Sie sind auf Seite 1von 7

Asociația Ortodoxia Tinerilor

Cod fiscal: 30116644


Sediu: Str. Frunzei nr.5 Bl.F3, sc.2, ap.63, Galați, jud. Galați
Telefon: 0740.004.215
Email: asociatia@ortodoxiatinerilor.ro
Web: www.asociatia.ortoxiatinerilor.ro
www.ortodoxiatinerilor.ro

Proces verbal de predare-primire nr. 1/2012

Cu ocazia zilei de 29 iunie 2012, în care Biserica Ortodoxă Română sărbătorește pe Sfinții
Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii celor întemnițați, Asociația Ortodoxia Tinerilor, cu sediul în Str.
Frunzei nr.5, Bl. F3, ap. 63, Galați , județul Galați, și reprezentată legal de Cladiu Balan în calitate de
președinte al asociației, donează Capelei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului de
Minori și Tineri Tichilești, reprezentată legată de Preot Sorin Pleșca, 134 de cărți cu conținut ortodox.
Mai jos este lista completă cu fiecare titlu de carte:

Nr. Titlu Autor , editură Nr. de exemplare


1 Întoarcerea la Hristos Ioan Ianolide , Editura 4
Christiana
2 Familia ortodoxă– sfaturi, cuvinte de Pr. Evgheni Şestun, Ed. Sophia 1
învatatura, rugaciuni
3 Ultimele însemnări Sfântul Ioan de Kronstadt, Ed. 1
Sophia
4 În lumea rugăciunii Sfântul Ioan de Kronstadt, 1
Editura Sophia
5 Predici la duminicile şi sărbătorile de Ierodiacon Visarion Iugulescu 1
peste an
6 Fărâmituri duhovniceşti Pr. Arsenie Muscalu, 1
Aşezământul Vasiliada
7 Călăuză în credinţa ortodoxă Arhimandrit Cleopa Ilie, 1
Editura Episcopiei Romanului
8 Filocalia vol. 1 Editura Humanitas 1
9 Filocalia vol. 2 Editura Humanitas 1
10 Filocalia vol. 2 Editura Humanitas 1
11 Filocalia vol. 4 Editura Humanitas 1

1
12 Filocalia vol. 5 Editura Humanitas 1
13 Filocalia vol. 7 Editura Humanitas 1
14 Filocalia vol. 8 Editura Humanitas 1
15 Filocalia vol. 10 Editura Humanitas 1
16 Filocalia vol. 11 Editura Humanitas 1
17 Filocalia vol. 12 Editura Humanitas 1
18 Întru lumina ta Casian, Episcopul Dunării de 1
Jos
19 Sfântul Apostol Andrei la dunărea de Dumitru Manolache 1
Jos
20 Drumul spre Acasă Danion Vasile, Editura Cartea 1
ortodoxă
21 Cunoaşterea de Dumnezeu şi Sfântul Ioan de Kronstadt 1
cunoaşterea de sine
22 Părintele Paisie mi-a spus... Atanasie Rakovalis 1
23 Rânduiala Sfintei Spovedanii şi a Arhimandrit Ioanichie Bălan, 1
Sfintei Împărtăşanii Editura Mănăstirea Sihăstria
24 Învăţătură de credinţă ortodoxă 1
25 Ne vorbeşte Părintele Cleopa vol. 2 Editura Mănăstirea Sihăstria 1
26 Ne vorbeşte Părintele Cleopa vol.4 Editura Mănăstirea Sihăstria 1
27 Ne vorbeşte Părintele Cleopa vol.5 Editura Mănăstirea Sihăstria 2
28 Ne vorbeşte Părintele Cleopa vol.6 Editura Mănăstirea Sihăstria 1
29 Ne vorbeşte Părintele Cleopa vol. 7 Editura Mănăstirea Sihăstria 1
30 Ne vorbeşte Părintele Cleopa vol. 11 Editura Mănăstirea Sihăstria 1
31 Iată Duhovnicul vol. 3 Părintele Arsenie Papacioc 1
32 Omilii la săracul Lazăr Sfântul Ioan Gură de Aur, 1
Editura Institutului Biblic şi de
misiune al BOR
33 Pocăinţă sau întoarcerea la Editura bizantină 1
Dumnezeu
34 Luceafărul de la Lainici George Crasnean, Editura 1
Lumea Credinţei
35 Mărturii ortodoxe Arhimandrit Cleopa Ilie, 2
Complexul de Edituri al
Bisericii Ortodoxe din Moldova
, 2005
36 Între iadul deznădejdii şi iadul Cuviosul Siluan Athonitul, 1

2
smereniei Deisis
37 Patericul sau apoftegmele părinţilor Editua Învierea, 2009 1
din pustia Egiptului
38 Nevoinţa în viaţa noastră Editura Cartea Ortodoxă 1
39 Pateric despre visuri şi vedenii Editura Egumeniţa 1
40 Oameni şi demoni Părintele Rodion, Editura 1
Cartea ortodoxă
41 Un episcop ascet – viaţa şi Editura Mănăstirea Sihăstria 1
învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon
42 Chipul luminos al preotului în Editura Episcopiei Dunării de 1
literatura română Jos
43 Ştiinţa şi războiul sfârşitului lumii Virgiliu Gheorghiu, Editura 1
Prodromus
44 Meşteşugul bucuriei Monahia Siluana Vlad, Editura 1
Agaton
45 Teologia ortodoxă despre divorţ Arhimandrit Vasilios Papadaki, 1
Editura Cartea ortodoxă
46 Singuri în faţa libertăţii Savatie Baştovoi, Ed. Chatisma 1
47 De ce sunt ortodox Klaus Kenneth, Editura Agnos 1
48 Ortodoxia pentru postmodernişti Savatie baştovoi,Ed. Chatisma 1
49 Răbdarea Editura Sophia 1
50 Smerenie şi mândrie Arhimandrit Serafim Alexeiv 1
51 Nebunul Savatie Baştovoi, Ed. Chatisma 1
52 Viaţa mea în Hristos Sfântul Ioan de Kronstadt, Ed. 1
Sophia
53 Greşit-am Ţie, Dumnezeul meu, Ieromonahul Cosma, Ed. 1
primeşte-mă pe mine cel ce mă Evanghelismos
pocăiesc!
54 Viaţa şi minunile Sfântului Calinic de Editura Sophia 1
la Cernica
55 Cuvinte de folos duhovnicesc pentru Andrei Drăgulinescu, Ed. 1
omul contemporan vol. 1 Agapis
56 Cuvinte de folos duhovnicesc pentru Andrei Drăgulinescu, Ed. 1
omul contemporan vol. 2 Agapis
57 Ortodoxia şi religia viitorului Serafim Rose 1
58 Lavsaiconul, Vieţile Sfinţilor şi Palladie - Episcop De 1
Părinţilor de la pustie Elenopolis din Bitinia, Editura

3
Ileana
59 Cuvioasa Macaria, mângâitoarea Ghenadie Durasov, Ed. Sophia 1
celor suferinzi
60 Patericul sinait Dimitrios G. Tsamis, Ed. Deisis 1
61 Cum să ne facem viaţa mai frumoasă Arhimandrit Teofil Părăian,Ed. 1
Mitropolia Olteniei
62 Minunile sfinţilor închisorilor Ciprian Voicila, Danion Vasile 1
63 Carte de rugăciuni cu scris mare Editura Egumeniţa 1
64 Mici îndemnuri spre mântuire Pr. Arsenie Papacioc 1
65 Cum poţi fi smerit Pr. Şerban Tica 1
66 Ca aurul în topitoare – Viaţa Editura Evanghelismos 1
mucenicească a unui Iov al zilelor
noastre
67 Despre păcatul înjurăturilor Protos. Nicodim Măndiţă 1
68 Iannis cel nebun pentru Hristos Dionisie A. Makris 1
69 Cum să ne spovedim şi să ne Cuvinte ale Sfinţilor Părinţi 1
împărtăşim
70 Vrajbă şi împăcare Arhim. Serafim Alexeiev 1
71 Am iubit pătimirea Sf. Luca – Arhiepiscopul 1
Crimeei
72 Moşul Gheorghe Lazăr Arhim. Ioanichie Balan 1
73 Părintele Porfirie – fapte minunate şi Editura Bunavestire 1
învăţături
74 Sf. Serafim de Sarov – Tămăduitor, Constantin Cavarnos 1
mângâietor şi povăţuitor
75 Pr. Ambrozie – Îndrumar de Arhim. Ambrozie Iurasov 1
spovedanie
76 Viaţa Maicii Domnului Vasilios Bacoianis 1
77 Urcuş duhovnicesc Editura Agapis 2009 1
78 Misiune printre vrăjitorii din Africa Monah Damaschin Grigoriatul 1
79 Marii iniţiaţi ai Indiei Dionysios Farasiotis 1
80 Sfântul Închisorilot – Valeriu Monahul Moise Iorgovan 1
Gafencu
81 Jurnalul Convertirii Danion Vasile 1
81 Deţinutul profet Ioan Ianolide 1
83 Jurnalul Fericirii Nicolaae Steinhardt 1

4
84 Pace şi bucurie în Duhul Sfânt Stareţul Tadei 1
85 Tinereţe curată, tinereţe frumoasă Pr. Timotei Kilifis 1
86 Pelerinul Rus Arhim. Paulin Leca 1
87 Ieroschimonahul Selafiil de la noul Interviuri şi relatări de Savatie 1
Neamţ Baştovoi
88 Despre viaţa în Hristos Sf. Nicolae Cabasila 1
89 Cuvinte de nădejde celor fără de Ieromonah Benedict Stancu 1
nădejde
90 Viaţa Sf. Benedict de Nursia Sf. Grigorie cel Mare 1
91 Cărui sfânt să ne rugăm Editura de Suflet 1
92 Sfânta Nina cea întocmai cu apostolii Editura Evanghelismos 1
93 Mărgăritarul credinţei Revistă, Parohia Sf Prooroc 1
Daniel, Iaşi
94 Stareţul Hagi-Gheorghe Athonitul Cuviosul Paisie Aghioritul 1
95 Pustnicii nevăzuţi ai Athosului Monahul Vlasie Aghioritul, Ed. 1
Panaghia
96 Despre ispite, întristări, dureri şi Sf. Issac Sirul, Ed. 1
răbdare Evanghelismos
97 O zi de viaţă sfântă Mitropolitul Grigorie al Sankt 1
Petersburgului, Ed Sophia
98 Viaţa şi minunile Sfântului Simeon Ed. Sophia 1
de Verhotur
99 Carte de rugăciuni Mănăstirea Vlădiceni, Iaşi 1
100 Cuvioasa parascheva, viaţa, Ed. Sophia 1
minunile, istoricul moaştelor,
acatistul, paraclisul
101 Stareţul meu Iosif Isihastrul Arhim. Efrem Filotheitul, Ed. 1
Evanghelismos
102 Catehismul creştinului ortodox Pr. Ioan Mihălcescu, Trinitas 1
103 Mânca-v-ar Raiul vol. 1 Ed. Mănăstirea Sihăstria 1
104 Părintele Arsenie Boca un sfânt al Dan Lucinescu. Ed. Siaj 1
zilelor noastre
105 Învăţătura despre Dumnezeu Rev. Credinţa Ortodoxă, vol 4 1
106 Lupta duhovinicească cu lumea, Pr. Arsenie Boca, Ed. Agaton 1
trupul şi diavolul
107 Alte mărturii despre Părintel Arsenie Ed. Agaton 1
Boca

5
108 Te cunoşti pe tine însuţi? Arhi. Simeon Kraiopoulos, Ed. 1
Bizantină
109 Rostul încercărilor Din învăţăturile Pr. Arsenie 1
Boca
110 Să ne rugăm 8 zile cu Părintele Pr. Constantin Necula 1
Arsenie Boca
111 Principii şi repere pentru viaţa Arhim. Teofil Părăian 1
duhovnicească a creştinului
112 Războiul întru cuvânt Pr. Gheorghe Calciu- 1
Dumitrasa, ed. Nemira
113 Psaltirea Prorocului şi Împăratului 1
David
114 Sfântul cel frumos, marele mucenic Ed. Cartea Ortodoxă 1
Hristofor. Sfânta Fotini cea întocmai
cu apostolii
115 Noile minuni ale Sfântului Ioan Ed. Andreas 1
Rusul
116 Limonariul Pustiului Athonit Ed. Egumeniţa 1
117 Vieţile Sfinţilor Apostoli Ed. Sophia 1
118 Viaţa, minunile şi acatistul Ed. Egumeniţa 1
Cuviosului David din Evvia
119 Viaţa Sfinţilor Alexie şi Varvar Ed. Credinţa Strămoşească 1
120 Rugăciuni pentru izbăvirea de vrăji, Ed. Panaghia 1
farmece, blesteme şi vrăjmaşi
121 Repere morale pentru o viaţă practică Arhim. Ioachim Pârvulescu 1
creştin- ortodoxă
122 Învăţătură de credinţă ortodoxă Valerain Zaharia 1
123 Cum înşeală diavolul pe om Pr. Cleopa Ilie 1
124 Familia ortodoxă nr. 7- 2011 Revistă 1
125 Cu Hristos în celulă Aspazia Oţel Petrescu 1
126 Biblia 1
127 Noul Testament cu psalmii Ed. Institutului Biblic şi de 2
Misiune Ortodoxă
128 Micul ceaslov, cu sinaxarul de peste 1
an
129 Hristos în temniţele Siberiei Ed Egumeniţa 1
130 Imn pentru crucea purtată Virgil Maxim 1

6
131 Aiudule, Aiudule crâmpeie de Dragoş Ursu, Ioana Ursu, Ed. 1
memorie întemniţată Renaşterea
132 Mărturisiri din mlaştina disperării Dumitru Bordeianu, Ed. Scara 1
133 Crucea reeducării Constantin I. Stan, Ed. 1
Christiana
134 Drumul Golgotei Preot protopop Gheorghe 1
Opriş, Ed. Dreapta Credinţă

Prezentul proces verbal s-a încheiat astãzi 29 iunie 2012 între Asociația Ortodoxia Tinerilor,
reprezentatã prin dl. Claudiu Balan și Capela Sfinții Apostoli Petru și Pavel Tichilești, reprezentatã prin
Preot Sorin Pleșca.

Prin prezentul proces verbal, încheiat în două exemplare, se adeverește cã Parohia (capela) Sfinții
Apostoli Petru și Pavel Tichilești. a primit de la Asociația Ortodoxia Tinerilor, cele 134 de cărți
enumerate mai sus.