Sie sind auf Seite 1von 5

OLIMPIADA RAIONALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VIII-a
Sesiunea 2018

Timp alocat – 180 de minute

VĂ URĂM INSPIRAŢIE ŞI MULT SUCCES!


Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră.

Subiectul I – evaluarea competenţei de lectură şi înţelegere a textului, prin rezolvarea unui


test de performanţă.

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini:


La un bătrân călugăr, a venit într-o zi un tânăr pentru a se spovedi și a-i cere sfat. Din
vorbă în vorbă, tânărul îi spuse:
- Părinte, sunt destul de rău. Aș vrea să mă schimb, dar nu pot. Îmi pierd ușor răbdarea.
Atunci când mă enervez, vorbesc urât și multe altele. Am încercat să mă schimb, dar nu am
putut. Totuși, eu sper că după ce voi mai crește, voi putea să mă schimb, nu-i așa?
- Nu, i-a răspuns bătrânul. Vino cu mine!
L-a dus pe tânăr în spatele chiliei, unde începea pădurea, și i-a spus:
- Vezi acest vlăstar, știi ce este?
- Da, părinte, un puiet de brad.
- Smulge-l!
Tânărul a scos brăduțul imediat. Mergând mai departe, călugărul s-a oprit lângă un brăduț
ceva mai înalt, aproape cât un om.
- Acum, scoate-l pe acesta.
S-a muncit băiatul cu pomișorul acela, dar, cu puțin efort, a reușit până la urmă şi copăcelul
a fost scos. Arătându-i un brad ceva mai mare, călugărul i-a mai spus:
- Smulge-l acum pe acela.
- Dar e destul de mare, nu pot singur.
- Du-te și mai cheamă pe cineva.
Întorcându-se, tânărul cu încă doi flăcăi, au tras ce-au tras de pom și, cu multă greutate, au
reușit, în sfârșit, să-l scoată.
- Acum scoateți bradul falnic de acolo.
- Părinte, dar acela este un copac mare și bătrân. Nu am putea niciodată să-l smulgem din
rădăcini, chiar de-am fi și o sută de oameni.
- Acum vezi, fiule? Ai înțeles că și relele apucături din suflet sunt la fel? Orice vicii sau
orice neputințe par, la început, inofensive și fără mare importanță, dar, cu timpul, ele prind
rădăcini, cresc și pun stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău, fiindcă cât sunt încă
mici, le poți scoate și singur, dar mai târziu, însă, vei avea nevoie de ajutor. Ferește-te să lași
răul să ți se cuibărească adânc în suflet, căci atunci nimeni nu va mai putea să ți-l scoată. Nu
amâna niciodată să-ți faci curățenie în suflet și în viață, căci mai târziu, va fi cu mult mai
greu.

Nr Item Scor Scor

1 Alege câte un sinonim contextual la următoarele cuvinte din text: L L


0 0
inofensivă______________________, viciu______________________, 1 1
falnic_____________________, neputință__________________________, 2 2
să se cuibărească______________________________________. 3 3
5 5

2 Rezumă textul în limita de 90-100 cuvinte. L L


______________________________________________________________ 0 0
______________________________________________________________ 1 1
______________________________________________________________ 2 2
______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________ 7 7
______________________________________________________________ 8 8
______________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3 Demonstrează, în enunţuri adecvate, diversitatea valorilor morfologice ale L L
cuvintelor: 0 0
Singur (adjectiv)________________________________________________ 1 1
______________________________________________________________ 2 2
Singur(pronume)_________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4
Singur (adverb)_________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________ 6 6

4 Construiește patru enunțuri, în care cuvântul călugăr să aibă funcția sintactică L L


de subiect, nume predicativ, atribut, complement. 0 0
1 1
______________________________________________________________
2 2
______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________ 7 7
8 8
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5 Indică modul, timpul, persoana, diateza și tranzitivitatea verbelor: L L


0 0
a venit________________________________________________________ 1 1
2 2
spuse__________________________________________________________ 3 3
4 4
începea________________________________________________________ 5 5
vezi___________________________________________________________ 6 6
7 7
va putea_______________________________________________________ 8 8
să mă schimb___________________________________________________ 9 9
smulge! _______________________________________________________ 10 10
11 11
mergând_______________________________________________________ 12 12
să scoată_______________________________________________________ 13 13
14 14
nu am putea____________________________________________________ 15 15
a fost scos______________________________________________________

6 Comentează, în două enunţuri, o figură de stil identificată în pasajul subliniat L L


al textului. 0 0
Secvența_______________________________________________este o 1 1
_______________________________(tipul figurii de stil). 2 2
3 3
Comentariul____________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7 Scrie două proverbe, care ar corespunde mesajului textului. L L
______________________________________________________________ 0 0
1 1
______________________________________________________________
2 2
______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4

8 Intitulează textul printr-o comparație ________________________________ L012 L012

9 Elaborează, în spațiul rezervat, o descriere artistică a unui peisaj montan, L L


0 0
utilizând expresiile: demnitatea muntelui, răsărit incandescent, santinela 1 1
locului, adânc ca o taină, verde crud. 2 2
______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4
5 5
______________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________ 7 7
______________________________________________________________ 8 8
______________________________________________________________ 9 9
10 10
______________________________________________________________ 11 11
______________________________________________________________ 12 12

10 Delimitează, prin bare oblice și numere, propozițiile din enunțul dat, L L


subliniind predicatele, subiectele şi indicând tipul lor. 0 0
1 1
Orice vicii sau orice neputințe par, la început, inofensive și 2 2
3 3
4 4
fără mare importanță, dar, cu timpul, ele prind rădăcini, cresc 5 5
6 6
și pun stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău, fiindcă cât 7 7
8 8
sunt încă mici, le poți scoate și singur, iar mai târziu, vei avea 9 9
10 10
nevoie de ajutor. 11 11
12 12

11 Imaginează-ţi că tu eşti tânărul, care a comunicat cu călugărul. În trei L L


enunţuri, scrie un mesaj prietenului tău, care ţi-a solicitat sfatul. 0 0
1 1
______________________________________________________________ 2 2
______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________
12 Elaboreză, în spaţiul rezervat, un eseu la tema: L L
Înţelepciunea se culege din cărţi sau de la oameni vechi. 0 0
______________________________________________________________ 1 1
______________________________________________________________ 2 2
______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________ 7 7
______________________________________________________________ 8 8
______________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________