You are on page 1of 1

Hoću da te mirišem, kao cvet.

Hoću da napunim oči tvojom slikom, da ništa više u


njih ne stane.
Meša Selimović