You are on page 1of 1

Indian Oil Corporation Limited

Political State Wise GST Provisional ID Details


S.No States Provisional ID no ARN
1 Andhra Pradesh 37AAACI1681G2ZN AA370117017623F
2 Andman Nicobar Island UT 35AAACI1681G1ZS AA350417000014X
3 Arunachal Pradesh 12AAACI1681G1Z0 AA1203170001046
4 Assam 18AAACI1681G1ZO AA1803170065765
5 Bihar 10AAACI1681G1Z4 AA101216003787K
6 Chandigarh 04AAACI1681G1ZX AA041216000219T
7 Chhattisgarh 22AAACI1681G1ZZ AA2211160002139
8 Dadra Nagar Haveli 26AAACI1681G1ZR AA261116000028U
9 Daman and Diu 25AAACI1681G1ZT AA250117000011A
10 Delhi 07AAACI1681G1ZR AA071216008486V
11 Goa 30AAACI1681G1Z2 AA301216000090C
12 Gujarat 24AAACI1681G1ZV AA241116012365Q
13 Haryana 06AAACI1681G1ZT AA061216003205V
14 Himachal Pradesh 02AAACI1681G3ZZ AA020317003655N
15 Jammu and Kashmir Awaited -
16 Jharkhand 20AAACI1681G3Z1 AA2003170005140
17 Karnataka 29AAACI1681G1ZL AA2901170234478
18 Kerala 32AAACI1681G1ZY AA320117040335R
19 Madhya Pradesh 23AAACI1681G1ZX AA2303170108796
20 Maharashtra 27AAACI1681G1ZP AA271216001068L
21 Manipur 14AAACI1681G2ZV AA140317000659D
22 Meghalaya 17AAACI1681G1ZQ AA1712160000231
23 Mizoram Awaited -
24 Nagaland 13AAACI1681G1ZY AA1312160000065
25 Odisha 21AAACI1681G1Z1 AA2102170013060
26 Puducherry 34AAACI1681G1ZU AA341216000578G
27 Punjab 03AAACI1681G1ZZ AA031216000737N
28 Rajasthan 08AAACI1681G2ZO AA080217003039J
29 Sikkim 11AAACI1681G1Z2 AA1111160000079
30 Tamil Nadu 33AAACI1681G1ZW AA330117022786C
31 Telangana 36AAACI1681G1ZQ AA360117007872C
32 Tripura 16AAACI1681G1ZS AA1612160000225
33 Uttar Pradesh 09AAACI1681G1ZN AA0902170097149
34 Uttarakhand 05AAACI1681G1ZV AA0501170011622
35 West Bengal 19AAACI1681G1ZM AA190217004464E