You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TETAGAS

PETI SURAT 64,


89957 NABAWAN, SABAH

Ruj.:
Tarikh : 04.01.2018
EN. ALIX KUNJIN
SK TETAGAS, NABAWAN

Tuan / Puan,

SURAT LANTIKAN PENTAKSIR PBS BAGI TAHUN 2018

Perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH
untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) SK TETAGAS, NABAWAN berkuatkuasa
mulai Januari 2018 hingga November 2018 bagi mata pelajaran dan kelas berikut:-

MATA PELAJARAN KELAS


MATEMATIK 4B, 5A
PENDIDIKAN MORAL 5A

Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan/puan untuk menjalankan segala prosedur kerja yang
berkaitan dengan pentaksiran bagi memastikan kurikulum ini berjalan dengan lancar.

3. Jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah seperti berikut:-


Perkara Tarikh
Pelaksanaan PBS - Membina instrumen/ eviden dan membuat Borang Transit Sepanjang tahun
mengikut deskriptor Dokumen Standard Prestasi
Mengumpul dan memasukkan skor pencapaian murid ke dalam aplikasi Offline Sepanjang tahun
PBS

Diharapkan dengan pelantikan ini, tuan/puan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaiknya dan penuh
dedikasi serta bertanggungjawab mengikut panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Sekian, terima kasih.

’BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

…………………………………….
(BUNGKIAS ANGKAPOK)
Guru Besar