You are on page 1of 29

1

2

3

4

1Dr. G. Vos, De Verbondsleer in do Gereformeerde Theologie, p. 15. H. Bavinck,


Geveformo.erdo Dogmatiek, III, 216ff.

5

2 Calvin, Institutio, II, 10, 1ff.


3 Calvin, Institutio, IV, 16, 1-6.
4 G. Vos, Op. Cit. p. 6, ff.
5 Bavinek, Op. Cit. ITT, 217.
6 Coni. Belg. art, 34; Heid. Cat. qu. 74.

6

7 Heid. Cat. qu. 7; Conf. Belg. art. 15; Can. of Dordtrecht, III, IV, 1-3.
8 Cap. HI, IV, 1-3.
9 Westm. Conf. Cap. VI, 3.

7

8

10 Baptism Form, Doctrinal Part.


11 Westminster Conf. Cap. VVI, 1-3.
12 Institutio Theologian Elenctioae, Fr. Turrettinus, I, 517. Edinburgh, 1847.
13 P. Van. Maestricht, Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, Vol. II, book III, 7 ff.
14 Idem, Vol. Ill, Book VII, 2 ff.

9

15 Brakel, Redelijke Godsdienst, I, 292, 353,


16 W. Heyns, Genadeverbond, p. 11, ff.
17 A. Kuyper Sr. De Leer Der Verbonden, I, II, ff.
18 A. Kuyper Sr. De Leer Der Verbonden, I, II, ff.
19 A. Kuyper, De Leer Der Verbonden, I, p. 26.
20 A. Kuyper, De Gemeene Gratie, I, 288 ff.

10

21 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiok, III, 222,


22 Idem, II, 611, III, 211,
23 Idem, III, 241.
24 G. Vos, Systemabisehe Theologie, Compendium, p. 115.
25 F. M. Ten Hoor, Dogmatiek, p. 119.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28