Sie sind auf Seite 1von 15

DSKH 170

STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐiỆN THOẠI EMAIL


1 Nguyễn Huy long 0912 488 688
2 Nguyễn Thị phương Hà 0904 413 141
3 Bùi Diệu Linh 0906 082 668
4 Ngô Thị Kim Oanh 0984 001 388
5 Phạm Thị Hoa Mai 0913 203 428
6 Cty TNHHTM Khánh Du 0983 269 323
7 Vũ Minh Đức 0904 008 464
8 Trần Phương Mai 0912 263 810
9 Vũ Thị Nháng 0983 305 336
10 Hoàng Lê Thùy Dương 0904 466 609
11 nguyễn Thị Phương Hoa 0903 462 566
12 Lê Quỳnh 0912 976 920
13 Nguyễn Thị Mai Anh 0912 417 288
14 Lê Phi Nga 0903 296 856
15 Nguyễn Hoàng Miên 0912 081 454
16 Bùi Thị Bích Ngọc 0904 377 629
17 Nguyễn Ngọc Hiệp 0913 232 468
18 Nguyễn Thị Thanh Hằng 0942 739 898
19 Nguyễn Thị Bích Liên 0126 3420 354
20 Đào Hồng Vân 0915 501 069
21 Phan Kế Tôn 0907 425 359
22 Lương Thị Tuyết 0912 454 245
23 Huỳnh Thị Hòa 0903 261 740
24 Vương Quốc Thắng 0903 456650
25 Trần Thị Tuyết Mai 01234 475 575
26 Vũ Việt Phương 0912 388 388
27 Đào Hồng Hạnh 0904 431 275
28 Nguyễn Ánh Nguyệt 0913 503 498
29 Trần Thanh Quang 0946 568 668
30 Nguyễn Thị Hồng Thúy 0983 838 423
31 Tạ Tiến Phước 0913 009 325
32 Phạm Ngọc Hùng 0912 967 888
33 Đoàn Doãn Tuấn 0913 247 735
34 Nguyễn Thị Lệ Thu Huyền 0904 108 534
35 Đinh Tiến Sang 0912 498 689 Cô Lê Minh Thanh
36 Phạm Phương Thảo 0983 005 078
37 Hoàng Thị Yến 0936 999 286
38 Đặng NGọc Thụy 0913 247 505
39 Đoàn Nhật Minh 0903 452 285
40 Thái Thị Thanh Hoa 0912 349 222
41 Hoàng Viết Thắng 0904 189 813
42 Hoàng Thị Tuyết Hoa 0903 284 712
43 Nguyễn Tuấn Anh 0913 206 168
44 Đinh Mạnh Thuận 0903 485 878
45 Nguyễn Ngọc Duệ 0909 099 909 A. Long( con trai)
46 Nguyễn Thị Bích Thủy 0918 310 440
47 Nguyễn Tiến Dũng 0903 434 123
48 Trần Thăng Lũy 0913 237 171
49 Lê Thùy Linh 0989 087 899
50 Hoàng Đức Vinh 0903 456 747
51 Nguyễn Việt Tiến 0913 210 931
52 Nguyễn Nội 0913 012 014
53 Vũ Thị Hòa 0914 792848
54 Nguyễn Thị Kim Liên 0988 736 699
55 Trịnh Xuân Lâm 0983 165 689
56 Tạ Thị Thu Hà 0989 886 828
57 Hà Thị Thanh Hương 0904 040 513
58 Nguyễn Thị Úy 0912 305 868
59 Lê Mỹ Vân 0904 743 333
60 Đào Thị Hoa 0912 125 599
61 Trần Thị Lương Thủy 0912 248 125
62 Ngô Đức Huy 0913 294 324
63 Nguyễn Thu Thủy 0122 828 1188
64 Ngô Anh Tuấn 0904 223 639
65 Nguyễn Thị Hồng 0974 011 014
66 Phan Kế Tôn 0907 425 359
67 Nguyễn Hong Hạnh 0903 423 960
68 Lê Thị Thanh Huyền 0983 024 775
69 Ngạc An Dương 0913 236 175
70 Phạm Tuấn Phúc 0913 236 813
71 Nguyễn Thu Phương 0904 06 0060
72 Nguyễn Hồng Thái 0913 288 672
73 Hoàng Chí Đằng 0936 825 679
74 Phạm Thị Tịnh 0989 977 996
75 Trần Phương Linh 0913 364 481
76 Nguyễn Thị Thu Hiền 0912 233 549
77 Vũ Thu Phương 0916 158 453
78 Đỗ Mạnh Cường 0904565 520
79 Bùi Thị Thà 0986 772 529
80 Trần Thị Lan 0903 455 256
81 Trần Thị Thành 0983424 886
82 Vũ Danh Bình 0986 278 668
83 Nguyễn Văn Tú 0913 569 685
84 Nguyễn Công Quản 0913 571 734(Anh Bùi Minh Giám)
85 Vũ Thanh Huyền 0912 128 136(Anh Hà)
86 Nguyễn Thị Thuỷ 0943 368 338
87 Nguyễn Đức Hiền 0913 040 393
88 Đặng Huy Quang 0913 286 177
89 Phạm thị Mai Phương 0912 153 004
90 Lê NGọc Lan 0913 218 184
91 Nguyễn Quang Thuận 0193 212 519
92 Phạm Quốc Động 0982 583 908
93 Bùi Văn Xuyên 0913 255 035
94 Nguyễn Thị Lan 0983 717 839
95 Nguyễn Huy Ban 0989 628 899
96 Mai Đình Ngạc 0904 276 873
97 Đặng Thế Lương 0913 382 208
98 Đinh Thị Bích Ngọc 0983 622 862
99 Trương Quốc Chính 0913 318 994
100 Vũ Thị Minh Hiền 0986 983 773
101 Phạm Thị Thơm 0913 093 989
102 Bùi Văn Thắng 0983 790 424
103 Vương Đình Lam 0904 180 818
104 Đoàn Ngọc Hân 0972 025 489( Bác phúng)
105 Nguyễn Bích Hạnh 0121 314 7330
106 Nguyễn Thị Nga 0120 406 6901, 0948 383 838( anh linh)
107 Nguyễn Thị Mai Hiền 0903 249 216
108 Nguyễn Thị Thu Thủy 0988 659 556
109 Vũ Quang HƯng 0913 052 836
110 Nguyễn thị Diệp C.Hạnh 0986 149939
111 Bùi Thị Quỳnh Lan 090322 00 45
112 Nguyễn Đình Việt 0983 1010 15
113 Nguyễn thị Minh Hòa 0912 871 970
114 Lê Thị Lý 0912 095 889
115 Trần tú Hoa 091 2233 868 A.Trần Hồng Quân
116 Khổng Thị Hồng 0912 797 766
117 Trần Thị Thúy Hương 0913 512 748
118 Nguyễn Thị Đức Hiền 0169 693 1959
119 Phạm Thị Dung 0912 023 667
120 Đỗ Nguyệt Ánh 0904 65 8888
121 Mai Liên Hoa 0916 1164 65
122 Phạm Quang Kiểm 0903 446176
123 Phạm Thị Thu HẰng 0913 208 000
124 Ngô Sách Thìn 0989 113 759
125 Phạm QUang Trung 0983670 632
126 Trần Lan Anh 0983 301 226
127 Nguyễn VĂn Quang 0913 068 744
128 Cao thị Thùy Dung 0904 332 881
129 Đỗ Hoàng Ngân 0914661 299
130 Nguyễn Văn Chín 0989 997 996
131 Phạm Duy 0903 208 420
132 Trần Thúy Loan 09898 525 4939
133 Trần Văn Đông 0913 266 984 (anh Uẩn), 0915 049 877(chị Quế)
134 Trần Tuyết Quỳ 0913 305543
135 Lê Công Kha 0915 141 352
136 Phan Thị Thủy 0912 908 514
137 Nhữ Phương Mai 0913 321 086
138 trịnh Anh Tuấn 0979 4567 13
139 Trương Thị Mai Hà 0912 230 778
140 Nguyễn Tiến Chiến 0912 223 345
141 Lê Anh Đức 0913 062 574
142 Nguyễn Ngoc Can 0975 7678 12
143 Ngô Quốc Trung 0903411 968
144 Thái Hoàng Lâm 0989 58 6865
145 Nguyễn Minh Tâm 098873 6699
146 Lê Thuận Thành 0974 24 5918
147 Đặng Thiên Tân 0903 404 363
148 Trần Hoài Nam 0903 23 6644
149 Nguyễn Thế Vĩnh 0904 229 268
150 Phùng Thị Ngọc Quỳnh 0904 24 3311
151 Hoang Ngọc Hằng 09130399 068
152 Phạm Văn Hoan 0912 301 952
153 Nguyễn Thị Vân Bình 0904 960 990
154 Nguyễn Mạnh Tiến 0913 007 584
155 Vũ Thị Bảo 0983 916 760
156 Tống Thị Dung 0933 556 839
157 Nguyễn Duy Hùng 0912 33 3252
158 Ngô Thị BÍch Hằng 0903 456 350
159 Trần Thị Huệ Chi 0913 033 099
160 Trần Thị Kim Phượng 0902 218 789
161 Nguyễn Văn Thắng 0903 28 3279
162 Nguyễn Thị Yên 0915 8585 85
163 Hoàng Xuân Hòa 0913 52 7515
164 Nguyễn Gia Đạt 0912 025 666
165 Phạm Thúy Hằng 0912 149 119
166 Hồ Ngàn Chi 0913 21 0905
167 Lê Thị Hồng Yến 0915 300 655
168 Lê Thị Xuân 0948 38 7799
169 Cao Văn Huynh 0904 178 081
170 Nguyễn Phương Anh 0904 432 027
171 Nguyễn Ngoc Hoa 0913 22 5557
172 Thía Hồng Hà 0913 031 434
173 Nguyên Khánh Chi 098 772 3689
174 Lương Mạnh Hoàng\ 0913 2000 77
175 Nguyên Thị Tịch 0913 557 589
176 Trần Thị Xuân Lũy 0908 23 4699
177 Lê Đức Thanh 0985 515 537
178 Trần Ngọc Hải 0916 116 465
179 Đỗ Tiến Mạnh 0982 984 386
180 Thân Thị Nguyệt 0949 07 1818
181 Trịnh Huyền Trang 0903 23 6232
182 Nguyễn Thị Thanh Hải 0904 1976 88
183 Nguyễn Thị áNh thu 0168 69 88 289
184 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 0934 309 696
185 Trần Huy Hoàng 0945 930 386
186 Nguyễn Thị Phương Liên 0913 217 941
187 Lê Thị Thanh hằng 0913 58 7344
188 Trần Minh Luận 0913 50 23 22
189 Vũ Mạnh Cường 0913 228 668
190 Nguyễn Thị Minh Hằng 0913 352 525
191 Đinh Tuấn Minh 0912 39 1424
192 Trần Minh Luận 0913 217 491
193 Dương Đức 0983 070 380
194 Hoàng Xuân Thắng 0989 977 996
195 Nguyễn Thị Nga 0938 2923 94
196 Bùi Thị Huyền 0989 76 1320
197 Lê Thị Ngoc Quỳnh 0913 203 384
198 Phạm Phương Thảo 0983 005 078
199 Phạm Quốc Việt 0903 2828 58
200 Nguyễn Thị Thu Thủy 0912 760595
201 Hồ Thị Phước Hoài 0123 748 6654
202 Hồ Thị Nhân Hòa 0953 55 5831
203 Đỗ Chí Vĩnh 0912 5735 80
204 Nguyễn Cảnh Phương 0912 2666 88
205 Nguyễn Đức Vượng 0913 5503246
206 Trần Huữ Chúc 0986 95 3399
207 Lê Thị Ngoc Mỹ 0978 168 299
208 Nguyễn Mai Anh 0903 26 2246
209 Nguyễn Thị Anh 0916 162 589
210 Lê Quỳnh Anh 0913 563 961
211 Lê Ngọc Lân 0916 62 6888
212 Hồ Thị Thanh Tâm 0983469099
213 Hoàng Viết Quang 0982050909
214 Nguyễn Trọng Nhị 0943723689
215 Trần Đình Thành 0913326060
216 Nguyễn Văn Cấn 0903424743
217 Đặng Thi Bích Ngọc 0903245962
218 Bùi Nguyên Khánh 0904398208
219 Trịnh Thị Sự 0973652723
220 Nguyễn Thị Hoài 0906552004
221 Hà Thị The 0903469506
222 Trần Hoàng Quyên 0913342170
223 Ngô Đức Hiêp 0913578134
224 Nguyễn Diệu Hoa 0913227173
225 Lương Thị Hằng Nga 0903458038
226 Hoaàng Đạo Cương 0903415244
227 Phạm Thị Thúy 0912110578
228 Nguyễn Thị Thu Hoài 0904104080
229 Cao Việt Dũng 0913594666
230 Trần Đăng Kha 0968661869
231 Đỗ Kim Định 0913063061
232 Nguyễn Thị Sinh Hà 0915532283
233 Nguyên Thị Thảo 0916632366
234 Dđoàn văn Quyết 0913229167
235 Nguyễn Tiến DĐạt 0906039000
236 Lê Quốc Thắng 0945586686
237 Lê Nguyên HÙng 0977287288
238 Trương Thị Minh Phương 0913250219
239 Trần Mai Anh Phương 0916116465
240 Hoàng Lệ Anh 0903408536
241 Trần Mai Anh Trang 0916116465
242 Nguyễn Thị Kim Xuân 0913281653
243 Nguyễn Thi Loan 0983821953
244 Nguyễ Thị Nga 0988070767
245 Tống Thị Hoa 0904209908
246 Nguyễn Quang Trung 0903414680
247 Nguyễn Xuân Minh 0915709979
248 Nguyễn Thị Thu trang 0983987968
249 Phạm Văn Doãn 0975387359
250 Nguyễn Châu Thành 0903401271
251 Trần Đức Cương 0913223577
252 Đào Thùy Dương 0912344560
253 Hà Thị Phượng 0915166366
254 Phạm Thị Huyền 0974908899
255 Nguyễn Khánh Thuận 0904255353
256 Nguyễn Hưng Triệu 0904207889
257 Nguyễn Doãn Cường 0936667209
258 Vũ Đình Huy 0915242566
259 Nguyễn Kim Thu 0903455006
260 Nguyễn Văn Nghiệp 0913255234
261 Vũ Thanh Nguyệt 0903443282
262 Nguyễn Đức Hoàn 0945659724
263 Tống Minh Phương 0912068998
264 Bùi Đức Toàn 0985189889
265 Hoàng Đức Minh 0912262918
266 Nguyễn Trọng Hùng 0912398960
267 Doãn Thanh Huyền 0904270982
268 Phạm Thu Hiền 0913381166
269 Đỗ Thị Thúy 0913315413
270 Lê Hùng Vỹ 0974489999
271 Hà Thị Chinh 0904041944
272 Nguyễn Hải Yến 0983811978
273 Nguyễn Thành Vinh 0913207236
274 Nguyễn Thu Hân 0913532874
275 Tạ Tuấn Minh 0904321951
276 Trần Bích Ngọc 0916162589
277 Phùng Thế Tính 0906260798
278 Hồ Vĩnh Phát 0913215013
279 Trịnh Xuân Hoàng 0903411587
280 Nguyễn Chúc Quỳnh 01665861336
281 Nguyễn Thị Việt 0912342949
282 Nguyễn Văn Tiến 0913207378
283 Nguyễn Kim Thanh 0913553452
284 Vũ Tuyết Em 0912390293
285 Đỗ Ngọc Hồng 0912889988
286 Nguyễn Phạm Hùng 0912442443
287 Phan Hiền Hải 0975859093
288 Bùi Thu Hiền 0913308909
289 Nguyễn Ngọc Mai 0904278081
290 Bùi Thị Vân 0912011849
291 Bùi Phụng Dương 0914253616
292 Nguyễn Tuyết Mai 0913381054
293 Tạ Quốc Khánh 0948366638
294 Trần Thị Lý 0904058888
295 Nguyễn Bích Thủy 0988706467
296 Vũ Đình Thảng 0974913213
297 Vũ Thủy Nguyên 0988619999
298 Lê Duy Thành 0912324099
299 Nguyễn Ngọc Linh 0912205859
300 Dương Xuân Tam 0988090468
301 Nguyễn Việt Phương 0913303841
302 Vương Tuấn Long 0904000404
303 Phan bảo Châu 0913530541
304 Vũ Chí Đạo 0912733545
305 Vũ Trường Sơn 0913040599
306 Lê Hà Vinh 0912154616
307 Nguyễn Ngọc Tú 0912077314
308 Hà Anh Đức 0936265696
309 Trịnh Việt Dũng 0915142826