwd' 0lC'Hf3 crT, fli{J'3 tlal-f orl, iJftP,Po 1=13 orT, ~'Q f-f3' ~TJ ~~ lioE{ (;(T, tfl1 -eat (1T, li-=IT ))'{:.'1T8 ~iJ ~tP, ~ ~1, 11T1:f ~~ tl,1, ~gae1 fJiJt ~l, IW Fi~T ~1, 8l"Ol~ aBo "21 'gT;:Y B(! ~l fut:rr~ >lfl;{t~ w, uj~ llo(jTfa (;11, fCITtJR3 ~ 51 (,TfJ ~\f, oTfa 951 Ci5 011 af;Rt \rnol qT H()CT OTg qr uCli-f OTij

• • -, -, - -:.z

aT, Fiii;"C{l fRi:f OTT, ))fTfal'lf' (.- ql, ~le'o C{T3):J ~T, tJT~

\JTatrn ~T, feF.f~o iR* Cit, fiJtfTRT fiiOTTai OTT, ¥O3~ il~31 or1, S~T fH"Otrl2T OfT, afJi fti Ql, faijC{ HC"R: OTT, ~'iT fRCI OT1, fRCf CJ}~ -al, ~Tf3' ~cJ.'ITe' or', cfiJ5 W3T flf3T OIT, tJ~?)T Her elf, mi'2~T ~o orr, iita~ HC5 OTT, fRotTal Cfab al, eTQ ))i~o <:F ,if., qT(!T ,j~ 8 'eT, ftr3~<!1' 3'f(?1)fte'l tT )-fTooT lll:_ri ti ~:::r~"3':

, I' v~<.:-,

~U1f3' el, ~l-f;g ~-fpr;: tfT, tr..i=llt! csrtI ofT, '!tl 1iz ~F. ~5 Rllt! aT, ~TqT ~oH t1', 7,T3T f~:it cP, f3'F.l?)T 3t10 OT1,

...

Of':]_ OfT IHCI aI.~t!.ql ~"'cror t!T ~Ea -qa lIar t}(5"?iT ~T~~, l.(~ 1 r,fi -'01 ~;r,'" I

- u

r.!!:t- ~I fRef -~mT 115 f~~ 'OT OT~ I

~!~ tilT fFl1:f aTcl 010 ~a I

i[g C(t tmf l!~3 IJc ~ ilCJtI Q oHR3 ~tiT(': if frli;f; (')

..

~t;J(fi a ttl 0('1 Gf3iJ 1i!~~ I . _

- ~o ~T fRti ?)~~ ~t! 'e=f ~ oHA~'o aa~, fRC(T g ~T(J'.ll~

ttl 0T1 - iraij l! '8~ I ...

oro at fRCf fa~a ~ -ea 0' gCJTTE' I

~"dTO OTT fRij )){TUe;l)fZlaf3' tV31 oTB al;lar. R R<JFJ.. Ol~

- ..

~}f3' ~g jfe ~ ~5m' I

- -H fea cZ 1'ii3 fanT uJf3' O[~OlT R i!aga

RTCf OIn; fl'f;JEI ~1-'~ \Jcl :;l ia 01 Ole t'lT ~l4ara I' feu ;=i ~~o f~Ta aQ&, fql:lT ~ll-la;;ft (')T5, l){Tfat~, dJ.~ ;:11 t!1 aTS fsij ~fo, ;:tat3 ~ OD 1" l'JiT"ij, H fFil:{l ~ ))IT-ij 5fC5 I 50 f~3~ f116'3 5e tIloHf3-"Ofo3 5~1 ~~, fmft t!1 f~;:rTO

C')T(~. R "91 OJ~ ~T fRe{ orHTi I YH ~'Ow 3 (') cB , ~ t; 1

fffiJ qat') t{oH 4.0l;I 0(1 af5,!ot ))i~3ra ~fg~T <J I ~fuT;{

Fil ~B ~ol:f t!1 (')T5, R) ufailfiB ~1, ~dT 30[ -e tl(,)~ f~ a urf'J \l-a: ~jf~ lJi~3ij I ~H 'C!"c _tJoS3-~~o ~ua:' aU 01:~

- oro 3m auT~'O ifl ~ U{fa f!3 ufe tloH lIeo' o-ara f ... i;j

nilE, - = ;':I f 1.Il:{

~:fl-l3 9!>9.t HTUI ~ l'-I\Jl~, fa .. fJoT ti'\:fJ ft!?i RtJ3HI, a ~~TQ, .

f(,)l:f3 \.ma CI "OTf3 dfu~l I *

.. "3Z1T -3 He ~rFJ l11Te I ~rel~f t'e s~ 3 f3tf31e I

..

~(1l.jT fAll( f\ffl'~l

HH3 -9.!>~~ H'fZlS (Jtll>nTa i~~lP I ~cl 'ilT'5 l)f3 ~cl 3 ~'O ~l"O-a'H1~ oi'O 0,f8 ~al f~oo I oT'~ ij'O })i~RcP gT'8~

5 I -

~'ft RIEl ~1 -tfac I ~lP.i~ oT5 Gfug1~ a~3 I ...

RH ct!>:<9 eTFl mt1.lT fAW tPR~ RTf<JEI Q]o)1_'t:Il l)fl:!O y'!$~T A 3 - ~R~~ ...n •. 1 ::n~ aii ~ HuTO''tt l' ttTG 3T '0;:) uT, ClOO I \::!_<J ~Z1, ~ II ''1.~ n"'Y

lIfugl C!iTH 1.!rl ~t I

* lda"3o 8~Qli 3 fie ~tJl)Jit f~'e ~ t(ol-f-fn·13 ft3T ~ I 99

100

fow;sl 3£ oTill f'1t{l ~1 faR ~ go[\ ~ tli\ ~ Rill ora ,. 31 -a .. q (')T'g a;m 5~: ')-rlffl fCiF.fTOl fAlIt ~ gretal',

11 utJTaT WtJ "tl:i3' fR~ ~~ 01~1 I I

fe~ irno afiJ~ RTf~ f~~ ~lio \i~ , R3~" f~(') Rilla '@

~S»iTfu tI~3" Hi d~e&, 'Uij(1i -el ~;JI fEU lI're« j~ I aat feo RRf~3t ~ ~ ilt&t -ei;!1t!'R uf$3 Cil'o~ (aut , aTR3:~'3 O!crH ~ l){Tij, R wa ill aft3 I ~ilH-f;:t tim orl3' , 31 Hilt! ~ fRlf d?i i H'3' ~;:ra' wfu1I \JTR ~te' I io31 ci1'3~ro CIols fli~H ! 3 Rr fin ~a I ~ Rlfuatl'-a * QJtt f3~a

- - '"

5~ I Fiatf3 trR HRe W~ I tt~ ~ »m iOc'i, 3~fe f'!q

C{T0l:fT0T ~-a ,

31 W31 m'JI){T: vet Cl"a1:fTO" el ifd)){' '6'~1@ , 3i' ~3

~~~ FiH3 C\,a~ wfua ~~~ (l.f'Rj_) RW-wfa qf6fi, ~ot HR~ -el RWfu O'g O!fa~ m A;ft ir& I $0 iif~ :- fgsat

fHl:{T ?; He I 3" wfua ~e, QOH ~t! ~i~ f~ ~o UTtIo ~ I

..

~ "df~: gi'H ffi{T5' f31it ))(T~: 'tit -arats fo~r;{ Rfi

.. .

@~1 ~u 01U1 "

~ ijfetJiT 3' \)Ti ~i uHs:fT ora ~ iiH f~ -afti'e a~ 5f~

- - ..

ta'ffiTu Hg -a \110' }-IS firtf, fnot ~ (f~i;) i~~l~ 1,J13wul

-e ~H f~;:r '05 M'o I R31 ~R, H3'~ ittUH~ fie ffN lJ{uo~l' '3 ot~l \.Itf3RTiJl U'R a~ Mn 1tl3 ?)Tg foi C!.\ i I ~Rf f~~

?iRE ~:., ilH JtWg,

wg; OTH* fRlf ~ Wn ijf~l){'. 'fRa~ fs~'~' I f~~TO'

t!OU'a Bl er fllal.{t@ R'ftlil ~t! "5~)J{T \ ~ clH ~ U"tIa

- = -

~re)){T I "3i HJitft ~ ~7iTH fsP:s ulS; HR:~ R"aaf ~5 ~~ ".3

l:ltlT~ ~ ffffiuT@" tlaHie 1; ~re~ I l){3 R,fus aR3' 1.l1i~ d

----------~-~ ~ .

*t.fTfe~ feu ItT,,! OTH iI'lSl ~a e' \.Jil, ~ -eaHR;:ft i!" {~;S Rli

101

'u<[Wi1 oTC~' BY t.71l1 f~C( fFfl:( g niTfe>}!T I

~o \13 q~18ijl lloi ~"~ll 01"5 qfil -e~l~R G(a; R ReJt,f" oTB f8qTij ~g:' I 018" Si&'tl~ tii~ I - I

RH3 9.9~8, ';1T~' )}fTUol emol:' ~BTCJ a13T I Fir }){ji(TR €tR3f3

~ti ro1 I FLl ~l:f CifTCf r:r" ~ ~~T&, -

(JCfH(5T).( f}ll;fT ~g fgij: .~ f8l:fTal fRl:r ~~ if iJi:n~ ~,fT~ I

.. • """ -::I

R'l-I3 9.9~4, liWo J!e1 tftJ).fl qr~ 301 EJ\JT~a ;:fl qT "ij1q

orY:p ,llfQ ;iw l:[aEJ ~fu1)f1 I 1:iTcl BT ~tlTCJ 5-eT oil ~ orCJ ill aT .. ll-Flrara ~erfc>l{T, ~ttT aT .. ~ ill ijf~3"a gl~PtlT ~ aC!Tre~~ lJf3 ifq ~f)fT r.rr\J 6'f3u 018 I »f3 ac3TatJ.~ ~iTeHY !1;l_ ~ n.pfe aT ... q RrfJI:l Bl, }){FfT~ iii I f3'~j tJ~rS' fe3T: 3i R'~hiT ~ll:t 3f;:r)){T: 11 ~Fll~ aJ~ ii <la ~~fe 8~ I a~o iifet)lT 1~?iT Ilial »fRTij- f~~or ~ I ~(J &,B~ t1'B ~fo .. ' '

FIH3 9!>~!> i:f3'U aTy i'OT I IiSel fS»fT, S8u uTel i1~ (fTf;:{t).fi oT8 I[ ~ ~fet){T I fElj ~i tL Q' ~~ I WfiJiH:PB sl cf).f ~ri I fRl:f Sg3 8j, »itlT~ a~ a~ I

__ ~J-f3' 9~8t ~ l13..'<!1 ~l[ fia J:J010' Bl, >15 ~R'rtll B Bluer- ?)15 Ralf3 B J)f~l , ~FJ ~ Rrf~ ot~ ~~r sS ~l:;T lET

ila oT fijJ~T I ~ t1 ~iiTfe 'ifa~: ~Wo ;j~ , J1J.13 9!>4FJ ~e-:'

fIel >HF.JCJ..ll ~ar lJTfEtJiT I ..

~a FlTfJIl ~ijo l:!a~ nl, tiE( 5iJ fo~~ol R"H3 ~~4B Rt~e fen J:f3~~, a-RT t!1 lJT~5 BT ~~).f Cll~r I vtJO' dr~ij'_ ~~ fJ1l.1.t! Cfii f~~ i1S tIT 8 i',.,T~ , I 'F;. ~ ~!~, 3' (J~ ~~lHr-iJf~ ~l~ ~;J~ ~ ~ I l.-r3 J"!.IM ~ 1.(,'" -

.. _ _ if ll=!?\

sar I c}i1~ ? ew fGlue ~1 ~ trl m-1iH I R'fus r,-

f; Jlo ~ ".. .. .#f'.ll,

~ (! q iJ'nH ~ I fijJi3 fJiul'{Cft tldi.'S6'U ieSi' i il?iJ.(

102

"EtT J tlCJH fRUf wa (JH30T~a- \:!1 ~TRl tf?i ~ t:iol-f l;fT I u"t:i~· t(iJq}-f fRUr or)·re~ elT t{;')H "ElT I f~(J l(t={ fFfUI Fl~~ 5& lf~n 3T Fpful:{ 'iii? ~l~To a253'l a13T, ';:rl H~ uTf3HTu, ;1 f~tJ U3TR

~'O, 3i d'sT cr~,' f3tJijT ~ }{T3'T E'or31~ HT3T

RTfuil, B~l W ~lf tfTO <i, ~31ij f~tJ ~TO 0Te'1 I 3i'

FlTf(Ji{ "La?) ~0l;!;U f~;[ ~~H ~~ 5~, »f"f13 B I UN ~1' I ia li't:r ~~ RYR ~ I aRliT B"$l 'e'fa3 e' Riw ufs))ff-

- .."

~iJ fF.r~T ! ad' Hfu fe~, Tis Cfd'H(') :3 cra~ '0 iiA I

(') ~a:' >1ifu" -ij ita ;:rrfe sa:', fOFl'~ crl'a >li1.lOl '"3 qa:' I )){q_ fR"tJj< ~ ill H?) ~ fE'iJ ~Tffi:r iJ~:' ~o crt f\1~:' J ;:ra l){"~ IXl »(flq foWn a~, l)ff3 ill 00 H:' 311 11" Ha~ I ~a RTfiJil ~ ~ d'ijl~ lJiti' fllurT * >ifH3 P'ftatt' ))f~

.= ..

a'S?) a13T-/asiJ <:Til ar(J 'til QT l:f1"gRT

- -=

~ru OJ a ill 011 Gf3iJ I I

- =

~ tiTl=ft[ 50' ~alij' fA11 ~fo 1:(;j~, 'JEJ ;l;f ~ I au?> <ire))fT f~i" WAd'. s~ 10TH fR"urt -e -"40' ff:ftlf, 'JOl fR"U(, H~T fR"ur, ~tT fFfur, t.rfuH ~ ~l ~l mur sore I

e ~ feo ~a fRl:r il~ ;1fa' 1:f~ (jfe I ffij7) ~fe))fT-H cr~iJ

= -

l.!.wfe Cfa~ litr fFfwt U'mi tfH R~i{ I.l~ mo ,..ffH._3' ~or Her I

tfoij' ~a~Te Utll.laqrO' I \lilt fFJl:ft OT5 fijg orfa llTgg 5l1, C1!! ~. fij"uJ aooT I ofu~ @1.l@R' aJaH3 1JFr3' Otfi I ot~ e~ ~Tfe

- - .. -

qa 'fR~Uf' Otf~T I ~ij feO' a:'alu fijUr ciijQ'ral ~~ I 3l;l Fgo ~

~~ I

~ ifWal ~~, 3i' wfua f:JFf t!' J-fTo ~lJl~e I tl '1:1113.q~ i )){'r~ I fuij W ~ }{To qao , )){3 ftrR B miJa ~I.lo iP!a ~~~ ~R el if~it 'Clan I

103

, ll\Jo ;Jfel1il: 'fRUf ~ ~, ;:; aR3 .. oG' "

fE'R ;rmf3 afa Rtf<:n:l tiif rn~f~~T 'fawnl fR\11 Bl'cb:t fHt% '1l crall 01[8" ~ Cll3" Rl, I:t I! aT ~1~' I

m-ra 'l941:1, ~ 6~C ~81 El HST Rl, t! »qt'j @tIfo criu1 ifel I ~5 ~H~ &-l,.l'e1. -e-3 HRe %, »)f3 '(g ;:jf I t ial in f~\J ri'e i# I OT ~ I 1:liJO i5fel1fT I~Tsl~t ~i1 \{Wf~ 5iJTreo I at 9'l 0' ).lTe1 , R'rftJS tJ.Wr~ \.flfe' ~i J fJ~>:! cj~'. ,~ ~ U'~<! , \l.~ 5 ~~ :,1 C{i '~Cif~,\,'{ir i% H'~ ;:j1~ I Wl:I ift .. 1l RlfiJa trl t!l-\:fRH q(J rn~ W6 alof:r ~ea \lTte I

~Hq ij(~re ))farSr l:fij >:ifu UT(!T l;fTfe ( ~ ffr~ Q'CJH ij~,~; mw ~ fsti: 't;! Hilt? H'Relp. tl~ ~ our H~TI' il CIS ~1i cn~ , cf Rima- ij~ I R l){Tfu t ~(!1 1l){3 UQ'~a ~lo ~ ~~ "

..

~ aT _t!1~o ~ma ie ))fO~ cit~l: tit Ffi lP3FJYtJ t }I'8'" »fYlJc F{(i, R ))faJ ul fo~ ~o '.q4! @U.1 fow'S a'e0' <lrel)ff :

aro: ~c;f1){T @ H~Cif .fll foqr8, ~iH ijf~T: ~j ~ f~ ~a.c B'T ~CllHoTJ.fT R~ '''44, H~I a.!~ W ijo~T, HA'~ (')~lA HOC' I 9R3a CJ1:I~ I

SR3CJQTat ~ ctRT <!i 7 ('iTS ~:' "~1 ~.:, ti'iP ;!T F(lit

8. I gR3a tr f~RT~ ;:'iT q~ I orr~ ~i, ~ij fRUl F.fR3a \? ara

. '" _-

tt;, aa I ~3':-~F.ll-fe t!~ ~ro l:(;Jf ~fe, Fill (farO' q~ at ~l

lli3 fffe ticS, tt:w 0' ij~ I ;lA1" iPo~a ~ 11 ~'argt ~ I1i3 ~CilET ~ af~w ft I F.l1i~6Q'ra1 fijur oe f~uf~o - Bf ofU1 I fl13 ;iR' llT~, ~~ JIg yal w~ I

J;1R"3aqra1 fRUf n3 ~ ~til;J n R~ I 5'i: fRa~ c5-arto tir~ I

----

• Hl4!, tt1a»81e 3 ijlH'B'ele

104

uatal ~ ll~' t1R sCi ))f~cr 'O~l· CJfrl'~ I ~"3l mUJ aTro 94fa f.1R3 .. 0' ~~ I

~'al cia Ci(l.{~ }){Cue!!' gr~T 3 -all ( Qi: w;n

..

'0' Q~ I

))tTU 1:fT~"~ ~ Stlo ql3' ~i 'Ha- R~U ~-& '3 l;!af3 0'\11:',

i{ij ~tr?i H?l 3 ~&f~ 0 I 'R'l:( a1: ~ wfijSl if1 .~ IRf~G!" ~ R! & ~~ ~31 noI3 Aw~ I , fii5 Hafa '0 ~~~l fu\l~ Fl1!ft! 0 C{6fu ~mriJ I

,,51 e~ (ftc aT fFll:( iJ't!l ~ 3t aIi ~ feJf ~ R1-;!TP.ii!' ~ I

- ..

'm3l(i f~ 011 ri fU_3\l15 I

~eif it~ a.!o.. ~ ft!~ .'

Fi. Flf3'!i ~ij uo ? fWct <5 tIEI"€ ~TR3 ,~' 1!QtI:_Oli

or131 ~ ~ \.lEi ~ R"fua ~1 r~fe))il f~'ij 'ltJ3 Clon ~ I

)){11J~ cJf.if '310 ~~f~l?ffo, ))i3 fl:I~ i ffl'I:!s~l,;{ 'lli3 of(]3 fRl:tl t!T ~R oj i, l)i3 ~S OT,,?;lf'3 ~ fFN5fr~~l I

'3~ ~ ~ -r.

QUO till(T-ftrH ~8~ CiQfu:l \i~ r ~ RtJ~3 ~dT ~~ HI~

~S~, 3' jR ~ er~~T, l)f;ft C'iul craoll 3'(;1;:tTij ~1 ~ ~ ~Ti)T (iraoT I ii fRCI RutJtlral iJf~i f-e\Ja ~ aH ~ijT~, R .1

'3c;~'u1))(T I

~ fRl:' I{Wft! ~a'3~W cj~ >tf-J)){Til ul clel uQ tt~r

'R~1 a~1

tl fRa;r Raa3 ... ~'ij a1~ i (') ~~, wfjJqgre 3Q' Era;:!

Gll~i-\.Iag .~Tj l){at Me' q~ R ~0l:I 3(1i~ta1))jf I

if fRtf of cr wfuu til -e 1.I'R '{f.I,fe fl?))(T ~. ilia tJClHRT81i",.f'

"(m ~ l5i~ ~oaT@ attn '51 .,,~, R i\ 3oI:tTiJ1))f' I

lOS

tl ciJ:lwa1 ~ul o~, R 51 3?)lfTull)fT,

B fJl1:f ~Rqral cfaic (Jij, R 91 3Obfrdt»fT ,

il fR1:f 0(& >J.i'efiJ a-tii ~ (Jij, R tl'~T 3?JCf'<Jll)fT , l{RTt! OJ.~ W ;:j 'IijTft? ~, R t!fo~ 3~T<J1l;fl , ;iRQTal ~ B aH ~ura, ij 301fT~1l)f"

ii fF(t:f t{l=fTfe ~a3i~t!T E:'aot C!'ij, tiarf3 fCi!~, ,:j C!'T~T. ;ro~rJll)fT , ue »fee ))ff'QcPo ~ orfa rl 1 ,{RrB f~~ ~T'Q UlTC 7) ~~ I

ii tiR'QTd'l g~ ~ tl~BT fi:rij 3 tra- R 51 ::rc')crru'lllfT I it~ 'a~-' 56ra k-d ~re, R ~l ~0CfTdJ>,r I

;l~ ~~"' 4_R1fu ~, R 9'1 3C')l:fTUll)fT f

if 1{R'fe fRtf ~ ~ ci' ~ ~ s~ fanT, lJfTfU' »fat l:fTfe ge, Ji 51 30l:PU1))fT I

;:j fRtf fRl:ft ~ 'S"aP ;is HB' ~ f~'9 il{,"Htto ~fo tlTe,

FJ 3O~~1))fT I ~etr'a ;P?)(!T I

if fR~ fWfr ~ tiH f~'9 ~~ we, >Jf;it arij, if 31 ~ I ;l fiN, fAt:r (')'8' uTR"-HB'cral or~ ~ 51 301:fTU1)JfT I

8J1 at fl:rI:f ~"i tile fanT cr;ru 4_frrfe ora R 5'1 3'o1:l'i]'hijr I ;1 f~ ~TRl tr' 1i»arFa-, ~rRt faOT 'ijaij IlElf.TTre J.l 31

3~1Jtf1 I

~ iRarat 5'« ~ U~~ ac5~ 5U1 R ¥t 3'o~T I ;l fRl:f, fi::N ~ )j,J fG1CclT~ R 913~1))fT I

if fRl:l, fFl1:r ~ l!0' l)frtf cf..tI nt8, ~ '91 3~~' I ;l fRtf fFP:f 2 ulal -ei, R s1 ~1J)fT

~ fRcr, f~ ;:!l uar a d'q Ute, Jl" ~'f

if fml. fRl:f ~ ;:!T~'" tl'Ef We,»(1 Bi R wl 30lf'Jl)jf' I

106

.~~ fRli. ~ -e ~Ri ~ ~ tPe, R 51 33l:f'(Jl»ti' I

;1 fFJ1:l I fA':! ~ Uffo l)f' ~ l)fOel, ;:reTJ;iorf3 ~ OT "tf'e J

A o~ 3~~~l I

- "f'I~ l)fCJlfl ?; 1JOHH'~1))iT ;ttllt{ B~ R '01'1 301:fT(Jl))fT I

M In - -

~ fnt! ~TR1 ~T5. BB fH'tl tl; ~'j'e 'Q(j <?fu3 7) oraLs,

R Bc~a '3.SlJ,ml)fl I

~ rnt! 0'3 ij'q- LlT~l-C?a'~l ri, ~ !l a~T I

~ ~o:tl fRlff ~ ~'R1 ;;algT ~l:fT~, R Bl 3o~ .. 1 ,:t Q'ij).u:rg1))fT, ua-eRl fmf -e1 aR'3_ 3a;:r-el OT CIa,

R 3~1l)f' I

~ FU RTfJS "5 ~5t.ij I R. 3'1 3Ol(1U'l>t!T , ... _ ;l f1:I1:f t!1 >t(Tl1ll'm ~31ij, R .1 '3~T~l»fT 1 ~a dl:fET2

i\ o~l' I

1l fRl:{ or-a~ -e~~ ii f!~: H ~ll)fT 1 ufl{ ~~ i

~ aef J31~ I ~l:{T~:J1e I ~ ;:!T tll:f era I 30l:{T\Jl)){T I ,j:io~, ~, ~u~ ora,))fIll 0 cri ~ll',{T I or3fu3 ~a itl:fF.JTE C'5TtJ1. n ~ 30l:fTUl~' I

~ f~ fRlf ~ ajl W )opferl)fT l)fTt; R 3'13otl,d\I){T I

3S~Ta Haro-uT~ fRZ; R 9'1 3ol:(T'l1)){T ,

H"iS Hi ~8· flli a~. 315ii'O t!l, H 3(')l:fTtJl))fT I

~Ocil 1i'iO -e ~ JU R'ibV ~~ ))fTU \:fT81 i1ii,

H ~ 3(,)l:(Tul))fT,

ClT~ i('5, ~ s:ttfue UTR aij I R 91 '3~Td\»fT I _ _

fFl'.lr ~ 3'1 Si,G31 ~'(Jlt11 ft , EF,~ facT l...Tg ~a it sl

'3a~l)fT I

at': f'p i,~tI Qte ~ I \j,,-fe:tC5'O' tit fesort') 0' CliJ,

107

I

J

R ~~u1~ I~

~ Udf ~ ifTHl O~, R :3~ I

~ d~ \:ul~ cbI Of ire, rl lIfT Am 3?;1;{T\f171T I ~Ri f'itl tlll2fJ ll~fo e~ It ))ftgRl 3~l)f' I ~ ~~ t{\lW -a;;r 0 ~"' R ",i~ ~))fT ~ stit b alal 0 f~~~, R ~sm ~~, I Of~;m t!fIJ'Zi It'~ .~arr iiTi Jl,~ "

....... . .~. ,.- .

feF.lo'n Cl8 fRur 5'ii· tafT qi, R a01:STuPtc' I

rall?l-ijal cis utre Be I c(~ ~ ~ij ~ fiN' f~wu (Ii' Of! I "il fR'i:f va oTa1lJfY t!t Rar3 qij, 3o~' I

;:j fFllf orctt e' ;tor lfT@ Ii 3i15~ I

ii fR1:f H'31 fU3' m;~ 3]Ha ~ll)al· 1.1~, ji ~llJf' ~ fRl:f <ife csrfa g';j R ~7.l:flul))fT I

11 fRtf oro '& tf;r ~~ Ofa a' i{1if fa(')t ~d' arel <r~

- - -.

R 3nWilPttT I

;t f'6~ ,!~Te , R 3C)l:fT()PIf'

it iRtfJal csrmr B~, It '8OlJ'm))(f I

~ ~ fRl:f t!"l ~:m~l csra I ~ '3'~ I or"-er Rrf~1l ;:it

.. .

R'i:f :- 'fi:rR »iea '1<rnl ~m5 ~;1,

f3R' CIT orw Cio(3»{' R'i arfe~' I'

;:i fRl:f fmft f~tJ HoRST afe ~fw' ll~re- R 3CW'iJl",.

ot -

~ fRl:1 or;s H'6 ))JTl:f ci fm:Jt g s:Jf~ R 301:fTtiPJit I

=

it l{R'fe ui~re))ft »{fa fmt ~ J!5';J (') ar~·,: Jl'il3'ql:fTul)){T H fwt tfTR~ 'lJ,"cJ fs"tlT@-idl 1:Ire It ~1 30tf'ultJfr I

fiJR ~ f~ i~ R~G »{'U }finl 'df~ afa H)it iufa ~~ qfo

101

R~~, it ~ 3ol:l"(Jll){t I

;l mf fRCf H~ ~f;J R~r(li, Of(fltf tl\1{ ~i ~___»fftrcf '0'ClQC'i, H 30lfTme I

tl RQa3 tfll-nfBl ftfot ~~)){l'\J ~ Jl 3~'~ I

tl ffllf ~ HW ;j~c gal -Cf'OH f~at~, Hife~t ~R 01u1~

R ~1 3'ol:f'Ull){' I

))fl'lJ ~aIT ~ ~, fi:Jl:I ~ W;J' l:I~e, R 30l:f'~l>1f1 I

il <low * ~ Jl 1!,~1 3Ol:fT~llJil I

fRJ:f ~l ~~ ~aT~. R t[ a g~)tfl I

~ fRl:ft t!"' fOCJT~ crij, R lJfd'~ '37)l:f1~1~ I

fjN ~lucrr~ til 0(1 ~ ~J~Ti I »fijj~ Q1 lis, R ~1 "3ol:f'\J1IliT I

fat::JR'31 fRl:f f&a31 una ~~ l)fQe"J=r ~l hll:l't!, R trl'ift:!a1

3C'il:fT~}}jT I

lIt{r t!1 ~al )tffq0(1-al -ecrar OT ~~. ~ 31 301:fTJ1)){T I

~ ~ l)fijerR Bl ~it Ola.. qt ~(i wi, 11 H_"act

3'~ll')fT I

i3la al ,)fR }){CJ~R Hi~ 1i, ~, if 3ot{TU1)){T I

~ fRl:f cralH (')T8' a<!-N8'R mo, reF.i51.o (1)1 ora R

3otfl"\Jl»of' I

~ Rca t!l HCJttl (1;1 Hi: 11 301:f~1»{t I

;i f~ \Jo't!l ft!R3) t! uno it'fE! iJQlH1 ora I R 3~Tull11T I

.,:i ).fI3" fll3'T ill )){Tfc1T))ofT (iT J.{5, R 3'1 3'Q't:lT(Jl))fl I

1l <fo' l:I~, H (lim ~nCfT<Jl>tfr I

~ f?iJ!a, })f~l.(Tq81E ir.g ~o3, Fi ~1 3:5l:{TUli)iT I foalar \.[3 i.!.fu f~tJ ati I R"3 O'dtJ1t){T I

- ..

109

>2iO~R or13 fsO" l{_RfR ~03~, H 3'(Ii~ul,1)ifT J

l{R'fi!' B-~T fi:t~ Ert!31 iig-f~(liT Ola' R 30~i')fT I OJ~ & S';3o ~llfa tJ..313 (') Ola, R 9'1 3?)C(liJ'ft)iT J

C!~ oIl }){Ot!Tfl~ );(~, R 'i1 3'ol:frUl~ J

iijmrol Sijf8Er";:!1 ;:PH'~, R 3'oWfJllli' J

H~T ll'fa6, R 3'(I)lfTiJ~' I

:>

~:a}fT l.JlE', R 3'(,)l:fI'~ll)fT I

tI3raT, ~1~ ;jol, ~H"~ ~OT~. R 3(')1;fT(Jl»fT I '2\11 t;!"ll -e ~R'Q1-a1 tiel:' u~, R 3'?il:fTul~ I ~lft ~:,.g ;:!' ~Q1l:f"E, R 301:{lol)ijT I

~aor B ~ fi:lfa ll~ I If 37)1:fTfJ~ I

~, H~ litre wre, Fj ~llH' I

JNt!-are3n lJ10 ~ or Wij'l' ar~, R 3'(,)l::f1titl1i' I

Jle 8B ~1 fRlf oranr ~l ala 0' qij Ii !.lOfT 30~1~ I s:r'!e iBo ~Rl:' l.J~, R 3'O~T I

uffiJ ~ ~l:' fR~ ~ iRl f~o'O ~'R3 0' B~, R 31 3(')l:1'~~ I

wvfcJ lius f~tI~ iR! il' ftrRT .or ii~, Fi 3"1 ~i(Jll)f' I

, I

UfO ii~, l)J(J'al ~~ ~ ~ or '!'itfe ~~, R 31 3ol:fTU"1)){1 I

tm:r ~~ ~'ijj. ~T ~ HOfu iil~, H 9'1 3()1fl(Jl~' r

it fRli, fA1:f llTRt[ }fIfe))!T t ~ tI)){' ijj, Fi!l'l 301:t'~1l)f' I it f~ HiiiCl-ijJ:J~ ijfT Rijf cia- R Hg~ 3'o1:fTc:rl))fT I

,

";l fmr lJfffii. H~T ~Oifij' f~~ij'H ora, R o~ 30~1l)f' I

it fiN l.ITR:' )fIfet)tr "5 c} (') ~~, ij fCfUo 30l:fTOhiT I

..

f~ lJ.Wfe rcre' ,!0Ii1 iil~, R 30CfTulJo)t~ I

110

f~ ;:t3-l{g f~ii ~fi5 ~~; R t[&' 30~~ I ~ !i3' fHl:r ~, R ij'fJ'3 C[:;fJ3 ~ ~IO &a' ~ I it oral-a f.~HT~T :jr~ ~ aIRl ora. R i'Sc:T I

FI'I::! of a RTfJEl ;:tl B'1 -

~ ... .

'~ moltl fHR~lo 1.I..'i 3iJ ufij OT~ a~ ~;r ~S"f (J I

~ !.lIfa ~ fRUl "5 ~f~ lIT ~a, ij~ F.1~f3'. 11 3cwrol})o(T I

'H fR1:f -aat.! 5 i ~F!T ~T 3)1Tij' -eij fat){T~ f~'ij, if

a?)l:fTuTt>fl I

~ ffl1:5 r fIO~a >i~H I Hl3'l ';:tIe R 30~T01))(f I

3'6~ -el '::iJTQ~l HOT~, Jl 3CWTu1~ I

- ..

~ fAl;( -e'T ~qt OT~~ R~, l1 3Ol;fl~11J{T I

;:j ~t[Ta1 ijf~ a-, ij~ ~~* -aij, ij 3ol:flC1))ff I

;:{ ~HuTal ~B'T (')'5 t'=!T ~a )){'E(~T ci~" ~oT g~rg

R 3!1t{TD'1)){T

oto'1a )){\J'E(1 fFlCf aO' ail, ~'1:fTfg "p~, -Fi 3ol:(l(J1Jo)tl I

~H fRCf Hj)-u..H~, ~~T R'f~, ~Hot~l~ ~IHl f~e$

"'T<:~, ~fFJl ~T8 fmf ?if g~('), R 3'OlfTul))Jt I

t'i fRl;('l){TLIi t!.~ ~,uI:{1, aJ~'E( RTrJ~ "1 0' fH~T~, H 'il 30l:f1 Jl))fT I

;':i fRtf -el ~gl oi5'gl** aa, ~ 3nl;fTul){T I

;':i fR~ [1) Clra ~ -eam5, Rae-~la30, CiaT ;:t~ (H5)

= -=:

iI'f~' H?)T eta, R ~'t;fT~hrT I

;:{ f~ ?i 300;T HTij ~ 3n1FcrT);{T'

,. -

i{ fAt:{ ~ fRtf ~~B sg, o;;! f~'ij ~z-~~ii, ~a i2'3 ~ Rf~

~.g R 3~tJl»fT I

;:1 fR~ (I:; cia HTijOf Eire ~ 3?iI:trJll){T 1

= '

t1 fR~ ~, licr~, ij~e EI~. a~ f~" Fn::'~ 0" q3,

,:j30~)ijT1

il fRef, fR1:r ~. ijJ~,w ~TR3T we, ii oT )oil R 3(5l1~1))fT I -;i fmf ~ faFt i~tJo ~R3l ~Te R 3ol:f'iJl~ ,

f~'I ~3Cil ~T ~ ~ ,

;i O!. ~ qr fi:rlf lJ!JTf~ aJ~ at Cilai, ,:!8'TiJ;1 ~T5 ife- qa 8

~, ijJCJlat ~ aT R'~. ,:; f8STJ:fl, 30l:i'rijl)).fT I '

;i fRl:f ~re j B3TqT fiitlCJT ~~, 37)'l:fTiJl~T I

;:; QIOls (jfe~ Hmil'ijT (j~. f3J:l -g- J.a ~1 (il(Jl" ala or'

- , .. =

IRO ~ :-'JfcJl:f ole 1.l~ Ji~ ~ I

;:j fiN JiTfll».(T ~1 cfu5 (iT ora, R f~3UlO 3ol:(T(jJ)).JT I Wlt: • l{3 0 lit HTfI.Jl)1T tmWa'1= ar<!l~ I I

im:ral a:,e. Rfiffittlal ~-Ji5 f~" t{.wf2 ~a3T~, Jl

3~T I

:;i fFP:J HT3T fl.J3T ~d1 tr$~ ~~, R 30l:t~1~ I Wl:l : orr ij l£ s ~3 ij Fifar 'lTl.l J'

~ wtl OJ~ lfTFi= i>il:fJ ~ 3n~1~ I

l.@81~ ~ ft13T f~f.ar>.lr, 5a~1 l-flel f~raft'l ;i fffif ~tr tr~ faDt ca-rJ ~3T~, H 3ot:f1'iJl))lT I

,q q;J~ tl...RTf~ a-1no 1;!T "'ft'if oTiS s:fij- srRo lfTre~ ~'C(T '0' or~, If 3C51:fTul))f1 I

ijT~l, ~ll i!afu31~ tlTR~ tl;JTiJ (l!.AT~) ~ R

3'01:P\Jl))fT I

orwu ttwe CUJc1 ~cel a-s, Fi 30l:f'ulJ){T I OJ..1:J RTf<ni tlll.fTR flYe qfu ~i;. Fj 3ot:fTiJ11){T'

f.fJrtl ~o t(~fo, »{Tt( J.f;1 afs ~ofo R 31 3(.l;;T~:J1a I

.. ", \.;

'~roorT B' f~'B' Jo).{T ~~ Jo).{Tl1 l.n:!lf~ 1:1~-1:(~~ H 301;:iTultH1 I

- ..,

ti'a q ~ fEtOr l{WB ~03T~, ~r-a ii3 f':ToT of EI FiTful;{ u~l ~

;j'cr 8~, R 3olfTtJl1){l I WCf aCe- wf~ ~l til -

lJ~l lIoHBo qT ~TCl I

'H fR1:f, ftrf(;f1){T lJl~ ~ ci5 ~i, )fm1 ~ R 'lI"'~T 30l:fTCJ1~T I ~ ClJ. q, w fRt:r 5fEci, fRat! ~T5 l:l3'} Il13 €J~1JTul ~lfc?)T tiT Ff"'3 ~Tol ).fu fG~opij f~i O'r~ 8E', Fi 3(il:f'mI')fT I

" =

~ fJ11:f l.{H'fe ~o3t~E' Llf<J5 o~, fi 30l:frul»iT!

'H fRl:f ltlTU~ uro ~ ~H f~'iJ ~oCl' ~f3'rt1'O OIa, R 3iW1~1»i' tf fRl:f UJO ~T ~3 300r i; "E~, ~ 3'o1j1~l);JT I

_ c

-;'i 8"6Hl 'eT ).i'u f 6CqTij, R ~ 81 oul t={To~ :=[tJor or1 ~aal orfo \J"EI t!~lrt? i~ I

~ fR1:f ntT1Ji·~;! aH~ fR1::( ~ ~a or6, H~Of '0 o~, R

3n~1)){T "

;l fH1:1 aH f~"ij fRCf ofJ ~ fl:fI)jT(I)3 [;fij, R ~ 301::(Tult;fT I ~ fR1:f ~ tTST(!T J]c ~ 018 oT ;:r~, R lIvorT 30't;fT<Jlt){T I 1=i Bat! (jTg UTA' qij, ~ t{"'orT 3ol::p<Jl))-fT I

~ K;:J €t3 ail, »f~ aa~ ~e ~ 501 (iT sa, urr lI:Jo ~'5

- ..

?i UTR truT~ oTiJl" R 3(il::fTulI'JiT I

- 'H fR~, fFlCf (LlTRQ) ~ol RLl3 Cl'ij'~, R 30l:fTult}fT I

;:j forR eT F.rafa u3 ~~, fe~ ~8T a~, feR t!l RLl3 aif3))jT,

R1l3 ?>_T or;ij, 3r on:ra ,30l::fTul~T I

tl ~ Olo-t!ul ato aTe BErt!' f~" or8T C{-a R 301::(~T ~ fAcr~ fmr (1;T8 arE- tiara qij, R dltJl 301:lTul~T I

;l fRl:f, fffifT ~ HTrel)(T ~ ci fao3 5T~ ~u HTfE'~T ~5 ao~

wfe ese, fi:rcf ~ ;:tt{1ll' ~~ f3R ?iT5 oul' ~a3(!T, 3' 7)'5

'~

113

9'1 ?)T '65T~C!' ! I){OM ~~ 3t ~l:J~ 1

H fRCI \:I'Rti ~<5t1 ()T~ ~q-urc ;:JTf~) 3' fQ{o~ 8'fEi§r ~3Ta He' I

»{3 rAc( gg ~H f~~ fR'l:f ?i a-tf 1

=

;i rnl:f ;:re as ~ fHI:f 3 Bl:f ~~ R 3~TfJl)o,fT I

- = -

ffll::J BY HTI-f~T fRCC' f~ f?)ij~, -ei-5~ ~81 ;;'j ~1-fl:l5~orf

- I

R (Ii ro·~;jmT, ~T f~~~ I

~~~ fmr fln.l eBe, ijifa-i? lJ{3otflHl~, 8-CfT "QCII-f(pfe

BR1 ~i UTH~, 'it fRCf tT ))fTfi:rI)iT (')T l-fgOlT, A e<Ji" f~~;f

3(il:fT<Jl)ijT 1 ti:!\:f sl RT8l1 ~fe~ )>lT1:{~ I

H filer fm:r ~ ijT~~ ~~ ClarE, C!<'~, lfO~TE, R ~~3 ;ro¢T I i3l~ ~ fRtr >lfR ?)18 or ~o3c:, ~I;!l:f 3?i1;fTJl* I ~ fRt:f ~ !.!TR~" ':Jl«al qcTfeti, OT W, R 37)l;fTul)ijT I i1tr?) C("a~ }{f~ ;:jlE, R 301:ilu1llfF 1

,:r fHCf ~ t! ~~ ,Ier Hlf93' 5~<!" »13 R'~ C'iT5 fre ~a B t«<T

,

"3'0I:[T\11""11 I

"R fR<f FJaltI Bl11fu 3l3T fCHOTn, l.f1t-fmUiTOl, ~~ a5 (;T ;Ja I e~:' l{wfe il& l){e~T of Il wfn6 til BY !.!To q~, R >;{ij' 3 3OtrTfJT))ofT

;:f fRl:f fmr ~ {iir 8"i3"i'l aa, urfo ~-B 6oS'lfeor B~) Fi tlvClT :=.'O'l:fTJ1I)1T

-H fRef BY «,lotI 3~, R lll:£tr 30CfTfJ1l;fT 1

~ fRl:t' ""I~ Fi~q 'gT l?-ITLlR f~tr ClYatt t( filE' ~;1 t;!T >ij3 fRer )j,nREf 5~, 3'T lloH ~1 qij, ~f3 fRl:l BT 9'B' ~1 tr'5 1

;:t fmf C'iT~ »fEa~ ua, t:f',:rij~ cj~-li"~ ~i~ I

Il4

'R alo a" -ao 3o'l:f1ti\n.f' I

- ~~ aT fJll:I fuBoTo Ci{~, &l:J1 ~ ti''Eft 0'5 mGa, R 30CfTfJll?-11

fu§ (Rtff FOR f~3 5~<!, fRl:f7 am1. H Rul~Qi'H 'HTOC!T

l){3 ~1 arffi!' I

"fo ~ tI~ -tl'3 .. f~ orr~ ~t5, R t1~1 3'OCfTUll1iT I fuwa ~a ti't:l '01 iif'C', Fi 31 '3OC(T~T I

;:Jg B ci~ ~l.lfo CfTi ~'&J. R 91 3OCfT(J1~T I isr wfu orfo Q1'31:' torr R~, H 3'1 '301ftuM I u"'at 0131:' arfu cl ~~ H 91 3n1::lTu~ I

~ fmf. fi:fat f~or, ola Rmf3 ~a', R 111 3(,)I;{Tul)){T I

~ fAl1, ff{tft ~ a-H f~ -ew51 't{r~, R 31 30':l1\11))f'! ~ fRtf. fa'atl >;{E{i€T R,. oK fRUf ~ Y..RT~ ~T~c§ gat, ~ (UtfT) S5 afc (iT ~~, ~ '3~tit~ I

'it fmf, ~ 'BT ~q--eiJl: l:fIe. FJ it 3nt:tTV1)){T I

ft - -- - 3'mtt<Jl>;{T I

-H fRl:f. aSB 1.J~~, trCltrT C("O~ fRl:f 2 GOl, H . .

~ fi:r'tI, fcu:f ffit:{ BT }{To iOl ~ij-, R 3(')l:lT(:ff"i' I

w~-ii '3@ fuat))-(T B1 fRa fOtli~ "0 OT~ quT -;:T I •

tt 110'031- aalo ~R3 1)1 ~ R »fij3 3'otfTU1»{T I

;1 fA':I ?i Clao ii3 -e~ R 3'1 301::lTU1))-(T I

t(l:{ ~\1= ~TU'" ijJo-~on ~O't{ 'ET ~ I ArLB. f~~ (J3n 3'1 ~"~

~fo, l){3 'Y~' R~ i~l~t "91 1 HT~a-H31 ~ l:fal-e, 1J!ti1 ('),

l::tol~ I " ~ -~, l' " fAl1))(Ttl A"RfQ 'El a'~ f~tJ ~o '3,)ij'3 if'Jij' l-£O!3

RBTe, fi ~~T 3ol::lTtJl>liT I

;:i ftN liR3 ~~. fo3 1J10tTfR -a(lT~, '3r,:r1

fFW -e ~l:{?) q_)ijT~, Fl 30l:fT\11»iT I

115

- -, I u~ .

~ fRtf cralar, Hftr'\31 <:r~l:' w~, R 30~r;Jl.,p I

;:t ffPj, o(a R' f1'i'i 'ill 'l-j Ef~Tli eJ1i::rrfcm lltl{B~ ftTiJ"OtT d~,

R 3'?il:fT~1>JfT

~ fA1:f .ljaT aCe ~rea oi l){q 1..('S'''' O'<Jl, ii trOll 3?i'I:fTu1niT I ~ natal f~tl ttaHF.lT~ ~~, fFn:f ~T tflre, R 3ntiT<JT}}(T I

;:i fA~: fAC1T ~ l{RlfB' ~l:f a-, ~rJ i'a '0' ~ol ~OTd' H~'

R anl:{7\JlIliT I ..-

fR~ y'RTfe l:fT~<! ~lgr })itt( ~ aJ~-l.llo ('):, w~ I ~f~l)iTt!l a.!~ al ;:r<§ I )>f3 fRl:{ SQft~~ ~15~ ))il~ ~ ~T3T (') 'tIl~ I )).{'Q ;:r;~

fl:U ~r3 Rlol foa'qTo ~l ~. I foo»ffBWo 5fe ~ I -

f~q f\!?i .qT~ tlllJll1 feCi fACT a(';31 cr131, ;:it! Hal ~i1 ~ oTCITl fR~i t!a ! 1:t J:l~Hol1J~~1 RT, fe~ )~FlClj~l af<it!l Rli H' aT311>J.fT ~ qfu~l 'H:' ll~ 5~T' 3j ~Bt rjli<;R:T, }rij Clf5i't!·;)jT

\Jl 5Tal E~'e l.f~~, H~ ~ar ?iT 1..(T~e ft3T' ~ H:' qfu~T \J'1la l){a-erfFf cmc1 gfa ~Rt ~ 3i.'5l:fTillllf' aaT~jatT I FrB urf3'HT\J· HoT fi'5'ItfTfe ~H:lol , ~rd 3' ~'3'?) tJfe~T: f3(,)T aTml})if ?i 331:1T;:) (iTJl ~pel fFI1:fr ! 3~ R"arf3 Q ~6ilo' $~t~.~T R:', l){3 o'~l 8at ~Ff1fB 5CP~~ , f~t ~ tI!~ OfT liBl ~ET'orf8" ala30 ()lH l1i'QTO " ~'el ! ~ w£el ?;l8c.n03o ora(,)aJ, R l:!.Clf3 ~ 1..(TlJ3, "5~at I ~l\JT ~atf~ ))faJ >-L o:r3' ti~orl, ))f3 OJ~ nT~ ~G -l'J1Tiafl I

Oli!. ~ fi:N l-fTafar ;:rte, llOHWST »f~, )j.fEi~T or103(,) Fr3-tl3 ~a01Tij(Ci HlfilEi ~1 l(~1 ~.;f~ ;j~fo, K~T ~~ (') ;Jrtr

- . " '

H 3 0t.rTuf.~'JT ,

-R fi=J1::l fA~j § >tf3 Cf..T\J}f(!i ti l{tiTfe wfr, 3; ~fal ftf~ (iT iJ;:i I f'i! ~"i ~~ l.laI3t qJT8 , ST\l'l-!cT * )rlar fas! 5 3 I IT; fRl:fT

~ = , ..... ~

116

li ~OTi%, R '3(9;:lTul~ ,

= ;l fflt:( itTi! a tfmf:r ~fOHC tiT it'e, 3 H<fia:;:JT l:{l~

R 3ol:fTul~T ,

'!:J"\;,,~r ;~e t{;rlwfel'l-{T t!1 ~Oi~ )){If'C tlTB',

'F{tte-l.l'o, "" 1\.1 :hJ '.I , -

R 3~~'l1i' I

:H 'El=ft t:rfH))fT f~'B' ~-e;:r~ ,H U~ '3OliTu1l'11T

ala err fFft:1 ~ OT8 w~, U(fa H~'&t ~ ~T~ 3i d'a ~;J a

~8-'l; "'s'::fF.{lf~ 8E' oo:W 31 3(;l:tTu1))fl o~ OJI , - -OJ a a' fR1:l WFll1'R ~T;:)a}~ ~'o Qo-eT

-~

o~ i

fu'grfc a -qa.

~ 'EllJC£ ~ <5~T qo(')T 5~ t.fr_lT;_t1'ET

till ~l G~, De -eT ~t:lT l-ITa R 30~Tul"'!T ,

~ ~ ;fi1~ fFfc:lil ~ l:i~ t!l1..(Tq~ ?iT ~~, H 3(')tiT:J~T ,

})f1~ 1{wfe f?iOTeo orir R 30wuliiil' '" . ~ '" T I'

'R,C!_1)1{Tf'E l!ijl:;{ 3 ~f~' 't;{(')T'e , "TF,tl})o{ ()fH ))in or 11 t

ora aT fRtl tiel aJ: a wfJa ;:tl ii-a aTel U~?) '8'21 >1p13, ~

l'){'8 tlf; ~~'lfT~, R 30~TJll)o{T'

tl~ l{RTfe "§ qo-e ~GT -qa, H 3'(,)I:fTtJl~~ir I

~ a1 ijf'l:! RTf; til tr~ .~ I foF.lTo1 f~"ij c(e! t!1 d'-tr, Fi

3'~;:) 1 t',.p I

qrR Qf=~ (J~ iil'a?;- ~lllT '~ at~i' iiil~ B 3?ll:fT<Jlt)o{T I tf~l fS'c:{e ~T8t Tift! a 'lri~T~cl' >l1Ta R "3?)l:{T<11l1iT' cpiJ \J5~ fHt{ ~T l=tTEi i~ we, R '3(1)C;lTu1))iT I

fmf fR~ i; t!ot' ~ c1 'i[HTiJOT ~, R 3n1:lTiJT»{l"

~:ij , €hlfer "'n=rt{ 1.l~1 ~ot;T ~ ~ ~3 fRCI l(lc' Hat 3T JWrlte I

:I -

117

~ fRl:f }{Taai" l)frE i~ ~I! ~ 'ij'ij'5 C(aT~. FJ 30w;J1PHT I ;=i ~OH' ~3 ~ (i}-mOiTa Ofa. R 30~ldl>1iT I

~ fRij, Cf,801 oil. 30l:fTiJl~T I

tar tfRl" fGa, ·o~T5ll'g, R 3?5l:flul>;(T I ,far ~J:ff }{TaClI ~a R 30l:fTill))iT I

ciar ~m" ~HO era R30Cl'<JT?lT I

BT~l ~tBT ~fJ·H lJTA' ciR futfr~, Fi 3'PtfT(11);{1 I ~ ll.;:In?i if3- fi ACT ~cT HTa, R 3('il:('Ul);{1 I 31H3t f~'ij' ~R ~B ~i H 3?i~~T I

.. ..

ciRT ~ .~' >JfT~J R 3'Ol:fTull){T I

~W f ~~ ~1 l.l~?) t:feeJ (iT 5E I Fj :a'o~'Ul>Jfl I tiRi ~ Her ~a- HTE- R 30CfTc:rhlT I

~ ~ ~ C{1a30 f~tr de alB! aa, R 3('5l:f'Ull){T I fFll:f J!3 ~ tier H10 ~ ;:rOlTe I Fl 30l:fTCJl>JfT I

tl 010 Cit fRl:f 010 B' Hfo idT ~ H 3ol:f~1>;fT I

-= - =

~ ~re fRl:l l1i'I..lR f~'ij' sa?>, fRl:I ).(5' ClO('), l;f3 H;Pel:iT

..

~, R 301::fldl~ I

;lmP fRl:f, f~ E er~ ~l.Jfa "H5 olc:rl,R 3(,;l:I1CJ1>;fT I # fi:rl:f )}[Tl.l~ Olaf ~1 iJ1~ era, R 3ol:fT;)1>JfT I

;1 Rf3\[~ -e 0(13 ~ ~ql cl~, H 3?3l:flvll)fT I

fP'l:( ar~e FtTfue til tl-·))fTLS Flf3 0I1l;fT 119 Rf3 "

.. ,

I da-' l! ij O!T cr1))fT R3 faG; ll:-aT UfC ~q ferG ('jl\Jl I

- - ':::. -

l1aBrJl fRl:f ?i HfiJ S;S fuB' fElRoTJ-f i; HTUOfT (iT B~ R

!::. '= r

3' ol:(TCJll)fT I

O.!~ it fRl1 ~~3 d"f<JG I i';:rr, ~if~, ~1 ~T f~RTu ?iTu1~ ii{ooT II.ta OJ.~ ofT ~qClT, HHT tr'feel, >;f3licrii3\U~;:rrll ~lQ f~~

118

Ht:!" iat' F!Ht~~ ~ ,~~ i fFlt( ~-a-31 (')T5 ~~3'i'5a1 I

eoaT~ fR~t ~ sat f~u HT~l \:!T t-ilHl, ti III ~EI RTr~a 01

U;:s'" I R~ Rol I

u ~e1 HT~l"p f;:o SIS I fRl:{ I fmfr f~ ~O~ I

~ fRtf 'O!T~ a"5 argt q~, ~ "3CSl:iTU1»i' t

3Qcl-H31 Rl~(')l -g QCJ ~1=1~ fR~ l;fT~, ~ 3CS'=f~1)){T 1 ;~1 ~~u QO fRlf l!.HTf~ 1:{Te, H 301:trm>){t I ~R'3"-% lITil ;:y~ (')18 i~l O(~. R 9'1 3?i1:f1"iJl»il I fFl1;fT f~ \li5 ~ ~f)-{_ttTe-r as R 3'(')l:fTiJl))ft I

RIl:{ iI"'E{ wfuEi ;:yl el 't!fu ~ it >ial ,H'ol~ 1

jo ~-'~ ~ t!aOlfiJ ~3" ~i OT~ I.I~ ~nTQ11 fn~T fFJ(f fij»{t!1:ll, ~afu3 Q{a ~R t.rR~ 3i5l:{T\) s 5~Tf~

(iT Stff.ITe :1 ~ 91 301:f';Jl>JfT I

;l orafu31 ~a, wa, iLl~ Bl UH'f~3 aij, it 91 3'ts1:tr;Jl~T

fRt;! - ~re~ mcs»{' HT~, tf;:r1" H8'\:' ~o3, R t¥'qT 3'Ocf'ul»iT I 1l1~ ora~ ifl:fwft! mW, f3R "OTg (')ul~ ~a3(!T I

OIa at fmt »{1=I1 fR1:fl a~ -ij1=l (l:1' FJTfu1! tfl f~ ~ al:P i ~ fml ~ FfRTij t!' ofuet >JfR ~, ~R arfa w ofJc!t l.laBFll RTl:f of 1:1 RTfu1:l -;it ~-'~R aires al~l 3H FfwaT "

fR\rc!l fu3 afu3-

-e~ ';!otaT )){3 ofJ3T, 3(1)l:f1'Ui ~~ t!1 li{Tfap,p l>fQ!=l'o

)){rij~i' ~f(i ~~~ ii, RRT61lJiT "8 6\11:' crol»it ,

;1 ala arl f~~ ~~, ;{S f~ fl!FfOTo iall 01 qa t J!Oit

-=

RO~ (5"'011 M50T ;!~ I ;:r5 »{3 JlCIiI f43T Mo 1

C1[l er1 ~1 H51 ~fect OT I{RTft! lJ(:{Tre))-(3 or '=f~~ t

- :I

119

ijJ a ell fml~l HoB' B'T H"u 01 fsccpij I

- = =

QliJ -aT fRl:f~l Wt[J::farf3 f~~ HijT artr ~i I

-==

OJ ~ 011 fRl:{~l a{ Et Alfua Oa1 tl~o fRif, 3i ue f131 RRral "

f3);fTOT ~~ f A or~~ UCI' f<t3t-atl3'. i~ ij1T~~, HF.IClal>l-fl ~el ;:ta10 ('iT a~ I >l-f'c.Ji-tJa).f llarf~ aa I iilTft 3 ? 'H J?iTLRT t:rel-J

af5I1il~-Clo3T ~ ! lJ al far:11 OT 3 ~clF.51 ~ (5 afu aTST oT ora I

- ..

i3J.~ 011 fR~IJ:llB-trcJlf a~ I ~Tl.f~ 3el3 ~ 30'31 w~)iJa

R3' flH1, gT~l, l.l~ orfo ;:pi I

3tJ-a ~fRl:(l ~T @~~a ora I

;: -

C1fffiidT ~ y_alf n-ra1 ~ Iitlle ~Ho, fW:f<!l tr' ~U~R ~~j 3 opal go[~T ~ I

'"

~~ 011 ~ fR1R:l ~i, -R iao ol8~ l)fa"Ell fRlf ~ 1.J...FlTfE tiiiT

iiaTfe I

010., orl fFl11~l. ~n:{e-i:l~l OJ.~ al ~i5 era I trOHHT5 tl_fe ~C(3' liEfT ~Cili tITre I

t1ii:'1 f~Q. ,!et. i130 f~~~ &:"81, »f"'c', alfJ;JT ~cll1ft~, 3~1 f~'ij~ q:HT~. ·~JTeo tray F.JCifu O!~ & (l)fH3 B~ I

([9; orl fR~l. ~~ fiit1~ U.FJltrl. 3(! f~~4. lio ».f,~ e1 "ijJ~ & »faa ~~, OijHR'8 l'J-I"al:11 fFlC[ ~ I C!~ orT ~mo ~ I RTl:fa(a Rlma til el :- Rf3a.!~ ~l.f3. aj~-fAlf 11f11 l.Jtfe- I ,

mil or1 fFJl:le1~~·3 acr I Rala -el fC{~T uf~3.. aij I

fl"ij tiS f~3CiTT (oT5) C«J~ ~'c1 f~t1 ;:pfe I

~ OJ.~e1, l{RTfe ucrt~el at'st or or8 I iI tlATfe 3 Qai ~~~Ell)fi ~fo I

- '\ --

ala al fR't:fellfFl'fe aa~l ~& RG~, lilT fLreT 1:l(:1el (J'Q'

-~ .... - - ,

afe ere I -e{T5q' ifT8ii1l fC5~TO' ~!ci f~'ij ('iT 5 ag. I l{FlTfe 3~l'

120

c5.;:!T() tl Ba' (Jif 1

ij)a ott fRCfGl1.f;:W ~Hl" fFl~a O'Hfe 1 5"tl1 31 8~-~~

- ..

7)lul" ,

))(llli uno H))iT~d ~, ai grill tloHA'"5 e ~ I

c5(5T-Haaol~ fRo~l 0' -e~ I QIT~,'3r 123 arB, ur;sll){t, ,!<JlGl

~ I arB 'lis 0' 'l){T1l I

-ara orl ffll:{(!l feFloTO' »ia~T llH-fE.'RC'iT(liT cre·~ OJ.oH3 .. u;[ t

aia H~l =C'iT H~, -efcl)iT (fe3') CI1~ OfT 8~ I dl:a fanT, -gmaT fan.

k '

fff3 ffatf3 fant 5a~ OT ;:pf~ I

trl'3~o treH cr~, ~q aJ..l:r wf~a f~"i cffiJl){T ~ I .

af~~To, ~fqHTo, Fl15HTo, f>·,IiFJC-~(')T STit-tIS'. ~~TO, ~q, ~1I~ i!~ a- fFll:{ l){·3 f11tfel ~ ijf?; I Eq W(lR ~1 ;:roH ti'(f '5iW ~ R ~_tr8~ ~ I feB ~~ faaEtT 0' ~T~ !

fJ"l:{ o(a wfaa ttl ~1-

'at(JR~~ 3' gaI8 OfHT~l I 3tJ f~ }flCiFJ ~ul u~l I

- ~ I

fuR ~ul or? fAH'afu -e ~ 1 ~ Bul 3t1 ufo 'iill R~ I

"R'6l:f3 f~ ~T~ ajg_ ~ I ROl:f3 ;l3-HB fFli:ti ~T eleta, ar~ at -e1Elij ~ I dl i! eP ;'ijt') ~-R"Q13 3 f~tI H~ uT I R Flaa3 fm:l Rmf:a f~ Ol~~ 'fIli)(!i' I fR\:Il o"tf~l })o{3 afu3· a").{T'€Gl. I

~C{ HHL tt"Qo 1~0'~ m;Jo a13T 5 Fll, 1l R mJR ~ Ha' u~ ;1l)iTO aRl I R ~)){T(il aT ~TtfT tJ"€dlf I l){3 tJat.{iiI ~ ~OIT I tJa t1 'f~Ollo ~o, R B_'>iTol r~'ij .~o I R f~orrO' faliiT ? Rg wf3-~an ua f~'6 ttR;:rr~ ~, H~~t "Ell~ wfe B ~ H~ ~at tier f~'B T:lFl ;:ilGai I R H'fBl}ft LlTR~ H~ CilaH iiRo I ~l:{~ ~ IF!l:f ni3 aO'H ~af i'atr ~ ~ }{5~T -e I Bl:Ie ~ fR(f, qaH FtTQf3T -e, ti'w H~T ~l ~a3o cra5 ~T5t tJ'tl-~lal~, f~~TflUI1al, fq__3'Ulo, trn'~l, g~Cl

121

'IF.fG'. \Jf3l){Ta, qr;:r~l, foa].8, I'ttr~Tci~, >tfH ~1;fe ~ fAl:f far))flol ~JQ"'f'o I c~T a ;1TRl I ~I1fT(')l f~cI1ai Br liB ~,fRl:f ala ~ tilfa~ 31 ~RO I a5T-~81 tJ~Rll Rll::f a{~ RTfJQ' ;it ;1=-

'Mo Rtr5, ?>t"JT ~ ~5, GOl·~ R"wa I

Ol~ ci fR1:f tl ~'R RH~ f~~ ~Ro, 1i f~wa ofu3' \i oT5 ~o3(!-ar I ii ~~1 J.J~ fq fllffi ~ fi=Jl;fl w~, ;;.a~ i~ >J{T tITe war fAl:fio'5 ~o3' »f'~ I faR ~ Rtit ij~ aj tlfij't ~ ~ fi:ni~ taaB BY ~o O1QoT ~c ftf:!~; U~~(')T ,

lioO' l:!crl:f m. ;r~ OIlaT ~ lltf3R~1 cto'(JH re~ C!1tJ ;:rar3 R »i'e I ~l-{ fr3 OJ.aB~ llerE" 'lUi C(iJi "3 qol-{ tJ5're I <!~fq crO'O 3 5cr ucTf~ , '

R ~i:l. \l'Oo l!ol:f t!T l.i'~l ~ 1 <!~tt1e ~ Rt!1f~ ~~T'

wij ~ 'a.I~ ~ fRtf Mo I fRlit 'trl Wq, 'Ofu3 i!afJ3 RqtI'3 I=fi~ fl!& trol r lJf3 ~a(; lli'~ l)flll~ ttl ~a3e'

fl!Cl Jul-Rl-r3 ct'!)4t }igT f~RTl:fl BT 5re Slfa'~. ~trO "5fe»fT octl~ ~_'~Ti.{ 01'0 RijJ3T Ufar ~ ~a we I' ij ('jOlla ~~. ~~ ~ ~f5~, '~ ~ Rf3a.I~ ;:rl t;!T i fi'ar3i Ula urcl co

We I' - -

R ~;JO' I!~ R'6~3' RijJ3f ~a atm»fT J Ocill! i: l:r~ csE'1 J1ata 'Ala1 ~o Ole1, fea olfu fFrUf • ul ~ R'futa f~ij~ f3RC5 1:ffi?i f3~l-fFJl:fT! tl fRl:fl ~1 ~ af Ulfcr ttl~ ! ~ fa; cffi:JI1fT t:ll, ij~ trr3ElU"! H" UJC Bli "!=fl01 l)iTW -earre ~ l){?fe QfJI1fT 0-' ! utfo OllcC fml1 of~ 'ij ? ~O' ~»f\ I~al fA\:f1 Ulfo

*f~ f~B~To fsfUf l>iTlli Rl[::t H<Jt fRUI 'A~. flfi'" fuB~ t!1 ~TQ (>:!q3ffiJ) 3 llaH- l!fq R-e F.Jillt! ~~T All

122

..---

*" ~ ~i:' re, 'i!~ ~R;:ft ~ ig 1iR f~~:' Rn I

~ "(~1 \ll~ l!R'J'S fHW: €' R"!3 RO ,

123

124

\,:1R ofJ§'· I R ~,~ 3T~ 3a -el~\o afTn l H Oltl irate\JTe-a t:tl B

-::: -

OT~ f,lji I ~Rl OJ.CL a '5, ~~F rql1 ;:P<!' ~ I q~T~ ala.. ~ lJ.(8 f"aoT ~o ;fal\J o<JY i5B1 I ~T~l ~3Tij ?; ~a~t ~, &-el Hii:l}){l

.. '"

jj o'iJl~ jm:!' I

co

'}m"-e fi~, 31 w~ 1,~~1· U(ij (Jl flH, ~"'j -j€r, 1..15 I '~~:w

ii:fi;:r§' ~; ooa ~(1 I \;fT§'~ t1fiJ5 I l..I:reT 0' a13' aa I ' -at

T.lCIH ~t Hql 2f~ 31 'e'~l..IT fFiU! ;reot l..Iifff Cf;j3' Hl I $lo~);{T '~~llT fHl.lf! a'OR g >I1T~ ! 'K' qTot~ 8 ~Ti~T,

ffil1 ttTfE fH81-'

'~H ,fe HoT ~ l!torr ~~ (S H'ti atT , :ri B'ST '5f'C!d11 \'

;:j fR'lt ~ Wfil'Cf ~~fo'1{313 Olaol ~Hl ~ I ~ ~-H31, ))ifuoo-' ~ol f~ <1Ri5. r.i 0' ~~cii , l1{3 ,:i -a~g ~ fH1={ <lAO RRCS3_ f~OlraT R;:Fnf3 5R(l) I '~!iT fi 1..I0'31f3 Q!~~lIfa '0 <ltll, ;:lUlU <t, Ii ~ ~. 1.I'1i- 5>0 I fu or 0';1 (il'lO, ii wl\!»l' ~ lit! af a >iiii

iltlo ~'

F\n:t dIn l{ f[Tf~ 'ttl - 'wfE'I>ITqTol llif3 liioT -aBi"

..

wre 0 l!~1, ~ ~5 ... ~8"

$J l..IEl'a1a' n'ts UQ~ -afiJoit' tlH:t-

I~~ '6T~~ fe3' icn' }{nlJ,l:( liiFlT tr'e1~ l I

5~ _ '1>'pa ?>eol EI,'iJ~, QTOfiJ ETo ?)?)ffu "

~ o~ t1 f~ ~Flo, ~ ~~ ~Tg 1> 31 is'l..I'i,~at \ ~H

- .:'

f\4i:ST 31.! C!fo~{T 5l'>fT ~ f3H B ~qRT~1 '6(5 ~mccn I

fI~ <R '6 H'fu~ ttl -el- 't:!'ii tra' ,!oij~ ~ti:3 }'{'Jlu3 \ I

f~tflf3l!fCr HTa3 g~J (iToa' ft!aC{T~'" ~l.:! fur.3 \ ' ,)'r'a ~ OQO: ~'aTGm I Fi c1R ~Ro ? Rrt,f 0'6 wfiJ~ tf\ -e1 ~

..

Il:fIfca \:pfe aa ll-e-a51 'tile f~R 0:1 ~t;Jl nl~ I'

.. -

125

~ oTH ~Ft_'OTtl roliJ H~~ q3' I ;:I'fe t:ldl1fE.rf'o a~ Fl3 "

- - -

13'a-o O~T lJTft;fo ur{t I '03 fus C?f3(j ~c WCl I'

- - -

;.lR crtl, »f 3 3AT Rdl8, ~R aRo ai oa~ ~l sollJiQl1 I

ufui5 ,PH iliaC? ~8l er13l ~, t)f3 BRH RTH 303T ~

f~ HAl qoHQTfe. ([tiro ~ ))fTfE>tfl Al-

I "1 Jf~ Llrf3Fllq I 3_Rt fetiOTij q13T Rl->tfl:W BR~ ilTH oaCf sa E~ai ? II q~ (')001"30 fBB'"

~Bo 51)11- I ~Al" tJ5 »fRr sa ~~im I I

HTH fctLlTg fRUl »faeTfR "0113'1- 'aTent{ f6~T;:r ! ~ ~o fOlij 018" dfel)fT ~ t:ll ? ' at ~o '~fl?I){T 'HTHT ~l! ~H(JTfe >11lfet){l R1 I ))f3 »fAt f~craTO er1:rr 5'. 'Oaq se ~~ti I' ~le' ~, ~t{ ;! 'ijTa ~at ~ ~TJti 0113 ~o I R »faJ alfl:f \leal I ;til ~ ij-a lJgO tlo1:f feCJ 'aT){ fJiur H~~T ijHl:f

- .. - - - -

~rel7'fT I 'Q6H ie 1:(i3To~ll)fTl:f f&lT, (')1 )·ff01)(T I ~fl ~ ·~e Ql'a~

))peHl ~ t1 uta~ crrHl)){i ~3 H31 5 ~~, , F.rafH'er -are»!' >113 of.:!" tia a1:t' I ;l CIJ! treer at fq~'" J!~er I' ~ a~ er jfe"fT ~, ~~ ~iJ~ ~ ti-ij )fQQ'e ~O", aJ! llT~ fiji wftral 1]~ f~ at a~3 u1'~CJi!~1 ?il~ tiRe »fUtfaHl ~Ro I H ufe ofR ~fJ1 tire ij-fc;, Jl fE"or -e 'arf8' Ll~~ ~ I itoe felit ?; - ijYtl

., " =

trLlf3 ~fe->li' 3t eil ~al!tft ))fT1.fJl ~ ~~ am Hal=lo I reQ at iltJo ~- i;r 5 )t{(J s-fi.r ija':; 0" ~ar I'

- - 1111 -

R wfiJi ~ WreaT u~. ~8Cf'WH ~ ~Tfcr~T~, 'R ~gl

e\l ~ur <iRl I

",3 eltJTal-ti tfl) iifCJc5 ~g ~~ }lfTI.IGT itoH l!tlTCJ

WIlfo· I Jiid'3 31 ~"ul WRflll 1 RTl:f '"fa eaR?) i ft~ );!OJf:r n).jt ~

qrfuu;tl ~1-

"" AfaOf<J f3t1f3 Ho yt;l I

- ..

rea FlH, ig §~ wfu~ \.I1'R~ t.!~, ;:'1111"\1 u'fasTUi'1:fl ;:fares f~'1 1 7 61 H~3 l-ITUfl ~ }:ig ~fa -eaSTJ HafT \Jf~ ~111 ~fR ~€tl(T fijur U'}:f \:!~"3T HT-f? t:f'~ U1f3RtUl '3TCJ R'~B :;jTij' ~~ g~ ~ ia n. f~ a1 (I)' ali:r)JfT I f~g UE! fc{R B

))iTRa ofu~ ~ till ~ ~Tm or~e 5Hl ? ~CJaT oT5 ~a ~ ~oor til:! o'S l)f3(')aI, RQt-aT ~ 9"'o~ fAll{ er13 I Rat:;j ~ ~fe~ra tI~ 30cl "$f-e ~fo I ai Wo ~rel){'-

'i~; 1- l){-at H'tIl 6CJl:' R1 i~el I ~Ri Wf)oP)fT "e' mfc") Rl I feR

~TFf3 ).IRe ~ -g~, fu~ ~RTi H3t l'){T\l a.!i! sf~ af~ r

aTf~ Raa 1:fT8R B1, )}f3 ~'Ra' ~~ ~ R8t! E'I' ~3 ~TEil UQl;f 1- ~3 fu31~t l.(1~ ~T;;r ~~i ~R;, as 3at<:31-e' ~Rli ~3 -;ja ~o~j -e' ~?i sf~Il{T ft I feCl ieT ~trtai, ~g H ~r~ I >113 ~gW ~ ))fTtR- t:!T~i *~iJt~a1 I »i3 tfq f~'tJ t.!QTao fflu'

F.{R3qtol 1l~ iiRO R ;fll a"~~ I '

.. -at ig }){Tfu»tT dto1a f('5~Tn ! ~o ij~ ~~ UB' (jRl ?

))f3 OI'~~ -BRl ? ~ ~u l:fTEiRT a:e~ t1t!1' ~Rl ? 'rrf3 ~<J l:{Y"5fIT f~' -~rit ? fuR ~ aT_fa)tf'l;ft f~l ~ I

9~o 51l1T- 't:{THW €!_<J Tl ~gR 5~ RJ:tr'a. el m:' r f~il

~ ~~ ~ W3T ~ I ~~ C!!~ t.l'fa ~ fo~ I Ff"ijlJ~ f<:tJ _ar~ I ~~: f~ RTtl iiRl I J){RT~ ))fR~Tij ~lra»{t ~- fen 1)(3 o~- H~1fo(1

wi 1.@fC URl I

R ~leT a, wfua t!,oo ya'! ~1 FtH3 1763 ~flT\:f -e

~ feE[ l)f313 R'tl ~oTatl ~ fHfS ~J ~R OT~ ~ ota aiHi' a:13l»{t -aRo I >tf'al ~ -eT ~<J ;:tti I U'O ttlGl-e' ~, ;:r tit:{ f~~ as

-----

127

~i €iR ~ l:Ui(,J~a Cilol)al I}){ID ifTCJ ;:rr~ I

_c ,

ii, ;:1)1 ))f~ 1..f1:J 9'1 ~q Cira ~ m31 ~ I ~3 ct..,tl fSnT

mr~t 9'1 O~W \fcalt'T I A clQ ~1 trl:! f~~ 'a~atl I ala ~ fRl.i

- --

fRl:fl H fORat I ~i:! "&R foETol ml:f1 ~1 ~fo HDa alCJ ell ~ I

, -:I

f~ ,mJ)·{ ti~, ~1Ua]q_ Cl13T ft I t:le ral , fRtf1 '8 foi)Jf3 H0l3

i1 f~ ~RO lJa HTfe-ott o'tl ET(JR(') I Got r~tl· Htim ~ iRa

v - ,

R fR1:fl tR?) I 1.ltJ )fale ~ ~ ii AC'i I 31at( ~l »fT@" 3:11" ttl:!' CI'

/ ..

'OTft vmft I JfI~. ~T o~8' ~ wHl I Uo/}j1fu0l1 till fc:'6 9'1,;JFi

)iale' UAo, ~e "§ H5, fCilc31, foH1<!; 3 ~~ij~ '5ar3 I RTl.i af~ wfiN n1 ~_:_

f;::(o 1JC ~~ij ~iJfa Ola,"3 5~ "fRTro I f30 -5<:! gOlT. 'ijij Fl31 ~l:f~ ~l-era I

R f33 ",W .gl ~aCl ~):{ -e~a1, fA1:fi ~ I R f~ ~ R1R -ei aQc}, ~~ BT a~ crl~ 5111 I f~ dOor ~R' 5~arr "iJ 3'6D1'

- ,-

i!l))fT tt~ ttc ;:pfe(JIT I fui· ,feiif lial'e »{HT \iRT, ;:al R31.l=I"3

'S'aR 3 :a: ).I(J1% OcJRl I f ~R 3 fu~ t!l3 3ceT iiRl I R'f(J~ ~o );!fN I~~l -erR l!~~ ~ !;Imler Clo~ , "fe~ aT5 }){Ttf1 ~'~ar (jJ~;rri I

feer fi!O fR\lF iht ij q_l[1;:[T 3(1)l;flu ;:r fecto' QO ~ ~fo I ~ ~ I 'arala fO~Tif ! I tla'i-I e"~ ~ $;r(') Cl~ I if ~~ JiaO£ra 1J~T iif~ , I ~(') 5))fT I~j Q_tI~" ~fo ?,

;:r1 -aRr11:l ro~ ! 3(1)l:fTij ~ fe'cfi life Mo I

3' 1:lB"iS d))fT.;._arol1:lT fRcrT '5 CilU;J ~;l Olaf -eu I l.lWfe

.. - ..

ora f~ I

~ RTfJ~ ~ijO l!al;! ))fTU oralE(f ~l ijfo CiO~ ~fo I \4U ;:r~ HT~l1!l';fTOl f~'il ij~aI': at H3 a15t ofu ;:ITR'O I All:{ ijf~ RTf~lf-

...

12&

"

1-11 ~l OTt:] HTF.; 1ll tttf3 :f-ia? {iii om I

f~:;1'" ;:;;TIl' tNt ciatn-{T, f"&R OBl.:!l 8;:! I

l-; f2~ 1.f;:r J HTft!ql tfer f~tJ -3Ro I ATC{ ijf.1:l ATfJq til trT--

olH C7.uc- all a'l!c· tIn ~ ~ 8 QloC(3iJ I '

FI\ff3 f~r(fl;{l -g8 f$;:[ 3Toq f~?i (Jfo R'fOT 0 BTeB ,t

R ~F:tl f~o:r f::ri! ~R~ iiF!fo I FIT\:! OI:~ FfTfut{ fi1 t:!1- -gg H~ ~fa atl? (i ql-R I >iif3 naJl 3a- ';111',1 llf~ Bl-iJ I ~~(; ;]I)IT ~ tra ~ I R £l)Tp; fH\lo 5, aTE afJO ~ I

~ fAtfl ;:15m1 ~JTH f<J~ ~r fHuo, »f3 fR1:fl tlTf~, 3i milo ~ I B "0111 f~tI fRtfl ofiJ~1 afoa ~ I ~fq 'ijP.i ;:rit1 ~ I

-aT;:! -e €1u3' CSaq I ~ 0lq_ <Xl fFfl:f i",jcr~T f~1 ii F{TS3

- " -

",reml -oT11 f~"B ~ET33l', H'fEI;fT f~tJ ~;:1;S3'tt, aI~l~l f~u

~ l1f~ 1 A 11:{ (If Ef F"f~~ tfl Bl-

- ;:lJ:ll H!. .. l;fT~ l:{Fll-I ctl ~1(!;:1, -aFJ:1T Clol fOTiilTq? BTH I

fea ft!.'i UtfH'6B l£tlTo"Bl ))f3' a~o fR'Uf \:Jtf-f~T ll.rreTfR orT31-H1 R~· urf3~ ! 381 ~ ~ 1l Haa3 f~~ }j!' iJT );1'3 'Wl?R' HaT ~ H31 aJ.~ ctT5J1T ~ *'3 oTB mro ar13T a I~n:;t UrqT ?i CjliJo tr"er f~tJ fe31 ~ I ~Tl13 U'3 ~ ~8ar t:rT 1:[8

= , ,,,. ....

3f~w 5, j;-l ~13T 1>13 ~-e'00113T tier ~lR3 I

R ara1s f()~rt.l ! -3 d f~tJ ~!'rel')ft unr fQ(3 ~if3' a~ ?

El""3"n jt)ojT-frJEI Fla~3 fBot3~ ~R1. f3a il~!. ut! ))f~ Raa3~ <J1 l;fT 8HT ~ 1 fea tiel (')\JY I

f;:rij Q'~H -e ~T1=f3 fi11:fl B })-rer~' lro~llaTa ~TFT3 3_oai

(')T5 tt~q ~a(l)at. {fa KoT fR1:fi' "B f~'iJ "€ltTo ;JRl I ftI& mft! ur is "B1ttf, ala 3'0 ii ~ I R HOT ~tr ;:F~ l;r H~ ~nt tIllfo tJ8etfl RQT'5RT I ~ ~f~ wear, R -Hel BfJ I ;:j fHBC!~To"3 orij"3'~tZi ~l1o.;:j H'a 5Ro, Fi }fa -aw cJl-f ~f?i lli3

129

"lJtTf I:'faH qT Ofa01 HB~T B O'R' ~TFl3 ,

~>f3 qTU' ~ elfiJO ft:il~, mfa'i ~ &00 ~Tl:r3 I

f.sri] ::rtf?) I:!~~ HTl-JT fq_tlT8 n:fu.r ~3 ~o fRJ:li ~ })fttr~ ~~ f~t3' })fTfc f~~i9' 0I13T il f~q ef~al ~ If'Ef ~ oTH f~tr SCJ g r,;3 ~q afuH1 I ~3 ~tH? "3 c(q "OUT »{3 ao~ f~u @ft!iHf31 ~tR .. ~ iYe Me')' ~ .. tr f~u tIt!' ~l})ff ~d' 5~~T ~ RT~ ar~Ef il'1 (ifl , 'ila ~ (') }){T1:fTl)ffu ~wo )fc;fu 'elf 1Jr~f<J I'

, CJfa ;:it~ ~u~ ()T ~p~el.. . -

~t HTH t:Tl mre -el RTl::f f1TEf ~o Qf13r a'T fRl:! FI~~

f~FlH~ if 01~ I J1~ at 1l FfTfiJa ;:rl- -

,:j >lfRq aliT (') fii3 ~f! f~ (')ft] 8..tl3ttt I

Rl-fi" ,tlrfW' HTH fotUT~ fiJur >JfaB'R' 01131 N1 Fi'\l tlT3'~ I ~ ari't f~u fAWEl arf~ ~~5Rl? t:JU05l)jT, , .. f1);T ;:it! ~ Ri~;>ial-e Ol~ 0(1 'HT~ r ,:r r~a~~~ 3'1 (jmo 'H liS fq&f wfa I R ~~, J111:f :Qt"Ef Hlfuq tr1- --

'f30 qr CflQ'l ~Q'T JR tIf~~ ~ . .. ,

Ii ~i ~ {llfaT3 ~a ~e1 a'tt ~~ n~;W, ~3 t!TCJTiT f!?Of -er ~ I feo!' 11K"" Fhf~ ct!)E~UJ ~ H(;iT(5 -He '1.l\JO ora ofd'B"l ~FI1ij Bl:t~1lr~ ;:r~ ~Re hf3 ~a~l;l ~t!, ~~orll)ft aoT"p iiE"llJiT, R~iJa ~ f~~ f~ ge", Ii! t!'R ~ur fR~l1l tIOo eRg -el ~Tt!1, trao OfH5 Hg~ ){! fcor artJT I R fuCi' RTq l?-f~Flw3"" »fTf~ l)f~3T I w~ war If' ~l »{~Tff ~ ;;Ylfcrl){T I ~R fE'~ 0lT(JT3' FJ1fua ~ f~~ I 'io(') tt Olt ~ ta~ $To al~ · trcH ~B' 7i FI"t!' i1u ;l ~l l1iRr ~S" CifTOtl a-13, ~¥S" a-(J3- ~f3, Cl(J~ ~ i fHg~

~ ~~'i"1 ~~l >Jr<iti1 f~'g tl~ 3Z RI8(J<J3 0"" I 3F11 H~Cilol ~ c/'()T, }fesrarg ~ 3'~, ~or fofq tit i!c1~ f~~ ~ ~ f~ WH trl

130

i'gl:{ f-23r~tlfa llU1 )){T.1I lI' fta1 , ~~ FlTCt 1i~~ <Jl)){3"a fut)fTO 5 faT~IT , }fTH';;y1 ~o3t crait[& a"J 1! feu ~e Rl, fa~"" ))ofTre~T, f&R ~w ~ us wfua 0' B"fRl?-fT 1 ~ efSW qftRT?ij fE'U fcm1a orlsr ;:i fiR trl'~ '11'H ~ s:Jw tWalTtJ w iife~ fll 3R ul ~u ~ FJ1f~ W ~eT, ~ .. ~ I »JRt ifI~ i> feu RB"d'

- =

fa'ij~ ? fui" aT ~~at 1.I;J wm >113 afs~ ~Rl, fut1 -e~lt!TR

;1. Ci$" ~s ~cre el Oln:f~ ~ fa II f~ mIT))Jf?eT ~ , 01&

- - ..

wfm:( ;:it iiEfl*1T li3TG lJe ))IfI:J~ ~o I i'fsbfTel "Ei~, ,!fa))f'i:ft

a~gr , ~3\4TO' iiRo. ~tt <iFlO, ))foTiJlO1 ~~l, a~aa~ ;j iJ'Rl FITa1 fRRR i Ffqa ~e l.IatJT ~ ~E'll iSllltJH (') a~ ~El

-.. ..

RTl:I aT"" Rlf'ue til cit-'am w31 orR cm'el "

..

,;fw RH' (jm I faR RH! ~ftr<iT() tlR ~R(,) ?

Rll:{ OI~ wfua tft-HoiJrn »tq au OlfiJl){T ftree s ,"'Coli'

-. - = -

'EcI<! ~ 1:Ia tm~ t«I nnJ~ f<irtT ~~ ~H('), faat! t!. 1..!,o?)

1l0l:f B' ~ I Wlf or" 'Ef wf~ Hl-

- ..

feCi crfu ifT(')(') .:niJ~ lisfo R oa ~us Fiqt( ,

'if l!1 a fH1:f l!ale, ar;:r f~';3 arelal f~tJ - sl tiE f~oHr 'OM a~3' ,FItCt (~ ll'fiJS tJl-

f~T ore (') ~e 0 ar~ aR Qll QlFl n wifa ,

fi ~'8 e fmr ~e g~ 'OTt{ r~tJ gT~~ HTf~J)if f~ 9'T~~ oralijl f~ W:fe (Ii \iijj, f~l o~3~ HtT3, ~CJr3, Fpq R-3 I a~5 ~

=

tfT3BTul ~o-~ fB'l:fTre tIOt3 ~ ~ ~ 'aR otTo I' ;l ~tfT BCI

dR'O f30T ~ f75'6r:eg, 'if arrel ~HT l.[To C!,QlO 0 ~til:

II

~a1 "iij~'J1 -a~·l;fIf2§' t(f~'3 ~w I, J1TU a(l:l J1TiJ& til -

HTo(! IITfe uaTH Hru ~€" CJ&tg () tJ1fu I

U(J ~ ~oj ?; ~tit F.l~e BT, ~fq t!T~U~FI Qtij 3i ?ifill,8OTBl Wl;f all{ Rrmr"Hl: aT31~ {j~f() ws1))fi' 1!1lB' R~fn I

1m ~tJo~T, ))f~Q WnfiJ "

13 I

a13, ~1 .CiTfo OTHo, >lf3'la Bl (,)rfr.J tIT ill7.'fn J BT,:!, (E;i~t it

~J..'BT if IJTlJi <rB' «"BriT ~, r,iH'I=I)-I1 qJAl RTl.f ~ ;:rl-

..

'R3T \.fTU q(i H3 ~HYr~J I"

J-r.Ji l_jTI.r ~E dAn, f{uH d'fJ>;f \TJH~l t:T i1TH('); uTf;:rl}{T t:!l)",ft BloT ~T mHo, Cl_!o91E'1n-ft tT ).fTooT, l-fT3 fLl3T tJl HTBo', 1..o(')10'1~' arlin, f~F.T~lRurr31 ti'~l l1flf8"'ii:3' ~(') ~ f)3LI3

r ~ t __

5~~, BH a-fBtIOI e' Ff~l~ U-1.111 ~o3o. lJCI;:rl :91 U{C ;:JTRl

- - ";;. .

() tJl"fT ~ ?il~ UR' ilTFfl. rn~~t ~ l;{la I mJi:f1 ~l q'c'!::{;;J dFTl

~ll{TCJl ~"f?)l1{i & aT5?lr, R R aR ~I.ro El'H3'l, H~\t (=)1 qo'i') at:! (')T l.!QJl3, ?) Cifcl'l-l Q'OH, l)fFll ;:rorf3' ~'g 51'f3,;]i1T ~o3iJTT 1 >;{o H 0'31 t{al;{ H~ o~:Jl11 3' J:Tf3t!,nT il~HOTr ~'Q~ fx Ufa f(,);JG(8'~~ >l-{~3To Jle ;JR\ tl~5 (')arcJl f~~ )-17m B ).f~:im Bqg ti"'Cf, fEf3 \.f~Hl BH fBri fSH?) ~TFf cru).{<5 ~1 {rfCSl7iT ~TR3", tl"~?l ;} (STR ~TR37 tloH f)-{.;:rTt!·u"'cr<! ~rn3 I ~ tjT3'R1u190-

t unr !il;! \J ftl O"R(';. ~

11T fBo r~\Jcn:sO{ ~~t!-al ~ fRQ'fcm aT Hf3i1aT iR)HoJr

~~){e ~ Ufo cf3c{ F.! ~8 J.(Cf iHl ~T ~11 -afOl, I£cil d'~ ~R7i l)iT~~, ilfToB5l HU ClelA' El, »f\JTij ).fC?J H?i 3E'1, >Ji~3'Ta f~F.rO ~ ~e ~ ~"'s, ~ijT"J. 00 fR'14, W<:o I 1JC)-f R3' Fils B' l.I1ut 'tT (iTR', Rr:1i!Of -ell)iToa8T t:t.9~tooo ~a ~::i";;!or tlo)-f ffi:rl

l:f3J -e UlCJ ~R'i;f ~5 tlbr :3 11010 H~l:f ~iJ ~Ef 98 1 '3.:3 Bill Bl »{TOl:fg1 ~rCfT is'tr ct~~EOOO »fUlo H~, t3 lJ1~3lQ -e llijRO'H ;:rl, o'H li11 feO( fiJfJT \.f'lf, 1.["3 ~ f\:iR I ~Q 11Ol-r ~»{Tllo gAl JiB .. B UfO, HfIll ~Bl 94 ffiila HClII::f tT oEf R"3, );{uTO flij arot I ~aagT Hq:<:J t!1 tRrR iJ~To ,9000 tlTI..I 1.[0

132

nrC[ >l-{"q lli~3Ta ~f'e-f<{ao ;it ~ ~t{T I »ilaaC5' i2(f1 ill t~8000 ~ a ~ B;:I d{ ;:t?i H 'ij-gTS ~ urs ~Fll "31~:~ ~t'l 9~ }{~ ~ Ralo A;e f3~() \]"'al'j.fTui I ~'a.$T SoH "lOO \.I'll fuR tics. t.(?=; f~ r<:rw, ».f~:3'o fCcl-f;r;uOl~a I »{TCfEf51 ClH,!al et vra gl:f a"3'l iJtl'CI ~aH I ~ tJ1a ~ar r3~3Tsl Btl ~Rl utr'o fiR ~ i!mi til fl-!,iPtJT 5 I Fi ~Bo 0l~0I1 ';:!010 011 ~al f6aT~ CJl f6C3~1

~ ara til fFfU( ~fEci t!'Oll'Hi B FT't! ?iTS fmfl?) aI~T~ I hi'3- ~eo i;ET5T fHl:f ~~T (j~-H~ 0[1:1 'Rlf\la '~TU >±Clf3

Hu 3'a eTo cf fFJl:f ~CI ~ a(1H eT fF{l:l' iiFfl ~ ?; ~tRR 4..~F.r (I; (j~atT I Fj,;Cf= all:! RT[uS.-'Hn}-fl:£ U'Elo tis ij, fq,a_r-;:tla w11I','

.. -

feu ;:r?iH ~aB3' a, »fRf qr~ tJlfC!~ »f;:r'lij~ o~:W ~I~

faJ ~olIIiT""§ lWTa1:l-I-flfe~TtPi1, BraT, H1'31.!3'.irn W ~tr~o, RH 0' fg €!o w<!aT ?) ~~1 tlEtol:l oT5 »i1fE>li' ~ 0 fuR Olg ;:{TGT ~ 1

f~t1 f~ Fmt:f-ql ~reoi oTH f}f'5 ~ fRerl O\1Y" -aR~cl I eu oftB ~lffiF.r ElltJTtr ROa~ t!f Rt9'T ~ fR"'l11 al:f¢l oT;:)' f?'e' Cffaltf1 f~~ a-J ! fAl:fl ijij, 'O(J3 qwi )){,a1 ofl13. fcr(J \.Ie ~l.Iq,g fRl:f l:!~-

f3>;fT al31 ~, (J'!a aaa '!oo l{_Otf >lifa5TJ1T tit -e l>f3 fi-r~Jij.~Tfu tiler tt1 ~T\.f 0(131 ~ ftIFf ~~ €hn-r qal:(Te~ eTC) tb:J a13T ~ }Jf3

-= -

~fq t'f3 ~I.IT fRur ~ ;JEl ~ ~3 ~1:l3 a5rW fFfUf ml:f101 -e,

1.1a~ToijJl \JB_a El (31f;.; ~3 E-~ ~ a~35TH ~T f~1 f8Cfrfel)iT llijH {JB fg'~c ~iJHe l{HTotJ1 (J]~&T f3FI BT 1J30 ajOSl:fF.r fliuf

.. -

f5CfTrt'>1fT fr »f3 fl::r1;!1 f23Rl{' f~oH O!olil;fT fu~8~1 D,~3 noel

~TUT~<!', ).{Tfer)jT f~"3ij ClCJ~l, Rtf?)l ~50a sT~e1 HOl2crT g~l ~ I

fll\:f 0(13' H'r~~ ;:rl-ljTlIT W5't} 5~ (iTtJllif~>t(j Rf1:l (') WE'll' \.1"0 fR"i:fl 8el :ar~ ~ fR1:f (') 35~, f~t? ~~OTq !.fao qal:f BT ~ I

-; - -_ -

133

fqqH ~

trfi1ST (;fB?i_ afu3' (('T; reJl t{,'ol ~ Wttra ~afo OIT Ji"Q:- 37 ~fijJl){T F{I ~8" ~a,:!;:Jl 011 dt'l ~,~ reR tfol.q~ feq_ \jIult!T ~, ii llU'a' a'f3 [1.16:51 oft at hifli3' ~5 ~t I ~fo qfo 3TR lfT~l orF5 feRmI aa I t;f~ H~ 11T~ ;l ~-eiB ~i11 ~ 3'ti' UG!l JiTGOf 0 5-e1, 3' aJar{ ~fa ~ l.J~ ~ FlT~ ~T ~ J fRo lJT~ll.JT~ ~ aur ~1 if2 ai ijfOH ora ~~ I »{3 ~ oreT~ H'~ ~ c1-el RaJ! 0 a<!, >lftf~T tfTcl uf~ or ll{t~ J »lei BuTc5 C!s <:ils' ~re. 3t 1£'J. <:TEl "3 OaT »13 aJr~}jofi 3~ ~fe i5~ I )(~ fper oTK 'l4Torl orel" lJT'i u~ ... J 3t ~ FlH li,"b u~ qr-e O1fa 1.I~"Rf3 ~Tal ilfe l.J~ 3a CJl uElt ?)Tf5 Bfa liIal fR"Q ~aT 3 g2i'...... fM~ 1.JTel Frrfer qe;r~' D- q~ 3f Bfa l.Jf~~t 5~ I lfO B-iJ 1201f33f-e era it lITel \Jf'EI oT ~,~, »{~ t!u Rilit::l ?)'ul I >iin-[3' ~5 l.I<:Ja atf3 afjel fufu fcraf3 ~ul ~ or~ I

lltr ~al ;:{ll 3 tr'y. u~ ... I o'~ 't)1ie liH~al u;f I

~;:p& C«[ ~li ~nh{t t?' ft, 3t ~ao orH5 »{lo31 U9. ~ H"'ar ~~ I l .. r!;fT ~or ~ ciH ?? ~.-g 1l:f3T d;i ~t!'R ~ij ~ ,:r Of'1:! l)fTre ~tt= ~~ my' I:!F.I~5 fCl h{TRT~, ~ Hia'EI l!, a cj ~fti' »{g_ ~ trTe! fOli[ cfH oTal, f~5 ~ 3i tial fara"'EI urf:r8'ill l.JfIJsl 3'~.~ b{a_ u'f3'R'lJl ('it~l 3fq ~ EtTe1 ~ R u~'" I ;1 for~ (!to: u=:!~ ~a ;rao erH5 )<t{Ta311.1f~ c? HEfT ~&, »fTUel S?)31 ni'iJt.Tl «a

'ii >i~ l~f"33 ~.~ O'I-!. B'il ~f~, l!~T81 f!~TA1~ i3ls. f~3' »fl~ !

134

efu))fTlJit -ij031 a~i ))J'1uil ttHtri"3' ijfe afa form ~atf3 ~fo war I \l~ f1.l""~ larit a'ift! orf!; aT;] I f(Q~ ~~ 3~ ~of3 feR ;;11 tJ 8' ~ H(,) ~ ~ ~~"far U=!" I , I

_ ;;1a~ $30 ofa3 w-<;!ti){ ~,-;:t'c! ~ ~fu \Jfu~ RQ ))fTfe»{; ~ 3t ~fa ~~ Qcr ai~i 301' life orfa f~ ~a1 ~, tI11.1. ~ ~4 u;l ~a f~af3 ora I )l{~ ;f iJT~ llf~»fT aFo nul »{f~t!1" 3f j'q Oa" ii~~ ijf~ feu ,!a03 CIa: l..If.J~i 3i' re,! fu»{T?l F[l );j~T8 ~~ ttl Cl' ~a I )){O l..ITQll 0'1}{ l.l;£'" J if -eul uf~~ ijfe I f~ fEu ;:{Io u-;l Ho fatS R3 ~ra1:

Rl ~ruaTa l)f~Trg yal! ttl 331 Ra(')l~ uT;. m30'l:{

;caT ia; foa~ foae~ »fatS !iof3lJ{~olR~ara l!Wfe'I,1 lijq mao »fa aero ttTf3 l)f ~ Urf3 (l)fuo ;ro I

.. -

au o~ar »fa it{ ci~ mu (I) RCi3' fern

.:. - ..

))f'GS Ji3f3 »{03~ tJ,Cl'1! "..fH3fiJ Clf(J~ I

afc fitt fet!.!~ wg_ R"ul~ Q1f~~ I

m~4! HtiN Rtf oa >tJfl~ %F3 ?ira ~o f3fo 'Ciro3 ,

.... - - -

~ ~ ntij_ era or~o'C«JH oTH aao3 J:!..}0ff3 l=:;tl

@\J lJi' I wij iN Wl..l U~ .. ;;1T ~ ~ I ~ ~a ileal qcr reS wi i!:r" iM_ ~~ ~3 i9.. u fcr~ l..l.~ 0 Ref ~ ftmY \Il u;/ I l..lO f~ -g fecr ~J')f il fJt.IlQ aJ! sr~ i tl~Q ;:r atf:i' ~ la' I is I

- u

'afal){T no afua' cP:- ~ ;:r~ ~fe Ul3P,P feo aful)f,

~ at ~a afutf.,fR QTB" 'U~.. I ;ti 'iar ~ at Btl:. ill! 3 'W'! tm

..

Ii ij'qr ~~ )){tfc!1 i03T ~ lJfT~ ~-

~ J)flra11t! ut, ~aT firot!_ ~ f~:' R f3~~ -aft:r 8~ I 30'T '3ret r.r~ B~. aT}{.. fuf3 ))fTe tfI ! 301 Rafo I 8

13S

~~l;!T 'a\l(') -afu3 W f~il ~ i11:t ill&- 'Olf3 ~E'1 ~ R3nT aHT ~olt)iT fR~~ "ifaC! iif-c afiJl1iT -UT I 3' al~l t.fTf3 WiJl trfilli5l 3:' BOffo t!l:r~l:' -el- ~f'!q_ olcOf, \'fa 13T<!l aJ.. .. 'EJ orl, ~(JOi' 1,fff:n:rriJl))f1 Bl ij~ R ~~" I 0110'30 orE l;l ;:r<§ ';! fitr tliI~ ~1:!1 ~, 3' OIl'O'3(,) ilf;:n=5T u~ ~ Hfe Q~. H(I) )).fTl!G' I {13 ~"5 ii!TuaJo ;:(1 ci ~oi fa~ o~ I @ufa fJTFJ 01fg"3 ~TU Fi

. -c: --

B~ ~~ 3H orT tlTI! C!~ H ~~ I ii!TiJtU.~ BT t:rlA ora Il":!o::Jl ;:PoT31

a~ ~q_ aoH Ol~ ia-fa Ffgr R ~ I )){Tll(!T Hn 503 CJ~o f~ij ~c (; ~re I :R ~el tro1 ~ afu3 orHT~ »{l;l~T Hem )).fai~p .fe-R'3J JltP'afuroTHl ~f~ I RJ OJ~ l)iOj'Tg 1:f~ ;:Jl~ ~~'! ~ JIt:! ~tfall I I

l){~ Hs 3 ~l ClfiJ3' ~ ~ ~ fi-rf'EtIl1' oT ~g I Ho~ I

~f~~ lJCJC')lo1 crT FfO! (;T a~, ft'H3] ;jfE~ HCJtI -g (5l B~ I ~

oTa-a, ~~ CSl(~a >!f3~10 'O'~, SiJ3' HiJ Pi aa fife~l 01 ~a >tfO t)iR~ ~1 (liT ~g I lJ{~ ~w B3 ~1 (lif ~iS 11 faR tiT ~aT ~~t!1 »{'O ;:i' C(~ a--a '2Hf3 <31 O(a n1~ ~OTTg ot!'fa 010 BIi,)).fa ~ltRT ~8eT fe-R f)-{3 H~g "3 RTfR RTfH r~31a, ~8 'Ol(Jl I g~ aa:;:t f~('); FJ1Rf -ul 3 fer3 RTfH 'tJ8(!1 ~ I

~

~el RTA f~013T tJ~~ ~~ oT(Jlt , ~l:fT~ ferR ~ nTul:' I li~ '3 fi.roT ~g I ~ ~~1 ~OT sST i5!'~; Ho fu~ fglliT~ ()T\ll~ I 51~! ~~1 }){T~q_ ora 5lV! aEl ))J?)T-ea ora;. ~o1;:f J1ar ferRl ~T3 «,1 7)T ~a I tra~ t!ol!_ ~~ "fd11C1T~ (1)1 CIa, QOH a-l fq03 ezfa l:(lfe I -et'3T Ole ~T$ ))(Cfl5 lJal:( ~ tiaf3' fq3 ~f8 ~~ n1ul I HiS H~l

-I: - -

~~1 €~3T, a..3'; 3101:{ aa3r l!.11', ».fOifT, ~~ tf~1 u1a l.i08

~~lf'!J \!i: 0' 5~ I 3o'lo arrf=3) s::ffqt;fT ~af3 fa3 ~f8 ~ij ~TC1r ! H?) );{Tllc:T al >ij0j'T(5 UoCi 'H1 ~ trobTafst! fa~ Q~ I >''{ij

~ - -

if~ ~~W ~ fER ~T Rail ~, R f3'(I)i (l)lfs ful'tfTO

ij fr I )){q llllTijR RiT l:(T8Fj OIT ~ I R er~?)

136

l1'8H' ~fo ? ftr<'?;r fol'q;l ~ 3~ H~ llQ OJ.~ F(l ~g 1:!01:f ';11 a~! F{~ll"p- ~, 'ful:it '1;('3 a'" ~ a~ uol! Ral 7irur I)){~ fcml al I>f'W orc:rV ara3 I ))(q_ fet!J~ ))fIUcl)){j ~~ ;:r13 ij3 ~ ~ I t){ (( fu3 ~ 01 »{ IJ 01 Of ~ Fl! )){aT 5 4. Q1;f ttl ci w or aftie fqll af'tlI){T ~ I

».fa ntr ;:rr~ ~ e-~ Fiwa t! ii-I 3 t~i3 \ifulli' ~; l1ii )){s RlR faoij trt3 Mn, 3"tf ))i1lJGT 1-1~ lJeH l!ol! O!~ faij i-G I f~R q~ WfR fatalfFl f~~ wult!'l ~f it sr~& ~R' cl~ l:IO' ;;r~a 'at it tLoll){i Oll. lla liar3' l){TlJel-at~ fa~ aW~ Il)f,{ ))I,uo1 qQ01 fAHa?) ~atf3 :nu 3,!, 'R f~ OJ.i! ~e. 1-1 ftm' Cil9 iI~ (';fat" fil3?)T lJ~B fa~ ))fQ1Q~T, f3'3QT ul ,~5~art; 1'ti~t!'6BC') 1.fuh ~fuaf" I JreT fm q-l \{'Wa w(') (if~sf O'fs !!tn tIal 81itl a3all

lJo ~,iJCT ! ~, t!.orf3 fRHa~ af<J3 ~ iJ1'fil~ ~()T f~ ~ I f~~'t' ci~llffaa._iJH l!(J}f12a ;i ~. ~ ~l!, R f9tler o'c;Jl~. ))f~ al~3' it o~l~ I (Jl~T f!rnt!" ~R ST~ H~ a ? feR aTa' Hi. ~ ~ln3T ~: ij ufusT 3T llofl!(')l tiS)OT 'fu1:t fH.,3-,:rn-5 3' tiTS I i WR »it~3T~, "fefa 3 tjfCJfJ ))I'~ fa' ~fa '0 l){f~ ! e~ wo crfa }ij~llo1-eu '3 faOol~ (J:;t I ;:rEf tJT<5 ef<31.('ol, ;1 Hn qa Cllal{ -eu "3 faaca 'J»{T ~ 3a R) ~TS \fal{ q~ fJae li' ))i1.l~

III

@ufa fJOeH U't.ta u11lT5 I 3e fuR Q'~ tiel ree] (') sl3l~ I

~ --

})illS <31 ti:. faOlR ~llil~ ~ I l){[ ~~ I!l:ft Q~ 4!uf:r ijl\? I ))i~

f~T(') ~ cui I t){~ ;l ~s R~ BU2 trr~lfir~ ijso' ~ Ji sl tL'Llf3 ij~ I 1.l~ ~f){3 ~I:fe C{~ aH I l)f~ :R iit ~T?f~ t){Oql iire. at ~R (Ii1fg »{feRl ~'iJ f~~:', ;l for~ flTfJ~ f~3r ~fi R

~fa l:I'f&, i~ \IUd I »{~ ci'~ fqJi crT iP~ tl H_'S' 3 ~3'~. 'at w~ ;'i Q(_~ fC{LI1s iifut1iT ~. at f~)S (') Q'd I ~U~T ~){ ~r~

137 ,

qfa ~R' l.{_'ol ~ aft}{ or~ ~fo It;fr (jf~. t=lTR;"o Bfu I ora w areT~eT f~Rl ~3 ij:' ~ I fi1~:' ~el tll~ aTtll dfu,. f~; ""aTm

a-ol~, ~\:fT~ f~~ 7f nTU1:. I c1Bl~aT sBT orj, »0 f~~ feri: f51){l~ (')Tur I I-)ff! fOlm q~ l){fll(!T fl1:[ ~ Clfa n Wt! l;;rut ~~ 3Ui .,.fEfOTRl l!a~ fat)fTfll)){T <I1-)fT \11 Bt11 »if! Jfli 3 tl 'llB R ~f}{3 ul ~5, ~ af'5T 0 orij I I-)fti J=I1l~, ))f~ ~,)ij~ faijor

arl J=1arfa' lStfu, qr~ ~ qll)ft R11:it))ft a-ij, »f<i ~u crl'a- o~ I eu I RW "3 ~~ a I ~o i!qa !l:f CSaT ~ l:fT~, sir ufs (') s-a I ~ ffl~ m f).ffililTW Cifu &ii, ~rfe fi..ratPBT ilre ilT~ ~,:. I ~ )J{l.l·or R'~R-for))fr t(3 fCl~ fui:r3al f~I)jT ii~ 50l C!c'!, for">!' Un

R9 ~ ~T «fa ~ oTm T ~' \11 ara ;:rr~ i=i ,_f:' ucrn Fi~ ~ \)'i, .. ~J1~~, reo H:'))fTre ~oT \)'i, rn~:. ~e H:' JfR~~ ~tJaT 53T ij, ~:. reo ij:. ~RcjT ~·'))fa ma l)iTtRl Ol~

I!lS?t3~ a-ra ilT~, ii H:' ~1 'iWG2 ut I f&Jl ~3' ~o 1=1~ ~

ci~l fCil11 qT OT~W I oTf:r ~oe )){Tfe fdcS ~a ui I fu~ feo ~fB'Jij'T f3~ I)fTtJ »{fuel arilT~ ~fo wfea1 I fuR atrtl. J.fv 5Cll,i orut' I ~erJ! ~l aj I Olo3 l.!a~ orl cslgT ~a' ~ €te'R ul

~ I ~~ 11 q: ~U?)T ora~ 1fQ~ ftN iQ U I - -

U2 JlTa' trfJq_ ~l ~, ;:j fcn:rl ~ q5l.Pt (')TiJ'l~, »f~ "f'efa tt{TlJ(')T f(n~l ar~ Bi oT<Jr I 1.l~ f~fa' ~tJdfTa Cil'a3T ~ I J){Q ii C!~ ~;;!QJTa 3 CIJ.~ ~~, ~ f~:. t!R~r ftil:tT Fit ~ l!a~ ill CiT ";!t!T Olio ilfl ))(~ 'R f~ ~of3 'ij~ rl 91 ;:rBT ~fa a13 I l){~ bil(~ fm .. v 1W O!~ ~l ~ 'la~ ill ar ioT Qfa alf I tiT<! w fFf~ wq, titrl ~1, 0Tq1~ ~fl?, fuR ~ c13 ~:. -e~, ~~;l ~~ ~OT ~~. ~ QlT 3 I ;1 fuR arer ~-~

f~~ RJ ~ qQl;f tit ~ R3T, fi:rI:ft ~ ~ tI'~OTT, qtJ~~lIfmJT~art

138

f~FT at R\J~ tfi3" ;:fijijlJ I 11ia fciR1 ))f~a ))foIlle Ol~ tlrlJl~ '3~ 3'1 -e-~ I lifo_. ~FI l{f61 ~'? qfu -e~, H ·5 grEl! tiEl OJ~ ~raT ~CJl tJJ-fMa ora C!wfea C('aaJT, 3l:l etl URl lI\[""tl'fe e~~T I »{~ )){TU~ ljTFI ~ O]~ FO l){~TP.i lla~ ill O(T lit.rr?;T ~I ~t felt ara crl or~ cr~ "61:R:T I ' 1I~ fefft CfTC.nl or~ ~Tul~ ~ feR Cft.t~A fFl~ t£~ B~ )){i! llaH"C(l f«of~ orfa CiT~ I ;:tfe arcr WttT fqs 0G1 ~fB 3ft!' uFt tl~tJ1re mtr »fa l1iTl1.§ urfR

- ~ -

avti, nd tlut fl] >;fO{rg 1{ ol! ;:,1 qT Cft.JT& tire-, 3lJT iCf<§ I fB~

\11 O!~ a-l a~m ar fa~iJTo ora3T a~ 1 3"E( ~ CfT5R or~ forAl W3 ell elHl 0 (jfe, R~ IICll ~f'2 I Jo){~ a;:Ffe fRo ~lla A-"3, aTBl ail I ~~ CfRH liCf B~. tJ'3~ OlFa ;;; oT;;IT vl a~ I ~UR cr€t or~ tl~~ ('pdt I O1I1T(') l1i11.lcl afiJ~l 0l0~:r QlT (') C5fa I

- - - -

l1io ~ fas ;:rOT~ R l(TOs._ul:[ lfaHl]o f:R~~ ttol~ I il13 ;l for~ aeT

- -

ftJ3 l)fTU or{t ;:r()T~arT, B Frn' ftltlTt!TioJT I 3T "3 f:1HT~T <.lff! aa I

- »f~ r;"u.r ~f~a-fo iJll}IiTO "l1iTUR :3 ,!~T (iT en! I ~~ fijur H~or€t \Jr-e- a~ ~ if ~el tit! <N3 lIfiJo elf-a f00r5 ~(')lJo1{T f~tf ~R ll= Flael wfe ~ I "llig: or-eT~ ;:JT~, .,:r ciel ~FI~ Cf~ ~, fU"j5T

- = -

s~T oTul I l){~ ttOl{ ~L/fa ))f2 l1i'~Gl cnols:1 >l{eaEl ~ua >l{Tre

~1 J »fq til:( HT~ ;l f(ml Fle~ CJ~T O'vl, 3T tj;:sa "5 ul:lll){Tq ora I tr~ f-ear ~a al f~li!i (') ora I ))fa fl.rsr or ~e I »f~ OlBTt! ;:{,~ it Hal a'f~l){T oro WEfT qCJBT ~ 11)f~ -eT~ fo(ffii -er J, 3T f(,)W8

-::

a~ I >l{TJ.! or~ ~lfu or~ I l){~ a"t!T;;J ~<! Ii!; "3 Ul3:1hiTa C5fij~

O[T 1!aTClI-f e'Wll){o »fTEl ~?)1 ~, 3T §-a ~3 g.oT ~ ~~ ~ ftiR <5 ~iJ H~B ~ro ~~~ ~fo: ill){RT~ ~3 errs RClTel (j:'eT ~-~R t!T »iHf! tlTe I B (')T ':{mual ai t?CJOI'Y ac3 'ial5 -el aaflf"BT c;ra'@'o!T caor lila H:' al3 f"t!~T~:'arr I l){Cf 'H i{T~ >1ilJ3- tld'H

=. ' CI-

139

140

m;rrfe tri~fijaT I })fa fuot 3 fi:r~Tfu ~ ael 5~ar'. H R9' ~

- u

fj.f5TE1.){CIJ' I R fa'!=I ~ ? ii oro l:(Tij 'ATm ~~fF.fOiT it. f~ ;t

- ..

»{RS' tJT).{T ~, R ~~g y,0l:l qr ~ I !=I!rn &T ~~ oraarr 'l)f~

!=IrW err ;tTl! tlQ I FPfA FPfA tl t{tf3 5CfT~arr. ~!=I'~ ~1 ~~ fcrR tP'l-f (if -eaF.JQ ijJo~ ii ".,~~ tma' ~fe-att I fe\J tI'l-fT ;:jfa w ~ I ;tS ~RCl ~feorf 3~ ~R B~ trnre~, ,:r f\N aa3T li~ ~ , l)I~' El~To Batarr I R fuRl tiT» tlfa BY sarOfT , ~ ~lJ ~f8 ~ ~q a~orr OTel ;itl')ii w. '3'ar-at ~, ~I){T or~ fOlt3raatr I ~~ t){Tl:ffi'ioT ;l fuR i (l)Ta,fee orfa w<%arr, ~~ ~lTaarr I lli.~ gf3 R'K~ CfTSJl or1 ~f3 m=rra}:t ~3 ~fE'at1, f€fcr iju ;tf~ ;:!T W~T ~ra orfa~ )).ffstff:r iife ttT~aJT fttTl{T G~arr or~l I f:;rj:{ ~rFJ3 ? tl ;lf3 t!T (j~art I cns;rar ~ JJlf" ;l Flf3ilaI marl, R f3R fnl ~ar ;rorf3 orr fuRl W}f iif3 er 1{atrR 5~aJT I ;l ~~ qTan craor iJ~arr R feu w~ocj~ ~a if a >l!f5ll3 \ife tJT~atT I »jO ;i fs:i'::r ala )){w8' total:{ ~ ij~fo<it, R

:II -

Clara ~ ~a, ~ trfo, FIll; Fl~~ ma lffi ofuo'j J

iPl ira ~ijl ~5atT 11')fO 3..3' ~ W~ati, ~ ifa H<l~ ~ tI'HT lJr~ ~~o ~riJ~ I ~Rl wf3' l{1.I~ Wen QIOl,)lw I >Jfa-TS lJol:{ ~ (';l}.f"3 ~fa OJa orr OTJ-f ure'NlatT I orfs;:JCIT Hfu ~ ~

- - -_ -

fAl:l cra'M'i:faT, R (1)1 FlH& 31 >JiTfu flf5f~~at >lf~ fl.rC5'E1)Jfftfai , )){O

ua1a ~ll){f~~ I f~ J:tj ~8' '!al:I' ~ ijg ftf(') I H ST~ H cr€ I ~q l:lTW1T t1 crl))1T ~r q OlCfHfa cn,T~~ C(~ al»{T ~ I t!q f~ t{'ol "5 f~l Wul.,f; ;t or,! aJ.~ ~aHTf~T 5. ,:j ~R cr~ ))fl.J~ fstt ful){TCJ or~ I l1i~ ~'hrra mAl ar3' orT 0 cffll €!R cit ~1 w~ I fel11 (iT fc.rRl H~ egr ~ I tla fgR l:fTg~ "5 hfre~ aa; s{l or~, 3f

far (iT foRa'tJT ~re I

141

142

@'R B' ~U:3 iRa 9R@ '&ufu~r ~lJfa fi:~1~ J 'H fJ3 auf;Mi ~ua fs:f3f~tJ{T or wfu 31' ucn;J1~~fCJ fs~cI I ~! l.!.wft! .~ ~ ~u trTel';{ J tl'-a l.fG'a B (')'slq-a ~c tJ..R"fB ~1~ ~R fJll;f i! 14Te14 I~I

- I,

~l))fI ~-H ciel })iTl(ol ~ae'R l:Jl8R f~~ aa, 3i

WiJl»i ~ fffd l:fTSR ~ ~~, R R9' ~QT f<l"i!T Hi i5~ij~ 3' R3 ~ol)",p- ~ ~R ~t:fa' rewOTo era() J ~ mf?) cl~'5 cf fll~ 5l~ Ciao I ffio qa~ l-){o~TFI Fi~o() 01 ))IQla \Jfe~, JHTt(1=J ~ ~"O ;:rC')Tfeo, Oleo ~ f'2\J fmf l)i~ ora\:!' ~, feR ~ H~aa 0]2. ~~T )){QfT(? liO"tf l£ij ~€ !

l1i'O ;T;JT ;rut wre 1=iqr fEGf~ ij~ trT \i~ I ~q )tf1lJR H~ lJ1"€fg ST~ .fu~ mJo' I ~T l)ft~ 01f5, 1i8c;' »feS OTm, \{RTt!' ~ tl~ »{t!'EJ nrfg I 1)"fw ~~ sT? CiCooT l)fTL!FI f~fu il· -RR" fmf OTo t!T >1W:{ aa-eT 3 1 tro~ ii~er oTull $eT aat

. - = -

oTfa fi.p,po O':f~T I ~w ~~B ~rf'8' ~a B' fu"r){l"6~, ;lR B1t(C{

?)tf8' m -er a I HRT ~ll«' "5i1 (l)Tf5, ~R §~~ ~;rr C'irrn ~, ttR

- =

~1:f Il~ Olfg ft, ;lR ~lcll}ofT t!8 orf'S ft, -;{R '8i'y,w HT'S

oTfg ~ "f3 ~j:Jl u13 CiO"01 mre aIm, ~o c1~8 015, t:!0l;f0

..

(')T5 ~~ (iT}{ oo,fg I l>fO H~ Ff3l:r, BfellfT, tlaH f\D.rr J{~ c~ I

))f~o ~3 ~~T ~, qtm 0, fCi'~ ~3" ai!? ~ w, ~o f;::r<:RT W tr~i~ C(1' :'1Tii~ qT f~fBl aT li-a~ at 0'l10fI' aT, fEu

, 'I,. t \J ~ I.... t I

Sd tlij 1 >iljtll{t «fer UO 8>lofT', uo -eEl n ~i1 t ·f;:mat t«J fHflwr

- " ..

0' ~5, ~fel)(T (') q~, >lia ~t;{Tt! oT tr~ E{i!3T, F!utl H )}f1i 13:

~"at1C{Ta Cia I Ri?i~ orfa 'lTO f*f~~T 0 H~ I ~T'ij~ era UO Btl' 0

.. - ..

fu~, ua f~l)fT ~ 0 we I i:loT crfu ~ij aoJ.l ~ 7;. tlT~ I fe-B] ~

ni~Tft! l}ft('Ol f'2R'3] ll~B 0" Bre->J.f"or1c:ri "0 ~ I l>l'ffW afa ~ a'lf(l)T f~~ J{ BaT ~, fi ~ Bre, li"R -sfe lK~ twWo 11] a.!~

143

err _ Olfa~ f~ ~3 ~ l{_'(')l fi:rl:f '6ifoJT, 'l)f3 qT5 WR Ji~5 focu:)naT , ))f~ fl..l ~CfT8 1:£Ql:f fuf3 l){T~Olr I })fa qTg ~ aq31 fa5BTfeatl Jt1~ ffiJ~esiBl ~ I '10., 00; lifo i=lo, tila ftS~aa, Af(')~TAl tJ..JlfBTal. Cl~ cr~o q~l~, R'i f~B"iBl OIel ~ I ).8 ~fa- qT~ 91;1 ~~ I

J;!;$·ftm tFlCfl-l!'fi,......R~T, sT~-901f3 ~ I ;l ~el H'aa ~8~ fa~ "fT~, €!Fi:~ tis. '5i ~ ~T~ li';:r ~::(f3 fmr {lor ~ »i-efe ?)lfa 3fi:I'ffi q(') ~ ~R'" H ~l>rfeo gr~ Clfaci I ~ ~fu feR ~Bi ~ufa tJicr, filtfkttr afeilll, ~1:fTgt aaQIT I oro arijcil ~ f~fu l:fT5~ ffgtJ <gTRl 5~OJT I ;:rl<gfe~ ~1 >tcrfa- -i~ijr11

'I)f~ fefl;f»{T ~ fef1:f'lfT Olfa -ail, fCil~~ afa ;:rl~ ? fR~~ Her qua iJ3 ~ f~-iC5r UR3l ~. f3'3o' ~1 fBffiflla 5f~T f~ 1!aT .~ l'){ij eq ~~a Sfl ~ fn~~ ~ell?{sl C{~ 531 ft Ff)){TB Ol1 )){O ~3 ~tt!T ~ »ff~t »I:;:r100 af3 ~ >liq a~3 ~~- tlTfg31 ~ I l){a' ~ l).f~ 91 ~ ftI~r fu'J:fl fifm qaT ClO3T ~ l).fO tJii{~l~B' 5' FftrTfe fl1831 ~ aafl-Jt!T ~eT ~ I l?{ij Cla3T Ffl:f a ~

l.l'6 ~f3 ~l:t tJT~t!T ~, f:r€t' fail:PHT ~ , - -

bRJ tl tiEl >J.f~a o~a fu~ fHE, fil<gTfi! 145 l:fT5B ci 3{l ~a~ fRa f>l5. fHH l-faT3i{t!1' d~ ~R Ho'3e llit!l:J eta 'l){~~~ fi:J1::f ~r8'B B" ~, f;fO' R;tCT l.l're tJ'&'O ~. 3' ~R FfI~aU3 az ft#31 OIl Ol~;,.' >!i~ ~~ ftfd'T ~fa~ wi »ree· Ol~ , ))fO i!1 b(T1.f~T aUt! 6"~1 q ;:r'e I 'ti fq~ ElS~T ~e f~tJ ~ R ~cm ~5 ~Q: CiT l1'li I ftl{t- t!RT(') ll...3l;:f ti:~ H'O}BT . ~, f3~~ l-f"3 >!iiI l:fT8~ exl

R~T ora I iI€t dl~ ~1 Rfgl ful;:f 'Clat' ~ I hiCJ Bl~T(') H~Ol:G ~ mr ~uaJ~ fi5~ l!al:f OfT fFf'd l:fT8FT f~ ~~0fT. wa~ =~ »~ a.I tt (l)Tf8 c1St Olat 3t Bat! ~ I Ffs foE' ~fgftr I){~ tl ~ f~

144

~as:ro O(oT I ftl~ l!T5ll' Fi'iju tf;:J R"'3 ))fcj ~a '5fo, ~ij wfu ~ l){t!8 orfes ~Eo Ola, 'tala qfa I ~aF.lO OJ.i ex' 1{'U3 a~ I feR f~ ~O' ?)TilT I

1331".-. SVc'i-~~ -ij'5:G' 0'U11 f~ft!t){TJ HtJctcft, fuFPR-

WT3, ~~3i{lal, 3t{Tal, 313 1«J1l:!1, Sl:itsl, f<:reR, fd'A', 't)fDWo, lriO ~l-l, ~ .. ll, '8i :allT 0 Ola. )){tJc5 ilTfo '))fa ~tffi ~ fHti:1l>I' (5 ljg ! us ~ fqf{ ~ g8' 5~ u~ 3t ~iS' -Q~ ~OI a I »fa

= -

if faR B' o{H ))fItl 3' ~ ~'~l~, at hiTlf<!T of» ~t ~H t!l

<iH Olo Bf'e 1 >J.f~ l){fURTo "0 ;:rOl~ I ~ fa'i!: fa~'a tIOf))fT tT cj~, -at ~R ~ ~eT l)f3u~r, OJ gala fciorra ~ ;:rr~ I fa-Fi ~tJfu ~a1:f HCJT '0 'Qa I lJO 38Tfea Ola~ ott I »j~ ~R (')lilT I f~ d'RGT ~f3 ~ etaRT I »f~ ftrR '§ tIHoJl, fiu ~H fuR 3 ;:rO'l-f fa~ Olo'~T I f3H 3 u~ C'i'Jl I ~ ~el fqFft "3 9'8T l!CJl ii"W ~, ~OlH 1J-rre ~ I ~ f~ f~ora, R >11"f3 qrg f1tJfa crnfO' Cla,

~'ij dli lJEH ora Fl~lEl ~ I

__ -c - =

e~aEl suo-I){a f~3J ort nIH" tJ1~, ~ ,~~ feR )-I'oaT

fe~ >!i,~t I »f~ fRl;:f W5R R_l ~1"5 qat! aT 5~t!' fuR 1J0rf3 ~€, ;:t ,!urClfe 'B<i 3+ )ij~ o~\ ))fa ile ~e- Cltr;j tifG, tlu~ I ~F.il ;l ufiJ-;S. cftH~l Ufil~ I ortlF.il fq il »iR31'O ;:PH t!l»fT ~~l))fi t!ra (j:'~ll)(T MC5. f-a~ l){l131n ~R~ 5fo 1 ~~ et~o aHa 301 (5Tf! 3' -ag 30r ~f()l)fT cjrt!n-tT '5fE I 50 113 "3O'u ~F.il O'<J(Slf'M orfai I f~CilfAl:t OJ.aJiI:f 98', ~rl fF(l:fCli5 l..ITQH ercr 1 ~~ ~Rl 3au l)fde"A ~ao aral-r~l faft;!l){T tJ~ I F.lEl~ ~1 oTfg fU)).{TiJ oU~ ~;t I ~~;l fH~~i fuR wad], Bl»ft \J~n. ))iTtfR 14< !{H ~at;, aat! aW<3o I ~ »fTtJ7) 303 t1 ij~T ora, ~rfdT'I){T f~~ "OiJ, fHtll

qt ~"O ~fE'oJ1 I 9 I

))fa il cicrl fFJ1:{ fAl:I ?i fH5, 3i );;'l.fJ:l ij: uf(l~ lilTlJ '.63il

~liJOlo ill )).jq'H USJl:I ;tl ~ Roo I' »iUa1~ ~g ~ROr fR1:! I~T~_

'Hfi ~ ~aT'5, ~~l:t;11 aT l:f'5F1' " 0:: -0-

145cfJ./ t!T?) tl'a f~or('iT I fflo mY fCltfT fg~ fucJ WO' I

, -.-

-eA Ol:f ao ii crTQ &'l-I~ I at ern 'R l:lo uro » »{~ I q~ I

fSu3 ajc i!R~ll i1 ~E'11 fR"ur ~ ;m li~ WOT Hfa -s-el

1,!o ijcl ~ 8cl tf1~ I trcr fuA~l ti »'3 ~c5 J

)){1ufo feFSl fi" of3 5el I OfuO~d fA"ul ~ HBl I cH~ I a"'H a'Q }{T~ He 5'31 I fuu ~al era ~ ).fo i3' I ctB I fEO "i'" yO era ;it~3 q6 I ~ t:re1-I au R ).('0 tr~

cr~ faUT s (') (ifac:L f3»{Tal I Rolf1:f csa (') QC "3 sTaT I q 4 I 01 tt~ orr (rf1:f~ <:fa I ~q(') R& n-tf3 uo afc H~

3ijQl -e~ mu RTR fo~~ I ou3-i3 Fi fflU( Gi(JT~ f cte I

~ }J'flieldCf treH 1ii)T~~ I >tffl{3Ro s;!s A3 Ho 3T~o ~roHmr l.lc&' H~ ;tEl I mn<! ~5 oaro R ~it I ~!) I "3u! ;:rrfE Uqo}fT era I ;:)~F.fcrl'3' C!S ieT l:l6 , 9.t I

...

~ ~tre'Fl fn~T~ Rm I H?5' H" tl1.iJT~ OJ.Q ;rnelA

ffiJT l:fT8W ao'ur~ I ~Tfvd!~ Hl al G3 ~gr~ I 9.~ I

itH FI\J3 ii t!CfR5 era ~ I 3 tI(') e~ FfTQTa (5fJ 1JO ~ ~cHJ ~aCfO OIl ofti ~fcr I ~aOl RWH ora 3fu tifE I 40 I oo~o uo faR1R '0 era~ I ao ~J CifJ f~le

_ c

~&O ~fe l;IT8H ~Ol I fHn fl-lf~ J11:f ~fe l.lfi56l I ~Iit , fun t!cl3O cro l.ITU fl-lc'ul I Hi') I{Ro ifif fU"3l 0'\11

OTol Hal.( 1:fT~FlT ~J'ele I rno ~1 ~ijS UlfH'!lf 8~l@ I =t~ I

-c:,; =

~(JaT-i&a \Jf~ oT Rqel CIa ~ ))fTo ~U'f2 I

f11iJ fm'Q 0<J3 0 ofR \ife, R8T Gfu5 orwfu I ~~ I -tf31 ~iJ ~ fR'51.( Scr~ I l){o cfug H }{(i H 3T~

rn~ ~Bl Rfe: ~TO C!'Ht~ I ~o1 ~ Citffv n ;:rT~ I ~8 I

II -

iRtl' f~ ~~T 3fi I HSBl HTR (I) a~ ~ ~

147

uro H _Rltr fs:fur 1lwel, f300fl ~q fafq Fl~ ~Tel I ~4 I ~an llf~ 4_FfTt! ffi~T? I ufo ~ W~ FfEJO K fal).{'~ I ~~ , B'i)a'-~Pi5 ofE! Ii are mti' ~fti ~f(J OfE!' Wo

au Of&I »i~o 7) li5'Clt l101E 5Tfe fu'>1'o I ~.9 I

~trel

If{U~ aoc ~f~ ~ ;:ret. I ~iJe RIfd' err .~f~ ~ R~

f3u ~C5 OfT oem' U~T~ I tl-a U1I£fa at ~u ~T~ I

~ _ . ~t ,

IfRHI ~H~ ~31 ~jgl I ftf9Bld'fo 1l fuijft] re~51

~ '! ~To ~aC5 ott otfa' I f~ R:' fR"ur n qa Rr»-(1o I ~t , tltITO ~~ (j~fu ~B' "J'?)l I at 3 f~ ~ 3~ OllilTn1 I

i£'oT, ~~, :aQR', 3Hr~ I orTW, iLfl, 3T;3'1, lfTi! I sc I

feo or1 ~ 0 a1:f<l -e~ I OrJ3'ria 1l fRut fa.R~ f

031 >1{G1H ~ l-f111r 9"'ar f fEO ~ C!T~ftJ ere1 foRm I act I feR3 >lir~ c: »iH5 ~qr~ ! ~q }){)-153ft 00 t'tf tJl~ I ~Ol ~~T i;c7 3t ~~ I ~ HTJ1 ~P.i C(ijl 0 3i I a~ I

F.lR3 .. uln qa~ ofu cit'l I oftJ3~3' l:fT8"W ~e-l I

Hf?i~TT11 l:faTijf~ ~ ~ I ~o ~Tfll Bon '3 ~ I 9~ I

;:rOlH arHl );Rcr f;:r ~1 I 31 ~ tIo' C(~1 0 Bf;l I

l:fc ~ffi'i tit Ff~T ~a I tI!~ 9'? ~fu reo K qij t :38 1 UOl1Taa dl~ ~~ Olfu€" I fun ~ WQ ml dln ~ Bf~

or,ra ;:rTO ... ~ ... - -

. _ RCX5 A" R~ I· 31~ flfu3' ~~ aa 3 ~~ I 94 r

O]ol:!1:Il ~ TI ~ sj'!~l i fF('ur fFfur 3" Rll:lfu ;:[Tel

~CJ t! f~~' t1U 3"U ~el f n.r~ao 3" i1 ~~~ Frel I a~ I

~~7

t{T3tJ ~o fes:roT7> Offa, If;3fu ;:rTll ;:ru Bfe

- "" ... --

At'tr or1 B'«l Oli:, »fI5Ff ~~ 0 <ife I 9.? I

148

Uufa 013 l:fl3 ~ ;:tam I 'RiJgr' uro eta A 3'S(Jl

~~ -ate H:' ar (')1 ~7!t t ~ ~o "1-0 ~a ft')3 'R~1 I ::It: I ~RHll){1fe aTa feo ~~ I usa RH'f(') am ~ 33 I

-.. -

f3'o H ~ 1..lRTf~ a(!T~ I afc CS"iJ ~ l:f~T~ I ~t I

;:tE('THaf:r ~rfFI foj/e~ I 1:{fsl (J'ftf or ~~u· R~

/ =

l)fl~ fFfur ii QTifT ~e1 I foatIC') fRUm llT5 R~l I 80 I

f(iQt(o l:(TP.iij ~u ffiltTi t tto- 'ar;:!1' ~ ti'f3 ~i 'US'

- . ~

l..(~' fFi'Uf(1) 'ita ~~ ! reo ~ ~~'f era fflitQ f 8ct I

'!~ tIn -e fet:!T R era I o-ij tJTA 3 "3 f1i3 lliOHa

~ -

}{~o atrO RaJo Rat 9'~ I ~ fRUm ul ci 01~ I 8~ 1

fRut fA"uI ij~ ~i! l! m f llQ gr~ HO 3 ufatJa5 I fFfuf fFlu{ us ma (Ii Ql-a I W(') 'ijJg ~T8R ~ ~~ I sa I

.. -=

t1tJQT-mJorol ;t)J.{T})iRa \laT Ht'O'T t:lTO'

,.

tPu ,;ta ia t1ar3' H, 3-H J! mur 1!Wo I 88 1

o<! H ri 3 ~ ij~ I }){~a f~R Cic:f olH '0 5cl

to

R ~ lfTfu fR'Ul f;t~~ oro~ I Hol:!l;f ~ l-n~Sc') atf;11 all·1

a~ ~ wf-e (5 C($J" w-ar I gij 3Qo( B Rl){' ;t'm

.. -

ii3J 0l0H J! fttE' orfo 'qTij I 'HTO 'wa' a:e wfu ~~ I a~ 1 •

i3'~ (') "8i! foacr \ire g~ I ·w~ ~' f~_ tlPli tta

:R ~~ \re ~·ttf~ I foR~ H ~cfo fRq~ I 89 I

oe f.l3ao ;:j rlla ~u" I ;:rm H~ ttH ~fb 01 3~FJ

_.. ..

3t "3 ~tI ).@t ft!J! ~el I CR; H 3m ?ifu ~T~ Hel I Bt I

;:J Ci[i3~i' oC -3 Ho ~~ I fCfl:fl l1fTft or'fa ;:rl~ar '6{~

= ...

wa ~oo H otJ ~:. it3 I crl'a ttt!~R u-a~ 33 I at I

fit~:. fcl€t~ crcJ 85 rnUl' aoT~ I H~ (')[if 3fd' 89 futP~ <iza wfu oro l1if3 Ho ~11 ~a i t1O~ fo-a3o .:tel 1 40 ,

149

\('oaQ tre fO]:J~ crt? 1 "fl':;r lJt') ~RnT H(Ii "3 ~~

alsT B~ R ))iT\.lfcJ ~T~ 1 1 ~, I

H?i ~l:fT ara ijal:f3 iiel 1 u~ 3"~ ura Rl~aT del

RCJS nO' ).fO fuR*, lit:( H101 I qra ci ~ao ffiJIT~ ~loT 1 4~ I or~f!T )ff~~ ij3J e;;)' " feo ~~ ora fna-au i>q ,

fl)}f3 J!~ 0 ar~ f~,j I ~'CJ"O ~ ~~ 3 grij( l 1I~ I ~aHO -cr1 ,:hm3 Jil:f oT131f en f$fO e\:i~ H?> )1£;;)'1

(tTH (lJ ~ Hi!" Hlo 1 flJo ~ ~~ era RliiTo I liB ,

r~ fri~ lJijij fe ... ~ oTQ I fHQW S'eo 0 Olaq,' gTti· , 41..1 ;j\Jif~o fR~ n-r3.,rearl,. ~;;?f30 f~~ aq ~3 ~1iI3 wl R-ala orle, O(ii C@T i!F(l!5T3 1 lie 1

'!'a RR' ~, ~aIT3 ~~ I ~aT );fT5RT F(tr Olf3 t!l~

tiCS' gffiJf3 Iil:f 0'" ~1 I 1!!~31 [3** f~i!"W ~ 91~1 , 1..19 1 -e FTa -et3 OlCL 0(1 Hri I at 3 of;;)' ",fBHr?if;;)' O'I~

H~ HoI f~ q~~ j5 orj IR~T l)fQlo OJ~ ~ o~ I lit I

;:; llif(HCJEf Jfe ~ grell WO ~tr Ol~ trrfe lffiTell lit I Clja orl fefeT '1-5 f~ W?; I H~ ~l:f f3n ~t! ~o

ifat3 H'~ tfl:f ~~ B"3 I ortml frf~~ 'O'UT 33 1 eo I

'R~ \I~ ~ iJro ~ Q'TH I riM aA afiJ ~~ (Jfa 'i 0TJ.f

refer ~ijJ~ll1iCJ l'J.f~liJTO I i!"loUS orl?u sri R ~~T I ~~ I feo ti He 3 ~crl ora I QTaT. ttl:f O~~ Ho 3 Q~

HiJO ~acr 1.J..i1ftI'f.:r lJT~ I 0(Q't! iz fao v« 0 lfI~ I €=? I ~ Cl3;:[ l{l=lT~~ 1..fr~ I ClCJ~ ~c fan oUit[' 0 l:fT~ I

~ l{FITfe aT aTeT aatt I fiH ~CJ31aT Flit ~ qael I E~ I

oelacrr

150

~ a~ or3ij' om -e~fu I ofu~3 fR"U( R 8m I

a~l 5:ia o~t!i{ '0 aa1i! I ~iSl R11!' *C{Qi[ '0 ~ale I SB I ~uCll_~ 1.IRrt! ~Q[% acii. ufE{ 1!-ij3 aijfe

EcI1crl ~u ~ oYu. l){ii:!6o ~ m t?fe I ~4 1

au fRUIO fH~ 3"0 a1;1 I l;{!l ul 'liS mit ttR B1~

;1~ 'ire a~t5 **f~"uf fiam I ;:r5 ~ij \JTQ or~5 "8lft I ee I us tn~ fHt! R HTa;to aaEl X 3'a <11 EH'3., ~ qijel

~ fuBoto tt3'O Fi FlT.q I aUfT Clat! i!"R3TOfu wll I e!> I ~~a usl ;:r~ fe~F( 0<JT't!1 I tf" feRnToT l!eu orarel

~U(f O('(J-e ;!R3TCJ RttT~ I f~l 0tJ3 fFiutO Fj 9T~ I et I eC{ \.Ill::{ ~3 ~ ~11 i!"ll1 R" iiR Ci~T~ 3aul

(jan uu ~fe'J!tr Ul~o I ~ feu aT_ -a.. C{l HiJo IFI~ I et: I alR f~o ~ 1fR'O qgT~ , ~ 'SOl au '3ito l:fT~ I

li{T fi:tsr 3 ~.a is saol I ma.. f~CiT ~t!TH '0 orao1 I so , ofm3 mUl a ;lit , cro ~Tfe 140 l:(1-e Rel

ottit eta ura ~ f~ I y.~ ~5 (') orai[ am I !)ct ! tr6)ffi1g ci\ star s orCl(l)l I Hut -e1:( ~ 01.0 ~ son1

;1 or fR"u! l{;::tTal ~ I R iT It;:lT ~3 7) ~ I !)~. I ~ ... 3(') foaaTU lP3 R i~ I lJffqcr ~fe ~ ;tro~ 3fu- -e~ ~(J31 ~fu '3 ~~ CilQl~ I j5TaQ UJ:~~ Ua B"~ I !):3 I l){;~T W ~3 ~ -el!1 I 1!3 ~~31 0 fu3 or-e 0 ~

~ l.f~ c{ ))ITa ~ I llOH l){0E( ~ ~fti' orul l ..?S I f3~ a:5fJ (jfE"o1 ;l~l I 3r tIl:! cj ",~o1 3e1

;1 Ciloru3Te ;:rot t!QR1~3 IlfT~g ulfu i!Cf6H ~31

f~ R~ ad3?) OTm fHsr€ I o~ l;{5at lIaH ~ 1.J~ I !>I..( I

*Ol~rm *.~arg ~1 + fHel oT$ W;t 0 \(3.. fuR3J

lSI

~UOT- tJ~~ ~ aT ~8RT, afJ~ 5aI' ~o~ ~o afua'~'o J!e fRill H, f3'o ~ iSfu LJS'?) I ~~ I ~W-'ilf(J ~l~T~ fJiUJ(,) ci 3T61 1ij'Cl3~"3 Ha rRUl ~t:lr61 fRUfo cj ~8' mJT f€tr!iJl, 6(J3~3 flu fJiUf RtjTul , '!):J I Qr'iJ ~atf 5~ 30T aiJ1H r fs:furn ~f" 1'81 fam arm

Un fe:t oll:ffu sarf3 «:HTi , l;(ao ~ 3ut "3 lI'~ r ~t I ;:ra tlfJ5 All fF(Rfc ~LJ~l r 3a al Hret u ~fa ij'(')'l:r

30 ~ ~ rna elR ~ el~ J R ~J 30 fFfarofa crli, o t I ~'~T !iii:' fRo em sole1 J a fuiJ ftt~ fila l.{~ Qi.lT~l I

He otl1'fc ~ mR' l{"ar..g I Ci~. -3 traJ ci~ ufa lJ'~' to, 1.1~,! fao fariar ftrl-{ 'j J1 I ~a$l faor ~~ f;:n-r ciit

aRo fEl'Ol 0101 ~ ;lFi I ciRO f1:lO <lljj' 00 3R I t~ I

ciRo o~n:JI a ~ iJtTtJ1 I l.!,oo ~1.I ijftr ~ 3'1 u1

ciR ecr l!o "0\13 ~ u1e'll a'1 oit ).Jfc:n-rT qa1!5T tTTel I t~ I S;:! 0U3' fil'H f~ll (') l!u'~3' , Rls aua' i!5 orfa or ~~a' ~ar aua' fHH ar;;rl u10 Ioua' fSoT fau ciA' HBto I t:~ I f~·Cf1~ "5 atQ' Q~'~ I ~ffiP5 fou ~~ '{la-rre'€?

f3U Ci(J' 31 or1 HST ~rul I uTFll fiat ~r~ ;:rar }flUl I t~ J f3H ~afu31e ~H ~tt I Oi'uij.. H ciFi 9sr LJtt

au3' Ii ;jRo ci l>lf3' ~o I QUa' fanT fAQ tiFf 91 ~l;(o Itt.! I oJ3<;!To ;:rar rAUl ;=t <i~l I Cljo ~ ffil asi'a1 3~1 ~

ouel o~ R~1 fJil;{ ~ I ~J (ST~~ J.t ~ orr ~CT I te I

0fJ3 aJ3 ofu ;:pf~ faorTaT , ou3 tJo}f fRUro cj war

oJ3 f~ R~OIf3 ofJ ~t!ll oJ3 n:rOT 9B ~ 0 eiler, t!J I QUa' f(J1)T of~ fsjUl Ci(uT-;i , ou3 faor ~ Bcr ~~

tt I

152

oa3 fII~' s~ Will la r.9 ~ t3 ~

ou~ reb' '!l4 eta'll; 53 I 3' t euo J1 fita ila il31 tt jara-ftlfq -

jfaOT.-..Qij3 tmf " R,. cftl ~ ! ~w R ~ gGre ~ t.rcJqIS, ipf wi .fA 0' to I

'" sara fIIfq ~ .., I R PB I fir 'ri~ ~

UiJ~ r,f~ol " RQiI; 11~ • MIl ~ 15 'l' 'l~ I t ... ~ ~'i 9~ (rn tc:ft • ~ it .. fQ3 ~. riel

ft~ ss •• 8 3iJf tra'f I ",", i5~~ (I M1Irt I ~~. lli "Siil3 i If'8'RO .t • at \pj" 8'cn vi

RQ#} ~li ~it @1ft I WN 1':J'fv. 1tIds '" Bet I til' ~a' tW HI.fcit PIsP8 I (3' JiR&' ~if",Satel wet ;:Ai ;1 ltP¥a 1 iftt ~ "io if~ SIn I t8 I

11f1€t HUa ljo 0Ja ~ I fir #t RRH lJf~ I

~"a!l IG lI'a tt tl31 , tfil .. at :t 8"1''lra ail. t~ I tI'miI' I,pfe ~ i! bf5 I m ci ~ 8atW;r aa3 I

l.ftor mnt m!~11"~ , _'~aiJ Wn 5 Qi IJU"B ! ~~ t ~ 8 a ~~s ~ ..... I Ra. ~R~ 0 erG ..

)i~ eo 8'Re ~ au w.t I R~ ~~ 1W fll(,3 f:ro 1){'5 I t' t Wi!' 5fe 5i aq,a Ii mil I i!\f 53 ~?i i ;\'l ~

n~~ F.Iilf3 fi131;l iiI' I }f~ H q 3 fier' tIt I tt I ~iI ii!'! iill ~ "@en ~ I l{~ R~ ~ cra JRTel I '8ua~"a it ft:J'Ur milt I jif(lS Cill Rem ftrftr ;J~ I tt I t!tiI'ta fffi$ ftrtft Jlilit-.. .1tn 1ft' faftr W'~. ~.

a'CR t!"lf ~ H(I) H ~ , mf· ~~aT Ai is .a~l J '00 •

..

....... _-----

41 QQ31 Q ~, ~ • Hi., e1 m s em' ~ ,!cftfl Jhel 153

lHJH JIRlg ttla HO fuO' i I i;m 83 (I) Ho H f3?i ci Ji3 ar~ .. m HB 0' tl'~ 1l.f3 ~oro fRT ~ orw I ctoct ~oH '18' f;:ro tmHf~ u~ f 1-lt!OT}{TR (') crStf 1:fTtif3(')\l1 3 JIf~ tTaI cta·~ I ))f~fcr 0 ~€t ~;J?i 1.(Ti I ~o~

(l)TC!T it~o fi:rCl ij_ J(i"'~3 I em C!~ a1~ ~3

l)f~a t! om wf3' ~ ~ I fao i ~ '0 C(cf~ trel i «\oa l)ftW faq_ a~ ~ ciel I l:Ic aaHl C!'S~'3T ~El

ijtar aw~ fnarc n w~ I f3(1; "3 s1l!fir -ear qij1~ I 9.0B 8010T S'cCiT ~ acre I »{~a WR ofiJ m Qij

;::j R(I) iife ~ ~a qoT~ I f(I)H aa3fa1 3'~ H ~ «\O~ t1al ))(RO i ~ AS srarl I 'Sj'TiJl-R) ~31 Jm ~l

ai 3 til' m. 'io '51;1 I ~~ H'f<J of~ ).(fR ~m I «\oe gfmR~ ~ ~ ~11 gf§1 ii~ ;:ro~ ofu iiel

a.rq qT ~u RltO H:' €ii I J.maT }{TR n '=fTre tlnlli I 'l0 ') ~ ij5 tffif tmHfu UT~ I R ~a:a,q ~ Clarfe€i

ear 3IiPa ~fu ~ ~ I era ))fat'R ~c Clir Olfill , 'lot

'iuat-ftt~ ijja~ i JOT m, ~ JiQl1'~e

tl ;l B'ato ~·o ~, R ~ 3iJi Qarfe I ,ot ,

iue1-f3il CIa ~a ci ~iJ HOfT~ , ira ~ .1.( fat! wfu qal'~ ~! aCe H ie n ~ , aCe iifu '3 -fnOlre'" Qarell «\«\0

ai UTi ~8J1l!w;i I 8"ara f~ llTS aoT~

RH UQ3'lijT R3 ci m , ~ttl R (I) Ho H~ ~~ I ,«=ttt Vas){lfty it! il ifa~ I HiJt ~ f30 it! ~~

at ~ J:Il{ a~ ~ I ie' ~~ flu' n;t~ I 'l'~

IiQ tfk ~ m 1JT~ I 1W,p lR am Ql 0 ~ I

it Ji't )J{ta "~ ).flYl I 3 ~llt(l 111 iRn ~ I 4\ 'l:S

154

fRftUfo 'i '(;fu ~ ~T I Jrn l)fR'e 3 gil flrn'O' ;:r~~ no 0'd'1 ~ ~ ~a3'3 -ear ))fTre ~ ~'el I ct I:\B f3?i ~ wi C!i: ~o ft!iiT~ I l:fTsl f1Tfo 0 ~<t wi

~Rl fafq ii ~or ~at~3 I. 'eaR?);far cf3 :G8' ~3 I ct.,,\{ tSe gT!? 1 ~H 11'0 ;j ete't I ~-a1f3 H~ Cl~ 1!ot~l

feRtil ci 'SH f'e3 ern or~ I ~ ))J~3 crnt '8 aj I ~GtE

- .....

Q1~ ~ fRUl ii aell jq ~3 tiS ri aRe'

i!a' alf:r it Rt!' iiQ1~ I fAUl pdt ~3 ~ llr~ I C\'l'!)

Rao'-7fu' STS 11'0 l)tTlf, ffilta ~ Mq Clul" uH.

ij~ 6~ 1{'3'1l; t! ~ Mq li" craT~'3 I Cl'lt"

~lJ'e1-5at6 crl fqi'1l ;t ~1 J CiSTU :ol63 ~ .ii5 c;TCJl ill! )){6 ;lTl.!'trO:r ijlltT~ I cr~ ere?) if ~R or~ I ct'\t Htor un CU')ct 1llit!'.1 ri uaQa affi Ot!' I Cl~o

-euar

RBa Qu3 -a Cl\ll UH; 1iIul ac:s '10 Wo

- ~ ..

fuR 3 ;1 faua13 ~, 3if5 C!:af~3 lIsTfn I «\~'\.

~ ~ alfl:fe fijUr, quI i[t3 ~lfg

ie CST!? Iif'O ijij{ fij~ a~a u~o fRa orfe" I .'\~~

>rir3 ~ J..J'fI'O J),O Qu3 ~ ~1 1 mfit! fs:fUl RU fu3 lii a\]1 ~: GYS H'O l)flQi! ~~ I R11I' FIOIS tl,'6 Clfu' ora" 1 '\.~~

))f11J uat-

.~ ~uli5 ~a tlll~ liB fRa (')lre

510 \{_ala afg ~fu W ~uQ" J{t:Ifu H3 9'fe I. q~8 alfa"t:! fR1.Il "i HZ; \i& ~a I WI' fFltu 0').1 ~ H ~-,jif){_3ffiJ. feir (at' ~ , 1)1')01 ji.O'~l ~'w ~ I ,~~

155

3T ~ ;lA' fAur fq__tlT8' • r QR3 sE' Ji'f Jlz l:tiJ ~r3

u» 51 ::rfu& ~1 iiT-S f1Er~ , faaT.l ., ~ mt ~Tif' ~T~ I

U ~ ~ - ct~e

_0 W{ llco H '60 »fig I ufiJH"~a i -t!aa~ lJT~ I

8m fE~~ aru tfTR7 citi I ",ff't3 4.R'e ~~ ~ 81i f q~.!) l1('f0(»{' 8 "fat iN u5 I ~ 3\1 ~ ~ '88 ~\JOT-~ ~~ HTaar ;:mal 1RR;~ Hn R1fQ

a"ii8 ~;'fs~ aif, Ri5 ctto IN ~'I ~~t I

aa~ ~ -mr ~ofu oiti I jla\:! fRUf lim ,!1l0' Bl?i

J;!lIo H fon ~1.l ~~ , ~3 <it »a Hi') WT~ I C\~t ))Ira fm:JT'H in wn l! ri'e'a I 'S;f O\JR 1)ffa RJ1 ~t!a

aid tl~ ~e qfIe-"o, I ~r3 ~1.l'" R~ H?> »j I .. ~o ircf w'r" tllo UQ V'l5' I aia aa~ ~tI 3t1 ftmTw

Uta ams- Ulif ""' ~ I 11;iI :io Fj& ~ 9f1lif1di I "S"l fRa cqaft Ciffe 't:f;ftf ))f~U' I ift:{e fA'.ul ~ cl ~

t)ffa Jt~a 35 Hi' HO 3'fi3 I 1..fitl' fRut fmJ Wfl iU'~3 I q3~

l)fR Jlt!U J!~8 ~aT.a I 'i<'i Hfu foil H\1 Ql; J:l0' - -

.. _ _ fit

l!oiI fRut ! ~ q(lj uwar I '{eli ~H ~ wq ~ar I 'laa

~o l)fCifS ~R3f3' ;":i ~l , it! ffi.{To lJfO it ~1

l!o ~~ "OTCci a?i~1~ I' Jlf~ VR ffi)' ~ J!t:r,a I «tsa

J.15 ~ m ma~ ao~ I ~3a i Fft( Ciflif Ho !'~

~~o 4.,1ftl itT tIl-! auT I ;:rR lPiS C((f ufa 1l~ 5\1' ':14

!liS iSlR ~::JTa ~uToll irano GlQf RH,1 mf arwli1 ~tif i "'~ ,!ol@ , l.!o lIfU3., Q1:fti1'O .C'i'@ ,turd

• R: trFrr fRUI (Cf~'B), ~~~ (1711-1783 e1. ) JS6

faa t " fga ~ ... ~~ I mr ~. R a~ RW?P

Art:! ernfS ~ Si~~1 , ~i rs .. \J~ ., Cit1l' 'i~ I "_a,

R A& fu3 wa R7i ,,~tQ' t l!li ern ~a '5 'act ~, ;lfq tfa R "ifa3 '5'e I;fOT ~~3n i 5"8 f~i1~ I ct~t ie '{ill ~ u){ lt~ I ~.t{ Hrfo e~ ~)f 3~

to 1:(1&" 'iit CJU3 ~7i1 I Qu1 fIIl)i me 3 ~5t I '\ae Wua tat,ttfT Mulo if R'df I (1l wfu oft! or( tu'1'

at a ~H lJ{'OlGt' ~ t1a I ~3 ~o ~ .. ift ri' I 'so felt ~ fili i!1. ;N ~ui I q~ reat ~o ali:" af~

ell; 1!ti{13 1iC'i~ l4H JIltl'N1 t))lflJ ~5 loW ttf3'intHl t -tact ir' " I1Sfg 'i~ ~ t ~~ ~ faN ~~ _. 1

ttl\R ia 1; J)(t~3 Hi I R3 ri& fsv iAie eli I "'8~ I

tRIft fsat licit tlIRa'. jfie fRbl- au' ~ t lB:i'

@(JaT

~ QR5t \IV ~ Cilfs If q Gti 1Nti1'o

l{o R teH 4Ii l.W, ~ fStlW, \{Hfo I '\SQ'

hill af~ " d ~a HH ci:r .. li1!lo

3fu alb at'S 1i 3aar ~(I, 'Oro m f"Uf lJifl5 I 4\81.&

ltCf3 ~ .rei lm Hi I ~ n ~<l lI'R ui 1 q_g~ M3 @R' fRUl ~3 -afu;sO'Hf I

is'

,

t

I

~t! B'Ff3 ... ara ~ror II tTfij I }){~ fsl)fTfu FtH mna1 era ))£Qat 1.J"aFil ~oo lJ~f~ I Hat fRl:f icrel om qaf~ ~ "-0 ~(fil. ~ HT~T o'fu ¥QfTft! I ~ R1n liofu fO' 1:{ff~

H9l O\JQfu OT\J1 HE I fRtf lIvTa; iila (') lllf3' I.C\C\

..

~ ~a(! Rfat ~a3 ,)IF{ I Ji.o(}. fRlf HH ~,n ~ ;lR" f

srUHe tI'~llJf~sl ii~ I »f~T .11m$1 "ii.if I ~~ HOT fRt:f l'J{To R9 f3lJiTijt I~'t a'H~ ~n 0 wai.

Q

Fta~al FlTC8 ~ f3I)fTal , .~. cl~ .li~~:o ~rall ~~

a._'V).Ie fl:lb'l fc5f~ Ola I faR 'lJTlJl ~ -e f~ Hi I

\:f"j 1.J'i!5 Ola (I) ftin I fll3ao aa ?l~fc:r ~

~. ~13TCll Qo AS ~ I b{~ H;ra j ~ n lifb C\8 'if citft Ha o'm fRcs I f3R UtHo.i ~~ (Ii f~ I ~~1 ~uHe >fa lier I ~e ·!.l,~:gl ,:{(1 ~ cier

~THe ~R No \JTq5 ll'a J lC'lii'1 ci :t!CJ f~'ij I '4

Buo· »a fiNO it:l tfa, ~o ~c~ ~3'

ll'a iR raft{ tfQ 3m lJTl/t ortlel ~~ I ,~ fl{Eflf fuflf milO ~ tJ2T ';!~ ~~UTCJ

b{~ ~ije 1J,o 1.J1Cl,51 ~ol1.fHl RTo t:t!> itr iR trfij ~ fmr. u.,iJ3' ~5 ~~

atfu 0 l.JTnl ~1;ft~ Hot ·fRl:r II R~ cit:

C(Rl1l'al i~ttll til~ ~ f3'Ci ·ClTM

tl~ ~J:l ~ RH, i!~ t!'O f3'JJ ~ I ,~ itie'l

HCJT fi:rt:f -a R138' HInt'\} I iw"~ ii ~~ t!'csfu

RuT quj C{l 1:(Tfu ,l.{J:iTt! I Wc fJf1:l 0 )j.fTft! tJ_ij{,re' I ~O

f~o 1!i B~o ~ iJ;1 I ~ "h'r ij fA~ HH 3il

HaT fs:rtf i! ~q ~fu I ~re J)ffalil i i~ jorr~ I ~~ tl ~~fu B~ IJCrU if We') I ~ ft!Jl'~l Q!~ lJ.OWTo ~ru ?)till 3'tc7ij ~ \Iii , ~fu i1:t ~~ ~fu »fj~ I :<:< cam ~Ci{i3 t{f::r 'ilts ~if I H).f f~a R ff)~ iJijll~ fmf ~arr€ HCJT fR~ I ~ Il;f QfJ NI' f~ '~a - ~~To ftlo ~ ~re Jiat eire 15'Rfar

~TI1e fiE'l fa~ RHo ~fu 'ETci; 'J.i~ I ~g

cff5)){T -e~fJ fijI( at .. i~f~ nfu 'fci5 ~TH

R21liar fJitf <1_fe 8 ~i HH'tpH I -~4

ula RO~a Rlo5T tfail 13 (') ij~

C[C R~fu R5 q-T;i Hfu Ut[V).lH ~g 3~ J~t t)fI~~ til:{ f03 ul 1l~(J ia" R'6' fRtf

'afuaYR ~31 m:tE' l10 ilta30 l1nfu JI mll I =?9 fl:ru fi:nrel fH~ auf~, 'EJa~ warY' >1{~TCJ

iHO fi:N'~fu tr~ ~ ~a rtf ~ij ara I ~t: tf~l fm:rlUC'> ~f.T ~fe, J:1TQ f!JaG ar~ wf5' orafJ qa~fu fat! fRlf; }){TO' 0 fs\{o ~o , ~t ~re i!E"3' ;l fijlf HJoF Ol,T(JCil w-efu oWq

>1{lltf ~g 3t i ~aT, d' til 3 qfa Wei I so iI!~ saw )t('R «6, (I) ~ iii um

RB' J1OTol farltfTO' fQ~o, Fire '{ltg firo 9Cl I sct llif OTal aHdf ;le1. l.f;Jfu tl-am ;IN

~ ~

0' Il3tW orfu H).f. fmf 5' ;m f3R ~ , a~

l,JT'6JRl wi utfa 1..l~fu ariit mJl f~iI

,~~, ~iJl (') l:f1elel Stlq tlaH aT ~ I a.

160

JiolQ Cl'ijTel f't~ Q1) A~ ~ fe;t ~fe

R 3l!1 \JT\fl ~. JtIfafa n @~fu atf\J I ai

folU \til' Uo~, fi 9'0 j ftflt

.... . - -.; .

OLfue era ~ \ni, If'n (')OGIl oot I a,

GJ..~ '@S ~ tttSfu, ~H ~ feR~ i:~ aD~ ~ ;P?) HlI, fRlI 'IST}i H''5 I at' -e'(') "8fu ~ ~~ Hfu. bl'3HUI'31 ~~

HaT fmt f3R lii! fu;:I;, ii i!uo .~ 1 at ~o tfT3. aJ.,uC! ~1l, 681feit ~ ~fe

J=IH H~ iif~ fa\{, aifil 1!ua (') cHe I 80 I cff7)))iT tIC) f~ 1l..~ 1ft'), ~ 'itl tl ~

t!l\JT f3~ 31fu ~ R fRtI tI'H HU wfe I gil I Hat fJll:( a(lS or1 t!.it' -afe ~at!1J1

f8l:( l:fT~ !O' ~ wal (')yfu Rt!TR I 8~ I ltlt'SW R if 8@ (1) W('; I ::t Oct ffJ ~ orl Q'Q (1) l)fT~

fall .. l.!f3at\Jl* t~fu '0 )){"Qt I H HO' ~:. f3R i Rfa'i ! sa •

euat

s:t'ff3 .. llra i ~, reu &fa .. o orl alf3

fel{ R''3'tft t!'O s8, l:{fi€fu TtJffJ '! 1-113,' SB I

~ ftr>,{Tijf nrfu HH I ~de ~TQT (')TfCJ

afU3 fll»('alliu it fR~q f~""'Q1l){fra I 8~ J afrrc!l Rf3~ fRl:f en; ernl'! fiJ3 rna 5'fu

1.l~iJ Hofu ! !m3l gum, Jfaf3 QJ.~ Ulfa ;tlfe I ae I

u - [ 'R HTl;fl' f~~:' (~cf. act )

161

(~O ) ~ (nr't R'fcJs ftrw)

162

f3d'l-Il »f"'10 f~o 3tlfu, omo ?) fi~fCJ l)fin nTH fBHfCl oro ))iT"63T, cn~ .fH~fu c1ar 1 ct\ -ata q)l.IT(JP.i fR1:f 5f-e, 0tJ3 otHT~fiJ at ~

- - ..

~ ij:J' ij ilf~~T I >He (Ii eo).{fu U~ I ct~

al"{ fAl:( $ 1:fTel»>, clow Ufo fRl:l Rtl

1)10 faG f~3 C<O ~~ f~fu, d~f~ ftr3 lJ..8tl J'3 \!'3_ C!Rd'TT ?i ti~fu, ('ilfu ~Rarl olfo

OJ.oJ..f3_ l.r~3T ~f<J, ure OIl fo3 Wo Q1C1 I q~ f~1:{ 0 1,!;:IT l:ITf~ itr I 013 OIa'v 90' B'f~

...

~~ ~mfd ul ~1~, 1:t »fOt!TAl -ef~ I qll

t{RTt! ))teETHl ~tc ~,Hg cj m-f3T ale

'H UH~ H~ ~la(f', 0f03' 3~fu we I 'le

..

'8s qaf\J l{~Te ~f(J I tfH iiT l:{T~fu Wo

R tll1le' iJ118fn f3R, -am ~1:{ tiC; "!Wa I \!> ~f'e ~ot3 ttl FlH fAl:t, ~ofu?i ~fu 'Qifu

;:j i:""$fu f6CJ l;!Tfe ofo, f!l:ft tln1 Ola tfTfiJ I ctt: 3aa 300r~1 '3 S'i1f~, ~or 1> aol~ fl:n:{

';Tij ~~ o1'e elre if I l:(Ife l:t~T~f~ W:f I Cit jfi;PlfO aT ST<:;1 3;l, 3~ H138T ~or

a-HW qt ~ ~a ufo, ~~Olo ~l~fiJ -aar I ~o ocu.niT fa-I{ fJ::rl:! 3ti, t{~c; 0'01 ~fu

tiRf~ ~8T~fu mot:{ reo, fSliT fl11:f (') ~fu I ~~ Clam 0l;p<J f3JJ'~~1~ R'l tlf~3 .. 30 ~Tf-e

Ole tf..HTr~ )).{oBlR OIfo, ?iTaJt ~;t ~ 1:{rfu' ~~

f;:J3 crT~ (JjasT~ fa3, ~fe !"l~?l1 ~a

~1~1 ffl~OJ FPtf3 ~, ~rcfi 111:1 s6t!a 1 ~3

163

))(Iq 7iY).f if 8ft! fmf, R '3O\:PU1 I'! ~ tlHqfa ~'R' ~Tfecii, ari ).fail' i!;J I ~fd faOT >Jf~ tl:t~ 3, !al3 tB atl iifu

J!~ fJ:NT! C[a crib ff'i ,Iolo' 0tm1 0 Fife I ~4

'ftT5 Rea fire- 'Oro, 'Ie lJfJj\J afu ~o

oJ~ f<'iafG ii fR\{ 3, @~o ~ (J~a I ~~

ara f~ liB em ?iro r \l1~fu ;ISf iR

- - 11 •

t:!~"q qJ~ ~ ~~, ll'fe erwel ~ I =l!)

t:!'3t5 iila 1.1'3' ~, ~'Oo jiI'~ <1I~tq

~ - -

lJf~ ~l H~f fzi. <1Io~ R~ fl'er- I ~t ,

u _

;Jfe -~-$n))(T ~, C'S'CSc{ t:!'~ ).fTC)

m ~Jiftf Ff331, m3~Q iRfu w(,) I ~t

r{liI'

JiE ijl fJrlf ~ ci, fQ3 i~fti 0Tfu q;pu ~~fu _ >-rffiB m! R~ aOi a;:rftr fi:N, tf1~ OTFa (') .J:r~ ~fJ R'3 R!m'i f1fl{,(') fi::N?i @fg ~~f2 l! ic ~T~fc:r

~\! cil alf3 ~ f~at q~ nfij fCi{'t)iT).{Tn it fRlt ~fc:r I ao

I ..

ora eft sn.r fAqJ ~ WiJ3 ~fl! ~3TQ ~ aHl:f wo4

- - - -

az a-~q tl STIJ J{B1<i3, ~H~~ 3m ~ \{_:r tm'O':1

RTq '3~ f3c:r ~o 3'1t, "ii ~ru 3TI!--tfTtJl tit HTO~

ar~ fifur foRal ~ f&r 1fHU f:r)){lfar f~!.l.{Ttfo RT?i l-att

- -

~ ~ ;11J~, 1-il'i3 sle ffN

~ IS ftiwq ;Ref, Ola a·RB' f$N I a=l f~~ Ji- Fja trc'iH Ji1, ~ a?)~ 1P;iQlre

R f~ 'P aT tPCfte. H~ ~ (') \I're l:sa

164

I I 1'1 I

,I

"

I

,

f1::rw n li;tfu "'ij,81, titS' ?) utollfl~* ~a\!lF(H ift cflf3 3, s;i ffll:fo a'l ~'~ , ~B SU3T ctIDJ RRta at, fu3' fU'3T}-\T t!~

ar~ ~fl:{))fl c5 HToltlffu, A fi::11:I Ha R~ I all

~ ((~il una ;p~, 5' Cf~ ~ ie

;tu 3IJ -e'o1 ~IJ fatt, ~re '0 fgo ~ lle , :t~

a~ -ijt!l 3t! ~, ~~fu 1.(lu1 ~at

ij).fl:f 010 fflCQTfal){T i ~fiJ -elaur ~ I a!>

- ,

H~ U(ij ;ll)f1~, aIOBS'en fR~ ~3

Old' fij1:{ti[T Jt~ t(Ta1~ ~ aufil J!~'3 , :It

- - ,

H" ~'cRT l.JTa Cil'f~, ~. tre ~ ))(TU I~

F.I~ t!3 ~Hl~, olo1:f ~d}.re ?i l!'IJ I at

SQl:lT iRJR tlm 1.1'0, ilgll!s SC'i1fe

aId' FIOHlf FB Qaw :&B, ~i -a.!'6 ~owre I Be;, ~f3~ mJ· HO, 3'lal:l liCil':JH"a crfe

;~ OItJH i iz ma, Olfu ura HO -are m I 9-,.,

~o a31s1 ~ Il~. 11~ fRl:l ~1~ -are

~l m t:To ~, f;:r~~ m-t1"a 1:!R~fu I 8::1

;t O.!~ til ~, ·f(WT5 ~ oraI .. T ! fJJ~~ I af(]3 fRl:f or1 afUG'l, FlRTall){T orl 'leoT Hoe1 ?:1(Jl

['R RT1:ii' f~~\ l1fo~1~ RTl:I1J

*

16S

166

(,It) aFiJ36iW RR",..Qia111fi if' (~)

.............................................................................................................................................. _ .1

(It) J=lH' f~"iTa EI 'l)iRl~ ~e-tJfO l:l'iJ~ ~ ~wfe i ~~

\fl»ff orl.;Jl))fT ll~Tfeci f~~~ qg~ w, ~ ;;Ie f~ orf;:f-e uo.-::rm-

nrro"t! ~i~ f~~J ora, ~fJHet ?i ('iT ~5T~, J:i"'iJ lJT3E1U I ~ [. fH~~ ~or}{ ~.~ I tR~3 l:fll1 'de-1.lfug l)iTi'f~ l.r.J'OT, ~JiI

flli e._'tJ)-(eT ~r ~RT f;:rfl 3~t ultt~-e ))iTS ~, fa~': mt~

RRT om' orgot I

( ~) wf~r w ~cn-r ~feb{T ~ ;l utti Hgj-tIla~. j

oTHa'e~, ril4!, HR"-e, fi:raaiH-~ rn:ir fHHcT, UraaIH ac ~ ? 1

~o iife)){l, 'fRa~H Ra~~ ~olaa~Te13n, ?f-ei-e R'\Q ~ ~l f'Roa.tH' ~o, 1]qT fFraolH ~a' ~ " fF.rl:lt ~R qlit-ci~ ~ura ~1 f~l)fT ~tgr ~r tiel !f~el-uET e, f~UTa ~T R'-eqT mJ ~R w }){To lis .cleT ~ I at tm:nf3 iJe--tmni' \f& ~ ~3e creo1, i ~8 ~sr~ ~3 -at l)f6etR aa~l~ ~<!11

(::I) R'i 1JT3F.fTU ! lriRl~ R~tll:IT'61 3a tmf ;l~, ~ ~ ~.

flJ3' ~ Ha~ ~ua fa..,lttT qoH it!'<! if ~1 FrR'a tit alf3 ,,1 a

Ola~ aw, 3 ~~ fRlf l1f'l:fe ZIo-ii ~8RT ~rSJc3l~;:ft t ~~

~ ~e 3Rt ol~ RFtTij t!l~r ('ST orf61)1T ora I jf~ 1.l'~! fiti"

,- -

q~ 5~ I ai ~o ~~, l:fI'R ~ ~i-i~C! (it!Jcmr<m)T.

~a faa..~ ~ qa~~ HAt ~R ClTP.; 5~, f3~': Cfa~ S1;(gtfe iCT l

(8) Ra ~3W\J ! RHO: f~~TY »f3 ~. RlfI'IJ ~ reo, ltlHf: i\.T\JHC:T ~ j;:ri') Cilat?B ~r ~<! fi:r1:P,{T1:ft! ~o,';':j fRlf ~&crWI

~a..r ~f~-fm{i ~ 91, Q.'UH(!f tIf~ ~ ~81 4_Wo tits arri. Fl9'fT fi 1{BTe s~E!l)i' ~a I

(1I) lfB":l.,JT3J:lTU ! ~Qf3 tf~ ~i ~ ~l.la g~~ (')Tg i'e_ 0i(J1~-e Rt, -q_G f~~ q'Ol'l-{ ii~ f3~~ ctt~ ~CiH 3 ~ ;ma- 1::(3 5e-.:i 11ut{Q'OT -e \ifc~ i; lJTuS -ec!t I ' -

= -

(e) R~ UT3R1u ! ,.ra) l)fRl~ l)fmf-p,.,j tfi~ ~~ W I u<! U:Ilf Hi i:i{o~ uo, f;:R~ ~arH (j~ I ~jI) ~ l:f1ll tffi3lf3 i}g -~ li'il~fe 3t >'riR'31'r)il lI<lWr~ ~(!~t >lf~"':~ fFlI;f;iq f~ fifi ~ m3 ~"e1 ~

REl iiraia 3 I fe~ Wt:tRmf3 arl traO q,f-a f~ 1J1fe -e~ll)fi »ff~ ·tt; ~ ~ia, €f1 ai €lot 'eT Olf::r a~atll

.. (!» l)1Hl" ~ lJIlfi.fs liar ~fbolrtil tire ~T3 fA1:!, _:~1~~ ~R ~ ;l~ tl~i oT'8 crc~Tf2' c5~e Hi \]'<! f~~ qarH u ~ f3~orale? -UiiH "3 ~R ~Rl:f3 5€ ~~ ~Hl:' Ru;:rqr'31 fHtJ ~ iI

~1l1i~ -e13at l1'~3 (Jl::I~: 58T ~ J our ~ ~Hl iI'<!a HTS

~1llq ~~ if aaraCl mJ~TfE1 g~ 1;:j ~ijl f~u ClaH

or~arr @U fiftf ofJY c

I - " r......·-

(t:) R~ UT3ETu I ~ ~&H 5f~t,.p V ~ fRCJOlH~ ~ifT H8!f:

H~ ael BaT ~1:' I ~ cj1tt l)fT?Br ;:liBT ~<J iSat :;rr~?T fu~ aa

= ::ao. a - t

a:eo ~ ? qcrH (jfe))jT fat!T !=it! ~ijt ~'8. tJliJl~T U, »ofT~~T ;:p~

H"fJ got;:rt~ at orl ~ ? ~03c C'iiJl~ Clenll

= (t) -HiJ~ fR\:{ tfiaT', ;::t1 ~ fewo ~ at~ <Jo, ;l fe~oT(i CIa&' l)fT~?) 3T fa~ afe ~a3'@? $In ~l)1T, fu3 flll){T(J oTE ~a~T mEl fm OTiJl Qenl I ~Tel fFrw ! ~Ti ~lIa R~l ~ umi ~J il; HW f~~~ forR 0';$ n~l~ f~g~l fa~~ ;:j ~"iT B K~ ~fo o1'a at fRt!or URBT ~ I ~ cle1 §'3T f~~'" sl Hg a131 'iJ"CJ Hg -i(!;T J at-al-tf3 qT ~~'R -eel, 9'r!0 ClaO', llQH:a1 foroa'

Cleo1 3 ';[;J ~ fmf BY ofvoTfR Eil ~ 1

( '\0) Hij ~3W<J ! ~oT -R ~el ,!cr~ Rf3 Q'w Hl. 3~ 7m~ tifcr3t ?i agTr~ (fI~~ lICIT(! ~w~~ ~i ~ ~11tJTT3 '&tP~B Ft 3 <J'G tiT;3-mW )){t~-e I orm~ ~(')-- ;i trT:JlT 3 ~<lTc c~, BRafT3 ..

;~ ::rt »ofl:W ))it~ uT, f;1~ \lei[}{ 5 ~ f3~~ cih~. I ~tJ(; 3 :R;cr:. iie 3W fFft!Or €}3 3Or;1 afiJG', 'Of er tl1 t!T ~or 1..1 ~~T 3 1.r;1~ ~ ;:ft ~ ~fajl Rgaj -e1.:oT1i' ~ ~~ f!~l, l{~~ .. ~, !Tl1:fT8JtT ttl ~:e' ~'R' ij~arr I 3 ~FlT ~. sl fijJ)){T(') lJ!1I'3 \liar fAtr~ ~~T 3 oTI;f "il-ar l.lt!"'aCi ~el ~1~ I ['9OT3a~~,?81·. f~'i"

l67

(q~) I HiJVtiu' mT I~ wfuw'

(~)

o1'8 1!~ ott ~ ~ i I '{iJT~ 9'&i q_ 1J J!fnrlo ~ ;:reT ~c Olf f1l1:f era tlT~~ ~n ,!a if Cf.l,I no~a Ii ;;J~~ lJe -elf3 q_a l.I1~ tla'lH"H;{1J3 fara~ij ~

~-ewR3. Rlii! .. \{tii »{fQs ar" fij 6tii B.al!fu il I ::tee tiE{ l1fSFIl wtii liCi13T u..t))(T(1ltilT crfa ~fe3 9'e

ft1cl ~"3 Ii flat3 ~tJTfQ'n ~f!a J.f8&n ~ iY~

'Q3H tler lfT8R l{~a ~~ m3 RWtJ liCi VI' ,re

c(a: fa.,tJT(') ~ a: H.tt' O!_a 3QT3' arH"e1R '!~ I ae-' errs ~ ~~ trcn-lr ~ afc CfT'R 1JHICI) ".-e

~ Hfu tlU ~!iiJ ~tl'(ljr tI~ t{Q'?; If'~Rr ~

s:O »1m3 fRUI ~"a ~ fFfw iiat~a fRU, fu~

u~ l:f'8R' qf'aa.!~ l.!,0' filo e l.ffl F.fU~ 1J~e I aet ~f8J' -0'0 e ~1;:r 1:fT8R' )fCf3 'JT~o rRUf ;s1

l-fl3 3'at~31 fu:rr W8l!G1:f i-e f8~ ~ 1:f1JJ 1.151

Bill? 9 .. H l.lfaua OIra ufoiln J:Jf3'ol)f. liN H~: 351

))fQJ tN3 ))fa ;tara' ;:{LJT~a' !Jal3 maHfG wfv Olsl I a~t

~ l!~ a1fMI'R1

168

I q!jIj'Q~'t! lin fA6fa AWiJo, tt03 m RC'i lila" I tP~l) l/Q \:f'SRl ~etii. ;:ra san ~H l!.i' liar I

I feo Ii taR m3ajCJ ci t!imo, i ~ C!! FISt! '(CJ ar"1I'

'I! ~t:!R ~IJ Hf3ij]c € qfJti13 ~'eJf ~ i{R ufl s:fiw I ! tf_ 3l:ftij' orB' lI'a~uH t:rit i. (II ~~ lr~ l:{T8R' n33'

I! ~R aiflie Eff3iJ Jtf3ar.'O Citl. \:f'~T ar'\t ani all ~e3' J => "'.

, ()){) .. - - ~~ ~

~ Ole: ufa ~~ $l:fJiI1', nfa ~t51 'a"iJ ;fat'la' &:8 .. GI f1:1!3 »{?)Olif ~U'Riil; 3liJTill.UcS1 JI~ t~~a ortJt;J '!_i' 3liJTar fS~iS J:tfg )tfTt!i1 ~ Jilt U8Jma

0113' ~lJfoE'Q Hut ~Ci HftJ, am3' n3 ~ f'\"3Jtcr I ~,a ))iF! ~'8'Rl l;f''8J:f U~ If''I'S, f'(')airta '! ~IU J.IUIi

010 ~treR fA~o '{fa' ~1l:f7i, ,~~ .. ,.~ c(e fA; r*tJtt

3' 011 ofUCi J.!.3~f0l3 !'Ca, ~JI ~'UtiJ l:S'8" l{~

t?W, ETC'); q_ &H' 'R('iTcf.R15, ,!;J, J=I:;~, r('fTlf I

Will) fRtl FLo WJf3 HTcs", ~ ~ )Jf1ma \lH15 J 4'8 3Wi11;m

f~Hjfq JtlQ'(')-fiJR'. »(tjatij, lIf'SR fClI.J~' 1.f~,*

.. ' ..

Q[io3, tt33, i!f;J8 bf~'i, ~ HtR, JIbf~aJf3)!,~

tm ~ BR 3WaI1 ,.jfJ:i. gtf'J l:f'5W ~3 lJ~

))01'1 lf18RT 1;fT5Ff U~ trI.J3, firiif~ '! ~t U HiJ'~ I 4'''' ;:rl~(') J!Of3 flmr3 a(l) f~o ).Ifil, ~~i3 -e~ ijloru'i,j{ lil5R' IJE ~ trIJ3 ~a!R. ~ V'SJI \Jfa;:ro 'ijdt~ i15 a-acn it:! q~ (,)lfuo, ift~ e._\JH U'Oli'3H ~~

~uH ~l ;:rl~ ;:rl~ \11 i!.~H, WfIO 'it!' \"e fJitf ~ f ""e ~rij <:11 iifui ~i]i l)fUoti ~I Rf'3C!'i ut! CI\ll{f~~~i

.. fw:f' tre ~~';,f6 3 at~i. t)tT3H q1l{'m fU'ali

16'

~R HU"3H fntI Jil:f ~3, ;:rtf, ~~ Hf:r ~fu UHT~

Ro~ R3 ! 1f11JR ~ tIR' Cl~, R~n l.l'U3 53 ~8 ri Ill'"

- - - - ....

aiS' Hfu ~(') I{fu ~, 111 Hfa' ~ HUT3H

.as Wit1fo '!G fOtf ~ol 1{'l.l3 tM(~ l)(13'H ~1t{'ijCZ t!0R0 !al3e') 1:I'8R l.fJ ~ sn:rl

I:tTffifT l(~ Qf~ ft;J HU1'31-f. R"3'fu 'lACe! ))(l1:fll 4ctt

ftIRo \Ie 1J:f6JKr h UWRl ;rcnm 1;(f8W iia ~l( 31pR I lfllm1 HfJ 'ut or~ fQ~TR l:1'8F(' »a ~ ~ lJ(ar I lt~ij # uQ& SR'3 Jit! R"ot I 41:tC If'ffill Ha fes:re JI~ I l:fI8Jt1 )fi orfutira f1a~

1I'8'W ~i tt. a 1.1~ 1lf'~T A-a R1:S ".fu~'t! I 4~O

.. -

1I'8R' Ha 's... JNTelI ~r W3 N3' 5pftr~1

tI',;w lfal tlJr R1B 1lf"6R' iq mrr JR tt8 I 4~' tt'8R' .:Ii fa 12fO ua , 'tfT'mtu H H'C{~ 9311f3 1:P8R' ijij R?5' Bra I ~ ~ ~j Rtr we, 4~~

"'lim" Ha ~ t.fA'a I ~, Ai cq3 ~tr'Q

It'lm' wa ~ \['i$ I ~, Hal "'~ Cill ",0 I 1I~~ t(f8Fl' }fa QWW ! CRH I lIISW }f8 i~ mil HOH \:(flfR' H-a Rf'3Q IlQf I If'8'R' ui JTft() Fla' I 4~8

- . ..,.

lflBRT fia 1!ftl ~ I 1:fI'tIJl qr ~ tra~~ 1fIiI1O

~H' ~i!5Rftr tn (') it.Jl1 rtro~' ~ "!'a nfd' 8m I 4~4 MR 'aR() wae Rl !fb I nf\J s f\lw va?\3 Jj!a

1iP )ffu a~ ?5' tlm;p W'lfl·'1.I'il@H t1?>10c1 RTlit I 4~e

iH a» oRO' iI9 ~ , 31:'f\l (') lI'~ itRfu '3 <tt~~ ~ ~R \if ~ Hi , w Il:i ,,1ft t"ii I

170

~1m' ~crf8 \!al:f ~1 iii

~~ l:{1~FI' 1{W"3H at HH I 4~!)

'fI'5'R i tHPfe qqJ 113 N3 ~a i~

..

0'iJ }-ITS wen JfQ'S, \f'3 .. ~ ftr~ij I 4=lt I

~ ~~ ~TR f~CJ, l){~o eTJfl ~Ff

fi.J3h ~c"a 'Q(1i fin HH Rf}f_tl f~\J' orfa 3'R I 4~t I

fatif~al i){~ R1f~s1. 3'0 H(,) f~ \{fo

UJIIt! l{T8R orf6 fHB1j("', ~'o }-It?) RoHTO I ",.60 I

, . -

fi\tlT~3 l:f18R Rom 3fit l{Rlf~ ~ ijfij

H fi g"q ))i0'l! traT, sCQl3 fi'6a craa I 4:1ct I R~ l:{TgR «1 RiS, \l.iI' Jt3.C5 l)fijUf\Jfe

~'iS }-flo RoHT?) Citfa tf;iR raft] ii R't! I 4~~ I

)){In Fi~ ofiJ~ R~ ~, it3 tt 3 uap

fouifg R~' foR fIfO', m \Ja1:l avt )jq, 4a~ I iUti'5 silo }{H, If'C5R', 1;fT8~' l!tifS;fijl

~ anle ~3u l:I'5fI'. ~6R \.fOR fHfu RaJ I 4aij I ita feJtC ~ ~,~3Rl ~iffi t]W(')

~S1c'i \JOAn ~SR". >torfu ill Rf3 i{fo I '4a4 ,

))fl3H OR ~ iJ'?iul, R ~ l:I'~RT ~~

lJ! }{fu Ii Hfcr" 3'R Hf~ I i~t{ orfun h I \t~~

*

~~1 C!o ~~ ~ 1.@Ttl i lreTi 'iijf

Ji3' Fi t{Wt! 'i ftm,~ F.riwaT 1 R't

t!'it ll'a"a'Ul 011 ~'6~ lit trtiJ1:f 2 lIal ~ ~d FI'Wdt i resrul ~ t/~ ~ m 3'1l s:rtlrc; j S"f..I1) i trrtlO R1

UTll grgr Wllo i i"al ~ ))f70T m

qt}{ R l{~~ ~t.L3o· 3 " CiI'G'11 il fRlJi ;l ~ orl R f3\it 'aal' QTa' ~l I ,

BNt WQre'b.J J.JUfQ'tr;it lfiltB i"<1 ill JffiJ are; 8m f3ln tat ~a JJl ~l oj ~Ha rn 1! ~ m t1s Wo Rl3lJ fJ).fT81if Rl J!ifq ~ \R1~' 4 m ~ ~ ~d Jft ~ Rl flae1R

~ ~~nl Rl JtJ5u 3 RHla Rl

n m yo13 A't fRq m .1{>R 'ill wqa"t ~ sit Jj~nl ~ iita Rl I ~

tmft ci l{3'll ~lo l.I'fIRt 5 J.!n13 ~l~ t3 m ~ 1/. ~if Nt tf CI1l!

IlZ

ll'i tmflGa i t11~ ~ f~~1 o~ )til. fn~ ~ l.{~0( 1 R"H sf ~ Hti{Tao ~ m"uJ ~f'e', ~O(o:3 cSel ~FI Q1'RW "3 ~r,;ft 2 ~ lial'R ~. FI ~ me RTot if 'Rail '!~, ~a R l1~o 3 ~} l:ftOl R J!HO '!~I CilTOl ti'A ~ ... ~ I a

cna~ oft f~ 01f3 s3T, ~~ o~ Q[ij3 ~ (JTo1 ~ ;:rnr ~ ~-a t.(.:~ ci, 'eta aj~ i 31J3 0 l)iHto1 _83l:ffi3 \Jeri ~g3, ~g'3 irS3 ~83 ;:(R 11101

'30"3 ).103 tln -3 ~<ti: f!n3 ~Jn3 'R~1 Oloar?;) 181 'iN g' -ao 1,JT&g ~o ;:Hi~, ilQOTH ltC'iro l!~n ara"

~f3 t7;H3 liga Hlo Htf ~a;[ ('; f~l:fT l1lf in -aaS &8'

.. A' .._, .~

'3t: o1"e l)rcJ1'6 f~a fit3, sa ~81f3 HS l)i~n era

~ JU ((1 t fi1lf tf uat \i, R1' -act ij_O'R_o ~1f1 ~i~ , 4 I

ilfs"3 i?;tJTS fi:iuf ill ?) fedii'S wao Q'fu& fmf or,:{ t!1 ~ R'OH ,.f~1~ ~ FI'l I H: O<!ift-a fRUl t!~ fmliW ~ iii cJ_t!l))it fi-at afua -el ara't 'ij1'!51 f~~ )){tH

R~ JI~ ~t RO I 1I'sit -e1 ;l ~ ~ Cllo <5 fuR ~t!~ -~l fi3 " ~ ~rel)(l I ~R 3~ fRUf-~fa3 .. ~T 'laC! t!HO )){3 e10 it! fu:t_ \.racn~ ~"-e1 ~ I

171

ta~ 011-(5 ~lo ~tiI'~ uol, fq~io Ha~ J=I1{ ii f6;:{ !11:!l ).t~' Fr3 fl(I.JTJ=t ~"(l' f~3 ~. 'laii1 \.15 W03 trltJ tlare1 '3..1;J ~~t ~3T ~B lJ. ... !raJ~\ ~Q ~ UO W03 ~ l-fH ~l

i.(S ~H7i ~ RH 1=1) nI~ a, fR\:f tJ~ faC'S a Re Uj~ tywel e I

qf{a

~JtO i eR ~3 3'fT R~ gatTtil' tiTre ))ffOtiJ ~'O ~ 1;!if ~ !ii11e ~:.

J:JT~n~ \.I3TS R:' facio ~ fa~ ~'l

..

hfl(~ l{3TI.( ci 'tue i fRtf'e ~~

'"Ira t!1t1 ;13 l;j~ "tiiI tl \l~~ ~

.»pfe 011 fH_.1jJTe H~ l){Jil:f -HOI' 8'e ~:. .~ ~ H~ wf30l1 fo~Tai Olga f,fur

-eor tit ~8' ?iTH ~rf\JOJ.\ Jl(if~ ij:' I o 1

4.'3 ~ fl!~1:f RH' 1 a1'3 ~ l!<s13 ~o ~S i '0 ;:Po ~3 ~qq f~ q.: ~lRC') ~ RTJl~ -~''Q~ ))faJTq ).{13

Q1tT ti ~'f'Q cl RWfu fOgTiiTo H' 1:1'01 l!! a(1:[ m 1{W~ R:' fu3T-a ~ ~'H 2 ~~:. nfSll ~ RaTa ~ f~\JTa ~:. fo~H..3T ~~Ta3Tel sr~('iT It{OlT8 1.1\1

~ji a.!~ f~ oY 1!u,ij:' 3 "0 ~Ta H~ J t: llif ).fil'ClTtr ;::J .. ~ ~Rol (0\115 ,.)t)ii

til" ii' ~ HE ~ \{H"€ 81tihi13 ~

3 (5)fRq1a

174

ltJ1ii ftma'H l)t tJ..Rte l)-{Tt WI-Il ~'QT elJla Ii (,)1}l fft!T CfTH Q('\;:i11i{3 ~

-at~ 0[1 ?i aT?) ~q iU31 mt'o ~or ~CiT '2'i arwo Hhs 'ig 'fTTtl1"Gl3 :J ~~ fn~ ~ ~1oo ~, \:l"CF1o Ii

3\to ti utif'RO ci lol'?) tft;fllil'3 ~ I· t I

~

Uq csra ifie fH.,mt! ~ i131-8 ~g

-:II

aTHOl ~~al~o1 ;:J'ofu i~ '818 2 ~

afTitT7i1l)4~'Q3 m oTt! 11 R'!'3 ;ptii Hll' l!8'q.3 3 w-8 oYl1lil ~~ l-taTl5 ~ ;!s'3l QcSa ~ 1I"m3 "at5B ;lT8 ~ri'3 9it ~ otall -a'OlHl C5 ~

'SeD' ~~ ucib-f ;('-5 -eiiI3 C(t!'lH "Ti

~1l slH ~ ljf ~1).( 4 W<5 C(tB ~ I ~o I

~ a!t aifl1~ fR~ J.(U'O't( ~ cl f~ g~ gSlli l/EI \fT8RT ~3 ~ @;mf~ oft Ti 1-f.af31\fa1~;r~

;;ufl f~ ~ Wf~ m:t3 ~

lJfa ;:i~ ~ lfia(') i {is ~a.

"3i i -a at lfHq1 r.~ H1 t!53; ~~ GTai i1l!;t1i cl wai ci

)ffa§ S 1J4'ur3 t (li1}.f l:(tiI1f3;i 3 6 ~ 1 '\ ~ t

115

tifTcillJTatJT3 1 R1 s~18' 0 ",~ m, ~a il:f S"RL ~til~ Olala 'a ~

, .

;:tEl oltl lIT3Cill ,;:; UfT~l aro'br .q~»J1Fi ;1 af?)l).{ 3 fouTij~ 31H wa W

~Ta~l ~l:I'a ~lo ))i'~~;l m.itt.r wi ~~l :3 fm q~ If" 'ia t!iJ 5'BR' ~~ ci folitrl !e~Tel ii ~lJlQl H5

~rci 1f'i' ~i ci €' t@'1l11.J~ l:fT8;' I ct~ ,

~ol f~ f:iRi ~ ltilJ H" f~or;l& fRUl i5'it~ lI1'C:fWRo 2 R gTR· ail 91'5 ci \l it l{M ~"ii H"& Cll3L cl ijiir&" I!~ o~ ~3l:f ~ iiRa1 f~a'l'S ti'

)){Il.Jcr ~~ a.!ol ij l!.OIlJ:Iq \{H~ ~a

R & iJ fo~lFlCi' f~o~ ~ilTg ci

~lo ~ol ).ITsa »f lITHCf ~ ~lC'in aT Ol'Ra ~lJ.lo ~ aTBOr lJfOlTB ~ I Cia,

2 fe~

..

~Ti tilTH 3 ~v (l1~~ 3tr R1-I~o a t!tro ~ a tP'~:' Elm 'a'il i ~l.Io ci ~ ilJ 011){ R nt~ "18 ))i'i ;:rorelg cl VC5Tel:f1! Fl'n~Cl(ti(Tol f).{~ 4 q" a ~Fll)i J..{m:r trwo1

~Rol fourg ~lo1 BT~:' \11 RHltI ci

ftit O&~li ~ \JHTij"3 ~H13 yTa

lStill-6 QJ~ ~ol Ii ~wa H~Tar,:{ ~ I 418 I

1'6

"

,

F(l ciif~~ fFlU, ;r ill{f8R '!l!~ l(IifTa R93 A ~ijj G8 ~tl~ ~ aR"3 ~

- =

~T81lJ.~ wul ~ '{3Ttn '3 l{~ .sr~ 1

1:fl1.1l fr" mol).{ tIm OlHl sfH a-3 '&

...

ljTl.Jl 'RTll ¥,.""iJ Ii aB"lil 0 ))fHTtit Etf3

3"lIl 0' cH!Tln ~5 ~ifi:J 2 ttw f\JH3 ti l:I'lI1 ~ \JaU?) ~ l'tf8'ul ~ J:! ijT()1 aTi[ tJTlll OTH ~R cj, fHwtil wq R3 ~ I '4 J

2 feo

I

,

I I

Hl ijTfi-e fFfur 'OTa l:fTSll ij'(')TGj ill

..

IiJrci ~ ~;:io 33'q uT~ :61c3

<5Ra-:' f~ij:' ~ '~Ulrij RTR ~e1 fal! }ITa lij $ifci{Tij 5T6 ~t~ slH i)rc3

&'Ilol f(lWl8 HUiOTtI a-l ~.5'f~ '63 Ol'tIci f).flatt! aA wa ;::fat orc3

... -

R30 i1 HCf tJ~ -eloo a ~1:{ wa

aOl R H8s ~&r HaItH ~ Cl'C3 I 'l~ ,

W3~ tit ~8TI;iJ3 orl ~ltJ Ii" H56: ;:lel -e15 ~t! ~tl W3 lie ~~ HATo If:'

~o 12 dToTI-rCS 3 ~ iao ~ ~&r ara ~3 A§f13 tf13 ~o H~"O liTo H~ '~TtiI ~&!' ~tif ciR ~tifa1 uHTa (JTg' >JfR ljg, 1..l~ij aIr3 iia 0' fceiT?) }i:. HI aifli-e fRUf H(JTOTif Ii '1 tf1:f ~jQ(1

~ ..

FJol ~ uerel a-l ~T~l 4 cpa Q1(l) _w I ct.? I

3 ~al

177

~ BJal u~g ~fu)f"a B:' »f~~ ~3 i~ 1 aIa 3 qa Wf5Cfr ~ iJT3 tJCI'. tIa ~l?l qq 1taOl trROl ~ iTa ~ Rm=J ~o HoCI' Hffil iPa

.. -

fir3 »" $&0 en suol 2 fm &ra

,.,

U~ ~ fRl:I'6 l.la -e~3' mror itT3

-ea ~f R 1;fJB"FJ ~ HlifT<')"3 ~ afu

= - . -

~Jti[ fnRfa HHRo ii BJ.«.l ;:rt3 I lilt I

1 fa~

2 iii

~:. a;f 3m ~a, ~ ~ ;lll fRur i'5 Ii arom is ~ 3lH it"c ;f~

~1 ~ ~o "i -a;s3 S'CIol. ~ ~i5 R 3'~ lJUTa'1 ;fur ~c tic lftIIs H3ar j 3 l[~ a J.fi~· ir.1; V'-;i' R llOfO'O ci l.lT~~ tic J1'"c F(c

.. - -

,!~a R JlliR ~ -aSo R ~,

~1.it'lq_ Jl ai-a-o ~1 acl q~ C(C cfc I ctt I

~RCJl fOUls liEl ~sw ~~Cll eTa

U'ITJa ua1i5 STol a 83 1.l5iI «"1

~ ~

t!~n Cll ~3133 w3l Fll ~a tJ'3

H13 ci RUT31 ~ FI -eral Fll:I RtJ orl

- - =

iJo31 faws 'Q'fu gTc3t- \.TH~ al-a-

- ,

~o it'3 -;; a W3 i;Tti ))i~F.I' 4 orl ~3 t:r~ ~c era tifTUl ~ 1{3'llJ ore

g~ ~ fsgTC 4 H:' Fj We nat 3t1 orl I :<0

178

,I

d

,

a~l~ u31f3 ~al W3 U t.ffll?) lIwa !

.. ...

51;:fh? fatlT'O ~3' R~ H:' l1f8'~ ~ 'Q'T~T 5 l1aia 1 ~ fe~F.I ii l{:P~ Pilo .go B itKFI (j ;:rgFl2 iJTtlTo UT~ ~

iFf E'tn1 8R orl f~a tl orl crifa 8101

-

tJT3al ij)~a al aHF.J at! oTtij ~

.. =

&10 c1 ll~g ~ l1t.rri> >;{ llijFT3 OTM

~n if ~R, oTa lie fum RtlTGj ~ I :<, I

~ if <'51lJ l.f'Ef ~R P.iltJl~ lliR1R Hal

-

afa HUra'T;:t ci »illl?) ~ .. ~au

.. ,,-

lHT Un R30 ci t!"'H R~ l.H!·Taf~t!

= • ..

~n() ~ tttu ~ 4 "flif ~ ~53 a~

4Jf3 UOHAO R~ elf3' RErilT cf RoT ~lon a ~rRg g~ R ~g3' a~ ~tI HTa~ R~ ll.-h tif 'S'iJii il

ii 5 ar~~ FI~ G~3 i:53 au I ~~ I

.. ... -

Rl mit! fFfut HUlartr;:r r~it!l ~TI:J

.. ~

B ~ tia alm ~"' ~ tnii:' ~ ar5ii

~:. Hf3' €ttl1 HC'i ol~T l'Il orolal "e'j5

=

~! UT3 WB' ~~ ROT?) RW 3TP.i Ii

, -

olfu ~~"' iff'3' -ecg:' tI]f3 ~ l{31f3 ~.~:.

clOT cfat or'S -e-.r 1-113 ~~~ C'lTz;$ ~

nTH €~:. OJTH -e~:' ~H B~~ tTT1-I t1~~

aT3iil 'i 8'\.f 4 -e~:' eel E-Ci ST8' ~ I ~EI I

179

!PCll 1!).{ WI{ R ;rerel Qt~ Q:l1o aT (~o «,1 '="50 If ~g3 ?laTa * ij~~ :aJT8f.l :aToTHi'i cJ a18n II -arB \10 orR arl~ orT~ l!Rl B~3 orala a~~ 0J1lilti u.,~o ~-e ;:j3'aT H~f3 R3

tf~3 cr~la I{To l..IT~3 a~l~ Q~:

l{l iTfst! fRut '! fi B~-5 &:~B i5 1:fIc:nl iorm Utfra m 3 f'ij'tfill~ CJ~t I ?Tuo ff.iar ij cru':' \ll;:r3 mnra o~· ~H() ~~Jlij a~':' 3rm ~lH t3'Tu c1

Jlijf3~ >,f'art! O~:I>iT~"3 l.JATtr ~~ Hili.:. l){fu5ltr <J5':' ~cr1e- ~~ru c1 aJT~~ >'..ri5 o~':' B.:.~ll}{T lJftfB' o~:. ~ijl S'HT f5 o~.:. l! a ~3ijfJ ~

BT(JJ3 ftRTo 05':' i311~3 1!Wl) o~ ~83 fn8T?) o~.:. HT;l ll'3'ST6 ~ I

*

----

~a I

180

~UOT - 1=[,1 ~~ (')fQcl ~ll tm ue lPm:T' \:fffJ , ao '{el).{ !Ilia ute Cfa3 l..IWRT '6T~ I ct

aj~ a(e a~ f~g ~ iffu nf\1 W'R'

l)fTf~ l){3' }{A h' r::n .. r Ret ~~w l:rTA I ~ I f~1.l orfe- H:' -e"a orl om oT oci ft:S t=lT~ I

.... III - -

fRUl J!Aa l)fcl'8 fu.,tif FiEl C(THRT l:fT11 I ;:j I

wo ~ cj fFll:t KL R}.f3' HHf:r llOlTfl I fRUl f!H6 ))fqTg ft{_tif ~el ~8FJT';R I a I ti'i: ~R fOlIJTO fl.lt;f ~U(f Q3T ~1~

.. ..

~ W03 CfC3 oul':' Bet ~R'T -eEl~ I 4 I

aJ.QSTel fan 1{lfa ill alf3 '0 ~ftJ tilil ,)fa I fi:fur ·~Ha ~ tlfr R~l WSRT HCJ I e I ~o fR}{30 -a IitJO J:!o3 CJfJa' era ir~ , fi:i'ut J!1fa ~8 fl.{tiJ Fiel1:fTHRT i~ I !) I ~n 'a!CJo }l:' ~l ~fu Bfq ftN »{Tfu I fi::iWl!Ho "'faTS fl{tiJ w·o l:flml' 3tf\J I t I 't)f":ra S'ilV tiTW OfaH RT[J fR'u, Roll I

'" ~

fFf~ J!HCJ l)f«"H fl{lir Rel ~f8R1 ~tI I ~ ,

wq HH R3 "i1ar3 )1~ f~l.I.l Rol,J >IfOll I

~ J!Ha ~ f4,tr Rell:f'~T ¥:~ I 90 I ~3 ClT ;:rt ~ J:RT ~CiTO fts ~ ijfe I

! fR"uJ T!Ka ~5 fl{Vl Cilu1~ ~TgRT Rfe I ct '\ ,

I

t

1

I .1

I'_'

! ,

I

181

J=lf3 ?)TH FJ.1 ~TfiJOl~ W i J1e' foe HrfiJ ,

fl1u, liAg l)SCil'~ P{1iI crCJle ~8RT ~tfJ , ,~ , ~lf(,) .:;' lfi'~ 'Sci qiLi fU3 0 ~l:fTfC! I

fFhll I!H5 »fq1CS flJ.'Gl it trT~ ~f'e , ,~ I ~ }IS ~ H~ R 1.,.f36 ~ ~re I

fss Il!. ;1 m om· ~ l:I'5W s1ifE I cas I ~oo tl'OH ii i (') fuv J1 ufo~ fo~ ~O'fe' I

ufo ~l-ia ufo sarf3 fl{1il R '=f'~ ~ I ,'..1 I 'io1iJ1' ~WJ fFJ"us 'i. »00 i 'OfiJefe I

fl1w J!Ho ))fDIT5 fl{lii R 1:fle5W »fi~ I 'ls I

if 5' tilT Har ij"" aa ufo ajo ~m (IS 3tiI"aI I f~ur liHa ))(CilT'S fl(til R trT~W ijA I ,.!) I

30 3 ~ ~ f03 ~~. 3ara4 ~'3~ I

fil.ll I:!Ha l)fCfI8 f'{tiI If "t:fT5R" llfiar I 'It: I

tJaJ ~ t){TlJ(,)H' 'S~ »Ill8- i ffifJ Hrfu ,

f~l.Il 'lKa 'l 1:f'8f1l f~ RH wra ~Tfu I 't I -e'R QI,TCll 3War11! -eR i[ClH afIil1'(') g "Slo I

m"u.r J1Ho I! l:fT5W 'ROil 8T5F{T (110 I ~o I ()~t(l SaJ31 tl R"eT wti f~3 W 9'<: I

l1H ue 'R't (iti{'O fHCl Fiel l1''8RT ~ ,,~, I

.. ""

Rf30T).f a ?iT){ fffir 0T).f )J{gT \,l1:it"3 J

u ..

~rB ~fu 'Ofu tlTt:l ;:fu;r R 1:fT5W f-et:i'3 I ~~ I

?)IH l(I-a ~ ;tiff tlltiJ ~fl H3 ~ ~re I

j€t 'O'H "fIQ "fit.{ Wo \:lTffill R'f'e' I ~~ I

<:iR1rnT O£ <i oR?) ~ ~mtiJ1 "OR tIl am I

iJ::fw J=!HQ l! WBR' QH tI1tiI ofa Fim I ~a I

I I

a"6G tifT iHl i ';! c:ffiJ 310'0 3a (') fE '){TS I atA I.{H W l-lino >-to fiel ~sw ftfI){T81 ~4 I aff~ or 3til'ii ii'i;:j lif'J1 fBUr R~ u I fR"ulI!Ho ))fiijTS f\{liI »f~ l:(T8Rl ~lf I ~E ClTg Mala tlij '! fo'3'fa~ fm I

fFlU! J!Ho t)fQT8 fl{1i1 rStra feRt! tJ([ ija ~,!) I Flifc'i ~'O ~aTat 1;iJ '3 l){f~ ))f(,)O'aI RH'3 I

- -

arat ~ OlQ G!<! 'l03 3'R i5 lio OTa ~3 I :<t I

~ W"5 »f'\J i @-e sil JlWo IR'6l! ~ lio tlTR ci R 1:f'5R" lIil.JTa I ~t I

iIH $lar ci ! "0 ftt\)"Re' Hil3 ufa irar I

fR"tu Ji~ij J'){OTTl; fl.l..1i1 R \:f'M'R" ))f3ftar I 90 I }-lei ol;p Hf3 @"tI ftKJ H3 O'lf' a_ra ~ I

...

~R F11J{t Rtij ~ Rt! folt'U titU tl'u I act. I

ala ~aii cit GiJ8 'O~ OQ -el Cld iif~ I ;;. ~ IJ,Ha ma»{ij ~S'RT Rfe I a~ I

'RTroSt:l'e ... 4!'6 f3u ~ ori (')' t[u,

R l;fTgJ:I' 1iHv ufo Hi; 3 RE' l)fiiu I •• I ?SdIO R1R j~ om:. jilo ora ei NI)(TI I

ll~ J:Illa .. f~JIilt aa J:l1:fT8RT l)fUTa I 98 I JW ~ firnra~ H" fCil~ tTiI ii f\J~ I fi:fl1f Rifa ~g fi{1iI, Ji l:fT'SW l){lfTa I S~ I a1~ '&1 eel qCl 37 i "ffi3 )){CJlf ,

~Tfu faij'da -ul ~ R ltT8W Hij3 I at I -all-( -a.f3' Raa }f' fGlO Rfaaj,o= ~ ~Ta I tilf:3 ea· '0 era tl If'el1:{fgRT 1JT0{ 1 39 I

113

~QciT orl RR OT orit B'8 ... lf8 tI'a ~ fJiUlI!WiJ ))fargo fU_VJR ~ffiI' ~a t at I RO~ t1 F.I'R3 .. 8"aI'3 ~qa f8'1.13 3(') are I ~al i ;i 1i 5 8l:f B'1i ~'SW Rre at I QTWfeCl )){~31CJ aT f~i:!T or~ (') )Jf'll

Fl~eg_ 3 ofu 1!~ ;1 R l:fTIDI' I'IfllTU 180 I ~fa ~R -aJ.o 'itR ~aJ3 IfR, ora F!_il<!' 1[0 ern I R .IiJi-ij ~a l:(f8R" ii HO' 'fa. Su fq)){1n I Bct I fo"t!' (') alil Wij" H3' R9' i Jriw 81(;) I

a _

3ctl \{~ 0' sltn~l tifT ~q ~ f~ ~ I 8~ I fu3 i1:f Fiwa ~~ 1lW Rf3aJij ~ citn I

'tfa iffq ofu q'i ffi') R~l ~Sflt ;rlO' I sa I f~UI ~ fe ~ ~ ri tl?)l ll'1f rn ,;fa I

f3U Ci5CT ~ f3'l){Tarel Rmlf'SR' wa , 88 I ~fuH~ nfu l;fTfe fcrJ nfJ ~l rif] ~f'e I f~o lla<Jl R l:f18'R' F1'e't Rl;ra3' ire I 8\.4 I l!3 f~~ t{ErH ul >lira ~alfl:ft ;lfe I

R '3'.Ho ufa 1:f18Ff1 ~ faar" ~3 ~fu"18el 'e" 3' faJ.,p3T ~QHT fut)){Tol All! fsWr I sorfa ~aI Ji!3 l:(T5R' ~r3 ,!Ao '!,.fiful IS.!)I ~lJ}{T ~ ~gHfu ~l ofu c:«ti sao Rci3 I

.... .... "",,, ;a.. - 1\

BF.f HuE' oti5J.«J. 1;107>3 }or q 1=13 I 8tl

R65 aao f\J3' "'fliM farar ~uT afJ- tiWR I

R~H3' 08 '!it o~ HRl ~~1 f~Arl::f '1 '(PH lat J1H3' ,,1 a1iJ oT6orlGJ, ijTH oTH 09 ~t! I

~ - ..

~~1 f~RTtf '! ~H sa, Q10 feo umQ lJ{~-e 1\.401

-0-

~

/

184

(1\'" ) .laJti _ (At (q fiIUI)

~Cf eR ao a{1I 'Ra, ijT\f ww ~ ~acsP ~aOlfa urm. i~ 11. BB")f I 't I SltP R8~a mJT Htt. 91· ~ i"

~ t:{t i!OS'iJ at. IY tare ~ I ~ I tfq lIfliSRT tll CR'6, ~ if CiP8i5 1'1

~ ~5 ~ cro~, .ar RiJIfe ~1I I a I ofu (fa Q5 ~ltaGidti 'lf3 ~ if R1t1 ms~ tJi orl~. 8'iI ulafR1w, .. I tiS i'i f$fl~ ~. aN Jif" vrB ~ Jio IN ,~, Ji~ f'lat. jit-i3' '!iI'n I " I

~ feo ~~& ~ fI;e, fiMs r..~ il~ ~ tt~ HQ g1ij' i, JW fi:N A m(') I ~ ~H cna fm! ~" rij~ '£. ,~. ft:N. Me

orfu llE10 lli Cfil, I!(') U ftDn.ft tift! I !J I ~ ~ qft! aIG iI\J1ij· f!~ fmf Q m

)jfR tilt S(')fi:q:', ~i 0 B~'" H'fu I tl

~l J.fq Cllla\?51, Ji-Q BHJi ~'Jf

~fI i" ~ a", f;:n~ ri3 H~ If'iJ* I t I atilo .rtf ).{Ql~ fRH, tll1 fi.[ar HI fRUr

ill .;t:r ~a~'Pf uli k ~i Mur I «to I

115

~ Cl'ijo 3 r{t CIl~, etol ~aT~31 R~,

~ ~o tiEl ~~ RRI, R9' ~o ci ~ I ct~ I fuO' ~ l:!~ 1ft, H'3 ~~ tf1J:J

f~ q'Oa' or~ 11CJ RH, Rm ~SRT l:fTR I ~~ I tJ'\J 33 H~ ~lR fHs, crl~ f~F.t~ ltqTF.t

f3H CJ!Cl U"~~ f\;Ur fks, cit€; ~'8W If'R I 9~ ~ fRut. wfus ual 'Q'Q}{ fR'ul ~o ~(I) ).{traH CJfa mH3 ual, li;r fu))fTa }(Tn I '9 ci~QI far .. R?i a~ fQl3Cl, • ut4 ~ R'ar

faJ.{ '6!'61 -aifiit! mus tll \Ji;! f\.rl,fTQ 1{4ar I ct~ I lfi~~ fOl»fl3't( mu3, ~ tft~3H 11'8'

f3H uti t\PJfTa ~~, ar'hil ip"~ i-s I ct~ , fen ~ fi.fa- lfri ~, til! "l"~ fa~

aUJUS ~~ «fIJ, f~ R~ "'~ ri ~ I ctjl as em ciUfT CAt!, ~ f~ ~

;f31 WiR ffirSO' , trJf3 ~l) fat{ Hl! I ctt , a"~'6 'iECJ fin t, l!oq h)fc'; gtfe

B1i1t!, R~, Rf~ ~ R'Ft til .~tfe, ,~ I q:i\wg cpi~' C!R8, Cli· al'i fq~t;J

~ Afar "5 ~, il3 .er. ~~ I ~ I

PH1 ~"d3 1m, i~ ~ wRvIt'~61 ~ fll fs(I)T, fell 3ftl sri l)f((~ I ~ 1

J!'ijT 'liST ~~, 'Q'1~ H~ l/3

lCJa 3HTCf. ~1. "if&' ~ ~H3 I ~~ I

ensma J{t »rtf qmj; J!c5 ~ te 8'8 I

t1 ~fcJ l!nl 1/q ~, f3~ i qf' fMT'8 I ~EI'

J

I

j

II'

afu3~TO a Fi'faJ H" 01lfT '6-ij~ m:J8

qt5 iJT1:5 R"ac, Cin:l"c f~ fattJ ofiJ l{~8 I ~B RJ 5~ tfnr R~ til, atrCt otH I!~~

feu u"ii" fUl){Ta fe, B ))fff~R <J!a~ I ~4 I ~ Ojo 'iIaijfT <JC1 H3' , t.!a\:f))fC(f8 ffilTfu ~ R'ar ~fe crrg~ I i~)){T Ci1(j- aoTfu I ~E I I!~ l:fTSJl ~l ofuo, '1.0 -qra f~3 wfu

ilo).{ ~ t')fu~ lJT~~\ ffo orfo OJ.O ~ wfu 1~9 I tIJR wao ~fu ~ i3J~, HTa i5 J!QB

m'Ur \:(fg cj ~ i, ci"ati a't0' ~g I ~t I

~ ~a m~ tffi1w, ~fe \:(f8AT nTH ti'~tl31 ~H ijq ij]a, C{a m'3 ~ OJH I ~~ I -( l.l38'iJl dEl R~, HTW '6U3 I'If3la'

~~ ~ ~a?il" garl, ~ar~f3 f3 .. W 1{:is I So R~ Ott ~ t! fHH, lit') l:U;R).4 a.Ia HTfu

'~fli 010 3(') .{' fH8, Ho foagU >Ii;rrft] I act qfg H:' l)fJ! a- ~aq s~, f:ln ~3'~ ~ ~~

~ Ola ~1~ ~T5RT, J!3 gl:f ~ foca I a~ R~fBCl ))(~3"a fl3, Bm lIo 1.fCJ~

~03T ).40 "JO -a aij:' ;il~ f'm:Io §'& I aa I ~W fRUl 3 f~3 i, fCJH3 fRUl fo5'ar cqll' >i~ fii\u 3, ~ol Ojoll{_Ji-ar I ~ I tta'1-f mur '3 fnoH~, Si!fa lJ~ foo~5 wfu ~wctt ~c-etA1e, Rrfutt filut '!~ I :14 t

...

-e~ ,.ff1{3 -elo ~a, ~ f3JJ 1J'~ Hrfu

fRcfn RSc') flJBTre -ere, ~'e1 gqfa Rl'V'fJ I FJ~ I

181

R3 CI;t 3H'l:{T3FJT i faJ.R31;al ))faa

R~or ~ ~r3g" ~aJlli," ~s :J.? I ;:!Tot CJTOIl cr~l fcr3, faof3 filaS ~f3~ ctql 3lJ1 f~aq3 'OR, asl fo'iJ 3n il\:' I ~t I

F.IR~l al;l ~ fcm3, fiil'3 ~~a .\1(J

113 H~3 ~3 ftrJ3, df2 ·;1:fTBRT K'6 I a~ I f3»JTaJ UTll Rf 3Ffar H'.... VtfBTE'fiJ 30lfTfu 3l:f3 ie (f!CJ 3l:f3 B: ~~ J:lTCJ(,)F.I'U I so I 3"fu ~orU31 Raf ~, afta tl~& ~a cla

~. ~WR ~fe lfBRT, 3q& ~mr Sa I 8ft I ~o ~!T3 ?;1J.I ;lUJ iifo W3C') feR(l,iTo

J(l tt':!itl A~ u;{ R 1::P.'S"Rr 1{H'O' a~ I ~RH aflf ll:! fV[,'\r ~a, r:!_(! t){'R1 ttt qTCJ

Cia for63 1{(') 'Q'aH cit, ij l:fTgR' fOtJiW. , sa I m ~ HtlliIto R~, lff;r ;ftt cit Fcf

Rlmr rt afuorR til.:[. R 1:ffsw ftl)U'CJ I 8S J

;n!o afu R;:(I) ~z. ctre:r jffimt wfe

3~ is ll.QT ~, ~ l:f1'~ ,!U'Fe I S"II ft{1lH~ aj,a ~e"R era, 1I'ti 1=18' qa 0(T;f

~ ~ 1:fi ;J, Q1); Fi l:P5R' faa'ill y~ I WR fo~~ faCe i!a, ~tfu<nt til.( If'fe

~ 9'6R' O!~ ort, Ii ~ ':IU'fe I 8' I ~ WJt QJ.a\laS( ft!C'), qfo catU ;:a3'fe

Ff8 ~iI fi:ro axa q~J R \fTSW ~ I 8t: I fiJf3 ';;1 Nt!' crcJH I ;la[ ~. fu@ atWO u'C!1 itt-{ ~ fi:r, sorru lI'5R' !PO I 8~ I

i!~ 0(6 on ~3;1, lPlS JiR H& u1f~

tJ~ru y)3 R~ ~U3 ~fe, R If'SR' ~ I ~o I

118

~

I'

.~

afaHt!a ala rafll at. Qfij q_Cl'CJHT ;J"a'

fjR3f3 l..J;' ~~ orl R \{THAT frnJTG I ... " I io~ H3~ ;r30TI:! ;:14., ~Tl! F{~~ tITfa

~'fuatiJ til ~1 63, cffiJ 1:fI'~ fRo tfTfo I '4~ I

-'"

'itOt! We ~3" DlS, ~1 cf(i ROTo

([0 fq~R' ijJTW I!*, lfl:PgRT \l;{T'O I '4~ I

. ..

))fTfe ar"'Q' ~ra waf3 ~, -em{ at t! a_ro ao

9103 'Q'_ ~ lJS" l:fTSRT ~o I '-18 I

I "

~~fJ oral ~fa~, ~ Jrod .. ci1 H'B

Rm:l'. C')TH R!J WI.! ttl, u~f? "c:fT8W '918 I 44 I ?iE B"a' a}a~FT ell. lJ;{ Go rna ~

»3 R'H' aral:I'if~ l.lO t ji l:fT8lP J!UTfe I 4S I

.. -

~ ~1 mJ 3;1, fan i1fSCf ;1 ;1'(1)

(!i a(q i 0!8 3~ I R \lJHW \{WO I 4' I eCf aID{ R! Hz. 3l:ffu, m ljJriqqra

tlR ~ ci ltf"ar ~, l!~l1:f'sw fmJtIl I.lt: I Y:'~ t.I~i ijJQ~l, f~ 1Jto ~a 1J'Q

tfti f~~ ~ uN. 11 ~5W fclara I 4~ I f~3ClM ttl! GITtf 'io, 1.fti fa"aa J!ll"i I

H~ '0 ~i mcu~, R ~'S'R' ~ I ~o I H~ ?i'Cft llOH \.It! ~ bP1=IC U~ ~

lJa ·ti ~ 0 QT~, ~ 'f'SW ij&l~ I ect r ~ \;fife ofu ~aJT ~ ~o 0 -a31 ~Tfe

• I

Rat R j 1:!o (5 i, R 1:f'lm' 'lOife I ~~ I

~l i(Er 1ft ~ ~. lt3 (i ctt.l 1h

H'f3 3''3 ~a t?f~ ~, R l4''5A"' ~ I .- I

189

;:Jl){f ~~, J.fTJl HB. R30f 1..j13O( ,..ro

- .

'lOT l7{T8R ~8 a~. 3R tfT8W Qo I sa I

~ 'l1l3 03 RH:'t ~ ~To R~~ Ro

mR (liarn 01111 a~. ,!~l 1:fIIDJT W(,) I 64 I fmr i l1i1tJT orH 3c'i. ,!cSl CilRH ~QTf~

liN tlT61e tim 3f'W, R l:fT8FJT JIUTfe I es I 0'01 FJtI ~'~<!T, 3;f sRi fRij qTij

foil l.R 3:fi l!W~, R 1;fI8R' mD'a I ~!J I 11"61 -Qq ijJo Huo, ~ n wi tl'B

<r:e ~1~ f~ot fi:n:r, iii (') cr~ l{R'B I et I f~;:TO)-{ fita' f~t){T ire, s~ '3~

a-urr ~Ro H~ tJij J R 1:fT8'W ~'fa I e~ i R'ij' a-a ~~ OI.lf eft, ~tl t!'1\l are \i~a

Q3 or3T~ ~HT5 ~8', J;!e1 fFf~ fRaJf~ I '0 I tr;JT B'~ ~'(;f6T afa, lla jl;f ~ii <ia

3illa 3'a efaic us, Fj ffl);/t ar tia I !J'i I ~(lcr OIB'Hl Oleo fil'3, l!(') HR13 FHa fol){Tfu i~l fRij (Jf~ crij}, R fR1:f ijja '0 llurf~ 9~ I

flf3T fRl;f H 0' R?o ~fu, '!a'T f~ cj ~fe ~ 'lre :-ra5a- W, fU36 ~a crafe I !J:3 I

l.ITgS -e~ ,!3 ~, -e alsO!' 30~

frar 0 crm ~~ 01", Qo fl:rtf ~Hf3 -e-ry I !la , JI3 m»..f3 ~ 9a~ 3H, req l)fqTS a-l )){TR

a.Ii!. at"t! ~ tra B~. 'iel 1;f'Il?R' WR I !J~ I trnH f~l)f'a fli.3q fCi_,t){T, tn~ at~ »{~RTa,

u;;rl ~3 l){8'Tu<!l, 1.1;[ ~~R' RTo I 9s I

190

saQ'T UOol c} ase, lJao ~~fij >1{TFf

= •

tl'O otar~ fafer ar, Roel 1:f'SR' ~ I !)!) I

.. -

aIa fmr ~ '8~ -g, UTa ~l:fo ~

jtTo tlG Cfa' R~ fou, J.i ~a 1{l:ii fo<im I !Jt I l.fH fu~ifa'{f c} fofH3, qa 1.l..Rre J!~

lJf;J »fire ;:o3"<:el, ,R9 ri'CR faij 3TR I !)t I

u

or8'~ 0' 8T~ ~ lJa, ~~ (') ~ ct"ii

Cfa* (') ~'JTre »far \lCl', Fi l;{T5RT f!Ei I tOI 9l=J3'aT

~t! RH g~ far~~ 6TCI', Rei R ~f3'oTH

.. -

<fTRP RH us ~ol, ~ 1:f'SW 5S'H I tt:t I

fmfo c}q ROYo orfa I \lC lJf~iR'f~ ,,:r~ '8~ -eor fR1:lo ~ .. lllfTSR' ~Hat. I t~ ))fTR ~ ora ~tI, orl, arQ ~or ~~

OJ.~ ftra l:f're lj~'~, 1f 1:fTSW four8' I t~ ~~ ~ tJT3 rim, H"vl Rag W~

• - m v

fflt! ~aa- ~ trcrH ~, f~)){T qij ~s Ita

f~nl Hlor ~~ snl fVl\f)){T 'UO' ~z;

FIV ~f~ ~ l)fY 5-aT, faf\:f))fl t.Il~o orS , t~ I

1I~~ an ~, ~ a~ 'lfa R3

FJ1Q' lfWY tiaT fi:F.lC f~, - fsf~l)fT ;:rif~ foc}3 Ite

.. ,

fam OT~ R~ ~, aut{ Ra-~ \!~

fst\f1){T me! UTa ~; l:t~ '0 1:{f8W ~o t t9 I ~arr ~ ~ ':!o, Cl'R1 H~a" ~o

feR "3 ltda:[n l){fuq ~ ,.(fi{3Jr6 fooQTa I tt I

3m -eQO ~ ~9, fEu ~fa W'el ql(J

))IFf fnFr'ijf qij' 0Tfu ~, li lfl8s:J' fOij1ij I t~191

J!J lJfCft!Yo ~ mr, \RnT ~CJ ~

R! aJ.O~lJI'ij ~~ 'ln, »)m!3RCJ iOl!'8 1 to I

~l Dt3q ~~ ii, ~ qatcr a:!otI~

UTQ faf .. lf til QT tia, Ii fAll J.f.. 'ila fMJyg I ~, I

q3l VI' ~i3 ftro, (t"o ,n~ft tIffu

1Vo 1.(1fJ.8 ;i rntl 3. ij 3ol:flUll'J1' l'){Jfij I t~ I

w(') ~f\? CIJ-a tR'f 'i, ttlfa ri fJ:Pf Fifar

ciurr itrc'; fmf ~ft!. R ~'8R' ~ar I ~a

Ra\fl 9tf7)lq cj, ~ fiN jt~ ~fe'

R ~! aJ.a ii ;IT fki ~8 ~ f3u 5fe I t8 I

~ cf~3 0l'6 ~gR', l1 fA\f ~a ci t\f

ReO' ij3 fAa f(1)f1~ul. 'B~l ~\f iitll It 'I I wa' ~ ~~B1, ~(j. ~8W fRW

'i{(')~ ~\f J=I .. C9H W, J!3 fU3 )tff~3 fJ:jUt I t~

m3l:[fSR on uq,:T. ~ru ~. 1icr

0!6fe"R 3i"1:f'U va, ~. fi:rqt3 ~j6 ~.!) I

~ HtIH l:fTSW, afts aia CilfC51R

lIri, ci (') lHJ8cr H'mf iN:7'8 fem! I ~tl

tm ~ fiil))fT ..,rard, if fltat'Efs IU

..

'6J1"qT iili \.ll!lf Ra. s:raq ~~ fav tu t tt I

to1 R ~ ~e An ~fe iJ8 at3

d R~ ··\fTSR a::riif' sufu UN ·tna u...'lfa- I 'loa t

" -

f~ ~f;ft ~ ~ fnfJar fRuIt 3 hfJt3Ha HmH' sri' II" ,~ fB~ ti ft!Jt "1~a m; :-

19l

~l mrT~ ~a;p, m:ra U'fCJ au-e

..

fenalr orHa'CfRT o~, '1'mJ fRtf >Ht-e 1,1

~ Rat ~arat futir, wr31 aif3' ))fiJT~ ntHT orala1 tJ3 6l:ffiJ, ",3fa F.fR3,. ))fQTiJ I =l 1 fmf1 ala al'tJfijJH ~, 1/;p{ ara W41:11ft!

- -

J1T~ 'eTa cet tl1e, fOil fs:n:r bf'tl s(')'fe I ~ I

"all-( tl ... 'l ~~ Hv Slr, '{! Rl-f f~~ij fllo fen 3 ?i13af3 ~9, R 1;fr8W Ri=llQ' a I RoT l{lorl RTtlR"far, Ro'TlIf3 aJ.1:I~~

ljIf3 k f3u' ~, Ji~3 renT).{ II H~ 1 1I " ~tl@Ra Hfuw-

"r){''3 ~ t>ifi{3Sla ).fful-ft ~ 'eta 'f~ fuR ij(Ji5l'a uo:

fw~ ali') ROT(') RQTRa Il\ f3'O aim ROf5 aT>l-fT (I) ql""T ftlC') H'3 .. csl~ i=lf3c')T}~fu il, f~n Olrf~J ).f3 .. Bl)ijT (') csl>l-fT fHO 310 F!r~ f3 .. ~3 cf. f30 J)fT&iJW3 WI)fT (') ull)fT

fEo tiT3n '3 ;t~ il:ft:l' ~ oa, if ~ Hrfu il'PHt (I) tJ~ I Ci I fill') F(t ~fau~ m:. 5~. flai'(')'Tl:f ~~ ~ (Ii ~1l)fT

ftln u'To J!ft')~ CIJ.~ a(efu ci, aR ~ l!0'0 51»{1 (Ii gl~T f~o t!1 eR~q OJ~ ~a H'\ f30 3la~ wo e~T '0 -et1)o(T reCil W3'O '3 ~€t Ii~\:f ij 00, ij 8~ wfJ t111){T 1) ,,1»{1 I ~ I

ftJ() ~R tla fRo 1.fT<;!s 5, f'3O' t1.~i5lT STU al))fT 0 orl '>1' ftlo QfT~ J!nl t!R ~1 010 OIl, f30 sra'3 ~It: ml1f' '0 BT~T f~i? RarF3' a-lllt! ~~ ffi?l, f3n ~ft( »fa 1l1>;{1 0 ullliT feq Won 3 tl@ ~H1:f ~ 00, A 9~ wf(J HP>fT 0 tll)){' I S I ftlo ~J;f aJ 3o~tJ ~1, f3?) 4!gf~3 l)ia ~1 0 0l11JiT

fiJn H fl1l~ »{To'31 HTfa t!l~T, f30 ~111OT B'o -el»{T 0 e~' fMO ~c ll910r BEl '3l:f3, f::;?) fl1_3 f&.., ))iTo sll){T (I) 81l')fT

OIfiJ io f~fafe if ili'=l ~, fRlf, R '9~ HTFu ;:ft~ '0 ,,1'H' I 8 ,

0-

J93

ill ira a1fd'B' fR"ul til HU'S ~ ..•.•...•

-.m •

~21 CIItJ aal lJUTt!o til qt, Rf8 R3f R lJW~o

-.. ..

Hars~Ta ~l ci fu<f tJi~ fR~~ tf

~tj crlllTqH -el, fR"l.I.l o1H ~ I

fqaH -e.)JfT tJ'H Rlf3t l:Bl, arm ~~a lf81 f:lb!',

~ ..

wi H~H it! ~~~, -eiii!'dOli, 1l~B' olel

SlFll fat!'a triQl~ F.IfJe, 'Q'a~ tI~"t!T W~ 81Rl UR30'':!a, f~~ !it~, 81m ttarO"O'~ EfTa ~al ~5 Cl~ I lieJ-ti 61~a lffJolfe~.

~tit ~ »f1J(')T ~"I .

~C{T, ~,' Uifll-f3;CJaTH, fiqr, tP£i:aat ~ fa'lfa1 iia~ I wli"; 'QlaH'5te·, M'it~~1i:mfH7 ~-e.t, al'~ ire' ·cit I

q1.w, Cifot!, iROft. <at, nfutJr-R3 i t!1nP, Je iAIQ1al ue I FI3' qT tIOH lfCc'iT, ~ ~~tra va'et.-

. -

))flat· ate' al cnf3 'aJjf W<!

-= --

~ Q!~ ill.f<!T, C!!~ 'U6~et RUlel iiar I

("k ~tft U0a2' ~

fowfo fmit el~ l/;t '~f6 ~'uofartr Xih:le )tt't.I'f. ti';t ~ ~ wa~ ii~ iuP ftrt!i" I nrw iR fra l)fJ:B ,!l1BT mgt.' (~~ Roel t!' ~CRl

J94

I 3

fmf ttaH-l){fu~ 1.IR3Cr.mit
- ...
Gt. Q!yHf~ t{3TClo ~ ~ fR"l.I.l ?iTS'
II
~. ~tJHf3' ~tJl-sra
~. iJH f(j;? o~& "
II
ij. a;r~f3' fo3etiJ war~ lj&3 '3rar ft:fut oa~H
4. lfl8Ft1 tttJH J:TTR3 3"e' ~ ff?rUf.; ~\llal""

e· ~'OHf 3' foacvr i1~ ;lq ffrul
~ ijJQHf~ ~am; i1': u-a ·-fl::fUf
t:. ff{l:f llaH B'W(,) R: 11Q~B fi:fUl Ol~ga
~. OJ.aHh fim'Flit ~~'fI:M
'0. \lao H01:f ftf: aTaI' ·fRUt
. -
ctq· ~0Hf3f~ j~~ ~~ 'B'S m"ur J:I"m{i
ct~. fRl:f CfT30
..
ct:i. fIN ltaJ.f it: 3W fi:iul
Q8. fiN t«rH ~i ii: aas1a fAur
Q4. ()! afi:pihit ~ ? F: jf~ fJi'~ HOJi~l
ct~. ifir"IT ~fua fll maJita ~
't 9, it\.( JjHtaal AWt!Cf~:· aeQ1a fm.,
qt, f'liar ~afq (tI~~) 3": 9ijJ~TO fi:iUt. i~' Ifqfss
qt!. JitlOH H1tJd1 CJt"Ef R3 su fRUt ~
-
~o. f~ 1-fCl'3' 'Q"6H grR3'
- ..
~Q; 11~1 ~aHf3 'Ie5T):J far: 0"Qa fRW ~~. lfT5R' RRorta UOT'a far: ~HCJ fFfl1(

..

~Ei, ~w ij'f~' ~g lJ"a ~w sR":/

=-lB, ijJa'Hf3 I.{~Ta m~ 1::fTgFfT t!~o l2ift{3Ra

~4, fRl:r afJ3 HCJW~ R: OJ: u. Olwel ,;r~

... - "" ...

1{TFI0l 11'~ '';{f'1.3'' B' ofu"3 o~ (;f~ ft~ ~,)

-·-··-._·~·········-········-···········--_ •••••••••• u .u •••••••••• __ • __ .... _ •••• _.~_ •••• _ ••• _

195-

sftill fi:N fufeJfR 30-00

s:u ijJ~ a(~ \{Wa 30-00

~o(~ -e-aJJO 30-00

'3<JWal 630 3 0-0 0

"l~ 'ri R11ft 20-00

cnnr ;! 'ij}GqT'Cf 21-00

iiffi( ~.trc'i't (;¥ S'CJt) 20-00

ljwill fti' 40-00

iiwm S'atHt5 40-00

u~'~ 10-00
~o \f'Wal ai'~ 13-00
liP'i Q]ae~ 6-00
tfif'l:l1 HU"cPtrr 6-00
~o FI~l~ 8'at ~ 6-00
fu~ff3Tol Cil5T 6-00
f~~R3;ol Q~l 6-00
f~:r"~R3Tol Olf~3' 10-00
~ Wg;ifo _7-S0
~aFl JiI1~ 11-00
1ittTSfl ti'vj 10-00
tl;t1al sat~ .10-00
Vtrral fiR 10-00 lJiTfe (J(~ 'eJJ:T?i 5-00 ~lat dJ~ oTf~t! fllUr;:(l 5-00

ciffsE Rlafa .5-00

tJT3' RTftJij;;(TB 6-00

OlOq Fj1rea ~ ~J3 3s-00

trtJ Bfu)ijT 5-00

irar(i!}ft""" 5-00

a.r3~~1 <ia 5-00
\{,fRQ l.tHTal 5-00
lda'J';l51 5-00
F{' q ~~a'3't!TR' 5-00
F{Tcl~ eC5~ f.Pu 5-00
- ..
qRo adnT~51 5-00
YTf.r-1 am')T~51 10-00
Baa(l) '9'ij(3 3-00 aT.:iT ;.::;:tl t! 3-00

S5 Rtf ,cg(;le 5-00

OTaH'dl f$1.11 ~l f~3uTR5-00 trMlttl ~sl ~ ftrf3\JJR 30-00

tJtfTijl RTfiJ3 ~1 '~nf€r~T 10-50

..

Ui=l1.al ~f~a~cal 5-00

lla?> cr:?T~8--:Jf:feo ~o5-00

='

196