Sie sind auf Seite 1von 1

ACTE NECESARE PENTRU PENSIE DE URMAŞ :

În situaţia în care susţinătorul decedat a fost pensionar la data decesului


1. CERERE TIP PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE DE
URMAŞ
2. CARNETUL DE MUNCA
3. CERTIFICATUL DE DECES – ORIGINAL ŞI COPIE
4. ALTE ACTE NECESARE:

a) Dacă beneficiarul este copilul / copiii.


1. CERTIFICAT DE NAŞTERE – ORIGINAL ŞI COPIE
2. CARTE DE IDENTITATE – ORIGINAL ŞI COPIE (dacă are
peste 14 ani)
3. CERTIFICATUL DE CASATORIE –ORIGINAL ȘI COPIE
4. ADEVERINŢĂ STUDII (dacă are între 16-26 ani )
5. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ NU
BENEFICIAZĂ DE PENSIE DIN ALT SISTEM DE PENSII SAU
DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII.