Sie sind auf Seite 1von 8

Cabinet Secretary – Leoncio “Jun” Evasco

Same as your groupings from last meeting, you are going to perform a specific
figure of Cariñosa dance. You or each group will choose randomly (“bonut”). I will
going to give you 5 minutes to prepare or practice the figure you were chosen. Ok
class?

H. Evaluation
Get one-fourth sheet of paper. Identify what is being asked.
1. It is a courtship dance that portrays acts of flirtation between a man and a
woman. (Answer: Cariñosa Dance)
2. – 3. What are the two instruments or props usually used in dancing the
Cariñosa? (Answers: fan and handkerchief)
4. What kind of dance before does Cariñosa being originated (Answer: Maria
Clara)
5. True or False: The dancers of Cariñosa perform steps resembling hide-and-seek
movements. (Answer: True)
6. How many figures does the Cariñosa dance have? (Answer: Eight)
7. What is the third figure in Cariñosa dance? (Answer: Flirting)
8. What is the eight figure in Cariñosa dance? (Answer: Flirting)
9. What do you call the step that partners bow to each other? (Answer: Saludo)
10. True or False: Cariñosa dance can only be performed by a single pair only and
not by group. (Answer: False)

V – Assignment
Research about the desired costumes of the Cariñosa.Executive Secretary –
Salvador Medialdea
Presidential Communications Operations Office Secretary – Martin Andanar
Presidential Spokesperson – Ernesto Abella
National Security Adviser – Hermogenes Esperon Jr.
Secretary of Agrarian Reform – Rafael V. Mariano
Secretary of Agriculture – Emmanuel “Manny” Piñol
Secretary of Budget and Management – Benjamin Diokno
Secretary of Education – Leonor Briones
Secretary of Energy – Alfonso Cusi
Secretary of Environment and Natural Resources – Regina “Gina” Lopez
Secretary of Finance – Carlos “Sonny” Dominguez III
Secretary of Foreign Affairs – Perfecto R. Yasay, Jr.
Secretary of Health – Paulyn Jean Rosell Ubial
Secretary of Information and Communications Technology – Rodolfo Salalima
Secretary of the Interior and Local Government – Ismael Sueño
Secretary of Justice – Vitaliano Aguirre II
Secretary of Labor and Employment – Silvestre “Bebot” Bello III
Secretary of National Defense – Delfin Lorenzana
Secretary of Public Works and Highways – Mark Villar
Secretary of Science and Technology – Fortunato de la Peña
Secretary of Social Welfare and Development – Judy Taguiwalo
Secretary of Tourism – Wanda Corazon Teo
Secretary of Trade and Industry – Ramon Lopez
Secretary of Transportation and Communications – Arthur Tugade
Presidential Assistant for the Visayas – Michael Diño
Special Assistant to the President/Presidential Management Staff chief –
Christopher “Bong” GoEVALUATION OF SEMINAR PRESENTATION

Speaker 1: Speaker 2:

Topic: Topic:

Excellent Good Fair Poor Excellent Good Fair Poor


Organization
- Introduction
- Flow of Thought
- Timing
Preparation
- Smoothness
- Clarity
- Technical Content
- Visual Aids
- Explanation
Delivery
- Visual Contact
- Clarity of Speech
Overall Rating
Comments

Scales 0 = Requires significant work to be effective.


2 = Requires some work.
5 = Adequate presentation that was understandable.
8 = Good presentation that was easy to follow.
10 = Excellent presentation!

Evaluator__LESSON PLAN IN MAPEH


Semi-Detailed Lesson Plan in
MAPEH 3

October 8, 2012

I Objectives:

At the end of the lesson , students will able to:

Identify the characteristics Music of Japan


Discuss the Culture of Japan
Appreciate the uniqueness and beauty of the Music of Japan
II Subject Matter:

Topic:

Music of Japan

Materials:

Laptop, projector, cut pictures

References:

Asian Music

Values Integrated:

Appreciation of one’s culture

III Teacher’s Procedure:

Checking of attendance
Ask a student to lead a prayer
Motivation:
The teacher will play a music and the student’s will listen and analyze what the
music tries to convey, then the teacher will ask the following question:

How did you interpret the Music?


Which country do you think the music I played came from?
What is the dynamics of the music I played?
d. Lesson Proper

The teacher will discussed the topic regarding Japan and its Musical instruments

e. Application:
The teacher will ask some question regarding the lesson that has been discussed by
using the “dice method”.

Give the two names of shakuhachi


Two types of wind instrument
The most popular Biwa ninsrument
Other term for plectrum
This is a kind of theater that uses mask while performing
f. Generalization:

The teacher will generalize the topic that has been discussed

IV Evaluation

The teacher will prepare a 15 points quiz, the student will use a ½ sheet of paper.

The oldest remaining theater in the world?


_______consist of five scale?
Japan is known as?
Koto is made of________________?
A kind of instrument which is held vertically and has 7 holes?
Shaku means__________________?
The other term for Taiko?
An instrument which is double-headed?
9-11- Three types of musical in Japan

12. A short neck-lute?

13-15- give three characteristics of Japan’s music

V Assignment

Create a creative role play which shows the rich music and culture of Japan you can
use Gagaku, Noh and Kabuki. The teacher will provide the music to be used. The
deadline for this activity will be on October 13, 2012 worth 75 points and this will be
added on the class standing.________________________________
Date________________________

Buwan ng kababaihan ang Marso at pagsapit ng ika-8 ng buwang ito, idinaraos ang
International Women’s Day sa layuning bigyang-parangalan ang mga babae. Batay
ang okasyon sa Proclamation No. 224 at Proclamation No. 227 na nilagdaan ng
dating Pangulong Corazon C. Aquino noong Marso 1, 1988 at Marso 17, 1988, ayon
sa pagkakasunod.
Batay sa Proclamation No. 224, ang unang linggo ng Marso ay Women’s Week at
ang Marso 8 naman ng bawat taon ay Women’s Rights and International Peace Day
na mas kilala sa ating bansa na National Women’s Day. Ang nangangasiwa at
nakikipag-ugnayan sa pagdiriwang ay ang National Commission on the Role of
Filipino Women (NCRFW) sa pambansang paggunita at pagdiriwang. Ngayong
taon, ang tema ng Women’s Month ay “Juana, Desisyon Mo ay Mahalaga sa
Kinabukasan ng Bawat Isa, Ikaw Na”.

Sinimulan ang pagdiriwang noong Marso 8, 1910 bilang pagkilala sa


pakikipaglaban ng mga karapatan ng kababaihan. Hiniling ito ng isang German
labor leader na si Clara Setkin sa mga kintawan ng pandaigdigang kilusan ng mga
manggagawa. Noong 1977, ang General Assembly ng United Nations (UN) ay
nagpatibay ng isang resolution na nag-atas sa mga banang kasapi ng UNs na
ipagdiwang ang International Women’s Day tuwing ika-8 ng Mrso. Mula noon,
kumalat sa buong daigdig ang pagdiriwang.

Ang Buwan ng Kababaihan ay isang magandang pagkakataon upang bigyan ng


pagkilala ang mga Pilipina sapagkat malayo na ang kanilang narating sa pag-
aangat ng kalagayan nila sa lipunan. Taglay nila ang talino, potensiyal, at
kakayahan upang mag-ambag sa kaunlaran ng kanilang pamilya, komunidad, at
bansa. At sa paglipas ng panahon, napatunayan na nataring na nila ang antas ng
pagkakapantay sa kalalakihan.

Ayon sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal sa kanyang “Liham sa mga
Babaing taga-Malolos’, ang babae ang naghahanda sa isip ng isang bata sa
kabutihan, pagmamahal sa karangalan, mabuting asal, pag-ibig sa kapwa at
pananampalataya sa Diyos. Maging ang iba pa nating mga bayani at dakilang
Pilipino ay babae ang naging inspirasyon at lakas sa likod ng kanilang mga
tagumpay.

Pagbalik tanaw kung paanong ang mga kababaihan ay nagkaroon ng mahalagang


papel sa kasaysayan.

altAng International Women's Day ay unang ipinagdiwang noong Marso 19 (hindi


ang Marso 8 ng kasalukuyan), 1911. Ang isang milyong kababaihan at kalalakihan
ay nagsagawa ng malaking demonstrasyon bilang suporta sa mga kababaihan sa
kanilang karapatan sa unang International Women's Day.

Ang ideya ng isang International Women's Day ay nagmula sa America's National


Women's Day, pinagdiwang noong Pebrero 28, 1909, na ipinahayag sa pamamagitan
ng Partido Sosyalista ng Amerika.

Noong sumunod na taon, ang Socialist International ay nagpulong sa Denmark


upang aprubahan ang ideya ng isang International Women's Day. At ng sumunod
na taon, ang unang selebrasyon ng International Women's Day, unang tinawag na
International Working Women's Day at ginanap ang mga demonstrasyon sa
Denmark, Germany, Switzerland, at Austria.

Matapos ang isang linggo ng unang International Women's Day, ang sunog sa
Triangle Shirtwaist Factory sa New York City ay pumatay ng 146, halos lahat ay
mga kabataang babaeng imigrante. Ang aksidente ay naging daan ng maraming
pagbabago pang-industriyang kalagayan sa trabaho, at ang memorya ng mga taong
nagbuwis ng buhay ay madalas na malaki ang bahagi sa mga pagdiriwang ng
International Women's Day mula noon.

Ang unang pagdiriwang ng International Women's Day ay naganap sa Russia noong


Pebrero 1913.

Noong 1914, sa pagputok ng World War I, ang Marso 8 ay isang araw ng


demonstrasyon ng mga kababaihan laban sa digmaan, o isang pagkakataon ng mga
kababaihan sa pagpapahayag ng mga internasyonal na pagkakaisa sa oras na iyon
ng digmaan.

Noong 1917, mula Pebrero 23 hanggang Marso 8, sa Western calendar, ang mga
kababaihan sa Russia ay nag-organisa ng isang welga, na naging susi ng simula ng
pagbagsak ng czar.

Ang okasyon ay lalong naging popular sa maraming taon sa Silangang Europa at sa


Union Soviet. Unti-unti, ito ay naging ganap na isang tunay na internasyonal na
pagdiriwang.

Ang United Nations ay ginanap angInternational Women's Year noong 1975, at


noong 1977, ang United Nations ay opisyal na inihayag ang taunang pagbubunyi sa
mga kababaihan ng kanilang karapatan at kinilala bilang International Women's
Day, ang araw bilang pagninilay sa naging progreso, bilang tawag sa isang
pagbabago at bilang pagdiriwang sa tapang at determinasyon ng mga
pangkaraniwang kababaihan na nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng
karapatan ng mga kababaihan.

Ngayong 2012, ang ika-101 anibersaryo ng International Women's Day. Isang


partikular na pagpapahalaga pagdiriwang na ito, hindi lamang sa magagandang
salita ngunit lalong higit sa paggalang at higit na pag-rispeto sa lahat ng mga
kababaihan sa araw-araw.

BACKGROUND

The National Women’s Month Celebration every March is part of the worldwide
observance of the International Women’s Day (IWD).

The following issuances serve as legal bases for the annual activity:
• Proclamation No. 224 s. 1988 declaring the first week of March each year as
Women’s Week and March 8 as Women’s Rights and International Peace Day;

• Proclamation No. 227 s. 1988 providing for the observance of the Month of March
as Women’s Role in History Month; and

• Republic Act (RA) 6949 s. 1990 declaring March 8 of every year as National
Women’s Day.

2017 THEME

In his first State of the Nation Address (SONA), President Rodrigo Roa Duterte
directed “all agencies, oversight bodies and local government units down to the
barangay level to fully implement the Magna Carta of Women." This is to ensure
that man and woman will be partners in the pursuit of the country’s economic,
social, cultural and political developments. This pursuit of development under the
new administration is also anchored on the commitment of “Malasakit at
Pagbabago” or True Compassion and Real Change. Thus, the first National
Women’s Month Celebration under the new leadership will focus on these key
foundations: partnership for change and full implementation of the Magna Carta of
Women (Republic Act 9710), captured through the theme: "WE Make Change
Work for Women."

Elements of the theme

• WE stands for Women’ Empowerment – empowering women enables them to


confidently and meaningfully engage with appropriate institutions to ensure that
they contribute to and benefit from development and changes. Thus, women’s
empowerment will make the change that we are espousing or any development
effort responsive of women’s concerns.

• Make Change Work = MCW = Magna Carta of Women – making change work for
women necessitates strengthening the implementation of the MCW at all levels. It
means putting in place functional mechanisms as well as implementing and making
known to citizens, programs and services that address strategic gender needs of
women.

• Change – also means Compassionate and Harmonized Actions and Networks for
Gender Equality.

• We / us or “kami / tayo” in Filipino – who is going to pave the way for an enabling
environment for women to be empowered? Who is going to ensure that the MCW is
implemented at all levels? Who is going to make change work for women? It all of
us, in our various capacities whether as government officials and employees,
members of the private sector, the academe, non-government organizations, or as
private individuals can be partners for a change that is gender-responsive. It
emphasizes our collective effort, collaboration and participation to ensure that
women will not be left behind in the pursuit of change.
The theme emphasizes that women should be active drivers in bringing about
positive changes, and that they should also reap from development efforts. This can
be made possible by empowering women – enabling them to meaningfully engage
with other development stakeholders, and by fully implementing the MCW.