You are on page 1of 1

PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

PK 19/7

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program :

2. Tarikh :

3. Hari / Masa :

4. Tempat :

5. Objektif :

6. Sasaran :

7. Butiran Aktiviti :

8. Penilaian Program :

8.1 Analisis Penilaian :

8.2 Kekuatan Program :

8.3 Kelemahan Program :

8.4 Cadangan Penambahbaikan :

9. Keputusan Pertandingan :

10. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

................................... ...................................... ......................................

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


01 Februari 2017 - Keluaran 01 | Pindaan 00