Sie sind auf Seite 1von 111

Rei ala

--

-

ufu"-ffi ~ 1954 ~ ~ >Jf'aTR"3" 1995 ~ ~ ~ 2001 ~ ~ }-lTO"B 2005

tR?: 50-00 ~

s.c.o. 223-24, ft:rZt -frzc, ~-

E-mail singhbrotgivsnl.corn Website www.singhbrothers.corn

iPtfC{ ~,146,~~~c)~

~~~~ ft::i7jt3

~ 'fllOl ~ FIT d10 oTcI wfua NT ij

= .. ->;:: .. .....

~ d10 A I Ftl a I (") tT l.(031:c ~ ROlf

~= :

~ frfe t lJd"O crrafR1it ~ >1f0WO C[IOHf3 of;:r3 ~ m tmla" afu a

~~~I

~~

~ ~-pit~

~-~ - yon ft:fur -;:IT ~.~.

~ W'5fIT ~ ~ )f3T

fm:f r,€,i!~I("); ;fI1,r+ ~

9. ~

~. ~tT ~ ~.~~

a. FIT arcr ~ ~ ;:ft

..... :;=:

4. ~ wf<:ra+ "3' l.ff<JW -e1 'iJ""l?3' E. ~IF<J~g Wq tT ~

:J. ~ ~ fuq -M3

t. F.I1ft ~

90. 'tJ1"it ~ ~ ~ 99. ~ 3' nTH t1 ~ 9~. W * 3 W'8'W mr

~ ~ ~ ~~ FC'iF.l'(')ll){t U.~~(9)

crl:l.~~-~(

94. <rrg" Ff!f 3' ~ (~)

9~. ~ ~-(')Tl;fQ ( 9' ~ 9Clf - (')Tl;fQ (L.I) 'it. ~~(E)

9t. ~ 3'd(')i]'d (,)

=?o. ~ ~ (t)

=?9. ~ trof3't-~ (

=?=? ~ ~-OTBa ( ~=.I. OTQ ~-~ (99)

-.,

~B. ~ %aT-(')Tl;fQ (9=?) =?LL ~ HOQT-~ (9~) ~ E. ~ 1];:rt 3' afu-3" ( ~,. ~~(9L.1)

=?t. dTO Blf-~ (9E)

-= ....

=?t. ~ ~-~ ('i')

=.10, ~ 7)T}f kTJ m ( ~9. ~ m-r-~ (9t)

~=?, OTQ FIf3-lJCtf * ~ ~ (=?o)

-= ..... :-

~~. ~ fol..r3"r ~ l1«J (=? 'i )

;;!B. ~ HO fua"roro 0i0i'l ~ ( ~L.I, cfBT ~

~E, ~ 3' "fu:n:r ~ ~

.. -." ,.,,?

~.? Fr.3" ~ ~ ,

~t. "l'fTtT ck" ~ ?

~t. ~ ~ 3" fua 0tN l1f3 ~ ~ 80. ~-j}f W ;! won

89.. ~

fi:rcr IDf ~ ~, F[t q@ * wfu1:f t:ft ~ ~ ~

,., " "' ,~~,,; Bao f.iB ~ -&- ~ j ~;:!t

3" l:fS' a, H'le'I1' 1;::; ,_

~ RB tit FI9 ~ ~ '3 wit ai- <J?j' lff3' fE"R '3"f' fHl:it "' ~ ~"' ~ff~toW~ iJO I reH~~-H9U 'fR\ft'

t_ '8'J '" _

i? ffi8 W'J 'PidT 'i'I'tit -ill

-;::R' UfO ~ }fTgCi j l.IfiJde'd H' ~ ~ ~ ~ ~ gz -}fT(J ao?i t' Herr fi..rg t=fTe'T ~, ~ fl~ ~ ~ ~ i; ~ ~ fuo-t't<iI' ¢ w oJ iJ7) ~ >mff ~ ~, ~}flO oJ uTI

~-~ ~ dldij·<!1 >ld ~ ~-fef31]'H ~ ~ ~ -&- fm:ft m ~ ~ oil <J'?) >;8 I!J d ij '<!1 ~ lJ-fTl.Rl HOtit ~ 'f.I1ft ~ a- frm cra1 H' ~ un fu ~ 3' fuoT dT3l (')j\' llf3' 1JT<it l-fT'3O * or.J ~ Hit ~ k Hit ~ €I]Q·dl oTo tit ~ ~ ~ I l)fTi) ~ aTe1W ~ t5 llfft@ A:n lWld ~ 'Bl.S ~ (IiTg fuU ~ ~ ~ uc;ft€" ~ ;:rr oJ un ~ ~ n Heft ~ ~ ~ k"e' ~ cf 'aTdfRl:ft B' ~ ~-dTU 3' ~ w ~ U7i I ~ 00 fE-ij' '3Ci YH 'dllft ~ fu fi:ftit ~ ~ -e ~ ~ rn ~ ~ -lfiRW ~ C{ift ~ ~ ~ UTa' -&- ka' oJ 'JO ?H3 'dTO' 'oro-H3'o' >wfu ~ fi:ftit -fuui3+ ~ :org'3' ~ w -aii: >Wu ~ 11ftit-~ ~ cf}{O}f3" ~ >ii ~ qrJ oJ- un I

I){f,::rJ ~ l.fBTd' 7; 7;A7;" ~ tit ..............+ - '" ~

~ = ~'S _ 01'1;;1 ~ U, »f3

~ ~ ~ YIP cmi RET 'W~' ~ ~ ~ ~ mfel "ij" I ~ ~ 3' m1Hc W D fa" 'q_@' ~ ~ ;=t ~ ~ ~~,,:rHO~~tT~~croafurwo

tT~cro~1 -

f,:r~ fuR ~ ~ ~ ~ I Hi! ~ fa-;:rffi ~ ~iJl~~~~"JO,tra"~f.nrm~ liB" ~ «07i ~ wIiPmf \it "JO, ~ ~ "R3T fEqt 3' ~ ~ fro ~ ~ I fE"H ~ ~ if30 ~ 1.ICfTH CidO ~"iJA'"3T '~' ~ I wtft ~ ~ ~ QlO ~ fuJRT -j, tra" fur;rro-~ ~ fur ~ ~ lj~~ ~ fa" i!@

'~...-.---.+'~ • .......-.--,+,,, '~I...,........A: ,..:;..t:...,., "" ~ j:; - 1 <;;''nQ.:::I 1 c"KII, ~O[.:::II ~; ~ B'U (HJI, ,...1.:::1 ~ I PiC! fEfdijlH

~ '~-"il8' i t'H RIffir-"WH ~ -3 ~ W,m- J{t q_@ ~ ~ tft m fuorffifTO -j I ~ 1W ~ fa" ~ 1.ffiffi oJt, lJO qJ2 tit 'J;fI1t -"ffi3' ~ '-;::rar8' J=RT ~ atiT, ~ ~ oit 'aB-e- -,m-' W' ill ttl i!@ ira wfua tit R-B ~~crul~I'tJOTf::r' <ii;d3IQf! m~ l;flRTC!!O-~ Cfd(I) ~ ~ tl ~ I ~-mrit ~ ~-lJO-8lWc lfi:r ~ ~ yoT cit3l ~ -j I 0Td"-~ ~-'frBra" ~ Offif 3' ~ i1H ~ i!@ cf nW tit "iR un ~ oro cR

n"jf ~ ~ I - -, - -=

~ fu3-r il ~ ~ "f.l1R"-~ ttl ~ ip:r wfua ~ ~ wGTi!1lfT ~ ~

~fll W it~, fi:N~~ wall

(?iC H: 8, U;r;-r tt-=?)

~ R'81I qral.flaTalfJa" cfr3W I ~ ~ ~ ~ 1I."lItll"lll

(ftQfo H: '7, zinr E~4)

iUO ¢3" tIFf ~ ~

WQ' fraTf:3" ~ uamit ~ 1I~411~ell (~~tit)

~-a]g ~ fRuT3" ~ ~ Jft a]g ~ ~ tft i; irq 1',l.p lit, ~W 71 fHlJi-~ ~ ~"3 fu '3or ~ .lh.l fQl1 orr -g ~' ~ §"30 ~ ~ Ht

- =- - -

R"In!" aTa", Ra'f3" r:rfo ij'w II

..... -~.... ..

(~ #Rfc, t.fnr r8~) Hf3dldi i; crrafJ:iljT t fuu ~-l.IW ~ 9OH-~ 3' ~

- ~ = =

~"it tit ~ aorfmfT fti R01a -e ~ )jCf3T otif m,

RIIT 33- 'V13 -j 'OTa" - H'lR"' ~ <itwo I )-)fT3)-f - kar'H ' 0Ta" - Hl1"e'

;:; -!Io,. ....

~ul~~ul

i!!d~ I Cl'

~ ~ R! & ~ t=rar ~ ~ II

fir! ~ n am f'mrg JNfi! n ~ ~ 1Ic[1I ~9.1 (~ qt ~, t.fnr 4t!8)

H fcfuT 3" l.Il:&t ~ ~ B'OWO 3' ~ ~ ~ ~ fa" 'F.f8"e" -dTO' -e- fimiit ))fTlf mr.m ~ 'fn:ro 181= l.1d"1"C

~I -= = ~ ~

!fur qrg ~ ~ ~ q]O-~, fef3ijlHCl' il~ I fp;1lfT l'H3 50 ifp:r" ~ ~ ~ I 80 3' ~ ~ ~ ft:rq c.fta"T furw ~ fa" w H f3q)d ~ 'HtR-wt t{t qJg ~ 'J1Tfua" tft ill IJO, -rn ~ --ID-r ;:r ~ ~ iJQ I d1 ([@ iill 'j 'I1cfi!'T I fER fa3ra * ffifU ft:n:r FraTa+ "3CiI' l.J J '1 ' g-(! I ~

qroft:n:r ~ :GOtl ~ ~ I - -

fi-r.3T ~o-t -xs

HI .aQO -eo 1.i;:rt ~ >mW m fmr tii:f 7; Gtt n-rfucrro

..

It,Jl' fu ~ ~ Scf(!", ofu3--~, lfT<!l ~ w ~ o1tf

'" r lIlf * 0Tij ~ Bt ~ "(')jf 1 ('iT ill fcffi * 0Tij aTa wft:ra"

,I fpc!"~ ~ ~ ~ -eo \for ~ 1 "-,, ~

1.IQ ~ fuu ~ c} ~ tr fa"JT ft fcl ~ ~ ~ il WlffiT 3' l-fTHffi ~ wfuOT "30 ~ ~ -aa oJ un ~ fmf ~ * ~ 1W l.fT ~ un fa- CI'TO aTa ~ OTO "(')jf ;1l=101'B'T, ~ m ill i!TO-~ lJi3 ~-~ ~ :am3"-~ aa i~aad3iJOl

fuli mfB 30 "3 fE"a" mr iJO lH3 1YR -e lJTO}fCl l)f'R"g ~ futi 'J7) 1- ~ ~ "R9 3' ufuW 1.hr ~ -a-e lJ"UT"e'O -e HH ){3' - ~ Ve-r tr1Ww, l?f3" ~ "3"a' orit ~ :a- ~ 1& "iJ7), ftrQt ~ fcffi ~ 3" ~ feq "ij1'fu ?lilT 1 lHdTa" reR "3"f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, ::r+ lfTIDfT tfa \it ~ ~ 1iY3 ~~~I

fER "fwwg "1; }ftf ~ ci ~ 3" €h8" }fcI)}{3 7; ~ m iN 'w C!@' ~H"3a ~ -e-r ~ cft3"r ~, ~ -etl q@ H,Filij'?l-eT ~"3"l1fuf?)fTlJit FtidM3' 3" ~ ~ ~

ciH * lfT1.I3' "fret aD" I

=='''' -

feu fua" 1W:ft ~ HllBc cffi- ft fcl fHlf U3H ~ fuR ~ ~ ~ "€ ~ C'i"iiI' 1 ,:r Jft C[Ig aTa wfua tIT ~ tHH fu3"r 3" ):(TgI1T 1.hr -e-r ~ ~ fr, 3i"- m- full fua" ~ ~ mIT, '!f8fa" mftjt fmf IDf m I ful::r m ~ q:rg Jl'Tfuai ~ m{ fHlf IDf -eT OTO-~ dTa' (I)17)Cf wfua ~ ~ ~ ~ t=r1i-rW lRf d'"ill -~, -aT ~ -R'"r3 i!J d i ~ wn-r ~ ~ dTa'-~ W"it ~ ~ dlO rirlf wfu-a" ua tit m

~~I - .. ~

~ -gq dlO wfulf -e-r ~ llf3 A F301' d l')fTtf ~ wW

-~ -

fu:ro ~ ~ "§W un, 'R9 ~ ~ 1Ja}f -e ~ (I)T"g ~ ~ "iJ7) I f;::rn fu-R" -e-r f,:ffl forij- <it ~ ~, ~ ~ ihf w fuOc} (I)l1? y-al ~ Riro3 ~ 1 \TO fuq HOlt ~ F~E~'R ft fcl ~ 3" f;:m -1lO}f t ~ ft thft Rs 3' ~ fr I fuJ:r f.i!B ~ grot 9i ott W l.lO re-u' ~ H1"?;"

n ..... ,_

~ 1.Wait fu" fu-R" ~ ~ \it ~ ?5 ~ o1R" c.:~ R9 3' ~ ~ ~ ~ trnf 1lf3 ~ -.:raJ, ~ 1R- ~

ill trfE;w ~ "iJ7) 1 "R IDf ~ n=\..f:;:T • -. ~ ".,

.... ·un'" ~3"" ICild t1f"?,

fur tT UH3t }RT Htft l:. ~ --,..;....,+ '" -

- IMe M'~I yl

fu:r m{ fi:rcf m.r ~ fooJrJ }flO "& ~ l8T ~ ft fa" ~ ~ ~ mi' 3' lJTOl-fCf 3-a" "3 ~ ng 'BID dl1ft ~ I 11m ~ ~ m QTiJ?)t m fEq fEy <it fr fu" l{t ([Ig" if(l:r HTfua 3 ~ - ~ Otf(!" 3' Fe 061' a1 ~ cf ~ fRl:f e \l Q 'a1 ~ ~ ~ BdT 1&"J?l'1

~ W"fua i fm:r lID{ ¥'" ~ em!, ~ 6;(:( iQe , (~ ~ ~ ~ "d'lfww) ~ ~ N}f H3- k lJf3 tii:ra" ~ ~ ~ lJlH aoo er ~ 3i" ~ l.hJ (1iH+ ~) ~ H1i.Pw, lRf fro-fi;rii ~ ?i ~ lR"P.i qQO

Bt fcrR" ~ ~ ~ nul' fu-al - -

fup- fcl ~ ~, 'dfu3 CJl:feT, ~ ~ "3 ?)Tl-f i11.fi!1' l)fTfu I recr- f.nJ F(t i!@ ata wfu"a ¥'" ~ oro ~ <it W}ffi ~ I ;;n..{T?jT N ftl8gPl mR ~, tra' fuiJ=~

un, ~ fli1it ~ ~ ~ un, fu1r fu" }[Q- fcwi, ~ ft:ftft ~ ~, -Bo dd~ i<!9 ~ ~ -,.q ~ lJfTfu I

fEu d'fg l)fT){ frat ~ ~ am ~ ~ 5' fu HaT ~ FfTdl ft:ftft ml 5' I fE"i:r icr fu"<y Hi Q id (') "Heft ~ ~ A Faa id lRT Be, w- ~ ~ ~ tT o-jf J "ij"gfu >;fTl.R"T fmf rom! un I fH<:ji ~ fuq+ lMt fuft ~ ()T ~ W, W ?:i fE"i:r ~ ~ ~ un, ri ~ ~ lit 'QCJ}f-91'? ~ ,;s arcJHl;f fa"@' ?)T ~ I HS l.fTH fait OT fuR iraTa" ~ ~ -;fI:ffi ~da ~ ~ tw fr N "JO, 1'H3 ~ wfua ~ ~ ))fHg liffiu iR" -;:rr ciJ un I :;:r ~ dlO ~ 3' ~ ~ ~ H3" ~ tT m, ~ ka" ii ~ CTEt 5' I i!@ wfua+ i; ~-l{H3T ~ JfT3W cftao 'AT, ~ ~ ko it;:r ~ :;:rr focr'r 5' I

H fER ~ l.fij ~ ~ ~ creT 3"f" ~ l.fTE w oJ ~ 7:; ~ Cld7i ~ ~ l!R"3Ci fgl:ft "d'fel 5', ft:rH ~ ~ lJ8O"~ ~ ~ fa" dTQ frijuT UtI" ~ "3" ~ lrit :;:rr HCf, fu" W q@ fiN -&H ~ h ~ 7lH3 ~ j' W ~ ~ m-r unrs - Cld7i tl cit ;::raraT ~ 7

, -

3fHcrr ftft ~ man

- -

- -

~ 'ffirr QlO' tit ufu1;T ~ € ~ ~ '3 Hit 'El"J3 ~ fi..f3o ~,. ~ HO fa" uR- UfC li;:r ~ "3' 1.ffu"g fVu "i'iUT J;f3}1 fr lfDltT I l..IO Hit <it J d i 0 a n "0 tfu ?)T d""U1, "H"e" fu'J ~ ~ :3"' ~ ill E){ fr aTit I frru fraBt ~ ~ feR ~ fH"Jo3 tIT ~ H~' did oft"3"T ~, 1.[Hw ~ ~ ~ ~ ~ 3ddl~(') m ill ~ l"if3" ~ ~ tl ~ ~ fW~ fHlj"iJ?i nG rn ill ~ ~~ ~ -yH3"d" t=T ~ ~ 5"E"}{ij ~ ~ ~Q'fE'W~, ~ tT H" ~ 6(')<iti~1 u+ I

m )-fl7) H""A?C "3Td"l' ft:fw tit , ft:fw HTfu"a faT: ~ ft:fw , D: ~ fl:iiu (foa'Hw ~ WID), ~ H: "3w fi:ftu, ;iN ~ H: 3t:r" fFfu.f, faT: Ci03'"iJ fFfu.f, ~ nfga- frfur, lJ: wfu's fl:ful", H: ~ ffiuI ~. tft., ~ H: q_ra)jl:I ~ fiiw ~ ~ (fifp;l" -HZe) -,:ft -e-r cit 6 (') ~ i ~l U+, ft1<5+

~ 'trw 0]2' -aTd f~H e 'd Hfu3" ~ ~ ~ un I

ott ~ croa- Hit ut fuR out ~ fa fuR -eT 9lOl" Hal 5";!" ~ a' ii!t"li:' ~ ~ ~ ffifroT mIT era HfcNr, f;:m em- fu:r if m troW -e if&i" ~ lJtit ~ I li1ir ~ H fmf fraT3+ ~ uz <it fuR ?i ~ ~ »>:3" ~

- - . "' , . -r fuR l.PH l.faT

HH,fl';<:lw ~ W'R'W ~ -e- ~ () =

fowo fu3"r 3i ft:ra ¥ 3Cl fvl ~ i; rn a]OfHl:r+ ?i H-€r ~ ~ ~-F<itH"i'iRl ~ fu3"r ~ ~ ~ ~ creT

,)1, _

~ "§' C!I2 l>8 ~ ~ em ~ Jta-rft 1.& ~

-& ~ qoo fiB ~ -Je 3Cf HiJlrea ~ I -

kH" ~ ~ ~ uo 'Hffifi') ~ Cf9' ~ ~ lltJ"Tit 3" fePJI'i' ''i#lflJd_ISllfq ~ f~H8~" ~ 'd'l'O dffl" ~ ~ ~' fu<t ~ ~ ~ WFf ?TlJT q8T faTW ~ I ft:Jq+ iplT t ~ fu3" t1?) <IcY tT we we ftrclo ~ cf8"r furw I

BWit w a-g-a- ~ o1l:Pw ~, fucr ~ ;?r ~ ~ crfu aTEl W 3i l.fT(5""(l ~ 3' ~ ClO ~ fa a 3 I d a ain I

~

t.fQ- ~ l{fFil:r ~ ~ tit:r1it ~ )fiJ1O HirudO[ id J{t ){TO ~ ~ m ~ FJ:iu.r tIT

1W:f tRJl-f fua" l'}f(iT'P.I" lJOl:f tT ~ B I ft:rFreT fHii:r,rr l..Im-f ~ ~ CffiJ HI fiJ 8 I (Ii i; fu"3T ~ I CffiJ 'i!H' 1..I' 38 ' iJll}ft '~ ~' un ~ ~ 1.l '38 ,Jlf)ft tT ~ ~~ $ wfu"lJ t:ft ;:rn ~ >;fig CffiJ iJ7i I ft:ruot * 01 MdlllJii ~ W3"R"'IJ il ~ ri i!ld~~ aTel ~ ~~, ~ ~ ~ (~ aJu wfi:ra -eT ~) W"ffilT lia" ?i <it mrHt I

tiH 0T}f ~ ~ ftJlrpij-, ~ a-ao1 ri ~ i!@ * ~ t:ft ~ ~ ll-ffi{3-~ ?i ll-ffi{3 (~ 0T}f rn) ~ tT3' ~ "J?), 1.lO fetr wo;::r ~ l{t q_@ cf[tf wfulf tit m 3'1'fww ern! U?i I ~ i; ~-~ ~ - tflf3T fu3T ~~w-e-~}R)-eT~~cracf~uol ~ ~ tT HfdOlld B, lJC ~ ~ iA y-H '7i'Ul ~, 3 (liT ~ »fTl.( dJ9 iN' tr'3W'iJ' -et ~ tT m w H FdOl' d ~ ffiJTd' dt ~ "Ji') I

H ¥~ Hfdq]di tlri" ~ ~ ~ ~ Fit ~ ~ wfua ;:it iJ'O I fro cret ~u q 'al ~ i[@ 'Je tT ~ "OiJ'T ad" J1CiI'tT I lit dTd" ~ wfuer tIT ~ ~ ~ <Jra" &- crni , ~~~fe-;i ~~uo~fuQ-~

;::rrc!" -lJ Ii Ie

?if q: yar; frfur >HH: ~ ~ ifT7?H, fii7:ft

~

t-t-LlI::l

~ crrH" 3' ill Ud'"3l ~ FAC(~-)-I7)\( 7:; dnlSPJ~'d 4H tJ-T i; ~ cfft oWw B I Ffu" ~ -aT ~ ~ tit fEel fiT l.{B?l5" I ~-f~crrH l1iQWO ~ ~ ~ ~ ~~~~craT~5"1

Hwa- R-B ~ gs- ~ ~ ~ ~ ~ fuel l)@:jt ))1S ,Qel

~ " - -I!--.+-..-....~ - v f. - - l'.-..-. ~

!/ ~, ~ I )-f?) -1''<' I e I '11 ' o - ~, }-f01:f t:!'Tiiit F.l PJ F.t<! orac:l It: t1 I t1 c

3~lJ7)fu~ml.{CPO~~B-~,~3CiOH ~I ~ m ~ U7)-~, ~ -3 ad7)T1 fuijot f30t -e-r ~ ~ ou1 -,:rr "RCfe'T I foT>wn fuR;~-~ 3' eidF.tF(i)6t ~ 5", gr?'(I)T.~?; ~ .a- R,FtJ301 ~B, Cfa7iT ~cito3 ~~~ Qc(Hi~' ~ I fuunT ~ -e-r FI1fq QJ~ fu-g, Rw:ar ~ uli+ ~ ~ ~ I -&it ~ Hgl:f tit War-, ffiH fv:J fEQT fa7l+ -e-r ~WI

~-RcrrH ~ Hil:f * ufuW ~ Hot"3l t:!'T l'HfuwH ~ -tr I ){T3T fu3T -~ ~ m IJ7) I (1H m:r

~ ill ~ ta W IJ7) I alit B¥-~ ~ 1i.Ji" t{T cf llMft B, ~ m T'C! R ~ 'w <!@' fH-g- lR, ;=t ~ ))f11} ?; Uij}f l;fll} (l)Tg fi.rw ~ I ti;:rl:it ~ 01 (] '~3 5" -'([@ fuot a8 0d1', 3 WB"firot uaoull'B-R ie" mHgl:f ~~ W, 1JO lf~ iV S PJe 'd l.{F.I7) ~ ffi oill \l7i I ~, ~, 9'd'17i

j ~ ~ 50 u-rafHcf ala, ~fO -~ l.[E?l ~ Ifg ~ "jt t;f37)

, '" ,. ~

07) I grw 9t crcror ~ ~ ~ -gs- gtf ~ Ofa" ~,

l..fO -;:rg, ~ "jt ~ ~ I 1q]9' 'A1f'! ?t wW -~ ao& N W 2lf ~ Qcf ~ ~ I ~ flu ~ ~ ~ f3lJf"raT ntit era rfcttn- I Hwa- cl ~ ~ fsar ~ H-dO 7; ill 0l'0 Hm!t

..... - = -=

~ I fmr 1JOH ~ ~ C[@ cF[l- r[IJ -apr wfu1r) ~ q]O

F.IlR"-"BT2'1 ~ ~ ~ ~ Me -aVt ~ ~" ~ ~~01R'~1

fut:r u~ _il fu- Hwa- ~ -&it l:fiJH ~ dTiJ f'a?it ~ GR 7i\Jll1"CftT I 'w q]9' ~ tT gtf ~ ~ ~~ ~ ~ tT TIts- ~ fuq- ~ l.&J(!,,)~ ~(') ~ ~ I FrHfca- IDfT dTiJ * -Q:aTeo d Fd~ln-rt 07) I ~ ihfT r-~ qJ9 fEel a5-~ ~ ~ J l..fO fmf UOH ~ ~ l.R' ~ >lfa"EI fER 3' ~07)1

~ ~ ~ m-w ~ lfB dTOtT ~ ~ rea~ ~ ~, f;:rn ~ 'tf"(5'Q fuR 1:1H3a IW ~' 'zy ~ ~ ~ I RH tT ~-~ m ~3' R30t ~ lfl'"q ill~~1

Od' ~ l:fiJH ~ ~, ~ ~ lJO)-f ~ fH-o+3T ~ ~ fu-B ~ ~ Vf37) cra-e- 'J?i, tid' ~ -gq ~ ~ * ~ ~ -& ~ ~ f1:fir.it ~ Ed' ~

~ -;

~ "Ji') I

~ UCf}f ~ ~ ~ ~ Hw ~ fr, ~ tFJ 'I7itl-Hl1fLa1f ~ ~ CPCT He ~ tJ7) 1 ~ ~ ~ "* 1JmI 7; CIit ~ '3Cl (I)'d"q lR'it ~ 1 ~ fuB Frtw B (')1 m ii fuRwH ~ lWIDfdffiJ 1JOH ~ qr:it ij ~ cit3'r ~ I crra?i ~ ~ ~ lit I l.@' feu fu'-a- Wit -fr fu t1t "3"a' tcrn ~ l:fiJH ~ if;it ~ W \J7),

11;-

----------------------~

~~~~~~~1J.R'~-ilIW8W ID1 fJ:nIT ~ "ift lWl::faT itHT j -,:rr lFtit FIT, ua fuR Rtf <it ~ - fHtit ~ orit -Nt )}fT ~ "Ji'), R tfB q]9 (F[t C[@ aTa wftra) 7:; ~ a- »fllJ i3Tif ~ ~ -w Vf37) (fO 05-- (J7) I faPwol ~ rnW tft tl ffilit-~ 1.fH'3"d' ~ ~ ~ H 86' G ffl

k '(')C?i' 3" HWU(T -~ ~ _ill --

faPHrit -,:it ~ t1OJ{ l).f,:r 3' .d I' (!") a (') ~ ~ ~ l.lfu8- ~ ~ fi:fw -;:it ~ U«J n.m- cfR- (~) Fl: PI' d' ~ (cmHta) ~ }fT3'T 0T}f m tft tT gif fu8 fuwft 9 t'~

1k3l ~ ~ fuRTO * ~ ~ trWw I »ru * cntt F'il'~~I(')i l1f3- ~ ~ ~ 3' 'W9 1.fl8 cft3T ~ I

~ clo fifu.r tft lfu R-B W ~ W13T ~ }fTRq R?i, ~ tT FraT3 ~ J:fl'H ~ ~ -;:IT -e- ~ '3 ~ ~ 1i.Pw _ill dJ d a '21 ~ q)Cf - F~ F.3 tJ 'H tit >wl.I * grot Bt:r cit3l1=Jll.Rl' ~ I >')fTU -e- fug ~ ffiiTij- i(ir.ft, ~ ~ ~ ~ ~ "3" gral' ~, ~ fl:ni l:lOK B' Htft ~ tT ~ -ill >wl.I tT ft;cit fuR Y'H'3Cl tT ~ )fJ17)3T fuR ~ -il fa' ~ tfB dTiJ"ift ~ fmf m-f1't1 ~ oU-aft, ~ 'Nt~~d1Oliirttt~ ~7:;to~ I ~~

-= - = =

~ fu-J ~ fmf m--fTtl m fuR ~ lJO ~ -~ ~

ern ~, fuilfa fuR fv3' ~ tT ~ saT l.fit -ill

fmf fraT3T * (JJO ID-r ~ H?il--f3l ~ * J:f3}f C:fa7) 1?Et ?U"3"?U ~ 1:1 H3~ ~ ll8 >wld ffi::R+ fi.f3-ai ~ ).JifQ21 ~~I

, OJ ,f'J R

URad JmT aTa' RSU

- -=

m )MJW ~ ;?T H3T arvr fifcft;t· 'ltt8 fi..r3't ~-4-!j4

tJh:' ~ ~ lfTH ~ ~ fiful ffi, WHlJ3' ~, m Wz;ft ~ ofu3' lJll3Cl Fftp- arc If,::ft TI I fER ~ ~ Jft RF3q]£I p;ffi acW lH3 ~~ cmi ~ ~ 1i8O cit3'T ~ TI I 11ffi:rjt ~ el srol ~ fj I

~ fR.Iil'dH ffiR'T ~ fa' feR lJ11"3'a" ~ ~ m fHl1 ~, ~ ~ uo wFea69 ktJ ~ ~

e liJlell)!i' ~ I - ~

Jir H'O fJfur wftnr ~ ~ fJfur tft ~ crJ:it !{t ~ ff1fuTl, F{t ~ tit

~ fu'3'1' H't i wl.R't ~ "M3" Jft wg aia wfu'a' H't ~ ~ t1 ~ l)fT1,si i'l'"el ~ l:fTRH f Bffr BOT ~ i!fQ31' ~ ci fRl:f lia ~ &it 50 ~ ae ~ t1 A 9' I ~ (') I 'F£'eT ~ J;8H oro fu"3T m I

l.@' ~ m:r 3' llOH l.JOWO ~ 'f1Tit l)1 (')d I F\l8l 5e." ~ ~ wwOlit fftl ~ CJTij' ;:r ~ m a- ;:ro-'f1Ttl'T'a"O * 0JH'a"I\J

..... - -::::Ii = ...

Qd' ~ un I ~ ~ ~ fEu ~ m fer ~ "ffort "§ fEq+

B";::rrc; 3' ~ ~ '&it ~ ~ ~I

fuR ~ * mf fRo rrfu"R'R Cia' -& ~ ~ fFfuf tft i>

= = =

1ftJr rug (')T}jt ~ ~ ;:r }fUT('i' ~ cffirT ~ I f;:rn RB W

* ~ I F\l qJ~ , ~, q_Ta'-l-f3O lJf3 ~d tjl d wfu kfHW '3 ~ fi.@o-3 ~ ij;::r 'l(d"3 ~ ih;r m oro Rtttt 0T0Hf3 B" fi:mi"3+ * mmc

- =- -=... t::i

ctt3T ~ I

Ht 1fOO F~ F.I iii! I H ~ fer ft:R 'Y"fl"3'Q '& fql){To ~ l.l¥ 3 oil it I d (') ~ ~ -e- }{O"i" fue' CJTij' k ~ ? ~ oft -a ? ~ ~ ~ l.['lf3' ~ tr ? W prH ~ 1W ~d tjl~l ~ 'Ff11tt ~ ~ D ? »fTfu ~ Hittt fu"R ~ t1 qjt'll feF.l (')jI' ~I

frn m *' omIT3' ~ ihlPJ.t+ ~ ~ -;, ~ ~ uT fa" @<J ~ ~ ~ ~ ~ Ht t't ~ 3' ))fTlJ 1?T9 lf18 ~ ~ fraot ~ ~ 1?T9 140114 <! B"it ij:ao ;;r 1iI'3O CiOO I

Fft" H"O Jf: ~ fJ:fu.r ;:it

~ mftcra ifcr ;rgr 'ff RTCiCfT I.[fWJ ipr2t ~ tw

H?itf3T "i%a+ ~ ~ q_@" ;;r R crrt tf11ft ~ 5 faur 5-, ~ "3' mr m ~ w ~ ~ UCi I fEu }fi')}f3" 1ri' 3Cl lIM am ft fa" a-it l..fTlful ~ ~, ~ ~ ~ ~ q:@ ~ fl:fw Ht ~ ~ WlR- l)fTU ~ ll17iT ~ rraT uE uo I -

fu;r ~ -el ~ 5- fer (ful:r }f(i}f3 * ~ nf3" fu'R om * fan Cid7i m fa fmf ibf;;r W (!Ig ck- =5-, l)f3 ~ 3' ,~,

OTH-1fTl8T t't cit ;::rara9" 5-) ~ ~ fRiu Ht * Jkr ora OTH

... - :: -=

~ lJ'R'31'l fi:ru a- 'IJU3" "#J UJ"TZ * 1.fijT cft3r ~ I

- - :::: 1:1

fuR ~ ~ -,:IT * R ~ ~ ij;:r gaT grit fHu"o3' cit"3T

5-, ~ HWUfT-~ TI I -

*' l}fT'A' Cffi!T "JT fer ~ fmr fraT3"+ ~ 1.fa"eTa' ft:r3' ~ 3' ~ fuR Y'R'3"Ci ~ l..r.fO ~ m ~ ~ a- ~ ~ ~ ddi"ld~.,p- I

~ ~ mIT ~ l1<rt"' I

fEu "Gf3O W"13" ~ ffi, fuR lllhit fEu Y'R'3"Ci Rnf ci ~ -,:IT * lfu tT ~ gral ~ al3T 5- I ~ * fuR" ~ ~ ~ 3 ~ fu'j ~, eTa' rn3 ~ <J7) I f'e'qt ~ ij-ffi fi::ilit ~

"Ff(fg -j I *' ))fTff Cfa'"eT or fer fuR" 'Y'Ff3"d" ~ l.fTO"a" kFr 3' (liJ wg 1.fl8 "Of(7)"d)! fHH ~ tftf ij"tf ~ fFtr futit 0Tit -j I

~ ~ *' foTwit t:ft * fuR 1.fR3a ~ ~ '3- ~ #"e"r

~ -

~,~ tT ~ ttl" ~ Hit ~ ~(Ii"1

1k a-an J{t H'O H"'RCa' 3'"a'" IlfuI ;:it I.[11?l ijH2't ~ tJ(If, ~o

~~ fl:fwHt fm8~ ~Wff ~OT 5e emf *' yat u;;J '3i" ntif ll1Ww, 1.RI' }{ kR ~ ~ "RfuH3 (Ii" fa fi:!lf+ ~ ~ '1ft ~ * wfug -,:IT uo, »r3 f'eqi" -& ~ ei forR ~ OTO -;, ~ Cfa1"5" ~ 5- I

-= :!::::!i -

H' ))fTFf Q"d'"eT (Ii" fa fEu ~ fuR RF.r W lfdT ~ lJT<!"

- .... .l;<

R: 3irr fJ:fu.r ;:it

'fi'fE Hmm (a7cfli3dsoJe'?:ft

fa1w7i't ~ fl:fw m ~ ~ Effff ~ furnTa oren ~ tr:it ~ 3- ij;:r 3' IDf ~h'" 5- I }",fN-~ J11i" ~ m ¢ ~ 5 ~ iTO, ~ ~ wa ~ filiit~~ ~ ~ oJ vn, ft:n:r m 1iltit ~ ~ ~ HZ ;i;::r ~ -j I

~ ;:it ~ q] d a 1 (t~ ~ ~ ~ -a- f'..11!+-Fa ..... IJ.,.,.." H=a 9 0""5 m FfTl8 ~ fu:3"1" 5- fa" fH1it ~ ~ ~, Jt)" qJg ~ ~ -;:IT ~ ~~, fmr ~;;r ~ ~ l=[t- ~ ~ Wf.:ni ~, fur m

Jjj wn ~ OId3'ij fRur tit ~. ~. m.

Jfffq tpRt ~ t'<Ir, ~;:it

*' fo1~ ~ fHi.tr ;:it fR1:8 l['H'"3'Ci ~ ora ~ Cfd"3T ~ ~ ~ ~ m "3" 1iOl1a't ~ wal -j I -=

~ }f fRl:f 'QOI-f ~ ~ ?i'IJi', l.fO W1dt mfS" ~ l)f1WO ~ fe";r Cff;rc f?ij' fs';::ra' mIT Ql:RT fa' fEu ~ 1ft ~ cfp;r ~ ~ fmf iraT3T ~ ~ 3" HFad'd t 4;QIQ(t ~ ~ 1.fl8 ~, l)f3 ~ ~ ~ R }f?)}f3l'~ fr fu"IJ-r 5-, ~ ~ crcJO ~ ~ ~ 30f ~ ~ I fmr ~ ~ Fr.:ft l.fa""eTd" m ~ o1<f tT sra=t ~ 'AT, ft:n:r ~ fop,p7iT ;:IT * 1JdT ~ 5' I

,.

Ff11trro F{t ~ ~ ~ F{t ~

~ '1ft'fik ~ tft * (~ tfHT ~ ~ ~ ~ "&) ~ ~ a[a J1'T"fu"ij ~ lhr fu3l m, "UO ~ ~ ~ * ~ ~ ~ 5<!"r fmr ClQ "& cret -;:ray }f()l{3" -e- ~ qyfuH ~ ft3 D7), fmJ ~ ~ tmJTiJ tit 3'it ~ l.{3T3 5 o.ft ~ I

AA fu<J ~ cf lffit frEt ~ fa- l..f1i:fu f~ e ~ I (') 9"tt wft:ra

= ... ..

for: ~ fi:fuI tft * RW sts 0T}f ~ fu<J U'R'3Cl few -& trJ3" <;fu1 <fuq -~ i 1W ~ ~ I ~ lJFI""3Ci fwre -Rtf ~ tft -* 9'"'Ol

fH"Jna" ctta=t 1.[3T3" ~ ~ I ~ ~ ~ ~ '3 Hi'lH3't ~ ~ ~ ~ 5<!"r fmr ~ D7), ~ ~ ~ fopwol t:ft * a:tt F<;te~31 ~ fu3 D7) I

~ »fTFI ~ fu" m ~ -e-r uro U(ij lJOBTC k 3", ~-~ eT H?)l{3' fi:ru tfu '€ l8H fr ~ I l>G ~ fE1:r ~ T:if37)

tl *' ~;:it ~ ~ #eT uti

it: wfJir fJ:fw t=it

a7Cjfpa~ qiHcr.~ ClWiH, ~

}( ~ ~ fi:fu,( tit eT fi;5lit YJBCif JftJr qq ~ ~ fa3' fa3' ~ "& ~ ~ fFtr ~ ~ i!I£I" ri wit FfHT ofgr <it ~ un I fu<Ji -e- fu8 ~ fetJ ~ oro+ }fTC four ~ fu" fFn:r iH ~ ~ tT RUT ~ fr? 3- ~-~ eT }f(')lf3"

H' fFi:ii tl fHun3 eT ~ CRO ~ ut, :3" Ua ~ ~ ~ tft::Ri ~ ~ ~ ut fu" fu<y ~ ~ ~ 5"0 ~I

~=1 trWit 9tLl8

9. ~ ~ fifuf ift ~ f(tA"a' R'"fua" fifuf ift ~ ~ U@' WB" l)fC) m B t:i"'(! a<I"Ci ffif fi:ra" l.J"f<:rm ~ WB" ~ ~ if' ~ , il ¥ ~ ~ ~ lJTl-ffi Cld' ~ un I (ft&rr) -~il

liEf ~ qfRu fc:ee·C\

J[t wn ft{JfNK 3w fifur tft. JU" ~ ;U

dTcJ ~ ~ dJdtt ·~1 "3 q_ro-1TaT3" ~ ~ ~ ~ \it fuur

... .t::;; ... -

fupw tr I

dTO wf;:ra ~ "3 1TaT3" -e- d ~ (')tJ • d ije CiI""d"Ci ill ~ FlO I

.... = -

~ ~ fRUf ;:it fi;w3 fuR HtJr i[Jff" Oll-ft Y'R'"3'Q ~ '81"it ~ "fraT3" -tit ~ "& illi -a- ~ 30 '3" ~ l.fTWrr f6p>fT ~ I qr-g-ihf -e tfu7;- ~ ~ ~ ~ F't~'Q~ m ~ ~ ~-iTaT ~ ~I W fraT3i"§ fuR 3' ~ ~ W9 Qo.Qe' ~ -j I

JI': ~ ~ fRus tft

fitff Hf7mza ft!ltt Ffic, ~ ft:!?;ft

*' ~ ~ fI:ful tft, "O"iiI' RID ~ tft cfu:3" ~ FW- qJg u;ft -j, - W ~ fuJ ~ d "F.ffiTU.fT-~ a I ~ * lJ;it ~ QO a- qJd ti' <!9 lJf"3 Fs F3.Jifi -e- 1{lR" ~ ~ ~ WJ fmr cit3T ~ f& ~ fu""3'"T ;:it ~ ~ fR1fT ~ ~ ~ Jft q_rg ifpl wfua -,:it tIn 1 fFc:i+ ~ ~ ci tom fro ~ ~ ~

• -fRlitn~~-j1

~ ?i -

H' ~ m tl fuR ~ ~ ~ ~ 'Rf<na ijT, 3- ljfTR

Cfd"e"T ;:rt fa- 1F.:r ~ fuR f<ri.t "3 ~ 3gT ~ ~, ~ fRi:fT ~ ~ -odlW ~ ~ ~ aa7i ~ JfUTit Wdft I

~ 'd'dlfi!: H'a'W a II

ftrB' ~ Hfn 5'M ~ it ~ ~II

Hn cit ~ fa1ifR m ~ ~ ~ 11911 H'a'r ~ ~ ~ fvfQ' MT II

~ ftfn fttn em- ~ it'd'" iJTG mrr fc& fH# 11911~1I

- .... - ..... -- . - -

arfa' faa'U" uta" Hfww Hd'" Rf3Qrg l{a"" II

Fe&" Y'it Hn ~ lt ~ F 1I~1I

~ !m1'a" ~ afa" ~ Bt fa"B' Rf.iqJa' ~ II 3CT tf1'r n ~ ~ WJ fnfg ~ II:;:!II

fim ~ ~ ~ i)- ~ ~ mil

- - - .

~ f3'ff ~ Ilfftir ~ ilfa'iuc!" ~ II IItll

cmr

-=

• f, "" .f:-......... .... ,~~t;.._

q_@ '!J8'e' AA ~3 t!'l" U, It"IH 12" ~ 'iTc'i' 1J14d I"'~ l..[CPB

ClQ7) ~'I fuR ~ 3'lOTI:' ~ ~ 1W' citaT arit ~ :

;:t" aT BlI't!' \IT Rlff'aJt;m 3)f ~ ~ II

..

3)f~!~~a-m~11

fuq ~ ;::ra;r fucro ~ :

dfciIT d"'R3" ~ fRw3' aTcM 3H' ~ II ~ ~ 'f"3" QJi fd3'ttf!lultt3 II

~ : '-q}' "F.I1re ~ l1fiJtf ~, "3 't t!'l" ~ (~) ~ I ftm" ~ ~ ~-9lit ~ ?; ~ aa ci, fupwo t!'l" ~ Cld7) t!'l" ~ }i1je- W, ~ -,; 0T}f 'W' ~ I

~ ~ \{CPO t!'l" ~ ~, fuCf ~ ~ ~, rn ~ ~ fao+ W ~ ~N fr<!"m\{3Ta" ~ I ~~~, H fcrH ~ W ~ ~ lJffurw3 ~ HO ~ t(3T3' W" I

futr q@" "F.ICfe" 'oft' ~ ~ ~ ~) f;:m -e- l;f01:i

'f , ,- , _ _Q._, ~ - _ ~~~ _~ ~~ n

(,)dIP.l<!:' ~ HH!:I''d~' C;;;I IJ(') I if "1101'11 '('n::l 41 1"1140 "0

~ ~) ~-~ ~ l@J ~ ~ aa ~ ~ ~?i ~ farwo mw~, ~ 'w~' ~I

~ ~ ua \{CPO B' ~-~, eA3d·allWfufern ~ fmr2" ?)T'P.I" tit ~ 'iTc'i' I am <it ~, ~ w CPOJ:fW nrw mIT f;:m ~ ~ ~ - ~ ~ ~ QA3·e (iT WI

m chf fuor tT# -el fR1i:fn.r" ~ ill ~ oJ U7) I fE"5" ft:rJr "&it ?t fs oR I;; 'O"UT, f;:m ?i fc;rit 3" rna fuoT, F& l.IOfT(J -el~>if3~~furwo~~~ I ~~ ~ ~ ~ ?i 'iRa 'e, ).fT"H'"C'(f ~ HW ~ lifT"e cft3"r ;:rttn ~, f;:rqt - tT ~ fu& ~, ~ ~ ~ tit :GaCi ~ I Frwa-& ~ ~ ~ ~ feu wa f"i!Cii#iJ 'dd dlO uo >H3 ~ ~ "eT t'"3' 'w R f3dld' -jt-ij I F.fT'H'"3T ~ ~ ill 'dlO' lIe" "3' dlOHf3 ~ ~ 'd'lQ' 'R"I3't' • -ir gr<ig ~ ~ I ~ ~ aJO BTO l.[QTCf ~ .. ~ alE "iJ7)

- -= ~

(9.) man ~ : ,:r ~ "()"I"g fwR' H9Ylif ~ iR W ~ ~ ~~-lfT R?, l.fd" "Jd" fEq ~ ." n.& ~ "3' ~ ~ I ft:R' ~ >wU<!" ~ feq WH ct§ ." -~

~ ft:rJr Cfd" Jfd""eT 'fr, l.fd" uo fpq ~ mft I =

( ~) W6JJ aTa": ~ fcrA" n 7iT<it' . ~ -.

_= Q ~ W 3"

~ fHftp,.r- ~ ~ ~ "J1Ci"e"T -ij, 1..fd" ~ ~ "O""iJT tR"T J1a"e"T I ~ l.POH ~ ." W ~ ~ w -ij lI"d"

= ,

l.JTdH "O""iJT I

(:J)~~: ~~ ~1ff3~N, ~»fTH" lfTH ~ ~ ~ ~ (~ ~) Cfd" HCfe1" ~, l.fd" "Ja" fEci t ?i""U11 ~ ~ rea- ];:(TH i3 ~ ~ Wlit ~ "& ~ ~ If<!"T ~ ~, lI"d" uo-fFa" ?i mff I lJTH ?i ~ ~

<it ?i""iJl ~ HCfe1" --

ie"n a- fncR" vit aTB Mig (It ~II ('9.~~4)

(8) ~ fl@' : ,:r fu"Fr -a-r -et ~ "3i -eir?i ~ -ij, l.Id" 9V Fe ~ fI '0' -~ fu7;+ ?i\ft' I ~ em # = ~ ?t iJeo"

-ij fa" ~ "3' ~ lJ1lJ3" adO ~ >Jf1l..fit -a1:it lf8" ~

~m<it~~frHTtn"-ij1 - -

~ ~ "3' ~ -ij 'w HfadJf, ,:r ~

~ (~-Jm3l) ~ "§i W ~;ffit lI"d"W3W 3' ~ ~ t 1:fJH fcJrtwo -et ~ m:rg a- ~ ~ ~ ~ ~ -a-rg itt 0T}f "eT l.IC(I"H Cfd" l1cl1 ~ W H fa dl d -jt ~ ~ ~ tT?)1R cri HCRT ~, lful..r UT3WJ tT ~ ~

faTwn ~ cufu" ~ ~ JH'ita" ~ II ~ fQow 3" ~ ~ nrt'iCf Hf1i u-aaT'B' II-=tll

(~ [!lMt'ft}{: 1./, Ff ~r!~)

H~aw?i~~3i"~q@~tRuo, 'UO HCdt-t'3"1" 'w -mo' fcrA" ~ * ~ ~

- -= ;:::

~ ~ ~ )f UT'F.I"e" 8it II ~ ~ ~ W"8"e" em II

(lhC;i...,'-...,a,.;r,/fo"""')(T, iF: .tt<J- 1fTff ;:it)

dlO ~ mri=t foTlwo faoT wfuaT ~-atit H01..f BT fuw ~~, ~ ~ 3' ~ ~1f1J3l ~ d"R3 ~ ~ oft:fBT ~, 'R fuR' ~ ~ UfICT !JTlJ.IT2T 5' I ~ ~ "il

~ ~ ~ ~ ;:rrre II ~ ~ UfTM' n W1IT mil firQ cua ~ ~ ~ II f&Q ilJO ~ Mit ~ 1:I'fi!' II hIn iUQ ~ sit MfJi1:'C II nrnci iUQ I1rQ w urc 119tll

(~If' '1, fi:rrr &Rfc, Ff: t 8 ~ )

~ HW ~ ~II n ~ zorm. n p itaTll Hfaina' ~ gm~~~n'iIl~~.~ 11'11

(HTF" / .. {: !!i, Ff_. '1~8)

~ cj;ft IJT[ ~ HQ W 3""6 &:f3" II

i')I"i')CiI' ~ hrQ Hn Cf'" ~ 1) ~ ~." ~ ijfq" 11"'1.11"111 (~ cit ?TO, Frifq )·r: ~, if: 'P!!J.J)

~ WQT H6" ~ ;::rM" ~ ~ 1) ijfe" II

~ i"{T '8QT ~ ~ ilJO fiI?i ~ ." ijW 11411"1=l1l (?TO >r(TW Ir: "I, Ff: BU)

f;::r?' ~ <it ~ &H, fcn?r wH' ~ faz+ m:fI' ~, fuR ~ ~ tT lfl-8T cit JfB ON fuo+ (')jf tt RCrtT lora ~ ~ tIT tr ~ ~ - -=

~ ~ l{f3 rR tJnTl!l1l

tltQ iUO ~ ." ~ mil 11.911

(iitJr)-{ u, Ff_. tEB)

~ i:rU'"ff ~ ~ ([10 fvQ ~ ." &flr II

rna l{JI'fe' l{! ~ ([fa" fig ~ ." iHY II

(~ J.r.nf fJfN ii, If: '180"1)

i!@ ~ -,:IT ~ ~-l.@ dlO fuot ftwHro r;-jf ~ mRT- ~ Wwo ~ ~ ~ ~-~ tT lfU3l7)\jf "UmRTl fuR" Hit mf-tJR- Wiljl:f ~ ~ ffi")lf* ~

~ci~~ -"

~ ~ ~ ." iirn i')T ~ ;ri- Hfn ~ II

nrOCf CWf ~ Hnl:f1:it ~ ffi'iij'" ifIl:Tfe" II "III =l 011 (iiafo cit ?TiT, ~ H: !!i, If: El/o)

fEci ~"H""af ~ ~ ~ tft ~ ~~; miUQ~~n~IJ

tHfnor '{Cf"a' fAa" NAM'S fifHo i'iUl ~ II "IlIiriJ~1I (t!<?ala,df H": u, Ff_. l/!!J~)

R~ feot;:lR~~ (l)r~d3 m:ff~~, ur-gWfu mIT ~, HO njf fCcR"r, HO -el ~ njf fr l1Cfift, ~

faQ ~ ~ ~." rnll fqg~~~nmll

flrQ ~ n O'lf lfWw n tm II FwQ Hf':3t[ra" 3t )r.:J1' ~ ll'1Y II

fag RfaqJo it )fiJI' mara iU'Q'fa" II nrOci fag ilJO !f'H'" ffi'iij'" ~ II' 011

(~H": "I, frw &Rfc, Ff: taE)

~ ~ j" fi:rq ~ ~ fa" c;g'f\J~~ ~ lf18l m ~ l?i3 JfB CffiJ ~ }{p; ~ ~ I irwo ~ ~ fat.tt HOt ~ ~ ui,=w ~ ~ ftwwo-1fU3T m (!@"Q""'d7)T ~

~ ~ -

"iII ild~'ot "J:

!..it a- ~ ~ fa'p)frg 0 ~ 11

~ ~ ~ We' fari' ire 11'1I~1I

(~){: '1, If" tit)

far.ft ~ ~ 3" ~ "8d"R ~ cit3l, UO ~ ~ HO ?; W311.pl.f3 7)T ~ I ~ rea- fun ~ ~ llfaTB ~ ~, ~ ~ ota f.ro W -a

iIJO ~ ~ nul ij"a' ~ II

~ d ~ Bfn mar.tJn

~ CRfu ftpH '3'6 illu ~ II qfu e:to Cl'H" 3fJ R"aT ~ 1\I~:;j11

(~ &pI, fft{ ~)

~gdl"'€l(');:it*~~~,~m*.foF.R" F~fRA<:;:it"#> lJf"3 ~;:it * '~'?i'H ~ rea mo"2 <U~ ~Ht,k"§'~~~~fa"i@'BT~~ ~ cit ~ TI 'l8 oro -el ~ W, falt Hol:f -eT ~

om 'J ~I -= ~

C!@ -e »f09" l.{CPH-~ un, fE"R -geT H9 ~ ~ ~ ~~, ~ 'fuH ~ ~ 'R9 Hfu ~~' ~ ~ >H0WO wij ~ ~ ~ 3' tit -woe flm fuur ~ ~ Hd'"a" 1." O! Q I iii ;::it? -~ >ika" @H ~ tit m t:raT aut ~ I "8"r.tt

, ; -

'"

tT~u:

it JtIafa" it 1I'iffir ~ II

wk UJfc ~ af.:pw mta" II uafo H'fJ ~ ~ II

RalI' ~ ~ \{fau'lor II

am I3fn ua1f'J ~ ~ II #sft lJf'fap)fT 3w fiH' II ~ U'C!l ~ K'fu II

~ gz i!U ~ RWfJ II .... .lI~11

(~ !JI:IWi't If: 1.1, 11: ~r::~-e8)

~~~~ft:

yw )(it 1iW a\11l, ~ .rtt tifItT fu? II fa'k .rtt 1iW 3"k, UTib" IR ~ II

1Hi1l1: ft:R' ~ ~ ~, ~ ~~, f3W ~ ~, l.)l:ro R-e tita"r "3 ~ ~ ~ ~, rem ~ traT3 ~ it'F.I'?a' ~ i ?e BT a-eo -ij- :

lid" ~ ~ Htr ~ lid" II

(~ <k', '1ffr1: ~:}-H: "'I~)

~~~~

~ afi R'W ~ 3" ~ ~ )JfIi ~ ~ ~ II

% tv.. I!, 11f'": .,o~)

~ : J:RT ;nITo l)fH)-I'"IO ~ -ann fuffif ~ ;3"aft df ~,

,,- '"

~ ))f3 Hl-f'S"G ~ 11 I lIl1JT

~ 5" ~ ~ ~ I1f1J JfIdT II

IHi1lT : ~ ~ <iHer ~ ll9 ~ ~ I feci fur ;:ray ~ B

~ Il(w ~ H1rR I:"" ..r.ara'i ~ ~.

H'3" 4 ir" 'R"H'" ~ ifw II (!T. ~, 11f'": '1li)

~ : ~ t!'l tit ~ ~ H:oralr '5" I "f;::rqa' ~ 'ifJ

~_ ......... ':3Ir.

~, J1sJ l.fTR' l)fpjT ~ I

w~~tft~"iJ'O:

~ va ~ .tcf ala" MEl3M'S3 II iJd" fg H" ml ~ cfci ~II

.... n::". . ....

~ : 5' ire, H "? ~ -e- t:OF.l'O ~ U 3T t=r 9S"

• " ~ :... &.-.-.. A:::.. -i- 1 r.:IT7 ~ ~ I

~ ~ 10\.1' 'iT, 1t:\J og:11 '? .. ~'-

oft3"r -er '&'S7l ~

nr5' \{iiTB ~ etaf ~ ~ II H't ~ N Wi'i'3' ~ M'H ~ II

.

WOlf : H' tH"ldt -Gtdr wfunfr m ~ ~ l.{3\i H9 * ntif ~ I fuH ~ !_{01:f 1!OR }ftr 11nH-d'fu3 1)1 Fa (). J:t~ 1..fOH= ~ ~ oj!' ~ I -

k~~~

I)fTUG!'t ur# ~ fa'[tr3llfB'Gr3T II

~ J[i!3' ~ ~ ~ n ij' 31'1l11'rl13 ~ ~ ~ yav ~ II

»a«: ~,FiJ q)5! -e- tilt ouT, 'l.fa' Jm'3l-9tf {j"a+ ~ <ft ~ ~ ~ ~I ~ ~ Ua mfr, 1.[0 ~ fre aocl ~ 3;;r onro ~ "FMt ~ f.nJ ~ aa fa"irr ~ I

~ ~ *q a-o ouT, l.(Q 'R'd1J ~ ~ gffi l{CPd' ~ ~ -j I ~ ~ ~ mft, ue wa- fn::rra' ~ ~ ~ -e-ait ~ ~ ~I fuy ~ yor37) ~ ~ ~I

'"

qra~11:

RiJJI' 3i:' ~ n1j ~ iIfJ 3m ~ RiI"R' ~ nor n- ~ II RUR U'i!' faH'p; on R U'i!' am ~.

JJalf ~ am ~ '9H'3' Hm II (r:rtfT11dt H<JW '1, if: "i ~ )

~ : it 1{f ! WCfI"a' (~) ~ m fuJ m ~ <ft iiq 00, 1.fa' F(I)d'g'd (F(I)dq)e) 2lI ~ 3"a"r mft~, ~, ~W~mifl

... '"

~ ~ CifCI?) 11

Rfim Jftaw' ya"R' Rftnrlm ~ II

~ ~ ~ 1MB ~ i;"r;J qnm II

(~ W, 11ffrl: ~"t, J.i

IIfi1lf : ~ ~ ~ ~ ~ >H3' ~ fi:ra' 'JO, RS7)+ ~~~~cimw~~kB~ toUT ~ I ~ 1.[9 tl ~ ~ Cilf<Ii ~ :

...= -

qwufa' R"a3' ~ ~ W ~ ~ ~ II

a"R iffi< \fa' tfI:r J:iI'1'n3' titaT Rf3H nfJ 3lIJ ~ ~ II

1HCIl1 : l.IO}fT3}fT ~ l1il1.! '3' ~ B, ~ ~ ~ QTl:fT ~ H9 lfTit ~ lJf3' ~ ~ ~ (')i"l' Fal)f+ ~ 'l[d1C ~ "5' I H9 mit, trnl, F"€t!~, () ~ ~ fwl.r7i ~ UO

~ ~ ~ waT fi:p:rtt R1i:ro B, ~ fuR ~ ri.Pw ~ '?i'iffl

~ i'i m cmrr i'i ~ II

Itf1if JKTflr ~ Rfi!' II (;::ry;:it ~, H: ~)

fr ~ l@" ~ B, "R ~ ~ ~ furo -cr ~ Ff9 ~ ~?r I fuu 'R9 or ~ t1cIT3-~ ~ 3' W un I ~q]~d~=I=Ci ~

R ~ ~ afa' 'H'ftf II

yao yfa' afu§ ~ hPmlr II 'Hfncf faJM10 !a" 3" 'ri" II

~ ~ U'CJ"Ir3' m IItll"! til (~ !JlfH7i't if: 1./, 11: :nr)

ST?l k ~ ;:it ~ Ql:(7) ~

iJa' ~ ~ tHW ~ 1ftnr gtJ"'R3'" II aa iJtfT ~ tH'R'3' ~ ~ ~ UFI'3" II

'Hf11l' : \RI. wH go -cr, IJO wH QO ~ ~ un llf3 \TO l.JTR" ~ ~ tit ~~, 110 W ~ ~ null

~-~ ~ fau ~ "JO fcf ~"ROlf wiT 1fCO, 'R9 '€T ~ l;f3' Rurra aQi"l ~ -cr I ~ B1:f ~ ~ 1.f1I3 ~"JO, ~ H9 -et ~ ~ ~ ~ ~ ~-crl

w;;rr JI"f.:JJ R"Y ~ ~ ~ ~ II

~ H'a1fJ ~ ~ ~ ~ ~ II

(HYH't ~, H.' ~)

""

~ ~ 'CillO' iJ

R ~ IHil go ~ 11 (!' =?, '1fT: "I4~)

1Hi/ff : ,:r gHI' %" li1"'e' ~ ~, 3l ){ <it ;t ij 1 6 liJl"e" ~utl

~ ~ ~ ~ ItfTtIi (f' t, 'I}{T': "It..?)

~: ~~ftw, c1it%~ w~~, ~*

~~~iJi"1 -

if ~ H9 '3' ~, l.{CPH -t""3T ~ l)flfu O'TO ~ I or ~dfl Qd

;:IT ~ ~ -cr - ..

rt{mr ~ ~ iiIlw fir.r i d 1)T nTH II

mr 39 ~ ~ fnJ $' R'alI' ~ 1199~1I

"' -.+ '"

~?i"?iC:f ~ HI ~ ~ n :

~ aQ ~ iD9 ~ 3" ~II

~ ~ q]'9 lfciIf:fJw -rlS 3' Fe!!! IH1' 3". 3"C!" ~ I ~1I9. 0 II

. -

rwy H: "I, If: r!r!~)

'5JTel ~ ~ ;:ft fm& iIO'

f.IaTq- ~ ~ ~ II

~ tr'f3' ~ .rem ~ HiInitn II

IIk/lf : UijHSHT ~ W fu3-re', € t=rJI(Iji ~ CIlO >if3

W3" ~~, lJTlitW ~ ~ ~I -=

fr feul ~ ~ 1'jf'CiTg l.@:f lit m:r ffir ~ fu:rral ;:tR+ ~ unr \fij(), ~ ~ m "&d7i >H3" 1JOH-~ * W

ClOO ~ ).fiJil.mJi" * ~ We ~ -cr 1 ..

.... t::i-

gdJ'?T7) ~ ;:IT ~ Cl1IO ~

~ ~ tit ~ fdlM'Fhd ~ !JI'a3' II

'H'!l r!3 qtjI)}f ~ ~ fF[tti>tllJl'U}f' II u-dt ~ R"9' i'i'k f~'()i Si Feill ,

~ ~ tJalf ~ ~ ~ ~ ~II

(oi1"3'r, ~: 8, if: ..?)

~ : fr ~ 1 ;::re- <it UOl-f ~ m ~ l'HUOH e1 ftrdt ~ ~, ~ ~ ~ ~, gu lJTO ~ J11"9" yaW -e €[tro,

....._ .... i'I - -''' ';!L

~ aoW t ?)TIj ~1{3 J.:RJH Q tn:rtr3 qa(I) ~ l.£OTC ~ \T I

~mfuM~:

~ ~ ~ f¥u ~ m;;rtMT »KT ~II

!Pf atr w W YH fm.r fcm3" ~ AT ~ W>II

I'JffN : tJO cbf ~ mf ~ -It.anro ~ ~ t ~ fi:!'(I)wG

~ ..... .... .. ::t" '::L

-e ~ 'CfOtT >rr3 l@}f - ~ Q 1JtT aQ"t!T \T I

~ ~ ~ fRu iJtrr ~ for ~ tldli3di 3' W, ~,~, ~'O,~, lj?il, Rwo ~ ~-~ -e ~ tIT lWW ofr U?i" I llf3 ~ -CP1-) ~ HH' ~ l)fT1..f lJQH ~ gro (J07) t -ROlf lJTlft ~ ?)1""l1 a-a-n ~ ~ ~ ~ 1?it OTO "(')l7iCi t' 0lJ 'j a- fu:ro ~ l.@Ol7 5fF;w -5 I ~

-= :-

fa"

))(Tflr ~ CiW tJ1fu t1'6T HfJ l[ditil faGtQ II rh:'ol'fa I)fI'CfI'O m HaT ~ ~ II

- (~ ~ 3'Iit ff, If: .:r~rl./)

l.{31f UTOi{UH ~, ~ ~ ~ ~ t=ft ~T ~ ~"-~ ~ ~ HH' 5Ww, tw Frwat #t?T ~ ~ lHf3 ~ ~ 3OH-~ m I ~ ~ m, l)il1.f t:ft trra" "ft1 3' u;:rra+ acH uftrs+ ~ Ur.fI7i" -"ifrit fu"R 1.[a"IO fl.R;Wt ~

m ~ ~ ilJf~"'(jGtf.3 ~ cnit II ~ ACif ~ ~ t'i'B" ~ II ~ ~ ~ M friW ~ jIil}fjI)T II ~ 6'if I'd1:it lfJK ~ J.f1i')Jf: r r

3'Msl ~ R"Cte" 3"3" fa3'Gr ~ ~ II ~411

(~ ~ ~, 'HfU: :;>t)

1HUl1 : (m) fu:r ~ (l@H ~) t=I't 1JOH tft R3T ~ 'j ouT ~ 1 (~) ~ ri mr ~ 11 (~ ~) ;:re dMBdl Warr 111

(~) -a+ ~ mr (Rei ~) ~ ~ ifcpw "gel );f3 o"n1&:' (")' orR' 5:;1 a) ~ -~ -e (')TF.l" ~ (~) ~ fuw ~ (Ei -e-R) ¥9 ~ (U;:rra-) -eT (w irR"'e) ~ ~ ~ (~ (I)1'lfi"iT) '(")'1"C')'Cl 7)T){ ~ fua" or,:J -fuEl ~ (~) ~ Worr I ;l (~~) i{illf:3' ill ftw;rro (~) .g cl ~ »G (wnA":) ~ HQlf,,-rw War" I (1u (sf.iu"al ~) ~ ~ dMBd~. ffi( -e ("R"Cit) ~, (33) ~ m:r ~ ~ ~ (~) & >H3" (crgw) ~ ?i (~) ?i'H ~I

~ifi:13'l[3T~~fafcnftWHald30! *~ ~ ~ ~ O!PJBd~ ~ ~ l..(1"O-~rij mrm l{YW >HOT 95' l.{m) m Hn, ft:1c:ji ~ ~ ii ~ ~ R3' ~ I

futr F<ii! Rei d l.fa'"aOI" CiW ~ ~ m{ 00 foRt ii or,:rr R3'(')10! ~~ift, ,:r~~~ ~~~~fuH ?; ~ - far.ft ii sf.il:B ~ ~ ~ cit3"r ~, fuH ?; We- Ut:r ~ llOR" ~ ~ ~ ~ Ui') I -

fuR j' rncit fR1fT ~ 'd'H >H'3 ~ ~ ~ 'd'H ~

~ fi:rcfo ~~, ~ 1W'~:

" $fn a"if J'1Id~M'6 ufeHttfa YO: II

~ ~ ~ ~ trcIH ~ fp'r: II i tfu ~ wm- ~ a¢t ~ !firut:

:3t d"'H CldHt'lfa 3lr&r fm:rt;rrjI; Wd'3'": II~'II ~ d"if1iI'" ~ R%r Cilof aw !!If~)jttfa

3W diAGlji3t2 ~ ~ ira' tJlf: f'.wT: usru (~~~,~~t)

17fi/lf: (H r{hin) ~ (~li17iCl) ~ ~ (RF3dJ£I) lfoe ~ (H I d ~ PJI () ;=t fi:ful ~ (ti Fe H CI1 Fa yo:) l'Jilfl' fia, afu N ~ fa" ~ (~) ~ ~ llf3' (~) HtiJlIT ~ BT (f(,)AGtF3) "(')Tf.f ~ (~ ~:) l@}f-~ TI- ~ ~ ~ 0I"a7i'-at I (~ m ~ ~) ~ f?H ((!@) ~ (fuHt ~) ~ }fT(fijf (~) ~ (~ arft J¢r3l ~:) ~

... Q.......'" ~ ~.r ... ~

'OI"d"d'P" ~ l1 Cllf BT e' e F.hl 0-11] I d 'ti' d ~ t'l 3 111 ur), ::I (d": 'd'H

adHGiF3) ~ ar;::r ~ I (~~ FfT03T:) ~ ~ tft ~ ~ (~ 'd'l"t'I'W) ~ 1JO}ft 'd"'tr' W'd'fT (ftrIi:Jfu ll;:J cffi') fuu "ffi:J ~ fa" ~ ~ OIMBdl ~ ~ 'd'H BT ~ C3-W)"3-;:r 1.f311-I' ~ (gF<ii!~RGtFa) W'd'fT I (3W) ~ ~ (a I tiGt i 3ual 'd'H ~ lIf3 HH' 3' (ri ~, (fur H1:f: folp:)

.. :: .

~ l>f3 ~ ffiit l.fd' or;:r ~ ~ ~ ~ (l1fa1;:I) I ~ lffi"a+ 3' sm ~ fi:i"q ~ ~ fur t[@ (l)TOCf ~ fua" ~ -~ (J'T"H -;=taft ~ 9l! WOH tl1')-fT wi ci H1=rriJ l.I"d'

~, ~ ii lJO)-f BT (J'T"H ~ ~ I -

Iild a i ~l ~ lWEW Ife"e'T ~ ~ ;it ~ ~ 3' tit firo W ~ ~ ~ R-e ~ fa'1:ftl)fT-~ ~ ~ (I)T?)Cf ~ ;:IT BT HH CiOO BT fuQa ~, ,:t ~ R'l"fulJ 3' u;:rra+ llal1 ~ ~ un; f;:R' dJd81<!1 ~ ~ ~

~ ~ i")i;" ~ Qfn cug R'ftJ Ji){TfiW II ~~~ffiw;~~11

~ ~ afi;r d"t HU'3' lP3'fiIr 1lfr'i II !mIfa" qr;!' ~ Hi!"" iUQ Mar m II

~ ~ ~ C!JiJ lI)1Oif ilff aJ11W II

CIfa CM 8ilff t)'T6"q iUO llIfl' uIR' HiJfi:r ~ II C\ 011 (~ )-({J# I.If.:Rj- ~, 11: 'l;Jr:o)

H mJl:rc '5- fa R Fa dJ it (')T"(')Ci ~ ;:IT l)fTU l.fTal[tJH ~ ~ RO, fuq+ BT HH fuu ftnit, m{ 3' 'lffiR:1 d'fl"fuo a"d' are ~ I

IJTa1@H ~ ~ II d mr ll'1!PK ~ R" 1U~1I;j1l (~H: 1.1, 11: 'l;J;Jt)

~ \fijT([f ~ Hftr ~ qfiir ~ fR O'lf ~ It l{OT?" Ram" ~ rr:n HfJ "0 ~ iUJ lRl[iIH" II

(FWl# I{t t!lf lPC{ H: '-I, Jtl:T "i;J t .:J )

~~\{!"~II

~ ~ ~ ~ fJ lit II ,\11 (rnG" if: 1.1, 17: 'l'lr:~)

fEc;j+ ~ BT ~ fuu -j fq i;i! I FiJ did ;:IT -et aro HOlJ m;jt ~ ~ a, (')TOcl OTH 3' HS ~ ~ t@R 5ill Hwo ~ ~ 3Cl ft:r3ii~, foRt, tRil, ~ ~ "J(')', ~ tit ~ 0' fuit 3' Rwwo l.ftr3' ~ oJ JH3 W

~~~TI:-

~ ~ M3" RWel ft5" ~ n il!t ~ II

~ ~ ~ i'i'ncl iIJ9 fi.ffi;pw m ~II'-lll<:t<:tli (itrJfO H": 'f, H: 1./ r: r:)

d'lO wfua' * ch:rro -e- ~ mf fEo!' ~ ~ i; ~~, {~ ~ cfuJ ?' l){d"I3'T3 l)fTl.r ~ ~- k 5" (

~ t=ft i; ~ fuOT Fit,'~ HO',~, ~ uT HOT C!@ =- I WI' ~ )ijT1J t=ft * ~ ~ tfTlf WB ~ ~-

~ ..tf3' !t ~ II m QJi ~ iJlf'ijT ueu

(#ur!t, 1fT: 'f 0 )

&fear M: crit fffir ~, cnrr ~ ~ Witfi!' tf1.I1iit" ~ ~ ~ Q"ij'"I"Qij", 1& ~ i')fu H'f3" ~ II 'H'il rit 3U lJTQ3" it rw: Q" '@W ~ UTa" n ~ II e-e- m n ~ ~ ft::ra", ~ ~ ~ Hfir lI"3"1l"

(~~ ~, 1fT: "10)

~ ~ 1JO »rnr ;:IT ~ ~ f~F.I"i! 'R tT 'S"R'a" ~ ~ ~ l.{dTl ~ 5":

tJfa' IlrQ titQ' tmr 0 ~ " H-~w~~~rn~11

(~}{: cr, If: ''lEJ)

~ liB 0Ta" f(,)d C( 'd ~ tit ))fTl1 * 0T}f -'F.I'af3" ~ llilPU

~ lflJ3 Fit I~ UT3WtJ ~ ~ 5"

~ ~ 3R" i'I ~ ~ lffE" a- 1m II fJIfe" l:fiIT"nT ~ jIj""I"('iC{ "ri ~,

~ HiS" tJfa' Mar ~ IIBII 11;;'11 (F)-{ 1./, H. 8(,;)

fu(J ?i7}f ~ ~, fa-R fuq kacl ~"C'Wi', ~ Hwa 90 -eT "Ja' ~ \! ~ \! ~ Bit Fit I »fT1J tit ~ ~iSl<;#'f')3' ri" yogo ~ uTat ~ ~ orit lr"ETo~ ~ un, tf ~ RB H1je unl

lito m ~ ~ t.rtJ ~ 1m& un F i')l7iq twat ~ ~ I

~ ~ ~ a"U gllTl

Hfcsrn VI' HQ€" ~ tHfuH" JRT I

~ ~ Ia" iN ~ W a.JT1

~: ~ ~ (iT?iQ ~ >;fTJ:fa~ ~~ ~

~tf~~m:ff~mil ' -

... reu ~ (!@ 'R'fi:rcr :3"' rll'8a(') 48.:nroH ~ ijW;rr u,1 ~ CiT:fij cnn-fto -e- Bo-)..fi'QdT ~ 'UO tIlft -;:rTel TI, ft:m '3 R': 8~' fut:rit fufi::Iw ~ ~ I ~ ~ 3'~;;! ~ ~ lJg ~ ri ~ '3 fuR" ~ i; ~ ~ 1h:ITo#rEt tT t1 ~ fmit n, ~ ~ ~ to fut:rit :3"' 9.;;!t 0 fut:ral '3Q ~ H ~ ~ JfRT3' fuii un I ~ m iITd' (')TO'a wfua

lI'if fffir fro - fi;Rr Wifa' fwwo -~ uo - ..

m ~ ~ ~ tm 'HiT t ~ 51 ~ "ICC ~ ~ ~ ~ S?fe" I

O'H' ~ ~ ~ ~ tr.Ji' ri ~I aKnf WilTO't i:CffiIl ,-qat tw 1Fftr I

~ ~ ~ ~ §Ua'3' 3WH'1 iiffif ~ ~ ~ J)fT ltt"" Bl!tr I

Y. clfi.r Ilf~ J)f'@lf ~ '8'a' fa)JfT I 3T ~ Fenwi: lff ~ ;mt I

u+;r R€' ~ fJifal F t lIT ~ !Ji!" I tfcc ~ Ru ~ ~ l!l ttkrcr aW I

fuiJ+ ~ ~ ~:

~ 8'eB'\J waot~~~mr-([JBO~ 3"+ ~ ~ ~ fia"}filTO HUT3W ~ fe-R ~1fT "3 ~ Woirl

~ -e-r oT (')17)Cf Worr, m Rwo ~ TtJl1f ~ ~ ~ ~ »f3 @R -eT ~ ~ ~ J:flf- OTQH crJop- I

- "'

~. ~ t_rg& ktJ ~ m iJ3t BiJd"3 ~ ~ ~ m lJ(fR' fua fmr ar.r Waft, f;:m ~ ~ uta- ((!@) ~ I

8, 1i1\rt ~ ttu '&H HTal ~ ~ (~) fc9,rt ~ »f3 (m) ~ ~ '3Cl or;:r ~I

fe-R mr li;:r H (F~ f.t 3 i e) >;f1:ft FIn fut::raT lit, t1e" H' tfu '?)T'g fuJ om- ordt l'Jf3' -;:re (lIfcfJ W U1:f'O (nm) m H (fuf.t3't!) >m:ft Hn ~ 3"+ Her ~ fu-ur JfS W 5'~1

~ W WJ tit 0Ta' (I)17)Ci ~ ~ fuu W;ftn-

&El a;ft ~;jl -"

"'

QJj H,fij8 ~ tlfilMi ;it iJlM3

i!@ 'A'l"fJa ~ l.Ifug ~-~ ~ tJTfr3' lfiJ3' ~ >H3 '3Cll-'GtdT FIll JWlI ffi ii ~ ~ (I)C{ET ~ -~ fu@'

~-j: - -

• crral arit ~ ~ lhf afu ~ II

~ ~ RY ~ ~ i'iTift CIV ~ IIclll'~1I (~ a=t ?TO, 1IHg H' "I, F{; "181/)

~ afJr ~ ~ II ~ ijfir CfafJ tH'iJ'! II

Ra)( Qa){ iiIT ia'r ~ II ?;li')q !9 ~ ~ II

(1'1(TTff" tit ?"'O, If: "I, ~: 8:J "I)

~ 3" ~ ifnfT • !'1'tPw ~ II fJptk Q ~ ~ m tralf aT m aiJllI~1I

(rRi"1Trit If: " 1f: #~) R3lwy affir ~ cnrfJ II iDU ~ urfa' ~ wfJ II fuJaal yaij" tffzr)t STt II !'It ~ ri ~ II

RTJIg tv tI) ~ It1! II ~ ~ ~ ~ 11'\11"11

(i1Wcnft a=t?Ta, ~).(: "I, Fr.' t! 4')

.. grit C!)de'H ffi ~ Hlf m ~"& fER ~ 1iPwn

~uo:

ll'tt ~ NaQt uh" tfaT Qa' iio YiI'iJT II

fmr Bfu' it tmI3l ilk tmsr CfQ' lPfcr ~ II iIaIl FaPHrn ~ fI»r rw. JJtar Mdl.rerX ~ II

1I'J' iUf ill" RiU JPaT II (?'a "I, ~ ~t!)

reu ~ ~ iN H Fdq}S! (Ii'l7)'Ci ~ ffi ri ~ ~ ~ 3' <it ;r;;rrat 'Iia"R ~ ~ ihiI7i-~, ~ furro ~ fcrR 5a ~ ri ouT ~ I lJO llfi::r ~ ~ ~ w ~ ~ tre tT ~ ~ oJ tJ7) ft1c1 ~ ~ "& ~ fuit 'R3"Rl * fioT ?t (EiT -efwHr W fu" '3"a" ura ~ ~ w R::rcit I

·~~~l:f"iJ~~~11 a"it tJl\l ~ ~ ~ if3' ~ tnt II U'a'W ~ FoPK"rn fao ~ ~ HlfY ~ II ~ U'U RS"R' traT wm II

(?TO '1, ~ so)

~ ~ ff lGT ~ 5" fa" tm ffif grij'3'-?aR ~ '803" ~ ~ ofr 1lO, ~ l.JOtfT --a ~ Bffif -erJ oJ ~, un.r tT ~ fu;ft oro HI-, ~ ?i ~ -el faTe3l ~ ~ ~ ~-,::(T fa\p- FIl, ~ lfuo"Wfr ~ HO, ~ ~ ~ Kcit lffu l:ffu a- Ha ofr JJO, ~ a-5" ;:rr oJ FI7i" l>f3- ~ ~ "JTUT-QfO ~ ~ HTI ~ ~ ~ mf tIT ~ ~ fuH chf w-e-r 5", HOla" -e- ~ 1S' ~ ~ un, 3' t@f gq ;:rret -j I ~ ~ frc5-ffilit ~ ~ ~ fuHit--&e-a 5" :

"

3t;·altf'~~' ~ fu1i::pw 5" fa" Hn 9.~E:J

fire t:re" cf3lI' -e1o ~ i }tao "F.Jfua' ar,:r- ~ ff f;:tfuw 0+ :;00~~a-HHl3+~~~~80~ ~ ~ Cf3'"gCfO ~ ~ ~~ ti~, ~ ~ ~ ~ lfeT if HJft3+ tT ~ fu"e ~ I

~ F.I'fua" -e- 9. 9.~ Ht:a- ~ I "3-3l ~ ~ tf3"B" ala >l8 40 ~ ~ ~ ~, R eel ccl3'-Rcit I

3;:;·a1,tfrewtit~nWo~~-j-H: 9.~BE ~ ~ 'F.fTiJ fl:n;r,:ft * or,::r- ~ 3' ~ fur :G"3U CfO ~

. -. >mr- ~ fa" ~ ~ UW ~ nfn -s:rc-::l

~3" _" ..,.''(

>wfu $8t ~ rn or rn I tita"Ro m d' 14Q 'til f9Rw r.rfuo -a fie ftc- Cfd" fu3T I ~ ~ ed ii€ ,,q lliOT ~ t!i ~ ~ ~,~ fua" fJ";;(Tij FJ~ W~ ~.~ fatrr I

~ Si:dIAOI ij'ef.l'il ri ~ ~ ~ -J fa" fuu

fua" v,;rra- ~ -et 3't:it ~ ~ -e- R ~ ua ~ ~ org 0l:RT HTI W l.lfuo ftg ~ ~ ~ Ii fu (8g

aor~ml - -

~ ~ ~ ~ -j fer t=rB l11l'S'Gel(') fAaed *'#: 9.B~E ~~Rffi~~aeii€,rel)fT-3i" 9.9. ~

~ ~ a- ~ ijC±~ 'l:!ll)ft >if3" '8 UWd" wit ~ ~ fRo ac ~ ~ ~ ftiarfu>W tT ~ ~ ~ ~-BW -irg I

fuH Bffif tT 1=f3Tel frit ~ ~ ~ ora ~, l'Jd

STET qj de 'A tit -e- Cil3() ~:

~ ~ ~ 1.[f C[Jg iVt')q ffifT wfJ ~ II ... ~n~~uf:JH¥'~11

cmr ~ CUi iWiW' ~II -

furro ~ l.{OR ~ ~

ufuw 1fT1JT IJI1;fT 8lf'ff ~ fiJW" fdJ urm ~ II ~ tHg ~ afa' a;rt cit ~ iGl ~ II

m cral 3i.l1lPHT ri" J'TC!f afa' ~ ifc!" ~ II II'1J" Ow Q ~ ~ I?i'ftJ i'i1H araTttt lrlt II

trlI'" ~ ~ Qfa- im3T R9" ~ fefir ~ II ~ iHS ~~, ~ it ~Bi!l~"

" 1hf ~, ~ cit a1fa- ~II

~ Rtm!" qafJ ~ II

~

If'il fiJcsl Ftmntt R lffi1 liN afar ~ II fdJ tIT ;nl ~ ua- fRq ~ ~ JH'ri II

(~'i, ~-<t)

H fuR ~ ~ (IiT(IiCl ~ i; ~ ~, * c& f4:a<it ~~-e-r~~,~3"iffi·9lCit~~~ (1)f (Ij"1"g ~, ~ 0JTI1T l){d"ITQ" -j, f;:rn ~ ~ 1W' ~ :

"~tr: 9.4~~ 3' 9.448"3cilWlI*~~~~ ~, l;fijT FRr, ~ ~ m I ~t Jl'T'g ~ l1f11!f ~ R PI a I n UO 3' 9.448 * l'IfTl.I tit ~ 1.Ifi:Jffi €R"rm EO cital, f;:rn

_. -- = --=

We- m l.ft:r-a ~ -ea '3' 1i.@', ~, fro, HtfaT, Ftf~lan,

~, ~ lf3T (1..it'ffi" m), crrr.ft, If?iTa'H, "UV)T , ~ (ircrJ"rK) Fik'dlidl, lWR"H, ~, Hity"a', t:!dlnn'fl yal, ~ lJfl"fu Bfuat 3' )jHCli" We- ))1 I~ 't:! I el ~ l.{iru (~-~ tt~) nr ~ ~ al~tlt'!, 8d1'3'd 9.;J: fI"T'l? ~ ~ ClO ~, ~ i"dTT, Q I a oil rW, lJO}f tt lW3 ~ l.JTlI Cia 'ijfr #aT ~ 0T}f ~ ~ cffip- ~ ~ ~ firQ' OT"J urWw I

H 9.1I~.? ~ l'IfTl.I * ~ -et -em ~ EO cft3l1 fuR' ~ trOH -&C, ~ 3' ~ ~ ~-furo, ~"'~, ~,

-" ~."- '" - " ~

il'Hdl'ijl€, C"IC:J II1I.L1YO , il'€dltjl€, dlAOIi", }f'€"ij'T'R, ,t:~o,

1.J i iI ecil, ~, Horw "€lu, "Cl"ti'ffi an, ift aTarr l.ko, ~, fu..fortI' (~), €~ I dOl I , ~, ail' I ~8Yd'" ~ 'f.I'fu"a+ ~ ~ ~ ~ 8 WK 0T}f ~ 1R'O cft:3'r I

- ~

({ 9.4!J 9. ~ 'H"iJT'd"I'H ~ ~ 1hJ (l..I"U":J) tt -aTttt ~ 1i@ oIT3l, f;:n:r ~ ~, CiEl-fta' , JTaifa', d I i'3 ~ I 8, F'O, 8~alnla,~, OTHYO~~, fflfa, ffu))fTfu €F.li ~ ~ c} fi:rq+, ~, ~ ?)"T"g cfurc cft3l ~ ~ ~ Ffu"r faT>wo mn:r j ~-9d'l'3l ~ ~ 1

{{ 9.4.? 4 ~ {[@ wfua' ~ J 1.l"&H -et ~ ~ W ctt3t, f;:rn ~ ~, ~, tl'C'FI', ~ :arr,:it W, sAFeR31n, ~ m, C(T'SJl; , titrro (111!ill:a I' FoR 3 In), lftcr'n, fi..rRo , ~,Har,~, a:alt'!'t'! (~), ~))fTfu~'3"CII'

ka a- lci ~ ur,:Wrrt j ~ ~ ?)"T"g arn-c cft3l n8 H9 ~ fEci ~ ljOl:f "t'!t ~ ~ I"'ldl I fE'W I" ,

fu:rro R"e" ~ 3Ci &it >Hw ~, ~, ~ Hi" ~ out ~, fu1:r i ~ ~ R"e" m cl g-qt ~ ffWO ~ Fi"B-e-r ~ cit3T W" I ~-~ ~ fuH"3' r~1"'l' ~ I ~~wa-W~~3C(([@wf.:ra'~ lf1'€dl'al~, l)flR'T ~ litj€ Ui')~ I

Jft qfff ~ ~ ;:IT * ft:m "3"dltf ~ Rq+ m ""'H i-c'j el+=~rr-I Pin-a ...... ' , ~3it ~ ~ ~ -~"t'!'l tfB10 cit3T ~ ~

~ m iJwo ~ out -fim"t'!ll ~ H"Jl7) ~

,

HaT3-~ ;:ft tJd'Tl3"al CiO?l >n3 C[@" lR7) ~ tl ~ t"" "IJ1'OCII" -1=17) l;fTlJ "jt ~ BdJT ~ un I

"i. ?,~~liiI'if~~fmUTR,~~~,~ 'e' lfT3T Ji.ra"y, R'3TO, ))f3' 1J1:it fi:iltt ~ ~ (JR- t10Ji ~ fuit fu ~ ;} oo-~ ~ 3"'ifuri" ~) ~-'e'T'R ful8 YJBCi ~ iiH

C;;;lriJ4J~ Hq ;it ~i1sai

ora wfua" -;:it * it ~, tfaT3 ~ ~ HH' ~ ~ ~, W~ljl:f~~

(9.) oild3(,) , (=l) :aTiITal, (:;!) nTH I

tea fuR affi" BT <it rod Z G\ '&O'(I)T ~ ~ fcc l)fll..f i; fr OT)-f (Hq) ~ 3' ~ l)fj" ~-(iT"g tfl.f(!" ~ -gem

oft"aT, tiu cit m ?

u;Ni;~~~~,"tJfw,~,OTH,~, ~ tJ'd'FeZ wR ill ~ ~ ~ -e-r AF3d'd cf8r "0, uo ~ OTt{ f;:rn ~ ~ m ~?>TW ~ ~ l)fT ~, Fodot'd BT 'W3t orH (Hq) '<g,rOJ(!!~' \fl fotl3 cft3T "0 I

'?Tfu' ~ ~ ~ ~ l>8 'i[@' AHF~3 -er ftl @'R' ffif fuR" "i!H ~ ~ ~ tit IDfT FJ ~ lH3lJlffiW7i" 'A7l1 ~ t!t 00 ~ ;:rt ~ m lK3 ~ t1 AAFiiI~ I fuqt N ~ ~ ~ ~ t.raei":3' ~ t!t tIS ~ WfU ~ ~, l)fT1J * '~, FOJq)g' ~ l.@TZ cit3'r I

'~' 'F.[tI"e" ~ ~ ~ >lf3 '~' ~ l..[CfIB 2lJ t)7)}

~ --. ~--rl-":"TT":'Tl>8JR1cit~~Rto~

l~~ 1;!0 ~ ~ll:1"CQ ~I n''''' -

o"?) I full ~ ~ 7; ~, ~ lid 1fua-yt15otT ~

~'FiJd'd H3"~ ~-~ WCld(l)tT~ cit"3T; ~ ~-~ ill tRf ~ fi I

- ~~~mr"?i~~~~~~

l)11l..f Yt1 ;:rieT ~, "lId" ~ '"3 ~ ~ ~ ?i otit ~, reR ~ 1lprit ~ ~ ~ ~ ~ ~ wij"~. ~, ~, Uin:ra" ~ 'WijT ;:raT3" l)fT ;::M:!r ft, ;:r ~ tl~~1

~ 1RT ~ W m-h!a" ~ HW ~ an lJO m::Ro tr ~ ~ mR:r ~ "\Jl mil', ~ ~ ft I BOtl ru~t~~~,Ud"fu"aoi~BOti?iiml m::Rc ~ ~ei W ~ un, Ud" ~ ~ ~ ~ nul B HCitT I feR" ~ fEci ~ ~. 3' fcfao+ ~ ~-~ WOT irwa", ~ ~ ~ l)f1"fu 1l"e-r ~ iJ7i, Ud"~ ~ ~'FiJq)~ ~ d~tlcl'd m:ff I ~ "(')"T(')""Cl wfu"l:f * 'iii!IFiJqJ~' t:rrU ~ -wit fi:prit ij ))fClTR-~ qao ~ ~ fiR mft cit3"r ~ for (!J H09"-~ llf3" ~ ~, lJ(f fu\r ~ ~ lWfu ~ lJO-))ftftn "tJf3" ~ \TO I

rea rea- 'Jo ~ 1ltr ~ ~ fa" (!Ida,!!l ktJ ali ~ Ol}f-OTH, ~, >iw, amfu" >wfu -at ~ uo, lJ(f

'f,' u ~ u ..... ~ .... - ~~

~, OJ it! 9 0T}f Rl1F.IC 11"1 c;; 'I: gzr t!" 1"1 c;; e I t: t!" fJa" I 011.1 Q mJ I

~I fER ~ * .g. cl Clit ~ ECfT m uo fcc ~ "Q"T";it ~ ~ orH 0Ttf -e1 Hfuw fHcft ~ ~, JH3" fcm ;it l..I' F3 f.I ,Jl i; 'iii!' FiJ q)g' "!:11ft!" t:T fu"oto ntif cit3"r, 3i" ~ iii!,FiJdld H3"a"ktJtr""Cttmr-~al F~Bfl3' ~ ?fuA"tr ~

'ir8tr ~=a~ i ~ ~ ~ t=ri"tT ~ -

O'H ~ ~ 1..[6t1Q -e- ~ \TO i!f"<!" ()T)f lH3" crn-r Ol}f, ))fd"6T3" ~ Of}{ 3" ~ orH I walft ~ ~ 0T)f ~ ;;r-3l (liTH ~ "iJO ~ ~ ~ J:rGT3T1 ~ 0T}f 0Tlft ~H¥~mfTfua~~~~Ol}{~~~~aaw ~I ~~7iT).f~mft~crnftrul~~ ~ "tJf3" ~ ~ ~ ~ ~ tr <it iq ~ ;:Ve"T ~ I fuR

Piit -;:rr3t (I)T)-f tT mft tl t=fT3" (I)'l'R ~ m-r3l O'H tT fi:rn"a" ;:rt aOH ~ 'A1ftr ~ ~; ~ lful:ro fi:fuf iJ M~ I e"l ' I fu"'F.ro ft:fu.r ;:r-al m-r l'>8 -iJ Pi ~ I ~l ~ (aaH) i'iT}f ~ I fa"I:rn ft:fw '# iJl!"I~lE1 tT ch-r ~ ii ~ ~ ~ lfT ~, "3 ~, ~tTch-rQij-o+~,RN~~3iiW6~~ m ~ fr ~ 3i ~ ~ ~1llf3" fFH"3"gt ~ -e ~ m-r emf t! ~?)TK ~ ~ ~ ua ~ m1 fcmo fl::fUf ?itif ~ "R"CRT I

fuR 3W ~ I FiJdjg, afH>H"r ~ fr<!" CfOcf Q1)f; Hwa" tl "Ja"~*~k~~;OTa'-l.ffi,~-UJO, l.ffi ~ <it ~ fr<!" "CfaCl (') I a I Fee; lH3" -aT-~, fifu-l.{CPR, ~ m l..(WR 0I"d"(')" ~ fr<!" craci ~ ~ I fui:r ~ m-r ~ I FiJ a I a ~ <lu ;flj ere+ (~) ?i tit -,:rrfuo cra-e- 'iJ(')", lJO fe"a' .;ww m-rt ~ ~ ~, ~ ~ OIPid~Qa ;:it ~ iJCilf ';::ra ~ Cfd'3' fr ~ II ~ H ~ ~ "Q'd" "R""9frll'~~ ~ ~ Htit~ wa-ffi:rrd' t ~ -~ m Cia ~~, tlH HH' ~ ~ 01)f Q1)f nul ~, ~ ft:rR ~ ~ d"1Ww ~ ~ 01""0& ~ orH" Rt, ~ ~ ul ~ ffiJ m fr ;:ri"eT ~ I fuR ~ N ~ \l'it of;fuT ~ "3 or 0' d I fe~ I ~ ~ -e- wa- tit fua3H m ~ ~ ffi{T ~ 'ij'(')" I 1..fd' ful:J om j: fu(,)01 'd '(')"ijf cit3T w ~ fa" ~ "iECf3 ~ ~ ~ l.[CPlJ-9U mIT, ~ fuu ~ ~ (')1"H "('iT ~ ~ t:JT3l H3r ~ I fe1l gel d'Ta" wfu-a" ii OIM'I"IaH ~ ~ wu m I~IriJdla' H3"a" tit FoZt3 tit3't" ~,R ~ ~ ~ -ei' oT}{t~ ~ ~ ~ ~l

~ ~, m ll1.3" ~ H9 mfeo ~ mfT ~ un, 1.(0 ~ ere- o-eT, m w ~ ~ mIT HW 'fI'CCeT, fuR ~ ~IFiJi!!g orH ~ ual, (')Ialfu~, ~ >wfu" wa- nTH "3 ~ ~ ~ l)fT w-e 'iJ(')", ua QTH, ual Hi ~ 'f.I13't!' ~

~ I FiJ ~~ (I)T}f lJ.f3- fuJ:rtrr ~ ouTW JrcRT I ~ ~ (')T}fT f.re ~ fua" fEq ft:Jn" ~ ~, ~ ~IriJald 0T}f ~

wal>W ul 1m-3+ >w ~ 110 I -=

~ ~ fuu iJdF.dlil mit for ~IriJdld OT){ fuo+ for-R" ~ i)T}f tT q e I d (l) emiT o1q 7i'Ul' I a I a tl' ~l = Rtf ~ i)T}f

~'ij'(')", ~H9tTqtlla?) CfiJ~~, ~~wfulr ~~u

af(i5ij1al H"t ita' 3a" ~ a II

(ETfr? HUW "I, Fr.' "I"Iet;) tra' q_ra-H"q ~ ~ 1~lriJqJd' 0T}f ~ Ge'a?) CWi" ~ ul mer cit ~ -j '" - - ..

~ ~ ~ R'lT AatB ~ ~ iiwll

~ ~ ~ l'll\mr flPHtw ~ riw II

(sr: ~ ;:it, ~ B, ~ "1.:))

~ afiJ3' ~ ~ HBII ~ ~ qij- fua' ,;sll ~ yo ~ ff ifQ( II CR feHnTn mf iN' H'tlll"tll

(~~;fi:r~ ;:ff)

. Hftm~Wt~~,~lf3l~iW3OR:+ Q ~ ~ -j f2f ~ 1.8l ~ ;:it ~e~lo 110, ~ ~ ~ un >wR, fEe? wa ~ MJ €tv '13l ~ rear ~ ~ ~ ul fa>wo QO HClaft, fai}fu fuu ~- ffi W ~ un, 3" 'R ~ c@ hi m lJ3l ~ HOtf-ORf fuio l.JOO ~ UO, 3T fEll MJ ~ fi:ur3t J)fT ~ un I Ju ;:t for-R" ffif lBT., ~ fuq ~ ~ ul ~ Cffi?t tr aT full 3W ~ ~ l8l ~ Hf301 'd ~ ci"el ~ 0iJl ~ r fuR' 3W tl ~, ~ I FiJ i!!~ 0T}f "3' 1W;t fu1f iWf ?)T}f tT Ge I do ClOt"" ~ 3"+ ~?t ~ tft 1m-3-wwu ~ I lId' 'R ~ mr BT qJiJ-Hq su m:r t=rTll Cia at fuR ~ ~ ih:wa -e- ftrR" fEci ~ t

43

~aa~1

H ~de' i!l f?tJ ~ }1T"ij ~ (')THi" ~ ~ l{j -e ~ (~ · FlJdl d) (iT){ * H1.R" -el tit ~ fu3t dTEl t'j I ifcT 7; ;it t:raT3 ~-ae(,)iJ'd" ClQ3Td" * FeA ~·FiJdld (liTH org rjt

~ cit3T ~ ,.-,.

~ ~ fi H"6" 3H'W ~ 3"al RW alJ('iT II i tmr u aTa'Tfn uwflof ~ ~,

~ 3' Ht5" tv t 8WiT U611"lall

(~ H<llf i1ffi" ii, F1: ~80fJ)

'~ • FIJ qJ~' (liT){ 'cl 'd"tJ?)T ~ fuora" ~ '5' fu' t[t ~ ~ ~ tft t=R" Frwc -el -e-w t F(,)dol'd -el ~ ~ ih:r

- ,.

~ m-rnoer f?tJ~ ao ~ ~-fu>woW ~~

-e ~, ~ Bl <JBOT, ~ liB 1.{CfTH "§ ~ ~ ~ })flU ii fuR ~ ~ ~ l)fT Ii fuR q]l.l3' 0'1-f ~ ije'dC'i oIT3-r ~·FiJqJ~, "iiflJqJ9', ~·riJqJ~ I ~ ~~,\{CPB~,~~,~-9lf~lfuR~Qe'd(,) ~ fu(r -e-~ ?)T)f tit iJi:rd" * aP.l-+ldn ~ ~ ~ 5El

r(,)HF~d ~I ,.-

~ fr31j 1ifur t=ft ~ U7i :

JjJ" i'i"nCf fiftfn t fra' II

fii'Fiiq)'ii! ~ fng a II (ffUH 1{Of'1if)

m ~ ~ iii! ifiJqJg OTH ~ l..(tI"O CiaO 3" ~ <it ~ ~ <eW a- ~ l)f'lf ~ -t fu'A" <ii# ·FiJi@ OTH tft mff.l'R ~ "d"J "ij'O : - - -

QaH'R1"lif ~ R'tJ fra1fa" RW8' ~ II

~q]GJIW~11

(ST1it~, ?ra ~8, !Ifj:it 'J)

(?ra "t~, ~ "t2) wet arfulr Hl ~ alf(')i 3' Si'ffi ~ fRtr ~ tM:.rr "il fat=R" ?t -rom 7; UtJd" 3" (I)T){ ~ ~ citit, 3'i" lW1J * ~ ~ a- ~ ?i 'iii!·Fclqjg' ('i"T}f Bl ~ tit lRfIit: ..

~ ~ cffiJ HR3g ~ cnrM" ara ~ II ~ !fcPi ~ 3fi!' ii·Fdq)'ii! RY ~ ~ II (?Ta H, vfj3t :J)

ri ~ reg iiIfQ <:·rdq)s tIY H¥ Htl't II i«J'T3' ~ ft:fJ ~~II

(?'U "t, ufPit 8r)

R ~ ·~·flJqJ~' ~"§'~ q@"' fi:fq ~ U?) €nr"iK ~~, ~ fuR ri" R9 3' yorio ~ JiUl ~ ~ ~ldt"H ;:IT ~ ~ ~, f;:m ~ ~ ~ 0tJl', <ii#;FIJ4!~ HlR rr, ll8 ~ ""iT fi:ru" trcJ}f ~ 50 ~ anr iJO H9 ~ ~ ~~ ElftF rjt ~ fr, ~ q@" oj!' I fuu an:, Hrn!- Re" out ~ fcl fall ~ ~ ~ -mR' ~ cf ~ ?a- H9 wel ~ • FlJqJi' CfiJ ftr3T fapw W" I ~ ([Id' mR' H: 3t:r" fJ:iuJ m m ~ * ~ Q(fO ~ fiBO'" cit3t- fr I l.J3t3 ~ "il fu ~ i; ~ ~ _uoroa ~ CfJJ arcr ~'''t ~

3"ffi>w'5-1 - - -

~,riJqJ~ ~ ~ J)fcfQ' t=re If'W fw t=ft * OTO ezi'TOor ~

3' yi HO, 3i ~ * ~ fu3r m: -,.

Rfa" mr I{t mw ~ 'H'all feH ila" II

ft:nr ~ ~ tHfqq iRf fiRfu ~ R lIa~1I

48

9'"EI H3cf fHu.r t:ft i) 'i I Fil did F.I1lt ~ )'jfdl;J ~ cit3 'J?)

-~ -

FoaqJo nwn 3" m ~ II R cmr ~ U1f1"K ~ II m~~imll

~ 3" ufa Itclf3 n m II~~II

(i?'f'i(i" l[CfW, ~, wro-: ''I)

~: ~ I FiO) ~ g 0Tl-f tT fi'id q_1 ~ (I)11fT 3' ~ f,::n:, ~ >lmf ~ ~, }} ~ ~ CfQe"T o+,:{ ~ 'fr 'ffl' tT ~~, ~ llf3 ~ 3' tra fro "&El (~) 'l3'"it tit ?;""Ull ~ l)fTlf fi;nR" "iJ?)

'iT' 3lf i'i1)f ~ ~ II 'ij"' lJOciITR' fatt ft:rn N"9 II ~ lIT orncf i'il)f ~ II !!fn lIf3" fr3n ~ Blf lPtr lie 811 (~ 1.{'PF.f, ~ ~- 'I)

~:'~' OTH ~-~ ~ t:T~, 'H 'JQ ~ ~ fua-e ~ ~ ~ ~ 1 ~ '0' ~ ~ iJ7) l..faTB I H ,:t Uij ~ ~fB3~ (fuwrn)~l!WH~bJ ~ ~lrtJqJ9 (')1){, ~ N?iCf ~ t=!l ~ ~~ ~J ft:rH t ~a ~ ~ tl?i+ i) 1Jl:f ~ 5' I fuq ~ ;:ra;r ~ fwcR- \TO

'm' C'i1)f ~ uI'iJW II ~ cit Jfat;rr if6T ~ II ftr.r ~ ~ ~ N a- II R (I)f.j l'Jlit ~ ~ ~ II W3" it ~ !'1l W JffiIV Bfn crrn II

~ 'at' 01K a- '!' l{i'f'li ufJ;rrn II ~ 511

(i'i"'?jq qarFf, ~:, ~- e»

~ -;:r- ci fua- -a+ 3" ~ ~ ~ ~~ff.mt~1I

f3R i n'lf • m' afa' c« II 'at' 3H ;:r;r ~ IHftr;"3' II

crra- ~ ~ '~' IX'3' 11~SIl (gr: l{- ff, arF{ 'I, ~ :;'>0)

at 3)f i")l)f IHQI1iI"I'n HUW if ~ ttPn ~ sa II ~ ~ lfi', trc')))' I IU fIqc afa" fln:rt;r Hi ~ it 3"3'Ci'H" f1rA't(I) era ~ t=Pf3' l(C"Jl ~ ~=s II

H" ~ )fiJi' ~ 3ifJ ~ Mlf ~ IIS!)II

.

(i'i'Mf 1FfT1", ~, 11ffq-_. 1./;))

~ d 8dfl Qd t:it i) <it ~ !Rf -Ji:q ~ ~ lifTR ~

'"". f,. CI '"

mru ~ ~ ~I cl~g tq ~ tit "4~ldtl oft"3T tT, ~-

9.~ i FiJdJS! -,:IT cit :G3"ij II ~ orafH"ttt ~ l.NHlfO ~ m{ <it ~-~ lffilTPi-~ lJf3'- ~ QW ~ ~ ~B f"ii! tldtl W ~ ~ fi:dt i3"w -afww ;::rttT ~ :

~ ;U C(1' ~ rncns m cit :BU II

+=-..-. ... f, "'""

1 ,.111 "e' l)fd1I" \JO -1;IT8'RT ,€" u i!!i! W tT 1}f3 :G3\J .gt ~,r cl d ld

tT 5'1 ~ mf;it}Wl.[ 7) ~ Ht -=

Hf.3" @;it a11:IU Hn ~ II

. -

~ <:'FilQjd Blf ~ II (or: If: Ff: iJ3":O ,,;_.

_ _ ...... ' __ ""l!.J .,.,.

~ fulit i) ~ -3' ~ lJd1l ~ ~ I fcldld "f.I"8"i!

~rWt~~: -=

ifi1iltla1 ~ ~ 'H"eCf fef3"

~: ~: 3'a+ iU2 Fef3" <;!filitid II

. ......

1'JK/1f: mT3' at ~, ~, Hur-a- CiI'"d'ii -"JI"d" 1ftJW ,

~ -h-.--. -h-.-.- - ... '" - ~ -V"""""

."'I:IQ, .1:1"' ....... 11::(') C{THQ03Tl)f3"~~, H OII.I'I::~' cli!Jg I

(11:

lfIW i{t W tIT ~ Huo ~ feu llftfa ~ ire \JO J{t~~?)T7;Cl ~ iJ'if iDS 3JB nr.'iCf R II 1lfirto ~ ~ ~ 7i"'OCi tM gq ~ ~ fuJT Hq ~ t=JTU ~ aoe- un :

~ Hw z;rumft ~ 'P ~ l{'U"3T fallfi#·FdqJS II

~ w% ~ ff wfua ~ fu" ~ ~ ~ ~-Hq (nrH) iil'Filq)9 ~illB-, 'H~"3Cf~3"ij"1 ~~~ feu lJlCfl afu tFer ~ fcf ~ ~ i; fuJ ~ ~ ~ ~ B-, w<f.t ~ fE'H ~ wU -e-r yaH l)fT}ffuij' mrr ~ I

fE'H -e-r ~ ~ ~ fa' 'B"iW-Bdli3di "3' ~-~ ~ <rrtf3" tit~l)fd"~~~m~BI~

CfPJ3' illS raw 1i'i' ~ t{C!1H' II

1Hi11l' : 0Jg m tr<tt (~) ~ iUl-f3 \ft ~ ~ ~ I aTtf3TIif ifJU3"J i[JCJ ~ ~ ~ fWlll

- (#ialI~)

IIffR : ~ "3' tfItI"3 a1ifn.r ~ 5-, q]d -~ ~ I fuJ "ri'~~~1

wit ~ UClH 5' :

~ m IJ"a(Il"? ~ 114~1I _

(~If: 'l, fm;r &me, 1(.' tlJlJ)

~~m1l:1%J~ wfl' wre afa' 'fi1jfa' af'ipw II

~ GSr§ fanr ~ ~.

it ~ ~ !Iif 1.I'fi!JMT II =til ~II

(1f?37 If: '1, If: "I'1'llJ)

wre wfz ~ ail' B1:f Jf"a"IO t m wa- t{'4!' II

H?ifu l.@l"R' liN IH' ~ q ~ iI)"a' qyn lIeUI

- (arr;;!IT If: 4, FT: "I'lo~)

A-.--.. .~. fRq 'fret' ~ fa rem ~ ~

'd' ~ .::I 1.Il-r"(!T 3'" _ ...

Old' wftm;it m ~ lijT;JOT crao ~ ua ~-~ ~, lJfTU(!'

~ ~ ~ '~, FlJilS' O'lf ~ 'er3' tn:n:R 'A7i, lH3

'd'1(f 01 Pi d fl q d ;:IT '3"a' fu'iJ' oro - Ha 0Rr3 it3T '(')'l'8' tit ~ -§=l.fl8 ~ w B- I fiR ~ £ -e-r ~ ~ wfui 3' ftrcriT ~ fuH ?i odI' m I lJf3 l)fTU * ~ M3" m$ m'f ~ lit ~ ~ wfua tit ~ R'tR" ~ ~ ~ WIDr' titr (l..f,::rt ~) ~ Hfu>w tIT, f,rn -e-r fuora' F~ H ij' d ~ lHtIT ~ c} oft3'T ~ I

H ~ m l)l}{ (~-Hq) 'H ~ wfu"a+ ~ (]IABdfl ~

3" ~-fHl:r ~ }«JT3}f trY fua-a w ~ B-

itH IJfliJI'i5' ~ t«rR Gft(j ~ ~ vfaV ~ afuV II Hit ic H1»f 3ll ~ ~ ~ if an ~ ;ff(lll

itH Wlf ~ ~ H ~ ifaT lHtaT ~II

Yi'i' ~ n'H Friv fe'al1M> !q lI'W 1{t iii' fdqj<g crnN II

'fuR' '~ I FIJ I!J{ OTH ~ 'Bl'd' ~ rl grit ~ ;::ft

~ 'iJ?)

I'1fatJfal I'1faqJQ ~ ~ ~ i')')f ~ II ~ Rfa'wa' rn ~ QGlT afa' ~ ~ ~ II :33' Rfa'wa' 6')f tfi crrar aw iN ~ UTt II

aJMf!Fal ~ iI)'a' ~ iffiITT ~ ~ ~ II ~ wat ~ ;:raft ~ ~ ~ Mil

;N tKR reg crfa' ~ "Y' ~ ~ II

i«JT 3' ~ fefo 3'ijT mrt II

(~ "I, !ffj;It BtJ

~: Rfa1"ldl ~ '~' 0Tlf 3" CTd' wfi:n:f 7i ~, WWtrO ~ 'uit' ~ 'ij'TijT 33 '" ~ '(JT}f' 3' ~ >Ji3 Ci'Pit:rdT ~

- - , .. ....

'~' '3'. ~ ~ ci fuu '3'-~ ~ I FlJdld orH ofww B- I

- -;f=

F~ e ~ I (lI yaa ~ uo for forA" 'F.I1fe' trY itorr Cld'(I) ~

~ ~ ~ 'iJ?):

~ ~ lIM'diilClifa r<;tfdlJCf ~ ~, ~)tffa' ~ ~ ~ ~~,

~ (9.) ~ ~ lJe ~-~ Cl"fui I (~) lJt" ~ »f(f9" ~I (~)~~~~~a-anll (8) ~ ~ W (~) ng ~ l'Hit 3" ~ t! 1W ~ 1(4) l)fijlJ ~ F.r-tP ~ I (~) E"a" ~ (m-fTllTO CfaOT) ~ W I

R full t$ft ~ ~-~ ~ 8 ~ 91"el wfus ~ mr u€hit BT it<P ~ ~,Fdd Id l.fe" t! llfocr m1F.rc ~ \17) I rn Jrne fuR" t! gT7i -§" yol iii- RH¥ 1W;t ~-~ W ~ ~ - 9.. grit wfua tl fuR 3tJ?iT l'JfORTd" ~ < 'il" Fd did' ~ <~ <flor' If<!''eT ~, ~ 'l'idTT ~ uk iJ7) I ~. fiR l$l ~ H mn ~ w? '3i ~ wfua' ~, ~ >H3 OTt{ ~ ~ firq ~ 'iTO I R fu?~ ~~ 1W fu3 -;::M! 'U?) :

(9.) 'Sl'it dldt!'H tit ~ ~'FiJdld lJe ~ ~ 'OUl Cla' oJ, ~ fuij- iH- ~ uo fa cnc wfu; * fa'H fcm ~ t! 0T}f '3' (~?i ~ ~ W ~ mft fifu CfaO Hit) ~ ~~~~lfuRHitgar+~cfqukw~1W'~ o~ fEi' '&it :G"d'a' om W I ~ am- ~ ~ fu' ~ <lfCe"A" >H3 '~' tre' ~ fEel ul ~ -\TO ll81l '~' ~ ta- 7;

, -

tN' ~ fup' n8 ~ '?i ;;p;p ~ ~ '3i <ij;m' lJ2' ;::ri'eT ft,

fuR ~ uit '3' ~ i3'Td'9 ~ A ~, 'dfir ~ fup ~ ~ -;:ra;r ~ ~ ~ W ~~lOl F;:J>W ~ W ~ a- <~ ijtor'

-e-r''il''F'''l!Jf~~I~~fuR'~~~fuwo

offi:R \17), ~ ~~, F<i!!"'e~3' (IjT'g ~ ~ ~ forit ~ BT ~ ~ "SeT W, 1..fa' ~ 'R"i:ft F(I)OI M<! ' I

(~) ~ JP'fus' * ~ ~ ~ ft!1:Jc Ho cl fuqt ~ ~ ~ 'OUl cit3l, sma iN fH1:r cit3"r ~ fci f;:rn ~

tit RCf3l3'~, uol (~) >H3 OTH' ~ ~ ~ ~ 'iJ7}, fHcy ~ ~ Bcrrt f"tffl alf Hn c} ~ -e- NW ~ ill ~ cit3T ~ faut'~, ~ 'amfu l@- ~ RQli ~ ~ ~ ~ BT3l nT)f ~'F\ll!Jd ~ I W ~'H€~ :'~,uol'3'~~~ .~~~

~ m ~ trY l.£WR ~ ~ ~ OTH' '3' o1Ww

>HOU .g c} (!@ 'H'1"fulJ * ~ ~ 9'OtlQ ~'F.., did OTH

~ ~ I OIMdnQd ;:it t" ~ ~ = -'"

~ ~ »HR ~II ~tJ(IT i WV ~II fi3' F ~ CII"l'r iJ'?j II *" iJ'iJ" at'aT i51ji) II ~ ~ ~ ;pall ~ ilfa'aiN\r QlWII

ijl}f ~ ~ ~ JII'a' II' ~ fHH' ~ ~ It JII'a' Hi '9Ta'" ii" wa II ~ ~ ~ ..... II

W t4 (f)"d' tf"H'RfJ ~ II e'FdQlS ~ ~ dInr II (!fu ~, Jf: ~~t)

>lflRT

f;:o.r m- tJali3' 3a' ~ II lRJr uaJr ~ HQ' fin II BO RQ I'>aa' tHrn iRr ~ II tmfT3H'llaJI' tR' ~ ~ II f3>r ~ ('j1)f q ~ ~ II 'Htnf ~ ~ R'aq'11 ~ Ilftfn t{f3' ~ II <t'FihDi! ~ q ~ II

(ltv I.{WB', J,: ~8 It )

~ I!J de' H tit * CPJit ~ d'fuc!' mf' l)fO}-f3t ~ f'::~"""'e~~ '~?1 ~ (IjT'g ;':l -anrc ctt3l Jft, ~ ~ W1..f ~ i F.., did 0T}f ~ ~ ~ ~ ~ fuR l.(Wa' m IJ7) : -=

~ ~ F<:a'1h'lil, ~~: ~~

, HUlQ1t, o:arrt # ~ II ~II

i (1ft ;gg ~ ~ or: », 7;j. )

, '\. ffiJ:r ~ t3' 'ffd1 ~ ~ ~ fcr.JT ~ a I

~

I7k/l1 : (~ ~) ;:J 'R'l'Cl'a l'Jf3 Fod' ti' d au cffi:R" Cl1ifO 3' (kuT 7)T1jf) d'fu3" ~ (~ FrO) ~ ~ J:@U ~ (~) OI"a<!iJ'a ~, (~ ~) ~"ROB ~ (HU1ui"f.n }f"JTd""It1 ~,Fcl ~ S! ~ (')T}f ~ ;l (~) ~ ~ 5 ('3 0lf1'11.@') f3H ~ ("IfaT) ~ 51

;Rt ~ ~ 1@l( I ful tq l.{Cif'd II ~~m,~#~11311

(F{t i!JO ~ ffUH, sr: 2, W: !J)

~ : (ual ua-rfu) ~ ~ lWfu ~ ~, (~ t{ill{) WlfW3" l{UH (irA'~) ~ ~ furwo ~ (~) l{W"F.fO ~, "J H J:f H g ~ -0 ~ >Hl:fot org ~ ;::rr(!" ~ ~ m-rt ~ lftt:r ¥f R ~,Fcli@ ~, ~ ~ 0T}f ~"R ~ (~) (JlUT ~ ~ ("3 ~), f3H ~ (Hit) 0H"f.ICiTd"- ~ I

dl""C\·aci Fdld·a1A, aT3l:t Jf5 ~ II iIDfc'iT~ F.:Jti")'tij, # ~ ~IU~II

(1{t i!JO l[3Tlf~, ifT: 2, 11/'. !J)

~: (dIGP(I)'dd) fuTn.ro BT ;:r ~, (Fald'ulA) ~ ~ wwHt, (-atit3") ~ ~ 0'"fP" -3' ~, (~) fftI' (wm-) W1it 9U, (0l}f0T-~ Ciihl~(I)'Gt) ~-~"ff d1tr3' ~,Flldld 0T}f ~ 31t1r"R (~) • ~ ~ ('3~) f3H ~(~)~~I

ijT}f~~,~~~11 Htl,'Hc:. ~ sar3t. ~ ~ 11411

(F{t i!JO ~ ffat1, iJT: 2, 11f:

~: «(JT}f tit;:r) "H (JT}f ~ ~ "Iitt1 au ~ (HdH~d) ~ ~ <tt ~ ~, l)fd"W3 f;:rn ?i (~ B3w r~are3) -e-ri ~ \h ~ (~) (')}ff.I'Ci1'd' ~ YO, ~ (H a:"f HG1 ) H9 ~ l;f1lfdT ~ (~ fi.8ltECi3l) H9 ~ ~ ~ ECl3l

~~

~~~Ma"

~,_:;. n" § ., ---.:I-r ~ ., • .....A-

>;fT)-/''3d' .::I CU9-~ ;gA':'! ~ ""ll It:u ~ '-I''2:~ ~

tif37) ~ 'iJ7) fu' ~ -e'R' ~ W 'iJ7), fuFt ~ furwot ~ l)fl"fu am ora- <it ~ m 'iJ7), lH3 '()'T1; \ft -eR (ffif H i r~JtI' (') * ~~~~'iJ7)I~fuJamt~~1If37)(')~' m fu' q]9 (')T(I)Of ~ ;:IT ~ -e'R' ~ ~ qJg-1n3 rew 'AT, "R ~ ~ ~ tfI)fT 'Q1O ti l[OlC fuft, ~ "e"H f11lf wan ~ ~ RH' l.I03l:r (~2tr) l{t f[@ ~ wfua;:IT ~ ~ ~, "R ~ 3li3 3" faort:n.rro ~ I fuFr fir,wg m YRit Hit, ~ ~ fu3 MY ~ tJ7), l.fO fuir "frijl.r ~ 1ft ~ ~ ~ I ~:3' ~ ;boT ~ l{a'R lPi ~ 7)l7)C{ ~ ;:IT tT C?'cf "5-

~:3"~~~iffir~II'11 IN 3lff3 IN ~ t5 ~ 3r:tt ~ Iltll

(owcnft J.1: '1, 11: to;))

~ muw ~ dl:l1ilM Cfa7i ri ~ ~ ycrn"5- : ~{ft~~rn~11

M3 ~ tra1fa' rn- Rfu ~ ~ ~ II

(Ff3" ~ iff ;pa, Ff: r!~~)

~: AAJ mnt Hfa' H'fu tH'Y tHTU- R3l ~ IIBII

(Ff'3" ~ tit ~, Fr: t~;))

~ tiaw ~ ~ 1m' ~ crd tftr ~ II

cvog qWHr ~ c;ffir Hfior ~ tOT R iJrAT II

(n3- ~ t'T?Ta, 11: tIE;))

(?'rf '1, lIfPft B4)

~ ~ '{iJH" iDU ~ ee-II

qJQ ~ ~. 3" IN ~ ~II ~ ~ ~ t)ffo 'HliJlf ~ II i[Ja" ~ ~ iJ'HiI)T)f iflfJ ~ ~ II ~ ~ ~ 'JffiMr ~II - ilfddlN'e atN'e" @ ClIQcf ~-JI

(?TO ss, ~ ::t4) ~ Inl ~ rn ~ UJfa ~II'

qra- W JJfl@ ~ ~ ~ ~ ~ rew.:rr II

(?Ta "I, ~ B~) ~ iDl t:raT O'an ~ iUO itfg ~ MTfJ trall1811

n _ (~ ~ ~ cT, If: "'Bot)

grit t8l:f ffiur tit ful& tJO

iffir Ii'fJ am Hf3' ~ II ~ ;:m if mr m fm;r HTfu " an HfJ ftm an ~ II JJiciitr ~ iDU ~ 7) wfir II (fFH qorrrr) orfMtlfdl ~ 0'0ii iU9 ~ ~ ~

J{t - - "'<,I",t:'C:f 1/

iDi ijTff ~ ~ ~ yaft( ~ 11'1' (~ H<7it IJf.nf cT, If: "I~ro)

~ : fR1:rr ~ ~ ~, fa." "ell qJ]", ~ -(Iil7i'a" tit "iJ7) I it fod d 'a 0lJ dTd" -M3 (0Ta" "(')T(')"d") ~ ~ ~, Cf3"d" ~ fuf3" 9L1~~="3" -Pi -&-~ ~ LI fu8 9.Llt~ ~ '0

~ ~ ~ ~t fu7i ouT I ~=~

nri'i'Q ~ &' VlJ tfaT II Qd'H l..('Va ~ tm H' ({aT 11911 (ufiIq ~ ur. 'fo, 11ffr:r: 4)

q@ m ~ q@ >ifaTt ~ ~ ~ 9.~ ~ t ~ 9..? fun cfu a- ~-iaTal, Rf~ tiF.1183 ' , O"H wit, ~ ~ 11fTfu ~ ~ m 5fe "3T;:rr ;:rrw l:Pd'?i" cit3', lil1P'

~ yfn ~ c;rattt II ifO ~ 3" i!'ttf ;:«Il'it II (afrq sre«, Wrr: 4)

~ t=rH ~ H: 9.~ot ~"I]tft 9."3" ~ a 9.~~9. ~ "I]tft 9.~ 3Cl ~~ ~ B ~ ~t fu7i ofu ci -am fcwwn ~ l{BTO cft3-r I .".re-r "PiaTa', Ul:& ~ fnUtit ~ tra tfJ'7} ~

m-31 ~

~ atlft!TR Q<JItT II R'1lfn ~ ~ nfJ ~ II (liffq i'i"'Ci'r, 1Iffrr: LJ)

~ Bir RglJ ~. inf3" 9. ~~9. ~ 'fftl 9. ~ 3" H a- 9.~~t ~ ~ ~ '3'Q E ~ 9.9. ~ 9.t fun dTO ~

- ~~

i> ~ aT3'""r I dl'Stidft ~ "Hit l{t ~ ~ rea- HiJ'7i 3Talr * usrz cft"3"T I fur HU'O trk30 ~ a-raorH cit3 ~

.. ,

feH~~:

~ afa' it" fif'fr mill ~ h ~ ri'11 ('F1f.r.! ?i'C'Q, ~: 4)

~ 1,ffl-~ w~, fuf3' 9.E~t ~ ~ ~ 3" 8 a 9.E~~ ~ ~ t 3Ci, ~B ~ t ~ ~9. fun ~ '(')'c')"d" -M3 *~ aT3r1

JHI wert tT Frarfu Cfif a, l{t <!@ cf[tT wfiro ~ ~ f3>wo "i"~l, ufuH"eo wfue" llf.3" ~ ~ ~ Cl"ij cl ~ ~ '" p;~t ?i, "alft liJT'tf '8'it fi.m W ~ ~ W lH3118 6 ~~l ~ ~ ~ ~ ci, ~E-r 'S"en '3-~ ~ rl\tt qq "2 )f() Ci, UB' ~ ~ ~ "tflJ3" Cld?il, l)f1l.r .; lrq3 ~ ~ IJ?>I~:

iN ~ qg ~ ~II afa' ~!'au ~ ~II (~ (5T2'Ci'", "fftr: 1.1)

PHHB- fu"3' tit ~ <:"or ~ fuH w rro"lr r:rH ~ '" ~ t-lf3 ~ fu.r3" 9. ~ E:3, 'Ho ?eT t "3" K cl 9. "~9. Eo ?eT ~ 0 d s, ~" .~ 9. 0 ~, , fu?> ofu -& 7)11-J ~ l.ItfTa" cit3"r I 'id ~ ~ ~ ~ aa ci, ~ 3' ~ Sl!ijl€f2: m 1If(f dU, mlit ~ eRa F[t ~ ~ ~ ~ ~ am, ~ '1' ~l tital ~ ~ 3l'S~ '13 i 1IfuiPW, lJf3' Hwa ~ ~ fre' tltM¥'c (')Tg ~ afuc!' ~ ~ ~ "UF.J cft3'r I ~:

~ ~ l{3' ~ ~II u.ft M fau ot ~II (~0TCcT, 11ffcl: 4)

3l:f3" tra" ~ ME ~ ufu d'1'fu OT){ ~ ;:rH ~ ford' 9.'0: rn ffi 9.~ 3' Pi ci Ci3Ci W t, 00 9.,9t p 9.'~, LI ~ t fuoC[@M3i~ ~I fuR m{ U\fij 7i f6a" W3Hift '[j"I'(j7) '&'d' a -~ ~ UCiH3 * t:rID{ ~ ci ""~;it l]u(f 3" ~ tT ~ fu3T 13l'S~;d fwwo ~ eft eM, ~~ Rf3ct"d ~crrfuHOl:Rm, ~Y30~ 6 tTar3" 3' ~ ll8' ~ tT ~ cit3'T I fuR '3' ng :

iJal fpn ~ ~ B3' ~ II

t ~ ~ ~-;fu ~ :;:rH R-i:J lWlft, ft:m" i ~ ~"9t 'd"3OI' W t 3' K -& ~ ~ 9B 00 ~"?~9. 3Q, q JTTH 4 ~ ~ 9 fu"o ofu ei 'ijT'8" >If?R''QT R-i:J ~ chor

m I OT}f-"F.ICl3T ~ ~ ~ ~ ~ fHcrE, ~ (')1l-ft ~ 3' d'ft3T ~ 1'Hdll ~ ci "P.i'8" ~ l.hr3 ~ f.r& ~ ~ cft3"r I ~~~~(,:r~ , ~ t ~ ~~ fu7i AT) ))fTll * ~ ~ 'ihf cit3, ~ WE cft3"T fq W9-m ~

~ -miT, ~ F.ICf3l m Hol orel -ij I -

~ ~ ~ 3' IDf ~ ~ CiCOT, llf3' ~ ~ 'll1'lr" ~' Clfu a ftcT3+?i dTa" ~ ~ m ~ f.R1JTcJHi;;83' mB"'"3"~,-~~ril:f3 F~~'d~,()i ~ ~ crao ~ ~ iJOl fuR"§' fig:

fan 3' 3m ~ rt II (11ftq ;r;rca)

fim ~ ~ Q@" M3" ~ 'tPlf k'e ~ I ('m '3 30r ~~' ~))fd'tl" fua-r Yao -m:ft', ~ ~ 3"ar ~ tft ot ~ ufo ~ wfu'lr ;:IT ~ falI3 ~ ~ (;:IT) ~ HO, ~»flU ~ ~ C!@ ~ ~ wfua"~ § H' FIJ)4;;J,t! lPlfT i!Jd Fe 3' tft 3 CD]" ~ ~ ;:IT "H'i grit J{(I) I)

fuR ~ ~ fua 9'~9 ~ ~ 98 "3" .g ci Huro trel ~ 'fh8 c::, ~ ~ ~ 9 0 ~ , ~ 9 t fun q]]' '()"I7i"(( Hfu * frwal ~ 7> ~-Hit ~ citaT I ew-tRW ~ ~ oro i, >iiddlf.la= -el ol3l ~ - zrtfdT crao W ~ ~

~ cit3r ~ l)iTJ:fa' ~ ~ llaH tft iftfw m ~ Jfur 3Ci ~ oro ~I -

~ aMd~Qd m ~ ~ ~:

R"'Qt7; itfa" feal ft:rl> m II

JtbJ m- UG Jft (Ii' ~ II ~ 5111 tmr ~ R'QlT f;::rfn i'itw II

Alff ~ U'a' IRa! n ~ II ...

~ ifa" i!'MlfR' fRfa" ~ ya' m lfIiI"O II 3m ~ Jft Ij:'H" rn n ~ ~ lIet ... 1I

, t;~tHTW~~~ffifa" 9.7~~, Hiua"mft ~3' ~ ~ C'f.~ H-eT B fua 9.7~1I 3Ci, ~~ ~ 90 ~ -~~ fun _'Uif';fTJ{ F{l ~"ffr1i:R fi:fur 0T}f m d'fu cl 0Td' ~ ~ tit A t" ~tW 3' ~ ~ ~ W gTij"3'-~ i a'J3d Q'07) m "fq,~ 1i.8r,}fT3T, ~ H'FlJafl'€ ~~~ ;::rro"3'-.m~ Dd1llu fmt, 1NJf-elffuwgit~-a81 Mdl'3'd~:'J wg IMI' it ~ 9Tdl #€-~ aT3l1 J;fTgW mnrf;:pifT, nffi.{3' en ),1«3'1 ~ a-rreo ~ ~ gq+ m:, Rot .~ RCi3l

Ol"tit3l, ft:«:i+ * BffiIT ~ BT 3J:f3T ~ cl ali fu3-t- I

al fuu~ ~ (~~~ 1W 0Td' M3 ~ orl3') IUli ~ ffifol:r" "fi:r-~ ~ fall €uQ'dl ~ ~ ~ 7 \JdF.dIH PlJt I ~ fHw1:f BOrt -tid! i3at 3' lW frwo ~ (I)jI' ~ I "II (~-~ ~ ~ m ~ VRlo-aTit ~ ~:

lit ~ ~ i!sea·iiJ fqs¥,re II .... ~ ~ ~ ~ it IH'Ri'II

~ iin'H' ~ ff iJOW fiiQ II

(fo.- ?-:, fer: tt, Ii: 8 If: ;;-:) ~: a8'1jd1 ~ ~ -'3 ~ ~ IDf ~ ~ M'H~'

~ ca~d~ Qd ;:IT c5 ~ ~ ti, llOH BT or;:r Fflf118 .an git iRT fifu.r ~ ~ ~ lfdH HQ3l1.{E"7l cital

r: l{3q ~ 8 ~ 9.?G4 ?i 'ya cit~' Jft ~ ~ ~

))fTlR" l)fl1J Q fA<i€ 81 () cft3T I ~ F.me (~) "QO e ddr' ;r Vl iiW ~ tit >If3' fuR 3' ~ Hf3 ~ 5- Hwa k 1.{aTit Jft, ;:r ~_ ~ ~ ~ lffiJT !CRl ijijf, :3" ~ * Ra

I1P ¥ \J areT I ..

~ ~ ~, Cf,3q m ~ in-B 911~~ 3" Ai, Ci3ti H-eT 8 fu8 9.7G4 d"a', ~ ~St W"g, 9 ~,

~t

"t=.! fun, q@--,lfu ~ ~ R-B ouT I llf3 ~ H"at Ol.f ~ a- ~ -~ m O["ij - 3J:8 1..fij ftrort:n..rrn 'JEt I felr ~ fuar-firil -are- ~ iN ~--aret ~ ~

3'# ~ infnT ~ ~ ~ t!lf'" fiit I t!R~~mm~11

~:»fO~~~~,~~'9"03-~~ ~ tit ~ ~, ~ IDr 1Jij}fT3}fT ~ wH ~, ~ ~ rei Hol iD9 Worr, tl ~p;1 FelJfi" ~, f,:n:r ~ ~ i{t ~ ~ 'fP'fu'll ~ 3' ~ I

fr iD9 "fI'Tfutr ~ ~ ~ ~ ~, oT3T, ~ lWk ~-# -a-eT 38e181 aT3T <it, -aT ~ mr llf3"~-e ~ tit, F(,)A I (') I fu&' ill fa"i:r" ~ I ~ ~ -&H (,:r HQ%- ~ ~ "ill ~ 'flCRT m) lly'ao ~ fup,.rT, -aT l}fTlf * (~) l.fi::rt ~ ?i lfflT CfO c}, ~ ial fopwo ~ ~ tit Fit ~ oIcr wfu-a- t lhI fu-it n8 YIDf q8T fq WC!T i!@ -el, W3w 91J ~, ~ tfu (litl ~) ~ 21.f I »>aT alit ~-e ~ -ll8 OTH-Hq ~ geT ~-~- rea- illvw ~ AT, -a ~ ~ "ift l'){T3W ~ ~ -e l.{B"'d7) ~, 1it1 W fH"g a- {[@ ipi wfua" -,ft ~ furl ~ l1feT CfO Hot (!: d~rn+ I fra' &" el eiJ a I Jl I!@ nul' Warr I ljt crrg ira wfu-a HT tit ~ futr l.i;1 ~ ul ~ 7> iii! I F\JClld 18 fuw ~ I

:::: = -= ....

fFA' t!T ~ fuu ~ fa" ~ 0]:& wfu"a" tT ~ tf;:rt ~ ~ '3Q7), q@ -e -ed'O "JO l1f3- ~, ~, 1.ll1lWfu ~ dTcI' w tit ~ ~ AFddld tit w ~ I ~ ~ fEu ~ ~ ,:r~=d ct tra?) futR ~Hliii!~', ~ ~ ~ K ~ ~ ~ ~ ~ cft3r ~ for ~ oIcr wftrg ~ -eao m:ft', fuR" gel ~ C!@ miT ~ ~ -at '~CfHK l{9 ci fo3 ~'\ ~ HuT

9. ~).fU"W LI, U@ ij, lJ: t:o~

~ ~ ~ I FclitlSl ~ ~ t ~ -3' ~ fe(,)CII'd qo('}T ~,~~~<it~B07lmJfIH~iifuu ~ oJ fa q)dij1cl ~ ~if<Jdld -e f1:rwo * BO?i ~ tT 31f9T\r ~ er ~ fuu ~ fa- ~ fc&fu ~ ~ :3T!fuft -e ~ \J?), >ri IDfff 3' ~ feit ~, ifao ~ ~ ~, fuR ~ 1.@ -e Bd7) WfW 3" ~~, ~ ~ W3l 9OIJO ~ Hfucf, ~ ~ ~ 9faw H2lJ ~ I fuf ~ fuR ffif 'm a- ~' tT l1fCI1:r ~ h--.. ~- .., .... -, • .+-.--.

_ ,I()OH'C:;:I', ~~HIIJ~

sfcf>w ~ ~ ~ CDO-~ -il, ~ ~ ~ FI03"

fr IDn ClO(')T ill ~ -~ ~ fwwo CfO(')T 5- I -

I!@ J1lfu1r trr fuu lJ'3IFe31 ~ ~ ~ ~ feel }ftf1?) ~ ~ I nuT ~ Jft q@ 30T ~ wfi:n:i ~ uarc 'Je mf' ~ If<!7i ffiit # lfTtt ffitt 3CitE PiT a- ao 0Jt Ho, -at <rf;:r eft UTWd ~ ? UfO UfO q@ ~, chf ~ ~fuo& Utrr it ~, it # fern J:rH fn:rIi § ON wful:f fuu ~~ -e~, -at ~ m-r f.?B ora ~-l;fT ~ ~ ~~ I ~ firu, ~ ill qJSI" ~, l>G ft:fol Q ~ 1ia tT ~

~ ~, fu\J <it or ~tll -

lfO ~ FfTfJa ;:IT ~ *rw ~ ~ fu3-r fu" Wll ::r+ ~ mit HOreT, ~ ~ ~ 9U ))f}fO <m3" ~ ll8 ~ ~ 1lH ~ fuR <it t1f3" 3' Wwo-ao-Wwo ~ ~dT Ol}f ~ IDf'it ~ yoW ~ ~ w Rm! DO I fiilr ffiit uHw geT HJ:ml 9J03T -§ ~ * J:8l-f ao a- fmr tfu * ~aofu3T1 - =

~-ft;1it <tttra ~ ~ 3' Hl1Ec ~ ~ ~ fiT fu-J wal ~ Jft ~ (I)T"OQ ~ tit m ill m, f,:n:r t YQ1 ~ ~. 0f00T fuR Fe(,,)H I (')1 3'08 3' WJO m offi- -~ ~ €tIT

,:tf3 Cl3Cf B'ft B 00 "t, ~ If 3' F; cf ~ a-rg "3Q 1ld"3lf 'J{l ~ ai& wfucr ~ ~ 318 tIO ftrort:n..rrn B, fuR ~ ~

kB~uf:pw~~

~ ~ tft ~ l{QIC ~ err ~II

Q..- t:..-... ~ ,,~" 9 ~

~l.I;:h(")q r:rro ~ .;:1C;::'Oll=ll l')f3 if!dS'e t! iJ7i"; l..fd'

~-~ R ~ IlliJ ~ -el oM ~ ~-~ ~ S<S- un, W 1JTH IO ~ ffiJ W"a"3" CfiJO ~ -&it ~ n.ft I

~H9~5<!:~ s'~1j€ <it"itW 7; fRl:f FraraT~ ~8am ~ t!l" lif30 cit"3T D-lH3" ao ~ iJ7i" fq dTO -amtt' fi:fu,( -,:it ~ crri ~ JlTfua" ~ ~?iIJl fu3T -3 ()T ul ~ o]:cr 11"'fu"a

-;:it ~ -5" ~ ITO,- fuR eMf ~ ~ R mw # iJ7j", ~

t!l" HBlr ~ FeF3 iJ 'Rd ~ Hfcl-3" ~ ~ 3fu"3"T 'tM!r ~ I H cito "dlC OT?lCl ~ -;:it 3" 0Td" ~ fHi.u W"fulf "€l ?iT3T~~~~,W~~:~~j"J18Cl cR-r ~'ijl€' "il fu qrg-M3' fu& m, ~ BOT3l ~ ~"5, "it HH' ~ ~ Ht I -f,::R' fe"d" fira"i; (Ii'1'H" ffiIT m ~"'A i f.ro fuc1~, ~ f.ro ~ ~-HCl"3l, ~ ~ tft ww ~ ~ ~ rea- m;a ~ frn 3J:f3 l..fd' '8"5 fu'& ~ ~ ~A'Q(! ~ S'i!F.l'cl t!T ~Cilf"3""3"lQ3"fu& J~l-j, fuH ~ 0J9 wfu"a -e- eR ;::rfwW ~ fu& M3" l..(Cr'IDf'O dUl" -j I ftl:rra' ~~50fuH~*~~t!t~Hit~HT}fT mif "Q'1'fu>w, 1..fO qJ9 ?)17)""Cl ~ -;:it 7i eR ~ l:JTd'"O iT3 iJ7j" I R ~ ~ ;:r+ w kB ~ dTd" t!T 0RflJdl1 ;:rr ~ dTa" tftF.fi:fRT~~~"JO,~~-~"JOI~~ -e-R nul', ~ ~ t:rTH t!H" vo, ~ k"a" iDg' (I)'17)"Cf ;:rn I -

k : ~-fi;rif ~, ~ ~ fu?iT tT ~ ~ mfT -j, f;:m ~ fait fucf ;:rH ~ dTa" ~ 1JTl.I3 CfiJ a- ~ ;:rH * Htit I -e-R t=JTfwW -el w-al ~ ~ ~ HW fuR k-e- ~ 0\fI', 3" N ~ fun F.I'l-f"R iJ7j", R ~ wH ~ ~ Qd" -& ufugr:;:rw ~ 3Ci Roll (mGt "3" ~ rl ~ ij;::r -el fu1 "5) y-cr F~ R a' d ~ fffi8 fircr?;ft iiH ~ ~ I

tit ~ oJtr wfua" -,:IT -el NOT, l.fulf 1.J I F3 1:1' iJ Jtl ~ ~ ~ ;:it i; 11fJB, ~, 3lR lH3 ~;:Mf ~ ~ aret ~ ~ ~ l)f11.Rl- ~ 9Of3i" ~ weT m lJl}ffi- ~

fu8 ~EE~ ~ ~ cit3l, >If3" fuR 'fPR ~ ~ tt * Fft ~ ll'fua" ~ l.Ifu1;ft W l.[qTB citdT I lWU -l3"eT .; ~ lJ-Rl3" m RO I qJiJ ~ 12 ~ ftwt:n..ro ~ :3' ufuW ~ aFr wfua "6" lJlit wfutr ctt fuur ;:rTe-r m, (JRf wfulI ifeT

HTfucr tft ~ ri ~ un -=

illIl ~ If'' lfTQ II

R'tl Mar ~ ~ ~ yao 1@lf ~ II

(w&ar w: I.J, if: 'i~~G)

BT'it Jt3"tr fi:fUf t:ft m ~ ~ wfua t:ft tft 0B?iT ~

~ iJ7) 'l' - ~ ,..-g

fm:3- 'HlR't Ram ~ II

iDj apr ~ iiffiw; ~ II (5"-- s, g.- ~, ~: 'Jo)

Jft ~ ~ wFua- tft 'Sl;:J ~ H9 3' ufuRT ~ )--(rare F:.f()=,€,rTT'HTI-~ ~ ~ ;:it "i otl3T, tR" ~ ~ wfu-a' -tft ~

~ ~-w QQO wit lft3 -grijQ- ~ are- 'RO" I ft:JJ 3' ~ l1fTH ~ gr-eT ~ tit tft -abJ ~ ~ ~ are I l'H3 ~ dd3'dYO ~ >wfu lfu:J R uTa- ~ ~ m dMdnQd t:ft ~ ~ '3" W ~ fuoCij1d ClQ fu3-r aT iJBO ~ J~ ~ ~ ~ ))fT1J ~ ~ cl STEl H7il fHuJ titlfTH" ~

gel, ~ fell -;:ft l!it Htit ~ ClO m , -;::re »rnr f]'";J(J "R'l"futJ 1]R a- R3T M3 ~ "ffilT, 3i" fuH ~ ~ t ~ jfu

if ))flU ~ ~ cit"3"T: -

~ ~ a- ~ ~ l@'1? ~ t/trll R'fJ fmIo & ~ a- ~ ~ apr 11:1011

(~ sret ~ fifur)

~ ~ ;:it ~ U(')

ill! ~ fi:fus tIT lH':ltal ~ apr R'fJe' ~ ~ tRr lIiI' ~ fR'al ~ ~ ifT itrr I

(~~ 1./;:rrrT, 11: 1./8)

fuR trif q@ ~ * ~ cft3-r, ~ ;:it ! fuR 3" ~ ~ ~ ~ -~ ~ -;:ft, ~ W1?Jl ~, ~ trTCtt

~,~~~~~0Tlf~~1

HQ1f t=r1-fT ~ ffif ~, ~, ~ lWfu ~ emf tit '3i ~ lit, UQ ~ -;fu- tT ~ wH ~ ~, 'l..fW3o Hlf"Cfiie ~ ~ 'lfBO ~ tit 5 ;:M;r m I ORr tJFdF~f.I; 'fTTfu1J m B" -"H3l M3 ~ mf' ~ ~ tWir ~' ~ "dt ORr ftf3' ~ ~ wK R'e ~ QO funrr lIT I

- - ~

fuu ~ ¥ 3Cf ~ TI fa" rn ~ 'l-fIl'T3W ~ ~ 11.& fuR ~ t; ~ ffirl..f3" ~ -5-, ~ OR){ ~ ~ Fel'S'~' , ~ -fl;r ~ ~ ~, ~ t; H!f "3' ~ l-fJT03'T fu"3T tP'el ~ I R fuR ~ «Plan Qd ;:it i q@ ira "W"fucr B" ~ ~ tT ,:t 'lfBO Iit3"r Ht, ([R ~ }IT"ijt icr3T H;Je -5- I ~-~ fuH aJg tT ~ dJdt!,<±l ~ ~ e,~J iJO, ~ tft ~~, ~ i:lldl:l'<!l B" Q13'do trc!" mf '~ -at tfB"~ if '13"d7i' >HTfu ~ tT ~ ~~ddl m, ~ ~ 'M3' ~ mf ~ We" it, fffi:j+ tft ~ ~ a-, »ffi crel ~ Bar .e.., Q' dl (J'lO -e-r W Wt8 Cid7i tT fH1Ww lIJ37) ao oJ

-c

tJ?) I H fE"Jni -e-r fuu 1-fOH3l VaT JfG"g ~ fapw 3't as- lHOH

- ,-

"3C( ~ i!@ ip:r J11'fu-a- (~) ~ fuel ~ lJCl:f el ~

~ qrj «("idA Qd ffi tT afulW 1.l;:r+ ~ ~ ~ ~ 5 ;V-ffll W tT fuu ~ ~ fHferw ~ fu W<rt ~

0Tij" ah:r wru-a ;:IT ~ =-:.- ::T= ~ .;;.....+ ~ ~ - ~ ._= • ~~ '-Ie. -c;. OIel If:tQd (lI,JI, H It::~ 3T"J

otfI' m ~, ~ 'IJI<tt alit CffiTH 5-, ~ ?i\Jl, f;:rH ~ 1W" 'ft:!it ft:rao ~ I ~ ~ Fe Fa.., 'R ~ tit ft:ru fiT 'RCR~ I~, >AA~~~orEl~uo, fHc:i+kB ~Jd81<!1 (') QTij 0lJ ~ cft3T &-....._" bri ~ ~ ....

= _= = I 0;;I1'l1 , U, ITHJ" tT If:tOCo;;l l')fOl ~ I

FEFacliR m fW f;:rJ rit~m~~"JO fa" ~ w-fuir lPll orEl -ar- ~ l.(EO ~ ~ ~ H?i, fu-<y ~ ~ ,:t ~ "R'fu1i ~ 110, ~ t ~ <ra7) m mw k ao fi;pw ~ H7i I fffi:p- fcl ~ te- w-g ;:it * l..(HO

--:I---,... u.... f ~ n --.:I- .... ~

0I1,::!'-'ff"13" lJ' af.l'cl ! ~ Q l'JfTl.I til ~ ~ 10I",,·l1f3 fui-

~ ~ ? ~ l'JfTl.I f; ~ R3"r

~ ~ ij' Mir if ~ #it!" fv3" rn II ~ ~ ~ sw CiWg MJ ffifMll N~fai~a-uall

&tJ M3" ft:m fMmf ~ 11.'11

(~ ~ tF W7?;:tt)

~ faPWO fi:fw ;::ft ~ \JO:

I'aPwn mwn tKCMr a- iUi cfpf 3- a II ~ ~ traT gtllHCNr ~ II

Ok 1{CiW) Hfuw UCffH >H3" ~ crit aTQ+ ~ fuftrw ~

. ~

fRtft ~ YF »It'lr ~ Cfai- qcffif II

Rfaiua tfto ~v;rcw; ~ it n ~ iJH'W ~ n. »It'lr }tal ~ 'it iU! at_q- JI1fa1f & tf'C!?)T II

ftnr ~ ~ it ~~~,

'M'W ~ cfpl Rm iJT U"O qffiIiT 1 Ha- it V'3 Watt II

(Hfi:n.rr !.[CPF.rJ

a ~ ttl' ! fe'Rt 3W cnrar ~ ~ illS apr itt ij iP%, (#tf1k~)

~ ~ ;:rfJ ~ J{t ~ ~ II

lI'3'" cran ([J'a' R' ~ 4 atv HO fJ'fe' II

(ifJiT fimw 1fT: e, frr: e,

uo3tr qJJ ~ 'D! RjU' tm'('j II

Fnl" ~ iDi ~ tt crfW fnR K'1) II

"ij113'T l.fC3"Tl.I fl::fw ;:IT ~ -e fR1i:flw -~ W'2l 1i:rHTo fi:fuI t:ft ~ fi5lf3' ~ 1fT Hldif.!d fHwFr m ~uo:

~ a'[q' If rn ~ 11 Fiw Il"'i HO If fRft1Jw II

~ wfua ~ mr ~ ~ 1]0'37) cf[Q" HOa Hu ~, ft::rH

~ fufu>w ~

~~JjtiU!~1I

fEn ~ ~ RfaqJa" if ~, bJn iD! Em! ~ ~ II ~ (!"'<:" ~) ~ Rfa1ra' feu ~

~ !JTi'i" l@R' ua- lIST II

~~d~i'li

~~~i'l~1I

~-fiW ~ ij~'F8fHT '3"' reM'~' (lH ~ ~ ~ ij' '?t fuR W? ~ l@3" m ~ ~ un fa ([@ wfua i; ~-dT3 "i!fd"3'T ~ fAMF~l'S' l:8H Cfa" cl mir llaT3+ "?i iD9 ~ wfua tit "el F.ra7)'T gr R":3"r m, ~ fu" :

~ iI@' ~ (Mur) HilCla' Cla' :rat

.. ..

~ 9lW ~ 81'Jfe' .,.-;;r q ~ tR3"

1!ijif 1!r ~ ~ I

(~ ~ ~ NiJT?) OIf", fTrJ3'T ~ tes, if: ~~8)

~ : C!@ -aTflR (fifw) ;:ft -el fr3-ro ~ #raT ~ Cf3"g ~ 0Tit tit, ~ -.3' fui' aEt ~ (q@") n.ff ft I (~ fRij-) ~ fuR (0Jg' t:fp;f wfua") ~ (trQ fcffi ~ re a' e a mIT ~ I

~ niPtf If.tm 'HiJ fn1wil ~ ~

fimr I)fijif ~ fer ~ .,.-;;r ~ a-r3" E'W

JtG"I3" 'Hi!" JKTHit m ~ ~ ~~

~ i5{'ff ijT ~ ~ ~ ~ l'PiDf ~

(W I.(1!1TUJ pg ~ ~·ift K«-II ~ JtfaT Ha (fa" ~II

ij)r aJr 'HR jr ~ II tI'If"a'Q' 11"3" ~ it u ~ II

R Wlit ~ aMd~Qd ;:ft ~ YQlf ~ ~ :

eFr Ra\f iDO tel RH qa "'* it Ha II

..

R-i!HH'" iDS i!'Tk tIT m ~ ~ II

(1PlIT .?t, ~ ~J

((8d~ad tit ~ ~ s-reT w fJ:flU ;:it ~ ~ ~ ~ fp;ftpw 5", ([19 wfua * wffit "?i yaH cita"r"lWfarw i!@ t:fp;f wfua tIT ~ J 3" ~ l.! 8-; e W (Jl:fGT I" fuuOfd'~~~~ F(,)0I2~d3l ~fi:ful'eT~ft I

-.

~ ~ "el 'WQ "frar3 t1 ~' (')1){ el rea- fHcr3T 1JRdCl ;it ~ ~, ftrn ~ fufww ~

'iIJi a\lf wfaw @" lJTO ~ R!" ~ t{'U'3' ~ ~ I' ~- 'QJ! cf[Ir R'fuv ~ ~ it ~ ~ ~ fa"Rl Ylf3'C{ it mil t=fTi!"i'i'1'1'

9.. ~wFl

FeAa we ~ ~ tiI":i"3' fcf iUS dPr ift rtfR'3' I ~~r:T~~~~'Hil~ ala";:tt ~ ~ ~I

(~~,Ff:EI..f)

§Ti: : (dRJ 'fI1"fue"~) ~"Mo ~ mf ~ 1ifult ~ ~~ (~ l.J' FaR' u), )j{TlJ ~ ~ 'R'08' ~ mio "Mo ~ (l«Jlf M3' ~) HW ~ 'fui' fu1:r ?; (~ ~) ~ mfTl..fO 'Eit3"r "5' I (l11cit) isl ~ ri ~ (a-P.ldfiud) wfui ill ~ ycrn fi..rfi;pw for (r{t C[@) ap:r ill it C[@ \l7i", ~ :3" (qJ9) ~ wfutr f?"e' ~ m:fI' I (~) ap:r ill ~ ~ ~ (Qu'6) ~ ~~ gij~~"&d'"Od11

l.(fi:ftr ~ ~ "ijTijT O'H fi:ful tit ful& U7i: ~ ~ (1{t iUi) ala" R'fJr (ift) ~ ~ I it ~ iDS ftrit m ~ ~ ~ gw ~ I tHlfr:r CUi ~ R'fuf iDi el~~~1

(~ EfT: rJT)( fi::fut ;:it, 1..f:J}

ll"dlf ~ ~ fEel 50 CfQO -j ~~~lhrilh~W311

fiaT ~ ~ 1{!" RaW 1:AnI' ¥'3' II

fcp,fTOl fapwo fi:fu.l' tit ~ U7i fu" dRJ a Ad fi U d tit

-"

iD'S' apr ift H'C't1§ l@IC ~ lit ~ II it ~ & ~;m QtJ BVtr R" ~II R'i3lI' iU! l@J'l' ri" ~ ufa" ~ II ~ fI3' faaTirol J{t i!Ii cfp1 ~ II it ~ ~ ~ it R m ~ april utB*~~~a-thill 'iit'rd~li! ~ apr tit ~ ~ ~ II it Ra"QT IJa Hi: ~ R ~ ~ IR II

(lilT l.[OfW, 'Hfrl' 80, Ff: N 31)

H fuR-a-r -e ~ ~ ~ 3" fmr ~ fu" OTQ ~ fi:fu.r t:ft ~ ~ oro ora wfua ;:rt -5 ~ 'dd' ii fmf Hor3t ~ mR q@ ~ fid(')l; ~ I H =~ t:ft B ~ ~ ~- a-el ,guO ~al OTO m:fI' ii JfCiftT I e~u 'al ORr lWr W lR7iT q@ J1Tfu-a- -e ~~ ~ -j I fmIT 3i ifH ~ iW -j I ~ -el ~ Q'd" i om ~ 3i fmit cit nul' dfu ~ I # &it ~ ~ ~ 18 yaJJ -j cit, ::P" ~ A Fa itl ~ (I)T'g H'cP fr8tJ ~ ~ ~ (0T0Hlt) 3i" 5" JfCiftT -j, l.JO-~~fHwtr dd~'(! ~(OTO)~I futr ~

JfB" ~, ~ ~ ll"fue" tit ~ it ~ -j I

*~~m{:

UH~~lffaJf~~1I

R ~ iUi m fnt:J H"f ~II iUf ~ &' iDS wq. g?CfT ~ II Ji.t Hlf :3' R3' Ilnfo i' 1m !JCiIlf ~ II

@"a"ar II lK'taPtIr m ~ al 3t ~ W II R!" fRtri'i" &' ~ a iUi ~ a'(v 11

tlS€ ~

~ q@ 3- Fi! 3d' iI aao ~ ~ fl::p,rn ~ fa" H1R n-JTlf 0"iJl ~, fE1lm ~ 0"iJl ~ HCRT I ~ ~ fuR ~ ~ ~ ~ 5' fu" ~ -3t F.I"SB' uT 5', ~ 3i ~ uT mft ~ I l';f1'fu ;::rarrfu '3" 11ffi ~ f;:rn * <it aTQ lJ1'd"O" oft3T ir, flR' ~ ~-~ (~) t tit~ ~~, ~ trwl I ~ ~ 1./i1t 3"3t ~ ~ fief y-aW 5', -R () 'fI~3 ~ ;:1;J fr I q@ ~ ~ tft m l)fT3}fT q@ Fit, -eu odf I -eu 3i fuR ~ litft RFda'al ~ m fu ~ -~ aTQ ~ ~?fW 'All ~ ~ -M3" l.iHt # :3' If<t ~ ~ ~ ~ ~ 3i -a"ijt ~ (W<it) ~ fern ~' 0"iJl oiR RCR't ? W 'F.l'iR" ~ ~ Ui'i' I liS ~ R f3a i d 3i fu1:r m ft fa' fur R'e frtra7i W<tt (~) HfuJ3" ~ I fi:mt 7> ~ llin:it H l.{H?l ~ m , ~ ~ ~ '(I)'17)(i ~ ;:IT * feQ' fu3"r m

1.{H'"?) : ~ ~ ~ Hfa' ~ II

3aT ~ iDl ft:m' if" i Qw II ~ ~.~Hf3'~11 Rlrg' QJg' !:¢o gfo iw II

____L_ __

~ RF301'd ~ ~ t1te" HO I

~ ~ futf ?t ~ 1W" fffijt ouT ~ fu" fcrR i;~~~(~)~mr~HfdC('da8"rWI uc lIr.tt ~ af?3'r m:ff tit, ~ -e- ~ 3i Ciit ?a i* ~ lJf3' f6u ~;::rre ~, l.fd" ~ -all Ql.J ~ ~ ~ ~ ~ F3 uT Q'3ld(l) ~ oltt ~ ~ ftur * orm lH3" ~ ~ 9tr fu3"r fiww I fuR -e- tal ~ fri ~ qJ]" (')l(')Q ~ ~ i ~ ft

H'Rl1f ~ tfmf art m 3Har qijf ~ ~ l'JW II (&irar H: '1, Ff.- ;J~~)

~ ~ ifp; ~ ~ If cffip,jT ~ ~ ~II (!'if! H": '1, IT: ;J If s )

1.{3" iAla' iUaHfa' i" urm II

ifJQ i ~ H1i" ~ ~II ~ err m Rf3' Rfa' afa" H'nY. ~ JHT31f aW * fr II ct UII

i!fO ~ tit ~ uo

Rf3qJa' art m RfJ Rfa' afa' ~ dldrnqu\Jfa i!faT ~ ~ ~ 1I~IIt:tUI~ - -'

(~ cit ?'fa, H,- 8, Ff.' ~ot) gQ cit 11"6 tH11it II fafn Rm I%i3' Iln'rI!t II ~II-'-'/I (itafo H": 1./, Ff.' E~:J)

~ - fgij' l..(lf'e W18 m un fq dl d a '4!l alit 'FaP;r-o ~, ~ rem ~ ~ 'ij' t1ll mf l.{aTZ ~, He' ~ ~ ~1 m "M3' ~ ~ RTI 9dJ3'T -el tit @H ~ 7> dTd" wfu'9'i, ~atl'd ~trat:r' fu3Tft, ~reH ~~~

areT lJf3 ~ a ti' el -e l)fOcffi m I -

- '"

feR woT ~ ~ H"arfu' Cf(J c} ~ W'fira * ~ ci8r r RoB tit!

~ ~ it ifuqr ~ ~ 3Gc!'" II~II

-z -

(fi:ra'/aTqJ H; f1, ,,; .? 0)

E1fe'~~~m~*~~ RQW"5"? ~ ~ F.r& t!T ~ q@ ~;:IT ~ fn-ri ~ ~

~~ _ 1t;:;[J·

fi:In R1Jfe" ~ ~ ~ fan Hfct; ~ iIfa" me- II ~ mat af31HT HO an ~ ~1I~llalla!)II (~H: f1, Fr.. ~.?-~r)

~ ~ fua" ~ mJTEl "5", ft:m ~ ))f}fffi 30 ~ cn-rrit cIT3" W ~ -q@" 3" FE 3 d I t:{ ClCfOT ilar mfI' I fuR ~

Cll-fTit get ~ ~ -

wUt U(Itif ~ H ur# me- ~ ~ H'far ~ II

(1JfT1P"}(: 'I lIC't, ,,: 8 n)

C!W~~~3'gcf~~~~~3Cl fun Qq tTl :GOa" -0- farw ~, R CffiBaT -e ~ a-aci C( e aal m I ReIJQ1d'l ~ ~QTH,m-r -gg J)fTJfF ~ ~ .... ...,..j:....,.

- '(I""'" ,lqr.ro·,C""=I:l"f1·I~

~ t:!"T fern mf ~ l)fRO tr<!" t:!"T F.fcc" ~ HC(eT -j l.fa""CI"Ti-

~ ~JfB RF3i!J~ ~ipHrfutf~lJF~q3r ~ ere- .G-a=C( m:ff u ~ I ~ Hit ~ ul w oro -j I rn dlae'R;:IT

~ tniO ij- : -=-

~ ~ ifW ~ ~ ~ ~ gfn ~II

(?'r1 2, ~ ~o) ~ ~ 'H'3H ~ ~ fW3" ~ II

- . -

(HlIt!" JET"I""i W: '10)

C[a" ~ iUO Rlri! it R'tT fraTf.:r ~ ~ ~ II

(greT ~ ift, ~ ~8, ~ ~I.J)

Air ~ R ~ ~ Ft mr ~,

~ ~ q- ~ iii" ~ tIT II

in!' 8'JI" Rn if ~ ~ 1I'"Jr (~) 1W, Ilnnf ~ ~ HaM" n ~ tit II

~ ~ ~ ;:IT tn" ym.r ~

~ iU'J utar aT1tra" ~ ~ ~ inD" ~ lit II 'ill (iiafo H: "t, 'f: "~I.J)

~ fi1i" ~ a ~ U"'"Q"g ~ ~ II~II (iXTO:f1T H: 8, FT: 'lf1"to)

OIAdl~Qd tft i; ~ mf ~ al3"r fit

~ ~ fa"eT it ~ II fau jf Ilm&tJ '"" ~ II

(?[: I.{: 5":, ~: ~, II/': ~f1)

~ iHO i ~ ~II lf5Y..mra- ~ ~II ~ W f.3"R R¥ B1f ~ II if1))f I-RIi') i" cmc ~ II (ar; '10, 11{{u; 8 fl)

Old" ~ tft l:IlR" * ~ tn" did?)\] 'd l-fWU fi:rq m

-= ~

~ ira" fH"l;rg Hit m fHm ilfa" ma- CfliT ~ II

ilfa" ~ i'i1lj ~ it ~ ~ ~ R1Ife" aag 1I-=tIlBIl (~ H: 8, 1(: 2rr)

reu rea- trft::fu oR; ij- fu" "furr "Ire"n ("F.t"ae") fcrH ?i ~, w jt ~ ~ ~ ~ -j I Wag -aT j{3" tn" fud"e"r ~ ~, ~ ciJ -aT ~ to Rtf 11fT ;VeT ij- I f?"era" "Afu3" ~ ~ ~ 3' ~ -aT ~ ~ Cid'W 3" o:6a"3' ~ ij Wel ij-, 3- f,:rn "f.I1fi! ~ f{3Y C!@- ~ ~ ;:rt ~ tn" ~ jt ~ W, ko -a+ ~ F.I"lfe" iN CWW3" tn" ern CfatT 5" I H mR" ~ BCl3T :3'

-&it - ~ ~ nul ~ "FJa"eT I if "A";:re ~ ffcc"1" a-a-e- U7) fQ

iM1.l" "' JKaTf'n ~ H- ~ ~, ~~~~~iITll ~ R R1V RW R' RfaimJ :t, ~ faPH"n IlPHrn ~ ~ II

(~ ifFJt'W Fit, ~ 4~8)

ijT)f i'i'fif HQ ~ ~ Rf ~ ~ II

~ Bdfo ~ ~ l{l' ~ ~ ~~'<UI"tYIl

(f1rcitarqr H: 'l, if: I! ~ )

e- J.fiIi" ~ fan ~..retJ ~ d iNll

~ Hn Hfaw fao U'alll'fa' ~ ~ - Cf')f II

l.Pfa' ~ ~ ~ ilJi" R1ltr !¢J AuPri' II fkf'M" R'tT fra'Tf3" iiafu aHltH" Ma i') IJ i a iO:! 1I'f1i II

(~H: "i, J:r: 9"i"ifJ)

OIAd~Qd tit ~ ~~ -j

R'fi!' # q]Q fJ.3' ~ lIf'fe' II I'aPH'rn ~ ([Ia Ht ~ II "t 011 ~ ~ QJa' R'fi!' if fi" cmr cr- ~ fIi3' ~ ~ 1I9.:W

(~ greT .tP- WH ;it)

fuR" 3' fa?it u;:rrat tit >AA ~ }f;:rt 'J?i, ~ '8Tit (~) ?1l!l2fimm'J?i, fu1:r ~lfi~m; ~~~ ~ l.fTI..l3 'JeT -j I fuJ:r em 3' cit 'f.IlR' ~ qJtJ ~ fi:ro 'JeT ~ fa"~0T0 Wful:r ~ WC8 mft ~ ~ ~ fRu ~ lic'l, fu-qt ~ ~=~ wfutJ ~ ~ tcfE7) ouT m lic'l, ~ W ~ 'F.IlR" (~) ~ c1 tit ~ q_raftnit ~ "IJTd'?il 'ilE I

H l{t~ ipI wfJa"~"R ~-~, "alit ~ ~ ~ ~ l{VH fur;rro maw ~ ~, fu3?il ~-~ tT fcffi rea- HQl:f (~ fJ Q i al) 3' lWR ~, l-f1Ww ~ or::r ~ ~ ~ ~ lfd1130 -j I

=~~"" "',," - • ....::1,

q]d iii i d ,,,,-,, WJf3" ~ ))fA" ~ tJ7) H l';flfe QUI ~

lJf3' ~ i Fd qJ~ ~ l..(flJ3T ~ 'R'TU(Ii ~ lJ'(I) I ~:

afa trIi' fa • fcIaur ufar ~ II

~ R1Rft afa'!if BOf,3' ~ 119.11 (~Ht!W 8, if: "I "158)

~ m itm' QJfiJ QW 'R'8fe" ~ llfa' tntll

2i'ncI' a'lf ~ ~ ~ ~ Hfior fiRrit lI'fIlSIl

(Hlffa}{: "f, Fr.' "f54Ci)

mw -ulc!" -el \!W :

~ f3' ~ ~ II fciQaife qafJ ita-rH" II ~l¢Jfio~~ lIllfa'mrr~tfl3T3" IItIl4119."t1 (H'j' H: 'I, if: "iofJ'l)

~ ~ ~ OQ- ~ tit Ci"fl ~II ~ lffi'a! ~ iJ'IfaJHr ~. EJafa' i') tm 11'f11

(~H: fi, Fl' 'l"l44)

fJffi{fa" ~ lIafu !ffo cB ~ ~ '!FJfa" (') tm II ~ Rt MaT ~ Hl@ ffafa" ~1I~1I"t9.11

(kfj H': ~, if: '1 '1:]0) ~ ~ U3" fiJ3Ciial ~ B"afo i') 'H"'lft II

Mar ~ aT am niit iIftpw H'n1:f1\r ua awell' ~II (iiafo).{: "'I, if: I.IrE)

R'iB nfcr R1ft!' B\1fa' ft& ~ II JmI Bif3' ~ ~ ~ II C')TjI)q ~ ~ ~,

iJftJ ~ !PfuT ~ l19.oIlYII~9.11 (J.f1l H.' 'l, Fl' "Io8~) ~ ill ~ faB", HfJ tH'6Ti'il if" ~ II

m Bafa" '1i JYOl R'1'fu" ~ qafJ t@T'H' II ~ 9.11

(~ H': ~, Fr.' '18'11.1)

tB

~~~Marri~~walll

~ ft'mi~ts ufo ~ ~ ~ ~ Ilellctll (waar }{: s, 1f: 'P!]!])

~ Ht RW ~ 3'" Hfn d ~ II

~ 'II'Gl'fJ R ;:rrt 3'1' m=a ~ zornt FtPM'# II eOIl (awam}{: 'l, fFrrT &Rfc, 1[.' r 88)

H1i' ~ ~ R1Ife" ~ aw;r Jroftf ~ II

~ r>fm ~ JIt!" ~ f'imi" ijfa' R3l ~ M"1!l11 IIClII (~ }.f: !], 1f: 'F?!]!])

fIrQ Rf3qJa" ~ n ll'fN crnr ~ Hf6' ~ II

~ H-ts' n ~ ~ ~ JNfe' n ~ fwJrg 1I,\lIl.Itli (~ H: !], 1{. :J.:))

H'I'2lH'" ~ ~ ~, mrr ~ ~ H'W II

Fq qr ~ ijfa" iIi"M' it, ~ iJIia'" R1IV ijftr wW II ~ ~II (F#W H: !], 1{.' 'l8<rl.J)

R1Ife" a3' R ~ 3ftJ iI'H ~ ~ II

~ HK'flfn ReT ~ <Jfa" iJll:ffJ ~ Ilell

(fFra't;!rar H: 'l, Fr.' 1./ t)

fe'J Hwa ~ ~ ff1d'Td" ~, fuR' ~ 1J1O-~ Hit

~-Cl"1) ~ mf ~ ~ ~ mR tit fE'a' ~ WlJO ~

~ ~ ~ ij1f3' fHf3' m II

~~ ~ ~ Itffa"~,

ilJij' R1Itft afa ll'fa' ~ II ,\1I~19.1.I11

(11fTW J.(: " H: $I./!])

~ iDi R' R"ij'ff aaPK- re ~ ei wt II

~ ~ ruft ~ H'f!lHT nri'i'C( ~ ~ Ill.Itll (aworn't}{: " fi:w rffFrfc, Ff: r:! 88)

tH'U R'alg ijftw tH'U ~ 'HlPi II

~ ~ ~ t RlIfe' ~ 1I:i1!1I~1I

(~ }{: 'l, Fr.' 48) ~ 9lit (mf~) ~ iiol ~ ~~

_ = 1c;:''tI 10I'11'() Otit ~

C[IO -'f.I'lR" ~ tit ~ Ha"e"T a "

R'tfn Hfn ~ a ilJQ CIT Jm!' ~ II tHafa~~W~~lfIJHT~II9.II:iI!11 (fi:J;;fdJ#f oft ?Ta, ~ J.(: s, 1{.' 48r)

FIfa'irra" RlIfe" ~ ;ttur II ~~fau~a37i~!P'it~II<!II~11 (~J.(: 1./, Ff: t~')

QTa' CIT ~ ~ a- crnr ~ IH'fu ~ II ~ lH'Y \J1:'IWKT ~ RI%l JDfTfew 11=l~11

(WPJTi1 ?TO}{: 'l, ff: "l =? r 0 )

. Hi n8 a& Wi ~ IIlJe ';ft ~ ~ \Jl Ol}f ~ craT ~ j:

afJ ~ uta" ~ tH'U ~ tH'I!' II iD'a' R1t!l ~ iat 'RiI'fit 8M II ~lIatli

(fRcft a'f[T J.(: ~, If: !] ~ )

ilIel!a1 RV ~ ~ aftr ~ II

cuw R'fift ~ tfap,jT aJrc')T ipr ftMrra" 11"\ II

(fi:r# ifTW}{: s, 1f: !] t -!];J )

HnHV fRfJ n if'C!fu Rf'aiui ~ ~ Mtfar II

iW)ii R1IW ri ;]fa' C';1f)r ~ ~ t i;it M"'far II Bllt II B ct II (fRo't 0TqJ J.(: fJ, Fr.' :? r)

ipr ~ fffiw; urre ~ RUil ;m RH'W II

R8fu" ri Ft Mar qW ar3 RUft:r ~ II ~II =lll

(wiar H: fJ, R "l~fJ8)

(flT(1:lT lor: 8, Tf: 'l~'lo-'l 'I)

~ ~ ~ fit i iUC!" ifT'(t II

jI)17)ii(' O'fi.r i:J3' ffi') ~ ffil'R me- ~ 1I:.o! 119. t II (m;tCr eft ?'if, lor: ~, Fr 'l~t{)

~ qr ~ ~ ~ ~ ftm ~ ufu tiKt mil

iWt nrfi.r oo.T ~ lim ~ & ~1~1I9:;!1I (~if ~, Fr" 'i'l~"t)

~ ~ iJWw J ~ if@" ~ ~ ~ II a'lf ~ ma- ~ ma- ~ O'fi.r ~ II~II

(~ lor 8, H- 't~ot-r)

t](f rea ~ ~ ~ ~ 3mfijT 5- ~ k'J fuel iJOIla3 cit -j fa' ~ ~ ~ tl (']f~da1lJf3" HO tT ~ 3' fao+ ~ f.?tr 0T}f er ~ ouT ~ ~ I >lf3 JnKl tT ~ ~ CilfT'Ift 3' fuo+ ~ «tel qroaro lPlJ"O ~ Rcrrat ~ ~ ~ mIT I fElT wij 'fro-fuii ~ OT\J ~~~~~iJC') --

Hi l{I:3H rrra- fF ~ ~ II

~ aarr ~ ~ ~ mW i3(!J' n ~ II9.JI~1 (hfj if: s, Fr- "t"t$o)

~HHaTtmr~~~~11

;w;cr ~ ~ ~ iDc!t ~ Iltll9.011 (fRa'tarw}{: 'I, Fr" 4 r)

RlIfi! ~ mrrn- J!iPK RN ~- rA~M're II

mW ~ ~ R@" ~ mr wre IUm:;!~1I

("f;(T]fT H: 8, Fr" 8 =? r)

~ lPflr ~ ~ 8Y3l ~ ~II

0'nCf nrfi.r M-at Ft ~ ~ JNfu ~ II 811 ~'t I[ (fi:ra'tarqr H: ~, If: :} $)

'F.I"8'e' ~ (i1l-f -eT 1.fU3l"

w;l mffir RUtJ gfn ~ Hfn ~ ~ M'l!lll t)fWf ~ (')1l:f ~ ~ )ffo ~ II~II

(1f'fJar if: :J, H: n:J 8 )

ft:rRfJ ~ Rl!l !T ft:nr ~ IH'il tIri" fHwre II ~ m ~ m wf;J ~ ~ rn 1I9.1I~1I

(1fP?Cf if: :J, H: '1 =l4 r: )

iWfJ ~ ~ wfc Hfu ~ ~ ~ ~II '3Q H?F ~ fMnnir m ntH" H'fn ~ "lItll

(~}{: '1, fi:n:! iftRfc, 11: r8B)

llCfT ~ it fH# ~ R'8iI' ~ II

m - -

rrra- ~ 1{!J ~ HlWK ~ ntH' 119.1I't~1I (fi:morqr W: 4, H: 8t)

~;:rt ~ ~ ~ fefR iU9 ~ ~ ~ wtat" ~~~~~ ~~i')1ij"~II9.11

CfQi!" tnr'1:" d NMM id Q faQ i;[J'a' ~ n wil" II ~ tfert:r Hfu i'i1ij &lJIfe- it cuo ~ fi:IvrU II HII

(WlfTa W: '1, 11: 'l=?.?4)

~ ~ i'el ~ RlR' af.:pw' RWlft II 0"fH a-3" R"eT B1j ~ R'f;J ~ ~ ~ II 9.11

(~W: :J, if: 'l~~=?-:!~)

Jri" lf6" n ~ ~ ~ ufo ~II

~ ~ ~.mr ~ nrfH" R>fTfe-11~11 (fFra'tarqJ H: s, H: =? r! )

~ ilfa' ~ tfWKT iHQ t ~ ~II

~ ~ l.PWw ~ R 3"Fcr II9.lIll

(~ )or: e, Tf: 'l8'tB)

HO' Ha RtIW aU ~ are II

mit !JaIfa' JruT ~ ~ w;ft mY II"III~I (~ Wo- s, If: 't~E:lE)

iDd" cd m q:ro 3" tf13l fi:r RlIfu" a3" aqr ~ II

l.lf.:'3" U'i:O it ;:rn fMDR;r afa i i'MK HH"W II til (~ Wo- fJ, Jf_- "I~lii!)

~ !"far 01M" Hfir) ~ RVfe" ~ iifu II

C'i"i'i'q ffiJ'ii m am ~ ~ ~ I.Pt Rfe IIE:JII "1911 ~Oll (fi:ra'WqJ H: ;j, R:- ~ fJ )

ufa' tit !PQf ~ ~ fa? IVfi:l DmPHr t:JIfe" II

i!fd' ci ~ 3aH" ~ ~ d Hfo ~II"III

(![dt w.- s, s: ':)4.1 If)

H1iH" i1c')}f itt ~ HB" watt, rwm fraTfa- HH' HfJ ~ I ~ ~ ~ Afar Cf'JIC, Hfirr RVfe" ~ iJfa" ~ II ~II

(~ f{: 8, If: 't;joti

HO' it aw tI1.ij!' ~ ~ II

f1iQ ~ ihr n ~ RlIfu" r.m- aw ~ II "I11~1I (~Wo' "I, Fr.' tit)

d'l'O tT ~ ~ 75 fuR ~ ~ fu €hl oruT l.ffi-fT3W m }fg-~ w-, ~ q]O:'f.l"iR' 0Tdf tit 5 ~ ~ I fi:rn t!l' ~ -Jo - ~ l.[l-P'<!' 'JO

Rf'.3'qra' en ~ ~ fAg ~ tH'Y ~ II

R"8fu fi.Rffir ~ ~ fH# ~ tW R§' ~ II (:III ~~II (fi::riftaw H: fJ, Jf_' V)

~ usN cffiJ !rcit Har ~ Cf'i ifu II

~ t{I3H ~ ~ R'8fu ~ ~ 1I(:I1I~~11 (~H: $, Jf_' $;J)

iWw ~ ~ ~ ~ ~ RU ~ ~II "0 RW tmrr ~ :t R'lW l«m? ~ II ~II ~ ~II

(RT&ar cit <i!'O, f{ fJ, Fr.' <=t =? uo )

~a'T~mIV~11

~ umr tct l{]" tIf1..ri'iT IRY II ~II "I "III ~ ~II

(~)-{' 1../, Fr.' ~tE)

~ CfT}f R- uta- ~ ~ '0 &W II

~ ~ \@ foaHw RlIR" ~ Me' II~I (fi:1iftarqJ f{' s, Jf_' ~ _;J )

fHnl ~ ~ Rm a:3' ~ II

ega- HlRT HQ il11PKr l{]" f'HmJKT JH'ftr ~ II ~II ~ t II (~ )-(' e, If: fJ;J)

~ R'JRT HK (Ii'Tjt 31ft ~ trn Me- II

- - - -

i')'1?i'Cf ~ m ~ ~ R1If'q ~ ~ 11011"1"1119811

(~ f{' fJ, If: :]0)

Hn H-a- iUG Jmit iIfa' uWw ~ II

fig ~ ~ ~ ~ trOalU ~ m:rfe' II~I

(itafo H: fJ, IT: lEoo)

,:r ~ ~ 3' ti 'JO ~ fro 5iJ HOH3T kB-rat mr~~, ~tT~~-fffi1'~~~~

tma' tal ~ Fmt ~ fcffir efJ ~ II

I'vQ m ~ or ~ rue fig ~ n tJIfu 11"t11 (~f{- '1, If: "It)

I'vQ ~ ~ ~ I'd ~ ~ am- ~II

~ iIi1l:f ~ ~ Rfu' RH"fi! II UIIUII.::t "III

(fi:r.ftorw )-(' s, Fr.' If.:;)

~ ~ m ~ fJa\? n'lf ~ R'a1' ~ II ~ iUO R1Ii! ~ cnfa' uf3" ~

arK O'if fuo nacr ~ 11(:111 ct~1I

(~){: '1} if: t!oE)

~~~~~~ft~11

.mr ~ it ~ R1Jfe" ~ IW:" rn II~~II

(Ifflcf ){: 5, Fr: "t8"I.:J)

IHnU.3" m iUO R'ife" tr"it, .rra- 1t1)j iIfu Gff rn II

~ ~ \(1" !H'1i.r ~, CiR" ~ ~ 11:=1811 ((fT}-(Cffl't H": 5 ~, H: t!~'1)

3fo ~ ~ ~ ~ ~ ~ IJ1i' arK II

~ R1Ift!' ~ ~ 1m: ~ a'H'llctll

(!Jiff H"" 3, if: ~~o)

~ gfn ;:rHfJ fn3' ;:ril ~ ~ mil

~ t!"fa' cRt t[f!' ~ #at itf3' JDIT(!'t 11911

(1JfTW h H": 8, H: 88~)

c!Jda·el ~ ifaT HQ ~. Hg ~ fi»r uffir ~ II 3iT ~ ~ wiffJ fmr lrit ~ Q"d" ~ 11:=111 (fJ7?iW )(: 8, H: 'i5ot)

HOW H'fa' Nt Hfij" ~ Rf3qra' RlIft= ~ II ::III

MiT 8dfa" ~ ~ wfc wfc M3' gwallU:iII (~H": "I, if: t!o",)

tIuo-ffiir ~ ~ cit ~ ~ un, "R nfClTPi yol:! ~ ~ ~ ~ l'If3 Af3dldi ~ ~ ~ ~ ~

l@1Cih!I"~I~~tittT~~- -

~ ~ Rt@ ct]dfi1i:1g,

;:rfa' CIa? Rf3qJg 1Ifiit ~ II

~ ~ m- RfJ Rf:3' lifa' t=I"G!9 c!JdfHi:IY, ;:rfa' CiId"a"" 'H'fU !:fiJY ~ II ~ II ct 811

(~cit~, H": 8, FT: 30t)

(fI(] ~ tit tT ~ ~ fa' 'fi!'iJ ~ ~,FiJdld ~

l.@1:f ~ .. l)fTl.[.!T FIOtI' -a : - - ..

- ..

~ ~ m ~:t faB' itq 'Hi:j n ire II

~ ~ JSm)f »tf81i :t ~ ~ JNT fife' II ~lIct til (if!H<1't cit ~, ~ H": 3, H: 4'14)

R1IV fO:H'afh f3ct;'r ~ ~ ~ II ¥fir !* ~ ~ wfcr ~ 11

~ ~ I37i't et ~ ~ ~ fr:a·~felJfTlIl.Il1 (1fT¥"){: !J, FT: "t ~ 5 )

iUO err ~ ~ ~ m atinll ~ ~ ft Qat ~ t=RfSJ frifI; IIBII

(ff'It }{: 3, H. ",1./4)

~ ~ ~ it ~ B it ~ ri IrR'd""II

afG at' n llWw f1raqT ifc'i1f ~.

~ ~ ~ IlSilIIHII (itafo H": 5, Ff: EO'i)

~ ~ ~ ~ 3' m lfc{TO ~ -aR; H11Rc ft ~ ~ fu" aTQ-~. :3' fuot ~ ~ 'R't'-dT3l ~ 50 -&-it WQ7) oml ~ ij) Ol'd" a 1lf3 r.ra-e tit ea dl' iJ tT friw ~ I ~ ~ e'1' reu ~ ft rn 010 3' feot (l){QlP3, fuR e iJ Q' J1 -el -e1:ft trn3l 3' faoi) ~ ~ ~ QlVC mft ~ ~ ~ mre- ~ ~ (Z)jf ~, ~ tT ~ HQT -Jcs-mB' ~ ~ ~ ft ~ -a, ~ 'H' N H1"' ~ ic ~ fu3T ~ I a]O ~ "Ji') :

~ ~ rnJHT i? ~ m ~ a1:itA" 11 8i«J CN"Z ~ ~ iUiJ Jnfe' ~ 11'411

(0THCfflT cit ~ }{: 5, FT: t!48)

~ m ~ it R8fe' ~ itfi!' II

nrni{ ~ ~ i ftIg ~ ~ ~ IIYllaoll~=l:1I (~;r" '1, If: '1fJ

#~~~, "J3'T<tt~alH3~wial~ ~, ,:r "Jd tf!ftf geTlfi-1.fU3T ~ ~ ~ ~ ~ ~ }R? }{"30 E ~"* fER ~ 3R 0'I"a ~ ~ "lJ"tRT fua" ~

~ fura"&r ~"ft I - -" c

~ Ba' HdlJ 1JCilO ~ kcfra+ ~ iJWW frfE>W ~ dTa" OIi:j1Q~ W fait?; ~ ~ ~ ~ ~"JO, ~ ~ "JO, lH"3" dTa" wk ~ fuR ~

-c

cw;or k (Ii" iI'trel cra:3'" i"al ~ RtI'fe" II (40 t )

~ 9T"? ~ "lf3"T nul, ~ ~ cit 0l3T Waft I >ffi:r-~ orel ~ W ;it ~ HOT 1.& "ij'O fa" lJl"C!l 3"i" dTa' ~ ?t ~ lH3 ~ ~~, ft:rn"?i ~ gel OH ~ ~ -jl fu-a ~ ~ 8cl ~dale.' ~ 8dQ,~I)ff~, wit tT ~ HF3a'd ~ -a- ~u Q 'al ~ \ft HOHf3" ~ fuu Cif""d7'iT ~ un , W tl ~ ~ 3" ~ d"ftr<!" tl K::J "ill

WtTreu~fu-~~~ou1'~,Hm~ ~ 1i.Pwa jl)l"g ~ -lRt (!r;f ~ un, tl H\:J ~ 3i" cit ~ ~ cR- fER ~ tft 3de1 e ci8t fr ? t=JT ~ H F3 (!Jog ;::IT tl "il"i:I"al ~ ~ ~ oJ H F3 01' d 3" trfts ~ ci fuR" "* FIJ8l ~ ~ tT 1If3O citcrr ~ ? it mft -3-r fuu ~ ~ nuT fu feu fua" ~ -j I

)ijT){ 30 '3" m% 9fiI; ffi'lf+ ?i fuu ~ -& ~ ora--~ 3' F~ S F:11;fT ~ "il fu ~ $I" Wfua- ,:r l)fT1J Fil A ti M" W liB nul m&, ~ ~hJ' 6 cit ~ HCfi! un I feu '8<!" ci -~ ~ 1J1cito Cfd' ~ uo I ~ ?; feu ~ mIT fu" lmf RlfT tT ~ ~ yal:f -a l-H3 q] dE. 'e' ~ tT ~ HOU--a

f;:m 3' ~ ~, lflI3" ~ "ill = ,

W wfua" tT ~ -a :

feqT~ Fes ~ fe"il ~ ~II

RW ~ ~ Rj" ~ R bta II all "\ 011

(?TO iiafo, H: 5, If: EBE)

>l'ks ~ ~ fuu fr fa" fuij- lRTOli ~ k (~

~ ~ ~~. ,

t:HI' o I ~ ~) ~', C")~n: ?i mit, lfAfu" cit>tft ).(Td""(I) "ri

~ ~ lflf3" ~ un I &~ yoa l.fT"eT ~ 300 "el NOT3l ~ fa 3' a i ~ cl ul nul fin:f ~ lJf3" -,;r tft3CJOT ~ ~ ~ 1303Y ~ ~ iJ7)"R 3ontft~~~ ~ I mjeo ~ ~ H3l ~ ~ E tit u"'a ~ iJ7) I fuJ:r ~._ a'<!l "ij' ;it ~ ~ ul ~ lf18 ~ ~, "R ftm l..la »f)ffi" CfOt ~ I Slit q_ldt!'H tit t!f ~ fr:

AA ~ Rim" fcmJ ~ "* Fri, fur H"atftr:T t?;;R ~ U"'i:tt II AA uaaf3" .nar H'fncl tJ1GJr,

fRq ~ t:Ifi'i" tm Il:Q- 1.{dlc''it elII

AA un ~ ~ Rut' a-yG. ftq ~ !J'8"Al B"8"fIfu Nil H''telll

3it ~ ~ Rim" ~ ~, m itel ~ m!t fttit ~ II

~ wfulr i ~ ci8r 1ft I'Htfg ~ ~ ~ Kalil m~~~~11 lit HiJY3H" ~ fawp; II

aR'3' tniE' Hfu ~ ~ II @: If ffOH}

R B1P7iT oR:5+ ore ~ ~ ;:r+ l..fIO 1-I'q Cfa7i ~ "tit ~ ~ tft 1f1J3l mIT ~ I ~dtl'd ~ 1.JTO Cfd7iT ~

" "'"'---"--'--:+ 9.t:;....,...__ "'A..,....::;.....~~,

~ U, 1.fd' ~ ~9(11 ~dijl~ Ic;:::tj ~ ~l,I1;:~t1 ~d '""n

~ ~ I fmf ern ~ iVdij I ~l '3" ~ Cid'O ~ 'Y'd'B fuo l;r-fuo ~ 1=fT ofr un, f,:m- ~ ~ ~ fuu ~ BT Hw n.rn- four ~ fa" q]d" oIcr wfu-a" t H'a TcR- W w<tt 1.r.fO ~ -R ~ ~ ~ ~~"' -aT ):l1je I ~ ~ u;:rraT ~, 119 i{UH ~ ~ I W t! 1.fTE ~ ~ ~ cn!t urc ~ ri ~ IDf ~ 'JO ~ wit ~ ;:it 'e' fe1:f ClCI7) ~ fw,.r-o m:ff ~ :

t('C'3" tdlIar fat:r H'iJfar n ~ lfC[f, ~ a- fuf iH V"3'n it ~ II y&3" ij- ~ tf'3' ~ n 1tm A", iii ~ ~ !Jlf ffiJiJ ~ II

U'iS 3' ~ ~ 3' ~N'dlr6 il, fa.e. ~ iiI3" fRUtp" ~ II m:a* ~ HIt ~ n UGH lIV,

iiIJG ~ atfJ ~ ~ n ~ II (~ 8~t!)

(crfiB uee)

Bfn~~~IJ

Hf7; ~ (Ii'1?)'Cf crH" ~ II II ~ ~II

(?JTfj;:jt !JI:i'lf?i't}{ 4, Jf: :U; ~ )

J..JO 0R"3 ff ~ ~ 'R fuR ~ ~ ~ l.fO;::rg fuot crfr fa H" ~ '3- y;:r ,-I' ~ i d I' 3'i" fE'J ~ ~ I i!I d ~ 'or 'fr

ij'1"[ ~ n trW J)f1l::fT ~ II ~II ~II

(~}{' "t, H: 44:;)

qjdtl'(!l fus of ~ ~

~ mJ QCD(!TO n ~II

.... .... m-

it ~ ~ ~ ~ ~II~II~II

(1H"'FfT ~ ;:ttq, H: 6'tt)

~H'S~q]Q~11

it iDi ~ Rl!t !"fr ~ .rnr dfu 0IlfT Fmrm 11911~1I (1J7i7"R"ift }{' e, H. U:J)

J..JO ,:r fHl1 fu'qi" ?'cfT '3" '»}ffi oJt ~, ~ >rr1.RT H;::rg '3" ~ 'Yt1 HQtT ~ ? Ht-~ 3'i" ~ ;ft-nt yao ~ ~ li'd1I acrr ~ W un, ,:r 'iIT9 ~ ~ t!t ~ ~, ~ QH6 ~ ~ ~H'~}e' ~

iUa' !;W ~ 3"" aft ~ II iUO (fl" ~ ~ Fft!" I'JRW' II qJa" err ~ ftf!J Hfn ern II t!1:r ~ R3" 3"" CiJT nR II

=- - .....

"f. '"

~1..1' 3a'u ~ ~'i)':

(1.{F'dT}(: 4, Fr: "t~~r-6'O)

1JQ fEu ~ <i!Rg ~ YOB ~ ~ RB fcq-eT 'fr, ftm 3~~tt~~~

~ ~ Rf3wa" ~ itt,

fH1J ~ ~ f3'ff ~ ~ II

~~f31lQT~. JreT He"" ~ ij"tp" II ~ 11911

(crWcffl't <iT ?TO, '_" i.J, 11:' r::to-8'V

H era ~ 1:P.:fA'R ~ ~ '6<!7i m!t

-: ~

»flO l«RI' ao Hf;r ay 3'1! ~ ~ rn aT II ~II C!. "I til (wrFfT H: 1../, zi?;r 800)

fuel ~ fraT fuJ -.;it cit3' -;::rttr ~ fa" ~ ()TH fuR ~ ~ HCRt ~ ? fuR -e ~ 3"' ~ fuJ ofPi mw.it ~ ~ fu ()TH cit ~ ~ ? "R ~ fcffi >itm H3 3" ill (')Tl-f roweuo,lJf3~~-e~~~ill~~muo,~ ~ f?;:J \l7i I ~ ~ "Jt-~ ~ ~ (')Tl-f ot ~ I Fildld

~ ~ >if3 figa+ ~ ~ ~ ~ I OTH 3' ~ ~~, QH~ ~-WWU ~ ~ fuR l'JfW(f Hwo j' ~ l.f1J3" ClO a-, kiT f?tJ ?R oul l.@ ;:tf3 ~ -mo ~ -,::rrer I

H wctt ~ ~ ~ t l{'l-f3 Cfd7) gel H3, H3l:f, ~,tmf, R?r,~, i{H,-~ ~ ip,f3 ~ 3 F<i?HtI'd ~ ~ fR1lpw 'ld" ~ )-fT"3'O t ~ ~, ft:rH -3 ~ CiI'"d'O (Iil""g "JO ~ 7=; lJOl-fT3HT ~ 1ii>wn 3" nTH ~ lfU3l ~ -j I "3tR'dT wF3R:~1 ~ ~ -j

~ @ 3" ifaC!l R'Q II a'lf C'i"lf ~ ~ II

4l'dtl'i!1 ~;:ray ttfafa felJ ~ 3" 0Jfa' 1i'lf trfe'eT II~II (H'9 itrfJ w. s, If' "loU)

RQ ~ it ~ m qJ'dtl'i!l ~ RH'1l!w 118111.111 (~ H. 8, Fr.' 8r8)

~ ft4 ~ ~ fa"ff ~II RW wfuJ ~ Karll

0"0Cl q] 'd EN!l iffir ~ iIfa' ;:ry ;:rflr RH"U" it II "I~ II (ry itgjj W. :I, Ff: "1Oi.Jt)

~ ~ ~ ~ i')1i' qJ'iJ vm ~ ~ JI~II II (~ H: 8, 11: "1:]"1'1)

~ ~ ~ 1W rn ~ iIillf ~II

War ijfar m FNfir ~ ~ Ht!;T HMJ ~ II~II!)II (iiafo j{: 31, ]f.- lEo~)

~ m t=ft?t "Hit w-s-r ~ 9Olf, ~, F~d 01 d 3' ofJ3- ~ 1 fuR ~ ITa" l.[OI"1O tT Ffm ~ mod", l8t, ~, ~, ~ ~ ~ (_tBd,e']1;fT 3' FeM'~1 frHraa irIJo+ 3' § 2 aid I l.fT ci ~ »ru ~ ~ 1 FiJ q)iI ktJ ~ F«fO ffi!t ifJ3" ~ 1.ITE ~ fHfurw 1flJ3" -~e1 tr, ~ ih:r fE A ('I 1 (l) CIa" a ~ A F3011d (I)Tg wo ~ mfto }fi') ~ HU ~ -a I

ft:J ar<!T fuR ~ fHol -a fq yon ~ ~g, ~ 'fu-afulir- 'ij' ~ 5"it o1it CffiTH -j 1- fuR ~ or,:r - 9'CJT, ux~, Wd"-lJT3 ~ om; ~ Yo-trTO, tRr-3l-f, ~ UQ}f, H3" - tr3l:r wfu ~ 1J1OiIi ao ~, O'l-f - fi:n-ra7:; * w 3a 3'

~ fu3l crrtt ~ "' -

Y?> ~ tnr 31.1 R"3" JIT ~ lIi1H' II

ijftJ ijftJ a1fnT ~ tm f3H ~ Q'M' 1I;j" 9. =lO II

(11fWTH: 1.1, !hrrtJo"l)

fuR ?IT}f-~ ~ ~ ~ ?n5" ~ ore, ~ RB

~ ~~-.::r-r.,..,d~~~~ "' "' -,

_, d ~~ ·'Iv 1t.1~' 901f}1' I'i:'=' l.fT Cf 'A"';f CIl"E',

lIO ~ AT 3Cf ?iUl citall fuR ~ ~ ffif3T ~ d'l"O a fifur fi:fur.it>;rT ~ ~ l)fTlJ ~ cilw cih-rr Qd fu3r ~ * -JH, ci ~~, ~IFIJq)g ~ ri ~ fifor ao ci~, );f3 UOl-f ~ row cft3l -j 1

#010 ~ ~ cn-rit (')"\ft" ~ 3' ~ fuW 'ij' dla a '2.1 t=T ~ urc futJr -j, ft:rH tT ll3TI:r" ~ 9O}f ~ ~ ?)jf

~, ~ fuR kB ~ lJ-fTl..RT alJO -j I lfa" fuR 3' ('1'14' fEi'I ~ W ci gm t1df t1df q@-n Bc5-"JO, lH3" dlaa'<!l 'ij' (!Id" ci wo, WU" cit Hfuw, ~ cit Fror3 ~ Ratt ~ ~ ~ ~ ct ~<J q 1 a1 q]9 tT ~ fi:ro 010 d"5' "iJ"7) 1 ~ ffif »ffi Blfi! "a-T fuR c:m -ia-3 ore fu d'l"O -;"fu- Hilfr iill ~ At, lIO »ft:r-~ fuqT mre-T ~ ~ ~ --J cWt ~ ~

ma- h'tiJ qJd81el MTlIr II

~ !f03" ~ ~ II~II~~II

(t,{TW" H: 1.1, ": fJ:J tJ )

m ~ iDS ~ m Rm:r m ~ ~ II

i!@" ~ ~ ~ ~ w* tIVOftf ~ ~ 11411811 (nc }{: 8, If: r!~~)

reu wa- ~ H"'1f3" ~ iJ7) fa" q)a a 1 <!1 -e- ~ ~ ~ 1 FiJl!!~ ~ OTH ttl", ~ fOPwo -eTl..('l13T W -j ~ -8r.tt ~ -9lJ -5, lIf3 i!@ W<tt 21.f 1 fuR m ~-r;rrg ~ ~ t=T lJTO ~~ ~.la a 12.~ ~ ~ (1)"11; iJl ~ ~ -j 1

0I"it tft:r<!" fuJ ~ ~ iJ7) fu I:lJ d aiel ~ l)fTl.j" ~ 0<Jl' ao "ACl"el, -,::re- "3Cf rn ~ l.r;J ci ?)T ~ 1 ~ fuR -e- ~ ~ ~ -j, ~ ~ ~ ~ -j 1 if fuJ 3i eta" -j fu <qJd ti' d ~ Bi fuo+ ntif ~, lIO feR -e-r ~ fEu il a F.a I 1:'1 ?i<Jl fa" trr2T l..r.l-a- 8 <! 1 Q <! ~ Ci@ ~ 1 it fern ~ ?-i ~ l8T -e-r ~ -ow fu"ful>fT fHrRT ~, f;:m?i ~ l)fTl.I 7Kff ~ ~ 3i ~ ~ lr;J cf 82.I(}<! ~ ~ ~ l.l3T om 'J ~ 1 fuRl "d""f" qJdtl' <!l ~ ~ aoo ~ oit C!@" mIT 'J ~I reu 3i ~ ~ Fci+ ~ ~ ~ ~-"tJ"l"W "J(l) lJi3 l.{WO m m-ft -a-aa- l)fT}f ~ ~ ~ HlfS'" "(')jf ~ 1

if, r[t i!@ apr wfua" -alit fup;po ~ ~ ;j, f,:rn -e-r fi:cr fee:( ~- ~ ~ OTA" d'd7i ~ lJl:P" -e lfJ:flR" ~ 5- I fEU a Pi t! d f1 "ift?+ -e- lJTd" -~ ~ rea- t:r<JTt:I" ;j I fuR -e-r

J;f1l.f ?; q@ Ff11r3" Cfa7) ~ fi-rfwHr 1J137) ao oil U?i, lH3'

" p.- -~ - A-r+ ~ I:.~ v ~~.+:-.. ~"~" "'"

l)flJ"- ~8<ii!'A ~ '=.(;]" t! 146> HOT Q ~ClHld i"lttae "2 ~-

iRr C(O ~ \J"(I) I oro ~ P.> d ~ q a -;:ft ~ ~ ko3 ~ ire-r fifu,{ ~?s ~ Fi§' 'l1O, ~ f?B ~ ~ fuJ"ij?) fer 'q@N ~', :q@' q@ 01:& wfue" -;:ft 'iJ7i I ~-qrp)" li;:r+ ~

tT ~ ~ ~, ~ oIa" wfu"a tT ~ ~ oRl (!iT W<!T I fuu ~ q@ Wfu-a ~ ~ "R""i-~ wfua (~) ~ H3 Fryoo fi:fuf ffi ~ 'fr3"rn l.JlH llft:r 3Ci ~ ~, ftrn 3 fu.8 9.'~ 8" 3""3Ola" 'l.? ~ -j I fER ~ ff11r ~ -j fu" w eiJQldl d'Td ~ 'J ~ I it dlOl-ff3-Fcl3F.11tW * fER l.JTi:t ~ 3' ?Il fuWn ~ cf fuR alP.>" ~ ~ CfiI7)T ~ '1J1t:!~ "5 fa q@ ?i"17)"Q 0T}f ~ wif g-rit ~ q]2 tIt q@ aI:a H"'fua" "5, n8-~ ira wfJa tT ~ ~ lilfl -

n '" n

~ apr 3' ]:;IIMRI till"

fuJ rit fE-a- ~ ~ ~ -j fa oro oltr wfu'a" l'>f3" mr W' fern ~ ~ ~, >HdlV3" q@ 01:& ~ ~ "Jtl'OT tW

" -.+-",-~"5.7 - -

ucr ~I 0:. 4t.111:1() "iJ .

~ FG:R- 'feJ ~ iJ?i fu wmrr lia' tT l'iTiJ' oro affiitr fifuf ;:it i o1it ~, ~ "(g Mr 'J?) I q@ aTfifu fifur -~ ~ 3'imr (fi:tl:IT) ~ ~ ~ yon R2U ~ ~, l1f3 ~ ~ t"d ~"& ~-}R'"3T, t"l~Jel, ~dald31 >wfu C[R" ~ cit3 iJ?i, ucr tft l'iTiJ' 3i' I!@ wfu-a ~ ~ ;:rrH ~ ill ali fu3T lit I 9"'ET i!! de' H t:ft ~ cre?i "fr

RVfu ft:T3l fRtr H'm ~ ~ ~ ~ II

CIIFAijfdi ~ ~ BtfYW " (~ "I, I.Ifftit ~"I)

~ Frrw ~ fef;J t')'I(')"Cf ~ t/q" ~II

(?Ta "I, ~tN)

~ ~ eM'fefd6 ?i1h' ~ ~ ~"

i[fij' fHtr ~ ~ CiIfa' JITQ' R"a-rf3' ~ ~ I I (~~~, ~"I) ~ R'QT ~ ~ JffiT ti§' eaw II

(?TO ~O, r4Pit "I)

~ Ii! ~ '0 a* ~IL .• "

~ Ii§' ~ Jr.J'fH ~ II (~ ~, ~ I.J)

CJT'ij' l)fQi"I7) '" -.+ ~ v .., I'.-.-.. -, ~ ~

__ ~t11 o~3dT3't! I~O: l..I'B7i't!'::fdd I":'=J

~lit: = ~-

~ !J6T3" ~ Hf3' ~ tilf ~ qfair Rfa'"iIor II

Fm«fftr fH'fr Cfa" J{t ~ fa@"R::r fW ~ ~ ~ 11411 (!T' I.t, g: :J, 111: 8.J)

(!Jdl:l' <!1 ~ cito3 "'ic ;:IT ~ \J7i

ftrg ~ ti! Bf.W ~ mnf3".

f3u fi.fH3" ;:n.r ~ ~ II 8114't1l

(H?f'TP- ~ ~ ii, ,f: "I8o~)

fEcy ~ 3' ;:rruo ~ fu" fuR 17iOHB" fin:ft thi ~ ~ i!@'" ~ ~ m 3" ~ ~ ~ -,:p}f R"B F(,)dOl 'd ~ WlJ "5 (JCl}{ tf8r

'" -

~ t)f1.JOT H3' 3ftr ~ II tla" ~ iiiN ~ R'tfT II ('Efftq~, 11ffcJ: ~)

fuR" 'lAO' ~ 3'"jt ~ ~ ~ ~ fu . -4 ~

~ _ l,J"(f ti HCP:::lt i

?i ~ 010 <i fuR" ~ ~ "5 ~ Cfd'('=i lIf3" ~

- - = ::; .....

Frl-f'03T 1D(f.I'(!" ~ ch-r weft m, ft:rH t ~ ;:r}r We C!@ wfu"a"

* ~ ~ urrz; a- "YCfT cit3"r 1 --,:re- ~ kB m l.JCffO ~ ~ 1Jd ~ ~ aT&w, ~ ~ fu"3T * ~ ~

tf'Hll'" H% ~ iJ tf'lfll ~ ~ ~ ~ ~ II tf"lim" iffi Il1a I.{I? II tfImIT ffiIl ;:rr(') crl" ;:rr(') II l:fTmI" iffi 'Rf3qra" lJdT II tf"lim" ):tij' Rtfi') ffiJT II

lOP' H' ~ n ~ !JTl;/t II ~ (jJd" ~ wtIT II ~ ~ a- ~ Hill §fa" ~ ~ ~II

l:fTM"RT ~ Y01:f ~ itf II ~ tfI'lim'" l{W3H m- ~ II (11c!f1 iftJ)

fau ~ ~ ~ II l{! 1J1Cf ~ Q% !lm"ra" II

~ W I1!sr tk ~ II BH3' ;)fJ zmn ~ 119tll (1ft qJj f&r)

* tH'fe'R ~ en J[t Rfac[ra HiJ"'a'Tif II l.@lC" cnaq ;:m ~ ~ ~ ~ II

(qr: IF: 1.fT: '10)

H Wl:ft ~ ft:rao ~

H"al ~ ffTn a- Hi'i m ~ iJM" 3'"'"ijCi1" II

)f)f W a- mr ~ IfIO'R H'!J RH"O II ~ Hlf Q1)f II ljlft ~ ~ cit3T tf"l'rRT iUS ~ l:fTHW ~ II fh31FeoW ~ 3"'C!" ~ C{'" ~ II

~ ~ tfTliJW ~II

fHo iU 'ZfuH" ~ !J1:f ~ II ~ ~ II

(i1frE7;wr 9"P't ~ fi:fur ;:ttl

u;:raT 0I'it HorlJf3" -;:IT fui& \J7i

~ ~ i3f"a'n 3" t)fljt II FHm ~ fI:fus ~ ~ II ~ f-f ~ l.@" ~II

ran- ~ tpH"lI' ~ ~ i#t% IISolltol..l1l

3"fJ ~ iU'O tn ~ II 1fiifR tHJ.ici; S1.f ~ II l:f'lm itt R iJ HH" QTHT II

1nfB' ~ I:VffiJ &' trH'" IIS't II 't o~ II (F{t qJj' j;gr)

~ ~ !fl ~ II ~ fraT Ri!' <J}f ;r ~ II

H'tal lffitt ~ ~ II RR30 omit ~ ~ II

(W l{WFfJ

Cffidiroo -;:IT ~ ~ grit ~ fi:fUf -;:it ~ \J7i fIHa" 9!)~ '\ ;:ft wuft ~ H'M" ~ ~ z(ar' ~ furr. 3" R' (~ ~ MUl) lPlf lfSfT W I i"nal cital (~) ~ A' fiHifllt! t)f11..f 1;" ~ Ror ;5" 3'a" fi!3' ! ~ ~ 7i' a1lPHr I wfcn:r~~~7·:1- ~~ -7 --

. 'IICI t!To;;;'Mi ~(J"' . ~~,e'"'1

.,fcjt Htft rnff~. ~ ;:rrfwW e-r fin Rt. FeJr ~ H'fre" <rit. tt IlJi" 'H'O 'H'1-f ~ i')T ~ I ~ cus ~ wfJa' ~ 3"'llPw t ROU lflPiJt ~ ;} I lflPiJt ;:or ~ iU2 QT 'BlJe', "a nd ~ yeN' ~ I

(~ S'f!t ~ fiiur)

ft:n:r -e-r ~ fuJ if!" fa" ~ »fA"g -aT 'OiJl ~ ~, l..fiJ m:mT ~ rrH' ~ ):jl""gW" ~ Jl&arr I ~ <it q@~, ~-~ ~ o6l', ~ ~ >mffi"-~ f3>;rror qacf H9 W"Q"-H3" ~ Hf3qJg (qJdS'e1) m reQ' fHR ore <Ri ~ ~ UTC!t ~ -

3H ~ t@' R t=IV 1iIfJ fricr ~ citn II ~ it Rii Mt i'i'ta Hftr tt Mtwi II ~II "\ =I: =1:11

(~, F{t ?!l F&r)

BUOH WOOf oItr ~ ft:raro ~ ~, 0Jg FI'futr ~ ~

~

ffiJT ~ ~ fifg at 3ut aN ~ aFr R'fJa i31f W II ~ tti fHlr e<JT alit c:canlll

t.(1nf at:rEJ 1iIU wo. tfi cit ~ ri II m Mur uatJ1i'j. ~ n 1.l'yr;r tt lW II tRMur~tt~1I

at if fAa tffir 5fa" lJi') Rt II yo FHfi;r ~ ~ tt 8'lffu II at if H1) K ~ cffiJ a-rS 11'11

(~ greT ~ fi:fw)

@ua-fuij ~ ~ un fci oro JfTful:r ~ mr ~ ?i ~l=@lI~-j,~reu ~ k 8it~ ~ ~-~ ~ ~ ~ BU cffirr ~I CRT ~ t=it ~'iJ?):

~ ~ iiqra-11;n K 3it. Ran ~ Bfn FaPHrn aft3T II ~~~AcI~~. ~1:f'lifR'"~ i!il3T IIt=l::J1I (1ft i!!ff iigr)

nfaT ~ cll)fTl.f ~ un-~ wfulr a' ~ WHH -el ~ ¥Gl areT 3i- 1W1J ~ ~ cit3T :

1f'l'JW l:I"'R ~ m II w t ftRt !mf n al!lll

lmf !v 3- em ~ II it tf1HJ!T Rf3iuJ iDfTaT II t 0'!)11 (F{t gq iigr)

feu UO)f ~ ~ Hfe-II Feu ~ &- flrav Me II §ai5rT ~ m- it tH'll11 ~ QIiJ ~ iUG ~ t«J31ll11 (~~w; ~o)

fuJ U(!"

fur:w D ~ ~ if II ~ ~~ M it'll I'1!q ~ cit Cffi fI\:!'aft II Bm[ ~ ~ ~ II mr fFIlu ~ ~ tMiJJIT II 5 h ~ ~ lifIlimT II

(VEr 1[QfTH)

lfTHHT ~ rrH' ~ wfua * ~ if!":

lf1HRT ~ ~ W tf1t'JW U if •

AA- ~ 0"1iCif tit ~ i" ~ II (qr l{: !p, 9: s, ,,;: 50)

~ ~ ~ mi' fi:fw+ ~ ~ m: ~ ¥ yo 'H'\f cl ~ 53 fq nwu II

m ~ an I:I'HW ~ R9' H'fu II (q[: l{ 5-', 9: 4, ", fI~)

COl tf'H'RT ij'1H'RT iDS II tKlI' 3- ~ ~ faa' Q II ~ m- ~ fW II mr *' tm RCR5' ;:rar IW II

(qr: l.{: 6'--, ~; ::?, Iff: ~fI)

fFcy ,F~ I Fl"I1JfT 3' fRtT ~ ~ for ~ wfull * fuR fuq ?i mIT, ~ l;fT'ffilT 1.hf ~ fuu gacrr fe3t' l1f3' ~ cft3T

fq ~ ~ tT 1-fTFcl BlJ" ~ ~ )::fTffi1T ul HOT F@1.f D I aTO ora wfu1:r tft ~ fuR * 1..107) d'RJ ~ l1ffuorra" ~ I ~-fui q_ro ~ k lH3 ~ iii=~ ~qe ~ ~ <it J:fTffilT

till (lffi+ ~) * <it War- I dTa" in:f ~ tft "JtfaT fuB

= -= ~ =

~ ffif lfRt ~ tT ~Har ~ War- I q@" ~

~ ~ cit3T -

Hi fHtf ~ (')tjf Dmffi II

# ~ fRl( 31' ~ fH1ir ~ II tMJ W ~ # 3fe'1i ~~~~R¥ife'li

l.Rr Fm:r ~ Dmfj II

~ q fHtf ~ II (HfJw ~)

q@ Cl~ ;:it ~ ffif -eT fficit rea '~ cn:rr' ~ ~ fffif3T mit "iJBO wfu1:r kB ~, ft:m ~ fufu>w ~ fa ftrQt l.iM+ fi:ftuT ~ ~- oIa" wfua ~ ~ l:r:J' "CfO& ~ wf.:r8- ~ ~~~w~~H'titHt, W~CiT}f fu'{J"JO

( 9. ) 9"Ell-l?iT ft:fu.n:ft ~ I (~) "!3"1"W -eTLr fifu.r ;:IT ~ I (~) "911!t ~ ftfuJ ;:it ~, ~ -eT ffi{TQ" ~ 3}:8 wfua ~ ~ urH D I (8) "9Tit "fr3tf fJ:fur ;:it, f;:rq+ -e ~ ))fTlf * ~ ~ ~ cft"3T m I (lj) EiTEl U(J)f fi::fu1 t=ft '~' , H WI.! ~ ?)1"g ~ are FI7) ~ fuJ ;it ~ ~ fa- ~ q@" "ffIfu-a * ~ -eT omf -yoT or l)fB'T ~ gel ~ ~ ~ 'R ~~, ~ m,'~ oaTg ~ (!@ err'l ft:m -3 "i:J'BO i; UOfH ~ fu »f,::r 3' fuR ~ Bi (')T}f ,~

" -

OOTO' 1.fifg3" Worr »>3" c.n1 fuR ~ (Ii'1(; fa' 'H F3 a I a ;:ft

....... -=

ucr mr ~ ~ <J?)' (')T)-f "iJt:IO "ffIfu-a ~ trfi:nJ" ~ fcJTlw I

= ,

ipit UTft 9. t ~~ ~ fr3 itldihM fi:ftu ;:IT M;rat ~ * <it cit3 H7) I (e7? w: FfHTiFa, J.j-"I-J.j~)

H fuR ~ ~ Pia ~ Qd -;:tt ~ ~ ora- l18 mr ~ w lfWlJO era c} kCllJ\:Jlre3~ ~ ~ fua-r, 'R ~ ~8E ~"ff ~ w tow ~ lH3 • m Cl1fEH ~, ft:rR ?i ~ ~ fuR * <it ~ m:ff I ,:r l){}ff fuR ~ ~ ~ 5f O'H ~ ~ mft' ~, 3"t fuH ~ w-ir l)fTl.[",£r "&Bi ~ I 'dfu+ ~ fH\it Otft, fmit ~ ofu3" ~ -3 ~ kB ~I

~ aij- FreT fRtr ifa'rll ~ ~ H' ~ QT ~1It:~11 au3" fqoT lifJ fJ:fu.r m II a<rJ fqnT eo izt ~ II t: 911 a<:J3' fIror t«IT HfJ ~ II mJ3" hI1;T O'a' m iI'l!'t lit: t: II

(m3?JW grp't ~ MUl)

>Hm ~ ~ ~ w"PIcor-rrn- ri ~ frcn::rar dP.ldn Qa tit~"JO

,)m tf'HW l:fTlm W l{'ll3", r(i)~cl'a1 IR ~ ffiJT"k II ~ i ~ hN7i l[3" gt1:fO, ~ ~ cl&:" &K fcluuT1i II (Hu 1.{Wf!)

~ fi:Jfulw tT UTOOl ~ cifuo~ fuH ~ ~ ~

. '"

~ HTtT tJ

~ ~ Mra3" no ~ Hfir, ~ ph-ill ~ II 1:I"'l'fff W & trU'3' ~, ,)m lfIlfRT ijfa" ;:rn ~ II im tar K !t!" m: 1i'iJO, ~ '@>f tmf13)f ~ II '@H HfJ ;W:- ~ U'a1@>f, WiJIG ~ ~ fifq ~ II

(iW I{'iWJ

ll-taT <:JtJO ~ 1...R ~ ).fiJT3H ~ ~

~ ;it ijfe 31' CfUT ~ ~, ~ w ~ l{'U3" N I IW:f \fi!' $0 -a- ~, ))fT31f cd qru3t ~ II

(ifv I{CPH) H~~ml~~HW"m~~Rfaq]~

;:ft BT funfro ~ ~ ~ w ~, ~ fl..rwa" cro "ij"ij- "JO u;p ~ ~ ! lJi3" fu7;T ~ lruE"ij"ij- "JO l1i'lJ ~ ~ ~ ~ I cit ~ <it &it HoI" lPcft -j m d'J'Q 'FfTfua' ~ mro Wffi1T 1fu ~ ~ ~ fcrit ~ ~ t ~ w-aTr ( l;fTlJ ~ feR ~ ~ t ~ ~ -eir 1'J8W ~ "3' >;f1l.J ~ ~ tit ful:r ofu -e-r mr3" -j fur »rru ~ mmT q]03T BT fAM fA P.)I EH crcJ"fu3-r m, ~ OTH H3 ~ ~ ~

wi ~ J:fT8W mr ~ Ffu fu3" HO I '

H ~ - fiW ~ "3' mlF.rc ~ fur dTa" (I)T'O"Cf ~ m -& RF3qJ~ ~ ~'A q¢mr wYt-grit ~ OTH-l.{'lffi ~ kill t]aT3l ~ I ft:n:r ~ ~ ~ ~ ~ l{t ([@ aJ:a wfu"ir -el ~ m- ~ sq a ~ QU lfu"t ~.,;. ~.

_ , ,_ ~}fl:f

=~...F, Fu"'d_cr-.I~ OTH (i[IO ~) nuT lfl.r3" ~, ~ ~ -j I ~ ~ m ~ kB ~ -j-'~ (iT -j ~ ~'I

l...IO reu fu& k13dC"l'a: ~ -j fur dldfl'ctl 118 qra Fe Fa iJ' R ~ ~ 'R1fol »>iH' m ~ ~ -f?tJ <it qit ~e.dl dB Ra:' ~ ~ fmf furrai i5 ~ AU kB l.fT ~ "JO n8 Rcit <it fa7i+ F@ FIHS' R Fu oR 'iJ ~ f!I9 ~ wft:ra ;:it ?i 1i1o ~&~ ~ gay ~"JOI ~ ~ fHZr~ fuq usr <it ~ it ~ -j fur ~ W ~ 'O'iJl' ? lJO 0Ta' ~ ~ ~, f;:o:r ~ ~ ~ ~ & ~ W3H >lf3' lJa3f 't:!'l" ~ -j, cnft ~ ~ ~ ~ 'iJ01

~ ~ <ito+ ~ fuT>tfT3' ~ ))fffi oro ~ citf ~ dl(!'i' 't:!'l" 3da1t1~'d, q)dtl'el ~ il~'fHI)fT HfiJi~ ~ ~ fucra' ~ t:r+, '3'fa' fR1f 'IlaT3i q)dfl 'el ~ ~ m w ~~-;::rrH'3'~I~~-jfur,gilQ'a1 ~*~ ~ -eT l)fqg fu'J HHie 3' <it ~ -j fu-~ trir wa

it fRlit -& ~ itR" grl C!@ ~ ~ ,:r llfTW ~ "JO,

3TJf ~ fOtf !:J1:f ~, ;:rlfT ~ Hf3' JQ' ~ II !J% iI"3' If'MJIT W i:rR a-, ~ t{'U3' 5'3' m ~ II (~~)

~ fua' 50 -;::ray q:@ ~ ~ lfT(")' R Faa 'd ~ crra7)

~ ~ '& lIT ~ iJ"i

t:I'mt a- l{R'fir Cfa', 'B3' ~ clR h"ra' 11 iJ'i:r ~ w;::!1i' ~, lff ~ ~ II l'rR6IQ ~ ~ ffa', ~ ~ ~ II

~ sh' an ~ HH' •• ~ (j(Q 3"R11 Fa la a ,al IH'a' wfintt, 3n Hn Il1i' l{'O II

~ ~ Cia' fHfz;N. ~ )fI'i'i' Jr.Ii)fl"iIIII

(lW 1.{ffW) fuij' 3CI fu J1cI"a' c.rrHWiit ~ ~ ~ J:fTffit * lit ~ ofr 'JO, >lf3' fro firu 1i..rwc sa- R@ ~ ~ 't:!l Q R 3 Fa

a:ooJ~ --

;frr fta remit ~ l{R'fu", fenal i' ~, H' ~ air II lHUl' • n ~ a- t{R'fe', ren.tt c{t Ii'll" §O 1l'H' ~ II li!ovl ~ l[Wfu H' fuWw m, fe'rntt cit IJw Jm' R¥ ~ II ren\J't cit IiW <i Hit ij}f il't mft K R Cffiftlr ~ ~ II ~ II

(iiiitrw 1.{irr, t"FfH ~)

~: ~ ~ Ril(1of, 3fJ ~ ~ ala'il

K it ij({ Jtf'1i"lf ffiIl, iJC'q3' fRa' iRa II .

~ !JifcIj' Hlf I:I"IHW, ~ ~ full II

~ ~ ~ ~, ~ I.fa'R IlR' Rar II ~ aJf ~ tf'mft, R it l:I"HW ;k II

l{3' HfJ, K Hfu, 3"lf HfJ, m (")'d'(') ~ II

~ -e ~ ~ fuu 11c-l{H3 ~ ~ ~ cit 1Jl)Pd" ~ iJ7) I cit ~ fuu mit ~ fa" i!@ R if<J a I (') 3" 'R fraT3T ~ wWw ('i"T"R ~ ~ ~ l.[;3T(J- Bit d'Rf ~ ~, ~ ~ "lfE~l~ O\JT ~"ai ~ -e ~;;aM ~ fE-J M g1i.p-;rt ~ ~ it Cf'"iji" ~ ~ fu;t ~ 'j ~ iJ7) ?

R i!@ wa ~ m- ~ fu5:-~ ~ Jft q@' ~~-;:ft~~~3~~iJ7)1fEq+~ -e-r ~ ~ 3a" ~ Frwa ~ or m a-it ~ -ij-, it or fu"R ffif -ij I

ft:rR' 3W ~ I r<J~§ ~, ROtr ~ >H3 'Iif78 ore+ ~ )-f1"gq -ij, (lR -e-r ~ ~ oj!' lJT ~, fum or -C!@'

<it ~ '3'cf3T ~ ~ >;f3' ~ tT m;rw »fllJ' ~ OlJIJ

=

QJO eft HfJHr fqw q.p- ~ lWei R3" Hi II ~ ~ ~ tJij1U ~ F ~ II 311 =lll

m HOT 1:flqf ~ ~ II

0'Fcir ~ ~ tv eft iiiIH' n tfTl!t ueu ,,\119 t II (~w 1.1, IT: "FUo)

jIiTjIj"Cf R'O" FJ:t1lf:I3' ~ II l.l'al['lH' iUO m ~ lUillI, 911 =l 811 (kfj H": 1.1, FT: n8~)

if@ ifal YilT ~ ~ II

{Ii Hat" ~ CUi ~ 11'11 II

Rfaqra' ~ ~ i') &fu II

~ ~ ~ RW 1I=l1l 1I=l=l1l

iDG CiT R1IV n H? ~ II QJO ~ ~ ~ Rftrll

(~w- 1.1, FT: tEll)

~ rwm Ra1g tJH ~'T ~ ~ ~ II iUO~~~~~~i'i"mIiBIi

(1'Jf'Ff'" }{: e, H: 8 f:J ~ )

~ ~ vy i}ait tH'ft.r t)f'il ~ II

Bra- 1i"a' wftrcr FRo fRtr m- go;:r ya II =til ~ all (~H: ~~, If: "1801#)

Rf'3"iDg tfaT Jfe'T Jfe'T nr ~ i'i'" ifTf!" II

§tr ..mrm ~ a R!' Hfu afiJw RWfe' 119.~1I

- (lJdt H: 8 W11C:, 1f: .:J4f)

grit ~ -,:IT ~ CfQ7i ~:

Rfa'al'G 1"1'" 7) ~ ftNg IR n ~ ~ II QTa" t«rifRa' fR ;t RW 'R"iT tm'3' ~ II

(<PO "t, vf!sT s»

Rf3a'ra" J)fijllf tMijJ1lr ~ ~ nl iUS t!l 9"W II

- (?Ta ~, ~ :1''1)

lR1@lf ~ l@H ~ ~ 'R""W II

rtm13' cri'3' lH'aT"Q" itl ~ ~ 5'fi! t)RN K1f'1if1' II

(?Ta "if, ~ "tt)

~ 7iQlW ;it o'i ~ ed'B7) rl ~ ~-lit3T 1W'

fwwn ~-U?):

'HW wfu1r ~ ~ I

W ~ ~~, iJ'R'eT ~ ~I ~ il'V ~ jIj11f ufJ, ~ 45'1'EI'O a- ~ I

ita' aa ~ ~, ilJij' ~ fi:;J afQ At ~ I

~~fuWHt~

tifQT ~ • 1!1ii • 1!ti 3lI1" iIJ1l1 ~ HUT h3'W n ~ ~ JH01lII

(itr!r f1N ~ fi:r: 14)

~ : ft:fJ ft:@I q@ m ft:«rr -jt ~ ~ f~ f;::rijT ~ f:N ft:ruT ~ -j I-(!@ llf3" ~ R'B &-eT ~ mft I fuRl or rea ~ -Ray fucio ~

tiRt;r ~ lJ'aT 3"aT3l q-qr ~ 3lI1" ~ II M 3" Q(lf3T ~ lIdCII'BtA3 ~ II

(~ lJ?O ~, fa E, Ii ~)

~: -fuit lJOl-fSHT "Hit llffio 9dT3l m '3' JI el ~, fuJ fuul t=R i!@" lMJ 5" ~, -aT ~ ;:r ~ HO R'B ~ ~~I

recr- ~ ;:r ~ fEu -j fa" ~ Hl-fl""O FICir3l 01:R" ~ tit "C!l9 ~ ~ ~ I ~ ~IFIJi!I!I tmr-QW ~, ~, Hoa B1:fT ;:r ~ 1IG ~ -j, rem- ~ ~ <it ~ -j ft:rH f.ire ~ ~ H';Je ~ I frwa ga ~ fef3ill R ~ ~ l.f3T ~ -j fa" >AA- ~ ~ Jlt q@ ~ ~ ;:it >;f3 ~ -e tR 11g1J tit ~ "Jill, ftlcy t!f uo3lf -l){T3}fCl ~Jlt~~~Hl-U7iIB'"90cit~I'Je~~ ¥ iJ7) I i!!d~'q -j-"fur ~ -e-a- ~ I"

ft:m ;:r ~ -j-~ * f1aT -NOT ~ 1..fH1d'T ctt3"r -j, ~ rea- (~) ~"3' dt oft3"r -j I

HQ fm[3T ~ ~ -j

R lH3l ~ Rd'taT ErG R<:T f3tr II

!J ~ ~ ~: lH1U R "R'R'a' ~ II 3"'R litior ~ Rata II

~ : l.{i * ~ ~ 3' a-it l{CPO -e tIT?t ~ ~ fisr ~ ofww -j I

3"f!" Jti3H" R ~ Rf.nrat !BH l{3lf II 3faH ~ ~ ~ ~ #CII' fu3'1Hir II

(H: fir:, ta. "I, If: t)

17{Qff : ~ ~ ~ "3" fuel ~ ?dOlT l.{aTF.J ~, fmr ~ fuel fu"'w "Od"3T, rea- l..fT3"1"R :3" rea- ~ ~ I

~ -e-r <it fuJt Ci"87i -il fu ~ * '¥' fu"JT, fHH "3" Hwo ~ ~ ~ 0TEl1 fER j' fE"J fan ~ -il fu fuu "FfT(fT ~ (R'wa") 'e'ta'?a' ~ ?Ta' (~) 'Cld"Cl tit -~ ~ ~ -ij- I H fFH -e-r ~ fe\r 5Ww fer oro (I)17)Cif -ei t:ft -e- lfu-93(l "R'OTo -et (fB7iT cit ~ I F\l~SI ~ ~":.'f.Ia'3T 'E'lI'e" "3" ill J~ B-1 fE\ft ~ -ij- fer C!.@ ~ t:ft "i ~ (wctt) ~ ~ JitR ;!d,feT)fT lff3 ~ ~ ~ ~ B'd'3l ~ ~ ~ TI I

~ "F.fIR",:r ~ ~ foro ~ ~, t:R oro wfu"g ~ W ~ creT ~, ~ ~ ~ fua"e" ~ W<!l ~ ~ a l.{OT?~, ~ ~ ~ irarfu ~ ~ tjt -([@ ~ 2U R-B l{t ~ ~ ~ t:ft * ~ wfutr R-B ~ ~ ~ ))fTl.f ~ cft3l, lH3 'AS traT3' 3' d a~ I t!I I ~

~ Jtl C!.@ ota w1tra' ?i ~ fl.rge j' ~ tit Old' wf.ra+ ~ ~d a' <!1 ~ HlP ~, ll8 'wi!" dl"d" d'l'O B- ~, l1fTfu ~ ~ Q 1j1dC'l tfd7)T fPlf3" ~ -ij- fi ~ .. ~ ~ i!@ 'qJd" -F.I'lfe"' it -ij-, ~ ~ -e-r 1.J031f HOtr €tH ~ ~ ~ D I ~ 1.1'F31:1'1J ii ot elJQ'dl ~ ~ FHl'SFAM 7:; ~ CfO c} ~ l{t q@ ira wfu"g ~ irue ~ 3m{ t tft ~ cit3T~, ~ ~ ~-E1R ~ QT1? 3' it -W, H ~ ~ 'JG ~ ~ l{t ~ i[Q" wfutr uo ul ~ ~, ~ fait d 8'3 a 11 ~ ;::ft"? ~ ~ oul fuur ;:p- 'fI'CRT 1

(~) ~~-~

~ ~ ~ t:ft ~ ~ 'IJTd7i 3' ~ ffii+ RtJ ~ ~ J:frWnfT 'zy fuc. ~ <it HI" fa goft ~ -5 ~ a m~,~, tfua+ ~ ~ H3T ~ tr,:p(jt ~ ore R?i I srit ~ae'A tit't!"f qeo ~ • • -

ftrir Ytf'l!l fRw tn iM' atat tnfl ~ II ~ ~ lfTh crnr emu F ~ ~ ~II ,.pij tP1.IT ~ t ~ ~ mnr ~ II &'el ~ ~ BO rn QB JHCrJr ~ II ~ ~ ~ tmf i3"H c'ret ~ II

m lmh!alf ~ II (?TO ~, ~ ~t)

gq;- ~ fER fPi t ~Cid7) m~ ~~, ~ 3 ))fl"tI(!I it H'3 ~ -e-r ~ oft3"r >H3' ~ I F<J a I d m l.fHT ~-e-r~fuit<itOToiBt" I a8d~Qd t:ft~ ~

1{illf1' ~ lRlfJ>f Vt:f'nT II

t@" i l(]' n ~ if'1jT IItll (~1)TCc{, ~: Ii)

i=t~~~tm~11

fao fao t)fl.ffi" t1! ~ II'H:JII

UCIH ~ ~ ncr ~II

to 1I'i!" ~ ~ 1I~1l1l

fHfn Ftn'o 30ci fJ:itr i U'iit II

l'a-n Fan ~ a"ij" ~ II"tell (fiftq?i7(i', 11ffrr: E) ~ ~ cit, -,:::r;.: 'H9llfl.Ril ntl..InT QdSIC'l!J'~~ ~~, ~ n >HTl.R' uTOTH ~, 3"e" ~-~?i ~ gel

't. ~ 0'Ccii', ))ffi:r: s, ~ :u:

J=I1fua" C[@ ~ ~ ;:it tTl ~ ~ I ~ 7; ~ lftJlf ~ ~ ~ l>8 ~ ~ l)fOt"R tft3l, ;':t fus-fgij

H'1i i ~ fRfa }faT II 1ffi:rr ~ ~ ij'aT II~I (Hafo 11: l.I, Ff t"l~)

lI"3"'l¥ ~ l'fI:r ftt3l IJ(I3't t=fijJ3' mrw II fmtt i')<:' trw ~ ~ ~ ~ ~ II

(?TO "I, ~ fl.:J)

l.fa" ~ ~ tTl )-fTgCf 5" ci u;;ra 7; ~ W3' ~~))fTlf~~0llTci8r. ~,rclqJSI ~"'NHtTlul~

citr" ~ J -

lJTO'Cf l)fTtJ" ~ CfOO fu ft:m ~ CfI)f, ~, TJcIro 1Wfu

li;:t %aT lffitr 5~ 'H la 3- ClCf3T "3' ~'~ tT -. - .

.. , ,.,. =.. ~-a-C(ijT

~ ~ >n3 ftn:r ~ uHw lJfTtr.it ill ljt=r 1.{f3Ror ~ W5W HtR w ~ ~-~ m 1r tRW" ~? ~ #j ~-~ ouT, ~ -q_@ ~ Ci\JT l1cf~ ~ ? oro ~ ~ 3il~otit~*fifc,.a~tT~~~' W) I H H9 3'~ ~ ~Irildld ~ ~ * ('iT t1V)T ~ i& 3" <kr fupwo QRQ we A~, ~,3';l ~ UH3l ~ t4o'Qe ~tla;r ~ ill l{93Y ~ ~ RtJ~, ~ fait 3" <it ~-~ nul' ~ ffiRT I ~ l)fTl.R't lJW dd<it' e I fuor?iN cmr ~ I fuR wa- srel 7>i grg ;:it ~ ~ fift:!aft.~ RtJ ~ ~ un:

icr-~r ~ t{R3l ! ~ II JrcJ ~ H1iI# 1IH3t t ~ II. ...... :::."

~"O l.{dlC ~

l::fT3" 1..Ila" ~ iIli3" ~ ift7i}f ~ II ~ 3" ~ If[ C')'('jC{ 3al n 119.11 ~~ II

(~ 11fliCit w.- l.I, Ff =?f"l.

~ R- JJTf.JJ ~ ." ~ II ~ era- ~ iiIG ma-IIHII-'II (~H": 1.1, F': I.J{~)

61('5dnQd m t" ?rcf ~

FralH' ~ ail &:'fir ~ iffiI'tt ~ ~ II m m cit ~ ~ aififtr ~ ~ IIt~all

(~d'{w, ~)

fuR ~ ~ wfJa ~ ~ lfH If"H ~-~ C«J tf ~ 1.JTR' m-reT, ~ <it ~ y;:rr ~ t" ft.rcla 0llT -aT3-r, trat ~ m -erH, olB, HOT ~ ~ ~ ci ~ ~ fno-~ t" gral HlI3' fu3"r I reu w-a- F.I"IJe fPH crlRtT Fi'ide\li ~ 'JO rn ~ ~ ~;:t ~-~~, lH3- ft:m ~ fe3(')11;f+ l.I.fTW ~ ii F(,,)dOlld "3a' C3Wlft 'fU3 ad' getW, fi:I~~~wfJa~g-rffiit!dtIHtit~ un:

b" ".-q ~ crnr aa+ el ~ rn ='t!lll !JTat CiI"al 3lffRw ~ !J1CIT i1fa ~ 1Jfz lH'lft11

(?Ta "f, rAFit ~8)

H l'Ifft:rJr qrg -~ 0T0c1 <it m, ft::rR 7; ~~Fnrn-~~~R¥~II

fRb' ~ ~ tIC t!URn tPlIi' ~ II

~ : <it I Fclc!)i;! ~ ~ ~ l)fT1JC!llJt1T ~ lJirtr m U7) ? 9W ip-r<tt YaH lm:r emf ~ W)'" ~ ~ :

~ l{J'3l ~ ~ 3'11

at ~, ~ ~ l:fTi 3'11

gr;: : -J ~ ! ~ lItJT fuel l-ffi1o ~ ~ kR' * ~ ~IJlt' ~,~ ~ ~ 3it ~ k ~

~tfoT3'cit3T~

~ t{H3't ~ ~ ~II ~ I{H3l iI'3" ~ ~ II

~: ~ trW qd,Qel 3" l-R" ora7)T )-fdl::ff w oh-r "'IW1Wffi:cf~~-el~"dtBI ..

"¥it wfu"a" ~ ~ fwHW ~ ~ ljW "2fa"IGl ~ ~ 3" oW ~ ~ ern ~, ~ \fa" ~ FzalQ<! ~ ~ }ltl~ ~I

UO ;::R FfB A f3<t!~ 1ft q@ ~ ~ ~ t!a"F.l7) ~, 1'H3- HO W a- "iDO -'F.l1ft! ~ ~ ~, ~ l..f3T ~ ~ fu" wit f:I'T'<tt ~ l;fQT"P.I-~ -3- ill ~ fu"3T Rww ~ I ?l (1)IA301 3" (l)IA301 1J01f ~ ~ (Ii1'K <t!dtl'<!l ~ lJTO a-a~ €H e- ~ f?B ~ I FiJ did ~ fwwa fufdT U'tr ~ I 'Rl'it ~ ~ Fi~ ~ ~ ~ ~ ~ fi:cf ~ ~8d illE 'ij'fu "J(")", ,:t qJ d ti' el tT ~ "(")"T"p) ill !fO ~ ~ tJ?) I lH"3' ;::R 'ffiJt=r m-rfu ~ (fJ3" frfu 'I:cl grfur fu"? woft'~ ~ ~ ~ 30 3" HO !fO ~ ~ l.{i-fWwo kB -R-~ 5- ~ 3"i" fC"ldOiI d ~ -gm ~ RtJ- <kt =a-a- oti'I' ~ I

fuR -afg ~ ~ tit 'ffif3" Ua cit3" -,:rr ~ un fu" l{t "i!@ d}tf wfu"a -,:ft ~ l)fe"S" l1fu3 ~, 'IJTO lH"3' ~ CfQO -('iTg iP;8 wEt - grEt -el ~ ~ l..fQHT3}fT ~ 'Bd"(l)'i' f?B "8CIit ~ I U"d' euQ lal qwW 1W" ~ ~ k"B fl:fri fuc:i+ offi+ -e fOI' ~fuJ ~~, ~ fi'ldCllal ~, fEu ~~, ~ Hor ([I'd" -911ft ~ 1'H3- feu C'Wl, fEH "(")"T"p) fu>wa CiON ~ 3" fuH"3' ~',5o ~ ~ ~ ~ mff ~I H W d10 BuT ~ f;:m -e ~ )-fT3" "('i"T"g ~ * ~ 1..f01=f fu3- ~ I >wUC!l UtfT ti d IQ(! ~ 0Ta' d ~ RCRT I

::::::: .... -=

_. v

aTa R3 3'" ~

-=

~ em l{Cf'O tT ~, lJd" 'R9 3' ~ ~ ~;f l')fT:3W m ~ ~, ft:m ~ l[illf ~ lfiO fup;po ~, ~ ,:r \fa" ~ "eT ~ ~ BIOTa' l')fif;:rO ~ ffi ~ ~ ~ :

- ..

9.. l-f11I' ~ m 1I~n~II9.411,

~ I'lPH'Q ~ CiaM' 1) ~ wa n tnT 3at II

1m' 3" ~ ~ iVOg ft:rfn i:fli'i ~ Hal II 811 ~ 0111.1'11 (fFIt}f 1../, if: .:JI../o)

:::=t", -.. OJ .f::..r......-........... v..... f. ....

l)fH Yd'tl', HliOl3', I o d H ~ , Htl' R 3 did ~ 'tdBO g-ror+ '&'a'

-." ro..... - .... ICC

q~'U(")'

~ RKa!' ~ CUi' fi.,·m ~ me- II

iW ~ fnaHw ~ m ~ 1) iift!'1I~lIttll (fi:riftor?J H': 1../, if: 1../ ~ )

~ yar A f3<t!~ fHH ~ fi:ra" 3' ~ oij, ~ H'a"3l ~ QA6 ~ ~ tf<!' ~~:

fifR' t HJf3fci U§" Qfa))fT i9fa' ~ it ~ ih!lll

iUO rtt ~ ~ d ~ tHl.ffif il (Ii' Rii1!lIl::lIl~1.I1I (arfj;it zit ?TO, J.{: 8, if: ~or:)

'9"rit <t! d~ I A ;:IT ~ un

~"" ~ ri trr m ~II

(~~S, ~ 4)

!fa" ~ ~ yi" F ~ R11ifT11

ua-lfif" ~ ~ uR n ~ UlM ~II

- -

(;PC ~E, I..~ "t8)

~ ~ ~ }fTKCf R f3dld ill W 1.j I faw () lH3' (')'T6't fi:ra" ("i'l1;f ~, 50 ~ ti' e a ;u 'R!i cr;) un :

..

~ JrnY lI'f31Jr;J ~ ~ ~ II ~ ~ nllf a-, 5fi! ~ jI)I'1f lHC'i"'"Ef f?i1r"t II

(?TO "11..1, ~ "I)

l1ft:J m frwa '3" ~'! ill '! ~ ~ rna- 3' ;fa il:f ci ~ ~ ~ ~?TW l;f311aJ' 11aJ' ~ ~ ~ (')1 t:ld~ a1 CiIOO ~ -&it ?iUT fuH fa""ip I €tJ w wfua d'J(f "(')"T(')"Ci tit W, ft:m ii ~ ~ HCf3l- ~ iJwa' ~-&ii &ii ~ -gg ~ ~ 1.& ~ renA 1('); -e feW ~ ~ l;fd' 90lf ~. ~ 1JlR' -lfI"!" '()'l"l; ~, Ufa' Uld' fua', ~ -ite -e fi~ 3 01 d 3' aft.E5 ~, ~-W3l-e ~ ~or,::r-~~BIDf -el -em ~ fuR d'fr j"s+ i-~ ~ "Wa" ffift 1'J8 ~ ~ ):JT3O ~ llfT1.1 * ~ 3' ;it ~ or aTa-r I l.iW

f. .. ~ ~~ ~~...A:..:.

1.1' 3 fli (J ))fA' )fij"T'(I) !''IE rl1 01 d I If'O .~ 0::1 H ' ~ t: 110:

Hit HO iDiJ ~ ~ 1; ~II

~ ~ 0' i Bt iUQ Htl ~ ftre IIcUI~1

(fRiWw }{: 1..1, 11: f:n:)

fEQ ita"roT reFd(JIAd'd m ~ ~ ~ aoo fui'

R93'~~rl~orE1W'~~

V'W nrnci ~ ~, ~ ~, !:f1HtIiIT ~, JH'RUTlf ~, ~ S1!lddl3d tIft;r ~ :srft" ~~, iJH ~ q ~ tlR 11'11'"

~ ~ Bi' §lIT nellJf1B II

~ : Hwo ~ oro (')T()Cl ~ ;:it tit fuel )fJT(') ~ ~ 110, fuQt "el fcr3ra-(fm ~ l{t ~ oFr wfu-a), ~ fHtit, ~ ~ l;f3l')fffiJTlJ , l'rfTl.RT F@J([@ l'Jfure ~ ))fTfu ~ t=rH W un I H firoT Ha" futJ Hoir ~ fu lfTW "(')"T(')"Ci 'A9 3' fi nit 110. ~ ~ "iju+ ~ ~ l')f,::r "3"Cil" Frwo ~ &it nul 5Ww I

H@;::!t mr fH:63 fuu ~ fu fu ROa-~ 3"~ ~ R9 3' <fir ~, ~ fP; R-B"&lft ci ~ otif, R fuu ~ fcffi ~ e (J q 1 a9 H?f!t R-B mil' wit ~ I fcffi ~ ;:1 ~ ?KIi' ~Hu~~, ~Hum:ffot~~, R~m:ft'otRs~1 crfg cit, ~ or cnft ~ ~ Rorro \TO YOR RB ~~, 50 nul' ~ l>fTtRT ~ -el ~ ~ "fret ~ I dld~ '01 ~:

::: - -

H'C') uo't ~ aRt H'O R!- ~ t1'f!' II «:t 4~1I

(mfcr ~ Fit, TT: "I~.J:?)

l.fO <!fQ-mR (weT) ~ ~ lH3" ~ ~ tit

... ...,

l:fT(!" U. ~ - d'fIr:3 ff03" ~ fi'iuTg' (~,~) ~ ~

~ ftrn fuR ~ ~ Fit t[@ ~ wfinr ~ ~ ~ ~ awit ctBt ~, ~ lmi-iret ~ ~ ~ ~ ~ ~ I full -geT ,:r ~ ara ala wfua" * trTtr3 ~ ~ fcffi eiJQIJI Ho1r?i mIT I ;l FotA: OI~1jdft ~ ~ ara-~

~ddi ftfi'il ~ Ha3l o.:ft' 3i" ~ ~ ~ ~ u »8 fur * d'J(f ~ ~ ~ ---- ~ -. -~ ......... ......:l-

- = -.. qjo::lHld -a- Cia un I ·11'4.I~1

ft:nit ~ );l'! IQ'! ~ t£3l cnffir t=ft ~ mro ~

Cflffir fRlf R'l:fT ~ ciIt ciii ~ 1; ~ II

~ 8" afa' Ilmn if 100 ttRfaV ~ Iit~1I

(~ ~ ;::tt, TT: "I~Er!)

(8)

~ ~-(i)laCll

_ ,,~~ ~ ~ ~ ~ kWw lJ;f ml, 5ld'el~d ~ u r:r oM -e-an ~ ;ffiT HCl ~ }ffiT";J thJ ~ ,:t ~ * ~ ;::!t>W ~ gfua+ 3' l1W a: ffift ~ W w Hi· mrt~~Wt~,:t~~~ ~~_Q1Jl~

- ~

75 fi-rcr ~ for1rro ~ 'I.l'CfI'E" CiOT l1cf I ftR' ~ ~ * ~ a-ar ~ ~ 0+ ~ 9¥ -iH nul JfCiRT, fuWci ~ ?; ~ ouT fu"R"e"r I R ~ 75 ijw araT '3"J"g ri 1.& "3'f eu en mfi"T ntif

=- - --

mrt", ~ ~ * )",.fTl.f 95" nul ~ ~ lid f;:R' qjdl

i; oTaT 3' f.f9"e-UTQ ~-firffrH "R"G?) ~ ~ aa7)T ~ ~, fE-m ~ tffl >rl ya ~ nio+ fuH tra" 3' lHfurwo ~ ora ~ furwn-~-~ ~ ClO?iT ~ TI I W q]de'H tit -e-r ~ TI

AA ~ rn fifir yi: ..ttr "fq l{fa', ~ tit ('iT w- 3"fJ ~ l ~II QI'aT i'i"e yt m iI@' lImfT U I

RHt n JKlftI aifJ iiFt ~ II

rot qjiJr ~ tffiJ n?i" faR yt t _nRif3'~~~11

~ Rf'3cua ~ 1fJlf ~ ~, tH7)!fT tHfatlH'O wa tH"O Q ('j ~ II

(grp'f- qJiJt?W i#, ~ 828)

H, B l)fTl..f 1ft ~ -e f;fcs m ~ 5fp1')fT TI €tJ ~ 75 ~ 'O'dT -e lfi:feT I >wJ:fa fupwo am ~ ~ im ~ affi"t org 1ft -gel -;:rT fu3l ",. HCRl TI I furwo -at ~ am BT3" TI f;:rn -eT lf1J3l (I)l"R 9'Q}f -e- ~ W, f:37;+ H-at -eT furl.r"3" ~ lid }fc') m l{Ul-f ~ yon ~'l:r ~ ~ ~ I ~ fop;rro -eT lf1J3l ~ ~ 3"' 1ft ~ mntt ~, f;:rn ~ Hd"Q'T-gtit ~ ~ tit l.fl.8 cia- mR" un :

~~ttNmll

fanfR§ ~ fa"iJ ~ a3n iO:tt ~ ~ II

..

(~Jf: 1./, Fr: t;>i)

f, ... ... ... '"' +-.-- _.c......._ ~ "

e(,)H'(,) ua ~ }fd" '30 ~ ~ I<;;;~ 10 I H'I1 , <::I1~t::' U,

ua tR" ~ ~ ~ ere ~ -at wa ~ "SlJo we ~ U"O:

HCJT 3'6T if'('j3T 3lf tit 3' ttl' II

~ rn ~ 3lI' Fi' e-cv 1I~1I9c"~1I

(11fTW ).(: 1./, F(: 800)

OTQ ~ ~..r ;:IT ~ U"O-R ~ 1R QTO ~ J:RO ~"TI ~ ~ HF3q]g -ii 1N ~ ~ ~=

HU"" HOJQ' 3' ciIw ~ II ~ ~ aft ))fCiIlJ ~ II 811.;111 (~}f: 1./, If: "IfJfJt)

R, f;:rn * ?t l.Ii 0Td" 3' ~ 1J11J3" cro cl ~'Fil did 75

~TI,~~~3'lJlO~-j: -="

~ ~ F'i:B,Ftij ~ vfiN """

fHfo ~ R ll'fa" ufcN II

iI?) n"i')if ~ ~ afaij- II t:11

(arfFit H: u, if: ;>8"l)

~ 0THe'H -,:IT ~ ~ -j

~ .,fifa"r qWw iUW I'aPtfTQ ~ ~ II ~ iUW ~ ~ ~ iJfir a:37i ~ H'lJT II ~ ~ ~ ~ H'QI' »K'Y ttrU ~ tfTQT II ~ !¢a" ~ ll'fnfr JtiNnrRl OT ~ ~ n ~ II~II

(fRa'tarw H: 8, if: 2t)

'fFc)t m:rei 3' ~ ~ ~ m ~ 1J3'r -gar ;::rt"eT TI,,:r ~ ~ 3' lfl13' ~ ~~ fwWt TIl H, '~' -eT fuu J19' 3' ~ ~ -j 'lHfurwo (I)T'f.I"Cl' I ;:j ~ 'cfo }fO ~' 7)T"K tit ~ un fu' ))fflT fam.ro 1.JT ~ -j, ~ iJ1"3"-etYU~ke~~~~~uol~ ?; fuy ffirer ~ -j fu' ~ ~ ~ -a+ nfflaT fCcf "ill ~ ~ I grel q]de'H ~ ~ alfO -j:

~ Cifa BotT ~ ~ =V ..tita' l.Rlw II fiful Jil, fitadl'ii!;Kl 8n't ~, n tita'" ~ II

(?TO 'l, ~ ~2)

l.fO ,:r fuJlwo l.{TU3" ora- a-, }f(') -eT ~ or tRf1, crrH, to, -gg, Hu, 'iRfro ~ ~lOlld' or ~, ~ fuTJI.rro ~ ~ ? arn+ (';"T"g ~ Ho w m ~ ~ fr fupl{T ~ J Wl.d

_ "

l';fTtf (I)T'g l:Jl:IT ~ u I

fupJi17i ~ 17i"I:ro1 0+ ~ -e-r OTF.J, ~ ~ ~ }f(I) ~ f:31woT, tft31:5" ~ lJf3' ?J1)f -eT HH3l ~ 1 R ~. faTnfro m:r- ~ ill ~ 'FfCl"e'T ~ 1

cit fuR fua" ~ ~ -eT fHRrg R3l tr" ~ ~ ft:m * faR €\l Q 1 d~ dTd' n..& "l?c!T ii ~ ~ t' lfl!3' 'OIl3"r w- ? .............-F\' • " ... - = ~ ;::l.. ....::..... - ~ r ..A- ".,-:r ~ wfua' tit 3' $-{l:f

;:r 0\)1 ~ ~ CI'lO O~I 'd'1..I~1;I ~"4 'I' "LI~ , _

fr a- ~ 3' -;<:0121 ~ ~ t10H ~ ~ dl~'~21 -5-1

fcffi ~ ~ }f(I) ~ R fur fYs;r ~ fa" Hit

~~~ _=...... "'" " -I=-.....~ lmr::r ~ "3i" ~ 'J1I<:1I'11'Oo' OTF.J ~ l;f3 'If"Q ~ 101'J1'O "t......... _ ...

fu'& -}f(') fr -& JWJT (Ii'T'g lit ~ ip;f wfua tit -e-r 1..fTO ao Q

... ... v v 9' -:::r=-:r"r 1'1':1' 50' '5"' 't:rdT3 H m ~ , i+f:::yJ

~, 'Rtf 'ljtJ ;:raT QVO- 'l'" ,,' " 't'IO,:

'Hl:f Hfu -au Haft gi ~ Hfu Mor (I) afp', l)f:§" Cor ~ ~

~ fui 'Q"O OT &~ -g -;::rrg' JWfu q]doe '01 ~ ~ ~ t cree- un 1 fu-cy ~ ~ Cfa7) (I)T'g HHra' tl I f.I~ 3 1{3l3 ~~I ~}f(') ~ ~ ~ ~ ~I

fE"H ~ ''¥H -& uoB" H F3 q] d iffi"'~ ~ gq ))fQH"'Q W CI'lO dTd'-~ ill aKt"ld~ ~ ~ ~ ~ OTF.J ora- ~ 57 fuR ~"3' ~-1.fU3T ~ fi:rwK ul-afun.rt ~

~ I WJ 3' futT~ ft:W ~ ~ Hmffil ~ futJ ~ ~ tl ~ ~-~ lffio ~ cllfin ~ ~~, 3' Fcit ~ '?i ;ffl H'3l FIl-f'5' cl J:fiffi!t -;::rre 1 fE"R' lfiJ17)' '{B' BT fIrara" ire~la ! ;:r'ffr ~ ~ ft.n;m fg ?i ~ lh "3' mn:r- ~ >J{ijt m JfB dTd' ~ "F.fiI'OT -gar -& ~ ~ ~ cfij I

-=

(l./)

ata 9aH' -(I) I Jdot

-=

9. Jffior H: t, R: 91:1-=11:; e~d"lqldl H: t, 1=1: 1I:J~; Hffi;r H: t, H: 98-=1', 'R'tor ~ ;:it, R: "I=ll.l"t 1

=I. l1i'FfT H: l.l, H: :Jt:1I1

9aH rn 1.(OI""d' ~ ~, f,:m ~ CP'a'O ~ ~ -t{'U3l "3' ~~~:

!irif m a- ~II mit ntit ~ ~II

• (CJ!Hft F{f ~ ~, 11: 4~4../-~E)

~ ~ .... ~ ~~ '"

(') 3 ~. tl I 0' go}{ l..I"H l.{OI"'fO ~ ~ 111'11' n :

~ !m(, CRh ~, Y1i' 1m !mf ~ I ~ fe¥ t=raT R3' mf I ~ !mf fm"ra' I

~:~ l1f3 ~ ~ fEcf ~ ~ or ~ ~9aH~I~t1~~CiQH~~~Mtf~W~ gij}f DI fuR 3W ~ ~ ~ ~ ~ 3Olf, ~-a 1:{illf ~ ~ ~-, feq 9Ol-f ~ tfaT3 ~ FJ3' ~ fu\J ~ go}{ ~ 1 R -;:R 3Cf 9Ol-f ~ ?i"F.f OT ~, f~ 3' ~ J:f3H -m:ff ~ ~ OT"jt}f(') J1'faij- 'Je"r -J I >HH saW ~ tlF~d31 lfB ~ ~ ~ ~"jt 5- ~-J

mrn iw ~ ~ ~ HO i ~II

~ qrZ cuk ~ ~ IVRa'W II~II "t 'H~II

('ffTW J(: l..f, Ff: 800)

t=re' {J'Jij' ~ fur1f17i ~ 9aH tl F~ d 3 fr ~ "3i" }in

... :;: -

-e RS ~ fHc ~ \J7), 1!C >Hw ~ <i# I f\Jqt~ tT H\ra" ~ tit~~

~ ~ ~ it.J fvnrJt fHRlH'" RifTA" .11

nt1iCi mw Cfiit ~ iWHr ~ F II 114~11 (!fVT Jf' '-', Tr: :J8t)

lH3 tR ~ ~ flffi" ~ or ~ "3' lfl.8 aT3" NH ~ 9O}f ~ star "ill ~ ;::rteT ~ :

~ WiT rnr qr ~ r1N uaaTTH II

Ci'it itit tmr.r 3' qyfa' atct;t fife' l:fWB' II <:t II'U:J II

(H'l Jf' v, Fr "Ioo.:?)

!1ifa' 0'n'W !'aM' tR' ~ QJa' uawi!l ~ II

wm fm:' R"'i!it ~ mfa' Rf'3qJo fRCt ~ ~ lI:w=mtll

(~ H: :J, F{: SU)

ilI9F~~~~~11

ij'lIf eft!' ri «fa' ~ u RH'a'! ~ i ~ II <:til fH' t ~ m- ftfnmfipt/Qif!'a' qare ~ 1I=1I1=1'1I1'1o.?1I

(~Jf- '-', If: t.:?lI)

RCIV IJijT '*" at ~ II ~ i' ~ ~ ~ IIctlla~"~1I ("fTW H: tJ, Fr.- :J r tJ )

fF<:it ~ "3' -;:rfuQ ~ fq 9Q}f ~ ~ ~ ~ fsot m:ft' ~ I fuH RET ~ ~ ~, ,:{ '9tJH 0Tf.ICl' ~, R lWlRT "F.IOf3l ~ ~ tT SOH fHzr HC1, ~ 93H ~ ~ ~ ~ ~ fua" ~ ~ ~~, fHR?i~~ ~ ~ iR' ~ -51 ft::IV mito m ~ m.o ~

~

elf m am cit ~ ttfi1it II

JI! ~ fH' cit nt ~ 1i H'feJHr qtqlll ctll~1 (o$it ~;::ft, ,,. :J~IV

SOH ~ # ~ 7> Ffu"r -aTa' tit ~ ~ ~ :

- = -.

t=I'C'i" 0'1iCi aFAil'al iDiJ ~ ~, ft:Ifo lflk ~ )fTQfar UTf'ew 119.119 =III

(F st ~, 1fifg Jf :J, Fr. '-I"IS)

t=re "3Q 90H "fiTfuH ~, 3t 3"a" trtr ?t ~ ~ U7) I s d I ~ I ('i ~ t:ft ~ aft:3-r ~ -rn-nPw -il

~ 1')18dQIi\"SQ ~T Fe"rSGl3 II

0T1t ~ FRm;-, $ B1I ~II

'HOff: fr l}{OH?)! fuq ~, ~ ~ 3t=rr

"..... ..... .... = J

m:fH17). "3 BCr soW, fE'iJ JRT ~ ~ U7) 1

H t=R" 3Cl 901{ tft ('i f~d dI (I)"U't ~. Y07i fuJl>fTO ~ tr ~ lH3 SOl{ tT OTR JfB- i3lQ ~ €hRB 3- al d a I el ~ ;ffirro ~ ill ~ l=ICfi!T -5- 1 SOl-Il ~ ~ 90H ~ f~ddl Hit wa-

~ ~ 3i 9O)-f ~ in::roT t ~ ~ QQ()T "5- 1 ~ Cil"cf

~ fu ~ ~ 11Rfto ~ ~ aYt lJa1Ii" * SOH-sT3T 3' -afJ3- ~ ~ ut, ua fuFr alE 12"1" ~ W ~ 50 (,)fI\:!iC( 5" & l.JO}f ~ ~ tit ffiif ~ 5- fu €hi- l)fTtf 9O)-f ~ iJorg+~~~W~UOIW>HOT~~ ffi!t ~ iiOOT f&l ~ ~ >HOT ~ ~ ~ afg "5- fq ~ HaT ffi:IT HOBJ:f Cfd" a- %- ~ ao -eu I

(Ej

.....

~ Hr"IrIMr-::!(!:iI:"'"ij ..... ld-

W Rf3i!lg fi:r:f ~ -gq--~ RB Hil' f~or, ~-1J1:f ~ 0TCfT '~cR~B"9"N'~~~~~*~ f.w"a+ 3' "d1tr3 crcr If ~ -tf18l ~ R il ~ FE d ~ ~, fE1l

"I. ~ <it 'l1<J, 1-[: '-I (

m ~ tft fEcr ~ ~, (}j8<:!~)ld' I weft ~ ~ ~: ~ ~ 1lQ OQ ft:lfn rnf ~ 3t:Pw II

~ ~ ~ ~ ft:rrn uta' ~ imrwll,,\~11

(~ c{t ?TO H: I..J, If: I..J~~)

1.JO}f-l_R ~ 1fl8l >'H3 ~ tT yon faJ>wo -it 1fl"

d'TO~-Jt~~ - -

-= - ...

R1'.3cr@' ~ ~ lff ~,

if I3'ff w fRi cdc cr1? trePw 1I'~lIa~lI

(~ H: B, If: tU)

(fG:~) ~ :q@' ~ fuauT (I)T"g ill-,:iR lfiJH ~ trlJ3l ~5 I ~~~}moirW3i"lfJH~cnr~~N~HiI

~ ~ ~ ~"3' 1.J3T ~ {j fQ oro fu{j H "' ~ ~ 1fl8t Cfd"T ,.lffl, ~ fEll ~ otff fci Wu (~) ~, )of l{'1J3l qaT fu3l tr, 1'H3" 1iw ~, ut ~ , ~ Qiit

~ I l1f3' (I)T"g ill qJ"ff fFu BE ~ ~ m 1JTl.f.3l €rni Wtt HHa-3"fotrer~, ~tT Ucrr ~ lJ8 ~~;

~ fcrn ~ i fua ~ ~ fcfir" Fit fu- }{' ~ lal ~ UaT f3llfra' QOtrT ~, l.JO fu1Wt (lH t ~ H ~ WU -e-r ~ I fEa- fun sal RW ~ ~ j'g fu'"W a- ~ ?QT

..... -~ "":::." -. ... _ ,

~ 100.:;Inl R'(')t;!'d l..TdT ~ ! d'"'tl "(')" Rfu>w, ,:r }{' fcfir" AA "i'iLff

fuRm 3i" -Wcit Hij ~ Hi:i ~, fuR ~ l6 fRo ~ ~ ~ forJT-'ay3 ~" lffi ko ott fit, wal- RW * \)t 011? ut fiffiT fu3l, lfd" Ud' fE"q t aa- four fq- ~ Hal Wp tftOled~'dWIHkR~~~~~m~ml ~ yrg >i;:r -ci1f cfB 11m fR1f+ (I)T"g fr fair ft-H ~ fur afg 0IfiR: ~ ill ~ ~ un m l'JiW furwn (OTIC) fWIfT ~ ~ I 3- ~ ~ ~ 1.l¥ tft ~ mit crdt I @lla ~~~grg~~fu-Jorfu~~W~ 6W ou \Tn fu" Jra"QT ~ ti "lJTd" ~, ~ (')Tg J1roP" ~ aWt 3i HCf3" 5 ~ I

Rfaqra- ~ 1ifir ~ II ~ ~ ~ trlPK II !!fa"na-~~~~~~~II

(fi:rciWqf Y: 'l, If: .:J 'l- .:J~ )

iliJ iliJ ~ 3'iJ 3'iJ ~ II

S uIfc l1lR' ~ ~II

([Jfa" ~ .mr iWIr ~, ~~~~~~II~III1"1

q@ ~ tit ~ iJO-~ q:@ >1f01 }{ ))fTl..I"(!T l)f1l..f

"' ~4=-.-...._" - f, "' - ""~~. @"",

~ ~t:1 1.:;I'I1'tj"iJT, H~' iJi!Jg "e""t:!"d"R?)1'H3" 111~'t.I OId'~t;!;

m ~ ~ ):W ~ I'uJHTaT ~ fa!J ufu wy ~ 11'\11 ~.mr ~ ~ 3'1!t1l

r,w CfafJ 3"" RfaqJg ifAfJ iIfa' ;ffiJ 1i1ij ~ II

(ffV't H: 8, If: ':N2)

~"3W;:re- C[@, F(,)dOl'd 3' i{8 ~ ~ ~-waaT "3 "30 ~ 3i" ~ "AS ~ f3waT cflJfT1J<!" }f(") 7> ~ I fiJdld ~ ~ W ~ -j: - ; -;

F ~ ;ufo H'iIfar lfWw II

(8fg){: 1/, Fr." tG8)

(!J)

~ :pfJ ffiJfn ffl'> ~ il@' ~ tt focus'~dl [I ~ fmri ~ ar;:ft, ~ vr,:rl if6" ~ II

(~J.(: tI, If- "'I:1<t"'l)

,.. ~ l)fO;:IO ~ tit ~ ~, ~ ~ ~ BW 3" }f aF8cl 'd ~ uT, ft:rn ~ ~ ~ ~ >;f3',:j' Rdl!

~ ~ (1)1'H aao ~, Hwa R>]eo 3" 300 ~ * 3TOc'I

corer HHia -j =

afAiI'a1 ~ WOII

W ct Mar ~ ~, ~ iJHlal iJI'fa' CiGc') 11911~1I

~ ~ t HiJm fanrJt it ~ ~ A3' JJan II

~ trO- ~ ~ ~ 5' Rlf'ali 3"a?> 3aO 11"t11~1 (1PiJor J.(: tI, if not)

fEq aa- t10f J)fTl..f * ~ R Fa dId "tHoT fuR" trcfTO ri-.--.:l-

~ ~ _= ~ qO~1

~~~II

~ ~1I9I1a'iJl~1I

H<JT ~ ~ ~ 3" ynl3" ~ 11911 ifcI)}f ~ ~ tr:ta- ~ cl gH" ~ II~II

(~ H: u, if- flo{)

ft:rr ~ 3' ggj" ~ Jf11ac tr ;::rttr -j fu H\J H Fa did t! mrn tit ~ ,:j' ~ ~ lPO-~ qoo ~ -~

liRT-OTiV) ~ ooat 3" ~ ~ ~ J ,.,f;:r ffii ~ ~ lJ1Q-~ ~ ~ f;;fw '3i ~ ~. 1..fO ~ 3t feu -j fa" ~ ~ ~ ~, ;l ~ "3QOT ~ w-

it ~ ~ if 3a't ~II

~ ()l7)'C{ ~ ;:IT ii ~ ~, ~ 'Bo l1-!3 ~ (J"f'Cffi" * 1..j'g ~ H'Cf3" ao cl Foa or I d (Ii'T'R Hi fu3r HI"; lito eA 3dl~ d ~lIT?i~~~RB~~3~~Rw fu3" ~; ([fO l1idH7i ~ HT * ~ lM ~ crr;l is ~ m He HT'8" ~ ~ 1.LId' 110H 9a'J3T ci' }fa'3" cir R3' lit; OIMd~Qd ~ ii ~ ~ ~ m-fto ~ tfC:Gl-el W'B?)T ora7'i" 3- €h:l'* ~ t10H mri ~ 9a'J3T ci' ~ ~-~ fHct" ~ ~ ~ feu ~ mft Al Wit fcn1a' 3 ~ ~ ~ llfTlJ HW 1JT cf tfCf3 ~ ~ 11.lO ~ <ita', ~ ~ fi-rwtr ~ '3i' fuor" UTH faI:p- , ~ ~ ~ ~ }rg nill 'CII""aT ~, ~ ~ ~ ~ ~ '3i' ~ TI, ~ No ~ ~ furwo nill Ol&, ~ ~ ~ CfiTT(!T Hat ~ ~ ~ ~ I feu HB -J fa" ,:r »fT1.J ~ ~ tJO, ~ fu"R' ~ FoaOl'd OTR fl..rwu rnft' aor ~ I

H l.f9-~ -el ~ ~ 7:; dldtt'<±~ ~ lifTlR' ~ "rit3 CfiJOT ~ -j I rti~- 1fSt ~ -alfOI"'7) ~ G:3 ~ OTH f1T JlCittr -5', fuR ~ C!J d!:P 2:1 ~ uw-r ~ ~-1jJT3"d'T ?i ~ fi:n..ro?l'd"tif B3 tit ~ ~ ~ -e t!a w ~ ~, ~, ~ We m tr

. "

t=Jl"e'" iJ 1

Hwo fuor" l)fl:fTiJ m:Ro ~ ~, ful1 ~ fulfH gfuat 3' ~ 'ffift tit fulf ~ ~ B'dT3l1.fl8 Cfa'eT ~ I fER '8"it ~ ~ -5' fJ fEll ~ mfuo ~ fulf * 3 'd(')il 'd (m-fifu) " :

- -:

(JTiW ~ Jf: 4, Ff: "1"/0'1) tfuH lj'FaF.I'cl 3'd(,)cl'a ~ w'ij ~ un:

(ii;ar <rlF.IW) lJff/lI: -,=t cIEl, "fuf ~ "&it ~ ~ t!t ~ 1WCfTE' ~ m~, 1'l8 50 rn ~ ~ l.fl.I3 ad'~, 3tr ~ lJUX ~ W3H RgU ;::rri faoi ljCi"3" otff 5" ~ I

R trtdt ~ furwo ff uT1fl.8 ~ ~ ~, ft:rH ~ ~ 'W qrg' Fft qrg ira lfI'fua" ;:it ITO, fr ~ ~ ijfuu, (I)T}f ~ ~ -lJf3" m 1.m3 ~ 0T"ii 'JO I '~ crfu ci W1J err '3"Q(!T ~ frl:rrQ'~ ~ ~ ~ ft:n1 ft:n1 ~ ?t dJ d tl' el

"I. ~ 1M' H: 4, (=lit ) lfor =l"lt

~ ~ -aT3T l'Ji3' Hd'3l' ~ CJTa' -~ trr 9i? Olft l(gr ~~, ~ l.PCJ-~ ~ ~I mr ffif=fur fuR ~ J Q I til 1.JIR' 'fu::rro waro 3' '3(J"O t!t >;fTR 0l:Rl ~ ~ ft I

Ft:ni ~ ;:IT ~ on:rn ~

iait trnr lnf1i'i' Rb;r aJOcr' i3 ~ II HH~~ikit~~1I ~ ~ Cfa' m ~ acnl !fZ n II ~ 3'a"t »H3'a' U m ~ » II

..

~ .,far tar H 'Ua' ~ ~ ~ a ~ fRtr II

'H'lf ~ ~ ~ ~ EI' ffim ~ f1rq II

~:B ~ yaH (I)T}f ~ ~ ~~, ~ ~ vllOH -e-r~ 1.{tPO a-a , ~ ~ 'k t!t ~ aij-, ~ l1fi5' Q Dli ~ Ci oru ~ , ~ fER3& ij+s' * m8t ~ ~ 'iI'aJT ~ 3'i" fuu ~ 3' ~-~ ~ IJO I f;:rn ~ l)filJ 300T?i'iJl' ~- ~"R ~ ~ ~-'3lO 7> '3lO?i ~ ~ ~ ~"aT ~ iPit ~ R"B ~ ~~=~=IJOI

~ fuR ~ ft:rR QW CfU1'(!' ~ ~ ~ nfaT ~ IJO, ~ t:r l)filJ ~lfclqJ:5:I ~ ~ trr ~ odI' ~ ~ ~ fuB lit ft:ful 5" ~ ~ »>3' ,:r ~ IDR- HOi'l ~ ira- 1W ft ~

~ 't 'fcR' 1.::fCl3' oro ~ fr I -

fHlnia ~ Fft "i[@ atnfu' fi::fuJ ill '3" fig Q IJ Q I a1 OTO tT ;:ratJT, (')T}flJTCft ~ ~ ~ treT, ft:m * l:J11iT ~ ~ ;:ft u;:fij ~ ~ Fit ~ ~ fifu.l tlt B" W -o"'f.fl7; .~ ;:r m:r-a ;it cf8T, ~ ~ uT ~ aIR m I lf113T Wffii fiftu ;:ft ~f(')~ I m 9!JT3' ~ ~ ;:IT B" F.JOUT13 R 3 A d f1 H7) I fuiJ+ ~ t1<"iH 00 9t~ 4 ~ ~ ~ Ht ~ aTd' ~ fl:fuJ tlt ~ ~ fr8 ~ '3" crall{ t t:t wg 11k t!t ~ ~ I ~ <hr"

~~............&:.""'T~~~ - .• ~_" ~

_ _ ""I~I'J1' n t:I~1 I\JH.::J 3" (Vi 1~1'J1' U ))f3' lfTlfT

61dlfe6 MJUfa' ~ II

.mJ 'Ua' ~ vm .. ~ tJrfi.r ~ HfJ Eri' II

(li"'O:'fT H: L/, Fr: "I:]o"l-o~)

;ll}{TlJ ~ ir'qoT 3' HCf3 -j ~ -e-ft:rW * 3"fC'O ~ ~ ~, lJf3 ~ -el w ai ~ ;:pfT - 3' ~ c: 01' d I ='J l1cft:T -j

~ ~ ~ R lPfa'11 qJa' W iDf 3" ~II ~ HfJ ~ ~ II iUO a- Mar ~ Fhl131dl II (§ H: L/, FT: t~B-~L/)

9l"El dJ d t I H t:ft ~ QEI7i' ~:

Blf R"dTa' ~ a I Blf ;! HH' ~ ~ II C!@' F ~ it, ~ m i!ftI Nil

(?'a ~~, ~ "'if;)

reqT ~ '3' fifu ~ fcf iD9 ~ -j H Hut HHto, un.Jl, ~, ~ l«JH * rit OTH-cRl ~ HCf3' '010 ~ 11..[d' ~, fu7;+ wWo ~ fug jIKff ~ I t{t ~ tIT ~ C!@ ~ tn "tT CfIIO ~ -

1iR!'" ~ ~ ri I rn ttat H"i'il:' II 3'@T fiRn.f FIiiii ra I til I f\: ~ BtiI'3' !Fo;stllai II

wga- fi:fuI m ~ ~ 1.I'3H,Jl ~ c} ~ -el1..ff.i3o >w3W "(")"TH" FE tl H'.;;;; 'tl"U1 tit3-r 1 fu"Fr t=r 1..[9' - 9OT3T ~ HdT a~ Hoft ~ ~ fuR waoT '3 ~"'fur ~ ~, \fa" ~ t=r Hirer B'H ora ;::rrfi..r;rT ~ 0T03T '(';'1'1;" ~ Fa A 61 A ~

~ a-~ afu {J I - -

l3'113T ~ ft:fw tit ~ ~ fua' fnl..[3'r gaT ~ ~ 9dT3' ~ Hi; ;:IT t; grit W1tI' ~ H"A' Cl'a"& fuftrw ~ , ([@ ~ otif 1'1 fFcJt ~ l.['!:ilt ~ ~ fua" 'EPlJT OTH ftful ;:ft Wi", ft1Qt ~ fi:n:r 'iJTt1 ~ ~ ffir ~ it:r -eT ~ ~ cit3l m, f,:m t ~ cf 9dT3 ~ lfg ~ fuF.r ~ lJf3 OTH 'I:fl'C!l ~ 'lJ'tlT'a' ~ f)dT OlE I fa-a"3' a-ro ~ ~ ~ 'I3"3l3 m ijfp ~ l)fTlJ ~ l:fTW ~ cit3'r >1f3 ihf ~. Wd"[3T ~ I

m CIlO ~ wfJa- tft ~ l;fll.I ~ H F361ld m ~ ~ fiatt-~ 3 dlal:l'2:1 "(")"TH" ~ HO I

"' -

HA'~3(')1 B- HH' ~ W ~ fr Ho B- ertfta ~

F(")dc~d31 ~ ~ ~ ~ HO, ~ ~ ~ fut:rr~~,~~~nfufuam-<ft,;=tW-e~ ~ B'u-~ ~ IJ7) I

9.. 'R: ~ fifw ~ ft:fur ~ fu1it 'ffiol j;: ~ Wij' : ~ a- ~ R'fJa ~ ij- JH3- ~ 'Fraa tIT ~ fM1:r ~ ij+ I Ha 'if tit, qijT Ha ij-, it Ha ifift I HHlr \?t ~ fiN

at ~ tIT w.R ;fr I auilw ilteT i5'" ~ rnJf

~,~~ I

B. '!flit 'CfTi5 fHw 3- 0lP fi:fu.r ~ ffil:it Mol 7;: 4 "3" ..... .w at R'el !1CiIK ~ at frarg ~, it iU9 tit t" ~

it. H' (!Ji l'i'tif. ~ cit ~ at I

Wei ~ fBoT 7;: ~ ~

.... !%~~e~flNwtw;l~1 ~at ~ w3 Rt. !lZ" fmf ;it ~ ~ ~ I fRl:r i1rr 1KI1'. iDi ;it R tt- iI1i I

~. grel 'iJlor fi:fuf ~ ~ fi;sl:jt 'ffiol 7;: t: ~:

"'

~~I

~. }{T'3T ~ w ~ futit NeSt ?:;: B ~

~ a HU"iJ1ff, it a- ~ ~ UT a- !Jcnf ~ ~ ~ ~

wfiJli K. H ~ ~ ~ ~ R"eT l!t Hn'1!l I

W ~ tt 'iJ"3' ~ at ft aTa' tit t" UcOf 11 (! 1 gil 1 ijT I W

-- .... - ....

... ~ ~. ~ tit ~ W at H ~ at, )f at ~ naT, H'a+~CiIl~atl HH%ar'H~~1

hJoT ?i-aa 9. ~ ~, ft:m ~ }{gf ~ ~ t ill (I)T)f

~~~~ -

tHte" Hw R!" li""lf air I eu at ~ c& lit mtf ~. BW if@" Rt" tit Ilrn' ij- ..... I

..

t:. !Pit ~ fifw UcIT ft:fuf ?g fum fuol t: 9. 4 'ij'

••••• )tfQ it Hi ~ ~ CiW ~ at W ~ ~ ~ ~ trfeT I CiW at ~ a- iUi f.N it, H tN I. ..... ~ 'ITi al:_Q' R'fu1l ~~. ft BlIi!' WI ftN' ~ ~ ~ ~ ill!W it ~ I Rfa" ~ IN '8"3' ~ I

t. grit uaT ft:fuf ~ ft:fw ~ fulit fBoT t"ao 9.' 'ij' ....... ,Hij- K at ~ er ~ 8"M' RH""n 9l Mif j, ~ ~ ~ at CUi ill CiIl ......

.

NoT ~ 9. t 'ij'

.. .. At at 1iY ~ 'IlC!1i' \?t #a" ~ 3" i')T W "i at I ~ at

:;!.

"t_ oc l-f: 8, 111I11~11 1'1: tt~

tt G . 911:IT uaT fi:fl1f ~ fu1:ft "fficft t: 84 ~:

..... IN R3" it IHlfT ~ it ~ tIT e"T ~ flow it 1 if' ~ rn, H'at~e-~qT~di"1 H'lit~llfuwR~

~ at it it iUl tIT 3"al "EICJO at, it}ftIl qf iPf m 1

tt-'. ~ QT}f fifuf iiwat fi:fur ~ rnm NoT *: 8-' ~ ....... ~ nk MIll 3' ~ i=Mr ~ tr"3" qat 3" ¢ it Ri"

~ fl;nt i" .1

tt t. grit ~ fi:ftu" ~ ~ "fficft t: 49 ~:

..... ~ m eW lI'dS·<J11)ff 3" lUi" q:rg at ~ tit il@' d[I:r R'fJe" a- ~ Cfij" iri' ~, i Jre'T at fe'Rfa3" ii, ij'ij" ifl1 iWt i'XIf ...... I

9 t . grit ~ "fi:fw ~ fi:fur ~ ffim f#oT 7:>: 4 ~ "ij': ..... lIif $" ~t ~ ~ vyo ~~,!lJ ~ OT ~,Cl'>ffJfur~m~~~t~~~OTI ~ Ha- fqjt Q?- C«IH ~ at " ~ ~ j ..... ~ iUi itt e- vent ~ ~ iIanT, apr R"fir1" ~ Ht ~ ~ a'¢f ...... 1

BTEl OTQ fHu.l ~ fHu.l ~ n+ ft;lft ftfol "1>: 4 t ~ ....... .R- 31' 5ll:f lnl ~ ~ q"T Ht ~ :tnra" mit lit fci ~ ~ ~ ~ ~, il!l if' Iimt ffi')}f 1193" 3"QI" 1.PU mr it I ....... ~ at R"al i'3' t#t ~ j I ua Hir ~ 3- 30r Ha- ~ ~ ~ ft:nr 3" ~ ~,

1i:A"-~ ~ ~. ~. "-I!--. ~A-r+ "

't1dMI I~OI "3"" t;j'lud ~ U 101 I;I'I~~ £CJ' ~ }f?)

~ fuu W 'AT fa" * 0T}f ~ ~ 1i.Pw, fffil ~ -gcft AA I!@ ~ "HdT UE-, ~ fuit 'Hm AA feu ~ ~ flPW"l fi:it ~ ~ 3' fim ~ ~ rc; WW ~ fi:ftu" tIT dTO diJ1Q2: ~ i&" f?e" ouT BO I -=

~ ~ \p", Hit C')"1'H tf"d'l1) ~ iPHim ~ ~ it ....

Mol ?itra' ~ 0 ~:

.... M' ~ i'iUl, ~ cO" ~ atl ua ~ ~ ~ t!l' it, :e-R' lI'3S·tnW t!l'1

ftfol *: ~ 4 '"ij':

...... ~ R'fuv ~ WO ~ l@ia" ~ ~ a- fFNt ~ 1 %" cit ~ it iUS ;:IT ~ Hi at gil ...m- m fHlf (} Q\J fe'3r it I fl:ftrt ~ 1

9 ~ . W"ET fi:rwH fi:fuJ "3 ~ fi:fUf l)f1"fu' fA'i:rt ~ fffiit

ftfcft"?:i: 80 '"§':

..... t?;+. t!1" ~ ~ Mft', Fcm ~ ;? Ii:.:r a+ mrit ;re ~ iDi itt i" I Hi at ('iT QJi 'R7) ~ h it ('jT 1f.mr' 'IIC!'i'i erh it, ~ at~-fJftit~ h it, h at ~~ it

lmf ~ flro af 1

tt 8. ~ fi::rrrH fl::fw 3" srit ~ fi:fUf ~ fffiit

reiSl"?:i: 8 ~ -'ij'

....... it BlI'e' n'H' IlRlaTr ttl' JfqT a fHw frw j 1 ••••••• 1l!a" iUS if[Q" R'fJr, iUi ~ ~ l{OIC ~ ~ ~ I R fRlf it if fHMi ~ atJ fenill R zlg 1 fur tUi Ht ~ fMtfr it, 1I'Zt ~ iDl it arrl ~ lI"C!l Itffi{a" ~ ....... I

tt4. ~ ~ ~ liB froB ~ ffil:it WeT?>: 88 ~ ...... m fI:fur t:ft ~ it ~ it afJ3' ~ ~-jIiT){T fiN I R itt tHJif cit ~ ~ it, ~ ~ fft ~ at e- i.nfT j "R'Q' ka'r3" ~, ~ wij" 3lit i, tKa' wa'PHt iJl3I" ~ 1 ~ if(q" R"fJa ....... 1

fuR "3" 1i:!8'~1 ~ WJ:fWfil'~l.IlaHllJl ~ ~ 3"ao ?Tffi fo~ ~ Fit, ;=t lfItIT ~ t=it 3" '9'1'W t:! a 8' a I mur;:rr 3' ~ lfI'8T ~ t=ft (A FtJ t'I Q I iii ) ~ A Fil ilia n I)fT i ~ cit3l, fHQ+ ~ -rug WST itl a Fe~a fi:fu.r, WST 'iJaT fi:fuf ll8 WST

.h-;. •• -.... s:.-..-.' .... ,...._;j..,.,..;. .... fRlit ~ ~ ~

~ IH~ \J'E' I I~H ~ ~ !jew", '0 ~

fiJw ~ ~ wel t:!'T ~ cft3T ~, 1.fd' i!IiJ-oM fi:rncH fucJi' kB tit ):iije AT,':{ ~ ~ ~ offi m I 9t~LI-::;!t kB' iJ11JT qJ a fita rnw t:ft ~ lHffi l)fTlJ -eoF.I7) m 'R7), ,:r iN aTO ~~ ~ aM wei ~lJf3 tfa~ HOI

-~

ft:q+ ~ fLIf' fuH ~ ~ l@3i' t1('i3T ~ lWldt ~ We fww ~, ~ tJ (JTTJT l]lWHl ~ I fE"J ~ rea- lB fuo3't ~ WIfTlft ~ -e-rR ;:ft ~ H fil G1d n I)fT "3' ~ ~ I 'fircy tft ~ ~Jlel8le ~ orfe~~orfe'~~mmOTLfT (')"1"8" 51ft, f.:rcJ+ -e-u+ ~ ?)T}f ~ eI ''ijTUT wwrft' l-f3' tft oTu

~ ..........rl- ~""..............:"' • "' -,,:+-. ........ R A

il:it ClI~1 I It:H ~ l:l'OI 3' R~'p)a ~ '''HICI 3lIC1 ~dc:' ed~

J;f.6"RO ill N "iTO, fuR ~ llfTl-IHt H3' - ~ Q1"d(') em ~ ~ lJI3 ~ ~ ))fTii m ~-urtft <it ~ Nt I

fuR ~ ri ~ fEcfo ~ F[t ~ tfrti wfua" t:!'T lJa'TF.J 7ifJT ~ l18 ('iT tit fHlit cfu"3 ri fuqi m rn ~ i I WR -eT foijtft 3" fuo+ "3}{'c{ lif1fe" ~ fomft -;:rt te"a ~ fER trAlP ~ ~ fW &it am mft'l "ijTlJT ~ tflitW ~ 3R~ld i lJfll-f 30 ~ ~ "lfT"O ~ ~ '"3 tft ~~~~~I

fuR" ~ ~ ~ l!11fT ~ fi:fur ;:it ~ ~ ~ r<i'!t:!~I(') ~ dld8,<!1 ~ ijtft 'R7) I R ~ Q\JQIJI q@' tft ~-<il~'d;'d' 3' ~ ~ c} O'H ~ t:!'T 1{W"d' -~ '3i" fi:il:r 1IDf "PJit ~ ~ ~ IDfiJ ~ -am ~ 1

fEq+ ~ 3' 1i:!8'~1 'ija em i? HZ tffl ~ ~

w un, tf €ijQ I al ~ t l-fo€" HO ~ ft1Qt t:T 30- 3'01crr ~ f~~ldQldl ~ fRl:p- ~ ftl

fuR" ~ ~ ~-~ t:!'T ~ ~ wut fr3t ~ ~ ~ }ffl m- 3' \Jl 1i@ ~ ~ I feR 3W tft ~ -l.{R3llH3" (!@ -el 1f18l ~ if3i!!ai ~ "Ai{ ~ m, ft:rR" "t!1" i!!d81<!f, W(!!de 'A t:ft tft"8"'Ctt ll8 ~ ~ ~ fffi1 dlP ~ Fef3ij 'R R-B ~ ~ ~, wfEfJ H?ilif3' fun a-fun ~ -ua »fJr "3" ~ lJRTd' oul ~ I

tf;:r-a- ~ :tfTJl ad' F € lJ 131 fRl:f ~ m lttft FJ'I""Q'i" J't3t ~ fHl:ft ~ kB w fi.rw ~ I a€W ~ <it ~ tfwtr -e R-Jr3T %ci ill are un, f;:m ~ ~ -RgU ~ ott JPll-1.{H3l-e-r Bo B, ft:rR ~ ~ ~ ~ m ):iiji! ~I

# fRlit R"B ~ JWH ~ F[t ~ apr wfua" 3' fun+

.j!....,..;>. " -...+ v "' ....:... .!?,-...+ • ~~ F." A"'+""""'" I C01 Q <;; I )-fijT 'C"a(!' t' I lfi!H' ~ t' I 31' '11 !=I ;:II (') d a I d ~ I u a

~)jlit';:ri' ~~ zg~~'t"R' i!@'~~ ot~ ~ ~ ~ ful.f3' ~ cit or 'd'a' HeR -~ 9t:Jt: 'eT ~ 'j ft:q+ ~ ~ ?)TH-d'litE ~ ~ ~ aoo ~ ;=t ~ ~, fut:r a-e ('iT ~ I ft::r37>r ~ 'R"R1:r' * W9 ~, did 8' <!l ~ dlOl-ff:3" ~ ~ ae-a+ -altf3i' 3' -td' ;:rr

cl, H7iHf3 -e-r ~ ijfe>w ~ , fuR -el fro iit fHwg oJt' ~ I

f'e'qt ~ oTW ~ ~ qrao ~ ~ 'ff\Jll[BTO tft urrc ~ I fuR c1;:ft ffi:Jre1' 3' Ii:! t)0I 'd mff cit3'1' ifT flORT fu' ~ A I fil 8 I (') ~ HW(ft tiPW t!t :gurnl' ~ 't!l' (') f~d 31 ~ ftm ~ lJTeT -eo irarfu cit3'l" m, ~ 3' 11rnl ~ ik ~ "{tr ~ ~ 8'dT are-I ft:rR 'tId812:1 ~ HF3i!!9 <it ~ »8 'F.flIe' ?i >;f1"l..R' (!@ Ho'€' oJ, ~ ~ >;fe"8' H F3011 d -et upc cit ~ ~ ~ ~ ~ fEel CPd7) ~ 1 war fHl:r-t1dl3' ~ W ?)T()'d' ~, ;:ft ~ l'Jfa"t'I'O ~, ~ 3ill ~ wfua

~ ClTd" ~ fi:fu.r wfug ;:IT ~ troW ~ m ~ "f.I'?i Ecr3 "(')"T1? i6 <[@ $ wfulr ~ afuT -nBloT ljijlJ ~ "ffiJT l& "J3 qJ d a' el ~ l)fOlf -~ ~ "8H 1.[IP1 W 3i' ~ - IDf -et HOHf3 ~ ifu ~ urc ~ ~I

(f:) aTa FteQMI

-=

~ fuR ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1.{'"l.G aoo ffift fern ~ ~ ~ M W ~, fEm"3"f" ii#'FfJqJ~ ~ l.P"l8t B"it ~ * 010 t!l ~ ~ 1 1®fSlfT ~ ~-lJfT3W ~ fHwu 1ffi ~ ~f~~:

- ..

3M hrfR H iW n fiaT i (I)T1)CJ Hfn ~ II

liifi;r lYlf'l!l f3tr ~ ~ ~ fHfior ctg ~ II etll9 411 - (armnft cit ~ ~ H": 4, Fr' tE8)

~~~3HmH~1I

~ H'M' t{! ilfa' ~ 'W ~ II

(~ cit ?TO, ~ H': 4, 11: r:4.:J)

Hf'aini Ii:H? Hfi;r Ha" ~ afa' j:tg ~ ~ ~ II (~ H'Y H": 8, Fr.' "128)

~~~~~II

iJM3' lfH'3' ~ ~ FcIif iiW ~ ya-II~I (~J.f: 4, 1f: t:~4)

~-~ ~ Hil'Fea ~ ~ lTw HF3qJ~ tit

. '"

~u:

Rfa'iui fFpr i(I' ~ llH'¥ m II

~ RfaqJg IHtl ~ tiPJr tIi1frir mra- II<Ulet t: II

(arfj;ff ~ H': I.J, If: ~t:f)

~~rnfn_~11

F3"ff ~ ~ ~ ~ ~II 1I:;j1!

(1[9'3't J.f: 4, ,,_. "I33t)

M-fgij ~ 3' lJ3T ~ ~ fa dTa' ill fuBw 'If(!' ci fmr-~ Ba-~ t *~'de' ~, ~ ~?; c;,:!ifilqJSI ~ fuu ~ l.(Ttf'3' ~"51 ~ "5a' ~ ~ ~ ~ tl~ddl mfI' Cfa" 'A"CR',~ ~ ~ ~ f.fflw ~ ~ mre 'iJ7) ? tlq+ ?; ~ ~-~ 'e'l' R\J,Fsa ~ ~ fu\:J ~ wan ~ lICP"9'a' ~ 1 H ii'P.i -QTg ~ ~ 'e'l' W f.iBw 'dTa' ~ ~ ~ tH ~ A'FilJ3'(I) ~ ~ ~ lft ~ ~ wfua'rit

"'-..=;......+'" ;\~"'.!::;.....;I." f;:r=

u, \JO Qt:1 elJU'dl OUII t1 Qt:, 'R'tf<!'~e~'(I) ~

~l'3'dii#'(") ~, ~ ~ >mIT C[Rf-srit cffir mre u+ 1 ~ <it '3"i", R ~~ ~-~~I ~ '§ ~ mfl'Clfu ~I

~tri~~~~~'ri~1 ~ lH!5WC }]CGl 3' 't['d"'e' frR'ra"a' ~ 3' HO m § c a' d I lH3' c;,:!iffJqJSI fu\:J FAc;,:!81(1)3' ~, fuJ:r ~ ~ ~ ~ ~-~ )::f3l-f ~ ;:ri'eT ~ 1 ~ ~-ljCi8 yaW B"it ~ "5 :

~ iJR' HfJ tRI ~ tRW II ~ rn Afar M3' ~ II

I'Hfc aT!" ~ IJ1!' I1IJ['N II C'i'ncif l{!' c} JR:!" gavrn II t: Ii 9 911

(~ gmf?i't H': 1./, IT: =?.?t)

n- fcrau'IH' ~ afu(1 ~ trC!'" II

~ Ikfg n'nCiI' ~ lm'C!'" II YIU~1I

(~H': 1.1, 11: I./~)

F ~ fHWJr' ~ II

~ ~dA'fe'W HCffir ~ II ~II

(~}{: 4, ,,: "i~8t)

if ~ ~ reu HCi3l ~ ([J9 ~ ill ~J ~ ~ ~

...... ...._... - tIo - _. ::.. ""

n-rocrr 'I_fTl..lT ~ C'i"H 'ClIO q JJ'R"'(J - ~ "3"" lJTa' Cfa"eT \J I treH

l..l'FdF.lltJ ~ un:

~ lPll ~ ~ 'itJn q,.z H1i3" ri' II

~ !If HUT Wa 3' lIGr tIiffir QJfa" m z@ II ~II (1'}{TW}f: 4, If: ~t~)

~ ~ fwwg ~ fu ~ ~ f3nrir fuo+ Bii3 nul 'j ~ , l.JO ~ F.i;;PJ1 Rill'JfQWO tfOI"3 ~ ~, ~"i!@ ~ «(')T)-f) -el cn-rrit ~ ~ 'fro-~ 'F.f'a'e" ~ ~

~ ~ aoe-r -5': -

t? cit ~ lK'3}f fJ3'rt II ~ tfCffa" Ht ~ II :3w ~ ~ ~ mil ~ ~::rn om ~II ~ ~ 3M ~ H"it II 3w ~ 3M Fq tI'it II ~~3w~1I ~~~i3"'fI""Qll

H ~ R'l!l ;:raTfo II

~ ~ ~ ~ ~ ~1I'lItll

(~ [f1:fHi'i't}f: 4, 11: ~ 24)

€hr3 ~ ~ ora "3" fi..rK uoo fa"rnr7i "3" ill WU3 'j~-jl~~~~~~~~~~ ~ fm.roo '3' '!::!Q3" ~ ~, fuR" Hit 1..1' dt!dm (~) gq ~ HH' 3"a' .rB ora B Ucnf ~ 'F.I9 (lO)-fT ~ N}f-fffif"a"o ~ tit ~ ~ uo >Jf3 ~ f.l"a"e W ~ ~~~~-jl

if ;:fti?t 3' ~ ~ WifT a- "R B9 crnft, ~, ~ ~ ~ )}jFQol'al 'S(!:T ~, ~ m:r- ~ ~ I fufdfJ'A

~ .... ~ ~. '" +=-. f, ~ -, ~ +=-.---.

II:H ij']"g ~I f.ltJ't!3 ~ \J 101 ora A' cla'(1) '(1)' ~-~ I..::tl

fGa' c} '8'3 ~ ~fT -tp13, ~ -UJ1"3'q >H3 ~ FE 'nH I (') i ~ ))flJCrnf ~ cl, If&3l w ~ FQocl al ~ All fE"R' m:r wij Hwa f?B ~ 3' ?t ~ itOl:fT, ffl, Wt, ~ 1Wk l.(1lJT ~ ~ ww ~, ~ ~ lHUijllJ 'j oJ Utl, ~ 'O"\ff aRfa" ~ }ffi'Cf gr3j', ffi:R' '5aT »i3' ~ C'clH ~ ~ -eel un, lid' fern iD9 ~ ~ ~ fu1-ra" mIT for @u ~ ~ ~ 'Sl(J ,fu- i:: l:& ftra'".it 't!l' tfcra w ~ (')T}f ~ l.ftJTd'

-.. ..._........ ....

'ClIO l;f3' t!f.I' ~ W3l ~ d"t1 JreTl..r3' ~ I

~ora~~""'+-,~.....A~..;.....;.'" ~ - .

__ 0;;'10 HRHI!')I OI~I~rt1' ,:J ifO or 'H'ClT

~ tR8 orai ~ ~ tid' 'iJ5' 'JO, >H3 fuiJ Qfu ~ 'JO for wi ~ 3' ~ wg lfl..I'3' qo ~, 'R rri '3 l.@7i 'F.fd1lT ~ I ~ full oR? ~ iR ~ un fu Fft:R- c50T, ~ d"cIf.f, Qd' Wi] ~ ~ (I)'l'(I)OI' -e ~ ?i"tfI' ~ ~ FlO, 'F.fij'QT 3i' tB I!I]' * ~ F.Ja"3l ~ W ~ l)fTl! ~T cit31 lit I fuR' ~ ~ RorT ?i 'IJTit ~ fEq wg ~ I ual a3 fuu -j fu fcffi 0I8B d ~ ~ - ~ Wi! ffi:f31 dt ntit for €hI ~ ~ ~ ~ -e '(I)1'R fHw ~ ;:r+ ctffiT ('il"g ill m 'ClIO ~ I fuR m ~ ?)'1"(1)'Cf '(l)Tl-f -~ 1& wEt ST'El * ~~ 0Ta" ..:Tt ora ~ ~ ~ , ~ A..""':'_ • ....;:,. ..

_= '1' __ , H'ltJe! t 41<;;;.::10 ~4~1:I n tJl ))fTlJ(!T

~-'t!l'3T-AF3q]d~~~I~~b~~ ~-(H tfCf9 if ~ sE ft:ro \Jfa" 1Wwfvw ffi,'~ ~ ~ -elill~~1

~<J Q' al 'Nt W ~ ~ ~ ~ om- ! '3"iJTit fuJ fg ~ wfulf ~ fpq ~ ~ lid' ~ Ffc wo iJt fr, >18 fuR ~ fmr Ua ~ ~ ~ ~ 'J ouT ~ I H '3'HT »(q F~F.t'i! 'HI nr ~ I fa"R" -eaT ~ tT ~ 3W iW ~~,

A.-. - - - • ~ fRij ua @R * arc 7)T c@ "tJf3 (')T

'dli l.fTH" -,::J BOJT ~ , , _ =_=

tit §R W "5 ~ ~ ~ "ffiM.r3t ~ ~ tiJ37i ~ I ~ ~ ~ fu(l)Ri(l) -a-~ WH'?il ~ ~ Rtf m ~ fe"a" rea- 0J1"iJl 3' 3OR" oJ "J(Ij, ~ ~ wfu3" ~ eM -e CfId7) fR1ft '3' ~d.a w ofr (]7), fulJt ~ il:Pw?i k ;it STOT~-ij-I

(cto)

...

~ ~_(I)If.lct

feu HB ~ fu ~ Hwo ~ u;;rrat~ (~cm-r) ClCfe'T '" I fuu ~ f3n 1.{_C(Td' ~ ~ IJ7)

9 _ ~, ~ _ -Atr3' :3' :J _ tpoatr I

~ aCH, QOH ~ ~ fulr- -j -;::R" ~ cit3"T ~, ~ ~ -j t:R" lJOT ~ -;::rr<!" -3 ClOlf -Hftp,-rr 1?B tnf ~ H~ lH:3' ~ ~ i ttt! §H ~ ~ ~ ~ I )fT;} Q(J}f l}fT}f 30 i CPH, ~, #9, Ru lli3 ~ -e ~ ~ a- cit3 tP-e"J(Ij I R 'w dld" ~ -ij- ~ ~ lff?3o ~ ~ ~ -e ~ ?iT"f.f -=aa- ~, ~ Rcrra+ -e ~ '-ij' ere ll-& I ~ wfucji- ~ ~ ~ emf 3' ~ -el ~ m-3t -ij-, <lH" ri C!@ ~ ~ m ~ "J(Ij

q:JfQ cMW iii'" uwfo H'J ~ II

H- ~ miij' 'Htf'i l@fa" ('i" ~ II~II ct =Ill

(~ ~}{- 1.1, if: ~8'l)

~ ~ -e a-ra7) ~ ti qoW ~ 03Wt ~ mIT m-fS' "R'(RT, fuH rWt ~ CiCl-f craT -;::M!r -ij-, f,:rn- ~ R rd'~~ -jt lfTJ-~ c} ~ ~ :

lfGT ~ qfe- m tH1# faFr tHtr !If 3- H'fe>Hr II

~ iWi"Cf cufif ~ iif1t ~ ~ ~ II (~ H: 1.1, H: 'l~'lt-'lt!)

t=Pf W ("R"B3') CiOW ~ ft::r-?' R F3(Jr~ ~ -j, ~ ~

:.. -

~ "ij

~ ~ ~ Iirff Mar ~ ;:ril- II

QJa" ~ iJ8' ri' ~ ~ Hf3 &it lI"ttll

(~~ H: 1.I,1f: J'lo)

~ YCM RfaqJa- l{9 ~ II illf ~ ~ IPfJI'3- II

f;:ra" If'1it ~ oor ('i" m II Raft!- ~ 3" ~ ij-it II ~II

(~H: 1.1, H: 'l'l~"I) U}f Vif ll'lf ~ tHl«J'Ql iUfa" ~ qfa ac1fa- II

iIfa" ilfa" ~ ~ ~ ~ H?i ~ u8a'!fc'i'If3" 11811 (~ H: 8, if: "I~(

lI;r Aw qyo 3' F ~ 'H9 ~ II

fa'@- l{iJT'B' t@R" 1il'WHr fnfJr ~ ~ II '311 '3 =lll

(~J.{" 1.1, H: tat)

Rfaw ~ !Rl ~ Rlf'it ~ ~ ~ BY ~II ~ fHB" gfa" HlBfcl ~ ~.

!'off ~ rn- ~1I~IJ!l1I

(aWcffl't ott ~ }{- 1.1, H: tio)

"l@" ~ IDr ua- dld' ~ ill ~ ~ -j :

= -:::;

(1}{TFfT){: 1./, If: fit:J)

Hf.3Qlfa ~ ~ it ~ em wit ~II Rf3cu"a' ~ ~ it ti;?r rn ~ ~ II

(?"'d ~BJ ~ "lr)

fuu?;i- ~ ~ i!@ ~ ~, ~ ~ ~ ~ ('iTf.f ao 'J1& I tle" "3"a" HO karat ~ BU (iT ~, fap,rn t!t ~ ?WT ~ H"a""eT, ~ ~ cit3 Cld'H ll8 ~ ~ tIT ~ ~ ~, ~-CJW<Ii >;f3 ~ ~ qrao un I ;:R" 3Cl feu };f3}f 7)T ~, l1f}fij 'I.1t!' ~ lfU3l (Ii"ijf ~ 11citft I ~ ~ ffi1Ww ~

tilt" ~ ~ ~ tK'Rt;r ~ fJ@"" II

lJflr ~ tKfi{3" ~ ~ l[<Jlf ~ II (flO~,", "l8)

1HiPi": ft:m' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~'F.lo'~; J:8}f ~ ;::rr(!", -at fEu RaTa ~ tIT ~ ?i 1JT ~ ~ I H q@ <it ~ -e- ~ ~ ~ (Ii"Tg 010 cl ~ ~ ~ ~ "5 I lfO ft:rR" ~ l)fT1.f lfU1f forwo «(')T}f) ~ ~ mil' ~, fun 0'"3 f?E"-~ ~ d183'o ft, ~ ~ ~ ~ -e-r O'B

qo cl ~ qr;!" fqij' ~ 'Ff'a'W 5' ? -

I!@ wfutr ~ ~ "5

wfilJ tim CiT i\""ap" iFfT ~ f.3lf t!"'" neg ~ aft:r tn II ftf R1f.ra' ;} UIfa" <:"! ~ ff nd ;:nu ~

fi:ni ~ t! ~ t«J ~ "!::fa"B ouT ~ I lfO ~ W' 3"a' ~ >mP D ;:R" 3'Q ~ ~ ~ 'A"-atit t«it WdT3' "(')jf

~ij"~1 = ~

frwa" ~ ~ aETl.JWO ~ imo+ ffiJ orfww ~ ... I fuJ t£ro 11i! ~'d ~'o; i; lJfo "!{CPO ~ ~ .in

" 9. ~ (~), ~. t=ft? ~, ?!. ~, 8.HW, 4. aoH,~.~,~.~, t.HOOI

qJd8'd ~ fuQT ri ~ ft

m )fI3' lisT fmrfa' II tcr.o; ~ ~ ))@ nrfa II ~II W?; OIOH' mnr ~ ciPHT II tw> yq ~ Hfo WKr II:JII 6tln ~ crafJ fqawn II ~ tQ ~ ~)/ijt t!"'"o IIBII ~ ~ "Ha<i1£1'JiIi fatlf3' rn ~ ~ ~ 11411 tcr.o; H"iJ' AWJ Q?i" Hrfe' II ~ iIfu !aTf.g n lRl!t 6"ftr II ~II iron ~ ~ ~ II tqfcr) fai'ilt ifJ ~ 11'11 i"i'1nar 61)f i')l)f R'a'e"'t!T II ~ arit tg n ~ II t: II "I 0 II

(I1fTWH: s,»: 8"lE)

fuqT im7it ~ 0 F~ d dl -e-r HTt10 limf l.J ' Fa Hid k'R' lJC:fIO

~~: ~

fanit ilf ifir "fq F H'fuJHT c} ttr I

~ ~ ~ o.:r ~ brelll

B'H'Hl Bl{fr1; n ffi'i}f )«ri') ~ iJTt I

A30 c} ~ l'f'faT iW)q iU1i" ~11~1I~II"1a==l:1I

(~ J.{: 1.1, 11: "l~~o)

(~lit;pa H: 8, It ~OE)

fuJ fcio1 ~ om ~ fa crel ~ ~ firerRT OT"Q-13'O >lG ~ ~ wW 3' ~ Ef ~ 3' ~dJ tTT 05' V'"O, >;f3 fuJ mIT ffi:R" fu ~ fuJ 'CI'l'O ~ ~ W H:3" ~ -at ~-m8t ~ ~ @o Ef llQH B" -~ 3" fucfc5 ,ati

, --

fuqt ~ :gfuW ?i <!@ cI ~. 0J0lat ~ ~ iWr ;:rt

~ HTfeltfT i" ttro ~ ;:ffir Cf1}ft)T}f fEw war II ID«fT ~ ~ qraHufo IDf hmH' m trRf ~ II ~ ~ m ~ ilJa ~ faa"u1' tf"-at II

(p'#;mQJdf J.{.- 8, 11: 4~;J)

~ ~ ~~ ~crrcrouE iru?i+~ !'lFiiid3l tT ~ ~ wfua' ~ I~ ~' ~ -efipw -j I ~-~ iron

"' '"

iPd'" ~ ~

~n~~~~ille'11 ~ ~ ~ j RWe" 7i ~ ~II

iVc')Cf n.g nrt ~ ~ ffi'iH' ~ Qfe II

(Ffifa If: s, If "18"18-"14)

fuR Woo tt i'lf~ d al feR' ~, q:ro~ ~ ~ tra'aT"ff iDO i frt II

~ iffl" ~ iUCJ R'S'el a-e- II

OJ w1l! ffiJR1" rri FriIDf em emf ~ II ffirlt ~ ~ ~ fqg frtmr Q3T tri" II

~ ~ ~ ~ ufu Fml ~ ~ mil

orJ ~ ara- ~ R'Jtf ~ ~ RUW ~ ~ II"\tll (~ If: s ~, ff: r"lr)

~ ~ ~ ;:it ~ Ui')-HH ofJ3 'J cl #B ara-

eT ~ a1'F3W ka- fuR l{CP'd' tT 'ijoy "()""jf Hd'TtT - =

RfgqJa ~ kef "0 crnlll ~ wfu ~ ~ II

irw ~ ~ ~ rm ~ aQJ n ~II~II

(1fTY J.{. "I, 11: "I08~)

qQ}{ a-u-n Frtal -g-dH -5 ilitR' ~ iron if'" ~ II

.-

tJfa i ~ IlIQ fucJ!Ir ~ 11=lllij411 (7.rfj J.{. 4, If· "1"180

~ wfJa tT ~ '5 fa ,:j" ~ OTH fi:n.ra"o funT crcJW

-qaW orJf )fCl'3' ~ ~ U7l, ~ YO}{ RB <Ri"

~ t«rH afa" tfiffir ~ II

~ ~ R'8fe' RH"Gft II

~ qro R"EW ~ ~ m ~ Qfa ~ a 11"\011

~ ir'oo oil ~ 1ft ere 'R"CltT ~

uq ~ mfa' !ifN j fi ~ ~ f(\(Jj(!:'fetii II mal i" I.l'3" tm! ~ ~ ~ II ~II

~ ~ R'fi i i5199 ~ ~ fHrn(l11

~ ~ ~ mfa' ~ ~ at ~ aloit 1J'IN 11811

(ffafo if: If, Fr- t~8)

~ ~ ~ 7i ~, fefa' fcfa" en't ~ II 0'i'iCf iWfa" ern R !V R ~ ~ IlPtrt II

i[!"a' ~ R' !i' ~ wfu mn IU~II

(~ if: 8, Fr:" !Jf!!~)

lJfaT frnr "irtro -e-r 0Tf.I' ~ \J7i

qcM ~ n ~ ~ ~ R"JRT (Ii" iPfe'11

QT}f(')T aU(') wij ~ -j

tHTW ~ ~ IM"'W QR' CiI"R m II I)fTW irfq ~ ~ MfJ ijcr ~ 11911

(fi:rritarw W· "I, if: E 'V

))fYRT )){TJl' irit R"f m II ~ !i" I'i\QTw ~ II

t)fTlIT f.mJ B"3' m mil R ~ ~ rn II

(11fTW J.{. e, if: 8~5)

fuR rot ~ ff ~261la' ~ ~ ~ ?

ItfTRT HnW ~ flrnrR'3' ~ qJ"Z" IH"R fnarR mil ~ ~ ~ Ao JW cit (k ~11811~~11 (~H 'l, 11: ~4E)

IWW H1iW ~ QJfa' oraT RV i6" II

wfi..r ~ :3'mft ~ ~ ~ uou til

(~H 'l, Fr. 4f)

fucJt ~ NOH )-fd7) ~ a-oo 'AS 3' ~ -5-, fuR 3' ~ ~ ~ trB ~ 'JfC.RT I H HQl:r i; ~ ~ hi fuR" 3' ftW "8W ~ '11"&

~ tnT ~ ~ ~ Hw mil

t=IO}f ~ w ~ uri" I7i"3" RiJJIT ~ II c! II ~ ~ II

(WW H' "I, 11:" B~~)

fuR" ~ ~ ~ tlllf RtJ dTO wfua i; 1W' fu3T ~

- -~

If tJfffi" tJfiJr ~ ~ II ~ iUl Ilfim ~ 11

~ 1I'y:1 fh n ~ i'i1ncr ~ lIfQT lJ'fg ~ II~ctll (~ H- 4, Fr.- .18)

atita' tft ~ ~ -j :

Q1ffir uJ1C!l tftri ~ ~ ~ II l«JT ~ ~ ~ mlWfi!' II~O'II

(Tfl?or Cf1ita ;::ft, If; 'i :l:; 4)

~ frqn ffiW H"ajI) R'Q' ~ fflf wre II

iVc')({ ~ n ~ ClJefArQ ~ ~1I911~'1I

(~ lfT?7> 1}{I:fO't, Fr- ~W)

9l"ET ~ de' A ill -e-r Cfli?) "5-

fi y-a" ~ ~ ffi'iK )fQc!' tnf R ~ II ~~~itd'IfWZ~~11

(?'Cf ~t, uf:it "If)

~ ~ WE ~ fJ7l fa dTO t}u ~"R w-~~, ~ ftrij- fa-1l ~-~ ktJ fmf ~ Ail' fEd' 'fa7i is RHitl

WI dTd' ~ -;:it ~ dTO wa- ~ fJ7l: -

.... ;:: -= --

<S'i!'dI1 Rfa"iu9 ~ II Ii:!fn;:or <i(T ti! ~ II ~lllItll (itafo H 4, Fr. E~5)

iU9 ifJg" N R urfa- II cua- ft;:t- ffif 3' ~ 11:111'11 til (ifiT W: l/, Fr. tE8)

~ ~ ~ ~ aFMd1dc! fHfn ijfa" ~ 1IZ3 ~ II jf ~ ~ ~ ~ ~ ftdt fcft Ifiii' ~ 5"el1l1l1l (~ <it ~ W: 8, Fr.' 4tt)

FE FaD I A ~ -5- fei HtaT tital ~ ~ q@ <Jfa" ~ wfua tft ~ ~ ~ ~ ~ ~ mf 4i ~ tl -s-e--l:fWH ao c1- w-~ ~ FIT I ~ ~ * f;:rq+ ft:Jq+ ~ ~ lfqn CiZ llf3- W ~ trc8t -ef BT3 1Dffit, W tl faR-:3T mIT 5- ~ I wit H3cr f1::ful ;:ft fmR" \J7)

N faTi" W3" i)' lV 3"'W f'ari" ;:rrg it II

~ : ))fffif17) ~ ~ 3i" ~ ~ ;:rr HeR". l.[d" ~ ffirr tl fuR-3l rnfY 5- HCRl ft:1c? ?i q@ wfua * fu:ro ~

~-5-1 - -

>Hva- fEu uta- OIPltldl -;? ill ~ ~ for- qjdijl(tl ~ ~

F iron W1l' Rq:r ~ II

CiI9 ~ iUfa ijqJ ~ II 1I.?II~oll

(~ H If, if: "I'lB'i)

~ - rn-a ~ RtJ \TO l.[qTd' i! irq-o+ ;:r crro7i, lJf.3" ~ i ~ ~ ~ ~ ft:rq-~ ~ fu rfur ~ ill tiR i! lhro CR"eT -5- I n-rl::fdT. tl H3- tT irtrn -5-, fER ~ -aT ~ lS

~ .... ~ '" -.1--. ~ s;.._

(')131~'('), 3'013~d, (I"IH~ <;:1 g-gl~ dl\l~ \J7), lJO IHH

-5 ~ dTO ~ ~ 5" ~, iju fER lhro "3' tf2i3' ft ;::rter ~ :

= -::::::;. -

~ ~ fuB ?t CfEl ~-m ~ ~ "ffi:lt -& ~ ~ ~ ~ ofr un ,:{ J:fe" "81:ro ~ "rit tre un I d'lO tT )-fHHT ~ 7WT f;:m- ?i -r:ri tT ~ fe3"r ~, fuR Hit= ~ ?i

U", m - " ........£..,..." "' ~"' ~ v ~

'R"tJ i!@, '1' il@ 0[Ef 11' IIJ ~ ?i ~ or 10111 t:! IJ Q 'if HQ1:r ~

q]]"-~ ~ 0l:RT ~ I tJO ~ ~ ~ 3' ~cOl'a' l.fT1I3" ClOc'l W ~ as' d ~ ~ tit reor ~ Ff1"U7) ~ I

ifaT way iJTH ~ ~ II

~ )faT Ht"" FriJ1l!l fHfn ~ afT CiI"WHT il? II~II

(fl?iT1fa't}{: lj, iT: tf:JlJ)

~ H"at" Ht"" ~ Hfu .m; ~ arfif M1JH'" II ~ ~ )fijT ~ U'fnrT.

tJfa" ~ Hflf ~ ~ II~II

('i=l)

~ aar-(*)iSot

~ =aorr "3' FE (\5' ~, ~ 'Iliftaq aor ~ "JO, ft1c:j+ t't (") f~ d al "Mit gI' 01 c ai, 'IJCih-rt tT A IJ ' Fe 3 ' ffift ~ ~ I 1.(C ~ a a' c:l ~ fER ~ -& gffi l.{OI'O fila' cit3'T for-HT ~ fu" 7)T)-f-fffifa'o "('i"Tg ~ ~ ~ ~ ~ un, ~ FIOToor %aT+

3' ?t ~CO('dl ~ ~: -

'ffiI"8' iRT ~ ~ 1)'l:f II

~ ~ ~ ~ at'H1I~lItll

(~ gcn-rnt J.{; u, if: ~.J8)

gr"El" ?=rt: ~ t=ft tT CltTn ~

~ OR traftr ijT ~ ~ II

fuR' 'RE lRf 1.fH"3Cf 1iTJf fFn..ran HaT3'f ~ f~ A & 'a lJCI1:;fOI" ~ trn ~-I fE""a ~ fuR ~ * rna- ClOi'jT ~ fu- oro ~ '5 ;=t 0T'l-{-ECf3l ~ fH1:r ~ ~ ~ ~ 'aoT 1i-rCT ~"I

.....::.. - ..

tlJd~'OI U

(1JfTW}{: v, J1: s t :] )

t1t 3Q ~ ~ ~ ~ ~ l.flBT mIT ~, 3t! 3CI fE1re

~ ~ *~ 7WT 5" l1ci'el

ijijt )f'6'.3'T air ""* II WI" fufa" h:fa iIoT saH II mfnJ~mn~11

~ ~ ~ iifa'fu n ~ II 11=1011

(~H: 1./, if: 'nf:l"r)

Hn ttf3fa" ~ ~ ~ ~ ~ R'Cf3" ~ II

0T(Ijq ffitr ~ fHfir ~ wg ~ II~tll

(Rif'q H: 8, Fr:" <tf:l~f:I)

~HntHw~ijf;:r~fHg~HOH~~~11 Jr.JR1" ~ (Ii am ~ R"8fu" ~ II~II,\BII

(~ oft?Ta H: 3, Ff. LIter)

9'it R ~ t:ft -e' "OICfi') ~ ~ 6(1)fH" ~ ft:rH" ~ II ~ ~ ftm 1Ifew iJ1"R"M" ~ II

E'? : yo?) !!@ uT fRl:r ~ }fl7)R"Of" ~ -e' ~ 010 ci

fu1 ~ ~ fti+ ~ ,.

- ,. ~"I)"I

fEu ~ R"'1f3" m "IJ7i" fs W Hf3ora" tit tJO lJCl10 ~ w ?i O'R ~ ~ I fef3IJ'A ~ fuoro ~ -a fa- 0Td" oroor- ~ tft i; ~ -e- fEel '~' or}{ ~ * m~ lfOI"3'l ~ ~ acr -fu3T Al, f,:rn ~ uwfu »rru ~ 0TdT Q(,)'RiiI WB '~"3l.G ~ ~ wo' 'R"8"e' ~(')" cit:3"r All

CITd" ~ t=ft "' fua"';;"""""" .,., "~~ .--:I- -F.:::n::r:7I-

-,. "0 CHJ~I (l.{H)?i '11'4~1 B9'" '-.:;:"'(.,'

~ >H'fraT ao <i ftni l:IOl-f ~ l.NlQcl ~ m, f;:m * ~ wFt Fe 8 i fal){t ~ fu1rr ~ l{WO cit3"r I 1W" fi::rJt>W (!IO-fEf3d iR ~ ~ ~ fHwW ~ 00, ~ 'f.l'lR" -sre lfflT1..f3' frc ~ ft& <it ft1R" f;:m 3 dlO -'f.I"a"e' -eT m-rit cit"3l ~: ~ ~ Rd1f ~ ora ~ 00 I lfO -}jfil ~ Rq ~ CiUT 05- 00, ~ ~ ijort ~ (Z)Tf.l" 0+ -aa otif ~, l.fij ~~~~"€T~qod"Jool

~ ~ Hf?; ~ f.3'3it RfaqJ'a' U'fR II ya-w fzW ~ ~ lMif ~ iI"fR IU:JII=ltlittli

(f1:rcftaw H: 4, J:r.. 1/ =? )

~~~Hfn¥11

ilfa" ~ m ~ ~ ~ 11=111"'=111

fEq+ ~ ~ 1:«'), ~, fr3"rr;", ~ l')f1""fu Rq-~ ~ Hl:f 010 1.Mf tit file! * "UTU3" ~ "iJ7) I aTij ~ t=ft 3 SP"El ~ *' ~ ~ ~ sa: rru fra8 \ft ~

'" -

0107") '3l.{H?i -"J C}, ~ U@" ~ ~ ~ ~~, ~ ~

UfO ~ W fu"31" Fit I f,:m ~ mf ~ 9CG lit, "R ~ ~ or,:r-~ ~ lltfOcIT, ~ ~ ~ -~ I

010 ufu ~ wfug t=ft * ;far ~ WItt ~ "1;

-= - =

~ \ft ~ Jl3" ~ ~ tT ~ fu3"r lit, ~ m-r+ l.fT a- YOT

5fww I fuR ~ ~ r?W fHwW "iJ7), ~ 3' ~ wi ~ F.I"OQT -l.j"d""q ~ ~ 'R13"3' ~ ~ I ~ HH' <it ~ orafJ:w

; ~ = -

l-fTit grit "iJ?), fucy ~ C!@ wfua+ ~ ~ ~ l{t ~ apr

rrfutr t=ft ~ iIT.I'Ol ~ }f?i - ~ ~ l.fTl.f3" ~ un I l.IO

= ... .....

fuit ~daiJ1, ~ "YW ~ ~ "el fFa" ~ ~ ~

mff ~ fer ~ -el- Fmr3" 3' fuR t? ~-m l{'lJ3 frET W I i~'~~3'1.{'l8 5~i~, ~-~~ CITO :3"' fu.rcft 1.Mf mff I fuR" ffi!t mol ~ fa" Hora+ dlO wit wE ~-3' ~ l18 ~ ~ C[RJ-~-~ ~

~ l;fT"l..R' ffi'i)-f "R""GW 0I"a"?i" I

aTG Eta Q r-tracf

-= =

~ fEel fE(1)Ri() ~ ~kB~~ ~"iJ7i", ft:rW ~ 1J(f,3l ffift 'JlTit ~ ~ 3" CR1W ~ lf3T3" ~ ~ I - H"B qrg ~ reel fowoT feu ~ rn ~J t:fR ~ :a-rgo HaT+ 3 mf ~ fucr c} tlH ~ *aT l-faTt ~ Cfa"tT ~ I <;Ud"'ijid fiB kR f~in.fd' is--ffiU ~ ~ "iJ?)

it Hfn 3fn lOr lMmlf i5""9Q ~ NQ I1:r5 ffiJQf Kff; ~ ~ II cua ~ ROQT )fi'i" ~

~ ~ ~ ~!e"!:fN tWwll9.11

(~ H": 8, If: t~G)

lri" ~ lHdLe'~d ffta"rfr JHTR ~ II

~ ~ ~ ~ ffin' ~II

3'"dT#" 3"a'Tfa'" t"t ~ iWf if)"C!" a1adi'uJ II

..

l1'dlFIH ~ ~ II

~ ~ ~ Ii:in ~ 11=1011

(~ x=VnJ"lx~"""d-::rt7 H": 4, Fr. 9:]44)

(Cf8)

OTO tft:Jt ~ draB

-:

ft:I1'n fHft;r ~ tR JRI1ita tKit ii(@n lIM iii" II

. --

ft:Tft;" U'g HTfa' fa'e"Yfa' ~ R ~ fe'J m a- II~II

(llfTW 11: 1.<, 11: B08)

OIAdnUd ;:it * ~ tfO fww m- fa ~ WtJ ~ creT "ilit ~ ~ fr ~, -R 1.int kcrrat 3' Yd"O ofu3 ouT 'JeaT I kH Hit iJBO * Bat BdT ~ "R'1fu"a lfl q_@ i[Q" wfua ;:it if q_@ HWlJO cl8r, fH<y R-e" ern ?i"til', to ~, Hu ouT, ~ -i,n, >if3 ~ ?i""illl lfB U' FdE 'i) -eT ~ ~ ,:t 1JO 1ftTa"a ~ ~, QA& <it fRl:! fro8i ~ ~ ~ tit ~ ~ I oro am Jll""fua tit ~ foo-fi&8 »f1'3H au ~, uo -ro dlO H; a-9- uffiI iN ;:M1 ~ I H W OTO ~ ~ ;:r 0I"l-f J fq ~ "'-gg, ~, fraro 3" ofu3' >H3' rod~" il-~ I

110 ;:r fo3" ~ fPl i 0I'"d"eT W, ~ ?i ON ~ fu"ur ~ ? ~ tITlfO ~ a- Hwa"-Htfto 3' ~ ~ W, fa7;t lJQl:f cil ~ ~ ~ 1i.& BdT gaor for3'or J:l3 d ('). 01 d"J13T -il, t1t fu fui1" 'R9 fl:&"3+ l{t ON "(')T"iIi""OI" "R"T"fua ~ >w3HOI" l@"U" l{t ~ i[Q" 'R'1'fu"a 3' fu7i+ fait ~ ~ ~ ill ~- ~ I U;:fi-

~ ~ W 3' >wl.f ofJ3 lli3" ~ * am Cfa7i ~Jft~~~nlmU7)1 ~3fRlfJe=~ eilQ'C!1 C[@ ~ fuora" 3"a" ~ olor ojf I ~ ~, 'H ~-~ ~ ~-eT~1JT~~,~~-et~~graft ~1~~~~"JO~furr3t-eT~3"~~ ~-~ l{t ([19 ~ ~ "ift UBit We" Hw mil' ~ ~ fra8T * ~ ~ fu ora aTa ~ ;it ~ ~ M=I" mfI' Cfd7iT= ~ I ft:JH ti~ fuu ~ ~ = rn- ~ n&

~ i&1 H fuJ ~ ~ STaT ~ n8 tle(")l;:jt ~I

CilH, to, "Fig, ~ >;8 frcrra" ~ "Hf.I'it un, ft:rc:}t :3' >it:r '3"01' a-Et mil' liB ~ I a a fuF.ft, troT l'Jf3 ~ <it ~ -e-r fircrra" fr OlE" I fuu m- ~ ~ ;:ray ))fS"TiJ" llPI"

...._ _ :::t, ~

~ ~, l.fd' gg R9 -e-r lfPI' \J I ~ ~ "OIlI'O iJ'

b' tJWfn lI'U'fn GR ~ ~ I

~ : -gg ill "J.Pl.P" ~ HE -5, ft:JH ~ ~ fr c} !"5 OR" l{Ql3 QOO ~ ~ tit3' ;:rre- ~, it 'R'd"a ~ t!f ~ iJ'?i I

#9 ~ "(')Tf.I" ~ ~ lmr "J.Pl.P" ~ orB fr ~ ~

IifeT g tf1i¢r ",Fi:I""?) li"'li' ~ ~ ~

~ l@}f wit ff ~I

IIfiN : gg ~ '(')'l'R ~ (I)T1; ~ ~ ?)TE ~ iJl), "a ~~1.ftS~~1

fuRl3W ~"B"'O~, ~ er tfPI" unl it ~ ~ "ift fEar l7if.rroT ~ (tmt ~ oftB', ~ (lR * fEqT tf;:rT ~

~~ifflcfur~~~ -

R R1'aq@ ft:r }IV ~ RV mrr ~ IN II m ~ ~ ~ fHfn tNt ~ ql3- ~ fri'lItll

- .

(~ tit (lfO H": 8, FT: ~OB)

~ ~ )f1Qlf ~ tftliT II (ll}f afar ~ vfR citi'iT II fVRfz afar uN ~ ~ II ~ afar tmr are ~ 11911 it it tAA' " it :taft II

awr afB Hir' ~ itaJl1l911~1I

(~I1: 4, Fr: "t'l80)

(kfj H- 14, If: 'f'i8~)

iUftr ~ ilfa ~ ~ ~ ~, fc'a" ~ ~ ~ iJ'lf11::l1l::l1l

(faV'dlo:$' H." 8, Ir V~r)

fHaQ ~ lJ1feV 311> R'W ~ ~ fH1;rrWw II ~ ~ ~ 3'Y ii3" ilfaotw trfif ~ 11911 ~~csrr~~lr

3'" aft ciIHfa" ~ li m II~II (ifafo If" 1./, H: i"l8)

9"ET qJ d erA ;:it ~ ~ ~ -ara- ft:nR tJ?i" Rf:3w? lJTalf l(aJf il ~ cR Hmf HHkr II ~ iRt') ~ ~ ~ ;:J ~ II ~ YUT lPaH'3" fJ:ilm ~ ora- RQr ~ II Wi') ~ ~ ~ c'JJr ~ ~ tftc!T II il@ 3tra" ~ ~ ~ ~ ora- ~II

(~:;S, ~~O)

fEu wa mR" ~ tT RHiw ~ ~ ~ I oro ~ ~i? ;:it ii CflIl~, ~ '§E a:ga j' ~ tTH ~ ~ ~ CfaTit Ht >;r3 ~ -1-8 '~ m' fuB (fi:m ~ 0T)f ~ li17iCl }f3T~) fFrq+ ~ IDfto ~ ~ ~ ~ ~ ~-ito ijOcf ~ ;:fI">,f ~ mffi:rw tit I ~ ;:rrH ~ um i; ~ OTH, QOH t'R r H"ucnf ~, fu\8 ~ 3- HTfIJu k * 30T ~ u.rc ~ ~ ?iT)-f-f.1cf3T ~ ~ ~ qa fu-a-r "tit I fuR

~ tfB C[@ ~ m-riw sa- ~ (Ii"I1f FE Fail r A gful)fT

f1..rw '51 -

~ fu-R- ofctt er }fTgQ, -,:p-J 3i Fot d I fel;fT g c} ~ ~ fccl~ 3- ~ -5-, 3- ~ ~ 3i fan;- mr ~ l.fW-RCf~ ~, torWa- gA6 ~ '5; ~ ?i fuu ~ ~ ~ I fuRldW ~ 'it Brfr 3i fmf 3' OTlf~~-~-~cw ~ g A 6 tfCI3" a-a-tr ~, 3- ~ 3i mrnR ~ ura ~ >;rr il

Rwa ~ ~ ~ iJO, wa ~ lH3" ~ YO, -yep-

~ ... ,,,, ,~'" A '" ",- A.-.-~

3" Hl--fd"8' ~ t!@ U 1 'J le(') A I (') lftJ7)3" ~ tr, lJ(f 't H ~ r

lfJo3 ~ ~ qrj ~ 1.:fCl;f ~ fuotrr ~ iJl ~ ~ I t=fI-? ~ &it lJ"3'T ?lilT ~ fa' Hal ~ -e-r cit ~ rna Ad I I , lJO "He" 'Jffl q:@' ~ ~ fuB "FIfoHa" ~ Qd"e'T ~, 3i fur ~ FIB ~"Jg ~ U'OI it ara m fea ~

- - - -::s:

:Irr., '_',.... ..... ~., ........... ~ ....

tJ fI}--fdl:f , ;:r tJ"T"ij "3"'" qij}f -u 1-= ?i sid I "i! I (') CRT ~, 11f3' ;:rru

3i H'JT l.JTl.it ~ O')f-"F.fa"it ~ ~ tid" ~ ~ B"T ll1 rQa I ci1 tid" ~

cog RH"a"! 'H1.l'i ~ <EIISI 'ef1 ~ 5re II i(JJ ~ ~ ilJa' ~ 'W:i li ~ II iII9 cmJT iU9 ddeiJ'!J ~ R;fi mY"

~ 3' V'Ufa fci;" mit iIJi al3T ~ B aftr II ~II t til (ft::riWqJ If: 1./, H: 14:; )

qw RlfO! egg ~ fi ~ ~ IHU'gII

iHd' eft Hftnr' ~ ~ ~ eN &Eit'nJ'd II~IIttll (fi:r;ffarqJ H- u, H: l.J:; )

cua- JDfiIV" Jfe1' ~ II

afa' iUtl ttfu" n'Ocr ~ f'rurpj II II 't 911

(~H" 1./, If: "I~8"i)

dldl1'el ~ rei' 3'a" ~ ~ 'ij'(Z) fa" it 'w ara'

~ir~~~mwr~" -=-

~ }w mill' ~ II

~ HQr H'fa" ~ 1I~"

tm+ lf1lJl 7> ~ Huo saT ~t ~(JT ul fmrrg ao e-,:_'_ -5 I ,:r ro-i ~ tft f.fOOT 3- ill foa"g-a- ~ "3'i" ~ wfJ'a -3- ~ lfJ3" ~ ~ Ht, 1.RJ lfB ~ ~ (I)T}-f-lJR ~ ffil+ ~ ~- ~ c} ~ ~ ~ ))fTl-! F.J01lT 1itn- ctt3T m- I

»fT1! ~ fuH O'lf -lJR nG l.@f R"a"3l ~ FE f3 ,,)I R ~ fuQQ ~ fu C!@ ?i'?)"Cf ~ ;:ft ;:re' fR"qt ~ ~ ~ mm:to 1..fd"ll3" '3- - ~ "3'i" fJ:rq+ yWw, ~ ~ ! ~ Cf(!" F.ICi3l ia~~

fJrq ~ ~ ~ h BCffir ~ R ~II ~

~ H1lPHr u-aH-Ra' ~ RJf3' Am 31iIl rill

- (?TO 'l, ~ ~r)

~~~

ala" Ralf3- m fijnT etit tk mft ~ am II

- • (?TO 'l, ~ B~)

~ "Ji3O H'i:l ~ 3i" l)fTl.! ~ ~ 7)1'"5 Hw koo ri

9'"El wfu"a" "'wit qJ d ~ 1 R ;:ft ~ iJ1'i :

8'1f1" ~ W atfnIT iIibir ~ ~ ~ II ~ a fa'3'1'lI' * !'W m !fJfw ~ II W ~ HJit3" fmr liN ~ <ftf iUH""al11

iTT lI'1l" ~ m ~ ~ H\Jfl wfe" ~ II ~ H'al z;fa' trr cl"trar "B3'I" ~ ~ II # om ~ e- fc$ffiJ uWKr ijfl!" ~ II tat lfiifa" ~ ~ )fqT em" felfralll ijfl!" ~ ~ ~ II

tUU Qa ~, Rfa" J[t ~ II ~ ~ ~, Ulfa" Ulfa" ~II lfl ~, H Rat ~It

grit wfu"e' ~ \TO

fe"3l qi'ar f'IiH1iJ cffir atn JDf'fn ~ tfiJW II ~ ~ ~ rn ~ tffiT !JfeJHT ~ II

('f!Til 'l, ~ ~lI)

~ ~ utG ~ qfa" @u ~ 5T 'H'3'l!l11 R~~itrn~~11 tRW JHiI'B' lift( ~ !'M tnra' ~ II

~ ~ ~H3ai1a 'HHl fH ~ it ~ tnt II m- ma-r iRr !& ~ tmtl Hlfl- iJJWw ~ II ~ ~ 1J3Q;f m 'Hlf ~ ~ Rm- ~ II go ~ ~ ~ gao IJ3"IH" H"el ~ II ~CfWnW~JI

(?TU 'l, ~ f}~) lito i fuR- affi- "3 fe 3 d '1:1 oft3"r m fa- ffip "J.lT3TP.j 3- R1ft ~ oj!' 'J ~ I ~ ~ ORJ (1iTOcl ~ -,::IT ~ wuol aw ~ ~ ~ wftra ffi ~ ~ ~ 1k >wfF.3- ~ c} ~

~~~~iia~~ ti?;T ij'T ~ ~ al i')T I

(ff,- <ill, J-;(r": 'l.:J) ~ :lffiJT;fo"(I)OUlf~~~~}tait~, »>0 Ulf ~ );jldI113' citw ~ ~ a- ~ ~ cl m I

aT ~ wfu"e- ~ r~~~3 r ~ t;JTiJ(JT RCGl ~ cl lito * utrO ~ ~ 3' HW -m ci fcmr

-H- lito €R3dna ~ ~ !:fBQH" iJB'" nri'i'Q ~~~~~~i'j""(Ii'if~~~1 (H: go)

~: \:!H3afla' tfIa~"fc«Jr."~ l..ftaT ~ t.fto (~~) !

Ha" ull <'> ~ & l..fTO ClO ~ I >;f11! J:RT ~ au iJ I l..fTl..itW ~ "3"107) ~ 0T0cl -e- ~ ~ 1lfTE- ~ 1 fr ~ ~ tit! *

= -=

fern * ffi-f17)3T m grcft ~ ~ 1 ,:r ~ "{JJQ tft ~ m ~ ~ ~ ~, ~ fuH lffl"3l e ~ -~jj. un, fuR

~~tT~~~~1

l.fTOc:fT ~ ~ ~ fu" ~-fuit F~fi:hJIROI ~, ~ lif3" ~ dTij t1W fi'lF.t I (1)lw ~ ctB ~ el

lmf C[JO >;f3 fuR -~ HOHf3 3' m I -"

~ >HOT ~ ~ ut I ))flU HOT ~ l-I?i"1Jd" ~ I ))flU >wfu" ~ ~ '3ol+ tT 7JTF.f Cfa"O ~ ffiJ wW ~ <lit ~ ~ I" (fuJ lito -,:rgrg elo tT ClllO Ueo 1JO ffifuw 'JWrr" l-ffl" ~ ~?TID ~ 3" ~ ~ "5"1)

fuR 3' ftg u;:ra- i; lito ~ R 3 a ~ d -e- afi:re 3" "AS 7:; 1103" R-B~, ~ Fi'ldq1dl "M3 -e- ~ 3" ~ l>f3 ~ i; "f@ 7=; OTH -et ~ mn:it I tito ~ afuwo 3" fufurnr ~

" -

~ tJT fmT Ftrw ~ ~, ~ B'iT m I)(w I sr;: : * ~ ~ w ~ fa" ouT ~ &it )fTl;flI8"

- "

~ ~ -e- , ~ 0J9 "(')T(')Cf ~ ill ~ ~ 9lJ un 1 fEu l"Iftro

fr tffir ~ ofuwi ~ crJ HO J ft:rH ~ -3" ~ un, ~

'-' .... -..... .... ..... OW" ~rr::r., ~

~ 3Q a.dlt!'~ "t!" i!ld~~ld"t!" ~d~lil "3" HCJlT ult:'11' U I '<;!:t:I

~ tit W dafdH31(,) ~J f,:rQ- UBO 3""f.ITiJ aFuMA ~-aTRc tIT3T m I ~ tl ~ 3" goal ~ fEu ~ ffiV ~ ~

GIa"e" ~ ~ Uiia3" n HH'te" 1n'" 1i"'1iCiI" ~ ~ or ~ fewa"3" ~ ~ !"

~ C(W trrlf3T ~ tifT ~ EPHT8 ~ ~"Rtttr I

ft:m 3' ~ "l@1"C ~ fu" ~ ~ ~ ~ "dlC "('j"T"(')q

... -~

~ m * tra31f JR"T (~Ircldld) ~ ~ ~ fI7i I

= - -= =

iN ;:ro lfB i!@ ~ m-«fuT e "Riru ~, ft:rqt ~ lf3T ~ "il fa" ~ ~ rncJTTU ~ ~ ~ FI?l, fu<5+ tT

(etE) ~RH-~

~ ~ JmJ ~ ~ W"9T ~, ~ ~ ~ ~-~, lJT<!l, lffiJlOT, ~, lJd"31" ~ H9 ~ Hii un w3 ~ el ~ ctt AS -~ rea- fun~, fuRl ~ W ~ ?t ~ ~ fr ffiJ ~ Ffi"sT w3 ffif-~ W I ~ ~

QO QO <Jfa" r'aPwol Rf3w ij)fTij7

fttfo ~ Iki <nr ~ H9 Rlff¢c firl:rit II 'l til

(ffl7:r cit ?'Cf H"." 8, ": 4 r! 8)

~ H"!" ~ w ~ Cfalll

ftrR ~ ~ q ;! ~ 1I1:11~1I

(~H": 4, Ff: ,":(38)

~ RW ~ a- m ~ 1JTd1T I'oPw ~ II ~ ?itITa" qfu" ~ R!" ~ ffirT ~ 3ur ~ ~ 11811~1I (itiJfc; H": :t, if: so::?)

~ ~ ~ Rf3" ~ ~ lim ~ RHO R!" &WI! ~ ~ ~ ~ it firB" ~ ~ ~ ~ II~II

{~ H": 8, ": '18::?'V

· Ait ~ ~ yuu m fRlf JITlfT

Mifq IlIa1I ~ ~ II

(~~2o)

"' "'"' --.:I- f. (l"'

futrwo~ 'Jf'B q@ ~I ffif- ~f.lcd' eaR':e"i.l7) I ~

(IiT(Iiq ~ ;:ft ~ ~ ~ * grEl ~ ";!T fi:r3"rs" W,

, = ..

dTd" ~ ~ ;:IT tT oT<it' j' oltiI' t:JTd" ~ 9(Jl3i ~ ~

i/ dlds'el tl H}f"I"03T m l'Jf3" uftn..feo wfua" ,:m olu ~ mito~ Hto~~ ~<!@wfug ~ ffif-~ ~ ~ ~ ~ \JO I ~ wfuaT ~ tWin ~ fuq ~ >Hm ~ mIT ~, ttt!" fcrit is feR Hit"P;-ara- j' ~ ~ W fu ~ ~ ~-w ~ t OTH-~ ~l.{'U3l fFR m 0' frel- W fa ~ fait oT<it' ~ ~ inN ~ ~ I

fuJ -affiT ~ H3t ~ HB"e' un I ~ ~ rs~ falft;.ft tT rn ~ in, ('iT tit ~ ~ ~ fait itah:ra oaT ~ ~ lWfu3 tr, 1Jd J{t ~ ap;r wfJa" ke ~ 9Q8T -et wcl"~, f;:m 3' Jffl RF3qJg-~ HH-~ ~ tl ~ ~ ~ I 1Jd ~-~ tT C!@-~ ~-l3"ellJf3 l:l";} ~ ~ WB fuR ~ ~I feiidTd" ~~~fmft~ (I)l"g~ ~ ~ j' ~ era ~ ~1-Fe?Ji ul ~~ ~~~"§ tf1:f Ol:f a- -aTd" 01 M dl~ aa :;:IT * ern ~ r[t C!@ ~ wfJg -et E"a"O't wWHr-~ I &R m r[t qJ"§ ala wfu"S- 3' fao+ fmf IDf tT "dlO a-el ~ nul ~ J1cRT I

-=

~ ~ I uo ~ ~ (;Jf, ft:rR""t fHfw>f+ uo ~ ~ ~ * "ffif ~ tT ffif ~ ~ ~ 1JTl.f3" W I H fER f.lCf3'l

~WHCl~~WaTd"~ •

- -=

ftfB' ~ Hfn ~ ~ it Rf3cug ~ II

Hi') en ~ f1r1ifR ;pW c:ffir tJa)f llV ~ 11,\11 (~ i J.1: 8, ff: "lEt)

Rd'1' B1:JT orr ~ Rfa"Q:rg 3'T' iil ~ ~ II

~ m 53' ~ ~ a1Ww <Jfa" ~ 1I,\lIttll (itafo )f- 1../, H.' E~o)

Rf3qJfa' ~ ~ fmIHw ri' ~ R'ala' II

Hf1; ~ JW~ ~ ~ a1f.Ja" ~II,\II (fFro'tarw }{ ~, ff_' Er)

~~R3YOli~~,

~ fHfl;rrK ill{ ~ R*fa' ~ II '\ t II

(~ ;:it '?Tfr}{, 8, Fr. IIrB)

~~eltJi~11

~ ~ ~ iIf?i' ijfe' ~ 1I~1I,\411

(cnfPit EfliWi't J.(: 4, ff ;> r .:? )

fuJ ~ fH"b" ~ iTO f2f 'i!@ ~ ~, ft:rR is fH1WW AA 3' Hw Wi forR' lJfirHt ~ ~ >ir ~ I (flO Wfu-a;- ~ ?01"3 fintFr0T3+w ef.ti3di'3'l)fT~H'e"~~~~ 1=10' 3i' W 'e"T 37i Wi fis ;:rftr Ht I ~ ~ (!@ tratJlQ R-e Y11 el, J{t q@ i[Q' ~m ~ ~ 01'07) orB ~ j' ~ ~ ?i H+al UTl.8 Wllf3' -am ~ FR" a HO ~

.... ... --

. :..

~'ij'1

1.(0 fait e IJ a' Jl ~t fi.ffu>W fuu ~ nul ~, ffifr ;::rt Wi:JT iffirra HH' ~ ~ ~ '3 to BlW wc+ ~ ~ ~ 3i' HO * fm W?il ft:rdt 'freT ~ I

.. -

"

CffiJ ~-~

-:::::

~ iJTd" ~ rea fo"Rt7iT ~, ~ --e-r3l I '&it ~ fi:r37;'T \r;ij '3' ~~ ~ W, ~ m ~ >w3HOr ~ 'e"T Hw

(Cft:j ~(I)T}f~litlo

(!las';:!l RB ~ ~ fq ~ WcS l.Ifuo ~ ~ ~~'+-I fu~q_~I5! ~ ?)T)-f BT t1TlJ ~, uo O:Mtldft ~ ~ ~ 'J mff RQtIT ,-~)-17) ~ wft?:J ~ ~?)T}f m Qa& 6' titW(')jf~1 ~~9¥mPOTl-f~~~, 1.(0 ~ ~ 7)Tlf -,:rlR" tft sraT HHo:-a" ~ ~ ~ ~

.... -::

~ ~ ill ~ fJ I it ~ ~ fEq- foE' til ~ 0Tl-f Rtf m m ;J3T R'fa'ij'r.J ~ iiI"fl?t«rr ~ ..-

_.. _ CI''''9 ure II

~ ~ !j If'fa" lft I'trl;T ~ ffirI" itfe' II nllj ~ h""tl" fra'@' nrH ~ ufa' ~ II =1119011

(fir.:rrari1 cit?TU If' s, Fr.' If If ~ )

fi::rnT wfR faTa'rfi:f n ~ <Jfa' nw Hfn" H'g II

ilQ fR m ~ ~ m ~ Ilctlltll

(~ cit ?TU, R#or If' If, Fr.' ~'H:)

~ ~ ~;:it * t1t }fT3T fu1.f3T -,:it i for\p- m- -'l1ao

;:tt! i~,. ~ l.ffi:ra- =: ~...;_,_ ~ ~ :. ~

_ ?)T}f1~~Mloal~~u,~~Hl

~ ut, -&H CfTO ~ rit >;fT1..f if 1i:r-Hrn W '3'{)l~ T

~ I' ~ >;fT1..f 7) ~ fu3-r m- -

~ ~ m Hfa iMlll ~ ~ R'W ~ II ~ (')1}f ~ wcft" ~ II @3" ~ If'fe' ~ ~ II ctll ~ ~ ~ H'al ~II ~ ~ ~ rnll"911~1

(~J.{.' Cf, Fr.' r)

~ ~ 3' lBT ~ fJ fu" w 0'10 (dTd' ('il7)"Q) tft rea- ~ ~ Fit, ft:rH ii ~;:rrH JRTR" ~ ~ ~ ~ 17wnf~ fog I fe>w ~, ~ '(J11:f ~ qfu ~ ~ ~ fod1""lti ~'9 ~ ~ a3t3" ~ 'JE' o:M13aft ~ t »{ffi 'jt

~~BT~cita'r~1 -

it ~ ~ Ol)f ~ ~, 'fuR mf fuR l-filf ~ ~ ~ mit l.fTlft -;:r+"el ft&fo:"'~ ,. orfu" f.iiq :','1

,_ _ ~ _u

-e ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0Tl-f fGtf uT mff~, 11f3 ~ 3' yo?i ~ "3" afu3' frwo ~ OTQ W W ~ mfI' I fFR m fHlf-w, ~ W q@" Jft c!@ 3p:l Wrua- ill ~, ~ ~

~ ~ fiw>frri ~ I - -

fuq CRT ~ cn:Ri "5

RWit §1t C1itif ~ ~ ~ ~ it I ~ t)fT mff RQ3l ii3l a-r:aTiI' i ~ Jt I

Hf3-, H-3l:f, tfto;:r, fm-fa7l, w-aT lifTft ~ 50 'jt 1i:w-Jt fR:G3T 'J0, ,:t '3~ a 'l"!1, ~ '(')TR' 'OiJl' ~ ~ ~ ~ ('i"Tg If'18 ~ tJ7) I ft1cJi' ~ 1.{'l-8 un, ~ fEHf3~'a 'S'illnul'~, FI-aT~ >wl.f~~-&~'JO I

f;:rfo <Jfa' l.PMl I'3(')fu ~ II

(~ ttt, Fr.' .7Cft) l.RJ ~ ~ ~ iJ7), ~ 'ifJ ~ 1_JT";3" -& -ijg 05" 'J0

~ cnffir F I1l? m II ~ ml!' 'B a-l@ i') ~ II ell ctll (;ff;;r qiffo ;:ft, Ff: t.7O)

~ RifiJs·ti ~ war Fef3iJ'H ~ -3- fi;cf ~ 3Q ~ nul' ~ f,:N ~ * ~ l.¢t fuJ fuUT ~ fu~, ){ ~ ~'FiJ(!l~ ~ feci ~-R-B 1.fU3T ~ ut, l.JO ~ -~ ~ i-a;TI qri *ill 'J -& fi;j f1""IuT feE f3 ~ I a wffi cro 05- <J7) I 1ik1 lnJ+ ga. ~ fu- lfB CffiJ ~ ~ ~ ~

'&a cnft m-tf W ~ ROT ci ~ -D -ai tJ7) I -

I =1. ~ H::.I, 11: ~~Ol

('If!)

~ (I;1}f-~

mf tft ~-~ ~ Hwcr k'B 1.fTit ~ ~ I ~ ~ ~ lJfQWO fJa' ~ ~ ~ (I)T)f Hl-I<!" ~ ~ ~ ao oJ un I UO l)fTlf ~ 3 ~ ~ ~ lJfTfu>,r- ~ fa" OT){ ~ t=t+ OT){ ~ ~ €u+ ~ ~ ~ &"it J:fT'R' ~ mif ~ I ~ HCl faA' ~ mf ~ 'ir1J m ~ Wi, Q11f,~, gg, Hu, WolWfu~~ ~3~~ ~ ~ I fFR' ~ 1=19 "3"' ~ Q'Td7) fEu ~ fcf OTH ~ mm ~ -earr ~ ~ tl fu:rg tit m:fI' orl3l arell ~ ~ ~ ~ fu" R gq 7)T}f \tt ~ m ;:r+ feel -e-R * mf ~ -e~ If<!" W "JO, ~ l)fTl.f (I)T)f :3' ai ~ ~ fuit lJN<IT ~ ~ tit OT){ HHit ac5 un (fEll ~ l.fO ~ ~ m ~ ful8 -yH3Cf ?iT}-{ fi:rHon ~ -er ~ tfij) I it mrr qw ~ mf-~ ~"lJ.f3 ~ -e ~ OT){ ~ ill ~ ~~

I!i!Plel 5-

RfaqJfa ~ cAA" ~ II ...mr ~ ~ m- ntlfllctl1

~ ala"! CUi ~ iDi tmI'" ~ II Q@ i!"'3'" ~ ~ ~ R! RwgIl::lllt~1I

(fT:riJ'tow }f: 4, FT." lI:J )

fu"R" tJ"e'T"a'lI ~ ~ -&it ~ tit ~ 'FI"Cfi!T -a, ~ ~ l.!e""'O"8" ~ -e-lJ1"H ~ W I ~ l)fTl.f ~~, ~ fuH ~ aT ~ ~ ft ? H d"lO ~ ~ f;::m ~ fira"e' ~ 0T}f ~ l)f3"Z ~ ft :

-;::: - ...

R Rfaing ft:rB' Fat ilfa" ~ II

~ V'2 iUQ ~ ifi:r ~ 1I::IIIC\tll

(~ 5Wf1i't H: u, FT." :Jt.:J)

foR iDQ ~ R"1l'fR rr ~ ilfa" RYt lrlt II

~ iUG ~ ~ Firm ~ ;!Pw

Ha )fc') cd ttf"R ~ 11411

(~ <it ~ ){: 8, F1: lItt)

~ rvn ~ ro- 111ft II

- ... -

~ i!"3"" ~ et ~ II

(wrw ){: 4, F1: ss:»

~-fu1f ~ ~ ~ ft fu" ~ d"lO tit 7)T}f-~ -al ~ ~ fu7J W ~ ft fa" ~ IJTij ~ ~ d"TO ~ 0T}f- ~ ;:r+ OTH ~ W - 5it ~ ~ ott ~ "il ? ""imft

30 3" forR ~ ~ ~ (mf) W ~ ofg -a ~ mf ~ fR1:r \tt ~ * tre"PI" ci ~ * ~ WPR ~ "e1 "IifTe" ~ ~ metra aT51 fEu =~ ~ ~ ift ECf3l ft fa"

mf-d"R' ~ ~ ci ;::it? m ~ ~ lffiCT ~ I

q)da I <!1 ~ fuR" ri ~-ffiU l.{H"'(!" ~ "JO: ~ n'lf ~ iffirr qJfa' m ~ II

m-at -,; ill ~ crnr afR ya.'i" are ~ II ~ 111.111 (~){: 4, F1: 6.7')

~~~~, tlO iIQ ~ if" fu"3"" }{1'3T II

~ ~. ~ Jft!T ~, ~ ~ ~ K iP3" II,,\~II

(?"ifJfm cit ~ }{: 8, FT." I.J(~)

it ~ ~ R'tf ~ fHfo ijfa' ;:ffir ~ ~t)1T II

R ~!{iJ!!" I'e1i1J arfa' ft:1fo ~ ~ iN'Inr'lIilIl (~ cit ?Ta }{: 8, F1": lItS)

I1Jusn IlrorRn Rf!" ~ ~ HF.3q]Fa n'H" r~::I'Fel)fT II ~ I.l'll ri' Rf3~i=f'iI"i~ Bft:r u.rfa ~ IIBII9114911 (~/f.- If, Jr.- 8=?=?)

wfJ Bftf <:fRJHT 8TUfa' m ~ II

i5IY iVc")"Q iUfa' ~ ~ II:;! II ~II

- (~}-{_' 1./, Jr.' '1'1:#)

~ya~~F3fn~~~11 ~ ;]fa a=taf3' ~ crra ~ H([ ~ II~II,,\,,\II (fi:ra'tarqJ dt <Po H": s, H. t: E )

RfaqJfa- n'H" ~ ~ ~ JfaTlif fvorRt II

afa' ~ ~ cri'J ~ KI1i ~ ~ 1I~11~411 (itofo }f: If, 11: E 'i E )

~ ~ ~ fefJ ~ H ~ FHH- ~II

~ i'il)j ~ ijy ~ ~ 0"i"iEI" ~ ~ 11911911 (HTff sc 'i, Fr.- (ro)

1i:J:r mr «"ET e iJ Q I dl dlO fuJ <it cffi:R- un -fu- dlO -ah:f wfua" * HeR- ri fHcf Fd~8 kll ~ * 1jT ~=~? ~ t:!f= fu<J afi:rc!r fuR ~ 3"a" ~ olcf ~ ~ ~ -aT fuR t:!f fffiJ ~ -aT ntff fu- fE"H oR? 3' W9 ~ '& ~ l;fT1.I tit 1'Jfft:rJ ~ -e- ora- ~ ~ I tf kR'3l ~ ORT 3' tiR: ~ ~ ~ ~ ~ ~ w.ft ojf~ ~ HCit, ~?i ~ ~ lJ'eT W feW 3Ci m ~ Ji"CRT ~ I

fait fHcf t:!f lit i!@ * wfulr ~ ~ ~ ~ ~ ere ~, fuR ~ ~ ?i OT l.fl8 qo ffiR"T, ~ ~ ~ ~ ~, OT fu- ~ ~ I

kH ~ ~ u;:rraT l1§"3 fur aB- w ~ 00 fu" F{t ~ ire" wfu'a' ;:it * ~ HFddld ~ ~ ~ ~ ~ ~qr;N 00, fuir ~ t:a1fi') wq m }17) "6 W3TlflJd" ~- m-,

-#w fu 'ijTijT ~ ii:fuf -;:it, tfT8T l)f3(f fi:fu.I ~ , "ij11]T ~ fifu1 tit ~ <ri; >wfe-, fR-Q+ i F{t W9 ~ wfu"tI" -a-' 7)T}f tT ~ ~ ~ C«J ~ »{Ttf ~ ~ ~ wit re -1> ~~I fur tit fuo~, q@' O:l"SdAQd ;:ft -e- ~ ~ q:rafmf 111 wo ~ ~ fi:fu.I tit ~ ~ un, ,:r F{t- qrg ora wfutr ill * ~ ~ tT ~ HOlJ ~ "Ai ~ fE"37ft 'lJl1ftft ~ ~ ~ He') , F~H6 ~ ~ ~ \J?), ft:rc)+ ~ ~ ~ ~ ~ t:!f ~ ~ ~ -j I l)fTl .. nn-f ~ n!CP;~cqfB tiRt ~ I t13", H3" I tito;:r, H3l:f I ~, ffiHcro, ~, ~ >JfTfu ~ ~ ~ ~ ~ ~ HE ~ fEu ~ <!R" W ~ tIt ~ cf]:& wfua" ;:it ~ ~ ~ ~ IDffi ~ tit 1f1.r3" m 'FI7) I fE"H ~ ~ fire rn fi-fl::rtE <it ?if..ff fwttft fu" fuit

~p-fn!l~11

Wi' ~ W iJT ~ 11::111 qJfa" 1ft ~ ~ II

l!JOf3' ~ Ha Hfn B1.:f 1.f1Ww II II 't114t II

(WW H": 1./, Fr: ~t:E)

fE<y ~ 3' Wlr3" ~ -j fu ~ R-B fuH ~ ~ ~ ?i ill 7')T}f W otfI' l-ft9w fuT;;r-, mr fmf -e- fu"a"e' »>3- Bl-f fu-r WB ~d" ~ lif3? 'IiJl't -e- ~ ~ 75 (')ll-f ~ ~ ~ -j IlfO ~~~ ~~ NH~~ k?i fuI~ ~ FO-fS' fw>fr -j I t1e" -&-it ~ feu ~ -j fu" * ~ f8 t:J+ q@ urlt ?)T)-f fwlfT 'jfuw -j 3i" ~ tft ~ ?"If ~ ~ 91"dT ;;1H ed,.'13 I ~ -j fcd[J fu'ij- ~ 7')T}f ~, f;:m (Ii'Tg Cil1f, ~,Pig, H-J, -Ja"ra,~, m~ ijarl1fOT~ <it~ ~ I (IiT}f ~ 3i" ~ 1'I-fObft ~ ~ ~ {j f,:rn 3' '-,.:rfu f,:f-8 H"alf crr:3"' -e- ~ ~ ~ 'l::[illf ~ l1fTfu~' ~ l.R'it tfT ~ ~ ~ (fA" t f37;+ 9?(Iii ~ freT ~ tM!t {j , ~ ttJ ?)T)-f tT ~ 1JTU'3" ~ Ii )-f(IiC 3' -&-eo- ~ ~ ~ I

- ~ =

* 1ft q_@ ata Jf1'fua 3' ~ ~ a- fuR <2 \I Q I al dTa" tT Frar3

_. ::::.. - WI ..... -::::

"3" l)-fFfT ~ 3" ~ ~ l.JilJ3 cfurr W I

- ~

))f,::r -~ ~ -dT3 l..fHT 1.Jf3"'Ror ~ ffi m:JTa" 'fuR Hit ~ four ~ for l)fTH 30 ~ crtt WJfTa1it WI1 ~ ~ Htre-ait ~ ill ~ tfOH-ftrli ~ nS ~ :aio~ k"B ~ ~ l)fTffi!" lWfu 7:; ia ~ tT 1.IOl.fTit l.fT ~ IJ?), ft:rH ff ~ frgt -m ~ -e-':GCita "SC ~ IJ?) I l.fO fuJ:r ~ ~ ~ m Rcl tT ~ ~ for J{t ~ o]:tr wfuatit PT -&it ~ QJOYdlf wo-fuG ~ oui ~ ~ I fmf iiH ~ ~ rea- ~ ihJ ~ u+ fu J{t (!@ ~ HTfuli tT 1.{Wf.f-~ '# m ~ 3" ~ wo m ~ ~ trr 1.f'Pd" cft3t ~, -ai Bat ~ ~ ~, lit ~ ~ wfutr -e AFddld -e ~ ~ 5<5" aTa'-~ ~ ~ ~ ~ '3'alcfr

:I:; -:

~ 'flTIf3" Warr I

(:JO)

'~' Hf3"-~ ~ Hie(i) ~

fuR alP; ~ lfB" tit m1S' ~ uo for f;:m ~ ?; l)f1l.f (ffi3T mff ~, ~ ~ ~ oui' BH HCR"T, "H lJfTU ~ ~, tlu ~ ~ oui "IJ;f l1clPT lH3' ,:r l)f1l.f 3"d'("iT mIT ~ • ~ fuit fro ~ mff 3'0 'ACif"e"T I feR ~ H lJiTlJ ~ ?; mff ~,~fuH?i~~ftwwoouT-e~IWoRr~

:IlL. -. -... - ,,:=.. -: -

iJ, H l'lfT1J ~ g ~ U:

,mr ~ rmc-. if'f'i'ilK" ~ ER CIT ~ It f3Jf t Mar ~ ~ ~ ijfa" ~ ~ II"UI

(arfj:it ~ W: 1.1, H: ~t:E)

UJ'a' Hfu U@ ~ ~ R 'Rf'3'qJg YG! ~ II tfu' ~ gfoaTa' gfo :au R ~ ~ II

(HWO eft ?Ta, Rifq 1'{: 1, H: ~~ro-r~)

~ Mar ~ wilfJ II

ffi'i" i'i"'i'i'Cr Hi Hfu ~ IIcUI9tll

(~zit ~ Hfflx 1'{: 1.1, Fr: rE!.!)

~kB~~:

Fdlilel31 3'a'i: FHal ~ I

- '-'" =-. ~ =-. ~

~: H»fT3lf '3"3' Q ~ U, ';;!\JI ~ u I qJd~IOI U

l{i1H" Me R ~ ~ ijfa" ~ iW ~ 1I~lum (WP{f if_' 8, FT: 'f~E8)

fuH ~ ~ ~ fs7;t, ("R ~ ~ '3' ~ ~) 7)T)f ~-~~~~t'~~-:

([!fa ~ ~ n ~ em ~ raw ii11! II 'j")I'j',C{ 'R'8ft!" ~ ~ d n ~ IItlltll

(fi::r;}'frfrqJ J.{: "1, IT: 1.1 t:)

fuq+ ~ 3' fE"R -am ~ gffi 1.fWiJ Frit fr t=r+el ~ fu" JfB' 'i@' fuo+ Rf3' 1.@f (~ ifil did) tft l.Pl.I3T ouT fr 'A'Cfiit I "R ~ fEu ~ ~ un fu" aTi ~~~ tit ~ ~ aTO ~ ~ ~ ~ ~ ~"UQH a-a-e un {dld" fun ~ "0 ~', ~ fEH -e-r ~ ~ f5J frWw fq -~ fu7;f ~lWU ~'i'i'\J1'~ W HCRT I fuJ:r ~-ai ~ tft ~ tit l:f3)f fr ~ ~, ~ '# CJTa' wfua ~ CJTa' '3' ~ ~ »rru '3' fww ~, -aT fFR ~- ~ lfl'fu"a' ~ - ~ or H (') I @ ~ ~ fol..ra ~ -e-r lhro ~ "ill

fuR aR:5" -e-r ~ fu'iJ TI fu" '# &it ~ ¥lJ ~ I Fe Ad I e ~ ~, ~lfeAdle <2' r[fe ;:r+ ~ t' W ~ ~ "il

l

r;

"

I

3"+ fuR ~ ~ fuo cldF.dlfl mft 1Ww ~ fa" ~ ~ ~ Clij' four -a I fel:ft 3gT H 'i!@ ~ ~ tit '* l.f¥ - 'fU3l REl aro ~ ~ ~ ~ -il, ~ 'fuo ~ oR? ~ fa ~-~ -go ~ 3' lHTlI ?i lflI3 Fit', ~ fE"R ~ W ;i ~ lWl-C i5 0Ta" t:rfuo -a-air "Ff1"ij""3" ()jf ~ I it dTd" Jll"f.Ja" lJ8dTOm~~c1it~itR8UOl:f-* ti~IQ~ ~ ~ Itfiir9 ~ wfu1i ~ ~ a- ~ HW ~ Hf3-=yacr ti- ti~ I ~~ ~ ~ (~~ ~ fuS-, fait >wtHt ~ ~ ~ fJ:f>wg ?i ~ mIT !f!J ~), ~ l1f1l.I ['iTg ihfr 0I07)T -j I Hf:3" ~ * ~ rm dlda 1~1 ~ rea- rea: ~ * 1ii}ffi ~~ tT~ -j~ t=rti (!!da '4!1 tl~~~ "I)fT"3}{"q ~ €rID 5 ~ ~ ROlf-~ 'i? I FtJala tT"JP"3T ~ ~ fu€f ~ ~ tM:r -j ~ rea: ~ rm (Mathemati~<;) fvR"ra tT ~"~" l..fTH Cl(J7) (I)l""g fvR"ra tT ~~~-jl

?t fu3"r ~, fJ fro -fffif ~ 3' l.{d1C ~ ~

ibT ~ ~ ?ffl'a' 3faltfT 3a' ~ ~ II

~ ~ fav f)r.JQ ~ ~ UlIO ~11411 (orffttt H: 'f, Ff: '1.LI E )

cnfit ~ ~ ~ j 1@ 8'a" 8'a" ijfa" aTi!"3' ." ~ II t ~ ma 'lfa ~ ijfa'" lH'lr ijtffJJ Am ijfa" R lI~iIf:ltll (~ ~ if: IJ, Ff: "lE.:J)

~ t=f""iIijJ" ~ ~ afcJ l.@" ~II ~ ~ tHh ~ HfaJwII

(~Cf) ~~~u.ra

~ I FtJi!19 tT 1..(fl8T gel ~ ?i ~ ~ tT ~ -j, ~ F& 3' <hr ~ -j l"J-fTlP ~ ~ f~, ~ lmf-JW3)fT lJ8 ~ -l)fT3)fT ~ ~ ~ ~ i]{hf Tit -il; ~ "3Cf feu OT fl.R", fu"a"e" ~ (I)T)-f tT fn?tH oill ~ J1ctt!T

~ ~ l)TfM" ~ it ~ "0 mu IYcf i!Mlr II

~ ftmr JWr (') ~ at" ~ ra-a. wfe" II ,\11 til (~ )/: '1, JT: LlEO)

(~ H." IJ, Tf; ':;08) tKM" li3" ~ ~ ~ 1i ~II

iffir fcmlr qfJ a- i1:ffJ:f ~ ~ tPUl rnT qJ I')iJd lid II =I i II

(~ 3" ?1itri" J-(," fI, Ff: '1.8'fE)

Jt9 ~ A' ~ mft mil

fc$ffiJ b ~ ih!lll

liT It ~ n frc} ~ II

..

1)T ~ ~ n HTc5' Rt- 1I~1i

fuH gel 'W<it ~ ~ ~ ~ '3" ~ ~ ul mil' ~ cft3"r fupw, ~ ~ wfu"a" '* ful1 tT )){}fffi ~

OIPJanQd "tiT ~ ~ -j

!H" I'i:H" ~ l{f 'H1\Ui" ~A()d lij ~ i1!l K R" II

fFcJT mRi" tIT ~ fEu mft fa" 0Jg wfuW ~ ~ ~ RO l'Jf3 ~ fuel ~ mIT HI, -aiFa feu a fu" ~ ~, Hall aT<!" 'lhl?> 'uc3l:r ufo' "fre" ~ ;it l"J-fTlP oj!' ~

- - ,

l)f3" -foHQ ~ d'fl:pw -j, ~ J1"11l git ~ ~ ~ I Fe Faij 'R

"tIT ?t ?d"O{T ~ fER cffg m Hij 1t:!:3 w -j fa" dTd" ~ ~ ~ ~ ka"u ~ Q l;;ttit:! fri' 3"01" fq ~ t:Mf ~ i:!'3" ffi~R3wao '3"~~wo~a-~~ fEuafu~ sral fol.{3"r tIT ll¥ ~ fq ):R fqq' ft:rHH 0T8" l)fTU ~ ~

3" ijz ~ Waft I 1.fO full ~ tRt .~ fait ~ elJQ lal ~ ~ fuR or -R fuft ~ ora- 3i G1al (')(') fuR ~ ?l3't-;:P !;I7l-~ >lf3 ~-~ ill F(i)OIMdl r I

feu <it fc.;ryT ~ -j for Bcit m ~ -tRl dld" "OI"ftR JH3 }fur m \J('), ~forR?;~ (')~i'ml &eY~~ ~ feu ofu ~ m:fI' ~ fu- fuR ~ HOill fa-nT rn qR& ([@ c@ l)fj tfa Zcll ~ fuR 3W '010'0 (Ii'l'g ~ ~ ~ Htit ire' ~ W 3i' ~ ;it ~ fuR 3f' aa a W 'eT })fT3W * ~ ord7) H'it Wwa mfI' ~ ~ I 'l:JTU ~ ~ ~ lhft ~ Ql}f fur.rcri m ?i ~ wfua 'eT ~ ~ '"ij' ~ 'f5fuT>W, nrn l{Ht ~ liaT till' w fu"3'r lit, 3i >wlJ k ~ uE 'R'O, ~ ~ '3"a' ~ ~ >H3 Val ulT ~ ~ ~ ~ ~ aftrw \!&r dTa' ~ cfi'p;q -gel ~ mff lit fww, ))fTl.l ~ ~ ~ mff #t ¥fc>w I t:fa'TOl ;:n:rol ~ ~ fer ckt ~ Hw OT Z& '3 dTd' nr ~ feu .it fuel ~ -j I ffift foHO-!!J';' ~ ~ ~=~ -j, ,:r ~ dTa' ~ ill m l)fj dTa'-~ ~ 3' tit lJTlI"3'- ~ ~ -5" I

-= - - 110,

Hwa '3 HtJilJoB €h:J ~ ~ Hcl1NO ~, uo 'Mo tm" (I)TUl uIi'~ ~ ~ un <it ~ ~= 9Lf ~ ~ 'eT W ~ 1.::1'2 fre' ~, ~ w a ?iUl' ~ fre I jt l.I"c5"« ;::ri ! ~ '3lft' dTa' '(')T(')'i5I' ~ fRlf ~ 3i ~ ?i ~ l-i%, ij ~ ~ ~ ~ 1@' ~ -j ~ fuo 7it ~-~ ~ cip:r wfu'a l.fO ill iij, ~ tiOf 1@' ~ ~ 'el ~ ~<it~~1

cn1a if" al ftm' R'lIfa' Mit 3'" ~ iliJT ~ 11«\ t411 (~ cnita ttt, if.' "13':;8)

(~~)

Cif~ He') rea(ld Id iRe') ~

~ ~ 0Tij' "3 ~ -gel ~ ~ ~ 'AS 3" 'tfHCR5'

n F. '" '"

tf)f }f(')' ~eOl'dld ~ 'ij' I ~ ~ 'ij' :

R"Q' ~ H9 affiJV l) m II

~ ~ frfaJ 8H3' it CI" 3' Ilr9 n au'1!l1l·UI~11 (~J{' (, if: ~w

~ ).fc')~~o~1I ~H"'&t~ rill II

(H'Y J{' s, Fr: CFU)

oft3'r ~ fu1i:rw B

.~ ill Hn: ~ tpr11:r lRiF:'" ~ 3"R ~ fMf@ H'oQ ~ lrell ~ II

(i!ft3T 1Jffrl. G, if: '18)

cnI'a' n Hn faa"r iffift RlfVti it 0'3 II

. -

AA ~ ~ ua ~ noT@' ~II

..

garo Rtf fucra ~

~ 3ira'r ~ ~II

~ fnJMT ij' r~M'f\!<JI;:;;01 ~ crw; ~ fe'H' ~ it t@r II ~ ~ c:t}f ~ 3ira3' II

'1:. ~ 3 ;ritq H: 9. linn,

(~ "I::l, 1J(f': ~"I)

1I{gff: }f(') fu37ir ~ -j fu ~ ~ ~ R-B ~ 1110 ~ chf+ ;fg ~ ~ -j lH3' fa"R' l.ita liirao -el ~ m:fI' ~I

fFa' ~ ~ fcr.Jr -j

~ ~ H"5 ~ 3'1" I'm ~ ~ 0" af!'11 ~ ~ l..flWw U'ij" 11IfQ ;:rrre 0" ~ II ~ lit II

(cpHit J.{ :J, if; 8r!~)

req+ ~ 3' l{3T3 ~ ~ fa" rfB aTa' tft 'F.f&"3l yl Wi" ?j Fea'dld QO ~ 5-,3 t=R' 3"a' HO Feci~dld 0IfI' ~ OTO trr ~ ~ ~ mIT?J1eT1 - ,-,.

~ ~ CfS7)~: ~~~m~~11

(1Mi" J1T1'f9, ~: 8, n ~r)

~ : t=R' 3a" H7) Hw 5- ~ ~ lffi:r HO ~ ?'ilff

~I -

f"EH "H""El H7) ~ fea1dld ~ ~ ~, ~ FEC'lH'C'l tT ~ 3'cf3 3' WJO tT CIi"R -j I ~ 'lfe" OTO' ~ "F.I07il ~ & ill ~ trr }f(') fca" ')1"CRT ~ I f1:1q+ trr ~ HO ~ RB mff, ~ ~ ~ HN ~ ~ fe0l1dld ao ~ "J(')" ?

lJO feu fEq l)fig Jn3l"'it ~ fa did 8' <iI tft fuff fu"@' ~

cra-, }f7) fccttrr ~ I - --

H ~-~ ~~ m-a-r 3" Fe Pi 1 {! 1 JiB Old" ~ 0("d;:J+ ~ fuJ II?) , R FE i'iH ,tll "§ijt tft <itt.rd 3' ~ iJ?i I fuJ ~ ~-iH ~ ~ ~ ~ ~ ij-;:r ~}{311fOI" Cf!J ~ ~ ~ ~ Harfu al3-r fapw "b, 3lfu itm-~ ~ uQ5" ~ ~qJ0H8 ~ lfB~ ~~~ flffi" ~ I

HoT3T ~ fFtJ CIi"R out ~ ~ fa €ffl-3- ~ ~ ~ ~ ri ~ F.I'iIt! ~ HH' ~ arE- UC'l" ,-tR oro ~ F3 ~ m All fE\:J7jt ~ ~ q@ -et ~ ll8 d10 ~~ ~ 3i HF ~dH'fE'W fcww ~, Uo ~ trr ~ ~ m:fI' fu" Ud" ~ fuuo+ ~ ~"3" ~ 'Pid'T lR I 'Ffu"r ~'~ ~

~ : ~ -dl:r fv:J 31ra"r ~ Ii CfS' orr fifirr 'fre"T

-ij, lJO HO fuR 'Ja' l.fTH ffurr ~ -ij I - -

H Wi" tft ,ji:JM3' ?; 1=& * ~ -ij I cr~ l.@- HF3dld ~ 1ft fuJ F.lCf31" D' fu" dMt'ldft ~ ~ r-rot 1> fi:~'dld cia'"

- ..

~ ~ fHt ~ ~ m Hfo ittoll

~ CUO 3" flr3' ~ I ~ fill" fn3" m 1IC!.lIstli (~ lfT?7) >HI:fift}{; i.f, Ff: ~ i.f r:)

W ~ iUfa" ~ ait Wi" ~ Fhd!lfelJlT Ii

tH'W n wt 0" CiI"3<it ill Ng (I')'1?)'Cf ~ II ~ II ~ BII B911 (FfTfrar J.{. u, if" 'P ~ '1 )

~ if37) fR ~ ;riR 0" 5"eT 11 lriK cmq tJA- iff rn \I

R1'aQ:ra Rt HQ <riR ~, Hi') ~ H1ifu ~ 1IC!.1I (~ itgJ J.{. s, If; "IoE~)

.n=a- ql Com" ~ ~ l{!' QT ~ II

~ ~ 3" ~ ~ Blf I11J:rH" lIC!.llll

(ftr.;ft aTfftit J.{. u, if: soo)

¥~~ tft ~ ~-jfa HO 'f.I"8B ~ m uT feci ffiW' ~

~m~~infQlI

~ iUQ err ~ H1ifu ~IISIlc!'1.I11

(~ ~ H: u, If: ~t~)

feH 3' ~ -,;roo ~ for 0l0-~ ~ yl HO ~ Fe 01 'did CfOO ~ F.IOf3T D' 1 ft:«:i+ ~ ~ m ~ ('iTPi" }fg ~ -j, W ~ H7) fcOi" ~ D', ~ tHe H¥t D' >Jf3 mf cl1.('l8T ~ -jl q@ ~ tft ~ ~-j:

feal?;r nrv 1) Vv n aft))( a!J aB" iiH '0 ~ II

~ fR1tr 1) ~ n ~ R"a" J)ftra' Ci(T ~ n ~ II ~ 3" nG ~ l::IO fH fao ~ aTi'J rifg 119. 411

(l:@"-B"3) (?TCfT '# ~ H: ~, Ff: 'i8~'V

""'"

CW"~

fuR 3' l.JfuW ,ro aTO ~ ~ ~ ~

_= M~~I ~ I~~'O

UTOcP -e- ~ tN" are iJ'i'), 'H Jltru ~ "J?i I ~ i!! de i R :;:it ~ Ciflf(') 5

~ ~ fi')fq JoI'fuw Jtf'a'TTfq ill' II (~ ~ 'i 'i)

lP? : "i[@ m Hfuw llid'J'TQ" 5, f,:m ?; atfn &O?)T mfuo ~ }fl'l.R: ~ lWl{Q ~ I l.fO, ~ fmI H"aT3i fu:3i Cl 1iPlfrW ->H3" q)dai~~ ~ u~ifM"'" ~ eTour ~ ~ ~ l1f3" ~ ~ ~ ET lif30 Cfa7), 3T l.lOH1JQ ~ ~ ijfij ~ ~ out H?lH8 G1al ('io -go ~ HCfel ~ I -;':f ffil oro ~ ~

- --,

l}fijlfI"3" J{t tr@ ap;r ~ ~ aoo ~ ~, cfB ~ 1W ~

un J ~ ~ fro -fuir mre- fi:p;p-n. '(')'TH" ~ ~ un :

~ lPa!f H i;t H ij"3OT ~ ~ II

ij"3OT R"'a' n iI'G!'el ~ -,fg ~ l19.m~1I (~fit ~, FriW H:' s, Ff: 4tt!)

IJfit QJi 3" ~ 7i iI"e't II tRf 6 M1-at ~ !J'Il!l1l

IlI!r Ci(T H"3"" ~ wfu RH"'el11:t II ~ II

rorfPif ).{: e, 1f:' ~~~)

~ UGJH Yi' n iWeT ~ H7i uaij- ~ RHri' II iUS R't!'t ~ ~ ~ ijg ~ 1R 11::111911 (~ H:' ~J 1f:' 8r~)

~ It!'w ~ if ~ ~ R3B lfrl R't II

~ aTfew © Hf.J tpfJ R" tHw ))fTaT ;:rrij II ~ II ~II

- - - -

(H'Y oft?'a )-( 9, H.' 980)

~ wfuaT ~ ~ c:ro3 ~ ~ ~ ~ ill fujt ffi fa' 1fcit ~ owW ~ ;::rc; ~ GH & ~ :;:r()}f ~ or Cfa7) I fEel ii 110f cfB ~ ~ YIDf ~

.a H'3" I\r3r B"3' tfPKT II iJ3' i:!IO ml ~ ~ II ri iJTa' 3' Hiri'a' 7i UIl{" II ~ '\ II

- - .

(~)-{' 9, ~/ H.' r!~~)

"m-r ~ it ~ ~ ~ wtll

'H"flr ~ wfa' ~ Fafi ~ ~ II 11~l1t.1l1

(ffi1't)f.- 'I, iT: .:J€.:J)

~tMfWtJ>wUi~~ it ~ ))fTftr it ~ ~ II

~ m- 3'fa' jI)lncf Il.«r ~ af32HT II '\ II ~ol1

(Ff'ifQ Wff B7:d )f.- Lf, H.' 'l 'l0 'l )

futJ m ~ f{1'tl'3" m 'JO fa' ~ cwW 3' ~ ~~ojf'j~I~1i.n%~~-0t~~ :

llfit .) a"fJ ~ tHtrr ~ 8' wre II

5fp BH'lfT 0'nW fi' ~ ~ tM'2 1I,\11'~11

(~ ctt ?TO, J1'l?q )-(' ~, H.' r!1.I8)

~' ffrnT err ..tgw fmr !t ~ crnr ~ II

qre ri ~ ~ fcr>3,-t!Q ~II

.. "'

~ §"Rg ~ ~ R'e'" ~ II

ijW ~ " tldF/feOl' JJaT'ff glf jQfo 1I~II,oll (~ cit ?TO )f.- ~, H.' r!1.I"'I)

fuq+ ~ foro ilJl qwW fui ~ ~ m ~ ~~~furw~1 -

9OT3' onita' ;:IT W ?i -Jo -ffilft ij e I Fe 3 m un qlffir rn ~ fau iUS iit w :3" !JQtf n wfu II tK'ftI !if 'iJY ~ Hfu ~ ~ ViJ'fu 11 "t 01:111

(~ ma ift, Tf: "'I:].:Jo)

'Wt ~ 'F.I'lft!' "J?) fa' ~ I!@ tft w ~ fRo ~, ft:rH * ~ 9ifH ttt ('}r~d3~ '('iT W, H ~ 0l0lW ~ ~ ~ '3'OT& ('i'TB' ~ ft:RoIT ~ ~ 3" fan+ fuJ ~ojf~1 fEq+ ~ to 3' ~mq@',~~;:IT~ ~ '5, ~~ VaT ~ o.iI' ik'r ~,--H i!@-l.ita' ~ cl ~ ~ fRlit ~ l3'<!' ci, ~ lMf HaT- HOT ~ ~ :

~ tiIg ~ .rnrz ;:rrfi!' II

3'" ~ !1fi'r n ~ lPfu II '\11 ~ ~II

(Ff"'fJar ztt ~, ::riW If: "'I, H.' "'I~81.1)

~ -ro rl cn~dAQd m ~ un :

3lf ~ t:raTa' i H'arn i 8fH citn, I

~ ~ ~ ~ 1iI"!J ~ if m 114~11

(fiftq ~/ fu: ~)

9"1'it qJ de' H ;::ft ~ CfQ?) 'fr :

~ tFtt 0I1Jit ~ ~ II

Hst ~ frtJcit 119 ;galRir ifflll YQlfn~~~~fqmll ~~iIJi~~cR~11

(~~~, ~ 'l9)

~ : ~ ~ (~) funt l-fd'\:!' HiJe' O"UT, rem ~ wg ~ ~ 3' fuN R ffii \!@ lR'" oJ "J?), ~ q@' O"UT, ~ ~ k ~ ~ ~, H ~-~ N~ ~ VaT cfe ~ ore 'JO fa' fuo+ ~ tfir ~ ~ 1.ft8 ~ ~, >18 50ft ~ CiO?) (~ ~~) lJij ~ ~

'fHri q:@ wfutr ~ A~'~' d , "dlOft -,:rt ~ -et ~ ~, '37i1:fTU ~ W F(') d 1'"1' tJ }fT3 ?R'3' R cethl' d ct8' lJO}f tT l';f"';:J ~ ~ ~ mr ~ -& ~ ~:3" ~--eon ~ ~ Cfd7iT t:Jfua' ~ ~ ~ I '9"lft C!) d~' R tit ~ cnro ~ :

Hit N w5' trra" ~ ITcir'a' CJl"fJ I ~ ij)f a- Mrf3" HiJ'" ~ ~ II ~it ~ m ~ R1I if R¥ H- ~t ~~orfJ¢Er~11

AA ~ Ilm?rn lI'n ~ cl H'lft MlM" t ij"a" ~ ~ W ~II

3it tit tHUri' lUi" fHlfc't en- ~ ~ I »Jff3" C{I'H" m ~ tDf ~ ~ 114';'11

~ rn fifuf ffi ~ "In

Fa1;T ~ tm CUi ~, be W ~ !J1i itIo II

.

eN iUQ it fR1:r ~ tm ~, H'Otl ifcIi)f ~ f3n ~ II

RfJ.3' IlN cit ilJi faJlK'n ~ t Acfz W ~ Ii 1Pftr II ~ a- _ w.J a+it I !fi1'1" .,fR n it in t1'fe' II

(qJ: 1.[: ~, sr: f!, 11ffq: 8 )

va ~ l}l ~ ira wfulr ~ ~ m:r }[6" ~ ~ oro aTe- wfu1f tT ~ ~ fwJ fraT3t 1.Mt ~ M ~ ~ ~ ~ Cfa7) ~ ?i U3l ga ~ ~ -irr I Hiir lJ' Fa H 'JI ~ ~ 1=fu,ft"d'T3l~, f;:m?i ~ qrg lR!" cf lJO}f ~ 0T)f lid' fi:ftf+ lJ1if ~ g H ii ~- ~ 1=fu ~ 110 fi.fm m 1lf3- fuR ?i -eon k ~ etta- we -& fuR ~ H'H l;jT= oJ HO, fR"q ~ ~- fa" ~ tllf'"3"d" ~ UTa"(')" Cfa'OT :3" Uij}f~ 7)11f lJO R"a+ ~ ~ Hut 1JTlJ" -j, fuH t1 RW t@3' ~ -j I

fuH~~3'mfa~~~?i~ ~ ~ 'R'"SCf ~ ~rJRt- ~, ~ ~ abl ~

lJRij'3'lf m W, 1fB ~ l1J ~ ~ wfua- tT J:Id7il ~ a~ ~ ~ * 'ij(!T ~ -j I lH:3" >w3){Cf aar tft (') F4iEd31 ~ cfB ~;m mIT ~ ~

auit )fI'(!"R 5re a- ~ 'Ii'GJ'll ~ ~ II ~ W n ~ ~ ~ acrit Fre-rll(?'Q V, ~'f~) ~ 1=t fuoi ~ ~ ~}RT ocr"Jn, W lri~-j ~ iIJC!" CIrn" ~ ijf!' Q? .r% II

- -

grit ~ ~ tit BT en:!?) -j

n'I}f it-~ ~ fi ;rat II ~ na:r ~ 'Hi!" ;fq I1i"at II

~ : ~ ~ 0T}f "3Ci tftg :3" ~ ~ mil'1 ~ , Fild I d ~ Rrrwo l..fd"T 0Ta' 'tJ1' Cfa"T J1CRT -j I

-= =-=

([@ "3' ~ llOR" ~ urH3" ~ "8"Q"3 ~ -efFrw furw~-

~ 3" ~ H'1 ~ Nt fan qrgll

~ ~ ~ foa" ~ ifH H"'ll1l:J1lt:IIB~1I (fi::ra'tar?! H: =1, If: !J 0 )

RfaqJQ 3" ~ M9 ~ §fi: ~ (liT ~ II

mrfEr JHJDf'n '0 fH1!l f.:fu ~ tre ~ II~II

- (~ H: H: =1, Fr: ~!J!J)

Rf'aqjQ 3" it H'1 ffi jt sm ~ RU'fJ II

fc1i.r firfa" fimf! n urIU:t ttffi:r 3' HfiJ trfu II c:t 11911 (itofo cit ?Ta, ~ H: !J, If: E81.1)

grit qJdt'R Hl ~ \J'O:

fHur H'1 ilfa" ~, 3ft ~ II

~ ~ Balfi ~ ~ Cif""W II

(;pQ !J 8, ufj:it ''fJ

~ ~ ~ lHXrdle3 ~ II ~ ~ n Yffi')l 8H1I ~ II

(~38, ~ 'fEJ

,.00 uact ~ ri" f3!1 #iJ HA II

Hl'f n ~ ~ ftf1f ~II

.. - (~ ~l:i, ~ CD)

.,:t R Fa iV d 3' ~ ~ c} ))f1lJ ill ~ "S<!" ~ tJ7), ~

~ )).flU ~ iJO

mn ~~fmfffif~1I ~ 11 yi ~ ~ aTC!"'t11 ~ I/i" '0 wm m ~ ~II

..

~n~~~Rijf~1I Rg ri ~ ~ fda' Hi 'H't II M~~iHli~11

(;;pa 58, ~ 5) W l1trl:f+ ~ ~ ri fuq ~ er cffi:Iv ~ He') ~ ~ iJJf Auc, Hlf • farlH'O ~ I

~ em nm a'l'Ht vrat it ~ ~ I

~ d Md fl Qd ;:IT ~ ~ n-rnwa- ~ OTO "3' HtJ to -& ~ aWw 7:; ~ ~ tft ~ <it a-e- Uol oill=~ H"Cfel1 ~=H"a"-~ ~ ~ ~ tfu cpw !ftl ~

it ~ i[J'a" 3" Hlf ~ II

l!Iut ~ f3(1i it fijIfJ falfa" ~ II ~~n~~11

R3' ~ 3' em I'mJtw 11411 .... QJatm3H~~1I

~ ~ f3(1i it tilt qtij- 11'11

(llfoJ:? ~ IJT: 'f 0, ro-: 'f 5)

.

I

9.tt

q) a a' <!1 ~ Fr3' ".-3 fITQ" l.R' ~ wiI' ~ "5-, f;:rqi ~ ~ fEci tit ~, lJd' fW ~ lRi" lId' ~ ~ ;;ffirro m ut I

Her w- ~ l)fd'13' iTO, (Fr W'3' -J@lJ, H3" -l_!d'R, ft:m i m-r fHHao ~ ~ ~ ua ~ lJT el, i{UH Rtf ~ l.{'U3" aa m W I ~ -e-r tnI7) "5-

11# l@l'f ~ Jli'a'r I

~ : l{UH ?; ~ ~ W'3'-l@l.f ~ -e-r (I)T}f ira" "I ~ ffiJ Hi~ ~ 7; mWt ~ faT>w~:

== - -

Fret ~ Iii !'It CJ')f II flo ~ ~ et if1}f 1I"I.lIffiP~lI (#fs H: 1./, Fr.' xe »

R'ffiI) ~ Ag RU'!t II

Ii1B" ~ ~ wWw ttl FtrRfa n ii'1Ii iI"elll "I.1Ia;JT~lI rw;:m H: 1./, Fr.' Btr:)

tra" tI1;T err illtQ RJ 1{i»f II

is ifn1' ~ I'irat Rf!' t«I)f 11811 ~::Ii II

(~ !PfH('ff H: 1./, H: ~r8)

ir3" err ~ mnr cit ~ &' <:ihI'dil tl'E- II

ifc ifc'i)f' if ~ lMI iIfa' ~ ~ ri' II ~1I4::111 (iia(o H: 1./, Fr.' E~~)

H3" -e ~ ~ limf 1.j'F3f.t'tJ ~ uo:

»K'7i \IiJd' f5afz cda' "'* II

l@' iiT ctlw HW' H't II ~ li'tf fso tH"CI"2 II

are aa- R!' ctt tm' ~ II fra aa3' B1i"!T ~ mil

@))fT cit HftJ>fT iWQ1) " it'1!t II~ I

- - -

53f.!' w a- RR' mf' II

~ ~ ~ f1IJrHll fH'¥ A¥ w t!cr ~II

\(!' JHY* ~ ~ " "'* II ~II

("fTW H: 1./, H: !Jr:~)

"'... • , .....:.. h----. f=...rT ~ ~ .

?Jf'1..f l)ffi H3' 'Yd'W ~I 1(").::1 .~.", ._ _ ~ •

f!1il~~:N11

wmfu frg HW ~ ij1)f ~ II

CJ')f ~ JW' iPCJIfJ C')T)f fRl.rcIfJ ~ II

(>1fTW H: 4 ~, Fr.' iJ4r)

(1)1 dl ii! • (') i tT Cilf(')' ~ :

frg d iIffir b ern. Jf!" i" fa'3' Hfu m "f'3' mil

.

3i" an it till" ~ tt i"J ~ ea- BlfTfis illu

Mt gord" en- ::ra ~ • drq fait H1f ~ tit II mr rem JIGlI'3lf ~ • 3i" \fe' licur ~ fna" mil

(~)

S'? : w Fra- fern '(')'Tg ~ 0'iJi' ~ I ~ ~ ~ ~ '3?l -5 Ha- ~ (-Q-o dTd' l)fa,::[iIi ~) '3i" ~ ([u ~ ~ €hJiH au llifiG mi' -tit w ~, fiR' ~, ~ ~ ~

* ~ llHae'd W ~ ~ I ~ -fr3?; tit fo3 ~ aaol

:::: - = -

- "

ljfd'J u I

H fuc5+ 3' Fe M' ~. ~ u;;rot ul l.{H't!" tJ7i, fuc:i+ ~ ira" ~ ~ ~ -are- uol

fuR ~ -&el Rei m.Jl fu- H3- ~ ~ q@ ~ 3' ufI:r8- <it til 3d 'dl ~ ~ ~ -,::rteT fu"JT ~, lJO feu ~ lfi3'Tit ~ fu" Fr3T ~ ~ 3' ftl7;i or fcffi i; ~ 3Q cR- H3 ~ ~, "3 or tit fcrit i; H3 ~ furw "ill ~ ~ wfu'"a" ~ ~ ~, -aT- fuiJ ~ ~ wfu-a+ ~ ~ ~ ~ I aJaa'el ~ m -errel m ~ H3"-l.J(JHT W ~ H3' ~ ~ fupw "il, ,:r QT}f, ~, Kg, Hu, -"frcfra 3' d'fu3 If'R-lfR 0T}f fffifao ~, foo-~ , f3>waT-tfij'3' ~, l..fij ~ ~ "Fr3 mrtr '3' ~ HrdC!!~

~,.. .... - .~ .... +: .........l!-.-- .... " f

ul \T I ;::::rao '-IIU(,) H"H I~ 'dTd" l1'IUtI "0 H3" ~ ~ H dopa

cit3"r -aT ~ H3 ~ t!f ArdOIi a lit I ~ ~ -.=rrH RB H3 F.I1fi! ~ fupw -aT ~ 1.ITuK tM{ ~ I fm -ar 3Til ~ ~ m, ~ ~ 3Til m lJf3" ~ R-e" ~ -.=rrH m '8"'ctt -R-e" H3 ~ ~ ~ I

.... Hl~ '" 3'~~~d'lO

~ lJfCfH'() ~ W"ijO _'"

~-t:ft ~ H'3 ~ orH ~ cit3r lit:

~ ~ (}3i" wa n ~ f10 ~ fI3' ~ tnq II (W¥" H': 1./, Ff: tit)

fuR ~ 3' l.J1'Oa" l){TlJ ~ '&0 R fu '9'1<tt ~ Fr3" fuR -5 fcrJr for;rr "il ? 1W'fu" ~ ffif dTQ "R8 fu ~ tit m, re-; Hit "ffiI7) it!" , Ui:r" ~ t Wo-~k JWfu fuclo ~ ~ 'R7), f;:rq+ 3' "ffi fuu ~- ~ ~ Cfij fu3 ore \J7) fu- (lTd" alcr wfua- -e- tfOi') ~ -a-3 tfT ~ tJ7), "3 Ui:r" for";t ~ ~ 'ft'CRT ~ I fER m eil Q I al ~ tit Fr3" "ill

fuJ fi:p,p-g:arga- ~ ~ fE"H ~ ?i WS' ~ mft cit3' HT HCRT fq ft1cy ~ ti '9'1<tt i; - H3 fcruT ~, ~ t@3 ~ ~ ~ ~ 'A'n, lH3' ~ i ~ ~"Pi'it t8 mit r;ui', 'A'iit ~, t!I'H' ~ ~ F.I"a'e m un I -fu:rT

fa'-'(')T"('i'q ~ 3it RoC!'i1', '~aT ~~' ,

"'"' , U}f

¥O 30 t d a I fa' 'H'fe" ~ 3' 1.[OlC -v I Fr R3" -lJOHi ~ H9

3' ~ ~ fur ~ ~ fa- ~ lHorrq BCGl ~ wm;( W ~ ;;it >1fTl.R- })fT1.f ~ 'ROm at ~' ~ H?i ~ ~ ~ HZ B<!" cf l{lln m:ft ~ I

l1fH-~ ~ ))fT}f H3-r -e- ~ ~ ~ oiit UOlf jt fudt ~ fa' fe"J R3" aur cl ~ ~ un »8 fuR afg "tT l.ffiT(J cra-e- un for uo "&ET R3 aur ffirt!T ~ I ~ QN W'fua ~ m fmf 7> R3" fa'iJT iM:T ~, "at ~Cfd"C!T ~ ~ sreT w tit STET ~ tit rn ftrtitBtr tit, rn QT}f MPo tit ~ ~ -5 ~ fs ~ tM:r -,:r+ ~ "R'fua 3' 11g grlft HOt fFfur ;:IT, ~ -ew fFfur ;:IT wit ~ fl:fu.r ;:IT ~ ~ fror3+ lBl.lt ~ lJlTe' ~, ~ fuR 3W~ ~ firu-FeFd\JIR ~ fEq~~oul·~ I

1.{38 ~ -j for >wH fR\ri" ~ fur ~ -el ~ ~ mf 3' 1.rel -j I ~ar(,)dn ~ -j fa" fum ffm ~ -e WRq~~~*H-3~tit~ojf~, -a+~ faP.lg8 R'Q'd(,) ~ ott R3 ~ t"" ~ fa<¥ qa B'tr

-j ? ~ i FfB H3T ~ u ~-tt. ~ ~ ~ :araTaT ~. "8" -~, B. "8"- fua"al"3 4. 0'T}f ~ =iT \J7) '~ ~-rn::.

.... no 4!-- ' ~" , n ·"I'n ~"i1

B" R3i" 'c;;;''l odf I

err &-eT ~ ao HORT ~ for ~ R3" ~ dldQI<!l m- >we- wa- I!R" H tie \J7) ;::rr W9 ~ ~ ;:IT ~ (JIDf

~.~ ~;:IT ~ Cfd"<!T ~ ~}{TfRf -j ? aT, ~ <it Fcfr Q R3 fu"Jr ~ -j, fEu ~ tWc!T ~ ~ :;:n.it ::nit ~ ~ ? ~ 0"iJl3i" iDCHfa ~ tl ~ om; ~ ilc-~ ~ ~ or fuR HOHf:3" ~ ~ Hr? I

.......... ~ ~ ....

v", mRflc;;;'d",M_~~";?t~",~5"~un,~~~ Bl=1 tiRo ~ V<!" mq HOJ3T n lB 1Jt" nrg ~ ci8r ~

,

>li3 ~ 1.1R3o t=ft?o ~ f8-yoW ~ Fror3 ~ ~ ii ~ ~ gq+ t! ~ (r~ al3" un I 1@" ~ ~ alP; "3"i" fuJ ~ fu fG mf t! ~ froi cit 95'" 'il fmJl" ~ ?

CII M d ~ Q d t:ft ii ;::R" H""B fGl{t C[@ i{li wfua ill -et EOo=t w ~ ~ 7> fi:n:!-~ ke fEci Hi 3" W ~ UclH fu3"r ~,~ AIQ ~~~W~~~tTcit~~ 70ft C[@ oIe' 'FJT'futr m ~ ~ fuR 3gt Cld7) org q@ ~ A Faa I d riB ~ mff ~ ? cit r(t ~ ~ wfua l.fTR ~ W a ~ Jft::re -et ~ 3' ~ ~, on.ci, ~, ~ lJfTfu W ~ 1'Jf3" tit ([@ ~ wfu-a m ~ ~ cqr olt a- Vw ~ W ~ ~ ? cit ft:m uR3a ~ ~ -aTO ~ ~ ;:IT crel crel uR ~ R-e 1i.PW ~ ~ RO~"~ 3" -&it fEci fliJQIJI

w ~~ F ~.. f ~ +.-.-. -" ~ ~

l-f!51:f ~ A da'dG1dl u? t]d~dlt:l ClUI I ICU f1'l13' q IClt'OI'

~ ~ ~ 'F.J'S'tl' 'iJ7), fuu >wlf 30 3" Bm U I Fa 1:1' OJl ii 3l;:it 1.JIFaF.t'OJl ~ FCi?dQ31 >li3 ~ (fd'O ~ Htm ~ l.j;::r?I' ii -Bm u 1 Faft' OJl C[@ ~ m ~ ~ Cfi:J'(') ~ l[3l" Q \:l'd C'J cit3 'iJ7) I fEu ;it 1lf1:ff ~ tJT fu fuJ ~ fcrR <it ~ ~ ~ '2id7) ~ ~ lJJC ~ iJ(')" I ~ '8"a' »fTld }f"3'"l?lf tT fi:rql -gel" -a;:it QA d I el (')l""R fuiy ?TCJI+ m

-. ~ ~ ~ ~ ,......:\. ~,.

~ l)fTl..I'(!' ~CI ~ tJ'7i', 'l')f3' A'QldC'J ~ I1'CI 9'CI 'R'3'

qT ~ )fJT ~'~ lJf'I'fu ~ j" ~, fr3 N ~ HOHf:3' ~ ~ ~ Rgtr ~ 3Q ?i"ift ~ I ft:m' m fEu HOHf3 fuo-'S'fu7i ~ ~ 'C"iit G' , l>d Hcffl ~ lJT'3"E'TU ~ Uf2' ffif'S' ~ Ka' W t!a';:rr ~ d"fr uo I

R ~ 1.JT3"R'TU ~ ~ Pro mrrn ~ till' ~ ?KJl m, '3 ~ l-faT3' ~ l-fareT ~(,)A 1(') Wr' 0tJl' ~, fuRl ~ 'A'd'lr ~ ~ Jfi:r7i' 2l.I C[@ ~ wfua m ~

- - -

9.. ~~H: I..I,'F[: ~to

~ forA" Holf wq >HOT H"w Zcw- 3" lifTW)1' Cld7iT fins * mff j:j'gell ' ..

~ ~ ~ ?; ROT:G cffirer fuq UTif -\fRl aT5 G' fuR 3"f' ftrit ffiJt ~ ~ :3' ctfu3' UOB i; H3" ~ ~ 0iJl1 fuI:r ~ crao- (IiTg fuJ:J ~ irw ; l!M{TO ~ ~ I fi;u U@' Ufd' 3"Cite' 'f5T '& ~ ~ fr3' mfr a HeR I tll31 ~ 1 (') i ~~~

ftna' faTa R" )Rif rn, a1iJ a1iJ H'al m II m 3'a" ~ 1IC'i mit, ka" ?)T yfa" yfa' )f1fJ II

( 11t7T11=~""""d'=~Mn41)

;ffl 3f q@' JlT'fua' ~ >wlf ~ "5 ;it fur m! ?)1'ff ~ cit3'1" fl, -fur- fu-'~ H3" ~ ~ ~t ~ 'HmJ lTd" ~t ))fTfu ~ 3' ~ fJ, lJO fait ~ ~ ffiWH QTi5-l:rO ~ ~ '& ttR ~ f8 qfuer ~ ~ ~ ~ fl, ~ fuR" ~ l-R'il-rf3" ~ ~ ~ ~ I A Faa 1 d ~ fu-A" ~ ~, tfT'8'T m, STit wfulrt fi:fuf wfua >wfu RW OTR ~ ~ W J10RT fJ, reu 1..fe' ~ &it urz H Fae( 1 d ri mIT I ~ wfuli wit CR'tita' fi:fuJ tit ~ grEl wfua' ~ ;ffir fH'W ;:IT ~ lT3 ~ fuoi ,:r A Fae( 'd ~ , ~ faR :3' '{w 5Ww out I H &R ~ ~ lftR- grEl wfug ~ ~ ti'3a" ~ ~ 3f~~~~ I ttR~~wfug~ fpu~l.l¥3 ~

\:IlJlel iJ

1i'nC{ 3' i'iU IHlIfi;r ijQ ft:f Fa?r ~ aTd'! orat.:r 1191.111 (?"'JT "3 ~~: 9, if: 9899)

FIf~ ;:rr l-fUTjI)3T ftrit ~ CfaC!1 ~ ~ '" ~ ~

. '" _ .... u .... !:/t'l u, 9'1:f acJCII"

7WT1 ;:r ~ ~ ~ 1f3"d+ ~ ~ ~ fuJ 9Ir€ HH5" 3f ~)..f'(J';:ft fJ, ~ 9Ir€ 3f ~ HOHfa""5 ~ 3' ~ fu-A" tl Fff€dQ31 3' ("i"ijf I R fEu ~ \IT gel ~ ~, tt fa"Ft

-§ Fr3 ~ ~ >1f3 ~ ~ ~ 'fr3" 1.It ~ HJl7)3T ~ ~ "3W ~ "it mm- CiO?lI

ott fail lfB H3" t ~ ~ lW ~ ~ ?iit mtt Fr3 t:I7) ~ K9T -;:rt fii~ 'J ~ {J ? a-1 #B H3" ~ ?Jt:raT f.;w" ~ ~dli(')i If(!" ofu ~ -il ? cit ~iftJdld ~ ~

-'"

~ Fr3 OT}{-fi::rHao ~ ~ ~ ~ ~ WfT * ~

-e ~ un ? iJaf.dlfl iilll H ,:r gAl ~ orn+ m HfuH3 'J '3i" l')fdf Hit ~ ~ ~ -?i fr3" ~ sar ~ I fuH ~ ~ ~ 3' ~ 9W ~I-

W1l" ck ij- ?

fuR 3"f" t{t ~ ~ J1"IfJg fuB It:r l.[;! ~ {J, fu1lt ~ FPU 1.It ~ t@3' wEt ~ ~ I

Wll ~ ))fOEf"Ji'i ~ ~, f1::m ii 1JOT 3W ~ W1J ~ ll"'"fww Jfuw {J, ~ B CPH, ~, ~, HJ, ~, l]fTf.fT. ~ lWft W 3' ofu-a" 'J ~ -J I IVd a i c:l m >m:t wu "it ~ fW cit3T anft ~

~ rn ~ t 9cilf II WQ" ?)1}f foaJ.m 3'" il emf II (orfra't !f1:IHO't H: 4, H: =?t!t)

Il;.:r ~ Wtf aT ft:JEJ m ~ II

HH ~ ~ n ~ Mo 'iJgfiJ "0 ~ 1I<:t'1i rarfj;it lit ~ H: 4, H: ~.":/o)

~ cita":3Q fmfa'Q ~ ~ Jl'tl i ~ II

~ q}fg~" fat: ~!JW l['O i" ~ 11~llt"'ll (~H." 4, H: ~=?.":/.";?)

Wll ~ ~ mn..r 1.1' fa H i iJ t:ft i; fuq :;:ray ~ 30 3- ~~~

uftr ~ ~ ~ falr afMiI'dlll ~mtm"rWQ"iifa"~IiI"!J~~~ 11<:t11~1 (ew;ard'/ H: '-I, H: tj.":/t)

"fp-Q 5-0 tldf l)fll.[ tft i FPU ~ ~ ~ fW #H 00 H1 arK a'lf mf q:-t R08".i ya7id" II

ark R}f ~ Bli tJa"T13' frnoo;r rnd~ d eij II