You are on page 1of 9

Promenite mozak, promenite život

26.04.2017. 11:59


 0

10033_S

Naša ličnost, koja se ispoljava kroz navike i emocionalne rekacije, leži u našem
mozgu, a mozak možemo promeniti. Evo nekoliko vežbi koje ća vam pomoći da
razmišljate pozitivnije, da postanete samosvesniji, koncentrisaniji, da bolje
razumete ljude, da reagujete emotivno blaže i postanete prilagodljiviji.
FOTO:

UĈINITE KUĆU I RADNO MESTO OPTIMISTIĈNIM


Ako želite da imate pozitivniji pogled na svet, ispunite kuću i radno mesto
stvarima koje vas podsećaju na lepe događaje (fotografije porodice, suveniri sa
putovanja).

Kako se ne biste toliko navikli na njih da prestanete da ih primećujete, menjajte


fotografije na svakih nekoliko nedelja.
FOTO:

IZRAZITE ZAHVALNOST
Izražavanje zahvalnosti pomoći će vam da se osećate optimističnije.

Recite ‚‚hvala'' onome kome treba da budete zahvalni i vodite dnevnik kako biste
svakog dana mogli da se podsetite šta je sve lepo u vašem životu.
FOTO:

DELITE KOMPLIMENTE
Kad god možete, udelite nekome kompliment.

Na taj način ćete istrenirati sebe da vidite dobro u ljudima, u životu i u sebi
samima.
FOTO:

SVESNO MEDITIRAJTE
Ako želite da postanete samosvesniji, probajte svesnu meditaciju.

Izaberite vreme kada se osećate najsvesnije i najbudnije, sedite uspravno,


koncentrišite se na disanje, mislite o radu vašeg tela, osluškujte ga, a ako vam to
skrene pažnju, jednostavno se ponovo usredsredite na disanje.
FOTO:

KONCENTRIŠITE SE DESET MINUTA DNEVNO


Ako želite da poboljšate svoju koncentraciju i pažnju, svakog dana sedite na
deset minuta u tihoj sobi otvorenih očiju i koncentrišite se na određeni objekat
(na stonu lampu, sliku na zidu), držite svoju pažnju i oči na tome, a ako vam misli
odlutaju, vratite ih na objekat.
FOTO:

OBRATITE PAŽNJU NA GOVOR TELA


Ako želite da postanete bolji u komunikaciji sa ljudima, posmatrajte njihov govor
tela u javnosti i pokušajte da pogodite koje emocije izražavaju.

Obratite pažnju na facijalnu ekspresiju i govor tela vaših prijatelja i kolega i


uporedite da li se poklapaju sa tonom njihovog glasa.
FOTO:

IDENTIFIKUJTE EMOCIONALNE OKIDAĈE


Ako želite da vam emotivne reakcije budu manje nagle i prilagođenije situaciji,
napravite listu događaja ili ponašanja koja izazivaju vaše reakcije.

Zatim provedite 15 minuta razmišljajući o tome što ste napisali i dišite duboko za
to vreme sve dok se ne osetite lagodno i opušteno.
FOTO:

VIZUALIZUJTE SAOSEĆANJE
Ako želite da postanete prilagodljivi, radite sledeće vežbe od 5 do 10 minuta
dnevno, četiri do pet puta nedeljno: zamislite nekog za koga znate da pati
(bolesnog komšiju ili prijatelja sa problemima u braku, na primer) i pri svakom
uzdahu zamišljajte da preuzimate na sebe njegovu patnju.

Pri svakom izdahu, zamišljajte da se patnja pretvara u saosećanje koje će osobi


olakšati bol.
Vladimir Tanacković