You are on page 1of 2

Email gönderilmesi :

Bash shell kullanılmalı


Root ile bağlanılmalı

#Pkgadd –d gcc_small-3.4.2-sol9-sparc-local.gz
#Pkgadd -d libiconv-1.8-sol9-sparc-local.gz

Bunları yüklerken 1 seçeneği seçilerek kurulum yapılacak,all conflicting files =y

Bu paketler yüklendiğinde pathlerini profil dosyasına tanımlamalıyız.

# vi ./profile-EIS --- dosyası içinde düzenleme yapılacaktır.ancak çok dikkatli olunması


gerekmektedir.bash shell ile çalışıldığı için tab tuşu ile dosya adı
tamamlanabilmektedir

# ./.profile  yapılan değişikliğin aktif olmasını sağlar.

Bu profile dosyası içinde ---export path -- komutundan önce bu pathler eklenmelidir.

PATH = $PATH : /usr/local/bin

#tar -zxvf email-2.3.4.tar.gz


#./configure
#make  compile ediyor
#make install  oluşan dosyaları olması gereken dizinlere kopyalar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Değişken tanımlamak için

#CC=/usr/local/bin/gcc
#Export CC
#./configure
# /usr/ccs/bin/make ya da /usr/ucb

#PATH =$PATH : /usr/ccs/bin


----baştan girilmiş değerlerin üzerine bu değerleri ekler.

#export PATH
Make yapılır.

#make install

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ls –l /usr/localbin/email
# env  komutu işle bakıldığında ortam değişkenleri görülmektedir.

# vi /usr/local/etc/email.conf dosyası configure edilecek .

Bu dosyanın içinde bulunan :

SMTP_SERVER
SMTP_PORT
MY_EMAIL
MY_NAME

Emailin gönderilebilmesi için serverın internete çıkabilmesi gerekiyor.


#vi /etc/defaultrouter
xx.xx.xx.xx

#route delete net default xx.xx.xx.xx  yeni gateway eskisinden farklı ise eski gatewayi
siler.

#route add net default xx.xx.xx.xx  yeni gateway aktif hale getirilir.

Email –b –a attach alert10@birim.com.tr


Email –b –a /opt/SUNWexplo/output/Explorer.tar.gz alert10@birim.com.tr

# /usr/local/bin/email -b –a /etc/hosts -s subject alert10@birim.com.tr

#EDITOR = vi
# export EDITOR
#crontab –e ---crontabı bu şekilde düzenlediğimizde aktif hale getirmek için crontab
root.cron komutunun kullanımına gerek yoktur.

#mail --- komutu ile inbox a bakılır.