Sie sind auf Seite 1von 1

Raghupati Raghav Raja Ram

Patita Pavan Sitaram

Sitaram, Sitaram,
Bhaj Pyare Mana Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Ishwar Allah Tero Nam,


Sabako Sanmati De Bhagawan
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Mukhmen Tulsi Ghatamen Ram,


Jab Bolo Tab Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Hathose Karo Gharka Kam,


Mukhase Bolo Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Kaushalyaka Vhala Ram,


Dashrathjika Pyara Ram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Bansivala Hay Ghanshyam,


Dhanushya Dhari Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Dam Dam Dam Damaru Bhaje (2)


Hare Bole Natha Shiva Shambo Bhaje (1)
Hare Sai Natha Shiva Shambo Bhaje (1)
Ghana Ghana Ghana Ghana Ghanta Bhaje (1)
Ghan Ghan Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Bhaje(1)
Hare Gauri Natha Shiva Shambo Bhaje (1)
Hare Sai Natha Shiva Shambo Bhaje (1)
Hare Sathya Sai Shiva Shambo Bhaje (2)