Sie sind auf Seite 1von 435

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK .................................................................................... 1
1. LECKE ......................................................................................................................... 5
1. LECKE -ELSİ RÉSZ ................................................................................................... 5
1. LECKE – MÁSODIK RÉSZ..................................................................................... 13
2. LECKE ....................................................................................................................... 19
2. LECKE – ELSİ RÉSZ ..................................................................................................... 19
2. LECKE – MÁSODIK RÉSZ.............................................................................................. 28

3. LECKE ......................................................................................................................... 31
3. LECKE – ELSİ RÉSZ ..................................................................................................... 31
3. LECKE – MÁSODIK RÉSZ..................................................................................... 39
A BÍRTOKOS NÉVMÁSOK ........................................................................................................ 43

4. LECKE ....................................................................................................................... 46
4. LECKE – ELSİ RÉSZ .............................................................................................. 46
4. LECKE – MÁSODIK RÉSZ..................................................................................... 55
5. LECKE ....................................................................................................................... 58
5. LECKE – ELSİ RÉSZ .............................................................................................. 58
5. LECKE – MÁSODIK RÉSZ..................................................................................... 69
6. LECKE ....................................................................................................................... 76
6. LECKE – ELSİ RÉSZ .............................................................................................. 76
6. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ..................................................................................... 85
7. LECKE ......................................................................................................................... 88

7. LECKE – ELSİ RÉSZ .............................................................................................. 88


7. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................... 100
8. LECKE ..................................................................................................................... 106
8. LECKE – ELSİ RÉSZ ............................................................................................ 106
8. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................... 116
9. LECKE ..................................................................................................................... 119
9. LECKE – ELSİ RÉSZ ............................................................................................ 119

-1-
9. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................... 129
10. LECKE ................................................................................................................... 136
10. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 136
10. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 143
11. LECKE .................................................................................................................. 145
11. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 145
11. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 153
12. LECKE .................................................................................................................. 160
12. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 160
12. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 167
13. LECKE .................................................................................................................. 170
13. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 170
13. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 179
14. LECKE .................................................................................................................. 186
14. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 186
14. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 195
15. LECKE .................................................................................................................. 198
15. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 198
15. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 207
16. LECKE .................................................................................................................. 215
16. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 215
16. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 224
17. LECKE .................................................................................................................. 227
17. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 227
17. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 234
18. LECKE .................................................................................................................. 243
18. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 243
18. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 253
19. LECKE .................................................................................................................. 256
19. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 256

-2-
19 LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................. 265
20. LECKE .................................................................................................................. 273
20. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 273
20 LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................. 281
21. LECKE .................................................................................................................. 284
21: LECKE – ELSİ RÉSZ ......................................................................................... 284
21. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 292
22. LECKE .................................................................................................................. 300
22. LECKE – ELSİ RÉSZ ................................................................................................. 300
22. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 308
23. LECKE .................................................................................................................. 311
23. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 311
23. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 319
24. LECKE .................................................................................................................. 326
24. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 326
24. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 335
25. LECKE .................................................................................................................. 337
25. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 337
25. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 344
26. LECKE .................................................................................................................. 351
26. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 351
26. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 359
27. LECKE .................................................................................................................. 361
27. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 361
27. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 369
28. LECKE .................................................................................................................. 376
28. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 376
28. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 384
29. LECKE .................................................................................................................. 386
29. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 386

-3-
29. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 394
30. LECKE .................................................................................................................. 401
30. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 401
30. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 409
31. LECKE .................................................................................................................. 411
31. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 411
31. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 418
32 LECKE ................................................................................................................... 426
32. LECKE – ELSİ RÉSZ .......................................................................................... 426
32. LECKE – MÁSODIK RÉSZ ................................................................................ 434

-4-
1. Lecke
1. Lecke -elsı rész
Figyelmesen olvasd el:

shopping sopin(g) vásárlás, bevásárlás

Az n(g) hangkapcsolat megfelel a magyar hangcsoportnak, de a „g” csak alig hallatszik.


A magyar nyelvben mindig az elsı szótag a hangsúlyos, az angolban ez változó. Kiejtési
átírásban a vastagon szedett rész jelöli a hangsúlyos szótagot.

shop sop bolt, üzelt

Az o a magyar „a” és „o” közötti hang, amit röviden ejtünk.

street sztrít utca

Az angol r eltér a magyar „r” hangtól. Kiejtéskor nyelvünket a szájpadlásunkhoz közelítjük és


nem „pergetjük”.
Az í a magyar „í” hangnál kissé nyiltabb.

Railway réjlovéj vasút

A ov hang kiejtésénél az ajkakat úgy kerekítjük, mintha egy „o”-t próbálnánk kimondani, de
helyette „v”-t mondunk. Az „o”-t egyáltalán nem ejtrjük, de az ajkak és a fogak ne érjenek
össze!

church csırcs templom

Az ı-t hosszan ejtjük ki, keskeny ajaknyílással, szélesre húzott szájjal. A felemelt „r” egy alig
hallható hangot jelöl.

Tower tauör torony

Az au olyan kettıs magánhangzó, amelynek kiejtése rövid „á”-val indul és az „u” felé halad.
Az ö hangsúlytalan, röviden ejtett hang. A szó végén nem ejtjük ki az „r” hangot, ha utána
nem áll másik szó.

Door dór ajtó

Az ó a magyar hosszú „ó”-hoz hasonló hang.

Új szavak

shopping sopin(g) bevásárlás, vásárlás


shop sop bolt

-5-
street sztrít utca
railway réjlovéj vasút
train tréjn vonat
station sztéjsn állomás
church csırcs templom
r
tower tauö torony
house hausz ház
door dór ajtó

Mond ki hangosan a következı kifejezéseket:

church tower csırcs tauör


railway station réjlovéj sztéjsn
shopping street sopin(g) sztrít
street door sztrít dór

Gyakorold az új szavakat:

shopping sopin(g) bevásárlás, vásárlás


shop sop bolt
street sztrít utca
railway réjlovéj vasút
train tréjn vonat
station sztéjsn állomás
r
church csı cs templom
tower tauör torony
house hausz ház
door dór ajtó

Az angol mondatban egy dolog vagy fogalom neve (a fınév) elıtt névelı áll. Az a
határozatlan névelı áll azon dolgok vagy fogalmak neve elıtt, melyekrıl csak általában
beszélünk, jelentése: egy, de sokszor nem is fordítjuk magyarra. Ha egy konkrét dologról van
szó, akkor a the határozott névelı áll a szó elıtt, jelentése: a, az
A the határozott névelıt Dzö –nek ejtjük. Ez a Dz hang a magyar nyelvben nem található meg.
Kiejtéskor a nyelv hegyét a két fogsor közé helyezzük és visszahúzzuk, miközben egy
selypített „d” –szerő hangot mondunk. Ez a hang zöngés.

-6-
Névelık:

a ö határozatlan
the Dzö határozott

Szavak névelıvel:

a shop ö sop the shop Dzö sop


a street ö sztrít the street Dzö sztrít
a train ö tréjn the train Dzö tréjn
a station ö sztéjsn the station Dzö sztéjsn
a chruch ö csırcs the church Dzö csırcs
a tower ö tauör the tower Dzö tauör
a house ö hausz the house Dzö hausz
a door ö dór the door Dzö dór

Más sorrendben:

the door Dzö dór a station ö sztéjsn


a house ö hausz the church Dzö csırcs
the station Dzö sztéjsn a train ö tréjn
r
a tower ö tauö a shop ö sop
the train Dzö tréjn the house Dzö hausz
the shop Dzö sop the street Dzö sztrít
a street ö sztrít the tower Dzö tauör
a chruch ö csırcs a door ö dór

Ismét más sorrendben:

the house Dzö hausz a ház


a station ö sztéjsn egy állomás
a door ö dór egy ajtó
the tower Dzö tauör a torny
z
the shop D ö sop a bolt
a train ö tréjn egy vonat
a church ö csırcs egy templom
the street Dzö sztrít az utca

-7-
a house ö hausz egy ház
the train Dzö tréjn a vonat
a shop ö sop egy bolt
the station Dzö sztéjsn az állomás
a tower ö tauör egy torony
z r
the church D ö csı cs a templom
a door ö dór egy ajtó
a street ö sztrít egy utca

Fordítsd magyarról angolra:

egy ház a house


az ajtó the door
egy bolt a sop
az állomás the station
egy templom a church
a ház the house
egy utca a street
a torony the tower
egy ajtó a door
a bolt the shop
egy vonat a train
a templom the church
egy torony a tower
az utca the street
egy állomás a station
a vonat the train
a templomtorony the church tower
az utcai ajtó the street door
a bevásárló utca the shopping street
a vasútállomás the railway station

-8-
Az ige olyan szó, ami cselekvést, történést fejez ki, pl. meglátogatni, kinyitni, bemenni. Ha az
angol igék elıtt nem áll személyes névmás (pl. te, mi stb.) akkor a to tu szócska állhat elıttük,
amely, hasonlóan a magyar igék után lévı –ni végzıdéshez, a fınévi igenév jele.

Új igék:

to see tu szí látni


to visit tu vizit meglátogatni, ellátogatni valahová
to open tu oupn nyitni, kinyitni
to enter tu entör belépni, bemenni, bejönni
to visit tu vizit meglátogatni, ellátogatni valahová
to open tu oupn nyitni, kinyitni
to see tu szí látni
to enter tu entör belépni, bemenni, bejönni

A következı gyakorlatban összeillesztjük az igéket és a fıneveket:

to see the train tu szí Dzö tréjn látni a vonatot


z
tu visit the station tu vizit D ö sztéjsn ellátogatni az állomásra
(elmenni az állomásra)
to enter the house tu entör Dzö hausz belépni a házba
to opne the door tu oupn Dzö dór kinyitni az ajtót
to enter a shop tu entör a sop belépni egy boltba
to see the street tu szí Dzö sztrít látni az utcát
z r
to open the door tu oupn D ö dó kinyitni az ajtót
to visit a tower tu vizit ö tauör ellátogatni egy toronyba
(elmenni egy toronyba)

Fordítsd magyarról angolra:

bemenni egy templomba to enter a church


kinyitni az ajtót to open the door
látni a tornyot to see the tower
elmenni a boltba to visit the shop
(ellátogatni a boltba)
bemenni az állomásra to enter the station

-9-
látni egy házat to see a house
látni az utcát to see the street

Ha egy ige nem önmagában áll, akkor személyes névmások elızhetik meg, mint pl. én te, mi,
ık, stb.

Személyes névmások:

I áj én
you jú te, Ön
o
we ví mi
you jú ti, Önök
they Dzéj ık

Új szavak:

often oftön, ofn gyakran


o
always ól véjz mindig
every day evri déj minden nap
every morning evri mórnin(g) minden reggel
seldom szeldöm ritkán

Ismételd

gyakran often
mindig always
minden nap every day
minden reggel every morning
ritkán seldom

Az „often, always, seldom” szavak mindig az ige és a személyes névmás közé kerülnek, míg
az „every day, every morning” kifejezések a mondat elején vagy végén állnak.

Néhány egyszerő mondat:

I often enter the church. (Én) gyakran bemegyek a templomba.

- 10 -
They seldom visit the tower. (İk) ritkán mennek el (látogatnak el) a
toronyba.
We always see the train. (Mi) mindig látjuk a vonatot.
You open the door every day. (Te) minden nap kinyitod az ajtót.

A magyar nyelvben többnyire elhagyjuk az ige elıl a személyes névmást, ami nem változtat a
jelentésen, pl. én látom = látom. Az angolban viszont legalább egy személyes névmással
kötelezı jelölni, hogy ki végzi a cselekvést, pl. I see.

Gyakorold az új szavakat

(én) látom I see áj szí


(te) kinyitod you open jú oupn
o
(mi) belépünk we enter ví entör
(ık) meglátogatják they visit Dzéj vizit
o
(mi) meglátogatjuk we visit ví vizit
(ık) bemennek they enter Dzéj entör
(én) kinyitom I open áj oupn
(te) látod you see jú szí

Az „I” szót mindig nagybetővel kell írni.

Fordítsd magyarról angolra:

(Mi) mindig látjuk a tornyot. We always see the tower.


(Én) belépek a boltba minden nap. I enter the shop every day.
(Te) látod az állomást minden reggel. You see the station every morning.
(İk) ritkán mennek el (látogatnak el) They seldom visit the church.
a templomba.
(Én) mindig kinyitom az ajtót. I always open the door.
(Ti) gyakran bementek a házba. You often enter the house.
(İk) látják az utcát minden nap. They see the street every day.

Az „és” kötıszó angolul „and” end. Az e –vel jelölt magánhangzó nagy szájnyílással ejtett,
nyílt „e” hang.

- 11 -
Hosszabb mondatok:

We often enter the railway (Mi) gyakran bemegyünk az állomásra és


station and I see the train. (én) látom a vonatot.
You always open the door (Te) mindig kinyitod az ajtót és én belépek
and I enter the house. a házba.

- 12 -
1. Lecke – Második rész
entrance entrönsz bejárat

A hangsúlytalan szótagban lévı „a” –t többnyire egy ö –vel jelölt rövid „e” és „ö” közötti
hangnak ejtjük.

car kár autó, kocsi

A szóvégén álló „r” hangot csak akkor ejtjük ki, ha a szó után egy mgh –val kezdıdı másik
szó is áll, egyébként elnyeljük.

bus bász busz

Kiejtéskor a leírt „u” gyakran egy röviden ejtett magyar „á” –nak hangzik.
o
woman vumön nı, asszony

Figyeld az elsı hangsúlyos szótagot.

side-walk szájdovók járda

Ez egy amerikai szó. A hangsúly az elsı szótagon van, ezért a szóvégi „e” –t nem ejtjük.
Ugyanígy az „l” is néma, viszont az „o” –t hosszabban ejtjük.

building bildin(g) épület

A hangsúly az elsı szótagon van. A szóvégi „g” –t nem ejtjük. A megelızı „n” hang
hosszabb és lágyabb ejtéső.

The apartment Dzi öpártmönt a lakás, a lakosztály

Ez is amerikai szó. A hangsúly a második szótagon van.

Ha a kiejtésben a fınév mgh –val kezdıdik, mint pl. az öpártmönt, akkor az elıtte álló „the”
névelıt Dzi –nek ejtjük. Az „a” határozatlan névelı helyett pedig „an” ön áll a kiejtés
könnyítésére.

Boy boj fiú

Kiejtés gyakorlat:

the entrance Dzi entrönsz


the car Dzö kár

- 13 -
the bus Dzö bász
the woman Dzö ovumön
a side-walk ö szájdovók
a building ö bildin(g)
an apartment ön öpártmönt
a boy ö boj

Fordítási gyakorlat:

entrance entrönsz bejárat


car kár autó
bus bász busz
o ö
woman vum n nı
side-walk szájdovók járda
building bildin(g) épület
apartment öpártmönt lakás
boy boj fiú

Gyakorlat

I see a car Látok egy autót.


You often enter the building. Gyakran bemész az épületbe.
They always visit the woman. Mindig meglátogatják a nıt.
I seldom see the bus. Ritkán látom a buszt.
We see the boy every day. Látjuk a fiút minden nap.
You enter the apartment every morning. Belépsz a lakásba minden reggel.
I see the side-walk. Látom a járdát.
They see the entrance. Látják a bejáratot.

Új igék:

to walk tu ovók sétálni


to go tu gou menni
to have tu hev birtokolni
to look tu luk nézni
to drive tu drájv vezetni

- 14 -
to go to tu gou tu menni valahová
to look at tu luk et megnézni v.mit, nézni v.mire

Az angolba a „to” szócskát akkor használjuk, ha:


1. fınévi igenevet elız meg
2. a valahová, valamilyen irányba történı mozgás jelölésére (-ba, -be, -hoz, -hez, -höz)

Gyakorlat

I often drive a car. Gyakran vezetek autót.


We always go to the house. Mindig a házhoz megyünk.
They have an apartment Van lakásuk. (Birtokolnak egy lakást.)
You seldom look at the side-walk Ritkán nézel a járdára.
I have a car. Van kocsim. (Birtokolok egy kocsit.)
We look at the building every day. Az épületet minden nap megnézzük.

Újabb személyes névmások:

he hí ı (hímnem)
she sí ı (nınem)

Ha jelen idejő mondatban a he, she személyes névmás vagy az ezeket helyettesítı fınév után
ige áll, akkor az ige egy –s végzıdést kap.

he drives hí drájvz ı (hímnem) vezet


she walks sí ovóksz ı (nınem) sétál

Gyakorlat

The woman often drives a car. A nı gyakran vezet autót.


She looks at the building every morning. İ (lány) minden reggel megnézi az
épületet.
He sees the car. İ (fiú) látja az autót.

Zöngétlen mshg –k után (pl. p, t, k, f) az –s végzıdét sz –nek ejtjük.


A zöngés mshg –k után álló –s végzıdést z –nek ejtjük.

Ha a to go ige elıtt she vagy he áll, akkor az –s egy ún. kötıhanggal egészül ki: -es. Ennek a
kiejtésben nincs szerepe.

- 15 -
He goes hí gouz ı (fiú) megy

A to have ige is megváltozik:

he has hí hez neki van (hímnem)


she has sí hez neki van (nınem)

Gyakorlat

The woman often goes to a shop. A nı gyakran megy boltba.


The street has a side-walk. Az utcán van járda.
She goes to church every day. İ (lány) templomba megy minden
nap.
I seldom go to a bus station. Ritkán megyek buszpályaudvarra.
He always looks at the apartment İ (fiú) mindig megnézi a lakást.
The church has a tower. A templomnak van tonya.
The shop has a door. Az üzletnek van ajtaja.
We see a boy and a woman. Látunk egy fiút és egy nıt.

A church szó elıtt nem használunk névelıt, ha a szót a to go to church (templomba menni)
kifejezésben alkalmazzuk.

Ismételd néhányszor a következı mondatokat.

Peter often goes to Budapest. He goes pítör ofn gouz tu budöpeszt hí gouz
by train. báj tréjn.
o
When the train enters the station ven dzö tréjn etörz Dzö sztéjsn pítör
Peter looks at the buildings. luksz et Dzö bildin(g)z
He has no car, so he walks. hí hez nou kár szou hí ovóksz
He sees a church tower. The tower hí szíz ö csırcs tauör Dzö tauör
a door. hez ö dór
He visits the tower and looks at Budapest. Hí vizitsz Dzö tauör end luksz et
budöpeszt
Then he goes to a shop. Dzen hí gouz tu ö sop

Az elızı mondat ismeretlen szavai:

to go by tu gou báj valamivel menni (utazni)


by train báj tréjn vonattal
by bus báj bász busszal

- 16 -
by car báj kár kocsival
no nou nem, egy sem, semennyi
so szou így
o
when ven mikor, amikor
then Dzen aztán, akkor
r
he has no car. hí hez nou ká nincs kocsija

A no szócska jelentése nem vagy egy sem, és a mondatban a tagadás szerepét töltheti be.
Ezért a He has no car mondatot így fordítjuk: Nincs (egy) kocsija (sem).

A többes szám jele: -s

shop bolt shops boltok sopsz


street utca streets utcák sztrítsz
train vonat trains vonatok tréjnz
tower torony towers tornyok tauörz
car kocsi cars kocsik kárz

Az –s végzıdés kiejtésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az igéknél.

Gyakorlat

A tornyok the towers


ı (fiú) megy he goes
egy lakás an apartment
ı (lány) lát she sees
a járda the side-walk
megnézni, nézni valamire to look at
egy épület a building
autót vezetni to drive a car
a bevásárló utca the shopping street
egy autóbusz sem no bus
aztán megyek then I go
megnézni a tornyot to look at the tower
a nı gyakran néz the woman often looks
menni to go
a templom the church

- 17 -
nekem van (birtokolok) I have
az autók the cars
így mindig so always
a templomajtó the church door
a fiú the boy
egy buszpályaudvar a bus station
elmenni (ellátogatni) a házba to visit the house
egy vonat és egy busz a train and a bus
minden nap látunk we see every day
vasútállomás railway station

Olvasd el a következı szavakat! Az egy oszlopban találtazó, vastagon szedett


magánhangzók azonos hangot jelölnek:

í e éj á ou áj
we then train car so by
see enter station apartment no side-walk
street entrance they drive
she

- 18 -
2. Lecke
2. Lecke – Elsı rész
Új szavak

hotel houtel szálloda, hotel


room rúm szoba
o
window vindou ablak
restaurant resztörönt étterem, vendéglı
traffic trefik forgalom
bicycle bájszikl kerékpár, bicikli
school szkúl iskola
factory fektöri gyár
office ofisz hivatal, iroda

Más sorrendben:

school szkúl iskola


office ofisz hivatal, iroda
factory fektöri gyár
restaurant resztörönt étterem, vendéglı
hotel houtel szálloda, hotel
room rúm szoba
o
window vindou ablak
traffic trefik forgalom
bicycle bájszikl kerékpár, bicikli

Most már ismerısek lesznek a szavak.

factory fektöri gyár


room rúm szoba
o
window vindou ablak
traffic trefik forgalom
restaurant reszörönt étterem, vendéglı
office ofisz hivatal, iroda

- 19 -
school szkúl iskola
hotel houtel szálloda, hotel
bicycle bájszikl kerékpár, bicikli

Gyakorlat

We seldom go to the factory. Ritkán megyünk a gyárba.


The room has a window A szobának van egy ablaka.
I have a bicycle. Van biciklim.
We see the traffic. Látjuk a forgalmat.
He sees a hotel. Lát egy szállodát.
A school and an office. Egy iskola, és egy hivatal.
You seldom go to a restaurant. Ritkán mész étterembe.

Fordítsd angolra

gyár factory
iskola school
ablak window
forgalom traffic
étterem restaurant
hotel hotel
kerékpár bicycle
hivatal office
szoba room

„ez (van)” vagy „az (van)” angolul „it is” it iz.

Olvasd el a következı mondatokat, figyeld meg, hogy az „is” (van) szót itt nem fordítjuk
magyarra.

It is an office. Ez egy hivatal.


It is a hotel. Ez egy hote.
It is a station Ez egy állomás.

- 20 -
Ismét új szavak

In in ban, ben
near niör (valami) mellett, közelében
also ólszou szintén, is
not not nem

A „van” angolul there is Dzeör iz.


Ezzel a szerkezettel általában mondatokat kezdünk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami
létezik, van. Akkor lesznek teljesek a mondatok, ha a „hol?” kérdésre is választ adunk. A
fınév elıtt „a” névelı áll, a helyhatározó elıtt pedig „the”.

Gyakorlat

There is a bicycle in the huse. Van egy bicikli a házban.


There is an entrance in the building. Van egy bejárat az épületben.
There is a factory near the station Van egy gyár az állomás közelében.

Az it is kifejezést gyakran rovidítjük: it’s itsz. Ugyan ez történik a there is kifejezéssel is:
there’s Dzeörz.

It’s a restaurant Ez egy étterem.


It’s an office. Ez egy hivatal.
There’s a schoool near the station. Van egy iskola az állomás közelében.
There’s a window in the room. Van egy ablak a szobában.
There’s a hotel near the station. Van egy hotal az állomás mellett.
You also see the car. Te is látod az autót.
It’s not a school. Ez nem iskola.
There’s a boy in the house. Van egy fiú a házban.

Fordítsd angolra

Van egy bicikli az épületben. There’s a bicycle in the building.


Gyakran látom a fiúkat. I often see the boys.
Mindig az iskola mellett megyünk. We always go near the school.
İ is minden nap meglátogatja a nıt. She also visits the woman every day.
Az épület nem hivatal. The building is not an office.

- 21 -
A lenni – to be tu bí ige összes ragozott alakja:

I am én vagyok
you are te vagy , Ön (van)
he is ı van (hímnem)
she is ı van (nınem)
it is ez, az van (semlegesnem)
we are mi vagyunk
you are ti vagytok, Önök (vannak)
they are ık vannak

Gyakorlat

I am in the house. A házban vagyok.


You are a boy. Te fiú vagy.
He is near the door az ajtó közelében van.
She is in the street. Az utcán van.
It is a car. Ez egy kocsi
We are in the building. Az épületben vagyunk.
You are in Budapest. Budapesten vagytok.
They are boys. İk fiúk.

A szobában van. He is in the room.


Az iskola közelében vagyunk. We are near the school.
Az irodában vagyok. I am in the office.
Pécsett vagytok. You are in Pécs.
İ egy nı. She is a woman.
Az utcán vannak. They are in the street.
Ez egy állomás. It is a station.
Az állomás közelében vagy. You are near the station.

A to be többi alakja, az it is –hez hasonlóan, rövidíthetı.

I am I’m ájm
you are you’re juör

- 22 -
she is she’s síz
he is he’s híz
it is it’s itsz
o
we are we’re viör
you are you’re juör
they are they’re Dzéjr

Fordítsd a mondatokat rövid alakkal

A szobában vannak. He’s in the room.


Az iskola közelében vagyunk. We’re near the school.
Az irodában vagyok. I’m in the office.
Pécsett vagytok. You’re in Pécs.
İ egy nı. She’s a woman.
Az utcán vannak. They’re in the street.
Ez egy állomás. It’s a station.
Az állomás közelében vagy. You’re near the station.

Új igék

to work tu ovırk dolgozni


to get tu get kapni, szerezni
to know tu nou tudni, ismerni
to wait tu ovéjt várni
to speak tu szpík beszélni
to like tu lájk szeretni, kedvelni

Illeszd be az igéket

Mindig kap szobát a szállodában. She always gets [getsz] a room in the hotel.
Gyakran vár az iskola közelében. He often waits [ovéjtsz] near the school.
Ritkán beszélek. I seldom speak [szpík].
Pécsett dolgozunk. We work[ovırk] in Pécs.
Szeretik a nıt. They like [lájk] the woman.

- 23 -
A következı kifejezések gyakran használatosak:

to work at/in dolgozni valahol


to wait for várni, valakire, valamire, valakit, valamit
to speak to beszélni valakivel, valakihez
to like to szeretni valamit csinálni

Illeszd be az igéket

Szeret Budapestre menni. She likes to go to Budapest.


Mindig a buszra várunk. We always wait for the bus.
A hivatalban dolgozik. He works in the office.

Fordítsd magyarra

to work in a factory gyárban dolgozni


to get a bicycle kapni egy biciklit
to like to speak szeretni beszélni
to wait for a bus buszra várni
to speak to a boy beszélni egy fiúval
to know the entrance ismerni a bejáratot

Fordítsd angolra

Gyakran megy a szállodába. (fiú) He often goes to the hotel.


A szobában van. (fiú) He is in the room.
Ritkán nézi a kocsikat. (lány) She seldom looks at the cars.
Beszélek a fiúval minden reggel. I speak to the boy every morning.
Mindig megkapjuk a szobát. We always get the room.
A vonatot várja minden nap. (fiú) He waits for the train every day.
Gyakran megyek templomba. I often go to church.
Közel van az iskolához. It’s near the school.
Van egy gyár Szekszárdon. There is a factory in Szekszárd.
Szeretek dolgozni. I like to work.
İ is ismeri a szállodát. (fiú) He also know the hotel.
Én is bemegyek az épületbe minden reggel. I also enter the building every morning.
Gyakran busszal megy. (lány) She often goes by bus.

- 24 -
Néhány igének ugyan az a formája mint a fınévnek:

to walk sétálni
a walk egy séta
to work dolgozni
work munka

Vannak olyan fınevek is, amelyeket igébıl képzünk:

to drive vezetni
a drive vezetı, sofır
to speak beszélni
a speech beszéd

Olvasd el a következı mondatokat:

The driver goes for a walk every day. A sofır sétálni megy minden nap.
We go to work every morning. Minden reggel munkába megyünk.
There is also a speech. Van egy beszéd is.

A névelıt nem tesszük ki a to go to work (munkába menni) és a to go to school (iskolába


menni) kifejezésekben, csakúgy mint a to go to church (templomba menni) esetében.

Új szavak

morning mórnin(g) reggel


in the morning in Dzö mórnin(g) reggel (mikor?)
evening ívnin(g) este
in the evening in Dzi ívnin(g) este (mikor?)
red red piros
o
white vájt fehér
good gud jó
bad bed rossz
five fájv öt
two tú kettı
z ö
there Der ott

- 25 -
A „there” szó most helyhatározó ezért a mondat végére kerül.

Most más sorrendben

in the morning in Dzö mórnin(g) reggel (mikor?)


red red piros
good gud jó
evening ívnin(g) este
bad bed rossz
two tú kettı
r (g)
morning mó nin reggel
there Dzeör ott
in the evening in Dzi ívnin(g) este (mikor?)
o
white vájt fehér

Illeszd be az igéket

A sofırnek is van egy piros kocsija. The driver also has a red car.
Ez egy jó beszéd. It’s a good speech.
Gyakran sétál este. He often walks in the evening.
Látjuk a fehér épületet. We see the white building.
İ nincs Budapesten reggel. She is not in Budapest in the morning.
Nekik is öt kocsijuk van. They also have five cars.
İ rossz asszony. She’s a bad woman.
Gyakran megyek oda. I often go there.

Fordítsd angolra

öt ablak five windows


két este two evenings
jó iskola good school
rossz munka bad work
a piros torony mellett near the red tower
a fehér boltban in the white shop
nem reggel not in the morning
ı rossz fiú he’s a bad boy
gyakran megy munkába she often goes to work

- 26 -
jó és rossz good and bad
ı is a fehér épületben van. (fiú) he is also in the white building.
nem este not in the evening
(egy) irodában dolgozik to work in an office

- 27 -
2. Lecke – Második rész

Ebben a részben már csak ismétlünk.


Olvasd fel a következı párbeszédet és próbáld meg lefordítani.

Barbara: There’s a church in the shopping street.


Peter: I know the church. It’s near the railway station. We go there every
morning.

Mary: I often go to school by bus. I know the driver. He likes the traffic in the
streets.
Tom: I go to work by bicycl. I always see Peter. He walks on the side-walk.
He goes to school.

Mary: Peter likes to go to school. When he enters the building he goes to a room.
Then he opens the red window and looks at the boys and girls in the street.
John: He also likes to go to the hotel. He knows five rooms in the hotel.

Tom: There’s a good hotel in Pécs. The hotel has a white entrance. The hotel also
has a restaurent – it’s a good restaurant. I work there. I like to work there. I go
there in the morning.
Barbara: John also likes to go to the restaurant. He goes there every day.

Peter: You go to the restaurant every day. John waits for you in the evening.
often see you in the traffic.
Mary: We go to school in the evening!

Fordítsd le a mondatokat

Barbara mindig kinyitja az ajtót. Barara always opens the door.


Aztán dolgozni megy. Then she goes to work.
İ ismeri a munkát. (lány) She knows the work.
Este vár a kocsira. In the evening she waits for the car.
Van forgalom az utcán. There’s traffic in the street.
A fiú gyakran megnézi a tornyot. The boy often looks at the tower.
Két ablakot lát. (fiú) He sees two wondows.
Szeret a toronyhoz menni. (fiú) He likes to go to the tower.
Egy piros és egy fehér bejárat van. There’s a red and a white entrance.
A ház közel van a templomhoz. The house is near the church.
Gyakran mennek templomba. They often go to church.
İk is elmennek (ellátogatnak) a they also visit the office every day.
hivatalba minden nap.
Aztán kocsival mennek. Then they go by car.

- 28 -
Barbara mindig a piros kocsit vezeti. Barbara always drives the red car.
Ritkán nézi a forgalmat. She seldom looks at the traffic.
Szeret kocsit vezetni. He likes to dirve a car.
Mindig kinyitom az ajtót. I always onpen the door.
Minden nap az épülethez sétálsz. You walk to the building evry day.
Mikor várunk rád, nézzük a forgalmat When we wait for you we look at the
az utcán. Traffic in the street.
Este mindig busszal megy. (lány) In the evening she always goes by bus.
Aztán a vasútállomásra megy. (lány) Then she goes to the railway station.
Az étteremben ı (lány) beszél a fiúval. In the rastaurant she speaks to the boy.
A fiú vonattal megy minden reggel. The boy goes by train every morning.
Az iskola az Állomás utcában van. The school is in Station street.
Van egy gyár is az állomás közelében. There is also a factory near the station.
Tomi ott dolgozik. Tom works there.
A gyárnak is van egy irodája. The factory also has an office.
Mindig kinyitja az irodát és beszél He always opens the office and speaks
Péterrel. (fiú) to Peter.
Tomi gyakran várja Pétert. Tom often waits for Peter.
Ez egy rossz gyár. It’s a bad factory.
János nincs a lakásban. John is not in the apartment.
A bevásárló utcában van. (fiú) He is in the shopping street.
Ritkán nézi a kocsikat. (fiú) He seldom looks at the cars.
Jánosra várok minden nap. I wait for John every day.
Tominak jó kocsija van. Tom has a good car.
Ez egy Rolls Royce. It’s a Rolls Royce.
Van két piros biciklije is. (fiú) He also has two red bicycle.
Este ellátogat Budapestre. (fiú) In the evening he visits Budapest.
Aztán vonattal megy, látja a szállodákat Then he goes by train and sees the
és a vendéglıket. (fiú) hotels and the restaurants.

- 29 -
Olvasd el a szavakat. Az egy oszlopban lévı, vastagon szedett betők azonos hangot
jelölnek.

ú e áj í
school hotel like evening
room restaurant I speech
two get white he
you red five see

- 30 -
3. Lecke

3. Lecke – Elsı rész


Új szavak

town taun város


table téjbl asztal
colck klok óra, falióra
on on -on, -en,- ön
day déj nap (idıtartam)
girl gırl lány
time tájm idı
afternoon áftörnún délután
mother máDzör anya
usually júzsuöli rendszerint, általában

Most mássorrendben névelıvel

the day Dzö déj a nap (idıtartam)


usually júzsuöli rendszerint, általában
a tabel ö téjbl egy asztal
the aftrnoon Dzi áftörnún a délután
the mother Dzö máDzör az anya
a town ö taun egy város
on on -on, -en,- ön
a clock ö klok egy óra, egy falióra
a girl ö gırl egy lány

Gyakorlat

the boy and the girl a fiú és a lány


the clock on the table az óra az asztalon
in the afternoon délután (mikor?)
Mother usually looks at the clock. Anya rendszerint ránéz az órára.
It is a good day. Ez egy jó nap.

- 31 -
A névelı a town szó elıtt elmarad, ha nyilvánvaló, hogy a beszélı melyik városra gondol.
A lecke folyamán láthatunk erre példákat.

A to szócska nemcsak a –ni végzıdés angol megfelelıje, hanem elöljáróként is használatos


(-hoz, -hez, -höz, -ba, -be), továbbá mellékmondatokat is bevezethet (… to visit Barbara
= … hogy meglátogassam Barbarát).

I have no time to visit Barbara. Nincs idım arra, hogy meglátogassam Barbarát.
He goes to school in the afternoon. Délután iskolába megy.
She likes to go to town. Szeret a városba menni.
The girl usually waits for the train. A lány rendszerint vár a vonatra.
It’s a good day to work. Ez egy jó nap a munkához/ arra, hogy dolgozzunk.
The boy has two tables in the room. A fiúnak két asztala van a szobában.
Mother is in the room. Anya a szobában van.

A „mother” szó elıtt nem szükséges a névelı használata.

Illeszd be az új szavakat

Ez egy jó nap a sétához/ arra, hogy It’s a good day to go for a walk.
sétálni menjünk.
Nincs idım vásárlásra. I have no time for shopping.
Anya az épületben van. Mother is in the building.
Gyakran várok a városban egy napot. I often wait in town for a day.
Délután megyünk templomba. We go to church in the afternoon.
Két falióra van a szobában. There are two clocks in the room.

A for szócskát különbözı szavakkal kombinálhatjuk, így a jelentése mindig más és más.

to wait for várni valakire, valamire


for a day egy napra, egy napot, egy napig
to go for a walk sétálni menni (sétára menni)
to look for keresni

Új szavak

people pípl emberek


nice nájsz kedves, kellemes, szép
big big nagy, terjedelmes
r
first fı szt elsı, elıszır, elsınek

- 32 -
some szám néhány, néhányan
country kántri ország

Gyakorlat

She’s a nice girl. İ egy kedves lány.


First he sees a white building. Elıszır egy fehér épületet lát.
There’s a big farctory there. Van ott egy nagy gyár.
I know some good shops. Ismerek néhány jó üzletet.
She’s there. İ ott van.
It’s a nice to see Mary. Jó látni Mary-t. (kellemes látni …)
It’s a big car. Ez egy nagy kocsi.
Some people have houses, Néhány embernek háza van,
and some have apartments. néhánynak pedig lakása.
It’s a nice country. Ez egy szép ország.

Az angolban elıfordul, hogy nem használunk névelıt a fınév elıtt, ha az többes számban van,
pl.: „Some people have houses, and some have apartments.”
Ha a „some” szó áll a fınév elıtt, elhagyjuk a névelıt.

I have some clocks. Van néhány órám.


We usually go first. Mi rendszerint elsınek megyünk.
He sees a big station. Egy nagy állomást lát.
Some girls like to walk. Néhány lány szeret sétálni
He drives a big car every day. Minden nap egy nagy kocsit vezet.
Budapest is nice. Budapest szép.
a big coutry egy nagy ország
the first building az elsı épület

Fordítsd angolra

Néhány nagy falióra some big clocks


egy szép ország a nice country
két nagy asztal two big tables
az elsı szép nap the first nice day
néhány lány some girls
öt város five towns
Gyakran beszélek anyával. I often speak to mother.

- 33 -
Ideje menni. It’s time to go.
Néhány délután az irodába megy. (lány) She goes to the office some afternoons.
Mary gyakran van ott. Mery is often here.

Mi vagyunk az elsık. We are first.


Délután gyakran megyünk a városba. We often go to town in the afternoon.
İ egy kedves fiú. He’s a nice boy.
Van egy nagy asztal az irodában. There’s a big table in the office.
Néhány szobának öt ablaka van. Some rooms have five windows.
Nincs idım sétálni menni. I have no time to go for a walk.
Anya minden nap bemegy az üzletbe. Mother enters the shop every day.
Az egy Pécshez közeli város. It’s a town near Pécs.
A falióra szép. The cock is nice.
Ez egy nagy ország. It’s a big country.
Néhányan esténként mennek sétálni. Some people go for a walk in the evenings.

Az elızı leckében már tárgyaltuk a „to be” – „lenni” igét. Ebben a leckében mos azt mutatjuk
be, hogy hogyan képezünk kérdést és tagadást ezzel az igéve.

A to be igével úgy kérdezünk, hogy megfordítjuk a mondat szórendjét, tehát a fınév vagy a
személyes névmás és az ige helyet cserélnek. Ezt a mőveletet inverziónak nevezzük.

Kijelentı mondat: kérdés:


I am a girl. Én egy lány vagyok. Am I a girl? Én gy lány vagyok?
He is a boy. İ egy fiú. Is he a boy? İ egy fiú?
They are in İk a szobában Are they in İk a szobában
the room. vannak. the room? vannak?
The girl is nice. A lány kedves. Is the girl nice? Kedves a lány?

Alakítsd át kérdımondattá

She is a mother. Is she a mother? İ egy anya?


We are in town. Are we in town? A városban vagyunk?
It’s a big car. Is it a big car? Ez egy nagy kocsi?
You are a good boy. Are you a good boy? Jó fiú vagy?
They are big buildings. Are they big buildings? Azok nagy épületek?
I am in the house. Am I in the house? A házban vagyok?
He is in the office. Is he in the office? Az irodában van?

- 34 -
The car is nice. Is the car nice? Szép kocsi?

Ha kérdésre igenlı a felelet, akkor a yes [jesz] – igen szóval kezdjük a válaszunkat, amelyet a
személyes névmás, majd az ige követ. Azt a fınevet, amely a kérdésben szerepelt, egy
személyes névmással helyettesítjüj be.

Gyakrolat

Are you in the house? A házban vagy? Yes, I am. Igen.


Is he a nice boy? İ kedves fiú? Yes, he is. Igen.
Are the people in az emberek a szállo- Yes, they are. Igen.
the hotel? dában vannak?
Are they in the office? Az irodában vannak? Yes, they are. Igen.
Are the cars white? A kocsik fehérek? Yes, they are. Igen.
Is the boy in the room? A fiú a szobábna van? Yes, he is. Igen.
Is the girl nice? A lány kedves? Yes, she is. Igen.
Is the house big? Nagy a ház? Yes, it is. Igen.

Az it egyes szám 3. személyben lévı fınevek helyett áll, ha élettelen dologról van szó. Ha
élırıl, akkor a he vagy she névmás használatos. A they minden többes számban lévı fınév
helyett állhat.

Válaszolj a kérdésekre

Is it a church? Yes, it is.


Are they in the street? Yes, they are.
Am I in the office? Yes, I am.
Are we near Pécs? Yes, we are.
Is she a good girl? Yes, she is.
Is the boy in the building? Yes, he is.
Is the bicycle white? Yes, it is.
Are the people in the restaurant. Yes, they are.

Ha a válaszunk nemleges, akkor a no [nou] szócskát a személyes névmás, majd az ige, végül
a not [not] szó követi.

Are you a girl? Lány vagy, No, I am not. Nem.


Is he in the house? A házban van? No, he is not. Nem.
Are they first? Elsık? No, they are not. Nem.

- 35 -
Válaszolj a kérdésekre

Are you a boy? No, I am not.


Is he in the car? No he is not.
Are we near Budapest? No, we are not.
Is it a big car? No, it is not.
Is the factory big? No, it is not.
Is mother in the shop? No, she is not.
Is the boy in the car? No he is not.
Are the people nice? No, they are not.

Az „is not” –ot „isn’t” –re [iznt], míg az „are not” –ot „aren’t” –re [árnt] lehet rövidíteni.
Az „am not” nem alkalmas a rövidítésre: csak úgy lehet összevonni, hogy a teljes „I am” alak
helyett az „I’m not’ rövidítést használjuk.

Az elıbbi gyakorlat rövid formájú válaszokkal

Are you a boy? No, I’m not.


Is he in the car? No he isn’t.
Are we near Budapest? No, we aren’t.
Is it a big car? No, it isn’t.
Is the factory big? No, it isn’t.
Is mother in the shop? No, she isn’t.
Is the boy in the car? No he isn’t.
Are the people nice? No, they aren’t.

Szavak, melyekkel kiegészítendı kérdéseket alkothatunk

who hú ki, kit


o
what vott mi, mit
o
where veör hol, hová
o
when ven mikor

Kiegészítendı kérdésekben a who, what, where, when névmások az ige elıtt állnak.

Gyakorlat

Who is it? Ki az?


What is it? Mi az?

- 36 -
Where is the boy? Hol van a fiú?
When are you in the building? Mikor vagy az épületben?

Egészítsd ki a mondatot a megfelelı névmással

Hol a templom? Where is the church?


Ki az? Who is it?
Mi van az asztalon? What is on the table?

Fordítsd angolra

Ki (az) a lány? Who is the girl?


Mi van az épületben? What is in the building?
Hol a kocsi? Where is the car?
Mikor vagy az irodában? When are you in the office?

Új igék

to ask tu ászk kérni, kérdezni


to live tu liv élni, lakni valahol
to want tu ovont akarni
to think tu tszin(g)k gondolni

Az utolsó ige fonetikai átírásánál a tsz hang zöngétlen.

Gyakorlat

ı van he is
én akarok I want
ık gondolják they think
mi élünk we live
te kérdezel you ask
ık kérdeznek they ask
te vagy you are
ı lakik he lives
mi akarunk we want
ti gondoljátok you think

- 37 -
Egészítsd ki a hiányzó igékkel

Szeretünk Debrecenben élni. We like to live in Debrecen.


Úgy gondolom/azt hiszem, hogy elsı I think he wants to be first.
akar lenni.
Gyakran kérdezem Máriát. I often ask Mary.
Budapesten akar lakni. She wants to live in Budapest.
Mindig ott vagyunk. We are always there.
Akarok egy kocsit (birtokolni). I want to have a car.
Úgy gondolom/azt hiszem, hogy I think it is bad school.
ez egy rossz iskola.

Az angol nyelvben a „hogy” vonatkozó névmás elhagyható.

Fordítsd angolra

Azt hiszem, szeret a városban élni. I think she likes to live in town.
A bevásárló utcát akarja látni. She wants to see the shopping street.
Azután el akar menni a templomba. (lány) Then she wants to visit the church.
Nagy országban élünk. We live in a big country.

- 38 -
3. Lecke – Második rész
A következı mondatok tartalmaznak egy ismeretlen szót.

Through tszrú

Figyeld meg a szó jelentését

I seldom look through the window. Ritkán nézek át az ablakon.


Through and through keresztül – kasul
It’s a through train to London. Ez közvetlen vonat Londonba.
It’s a street for through traffic. Ez egy átmenı forgalmú utca.

Ismét új szó

Behind bihájnd

She’s behind the building. Az épület mögött van.


He usually walks behind John. Rendszerint John mögött sétál.
The office is behind the school. A hivatal az iskola mögött van.

Gyakorlat

She is behind the shop. A bolt mögött van.


I know the town through and through. Alaposan (keresztül-kasul) ismerem a
várost.
She sees a red car through the window. Lát egy piros kocsit az ablakon
keresztül.
You often go to the church behind the station. Gyakran jársz az állomás mögötti
templomba.
He goes by bicycle through the town every day. Minden nap biciklivel megy keresztül
a városon.

Az elsı részben megtárgyaltuk a to be igével képezhetı kérdések és válaszok szabályait, a


szórendcsere (inverzió) azonban nem alkalmazható minden esetben kérdések szerkesztésére.
Ha a kérdés nem tartalmazza a „to be” igét, akkor ún. segédigék alkalmazásával tudunk
kérdést feltenni.

Eddig a kijelentı mondatokat az egyszerő jelen idıben (the Simple Present Tense [Dzö
szimpl prezönt tensz]) képeztük. Ebben az igeidıben segédigekét a to do igét használjuk, ha a
to be-tıl eltérı jelentéső igével akarunk kérdést feltenni. Ilyenkor a do [du] a modat elejére
kerül, és a személyes névmás vagy a fınév, majd az ige követi.

- 39 -
Segédige + Személyes névmás + ige + …..
vagy fınév

Do they like the town? Szeretik a várost?


Do you want a car? Akarsz egy kocsit?
Do the girls live in Pécs? A lányok Pécsett élnek?

Hasolítsd össze a kijelentı mondatokat a kérdımondatukkal

I like the town. Szeretem a várost.


Do I like the town? Szeretem a várost?
You go to the shop every day. Minden nap mész a boltba.
Do you go to the shop every day? Minden nap mész a boltba?
We always wait for the train. Mindig várunk a vonatra.
Do we always wait for the train? Mindig várunk a vonatra?
You often go for a walk. Gyakran mész sétálni.
Do you often go for a walk? Gyakran mész sétálni?

Alakítsd át kérdéssé a következı mondatokat:

They often go to church. Do they often go to church?


We seldom see the boy. Do we seldom see teh boy?
I visit Mary every day. Do I visit Mary every day?
You always work in the big building. Do you always work in the big building?
We usually walk to work. Do we usually walk to work?
The boys like the town. Do the boys like the town?

Ha a kérdésben szereplı névmás a he, she, it vagy egy egyes szám 3. személyben lévı fınév,
akkor a segédige does [dáz], és a mondatban lévı igének nincs –s ragja.

Gyakorlat

She often goes to Pécs. Does she often go to Pécs? Gyakran jár Pécsre?
He seldom visits Mary. Does he seldom visit Mary? Ritkán látogatja meg Máriát?
Peter goes to school every Does Peter go to school every Péter minden nap jár
day. day? iskolába?

Csakúgy, mint a to be esetében, a kérdésekben kérdı névmást (where, when stb.) is


alkalmazhautnk, ami a segédige elıtt, a mondat elején áll.

- 40 -
Where do you usually go in the morning? Rendszerint hová mész reggel?
When do you usually open the shop? Rendszerint mikor nyitod ki a boltot?
What cars does she like? Milyen kocsikat szeret?
When does he visit the girl? Mikor látogatja meg a lányt?
Where do they walk every day? Hová sétálnak minden nap?
What school do you like? Milyen iskolát szeretsz?

Egészítsd ki a következı mondatokat

John walks to work every Where does John walk every Hová megy János gyalog
day. day? minden nap?
They often visit the woman. When do they visit the Mikor látogatják meg az
woman? asszonyt?
We seldom see the buildings. What do we seldom see? Mit látunk ritkán?
He opens the shop in the When does he open the shop? Mikor nyitja ki az üzletet?
morning.

A who kérdıszóval másképpen kérdezünk.

A „who” („ki?”) kérdıszóval képzett kérésnek olyan a felépítése, mint a kijelentı


mondatoknak, csak itt a személyes névmás vagy a fınév helyére a „who” kérdıszó kerül. Az
igét ilyenkor egyes szám 3. személyben ragozzuk, tehát mindig –s végzıdést kap.

Kejelentı mondat: Kérdı mondat „who” –val:


John opens the door every Who opens teh door every Ki nyitja ki az ajtót naponta?
day. day?
They seldom see the station. Who seldom sees the station? Ki látja ritkán az állomást?
You like cars. Who likes cars? Ki szereti a kocsikat?

Alkoss kérdéseket a „who” kérdıszóval

Ki beszél ritkán Máriával? Who seldom speaks to Mary?


Ki szereti a házat? Who likes the house?
Ki akar sétálni menni? Who wants to go for a walk?
Ki látogatja meg Richárdot naponta? Who visits Richard every day?

Ha igenlıen válaszolunk egy do/does kezdető kérdésre, akkor a yes szócska után a megfelelı
személyes névmást, majd a segédigét tesszük. Rövid válaszok esetén a do –t hosszú „ú” –val
ejtjük.

- 41 -
Do you like the girl? Yes, I do. Igen.
Does she live in Budapest? Yes, she does. Igen.
Do we go to school in the morning? Yes, we do. Igen.
Does he visit the woman every day? Yes, he does. Igen.
Does the boy like cars? Yes, he does. Igen.
Does mother go to work every day? Yes she does. Igen.

Ha a válaszunk tagadó, akkor a személyes névmást a no szócska után tesszük, majd a


segédige és a not szó következik.

Do you like the girl? No, I do not. Nem.


Does she live in Budapest? No, she does not. Nem.
Do we go to school in the morning? No, we do not. Nem.
Does he visit the woman every day? No, he does not. Nem.
Does the woman like Pécs? No, she does not. Nem.

A „do not” rövidítve „don’t” [dount], a „does not” pedig „doesn’t” [dáznt].

Adj tagadó választ a rövid alakokkal

Do you like the girl? No, I don’t.


Does she live in Budapest? No, she doesn’t.
Do we go to school in the morning? No, we don’t.
Does he visit the woman every day? No, he doesn’t.

Fordítsd angolra

Hová mész gyakran? Where do you often go?


Meglátogatják az asszonyt minden nap? Do they visit the woman every day?
Mikor mész rendszerint sétálni? When do you usually go for a walk?
Ki szereti megnézni a forgalmat? Who likes to look at the traffic?
Gyakran kinyitod az ablakot? Do you often open the window?
Hol van Péter? Where is Peter?
A lány is vonattal akar menni? Does the girl also want to go by train?
Ki vár mindig a fiúra? Who always waits for the boy?
Látják a buszt az abalkon át? Do they see the bus through the window?
Ki van az épületben? Who is in the building?
Ismered a szállodát az Állomás utcában? Do you know the hotel in Station street?

- 42 -
Oda akarsz menni délután? Do you want to go there in the afternoon?
Hová akarsz menni busszal? Where do you want to go by bus?
Mikor akar Pécsre menni? (lány) When does she want to go to Pécs?
Ez egy iroda? Is it an office?

A bírtokos névmások

my máj az én … (i)m
your jór a te … (i)d
his hiz az ı …e(i), …a(i) - hímnemő birtokos esetén
her hır az ı …e(i), …a(i) - nınemő birtokos esetén
its itsz a(z) …e(i), …a(i) - semlegesnemő birtokos esetén
our auör a mi …(i)nk
your jór a ti …(i)tek, …(i)tok
their Dzéjr az ı …uk, …ük, …ik
A birtokos névmásoknak ezen alakjait egyes és többes számú birtok elıtt ugyan olyan
formában használjuk, pl.:

my shop az én boltom my shops az én boltjaim

Gyakorlat

It is my house. Ez az én házam.
Our car is red. A mi autónk piros.
Your clock is nice. Szép a (te) faliórád.
It is a nice house. Ez egy szép ház.
Its windows are big. Az abalkai nagyok.
His shops are big. Nagyok a(z ı) boltjai.
Their school is in Station Street. Az ı iskolájuk az Állomás utcában van.
Your coutnry is big. Nagy a (ti) országotok.
It is her bicycle. Ez az ı biciklije.

Ha az angolban birtokos névmást alkalmazunk, akkor nem használunk névelıt.

Egészítsd ki a megfelelı birtokos névmással a következı mondatokat

Hol az iskolája? (lányé) Where is her school?


Gyakran jár a házához? (fiúéhoz) Does she often go to his house?
Apánk minden nap elmegy a boltba. Our father goes to the shop every day.

- 43 -
Ritkán látogatjuk meg az anyjukat. We seldom visit their mother.
Hol a biciklid? Where is your bicycle?
Új szavak

green grín zöld


blue blú kék
short sórt rövid, alacsony
(g)
long lon hosszú

Gyakorlat

I have a blue car. Van egy kék autóm.


It’s a green house. Ez egy zöld ház.
I often go for a short walk. Gyakran megyek rövid sétára.
It’s a long table. Ez egy hosszú asztal.
We always wait for the bus Mindig sokáig váunk a buszra.
for a long time.

Jegyezd meg a következı kifejezést:

For a long time sokáig (hosszú ideig)

Az angolban a mellékneveket (mint pl.: „big, nice, long, short”) nem ragozzuk, többes
számuk pedig megegyezik az egyes számú alakjukkal.

Fordítsd angolra

Nem szeretem a kéket és a zöldet. I dont like green and blue.


Rövid utcák is vannak a városban. There are also short streets in the town.
Van egy kék szoba a házban. There is a blue room in the house.
Ez egy hosszú utca. It’s a long street.

A lecke utolsó gyakorlatában az új szavakat és a nyelvtant gyakorojuk

A ti országotok nagy? Is your cuntry big?


Nincs idınk, hogy meglátogassuk a lányokat. We have not time to visit the girls.
Hol laksz? Where do you live?
Gyakran mgyek Pécsre egy napra.. I ofent go to Pécs for a day.
Van egy iskola az állomás mögött. There is a school behind the station.
Néhány ember este megy sétálni? Do some people go for a walk in the evening?

- 44 -
Rendszerint ki lép az épületbe elıszır? Who usually enters the building first?
Van egy szép óra az asztalon. There is a nice clock on the table.
Anyánk azt hiszi, hogy a házban vagyunk. Our mother thinks we are in the house.
Szeretek az édesanyjával beszélgetni. I like to speak to his mother.
(fiúéval)
Van néhány nagy óra a városban. There are some big clocks in the town.
Mikor vársz édesanyádra? When do you wait for your mother?
Mi az? What is it?
Azt hiszem, ez egy kellemes szálloda. I think it’s a nice hotel.
Az édesanyja gyakran néz az ablakon át. Her mother often looks through the window.
(lányé)
Az édesanyáik a városban vannak. Their mother are in town.
A városban átmenı forgalom van. There is through traffic in the town.

Kiejtési gyakorlat

áj éj á ou ú
nice day car know school
time table are window you
five wait afternoon go blue
like railway ask through
white they two
side
behind

- 45 -
4. Lecke
4. Lecke – Elsı rész
Új szavak

hour auör óra (idıtartam)


minute minit perc
father fáDzör apa
r
chair cseö szék
today tödéj ma
six o’clock sziksz öklok hat óra (idıpont)
the second Dzö szekönd a második
square szkoveör tér
statue sztetjú szobor

Más sorrendben

father fáDzör apa


square szkoveör tér
hour auör óra (idıtartam)
six o’clock sziksz öklok hat óra (idıpont)
statue sztetjú szobor
chair cseör szék
the second Dzö szekönd a második
today tödéj ma
minute minit perc

Fontos!

an hour ön auör egy óra

Itt nem „a”, hanem „an” [ön] áll az „hour” elıtt mivel a szó kiejtve magnáhangzóval
kezdıdik.

- 46 -
Gyakorlat

It’s six o’clock in the morning. Reggel hat óra van.


There’s a statue in the square. Van egy szobor a téren.
There are some chairs in the room. Van néhány szék a szobában.
I wait for the bus five minutes evey day. Minden nap öt percet várok a buszra.
The second car is red. A második kocsi piros.
We seldom go to town for one hour. Ritkán megyünk be egy órára a városba.

Fordítsd az új szavakat angolra

ma today
tér square
szék chair
hat óra six o’colck
a második the second
perc minute
apa father
szobor statue
óra hour

A „father” szó elıtt ugyanúgy nem használunk névelıt, mint a „mother” szó esetén.

Fordítsd angolra

A második busz megy a térre? Does the second bus go to the square?
Van egy kék széke. (fiúnak) He has a blue chair.
Mindig egy órát és öt percet I always wait for Mary one
várok Máriára. hour and five minutes.
Este hat óra van. It’s six o’clock in the evening.
A szobor a téren van? Is the statue in the square?

Számnevek
o
one ván egy six sziksz hat
two tú kettı seven szevn hét
sz
three t rí három eight éjt nyolc

- 47 -
four fór négy nine nájn kilenc
five fájv öt ten ten tíz
Olvasd hangosan

1-2-3 one-two-three
4-5-6 four-five-six
7-8-9-10 seven-eight-nine-ten

Fordítsd angolra

2-4-6-8 two-four-six-eight
1-3-5-7 one-three-five-seven
1-2-9-10 one-two-nine-ten
3-1-6-9 three-one-six-nine
10-8-3-6 ten-eight-three-six

Az idı kifejezéséhez szükséges szavak:

half háf fél


past pászt (el)múlt
half an hour háf ön auör fél óra
o
half past one háf pászt ván fél kettı

Figyeld meg, hogy angolul a fél kettı kifejezése: half past one, ami szó szerinti fordításban
„féllel múlt egy”.

Az o’clock kifejezés akkor kerül a mondatba, amikor egész órát mondunk. Máskor ezt a szót
nem használjuk. Amikor órát és perceket is mondunk, nem közelezı kitenni a minute szót. Ha
azt akarjuk mondani, hogy …-kor, akkor az at elıljárót kapcsoljuk az idıpont elé.

hétkor at seven o’clock


tízkor at ten o’clock
köznyelvi használatban gyakran elmarad az o’clock.

Gyakorlat

It’s ten past six. Tíz perccel múlt hat.


I usually go to school at seven o’clock rendszerint reggel hétkor megyek
in the morning. az iskolába.

- 48 -
She thinks it’s nine o’clock. Úgy gondolja, kilenc óra van.
My train is at half past two. Fél háromkor van (megy) a vonatom.
It’s nine. Kilenc óra van.
Az angolban a Tíz óra van típusú mondatok az it szóval kezdıdnek: It is ten.

Az elızı leckében már megismerkedtünk az egyszerő jelen idıben (Simple Present)


adható rövid válaszokkal. Most nézzük meg, hogyan tagadunk hosszabb mondatokba.

I’m not in the office. Nem vagyok az irodában.


You aren’t a father. Te nem vagy apa.
She isn’t in the building. Nincs az épületben.
He isn’t in the square. Nincs a téren.
It isn’t a chair. Ez nem szék.
We aren’t in Budapest. Nem vagyunk Budapesten.
You aren’t first. Nem vagy elsı.
They aren’t nice. Nem kedvesek.

Azokban a mondatokban, amelyekben nem a to be a mondat igéje, hasonló a helyzet. Ne


felejtsd, hogy a not szócska a segédige után áll, és az ige nem kap –s ragot.

I don’t like blue. Nem szeretem a kéket.


You do not usually go to work Te rendszerint nem mész este
in the evening. munkába.
He does not know Mary. Nem ismeri Máriát.
She doesn’t see her father. Nem látja az apját.
We don’t often visit our mother. Nem látogatjuk meg gyakran az
édesanyánkat.
You don’t go for a walk every day. Nem mész minden nap sétálni.

Egészítsd ki a rövid tagadó formákkal

Nem akar sétálni menni. (lány) She doesn’t want to go for a walk.
Nem szeretjük az autókat. We don’t like cars.
Nem vagyok a városban. I am not in town.
Nem akarok várni. I don’t want to wait.
Ez nem az én vonatom. It isn’t my train.
Nem szeretnek iskolába járni. They don’t like to go to school.
Nem az édasanyja. (fiúé) She isn’t his mother.

- 49 -
Nem szereted az édesapámat. You don’t like my father.
Fordítsd angolra

Nem szeretem az édesapját. (fiúét) I don’t like his father.


Nincsenek a házban. They aren’t in the house.
Nincs az utcában. (lány) She isn’t in the street.
Nem kell neki a kocsi. (fiúnak) He doesn’t want thecar.
Ez nem az ı házuk. It isn’t their house.
Nem látogatjuk meg az édesanyját We don’t visit her mother every day.
minden nap.
Nem egy kedves fiú. He isn’t a nice boy.

Ha a kérdésünkben a to have (birtokolni) igét használjuk, akkor inverziót (szórendcserét)


alkalmazunk, ugyanúgy, mint a to be igénél. Tagadáskor a have/has igéhez kapcsolódik a not
szócska.

Példák

I have a car. Van kocsim.


Have you a car? Van kocsid?
Yes, I have. Igen (van).
No, I have not. Nem (nincs).
She has a nice house. Szép háza van.
Has she a nice house? Szép háza van?
Yes, she has. Igen.
No, she has not. Nem.

A „have not’ „haven’t” –re [hevnt], a „has not” pedig „hasn’t” –re [heznt] rövidül.

Kijelentı mondatokban is lehetnek rövidített formák:

I haven’t a car. Nincs autóm.


He hasn’t a house. Nincs háza.

Az I haven’t a car mondat ugyanazt jelenti, mint az I have no car. Az utóbbi azonban
nyomatékosabban fejezi ki ugyanazt a tartalmat.

- 50 -
Egészítsd ki a megfelelı kérdı és kijelentı alakokkal

Van éttermed? Have you a restaurant?


Nincs nagy autóm. I haven’t a big car.
Nincs apjuk. They haven’t a father.
Van idık? Have you time?
Nincs biciklije. She hasn’t a bicycle.
Van a fiúnak faliórája? Has the boy a clock?

Új szavak

Into intu -ba, -be, bele

Az into szó a mondatban az ige után áll.

To go into bemenni valahová


They always go first into the house. Elıszır mindig a házba mennek.

Olvasd el a következı mondatoka és figyeld meg az új szavak jelentését

This car is red. Ez a kocsi piros


That girl is nice. Az a lány kedves.
These people are in the building. Ezek az emberek az épületben vannak.
Those boys like to go by train. Azok a fiúk szeretnek vonattal menni.

KÖZEL (itt) TÁVOL (ott)


Egyes szám This [Dzisz] That [Dzet]
Többes szám These [Dzíz] Those [Dzouz]

this ez, ez a
these ezek, ezek a
that az, az a
those azok, azok a

Figyelem: bár az angol mutató névmásokat nem ragozzuk, a magyar fordításba ugyan azt a
ragot kapják, mint az általuk jelölt fınév, pl.:this hotel –ez a szálloda, to this hotel – ebben a
szállodába.

Illeszd be a megfelelı mutató névmást

Ez egy szép falióra. This is a nice clock.


Az az asztal fehér? Is that table white?

- 51 -
Ez az ı édesanyja. This is his mother.
Rendszerint mikor nyitod ki ezeket When do you usually open these
az ablakokat? windows?
Ki kedvelei azokat a lányokat? Who likes those girls?
Úgy gondolom ez az a busz. I think it’s that bus.
İk gyakran mennek ebbe a szállodába. They often go to this hotel.
Azok a székek zöldek? Are those chairs green?
Szeretik ezeket a városokat? Do they like these towns?

Az angolban van két szó, melynek hasonló a jelentése.

home houm haza (otthon)


house hausz ház

A home szó különbözı szókapcsolatokban is elıfordulhat

at home et houm otthon (hol?)


to go home tu gou houm hazamenni

Gyakorlat

He likes to be at home. Szeret otthon lenni.


When do you usually go home? Rendszerint mikor mész haza?
There are five rooms in this house. Ebben a házban öt szoba van.
It’s a big house. Ez egy nagy ház.

Az at szó több kifejezésben is elıfordul

at six o’clock hat órakor


at home otthon
at school az iskolában
to look at nézni valamire
at work munkában
at first elıszır, kezdetben

- 52 -
Új igék

to thank (for) tu tszen(g) (fór) megköszönni valamit


to write (to) tu rájt (tu) írni (valakinek)
to take tu téjk vinni, venni, fogni

Ismét

Írni (valakire) to write (to)


vinni, venni, fogni to take
megköszönni vmit to thank (for)
Figyeld meg, hogy a you jelentheti azt is: neked, nektek, Önnek, téged, titeket, Önt.

Gyakrolat

Köszönöm neked ezt az autót. Thank you for this car.


Gyakran ír Mary-nek. (lány) She often writes to Mary.
Rendszerint elviszik a könyveiket az iskolába. They usually take their books to school.

Ha a thank (for) ige egyes szám 1. személyben szerepel, akkor rendszerint elhagyjuk elıle az
„I” személyes névmást.

It takes an hour to go home. Egy óra az út hazáig. (Egy órát vesz igénybe
…)
I usually take a bus to work. Rendszerint autóbusszal megyek munkába.
(Rendszerint autóbuszt veszek igénybe.)
It takes some time. Ez egy kis idıt vesz igénybe.
He takes you for a driver. İ sofırnek tart (néz) téged.

Az utolsó mondatban a „take” ige a következıképpen értelmezhetı:

To take (…) for … (valakit) valaminek nézni/tartani

Gyakorlat

Mindig a második busszal megy. He always takes the second bus.


(buszt veszi igénybe – fiú)
Van faliórája a szobájában? (lány) Has she a clock in her room?
Mikor ír az édesapjának? (fiú) When does he write to his father?
Reggel kilenckor mennek munkába. They go to work at nine in the morning.
Ki akar hazamenni? Who wants to go home?

- 53 -
Hová mennek ezek az emberek ezzel Where do these people go by this bus?
a busszal?
Azok a lányok mindig erre a Those girls always wait for this car.
kocsira várnak.
Otthon vagy fél tízkor? Are you at home at half past nine?
Egy órába tellik (órát vesz igénybe) It takes an hour to write to Mary.
írni Mary-nek.
İk hol vannak? Where are they?
Ezek az utcák hosszúak? Aare these streets long?
Az anyja és az apja egy napot vannak His mother and father are at work for
munkában. (fiú) a day.
Köszönöm (neked) ez a biciklit. Thank you for this bicycle.
Mindig azzal a busszal megy. (fiú) He always takes that bus.
Nem szeretnek erre a térre menni. They don’t like to go to this square.
Ma sétálni akarok menni. Today I want to go for a walk.
Van néhány szék ebben a szobában. There are some chair in this room.
Nincs ideje az édesanyjával beszélni. He hasn’t time to speak to his mother.

- 54 -
4. Lecke – Második rész
A leckének ebben a részében az eddig tanultakat foglaljuk össze.

Peter: Where is the driver?


Mary: He’s there, behind that bus. Do you see?
Peter: I think it isn’t the driver. He’s behind this big building.

Barbara: Have you time for a walk?


John: No, I haven’t. I want to take these green chairs and clocks to the school.

Mary: Are the boys in the shop?


Tom: No, they aren’t. This shop is for girls.

Barbara: Where is she?


Peter: In the shopping street. She usually waits for her mother in the shopping street.
Barbara: I think she’s at home.

Mary: Do you want to write to your father?


John: No, it isn’t a good time to write.

Tom: Where is her father?


Barbara: Where do you think he is?
Tom: He’s at school at three every day.
Barbara: He isn’t there today. He is in the restaurant. He has a table near the window.

Mary: It’s good to be at home. Do you often work at home?


Peter: No, I don’t. I usually work in the office.

John: It’s half past five. Do you want to speak to their father?
Barbara: He is usually at home at six in the evening.

Mary: Have you a big white car?


Tom: Yes, I have. It’s behind the house.
Mary: I think it isn’t. Your car is near the white entrance.

Peter: Who wants to speak to my father?


Barbara: The two girls in the big blue car.

Mary: When I look through the window I always see those boys in the street.
John: Have they a blue car?
Mary: Yes, they have.
John: Then they are Tom and Peter.

Tom: Do you often see her mother?


Barbara: We visit her mother every day. Our mother and father are also there.
We usually take a through train to Pécs.

- 55 -
Amikor Debrecenbe megyek, mindig When I go to Debrecen I always visit this
elmegyek (ellátogatok) erre a térre és square and look at this statue.
megnézem ezt a szobrot.
A székem a második szobában van. My chair is in the second room.
Mindig busszal megyek haza. I alway go home by bus.
Amikor kinézek az ablakon, látom azokat az When I look through the window I see those
üzleteket a bevásárló utcában. shops in the shopping street.
Nyolc perccel múlt három. It’s eight (minutes) past three.
Ma írni akar az anyjának. (fiú) He wants to write to his mother today.
Rendszerint otthon várják az apjukat. They usually wait for their father at home.
Látod azokat a kék autókat? Do you see those blue cars?
Hová megy este? (fiú) Where does he go in the evening?
Minden nap mész sétálni? Do you go for a walk every day?
Mary reggel nyolc órakor nyitja ki a boltját. Mary opens her shop at eight in the morning.
Egy óra (egy órát vesz igénybe) az út hazáit. It takes an hour to go home.
Néhány vonat közvetlen vonat. Some trains are through trains.
Ezek az utcák átmenı forgalmúak. These streets are for through traffic.
Gondolod, hogy ott van? (fiú) Do you think he’s there?
Nem, nincs ott. (fiú) No, he isn’t there.
Nincs idınk, hogy veled beszéljünk. We haven’t time to speak to you.
Ki gondolja úgy, hogy ez az épület szép? Who thinks this building is nice?
Két óra van ebben a szobában. There are two clocks in this room.
Ez a vonat mindig bemegy reggel az Does this train always go into the station in
álomásra? the morning?
Amögött a bérház mögött lakom. I live behind that apartment building.
Ismered azokat a bevásárló utcákat? Do you know those shopping street?
Gondolom el akar menni (látogatni) ehhez a I think he wants to visit this tower.
toronyhoz.
Mindig várok rá egy ideig. I always wait for him for some time.
Nem kedvelem azokat a fiúkat. I don’t like those boys.

- 56 -
Az egy oszlopban lévı, vastagon szedett betők azonos hangot jelölnek.

ú eör i tsz
you chair live three
blue square minute thank
two where visit through
there think

- 57 -
5. Lecke
5. Lecke – Elsı rész
Új szavak

letter letör levél


book buk könyv
post-office pouszt ofisz posta
pen pen toll (íróeszköz)
kitchen kicsön konyha
o
week vík hét (idıtartam)
man men férfi, ember
Hungary hángöri Magyarország
son szán fia (valakinek)
z sz r
the third D öt ıd a harmadik

Más sorrendben

Hungary hángöri Magyarország


kitchen kicsön konyha
post-office pouszt ofisz posta
son szán fia (valakinek)
pen pen toll (íróeszköz)
the third Dzö tszırd a harmadik
o
week vík hét (idıtartam)
book buk könyv
r
letter letö levél
man men férfi, ember

Ellenırizd sikerült –e megjegyezned az új szavakat

A harmadik the third


konyha kitchen
könyv book
férfi man

- 58 -
fia (valakinek) son
levél letter
toll pen
posta post-office
hét (idıtartam) week
Magyarország Hungary

Gyakorlat

The third car is red. A harmadik kocsi piros.


Mother is in the kitchen. Anya a konyhában van.
This man has a book. Ennek a férfinak van egy könyve.
I live in Hungary. Magyaroszágon élek.
I often go to the post-office. Gyakran megyek a postára.
My son is at school. A fiam iskolában van.
A long letter egy hosszú levél.
A nice pen. Egy szép toll.
A good week. egy jó hét.

Pótold a szavakat

A postán dolgozik. She works at the post-office.


Magyaroszág szép ország. Hungary is a nice country.
Ezt a tollat mindig elviszi a munkába. He always takes this pen to work.
Ez a harmadik ház az utcánban. It’s the third house in the street.
A fiunk iskolába jár. Our son goes to school.
A hétnek hét napja van. A week has seven days.
Levelet akarok írni anyámnak. I want to write a letter to my mother.
Van egy könyv az asztalon. There is a book on the table.
Az apjuk a konyhában van. Their father is in the kitchen.

Fordítsd angolra

Ez egy zöld toll. It’s a green pen.


Ez a férfi és a fia minden nap busszal This man and his son go to work by
mennek a munkába. bus every day.
A posta az állomás közelében van. The post-office is near the station.

- 59 -
Négy könyv van a konyhában. There are four books in the kitchen.
Van néhány szép város Magyarországon. There are some nice towns in Hungary.
Ez a levél neked jött (van). This letter is for you.
Tetszik (kedvelem) a harmadik ház(at). I like the third house.

A hét napjai

Monday mándi mándéj hétfı


Tuesday tjúzdi tjúzdéj kedd
o o
Wednesday venzdi venzdéj szerda
Thursday tszırzdi tszırzdéj csütörtök
Friday frájdi frájdéj péntek
r r
Saturday szetö di szetö déj szombat
Sunday szándi szándéj vasáranp

A hét napjainak neve elıtt az „on” elöljárót használjuk. Magyarul az „-on, -en, -ön” ragokat
illesztjük -e szavakhoz. A hét napjainak nevét az angolban mindig nagy kezdıbetővel írjuk.

Egészítsd ki a mondatokat

Szerdán rendszerint reggel megyek oda. On Wednesday I usually go there


in the morning.
Apámat szombaton akarom meglátogatni. I want to visit my father on Saturday.
Jársz vasárnap templomba? Do you go to church on Sunday?
Kedden mindig otthon vagyunk. On Tuesday we are always at home.
Rendszerint pénteken írok anyámnak I usually write a letter to my mother
levelet. On Friday.
Nem szeretek hétfın munkába menni. I don’t like to go to work on Monday.
Rendszerint hová jársz csütörtökön? Where do you usually go on Thursday?

Ha a hét napja elıtt az „every” szó áll, akkor nem használjuk az „on” elöljárót:

every Monday hétfınként, minden hétfın


every Sunday vasárnaponként, minden vasárnap

- 60 -
Új igék

to talk (to/with) tu tók Beszélni, beszélgetni (valakivel)


to read tu ríd olvasni, elolvasni
to come tu kám jönni, eljönni
to love tu láv (nagyon) szeretni
tu understand tu ándörsztend megérteni, érteni

Más sorrendben

to talk (to/with) tu tók Beszélni, beszélgetni (valakivel)


tu understand tu ándörsztend megérteni, érteni
to read tu ríd olvasni, elolvasni
to love tu láv (nagyon) szeretni
to come tu kám jönni, eljönni

Gyakorlat

She reads a book every Sunday Minden vasáranap könyvet olvas.


This man loves his son. Ez a férfi szereti a fiát.
He comes to the post-office Csütörtökönként jön a postára.
every Thursday.
We often talk to our sons. Gyakran beszélgetünk a fiainkkal.
Do you understand it? Érted (ezt?)

Pótold az igéket

Gyakran beszélgetsz édesanyáddal? Do you often talk to your mother?


Általában mikor jön be a hivatalba? When does he usually come to the office?
Milyen könyveket szeretnek olvasni? What books do they like to read?
Nagyon szeretek erre a térre menni. I love to go to this square.
Megérted az édesanyádat? Do you understand your mother?

Fordítsd angolra

Nagyon szereti a fiunkat. (lány) She loves our son.


Minden vasáranp eljön hozzátok. (fiú) He comes to your house every Sunday.
Gyakran beszélgetek az apjukkal. I often talk to their father.

- 61 -
Ezt nem értem. I don’t understand it.
El akarom olvasni ezt a könyvet. I want to read this book.

Figyelmesen olvasd el a következı mondatot:

I always visit my mother at five o’clock Minden vasáranp ötkor látogatom meg
on Sunday. az édesanyámat.

Ha a mondatban két idıhatározó van, akkor elsı helyre a pontos meghatározás kerül (fordítva,
mint a magyarban):

este nyolckor at eight in the evening.


hétfın hatkor at six on Monday.

Most egy olyan szó, melynek jelentése erısen függ a szövegkörnyezettıl

Right rájt helyes, jó, megfelelı


all right ól rájt jól van, rendben van
z
to the right tu D ö rájt jobbra
to be right tu bí rájt igazának lenni
on the right on Dzö rájt jobboldalt, a jobb oldalon

Gyakorlat

Is this the right bus? Ez a megfelelı busz?


Look to the right! Nézz jobbra!
There is a school on the right. Jobboldalt van egy iskola.
All right! We are going there now. Jól van! Most odamegyünk.
I think you’re right. Azt hiszem, igazad van.

Az olyan cselekvések leírására, amelyek nem szokásosak vagy rendszeresen ismétlıdıek,


hanem a beszéd pillanatában zajlanak, a folyamatos jelen idıt (Present Continous Tense)
[preznt köntinjuösz tensz] használjuk. Ezt az igeidıt három esetben alkalmazzuk, amint azt az
5-6. lecke folyamán megtanulja. Elıször azonban lássuk hogyan épül fel a folymatos jelen
idejő mondat:

I am opening the door. Nyitom az ajtót.


He is going home. Hazafelé megy.
These people are reading books. Ezek az emberek könyveket olvasnak.

- 62 -
Alany + a „to be” ige + ige („-ing” + tárgy (vagy egyébb
megfelelı alakja végzıdéssel) bıvítmény)

I am opening the door.


He is going home.
These people are reading books.

Ebben az igeidıben a to be igét nem fordítjuk le szó szerint. A to be része az állítmánynak, és


csak a mondatszerkesztéshez van rá szükség.

A Present Continuous igeidıt tehát akkor használjuk, ha olyan tevékenységet nevezünk meg,
amely a beszéd pillanatában éppen zajlik. Ennek hangsúlyozására a következı
idıhazározókkal van lehetıség:

now nau most


at the moment et Dzö moumönt ebben a/jelen pillanatban, jelenleg
just dzsászt éppen, éppen most.

Gyakorlat

We are visiting the church now. Most látogatunk el a templomhoz.


She is waiting for her mother Jelen pillanatban az édesanyját
at the moment. várja.
They are just reading books. Éppen könyvet olvasnak.
My father is giong for a walk now. Apám most megy sétálni.
He is driving to work a Jelen pillanatban munkába megy
the moment. kocsival.

A „just” határozószó a folyamatos („-ing” végő) ige elıtt áll, míg a „now” éz az „at the
moment” a mondat elején vagy végén található.

Egészítsd ki a megfelelı igével

Mary most a boltba megy. Mary is going to the shop now.


Jelenleg sétálunk a téren. We are walking on the square at the moment.
Éppen rád várnak. They are just waiting for you.
Apám most ezt a könyvet olvassa. My father is reading this book now.
Az a lány éppen ezt a piros házat nézi. That girl is just looking at this
house.

- 63 -
Jelen pillanatban a fiamat viszem At the moment I am taking my son
Iskolába. to school.

Fordítsd angolra

Most ezen a szép téren vagyunk (látogatunk We are visiting this nice square now.
el).
Éppen most lépnek be az iskolába. They are just entering the school.
Anyám ebben a pillanatban nyitja ki a boltot. My mother is opening the shop at the
moment.
A fiaink most vezetnek. Our sons are driving now.
John éppen Mary-vel beszélget. John is just talking with Mary.
Most otthon dolgozom. I am working at home now.
Jelen pillanatban édesapádra vársz. At the moment you are waiting for your
father.

A Present Continuous igeidıben is inverzióval alkothatunk kérdéseket.

John is reading a book now. Is john reading a book now? John most könyvet olvas?
We are just going home. Are we just going home? Éppen hazamegyünk?
She is taking a bus to work at Is she taking a bus to work at Ebben a pillanatban busszal
the moment. the moment? megy munkába?

Fordítsd angolra

Ebben a pillanatban a fiúval beszélget? (lány) Is she talking to the boy at the moment?
Pillanatnyilag rád várnak? Are they waiting for you at the moment?
Most otthon dolgozol? Are you working at home now?
Most sétálni megyünk? Are we going for a walk now?
Ebben a pillanatban ezeket a lányokat nézi? Is he looking at these girls at the moment?

Kérdı névmásokat is tehetünk a kérdı mondat elejére

John is going for a walk now. Where is John going now? Most hová megy John?
You are reading a letter at the What are you reading at the Mit olvasol jelenleg?
moment. moment?
My mother is just working. Who is just working? Most éppen ki dolgozik?

- 64 -
Fordítsd angolra

Mit vesznek el most? What are they taking now?


Mit látogat meg most? (fiú) What is he visiting now?
Hová vezet (autót) ebben a pillanatban? Where is she driving at the moment?
Ki ír éppen levelet anyának? Who is just writing a letter to mother?

Igenlı és a nemleges rövid válaszok a yes/no szavakkal kezdıdnek, amelyeket a személyes


névmás, majd a to be megfelelı alakja követ, s ehhez kapcsolódik a not szócska, ha a válasz
tagadó.
A tagadó mondatokban a to be megfelelı alakját követi a not tagadószó.

Gyakorlat

Are you going home now? Most hazamész?


Yes, I am. Igen.
No, I am not. Nem.
I am not going home now. Most nem haza megyek.

Is she looking at this building at Ebben a pillanatban ezt az épületet


the moment? nézi.
Yes, she is. Igen.
No, she isn’t. Nem.
She is not looking at this building Nem ezt az épületet nézi ebben a
at the moment. pillanatban.

Are they visiting the church now? Éppen most nézik meg a templomot?
Yes, they are. Igen.
No, they aren’t. Nem.
They aren’t visiting the church now. Most nem a templomhoz látogatnak
el.

Egészítsd ki a megfelelı szavakkal

Are you going for a walk Yes, I am. No, I am not. I am not going for a walk now.
now?
Is she just entering the Yes, she is. No, she isn’t. She isn’t just entering the
school? school.

- 65 -
Are you driving home Yes, we are. No, we aren’t We aren’t driving home now.
now?
Is my father talking with Yes, he is. No, he isn’t. My father isn’t talking with
Mary at the moment. Mary at the moment.
Are they reading letters Yes, they No, they aren’t. They are not reading letters
now? are. now.
Is John working in the Yes, he is No, he isn’t John is not working in the
office now? office now.
Are you just taking a bus Yes, I am. No, I am not. I am not just taking a bus to
to school? school.

Új szavak

England inglönd Anglia


Hungarian hángeöriön magyar
English inglis angol
ö ö
to speak Hungarian tu szpík hánge ri n magyarul beszélni
to speak English tu szpík inglis angolul beszélni
o
what time…? vot tájm mikor?, hány óra(kor)?
here hiör itt, ide
little litl kis, kicsi, kevés
o
twenty t venti húsz

Gyakorlat

England isn’t a big country. Anglia nem nagy ország.


I love Hungarian towns. Nagyon szeretem a magyar városokat.
This is an English car. Ez egy angol kocsi.
My father is speaking Hungarian now. Apám most magyarul beszél.
Their son doesn’t speak English A fiuk nem beszél angolul amikor
when he’s in Hungary. Magyarországon van.
What time is it now? Most hány óra van?
My son is here, in this room. a fiam itt van, ebben a szobában.
I have little time to visit you. Kevés idöm van arra, hogy meglátogassalak.
Ten and ten are twenty. Tíz meg tíz az húsz.

- 66 -
Pótold a hiányzó szavakat

Édesanyja most Angliában van. (fiúé) His mother is in England now.


Beszélsz magyarul? Do you speak Hungarian?
Nem. Angolul beszélünk. No, we don’t. We speak English.
Hány órakor megy (van) a vonat Budapestre? What time is the train to Budapest?
A könyved itt van. You book is here.
Egy kisvárosban lakunk. We live in a little town.
Húsz levél van az asztalon. There are twenty letters on the table.

Ha a mondatból világosan kiderül, hogy a cselekmény a beszéd pillanatában zajlik, akkor a


now, at the moment és a just el is hagyható.
Példák

Where are you going? Hová mentek?


We’re going home. Haza.
Are they waiting for John? John –ra várnak?
Yes, they are. Igen.

Fordítsd angolra

Mary-nek írsz levelet? Are you writing a letter to Mary?


Igen. Yes, I am.
Hová viszed ezt a széket? Where are you taking this chair?
Ezt a széket a konyhába viszem. I’m taking this chair to the kitchen.
Mit olvasol? What are you reading?
Könyvet olvasok. I’m reading a book.
Iskolába mentek? Are you going to school?
Igen. Yes, we are.
A lecke utolsó részében ismétlünk

A fiuk most megy kocsival Magyarországra. Their son is drivint to Hungary now.
Most megyek a postára. I am going to the post-office now.
Tetszenek (szeretem) az angol konyhák(at). I like English kitchens.
Két zöld tolla van. (fiúnak) He has two green pens.
Most hová megy ez a férfi? Where is this man going now?
Nem szeretem a hétfıket. I don’t like Mondays.

- 67 -
A szerda a harmadik nap a héten. Wednesday is the third day in the week.
Most angol könyvet olvas? Is he reading an English book now?
Anyám rendszerint nem érti a leveleimet. My mother doesn’t usually understand my
letters.
Éppen jön a vonatunk. Our train is just coming.
Csütörtökön nyolckor mindig a fiamat At eight on Thursday I always visit my son.
megyek látogatni.
Most ki vár rád? Who is waiting for you now?
Hány órakor lépsz be az iskolába minden What time do you enter the school every day?
nap?
Ezzek a fiúk most azokkal a lányokkal Are these boys talking to those girls now?
beszélgetnek?
Beszélsz angolul? Do you speak english?

- 68 -
5. Lecke – Második rész
Új szavak

eye áj szem
mouth mautsz száj
daughter dótör lánya (valakinek)
baby béjbi kisbaba, csecsemı
month mántsz hónap
tomorrow tömorou holnap
desk deszk íróasztal
bed bed ágy

Más sorrendben

eye áj szem
tomorrow tömorou holnap
daughter dótör lánya (valakinek)
month mántsz hónap
desk deszk íróasztal
mouth mautsz száj
bed bed ágy
baby béjbi kisbaba, csecsemı

Gyakorlat

She has blue eyes. Kék szeme van. (Kék a szeme.)


My baby is in the third room. Az én kisbabám a harmadik szobában van.
You mouth is red. Piros a szád.
My daughter is reading a book now. A lányom most könyvet olvas.
It is Monday tomorrow. Holnap hétfı.
One month has four weeks. Egy hónapban (hónapnak) négy hét (hete) van.
There are three beds in the room. Három ágy van a szobában.
Her desk is good. Jó az íróasztala.

- 69 -
Egészítsd ki

Most a lányával beszélget. (nı) Now she is talking with her daughter.
Jól van a kisbaba? Is the baby all right?
Apa az ágyában van. father is in his bed.
Holnap péntek. It is Friday tomorrow.
Az íróasztalom nagy. My desk is big.
Szép hónapunk van. We have a nice month.
Zöld a szeme és kicsi a szája. She has green eyes and a little mouth.
(Zöld szeme és kicsi szája van-(lánynak).

Ne felejtsd, a „to go to bed” kifejezést értelmezhetjük úgy is, hogy „az ágyba megy” vagy
„aludni tér, lefekszik”.
Az angol a páros testrészeket, pl.: szem, fül, stb. többes számban használja!

Fordítsd angolra

Ennek a kisbabának zöld a szeme és nagy This baby has green eyes and a
a szája. big mouth.
A lányának két fia van. (férfiénak) His daughter has two sons.
Le akarok feküdni. I want to go to bed.
Nincs íróasztalom a szobában. I have no desk in the room.
Holnap kedd. It is Tuesday tomorrow.
Most milyen hónap van? What month is it now?

Tudjuk már, hogy az „into” elöljáró magyarul az jelenti: „-ba, -be, bele”.
Ennek az ellenkezıjét, azaz a „valamibıl ki, kifelé” fogalmát az „out of” [aut ov] fejezi ki.

Példák

He is coming into the kitchen now. Jön befelé a konyhába.


He is going out of the kitchen now. Megy kifelé a konyhából.
She is taking the baby out of the car now. Most veszi ki a kisbabát az autóból.

A leckének ebben a részében a folyamatos jelen idı másik használatát is megismerjük. Ennél
a használatnál már jövı idırıl beszélhetünk, hiszen olyan cselekményrıl van szó, amelynek
megtörténtét megterveztük, ezért biztosan be fog következni. Az ilyen mondatokat magyarra
jelen vagy jövı idejő mondattal fordíthatjuk.

- 70 -
Példák

Tomorrow I’m going to my mother. Holnap elmegyek anyámhoz.


On Friday we are writing the letter to you. Pénteken megírjuk neked a levelet.
Tomorrow we are opening a shop. Holnap megnyitunk egy üzletet.
On Thursday they’re working at home. Csütörtökön otthon fognak dolgozni.

A jövıre utalva a következı határozókat használhatjuk:

Next nekszt következı, jövı


in in (bizonyos idın) belül, múlva

Ezekkel a határozókkal az alábbi kefejezések gyakoriak:

next week a jövı héten


next month a jövı hónapban
next Saturday jövı szombaton
in an hour egy óra mulva
in two days két nap múlva
in three weeks három hét múlva

Gyakorlat

Next Monday I’m taking you to England. Jövı hétfın Angliába viszlek.
I’m going to Hungary in two days. Két nap múlva Magyarországra megyek.

Fordítsd angolra

Jövı héten anyámhoz megyünk. Next week we are going to my mother.


Holnap délután ezt a könyvet olvasom (majd). I’m reading this book tomorrow afternoon.
Szombaton nem kocsival megyek munkába. On Saturday I’m not taking the car to work.
(nem veszem igénybe a kocsit.)
Hová mennek a jövı hónapban? Where are they going next month?
Három hét múlva Angliába megyünk. We are visiting England in three weeks.
Holnap reggel sétálni megyek. I’m going for a walk tomorrow morning.
Jön hozzád szerdán? (fiú) Is he coming to you on Wednesday?

- 71 -
Figyeld meg a különbségeket

In the morning reggel


tomorrow morning holnap reggel
in the afternoon délután
tomorrow afternoon holnpa délután

Személyes névmások alany, tárgy, és birtokos esetben

Alanyeset Birtokos eset Tárgy- (és részes)


eset
I én my az én …-,m me mí engem, nekem
you te, ön your a te…-d az ön …-a, -e you jú téged, neked,
Önt, Önnek
he ı (hímn.) his az ı …-a, -e him him ıt neki
r
she ı (nın.) her az ı …-a, -e her hı ıt neki
it ı, ez az its a(z) –a, -e it it azt, annak
(seml. n.)
we mi our ami …-nk us ász minket, nekünk
you ti, önök your a te …-tek, .tok az önök you jú titeket, nektek,
..-a, -e önöket, önöknek
they ık their az ı …-uk, -ük them Dzem ıket, nekik

Gyakorold a névmásokat, amikor tárgy- (ill.. részes-) esetbe kerülnek

I’m just talking to him. Éppen vele (neki) beszélek.


She loves me. Nagyon szeret engem.
I don’t understand her. Nem értem ıt.
His father likes us. Az édesapja kedvel minket.
I’m writing a letter to them now. Most írok nekik levelet.
We are talking about it now. Most arról beszélünk.

Az utolsó mondatban új elöljáróval találkozunk:

about öbaut -ról, -rıl

Egészítsd ki a megfelelı névmásokkal

Szeretlek téged. I love you.


Éppen róla beszélek. I’m just speaking about him.

- 72 -
Ismered ıt? Do you know her?
Holnap velünk jössz („mész”) iskolába? Are you going to school with
us tomorrow?
Ki néz most rám? Who is looking at me now?
Nem akarok róla beszélgetni. I don’t want to talk about him.
Holnap Budapestre viszem ıket. I’m taking them to Budapest tomorrow.
Éppen errıl olvasok I’m just reading about it.
Holnap Mary veled megy sétálni? Is Mary going for a walk with you
tomorrow?

Új igék

to give tu giv adni, odaadni


to send tu szend küldeni
to show tu sou mutatni, megmutatni

Gyakorlat

He is giving me his pen now. Most adja ide nekem a tollát.


I am just sending a letter. Éppen levelet küldök.
They are showing their apartment now. Most mutatják meg a lakásukat.

Egészítsd ki a megfelelı névmásokkal

Most adom oda neked a könyvemet. I am giving you my book now.


İ (fiú) éppen most ír neki (lánynak) levelet. He is just writing a letter to her.
Nem róluk és a kocsijaikról beszélünk. We are not talking about them and their cars.
Egy hét múlva elviszlek az édesanyámhoz. In a week I am taking you to my mother.

Most számok következnek 11-tıl 19 ig

11 ilevn eleven
12 tovelv twelve
13 tszırtín thirteen
r
14 fó tín fourteen
15 fiftín fifteen
16 sziksztín sexteen
17 szevntín seventeen

- 73 -
18 éjtín eighteen
19 nájntín nineteen

Gyakorlat

17 nap seventeen days


16 hét múlva in sexteen weeks
12 hónap twelve months
18 nap múlva in eighteen days
15 fiú fifteen boys
11 perc eleven minutes
13 épület thirteen buildings
19 autó nineteen cars
14 hónap múlva in fourteen months

Ismételjük át az eddig tanultakat. Fordítsd angolra

Mész hozzá („a házába”) holnap? Are you going to his house tomorrow?
Hová küldöd a levelét? (lányét) Where are you sending her letter?
Jövı héten tizen öt napra Angliába visszük Next week we are taking them to England for
ıket. fifteen days.
Jobboldalt a harmadik háznak tizenkét The third house on the right has twelve
szobája van. rooms.
Éppen most viszem a kisbabájukat a I’m just taking their baby to the kitchen.
konyhába.
Van egy toll az íróasztalodon. There is a pen on your desk.
Ennek a férfinak két lánya van. This man has two daughters.
Nem értek angolul. I don’t understand English.
Neked akarom adni a könyveimet. I want to give you my books.
Nagyon szeretünk vasárnap sétálni menni. We love to go for a walk on Sunday.
Minden pénteken meglátogatom a fiamat. I visit my son every Friday.
Most nem néznek ránk. They aren’t looking at us now.
Kinek szépek a szemei? Who has nice eyes?
Most nem olvasom ezt a könyvet. I’m not reading this book now.
Éppen most írok apánknak levelet. I’m just writing a letter to our father.
Most a te lányodról beszélnek? Are they talking about your daughter now?

- 74 -
Jelen pillanatban nem neki mutatjuk meg a At the moment we are not showing her our
háznunkat. house.
Szombaton mindig eljövünk hozzád. On Saturday we always come to you.
Hol van? Where is it?
Tudsz róla? Do you know about it?

Kiejtési gyakorlat

áj í ou e e
Friday we post enter man
all right see go seven understand
behind read tomorrow every
moment

- 75 -
6. Lecke
6. Lecke – Elsı rész
Új szavak

sister szisztör nıvér, lánytestvér


hand hend kéz
money máni pénz
question koveszcsön kérdés
o
way véj út, mód(szer)
r
garden gá dn kert
fish fis hal
suit szút öltöny
animal enimöl állat
to eat tu ít enni, étkezni

Más sorrendben

garden gárdn kert


o
way véj út, mód(szer)
to eat tu ít enni, étkezni
question koveszcsön kérdés
fish fis hal
money máni pénz
animal enimöl állat
sister szisztör nıvér, lánytestvér
hand hend kéz
suit szút öltöny

Néhány kifejezés

to ask a question feltenni egy kérdést, kérdezni valamit


this way erre, ezen az úton
which way merre, milyen úton

- 76 -
Gyakorlat

My sister is a nice girl. A nıvérem kedves lány.


I don’t want to eat this fish. Nem akarom megenni ezt a halat.
Tomorrow we are going to her garden. Holnap elmegyünk a kertjébe.
Do you want to ask him this queation? Meg akarod ez kérdezni tıle?
I haven’t money. Nincs pénzem.
Their suits are green. Az öltönyeik zöldek.
That woman has nice hands. Annak a nınek szép kezei vannak.
Have you animals at home? Vannak otthon állataid?
The way to this town is long. Ebben a városban hosszú az út.

Egészítsd ki

Apámnak két nıvére van. My father has two sister.


A pénze az asztalon van. Her money is on the table.
Anyánk és apánk most a kertben sétál. Our mother and father are walking
in the garden now.
Most ki tesz fel neki kérdést? Who is asking him a question now?
Oda akarom adni nekik ezeket az öltönyöket. I want to give them these suits.
Jelen pillanatban halat eszünk. We are eating a fish at the moment.
Egy hét múlva elvisszük az állatainkat In a week we are taking our
a kertbe. our animals to the garden.
A bátyádnak az én könyvem van a Your brother has my book in
kezében. his hand.
Én erre megyek. I’m going this way.

Fordítsd angolra

Most a kertünkben vagyok. I’m in our garden now.


A nıvéred szeret halat enni. Your sister likes to eat fish.
Pénz van a kezében. (fiúnak) He has money in this hand.
Szép az öltönyöd. Your suit is nice.
Nem értem a kérdésedet. I don’t understand your question.
Rendszerint milyen útvonalon mész Which way do you usually go to work?
munkába?
Szeretem a nagy állatokat. I love big animals.

- 77 -
Most lássuk azt a a harmadik esetek, amikor a Present Continuous igeidı használjuk. Ez
akkor fordul elı, amikor a cselekvés a jelenben zajlik, és eltér a szokásotól, kivételnek számít.
Ilyenkor a következı idıhatározókat használjuk:

Today ma
this (week, month) ezen/ebben a…(héten, hónapban)

Gyakorlat

I usually go to work by bus, but today I am Rendszerint busszal járok munkába, de ma


going by car. kocsival megyek.
We usually eat at home, but this week we are Általában otthon eszünk, de ezen a héten
eating at a restaurant. étteremben étkezünk.
This month I’m writing letters to my sister. Ebben a hónapban a nıvéremnek írok
leveleket.
He usually ready book in the evenings, but Esténként rendszerint könyvet olvas, de ma
today he is going for a walk. sétálni mgy.

but bát de, hanem

Egészítsd ki

Anyám renszerint nyolcig dolgozik, de ma My mother usually works to eight, but today
ötig (dolgozik). she is working to five.
Reggel gyakran megyek az iskolába, de ma I often go to school in the morning, but this
reggel vásárolni megyek. morning I am going shopping.
Az apjuk szeret könyvet olvasni Their father likes to read books in the
délutánonként, de ma az édesanyját látogatja afternoons, but today he is visiting his mother.
meg.
Ebben a hónapban nem vezetem a kocsit. This month I am not driving the car.
Ma nem dolgozunk, hanem a fiunkat visszük Today we are not working, but we are taking
Budapestre. our son to Budapest.

Fordítsd angolra

Rendszeritn gyalog megyek munkába, de am I usually walk to work, but today my father is
apám elvisz (engem) kocsival. taking me by car.
Nem szeretem meglátogatni ez a fiút, de ezen I don’t like to visit this boy, but this week I’m
a héten oda megyek (hozzá). going there.
Rendszerint reggel járnak munkába, de ma They usually go to work in the morning, but
délután mennek. today they are going in the afternoon.

- 78 -
Nem szeretek a nıvérére várni, de ma I don’t like to wait for his sister, but today I
megvárom (várok.) am waiting.
Ebben a hónapban elviszem ıt Angliába. This month I’m taking him to England.
(fiút)

Új igék

to fly tu fláj repülni, repülıvel utazni


(g)
to bring tu brin hozni, elhozni
to smile (at) tu szmájl mosolyogni (valakire)

Példák:

Tomorrow I’m flying to Berlin Holnap Berlinbe repülök.


He often brings her books. Gyakran hozza a könyveit (lányét).
That girl is just smiling at you. Az a lány éppen rád mosolyog.

Fordítsd angolra

Holnap Londonba repülök. Tomorrow I’m flying to London.


Ez a fiú mindig mosolyog rám. This boy always smiles at me.
Apa a második szobába hozza az asztalt. Father is bringing the table to the
second room.

Új szavak

Plane pléjn repülı(gép)


aeroplane eöröpléjn repülıgép
name néjm név
bedroom bedrúm hálószoba
sometimes számtájmz idınként, néha

Az angolban „az én nevem…” vagy „engem … -nak hívank” fordítása egyaránt „my name
is…”.

Egészítsd ki

Idınként látom a nıvérüket. I sometimes see their sister.


Ebben a házban három hálószoba van. There are three bedrooms in this house.
Hogy hívnak?/Mi a neved? What is your name?

- 79 -
Hogy hívják ıket?/Mi a nevük? What are they names?
Szeretek reülıvel menni. I like to go by plane.
Vannak olyan igék, amilyeket nem használhatunk Folyamatos jelen idıvel. Ezek olyan igék,
melyek érzékelést vagy érzelmeket fejeznek ki:

to see látni
to know tudni, ismerni
to like szeretni, kedvelni
to think gondolni, gondolkodni
to want akarni
to have birtokolni
to understand megérteni
to be lenni

Példák

I know his siter. Ismerem a nıvérét.


I don’t understand him. Nem értem ıt.
I like you. Kedvellek.

Még akkor is a Present Simple igeidıt kell használni az ilyen mondatokban, ha szerepel
bennük a now, just, at the moment kifejezés.

At the moment I don’t see him. Jelenleg nem látom ıt.


I don’t know it now. Most nem tudom.
I don’t understand you now. Most nem értelek.

Egészítsd ki az igékkel

Most már tudom, hogy holnap Budapestre Now I know he is going to Budapest
megy. tomorrow.
Ezen a héten kedden látom ıt. This week I see her on Tuesday.
Apánk most nem dolgozik a kertben. Our father is not working in the garden now.
Hová utaznak repülıvel holnap a nıvérei? Where are his sisters flying tomorrow?
Ezek az emberek mindig dolgoznak These people always work on Saturday.
szombaton.
Nem akarnak velünk odamenni. They don’t want to go there with us.

- 80 -
Most ki dolgozik a második szobában? Who is working in the second room now?
A fiunk rendszerint délután ötkor jön haza, de Our son usually comes home at five in the
ma kettıkor jön. afternnon, but today he is coming at two.
Most nem akar iskolába menni. She doesn’t want to go to school now.
Ez az óra redszerint az én szobámban van, de This clock is usually in my room, but today it
ma az ı hálószobájaban van. is in his bedroom.

Azok a fınevek, amelyek egyes számban –s, -sh, -ch, -x –re végzıdnek, többes számot egy
-es hozzáadásával kapnak, amelyet azután [iz]-nek ejtünk.

Bus bász buses básziz


church csırcs churches csırcsiz

Amennyiben a kérdéses fınév –e –re végzıdik, csupán egy –s –t kap, s ezt a végzıdést is
[iz] –nek olvassuk.

house hausz houses hauziz


office ofisz offices ofisziz

Ugyan ez a szabály vonatkozik az igékre is

to teach tu tícs tanítani he teaches hí tícsiz

Az – es végzıdés használatos akkor is, ha az ige fınévi igenévi alakja –o-ra végzıdik

to go to gou menni she goes sí gouz

Egészítsd ki

Pécsett pirosak a buszok. In Pécs buses are red.


Az Állomás utcában szépek a házak. Houses in Station Street are nice.
Anyám angolt tanít egy iskolában. My mother teaches English in a school.
Tizenegy iroda van ebben az épületben. There are eleven offices in this
building.
A nıvérem el akar látogatni azokba My sister wants to visit those
a templomokba. churches.
Péter minden kedden oda megy. Peter goes there every Tuesday.

- 81 -
Új igék

to keep tu kíp tartani


to pay (for) tu péj fizetni, kifizetni (valamit)
to hear tu hiör hallanai
to try tu tráj próbálni, megpróbálni

Gyakorlat

Mary keeps an animal at home. Mary tart otthon egy állatot.


Her sister teaches them to read every day. A nıvére minden nap tanítja ıket olvasni.
Who pays for the books? Ki fezeti ki a könyveket?
Do you hear my father in the garden? Hallod apámat a kertben?
They are just trying to ask you a question. Éppen egy kérdést próbálnak feltenni
neked.

Fordítsd angolra

Most próbálnak egy hosszú levelet írni az They are trying to write a long letter to
édesanyjuknak. their mother now.
Tartasz otthon állatokat? Do you keep animals at home?
Holnap kifizetjük ezeket a házakat. Tomorrow we are paying for these
houses.
Az apjának irodái vannak ebben az épületben. His father has offices in this building.
Ki próbál kimenni a kerbıl? Who trying to go out of the garden?
Van néhány szép templom Budapesten? There are some nice churches in
Budapest.

Az –y-ra végzıdı fınevek többesszámánál ha a szóvégi –y elıtt mássalhangzó áll (egyes


számban), akkor az –y többes szában i-re változik, amit egy –es végzıdés követ.

baby babies béjbiz


country countries kantriz
factory factories fektöriz

Ha az egyes számú fınév végén álló „y”-t egy magánhangzó elızi meg, akkor a szó többes
számban csupán egy „-s” végzıdést kap.

- 82 -
Boy boys bojz
o
way ways véjz

Ugyan ez a szabály az „y”-ra végzıdı igék esetében is

to try he tries hí trájz


to pay she pays sí péjz

Egészítsd ki

Mindig megpróbál jó lenni. He always tries to be good.


Éppen most fizeti ki a könyveket. She is just paying for these books.
Az apjának van néhány gyára. His father has some factories.
Ezek a csecsemık nem hallják az anyjukat. These babies don’t hear their mother.
Ezek a fiúk el akarnak látogatni These boys want to visit some
néhány országba. countries.

Figyelem: a „to hear” igét nem lehet folyamatos jelen idıben használni.

Fordítsd angora.

Ezek a fiúk nem akarnak hazamenni. These boys don’t want to go home.
A kisbabái most a kertben vannak. (férfié) His babies are in the garden now.
Megpróbál minden nap egy könyvet elolvasni. She tries to read one book every day.
(lány)
Minden héten küldünk nekik öt levelet. Every week we send them five letters.
Azokban az országokban az emberek kicsi In those countries people live in little houses.
házakban laknak.
Nem akarom ezeket a fiúkat megkérni, hogy I don’t want to ask these boys to write it.
írják meg.
Minden hónapban 20 dollárt fizet nekem. He pays me 20 dollars every mont.
Ezek a gyárak nagyok. These factories are big.

A felszólító mód

Ha megparancsoljuk valakinek, hogy végezzen el valamit, akkor az ige elıl elhagyjuk a to


szócskát és semmilyen végzıdést sem teszünk hozzá.
Pl.:
Go home! gou houm Menj haza!
Menjetek haza!

- 83 -
Read this book! Olvasd el ezt a könyvet!
Olvassátok el ezt a könyvet!
Bring me a chair! Hozz nekem egy széket!
Hozzatok nekem egy széket!
Look at my sister! Nézd a nıvéremet!
Nézzétek a nıvéremet!
Think about it! Gondolkodj rajta!
Gondolkodjatok rajta!
Teach me! Taníts engem!
Tanítsatok engem!
Az angolban mind az egyes, mind a többes szám 2. személyben ugyanazt a felszólítást
használjuk.
Ha a felszólítáunkat kéréssé kívánjuk szelidíteni, akkor hozzátesszük a please [plíz] – kérlek,
kérem, légy szíves, legyen szíves – szót.

Ask him for it, please. Kérd el tıle, kérlek.


Pay for this bicycle, please. Fizesd ki ezt a biciklit, légy szíves.

Ha arra akarunk utasítani, vagy kérni valakit, hogy ne tegyen meg valamit, akkor a don’t
segédigét tesszük az ige elé. Itt is használható a please szó.

Don’t open the window! Ne nyisd ki az ablakot!


Don’t go out of yur room! Ne menjetek ki a szobátokból!
Dont’t think about it, please. Kérlek, ne goldolj rá.
Don’t show me this book, please. Kérlek ne mutasd meg nekem ezt
a könyvet.

Nyisd ki ezt az ajtót! Open this door!


Menj sétálni! Go for a walk!
Kérlek, ne menj kocsival. Don’t go by car, please.
Próbáld megvenni! Try to buy it!
Várj meg, légy szíves! Wait for me, please.
Ne vidd el a kocsimat! Don’t take my car!
Ne beszélj ezzel a lánnyal, légy szíves! Don’t talk to this girl, please.
Ne dolgozz este! Don’t work in the evening!
Köszönd meg neki! Thank her for it!
Légy szíves, küldd el ezt a levelet. Send this letter, please.

- 84 -
6. Lecke – Második rész
Ebben a részben már csak ismétlünk

Mary: What is your name?


Peter: My name is Peter.
Barbara: Is it Sunday today?
John: No, it is Monday, the second day in the week.
Barbara: Isn’t Monday the first day in the week?
John: No, Sunday is the first day in the week in England.

Tom: Do you like Saturday?


Mary: Yes, I do. On Saturday I always go to town so I usually have some time to visit
my sister.
Tom: When do you usually go shopping?
Mary: I go into some shops on Tuesday and Wednesday.

John: What is her name?


Barbara: Her name is Sheila.
John: It’s a nice name. Some little babies have nice names. She is smiling at you.
Barbara: She always smiles at me to show me as he loves me.

Mary: Who is working here?


Peter: I am working here. I’m writing a letter.
Tom: Tomorrow they are going to Budapest to pay for the houses.
Barbara: But where are they now?
Tom: This morning they are going to the post-office. They are going there now?

Mary: I want to ask you a question: which way are Tom and Peter going to the office
now?
John: Ask my father, please. I think he knows it.

Peter: What do you see now?


Barbara: I see a man, a woman and a little boy.
Peter: Is she talking to the man at the moment?
Barbara: Yes, she is.
Peter: All right. I’m going there now. Wait for me in the garden.

Mary: When do you want to go to England?


John: I want to go there next year, but I don’t know English.

Barbara: Is the first house your house?


Tom: No, Peter has the first house and John has the third. Our house hasn’t a garden.
It is the second.

- 85 -
Ezeket a leveleket pénteken akarom I want to send these letters on Friday.
elküldeni.

Fordítsd angolra

Ez a könyv a tiéd (neked jött) This book is for you.


Úgy gondolom, (hogy) ez a levél hosszú. I think this letter is long.
Fogd ezt a tollat és írj neki egy levelet. Take this pen and write a letter to her.
(lánynak)
Magyarország és Anglia szép országok. Hungary and England are nice countries.
Szombaton sétálni megyek. On Saturday I’m going for a walk.
Gyakran eszünk a kertben. We often eat in the garden.
Ki szeret nagyon könyvet olvasni? Who loves to read books?
Szerdán kilenckor mindig otthon vagyok. At nine on Wednesday I’m always at home.
Éppen kifelé megyünk a házból. We are just going out of the house.
Most próbálja elolvasni? Is he trying to read it now?
Mary most nem megy (látogat el) ebbe a Mary is not visiting this church now.
templomba.
Mennyi most az idı? What time is it now?
Tudok magyarul, de nem tudok angolul. I know Hungarian, but I don’t know English.
Ki beszél angolul? Who speaks English?
Ezek a kisbabák itt vannak. These little babies are here.
A hálószobámban van egy ágy és egy There is a bed and desk in my bedroom.
íróasztal.
A lányának kék a szeme és piros a szája. His daughter has blue eyes and a red mouth.
(férfiénak)
Anyám most a konyhában dolgozik. My mother is working in the kitchen now.
A jövı hónapban repülıvel utaznak Next month they are flying by plane to England.
Angliába.
Tíz nap múlva eljövünk hozzájuk. We are coming to them in ten days.
Holnap magaddal viszel minket? Are you taking us with you tomorrow?
Légy szíves, add neki oda ezt a biciklit. Give him this bicycle, please.
A nıvére most a kertben sétál. Her sister is walking in the garden now.
Van egy zöld öltönye. He has a green suit.
A („egy”) hal is egy állat. A fish is also an animal.
Akarsz tılem kérdezni valamit? Do you want to ask me a question?

- 86 -
Úgy gondolod, (hogy) ez helyes Do you think it’s a good way to get this money?
módszer arra, hogy ezt a pénzt
megszerezd?
Rendszerint dolgozom hétfın, de ma I usually work on Mondays, but today I am not
nem dolgozom. working.
Ki mosolyog rám? Who is smiling at me?
Hozd el ezt a pénzt nekem! Bring me this money!
Mi a neve? (fiúé) What is his name?
Most nem látom. I don’t see it now.

Kiejtési gyakorlat

u éj í e áj i
good way keep hand try sister
book pay teach man my office
look day eat animal I this
baby read five visit

- 87 -
7. Lecke

7. Lecke – Elsı rész


Új szavak

brother bráDzör (fiú)testvér, fivér


friend frend barát, társ
horse hórsz ló
ship síp hajó
cigarette szigöret cigaretta
the fourth Dzö fórtsz a negyedik
year jiör év
foot fut láb(fej)
radio réjdiou rádió
(g)
song szon dal, ének
music mjúzik zene, muzsika
family femili család

Más sorrendben

year jiör év
ship síp hajó
family femili család
horse hórsz ló
friend frend barát, társ
radio réjdiou rádió
music mjúzik zene, muzsika
brother bráDzör (fiú)testvér, fivér
cigarette szigöret cigaretta
song szon(g) dal, ének
the fourth Dzö fórtsz a negyedik
foot fut láb(fej)

- 88 -
Gyakorlat

My brother is looking at a big horse. A bátyám egy nagy lovat néz.


Bring me your cigarettes! Hozza ide nekem a cigerettáit!
I hear a song on the radio. Egy dalt hallok a rádióban.
We are going to England by ship tomorrow. Holnap hajóval Angliába utazunk.
Our family likes to visit London. A családunk szeret Londonba menni.
My friend is coming to me this year. A barátom eljön hozzám ebben az évben.
I live in the fourth house in this street. Ebben az utcában a negyedik házban lakom.
Look at his right foot! Nézd meg a jobb lábát!
Do you like music? Szereted a zenét?

Egyik mondatban szerepel egy kifejezés. Jegyezd meg!

on the radio a rádióba

Illeszd be a hiányzó szavakat

Van rádió ebben a gyárban? Is there a radio in this farctory?


Nem ismerjük ezt a családot. We don’t know this family.
Egy lovat látok az ablakból. I see a horse through the window.
Jól van a lábad? Is your foot all right?
Egy év múlva iskolába megyek. I’m going to school in a year.
Az ı cigarettáik az íróasztalon vannak. Their cigarettes are on the desk.
İ vonaton és hajón szeret menni. He liket to go by tarin and by ship.
İ a negyedik tesvérem. He is my fourth brother.
Édesanyád szereti a zenét? Does your mother like music?
A barátomnak nincsenek lánytestvérei. My friend has no sisters.
Szeretem ezt a dalt. I love this song.

A music (zene) fınév elıtt nem áll semmilyen névelı!

Az „of” szó használata

A cup of coffee ö káp ov kofi egy csésze (a) kávé(ból)


a lot of cars ö lot ov kárz sok autó
r
a piece of paper. ö písz ov péjpö egy darab papír
some of my friends sám ov máj frendz néhány barátom

- 89 -
Ismeretelen szavak

cup káp csésze


coffee kofi kávé
a lot of ö lot ov sok
piece písz darab
paper péjpör papír

Az of szót a birtokos szerkezet képzésénél használjuk (valakinek/valaminek a


valakije/valamije). Az angolban mennyiséget, mértéket is kifejezhetünk ezzel a szerkezettel
(valamennyi valamibıl/közül)

Néhány élelmiszer neve angolul

tea tí tea
beer biör sör
o r
water vótö víz
sugar sugör cukor
jam dzsem dzsem, lekvár
honey háni méz
cheese csíz sajt
bread bred kenyér
butter bátör vaj

kávé és tea coffee and tea


kenyér sé vaj (vajas kenyér) bread and butter
sajt és dzsem cheese and jam
sör és víz beer and water
cukor és méz sugar and honey

Mindegyik szó megszámlálhatatlan fınév. Ez a kategória – egyebek mellett – az anyagokra


utaló fıneveket foglalja magába:

folyékonyak: pl.:coffee, tea, water, beer


szilárd anyagok, pl.:sugar, coffee

- 90 -
gázok, pl.: air [eör] - levegı
a fenti anyagok keverékei:bred, cheese stb.
A „money” fınév is a megszámlálhatatlan fınevek csoportjához tartozik. A pénznemek, pl.:
dollár, forint kifejezések megszámlálhatóak.
Gyakorlat

Sok pénzt akarok (birtokolni). I want to have a lot of money.


Akar kávét? Do you want coffee?
Van lekváros kenyered? Have you bread with jam?
Az a fiú mézes kenyeret eszik. That boy is eatin bread with honey.
A pénzem az asztalon van. My money is on the table.

A mennyiség kifejezésére további két szót használunk

many meni sok, számos (csak megszámlálható fınevekkel áll)


much mács sok (csak megszámlalhatatlan fınevekkel áll)

She has many cars. Sok autója van.


I haven’t much money. Nincs sok pénzem.

Kérdezés mennyiségre az angolban:

how many? hau meni mennyi?, hány? (megszámlálható fınevek esetén)


how much? hau mács mennyi? (megszámlálhatatlan fınevek esetén)

How many people do you know? Hány embert ismersz?


How much sugar do you want? Menyi cukrot kész (akarsz)?

Illeszd be a megfelelı szavakat

Neki sok angol könyve van. (lány) She has many English books.
Nincs sok teám. I haven’t much tea.
Mennyi kenyeret akar Ön megenni? How much bred do you want to eat?
Mennyi sört akarnak hozni? How much beer do they watn to bring?
Nekünk sok barátunk van. We have many friends.
Menyi teát akarsz? How much tea do you want?
Hány csésze teát akar az Ön nıvére? How many cups of tea does your sister want?

- 91 -
Hány darab sajtod van az asztalon? How many pieces of cheese have you on the
table?

Az „a lot of” kifejezést mind a megszámlálható, mind a megszámlálhatatlan fınevekkel


használhatjuk.

Új szavak

cheap csíp olcsó


expensive ikszpensziv drága
together tögeDzör együtt
a little ö litl egy kevés, egy kis (megszámlálhatatlan fınevekkel)
dog dog kutya
r z
more than mó D en több mint
because bikoz mert, mivel
less than lesz Dzen kevesebb mint
around öraund körül, körülbelül, közel
fast fászt gyors
o
what about vot öbaut mit szólna hozzá…, mi van …-val, -vel
easy ízi könnyő
to buy tu báj venni, vásárolni

Gyakorlat

The chairs are around the table. A székek az asztal körül vannak.
These ships are fast. Ezek a hajók gyorsak.
English is easy. Az angol könnyő.
I have more cars than you. Nekem több autóm van mint neked.
By me this bicycle! Vedd meg nekem ezt a biciklit!
It’s cheap. Az olcsó.
I’m not buying this house because Nem veszem meg ezt a házat, mert drága.
it’s expensive.
He has less money than his brother. Neki kevesebb pénze van, mint a
testvérének.
Give me a little beer, please. Kérem, adjon nekem egy kis sört.
What about Mary? Mi van Máriával?
Do you love your dog? Szereti Ön a kutyáját?

- 92 -
Are we going their together? Egütt megyünk oda?

Figyeld meg a különbséget, mindkettıt a megszámlálhatatlan fınevekkel használjuk

A little egy kevés, valamennyi


little kevés, kicsi
I have a little money. Van egy kevés pénzem.
I have little money. Kevés pénzem van.

A little szót melléknévként is használhatjuk, ekkor a jelentése: kicsi, kis. Ebben az esetben
névelı is állhat elıtte.

She has a little dog. Neki van egy kis kutyája.

Egészítsd ki

Nekem két kutyám van és szeretem ıket. I have two dogs and I love them.
Az elsı autó olcsó, a második pedig The first car is cheap and the
drága. second is expensive.
Egy hét múlva Angliába megyünk együtt. In a week we are going to England
together.
Kevesebb söröm van, mint Péternek. I have less beer than Peter.
Könnyő írni? Is it easy to write?
Enni akarok egy kis kenyeret. I want to eat a little bread.
Akar Ön több pénzt? Do you want more money?
İ körbesétálja ezt az épületet. He is walking around this building.
Mindig gyorsan gyalogol? Does he always walk fast?
Velem mi van? What about me?

Új igék

to sit tu szit ülni


to smoke tu szmouk dohányozni, cigarettázni
to worry tu ovori aggódni
to sing tu szin(g) énekelni, dalolni

- 93 -
Gyakorlat

Where do you want to sit? Hol akarsz ülni?


How many cigarettes do you smoke every Hány cigarettát szív Ön el naponta?
day?
Mother always worries about her daughters. Anya mindig aggódik a lányai miatt.
She is singing a nice song on the radio now. Most egy kedves dalt énekel a rádióban.

Fordítsd angolra

Többet dohányzik, mint az édesapja. (lány) She smokes more than her father.
Ne aggódjon! Don’t worry!
Egy könnyő dalt akar énekelni. (fiú) He wants to sing an easy song.
Ide akarunk ülni. We want to sit here.

A ragos vagy szász birtokos szerkezet (the Saxon Genitive [Dzö szekszön dzsenitiv])

Ezt csak élılényekre vonatkozó fıneveknél használjuk.

1. Egyes szám:

A birtokos szerkezetet úgy képezzük, hogy a birtokost tesszük elıre, majd egy
hiányjelet és egy –s betőt adunk hozzá. Ezt követi a birtok, ami lehet tárgy vagy
személy.

Mária autója meöriz kár Mary’s car


Mária édesapja meöriz fádzör Mary’s father

2. Többes szám:

Ha a fınév többes számban van és –s betővel végzıdik, csak egy hiányjelet adunk
hozzá.

a testvéreim autója máj bráDzörz kár my brothers’ car

Ha a fınév többes számban nem –s betővel végzıdik, akkor mind a hiányjelet, mind az –s
végzıdést hozzáadjuk.

Ezeknek az embereknek Dziz píplz hausz these people’s house


a háza

- 94 -
Gyakorlat

My mother’s brother has a nice car. Az anyám testvérének van egy szép
autója.
Where is your faterh’s office. Hol van az édesapád hivatala?
This is my friend’s house. Ez az én barátaim háza.
Do you like Mary’s dog? Szereted Mária kutyáját?
Do you know our driver’s sister? Ismeri a gépkocsivezetınk nıvérét?
Their brother’s bicycle is very good. A testvérünk biciklije nagyon jó.
I always take my friend’s son with me. A barátom fiát mindig magammal
viszem.
Our family’s car is fast. A családunk autója gyors.

Illesztd be a szavakat

A bátyjának a barátja az én barátom is. His brother’s friend is also my friend.


Ennek a lánynak a könyve az asztalon van. This girl’s book is on the table.
Látom a nıvérem házát. I see my sister’s house.
El akarsz vinni engem a fivéred lakásába? Do you want to take me to your brother’s
apartment?
Ki akarja látni a mi édesapánk irodáit? Who wants to see our father’s offices?

Ha a fınév (birtokos) nem élılényt jelöl, akkor az of szót használjuk a birtokos szerkezet
kifejezésére.

the window of this room. ennek a szobának az ablaka.

Az élılények esetében mind a két szerkezet használható a jelentés megváltozása nélkül.

My father’s room = the room of my father


My friend’s car = the car of my friends

A ragos birtokos szerkezetet az angolban gyakrabban használják.

Alakítsd át a ragos birtokos szerkezetet „of” elöljáróval képzett birtokos szerkezetre.


Ahol nem lehetséges az átalakítás, ismételd meg a megadott példát.

my brother’s daughter the daughter of my brother


a cup of coffee a cup of coffee
my father’s book the book of my father
a house of Mary Mary’s house
the bicycle of my brtoher my brother’s bicycle

- 95 -
my son’s room the room of my son
a month of the year a month of the year
the rooms of the huse the rooms of the house
the mouth of the horse the horse’s mouth
two pieces of bread two pieces of bread
their friend’s sister the sister of their friends
Új ige

Can ken tud, képes valamire, -hat, -het

A módbeli segédigék csoportjához tartozik, ami azt jelenti, hogy alakja minden személyben
azonos, és az ıt követı ige to nélkül áll.

Példák

I can drive a car. Tudok autót vezetni.


She can give your this book. Oda tudja adni neked ezt a könyvet.
My brother’s friend can sing this song. A tesvérem barátja el tudja énekelni ezt a dalt.
They can sit on these chairs. Ülhetnek ezeken a székeken.

Fordítsd angolra

Meg tudok enni tíz almát. I can eat ten apples.


Az édesanyám nıvére tud angolul My mother’s sister can speak English.
beszélni.
İk tudják fizetni a jegyeinket. They can pay for our tickets.
Dohányozhatunk ebben a szobában. We can smoke in thsi room.
Beszélhetsz velünk arról. You can talk with us about it.

A kérdéseket a can segédige és az alany szórendéjnek megváltoztatásával képezzük.

Pélkák

I can sing. Can I sing? Tudok énekelni?


Her sister can drive. Can her sister drive? Tud a nıvére autót vezetni?
We can take the car. Can we take the car? Elvihetjük az autót?
They can go for a walk. Can they go for a walk? Mehetnek sétálni?
His friends can speak Can his friends speak Tudnak a barátai angolul
English. English? beszélni?

- 96 -
Fordítsd angolra

Idejöhetnek ık délután? Can they come here in the afternoon?


Elvihetem ezt a könyvet, can I take this book?
Az Ön testvére tud angolul beszélni? Can your brother speak English?
Tud a fia énekelni? Can his son sing?
Rövid válaszokat a személyes névmás és a can ige használatával szerkesztünk. Tagadó válasz
esetén a can igét not tagadószó követi, ami can’t [kánt] összetételre rövidíthetı. Jegyezd meg,
hogy a cannot [kenot] teljes alak egy szóban írandó.

Példák

Can your daughter sing? Tud a lányod énekelni?


Yes, she can. Igen.
No, she can’t. Nem.
Can you drive? Tud Ön autót vezetni?
Yes, I can. Igen.
No, I can’t. Nem.

A canot vagy can’t tagadó alakot kijelentı mondatokban is használják.

I can’t sing. Nem tudok énekelni.


She cannot open the door. Nem tudja kinyitni az ajtót.

Gyakorlat

Meg tudlak holnap látogatni. I can visit you tomorrow.


Nem eheti meg ezt a sajtot. (lány) She can’t eat this cheese.
Dohányozhatok ebben a szobában? Can I smoke in this room?
Megvárhatod ıt. You can wait for him.
Megmutathatják a házukat nekem? Can they show me their house?
Az ı édesapja most nem tud beszélni Önnel. His father can’t talk with your now.
Megírhatjuk azt a részedre. We can write it for you.

A can igével készített kérdések kérdı névmásokal is kezdıdhetnek. A szórendet ilyen esetben
is megváltoztatjuk.

Where can I see these books? Hol láthatom ezeket a könyveket?


Who can read this letter? Ki tudja elolvasni ezt a levelet?

- 97 -
When can she come to us? Mikor jöhet ı hozzánk?
Who can’t go there? Ki nem mehet oda?

Fordítsd angolra

İ mikor jöhet? (fiú) What time can he come?


Mikor vihetem ezeket a leveleket? When can I take these letters?
Hol várhatunk Önre? Where can we wait for you?
Ki tud énekelni? Who can sing?
Ki nem tud magyarul beszélni? Who can’t speak Hungarian?

Új szavak

better betör jobb, jobban


the best Dzö beszt a legjobb, a legjobban
o
why váj miért
o
which vics melyik, amely
whose húz ki(k)é, ki(k)nek (a …)
how hau hogy(an)

Gyakorlat

Which car is better? Melyik autó jobb?


How can I write this letter? Hogy írhatom meg ezt a levelet?
Why are your worrying? Miért aggódsz?
You are my best friend. Te vagy a legjobb barátom.
This plane is the best. Ez a repülıgép a legjobb.
Whose is this bicycle? Kié ez a bicikli?

Illeszd be a szavakat

Kinek a tolla ez? Whose pen is it?


Ez a könyv a legjobb. This book is the best.
Melyik szék jobb? Which chair is better?
Miért nem eheted meg ezt? Why can’t your eat this?
Nem tudom, hogyan írjam le azt. I don’t know how to write it.

- 98 -
Ismétlés

Kinek a dalait énekelik ık most? Whose songs are they singing now?
Miért nem mehetsz oda hajóval? Why can’t your go there by ship?
Három év múlva egy autót fogok venni. In three years I’m buying a car.
Mennyi vajas kenyeret tudsz megenni? How much bread and butter can you eat?
Melyik könyvet vihetem el? Which book can I take?
Hány kutyája van a barátod nıvérének? How many dogs has your friend’s sister?
Ön mennyi cukrot kér (akar)? How much sugar do you want?
Nem dohányozhatok itt, mert Mária bátyja I can’t smoke here, because Mary’s brother
nem szereti. doesn’t like it.
Adjon nekem két csésze kávét. Give me two cups of coffee.
Van egy kevés pénzem. I have a little money.
Kevés sajtunk van. We have little cheese.
Együtt mehetünk oda? Can we go there together?
Ennek a szobának nagyok az ablakai. The windows of this room are big.

- 99 -
7. Lecke – Második rész
Új szavak

poor puör/pór szegény


rich rics gazdag
cat ket macska
tonight tönájt ma este/éjjel
to drink tu drin(g)k inni
summer számör nyár
park párk park
tree trí fa (élı)
apple epl alma

Más sorrendben

cat ket macska


summer számör nyár
apple epl alma
poor puör/pór szegény
tonight tönájt ma este/éjjel
r
park pá k park
rich rics gazdag
to drink tu drin(g)k inni
tree trí fa (élı)

Gyakorlat

Her mother’s brother is a poor man. Az ı anyjának a bátyja szegény ember.


That rich woman has three houses. Annak a gazdag asszonynak három háza van.
Can we go to the park? Elmehetünk mi a parkba?
I want to have many trees in my garden. Azt akarom, hogy sok fa legyen a kertemben.
I can’t drink beer tonight. Nem ihatok sört ma este.
I like to eat apples in summer. Szeretek almát enni nyáron.
What do cats like to drink? Mit szeretnek a macskák inni?

- 100 -
Jegyezd meg a kifejezést

in summer nyáron

Egészítsd ki

İk jönnek hozzánk ma este. They are coming to us tonight.


Akar Ön gazdag lenni? Do you want to be rich?
Ennek a szegény macskának nincs otthona. This poor cat has no home.
Miért ihat ı sört és én nem? Why can she drink beer, and I can’t?
Nyáron gyakran megyünk a parkba. In summer we often go to the park.
Ezek az almák drágák. These apples are expensive.
Szeretem nézni a fákat. I like to look at trees.

A never [nevör] idıhatározó jelentése – soha(sem).


Az angol nyelvben ez tagadószó, és ezért egy mondatban más tagadószót nem szabad vele
együtt használni.
Pl.:
I never drink beer. Én sohasem iszom sört.
She never goes to work in the morning. İ sohasem megy reggel dolgozni.

Fordítsd angolra

İk sohasem vezethetnek autót. They can never drive a car.


Én soha nem járok sétálni abba a parkba. I never go for a walk to that park.
Én sohasem énekelek dalokat. I never sing songs.
Soha nem vesznek sajtot. They never buy cheese.
Miért nem akar ı sohasem beszélni hozzám? Why does he never want to talk to me?

Új szavak (melléknevek)

tall tól magas


short sórt rövid, alacsony
large lárdzs nagy, terjedelmes
big big nagy
great gréjt nagy, kiválló, nagyszerő

- 101 -
Egészítsd ki

Magas épületekbe sohasem megyek be. I never enter tall buildings.


İk egy nagy házat keresnek. They are looking for a large house.
Te egy nagyszerő barát vagy. You are a great friend.
Nézd meg ezt a nagy házat! Look at this big building!
Rövid a levele. (lányé) Her letter is short.

Új igék

to forget tu forget elfelejteni, felejteni


to stop tu sztop megállni, leállni
to listen (to) tu liszn (tu) figyelni, hallgatni (valamit)

Gyakorlat

I always forget to write a letter to her. Mindig elfelejtek levelet írni neki.
We often stop near this shop. Gyakran megállunk ennél az üzletnél.
Listen! Pink Floyd are singing. Figyelj! A Pink Floyd énekel.
I like to listen to the radio in the evening. Szeretem este a rádió hallgatni.

A to stop igének két jelentése van: megáll, hogy csináljon valamit, vagy abbahagy valamit.

She wants to stop to smoke. Meg akar állni cigarettázni.


She wants to stop smoking. Abba akarja hagyni a dohányzást.

Amikor a „to stop” azt jelenti, hogy „abbahagyni”, utána a „to” nélküli „-ing” végő ige
következik. Ha a „to stop” jelentése „megállni”, akkor az ige „to” – val, de „-ing” végzıdés
nélkül követi.

Fordítsd angolra

Most ezeket a dalokat akarom hallgatni. I want to listen to these songs now.
Ne feledje hogy, megírhatom azt Önnek. Don’t forget I can write it for you.
Itt mindig megállok, hogy megnézzem I always stop here to look at this
ezt az épületet. building.
Nem akarok többet (abba akarom hagyni) I want to stop going by bus and buy
autóbusszal utazni és veszek egy autót. a car.

- 102 -
Új szavak
o
without vidzaut nélkül
something számtszin(g) valami
too tú túl, túlságosan
ever evör valaha, valamikor
forever forevör örökre, örökké
o
between bit vín között, közé
or ór vagy
good night gud nájt jó éjszakát

Más sorrendben

ever evör valaha, valamikor


r
or ó vagy
o
without vidzaut nélkül
too tú túl, túlságosan
forever forevör örökre, örökké
good night gud nájt jó éjszakát
something számtszin(g) valami
o
between bit vín között, közé

Gyakorlat

My office is between this building and the Az irodám az épület és az étterem között van.
restaurant.
We can’t buy this car because it’s too Nem vehetjük meg ezt az autót, mert
expensive. túlságosan drága.
I cant’t work without music. Nem tudok zene nélkül dolgozni.
I want to talk with you about something. Akarok veled beszélni valamirıl.
I can’t wait forever! Nem várhatok örökké!
Good night! I’m going home. Jó éjszakát! Hazamegyek.
Does he ever read books? Olvas ı valaha könyveket?
Do you want tea or coffee? Teát vagy kávét kérsz (akarsz)?

- 103 -
Egészítsd ki

İ túl szegény ahhoz, hogy reülıvel utazzon. He is too poor to fly by plane.
A testvérem e között a két lány között ül. My brother is sitting between this two
girls.
Van valami mutatnivalójuk számodra. They have something to show you.
Jó éjszakát! Good night!
Egy fák nélküli kert nem szép. A gerden without trees isn’t nice.
Ezt vagy azt a könyvet akarom megvenni. I want to buy this or that book.
Dolgozik ı valamikor otthon? Does he ever work at home?
Nem kereshetem örökké. I can’t look for it forever.

Fordítsd angolra

A barátom fivére el tudja énekelni ezeket a My friend’s brother can sing these songs.
dalokat.
Meg akarja nekem mutatni a lovát. (lány) She wants to show me her horse.
Adj nekem két csésze kávér és egy kevés Give me two cups of coffee and a little bread.
kenyeret.
Ez a legjobb zene. This is the best music.
Tudnak ık hosszú leveleket írni? Can they write long letters?
Miért nem tudsz ma este jönni? Why can’t you come tonight?
Mennyi pénzt tudsz adni nekem? How much money can you give me?
Adjon nekem öt szelet kenyeret! Give me five pieces of bread.
Neki sok autója, de túl kevés pénze van. She has many cars but too little money.
(lány)
Mindig azon a széken ül. (fiú) He always sits on that chair.
Abba akarom hagyni a dohányzást. I want to stop smoking.
Aggódom a nıvérem fia miatt. I’m worrying about my sister’s son.
A barátainak a házai azok? Are they his friends’ houses?
Ennek a háznak a szobái kicsik. The rooms of this house are little.
Nem tudom azt megírni, de meg próbálhatom. I can’t write it but I can try.
Azt hiszem, ez a park jobb. I think this park is better.
Egy gazdag ember meg tud érteni egy Can a rich man understand a poor man?
szegény embert?
Ma este Jánoshoz megyünk. Tonight we are going to John.
El tudsz jönni hozzánk a nyáron? Can you come to us in summer?
Reggel sohasem eszem mézet. I never eat honey in the morning.

- 104 -
Meglátogatja valaha az édesanyját? (lány) Does she ever visit her mother?
Nem feledkezhetsz meg arról You can’t forget about it.
Ez a nagy szoba fehér. This large room is white.
Szeretek zenét hallgatni, amikor dolgozom. I like to listen to music when I work.
Meg akarok keresni valamit. I want to look for something.

Kiejtési gyakorlat

iö ó i ou e
hear talk rich know cat
near walk sit show can
dauthter listen open
fish
kitchen

- 105 -
8. Lecke
8. Lecke – Elsı rész
Új szavak

east íszt kelet


o
west veszt nyugat
date déjt dátum
o
winter vintör tél
leg leg láb(szár)
shoe sú cipı
r r
barber bá bö fodrász
hair heör haj, szır
the sun Dzö szán a nap
o
weather vedzör idıjárás
snow sznou hó
rain réjn esı
to snow tu sznou havazni
to rain tu réjn esni (esı)

Más sorrendben

the sun Dzö szán a nap


o r
winter vintö tél
east íszt kelet
shoe sú cipı
barber bárbör fodrász
to rain tu réjn esni (esı)
leg leg láb(szár)
date déjt dátum
snow sznou hó
hair heör haj, szır
to snow tu sznou havazni
o
weather vedzör idıjárás
rain réjn esı
o
west veszt nyugat

- 106 -
Gyakorlat

It usually snows in winter. Télen rendszerint havazik.


I can’t buy these expensive shoes. Nem tudom megvenni ezeket a drága cipıket.
She has long legs. Hosszú lábai vannak.
He is going from the west to the east. İ nyugatról keleltre megy.
Is the weather always nice in summer? Mindig kellmes az idıjárás nyáron?
Do you know what date it is today? Tudod, hgoy hányadika van ma?
Can you see the sun? Látod a napot?
My hair is short. Az én hajam rövid.
I’m looking for my green shoes. A zöld cipımet keresem.
It’s raining so we can’t go to the park. Esik az esı, így nem mehetünk a parkba.
He is a barber. İ fodrász.

Figyeld meg, hogy használjuk az it szót a to snow, to rain igéknél.

It is raining. Esik az esı.


It is snowing. Havazik./Esik a hó.
It often rains in summer. Nyáron gyakran esik az esı.
It often snows in witner. Télen gyakran esik a hó.

Egészítsd ki

Vedd meg nekem ezt a cipıt! Buy me these shoes!


Hányadika van ma? What date is it today?
Neki hosszú haja van. (nı) She has long hair.
Most nem látom a napot. I don’t see the sun now.
Akar Ön a Közel-Keleten élni? Do you want to live in the near East?
Ma szép idınk van. We have nice weather today.
Eshet a hó nyáron? Can it snow in summer?
A fodrász úgy véli, hogy szép a hajam. The barber thinks my hair is nice.
Nem akarok nyugat felé menni. I don’t want to go to the west.
Minden kutyának négy lába van. Every dog has four legs.
Néha télen sok az esı. There is much rain in winter sometimes.

- 107 -
Most jöjenek a hónapok

January dzsenjuöri január


February februöri február
March márcs március
April éjpril április
May méj május
June dzsún június
July dzsuláj július
August ógöszt augusztus
September szeptembör szeptember
October oktoubör október
November nouvembör november
r
December diszembö december

Egészítsd ki

Márciusban mindig meglátogatom ıt. I always visit her in March.


Júliusban megyünk Angliába. We go to England in July.
Akarsz szeptemberben iskolába menni? Do you want to go toschool in September?
Januárban gyakran havazik. It often snows in January.
Április az év legjobb hónapja. April is the best month of the year.
Májusban nem vihetlek téged Londonba. I cant take you to London in May.
Mi ezt a házat novemberben akarjuk We want to buy this house in
megvenni. November.
Írhatok arról, de csak júniusban. I can write about it, but in June.
Decemberben mindig meglátogatjuk in December we always visit
a testvéjünk barátját. our brother’s friend.
Nem szeretem az augusztust. I don’t like August.
Februárban egy nagy üzletet nyitunk in February we are opening a big
ebben az utcában. shop in this street.
Októberben tudok munkát szerezni. I can get work in October.

Az angol fınevek többes számát a szó végéhez illesztett –s vagy –es betővel képezzük.
Vannak azonban rendhagyó többes számú fınevek is.

man men ember férfi


men men emberek férkiak

- 108 -
o
woman vumön nı, asszony
o
women vimin nık, asszonyok
foot fut láb(fej)
feet fít lábak

Fordítsd le a következı kifejezéseket

négy ember four men


három asszony three women
két láb two feet

Néhány angol számjegy

30 thrity tszırti
40 forty fórti
50 fifty fifti
60 sixty szikszti
70 seventy szevnti
80 eighty éjti
90 ninety nájti
100 a hundred ö hándrid

Gyakorlat

10-20-30 ten-twenty-thirty
60-40-50 sixty-forty-fifty
90-100-80 ninety-a hundred-eighty
70-30-50 seventy-thirty-fifty

61 sixty-one
28 twenty-eight
42 forty-two
97 nájnti szevn
105 a hundred and five

99 ninety-nine
36 thirty-six

- 109 -
44 forty-four
71 seventy-one
83 eighty-three
172 a hundred and seventy-two
111 a hundred and eleven
53 fifty-three
65 sixty-five

a hundred szót az öszetettt számjegyek esetén egy and szó követi, továbbá, az egyeseket
kötıjellel kapcsoljuk a tízesekhez (ami azonban el is hagyható).

Fordítsd angolra

Augusztrusban harmincegy nap van? Has August thirty-one days?


Ez a fodrász a barátom bátyja. This barber is my friend’s brother.
Némely férfi szereti a hosszú hajat. Some men like long hair.
Mi nem nyugaton lakunk, hanem keleten. We don’t live in the west, but in the east.
Gyakran havazik decemberben? Does it often snow in December?
Melyik asszonyoknak van rövid hajuk? Which women have short hair?
Milyen dátum van ebben a levélben? What date is in this letter?
A Nap ritkán látszik (mutatkozik) februárban. The sun seldom shows in February.
Három hónap kilencvenhárom vagy száz nap? Are there months ninety-three or
a hundred days?
Sok könyvet olvasol? Do you read many books?

Új szavak

brown braun barna


black blek fekete
else elsz más, egyéb
o
what else vot elsz mi más(t)
almost ólmouszt szinte, majdnem
difficult difikölt nehéz, bonyolult
soon szún hamarosan, rövidesen, nemsokára
all ól (az) egész/összes, min(en)
from time to time from tájm tu tájm idırıl idıre
yellow jelou sárga

- 110 -
Más sorrendben

difficult difikölt nehéz, bonyolult


yellow jelou sárga
brown braun barna
soon szún hamarosan, rövidesen, nemsokára
o
what else vot elsz mi más(t)
from time to time from tájm tu tájm idırıl idıre
all ól (az) egész/összes, min(en)
else elsz más, egyéb
almost ólmouszt szinte, majdnem
black blek fekete

Gyakrolat

She has black shoes. Fekete cipıje van.


Do you want this brown suti? Akarod ezt a barna öltönyt?
From time to time we go for a walk to that Idırıl idıre elmegyünk abba a parkba sétálni.
park.
She’s flying to England soon. İ nemsokára angliába repül.
What else do you want? Mi mást akarsz?
All people like to eat apples. Minden ember szeret almát enni.
This is something else. Ez valami más.
Do you think yellow cars are nice? Gondold, hogy a sárga autók szépek?
This book is too difficult to read. Ez a könyv túlságosan nehéz ahhoz, hogy
olvassam.
Almost all women like tall men. Majdnem minden nı kedveli a magas
férfiakat.

Fordítsd angolra

A szobámban van egy fekete íróasztal. There is a black desk in my room.


Szeretsz nehéz könyveket olvasni? Do you like to read difficult books?
A macskák sárgák vagy barnák? Are cats yellow or brown?
Majdnem este van. It’s almost evening.
Hamarosan ellátogatunk mindezekbe az We are visiting all these countries soon.
országokba.
Nehéz azt megérteni? Is it difficult to understand it?

- 111 -
Mi mást eszik a kutyád? What else does your dog eat?
Szinte kedvelem ıt. I almost like him.
Az összes könyvet el akarod vinni? Do you want to take all the books?
Mi mást ihatok még? What else can I drink?
Idırıl idıre zenét hallgatok a rádióban. From time to time I listen to music on the
radio.

Új igék

to put tu put tenni, helyezni


to do tu dú megtenni, elvégezni
to cut tu kát vágni, levágni
to shine tu sájn ragyogni, süt (a nap)

Más sorrendben

to do tu dú megtenni, elvégezni
to shine tu sájn ragyogni, süt (a nap)
to cut tu kát vágni, levágni
to put tu put tenni, helyezni

a to do ige a segédige szerepét tölti be a Simple Present igeidıben, ugyanakkor fıige is,
jelentése: tenni, csinálni.

Gyakorlat

What are you doing now? Mit csinálsz most?


What do you do every Saturday? Mit csinálsz szombatonként?
What else does she want to do? Mit akar még tenni?

Fordítsd le

What do they usually do in the afternoon? Mit csinálnak ık álltalában délután?


It doesn’t snow in summer. Nyáron nem esik a hó.
We don’t like beer. Mi nem szeretjük a sört.
Does he want to do it tomorrow? Holnap akarja azt megcsinálni?

- 112 -
Egészítsd ki

Nem akarom azt ma megcsinálni. I don’t want to do it today.


A fodrász le akarja vágni a hajamat. The barber wants to cut my hair.
Nézze! Süt a nap! Look! The sun is shining!
Tedd ezt a könyvet az asztalomra! Put this book on my table.

Néhány olyan ige, ahol a szóvégi mássalhangzó az –ing végzıdés hozzáadásakor


megkettızıdik:

get getting getin(g)


sit sitting szitin(g)
stop stopping sztopin(g)
put putting putin(g)
cut cutting kátin(g)
forget forgetting forgetin(g)

Az igevégzıdés alkalmazásának van egy fontos szabálya. Eszerint az utolsó hangsúlyos


szótagban egy rövid (egy betővel írt) magánhangzót tartalmazó, és egy mássalhangzóra
végzıdı ige esetében a szóvégi mássalhangzó megkettızıdik az –ing végzıdés
hozzáadásakor:

stop sztop -ez egy egyszótagú szó, ezért automatikusan hangsúlyos,


-közzépen egy rövid magánhangzót tartalmaz,
-az ige végén csak egy mássalhangzó áll: stop – stopping.

Ez a szabály több szótagú igéknél is alkalmazható:

forget forget -kétszótagú szó, a második szótag hangsúlyos,


-a hangsúlyos szótagban rövid maganhangzót tartalmaz,
-az ige végén egy mássalhangzó áll: forget – forgetting.

Egy más fajta ige:

keep kíp -egyszótagú szó, a szótag hangsúlyos,


-a végén csak egy mássalangzó van.
-hosszú magánhangzója van,

- 113 -
-ilyen esetekben az utolsó magánhangzó nem kettızıdik
meg: keep – keeping.

Egy másik példa:


o
work vırk -hangsúlyos szótag,
-középen rövid magánhangzó van,
-a szó végén két mássalhangzó van, ami nem engedi a
mássalhangzó megkettızıdését: work – working.

És még egy ige:

Look luk -hangsúlyos szótag


-a végén egy mássalhangzó van, a középen lévı
maganhangzót két „o” –val írjuk. Ez nem teszi lehetıvé, hogy az
utolsó mássalhangzót megkettızzük: look – looking.

Egészítsd ki

Az édesapám most éppen a kertben sétál. My father is walking in the garden now.
Most éppen a fákat vágják a parkban. They are just cutting the trees in the park.
A barátom éppen most állítja meg az autót. My friend is just stopping the car.
Most a sárga cipımet keresem. I am looking for my yellow shoes.
Ki ül azon a széken? Who is sitting on that chair?
Most a postán ad fel leveleket. She is sending letters at the post-office.
İk most ehhez a nagy tempomhoz mennek. They are visiting this big church now.
Nem felejtesz el valamit? Aren’t you forgetting something?

Most egy másik módbeli segédigével, a must [mászt] – kell szóval ismerkeünk meg.
A can –hez hasonlóan a must alakja is minden személyben ugyan az, és az azt követı ige to
nélkül áll.

Példák

I must cut my hair. Le kell vágnom a hajam.


She must forget about him. El kell felejtenie ıt.
They must think about their baby. Nekik gondolniuk kell a kisbabájukra.

- 114 -
A kérdéseket a must segédige és az alany szórendjének felcserélésével alkotjuk.
Kiegészítendı kérdés esetén a mondat elejére kérdı névmást helyezünk.

Példák

Mary must go to school. Must Mary go to school? Máriának iskolába kell


mennie?
My father must buy a car. Must my father buy a car? Kell az édesapámnak autót
vennie?
She must read this book. What must she read? Mit kell elolvasnia?

Fordítsd angolra

Holnap dolgozni kell menned. You must go to work tomorrow.


Ma kell azt megcsinálnom? Must I do it today?
Kinek kell odaadnia ezt a levelet neked? Who must give you this letter?
Kinek a dalait kell énekelnünk? Whose songs must we sing?
Meg kell mutatnod nekem a házad. You must show me your house.
Az iskolában angolt kell tanítania. She must teach English at school.

Ismétlés

Márciusban keletre kell utaznom. In March I must go to the east.


Ebben a levélben egy dátum van. There is a date in this letter.
Az idıjárás szép nyáron. The weather is nice in summer.
Esik a hó? Is it snowing?
Jöhetnek ık februárban? Can they come in February?
Nézd meg ezeket a férfiakat és ezeket a nıket! Look at these women and these men!
Negyvenöt perc kell nekem ahhoz, hogy I must have forty-five minutes to do it.
megcsináljam.
Mit akar Ön még megnézni? What else do you want to see?
Ezt a fekete autót nézem most. I’m looking at this black car now.
Süt a nap ma? Is the sun shining today?
Anya az ı (fiú) haját vágja most. Mother is cutting his hair now.
Mit csinálsz most? What are you doing now?

- 115 -
8. Lecke – Második rész
Ebben a leckében már csak isméltünk

Barbara: Can your brother sing?


John: Yes, he can sing many songs. He listens to music on the radio every day.
Barbara: Does he know the song „It’s a long way to Tipperary”?
John: Yes, he does, but this song is not difficult to sing.

Tom: Tomorrow I’m buying a big, red car. It’s a fast car and not too expensive. I
want to show it to you tomorrow evening.
Mary: My brother also wants to buy a cheap car, because he has little money. He
doesn’t like red, brown or black, so he wants to buy a green or yellow car.

Peter: Can I talk to your brother Terry?


Barbara: Yes, he is at home now.
Peter: What is he doing?
Barbara: He is sitting in his room and writing a long letter to his friend. He can write
long letters.
Peter: I want to go to the park with him.
Barbara: I think he can’t go with you. He must send the letter, so we must go to the
post-office together.

Mary: Have you a brother or sister?


John: I have a brother. His name is Tony. My brother is a nice boy. He is tall, he
has big black eyes and long legs.
Mary: Tony’s friends must like him.
John: Yes, and girls can never forget him.

Tom: Why are you going to the kitchen?


Barbara: Because Tony wants some tea and some bread with jam and I want a cup of
coffee.
Tom: You can’t drink coffee, because there’s no sugar.

Mary: Where does your family live?


Peter: My father and mother live in Pécs, my brother and his family live in
Budapest.

Barbara: Where is your house?


John: It’s near Budapest. Its rooms are big. I have a large bedroom and a big
kitchen. I can have cats and dogs. I want to live there forever.

Mary: I think you smoke too many cigarettes and drink too much coffee.
Tom: Yes, I want o stop smoking soon.

- 116 -
Mary: And what about coffee?
Tom: I like coffee and I don’t want to stop drinking it.

Barbara: Why do you like this park?


Peter: Because I can see a lot of animals here. All trees in this park are green. It’s
no easy to go there: You must take a bicycle, because you can’t walk there.
Mary: Father wants to cut your long hair.
John: Is he trying to do it?
Mary: Don’t worry. You must go to the barber’s shop.

Barbara: Where is your brother going by car tonight?


Tom: He is visiting his best friend. He must usually drive a car there, but he likes
to drive.
Barbara: Does he drive much?
Tom: Yes, he does. In summer he usually goes to England. Sometimes he goes to
the Near East, because his friend works there.

Fordítsd angolra

İk mindig finom teát adnak nekünk. They always give us good tea.
Gyakran van hó decemberben. There is often snow in December.
Minden könyvet el akar vinni. (fiú) He wants to take all books.
Kié ez a ház? Whose is this house?
Hamarosan veszünk egy nagy irodát. Soon we are buying a big office.
Ne felejtse el ezt a dátumot! Don’t forget this date!
Ez a fekete cipı drága. These black shoes are expensive.
Nem hallhatnak minket. They can’t hear us.
Ez a hét túl hosszú. This week is too long.
Ma éjjel rádiót hallgatok. Tonight I’m listening to the radio.
Nem akarom levágni a hajam. I don’t want to cut my hair.
Július a legjobb hónap? Is July the best month?
Valami mást akarok. I want to something else.
Tudna hozni nekem egy kevés mézet? Can you bring me some honey?
Túl kevés pénzünk van ahhoz, hogy ezt a We have too little money to buy this
drága házat megvegyük. expensive house.
Az összes macska utálja (nem szereti) a vizet. All cats don’t like water.
Ez a barna kutya a legjobb barátom. This brown dog is my best friend.
Ez túl könnyő! It’s too easy!

- 117 -
Ne aggódj az idıjárás miatt. Don’t worry about the weather.
A repülı nyugat felé repül. The plane is flying to the west.
Sok hó van a kertünkben. There is a lot of snow in our garden.
Mennyi lekvárt tudsz megenni? How much jam can you eat?
Ne tedd ezt a levelet a konyhában az asztalra! Don’t put this letter on the tabble in the
kitchen.
Éppen a fiáról kérdezzük ıt. (férit) We are just asking him about his son.
Ki tanítja az angolt nekünk? Who teaches us English?
Kérem, ne dohányozzon a hálószobában. Please, don’t smoke in the bedroom.
Nem akarok örökké várni. I don’t want to wait forever.
Autóval kell ıket az iskolába vinnem. I must take them to school by car.

- 118 -
9. Lecke
9. Lecke – Elsı rész
Új szavak

quarter kovótör negyedik(rész), negyedóra


husband házbönd férj
bookcase bukkéjsz könyvespolc, könyvszekrény
lamp lemp lámpa
plant plánt/plent növény, palánta
tie táj nyakkendı
dining-room dájnin(g) rúm ebédlı
breakfast brekföszt reggli
ö
parents peör ntsz szülık
r
shirt sı t ing
hospital hoszpitl kórház

Más sorrendben

quarter kovótör negyedik(rész), negyedóra


tie táj nyakkendı
ö
husband házb nd férj
bookcase bukkéjsz könyvespolc, könyvszekrény
parents peöröntsz szülık
hospital hoszpitl kórház
shirt sırt ing
lamp lemp lámpa
breakfast brekföszt reggli
dining-room dájnin(g) rúm ebédlı
bookcase bukkéjsz könyvespolc, könyvszekrény
plant plánt/plent növény, palánta

- 119 -
Gyakorlat

We have many plants at home. Nekünk sok növényünk van otthon.


Her husband is rich. A férje gazdag.
These lamps are expensive. Ezek a lámpák drágák.
I want to buy a shirt. Egy inget akarok venni.
It is on the bookcase. Az a könyvespolcon van.
It’s a quarter past five. Negyed hat van. (Egy negyeddel múlt öt óra.)
Do you konw his parents? Ismered a szüleit?
I often eat breakfast at seven. Gyakran reggelizem hét órakkor.
He doesn’t like ties. Nem szereti a nyakkendıt.
I must go to hospital. Korházba kell mennem.
We have a large dining-room. Nekünk nagy ebédlınk van.

Egészítsd ki

Az ingeim olcsók. My shirts are cheap.


Egy nyakkendıt kell vennem. I must buy a tie.
A szülei is itt vannak? Are his parents also here?
A házunkban sok növény van. There are many plants in our house.
Én ezt a zöld lámpát akarom. I want to have this green lamp.
A te férjed az én tesvérem. Your husband is my brother.
Tegye ezt a könyvszekrényt a hálószobánkba. Put this bookcase in our bedroom.
Egy negyedóra múlva jönnek. They are coming in a quarter of an hour.
Rendszerint az ebédlıben étkezünk. We usually eat in the dining-room.
Mit szeretsz enni reggelire? What do you like to eat for breakfast?
Az apámnak korházba kell mennie. My father must go to hospital.

Jegyezd meg a „for” szó használatát a következı szerkezetekben:

What do you like to eat for breakfast? Mit szeretsz enni reggelire?
What’s for breakfast today? Mi van ma reggelire?

- 120 -
Fordítsd angolra

Ezeknek a növényeknek a kertben kell These plants must be in the garden.


lenniük.
Nem szeretek kórházban lenni. I don’t like to be in hospital.
Negyed három. (Egy negyedórával múlt két It’s a quarter past two.
óra.)
A férjem mindig autót vezet. My husband always drives a car.
Együtt tudunk reggelizni? Can we eat breakfast together?
Tegye ezeket a könyveket a könyvespolcra. Put these books on the bookcase.
A szüleimnek kevés pénzük van. My parents have little money.
Melyik inget vehetem fel, Which shirt can I take?
Nyakkendıt is kell kötnöm? Must I also take a tie?
Ezek a lámpák szépek, de túl drágák. These lamp are nice, but too expensive.
Mi dohányozhatunk az ebédlıben. We can smoke in the dining-room.

Néhány esetben a the határozott névelıt elhagyhatjuk.

Álltalános értelemben használt étkezések nevei elıtt:


She always eats breakfast at seven. Mindig hét órakor reggelizik.

Az évszakok nevei elıtt, ha általános értelemben használjuk:


Do you like summer? Szereted a nyara?

Ha egy közelebbrıl meghatározott étkezésre vagy évszakra akarunk utalni, akkor használjuk a
the határozott névelıt:
The dinner which I am eating now is good. A vacsora, amelyet éppen most eszem, finom.

A hospital. –korház szó elıtt ha oda betegként megyünk, nem használunk határozott névelıt.
I must go to hospital. Kórházba kell mennem.

Ha a korházba látogatóként vagy személyzet tagjaként megyünk, akkor a köetkezıt mondjuk:


I go to the hospital every day. Minden nap megyek a kórházba.

Új igék

to park tu párk parkolni


to get up tu get áp felkelni, (ágyból), felállni
to put on tu put on felvenni (ruhát), rátenni.

- 121 -
to stay tu sztéj maradni, idızni, tartózkodni
to have breakfast tu hev brekföszt reggelizni
to make tu méjk készíteni

Gyakorlat

In Hungary we always stay at a hotel. Magyarországon mindig szállodában


tartózkodunk.
Tomorrow I must get up at 6 in the morning. Holnap reggel hat órakor kell felkelnem.
You can park the car here. Ön ide állíthatja az autót/parkolhat.
What time do you usually have breakfast? Rendszerint mikor reggelizik?
Can I put on my father’s suit. Felvehetem az apám öltönyét?
They make chairs in this factory. Ebben a gyárban székeket csinálnak.

Egészítsd ki

Egy fehér inget vegyen fel. Put on a white shirt.


Tíz napig kórházban kell maradnom. I must stay in hospital for ten days.
Nem parkolhatunk ebben az utcában. We can’t park in this street.
Nem szeretek felkelni reggel. I don’t like to get up in the morning.
Ön mindig nyolckor reggelizik? Do you always have breakfast at eight?
Az édesapám most egy könyvespolcot csinál. My father is making a bookckase now.

A to have igét, amelynek a jelentése birtokolni, nem használjuk folyamatos jelen idıben.
Néhány esetben viszont más igéket helyettesítünk vele. Ilyenkor a to have igét folyamato
jelen idıben is használhatjuk:

to eat breakfast = to have breakfast


to drink tea = to have tea
to smoke a cigarette = to have a cigarette

Példák

Are you having breakfast now? Most éppen reggelizik?


What tea is he having now? İ milyen teát fogyaszt most?
John is having his fourth cigarette. János a negyedik cigarettáját szívja.

- 122 -
Fordítsd angolra

Péter és Mária most éppen kávét isznak. Peter and Mary are having coffee now.
Most két kutyám van és egy macskám van. Now I have two dogs and one cat.
Most reggeliznek? Are they having breakfast now?
Hányadik cigarettát szívod most? Which cigarette are you having now?
Pillanatnyilag nincs (semennyi) pénzem. I have no money at the moment.

A to be ige egyszerő múlt idejő (the Simple Past Tense [Dzö szimpl pászt tens]) alakjai

Ezt a múlt idıt olyan cselekmény kifejezésére használjuk, amire a múlt meghatározott
idıpontjában történt és a jelennel nincs kapcsolata.
A következı idıhatározókat használjuk vele:

yesterday jesztördéj, jesztördi tegnap


ago ögou (bizonyos idıvel) ezelıtt
last lász múlt, legutóbbi, utolsó

Mind a három idıhatározó a mondat elejég vagy végén áll.

Példák

two days ago két nappal ezelıtt


three weeks ago három héttel ezelıtt
four years ago négy évvel ezelıtt
last year múlt év
last month múlt hónap
last Sunday múlt vasárnap
A to be ige egyszerő múlt idejő alakjai:

I was áj ovoz én voltam


you were jú ovır te voltál, Ön volt
he was hí ovoz ı (fiú) volt
she was sí ovoz ı (lány) volt
it was it ovoz ez/az volt
o
we were ví ovır mi voltunk
o r
you were jú vı ti voltatok, Önök voltak
they were Dzéj ovır ık voltak

- 123 -
Gyakorlat

Yesterday I was at home in the evening. Tegnap este otthon voltam.


I know you were in England two years ago. Tudom, hogy két évvel ezelıtt Angliában
voltál.
Last week he was in hospital. A múlt héten kórházban volt.
Last month she was in Budapest. A múlt hónapban Budapesten volt.
It was a long time ago. Az hosszú idıvel ezelıtt volt.
Three years ago we were in that factory. Három évvel ezelıtt abban a gyárban voltunk.
I think you were there yesterday. Azt hiszem, te ott voltál tegnap.
Ten years ago they were babies. Tíz évvel ezelıtt (még) kisbabák voltak.

Egészítsd ki

Anyám egy héttel ezelıtt Angliában volt. My mother was in England a week ago.
Ezek az emberek tavaly Lengyelországban These people were in Poland last year.
voltak.
Tegnap az ı kertjében voltam. Yesterday I was in his garden.
Tavaly együtt voltunk. Last year we were together.
Két évvel ezelıtt Angliában voltál. Two year ago your were in England.
Tudom, hogy ı tegnap a házadban volt. I know he was in your house yesterday.
Az tavaly volt. It was last year.
Ön a múlt hónapban a lánya iskolájában volt. You were in your daughter’s school last
month.

Egyszerő múlt idıben a kérdéseket a to be igével úgy képezzük, hogy az ige megfelelı múlt
idejő alakját és az alanyt felcseréljük.
Az igenlı válasz szerkezete: a yes szó, a személyes névmás és a to be ige megfelelı alakja.
A tagadó válasz szerkezete: a no szó, a személyes névmás, a to be ige megfelelı alakja és a
not szó. A was not szerkezetet a wasn’t [ovoznt], a were not szerkezetet pedig a weren’t
[ovırnt] alakra rövidíthetjük.

Példák

I was at school yesterday.


Were your at school yesterday? Yes, I was. No, I was not.
Voltál tegnap iskolában? Igen, (voltam). No, I wasnt’t
Nem, (nem voltam).

- 124 -
They were at home last week.
Were they at home last week? Yes, they were. No, they were not.
Otthon voltak ık a múlt héten? Igen. No, they weren’t.
Nem, (nem voltak).

Last year he was in England.


Was he in England last year? Yes, he was. No, he was not.
Volt ı Angliában az elmúlt évben? Igen, (volt). No, he wasn’t.
Nem, (nem volt).

Alkoss kérdést és rövid válaszokat

Yesterday she was at work. Was she at work yesterday?


Yes, she was.
No, she wasn’t.
We were together last year. Were we together last year?
Yes, we were.
No, we weren’t.
They were in his office yesterday. Were they in his office yesterday?
Yes, they were.
No, they weren’t.
He was a good boy ten years ago. Was he a good boy ten years ago?
Yes, he was.
No, he wasn’t

Bıvített kérdések képzésekor a kérdı névmást a kérdı mondat elejére tesszük.

When were you in England? Mikor voltál Angliában?


Why wasn’t she at work yesterday? Miért nem volt (ı) munkában tegnap?

A tagadó szerkezet egész mondatokban is alkalmaznató.

She wasn’t in England three years ago. Nem volt Angliában három évvel ezelıtt.
My parents weren’t here yesterday. A szüleim nem voltak itt tegnap.

Fordítsd angolra

Hol voltak (ık) a múlt szombaton? Where were they last Saturday?
Ki volt a hivatalában egy órával ezelıtt (fiúéba) Who was in his office an hour ago?
A nıvérük nem volt Londonban a múlt héten. They sister wasn’t in London last week.
Tegnap nem voltunk a postán. Yesterday we weren’t at the post-office.

- 125 -
Ismét néhány fınév, melynek rendhagyó többes száma van:

1. Azok a fınevek, amelyeknél a többes szám képzésekor a szótı és a kiejtés is


megváltozik:

foot fut láb feet fit lábak


tooth tútsz fog teeth títsz fogak
goose gúsz liba geese gísz libák
mouse mausz egér mice májsz egerek
child csájld gyer(m)ek children csildrön gyer(m)ekek

2. azok a fınevek, amelyeknél az utolsó f betőre v –re változik. Ha a szó utolsó betője e,
csak egy –s betőt kapcsolunk hozzá, egyébként –es kerül a szó végére:

loaf louf cipó, vekni loaves louvz cipók, veknik


o o
wife vájf feleség wives vájvz feleségek
shelf self polc shelves selvz polcok
life lájf élet lives lájvz életek
half háf fél(vm-nek a fele) halves hávz felek
leaf líf falevél leaves lívz falevelek
knife nájf kés knives nájvz kések

Más sorrendben

life lájf élet lives lájvz életek


knife nájf kés knives nájvz kések
sz sz
tooth tút fog teeth tít fogak
loaf louf cipó, vekni loaves louvz cipók, veknik
mouse mausz egér mice májsz egerek
leaf líf falevél leaves lívz falevelek
o o
wife vájf feleség wives vájvz feleségek
foot fut láb feet fit lábak
ö
child csájld gyer(m)ek children csildr n gyer(m)ekek
shelf self polc shelves selvz polcok
goose gúsz liba geese gísz libák
half háf fél(vm-nek a fele) halves hávz felek

- 126 -
Új szavak

downstairs daunszteörz lefelé, lenti, lent (a földszinten)


in front of in fránt ov valami elıtt, szemben
opposite opözit szemben (lévı), szemközt(i)
after áftör után, utána
still sztil még (mindig), mégis

Gyakorlat

The hotel is opposite our house. A szálloda a házunkkal szemben van.


He is still working. İ még mindig dolgozik.
Park the car in front of this building. Állítsa az autót ez elé az éület elé.
Our kitchen is downstairts. A konyhánk lent van (a földszinten).
I think he was there after six. Azt hiszem hatután ott volt.

Egészítsd ki

Oda nyolc után is parkolhatok. I can park there after eight.


Éppen lefelé megy. She is just going downstairs.
Ez az ember a házunk elıtt van. This man is in front ov our house.
Még mindig meglátogat? Does he still visit you?
Az irodája az autóbusz-állomással szemben van. His office is opposite the bus station.

A there is/there are egyszerő múlt idejő lalakjai: a there was/there were

There were a lot of trees in this garden last year. Tavaly sok fa volt ebben a kertben.

Ismétlés

Az Ön kései azok? Are those your knives?


Mindig látom ıt reggeli után. (fiút) I always see him after breakfast.
Tedd a lámpát a könyvespolcra. Put the lamp on the bookcase.
Három vekni kenyeret akarok venni. I want to buy three loaves of bread.
Nyáron nem megyünk autóval. I summer we don’t go by car.
Általában mikor szokott felkelni? What time does he usually get up?
Kérem, maradjon vacsora után. Please, stay after dinner.
Egerek vannak ebben az épületben. There are mice in this building.

- 127 -
A férjem szereti ezt a nyakkendıt. My husband likes this tie.
Fel akarod venni ezt a piros inget? Do you want to put on this red shirt?
Ezek a növények egy évvel ezelıtt a kertünkben These plants were in our garden a
voltak. year ago.
Tegnap nem voltak az ebédlıben. They weren’t in the dinig-room
yesterday.
Libákat tart a kertben. (lány) She has geese in the garden.
A szüleid magasak voltak? Were your parents tall?
Majdnem negyed hat. It’s almost a quarter past five.
Látsz leveleket ezen a fán? Do you see leaves on this tree?
Mi egy templommal átellenben lakunk. We live opposite a church.
Holnap négy után kell felkelnem. I must get up after four tomorrow.
Én általában kilenckor reggelizem. I usually have breakfast at nine.
Gyakran látlak ez elıtt a gyár elıtt. I often see you in front of this
factory.
A fogai nem fehérek. (fiú) His teeth aren’t white.
Egy órával ezelıtt sok gyerek volt a parkban. An hour ago there were many
children in the park.

- 128 -
9. Lecke – Második rész
Új szavak

dinner dinör vacsora, ebéd (a fı étkezés)


the moon Dzö mún a hold
bird bırd madár
cellar szelör pince
corner kórnör sarok, szöglet
television set televizsn szet televíziókészülék
TV set tíví szet tévé-készülék
thing tszin(g) dolog, tárgy
cinema szinömö mozi, filmszínház
shed sed fészer, kamra
sock szok zokni
(g)
living-room livin rúm nappali (szoba)
seat szít ülés, ülıhely

Más sorrendben

television set televizsn szet televíziókészülék


shed sed fészer, kamra
seat szít ülés, ülıhely
TV set tíví szet tévé-készülék
sock szok zokni
cellar szelör pince
dinner dinör vacsora, ebéd (a fı étkezés)
sz (g)
thing t in dolog, tárgy
cinema szinömö mozi, filmszínház
the moon Dzö mún a hold
living-room livin(g) rúm nappali (szoba)
bird bırd madár
corner kórnör sarok, szöglet

- 129 -
Gyakorlat

Birds are sitting on the trees in my garden Madarak ülnek most a fákon a kertemben.
now.
The cellar in our house is large. Tágas a pince a házunkban.
I love to go to the cinema. Imádok moziba járni.
Put on your socks. Húzd fel a zoknidat!
I always look for a seat on the bus. Az autóbuszon mindig ülıhelyet keresek.
The moon is shining now. A hold most világít.
I often forget about many things. Gyakran megfeledkezem sok mindenrıl.
What time do you usually have dinner? Ön rendszerint mikor szokott vacsorázni?
We have a television set in every room. Nekünk minden szobában van egy
televíziónk.
The shed was too little. A fészer túl kicsi volt.
This shop is in the corner. Ez a bolt a sarkon van.
Our living-room is nice. A nappalink szép.
We must buy a TV set. Egy tévé-készüléket kell vásárolnunk.

Jegyezd meg a kifejezéseket

on the bus az autóbuszra


in the corner a sarkon, a sarokban

Fordítsd angolra

A biciklid a fészerben van. Your bicycle is in the shed.


Minden nap világít a hold? Does the moon shine every day?
Van a nappaliban tévé-készülék? Is there a TV set in the living-room?
Le akar ülni? (akar egy ülıhelyet?) Do you want a seet?
Nem szeretem a fehér zoknit. I don’t like white socks.
İk a mozival szemben laknak. They live opposite the cinema.
Van néhány írnivalóm. I have some things to write.
A szék a sarokban van. The chair is in the corner.
A pincében sok egér van. There are a lot of mice in the cellar.
Drága ez a televizió? Is this television set expensive?
Vacsorázhatunk együtt? Can we have dinner together?

- 130 -
Egyszerő múlt idejő mondatok szerkesztése más igékkel

Személyes névmás
vagy fınév + ige + ………………

I visited my mother yesterday. Tegnap meglátogattam az


[vizitid] édesanyámat
He waited for me last week. Várt rám a múlt héten.
[ovéjtid]

Megfigyelhetted, hogy az ige –ed végzıdést kapott. Ezt csak azok az igék kapják, amelyek
nem –e betőre végzıdnek.

visit visited vizitid


o
wait waited véjtid

Ha az ige végzıdése –e, akkor csak egy –d betőt illesztünk hozzá.

like liked lájkt

az –ed végzıdés használatakor a következıkre figyeljünk:

1. Azon igék esetében, melyek –y-ra végzıdnek, de ezt a betőt egy mássalhangzó elızi
meg, az y bető i-re változik ugyanúgy, mint a fınevek többes számának képzésekor.

try tried trjád

2. Néhány igénél a szóvégi mássalhangzó megkettızıdik csakúgy, mint az –ing


végzıdés esetébben.

stop stopped sztopt

Az –ed toldalékkal képzett igék kiejtésénél figyelembe kell venni:

1. Ha az ige szóvégi mássalhangzója zöngétlen, akkor az –ed végzıdés kiejtése [t]:

look looked lukt

2. Ha az ige szóvége zöngés mássalhangzó vagy magánhangzó –kivéve az e betőt –akkor


az -ed végzıdés kiejtése [d].

show showed soud


o
worry worried vorid

3. Ha az ige szóvégi mássalhangzója t vagy d, akkor a végzıdés kiejtése [id].

visit visited vizitid

- 131 -
Gyakorlat

We visited (vizitid) our parents yesterday. Tegnap meglátogattuk a szüleinket.


He entered (entörd) this shop a minute ago. Egy perccel ezelıtt lépett be a boltba.
They walked (ovókt) to work two days ago. Két nappal ezelıtt gyalog mentek dolgozni.
Yesterday she stopped (sztopt) smoking. Tegnap abbahagyta a dohányzást.
She wanted (ovontid) to visit us last week. Meg akart látogatni bennünket a múlt héten.
o
I worried ( vorid) about you yesterday. Tegnap aggódtam érted.
They lived (livd) in London ten years ago. Tíz évvel ezelıtt Londonban éltek.
He listened (lisznd) to the radio yesterday. Tegnap a rádiót hallgatta.

Egészítsd ki

A szüleim tegnap egy irodát nyitottak. My parets opened an office yesterday.


Amikor belépett a házba, mi a kertben When he entered the house we were in
voltunk. the garden.
Tegnap megköszönte azt nekünk. She thanked us for it yesterday.
Egy héttel ezelıtt beszéltem a testvéreddel. A week ago I talked with your brother.
Két órát vártam rá tegnap. Yesterday I waited for her for two hours.
Tavaly Ángliában dolgoztunk. Last year we worked in England.
A sofır tegnap megmutatta (nekünk) The driver showed us his car
az autóját. yesterday.
A múlt héten gyalog mentünk az iskolába. Last week we walked to school.
Amikor gyerek voltam, imádtam ezt a biciklit. I loved this bicycle when I was a child.
A barátja könyvet kért tıle. Her friend asked her for a book.
İk egyévvel ezelıtt akartak oda menni. They wanted to go there a year ago.
Tegnap az ı nyakkendıit kerestük. We looked for his ties yesterday.

Az angol nyelvben egy csoport rendhagyó ige is van, amelyek múlt idejő alakját nem a –d
vagy –ed képzıvel alkotjuk. Ezeket az igéket, és rendhagyó múlt idejüket, külön-külön kell
megtanulni.

I. alak II. alak III. alak


fınévi igenév Simple Past Past Participle (múlt
idejő melléknévi igenév)
see szí -látni saw szó seen szín
o
go gou -menni went vent gone gán

- 132 -
have hev -birtokolni had hed had hed
o
be bí -lenni was/were voz/ovır been bín
eat ít -enni ate éjt eaten ítn
drink drin(g)k -inni drank dren(g)k drunk drán(g)k

Gyakorold a renhagyó múlt idejő igék három alakját

lenni be was/were been


inni drink drank drunk
látni see saw seen
menni go went gone
enni eat ate eaten
birtokolni have had had

Fordítsd angolra

Tegnap túl sok sört ittam. I drank too much beer yesterday.
Két évvel ezelıtt volt egy lakásom Two years ago I had an apartmant in London.
Londonban.
A szüleim három héttel ezelıtt Angliába My parents went to England three weeks ago.
mentek.
Akkor láttam ezeket az embereket. I saw these people then.
Tegnap sok almát ettünk. We ate a lot of apples yesterday.
Ön reggel hétkor munkában volt. You were at work at seven yesterday.

A rendhagyó fınevek újabb csoportja

1. A man és a woman fınevekbıl képzett foglalkozásnevek:

postman pousztmen postmen pousztmön -postás(ok)


policeman pölíszmen policemen pölíszmön -rendır(ök)
fireman fájörmen firemen fájörmön -tőzoltó(k)
o ö o
policewoman pölísz vum n policewomen pölísz vimin -rendırnı(k)

2. Azok a fınevek, amelyek többes számát –es toldalék hozzáadásával alkotjuk

potato pötéjtou potatoes pötéjtouz -burgonya(ák)


tomato tömátou tomatoes tömátouz -paradicsom(ok)

- 133 -
3. Azok a fınevek, melyek –en toldalékot kapnak:

ox oksz oxen okszn -ökör/ökrök

4. Azok a fınevek, amelyek többes számban is megtartják egyes számú alakjukat

deer diör deer diör -ız/ızek


sheep síp sheep síp -birka/birkák, juh/juhok

Gyakorlat

Ezek a postások leveleket hoznak a hivatalunkba. These postmen bring letters to our office.
Azok a tőzoltók magasak voltak. Those firemen were tall.
Szereted a burgonyá(ka)t? Do you like potatoes?
A paradicsom(ok) piros(ak). Tomatoes are red.
Négy ökrünk és tíz birkánk volt. We had four oxen and ten sheep.
Látod azokat az ızeket a fák közelében? Do you see those deer near the trees?

Ismétlés

Egy könyvespocot akart tegnap csinálni, de He wanted to make a bookcase yesterday, but
nem volt rá ideje. (fiú) he had no time.
Rendszerint otthon reggelizem és egy I usually have breakfast at home and dinner at
étteremben vacsorázom. a restaurant.
Azok a nyakkendık nem voltak szépek. Those ties weren’t nice.
Kórházban volt akkor? (lány) Was she in hospital then?
Vannak növényeid az ebédlıben? Have you plants in the dining-room?
A feleségek szeretnek a férjükkel sétálni Wives like to go for a walk with their
menni. husbands.
Nyáron néha esik az esı, télen pedig havazik. It sometimes rains in summer, and in winter it
snows.
Fel tudsz kelni? Can your get up?
A legjobb öltönyömet kell felvennem. I must put on my best suit.
Szeretik a macskák az egereket? Do cats like mice?
A fogaid szépek. (Szép fogaid vannak.) You have nice teeth.
Tegye ezeket a könyveket ezekre a polcokra! Put these books on these shelves.
Amikor lefelé ment, két gyereket látott maga When he went downstairs he saw two
elıtt. (fiú) children in front of him.
Ez a mozi az iskolánkkal szemben van. This cinema is opposite our school.

- 134 -
Menj a pincébe, és hozd fel a zöld székeket. Go to the cellar and bring the green chairs.
Egy jó tévé-készüléket akartam venni, de az I wanted to buy a good TV set, but it was too
túlságosan drága volt. expensive.
Tegnap aggódtam miattad. Yesterday I worried about you.
Ebben a pillanatban több, mint száz madár ől More than a hundred birds are sitting on our
a fánkon. tree at the moment.
Mindig kell, hogy legyen ülıhelyem az I must always have a seet on a bus.
autóbuszon.
Tegnap túl sokat ettünk. We ate too much yesterday.
A városunkban sok rendırnı dolgozik. Many policewomen work in our town.
Tegnap láttam a biciklidet abban a fészerben, Yesterday I saw your bicycle in that shed in
a kert sarkában. the corner of the garden.
Tegnap egy postás várt rád a ház elıtt. A postman waited for you in front of the
house yesterday.
Akkor több pénzünk volt. We had more money then.

- 135 -
10. Lecke
10. Lecke – Elsı rész
Új szavak

nurse nırsz ápolónı, nıvér, dajka


football futból labdarúgás, futball
match mecs mérkızés, meccs
very veri nagyon
magazine megözín folyóirat, magazin
spring szprin(g) tavasz, tavaszi
autumn ótöm ısz, ıszi
typist tájpiszt gépírónı
r
newspaper njúszpéjpö újság, hírlap, napilap
tool túl szerszám, eszköz
baker béjkör pék

Más sorrendben

tool túl szerszám, eszköz


football futból labdarúgás, futball
typist tájpiszt gépírónı
magazine megözín folyóirat, magazin
very veri nagyon
newspaper njúszpéjpör újság, hírlap, napilap
nurse nırsz ápolónı, nıvér, dajka
ö
autumn ót m ısz, ıszi
baker béjkör pék
spring szprin(g) tavasz, tavaszi
match mecs mérkızés, meccs

- 136 -
Gyakorlat

She is reading a newspaper now. İ most egy újságot olvas.


Is it still spring? Még mindig tavasz van?
My father keeps his tools in the shed. Az apám a kamrában tartaj a
szerszámait.
Do they like magazines for women? Szeretik a nıknek szóló folyóiratokat?
My sister is a nurse. A nıvérem ápolónı.
Must we have a typist in the office? Kell nekünk egy gépírónı az irodában?
There is a football match tonight. Ma este lesz egy labdarúgó-mérkızés.
Autumn comes after summer. Az ısz a nyár után jön.
This baker makes very good bread. Ez a pék nagyon jó kenyeret készít (süt).

Egészítsd ki

Ezek a szerszámok nagyon drágák. These tools are very expensive.


Tavasszal a fák zöldek. In spring the trees are green.
A mi irodánkban két gépírónı dolgozik. Two typists work in our office.
Gyakran megy Ön futballmérkızésekre? Do you often go to football matches?
Ennek a péknek a boltja a sarkon van. This baker’s shop is in the corner.
Az anyám ápolónı. My mother is a nurse.
İsszel barnák a levelek. In autumn the leaves are brown.
Olvassa el ez a folyóiratot! Read this magazine.
Hozd ide nekem az újságomat. Bring me my newspaper.

Néhány új rendhagyó ige

do dú did did done dán


drive drájv drove drouv driven drivn
speak szpík szpoke szpouk spoken szpoukn
take téjk took tuk taken téjkn
read ríd read red read red
write rájt wrote rout written ritn

Gyakorlat

He did it yesterday. (İ) tegnap csinálta ezt.


A year ago we drove to England. Egy évvel ezelıtt autóval mentünk Angliába.

- 137 -
The nurse spoke with her friend last week. Az ápolónı a múlt héten beszélt a barátnıjével.
Yesterday I took the children to school. Tegnap én vittem a gyerekeket az iskolába.
I read this book many years ago. Ezt a könyvet sok évvel ezelıtt olvastam.
My husband wrote a letter to his sister. A férjem írt egy levelet a nıvérének.

Fordítsd angolra

A múlt héten a nıvére írt egy hosszú levelet Last week his siter wrote a long letter to him.
neki. (fiúé)
Az összes pénzüket elvitték tegnap. They took all our money yesterday.
Akkor elhajtott. Then he drove.
Tegnap egy szép levelet olvastam. Yesterday I read a nice letter.
Két nappal ezelıtt beszéltünk velük. We spoke to them two days ago.
İk tegnap csinálták azt. They did it yesterday.

Kérdések és tagadások képzése egyszerő múlt idıben.


Az egyszerő jelen idıhöz (simple present) hasonlóan, az egyszerő múlt idıben is egy
segédigét használunk. Ez a segédige a to do ige múlt idejő alakja, did.
A mondat szerkezete:
Segédige + személyes névmás, vagy fınév + ige jelen idejő alakja +….…..
Did you read this book
yesterday?

Ne felejtsd: abban a mondatban, amelyikben a did segédigét használjuk, az ige to nélküli,


jelen idejő alakját alkalmazzuk!

Figyeld meg a mondatokat:

Mary saw John yesterday. Did mary see john yesterday? Látta Mária Jánost tegnap?
They smoked many cigarettes Did they smoke many Sok cigarettát, szívtak (İk) el
last year. cigarettes last year? az elmúlt évben/tavaly.
She drank too much beer last Did she drink too much beer Túl sokk sört ivott tegnap
night. last night? este/éjjel?

Jegyezd meg a következı idıhatározót!


Last night tegnap este/éjjel

- 138 -
Az igenlı válaszokat a yes, a megfelelı személyes névmás és a segédige alkalmazásával
képezzük. A tagadó válasz a no szócskát, a személyes névmást, a segédige megfelelı alakját
és a not tagadószót foglalja magában. A did not szerkezet didn’t (didnt) alakra rövidíthetı.

Példák

The nurse gave Did the nurse give Tegnap adott Yes, she Igen. No, Nem.
me a newspaper me a newspaper nekem az ápolónı did. she
yesterday. yesterday? újságot? didn’t.
They wanted to Did they want to go Az elmúlt évben Yes, they Igen. No, Nem.
go there last year. there last year? oda akartak did. they
menni? didn’t

Szerkesz kérdéseket, igenlı és tagadó válaszokat.

She worried about her Did she worry about her son Yes,>she did. No,>she didn’t.
son yesterday. yesterday?
You took the money. Did you take the money? Yes,>I did. No,>I didn’t.
My daughter did it Did my daughter do it two Yes,>she did No,>she didn’t
two days ago. days ago?
They ate too much Did they eat too much bread Yes,>they did No,>they didn’t
bread yesterday. yesterday?

A kiegészítendı kérdések szerkesztésekor a kérdıszót a did szó elé


Helyezük.

John went home yesterday. Where did John go yesterday? Hová ment János tegnap?
She wanted these books. What did she want? Mit akart ı?
They listened to music last When did they listen to Mikor hallgatnak ık zenét?
night. music?

Azon kérdéseknek a szerkezete, amelyben a who kérdıszó szerepel, kijelentı jelegő, ezért az
ige 2.alakban(Simple past) van:

Peter spoke to me last Sunday. Péter a múlt vasárnap beszélt velem.


Who spoke to me last Sunday? Ki beszélt velem a múlt vasárnap?
We opened the shop last week. Mi a múlt héten nyitottuk meg a boltot.
Who opened the shop last week? Ki nyitotta meg a boltot a múlt hétén?

- 139 -
Fordítsd angolra

Hol dolgozott ez az ápolónı tavaly? Where did this nurse work last year?
Szerették a munkájukat ezek a gépírónık? Did these typists like their work?
Ki ment Angliába tavaly tavasszal? Who went to England last spring?
Ezek a napilapok és magazinok a konyhában, Were these newspapers and magazines on the
az asztalon voltak? table in the kitchen?
Tegnap bevitted a szerszámokat a kamrába? Did you take the tools to the shed yesterday?
Láttad az ebédlıjőket? Did you see their dining-room?
Hová mentek Mária szülei tegnap? Where did Marys parents go yesterday?
Ön reggelizet tegnap? Did you have brekfast yesterday?
Ki állította le a forgalmat? Who stopped the traffic?

Új szavak

again ögéjn/ögén újból, újra, ismét, megint


before bifór elıtt azelıtt
busy bizi foglalt, elfoglalt
ready redi kész
full ful tele, teli, teljes
till til (a)míg, -ig. (Idıben)
too tú is, szintén
to watch >tu ovocs nézni(meg) figyelni
the other Dzi áDzör a másik, a többi

Egészítsd ki

Hétfı elıtt volt itt. He was here before Monday.


Látta ıt is. She saw him too.
Kész vagy? Mennünk kell. Are you ready? We must go.
Ez a két autó szép, de a másik jobb. These two cars are nice, but the other is
better.
Az autóbusz tele volt emberekkel. The bus was full of people.
Figyelj! A madár ismét énekel! Look! The bird is singing again!
Túlságosan el vagyok foglalva ahhoz, hogy I’m too busy to go with you to the cinema.
moziba menjek veled.
Önnek öt óráig kell dolgoznia. You must work till five o’clock.
Nézted tegnap a mérkızést? Did you watch the match yesterday?

- 140 -
Jegyezd meg a következı kifejezést.

Here you are. hiör jú ár Tessék.(itt van.)

Pl.:
Give me that book, please. Kérem, adja ide azt a könyvet.
Here you are. Tessék.

Új szavak

All sorts of ól szórtsz ov mindenféle mindenfajta


All kinds of ól kájndz ov sokféle, mindenféle

My father liked all sorts of books. Az édesapám mindenféle könyvet szeretett.


Yesterday we visited all kinds of shops. Tegnap sokféle üzletet látogattunk meg.
How are you? Hogy vagy?

Az elızı gyakorlat utolsó kérdésével más személyekre is utalhatunk:


Pl.:
İ hogy van? (fiú) How is he?
Hogy vannak ık? How are they?
Hogy van a testvéred? How is your brother?

A tagadó alak összevont formája, a didn’t, vagy a teljes fomája, a did not, kijelentı
mondatokban is használható. Mindig legyél figyelemmel arra, hogy amikor a did szó jelen
van a mondatban, a fıige to nélküli szótári, azaz 1. igealakban van.

He didn’t see his children yesterday. Tegnap nem látta a gyermekeit.


My mother’s friend didn’t come to us last Az anyám barátja nem jött el hozzánk a múlt
week. héten.

Fordítsd angolra

Akkor nem értettem ıt (fiút) I didn’t understand him them.


Nem akarták megkeresni (azt) tegnap. They didn’t want to look for it yesterday.
A szüleim nem felejtettek el meglátogatni My parents didn’t forget to visit me yasterday.
engem tegnap.

- 141 -
Nem hagyta abba a dohányzást, amikor He didn’t stop smoking when he was in
korházban volt. hospital.
A feleségem nem ezt a zöld cipıt vette fel My wife didn’t put on these green shoes
tegnap. yesterday.

Ismétlés

Mikor láttad ezt a mérkızést? When did you see this match?
Neki mindenféle szerszámai voltak. He had all kinds of tools.
Ez az ember pék volt? Was this man a baker?
Miért vezetett Ön tegnap autót? Why did you drive a car yesterday?
Ki írta ezt a levelet? Who wrote this letter?
Hogyan csinálták azt? How are did you?
Tegnap nem ittunk sört. We didn’t drink beer yesterday.
Olvastál arról az újságban tegnap? Did you read about it in the newspaper
yesterday?
Hogy vagy? How are you?
Tegnap túlságosan elfoglalt voltam ahhoz, I was too busy yesterday to talk with you.
hogy beszéljek veled.
Mikor látta ön azt a másik embert? What time did you see the other man?
Tegnap megköszönted a nıvérednek ezt a Did you thank your sister for this book
könyvet? yesterday?

Kiejtési gyakorlat

au ú ou éj
brown shoe smoke table
town too no take
our room so wait
hour do go day
tower two know plane

- 142 -
10. Lecke – Második rész
Olvasd el a párbeszédet

John: Can I talk to your hasband for a minute or two?


Mary: I think you can’t. My husband went to our daughter at a quarter to six.
John: Why did he go there?
Mary: He wanted to buy a bookcase and a lamp for her in the shop opposite our house.
Tom: What did Peter do after he came home?
Barbara: He went to the hospital where his mother was.
Tom: Did he stay long with his mother?
Barbara: No, he didn’t. He talked to her and they listened to the radio together.
Mary: Were you at home yesterday?
Peter: Yes, I was, but I wanted to go to the cinema.
Mary: Did you go?
Peter: No, I didn’t. My friend visited me. We stayed at home. We wanted to wach
football match.
John: What did you do last week?
Barbara: On Monday I read a letter. It was a very nice letter.
John: Did you go to work on Tuesday?
Barbara: Yes, I did. I had a lot of work to do and I was very busy. I wrote all sorts of letters.
John: Are you a typist?
Barbara: Yes, I am. I like this work.
Mary: Did you have time to talk to John last week?
Peter: Yes, I did.
Mary: How is he?
Peter: He is all right. On Wednesday he stopped smoking.
Mary: Did he also stop drinkig beer?
Peter: Yes, he did.
Barbara: Tom, where did you live when you were a little boy?
Tom: When I was a little boy I lived in a little house with my parents.
Barbara: Did your parents have a garden, too?
Tom: Yes, they did. The garden was very nice. We liked to eat in
the garden.
Barbara: And what about animals?
Tom: My parents keept geese and sheep in the garden, so many children visited me then.
John: Mary, come downstairs!
Mary: I’m coming!
John: Can you see that car in front of the shop on the corner?
Mary: Yes,I can. It was oppesite our house yesterday. Whose car is it?
John: It’s my frend’s car. Yesterday I wanted to buy it.
Mary: Did you buy it?
John: No, I didn’t.
Mary: Why?
John: Because it was too expesive.
Barbara: Is Tom at home?
Peter: No, he isn’t. Tom is still working.
Barbara: I saw him at nine in the morning.
Peter: Usally he gets up at nine in the morning, but today he had breakfast at seven.
Barbara: Did he have time to go for a walk with your dog?

- 143 -
Peter: No, he didn’t. After breakfast he went to work.
Mary: What did you have for dinner yesterday
Tom: I had some potatoes and tomatoes.
John: I have a letter for you. Here you are.
Barbara: Thank you.

Ismétlési gyakorlat

A férjem tegnap a nappaliban vacsorázott. My husband ate dinner in the living-room


yesterday
Láttad ezeket a növényeket a kertben? Did you see these plants in the garden?
Nem ök csinálták ezt a könyvespolcot. They didn’t make this bookcase.
Önnek beszélni kell János nıvérével. You must talk to John’s sister.
Akkor mennyi ideig maradtál ott? How long did you stay there then?
Tegnap nem dolgoztak. They weren’t at work yesterday.
Kinek volt négy felesége? Who had four wives?
Vacsora után moziba megyünk. After dinner we are going to the cinema.
Nem kelt fel reggeli elıtt. He didn’t get up before breakfast.
A könyvszekrényünknek tizenkét polca van. Our bookcase has twelve shelves.
Érdeklıdtem a rendıröktıl e felıl az utca I asked the policemen about this street.
felıl.
Hol vetted ezt a televíziót? Where did you buy this television set?
Akkor sok madár volt a kertünkbe. We had many birds in the garden then.
Világított a hold tegnap? Did the moon shine yesterday?
Tavaly megpróbáltam megcsinálni azt. I tried to do it last year.
Ez az újság nagyon jó. This newspaper is very good.
Ki itta meg a teámat? Who dronk my tea?
(ık) mikor jöttek? When did they come?
Hallott róla tegnap? Did you hear about it yesterday?
Ez a ház tele volt emberekkel. This house was full of people.

- 144 -
11. Lecke
11. Lecke – Elsı rész
Új szavak

cold kould hideg, meghőlés


the sky Dzö szkáj az ég, az ébolt
cloud klaud felhı
fog fog köd
o
wind vind szél
(g)
strong sztron erıs
heat hít hı(ség), forróság
temperature tempricsör hımérséklet, hıemelkedés
o
weather-forecast vedzör fórkászt idıjárás-elırejelzés
shawl sól kendı, vállkendı
coat kout kabát, felöltı
boot bút csizma, magas szárú cipı

Más sorrendben

heat hít hı(ség), forróság


coat kout kabát, felöltı
the sky Dzö szkáj az ég, az ébolt
fog fog köd
cold kould hideg, meghőlés
shawl sól kendı, vállkendı
cloud klaud felhı
o
weather-forecast vedzör fórkászt idıjárás-elırejelzés
temperature tempricsör hımérséklet, hıemelkedés
boot bút csizma, magas szárú cipı
o
wind vind szél
strong sztron(g) erıs

- 145 -
Gyakorlat

It’s very cold today. Ma nagyon hideg van.


Put on your coat. Vedd fel a kabátod!
The wind was strong yesterday. Tegnap a szél erıs volt.
She doesn’t like heat. Nem szereti a hıséget.
We want to listen to the weather-forecast. Meg akarjuk hallgatni az idıjárás-jelentést.
There are many clouds in the sky. Az égen sok a felhı.
This is my best shawl. Ez a legjobb vállkendım.
Do you like hight temperatures? Szereted a magas hımérsékletet?
There is usually fog in winter. Télen rendszerint köd van.
Where are my boots? Hol van a csizmám?

Egészítsd ki

Nem látom ıt a ködben. I don’t see her in the fog.


Májusban milyen a hımérséklet? What temperature is it in May?
Az ég kék (ma). The sky is blue today.
Ez az ı kabátja? Is it his coat?
Szeretik a hıséget. They like heat.
A hold a felhık mögött van. The moon is behind the clouds.
Az idıjárás-elırejelzést olvashatja az You can read the weather-forecast in the
újságban. newspaper.
Ez a csizma drága? Are these boots expensive?
Tegnap egy vállkendıt akart nekem venni. He wanted to buy me a shawl yesterday.
Nem szeretem az erıs szelet. I don’t like strong wind.
Ne adj neki hideg teát! Don’t geve him cold tea.

Fordítsd angolra

Tegnap az édesapám egy nagyon szép My father bought me a very nice shawl
vállkendıt vett nekem. yesterday.
Magasan van a nap az égen? Is the sun high in the sky.
A múlt hónapban hıség volt. Last month we had heat.
A gyermekeink lázasak. Our children have a high temperature.
Csizmát kell vennem. I must buy boots.

- 146 -
Tegnap hideg volt? Was it cold yesterday?
Mikor adja a rádió az idıjárás-elırejelzést? What time is the weather-forecast on the
radio?
Ma túl erıs a szél. The wind is too strong today.
Felvehetem ezt a kabátot? Can I put on this coat?
Nem látom a napot a felhıkön keresztül. I can’t see the sun through the clouds.
Londonban ma köd van. There is fog in London today.

Jegyezd meg a következı kifejezést:


in the sky az égen

Az a/an határozatlan névelıt foglalkozás, vallást vagy nemzetiséget jelölı fınevek elıtt
minden esetben használjuk.
Pl.:
She is a typist. İ gépírónı.
My sister is a nurse. A nıvérem ápolónı.
He is a baker. İ pék.
I am a catholic. Katolikus vagyok.
Her husband is an American. A férje amerikai.

Amikor olyan tisztségrıl beszélünk, amelyet csak egy személy tölthet be, akkor a the
határozott névelıt elhagyhatjuk.
Pl.:
Who is president of Hungary? Ki Magyarország elnöke?
Who is the president of Hungary? Ki Magyarország elnöke?

Ez elızı mondatok új szavai

Catholic ketszlik katolikus (vallású)


president prezidönt elnök

A tulajdonneveket, és az ebbıl származó mellékneveket is az angolban mindig nagy


kezdıbetővel írjuk.

- 147 -
Present Perfect Tense

A Present Perfect Tense [prezönt pırfikt tensz] azaz a befejezett jelen idıt gyakran
összetévesztik a Simple Past Tense-szel (egyszerő múlt idı). Mivel a magyar nyelvben ilyen
igeidı nem létezik, erre a leckére különösen figyelj oda.
A Present Perfect-et olyan eseményeknél használjuk, amely a jelenben éppen most, vagy
valamivel korábban befejezıdött, vagy a múltban kezdıdött el (pl.: last week) és a jelenben is
tart.

A mondat szerkezete:

Személyes névmás + have/has + A fıige + …………………


vagy fönév segédige III. alakja
She has bought a dog. Vett egy kutyát.
I have seen that house. Láttam azt a házat.
We have been at home. Itthon vagyunk.

A mondatban a segédige a to have megfelelı alakja, amit nem lehet szó szerint fordítani.
Ha szabályos igét használunk, akkor éppúgy, mint a Simple Past esetén, az ige végéhez –d
vagy –ed képzıt illesztünk.

Gyakorlat

I have had a temperature. Lázas lettem. (Belázasodtam.)


She has taught me English. Angolt tanított nekem.
My parents have smoked a lot of cigarettes. A szüleim nagyon sok cigarettát elszívtak.
I have known about his mother. Tudomásom van az édesanyjáról.
She has looked for her coat. A kabátját kereste.
They have waited for me at home. Otthon vártak meg engem.

Egészítsd ki

Írtam neki egy levelet. (fiúnak) I have written a letter to him.


Beszéltünk velük. We have talked to them.
Az idıjárás-jelentést a rádióban hallottuk. We have heard the weather-forecast on the
radio.
(Egy ideje) nagyon hideg van. It has been very cold.

- 148 -
Gondoltam arra. I have thought about it.
Elkértem tıle a vállkendımet. (lánytól) I have asked her for my shawl.
Mi hoztuk ezeket az újságokat. We have brought these newspapers.
Ezekkel az emberekkel dolgoztunk. We have worked with these people.
Túl sok sört ittál. You have drunk toom much beer.
Jánossal együtt jött hozzánk. (lány) She has come to us with John.
Ezt elfelejtettem elhozni neked. I have forgotten to bring you this.

A this…(week, month…), today, tonight idıhatározók mellett is a Present Perfect igeidıt


használjuk. Ilyenkor a múltban történt, de a jelenhez kapcsolódó eseményekrıl beszélünk.
Ezek az idıhatározók vagy a mondat elejére, vagy a végére kerülnek.
Pl.:
I have been at home today. Ma otthon voltam.
We have been at the cinema tonight. Ma este moziba voltunk.
Today I have worked in the garden. Ma a kertben dolgoztam.
She has seen her children this week. Látta a gyerekeit ezen a héten.

Egészítsd ki

Ma virágokat vettem. I have bought flowers today.


Ezen a héten meglátogattuk a szüleinket. This week we have visited our parents.
Kifizettük a házat ebben az évben. We have paid for the house this year.
Ezt a levelet a héten küldtem el. I have sent this letter this week.
Ebben a hónapban megnézünk néhány filmet This month we have watched some films on
a televízióban. TV.
Ma beszéltem a nıvéremmel. I have talked to my sister today.

Fordítsd angolra

A szüleink ma Angliába utaztak. Our parents have gone to england today.


Ezen a héten egy kabátot és egy kendıt This week I hve bought a coat and a shawl.
vásároltam.
Mária meglátogatta a férje nıvérét ma este. Mary has visited her husband’s sister tonight.
Ma beszéltünk az édesapánkkal. We have talked to our father today.
Hıemelkedésem volt a héten. I have had a temperature this week.
A nyár nagyon hővös volt az idén. The summer has been very cold this year.
Ma este levelet írtam a barátomnak. Tonight I have written a letter to my friend.
Ebben az évben Londonban voltunk. This year we have been in London.

- 149 -
A nıvérem angolt tanított ebben az évben. My sister has taught English this year.
Ezen a héten délután dolgoztunk. This week we have worked in the afternoon.

Új szavak

outside autszájd kívül, kinn, külsı


foggy fogi ködös
to blow tu blou fúj (szél)
sunny száni napos, napfényes, derős
low lou alacsony
awful ófl borzasztó, szörnyő
o
windy vindi szeles
cloudy klaudi felhıs

Más sorrendben

awful ófl borzasztó, szörnyő


o
windy vindi szeles
low lou alacsony
sunny száni napos, napfényes, derős
outside autszájd kívül, kinn, külsı
cloudy klaudi felhıs
foggy fogi ködös

A to blow ige rendhagyó:

blow blou blew blú blown bloun

Gyakorlat

What weather was it yesterday? Milyen volt az tegnap az idıjárás?


It was awful. We had a lot of rain. Szörnyő volt. Sok esı esett.
Did the sun shine? Sütött a nap?
No, it didn’t the sky was very cloud. Nem. Az ég nagyon borús volt.
Was the temperature low? Alacsony volt a hımérséklet?
Yes, it was very low. And it was windy. Igen, nagyon alacsony volt. és szeles volt az
idı.
Was it foggy? Köd(ös) volt?

- 150 -
Yes, in the morning. Igen, reggel.
Did you go outside yesterday? Voltál odakint tegnap?
No, I stayed at home all day. Nem, egész nap otthon (tartózkodtam).

Add meg a szavak angol megfelelıjét

kinn outside
alacsony low
felhıs cloudy
szeles windy
napos szunny
ködös foggy

Fordítsd angolra

Milyen idınk van ma? What weather have we today?


Ma szép idınk van. It is nice today.
Reggel szeles és felhıs volt, de most napos az In the morning it was windy and cloudy but
idı. now it is sunny.
Nem fúj a szél. The wind isn’t blowing.
A hımérséklet alacsony, de nincs köd (az idı The temperature is low but it isn’t foggy.
nem ködös).
Azt hiszem, kinn vacsorázhatunk. I think we can have dinner outside.

Figyeld meg az it szó használatát, amikor az idıjárásra vonatkozik:

It was windy yesterday. Tegnap szeles volt az idı(járás).


Now it is sunny. Most napos az idı(járás).
Was it foggy yesterday? Ködös volt az idı(járás) tegnap?
It is nice today. Ma szép az idınk.

Néhány példa, amelyekben a the határozott névelı elhagyható

We went by car yesterday. Teganp autóval mentünk.


They are still at work. Még mindig dolgoznak.
We are driving east now. Most kelet felé autózunk.
We have been in town today. Ma a városban voltunk.
They live in Station street. Az Állomás utcában laknak.

- 151 -
Egészítsd ki a megfelelı idejő igealakkal a mondatokat

Tegnap gyalog mentem dolgozni. Yesterday I walked to work.


Egy héttel ezelıtt tudtunk rólat. We knew about it a week ago.
Mária az összes levelet elküldte ma. Mary has sent all letters today.
Sok növényt láttunk (eddig). We have seen a lot of plants.
Tegnap egy kabátot és egy kendıt vettem Yesterday I bought him a coat and a shawl.
neki.
Ebbe az épületbe mentek be. They have entered this building.
Ma ködös nap van. Today it has been a foggy day.
A múlt héten erıs szél fújt. Last week a strong wind blew.
Tegnap akarták megcsinálni. They wanted to do it yesterday.
Hosszú idıvel ezelıtt ismertem meg ıt. I knew her a long time ago.
Tavaly odaadtuk nekik a könyveinket. Last year we gave them our books.
Ma sütött a nap. The sun has shone today.

- 152 -
11. Lecke – Második rész
Új szavak

stamp sztemp (levél)bélyeg


ticket tikit jegy
novel novl regény
telephone telifoun telefon
tram trem villamos
tram stop trem sztop villamosmegálló
bus stop bász sztop autóbusz-megálló
flower flauör virág
bank ben(g)k bank
calendar kelindör naptár
secretary szekrötri titkárnı
r
purse pı sz erszény, pénztárca

Más sorrendben

tram trem villamos


bank ben(g)k bank
ticket tikit jegy
r
purse pı sz erszény, pénztárca
stamp sztemp (levél)bélyeg
novel novl regény
flower flauör virág
bus stop bász sztop autóbusz-megálló
r
calendar kelindö naptár
tram stop trem sztop villamosmegálló
secretary szekrötri titkárnı
telephone telifoun telefon

Gyakorlat

She has bought seven stamps. Hét bélyeget vásárolt.


We have tickets for the bus. Az autóbuszra vannak jegyeink.
They didn’t have a telephone last year. Tavaly nem volt telefonjuk.

- 153 -
She is Peter’s secretary. İ Péter titkárnıje.
We must go there by tram. Villamossal kell odamennünk.
The bus stop is at the corner. Az autóbusz-megálló a sarkon van.
She gave me flowers yesterday. Tegnap virágot adott nekem.
Where is the tram stop? Hol van a villamos-megálló?
There is a calendar in the kitchen. A konyhában van egy naptár.
The bank is opposite Peter’s house. A bank Péter házával szemben van.
I have seen your purse on the table. Az asztalon láttam a pénztárcádat.
He read this novel last week. A múlt héten olvasta a regényt.

Egészítsd ki

A lánya titkárnı. Her daughter is a secretary.


Tudunk villamossal menni? Can we go by tram?
Tegnap az autóbusz-megállóban vártunk rád. Yesterday we waited for you at the bus stop.
Szereted a hosszú regényeket? Do you like long novels?
Nézz a naptárra. Look at the calendar.
Kevés pénz van a pénztárcámban. There is little money in my purse.
A téren van egy villamosmegálló. There is a tram stop in the square.
Itt nincs telefon. There is no telephone here.
Meghozta a mozijegyeket. She has bought the tickets to the cinema.
Menj a postára és vegyél bélyegeket! Go to the post-office and buy stamp.
Mehetünk együtt a bankban? Can we go to the bank together?
Tegye a virágokat az íróasztalára! Put the flowers on her desk.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

telefon telephone
villamosmegálló tram stop
autóbusz megálló bus stop
regény novel
pénztárca purse
bank bank
villamos tram
jegy ticket
bélyeg stamp
virág flower

- 154 -
naptár calendar
titkár secretary

Present Perfect Tense-nél használatos idıhatározók a következık:

recently ríszintli mostanában


latley léjtli az utóbbi idıben, nemrég
already ólredy már
yet jet még, eddig
so far szou fár (mind)eddig, a mai napig

A „yet” idıhatározó mindig a mondat végére, a „so far” az elejére vagy a végére, a többi
idıhatározó az ige III. alakja elé, vagy a mondat végére kerül.

Gyakorold a Present Perfect igeidıvel együtt használt határozókat

ever evör valaha, valamikor


already ólredi már
always ólovéjz mindig
lately léjtli az utóbbi idıben, nemrég
so far szou fár (mind)eddig, a mai napig
never nevör soha(sem)
just dzsászt éppen
yet jet még, eddig
recently ríszntli mostanában

Gyakorlat

I have never seen that girl. Még sohasem láttam azt a lányt.
They have always liked this house. Mindig szerették ezt a házat.
We have just had dinner. Éppen most vacsoráztunk.
I have heard abaut him lately. Nemrég hallottam felıle.
They have already made ten bookcases. Már tíz könyvespolcot készítettek el.
We have worekd a lot recently. Mostanában sokat dolgozunk.

Egészítsd ki

Már két kutyánk volt We have already had two dogs.


Éppen most hozták ezeket a székeket. They have just brought these chairs.

- 155 -
Eddig reggel dolgoztunk. So far we have worked in the morning.
Este mindig a parkban sétáltak. Hey have always walked in the park in the
evening.
Mostanában láttunk néhány szép várost. We have seen some nice towns lately.

Fordítsd angolra

Mindig Angliába akartunk menni. We have always wanted to go to England.


Sohasem szerette a férjét. She has never loved her husband.
János édesanyja mostanában beszélt a John’s mother has recently spoken to his wife.
feleségével.
Már öt levelet írtam. I have already written five letters.
Éppen most megy el sétálni. She has just gone for a walk.
Eddig autóval mentem dolgozni. So far I have gone to work by car.
Mária és a férje nemrég nyitottak meg egy Mary and her husband have oppened shop
boltot. lately.

Új szavak

next to nekszt tu közvetlenül vki/vmi mellett


early ırli korai, korán
late léjt késı, késın
to get on tu get on felszállni (jármőre), beszállni
to get off tu get of leszállni (jármőrıl), kiszállni
to say tu széj mondani, kimondani

Más sorrendben

late léjt késı, késın


to say tu széj mondani, kimondani
to get off tu get of leszállni (jármőrıl), kiszállni
early ırli korai, korán
to get on tu get on felszállni (jármőre), beszállni
next to nekszt tu közvetlenül vki/vmi mellett

A to get on és a to get off igék alakjai megegyeznek a to get igének azokkal az alakjaival,
amelyeket az elızı leckében mutattunk be.

- 156 -
A to say ige rendhagyó ige

I. alak II. alak III. alak


say széj said szed said szed

Gyakorlat

It is too early to go to the cinema. Túl korán van még moziba menni.
She has already got on the bus. Már felszállt az autóbuszra.
We visited her late in the evening. Késı este látogattuk meg ıt.
Their house is next to the bank. A házunk közvetlenül a bank mellett van.
I must get off at this stop. Ennél a megállónál kell leszállnom.
He is saying it is very late. Azt mondja, hogy nagyon késı van.

Egészítsd ki

A negyedik megállónál kell leszállnom. I must get off at the fourth stop.
Én mindig korán kelek. I always get up early.
Mellém ül(het)sz? can you set next to me?
Késı délután jött hozzánk. She came to us late in the afternoon.
Szállj be! El tudlak vinni a bankba. Get on! I can take you to the bank.
Azt mondja, ez a ház túl drága. She says this house is too expensive.

Az angol nyelvben a határozó (pl.: „early”) általában az ige után következik.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

Felszállni to get on
késı late
mondani to say
valami mellett next to
leszállni to get off
korán early

A „late” idıhatározó több jelentésben is szerepelhet:

It was too late to go there. Túl késı volt, hogy odamenjünk.


The bus was late yesterday. Tegnap késett az autóbusz.
He was late for breakfast in the morning. Reggel lekéste a reggelit.

- 157 -
Ismételd át a lecke teljes anyagát

Ma nagyon hideg volt. It has been very cold today.


Éppen most mondta, hogy nem tud velünk He has just said he can’t go with us.
jönni („menni”). (fiú)
Tegnap vetted ezt az autót? Did you buy this car yesterday?
Kerestem az édesanyámat. I have looked for my mother.
Kabátot és kendıt kell felvennem, mert hideg I must put on a coat and a shawl because it is
van. cold.
Ma a gyerekeinknek magas lázuk lett. Our children have had a high temperature
today.
Erıs szél fújt tegnap? Did a strong wind bolw yesterday?
Eddig három regényt olvastam. I have read three novels so far.
Tegnap napos idı volt. It was a sunny day yesterday.
Nem szeretem a ködös reggeleket. I don’t like foggy mornings.
Este kimegyünk. In the evening we are going outside.
Szeretek angol regényeket olvasni. I like to read English novels.
Megvehetem a mozijegyeket. I can buy tickets to the cinema.
Tudsz nekem két bélyeget adni? Can you give me two stamps?
Egy piros telefont vettünk a konyhába. We have bought a red telephone for the
kitchen.
Reggel a villamosmegállóban láttam ıt. I saw her at the tram stop in the morning.
(lányt)
Miért adtál neki virágokat? (lánynak) Why have you given her flowers?
A titkárnım ma elfelejtette magával hozni a My secretary has forgotten to take her purse
pénztárcáját. today.
Ezeknek az emberekenek van telefonjuk? Have these people a telepone?
Hol vehetek egy naptárt? Where can I buy a calendar?
Sohasem járt iskolába. (fiú) He has never gone to school.
Már abbahagytam a dohányzást. I have already stopped smoking.
Éppen most reggeliztünk. We have just had breakfast.
Kora reggel ott voltam. I was there early in the morning.
Tegnap miért késtél a munkából? Why were you late for work yesterday?
Ennél a megállónál kell felszállnod, és a posta You must get on at this stop and get off next
mellett leszállnod. to the post-office.
Késik a vonat? Is the train late?

- 158 -
Kiejtési gyakorlat

ou e í áj
low best eat buy
ago west keep sky
show seven teach high
coat get feet tie

- 159 -
12. Lecke
12. Lecke – Elsı rész
Új szavak

floor flór padló, emelet


carpet kárpit szınyeg
floor lamp flór lemp állólámpa
r
curtains kı tinz függöny
ceiling szílin(g) plafon, mennyezet
fireplace fájörpléjsz kandalló
o
wall-paper vól péjpör tapéta
socket szokit foglalat, konnektro
r
picture pikcsö kép
r r
armchair á mcseö karosszék, fotel
settee szetí pamlag, kanapé

Más sorrendben

curtains kırtinz függöny


settee szetí pamlag, kanapé
r
floor fló padló, emelet
fireplace fájörpléjsz kandalló
socket szokit foglalat, konnektro
floor lamp flór lemp állólámpa
carpet kárpit szınyeg
(g)
ceiling szílin plafon, mennyezet
o
wall-paper vól péjpör tapéta
armchair ármcseör karosszék, fotel
picture pikcsör kép

- 160 -
Gyakorlat

This room is awful. Szörnyő ez a szoba.


I think we must put the settee next to the Azt hiszem, a kanapét közvetlenül a kandalló
fireplace. mellé kell tennünk.
What about the curtains? És mi legyen a függönyökkel?
They must be brown. Barna színőnek kell lenniük.
I also want to put the armchairs next to the A karosszékeket pedig az asztal mellé akarom
table. tenni.
We must also have white wall-paper. Fehér tapátát is kell szereznünk.
What do you think about a yellow carpet on Mit szólnál egy sárga szınyeghez a padlón?
the floor?
Yes, and there must be no lamp on the ceiling. Igen, és a plafonra egyetlen lámpa sem kell.
We have many sockets in the room so we can A szobában nagyon sok konnektor van, így
have floor lamps. álló lámpáink lehetnek.
And what do you want to do with these És mit akarsz csinálni ezekkel a képekkel?
pictures?
I don’t want them here. Nekem nem kellenek ide. (Itt nem akarom
ıket.)

Jegyezd meg a kifejezést

There must be no lamp. Egyetlen lámpa sem kell.

Egészítsd ki

A konnektor a mögött a szék mögött van. The socket is behind that chair.
Hol vehetek szınyeget ebbe a szobába? Where can I buy a carpet for this room?
Ennek a plafonnak fehérnek kell lennie? Must this ceiling be white?
Mindig szerettem ebben a fotelban ülni. I have always liked to sit in this armchair.
Az ablak mellé tettem ezt az állólámpát. I have put this floor lamp next to the window.
Tegnap egy nagyon szép képet láttam. I saw a very nice picture yesterday.
Ezek a függönyök túlságosan drágák. These curtains are too expensive.
A pamlag a szoba sarkában van. The settee is in the corner of the room.
A gyerekek most a padlón ülnek. The children are sitting on the floor now.
Volt akkor kandallód? Did you have a fireplace then?
Mikor vetted ezt a tapétát? When did you buy this wall-paper?

- 161 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

kanapé settee
állólámpa floor lamp
konnektor socket
tapéta wall-paper
plafon ceiling
szınyeg carpet
padló floor
függöny curtains
kandalló fireplace
kép picture
fotel armchair

Tudjuk, hogy a some határozatlan névmás állhat megszámlálható fınév elıtt (ebben az
esetben jelentése valamennyi, néhány) és megszámlálhatatlan fınév elıtt (ilyenkor a jelentése
egy kevés, valamenny). Ezt a névmást két másik határozatlan névmás szinonímájaként is
használjuk:
1. A little [ö litl] – egy kevés, valamennyi (megszámlálhatatlan fınév elıtt)
Pl.:
There is a little bread on the table. Van egy kevés kenyér az asztalon.
2. A few [ö fjú] - -néhány, valamennyi (megszámlálható fınév elıtt)
Pl.:
Ther are a few bottles on the floor. Néhány üveg van a padlón.

Helyettesítsd a „some”-t az „a little/a few”-val

I visited some friends yesterday. I visited a few friends yesterday.


Bring me some wall-paper. Bring me a little wall-paper.
Can you give me some money? Can you give me a little money?
I have smoked some cigarettes today. I have smoked a few cigarettes today.

Kérdések és válaszok képzése Present Perfect igeidıben

A kérdéseket a have/has segédige és a személyes névmás vagy fınév szórendjének a


megcserélésével, vagyis fordított szórenddel képezzük.

- 162 -
Gyakorlat

I have already seen this Have you already seen this Láttad már ezt a képet?
picture. picture?
She has never read this book. Has she never read this book? Sohasem olvasta még ezt a
könyvet?
Has she ever read this book? Olvasta már valaha ezt a
könyvet?
You have written two letters Have you written two letters Két levelet írtál meg eddig?
so far. so far?

Alakítsd kérdéssé

She has already had beakfast. Has she already had breakfast?
My mother has never liked my husband. Has my mother ever liked my husband?
They have taught me English. Have they taught me English?
He has been at work today. Has he been at work today?
We have already seen two pictures. Have we already seen two pictures?

Igenlı választ a yes szóval, a személyes névmással és a segédige megfelelı alakjával


képezzük.
Pl.:
Have you cut your hair? Yes, I have. Igen.
Have they already bought this Yes, they have. Igen.
house?
Has she just come? Yes, she has. Igen.

Tagadó válaszokat a no tagadószó, a személyes névmás, a segédige megfelelı alakja és a not


tagadószó felhasználásával képezzük. A have not szerkezetet a haven’t [hevnt], míg a has not
szerkezetet a hasn’t [heznt] formára rövidíthetjük.
Pl.:
Have you cut your hair? No, I have not. Nem.
No, I haven’t.
Have they already bought this No, they have not. Nem.
house?
No, they haven’t.
Has she already been in No, she has not. Nem.
England?
No, she hasn’t.

- 163 -
Egészítsd ki a válaszokat.

Has the sun shone today? Yes, it has. No, it hasn’t.


Have you already thought Yes, I have. No, I haven’t.
about it?
Have they wanted to be there Yes, they have. No, they haven’t.
first?
Has the secretary forgotten Yes, she has. No, she hasn’t.
about the letter?

Kiegészítendı kérdéseknél a segédige elé tesszük a kérdı névmást.


Pl.:
Where have you seen this girl? Hol láttad ezt a lányt?
What has she done so far? Eddig mit csináltál?
Who has said this? Ki mondta ezt?
How many books have your brought. Hány könyvet hoztál?

A „when” – „mikor” kérdı névmást Present Perfect igeidıben nem használjuk a kérdésekben.

Egészítsd ki

Peter has been at home today. Where has Peter been today?
She has given me a little beer. Who has given me a little beer?
They have had a dog lately. What have they had lately?
We have worked in the office this week. Where have we worked this week?
They have already seen this church. What have they already seen?
Az összevont tagadó formákat teljes tagadó mondatok képzésekor is használhatjuk.
Pl.:
I haven’t visited my mother yet. Még nem látogattam meg az édesanyámat.
She hasn’t read the newspaper yet. Még nem olvasta az újságot.
They haven’t seen my house yet. Még nem látták a házamat.

Az „already” idıhatározót tagadó mondatokban, míg a „yet” idıhatározót állító mondatokban


nem használhatjuk. Mindkét határozó felhasználható azonban kérdések képzésénél. Jegyezd
meg, hogy a „yet” határozónak két jelentése van: „már” (kérdı mondatban) és „még nem”
(tagadó mondatban).

- 164 -
Fordítsd angolra

Még nem beszéltem vele. (lány) I haven’t talked to her yet.


Hallott már róla? (lány) Has she heard it yet?
Még nem küldtük el ezt a levelet. We haven’t sent this letter yet.
A hold nem világított ma. The moon hasn’t shone today.
Apa még nem kelt fel. Father hasn’t got up yet.
Voltál már otthon? Have you already been at home?
A gépírók ma nem jöttek dolgozni. The typists haven’t come to work today.

A to have ige alakjait az alábbiak szerint lehet rövidíteni:


o
I have = I’ve ájv ve have = we’ve vív
you have = you’ve júv you have = you’ve júv
he has = he’s híz they have = they’ve dzéjv
she has = she’s
it has = it’s

Gyakorlat

Megpróbáltad már valaha abbahagyni a Have you ever stoped the smoking?
dohányzást?
Mennyi kávét ittál ma? How much coffee have you drunk today?
Még nem gondolkodtam róla. I haven’t thought about it yet.
Már megérettem. I’ve already understond it.
Még nem jött. (fiú) He hasn’t come yet.
Mostanában beszéltünk vele. (fiú) We’ve talked to him recently.
Mindeg szerette a virágodat. (lány) She’s always liked flowers.
Újabban nem nézzük a televíziót. We haven’t watched television recently.
Hová tetted ezt a növényt? Where have you put this plant?

Elıljárószavak

under ándör alatt


over ouvör fölött, fölé, rá
across ökrosz keresztül, keresztben, túloldalon
from from -ból, -bıl, -tól, -tıl
by báj -nál, -nél, mellett

- 165 -
Gyakorlat

We usually work from seven to three. Rendszerint héttıl háromig dolgozunk.


Bring a chair from the kitchen. Hozz egy széket a konyhából!
They are by the window. Az ablaknál vannak.
I have it from my mother. Az az anyámtól van.
The dog is under the table. A kutya az asztal alatt van.
The picture is over the lamp. A kép a lámpa fölött van.
He is going across the street. Az utcán megy éppen keresztül.
The office is across the square. A hivatal a tér túlsó oldalán van.

Egészítsd ki

Tedd azt az asztalt a konyhában keresztbe. Put that table across the kitchen.
A fotelek az ablaknál vannak. The armchairs are by the window.
A férjedtıl kaptad ezeket a virágokat? Are these flowers from your husband?
A repülı a város fölött repül. The plane is flying over the town.
A macskánk szeret a kanapé alatt ülni. Our cat likes to sit under the settee.

Kiejtési gyakorlat

ör ou áj ú
early know fireplace too
curtains low shine blue
bird go sky you
first over my who

- 166 -
12. Lecke – Második rész
Olvasd figyelmesen az alábbi párbeszédet

Mary: Did you hear the weather-forecast on the radio yesterday?


Peter: Yes, I did. It was too cold yesterday to go for a walk.
Mary: And it was foggy, too.
Peter: I have never liked to walk in foggy weather, but the heat in summer was also
awful for me.
Mary: Do you want to have breakfast outside?
Peter: No, I don’t. I think the temperature is very low outside and the wind is
blowing. Tom has already put on his coat and shawl.

Barbara: We have a very nice house.


John: Yes, you have, and there is a nice settee in the living-room.
Barbara: We have bought two armchairs so far, and I want to buy a fireplace to the
bedroom.
John: Have you ever seen a fireplace in a bedroom?
Barbara: No, I haven’t.
Look, we can’t put the floor lamp next to the table because there is no socket
there.
John: Yes, I see that. But you’ve just bought nice, green wall-paper.
Barbara: I wanted to buy a red telephone too, but there was little money in my purse.
And what about those pictures on the wall?
John: They are also very nice. I have always liked these pictures.

Tom: Look at the calendar. Is it Sunday or Monday today?


Barbara: Today is Sunday.
Tom: Then we can go to the cinema today.
Barbara: First you must buy the tickets and then we can go to the cinema.
Tom: I have bought them. And we can go by tram.
Barbara: Is the tram stop across the sqare?
Tom: Yes, it is. I think we must get off at the fourth stop.

Mary: Peter, a girl has just entered the house.


Peter: Who is she?
Mary: I think she is a secretary.
Peter: Does this secretary work in a bank?
Mary: I think she does, but she has brought yu a letter from your sister.

- 167 -
Barbara: Peter! What have you done so far?
Peter: I’ve been at work today. Why?
Barbara. Because I want to go to the shop and I want to buy boots for me.
Peter: It’s too late to go to the shop now, and you can’t buy those boots because they
are too expensive.
Barbara. Then I want to buy some flowers. Where have you seen those flowers?
Peter: I saw them in the shop next to the bank.

Ismétlés

Mikor hozták? When did they bring it?


Meg akarnak tanítani (engem) olvasni. They want to teach me to read.
Miért vitted el a virágaimat? Why have you taken my flowers?
Ki akarta megvenni ezt a házat? Who has wanted to buy this house?
Most egy szép kanapét és karoszékeket We are looking for a nice settee and armchairs
keresünk. now.
Látod ezt a reülıt a park fölött? Do you see this plane over the park?
Még nem beszéltem vele. I haven’t talked to him yet.
Megpróbáltam megállítani ıket. I tried to stop them.
Amikor felszálltam az autóbuszra, megláttam When I got on the bus I saw my brother.
a fivéremet.
Már megjött. (fiú) He’s already come.
Vezettél már nagy autókat? Have you ever driven big cars?
Mostanában nem írtunk levelet a szüleinknek. Lately we haven’t written letters to our
parents.
Ma néhány kérdést tettek fel nekünk. They have asked us a few questions today.
Fizettél már a tapétáért neki? (fiú) Have you paid him for the wall-paper yet?
Az idıjárás-elırejelzést tegnap hallottuk. We heard the weather-forecast yesterday.
A mi autóbusz –megállónk az utca túloldalán Our bus stop is across the street.
van.
Eddig két levelet írtam. I have written two letters so far.
Sohasem feledkezett meg a feleségérıl. He has never forgotten abut his wife.
Ki tette ezt? Who has done it?
Mikor jöttél haza? What time did you come home?
Nézd a virágokat az ablak mellett. Look at the flowers by the window.
Eddig még nem vettek függönyöket a So far they haven’t bought curtains for the
második szobába. second room.
A nıvérem mostanában vett néhány könyvet. My sister has recently bought a few books.

- 168 -
Mikor mutattad meg nekik a házunkat? When did you show them our house?

- 169 -
13. Lecke
13. Lecke – Elsı rész
Új szavak

plate pléjt tányér


fork fórk villa
spoon szpún kanál
salt szólt só
salt-cellar szólt szelör sótartó
egg eg tojás
saucer szóször csészealj
napkin nepkin szalvéta
toast touszt pirítós (kenyér)
r
toaster tousztö kenyérpirító
egg-cup eg káp tojástartó

Más sorrendben

toast touszt pirítós (kenyér)


salt szólt só
r
fork fó k villa
egg-cup eg káp tojástartó
napkin nepkin szalvéta
saucer szóször csészealj
egg eg tojás
r
salt-cellar szólt szelö sótartó
spoon szpún kanál
plate pléjt tányér
toaster tousztör kenyérpirító

- 170 -
Gyakorlat

We have just bought large plates. Éppen most vásároltunk nagy tányérokat.
Bring a few forks. Hozz néhány villát.
Can I take this spoon. Elvehetem ezt a kanalat?
They must buy a salt-cellar. Nekik egy sótartót kell venniük.
I love toasts for breakfast. Imádom a pirítóst reggelire.
We don’t have salt at home. Nincs sónk itthon.
How many eggs did you eat for breakfast? Hány tojást ettél reggelire?
Can you bring me a saucer? Tudsz nekem hozni egy csészealjat?
Have we red napkins at home? Van otthon piros szalvétánk?
Put the bread into the toaster. Tedd a kenyeret a prirítóba!
These egg-cups are very nice. Ezek a tojástartók nagyon szépek.

Egészítsd ki

Nekem kell egy kenéyrpirító a konyhában. I must have a toaster in the kitchen.
Hány tányért vettél? How many plates have you bought?
Ezek a kanalak túlságosan nagyok. These spoons are too big.
Szereted a sót? Do you like salt?
Rendszerint egy tojást eszem minden nap. I usually eat one egg every day.
Ezeket a tojástartókat angliából hozzuk. We have brought these egg-cups from England.
Melyik villákat akarod megvenni? Which forks do you want to buy?
A sótartó tele van. The salt-cellar is full.
Kérem, hozza ide a csészealjakat. Bring the saucers, please.
A szalvéta a széked alatt van. The napkin is under your chair.
Megetted már a pirítósaidat? Have you already eaten your toasts?

Fordítsd angolra

23 kanál twenty three sppns


62 tojástartó sixty-two egg-cups
1 csészealj só one saucer of salt
17 villa seventeen forks
12 kenyérpirító twelve toasters

- 171 -
43 sótartó forty-three salt-cellars
99 tányér ninety-nine plates
13 szalvéta thirteen napkins
100 tojás a hundred eggs
néhány pirítós some toasts

Amint már tanultuk, az angol nyelvben a birtokos névmás rendszerint a fınév elıtt áll:
This is my car. Ez az (én) autóm.
Our house is large. A (mi) házunk nagy.

Vannak azonban olyan esetek is, amikor a birtokos névmás csak magában, önálló
névmásként szerepel és nem követi fınév. Ebben az esetben megváltozik az alakja is, amit
önálló birtokos névmásnak nevezzünk. Pl.:

Mine májn az enyé(i)m


yours jórz a tie(i)d, az öné(i)
his hiz az övé(i) (hímnem)
r
hers hı z az övé(i) (nınem)
its itsz azé/ezé (semelgesnem)
ours auörz a mie(i)nk
yours jórz a tie(i)tek, az önöké(i)
theirs Dzéjrz az övé(i)k

Gyakorlat

It is my car. Ez az (én) autóm.


This car is mine. Ez az autó az enyém.
Don’t take his pen. Ne vidd el a(z ı) tollát!
Take yours. Vidd a tiedet!
This is their money. Ez az ı pénzük.
This money is theirs. Ez a pénz az övék.

Egészítsd ki

Ez a(z én) kerékpárom. This is my bicycle.


A tied ez a könyv? Is this book yours?
Ezek a tollak az övéi. These pens are his.

- 172 -
Az a kabát az övé. That coat is hers.
Ezek a mi almáink. These are our apples.
Az övék ez a sótartó? Is this salt-cellar theirs?
Ez az óra az övé. This clock is his.
Az ı autója ez? Is it her car?
Azok a csészék a tieid. Those cups are yours.
Ezek az íróasztalok az övéik. These desks are theirs.
Azok a mi macskáink. They are our cats.
Azok az én cipıim. They are my shoes.

Új szavak.

empty empti üres


delicious dilisösz ízletes finom
fried frájd sült
fat fet kövér, hájas, zsíros
in a hurry in ö hári sietıs, sürgıs

Más sorrendben

delicious dilisösz ízletes finom


in a hurry in ö hári sietıs, sürgıs
fried frájd sült
empty empti üres
fat fet kövér, hájas, zsíros

Jegyezd meg:

To be in a hurry. Pl.:
I am in a hurry. Sietek.
They were in a hurry. İk siettek.

Gyakorlat

These tomatoues re delicious. Ezek a paradicsomok finomak.


Don’t eat in a hurry. Ne siess az evéssel!
He likes fried potatoes. Szereti a sült krumplit.
Your cup is empty. Üres a csészéd.
This cat is very fat. Ez a macska nagyon kövér.

- 173 -
Egészítsd ki

Ez a kövér ember túl sokat eszik. This fat man eats too much.
Üres a tányérja? Is her plate empty?
Szertem a sült halat. I like fried fish.
Sietsz? Are you in a hurry?
Ez a sajt ízletes. This cheese is delicious.

Fordítsd le a szavakat

sietıs in a hurry
üres empty
kövér fat
ízletes delicious
sült fried

A jövıben lejátszódó cselekvések kifejezésére az angol nyelveben többnyire a Simple future


Tense [szimpl fjúcsör tensz] igeidıt használjuk. Képzése egyszerő: a will [ovil] segédigéhez a
fıige I. alakját, a fınévi igenevet tesszük.

A mondat szerkezete:

Személyes névmás + will segédige + fıige I. alakja + ………


I will come to you tomorrow.
She will write a letter today.

Az idıhatározókat a mondat elejére vagy a végére tesszük. Azokat az idıhatározókat, melyek


más igeidıben a mondat közepén vannak, ebben az igeidıben a fıige elé kerülnek.

Gyakorlat

He will visit his mother next week. A jövıhéten meg fogja látogatni az
édesanyját.
They will have breakfast at seven tomorrow. Holnap hétkor fognapk reggelizni.
I will be at home in the evening. Este otthon leszek.
We will wait for your till three o’clock. Háromig fogunk rád várni.
They will always live here. Mindig itt fognak lakni.
My father will go to England tomorrow. Az apám holnap angliába utazik.

- 174 -
Egyes és többes szám 1. személyben (I, we) a will helyett a shall segédige is használható.
A köznyelvben azonban a will segédigét gyakrabban használjuk.

Egészítsd ki

Holnap a kertben fogunk vacsorázni. Tomorrow we will have dinner in the garden.
Jövı héten Londonba megyünk. Next week we will go to London.
Két nap múlva meglátogatjuk a szüleinket. We will visit our parents in two days.
Holnap este hallgatni fogjuk a rádiót. Tomorrow evening we will listen to the radio.
Mi mindig együtt leszünk. We will always be together.
A jövı héten kifizetjük az autót. Next week we will pay for the car.
Holnap írni fogok neki. I will write to him tomorrow.
Sétálni fognak menni reggel. They will go for a walk in the morning.
İ sohasem fogja (azt) látni. She will never see it.
Ötkor munkában leszek. I will be at work at five.

Fordítsd angolra

A szüleink holnap fognak hozzánk jönni. Our parents will come to us tomorrow.
A jövı héten megpróbálok egy könyvszekrényt Next week I will try to make a bookcase.
készíteni.
A harmadik megállónál fogunk leszállni. We will get off at the third stop.
Márciusban Londonba fogunk menni We will go to London in March.
Holnap reggel ott leszek. I will be there tomorrow morning.
Várni fognak ránk. They will wait for us.
Beszélni fogok vele errıl a regényrıl. (fiú) I will talk with him about this novel.
Szerdán apa ideadja majd nekem az autót. Father will give me the car on
Wednesday.
Holnap sütni fog a nap. The sun will shine tomorrow.

Új igék

to leave tu lív elhagyni, otthagyni, elmenni, elutazni


to boil tu bojl (fel)forralni, fızni (vízben)
to use tu júz (fel)használni, alkalmazni
to pour tu pór önteni, ömleni
to pass tu pász tövábbadni, átadni

- 175 -
to tell tu tel megmondani, mondani (valakinek valamit)
to hang tu hen(g) felakasztani, függeszteni, felaggatani
to translate tu trenszléjt fordítani, lefordítani

Más sorrendben

to boil tu bojl (fel)forralni, fızni (vízben)


to pass tu pász tövábbadni, átadni
to use tu júz (fel)használni, alkalmazni
to tell tu tel megmondani, mondani (valakinek valamit)
to hang tu hen(g) felakasztani, függeszteni, felaggatani
to translate tu trenszléjt fordítani, lefordítani
r
to pour tu pó önteni, ömleni
to leave tu lív elhagyni, otthagyni, elmenni, elutazni

Jegyezd meg:
A to leave for jelentése magyarul: „elutazni valahová”!

Az új igék közül néhány rendhagyó:

I. alak II. alak III. alak


leave lív left left left left
tell tel told tould told tould
hang hen(g) hung hán(g) hung hán(g)

Gyakorlatok

They have already left. İk már elmentek.


I want to hang this picture over the settee. Ezt a képet a pamlag fölé akarom akasztani.
Please, pour me some tea. Kérem, öntsön nekem egy kis teát.
I will tell him about it. Megmondom neki.
Pass me the salt. Add ide a sót.
I will boil the water. Fel fogom forralni a vizet.
I have already translated this letters. Én már lefordítottam ezt a levelet.
We can’t use Peter’s car today. Ma nem használhatjuk Péter autóját.

- 176 -
Egészítsd ki

Egy hét múlva Budapestre utazunk. We will leave for Budapest in a week.
Fıztél tojásokat? Have you boiled eggs?
Használhatod a telefonját. You can use his telephone.
Kávét öntök neked. I’m pouring you coffee.
Ide tudod adni a cukrot? Can you pass the sugar?
Sohasem fogok neki arról beszélni. I will never tell him about it.
Tegnap felaggattam a függönyöket. Yesterday I hung the curtains.
Eddig két könyvet fordítottam le. So far I have translated two books.

Tell/say

Mind a két igének azonos a jelentése, de különbözı szövegkörnyezetben használjuk ıket:


*A say igével mondunk, kimondunk valamit:
He’s said a few words about this novel. Mondott néhány szót errıl a regényrıl.
They say we have a nice house. Azt mondják, hogy szép házunk van.

*A tell igével valakinek mondunk valamit (to tell about –beszélni, szólni valakinek
valamirıl):
He’s told me about the book. Beszélt nekem a könyvrıl.
She will tell you about my brother. Beszélni fog neked a bátyámról.

Egészítsd ki a „to say” vagy „to tell” ige megfelelı alakjával

Már beszéltem neked róla. I’ve already told you about it.
Azt mondja, hogy nem szerti a nıvéremet. He say he doesn’t like my sister.
Mondj valamit a munkádról. Say something about your work.
Azt mondja, hogy kék az ég. He has said the sky is blue.
İ még nem szólt nekem arról. He hasn’t told me about it yet.
Mikor akarsz szólni a feleségednek errıl az When do you want to tell your wife about this
autóról? car?

Fordítsd angolra

Holnap tányérokat és csészealjakat fogok Tomorrow I will buy plates and saucers.
venni.
Most nem tudom megfızni a tojásokat. I can’t boil the eggs now!

- 177 -
Ezt a képet a hálószobában fogjuk We will hang this picture in the bedroom.
felakasztani.
Ne vidd el az én kanalamat; vidd a tiedet! Don’t take my spoon; take yours.
Ez a sült hal finom. This fried fish is delicious.
A gyermekeink szombaton jönnek hozzánk. Our children will come to us on Saturday.
Mondd meg nekem, hol vannak a szalvéták. Tell me where the napkins are.
Hány pirítóst tudsz megenni? How many toasts can you eat?
Ez az autó az enyém, az pedig az övé. (fiúé) This car is mine and that is his.
Mikor akarsz Budapestre utazni? When do you want to leave for Budapest?
Hová akaszthatom a kabátomat? Where can I hang my coat?
Februárig le kell fordítanom ezt a könyvet. I must translate this book by February.

- 178 -
13. Lecke – Második rész
Új szavak

arm árm kar


knee ní térd
toe tou lábujj
nail néjl köröm
finger fingör (kéz)ujj
belly beli has
chest cseszt mellkas
elbow elbou könyök
wrist riszt csukló
wrist-watch riszt ovocs karóra
back bek hát
r
shoulders souldö z vállak

Más sorrendben

wrist-watch riszt ovocs karóra


elbow elbou könyök
r
finger fingö (kéz)ujj
knee ní térd
shoulders souldörz vállak
wrist riszt csukló
chest cseszt mellkas
nail néjl köröm
r
arm ám kar
back bek hát
toe tou lábujj
belly beli has

- 179 -
Gyakorlat

You have long arms. Hosszú karjaid vannak.

She was on her knees. Térdepelt. („Térden volt.”)


Every man has ten fingers and ten toes. Minden embernek tíz ujj van a kezén és tíz a
lábán.
Your nails are too long. Túl hosszúak a körmeid.
Men usually have hair on the chest. A férfiak mellkasa rendszerint szırös.
My elbow is all right now. A könyököm most már rendben van.
This wrist-watch is hers Ez a karóra az övé.
You have a brown back. Barna a hátad.
She has a shawl on her shoulders Vállkendıt visel a vállán.
Is your wrist all right now? Most már rendben van a csuklód?

Kérdések és válaszok képzése Simple Future igeidı-vel

A Simple Future igeidıben a kérdéseket a will [ovil] segédige és a fınév, illetve a személyes
névmás felcserélésével, vagyis fordított szórenddel képezzük.
Pl.:
She will go to budapest Will she go to budapest Budapestre fog holnap utazni?
tomorrow. tomorrow?
They will translate this Will they translate this Lefordítják majd ezt a levelet?
letter. letter?

Gyakorlat

We will leave for England tomorrow Will we leave for England tomorrow?
Mother will tell them about this boy. Will mother tell them about this boy?
They will hang ten pictures in their living- Will they hang ten pictures in their living-
room. room.
He will use his father’s car next mont. Will he use his father’s car next month?
Next week they will come to us. Will they come to us next week?

Fordítsd angolra

Megpróbálják holnap megcsinálni (azt)? Will they try to do it tomorrow?


Megveszed nekem ezt a kabátot? Will you buy me this coat?
Elénekli majd ezt a dalt? (fiú) Will he sing this song?

- 180 -
Meg fogja mutatni nekünk a szobáját? (fiú) Will he show us his room?
Dolgozol holnap? Will you work tomorrow?
El fogják vinni a gyerekeket Angliába? Will they take the children to England?

Igenlı választ a yes szócskával, a személyes névmással és a will segédigével képezzük.

Will they make a bookcase tomorrow? Yes, they will.


Will you ask him this question? Yes, I will
Will she visit her brother next week? Yes, she will.

Egészítsd ki a megfeleleı személyes névmást, és a segédigét.

Will he write to you? Yes, he will


Will she cut the trees tomorrow? Yes, she will
Will you thank them for the book? Yes, I will
Will she wait for us? Yes, she will
Will your brother come to you next month? Yes, he will.

Tagadó választ a no tagadószó, a személyes névmás, a will segédige, és a not tagadószó


felhasználásával képezzünk. A will not szerkezetet won’t [ovount] alakra rövidíthetjük:

Will you pay for dinner? No, I will not. No, I won’t.
Will he send this letter? No he will not. No, he won’t.
Will your parents visit you tomorrow? No, they will not. No, they won’t.

Gyakrolat

Will they talk to you? No, they won’t.


Will Peter show you the suit? No, he won’t.
Will he use this chair? No, he won’t.
Will she tell me about this man? No, she won’t.

Kiegészítendı kérdéseket úgy képzünk, hogy a segédige elé kérdınévmást tesztünk.

When will you come? Mikor jössz?


Where will they at dinner? Hol fognak vacsorázni?
Who will do it? Ki fogja azt megtenni?

- 181 -
Fordítsd angolra

Mikor fogsz felkelni holnap? What time will you get up tomorrow?
Melyik autóval fogsz Londonba menni? What car will you dirve to London?
Mikor fogsz dolgozni menni? When will you go to work?
Ki fogja keresni a kutyát? Who will look for the dog?
Hová akasztod majd a telefont? Where will you hang the telephone?

A will not/won’t szerkezetet teljes mondatokban is használjuk.

I won’t put on coat. Nem fogom felvenni ezt a kabátot.


They won’t buy this house. Ezt a házat nem fogják megvenni.
My sister won’t teach in this school. Az én nıvérem nem fog ebben az iskolában tanítani.

Fordítsd angolra

Sose leszek gépírónı I will never be a typist.


Az édesanyám holnap kórházba megy. My mother will go to hospital tomorrow.
Két hét hét múlva nem lesz munkánk. We won’t have work in two weeks.
Ki fog rád várni? Who will wait for you?
Hol fogunk megállni? Where will we stop?
Lefordítod ezt a levelet? Will you transleate this letter?
Beszélünk majd veled errıl a boltról. We will tell you about this shop.

Új szavak

electric ilektrik elektromos, villamos


tired tájörd fáradt
sweet szovít édes
only ounli csak, csupán
hungry hángri éhes
sz r
thirsty t ı szti szomjas

Más sorrendben

only ounli csak, csupán


hungry hángri éhes
electric ilektrik elektromos, villamos
r
tired tájö d fáradt

- 182 -
thirsty tszırszti szomjas
sweet szovít édes

Jegyezd meg a következı szókapcsolatokat:


I am thirsty jelentése:
1. Szomjas vagyok.- Konkrét értelemben
2. Szomjazom valamire. –Átvitt értelemben
I am hungry jelentése:
1. Éhes vagyok. –Konkrét, biológiai értelemben
2. Éhezem valamire. –Átvitt értelemben

Gyakorlat

Vannak elektromos szerszámaik? Have they electric tools?


Tegnap nagyon fáradt és éhes voltam. I was very tired and hungry yesterday.
Hol vetted ez(eke)t az édes elmá(ka)t? Where did you buy these sweet apples?
Szomjas vagyok. I am thirsty.
Csak egy levelet küldtek nekem. They have sent me only one letter.

Az „only” kifejezés jelentése határozott névelıvel ellátva megváltozik. A the only jelentése:
az egyetlen, az egyedüli. A „the” névelı birtokos névmással helyettesíthetı.
Pl.:
It’s the only plant in this room. Ez az egyetlen növény ebben a szobában.
He’s my only brother İ az egyetlen fivérem.

Új igék

to taste tu téjszt megkóstolni, megízlelni


to feel tu fíl érezni, érzékelni
to begin tu bigin kezdeni, elkezdeni
to build tu bild építeni
to catch tu kecs megfogni, elkapni, megragadni
to fall tu fól leesni, lehullani

- 183 -
Gyakorlat

When did you build this house? Mikor építetted ezt a házat?
Today I feel very good. Ma nagyon jól érzem magam.
Have you already tasted the fish? Megkóstoltad már a halat?
The leaves are falling from the trees. A levelek hullanak a fáról.
Summer always begins in june. A nyár mindig júniusban kezdıdik.
I must catch the train early in the morning. Korán reggel el kell érnem a vonatot.

Néhány rendhagyó ige:

I. alak II. alak III. alak


Feel Fíl Felt Felt Felt Felt
Begin Bigin Began Bigen Begun Bigán
Catch Kecs Caught Kót Caught Kót
Build Bild Built Bilt Built Bilt
Fall Fól Fell Fel Fallen fóln

Egészítsd ki a megfelelı igékkel

A macska éppen most fogott egy madarat. The cat has just caught a bird.
Tegnap elestem. I fell on the floor yesterday.
İk még nem építették fel ezt a házat. They haven’t built this house yet.
Mikor kezded el olvasni, When will you begin to read it?
Hogy érezted magad, amikor arról beszélt How did you feel when he told you about it?
neked?

Ismétlés

A boltba fogok menni és tányérokat meg I will go to the shop and buy plates and
szalvétá(ka)t veszek. napkins.
Ettél te valaha tojást? Have you ever eaten eggs?
Nem vagyok éhes. I’m not hungry.
Ma nem az én autómat viszem. Az övét I’m not taking my car today. I will take hers.
fogom vinni. (lányét)
Ez a vacsora finom volt. This dinner was delicious.
Tegnap elkezdtünk egy fészert építeni a Yesterday we began to build a shed in the
kertben. garden.
Nem fogok üres autóbuszon menni. I won’t go by an empty bus.

- 184 -
Mikor fogod megkeresni a kutyámat? When will you look for my dog?
Ezt a képet nem tudom felakasztani. I can’t hang this picture.
Ideadta nekem a sót. He passed me the salt.
Mondd meg, hol a bátyád. Tell me where your brother is.
Sose fogják ezt a könyvet lefordítani. They will never translate this book.
Azt mondta, hogy nem lesz sofır. (fiú) He has said he won’t be a driver.
Hány körme van egy kutyának. How many nails has a dog?
Neked fogom adni az órámat. I will give you my watch.
Nem akarok inni, de szomjas vagyok. I don’t want to drink but I am thirsty.

Kiejtési gyakrolat

u éj ó oj áj
book taste pour boy fried
look plate floor boil bright
put late door why
good date sky

- 185 -
14. Lecke
14. Lecke – Elsı rész
Új szavak

platform pletfórm peron, vágány


glass glász üveg, pohár
accident ekszidönt baleset
ashtray estréj hamutartó
hammer hemör kalapács
vegetables vedzsitöblz zöndség(féle)
key kí kulcs
stroy sztóri történet, elbeszélés
meat mít hús
news njúz hír(ek), újság, tudósítás
o
wood vud fa, erdı

Más sorrendben

vegetables vedzsitöblz zöndség(féle)


ö
accident ekszid nt baleset
news njúz hír(ek), újság, tudósítás
key kí kulcs
platform pletfórm peron, vágány
hammer hemör kalapács
stroy sztóri történet, elbeszélés
meat mít hús
ashtray estréj hamutartó
o
wood vud fa, erdı
glass glász üveg, pohár

- 186 -
Gyakorlat

Bring me that big hammer. Hozd ide nekem azt a nagy kalapácsot!
Don’t forget to take the keys. Ne feledd a kulcsokat elvinni!
Have you heard the news? Hallottad a hírt?
There were many people on the platform. Sok ember volt a peronon.
There was an accident in the street. Volt az utcában egy baleset.
Will you eat meat tomorrow? Eszel húst holnap?
He drank a glass of water. Ivott egy pohár vizet.
There is a lot of glass on the floor. A padlón sok üveg van.
Who has told you this story? Ki mondta neked ezt a történetet?
We don’t have ashtrays at home. Nekünk nincs otthon hamutartónk.
They used good wood to make the chairs. Jó fát használtak a székek elkészítéséhez.
Do you want only vegetables for dinner? Csak zöldséget akarsz vacsorára?
There are many woods in England. Sok erdı van Angliában.

Egészítsd ki

Adj neki egy pohár tejet! Give him one glass of milk.
A kalapács leesett a földre (padlóra). The hammer fell on the floor.
Ez hosszú történet lesz. It will be a long story.
Vannak híreid a balesetrıl? Have you news about the accident?
Az asztalra tettem a kulcsokat. I have put the keys on the table.
Vigyél el egy kevés húst! Take a little meat.
Egy erdı mellett akarok lakni. I want to live next to a wood.
A vonat a második vágányról indul. The train leaves from platform two.
Nyáron olcsó a zöldségféle. Vegetables are cheap in the summer.
Ide tudod adni nekem a hamutartót? Can you pass me the ashtray?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

üveg glass vágány platform


baleset accident kulcs key
kalapács hammer hús meat
elbeszélés story erdı wood
fa wood hír news

- 187 -
hamutartó ashtray történet story
zöldségek vegetables újság news

Figyeld meg az own [oun] szó használatát. Egyaránt állhat a fınév elıtt vagy a fınév után, de
utóbbe esetben az of elıljárószóval kapcsolódik ahhoz.
Pl.:
I use my own tools A saját szerszámaimat használom.
He has his own room. Neki saját szobája van.
I have a garden of my own. Van saját kertem.
She has a house of her own. Neki van egy saját háza.
A két szerkezet helyettesítheti egymást.

Fordítsd le „own” szó alkalmazásával kétféleképpen.

Van neked saját könyves Have you your own Have you a bookcase of your
polcod? bookcase? own?
A fivéremnek saját szállodája My borther has his own My borther has a hotels of
van. hotel. his own.
Saját kutyám van. I had my own dog. I had a dog of my own.

Új igék

to help tu help segíteni


to sell tu szel eladni, értékesíteni
to clean tu klín (ki)tisztítnai, (ki)takarítani
to find tu fájnd megtalálni
r
to hurt tu hı t megsérteni, megsérülni, fájni
to switch on tu szovics on bekapcsolni, meggyújtani (villanyt)
to switch off tu szovics of kikapcsolni, eloltani (villanyt)

Néhány rendhagyó ige

I. alak II. alak III. alak


Sell Szel Sold Szould Sold Szould
Find Fájnd Found Faund Found Faund
Hurt Hırt Hurt Hırt Hurt Hırt

- 188 -
Gyakorlat

She helped me to write this letter last week. A múlt héten segített nekem megírni ezt a
levelet.
He will clean his own shoes. A saját cipıit ı tisztítja majd meg.
Where did you find the tickets? Hol találtad meg a jegyeket?
Last night I hurt my knee. A múlt éjjel megsérült (megsértettem) a
térdem.
His arm hurts. Fáj a karja.
Switch on the toaster, please. Kérlek, kapcsold be a kenyérpirítót.
Did you switch of the lamp yesterday? Leoltottad a lámpát tegnap?
They have sold seven cars today. Ma hét autót adtak el.
Have you cleaned your room yet? Kitakarítottad már a szobádat?
Will you sell your house? El fogod adni a házad?

Egészítsd ki

A nıvére gyakran segített nekik. Her sister often helped them.


Éppen most sérült meg a csuklója. He has just hurt his wrist.
Sok könyvet adtál el? Have you sold many books?
Tegnap találltam ezt a kalapácsot. Yesterday I found this hammer.
Mária éppen most kapcsolja be a rádiót. Mary is just switching on the radio.
Péntekig ki kell takarítanunk a házat. We must clean the house by Friday.
Kapcsold ki a televíziót. Switch off the TV set.

Add meg az igék három alakját

eladni to sell sold sold


megsérteni tu hurt hurt hurt
takarítani to clean cleaned cleaned
bekapcsolni to switch on switched on switched on
találni to find found found
segíteni to help helped helped
kikapcsolni to switch off switched off switched off

- 189 -
Új szavak

old ould öreg, régi, idıs


new njú új
everything evritszin(g) minden
everybody evribodi mindenki
clean klín tiszta, sima
nobody noubodi senki
nothing nátszin(g) semmi
America ömerikön amerikai

Más sorrendben

everybody evribodi mindenki


clean klín tiszta, sima
America ömerikön amerikai
nothing nátszin(g) semmi
nobody noubodi senki
new njú új
everything evritszin(g) minden
old ould öreg, régi, idıs

Gyakorlat

Everybody knows her. Mindenki ismeri ıt.


There is nothing in the ashtray. Nincs semmi a hamutartóban.
This is an old magazine. Ez egy régi folyóirat.
He has forgotten everything. Mindent elfelejtett.
I have bought a new suit. Egy új öltönyt vásároltam.
There was nobody in the room. A szobában nem volt senik.
She is an American. İ (egy) amerikai.
Are the windows clean? Az abalkok tiszták?

A notbody, nothing használatánál sem lehet kettıs tagadás.


Pl.:
I saw nobody in the street. Senkit sem láttam az utcán.
So far he has done nothing. Eddig még nem csinált semmit.

- 190 -
Egészítsd ki

Az új könyvek drágák. New books are expensive.


Semmit sem tehetek érted. I can do nothing for you.
Ki ez az öregember? Who is this old man?
Mindenkinek el fogom mondani ezt. I will tell everybody about it.
Mindenki kész van. everything is ready.
Senkinek sem fogok segíteni. I will help nobody.
Ezek a tányérok nem tiszták. These plates are not clean.
Az amerikai autók dárgák. American cars are expensive.

Fordítsd angolra

Senkivel sem tudok beszélni. I can talk to nobody.


Szereted az amerikai dalokat? Do you like American songs?
Éppen most vettem egy új autót. I have just bought a new car.
Mindenki ebben az iskolában akar dolgozni. Everybody wants to work in this school.
El kell adnom ezeket a régi képeket. I must sell these old pictures.
Most már tiszta a szoba. The room is clean now.
Semmi sem könnyő. Nothing is easy.
Mindent neked fogok adni. I will give you everything.

Jegyezd meg:
Az everybody („mindenki”) névmás mindig egyes szám 3. személyben áll.

Past Countinuous Tense

Ha a múlt egy adott pillanatában vagy idıszakában éppen tartó cselekvést akarunk kifejezni,
akkor a Past Countinuous Tense [pászt kontinjuönsz tensz] igeidıt használjuk.
Az adott pillanatot egy idıhatározóval vagy egy másik, egyszeri múlt idejő mondattal
határozhatjuk meg, de az a szövegkörnyezetbıl is következhet.
A mondat képzéséhez a személyes névmást, vagy a fınevet, a to be segédige megfelelı múlt
idejő alakját (was/were) és a fıige-ing képzıvel ellátott alakját használjuk.
Személyes + Segédige + Fıige + ……….
névmás + -ing
I was walking yesterday at five.
They were cleaning their rooms all day
yesterday.

- 191 -
A while [ovájl] – (a)míg, mialatt, amiközben kötıszó gyakran használatos a Past Contiuounus
igeidıben, és azt fejezi ki, hogy két cselekvés történik párhuzamosan, ugyan abban az idıben.
Pl.:
The sun was shining while we were walking. A nap sütött, miközben sétáltunk.
We were listening to the radio, while our Mi a rádiót hallgattuk, mialatt édesapánk
father was reading a newspaper. újságot olvasott.

Ne felejtsd, hogy az –ing képzı, valamint a folyamatos alakkal nem rendelkezı igék
használatára a Present Continuous igeidınél megismert szabályok érvényesek.
A Past Continuous igeidıt használjuk akkor is, amikor a múlt idıben folyamatban lévı
cselekvés közben egy másik cselekvés következik be. Ezt a cselekvést Simple Past igeidıbe
tesszük.
Pl.:
I was having dinner when John came. Éppen vacsoráztam, amikor János megjött.
The wind was blowing all day yesterday. Tegnap egész nap fújt a szél.
His son was working at six two days ago. Két nappal ezelıtt a fia hat órakor még
dolgozott.
They were waiting for me from one to three. Egytıl háromig vártak rám.

Fordítsd angolra

Tegnap öt órakor levelet írtam. At five yesterday I was writing a letter.


Tegnap egész nap sütıtt a nap. The sun was shinig all day yesterday.
Amíg takarítottam, a gyermekeim a kertben While I was cleaning my children were sitting
ültek. in the garden.
Miközben autóztam, megláttam a nıvéremet While I was driving the car I saw my sister in
az utcán. the street.
Esett az esı, amikor felkeltem. When I got up it was raining.
Öttıl hatig kerestem ezt a könyvet. I was looking for this book from five to six.

A Past Contiuous igeidıben a kérdı mondatokat az alany és a segédige szórendjének a


megcsereélésével képezzük. Kiegészítendı kérdések kérpzésekor a segédige elé kérdı
névmást helyezünk.
Pl.:
Were you walking in the park at three Tegnap háromkor a parkban sétáltál?
yesterday?
Was he drinking beer when you saw him? Sört ivott, amikor láttad ıt?
Where was he going when I came. Hová ment, amikor én jöttem?

- 192 -
Állító válaszokat a yes szócskával, a személyes névmással és a segédige megismétlésével
képezzük.Tagadó válaszok képzéséhez a no tagadószót, a személyes névmást, a was/were
segédigét és a not szót használjuk. (rövidítve: wasn’t, weren’t)
Pl.:
Was he driving home at six yesterday? Yes, he was. No, he was not.
No, he wasn’t.
Were they doing it all day yesterday? Yes, they were. No, they were not.
No, they weren’t.
Tagadó szerkezet teljes mondatokban is használhatunk:
Pl.:
They weren’t cleaning the house at seven last Nem a múlt hétfın hétkor takarították a házat.
Monday.
She wasn’t writing when I came into the İ nem írt, amikor bejöttem a szobába.
room.

Ismétlés

Ötkor a vonat elindult a harmadik vágányról. At five the train was leaving from platform
three.
Tegnap egész nap a kulcsokat kerestem. I was looking for the keys all day yesterday.
Mit csináltál tegnap ilyenkor? What were you doing this time yesterday.
Amikor Budapesten voltam, egész idı alatt When I was in Budapest it was snowing all
havazott. the time.
Az anyám vacsorát fızött, amikor beléptem a My mother was cooking dinner when I
házba. entered the house.
Hová mentél tegnap kilenckor? Where were you going at nine yesterday?
A szobát takarítottuk, amíg apa a kertben We were cleaning the room while father was
dolgozott. working in the garden.
Fáj a hátam. My back hurts.
Megveszed nekem ezt az órát? Will you buy me this watch.
Egy elektromos autót akarok. I want to have an electric car.
Nem éhes vagyok, hanem nagyon szomjas. I’m not hungry but very thirsty.
Amikor fáradt vagyok, mindig rövid sétára When I am tired I always go for a short walk.
megyek.
Tegnap reggel csak tíz ember dolgozott. Yesterday morning only ten people were
working.
Péter az egyetlen férfi a családunkban. Peter is the only man in our family.

- 193 -
Tegnap este még mindig építették a házat. Yesterday evening they were still building the
house.
Hogy érzed magad ma? How are you feeling today?
Mikor volt ez a baleset? What time was this accident?
Nyolckor meg fogjuk hallgatni a híreket. We will listen to the news at eight.
Segíts nekem megtallálni a kulcsokat. Help me to find the keys.
Elmegyünk majd a boltba és veszünk We will go to the shop and buy vegetables.
zöldséget.
Elmondta nekem az élete történetét. (fiú) He told me the story of his life.
Melyik vágányon van a vonatunk? At which platform is our train?
Tegnap egész nap az erdıben sétáltunk. We were walking in the wood all day
yesterday.
Már száz poharat eladtunk. We have already sold a hundred glasses.
Senki sem akar veled beszélni. Nobody wants to talk with you.
Már mindent elmondtam. I have already sold a hundred glasses.
Szereted az amerikai autókat? Do you like American cars?
Semmim sincs. I have nothing.
Mit csináltál, amikor az ablakban láttak? What were you doing when I saw you in the
window?

Kiejtési gyakorlat

ır í ou áj
hurt clean toaster find
bird been go smile
work green know kind
church seen own I

- 194 -
14. Lecke – Második rész
Olvasd végig figyelmesen a párbeszédeket

Peter: I saw an accident yesterday.


Mary: Was it in Station Street?
Peter: Yes, it was. I was buying vegetables when I saw it.
Mary: How many people where hurt?
Peter: Ten people hurt their arms and legs. The doctors took these people to the
hospital.

Barbara: I heard sad news yesterday.


Tom: What was it about?
Barbara: It was about a man who left his wife and children and went to America.
Tom: What did he do in America?
Barbara: There he began to build a house but he didn’t have money.
Tom: And what was the sad news?
Barbara: He hurt his fingers when he used a hammer.

John I bought an old car last week.


Mary: Why did you buy an old car?
John: Because I didn’t have much money, and I have never had a car of my own.

Barbara: Do you have eggs for breakfast?


Peter: I usually don’t have eggs for breakfast.
Barbara. What do you want for breakfast then?
Peter: I want toasts and butter.
Barbara: Do you like salt on your toast?
Peter: No, thank you. Salt makes me thirsy and it is not good for me.
Barbara: Your toast will be ready in a minute. I use my electric toaster.
Peter: Put the napkins near the plates.
Barbara: Yes, I do it that way. But don’t eat in a hurry. It’s not good.

Mary: John, what have you done all day today?


John: I have been at work today and now I am thirsty.
Mary: Why? Haven’t you drunk all day today?
John: Yes, I have, but I am always thirsty after a long day of work.
Mary: What do you want to drink?

- 195 -
John: I want to have a glass of beer.
Mary: Do you want your beer in a tall glass?
John: Yes, please. I like tall galsses.
Mary: And then do you want to listen to the radio?
John: No. This evening I want to go to cinema together with you.

Gyakorlat a 13.-14. lecke anyagára

Új tányérokat és csészealjakat kell vennünk. We must buy new plates and saucers.
Fogsz enni tojást és pirítóst reggelire? Will you eat eggs and toasts for breakfasts?
Megtisztítottad már a kenyérpirítót? Have you cleaned the toaster yet?
A te édesapádnak több pénze van mint az Your father has more money than mine.
enyémnek.
A sülthús gyakran zsíros. Fried meat is often fat.
Ne csináld sietve. Don’t do it in a hurry.
Nem segítenek nekünk. They won’t help us.
Beszélsz a nıvérednek errıl az emberrıl? Will you tell your sister about this man?
A szüleim éppen most utaztak el Londonba. My parents have just left fo London.
Holnap nem fordítok le sok levelet. I won’t translate many letters tomorrow.
Tudsz nekem egy csésze kávét önteni? Can you pour me a cup of coffee?
A múlt szerdán egész nap képeket aggattak a Last Wednesday they were hanging pictures
hálószobában. in the bedroom all day.
Azt akarod mondani, hogy még nem olvastad Do you want to say you haven’t read this
ezt a könyvet? book.
Hol találhatom meg ezt a kenyérpirítót? Where can I find this toaster?
Az egyetlen gyerekük éppen most utazott Their only child has just left for England.
Angliába.
Ez a pirítós a tiéd? Is this toast yours?
Sietek, mert ötkor otthon kell lennem. I am in a hurry because I must be at home at
five.
Mi mindig jó bútorokat fogunk készíteni. We will always make good furniture.
Amikor a kalapácsot kerestem ezt a régi When I was looking for the hammer I found
levelet találtam meg. this old letter.
Ne beszélj nekem errıl az emberrıl. Don’t tell me about this man.
Hová fogod vinni a gyerekeket jövıre? Where will you take the children next year?
Tegnap kilenckor utaztak Angliába. Yesterday at nine they were leaving for
England.
Mondd, hogy nem vagy fáradt. Say you are not tired.

- 196 -
Senki nem szólt nekem róla. Nobody has told me about it.

- 197 -
15. Lecke
15. Lecke – Elsı rész
Új szavak

bill bil számla, bankjegy


change cséjndzs változás, (pénz)váltás, aprópénz
library lájbröri könyvtár
colour kálör szín
fruit frút gyümölcs
r
neighbour néjbö szomszéd
r
pear peö körte
grape gréjp szılı
orange orindzs narancs
break bréjk (óraközi) szünet
grass grász fő, gyep
food fúd táplákék, élelmiszer, ennivaló
another önádzör (egy) másik, még egy

Más sorrendben

fruit frút gyümölcs


grape gréjp szılı
grass grász fő, gyep
bill bil számla, bankjegy
another önádzör (egy) másik, még egy
library lájbröri könyvtár
colour kálör szín
break bréjk (óraközi) szünet
food fúd táplákék, élelmiszer, ennivaló
orange orindzs narancs
pear peör körte
neighbour néjbör szomszéd
change cséjndzs változás, (pénz)váltás, aprópénz

- 198 -
We buy food every day. Minden nap veszünk élelmiszert.
There is change in the weather. Változás van az idıjárásban.
Now we must pay the bill. Most ki kell fizetnünk a számlát.
What colour were her eyes? Milyen színő(ek) volt(ak) a szemei?
We’ve only had one break so far. Eddig csak egy szünetünk volt.
Have you seen your new neighbours yet? Láttad már az új szomszédaidat?
There is grass in our garden. A kertünkben fő van.
Take this book from the library. A könyvtárból vedd ki ezt a könyvet.
I must buy another suit. Egy másik öltönyt kell vennem.
These grapes are dielicious. Finom ez a szılı.
Taste one of these oranges. Kóstolj meg egy narancsot!
They eat a lot of fruit. Sok gyümölcsöt esznek.
Where can I buy pears? Hol tudok körtét venni?

Egészítsd ki

Vannak számláid? Do you have bills?


Az összes gyümölcsöt eladtuk. We have sold all the fruit.
Drága a narancs? Are oranges expensive?
Tegnap elfelejtettem ennivalót vásárolni. I forgot to buy food yesterday.
Nem szeretem ezeket a változásokat. I don’t like these changes.
Akkor kedves szomszédaink voltak. We had nice neighbours then.
A kertemben alma és körte van. I have apples and pears in the garden.
Ez a szünet túl hosszú. This break is too long.
Tudod hol van ez a könyvtár? Do you know where this library is?
Csak szılıt akarsz venni? Do you want to buy only grapes?
İsszel barna a fő. Grass is brown in the autumn.
Milyen színő(ek) a szeme(i)? What colour are her eyes?
Adj egy másik lámpát! Give me another lamp.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

könyvtár library
fő grass
gyümölcs fruit

- 199 -
ennivaló food
egy másik another
szomszéd neighbour
szín colour
változás change
körte pear
narancs orange
számla bill
szılı grape

A melléknevek és határozószók fokozása

1. Az egy szótagú melléknév és határozószó középfokban –er, felsıfokban –est


toldalékot kap:

nice nicer the nicest


r
nájsz nájszö Dzö nájszöszt
-kedves -kedvesebb -a legkedvesebb
Ha a melléknév, vagy a határozószó néma –e betővel végzıdik, az –er vagy –est toldalék
hozzáadásakor a néma e-t elhagyjuk.

2. Jegyezd meg, hogy felsıfokban a melléknév elıtt mindig a the határozott névelı áll:

tall taller the tallest


tól tólör Dzö tólöszt
-magas -magasabb -a legmagasabb

short shorter the shortest


sórt sórtör Dzö sórtöszt
-alacsony -alacsonyabb -a lealacsonyabb

3. az ige szóvégi mássalhangzójának megkettızıdése rag vagy toldalék hozzáadásakor a


melléknevek és határozószók fokozásánál is érvényes.

big bigger the biggest


r
big bigö Dzö bigöszt
-nagy -nagyobb -a legnagyobb

- 200 -
4. a két szótagú, -y-ra végzıdı melléknév és határozószó esetében közép- és felsıfokban
a szóvégi –y –i betőre változik és így adjuk hozzá az –er, vagy –est toldalékot.

windy windier the windiest


o o
vindi vindiör Dzö ovindiöszt
-szeles -szelesebb -legszelesebb

Középfokú összehasonlításnél gyakran használjuk a than Dzen „mint”, „-nál, -nél”


hasonlítószót.

Gyakorlat

My trousers are longer than yours Az én nadrágom hosszabb, mint a tiéd.


This is the cheapest car in our shop. Ez a legolcsóbb autó az üzletünkben.
Our neighbours are poorer than we are. A szomszédaink szegényebbek, mint mi.
Today you have come earlier than ever. Ma korábban jöttél, mint bármikor.

Egészítsd ki

A bátyámnak van a leggyorsabb autója a My brother has the fastest car in town.
városban.
Ez a nı erısebb, mint két férfi. This woman is stronger than two men.
Magyarország leggazdagabb embere akarok I want to be the richest man in Hungary.
lenni.
A mi apánk a legelfoglaltabb ember. Our father is the busiest man.
Ma hidegebb van, mint tegnap? Is it colder today than yesterday?
Ki magasabb az apámnál? Who is taller than my father?

Új szavak

glad gled boldog, örül


sad szed szomorú
ö
beautiful bjútif l szép, gyönyörő
ugly ágli csúnya, ronda
small szmól kis, kicsi
fresh fres friss
durnig djuörin(g) (idı)alatt, folyamán

- 201 -
Más sorrendben

beautiful bjútiföl szép, gyönyörő


small szmól kis, kicsi
durnig djuörin(g) (idı)alatt, folyamán
sad szed szomorú
fresh fres friss
glad gled boldog, örül
ugly ágli csúnya, ronda

Gyakorlat

These flowers are beautiful. Ezek a virágok gyönyörőek.


Why were you sad yesterday? Miért voltál tegnap szomorú?
We worked during the night. Dolgoztunk az éjszaka (folyamán).
This is our own small house. Ez a mi saját kis házunk.
Are these vegetables fresh? Frissek ezek a zöldségek?
I am glad you are ready. Örülök, hogy kész vagy.
The hotel is an ugly building. A szálloda egy csúnya épület.

Egészítsd ki

Szeretem a friss gyümölcsöt. I like fresh fruit.


Mit csináltál a szünet alatt? What did you do during the break?
Azt gondolod, hogy ı csúnya? Do you think he is ugly?
Nagyon örült, hogy ott voltam. He was very glad I was there.
Miért vagy szomorú? Why are you sad,
Ez egy szép kép. This is a beautiful picture.
Ez a lakás túl kicsi a mi családunknak. This apartment is too small for our family.

Fordítsd angolra

Friss(ek) ez(ek) az almá(k)? Are these apples fresh?


A szünetben ettem meg az ebédet. I ate dinner during the break.
Ez volt ennek a hétnek a legszomorúbb napja. It’s been the saddest day this week.
Az övék ez a szép ház? Is this beautiful house theirs?
A te kutyád rondább, mint az enyém. Your dog is uglier than mine.

- 202 -
Van egy csoport melléknév és határozószó, melyek összehasonlítása, fokozása rendhagyó
módon történik.

Alapfok: Középfok: Felsıfok:


many, much more the most
meni, mács mór Dzö mouszt
-sok -több, inkább -a legtöbb, a leginkább

little less the least


litl lesz Dzö líszt
-kevés -kevesebb, kevésbé -a legkevesebb, a legkevésbé

bad worse the worst


o
bed vırsz Dzö ovırszt
-rossz -rosszabb, rosszabbul a legrosszab, a legrosszabul

good better the best


gud betör Dzö beszt
-jó -jobb, jobban -a legjobb, a legjobban

Ha a „little” jelentése kis, kicsi akkor fokozásban a small közép- és felsıfokát veszi fel:
smaller, the smallerst.

Gyakorlat

She has more money than me. Neki több pénze van, mint nekem.
Buy less bread than yesterday. Kevesebb kenyeret vegyél, mint tegnap!
Our hotel was better than hers. Ami a szállodánk jobb volt, mint az övé.
This radio is worse but cheaper. Ez a rádió rosszabb, de olcsóbb.
My sister has the most trees in the garden. A nıvéremnek van a legtöbb fája a kertben.
They have least coffee. Nekik van a legkevesebb kávéjuk.
Those were the best days in my life. Azok voltak életem legjobb napjai.
We have bought the worst house in this street. Mi vettük meg a legrosszabb házat ebben az
utcában.

Ha a „than” kötıszót személyes névmás követi, akkor a személyes névmás tárgyesetben („me,
you, him, her, it, us, you, them”) szerepel.

- 203 -
Gyakorlat

Én mindig a legjobb szılıt veszem. I always buy the best grapes.


Holnap korábban jövök hozzád. Tomorrow I will come to you earlier.
Egy nagyobb autót akarsz venni? Do you want to buy a bigger car?
A szüneteknek hosszabbaknak kell lenniük. Breaks must be longer.
İk a legrosszabb szomszédok. They are the wrost neighbours.
Kevesebb gyümölcsöt vettem, mint tegnap. I have bought less fruit than yesterday.
Adj nekem egy kisebb körtét. Give me a smaller pear.
Ma ez a legszomorúbb hír. This is the saddest news today.
A fivéred magasabb volt nálad? Was your brother taller than you?
Ez a legcsúnyább szín. This is the ugliest colour.

Ha felsıfokú melléknév elıtt birtokos névmást használunk, a the határozott névelı elmarad.
Pl.:
It is the best car. It is my best car.

This is the best song I have ever heard. Ez a legjobb dal, amit valaha is hallottam.
My daughter is the shortest of all her friends. Az összes barátja között a lányom a
legalacsonyabb.
This is the longest letter I have ever written. Ez a leghosszabb levél, amit valaha is írtam.
This is the fastest bicycle of all. Az összes közül ez a leggyorsabb kerékpár.

Az „of all” kifejezés elhagyható a magyar fordításban.

Fordítsd angolra.

Ez a legszomorúbb kép, amit valaha is láttam. This is the saddest picture I have ever seen.
Ezek a változások a legnagyobbak (az összes These changes are the greatest of all.
közül).
Ennek a könyvtárnak volt (az összes közül) a This library had the most books of all in
legtöbb könyve Angliában. England.
Ez a legrosszabb ember, akit valaha is láttam. This is the wrost man I have ever seen.

Új igék

to sleep tu szlíp aludni


to enjoy tu indzsoj élvezni valamit, jól érezni magát
to remember tu rimembör emlékezni

- 204 -
to change tu cséjndzs (meg)változtatni, (meg)változni, (pénzt) váltani
to return tu ritırn visszatérni/jönni, visszavinni/hozni
to become tu bikám valamivé lenni, válni
to happen tu hepn történni, megesni
to start tu sztárt elkezdeni, elindítani

Néhány rendhagyó ige

I. alak II. alak III. alak


sleep szlíp slept szlept Slept szlept
become bikám became bikéjm become Bikám

Gyakorlat

John slept ten hours yesterday. János tíz órát aludt tegnap.
She wants to become a typist. Gépírónı akar lenni.
Can you change this bill? Fel tudod váltani ezt a bankjegyet?
What happened during the match? Mi történt a mérkızés alatt?
I must return the books to the library. Vissza kell vinnem a könyveket a könyvtárba.
They enjoyed the autumn sun. Élvezték az ıszi napsütést.
Do you remember that day? Emlékszel arra a napra?
I startaed work yesterday. Tegnap kezdtem el a munkát.

Jegyezd meg:
Enjoy your meal! Jó étvágyat!

Ismétéls

Milyen színő a kabátja? (fiúé) What colour is his coat?


Akkor több idınk volt TV-t nézni. We had more time to watch TV them.
Jó étvágyat! Enjoy your meal!
Valamennyi barátom közül ez a leggazdagab This is the richest man of all my friends.
ember.
Miért vettél csúnya tányérokat? Why have you bought ugly plates?
Kevesebb kávét kell innunk. We must drink less coffee.
Az ı fia idısebb, mint az enyém. His son is older than mine.
Ez a szörnyő baleset két hınappal ez elıtt This awful accident happened two months
történt. ago.

- 205 -
Mért nem jöttek még vissza? Why haven’t they returned yet?
Elıbb kell visszahoznod nekem a pénzt. You must return me the money earlier.
Ez a kutya a legjobb barátom. This dog is my best friend.
Szeretek sokáig aludni. I like to sleep long.

- 206 -
15. Lecke – Második rész
Új szavak

meeting mítin(g) találkozás, győlés, értekezlet


loss losz veszteség, elvesztés
sunrise szánrájz napkelte
butcher bucsör hentes
grocer grouször főszeres
r
greengrocer gríngrouszö zöldséges
beard biörd szakál
van ven (zárt)kisteherautó
airport eörpórt repülıtér
homework houmovırk házi feladat
arrival örájvöl érkezés, megérkezés
r r
departure dipá csö elutazás, elindulás

Máss sorrnedben

van ven (zárt)kisteherautó


butcher bucsör hentes
(g)
meeting mítin találkozás, győlés, értekezlet
r r
departure dipá csö elutazás, elindulás
grocer grouször főszeres
arrival örájvöl érkezés, megérkezés
loss losz veszteség, elvesztés
greengrocer gríngrouször zöldséges
r
homework houmovı k házi feladat
beard biörd szakál
sunrise szánrájz napkelte
airport eörpórt repülıtér

Jegyezd meg a kifejezéseket:


at the butcher’s a húsboltban, a hentesnél
at the grocer’s a zöldségesnél, az élelmiszerboltban

- 207 -
at the greengrocer’s a zöldségesnél
személyeknél:
At my brtoher’s a báttyámnál
at Mary’s Máriánál

Have you done your homework yet? Elkészítetted már a házifeladatod?


It was a great loss for me. Nagy veszteség volt számomra.
He has a long beard. Hosszú szakálla van.
The meeting will be at five. Az értekezlet ötkör lesz.
What time is their departure? Mikor utaznak el?
There is an airport in our town. A városunkban van egy repülıtér.
We watched the sunrise. Végignéztük a napkeltét.
Can you drive a van? Tudsz kisteherautót vezetni,
I buy meat at the butcher’s. A hentesnél veszem a húst.
Nobody saw their arrival. Senki sem látta a megérkezésünket.
The grocer lives near us. A főszeres a közelünkben lakik.
We can buy fruit at the greengrocer’s. Gyümölcsöt a zöldségesnél vehetünk.

Egészítsd ki

The zöldséges vagy? Are you a greengroucer?


Mikor utazak el? When was their departure?
Akarsz hentes lenni? Do you want to be a butcher?
Meg fogom tanítani therautót vezetni. I will teach him to driver a van.
Nagy veszteség lesz számunkra. It will be a great loss for us.
Mindig volt szakállad? Have you always had a beard?
A napkelte gyönyörő volt. The sunrise was beautiful.
Találkozunk majd a repülıtéren. I will see you at the airport.
Az édesapja főszeres volt. His father was a grocer.
Sok a házi feladat? Is there much homework to do?
Pénteken a győlésen kell lenned. You must be at the meeting on Friday.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

hentes butcher
veszteség loss
elutazás departure

- 208 -
repülıtér airport
találkozás meeting
megérkezés arrival
kisteherautó van
szakáll beard
házi feladat homework
napkelte sunrise
zöldséges greengrocer
főszeres grocer

A melléknév és a határozószó fokozásának egy másik formája

A két és több szótagú, nem y-ra végzıdı melléknév és határozószó középfokú


összehasonsítása az eléje tett more/less szavakkal, míg a felsıfokú összehasonlítása az eléje
tett the most/the least szókapcsolatokkal történik. A melléknév vagy a határozószó mindkét
összehasonlításnál alapfokú alakban marad.
Pl.:
Alapfok Középfok Felsıfok
beautiful more beautiful the most beautiful
-szép -szebb -a legszebb

Gyakorlat

It is the most difficult question. Ez a legnehezebb kérdés.


My sister is more beautiful than yours. Az én nıvérem szebb mint a tiéd.
That car was less expensive. Az az autó drágább volt.

Fordítsd angolra

Ez a legszebb város, amit valaha is láttam. This is the most beautiful town I have ever
seen.
Ez nehezebb mint gondoltam. This is more difficult than I thought.
A legdrágább tapéta a legszebb. The most expensive wall-paper is the most
beautiful.

- 209 -
Új szavak

clever klevör okos, ügyes


enough ináf elég
light lájt világos, könnyő
r
dark dá k sötét
heavy hevi nehéz, súlyos
strange sztréjndzs különös, furcsa
o
wide vájd széles
narrow nerou szők, keskeny
polite pölájt udvarias

Más sorrendben

dark dárk sötét


strange sztréjndzs különös, furcsa
narrow nerou szők, keskeny
o
wide vájd széles
polite pölájt udvarias
clever klevör okos, ügyes
light lájt világos, könnyő
heavy hevi nehéz, súlyos
enough ináf elég

Az enough szót a fınevek elé, de a melléknevek vagy határozószók után tesszük.


Pl.:
enough money elég pénz
dark enough elég sötét
early enough elég korán

Gyakorlat

He wasn’t polite to me yesterday. Tegnap nem volt udvarias velem.


I like narrow streets in this town. Ebben a városban a keskeny utcákat szeretem.
I haven’t had enough time to do it. Nem volt elég idım, hogy megcsináljam.
It is sunny enough to go for a walk. Elég napos az idı egy sétára.
This is a light room. Ez egy világos szoba.

- 210 -
He is a clever boy. Okos fiú.
It is very dark today. Ma nagyon sötét van.
This is the heaviest book I have ever seen. Ez a legnehezebb könyv, amit valaha is
láttam.
Do you see the girl with the light hair? Látod a világos hajú lányt?
It was a strange accident. Különös baleset volt.
This is the widest street in town. Ez a legszélesebb utca a városban.

Egészítsd ki

Éppen most vett egy világos kabátot. She has just bought a light coat.
Nem tudok sötét szobában olvasni. I can’t read in a dark room.
Nagyon okos. She is very clever.
Ezen a széles ajtón kell átmennünk. We must go through this wide door.
Elég gazdag, hogy megvegye. He is rich enough to buy it.
Találkoztál már ezzel a furcsa emberrel? Have you met this strange man?
Ez a kép túl nehéz nekem. This picture is too heavy for me.
Nem udvariasak. They are not polite.
Ez a szék túlságosan keskeny nekem. This chair is too narrow for me.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

nehéz heavy
különös strange
homályos dark
szők narrow
furcsa strange
udvarias polite
széles wide
könnyő light
elég enough
elegendı enough
világos light
okos clever
sötét dark

- 211 -
A két szótagú melléknevek és határozószók közül az –ow vagy –er szótagra végzıdıket az
–er vagy az –est toldalék hozzáadásával fokozzuk.
Pl.:
narrow narrower the narrowest
nerou nerouör Dzö nerouöszt
-keskeny -keskenyebb -a legkeskenyebb

clever cleverer the cleverest


klevör klevörör Dzö klevöröszt
-okos -okosabb -a legokosabb

Add meg a melléknevek és határozószók közép- és felsıfokú alakját

bad worse the worst


big bigger the biggest
good better the best
long longer the longest
nice nicer the nicest
short shorter the shortest
little (kevés) less the least
cheap cheaper the cheapest
difficult more difficult the most difficult
easy easier the easiest
expensive more expensive the most expensive
sad sadder the saddest
ugly uglier the ugliest
little (kicsi) smaller the smallest
much more the most
wide wider the widest
polite more polite the most polite
busy busier the busiest
fresh fresher the freshest
awful more awful the most awful
late later the latest
narrow narrower the narrowest

- 212 -
many more the most
sunny sunnier th sunniest
delicious more delicious the most delicious
light lighter the lightest
fast faster the fastest
great greater the greatest

Fordítsd angolra

Éppen most találkoztam ezzel a hentessel. I have just met this butcher.
Mikkor érkezett haza? (fiú) What time did he return home?
Otthon voltam, amikor ez történt. I was at home when it was happening.
Hány narancsot tudsz megenni? How many oranges can you eat?
Nekem hosszabb szünet kell. I must have a longer break.
Jó étvágyat! Enjoy your meal!
A házunk közelében van gyep. There is grass near our house.
Fel tudod váltani ezt a bankjegyet, Can you change this bill?
Ne felejtsd el Jánost meglátogatni! Remember to visit john.
Menj be a főszereshez és vegyél (egy kis) Go to the grocer’s and buy some cheese.
sajtot.
A repülıtéren lesz a találkozás. The meeting will be at the airport.
Megcsináltad már a házi feladatodat? Have you already done your homeworks?
Ma mikor volt napkelte? What time was the sunrise today?
Ez a legkülönösebb történet, amit valaha is This is the strangest story you have ever told.
meséltél.
Ki öregebb nálam? Who is older than me?
Ez a legszomorúbb levele. (fiú) It is his saddest letter.
Elég pénzem van ennivalóra. (Elég pénzem I have enough money to buy food.
van, hogy ennivalót vegyek.)
Elég korán mentem oda, hogy lássam, ahogy I went there early enough to see their arrival.
megérkeznek.
Mennyit akarsz aludni? How long do you want to sleep?
Ez a legrosszabb vacsora, amit valaha is It is the worst dinner I have ever eaten.
ettem.
A lányaik helyesebbek, mint a mieink. Their daughters are nicer than ours.
Ez volt a legfurcsább dolog (az összes közül). It was the strangest thing of all.
Ezt a sötét kabátot kell viselnem? Must I wear this dark coat?

- 213 -
Elég pénzünk van ahhoz, hogy Angliába We have enough money to go to England.
utazzunk.

Kiejtési gyakorlat

e e ou áj
fresh glad grow rise
spend sad grocer arrival
remember bad old wide
when van know behind
then ashtray go polite

- 214 -
16. Lecke
16. Lecke – Elsı rész
clothes kloudzz ruha, ruházat
botton bátn gomb
hat het kalap
collar kolör gallér
sleeve szlív (ruha)ujj, ingujj
pocket pokit zseb
skirt szkırt szoknya
blouse blauz blúz
handbag hendbeg kézitáska
necklace neklisz nyaklánc, nyakék
ear-ring iörin(g) fülbevaló
jersey dzsırzi kötöttkabát, szvetter

Más sorrendben

hat het kalap


handbag hendbeg kézitáska
ear-ring iörin(g) fülbevaló
clothes kloudzz ruha, ruházat
pocket pokit zseb
r
skirt szkı t szoknya
necklace neklisz nyaklánc, nyakék
jersey dzsırzi kötöttkabát, szvetter
botton bátn gomb
sleeve szlív (ruha)ujj, ingujj
blouse blauz blúz
r
collar kolö gallér

- 215 -
Gyakorlat

What clothes can I put on? Milyen ruhát vehetek fel?


I think you must put on a skirt and a blouse. Azt hiszem, egy szoknyát és egy blúzt kell
felvenned.
All of my blouses are with buttons and long Minden blúzom gombos, és hosszú ujjú.
sleeves.
Why don’t you like them? Miért nem szereted ıket?
I like blouses with big collars. A nagygalléros blúzokat szeretem.
I will put on this blouse and my blue jersey. Ezt a blúzt és a kék kötöttkabátomat veszem
fel.
Do you want to take the necklace and ear- A nyakláncot és a fülbevalót is fel akarod
rings? tenni?
No, I don’t. I will put on my father’s hat and Nem. Az apám kalapját, és a nyagyzsebő
the coat with big pockets. kabátot veszem fel.
Don’t forget about the handbag. Ne feledkezz meg a táskáról!

Jegyezd meg, hogy a to like ige jelentése: „szeret, kedvel, tetszik”.


Pl.:
I like this house. Szeretem ezt a házat./Tetszik ez a ház.
Did she like that book? thetszett neki az a könyv?

Egészítsd ki

İk árusítják a legolcsóbb kalapokat. They sell the cheapest hats.


A legszebb szoknyám zöld színő. My most beautiful skirt is green.
Az ujjak túl rövidek voltak. The sleeves were too short.
Tetszik a (kézi)táskád. I like your handbag.
Ez a drágább szvetter szebb. This more expensive jersey is nicer.
Vannak nagyobb gallérú kabátaid? Do you have coats with bigger collars?
A ruháid azon a széken vannak. Your clothes are on that chair.
Gyönyörő fülbevaló(ka)t vettem neki. I have bought her beautiful ear-rings.
Tartsd a pénzt a zsebedben! Keep the money in the pocket.
Az olcsóbb nyaklánc jobban tetszik. I liket the cheaper necklace more.
Ehhez a kabáthoz keresek gombokat. I am looking for buttons for this coat.
Mária elvitte a zöld blúzodat. Mary has taken your green blouse.

- 216 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

(kéz)táska handbag
kötöttkabát jersey
kalap hat
zseb pocket
szoknya skirt
nyaklánc necklace
ruházat clothes
gomb button
gallér collar
ruhaujj sleeve
blúz blouse
fülbevaló ear-rings

Új igék

to lose tu lúz elveszíteni, elveszteni


to grow tu grou nıni, növekedni, termeszteni
to meet tu mít találkozni
to rise tu rájz felemelkedni, felkelni
to shut tu sát becsukni, bezárni
tu spend tu szpend költeni (pénzt), tölteni (idıt)

Más sorrendben

to grow tu grou nıni, növekedni, termeszteni


tu spend tu szpend költeni (pénzt), tölteni (idıt)
to rise tu rájz felemelkedni, felkelni
to lose tu lúz elveszíteni, elveszteni
to shut tu sát becsukni, bezárni
to meet tu mít találkozni

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


grow grou grew grú grown groun

- 217 -
spend szpend spent szpent spent szpent
rise rájz rose rouz risen rizn
lose lúz lost loszt lost loszt
shut sát shut sát shut sát
meet mít met met met met

Gyakrolat

She has lost her purse. Elvesztette a pénztárcáját.


His bread grew fast. Gyorsan nıtt a szakálla.
We have never met. Mi még sohasem találkoztunk.
The sun will rise at seven. A nap hétkor kel (majd) fel.
Mary is shuting the door. Mária bezárja az ajtót.
We want to spend three days in London. Három napot akarunk Londonban tölteni.

Egészítsd ki

Tegnap a boltban találkoztak. They met in the shop yesterday.


Bezártad már az ajtót? Have you already shut the door?
Mindig elveszíti a jegyeket. She always loses tickets.
Zöldség(ek)et fogunk termeszteni a kertben. We will grow vegetables in the garden.
Felkelt már a nap? Has the sun risen yet?
Túl sok pénzt költesz ruhákra. You spend too much money on clothes.

Add meg az igék három alakját

nıni grow grew grown


felkelni rise rose risen
elveszteni lose lost lost
becsukni shut shut shut
eltölteni (idıt) spend spent spent
találkozni meet met met

A dolgok és személyek alapfokú összahasonlítására használt szerkezetek

as …as ez …ez olyan …, mint (állító mondatban)


not so …as not szou …ez nem olyan …,mint (tagadó mondatban)
Pl.:

- 218 -
My car is as expensive as yours. Az én autóm épp olyan drága mint a tiéd.
He is not as old as me. Nem annyi idıs, mint én.

Tagadó mondatban a not so …as helyett használhatjuk a not as …as szerkezetet is.

Illeszd be a megfelelı szerkezetet

Ez az alma nem olyan édes, mint amaz. This apple is not as/so sweet as that.
Annyi idıs vagyok, mint te. I am as old as you.
Tegnap nem volt olyan hideg, mint két nappal Yesterday it was not as/so cold as two days
ezelıtt. ago.
Ez az asztal olyan nehéz mint az. This table is as heavy as that.

Új szavak

out of fashion aut ov fesn divatjamúlt, nem divatos


to change tu cséjndzs átöltözni, ruhát cserélni
soaked szoukt átázott, átitatott
o
worn vórn kopott, elnyőtt, viseletes
o
woollen vulön gyapjú, gyapjúból készült
o
waterproof votörprúf vízhatlan, vízálló
simple szimpl egyszerő

Más sorrendben

soaked szoukt átázott, átitatott


simple szimpl egyszerő
o
woollen vulön gyapjú, gyapjúból készült
o r
worn vó n kopott, elnyőtt, viseletes
o r
waterproof votö prúf vízhatlan, vízálló
to change tu cséjndzs átöltözni, ruhát cserélni
out of fashion aut ov fesn divatjamúlt, nem divatos

Gyakorlat

Big collars are out of fashion now. Most a nagy gallérok nem divatosak.
Have you changed yet? Átöltöztél már?
I can’t put on this coat because it is soacked. Nem vehetem fel azt a kabátot, mert átázott.

- 219 -
These shoes are worn. Ezek a cipık kopottak.
I like woollen jerseys. Szeretem a gyapjú kötöttkabátot.
These clodhes are waterproof. Ezek a ruhák vízállóak.
It is the simplest question of all. Az összes közül ez a legegyszerübb kérdés.

Egészítsd ki

Drága ez a gyapjú szoknya? Is this woollen skirt expensive?


A kalapok kimentek a divatból. Hats are out of fashion.
Ez a kopott blúz csúnya. This worn blouse is ugly.
Még mindig vízálló? Is is still waterproof?
Át voltak ázva, amikor beléptek a házba. They were soaked when they entered the
house.
Szeretem az egyszerő dalokat. I like simple songs.
Át kell öltöznöm vacsora elıtt. I must changed before dinner.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

kopott worn
egyszerő simple
nem divatos out of fashion
átázott soaked
átöltözni to change
gyapjú woollen
vízálló waterproof

Két elıljárószó, melyeket gyakran használunk Present Perfect igeidıben:

for fór bizonyos ideje, bizonyos ideig:

Ezt a szót a cselekvés idıbeli kiterjedésének leírására használjuk, Pl.: két éve, három napja.
Pl.:
I haven’t seen him for a week. Egy hete nem láttam.
I have worked here for two years. Két éve dolgozom itt.

Since szinsz óta, mióta, attól fogva:

Szintén a cselekvés idıbeli leírására használjuk, de a cselekvés múltbeli kiindulópontját


jelöli.

- 220 -
Pl.:
She hasn’t met him since last month. A múlt hónap óta nem találkozott vele.
They have changed since last year. Tavaly óta megváltoztak.

A since és for szavakat tartalmazó mondatok a magyar fordításban legtöbbször jelen idıben
vannak.
Pl.:
I have lived here for twenty-three years. Huszonhárom éve élek itt.
I have lived here since 1975. 1975 óta élek itt.

Illeszd be a „since” vagy a „for” szavak közül a megfelelıt

They haven’t returned home for three months.


We have visited them twice since last Monday.
She hasn’t gone for a walk since last mont.
I haven’t driven a car for two months.
She has known about it since June.
They have lived in this house for many years
She hasn’t talked to her husband since last Wednesday.
She has eaten nothin for more than four days.

A since határozószót a Simple Past igeidıben lévı mellékmondat követheti:


Pl.:
I haven’t seen him since we met in Auguszt. Nem láttam ıt azóta, hogy augusztusban
találkoztunk.
He has had no money since he paid for his Nincs pénze, mióta kifizette az autóját.
car.

Fordítsd le angolra

Ezek a kalapok már két éve nincsenek These hats have been out of fashion for two
divatban. years.
Tavaly nyár óta a nıvérem nem él velünk. My sister hasn’t lived with us since last
summer.
Nem voltam otthon azóta, hogy Mária I haven’t been at home since Mary came.
megjött.
Hol voltál négy évig? Where have you been for four years?
Sok éve ismerjük ıt. (fiú) We have knokw him for many years.

- 221 -
Új igék

to wear tu oveör viselni, hordani


to fit tu fit megfelelni, illeni, jó valakire
tu zip up tu zip áp cipzárat felúzni
tu try on tu tráj on felpróbálni (ruhát)
tu knit tu nit kötni (kötıtővel)

Más sorrendben

tu try on tu tráj on felpróbálni (ruhát)


tu knit tu nit kötni (kötıtővel)
to wear tu oveör viselni, hordani
tu zip up tu zip áp cipzárat felúzni
to fit tu fit megfelelni, illeni, jó valakire

Rendhagyó igék
o
wear veör wore o
vór worn o
vórn

Gyakorlat

She knitted me a nice jersey. Egy szép szvettert kötött nekem.


These shoes have never fitted. Ez(ek) a cipı(k) sosem volt jó rám.
He zipped up his coat. Felhúzta a kabátján a cipzárat.
Have you tried it on yet? Felpróbáltad már?
She likes to wear long skirts. Szeret hosszú szoknyákat hordani.

Egészítsd ki

Tavaly óta három szvettert kötött. She has knitted three jerseys last year.
Várj! Mária éppen a cipzárat húzza fel a Wait! Mary is just zipping up the coat.
kabáton.
Felpróbálhatjuk ezt az öltönyt? Can we try on this suit?
Nyáron sosem hordok hosszú ujjú blúzokat. I never wear blouses with long sleeves in
summer.
A ruháim jók a lányomra. My clothes fit my daughter.

- 222 -
Fordítsd angolra

Ki mondta neked ezt az újságot. Who told you this news?


Elég hosszú ez a gallér? Is this collar long enough?
Tegnap mikor kelt fel a nap? What time did the sun rise yesterday?
Elvesztettem a kézitáskámat. I have lost my handbag.
Nem láttam ıt, amióta elhagyta a városunkat. I haven’t seen him since he left our town.
(fiú)
Minden nı visel fülbevalót? Do all women wear ear-rings?
Húsz éve lakunk itt. We have lived here for twenty years.
A zöld kalap nem illik hozzád. The green hat doesn’t fit you.
A mi házunk nem olyan nagy, mint az övék. Our hose is not so/as big as theirs.
Minden ruhám át van ázva. All my clothes are soaked.
Senki nem vesz vízhatlan karórákat. Nobody buys waterproof wrist-watches.
Kötök majd neked egy gyapjú szvettert. I will knit you a woollen jersey.
Most a hosszú szoknya nincs divatban. Long skirts are out of fashion now.

Kiejtési gyakorlat

ır i o ou
skirt knit collar soaked
jersey zip pocket clothes
heard fit lost grow
bird big clock know

- 223 -
16. Lecke – Második rész
Olvas el a párbeszédet

Mary: Do you like clothes which are out of fashion?


Tom: No, I don’t. I never buy them.
Mary: But thy are not so expensive as other clothes. And sometimes I have little
money.
Tom: Last week I spent a lot of money on a new coat. Another coat was cheaper, but
it wasn’t waterproof. And when I tried it on it did not fit.

Barbara: I must remember to buy some grapes.


Peter: The greengrocer in our street always has fresh grapes. And at the
greengrocer’s you always meet people to talk to.
Barbara: But I don’t have time to talk, because I have to return some books to the
library. It’s late already. And if I return them too late I have to pay more
money.

John: My sister works at the airport. She must get up early, when it is still dark.
Mary: Does she like this work?
John: I think she does. She likes to watch the planes when they rise into the sky.
Mary: Where did she work before?
John: At the butcher’s. And she wanted to change her work, because she had to
clean many thnigs there. She didn’t like it.
Mary: So it was easy for her to leave the butcher’s for the airport?
John: Yes, it was. But it was difficult to find this new work. I helpend her. She will
never return to the butcher’s shop.

Barbara: Do you know people who are always busy and spend all their time at work?
Peter: Yes, I know a lot of them. They are always in a hurry. And some of them
smoke too much, too.
Barbara: Do you think they enjoy life?
Peter: No, I don’t think they do. They never find time to enjoy this. I think they forget
to live, because they are so busy.
Barbara: I think you are right. They don’t know what a good book is. And you will
never find them in a cinema.
Peter: Do you think these people are nice to talk to?
Barbara: No, I don’t. They know nothing about all these things. But it is difficult for
them to change.
Peter: You know, Barbara, it’s never too late to change. When they change they are
glad.

- 224 -
Tom: Do you meet many people who say it is better to eat more vegetables and less
meat?
Mary: Yes, I have met a lot of them. And they also say that fresh fruit is good for
everybody.
Tom: Is it good to listen to these people?
Mary: I think it is. Fat people live shorter. Do you want to live a long time?
Tom: Yes, I do. But what you eat is not the only thing. It is also what you do and
don’t do.
Mary: I think you are right. If you sit on a chair all day you get tired. After a walk
you will feel better.

Ismétlés

Mindig annyira kevés sót használok, I always use as little salt as I can.
amennyire csak lehet.
Felváltottad már ezeket a bankjegyeket? Have you already changed these bills?
Zöldséget fogunk termeszteni a kertünkben. We will grow vegetables in our garden.
Ki költötte a legkevesebb pénzt? Who spent the lest money?
Télen mindig a legmelegebb gyapjúzoknikat In winter I always wear the warmest woollen
viselem. socks.
Ennél a zöldségesnél mindig friss gyümölcsöt You will buy fresh fruit at this greengrocer’s.
veszel majd.
Ki a legszebb lány Magyarországon? Who is the most beautiful girl in Hungary?
Bezártad már az ablakot? Have you already shut the window?
Elég korán jöttél, hogy találkozz vele. You have come early enough to meet him.
Ez nehezebb, mint gondoltam. It is heavier than I thought.
Hol van az öcséd? Where is you younger brother?
Nem voltam Márianál, amióta dolgozni I haven’t been at Mary’s since I started to
kezdtem. work.
Hol van a legnagyobb kalapács? Where is the biggest hammer?
Mikor kell a repülıtéren lenned? What time must you be at the airport?
Szomszédok lettünk. We have just become neighbours.
Ez a legcsúnyább épület, amit valaha láttam. This is the ugliest building I have ever seen.
Csak a világos színeket szereti. He likes only light colours.
Az apám június óta főszeres. My father has been a grocer since June.
A kisgyerekek nagyon gyorsan nınek. Small children grow very fast.
Ez egy nagyon egyszerő kérdés. It is a very simple question.
A baleset az elutazásuk után történt. The accident happened after their departure.

- 225 -
Ez a kötött kabát van olyan szép, mint az. This jersey is as nice as that.
Ott rosszabb volt az étel, mint itthon. The food was worse there than at home.
Az anyám nyaklánca szebb. My mother’s necklace is more beautiful.
Felpróbálhatom ezt a szoknyát? Can I try on this skirt?
Öltözz át a vacsora elıtt! Change before dinner.
Elég narancsunk van mindenki számára. We have enough oranges for everybody.
Ez a legrosszabb utca a városunkban. It is the worst street in our town.

- 226 -
17. Lecke
17. Lecke – Elsı rész
job dzsob foglalkozás, állás, munka
o
wages véjdzsiz munkabér, fizetés
raise réjz (fizetés)emelés, emelkedés
labourer léjbörör munkás, dolgozó
unemployment ánimplojmönt munkanélküliség
colleague kolíg kartárs, kolléga, munkatárs
trade-union tréjd júniön szakszervezet
member membör tag
ö
negotiations nigousiéjs nz tárgyalás(ok)
employee emplojí alkalmazott, munakavállaó
strike sztrájk sztrájk
management menidzsmönt vezetıség, vezetés

Más sorrendben

strike sztrájk sztrájk


member membör tag
raise réjz (fizetés)emelés, emelkedés
unemployment ánimplojmönt munkanélküliség
o
wages véjdzsiz munkabér, fizetés
job dzsob foglalkozás, állás, munka
ö
management menidzsm nt vezetıség, vezetés
trade-union tréjd júniön szakszervezet
employee emplojí alkalmazott, munakavállaó
labourer léjbörör munkás, dolgozó
negotiations nigousiéjsönz tárgyalás(ok)
colleague kolíg kartárs, kolléga, munkatárs

- 227 -
Gyakorlat

I have many colleagues. Sok kollégám van.


The negotiations will be tomorrow. A tárgyalások holnap lesznek.
We are waiting for the management. A vezetıségre várunk.
He has lost his job. Elvesztette az állását.
The employees want to talk. A munkavállalık tárgyalni akarnak.
I got a raise yesterday. Tegnap fizetésemelést kaptam.
He is a member of a trade-union. Szakszervezeti tag.
We have great unemployment in Hungary. Magyarországon komoly munkanélküliség
van.
They are talking about the last strike. Most a legutolsó sztrájkról beszélgetnek.
Do you think my wages are hign? Szerinted, magas a munkabérem?
Is he a labourer in this farctory? Munkás ebben a gyárban?

Egészítsd ki

Vannak híreid a sztrájkról? Have you the news about the strike?
Tudnom kell ezekrıl a tárgyalásokról. I must know about these negotiations.
Szereted a munkádat? Do you like your job?
Tavaly több tagunk volt. Last year we had more members.
Minden évben kapnak fizetésemelést. They get a raise every year.
A kollégáim mindig segítenek majd nekem. My colleagues will always help me.
Mit tudsz az országotokban lévı What do you know about unemployment in
munkanélküliségrıl? your country?
Egy hónap múlva magasabb lesz a fizetésünk. In a month our wages will be higher.
A gyárunk vezetése nagyon jó. The management of our factory is very good.
Szerdán győlés lesz az összes dolgozók All labourers have a meeting on Wednesday.
részére.
Az összes alkalmazottad családos? Have all your employees families?
Tagja vagy ennek a szakszervezetnek? Are you a member of this trade-union?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

állás job
kolléga colleague
alkalmazott employee
munkabér wages

- 228 -
vezetıség management
tag member
dolgozó labourer
munkanélküliség unemployment
szakszervezet trade-union
fizetés wages
tárgyalások negotiations
sztrájk strike
fizetésemelés raise
vezetés management

A befejezett múl idı – Past Perfect Tense – használata

Ezt az igeidıt rendszerint két múlt idejő cselekvés esetében használjuk, és a múlt egy adott
idıpontjához viszonyítva a korábbi cselekvést jelöli. Vagyis azt a cselekvést, amelyik már
befejezıdött akkorra, amikor a másik elkezdıdött. A késıbb kezdıdött cselekvést a Simple
Past (egyszerő múlt) igeidıben fejezzük ki. A két leggyakrabban használt határozószó:

after áftör után, azután, miután


before bifór elıtt, azelıtt, mielıtt

A mondat szerkezete:

Alany + segédige + fıige III. alakja + ……………..


She had read this book…
They had built the house…

Gyakorlat

I had eaten breakfast before I went to work. Megreggeliztem, mielıtt elmentem dolgozni.
After the employees had got a raise they Miután az alkalmazottak megkapták a
started to work. fizetésemelést, dolgozni kezdtek.
Before I visited my mother I had bought her Mielıtt meglátogattam az édesanyámat,
flowers. virágot vettem neki.
She went to bed after she had watched that Miután megnézte azt a filmet, lefeküdt aludni.
film.

- 229 -
Fordítsd angolra

Mielıtt ezt az autót megvásároltam, már Before I bought this car I had worked in a
hosszú ideje egy bankban dolgoztam. bank for a long time.
Miután hazaérkezett, evett egy kevés After he had returned home he ate some
kenyeret. bread.
Mielıtt megvettem ezt a kabátot, fel I had tried on this coat before I bought it.
próbáltam.
Miután megkapta ezt a levelet, aggódni She started to worry after she had got this
kezdett. letter.

Új igék

to negotiate tu nigousiéjt tárgyalni, tárgyalást folytatni


to raise tu réjz felemelni, megemelni
to apply for tu öpláj fór folyamodni valamiért
to eran tu ırn (pénzt) keresni
to reduce tu ridjúsz csökkenteni, leszállítani
to fire tu fájör elbocsájtani

Más sorrendben

to apply for tu öpláj fór folyamodni valamiért


to reduce tu ridjúsz csökkenteni, leszállítani
to fire tu fájör elbocsájtani
to negotiate tu nigousiéjt tárgyalni, tárgyalást folytatni
to eran tu ırn (pénzt) keresni
to raise tu réjz felemelni, megemelni

Gyakorlat

I think we must raise wages. Azt hiszem, emelnünk kell a béreket.


Yes, our employees have already applied for Igen, az alkalmazottaink már kérték.
this.
They say they earn too little. Azt mondják, túl keveset keresnek.
We will negotiate it with them. Tárgyalni fogunk velük errıl.
The management wants to fire a hundred of Az igazgatóság százat közülük el akar
them. bocsájtani.
But remember we must reduce unem ployent. De ne feledd, csökkentenünk kell a
munkanélküliséget.

- 230 -
How can we do it if they want to fire people? Hogyan tudjuk megtenni, ha embreket
akarnak elbocsájtani?

Egészítsd ki

Mielıtt csökkentették a munkanélküliséget, új Before they reduced unemployment they had


gyárakat építettek. built new factories.
Fel fogják emelni a bérünket? Will they raise our wages?
Hány dolgozót bocsájtottak már el? How many labourers have they already fired?
Mielıtt új állásért folyamodtam, egy Bofore I applied for a new job I had worked
hivatalban dolgoztam. in an office.
Kevesebbet keresnek, mint a szüleink? Do they earn less than our parents?
Itt nem fogunk tárgyalni. We will not negotiate here.

Kérdı és tagadó mondatok képzése Past Perfect igeidıben

A kérdımondatot az alany és a segédige szórendjének megcserélésével képezzük:


Pl.:
They had been here before I came. Had they been here before I came?
He had bought a book before he went home. Head he bought a book before he went home?

Igenlı választ a yes határozószóval, a személyes névmással és a had segédigével képezzünk.


Tagadó választ a no tagadószó, a személyes névmás, a had segédige és a not határozószó
felhasználásával képezzünk.
A had not szókapcsolatot hadn’t [hednt] szerkezetre vonhatjuk össze.

Gyakkorlat

Had you been here before I came? Yes, I had. No, I had not. No, I hadn’t.
Had he written the letter before he went to Yes, he had. No, he had not. No, he hadn’t.
the post-office?

They had seen this film Head they seen this film Yes, they had. No, they hadn’t.
before we visited them. before we visited them?
He had been in England Had he been in England Yes, he had. No, he hadn’t.
before he returned. before he returned?
They had applied for the job Had they applied for the job Yes, they had. No, they hadn’t.
before I started to work before I started to work
there. there?

- 231 -
A hadn’t tagadó szerkezetet kujelentı mondatokban is használhatjuk.
Pl.:
They hadn’t seen Mary before she visited Nem látták Máriat azelıtt, hogy meglátogatta
them. ıket.
They hadn’t known about it before I told Nem tudtak róla azelıtt, hogy elmondtam
them. nekik.

Fordítsd angolra

Itt voltál, mielıtt ezt történt? Had you been here before it happened?
Miután felkeltem, kimentem a konyhába. After I had got up I went to the kitchen.
Nem láttam ezt a képet, mielıtt idejöttem. I hadn’t seen this picture before I arrived here.
Megpróbáltál tárgyalni mielıtt elbocsájtottak? Had you tired to negotiate before they fired
you?
Miután felemelték a fizetéseket, az After they had raised wages the employees
alkalmazottak nagyon boldogok voltak. were very glad.
Nem gondolkodtam róla, mielıtt elolvastam I hadn’t thought about it before I read this
ezt a könyvet. book.

Új szavak

contents kontentsz tartalom


oats outsz zab
proceeds prouszídz jövedelem
riches ricsiz gazdagság, vagyon
thanks tszen(g)ksz köszönet, hála
surroundings szöraundin(g)z környék, környezet
savings széjvin(g)z megtakarítás, megtakarított pénz

Valamennyi új szó többes számban van, akárcsak a wages.

Más sorendben

proceeds prouszídz jövedelem


contents kontentsz tartalom
thanks tszen(g)ksz köszönet, hála
surroundings szöraundin(g)z környék, környezet
oats outsz zab
(g)
savings széjvin z megtakarítás, megtakarított pénz
riches ricsiz gazdagság, vagyon

- 232 -
Gyakorlat

Mi a tartalma ennek a könyvnek? What are the contents of this book?


A lovak szeretnek zabot enni. Horses like to eat oats.
Mennyi a jövedelmed évente? What proceeds have you every year?
A megtakarított pénzemet otthon tartom. I keep my savings at home.
Hogyan szerezte a vagyonát? (fiú) How has he earned his riches?
A köszönetemet fejeztem ki nekik. I gave them my thanks.
Ez szép környezet. These are nice surroundings.

Fordítsd angolra

Találkoztál már az új alkalmazottakkal? Have you a ready met the new employees?
Mielıtt Jánosal találkoztam, Péterrel Before I met John I had worked with Peter.
dolgoztam.
Ennek a doboznak érdekes a tartalma. The contents of this box are interesting.
A tárgyalások nagyon nehezek lesznek, de The negotiations will be very difficult, but we
meg kell kapnunk a fizetésemelést. must get a raise.
Miután elkezdett többet keresni, egy új házat He bought a new house after he had started to
vett. earn more.
A jövedelme túl kicsi ahhoz, hogy His proceeds are too small to have savings.
megtakarított pénze legyen.
Dolgoztál már valaha, mielıtt ezért az állásért Had you ever worked before you applied for
folyamodtál? this job?
A dolgozóink öt éve tagjai a Our labourers have been members of a trade-
szakszervezetnek. union for five years.
A sztrájk után a vezetıség sok alkalmazottnak After the strike the management fired many
felmondott. employees.
Tennünk kell valamit a munkanélküliség We must do something to reduce
csökkentése érdekében. unemployment.

- 233 -
17. Lecke – Második rész
Új szavak

supermarket szúpörmárkit élelmiszer-áruház


trolley troli bevásárlókocsi
customer kásztömör vevı, vásárló
shop-assistant sop öszisztönt bolti eladó, elárusító
receipt riszít nyugta
(g)
shopping-list sopin liszt bevásárló-lista
cash-desk kes deszk pénztár
shop-window sop ovindou kirakat
exit egzit kijárat
bargain bárgin alkalmi vétel, elınyös vétel
discount diszkaunt árengedmény
sales széjlz vásár, kiárusítás
shopping-bag sopin(g) beg bevásárlótáska

shopping-list sopin(g) liszt bevásárló-lista


o
shop-window sop vindou kirakat
supermarket szúpörmárkit élelmiszer-áruház
sales széjlz vásár, kiárusítás
exit egzit kijárat
bargain bárgin alkalmi vétel, elınyös vétel
shopping-bag sopin(g) beg bevásárlótáska
discount diszkaunt árengedmény
receipt riszít nyugta
customer kásztömör vevı, vásárló
shop-assistant sop öszisztönt bolti eladó, elárusító
cash-desk kes deszk pénztár
trolley troli bevásárlókocsi

- 234 -
Gyakorlat

Have you already been in the new Voltál már az új élelmiszer-áruházban?


supermarket?
Yes, they have a lot of customers there. Igen, nagyon sok vásárlójuk van ott.
You can take a trolley in this supermarket. Ebben azu élelmiszer-áruházban
bevásárlókocsit lehet használni.
Oh, yes. And they often have sales. Ah, igen. És gyakran tartanak kiárusítást.
Yesterday I bought a lot of things at discount. Tegnap sok mindent vettem árengedménnyel.
It was a great bargain. Nagyon elınyös vétel volt.
My shoppingbag was full, and I didn’t spend A táskám tele volt, és nem költöttem túl sok
too much money. pénzt.
And the shop-assistants are always ready to És az eladók mindig készek segíteni.
help you.
You can always get a receipt at the cash-desk. A pénztárnál mindig adnak nyugtát.
You can also give the shop-assistant your Akár a bevásárló-listádat is odaadhatod az
shopping-list and wait near the exit. eladónak, és megvárhatod a kijáratnál.
She will bring you your shopping. Odahozza neked, amit vásároltál.
And they always have beautiful shop- És mindig gyönyörő kirakataik vannak.
windows.

Egészítsd ki

Hány pénztár van az üzletben? How many cash-desks have you in the shop?
Imádok kiárusításon vásárolni. I love to buy at sales.
A bevásárlókocsim tele van. My trolley is full.
Csak egy (bevásárló) táskám van. I have only one shopping-bag.
Ez az élelmiszer-áruház a legjobb a This supermarket is the best in our town.
városunkban.
Itt négy kijárat van. There are four exits here.
Ez az elárusító nagyon kedves. This shop-assistant is very nice.
Most sok vásárló megy el. Many customers are leaving now.
Elveszítettem a nyugtát. I have lost the receipt.
Összeállítottad már a bevásárló listát? Have you already made the shopping-list?
A kirakatban egy szép rádió van. There is a nice radio in the shop-window.
Nagy érengedményeket adunk. We give large discounts.

- 235 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

alkami vétel bargain


bevásárlótáska shoping-bag
kirakat shop-window
eladó shop-assistant
kijárat exit
bevásárló-lista shopping-list
árengedmény discount
kiárusítás sales
vásárló customer
nyugta receipt
pénztár cash-desk
élelmiszer-áruház supermarket

Emlékszel még a some (némely, néhány, valamennyi) névmásra?


I have some books. Van néhány könyvem.
I have some sugar. Van valamennyi cukrom.
Tagadásban és kérdésben a some helyett any [eni] névmást használjuk.
Használhatjuk egyes és többes számban, megszámlálható és megszámlálhatatlan fınevek
mellett kérdı, tagadó, esetenként állító mondatokban is.
Pl.:
Have you any bread at home? Van (valamennyi) kenyered otthon?
Has she any coffee? Van (valamennyi) kávéja?
Have they any children? Vannak gyermekeik?
Have we any tea at home? Van teánk otthon?

Az angol kérdı mondatban az any névmás nem hagyható el. A kérdı mondat magyarra
fordításnál viszont nem szükséges figyelembe venni. Erre utal, hogy a magyar megfelelıje
zárójelben van.

Képezz kérdéseket

He saw some cars. Did he see any cars?


My parents have some friends. Have my parents any friends?
Her sister has some good books. Has her sister any good books?

- 236 -
Mary has some customers in her shop. Has Mary any costomers in her shop?
Ha az any névmást magában foglaló kérdésre a válasz igenlı, akkor a a „a lot of, some,
a little, a few” vagy/és más mennyiségre utaló névmást is tartalmazhatja.

Have you any receipts? Yes, I have some. Igen, van néhány.
Has she any milk? Yes, she has a little. Igen, van neki egy kevés.
Have they any cars? Yes, they have a lot of cars. Igen, sok autójuk van.
Have yu any trolleys? Yes, we have a few. Igen, nekünk van néhány.

Ha a válasz tagadó, akkor kétféle szerkezetet használhatunk.

Have you any No, I haven’t any No, I have no Nincs nyugtám.
receipts? receipts. receipts.
Have you any time? No, I haven’t any No, I have no time. Nincs idım.
time.
Have they any No, they haven’t any No, they have no Nincs pénzük.
money? money. money.

Ne felejtsd, a not any ugyanazt jelenti, mint a no –semennyi.

Fordítsd angolra, tagadásnál használd mind két formát

Van néhány gyermekük. They have some/a few children.


Nincsenek képeink. We haven’t any pictures.
We have no pictures.
Vannak kutyáid? Have you any dogs?
Itt nem látok embereket. I see no people here.
I don’t see any piople here.
Van egy kevés vajam. I have some/a little butter.
Nem ismerek gépírónıt. I know no typists.
I don’t know any typists.

Új szavak

important impórtönt fontos, jelentıs


satisfied (with) szetiszfájd megelégedett (valamivel)
hardly hárdli alig, aligha
hardly any hárdli eni alig valamennyi
hardly ever hárdli evör nagy ritkán, szinte soha
true trú igaz

- 237 -
even ívn még a … is, (tagadásban) még csak …sem
how much is…? hau mács iz mennyibe kerül …?
cash kes készpénz
unskilled ánszkild szakképzetlen, gyakorlatlan
useful júszföl hasznos

Más sorrendben

true trú igaz


unskilled ánszkild szakképzetlen, gyakorlatlan
hardly ever hárdli evör nagy ritkán, szinte soha
ö
useful júszf l hasznos
how much is…? hau mács iz mennyibe kerül …?
hardly any hárdli eni alig valamennyi
satisfied (with) szetiszfájd megelégedett (valamivel)
even ívn még a … is, (tagadásban) még csak …sem
hardly hárdli alig, aligha
r ö
important impó t nt fontos, jelentıs
cash kes készpénz

A hardly határozószó önmagában is tagadó értlemő. Ezért mellette más tagadó szót nem
használhatunk.
Pl.:
I have hardly any friends. Alig van barátom.

Gyakorlat

How much is this clock? Mennyibe kerül ez az óra?


Were all customers satisfied? Minden vásárló meg volt elégedve?
I am hardly ever in this shop. Szinte soha nem járok ebbe a boltba.
Is that story true? Igaz ez a történet?
He always buys useful things. Mindig hasznos dolgokat vesz.
There is hardly any salt. Alig van só.
This car is even cheaper. Ez az autó még olcsóbb.

- 238 -
You must pay in cash. Készpénzben kell fizetned.
They will fire ten unskilled labourers. Tíz szakképzetlen munkást fognak
elbocsájtani.
I have hardly any money. Alig van valami pénzem.

Jegyezd meg:
To pay in cash. Készpénzel fizetni

Egészítsd ki

Elégedett vagy az állásoddal? Are you satisfied with your job?


Mindenki azt aállítja, hogy ez a történet igaz. Everybody says it is a true story.
Mennyibe kerül ez a kerékpár? How much is this bicycle?
Még csak el sem bocsájtották. They didn’t even fire him.
Nem akarunk szakképzetlen munkavállalókat. We don’t want unskilled employees.
Mindig készpénzben fizetünk. We always pay in cash.
Számomra az nagyon fontos. It is very important for me.
Alig beszélt. She hardly spoke.
Szinte soha nem járok ki mérkızésekre. I hardly ever go to matches.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

alig valamennyi hardly any


hasznos useful
jelentıs important
alig hardly
mennyibe kerül…? How much is…?
szakképzetlen unskilled
nagy ritkán, szinte soha hardly ever
megelégedett (valamivel) satisfied with
igaz true
még a … is even
készpénz cash

- 239 -
A some névmás összetett alakjai:

something számtszin(g) valami


somebody számbodi valaki
somewhere számoveör valahol

Gyakorlat

I have something to tell you. Mondok neked valamit.


It must be somewhere. Lennie kell valahol.
Somebosy is standing near our car. Valaki az autónk mellett áll.

Kérdımondatokban a some helyett az any névmás összetett alakjait használjuk


Pl..:
Do you know anybody here? Ismersz itt valakit?
Did he give you anything? Adott neked valamit?
Do you see Mary anywhere? Latod Máriát valahol?

Ha a kérdésre a válasz tagadó, akkor az any összetett alakjait használjuk és a mondat tagadó
szerkezető lesz. Ha a no összetett alakjait használjuk, akkor a tagadó mondat állító szerkezető
lesz. Ne feledje, az angol nyelvben nincs kettıs tagadás.

Gyakorlat

Do you know No, I don’t know No, I know nobody Senkit sem ismerek
anybody here? anybody here. here. itt.
Did he give you No, he didn’t give me No, he gave me Semmit sem adott
anything? anything. nothing. nekem.
Do you see mary No, I don’t see her No, I see her Nem látom ıt sehol.
anywhere? anywhere. nowhere.

Fordítsd angolra, tagadásnál használd mind két szerkezetet.

Senkivel sem akarok beszélni. I don’t want to talk to anybody.


I want to talk to nobody.
Láttad ezeket a lányokat valahol? Have you seen these girls anywhere?
Nem szeretek senkit. I don’t like anybody.
I like nobody.
Tud valaki készpénzben fizetni? Can anybod pay in cash,

- 240 -
A nıvérem valahol Angliában van. My sister is somewhere in England.
Ez az ember nem szerelmes senkibe. This man doesn’t love anybody.
This man loves nobody.
Találkoztál ott olyan valakivel, aki fontos? Did you meet anybody important there?

Ismétlési gyakorlat

A kollégáink fizetésemelésért folyamodnak. Our colleagues are applying for a raise.


Csökkentenünk kell a munkanélküliséget We must reduce unemployment in Hungary.
Magyarországon.
Az alkalmazottak és a vezetıség holnap The employees and the management are
üléseznek, hogy a bérekrıl térgyaljanak. meeting tomorrow to negotiate wages.
A mi szakszervezetünk tagjai többet keresnek. The members of our trade-union earn more.
Mostanában hány dolgozót bocsájtottak el? How many labourers have they recntly fired?
Láttál valami érdekeset a környékünkön? Have you seen anything interesting in our
surroundings?
Az ı jövedelme nagyon magas. (fiú) His proceeds are very high.
Mielıtt ezt a könyvet megvettem, Before I bought this book I had asked about
érdeklıdtem a tartalma felıl. its contents.
A jövı héten az élelmiszer-áruházunkban There will be sales in our supermarket next
kiárusítás lesz. week.
A nyugtát a pénztárnál kapod meg. You will get the receipt at the cash-desk.
A vásárlóink mindig elégedettek az alkalmi Our customers are always satisfied with their
vételeikkel. bargains.
Mielıtt bevásárolni mentem, összeírtam a Before I went shopping I had written a
bevásárló-listát. shopping-list.
Kaphatok árengedményt? Can I get a discount?
Van órád otthon? Have you any clocks at home?
Alig hallgatok zenét. I hardly ever listen to music.
Mennyibe kerül ez a szoknya? How much is this skirt,
Senkinek nem szólok róla. I won’t tell anybody about it.
I will tell nobody about it.
Miután dolgozni keztdem, János megérkezett. After I had started work John came.

- 241 -
Kiejtési gyakorlat

e o ú éj
cash trolley true sales
cat job blue day
hat clock do pay
can sock boot say

- 242 -
18. Lecke
18. Lecke – Elsı rész
Új szavak

towel tauöl törölközı


bucket bákit vödör, csöbör
fridge fridzs hőtı, hőtıszekrény
mop mop felmosóruha
sink szin(g)k mosogató
tile tájl csempe, cserép
gas-cooker gesz kukör gáztőzhely
tap tep csap
cupboard káböd (fali)szekrény, konyhaszekrény
rubbish-bin rábis bin szemétláda
saucepan szószpen (nyeles)serpenyı
oven ovn sütı, kemence

Más sorrendben

tap tep csap


oven ovn sütı, kemence
fridge fridzs hőtı, hőtıszekrény
tile tájl csempe, cserép
gas-cooker gesz kukör gáztőzhely
saucepan szószpen (nyeles)serpenyı
(g)
sink szin k mosogató
bucket bákit vödör, csöbör
cupboard káböd (fali)szekrény, konyhaszekrény
towel tauöl törölközı
rubbish-bin rábis bin szemétláda
mop mop felmosóruha

- 243 -
Gyakorlat

I want to change something in the kitchen. Valmit megakarok változtatni a


konyhában.
I will put the fridge near the door. A hőtıt majd az ajtó közelébe teszem.
These cupboards will hang in the corner. Ezek a szekrények a sarokban lesznek
(függenek).
And I want to have tiles on the wall over the sink. És a mosogató fölött a falon csempéket
akarok.
I think we can also change the tap. Azt hiszem, a csapot is kicserélhetjük.
We will buy a new gas-cooker and an electric Egy új gáztőzhelyet és egy elektromos
oven. sütıt veszünk.
The rubbish-bin and the bucket whit the mop can Ide kerülhet a szemétláda és a vödör a
go here. felmosóronggyal.
And the towel will hang near the sink. És a törölközı a mosogató közelében
lesz (függ) majd.
And what about the saucepans? És mi legyen a serpenyıkkel?
I must think about it. Ezen még gondolkodnom kell.

Egészítsd ki

A padlót a felmosóruhával töröljük fel. We clean the floor with a mop.


Vidd a szemétládát. Take the rubbish-bin.
Hol kaphatok nagy csapokat? Where can I get big taps?
Van valami abban a vödörben. There is something in that bucket.
A fridzsiderünk öt éves. Our fridge is five years old.
Egy új gáztőzhelyet kell vennünk. We must buy a new gas-cooker.
A piszkos tányrok a mosogatóban vannak. Dirty plates are in the sink.
Tetszenek a csempék ebben az üzletben. I like the tiles in this shop.
Ez a serpenyı nem elég nagy. This saucepan is not big enough.
A teát ebben a szekrényben keresd. Look for the tea in this cupboard.
Vannak tiszta törülközıid? Have you any clean towels?
Mennyibe kerül ez a sütı? How much is this oven?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

szemétláda rubbish-bin
sütı, kemence oven
törölközı towel

- 244 -
felmosórongy mop
konyhaszekrény cupboard
gáztőzhely gas-cooker
serpenyı saucepan
csap tap
mosogató sink
csempe tile
vödör bucket
fridzsider fridge

A határozószók képzésének alapelvei

Melléknevekbıl –ly végzıdéssel képzünk határozószót.


Pl.:
Beautiful gyönyörő beautifully bjútiföli gyönyörően

Ugyan így képezünk határozókat idı kifejezésével kapcsolatos fınevekbıl.


Pl.:
month hónap monthly mántszli have, havonként
o
week hét weekly víkli heti, hetenként
day nap daily déjli napi, naponként

Figyeld meg, hogy a daily szóban az –y bető –i-re változott.


Hasonló változás történik ha az –y betőt mássalhangzó elızi meg.
Pl.:
Easy könnyő easily ízili könnyen

Egészítsd ki

Gyönyörően énekel. She sings beautifully.


A vonat nagyon lassan megy. the train is going very slowly.
Nagyon szomorúan mondta azt. He said it very sadly.
Udvariasan kell velük beszélnünk. We must talk with them politely.
Ez a gyerek borzalmasan ír. This child writes awfully.

Az angolban a „jól” megfelelıje a well. Mivel azonban nem láthatjuk el –ly végzıdéssel, a
fokozása megegyezik a „good” melléknév fokozásával.
Pl.:
well jól better jobban the best a legjobban

- 245 -
Az angolban több határozószó alakja azonos a melléknév alakjával
Pl.:
late késı, késve high magas, magasan
cheap olcsó, olcsón long hosszú, hossz(as)an
wide széles, szélesen hard kemény, keményen
fast gyors, gyorsan early korai, korán

Jegyezd meg
A cheap és a wide esetében használhatjuk a –ly végzıdést is: „cheaply, widely”.

Új igék

to look tu luk kinézni valahogy, valamilyennek


to feel tu fíl érezni (magát valahogy), érzékelni
to smell tu szmel szagolni, valamilyen szagúnak lenni
to taste tu téjszt (meg)ízlelni, kóstolni, valamilyen ízének lenni
to sound tu szaund hangzani, hallatszani

Két ige rendhagyó

I. alak II. alak III. alak


feel fíl felt felt felt felt
smell szmel smelt szmelt smelt szmelt

A megismert öt igét csak melléknév követheti. Velük határozószót nem használhatunk.

I feel very good today. Ma nagyon jól érzem magam.


You look beautiful. Remekül nézel ki.
The dinner tastes great. A vacsora nagyon ízletes
This music sounds good. Ez a zene jól hangzik.
Your flowers smell nice. A virágaid kellemes illatúak.

Fordítsd angolra

A feleségem gyönyorően köt. My wife knits beautifully.


Ma nagyon szomorúan érzem magam. I feel very sad today.
Nagyon furcsán néz ki. (lány) She looks very strange.
Most gyorsan kell mennünk. We must go fast now.
Miért dolgozol olyan keményen? Why are you workin so hard?

- 246 -
Menyi pénzt költesz hetenként? How mush money do you spend weekly?
Az édesapám mindig nagyon lassan sétál. My father always walks very slowly.
Nagyon olcsón vettem. I have bought it very cheap/cheaply.
Különösen ír. (lány) She writes strangely.
Az édesanyám nagyon jól vezet. My mother drives very well.
Nagyon könnyen meg tudjuk csinálni. We can do it very easily.

Új szavak

to serve tu szırv kiszolgálni, való valamire


to wrap (up) tu rep áp becsomagolni
to deliver tu dilivör kézbesíteni, (el)szállítani
to stock tu sztok raktáron tartani, feflszerelni, áruval ellátni
r
to support tu szöpó t támogatni, (alá)támasztani
insulated inszjuléjtid szigetelt
to let tu let kiadni, bérbe adni, (ki)bérelni
for sale fór széjl eladó (valami)
out of order aut ov órdör rossz, nem mőködik
greasy gríszi zsíros, olajos

Más sorrendben

to support tu szöpórt támogatni, (alá)támasztani


to deliver tu dilivör kézbesíteni, (el)szállítani
greasy gríszi zsíros, olajos
insulated inszjuléjtid szigetelt
to let tu let kiadni, bérbe adni, (ki)bérelni
to stock tu sztok raktáron tartani, feflszerelni, áruval ellátni
to serve tu szırv kiszolgálni, való valamire
for sale fór széjl eladó (valami)
to wrap (up) tu rep áp becsomagolni
out of order aut ov órdör rossz, nem mőködik

Is your house insulated? Szigetelt a házad?


My sister’s house is for A nıvérem háza eladó.
The fridge is out of order. A hőtı nem mőködik.

- 247 -
Don’t use this plate. It’s greasy. Ne használd ezt a tányért. Zsíros.
There are a few rooms to let. Van néhány kiadó szoba.
The shop-assistant will serve us. Az eladó kiszolgál bennünket.
Can you wrap up these boods? Becsomagolná ezeket a könyveket?
They will deliver the cupboards in the A konyhaszekrényeket este fogják leszállítani.
evening.
The trade-union supports the lapbourers. A szakszervezet segíti a dolgozókat.

Egészítsd ki

Mikor fogja kiszállítani ezeket a serpenyıket? What time will you deliver these saucepens?
A mi házunk szigetelt. Our house is insulated.
Mióta rossz az autó? How long has the car been out of order?
Ez a szerszám favágásra való. This tool serves to cut wood.
Olajos a kezed. You have greasy hands.
Támogatsz majd bennünket az értekezleten? Will you support us at the meeting?
Kibérelhetı ez a repülıgép? Is this plane to let?
Két évvel ezelıtt tartottunk ilyet. We stocked it two years ago.
A szomszédaink háza eladó. Our neighbours’ house is for sale.
Be akarod csomagolni ezt a kézitáskát? Do you want to wrap up this hadbag?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

szigetelt insulated
becsomagolni to wrap up
raktáron tartani to stock
elromlott out of order
kézbesíteni to deliver
zsíros greasy
kiszolgálni to serve
bérbe adni to let
támogatni to support
eladó for sale

- 248 -
Figyeld meg az alábbi mondatot:

I don’t know where this book is. Nem tudom, hol van ez a könyv.

A mondat vastagon szedett mellékmondatát függı kérdésnek nevezzük. Jellemzıje: a


mellékmkondatot egy kérdı névmás (where, when stb.) vezeti be, és utána egyenes szóred
következik.
Pl.:
Tell me when they will come. Mondd meg nekem, mikor fognak jönni.
Don’t tell them where I have put my savings. Ne mondd meg nekik, hová tettem a
megtakarított pénzemet.

Gyakorlat

Tudod, az mennyibe kerül? Do you know how much it is?


Mondd meg, mikor látogathatlak meg. Tell me when I can visit you.
Nem tudom, itt ki szolgál ki. I don’t know who serves here.
Péter megmondja nekünk, melyik ház kiadó. Peter will tell us which house is to let.
Tudod, hogy mit csinálnak a gyermekeid? Do you know what your children are doing?

Új igék

to mop tu mop feltörölni, felmosni


ö
to iron tu áj n vasalni, kivasalni
to dust tu dászt leporolni, kiporolni
to peel tu píl (meg)hámozni
to empty tu empti kiüríteni, kiborítani
to turn on tu tırn on kinyitni, felkapcsolni, bekapcsolni
to turn off tu tırn of elzárni, kikapcsolni

Gyakorlat

I have already mopped the floor. Már feltöröltem a padlót.


Will you iron this shirt for me? Légy szíves, vasald ki ezt az inget nekem!
We must dust the chairs. Le kell porolnunk a székeket.
Peel the potatoes for dinner. Hámozd meg a krumplit vacsorára!
Did you empty the ashtrays? Kiürítetted a hamutartókat?
Turn on the TV set, please. Kérlek, kapcsold be a Tv-készüléket.
You must turn off the tap. El kell zárnod a csapot.

- 249 -
Egészítsd ki

Mialatt a szoknyát vasaltam, a férjem While I was ironing the skirt my husband
visszajött. returned.
Mielıtt reggelizni kezdtem, bekapcsltam a Before I started to eat breakfast I had turned
kenyérpirítót. on the toaster.
Még mindig hámozod ezeket a zöldésgeket? Are you still peeling these vegetables?
Minden reggel kiürítjük a szemétládát. We empty the rubbish-bin every morning.
Le kell porolnod a könyvszekrényedet. You must dust your bookcase.
Anya, mi fel tudjuk törölni a padlót a Mother, we can mop the floor in the
fürdıszobában. bathroom.
Emlékszem, hogy kikapcsoltam a rádiót, I remember that I had turned off the radio
mielıtt elmentem. before I left.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

kikapcsolni to turn off


feltörölni to mop
kivasalni to iron
meghámozni to peel
kinyitni to turn on
kiüríteni to empty
leporolni to dust

Ha valamilyen élılény, tárgy létezését, mennyiségét, vagy éppen a nemlétét állapítjuk meg,
akkor a there is/there are szerkezetet használjuk.
Ezzel a szerkezettel kérdést úgy képezünk, hogy a there nyelvtani alany és a segédige
szórendjét megcseréljük.
Pl.:
There is a book on the table. Is there a book on the table? Van könyv az asztalon?
There are cars in the street. Are there any cars in the Vannak autók az utcán?
street?
There has been a meeting Has there been a meeting Volt itt értekezlet?
here. here?

Ez a szerkezet valamennyi igeidıben alkamazható.

- 250 -
Képezz kérdéseket

There were many bicycles in that shop. Were there many bicycles in that shop?
There is a house for sale in London. Is there a house for sale in London?
There will be sales in this supermarket. Will there be sales in this supermarket?

Igenlı válasz képzéséhez a yes határozószót, a there nyelvtani alanyt és a segédigét


használjuk. Tagadó válasz képzéséhez a no tagadószót, a there szót, a segédigét és a not
határozószót használjuk.

Is there coffee at home? Yes, there is. Igen, van. No, there isn’t. Nincs.
Are there any mops here? Yes, there are. Igen, van No, there aren’t. Nincs.
Will there be a meeting Yes, there will. Igen lesz. No, there won’t. Nem lesz.
here?

Add meg az igenlı és tagadó válaszokat

Have there been any accidents this month? Yes, there have. No, there haven’t.
Are there any cups in the cupboard? Yes, there are. No, there aren’t.
Will there be any good films on Tv today. Yes, there will. No, there won’t.
Have there been any labourers here? Yes, there have. No, there haven’t.

Új igék

to offer tu oför (fel)ajánlani, (fel)kínálni


to permit tu pömit engedélyezni, (meg)engedni
to allow tu ölau megengedni, engedélyezni
to promise tu promisz megígérni
to refuse tu rifjúz visszautasítani, elutasítani

Gyakorlat

He promised me a new car. Egy új autót igért nekem.


Will they offer you a better job? Felkínálnak neked egy jobb állást?
The management refused to give me a raise. A vezetıség elutasította, ahogy emelje a
fizetésemet.
Mother will now allow you to go to the Anya nem fogja megengedni, hogy elmenj a
cinema. moziba.
Have they premitted you to bring the dog? Megengedték neked, hogy elhozd a kutyát?

- 251 -
Egészítsd ki

Nem engedem meg, hogy itt dohányozz. I don’t permit/allow you to smoke here.
Visszautasította, hogy segítsen nekem. She refused to help me.
Igérd meg, hogy korán visszajössz. Promise me you will return early.
Két lakást ajálhatok neked. I can offer you two apartments.

Add meg a következı szavak angol megfelelıjét

felkínálni to offer
elutasítani to refuse
megengedni to permit
engedélyezni to allow
megígérni to promise

Fordítsd angolra

Gyorsan ki kell ürítenünk a fridzsidert. We must empty the fridge fast.


Mikor szállítják a konyhaszekrényeket? What time will they deliver the cupboards?
Nagyon udvariasan mondta ezt. (lány) She said this very politely.
Használhatod ezt a vödröt. You can use thsi bucket.
Mennyit keresel havonta? How much do you earn monthly?
Gyönyörően néztek ki együtt. You look beautiful together.
Mondd meg, hol vannak ezek a serpenyık. Tell me where these saucepans are.
Van kenyér otthon? Is there any bread at home?
Mindig nagyon jól vezette az autót. (fiú) He has always driven the car very well.

- 252 -
18. Lecke – Második rész
Olvasd el figyemesen a következı párbeszédet.

Peter: Mary, have you heard that a lot of labourers don’t like their jobs?
Mery: No, I haven’t. and why don’t they like their jobs?
Peter: They say their wages are too low and they must often apply for a raise.
Mary: Well, I have heard about that. But the management has refused their
applications so far. Hardly any employees like the management.
Peter: And the other problem is that there is unemployment in our surroundings.
Even John has hardly worked this summer. The trade-union wants to
negotiate about the strike.
Mary: And all our employees are members of this trade-union. The management
already knows about it and wants to fire some of the employees. Do you
know how many people they want to fire?
Peter: No, I don’t. I think there must be a few. But there are many unskilled
workers and they will not get a job.

John: I must give my thanks to your mother because she has helped me.
Barbara: How did she help you?
John: You know I wante to buy a car after I had earned more money. But I was still
short of money and she gave me some.
Barbara: Today we must go to the supermarket to do some shopping. There are many
things on my shopping-list. Now you can return thsi money!
John: Why must we go to the supermarket all the time?
Barbara: Because the shop-assistants are very polite there and they stock almost
everything. And today they have sales there.
John: Good, today I’ll take you to the supermarket in my new car.

Tom: Mary, today we have a lot of work to do.


Mary: I know. I must dust the tables, empty the rubbis-bin and iron my father’s
shirts.
Tom: And I must place the gas-cooker somewhere else, because it cannot stand next
to the fridge.
Mary: But yu can’t do it today. All of our electric tools are out of order.
Tom: I almost forgot about it. then I’ll go and buy a new electric oven to the
kitchen.
Mary: But Tom, we must pay for it in cash and right now we are short of cash.
Tom: Then I will peel the vegetables for dinner.

Barbara. Now you can read it, but later I will turn on the radio and we can listen to
some music.

- 253 -
Peter: But I want to read this book tonight. You know I read two books daily.
Barbara: What are the contents of that book?
Peter: The contents of this book are very important and useful for a secretary.
Barbara. Then I will also read that book.

Fordítsd angolra

A kollégáim nem akarják ezt a sztrájkot. My colleagues don’t want this strike.
Találkozunk, hogy tárgyaljunk a fizetésemelésekrıl? Will we meet to negotiate raises?
Az alkalmazottaink le akarják cserélni a vezetıséget. Our employees want to change the
management.
Mielıtt munkához láttunk, vártunk rájuk. Before we started work we had waited
for them.
Miután megírtam a levlelet, két bélyeget vettem. After I had written a letter I bought
two stamps.
Azt hiszem, hogy jobb beosztást és magasabb fizetést I think I will apply for a better job and
fogok kérni. higher wages.
Ebben az évben zabot akarnak termeszteni. They want to grow oats this year.
Két évvel ezelıtt gyönyörő környezetben laktunk. Two years ago we lived in beautiful
surroundings.
Emelték már a fizetéseket? Have they already raised wages?
Minden vevı elégedett a vásárlással az élelmiszer- All customers are satisfied with the
áruházunkban. shopping in our supermarket.
Ne felejtsd el a bevásárlı-litát és a (bevásárló)táskát Don’t forget to take the shopping-list
magaddal vinni. and the shopping-bag.
Csak a kiárusítás alatt adnak árengedményt? Do they give discounts only during
sales?
A pénztárnál kell hagynom a bevásárlókocsit? Must I leave the trolley at the
cashdesk?
Sokat keres és csak leértékelt holmit vásárlo. (fiú) He earns a lot and buys only bargains.
Ebben a városban nincs barátom. I haven’t any friends in this town.
I have no friends in this town.
Szinte soha nem készítenek házi feladatot. They hardly ever do homework.
Úgy gondolod, hogy ez a konyhaszekrény hasznos Do you think this cupboard will be
lesz a konyhában? useful in the kitchen?
Ez a hír nagyon fontos. This news is very important.
Mennyibe kerül ez a kerékpár? How much is this bicycle?
Ez a történet nem lehet igaz. This story can’t be true.
Van valami mondanivalód a számomra? Have you anything to tell me?

- 254 -
Hol vannak a törölközık? Where are the towels?
Mielıtt elmentünk Máriához, feltöröltük a padlót. Before we went to Mary we had
mopped the floors.
Nagyon különös a járása (fiú) He walks very strangely.
A TV készülék rossz. The TV set is out of order.
Az eladó éppen csomagolja, amit vettem. The shop-assistant is just wrapping up
my shopping.
Kérdezt meg, mikor zárja be az üzletet! (fiú) Ask him when he shuts the shop.
Porold le az asztalokat és vasald ki ezeket a ruhákat! Dust the tables and iron these clothes.
Ki tudod kapcsolni a rádiót? Can you trun off the radio?
Vannak itt könyvek (egyáltalán)? Are there any books here?

Kiejtési gyakorlat

í á áj éj
peel dust iron sale
seen bucket tile make
leave but wide late
green sun drive date

- 255 -
19. Lecke
19. Lecke – Elsı rész
Új szavak

gale géjl szélvihar


hail héjl jégesı
shower sauör zápor, zivatar
ice ájsz jég
shade séjd árnyék
dew djú harmat
sz r r
thunderstorm t ándö sztó m mennydörgés
umbrella ámbrelö esernyı
road roud (köz)út, országút
hurricane hárikön hurrikán
thaw tszó olvadás
sunny spells száni szpelz napos idı

Más sorrendben

thaw tszó olvadás


umbrella ámbrelö esernyı
shade séjd árnyék
hail héjl jégesı
sunny spells száni szpelz napos idı
road roud (köz)út, országút
thunderstorm tszándörsztórm mennydörgés
ice ájsz jég
gale géjl szélvihar
ö
hurricane hárik n hurrikán
dew djú harmat
shower sauör zápor, zivatar

- 256 -
Gyakorlat

There were a lot of glaes in January. Januárban sok szélvihar volt.


There was some hail this morning. Ma reggel jégesı esett (volt).
There is ice on the water. Jég van a vízen.
Can you see the dew on the grass? Látod a harmatot a füvön?
There are no thunderstorms in these Ezen a vidéken nincsenek égiháborúk.
surroundings.
Don’t forget your umbrella. Ne feledkezz meg az esernyıdrıl!
This road is too narrow for a van. Ez az út túl keskeny egy zárt teherautó
számára.
Hurricanes bring a lot of rain. A hurrikánok sok esıt hoznak.
The thaw will start next month. Az olvadás a jövı hónapban kezdıdik.
The shade is long in the afternoon. Délután hosszú az árnyék.
There will be a shower in the morning. Reggel zápor lesz.
Sunny spells don’t often happen in autumn. İsszel a napos idı nem gyakori.

Egészítsd ki

Nem szeretem az olvadást. I don’t like the thaw.


Vettél már új esernyıt? Have you already bought a new umbrella?
Árnyalatnyi mosoly volt az arcán. There was a shade of smile on his face.
Ezen a tavaszon nem lesz jégesı. There won’t be any hail this spring.
A legutolsó napos idı egy hónappal ezelıtt The last sunny spell was a month ago.
volt.
Ezt az utat kell választanunk. We must take this road.
Nyáron szeretem a mennydörgéseket. I love thunderstorms in summer.
Sok jég van a folyón. There is a lot of ice on the river.
Valóban ki akarsz menni ebben a viharos Do you really want to go out in this gale?
szélben?
A hurrikán Amerika közelében van. The hurricane is near America.
Reggel mindig van harmat a füvön. There is always dew on the grass in the
morning.
Úgy vélem holnap záporok lesznek. I think there will be showers tomorrow.

- 257 -
Fordítsd angolra

Az árnyékom mindig mögöttem jár. My shade always goes behind me.


Ez az út a legjobb. This road is the best.
Ebben a hónapban sok mennydörgés volt. This month there have been many
thunderstorms.
Nem szeretem a záporokat. I don’t like showers.
Vedd fel a cipıdet! A fő harmatos. Put on your shoes! There is dew on the grass.
Amikor olvadás van, az utcák nedvesek. When there is thaw the streets are wet.
Elvihetem az esernyıdet? Can I take your umbrella?
A hurrikánban mindent elveszítettünk. We lost everything in the hurricane.
Valóban szereted a hideg teát jéggel? Do you really like cold tea with ice?
Remélem napos idı lesz ısszel. I hope there will be sunny spells in autumn.
Tegnap esı és jégesı volt. Yesterday we had rain and hail.
Télen gyakran van viharos szél. There are often gales in winter.
A legutolsó olvadás után megérkezik a tavasz. Spring will come after the last thaw.

A feltételes mondat

Az angolban a feltételes mondatnak három típusa van, most az elsı típussal foglalkozunk.

Az elsı típus (I. Conditional) a jövıre utal. A feltétel teljesülése, illetve a jövıbeni cselekvés
bedövetkezése valószínő.
Pl.:
If you return this book you will get another. Ha visszahozod ezt a könyvet, kapsz egy
másikat.
If she leaves too late, she will be late for her Ha túl késın meggy el, lekési az autóbuszát.
bus.
The weather will be nice if the temperature Az idıjárás kellemes lesz, ha a hımérséklet
isn’t lower. nem lesz alacsonyabb.

Az if [if] jelentése: ha, feltéve hogy.

Jegyezd meg, hogy a feltételes mondatban (vagyis az if utáni tagmondatban) jelen idıt
(Simple Present) a fımondatban pedig egyszerő jövı idıt (Simple Future) használunk.

Egészítsd ki

Ha esik az esı, nem megyünk sétálni. If it rains we won’t go for a walk.

- 258 -
Nem leszel jó orvos, ha nem tanulsz. You won’t be a good doctor if you don’t
learn.
Ha fagy lesz honap, otthon maradunk. If there is frost tomorrow, we will stay at
home.
Ha nem viszi az esernyıjét, átázottan fog If she doesn’t take her umbrella she will
hazajönni. return home wet.

Új szavak

slippery szlipöri csúszós, síkos


severe sziviör szigorú, kemény
changeable cséjndzsöbl véltozékony
dense densz sőrő, tömör
oppressive opresziv tikkasztó, nyomasztó
ö
dangerous déjndzs rösz veszéjes

Más sorrendben

changeable cséjndzsöbl véltozékony


oppressive opresziv tikkasztó, nyomasztó
ö
slippery szlip ri csúszós, síkos
r
severe sziviö szigorú, kemény
dense densz sőrő, tömör
dangerous déjndzsörösz veszéjes

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Do you like the weather today?


• No, it’s awful. In the morning the fog was so dense that I didn’t see my car.
• Yes, and the streets were slippery. It was dangerous. I think this winter will be severe.
• I am not sure. The weather is always changeable in November. And it’s better than the
oppressive heat in summer.

- 259 -
Fordítsuk le a fenti párbeszédet

Do you like the weather today? Tetszik neked az idıjárás ma?


No, it’s awful. Nem, szörnyő.
In the morning the fog was so dense that I Reggel a köd olyan sőrő volt, hogy nem
didn’t that I didn’t see my car. láttam az autómat.
Yes, the streets were slippery. Igen, az utcák csúszósak voltak.
It was dangerous. Veszélyes volt.
I think this winter will be severe. Azt hiszem, ez a tél kemény lesz.
I am not sure. Ebben nem vagyok biztos.
The weather is always changeable in Novemberben az idıjárá mindig változékony.
November.
And it’s better than the oppressive heat in És ez jobb, mint a tikkasztó hıség nyáron.
summer.

Egészítsd ki

Kemény fagy állt be. Severe frost has set in.


Magyarországon az idıjárásunk változékony. We have changeable weather in Hungary.
Az utcákon nagyon sőrő a forgalom. There is dense traffic in the streets.
Az út csúszós volt, így gyalog mentünk. The road was slippery so we went on foot.
Ezek az állatok veszélyesek lehetnek. These animals there has been oppressive heat.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

változékony changeable
tömör dense
síkos slippery
szigorú severe
nyomasztó oppressive
veszélyes dangerous

Eddig tanult sorszámnevek

first elsı
second második
third harmadik
fourth negyedik

- 260 -
További sorszámneveket úgy képezünk, hogy a tıszámnévhez –th végzıdést illesztünk.
Pl.:
six szixth sziksztsz
seven seventh szevntsz

Néhány számnév írása a –th végzıdés követıen megváltozik.


Pl.:
five fifth fiftsz
twelve twelfth tovelftsz

Az –y –ra végzıdı számneveknél a szóvégi –y –ie betőkre változik a –th végzıdés


hozzáadását követıen.
Pl.:
twenty -twentieth toventiötsz

Ha a sorszámnév utolsó egysége –egyedik, -kettedik, -harmadik, akkor természetesen a first,


second, third sorszámnév-egységeket használjuk.
Pl.:
huszonegyedik twenty-first toventi fırszt
harminckettedik thiry-second tszırti szekönd
hatvanharmadik sixty-third szikszti tszırd

Gyakorlat

A tizedik munkanapunk volt. It was our tenth day of work.


Ez a könyv jobbra a huszonhatodik polcon This book is on the twenty-sixth shelf on the
van. right.
A nenyvenhetedik tanár éppen most pályázta The forty-seventh teacher has just applied for
meg az állást. the job.

Ha a sorszámnevet számjeggyel írjuk le, akkor a számjegyhez a sorszámnév írott alakjának


utolsó két betőjét is hozzá kell írnunk.
Pl.:
first 1st
second 2nd
third 3rd
twenty-fifth 25th

- 261 -
Új igék

to need tu níd megkívánni, valamire szükségének lenni


to freeze tu fríz megfagyni, megdermedni
to melt tu melt megolvadni, elolvadni
to drizzle tu drizl permetezni, szitálni (esı)
to drop tu drop csepegni, esni, süllyedni
to set in tu szet in kezdıdni, beállni

Más sorrendben

to drop tu drop csepegni, esni, süllyedni


to melt tu melt megolvadni, elolvadni
to set in tu szet in kezdıdni, beállni
to need tu níd megkívánni, valamire szükségének lenni
to drizzle tu drizl permetezni, szitálni (esı)
to freeze tu fríz megfagyni, megdermedni

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


freeze fríz froze frouz frozen frouzn
set in szet in set in szet in set in szet in

Gyakorlat

He has always needed our help. Mindeg szüksége volt a segítségünkre.


The water has frozen. A víz megfagyott.
The thaw will set in next month. Az enyhébb idı a jövı hónapban kezdıdik.
The ice has already melted. A jég már elolvadt.
We won’t go to town if i drizzles tomorrow. Nem megyünk a városban, ha szitál az esı
honap.
Don’t drop this magazine on the floor. Ne ejtsd le ezt a folyóiratot a padlóra!

Egészítsd ki

Valami leesett az asztalról. Something has dropped from the table.


Tavasszal a jég elolvadt. Ice will melt in spring.
Le kell fagyasztanunk valamennyi ételt. We must freeze some food.

- 262 -
Szükséged van az autóra ma? Do you need the car today?
Ha kemény fagy kezdıdik, elmegyünk ebbıl If severe frost sets in we well leave this town.
a vároból.
Tegnap egész nap szitált az esı. It was drizzling all day yesterday.

Add meg az igék angol megfelelıjét

megfagyni to freeze
megkívánni to need
Megolvadni to melt
kezdıdni to set in
permetezni to drizzle
süllyedni to drop

Figyeld meg a következı mondatokat:

They make cars in this factory. Ebben a gyárban autókat készítenek.


Cars are made in this factory. Autók készülnek ebben a gyárban.

A második mondat szenvedı szerkezetben (Passive Voice [pásziv vojsz]) van, amit akkor
használunk, ha az alany kiléte nem lényeges, s ezért a mondat végére kerül, vagy teljesen
hiányzik a mondatból. A szevedı szerkezetet a to be ige megfelelı alakja, és a fıige III.
alakja felhasználásával képezzük.

Gyakorlat

The hammer was found in the shed. A kalapácsot a fészerben találták.


The floor in the kitchen will be mopped A konyhában a padlót holnap törlik fel.
tomorrow.

Alakítsd át a cselekvı szerkezető mondatokat szenvedı szerkezető mondatokká

She emptied the basket. The basket was emptied.


She has ironed her son’s shirts. Her son’s shirts have been ironed.
We will negotiate a raise tomorrow. A raise will be negotiated tomorrow.
They deliver newspapers every day. Newspapers are delivered every day.

A cselekvı szerkezető mondat tárgya a szenvedı szerekezető mondat alanya lesz.

- 263 -
Fordítsd angolra

Elfelejtettem az esernyıt elvinni. I have forgotten to take the umbrella.


Ezen a nyáron csak néhány menndörgés volt. We have had only a few thunderstorm this
summer.
Ezt az utat két évvel ezelıtt építették. This road was built two years ago.
A tizenkettedik rendır túl késın érkezett. The twelfth policeman came too late.
He nem dolgozol, nem lesz pénzed. If you don’t work you will not have money.
Minden levelet elküldtek már. All letters have already been sent.
Meglátogatjuk Jánost és Máriát, ha nem szitál We will visit John and Mary if it dosen’t
az esı. drizzle.
A pulóveremet (meg)kötötték. My sweater has been knitted.
Ha a köd sőrő, nem látunk semmit. If the fog is dense we will see nothing.
A csúszós utak nagyon veszélyesek. Slippery roads are very dangerous.
Sok új ruhára van szükségem. I need a lot of new clothes.
Ez az ötvenedik alkalmazottunk. This is our fiftieth employee.

- 264 -
19 Lecke – Második rész
Új szavak

double bed dábl bed dupla ágy


sheet shít lepedı
blanket blen(g)kit takaró
pillow pilou párna
pedspread bedszpred ágytakaró
r
alarm clock ölá m klok ébresztıóra
sheets shítsz lepedı, lapok
o
wardrobe vórdroub ruhatár, gardrób, ruhásszekrény
rug rág kisebb szınyeg
dressing-grow dreszin(g) gaun hálóköntös
single bed szingle bed szimpla ágy
deam drím álom, ábránd
nightmare nájtmeör rámálom

Más sorrendben

rug rág kisebb szınyeg


deam drím álom, ábránd
pedspread bedszpred ágytakaró
double bed dábl bed dupla ágy
pillow pilou párna
nightmare nájtmeör rámálom
blanket blen(g)kit takaró
o r
wardrobe vó droub ruhatár, gardrób, ruhásszekrény
alarm clock ölárm klok ébresztıóra
sheets shítsz lepedı, lapok
dressing-grow dreszin(g) gaun hálóköntös
single bed szingle bed szimpla ágy
sheets shítsz lepedı, lapok

- 265 -
Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• What do you want to have in our new bedroom?


• We must have one double bed or two single beds.
• I think we can have a wardrobe in the corner of the room.
• Yes, and two small rugs near the bed. I want to buy many new things. I am thinkig
about new dressing-rowns, new pillows and blankets.
• … sheets and a large bedspread. Can we afford it?
• I hope we can. We can also buy a new electric alarm clock. They are very good.
• Will we buy new, nice dreams too?
• I think that after we buy all the new thins we can afford only nightmares. They are
cheaper.

Fordítsuk le a fenti párbeszédet

What do you want to have in our new Mit akarsz, mi legyen az új hálószobánkban?
bedroom?
We must have on double bed or two single Nekünk vagy egy dupla ágy vagy két szimpla
beds. ágy kell.
I think we can have a big wardrobe in the Azt hiszem, lehet egy nagy ruha-szerkényünk
corner of the room. a szoba sarkában.
Yes, and two small rugs near the bed. Igen, és két kisebb szınyeg az ágy mellé.
I want to buy many new things. Sok új dolgot akarok venni.
I am thinking about new dressing-gowns, Új köntösökre, párnákra és takarókra
pillows and balnkets. gondolok.
… new sheets and a large bedspread. … új ágynemő és egy hatalmas ágytakaró (is
kellene).
Can we afford it? Megengedhetjük mindezt?
I hope we can. Remélem igen.
We can also buy a new electric alarm clock. Új elektromos ébresztıórát is vehetünk.
They are very good. Azok nagyon jók.
Will we buy new, nice dreams too? Veszünk új, kellmes álmokat is?
I think that after we buy all the nes things we Azt hiszem, miután az összes új dolgot
can afford only nightmares. megvásároltuk, csak rémálmokat engedhetünk
meg magunknak.
They are cheaper. Azok olcsóbbak.

- 266 -
Egészítsd ki

Nekik kétágyas szobáik vannak itt. They have rooms with double beds here.
Egy új hálóköntöst kell vennem a I must buy my wife a new dressing-gown.
feleségemnek.
Csak párnákat és takarókat adhatunk neked. We can only give you pillows and blankets.
Mennyibe kerül ez az ébresztıóra? How much is this alarm clock?
Láttad a zöld ágynemőt a boltban? Did you see the green sheets in the shop?
Egy egyágyas szobát veszünk ki a We’ll take on single bed for our daughter.
lányunknak.
Milyen színüek a kis szınyegeid? What colour are your rugs?
Az ágytakarónak fehér színőnek kell lennie. The bedspread must be white.
Készítünk egy ruhásszekrényt és a sarokba We’ll make a wardrobe and put it in the
tesszük. croner.
Gyakran álmodsz éjjel? Do you often have dreams at night?
Az utolsó napok mindegyike egy rémálom The last days were a nightmare for me.
volt számomra.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

álom dream
takaró blanket
hálóköntös dressing-gown
párna pillow
ébresztıóra alarm clock
kisebb szınyeg ru
lepedı sheet
ágynemő, lapok sheets
ágytakaró bedspread
lidércnyomás nightmare
ruhatár wardrobe
ikerágy double bed
szimpla ágy single bed

- 267 -
Dátumok írás és olvasása

A dátumokat a következıképpen írják:

On 21ts October október huszonegyedikén

Figyeld meg, hogy a kiejtésben járulákos szavak jelennek meg, amelyek írásban nem
szerepelnek. Ezek a the –a számnév elıtt –és az of – a hónap neve elıtt.
Pl.:
The bed will be delivered on 15th Dzö bed ovil bí dilivörd Az ágyat november 15-én
November. on Dzö fiftíntsz ov szállítják.
nouvembör
This letter was written on 31st July. Dzisz letör ovoz ritn on Ezt a levelet július 31-én
Dzö tszırti fırszt ov írták.
dzsuláj

Új igék

to kill tu kil megölni, meggyilkolni


to drown tu draun vízbe fulladni, megfulladni
to wreck tu rek összeroncsolni, tönkretenni
r
to burn tu bı n égni, elégni, megégni

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


burn bırn burnt bırnt burnt bırnt

Gyakorlat

He killed seven people. Hét embert ölt meg.


This man has drowned his dog. Ez az ember vízbefolytotta a kutyáját.
Don’t wreck my car! Ne rongáld meg az autómat.
Wood burns easily. A fa könnyen (jól) ég.

Szenvedı szerkezetben az új igéknek más a jelentése:

to be killed tu bí kild életét veszteni (balesetben),


elesni (háborúban
to be drowned tu bí draund vízbe fulladni
to be wrecked tu bí rekt összetörni, megrongálódni,
hajótörést szenvedni
to be burnt down tu bí bırnt daun leégni

- 268 -
to be blown down tu bí bloun daun ledönteni,
kidönteni
to be blown out tu bí bloun out elfújni

Gyakorlat

Fifty-two people were killed in this accident. Ebben a balesetben ötvenkét ember vesztette
az életét.
You will be drowned if they don’t teach you Vízbe fulladsz, ha nem tanítanak meg úszni.
to swim.
The plane was wrecked in a hurricane. A reülıgép megrongálódott a hurrikanban.
The fire will be blown out in a minute. A tüzet elfújják egy perc alatt.
Many trees were blown down yesterday. Tegnap sok fát kidöntöttek.
The car was burnt down. Az autó leégett.

Egészítsd ki

A hurrikán május 23-ikán rongálta meg a The hurricane wrecked the hotel on 23rd May.
szállodát.
A vízbe fulladhatsz, ha holnap úszol. You can drown if you swim tomorrow.
Egy gyerek vesztette életét a múlt héten. A child was killed in the accident.
A házunk leégett a múlt héten. Our house was burnt down last week.
A fák ledıltek a viharos szélben. The trees were blown down in the gale.
Több mint száz ember fulladt a vízbe, amikor More than a hundred people were drowned
a hajó hajótörést szenvedett. when the ship was wrecked.
Emberek másokat ölnek meg nap mint nap. People kill other people every day.
Fával főteaz télen? Do you burn wood in the winter?
A tüzet elfújták. The fire has been blown out.

Új szavak (melléknevek)

sleepy szlípi álmos, almosító


quiet kovájöt csendes, nyugodt, békés
unpleasant ánpleznt kellemetlen
noisy nojzi zajos, lármás, hangos
dirty dırti piszkos, koszos, szennyes
modern modörn korszerő, modern, mai

- 269 -
Gyakorlat

I feel sleepy this morning. Ma reggel álmosnak érzem magam.


Our street is very quiet. A mi utcánk nagyon csendes.
Ningtmares are unpleasant. A lidércnyomások kellemetlenek.
These children were very noisy. Ezek a gyerekek nagyon lármásak voltak.
We must clean the car because it is dirty. Meg kell tisztítanunk az autót, mert koszos.
This is a modern factory. Ez egy korszerő üzem.

Egészítsd ki

A gyermekeink nagyon álmosak. Our children are very sleepy.


Hangos szomszédaink voltak. We had noisy neighbours.
Nézz a koszos kazeidre! Look at your dirty hands!
Egy csendes városban akarok élni. I want to live in a quiet town.
A legújabb típsú autók drágák. Modern cars are expensive.
Még sose találkoztam kellemetlenebb I have never met a more unpleasant man!
emberrel!

Forsítsd angolra a szavakat

csendes quiet
koszos dirty
lármás noisy
korszerő modern
álmos sleepy
kellemetlen unpleasant

A következı fınevek mindig többes számú alakban jelennek meg:

trousers trauzörz nadrág


spectacles szpektöklz szemüveg
scissors szizörz olló
binoculars binokjulörz távcsı
glasses glásziz szemüveg

Ezen tárgyak mennyiségének pontos meghatározására a pair of [peör ov ] –egy pár


szókapcsolatot használjuk.

- 270 -
Gyakorlat

I want to buy a pair of trousers. Egy nadrágot akarok vásárolni.


Where are my binoculars? I don’t see them. Hol van a távcsövem? Nem látom.
We have sold ten pairs of spectacles today. Ma tíz szemüveget adtunk el.
She cannot find her glasses. Nem találja a szemüvegét.
I must buy three pairs of scissors. Három ollót kell vennem.

Új igék

to get tu get kapni, eljutni valahová, válni valamilyenné


to wake up tu ovéjk áp felébredni
to snore tu sznór horkolni
to dream tu drím álmod(oz)ni, ábrándozni
to shave tu séjv borotválkozni, (meg)borotválni
to undress tu ándresz levetkızni

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


get get got got got got
o o o
wake véjk woke vouk woken voukn
dream drím dreamt dremt dreamt dremt

Gyakorlat

I always get sleepy late at night. Késı éjjel mindig elálmosodom.


Undress and go to bed. Vetkızz le és menj aludni!
We woke up at seven. Hétkor ébredtünk fel.
Have you ever dreamt about a big house? Álmodtál valaha egy nagy házról?
Do you always snore when you sleep? Mindig horkolsz, amikor alszol?
Have you shaved yet? Megborotválkoztál már?

Egészítsd ki

Ködös lesz az idı. It is getting foggy.


A gyerekek már levetkıztek. The children have already undressed.
Egy új autóról álmodtam. I have dreamt about a new car.
Holnap korábban kell borotválkoznod. You must shave earlier tomorrow.

- 271 -
Horkolsz általában? Do you usually snore?
Hat elıtt ébredtek fe. They woke up before six.

Fordítsd a szavakat angolra

horkolni to snore
levetkızni to undress
szerezni to get
borotválkozni to shave
álmodni to dream
felébredni to wake up

A 19. Lecke ismétlése, fordítsd angolra

Május 25-én erıs szélvihar volt. There was a strong gale on 25th May.
A mennydörgések mindig veszélyesek. Thunderstroms are always dangerous.
Ebben a hurrikánban hat ember veszette Six people were killed in this hurricane.
életét.
Ha sötét lesz, nem találjuk meg ezt a házat. If it gets dark we won’t find this house.
Ezt az ébresztıórát ebben a boltban vették. This alarm clock was bought in this shop.
Szereted a változékony idıjárást? Do you like changeable weather?
A nadrágod a ruhásszekrényben van. Your trousers are in the wardrobe.
A hajó sőrő ködben szenvedett hajótörést. The ship was wrecked in a dense fog.
A lányuk tavaly fulladt vízbe. Their daughter drowned last year.
Ezen a héten sok zápor volt. There have been many showers this week.
Nem fogod megvenni ezt a könyvet, ha You won’t buy this book if you spend all the
minden pénzt ruhára költesz. money on clothes.
Az a huszadik polcon van. It is on the twentieth shelf.
Az étel megfagyott. The food is frozen.
A gyerekek még nem ébredtek fel. The children have not woken up yet.

Kiejtési gyakorlat

au ır e áj
shower burn wreck fire
drown dirty get ice
brown third dense nice
down bird set find

- 272 -
20. Lecke
20. Lecke – Elsı rész
Új szavak

zebra-crossing zebrö kroszin(g) gyalogátkelıhely, zebra


traffic lights trefik lájtsz forgalmi jelzılámpa
pedestrian pidesztriön gyalogos
o
right of way rájt ov véj (áthaladási) elsıbbség
time-table tájm téjbl menetrend, napi idıbeosztás
cab keb taxi
destination desztinéjsn rendeltetési hely
underground ándörgraund földalatti, metró
o
witness vitnesz tanú, szemtanú
ambulance embjulönsz megnıautó, mentıszolgálat
onlookers onlukörz nézık, bémészkodók

Más sorrendben

destination desztinéjsn rendeltetési hely


ö
pedestrian pidesztri n gyalogos
o
witness vitnesz tanú, szemtanú
zebra-crossing zebrö kroszin(g) gyalogátkelıhely, zebra
underground ándörgraund földalatti, metró
time-table tájm téjbl menetrend, napi idıbeosztás
traffic lights trefik lájtsz forgalmi jelzılámpa
r
onlookers onlukö z nézık, bémészkodók
ambulance embjulönsz megnıautó, mentıszolgálat
cab keb taxi
right of way rájt ov ovéj (áthaladási) elsıbbség

There were many witnesses of that accident. Annak a balesetnek sok szemtanúja volt.
One boy was taken to hospital in an Egy fiút mentıvel koházba szállítottak.
ambulance.
The onlookers wanted to see everything. A nézık mindent látni akartak.

- 273 -
Even a zebra-crossing can be dangerous. Még a gyaloátkelıhely is veszélyes lehet.
Are there any traffic lights in this street? Van egyáltalán forgalmi jelzılámpa ebben az
utcában?
Where are these pedestrians going? Hová mennek ezek a gyalogosok?
The car on the right has the right of way. A jobboldali autónak van áthaladási
elsıbbsége.
Where can I find the time-table? Hol találom a menetrendet?
I took a cab to get to the office. Egy taxit fogtam, hogy a hivatalba vigyen.
The destination of this ship is new york. Ennek a hajónak New York a célállomása.
If we go by underground we will get there Ha földalattival megyünk, gyorsabban érünk
faster. oda.

Egészítsd ki

Ez a menetrend régi. This time-table is old.


Ma nagyon sok gyalogos van az utcákon. There are many pedestrians in the streets
today.
Túl sok volt a bámészkodó. There were too many onlookers.
Hány taxi van ebben a városban? How many cabs are there in this town?
Több gyalogátkelıhelyet kell létesítenünk. We must make more zebra-crossings.
A forgalmi jelzılámpák már két napja nem The traffic-lights have been out of order for
mőködnek. two days.
Ha nem jön a mentıautó, autóval fogunk If the ambulance doesn’t come we will take
elvinni téged. you by car.
Gyakran utazom metróval. I often go by underground.
Minden tanú megértette a kérdéseket. All witnesses understoond the questions.
Hová utazol? (Mi a célállomásod?) What is your destination?
A mienk az áthaladási elsıbbség? Do we have the right of way?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

taxi cab
nézık onlookers
menetrend time-table
földalatti underground
áthaladási elsıbbség right of way
rendeltetési hely destination
zebra (gyalogosátkelıhely) zebra-crossing

- 274 -
mentıautó ambulance
gyalogos pedestrian
szemtanú witness
forgalmi jelızlámpa traffic-lights

Az igék szenvedı szerkezető, folyamatos alakját jelen és múlt idıben (Present Continous,
Past Continous) a to be ige folyamatos alakjának, mint segégének a felhasználásával
képezzük, és az ige folyamatos alakban lévı tagja, a being [bíin(g)], a fıige III. alakja elé
kerül.
Pl.:

She is reading a book. A book is being read. Egy könyvet olvasnak. („Egy
könyv van olvasva.”)
They were building the house The house was being built at Tegnap tíz órakor (még)
at ten yesterday. ten yesterday. építették a házat.

Változtasd a cselekvı szerkezető mondatokat szevedı szerkezetőre

She is cleaning her room now. Her room is being cleaned now.
They were changing the management The management was being changed
yesterday at two. yesterday at two.
They are negotiating raises at the moment. Raises are being negotiated at the moment.

Új szavak

injured indzsörd megsebesült, megsérült


unconscious ánkonsösz öntudatlan, eszméletlen
mainly méjnli fıleg, többnyire
in vain in véjn hiába(való)
serious szíriösz komoly, fontos
necessary nesziszöri szükséges, nélkülönözhetetlen

Gyakorlat

They were injured in the accident. A balesetben sérültek meg.


Your brother is still unconscious. A fivéred még mindig eszméletlen.
It was a ery serious book. Nagyon komoly könyv volt.
We tried to help but it was in vain. Próbáltunk segíteni, de hiábavaló volt.
John’s sister works mainly at night. János nıvére többnyire éjjel dolgozik.

- 275 -
I think this information is necessary. Azt hiszem, ennek az ismerete szükséges.
/Azt gondolom, ez az információ fontos./

Egészítsd ki

Megpróbálta megérteni (azt), de hiába. He tried to understand it but in vain.


Fıleg zöldségféléket árusítanak. They sell mainly vegetables.
Itt egy gyalogátkelıhely szükséges. A zebra-crossing is necessary here.
Egy hétnél hosszabb ideig volt eszméletlen. He was unconscious for longer than.
Az apám egy komoly kérdést tett fel. My father asked a serious question.
Hét gyalogos sérült meg. Seven pedestrians were injured.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

komoly, fontos serious


fıleg mainly
sérült injured
hiába in vain
szükséges necessary
öntudatlan unconscious
hiábavaló in vain
nélkülözhetetlen necessary

A nulla (0)

A nullának több anol megfelelıje is van:

1) 0 –nulla, kiejtése [ou], akkor használjuk, amikor többszámjegyet sorolunk fel.


Pl.:
Her telephone number is nine, two, four, 0, A telefonszáma kilenc, kettı, négy, nulla, hét.
seven.

2) Nil [nil], a sporteredmények jelentésekor használjuk.


Pl.:
The result of the match is four nil. A mérkızés eredménye négy-nulla.

3) Zero [zirou], mértékegységek jelentésekor használjuk.


Pl.:
It is sic degrees bellow zero. Fagypont alatt hat fok van.

- 276 -
4) Nought (vagy naught) [nót], rendszerint a matematikában és az irodalomban
használják.
Pl.:
Two minus two is nought. Kettı mínusz kettı sz nulla.

All her work was for nought. Az összes munkája semmitérı volt.

Az Egyesült Államokban a zero-t használják gyakrabban, míg Nagy Brittaniában a


nought-ot.

Az elıbbi példák új szavai:

number námbör szám


result rizált eredmény
minus májnösz mínusz
below bilou alul, lent, alatt, alá
degree digrí fok, fokozat, mérték

Egészítsd ki

Alattunk laknak. They live below us.


Ott van , lent. It’s there, below.
Van egy doktori fokozata. He has a doctor’s degree.
Csak bizonyos fokig szeretem (azt). I like it only to some degree.
Mi volta a tárgyalások eredménye? What was the result of the negotiations?
Mi a lakásod száma? What is the number of you apartment?
Ma a hımérséklet mínusz öt fok. The temperature is minus five today.

Új igék

to prevent tu privent megakadályozni, meghiúsítani


to run over tu rán ouvör elgázolni (valakit)
to hit tu hit megütni, eltalálni, elütni
to direct tu dájrekt irányítani
to cause tu kóz okozni, elıidézni
to travel tu trevl utazni

- 277 -
Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


run rán ran ren run rán
hit hit hit hit hit hit

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• When we were travelling to Madrid we saw a terrible accident.


• Was anybody killed?
• Yes, but wait a moment. A big car hit a building.
• Were there any pedestrains in the street?
• Yes, the car ran over three people. Two of them were killed and one woman was
injured.
• Were there any policemen there?
• There was one policeman. He directed the traffic but could not prevent the accident.
• Do you know what caused the accident?
• I think the car was out of order.

A párbeszédben megjelent a could [kud] szó. Ez a can módbeli segédige múlt idejő alakja.

Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként

When we were travelling to Madrid we saw a Amikor Madrid felé utaztunk, egy borzaszó
terrible accident. balesetet láttunk.
Was anybody killed? Valaki az életét vesztette?
Yes, but wait a moment. Igen, de várj egy percet.
A big car hit a building. Egy nagy autó nekiment egy háznak.
Were there any pedestrians in the street? Voltak gyalogosok az utcán?
Yes, the car ran over three pople. Igen, az autó három embert gázolt el.
Two of them were killed and one woman was Közülük kettı életét vesztette, és egy nı
seriously injured. súlyosan megsérült.
Were there any policemen there? Volt ott rendır?
There was one policeman. Egy rendır volt.
He directed the traffic but could not prevent İ irányította a forgalmat, de a balesetet nem
the accident. tudta megakadályozni.
Do you know what caused the accident? Tudod, mi okozta a balasetet?

- 278 -
I think the car was out of order. Azt hiszem, az autó elromlott.

Válaszolj a következı kérdésekre angolul

When did you see that terrigle accident? We say that terrible accident when we were
travelling to Madrid.
What did the big car hit? The big car hit a building.
How many people did the car run over? The car ran over three people.
Who was killed? Two of the three people were killed.
Were there any policemen there? Yes, there was one policeman.
What did he do? He directed the traffic.
What coused the accident? The car was out of order.

A who kérdı névmás használata

Ennek a névmásnak tobb jelentése is van. ezek: ki, kicsoda, kik, akik, kit, akit. Ha a who
jelentése ki, csak személre kérdez és fınévként használható. Ilyenkor a mondat egyenes
szórendben van, állító szerkezető, és az ige egyes szám 3. személyben áll.
Pl.:
Who likes you? Ki szeret téged?
Who went home? Ki ment haza?
Abban az esetben, ha a who kérdı névmás a többi jelentése bármelyikében jelenik meg, a
kérdéseket a segédigék, a to be ige megfelelı alakja, vagy a módbeli segédigék
felhasználásával képezzük.
Pl.:
Who were these people? Kik voltak ezek az emberek?
Who did you meet? Kivel találkoztál?

Fordítsd angolra

Ki vesztette életét ebben a balesetben? Who was killed in this accident?


Kit látsz az utcán minden nap? Who do you see in the street every day?
Ki ez a barna kabátos ember? Who is this man in a brown coat?
Ki írja ezeket a gyönyörő leveleket? Who writes these beautiful letters?
Kit keresel most? Who are you looking for now?

- 279 -
Ha a cselekvés szereplıjét meg akarjuk mutatni a szenvedı szerkezető mondatban, akkor a by
elöljárószót használjuk.
Pl.:
Peter made this chair. This chair was made by Peter. Ezt a széket Péter készítette.
The trade-union is negotiating Raises are being negotiated A fizetésemeléseket a
raises. by the trade-union. szakszervezetek tárgyalják.

Fordítsd angolra

A rádiót éppen most kapcsolta be János. The radio has just been turned on by John.
Ezeket az autókat egy chicago-ban lévı gyár These cars are made by a factory in Chicago.
készítette.
Két ember ölte meg ıt. He was killed by two men.
Hangos gyerekek ébresztettek föl. I was woken up by noisy children.

Ha az ige két tagból áll, pl.: wait for, look for, a szenvedı szerkezetben az elıljárószónak is
meg kell jelennie.
Pl.:
I looked for it yesterday. It was looked for yesterday.

Fordítsd angolra

Ezek a szemtanúk látták a balesetet legjobban. These witnesses saw the accident best.
Fagypont alatt öt fok volt. It was five degrees below zero.
Kit gázolt el egy taxi? Who was run over by a cab?
A telefonszámom egy, kilenc, nulla, öt, kettı, My number is one, nine, 0, five, two, 0.
nulla.
Az övéké volt az áthaladási elsıbbség? Did they have the right of way?
Ezek az emberek akartak segíteni, de hiába. These people tried to help but in vain.
Többnyire földalattival utazik. (fiú) He travels mainly by underground.
I írta ezt a menetrendet? Who wrote this time-table?
Súlyosan megsérült? (fiú) Is he seriously injured?
Negyven mínusz negyven az nulla. Forty minus forty is zero/nought.
A forgalmat most éppen egy rendır irányítja. The traffic is being directed by a policeman
now.
Kit szeretsz? Who do you like?

- 280 -
20 Lecke – Második rész
Olvasd el a párbeszédet

Mary: Peter, have you ever been in an accident?


Peter: No, I haven’t, but my brother was yesterday afternoon.
Mary: How did it happen?
Peter: My brother was on a zebra-crossing at the traffic-lights and a cab was coming
from the right.
Mary: And … what happened?
Peter: The cab didn’t stop in time and my brother was hit by it.
Mary: Was your brother injured?
Peter: Yes, he was, but fortunately not seriously.
Mary: I am glad he wasn’t seriously injured. Were there any witnesses who saw the
accident?
Peter: There were many onlookers, and the witnesses say my brother did not cause
the accident.

Barbara: Have you heard the news that yesterday a pedestrian was hit by a car at the
traffic-lights?
John: No, I haven’t, but some pedestrians think they always have the right of way.
Barbara: But everybody knows that it is not true.
John: Yes, everybody knows it only the pedestrians don’t. we all must try to prevent
accidents.
Barbara: You are so right. Policemen cannot do everything.
John: I think it is better when there are also traffic-lights.

Marty: Peter, do you travel mainly by underground to your office?


Peter: Yes, I do you travel by underground fast and easily.
Mary: Yes, but it has become very expensive. Do you have a time-table?
Peter: There are so many underground trains that you don’t need a time-table. And a
modern underground is not noisy or dirty.

Barbara: I feel so tired after a hard day of work.


John: People are tired when they get home from factories and offices.
Barbara: And they do nothing only go to bed early because they are sleepy.
John: When it is too noisy outside they wake up.
Barbara: I usually wake up even when it’s ounly a little noisy.
John: But when you have a nightmare you are glad when you hear the alarm clock.

- 281 -
Fordítsd angolra

Ez már a negyedik szélvihar tizenegy nap This is already the fourth gale in eleven days.
alatt.
Öt ember vesztette az életét abban a Five people were killed in that disaster.
katasztrófában.
Sok hajó tört össze. Many ships were wrecked.
A tüzet egy erıs szél fúta el. The fire was blown out by a strong wind.
Egy új szemüvegre van szüksége. (fiú) He needs a new pair of glasses.
Ezek az ollók veszélyesek a gyerekekre. These scissors are dangerous for children.
Ebben a változékony idıjárásban nem In this changeable weather I don’t forget my
feledkezem meg az erımrıl. umbrella.
A házunk leégett a múlt héten. Our house burnt down last week.
Ezek a záporok jót tezsnek a kertünknek. These showers are good for our garden.
Hat nadrágot vásároltak. They bought six pairs of trousers.
Azon a kemény télen sokszor volt sőrő köd. In that severe winter there was a lot of dense
fog.
A jég már elolvadt. The ice has already melted.
Ez a távcsı már öreg; egyy újra van These binoculars are old; I need a new pair.
szükségem.
Tíz pár cipıt adtnk el. We sold ten pairs of shoes.
Ez az ágytakaró szimpla ágyra való. This is a bedspread for a single bed.
Az a ruhásszekrény fából készült? Is that wardrobe made of wood?
A szemüveged a párnádon van. Your spectacles are on your pillow.
Hangosan horkolt. (fiú) He was snoring noisily.
Mennyibe kerülnek ezek az ébresztıórák? How much are these alarm clocks?
A napos idı után mennydörgés volt. After the sunny spells there was a
thunderstorm.
Megégettem a kezemet. I have burnt my hand.
Sok ember veszíti az életét ezen a keskeny Many people are killed on this narrow road.
úton.
Eszméletlen volt, amikor a korházba She was unconscious when she was taken to
szállították. (lány) hospital.
Ez a kilencedik napon történt. This happened on the ninth day.
A hımérséklet fagypont alá esik (majd). The temperature will drop below zero.
Senki nem szeretei ezt a füllesztı hıséget. Nobody likes this oppressive heat.

- 282 -
Ez az út veszélyesen csúszós. This road is dangerously slippery.
Ha szükséged van erre a pénzre, a polcon If you need this money you will find it on thes
megtalálod. shelf.
Ez a baleset június 27-ikén történt. This accident happened on 27th June.
A vásárlót éppen most szolgálja ki egy eladó. The customer is just being served by a shop-
assistant.
Ki jelentkezett erre az állásra? Who applied for this job?
Kire van szükséged? Who do you need?
Megelızték a balesetet? Have they prevented the accident?

Kiejtési gyakorlat

éj ó í i
vain cause degree zero
train nought least serious
mainly brought leave spring
rain thought deep build

- 283 -
21. Lecke
21: Lecke – Elsı rész
Új szavak

situation szituéjsn helyzet, állapot


scene szín színhely, látvány, jelelnet
film film film
difference difrönsz különbség, különbözet
disease dizíz betegésg, kór
r
gesture dzseszcsö gesztus
person pırszn személy, ember
invention invensn találmány, invenció
play pléj játék, színdarab
task tászk feladat
struggle strágl küzdelem, harc
spy szpáj kém

invention invensn találmány, invenció


film film film
spy szpáj kém
situation szituéjsn helyzet, állapot
disease dizíz betegésg, kór
struggle strágl küzdelem, harc
gesture dzseszcsör gesztus
scene szín színhely, látvány, jelelnet
person pırszn személy, ember
task tászk feladat
difference difrönsz különbség, különbözet
play pléj játék, színdarab

- 284 -
Gyakorlat

We are in a difficult situation. Nehéz helyzetben vagyunk.


It was a beautiful scene. Gyönyörő látvány volt.
Have you seen that filmM Láttad (már) azt a filmet?
It is a dangerous disease. Ez veszélyes betegség.
Do you see the difference? Látod a különbséget?
This is a nice gesture. Ez egy kedves gesztus.
Who are these persons? Kik ezek a személyek?
Is television a useful invention? Hasznos találmány a televizió?
Who has written this play? Ki írta ezt a színdarabot?
It is a hard task. Ez kemény feladat.
Was it a long struggle? Hosszú küzdelem volt?
There are spies in this country. Kmek vannak ebben az országban.

Egészítsd ki

A különbségek nem jelentısek. The differences are not important.


Ez a színdarab nagyon rövid. This play is very short.
Ismeri a helyzetüket? Does he know their situation?
Csendesen tedd a dolgod! Do your tasks quietly.
Ez a film utolsó jelenete. This is the last scene of the film.
Nem ismerem ezt a kórt. I don’t know that disease.
Nincs semmi hír a küzdelemrıl. There is no news of the struggle.
Láttuk, amikor ezek a személyek We saw the arrival of these persons.
megérkeztek.
Különös gesztus volt. It was a strange gesture.
Ismersz kémeket? Do you know any spies?
Ez a találmány túl költséges. This invention is too expensive.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

küzdelem struggle
személy person
jelenet scene
kém spy
találmány invention
gesztus gesture

- 285 -
film film
színdarab play
feladat task
különbség difference
helyzet situation
betegség disease

Ha az ige to nélküli alakjához –ing képzıt illesztünk, akkor jelen idejő melléknévi igenevet
kapunk, amelyet melléknévként használunk a mondatokban.
Pl.:
This job is exhausting. Ez a munka kimerítı.
The difference is striking. A különbség felőtnı.
The work is tiring. A munka fárasztó.
His gesture was inviting. A gesztusa csábító (hívogató) volt.
This disease is catching. Ez a kór ragályos.
This news is surprising. Ez a hír meglepı.

Új igék a fenti példákból

to invite tu invájt meghívni


to surprise tu szöprájz meglepni, meghökkenteni.
to tire tu tájör elfáradni, kifáradni
to strike tu sztrájk (meg)ütni, odavágni
to exhaust tu igzószt kimeríteni, kifárasztani

Renhagyó igék

strike sztrájk struck sztrák sztruck sztrák

Gyakorlat

Long work always tires me. A hosszú munka mindig kifáraszt.


I like to surprise my father. Szeretem meglepni az apámat.
We have already invited Peter. Már meghívtuk Péter.
They will exhaust their savings soon. Hamarosan kimerítik a megtakarításaikat.
The clock is just striking seven. Az óra éppen most üti a hetet.

- 286 -
Egészítsd ki

Kit akarsz meghívni? Who do you want to invite?


Ez a ferızı betegség veszélyes. This catching disease is dangerous.
Nagyon megleptél engem. You have suprised me very much.
Nagyon fárasztó nap volt. It was a very tiring day.
Féraszt tége dez a könyv? Does this book tire you?
A kérdése meglepı volt. His question was suprising.
A legujabb filmje nagy hatással volt rám. His newest film struck me.
A meghívólevele nagyon kedves volt. Her inviting letter was very nice.
Már felhasználtuk az összes pénzünket. We have already exhausted all our money.
Feltünı ez a különbség? Is this difference striking?
Ez a hosszú séta fárasztó volt. This long walk was exhausting.

Az if kötıszó más kötıszavakkal helyettesíthetı:


o
when ven amikor
as soon as ez szún ez amint, mihelyt
after áftör után, azután, miután
before bifór elıtt, mielıtt

Ha az elızıekben felsorolt kötıszók bármelyikét használjuk, a velük kezdıdı tagmondatot


idıhatározói mellékmondatnak hívjuk. A feltételes mondat elsı típusa és az idıhatározói
mellékmondat megegyezik. A felsorolt kötıszavakkal bevezetett tagmondat egyszerő jelen
idıben (Simple Present) van.
Pl.:
He will buy the car as soon as he gets the Megveszi az autót, amint megkapta apénzt.
money.
I will have dinner before I go to him. Megebédlelek, mielıtt elmegyek hozzá.
When you are in the same situation you will Amikor azonos helyzetbe kerülsz, meg fogsz
understand me. érteni engem.
After you mop the floor you will peel Miután felmostad a padlót, krumplit fogsz
potatoes. hámozni.

- 287 -
Fordítsd angolra

Amikor esni kezd, hazavisszük a kutyát. When it starts to rain we will take the dog
home.
Amint elolvasod ezt a knyvet, mondani fogsz As soon as you read this book you will tell me
nekem valamit róla. something about it.
Mielıtt elmegyünk, kikapcsoljuk majd a Before we leave we will turn off the radio.
rádiót.
Kitakarítom a házat, miután dolgoztam a I will clean the house aftre I work in the
kertben. garden.

Új melléknevek

alarming ölármin(g) risztó, aggasztó


exciting ikszájtin(g) izgalmas, érdekfeszítı
moving múvin(g) megható, megindító
foreign forin idegen, külföldi
useless júszilisz hasztalan, hasznavehetetlen
remarkable rimárköbl figyelemreméltó

Gyakorlat

I have heard some alarming news. Néhány riasztó hírt halottam.


We saw an exciting match. Egy izgalmas mérkızést láttunk.
His speech was moving. A beszéde megindító volt.
She is a foreign spy. İ egy külföldi kém.
This is a useless tool. Ez használhatatlan szerszám.
This is a remarkable story. Ez figyelemreméltó történet.

Egészítsd ki

A film nagyon izgalmas volt. The film was very exciting.


Egy figyelemreméltó álmom volt. I had a remarkable dream.
Nincs külföldi pénze. He has no foreign money.
Ez a jelenet nagyon megható. This scene is very moving.
Számomra ez a könyv használhatatlan. This book is useless to me.
A várható idıjárás aggasztó. The weather forecast is alarming.

- 288 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

külföldi, idegen foreign


hasztalaln, használhatatlan useless
megindító, megható moving
riasztó, aggasztó alarming
figyelemreméltó remarkable
izgalmas exciting

Melléknevek mellett az one határozatlan névmás használata kötelezı, és gyakran áll vele
határozott névelı.
Pl:
I have two red chairs and a white one. Van két piros székem és egy fehér.
They have two cars. He wants the big one. Két autójuk van. İ a nagyot akarja.

A one határozatlan névmás állhat többes számban is


Pl.:
Have you ever seen cheaper ones? Láttál valalha is olcsóbbakat?
I like these black ones. Ezek a feketék tetszenek.

Illeszd a mondatokba a „one” névmás megfelelı alakját

Sok órám van, de egy sem korszerő. I have many clocks, but no modern ones.
Elvesztette az óráját és sok pénzt fizetett egy He lost his watch and paid a lot of money for
újért. a new one.
Külföldieket is árulsz? Do you also sell foreign ones?
Szeretem a kutyákat, de ez nem szép. I like dogs, but this isn’t a nice one.
Nincs sok folyóiratom; ezeket a régieket I haven’t many magazines; I will send these
fogom elküldeni. old ones.
Tudom, hogy a szemüveg drága. mennyit I know that glasses are expensive. How much
fizettél ezért az újért? have you paid for these new ones?
Az utolsó levele rövid volt. Her last letter was a short one.
Ez egy olcsó villa. This fork is cheap one.
Ezek közül a könyvek közül csak az Of all these books I want to read only the
izgalmasakat akarom elolvasni. exciting ones.

- 289 -
Új igék

to disappoint tu diszöpojnt kiábrándítani, csalódást okozni


to excite tu ikszájt felizgatni, izgalomba hozni

to move tu múv (meg)mozdulni, mozogni,


költözködni, megindiítani (valakit)
to alarm tu ölárm (fel) riasztani, aggasztani
to choose tu csúz választani, kiválogatni
to hide tu hájd (el)takarni, (el)rejteni

Rendhagyó igék

choose csúz chose csouz chosen csouzn


hide hájd híd híd hidden hidn

Gyakrolat

You have disappointed me. Csalódást okoztál nekem.


The film excited them. A film izgalomba hozta ıket.
We have moved to Debrecen. Debrecenbe költöztünk.
The cars alarmed the animals. Az autók felriasztották az állatokat.
What book have you chosen? Milyen könyvet választotál?
They chose the largest carpet. A legnagyobb szınyeget választották.
Where have you hidden that? Hová rejtetted?

Egészítsd ki

Az emberek nem mozdultak. The men didn’t move.


Mi izgatott fel? What has excited you?
Csalódást okozott a szüleinek. She disappointed her parents.
Mindent elrejtettek? Have they hidden everything?
A legdrágább könyvet választottam. I chose the most expensive book.
Az mindig megijesztett bennünket. It has always alarmed us.

Elsı rész ismétlése

A helyzetünk nagyon nehéz. Our situation is very difficult.


Hogyan tetszett neked a színdarab? How did you like the play?

- 290 -
Éppen most kaptam néhány meglepı hírt. I have just got some surprising news.
Mielıtt megnézzük ezt a filmet, elvégezzük a Before we see this film we’ll do our task.
feladatunkat.
Ez volt a legizgalmasabb mérkızés, amit It was the most exciting match I have ever
valaha is láttam. seen.
Mikor akarsz költözni? When do you want to move?
Valóban azt hiszed, hogy ez haszontalan? Do you really think it is useless?
Történt valami figyelemreméltó? Has anything remarkable happened?
A legújabb könyve nagy hatással volt rám. His newest book struck me.
(fiú)
Van valami különbség e között a két kór Is there any diffrence between these two
között? diseases?

- 291 -
21. Lecke – Második rész

Új szavak

engine endzsin motor


petrol petröl benzin, üzemanyag
litre lítör liter
oil ojl olaj
battery betöri elem, akkumlátor
trouble trábl baj, gond
lorry lori teherautó, tehergépkocsi
tyre tájör gumiabroncs
brake bréjk fék
mechanic mikenik szerelı, mőszerész
r
indicator indikéjtö muató, (irány)jelzı, mőszer
breakdown van bréjkdaun ven autó-mentı

Más sorrendben

trouble trábl baj, gond


petrol petröl benzin, üzemanyag
engine endzsin motor
breakdown van bréjkdaun ven autó-mentı
litre lítör liter
lorry lori teherautó, tehergépkocsi
battery betöri elem, akkumlátor
brake bréjk fék
mechanic mikenik szerelı, mőszerész
indicator indikéjtör muató, (irány)jelzı, mőszer
tyre tájör gumiabroncs
oil ojl olaj

- 292 -
Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Yesterday I had some trouble with my lory. It suddenly stopped and a breakdown van
took it to a mechanic.
• Did you have engine trouble or too little petrol?
• No, I didn’t. the battery and the idicators didn’t work.
• Did the mechanic help you?
• Yes, he did everything very fast.
• Did he also look at the brakes and tyres?
• Yes, they were all right. I bought two litres of oil and he changed it for me.

Fordítsuk le a fenti mondatokat egyenként

Yesterday I had some trouble with my lorry. Tegnap volt egy kis gondom a
teherautómmal.
It suddenly stopped and a breakdown van Hirtlen leállt és egy autó-mentı vitte el a
took it to a mechanic. szerelıhöz.
Did you have engine trouble or too little A motorral volt a baj, vagy túl kevés volt az
petrol? üzemanyagod?
No, I didn’t. The battery and the indicators Nem. Az akkumlátor és a mőszerek nem
didn’t work. mőködtek.
Did he mechanic help you? A szerelı segített neked?
Yes, he did everything very fast. Igen, mindent nagyon gyorsan megcsinált.
Did he also look at the brakes and the tyres? Megnézte a fékeket és a gumikat is?
Yes, they were all right. Igen, rendben voltak.
I bought two litres of oil and he changed it for Vettem két liter olajat, és azt is kicserélte
me. nekm.

Egészítsd ki

Tíz litert, kérem. Ten litres, please.


Hol árulja ezeket a fékeket? Where do you sell these brakes?
Két elhasznált gumiabroncsod van. You have two worn out tyres.
Nem tudom, mi a baj. I don’t know what the trouble is.
Mennyibe kerül ez a motor? How much is this engine?
Egy autó-mentıt vezet. She drives a breakdown van.
Másfajta olajra van szükséged. You need another kind of oil.

- 293 -
Hol parkolhatunk ezekkel a teherautókkal? Where can we park these lorries?
Ebben az országban drága az üzemanyag. Petrol is expensive in thsi country.
Ez az akkumlátor nem mőködik. This battery is out of order.
Van itt egy szerelı, ki segít nekem? Is there a mechanic to help me?
Használd az irányjelzıket! Use the indicators!

Add meg a szavak angol megfelelıjét

motor engine
irányjelzı indicator
baj, gond trouble
akkumlátor battery
liter litre
autó-mentı breakdown van
autógumi tyre
fék brake
olaj oil
üzemanyag petrol
teherautó lorry
szerelı mechanic

Ha két fınév szonos tulajdonságai közül a kedvezıbbet, az erısebbet akarjuk kifejezni, akkor
a kedvezıbb tulajdonság the határozott névelıvel ellátott középfokú alakját használjuk.
Pl.:
This is the cheaper of the two cars. A két autó közül ez az olcsóbb.
Is this the taller of the two buildings? A két épület közül ez a magasabb?

Fokozatos gyarapodást, vagy csökkenést úgy fejezhetünk ki, hogy a melléknév vagy a
határozószó két azonos középfokú alakját az and kötıszóval összekapcsoljuk.
Pl.:
The car moved faster and faster. Az autó egyre gyorsabban halad.
Petrol is becoming more and more Az üzemanyag egyre költségesebb lesz.
expensive.
They talked less and less quietly. Egyre kevésbé beszéltek halkan.

- 294 -
Fordítsd angolra

Egyre gazdagabbak lesznek. They are becoming richer and richer.


A két fiú közül ı az idısebb. He is the older of the two boys.
Egyre hangosabban beszélgettek. They were talking loudlier and loudlier.
A két kérdés közül ez a nehezebb. This is the more difficult question of the two.

Új melléknevek

spare szpeör tartalék, pót-


left left bal, bal oldali
rear riör hátsó, vminek a hátsó része
economical ikönomiköl takarékos, gazdaságos
ö
reliable riláj bl megbízható
front fránt el(ül)sı, mellsı, elırész
broken broukn tört, törött

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Can you see my new car?


• No, which one is yours?
• This one. It is the most reliable car in Europe.
• Is it also economical?
• Oh, yes. And it doesn’t use much petrol.
• Did they give you a spare tyre?
• Yes, they did. And they also gave me the front and rear lights.
• But look, the left indicator is broken.
• Oh yes! I didn’t see that.

Fordítsuk le a fenti mondatokat

Can you see my new car? Látod az új autómat?


No, which one is yours? Nem, melyik a tied?
This one. Ez.
It is the most reliable car in Europe. Ez a legmegbízhatóbb autó Európában.
Is it also economical? Gazdaságos is?

- 295 -
Oh yes. And it doesn’t use much petrol. Ó igen. És nem fogyaszt sok üzemanyagot.
Did they give you a spare tyre? Adtak hozzá pótkereket?
Yes, they did. And they also gave me the Igen. És elsı és hátsó világítást is adtak.
front and the rear light.
But look, the left indicator is broken. De nézd, a bal oldali irányjelzı törött.
Oh, yes! I didn’t see that. Tényleg! Nem vettem észre.

Egészítsd ki

Ide tudod adni a pótkerekedet? Can you give me your spare tyre?
Az autók egyre megbízhatóbbak lesznek. Cars are becoming more and more reliable.
Minden tényér törött volt. All the plates were broken.
Van valami a bal szemében. There is somethnig in his left eye.
Melyik a leggazdaságosabb autó? What is the most economical car?
A jobb hátsó gumi egyre rosszabb lesz. The right rear tíre is getting worse and worse.
Az elsı világítás rossz. The front lights are out of order.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

bal left
tartalék spare
gazdaságos, takarékos economical
törött broken
hátsó rear
megbízható reliable
el(ül)sı front

Bizonyos esetekben a to do segédigét mondatokban is felhasználjuk egy állítás


nyomatékosítására, megerısítésére, a mondat fıigéjének hangsúlyozására. Ezekben az
esetekben a segédige hangsúlyos lesz a mondatban.
Pl.:
Do come and visit me. Ugyan gyere és látogass meg!
Do sit down. Ülj le, ha mondom!
I can tell you that he does work. Megmondhatom neked, hogy ı igenis
dolgozik.
Do listen to me! Tényleg figyelj rám!

- 296 -
Fordítsd angolra

Ugyan ebédelj velünk! Do have dinner with us!


İ valóban olvasta ezt a könyvet. (fiú) He did read thsi book.
Tényleg sokat tanult. (lány) She did learn a lot.
Segíts már! Do help me!

Új igék

to fill up tu fil áp teletölteni, megtölteni,


betölteni(állást)
to check tu csek ellenırizni, átvizsgálni
to repair tu ripeör kijavítani, megjavítani
to brake tu bréjk fékezni
to accelerate tu ökszelöréjt gyorsulni, gyorsítani
to overtake to ouvörtéjk utolérni, megelızni

Rendhagyó ige

overtake ouvörtéjk overtook ouvörtuk overtaken ouvörtéjkn

Gyakorlat

Will you fill it up, please? Lenne szíves megtölteni (a tartályt), kérem?
Have you checked the oil? Ellenırizte az olajat?
They repaired the bus in a hurry. Sietve megjavították az autóbuszt.
Did you brake in time? Idıben fékeztél?
The car accelerated easily Az autó könnyen gyorsult.
They overtook us near Debrecen. Debrecen közelében megelıztek bennünket.

Egészítsd ki

Az autót mindig ugyanaz a szerelı javítja. The car is always repaired by the same
mechanic.
Ki töltötte meg? Who has filled it up?
Megpróbálja megelızni ıt. He is tying to overtake her.
Az irányjelzıket én ellenıriztem. The indicators have been checked by me.
Gyönyörően gyorsul. It accelerates beautifully.
Fékeztél már valaha is csúszós úton? Have you ever braked on a slippery road?

- 297 -
Add meg az igék angol megfelelıjét

megelızni to overtake
ellenırizni to check
gyorsulni to accelerate
megjavítani tu repair
megtölteni tu fill up
fékezni tu brake

A to do igét használjuk még:

1. A mondatban már megismert fıige ismétlésének elkerülésére a to be, to have igék és a


módbeli segédigék kivételével.
Pl.:
She works as hard as you do. Olyan keményen dolgozik, mint te (dolgozol).
He writes as beautifully as his father did. Olyan gyönyörően ír, mint az édesapja (írt).

2. A mondatban korábban megismert fıigére utalhatunk vele.


Pl.:
I asked him to repair the car and he did so. Arra kértem, hogy javítsa meg az autót, és
megtette.
We told them to leave quetly and they did so. Azt mondtuk nekik, hogy csendben menjenek
el, és úgy tettek.
She told him to wait but he didn’t. Azt kérte tıle, hogy várjon, de ı nem tette
meg.

Fordítsd angolra

Olyan keveset vettem, mint ı (vett). I bought as little as he did.


İ olyan gyakran álmodik,mint te (álmodsz). He dreams as often as you do.
(fiú)
Azt kérte tılünk, hogy mondjunk el mindent He asked us to say everything and we did so.
és mi úgy tettünk.
Arra kérem, hogy korán jöjjön, és így tett. I asked him to come early and he did so.

Ismétlés

Ez a találmány érdekes. This invention is exciting.


Ez a feladat nehéz. This task is a difficult one.
A film nagy csalódás volt számomra. The film was very disappointing for me.

- 298 -
Azt hiszem az a külföldi (dolog). I think it is the foreign one.
Ez egyre frasztóbb lesz. It is getting more and more tiring.
Sok alma volt, de én a zöldeket választottam. There were many apples, but I have chosen
the green ones.
Arra kértem, hogy jöjjön velem a színházba, I asked him to go to the play with me and he
és azt tette. did so.
İ halkabban mozog, mint te (mzogsz). (fiú) He moves more quietly than you do.
Ez a helyzet riasztó. This situation is an alarming one.
A harca hasztalan volt. (fiú) His struggle was a useless one.
Az autómotorok egyre gazdasáosabbak The engines are getting more and more
economical.
İ ugyanannyi autót elız meg, mint te. (lány) She overtakes as many cars as you do.
Ez a szerelı megbízható. This machanic is a reliable one.
Az elsı gumik közül melyik az örögebb? Which is the older of the front tyres?
Arra kértem, hogy várja meg az autó-mentıt, I asked him to wait for the breakdown van
és úgy tett. (fiú) and he did so.
Lecserélted az elsı gumikat, de mi lesz a You have changed the front tyres, but what
hátsókkal? about the rear ones?

Kiejtési gyakorlat

áj eö éj á
hide where play alarm
spy repair brake remarkable
tyre there day task
try pair say ask

- 299 -
22. Lecke
22. Lecke – Elsı rész
Új szavak

account ökaunt számla, elszámolás, folyószámla


cheque csek csekk
instalment insztólmönt részlet (fizetés)
loan loun kölcsön
rate of interest réjt ov intriszt kamatláb
coin kojn érme, pénzdarab
form fórm őrlap
information informéjsn tájékoztatás, információ
balance belönsz mérleg, egyenleg, egyensúly
o z ö
withdrawal vid dró l visszavonás, kivétel (pénzé)
deposit dipozit betét, letét

Más sorrendben
o
withdrawal vidzdróöl visszavonás, kivétel (pénzé)
coin kojn érme, pénzdarab
loan loun kölcsön
account ökaunt számla, elszámolás, folyószámla
deposit dipozit betét, letét
instalment insztólmönt részlet (fizetés)
rate of interest réjt ov intriszt kamatláb
information informéjsn tájékoztatás, információ
cheque csek csekk
form fórm őrlap
balance belönsz mérleg, egyenleg, egyensúly

- 300 -
Gyakorlat

I have an account in this reliable bank. Folyószámlám van ebben a megbízható


bankban.
Do you want money or a cheque? Készpénzt vagy csekket akar?
You can pay in instalments. Részletekben is fizethetsz.
Can I get a loan here? Kaphatok itt kölcsönt?
The rate of interest is high. A kamatláb magas.
Do you take coins? Elfogad pénzérméket?
You need these forms. Szükséged van ezekere az ürlapokra.
This is useful information. Ez hasznos tájékoztatás.
Is my balance high enough? Elég magas az egyenlegem?
He made a withdrawal. Pénzt vett ki.
She makes weekly deposits. Hetente tesz be bankbetétjére.

Egészítsd ki

A kamatláb emelkedik. The rate of interest is rising.


Mire való ez az őrlap? What is this form for?
Ma pénzt veszek ki. I will make a withdrawal today.
Mióta van folyószámlád? How long have you had an account?
Egy csekket adtam neki. I gave him a cheque.
Ez az elsı bankbetétem. This is my first deposit.
Mi az egyenlegem? What is my balance?
Több információra van szükségünk. We need more information.
Szükségünk van erre a kölcsönre. We need this loan.
Ez az utolsó részlet. This is the last instalment.
Be akarja váltani ezeket a pénzérméket. He wants to change these coins.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

részlet(fizetés) instalment
érme, pénzérme coin
egyenleg balance
őrlap form
pénzbetét deposit
kamatláb rate of interest
számla, folyószámla account

- 301 -
csekk cheque
tájékoztatás information
kölcsön loan

Az angol nyelvben több olyan megszámlálhatatlan fınév van, amelyek mellett az ige egyes
szám 3. személyben áll. Ezek egy részét egyes, más részét többes számban fordíthatjuk
magyarra.

Figyeld meg az alábbi fıneveket és jegyezd meg jelentésüket:

business biznisz üzlet


furniture fırnicsör bútor(zat), berendezés
progress prougresz haladás, elımenetel
strength sztren(g)tsz erı, erısség
revenue revönjú jövedelem, állami jövedék
merchandise mırcsöndájz áru
r
property propö ti tulajdon, vagyon
information införméjsn tájékoztatás, információ
money máni pénz
news njúz hír, újság, tudósítás

Gyakorlat

Business is good this year. Az üzlet jól megy ebben az évben.


The furniture was cheap. A bútor olcsó volt.
Little progress was made. Kevés haladást értek el.
Her strength was exhausted. Az erejét kimerítették.
The revenue is high enough. A jövedelem elég magas.
This merchandise is ready. Ez a z áru kész van.
They lost all their property. Elveszítették minden vagyonukat.

Egészítsd ki

Új ez a bútorzat? Is this furniture new?


A jövedelem emelkedett. The revenue has risen.
Nagy vagyona van? Has he much property?
Elég ereje van erre a munkára? Has he enough strength for this work?

- 302 -
Sok üzletet kötünk velük. We do a lot of business with them.
Nagy elırehaladás történt? Has there been much progress?
Árengedménnyel vették az árut. They bought the merchandise at discount.

Új igék

to cash tu kes készpénzt adni/kapni, csekket beváltani


to lend tu lend kölcsönadni, kölcsönözni
to borrow tu borou kölcsönvenni, kölcsökérni, kölcsönözni
to fill in tu fil in kitölteni, kiállítani (őrlapot)
o z
to withdraw tu vid ró kivonni, kivenni
to deposit tu dipozit letétbe helyezni, (bankba)betenni (pénzt)
to learn to lırn megtanulni, megtudni
to call (to) tu kól hívni, (kiáltani valakinek)

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


lend lend lent lent lent lent
o z o z o
withdraw vid dró withdrew vid drú withdrawn vidzdrón
learn lırn learnt lırnt learnt lırnt

Gyakorlat

She cashed the xheque. Készpénzre váltotta be a csekket.


He has lent us the money. Kölcsönadta nekünk a pénzt.
We borrowed less last year. Kevesebbet kölcsönöztünk tavaly.
Have you filled in the form? Kitöltötted a kérdıívet?
What did you learn yesterday? Mit tanultál tegnap?
They withdrew all their money. Kivették az aösszes pénzüket.
How much have you deposited? Mennyit tettél be?
We called the cat Blinky. Blinkynek hívtuk a macskát.

Egészítsd ki

Sokat akarsz beteni? Do you want to deposit much?


Még nem töltötted ki. You haven’t filled it in yet.
Sok pénzt kértünk kölcsön tıle. We have borrowed a lot of money from him.

- 303 -
Megtanultad, hogyan kell azt megjavítani? Have you learnt how to repair it?
Mit kiáltott neked? What did she call to you?
Pénzkivételhez ezt az őrlapot használja, Use this form to withdraw money, please.
kérem.
Beváltottad már kszpénzre ezt a csekket? Have you cashed this cheque already?
Mennyi kölcsönzött neked? How much did he lend you?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

kivonni, kivenni (pénzt) to withdraw


hívni to call
készpénzt kapni/adni to cash
kitölteni to fill in
megtanulni to learn
letétbe helyezni to deposit
kölcsönözni to lend
kölcsönvenni to borrow

Most az ige egy különleges alakjával, még pedig az igékbıl képzett fınévvel ismerkedünk
meg. Az igének ezt a különleges alakját, amely a mondatban fınévhez hasonló szerepet
játszik, de azzal, hogy az alapigéhez hasonló esetet és elıljárót vonz, megırzi igei természetét
is, az angolban gerund –nak [dzserönd] nevezzük.
Pl.:
Smoking is bad for you. A dohányzás káros (Önnek).
Is flying dangerous? Veszélyes a repülés?
Before leaving he wrote a short letter. Elmenetele elıtt írt egy rövid levelet.
You can learn something by doing it. Meg lehet tanulni valamit gyakorlás útján is.

Figyeld meg, hogy ezt az igealakot magyarra „-ás, -és” végő fınévvel, fınévi igenévvel,
esetleg mellékmondattal fordíthatjuk.
Mint minden fınév, úgy a gerund is lehet a mondatnak:
1. Alanya:
Pl.:
Walking in the wood is nice. Az erdıben sétálni kellemes.
Eating too much is not good for you. A túl sok evés nem tesz jót (neked).

- 304 -
2. elıljárószónak alanya/tárgya:
Pl.:
They talked about going to the cinema. Arról beszélgettek, hogy moziba mennek.
What do you think about buying a dog? Mi a véleményed arról, hogy egy kutyát
vegyünk.

Gyakorlat

A TV nézés fárasztó tud lenni. Watching TV can be tiring.


Nem szeretem a padló portörlését. I don’t like dusting the floors.
Az álláskeresés kimerítı. Applying for a job es exhausting.
Tíz alkalmazott elbocsájtásán gondolkodunk. We are thinking about firing ten employees.

Új szavak

prepared pripeörd elkészült, felkészült


safe széjf biztos, biztonságos
present prezönt jelenlegi
sure suör biztos, bizonyos
previous príviösz elızı, megelızı
risky riszki kockázatos, veszélyes

Gyakorlat

We are prepared to pay in cash. Készek vagyunk készpénzzel fizetni.


Is it safe to deposit money with that bank? Biztonságos dolog pénzt betenni ebbe a
bankba?
What is the present rate of interest, Milyen a jelenlegi kamatláb?
Are you sure that your balalnce is high Biztos vagy abban, hogy elég magas az
enough? egyenleged?
When was your previous withdrawal? Mikor volt az elızı kivéted?
Lending them money is risky. Kockázatos dolog pénzt kölcsönözni nekik.

Egészítsd ki

Biztos vagy benne, hogy itt folyıszámlád Are you sure you have an account here?
van?
Az elızı betétem kisösszegő volt. My previous deposit was small.
Kész vagy csekket elfogadni? Are you prepared to take a cheque?
Ez a kölcsön nagyon kockázatos. This loan is very risky.

- 305 -
A csekkek biztonságosabbak, mint a Cheques are safer than bills.
bankjegyek.
A jelenlegi egyenleg nagyon alacsony. The present balance is very low.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

biztos sure
elkészült, felkészült prepared
kockázatos risky
jelenlegi present
biztonságos safe
elızı previous

Ha egy fınév elıtt egynál nagyobb számnév áll, a fınév többes számba kerül.
Pl.:
We waited for one and a half hours. Másfél (egy és egy fél) órát vártunk.
They have lived here for three years. Három éve laknak itt.
He is ten years old. İ tíz éves.

Ha a fınév többes számú jelentésben jelenik meg, akkor többes számú alakot kell kapnia.
Pl.:
In that accident they lost their lives. Abban a balesetben vesztették életüket.
We all drove our own cars. Mindannyian a saját autónkat vezettük.
We all bought our own tickets. Valamennyien megvettük a saját jegyünket.

A gerund alakot használjuk a következı esetekben:


1. Több ige után csak gerund-ot használunk:
Pl.:
They stopped working after a few hours. Néhány óra után abbahagyták a munkát.
Do you like swimming? Szeretsz úszni? (Szereted az úszást?)

2. A következı szókapcsolatokkal:
it is no use haszontalan, értelmetlen
it is worth megéri érdemes
It is no use talking to him. Nincs értelme beszélni vele.
The book is worth reading. A könyvet érdemes elolvasni.

- 306 -
Gyakorlat

Szeretnek kávét inni? Do they like drinking coffee?


Ezt az autót érdemes megvenni. This car is worh buying.
Értelmetlen dolog most elvenni azt. It’s no use taking it now.
Éppen abbahagyta az irtás. He has just stopped writing.

Fordítsd angolra

Miután kitöltöttük az őrlapokat megkaptuk a After filling in the forms we got the money.
pénzt.
Ez az információ megbízható. This information is reliable.
Felhívod a fivéremet? Will you call my brother?
Részletekben is fizethetsz érte. You can pay for it in instalments.
Szeretek vele üzletelni. (fiú) I like to do business with him.
Mi valamennyien a saját kerékpárunkat We all used our own bicycles.
használtuk.
Biztos vagy benne, hogy kockázatos nekik Are you sure that lending them money is
pénzt kölcsönözni? risky?
Bankbetétet nyitni könnyő. Making a deposit is easy.
Tudod mi a jelenlegi kamatláb. Do you know the present rate of interest?
Megteheted, ha eladod a tulajdonodat. You can do it by selling your property.
Nem szeretek kölcsönkérni. I don’t like borrowing.
Hány ember vesztette az életét? How many people lost their lives?
Tíz évig volt itt folyószámlám. I have had an account here for ten years.
Másfél hónappal ezelıtt váltotta be a csekket He cashed the cheque one and a half months
készpénzre. ago.

Kiejtési gyakorlat

e e á í
cash lend trouble diseade
bank cheque struggle previous
balance left cut scene
stamp twelve but seen
lamp engine sun been

- 307 -
22. Lecke – Második rész
Olvasd el a párbeszédet

Barbara: John, do you often have to go to the bank?


John: I think so. Why do you ask that?
Barbara: Because sometimes there are many people there.
John: Yes, many people want to make a withdrawal or a deposit.
Barbara: And you must fill in forms before you can do something.
John: People try to write very fast because they have little time.
Barbara: Bank people always want information, but that takes time, too.
John: But when you do the necessary things you leave the bank in a hurry.

Mary: Peter, don’t you think that we still have time for a shopping?
Peter: I don’t know. The streets still are full of traffic and you cannot drive very fast.
Mary: And something is wrong with the car. It didn’t accelerate well when I was
driving home.
Peter: And you don’t know what the trouble is, so you have to ask a mechanic to check
everything.
Mary: If the trouble is serious I have to call a breakdown van.

Mary Peter, the mechanic just called and said that he had to put a new engine in our
car, but is that true?
Peter: I don’t know. You know that some people are not reliable. They only want your
money.
Mary: But we don’t have enough money right now to pay for the engine.
Peter: Then we have to borrow money , at a high rate of interest.
Mary. Well, it is better not to worry too much.

Fordítsd angolra

A múlt éjjel láttunk egy megható színdarabot. We saw a moving play last night.
Az utolsó jelenet nagyon emlékezetes volt. The last scene was a very remarkable one.
Néhány találmány használhatatlan. Some inventions are useless.
Nem minden film érdekes. Not all films are exciting.
De én szeretem a jókat. But I like the good ones.
Te több filmet nézel meg, mint én. You watch more films than I do.
Arra kértem a szerelıt, hgoy ellenırize a I asked the mechanic to check the engine and
motort, és így is tett. he did so.
Könnyeb lehagyhatnám. (fiú). I could overtake him easily.

- 308 -
A külföldi autók egyre olcsóbbak. Foreign cars are getting cheaper and cheaper.
A két fiú közül az idısebbet kérdezi, hogy hol He is asking the older of the two boys where
van a bank. (fiú) the bank is.
Nem tudta megadni a helyes tájékoztatást. He could not give the right information.
(fiú)
Sietısen metöltötték az autómat. They filled up my car in a hurry.
Ez nagyon gazdaságos motor. It is a very economical engine.
Biztos vagy abban, hogy az akkumlátor rossz? Are you sure the battery is out of oreder?
A nem túl hirtelen gyorsítás biztonságosabb. It is safer not to acceelrate too fast.
A hátsó ablakon keresztül láttam egy rendırt. I saw a policeman through the rear window.
Mielıtt megjavította a féket, ellenırizte az Before reparing the brake he checked the
irányjelzıket. (fiú) indicators.
Gumit cserélni nem nehéz. Changing a tyre is not difficult.
Külföldi autót választott. (fiú) He has chosen a foreign car.
Egy kevés olajat kölcsönöztünk nekik. We have lent them some oil.
Hajlandó vagy egy kémnek segíteni? Are you perepaed to help a spy?
Még mindig riasztó a helyzet? Is the situation still alarming?
Meg tudod ezt csinálni mielıtt beváltod a Can you do this before cashing the cheque?
csekket készpénzre?
A teherautóknak nagyon jó fékkel kell Lorries must have very good brakes.
rendelkezniük.
Megtehetik ezt (enélkül) az összes hadonászás They can do it without making all these
nélkül. gestures.
Látod mi a különbség? Can you see what the difference is?
Elrejtızni hiábavaló. It’s no use hiding.
Megéri egy új akkumlátort vásárolni? Is it worth buying a new battery?
Egyre kockázatosabbá vált. It was getting riskier and riskier.
Azt kértem tıle, hogy váltsa ki, és úgy tett. I asked her to withdraw it and she did so.
(lány)
Venni akartunk egy autót és a gazdaságosat We wanted to buy a car and we chose the
választottuk. economical one.
A kettı közül az olcsóbb a megbízhatóbb. The cheaper of the two is the more reliable
one.
Ugyan, az olajat is ellenırizze! Do check the oil!
Ez az utolsó részlet, de mikor voltak az This is the last instalment, but when were the
elızıek? previous ones?

- 309 -
Fontos, hgoy legyen pótkerekünk. It is important to have a spare tyre.
Választanunk kell aközött, hogy kivegyünk We must choose between withdrawing money
vagy kölcsönkérjünk pénzt. and borrowing it
Eladhatod a külföldi tulajdonod. You can sell your foreign property.
A múlt héten abbahagyta a dohányzást. (lány) She gave up smoking last week.
Négy ember vesztette életét. Four people lost their lives.

- 310 -
23. Lecke
23. Lecke – Elsı rész
Új szavak

earth, Earth ırtsz föld, a Föld


continent kontinönt földrész, kontinens
land lend szárazföld, föld(darab)
valley veli völgy
mountain mauntin hegy
ö
region rídzs n táj vidék, régió
r
source szó sz forrás, eredet
canal könel csatorna
Europe júröp Európa
lake léjk tó
ocean ousön óceán
sea szí tenger
harbour hárbör kikötı
the Danube dzö denjúb a Duna folyó
river rivör folyó, folyam

Más sorrendben

valley veli völgy


source szórsz forrás, eredet
earth, Earth ırtsz föld, a Föld
canal könel csatorna
Europe júröp Európa
continent kontinönt földrész, kontinens
lake léjk tó
ocean ousön óceán
sea szí tenger
land lend szárazföld, föld(darab)
harbour hárbör kikötı
mountain mauntin hegy

- 311 -
region rídzsön táj vidék, régió
the Danube dzö denjúb a Duna folyó
river rivör folyó, folyam

Gyakorlat

There are seven continents on the Earth. A Földön hét kontinens van.
I was happy when I saw the land. Boldog voltam, amikor megláttam a
szárazföldet.
Our town is in a valley. A városunk egy völgyben van.
Are there many mountains in Europe? Sok hegy van Európában?
What is the name of this region? Mi ennek a vidéknek a neve?
We want to find the surce of the Danube. Meg akarjuk találni a Duna forrását.
How wide is this canal? Milyen széles ez a csatorna?
We live next to a beautiful lake. Egy gyönyörő tó mellett laktunk.
What oceans do you know? Milyen óceánokat ismersz?
I have never seen the sea. Még sohasem láttam a tengert.
Has Csepel a harbour? Van csepelnek kikötıje?
This is a very narrow river. Ez nagyon keskeny folyó.

A folyók nevei elıtt a „the” határozott névelıt mindig kitesszük.

Egészítsd ki

Az óceánok nagyon nagyok. Oceans are very big.


Ez az információ jó forrásból való. This information is from a good source.
Vannak modern kikötık Magyarországon? Has hungary modern harbours?
Ez az állat a szárazföldön él. This animal lives on the land.
Egy hetet töltöttünk azon a vidéken. We spent a week in that region.
Nagyon nagy a föld? Is the Earth very large?
Nagyon sok állatnak van szüksége a tengerre Many animals need the sea to live.
az élethez.
Csak néhány hegy van ebben az országban. There are few mountains in this country.
Ez a csatorna nagyon keskeny. This canal is very narrow.
A Duna völgye tavasszal gyönyörően néz ki. In spring the valley of the Danube looks
beautiful.
A mi földrészünket Európának nevezik. Our continent is called Europe.
Autóbusszal mentek a tóhoz. They went to the lake by bus.

- 312 -
Ez a folyó Angliában van? Is this river in England?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

óceán ocean hegy mountain


a Duna the Danube forrás source
folyó river szárazföld land
völgy valley föld, a Föld earth, Earth
földrész continent Európa Europe
tó lake tenger sea
csatorna canal kikötı harbour
táj, vidék region

Néhány olyan ige, amelyek után a gerund használata kötelezı:

to hate tu héjt győlölni, utálni


to go on tu gou on folytat(ód)ni, továbbmenni
to finish tu finis befejezni, bevégezni
to prefer tu prifır valamit valaminél jobban
szeretni, kedvelni
to continue tu köntinjú folytatni, folytatódni
to give up tu giv áp feladni (valamit)

Egészítsd ki

Jobban szeret vonattal menni. She prefers going by train.


Tovább beszélgettek. They went on talking.
Győlölök korán felkelni. I hate getting up early.
Folytatták az angol nyelv tanulását. They continued learning English.
Befejezted a padló feltörlését? Have you finished mopping the floor?
Most nem hagyhatom abba az éneklést. I can’t give up singing now.

Új szavak

main méjn fı-, legfıbb, legfontosabb


shallow selou sekély
mountainous mauntinösz hegyes, hegyvidéki
deep díp mély

- 313 -
vast vászt óriási, hatalmas
flat flet sík, sima, lapos

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Where do you live?


• I live in a mountainous region.
• Do you live in teh mountains?
• No, in a valley.
• Is it deep?
• No, it is shallow, but very vast. And the source of the Danube is in my valley.
• Is the Danube the main river in Hungary?
• Yes, it is. And what about you? Where do you live?
• I live in a flat region in the east of Hungary.

Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként

Where do you live? Hol laksz?


In live in a mountainous region. Hegyes vidéken lakom.
Do you live in the mountains? Hegyek között laksz?
No, in a valley. Nem, egy völgyben.
Is it deep? Mély?
No, it is shallow, but very vast. Nem, sík, de hatalmas kiterjedéső.
And the source of the Danube is in my valley. És a duna forrása is ott van (az én
völgyemben van.).
Is the Danube the main river of Hungary? A Duna Magyarország fı folyója?
Yes, it is. And what about you? Igen. És te?
Where do you live? Te hol laksz?
I live in a flat region in the east of Hungary. Magyarország keleti részében, sík vidéken
lakom.

Egészítsd ki

Az óceánok nem sekélyek. Oceans aren’t shallow.


Ezekben a hegyekben hatalmas völgyek There are vast valleys in these mountains.
vannak.
Mi sík vidéken lakunk. We live in a flat region.
Ez a fıcsatorna. This is the main canal.
A kikötıknek mélynek kell lenniük. Harbours must be deep.

- 314 -
Magyarország hegyvidéki ország? Is Hungary a mountainous country.
Add meg a szavak angol megfelelıjét

sekély shallow hatalmas vast


sík, lapos flat fı-, legfıbb main
hegyvidéki mountainous mély deep

A to have fıige, jelentése birtokolni vmit, rendelkezni vmivel, helyettesíthetı a to have got
szerkezettel.
Pl.:
She has got many books. Sok könyve van.
Have you got anything for me? Van nálad valami a számomra?
He hasn’t got a car. Nincs autója.
Két házuk van. they have got two houses.
Nincs kutyája she has got no dog.
Van egy kis idıd? Have you got any time?
Miért nincsenek függönyeid? Why haven’t you got any curtains?

Új igék

to lie tu láj feküdni, heverni


to teal tu sztíl lopni, ellopni
to cost tu koszt kerülni valamibe
to mean tu mín valamit jelenteni, érteni valahogyan
to swim tu szovim úszni
sz
to throw tu t rou dobni, hajítani
to throw out tu tszrou aut kidobni
to laugh at tu láf et nevetni valamitn

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


lie láj lay léj lain léjn
steal sztíl stole sztoul stolen sztoulön
cost koszt cost koszt cost koszt
Mean mín meant ment meant ment
swim szovim swam szovem swum szovám

- 315 -
throw tszrou threw tszrú thrown tszroun
Gyakorlat

The book lay on the floor. A könyv a padlón fekszik.


His car has been stolen. Ellopták az autóját.
They threw out the old magazines. Kidobták a régi folyóiratokat.
It cost me nothing to get it. Nekem semmibe sem került (azt)
megszerezni.
It has always meant the same. Mindig ugyanazt jelentette.
They swam across teh canal. Átúszták a csatornát.

A „to lie” ige „gerund” alakja lying.

Egészítsd ki

Mennyibe került (az neked)? How much did it cost you?


Ki kell dobnunk ezeket a dolgokat. We must throw out these things.
Ellopták az összes szerszámomat. They stole all my tools.
Miért hever az itt? Why is it lying here?
Ez azt jelenti, hogy minden elveszett. This means that everything is lost.
Gyakran úsztál a tóban? Did you often swim in the lake?
Az asztalra dobta a kulcsokat. She therw the keys on the table.

Add meg az igék 3 alakját

valamibe kerülni cost cost cost


úszni swim swam swum
jelenteni, gondolni mean meant meant
feküdni lie lay lain
ellopni steal stole stolen
dobni, hajítani throw threw thrown

A következı kifejezések (szókapcsolatok) után a gerund használata kötelezı:

Do you mind… du jú májnd Megengedné, hogy…;


Lenne olyan szíves, és…
I don’t mind áj dount májnd Nem bánom…;
Nekem mindegy…

- 316 -
I can’t help… áj kánt help Nem tudom megállni,
hogy…;
Kénytelen vagyok…
z ö
There is no… D e r iz nou Nem lehet tudni, hogy…
z
This is like… D isz iz lájk Ez olyan, mint…
It’s no good… Itsz nou gud Értelmetlen dolog…;
Ningy értelme, hogy…

Egészítsd ki

Lennél szíves vezeni az autót, Do you mind driving the car?


Nem bánom, hogy megírom ezt a levelet. I don’t mind writing this letter.
Nem tudom megállni, hgoy nem vásároljak új I can’t help buying new books.
könyveket.
Nem lehet megmondani, mit fog tenni. There is no saying what he will do.
Ez olyan, mint a vizen járás. This is like walking on the water.
Nincs értelme elmondani neki. It’s no good telling him about it.

II. típusú feltételes mondat (II. Conditional) feltételes jelen

A feltételes jelen idejő mondatban a feltétel teljesülése lehetségesnek tőnik, a következmény


megvalósulása azonban irreális. A fımondat szerkezete would [ovud] + az ige I. alakja (fınévi
igenév to szócska nélkül), míg az if kötıszóval bevezetett mellékmondat (if-es tagmondat)
egyszerő múlt idıbe (Simple Past) kerül.
Pl.:
If I had time I would come to you. Ha lenne idım, elmennék hozzád.
She would write a letter if she had a pen. Írna levelet, ha lenne tolla.

A would a will segédige múl idejő (Simple Past) alakja.


A II. tíupsú feltételes mondatban a létige egyetlen alakját, a were alakot használjuk ( I were,
she were, he were, it were)
Pl.:
If I were you I would not refuse them. A helyedben nem utasítanám vissza ıket.

- 317 -
Egészítsd ki

Ha kevesebbe kerülne, megvenném (azt). If it cost less I would buy it.


Ha lenne rá pénzünk, étterembe járnánk If we had money we would have dinners at a
vacsorázni. restaurant.
A helyedben abbahagynám a dohányzást. If I were you I would give up smoking.

Fordítsd angolra

Magyaroszág Európában van. Hungary is in Europe.


Ez a legmagasabb hegy Amerikában. This is the highest mountain in America.
A tenger mellett akarsz lakni? Do you want to live near the sea?
Ez a legnagyobb földrész a világon. This is the largest land on Earth.
Angliában sok csatorna van. There are a lot of canals in England.
Ha győlölném, nem látogatnám meg. (fiút) If I hated him I would not visit him.
Folytatni akarom a tanulást. I want to continue learning.
Amikor megvacsorázol, a tóhoz fogunk When you finish dinner we will go to the lake.
menni.
Jobban szertek a folyóban úszni. I prefer swiming in the river.
A könyveid most a szobában az asztalon Your books are lying on the table in the room
fekszenek. now.
Hogy érted ezt? What do you mean?
Értelmetlen dolog drága élelmiszereket It’s no good buying expensive food.
vásárolni.
Lennél szíves megnézni ezt a darabot? Do you mind watching this play?
A helyedben én nem beszélnék neki errıl. If I were you, I would not tell her about it.
(lánynak)
Nem bírom ki nevetés nélkül. I cannot help laughing.

- 318 -
23. Lecke – Második rész
Új szavak

city sziti város, belváros


capital kepitl fıváros
inhabitant inhebitönt lakó, lakos
o
one-way street ván ovéj sztrít egyirányú utca
outskirts autszkırtsz külváros, elıváros
r
centre szentö központ
slums szlámz szegénynegyed, nyomornegyed
suburbs szábırbz külváros
department store dipártmönt sztór áruház
town hall taun hól városháza
zoo zú állatkert
sz ö r
thoroughfare t ár feö fıútvonal
million milliön millió
noise nojz zaj

Más sorrendben

suburbs szábırbz külváros


town hall taun hól városháza
zoo zú állatkert
outskirts autszkırtsz külváros, elıváros
capital kepitl fıváros
centre szentör központ
noise nojz zaj
o
one-way street ván ovéj sztrít egyirányú utca
thoroughfare tszáröfeör fıútvonal
city sziti város, belváros
slums szlámz szegénynegyed, nyomornegyed
million milliön millió
r ö r
department store dipá tm nt sztó áruház
inhabitant inhebitönt lakó, lakos

- 319 -
Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Do you like living in London? It’s a big city.


• Yes, there are nine illion ingabitants here. London is the capital of England.
• Is your house in the centre?
• Oh, no, I live in the suburbs. My house is in aquiet on-way street.
• I live in the outskirts of a small town.
• Do you like it?
• No, I don’t. There are sloms near my street. And there is a thoroughfare next to my
house. There is always a lot of noise.
• Are there any department stores in your town?
• No, we have only small shops near the town hall. But we have a big and beautiful zoo.
• We can go to London zoo now. It’s only three streets from here.

Fordítsd le a fenti párbeszédet mondatonként.

Do you like living in London? Szeretsz Londonban élni?


It’s a big city. Az egy nagy város.
Yes, there are nine illion ingabitants here. Igen, kilenc millió lakos van itt.
London is the capital of England. London Anglia fıvárosa.
Is your house in the centre? A központban van a házad?
Oh, no, I live in the suburbs. Á nem. A külvárosban lakom.
My house is in aquiet on-way street. A házam egy csöndes egyirányú utcában van.
I live in the outskirts of a small town. Én egy kisváros elıvárosában lakom.
Do you like it? Szeretsz ott lakni?
No, I don’t. Nem.
There are sloms near my street. Nyomornegyedek vannak a közelben.
And there is a thoroughfare next to my house. És egy főútvonal halad el a házam mellett.
There is always a lot of noise. Mindig nagy a zaj.
Are there any department stores in your town? A városotokban vannak áruházak?
No, we have only small shops near the town Nincsenek. Csak kis üzletek vannak a
hall. városháza közelében.
But we have a big and beautiful zoo. De van egy nagy és gyönörő állatkertünk.
We can go to London zoo now. Elmehetünk most a londoni állatkertbe.
It’s only three streets from here. Csak három utcányira van innen.

- 320 -
Egészítsd ki

Sok egyirányú utca van itt? Are there many one-way streets here?
Ennek a városnak ez a legfontosabb This is the main thoroughfare of this town.
fıútvonala.
London nagy város. London is a large city.
Gyakran vásárolsz ebben az áruházban? Do you often do shopping in this department
store?
Régi ez a városháza? Is this town hall old?
Magyarország fıvárosa Budapest. The capital of Hungary is Budapes.
A lakosok szeretnek nyáron a hegyek közé The inhabitants like to go to the mountains in
menni. summer.
Ebben a városban nincs nyomornegyed. There are no slums in this town.
A külvárosban kevés hivatal van. There are few offices in the suburbs.
A gyerekek szeretnek az állatkertbe menni. Children like going to the zoo.
A vasútállomás a város központjában van. The railway station is in the centre of the city.
Nem akarok az elıvárosban lakni. I don’t want to live in the outskirts.
Mi ez a zaj? What is this noise?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

városháza town hall külváros suburbs


elıváros outskirts belváros city
állatket zoo fıváros capital
fıútvonal thoroughfare lakó, lakos inhabitant
központ centre áruház department store
szegénynegyed slums egyirányú utca one-way street
zaj noise

Ha a what kérdı névmással kezdıdı kérdı mondat az alanyra vonatkozik, úgy a mondat
egyenes szórendő lesz.
Pl.:
What happened yesterday? Mi történt tegnap?
What is behind this montain? Mi van emögött a hegy mögött?
What grows in your garden? Mi terem a kertben?

- 321 -
Ha azonban a what jelentése mi, mit, milyen, micsoda vagy az alanyesettıl eltésrı, más
esetekben jelenik meg, akkor a kérdı mondat fordított szórendbe kerül.
Pl.:
What colour is the sea? Milyen színő a tenger?
What mountains do you like? Milyen hegyek tetszenek neked?
What did you see then? Mit láttál akkor?
Mit írsz most? What are you writing now?
Mit hagyott el? (fiú) what did he leave?
Mi él a holdon? What lives on the moon?
Milyen autóra gondol? (fiú) what car does he mean?

Új szavak

on foot on fut gyalog


crowded kraudid tömött, zsúfolt
deserted dizırtid elhagyott, kihalt, lakatlan
impressive impresziv hatásos, mély benyomást keltı
horrible horibl iszonyú, rettenetes
Industrial indásztriöl ipari

Gyakorlat

I usually go to work on foot. Rendszerint gyalog megyek dolgozni.


The streets are crowded all day. Az utcák egész nap zsúfoltak.
At night they are deserted. Éjszaka kihaltak.
There are impressive buildings in the capital. A fıvárosban nagyszerő épületek vannak.
The slums are horrible. A nyomornegyedek szörnyőek.
We live in an industrial town. Egy ipari városban lakunk.

Egészítsd ki

A város utcái gyakran elhagyatottak. The streets of the city are often deserted.
Amikor az idıjárás kellemes, mindig gyalog I always go on foot when the weather is nice.
megyek.
Egy szörnyő balesetet látott tegnap. He saw a horrible accident yesterday.
Ez a városháza látványos. This town hall is impressive.
Ez a tér mindig zsúfolt. This square is always crowded.

- 322 -
Az ipari városok nem valami szépek. Industrial towns are not beautiful.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

tömött crowded
iszonyú, rettenetes horrible
ipari industrial
elhagyatott, kihalt deserted
hatásos impressive
gyalog on foot

A what névmás érzéseket, érzelmeket, indulatokat kifejezı felkiáltó mondatokban is


használatos:
What a good film! Milyen jó film!
What a beautiful building! Milyen gyönyörő épület!
What nice people Milyen kedves emperek!
What heat! Micsoda hıség!

Egyes számú megszámlálható fınevek elıtt az „a/an” határozatlan névelıt kitesszük, de nem
használunk névelıt a többes számú megszámlálható fınevek, és a megszámlálhatatlan
fınevek elıtt.

Fordítsd angolra

Milyen szép nadrág! What nice trousers!


Milyen nehéz kérdés! What a difficult question!
Micsoda idıjárás! What weather!
Milyen gyors autó! What a fast car!
Milyen finom almák! What delicious apples!

Új igék

to cross tu krosz átmenni, keresztőlmenni, áthaladni


to depart to dipárt elutazni
to break tu bréjk összetörni, eltörni, megszakítani
to draw tu dró kihúzni, rajzoni
to forbid tu forbid megtiltani, kitiltani

- 323 -
to feed tu fíd etetni, táplálni
to reach tu rícs elérni, megérkezni vhová

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


break bréjk broke brouk broken broukn
draw dró drew drú drawn drón
feed fíd fed fed fed fed
forbid forbid forbade forbéjd forbidden forbidn

Gyakorlat

They crossed the street. Átmentek az utcán.


She has already departed. İ már elutazott.
Has she reached her destination yet? Megérkezett már a rendeltetési helyére?
My son loves to draw ships. A fiam szeret hajókat rajzoni.
Father forbade me to go there with him. Apa megtiltotta, hogy odmentjek vele.
Have you fed the animalst yet? Megetetted már az állatokat?

Egészítsd ki

Eltörte a karját, amikor elesett. She broke her arm when she fell.
Csak kijelölt gyalogátkelıhelyen menjen át az Cross the street only at a zebra crossing.
úton!
Reggeli után etettem meg az állatokat. I fed the animals after breakfast.
Mit rajzoltál oda? What have you drawn there?
Hétkor indultak el. They departed at seven.
Megérkeztek Londonba? Have they reached London?
A szüleim mindent megtiltanak nekem. My parents forbid me everything.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

rajzolni to draw megtiltani to forbid


elérni to reach áthaladni to cross
eltörni to break elutazni to depart
etetni to feed

- 324 -
Fordítsd angolra

Egész éjszaka folytatták a munkát. They went on working all night.


Ennek a gyereknek ellopták a kerékpárját This child’s bicycle has been stolen.
Abbahagytad (már) a dohányzást? Have you given up smoking?
Nekem három macskám van. I have got three cats.
Jobban szeret gyalog járni. He prefers going on foot.
Micsoda zsúfolt utcák! What crowded streets!
Most értelmetlen elutazni. It’s no good departing now.
Mit lehet tudni, melyik vidékeket fogjuk There is no saying which regions we will
meglátogatni. visit.
Az állatkertben az állatok etetése tilos! In zoo feeding the animals is forbidden.
Nem állhattam meg, hogy ne mosolyogjak, I could not help smiling when I saw him after
amikor annyi év után ismét láttam ıt. (fiút) many years.
Győlöl ebben az ipari városban élni. (fiú) He hates living in this industiral town.
Mi történt? What happened?
Mit vesztettél el? What did you lose?
Lenne szíves nekem pénzt kölcsönözni? Do you mind lending me money?

Kijtési gyakorlat

éj ó e á
hate draw shallow vast
break source flat harbout
main hall hat depart
way call cat arm
lake door capital task

- 325 -
24. Lecke
24. Lecke – Elsı rész
Új szavak

village vilidzs falu, község


farmer fármör gazda, paraszt
crop krop termés, termény
meadow medou rét, mezı, legelı
produce prodjúsz termény(ek), termék
field fíld mezı, szántóföld
r r
fertilizer fı tilájzö (mő)trágya
soil szojl termıföld, talaj
rye ráj rozs
o
wheat vít búza
flour flauör liszt
domestic domesztik házi

Más sorrendben

farmer fármör gazda, paraszt


fertilizer fırtilájzör (mő)trágya
village vilidzs falu, község
produce prodjúsz termény(ek), termék
domestic domesztik házi
flour flauör liszt
meadow medou rét, mezı, legelı
wheat ovít búza
crop krop termés, termény
rye ráj rozs
soil szojl termıföld, talaj
field fíld mezı, szántóföld

- 326 -
Gyakorlat

I like walking in the meadows. Szeretek a réteken sétálni.


What is teh name of your village? Mi a neve a falutoknak?
What is flour used for? Mire használják a lisztet?
The fields are deserted in the winter. A mezık elhagyottak télen.
Farmers always work hard. A parasztok mindig keményen dolgoznak.
They live near the river. A folyó közelében laknak.
Will there be a good crop this yar? Jó lesz a termés ebben az évben?
Sometimes a lot of fertilizer is necessary. Néha sok mőtrágyára van szükség.
We boy produce in this shop. Ebben az üzletben vásárounk terményeket.
You need wheat and rye to make bread. A kenyér készítéséhez búzára és rozsra van
szükség.
The soil is not always good. A talaj nem mindig jó.
Dogs are domestic animals. A kutya házi állat.

Egészítsd ki

Három éve nem volt jó termésünk. We haven’t had a good crop for three years.
İk ebben a faluban laknak. They live in this village.
A folyó közelében lévı szántóföldek jók. The fields near the river are godd.
A rozs gyorsan nı? Does rye grow fast?
Harmatosak a legelık. There is dew on the meadows.
Valamennyi fivérem gazda. All my brothers are farmers.
A mőtrágya egyre drágább lesz. Fertilizer is getting more and more expensive.
Jó a talaj ezen a hegyes területlen? Is the soil good in this mountainous region?
A házi termék a legjobb. Domestic produce is the best.
Mennyi lisztet kell vennünk? How much flour must we buy?

Add meg a szavak angol megfelelıjét.

mezı, rét meadow búza wheat


szántóföld field liszt flour
község, falu village mőtrágya fertilizer
rozs rye paraszt, gazda farmer
termény produce termés crop
házi domestic talaj, termıföld soil

- 327 -
Érzést, érzelmeket kifejezı felkiáltó mondatokban gyakran használjuk a how – milyen,
mennyire névmást. Rendszerint melléknév vagy ige áll mellette.
Pl.:
How good of you to visit me! Milyen jó vagy, hogy meglátogatsz!
How nice of them to help! Milyen kedves tılük, hogy segítenek!
How noisy these children are! Mennyire hangosak ezek a gyerekek!

A how + melléknév szerkezet után, egyes számú megszámlálható fınevek elıtt, használhatjuk
az a/an határozatlan névelıt.
Pl.:
How nice a man he is! Milyen kedves ember (ı)!
How delicious an apple that was! Milyen ízletes volt az az alma!

Gyakorlat

Milyen rendes tıled, hogy megcsinálod. How good of you to do it!


Milyen jó hét volt ez! How good a week that was!
Milyen szép volt az a ház! How nice a house it was!
Milyen gyönyörőek ezek a rétek! How beautiful these meadows are!

Új kifejezések

in the counry in dzö kántri vidéken, falun


to make hay tu méjk héj szénát kaszálni/forgatni
abundant öbándönt bı(ségeg), kiadós
favourable féjvöröbl kedvezı, elınyös
rural rúröl vidéki, falusi
holiday holidéj szabadság, munkaszüneti nap

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Where did you spend your holiday?


• I was in the country.
• What did you do there?
• I made hay.
• What?

- 328 -
• Yes, my friend is a farmer. He had an abundant crop this summer so I went there to
help him.
• And how did you like the rual life?
• Very much. The weather was favourable and the work was nice.

Fordítsuk le fenti páerbeszédet mondatonként

Where did you spend your holiday? Hol töltötted a szabadságod?


I was in the country. Vidéken voltam.
What did you do there? Mit csináltál ott?
I made hay. Szénát kaszáltam.
What? Mit?
Yes, my friend is a farmer. Igen, a barátom gazda.
He had an abundant crop this summer so I Ezen a nyáron bıséges termés volt, így
went there to help him. odamentem, hogy segítsek nek.
And how did you like the rual life? És hogy tetszett a vidéki élet?
Very much. The weather was favourable and Nagyon. Az idıjárás kedvezı volt, a munka
the work was nice. pedig kellemes.

Egészítsd ki

Ma kedvezı szél van. There is a favourable wind today.


Ez a falusi környezet nagyon csöndes. These rual surroundings are very quiet.
A szabadságomat otthon töltöttem el. I spent my holiday at home.
Gyorsan kell a szénát kaszálnuk. We must make hay fast.
Ez a termés bıségesebb, mint az elızı volt. This crop is more abundant than the previous
one.
Vidéken nincs nagy forgalom. There is not much traffic in the coutry.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

vidéki, falusi rural


szénát kaszálni to make hay
kedvezı, elınyös favourable
vidéken, falun in the counry
bıséges, kiadós agundant
szabadság, ünnep holiday

- 329 -
Már megismertük a which – melyik, amilyik – kérdı és vonatkozó névmással. Gyakran
találkozhatunk a which of – ki/melyik valakik/valamik közül – szókapcsolattal. Ha ezt a
szókapcsolatot az alanyra vonatkozó kérdı mondatban használjuk, akkor a mondat egyenes
szórenben lesz.
Pl.:
Which of you knows where my keys are? Ki tudja közületek /Melyikıtök tudja, hogy
hol vannak a kulcsaim?
Which of these employees works the best? Ezen alkalmazottak közül ki dolgozik a
legjobban?
Which of these dogs ran faster? Ezek közül melyik kutya futott gyorsabban?

Akkor, amikor nem az alanyra kérdezünk, fordított szórendet használunk a kérdı mondatban.
Pl.:
Which of them do you know? Kiket ismersz közülük?
Which of those cars have you bought? Azok közül az autók közül melyiket vetted
meg?
Which of them have you recently met? Közülük kikkel találkoztál mostanában?
Which of these houses do you like the best? Ezek közül melyik ház tetszik a legjobban?
Which of these rivers is the longest? Ezek közül melyik folyó a leghosszabb?
Which of these boods have you already read? A könyvek közül melyiket olvastad már?

Új igék

to thresh tu tszres csépleni, kicsépelni


to fertilize tu fırtilájz trágyázni
to dig tu dig ásni, kiásni, felásni
to grind tu grájnd ırölni
to plough tu plau szántani, felszántani

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


dig dig dug dág dug dág
grind grájnd ground graund ground graund

- 330 -
Gyakorlat

We have threshed the weat. Kicsépeltük a búzát.


Have you fertilized your fields. Megtrágyáztad a szántóföldjeidet?
They dug their patatoes last week. Kiásták a burgonyájukat a múlt héten.
All the rye has been ground. Az összes rozsot megırölték.
He ploughed his fields when the weather was Felszántotta a földjeit, amikor jó volt az
good. idıjárás.

Egészítsd ki

A gyenge talajt gyakran kell trágyázni. Bad soil must often be fertilized.
Nagyon el voltunk foglalva a szántással. We have been very busy ploughing.
Kicsépeli minden farmer a saját rozsát? Do all farmers thersh their own rye?
Nehéz munka a burgonyaásás? Is digging up potatoes hard work.
Amikor a búzát megırlik, liszt lesz belıle. When wheat is ground, it becomes flour.

ásni, felásni to dig


szántani to plough
kicsépelni to thresh
trágyázni to fertilize
ırölni to grind

A who, wich és a korábbi leckékben megismert whom, whose vonatkozó névmásokat


használhatjuk az ún. jelzıi mellékmondatokban. A jelzıi mellékmondat az alany
asznosításához szükséges információt tartalmaz.

1. A korlátozó, vagy kijelolı értelmő jelzıi mellékmondat az alany azonosításához


szükséges információt adja:
Pl.:
A balesetet okozó ember súlyosan The man who caused the accident is
megsérült. seriously injured.

Figyeld meg, hogy a jelzıi mellékmondat nélkül nem tudnánk, kirıl beszélünk.

- 331 -
Mindenkinek, aki tizennyolc éves, lehet Everybody who is eighteen years old can
autója. have a car.
Csak a jól megırölt liszt használható kenyér Only flour which is well ground can be used
készítéséhez. (Csak az a liszt, amelyet jól to make bread.
megöröltek, használható…)
Az a nı, aki ennek az üzletnek a közelében The woman who is standing near this shop
áll, a tanárnım. is my teacher.

A korlátozó értelmő jelzıi mellékmondat esetében a who és which névmások helyett


használhatjuk a that névmást is.
Pl.:
Azok az embrek, akik sokat keresnek, sokat People that earn a lot spend a lot.
költenek.
Az az ember, akit a meccsen látunk, a The man whom we saw at the match is my
barátom. friend.
Annak a nınek, akinek az autóját ellopták, The woman whose car has been stolen must
most gyalogolnia kell. walk now.
A tegnap kicsépelt rozsot már eladták. The rye which was threshed yesterday has
already been sold.
Az a gyerek, aki a kertben futkározik, az The child who is running in the garden is
enyém. mine.

2. A bıvítı értelmő, vagy értelmezı jelzıi mellékmondat további információkat


tartalmaz a fımondat alanyára vagy tárgyára. Ezek az információk azonban nem az
alany vagy a tárgy azonosításához szükségesek, ezért ezt a mellékmondatot két vesszı
közé helyezzük (az angolban is).
Pl.:
A fivéremnek, aki szerelı, két gyermeke My brother, who is a mechanic, has two
van. children.

Ebben a mondatban az alanyt (fivérem) már a mondat elején azonosítottuk, így a további
információ kiegészító mellékes.

A szomszédom, akinek kórházba vitték a My neighbour, whose wife has been taken
feleségét, most éppen hozzá megy. to hospital, is going to her now.
A három éves kutyánk fekete. Our dog, which is three years old, is black.
A kerékpárja, amely az utcán áll, nagyon His bicycle, which is standing in the street,
gyors. is very fast.

- 332 -
A bıvítı értelmő jelzıi mellékmondatban a that névmást nem használhatjuk.
Ne felejtsd, hogy a who, whom névmásokat csakis személyekre vonatkozóan használjuk.

Gyakorlat

Ki a legidısebb közületek? Which of you is teh older?


Az az ember, aki most Péterrel beszzélget, a The man who/that is talking to Peter now
hivatalomban dolgozik. works in my office.
A lányom, akinek a férje orvos, éppen most My daughter, whose husband is a doctor, has
vett egy házat. just bught a house.
Ki tudja, hol van az anyám? Who knows where my mother is?
Péter, akit tegnap láttál, gazdaember. Peter, whom you saw yesterday, is a farmer.
A tavalyi termésünk jobb volt. The crop which we had last year was better.
A gyermekeink, akik jelenleg Londonban Our children, who are in London now, learn
vannak, angol nyelvet tanulnak. English.
Az az aember, aki most ebben az autóban ől, The man who is sitting in this car now is a
nagyon fontos személy. very important person (VIP).
Szeretek olyan emberekkel üzletet kötni, akik I like doing business with people who are
megbízhatóak. reliable.
Mit tettél az asztalra? What have you put on the table?

Ismétlés

Milyen kedves tıled, hogy kiástad a How nice of you to dig up our potatoes!
burgonyánkat!
İk olyan emberek, akik szeretnek vidkéken They are people who like living in the
élni. country.
Milyen kedvezı volt az idıjárás! How favourable the weather has been!
A szüleim, akiknek két házuk van, éppen My parents, who have two houses, have just
most vették meg a harmadikat. bought the third one.
Azoknak a gazdáknak, akik egyáltalán nem Farmers who use no fertilizers have small
használnak trágyát, alacsony a termésük. crops.
İ az a gazda, aki már lekaszálta a szénát. This is the farmer who has made hay already.
Sekély csatornákat nem minden hajó Canals which are shallow cannot be used by
használhat. all ships.
Ez a széna azokról a rétekrıl van, amelyek a This hay is from the meadows which are near
folyó közelében vannak. the river.
İ az az ember, akinek ellopták a lisztjét? Is this the man whose flour has been stolen?
A nıvére, aki még iskolába jár, tanár akar His sister, who goes to school, wants to be a
lenni. (fiú) teacher.

- 333 -
Milyen gyönyörő lány ı! How beautiful a girl she is!
Ezek olyan szántóföldek, melyeket nem These fields which are not worth ploughing.
érdemes felszántani.
Az ebbıl a faluból való gazdák, akiknek The farmers from this village, who always
mindig jó termésük van, mőtrágyát have good crops, use fertilizers.
használnak.
A búza bıségesen terem ebben az évben. The wheat is abundantly growing this year.
İk azok az emberek, akiknek eladuk a They are the people whom we have sold our
terményünket. crop.
Az összes rozsból lisztet ıröltek. All the rye has been ground into flour.

Kiejtési gyakorlat

í áj au i
meal grind plough willage
wheat rye how river
been sky now which
seen I brown dig
people mind town big

- 334 -
24. Lecke – Második rész
Olvasd el a párbeszédet

Barbara: I am just reading in the newspaper that many people think living in teh country
is very nice. do you believe it?
John: I can believe that, because there is not so much traffic, it is also less noisy.
Barbara: And the air is cleaner there and it is nicer to see fields and meadows than all
those buildings and crowded streets.
John: But a lot of people prefer living in a town or even a big city.
Barbara. It’s true because they say that in a town or city ther are also good things.

Peter: In a town it does not take much time to go to work or to do shopping. Am I


right?
Mary: Yes, you are right. There are also many cinemas if you want to see a film.
Peter: And I must admit, that some of us feel good only when they see a lot of people
and traffic.
Mary: Do you think, the country is too quiet for them?
Peter: Yes, and they often think that things which happen in a town are more
important than the things which happen in the country.

Barbara: Tom have you heard them talk about living in a city or in the country?
Tom: Yes, I have. So you see it is difficult to say that life in the country is better than
in a city or town.
Barbara: Many people think taht the situation which they have been in all their lives is
the best.
Tom: And who can say that is not true?

Fordítsd angora

Mindig győlöltem a korán kelést. I have alwayss hated hetting up early.


Jobban szeret a tóban úszni. He prefers swimming in the lake.
A külvárosban lakunk. We live in the outskirts.
Az apjának, aki vidéken lakik, a városban van His father, who lives in the cuntry has a job in
állása. town.
A tenger, amely itt sekély, nem tiszta. The sea, which is shallow here, is not clean.
Sok keskeny csatorna van. There are many canals which are narrow.
Nem érdemes meglátogatni ezt a sík vidéket. It’s no good visiting this flat region.
Van néhány cigarettád számomra? Have you got a few cigarettes for me?
Milyen csúnya kép ez! How ugly a picture this is!
Tovább már nem tilthatod meg. You can’t go on forbidding it.

- 335 -
Nem lehet megmondani, mennyi mőtrágyára There is no saying how much fertillzer you
lesz szükséged. will need.
Az ipari környezetben fekvı városok Towns which lie in an industrial region are
piszkosak. dirty.
Ez a gyerek egy lovat rajzolt. This child has drawn a horse.
Olyan utcában lakom, amelyik gyakran I live in a street which is often deserted.
néptelen.
Vannak háziállatok az állatkertben? Are there domestic animals in the zoo?
A külvárosban lakó emberek gazdagok. People who live in the suburbs are rich.
Az áruházak a központban vannak. The department stores are in the centre.
Megetetnéd az állatokat ma? Do you mind feeding the animals today?
A hegyek nagyon látványosak. The mountains aer very impressive.
Sokba került? Has it cost much?
Mely mezıkre szórtad ki a mőtrágyát? On what fields have you thrown the fertilizer?
Mit jelent neked a mozgás (koltözés)? What does moving mean to you?
Ezen a fıútvonalon áthaladni veszélyes. Crossing this throughfare is dangerous.
Azt se bánom, hogy elviszem a városházára. I don’t mind taking it to the town hall.
A lopós emberek nem megbízhatóak. People who steal are not reliable.
A rozs és az búza terméynek. Rye and wheat are produce.
Úsztál valaha ebben a csatornában, Have you ever swum in this canal?
Túl sok egyirányú utca van. There are too many one-way streets.
Ezeket az embereket, akik a falunk lakosai, These people, who are the inhabitants of our
elbocsájtották. village, have been fired.
Ha több idım lenne, sétálni mennék. If I had more time I would go for a walk.

- 336 -
25. Lecke
25. Lecke – Elsı rész
Új szavak

barley bárli árpa


seed szíd mag, vetımag
agriculture egrikálcsör mezıgazdaság
pasture pászcsör legelı
farmhand fármhend mezıgazdasági munkás
plough plau eke
furrow fárou barázda
tractor trektör erıgép, traktor
corn kórn gabona
grain gréjn gabonaszem
barn bárn csőr, magtár
cow kau tehén

furrow fárou barázda


cow kau tehén
seed szíd mag, vetımag
grain gréjn gabonaszem
barn bárn csőr, magtár
barley bárli árpa
corn kórn gabona
plough plau eke
r
farmhand fá mhend mezıgazdasági munkás
agriculture egrikálcsör mezıgazdaság
pasture pászcsör legelı
tractor trektör erıgép, traktor

- 337 -
Gyakorlat

This farmer grows barley. Ez a gazda árpát termeszt.


Where will we buy seeds? Hol veszünk vetımagot?
Agriculture is important in this country. A mezıgazdaság fontos ebben az országban.
What are pastures used for? Mire használják a legelı(ke)t?
The farmhands are ploughing. A megıgazdasági munkások szántanak.
This plough will be repaired. Az eke barázdát szánt a taljban.
The farmers have paid for this tractor A gazdák közösen fizettek ezért a traktorért.
together.
What knids of corn do you know? Milyen gabonafajtákat ismersz?
Many grains are eaten by the birds. Sok gabonát esznek meg a madarak.
We have a very large barn. Egy nagyon nagy magtárunk van.
How many cows has that farmer got? Hány tehene van annak a gazdának?

Egészítsd ki

Egy modern ekét akarunk venni. We want to buy a modern plough.


Ez a gabona arról a területrıl van. This corn is from that field.
A barázdáknak elég szélesnek kell lenniük. The furrows must be wide enough.
Drága az árpa az idén? Is barley expensive this year?
A gabonaszemeket lésztté ırlik. The grains are grund into flour.
Ez a mezıgazdasági munkás hosszú ideig Has this farmhand worked here for a along
dolgozott itt? time?
Sokat keresnek az emberek a Do people earn much in agriculture?
mezıgazdaságban?
A tehenek a legelın vannak. The cows are in the pasture.
Ez a traktor gyakran elromlik. This tractor is often out of order.
A vetımagokat a barázdákba szórják. The seeds are thrown into the furrows.
Szeptemberben a magtárunk tele van. In September our barn is full.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

eke plough
tehén cow
barázda furrow
árpa barley
erıgép, traktor tractor

- 338 -
mezıgazdasági munkás farmhand
gabona corn
gabonaszem grain
legelı pasture
mag, vetımag seed
csőr barn
földmővelés agriculture

A must – kell, muszáj kötelességet, szükségességet kifelejezı módbeli segédige helyett


használhatjuk a to have to igeszerkezetet. A to have to szerkezet nem módbeli segédige.
Pl.:
She has to drink less coffee. Kevesebb kávét kell innia.
Do you have to work today? Dolgoznod kell ma?
I won’t have to go there tomorrow. Nem kell odamennem holnap.

A must segédigének csak jelenidejő alakja van! a múlt és a jövı idıben a to have to
igeszerkezetet használjuk.

Tegnap meg kellett javítanom a csapot. I had to repair the tap yesterday.
Mikor kell befejeznek a munkát? When will you have to finish work?
Nem kell búzát ırölnünk ma. We don’t have to grind wheat today.
Ki kell hajtania a teheneket a legelıre. (nı) She has to take the cows to the pasture.
Mit kell megírnom honap? What will I have to write tomorrow?

Új szavak

agricultural egrikálcsöröl mezıgazdasági


fertile fırtájl termékeny
r
regularly regjulö li szabályosan, rendszeresen
sz
healthy helt i egészséges
except ikszept kivéve, kivételével
possible poszibl lehetséges, lehet
interesting intrösztin(g) érdekes
certainly szırtönli természetesen

- 339 -
Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Do you like living in an agricultural region?


• Yes, I do. I think it is healthier to live in the country than in the city.
• But is the life here interesting?
• Yes, it is. There are many interesting things to do. We have everything here except
cinemas.
• But isn’t the work too hard?
• No, it isn’t. I only have to fertilizer the soil regularly because it is not fertile enough.
• Is it possible to grow all kinds of crops here?
• Certainly. I grow wheat, rye nad barley.

Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként

Do you like living in an agricultural region? Szeretsz mezıgazdasági körzetben élni?


Yes, I do. Igen.
I think it is healthier to live in the country Azt hiszem, egészségesebb vidéken élni, mint
than in the city. a városban.
But is the life here interesting? De érdekes itt az élet?
Yes, it is. Igen.
There are many interesting things to do Sok érdekes dolgot lehet csinálni.
We have everything here except cinemas. A mozi kivételével mindenünk meg van itt.
But isn’t the work too hard? De nem túl nehéz a munka?
No, it isn’t. Nem.
I only have to fertilizer the soil regularly Csak a talajt kell rendszeresen trágyáznom,
because it is not fertile enough. mert nem elég termékeny.
Is it possible to grow all kinds of crops here? Lehetséges mindenfajta terményt termelni itt?
Certainly. Természetesen.
I grow wheat, rye nad barley. Én búzát, rozsot és árpát termesztek.

Egészítsd ki

Ezek a tehenek nem egészségesek. These cows are not healthy.


Rendszeresen járunk futball-mérkızésre. We regularly go to a football match.
El lehet adni ezeket a jegyeket? Is it possible to sell these tickets?
Márk kivételével valamennyien jöhetünk. We can all come, except Mark.
A falun egy termékeny völgyben fekszik. Our vilalge lies in a fertile valley.
Mindig elolvasom a mezıgazdasági híreket az I always read the agricultural news in the
újságban. newspaper.

- 340 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

kivéve, kivételével except


termékeny fertile
lehet, lehetséges possible
mezıgazdasági agricultural
egészséges healthy
rendszeresen regularly
érdekes interesting

Figyeld meg a következı példamondatokat

„I like coffee” said John. „Szeretem a kávét” – mondta János


John said he liked coffee. János azt mondta, szereti a kávét.
„She is cooking dinner” said Peter. ”Éppen vacsorát fız” – mondta Péter.
Peter said she was cooking dinner. Péter azt mondta, ı éppen vacsorát fız.

Észrevetted a változásokat az igeidıben?

Mind két esetben függı beszéd –del találkozunk, amit leggyakrabban akkor használunk,
amikor valakit idézünk.
A függı beszéd képzésének szabálya: ha a fımondat állítmánya (pl. John said, Peter said)
múlt idıben van (Simple Past, Past Continous, Past perfect), az idézetet tartalmazó (tárgyi)
mellékmondat állítmányának ideje az igeidı-egyeztetés szabályai szerint változik, mely a
következı:

Simple Present -------------------- Simple Past


Peresent Continuous -------------------- Past Continous.

He told me he grew all kinds of corn. Azt monta nekem, mindenfajta gabonát
termel.
She said she was always late for work. Azt monta, mindig elkésik a munkából.
I heard they were coming. Hallottam, hogy jönnek.

A fımondatban az állítmány leggyakrabban egyszerő múlt idıbe (Simple Past) kerül.

- 341 -
Egészítsd ki

Azt mondta nekem, fáradt. He told me he was tired.


Jane azt mondta, éppen levelet ír. Jane said she was writing a letter.
Anya azt mondta, nincs pénze. Mother said she had no money.
Ki mondta, hogy ık nem szeretnek dolgozni. Who said they didn’t like working?

Új igék

to sow tu szou (magot) vetni, bevetni


to store tu sztór raktározni, tárolni
to harvest tu hárviszt aratni, betakarítani
to graze tu gréjz legelni, legeltetni
to milk tu milk fejni
to fail tu féjl elmaradni, kudarcot vallani
megbukni, elmulasztani

Rendhagyó igék

sow szou sowed szoud sown szoun

Gyakorlat

Have you sown the wheat yet? Elvetetted már a búzát?


They stored the crop in their barns. A magtárainkban tárolták a terményt.
We have harvested all our corn. Betakarítottuk az összes gabonánkat.
The cows grazed in the pastures every A tehenek minden nyáron a legelıkön
summer. legeltek.
You haven’t milked the cows yet. Még nem fejted meg a teheneket.
The crop failed that year. Abban az évben elmaradt a termés.

Egészítsd ki

Sok rozsot arattál ebben az évben? Have you harvested much rye this year?
Nagyon rendszeresen fejték a teheneket. They milked the cows very regularly.
Elmulasztott idıben visszajönni He has failed to return in time.
Tegnap elvetettük az árpát. We sowed the barley yesterday.
Magtárban tároltad? Have you stored it in a barn?
A tehenek mindig békésen legeltek a folyó The cows always grazed quietly near the
közelében. river.

- 342 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

legelni to graze
aratni to harvest
fejni, megfejni to milk
elmaradni to fail
vetni, szórni to sow
raktározni to store

A Present Countinuous igeidıvel érzelmi állasfoglalást, rosszallást (harag, türelmetlenség) is


kifejezhetünk bizonyos tevékenységgel, eseménnyel kapcsolatban. A leggyakrabban használt
idıhatározó az always, jelentése: mindig, állandóan, vég nélkül.
Pl.:

He is always forbidding me watching TV! Mindig eltilt engem a TV-nézéstıl!


She is always smoking cigarettes! Állandóan cigarettát szív!

Fordítsd angolra

Mindig visszautasítanak engem! They are always refusing me!


Állandóan újságot olvas (fiú) he is always reading newspapers!
A lovakról beszélnek vég nélkül! They are always talking about horses!
Az apám mindig csak kávét iszik! My father is always drinking only coffee!

- 343 -
25. Lecke – Második rész
Új szavak

country lane kántri léjn dőlıút


hedge hedzs sövénykerítés, élısövény
crow krou varjú
scarecrow szkeörkrou madárijesztı
cattle ketl marha, jószág
r (g)
cattle farming ketl fá min marhatenyésztés
arable farming eröbl fármin(g) növénytermesztés
mixed farming mikszt fármin(g) vegyes gazdálkodás
rat ret patkány
rodent roudent rágcsáló
dairy déjri tejgazdaság, tejüzem
dairy produce déjri prodjúsz tejtermék

Más sorrendben

arable farming eröbl fármin(g) növénytermesztés


dairy déjri tejgazdaság, tejüzem
crow krou varjú
country lane kántri léjn dőlıút
rodent roudent rágcsáló
dairy produce déjri prodjúsz tejtermék
rat ret patkány
hedge hedzs sövénykerítés, élısövény
cattle ketl marha, jószág
mixed farming mikszt fármin(g) vegyes gazdálkodás
scarecrow szkeörkrou madárijesztı
cattle farming ketl fármin(g) marhatenyésztés

Gyakorlat

A country lane is a road through fields. A dőlıút földeken átvezetı út.


There are hedges there. Ott sövénykerítések vannak.
There are many crow in the fields. A szántóföldeken sok varjú van.

- 344 -
What is a scarecrow for? Mire való a madárijesztı?
The cattle are grazing. A marhák éppen legelnek.
Is there much cattle farming in Hungary? A marhatenyésztés jelentıs Magyarországon?
Arable farming is more important A növénytermesztés fontosabb.
We are in mixed farming. Mi vegyes gazdálkodással foglalkozunk.
A rat is bigger than a mouse. A patkány nagyobb mint az egész.
Do rodents eat corn? A rágcsálók megeszik a gabonát?
We take the milk to the dairy regularly. A tejet rendszeresen a tejüzembe viszünk.
Butter and cheese are dairy produce. A vaj és a sajt tejtermékek.

Egészítsd ki

Milyen színő a varjú? What colour is a crow?


A falunkban van egy tejgazdaság. There is a dairy in our village.
Ebben a régióban sok vegyes gazdaság van. There is a lot of mixed farming in this region.
Szereted a tejtermékeket? Do you like dairy produce?
Nem szereti a növénytermesztést. He doesn’t like arable farming.
A sövénykerítések nem nagyon magasak. The hedges are not very high.
Hiábavaló madárijesztıt alkalmaznunk. Its’s no use having a scarecrow.
Tudod milyenek a rágcsálók? Do you know what rodents are?
Tavaly eladtuk a marháinkat. We sold our cattle last year.
Itt nem lehetséges a marhatenyésztés. Cattle farming is not possible here.
Fogtam egy patkányt. I have caught a rat.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

rágcsál rodent
varjú crow
dőlıút country lane
tejgazdaság dairy
vegyes gazdaság mixed farming
patkány rat
marha cattle
tejtermék dairy produce
madárijesztı scarecrow
sövénykerítés hedge

- 345 -
növénytermesztés arable farming
marhatenyésztés cattle farming

A visszaható névmás

Visszaható névmást használunk akkor, ha az alanyra akarunk visszautalni.

Alakjaik:

I myself májszelf
you yourself jórszelf
he himself himszelf
she herself hırszelf
it itself itszelf
we ourselves auörszelvz
you yourselves jórszelvz
they themselves dzemszelvz

Gyakorlat

He hurt himself. Megsérült. (Megsértette magát.)


They offered themselves for this job. Saját magukat ajánlották erre az állásra.
I can’t see myself in this mirror. Nem látom magam ebben a tükörben.
Look at yourself! Nézd meg magad!

Fordítsd angolra

Vettem magamnak egy autót. I have bought a car for myself.


Kivasalt egy blúzt saját magának. She ironed a blouse for herself.
Megsérültem. (Megsértettem magamat.) I have hurt myself.
Ez nem nekik fog ártani, hanem neked This will not hurt them, but yourself!
magadnak!

Igeidı –egyeztetés szabályai az egyszerő múlt és a befejezett jelen idıre vonatkozóan:

Simple Past ----------- Past Perfect


Present Perfect ----------- Past Perfect
Pl.:

- 346 -
John said „I have never seen a scarecrow.” John said he had never seen a sacecrow.
Mary told me „I was there three years ago.” Mary told me she had been there three years
before.

Az „ago” határozószó helyett függı beszédben a „ before” határozószót használjuk.

Egészítsd ki

Péter azt mondta, ı még nem nézte meg azt a Peter said he hadn’t watched that film.
filmet.
Tegnap hallottam, hogy ık még nem jöttek I heard yesterday they hadn’t returned yet.
vissza.
János azt mondat, ı nem ismerte azt az John said he hadn’t known that man.
embert.
Mária olvasta, hogy ennek a gyárnak a Mary read that the management of this factory
vezetése nem bocsátott el munkásokat. hadn’t fired the labourers.

Új szavak

of course ov kórsz természetesen, persze


along ölon(g) mentén, hosszában
r ö
harmful há mf l ártalmas, kártékony
o
wet vet vizes, esıs
dry dráj száraz
profitable profitöbl nyereséges, jövedelmezı

Gyakorlat

Of course it is true. Persze, hogy igaz.


There are hedges along the road. Az út mentén élısövény van.
Is smoking harmful? A dohányzás káros?
Don’t store corn in a wet place. Vizes helyen ne tárolj gabonát!
This month has been very dry. Ez a hónap nagyon száraz volt.
I agriculture profitable? A mezıgazdaság jövelemezı?

Egészítsd ki

Az utcák még nem szárazak. The streets are not dry yet.
Mi terem jól az utak mentén? What grows well along the roads.
Melyik jövedelmezıbb, a növénytermesztés, Which is more porfitable, arable farming or
vagy a marhatenyésztés? cattle farming.

- 347 -
A rágcsálók nagyon kártékonyak. Rodents are very harmful.
Melyik a legesısebb hónapja az évnek? Which is the wettest month of the year?
Tremészetesen tud autót vezetni. Of course he can drive a car.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

száraz dry
természetesen, persze of course
mentén, hosszában along
nyereséges, jövedelmezı profitable
kártékony harmful
vizes, esıs wet

Új igék

to scare tu szekör megijeszteni, megrémíteni


r
to shear tu siö nyírni
to plant tu plánt (el)ültetni, palántálni
to yield tu jíld hozni, adni, teremni
to set tu szet lenyugodni, le(el)helyezni
to cover tu kávör (be)fedni, takarni

Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak


r r
shear siö sheared siö d shorn sórn
set szet set szet sez szet

Gyakorlat

Have I scared you? Rád ijesztettem?


We sheared the sheep in March. Márciusban nyírtuk meg a bírkákat.
The corn dired for many weeks. A gabona sok hétig szárad.
How much has the crop yielded? Mennyi lett a termés?
We asked him to do it, but he didn’t want to Arra kértük, csinálja meg, de ı nem akart
yield. engedni.
She set the flowers in water. Vízbe tette a virágokat.
The thunderstorm scared us. Az égzengés megijesztett bennünket.

- 348 -
Cover the bread. Takard be a kenyeret!

Egészíts ki

Egy napsütéses napon nyírták meg a bírkákat. They sheared the sheep on a sunny day.
Sok árpát adott a szántóföld? Has the field yielded much barley?
Tegnap vetettük el a burgonyát. W planted the potatoes yesterday.
A madárijesztı nem riasztja el a madarakat. The scarecrow doesn’t scare the birds.
A gabona jól kiszáradt. The corn dried well.
Az ablak mellé kell elhelyezned (azt). You must set it next to the window.
Elfelejtette letakarni az ételt. He forgot about covering the food.

Add meg a szavak angol megfellıjét

megijeszteni to scare
vetni, palántálni to plant
megnyírni to shear
szárítani, aszalni to dry
teremni to yield
lenyougodni, lehelyezni to set
fedni, takarni to cover.

Függı beszédben az egyszerő jövı idı (Simple Future) képzésénél használt segédige, a will,
múlt idejő alakját veszi fel – would.
Pl.:
She said „I will not go there”. She said she would not go there.
John said „I will have dinner at seven”. John said he would have dinner at seven.

Péter azt mondta, ott lesz. Peter said he would be there.


Anya azt mondta, azon a területen Mother said we would plant tomatoes in that
paradicsomot fogunk ültetni. field.

Ismétlés

Holnap búzát kell vetnünk. Tomorrow we will have to sow wheat.


Apa azt mondta, (ı) egészséges. Father said he was healthy.
Megfejted már az összes tehenet? Have you milked all the cows yet?
Mindig elrakja a régi újságokat! (lány) She is always storing old newspapers!

- 349 -
Azt mondta, a rágcsálók megették az összes He said rodents had eaten all the rye.
rozsot. (fiú)
Nézd meg magad! Look at yourself!
Azt mondta, két hete láttal ıt. (fiú lányt) She said he had seen her two weeks before.
Holnap aratunk. We are harvesting tomorrow.
Hol foguk táronli az árpát? Where will we store the barley?
Mindig a gyors autóikról beszélnek. They are always talking about their fast cars.
A gabonát még nem lehet aratni. The corn cannot be harvested yet.
Csak a termékeny földek teremnek sokat. Only the fertile fields will yield much.
A marhák a legelıkön legeltek. The cattle grazed in the pastures.
Patkányok vannak a magtárunkbn. There ae rats in our barn.
A rágcsálók gabonaszemeket esznek. Rodents eat grains of corn.
Szeretek sétálni a dőlıutak mentén. I like walking along the country lanes.
Van tejüzem a faludban? Is there a dairy in your village?
Persze, hogy megnyírtuk már a bírkákat. Of course we have shorn the sheep already.

ó e au á ou
shorn rat plough farmer rodent
corn cattle cow barley crow
worn cash now barn sow
forty fat brown car show
caught flat mouth father blow

- 350 -
26. Lecke
26. Lecke – Elsı rész
Új szavak

frost froszt fagy


rainbow réjnbou szivárvány
thunder tszándör mennydörgés
heat-wave hít ovéjv hıhullám
hailstone héjlsztoun jégesı, jégszemek
distance disztönsz távolság, messzeség
r
shelter seltö óvóhely, menedékhely
ditch dics (vizes)árok, csatorna
twilight továjlájt szürkület, alkony
sunset szánszet naplemente
dawn dón hajnal, virradat
(g)
lighting lájtin villám(lás)

Más sorrendben

hailstone héjlsztoun jégesı, jégszemek


distance disztönsz távolság, messzeség
frost froszt fagy
(g)
lighting lájtin villám(lás)
ditch dics (vizes)árok, csatorna
shelter seltör óvóhely, menedékhely
thunder tszándör mennydörgés
rainbow réjnbou szivárvány
heat-wave hít ovéjv hıhullám
dawn dón hajnal, virradat
sunset szánszet naplemente
twilight továjlájt szürkület, alkony

- 351 -
Gyakorlat

There hasn’t been frost yet. Fagy még nem volt.


The ditches are frozen. A vizesárkok befagytak.
How many colours has a rainbown? A szivárványnak hány színe van?
Thunder scares many people. A mennydörgés sok embert megijeszt.
We saw the willage in the distance. A távolban megláttuk a falut.
They found no shelter. Nem találtak menedékhelyet.
He continued ploughing in the twilight. Tovább szántott a szürkületben.
Can we work after sunset? Dolgozhatunk naplemente után?
The heat-wave started in June. A hıhullám júniusban kezdıdött.
The hailstones were very big. A jégszemek nagyon nagyok voltak.
Farmers start working at dawn. A gazdák virradatkor kezdenek dolgozni.
Did you see the lightning? Láttad a villámlást?

Egészítsd ki

Kevés fagy volt azon a télen. There was little frost that winter.
A mennydörgés megrémítette a gyerekeket. The thunder scared the children.
Némely naplemente csodálatos. Some sunsets are eautiful.
Talátunk menedékhelyet a menndörgés We found a shelter during the thunderstorm.
idején.
Szeretem a hajnalt. I like the dawn.
Milyen állatok élnek (a) vizesárkokban? What animals live in the ditches?
Nem láttuk a villámlást. We didn’t see teh lighting.
A jégszemek olyan nagyok voltak, mint a The hailstones were as big as eggs.
tojás.
Nincs gyakran hıhullám. Heat-waves don’t often happen.
Zivatar után gyakran jelenik meg a There is often a rainbow after a shower.
szivárvány.
Mennyi a két falu közötti távolság? What is the distance between the two
villages?
A szürkületben nem találkoztunk senkivel. We met nobody in teh twilight.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

hıhullám heat-wave
naplemente sunset
hajnal dawn

- 352 -
szivárvány rainbow
fagy frost
mennydörgés thunder
jégszem hailstone
alkony, szürkület twilight
villámlás lightining
távolság distance
árok ditch
menedékhely shelter

A myself, themesvelves típusú névmások elveszítik visszaható jellegüket, ha azokat más


fınév, vagy határozószó hangsúlyozására, nyomatékosítására használjuk. Ilyen esetben
nyomatékosító névmásnak hívjuk ıket.
Pl.:
I myself have given it to you. Én magam adtam oda neked.
You have done it yourself. Te csináltad meg magad.
We shall plough the fields ourselves. Mi magunk fogjuk felszántani a földeket.
He has heard it from the doctor himself. Magától a doktortól hallotta.

Ebben az esetben a névmás kerülhet a mondat közepére, vagy a végére anélkül, hogy
elveszíteni nyomatékosító szerepét.
Pl.:
You yourself have done it. vagy: You have done it yourself.

Új szavak

mild májld enyhe, szelíd, mérsékelt


raw ró nyers, zord
piercing piörszin(g) átható, szúrós
cool kúl hővös, friss
gloomy glúmi sötét, komor
unsettled ánszetöld változékony
endless endlisz végtelen, szőnni nem akaró

- 353 -
Gyakorlat

Olvasd el a szöveget

It is a gloomy day today. A piercing wind is blowing and there is raw frost. Yesterday teh
wind was cool but it was mild. The weather is always unsettled in this region and it often
rains. Sometimes the rain is endless.

Fordítsuk le fenti szöveget mondatonként

It is a gloomy day today. Ma komor az idıjárás.


A piercing wind is blowing and there is raw Átható szél fúj és zord fagy van.
frost.
Yesterday teh wind was cool but it was mild. Tegnap a szél hővös, az idıjárás azonbn
enyhe volt.
The weather is always unsettled in this region Ebben a régióban az idıjárás mindig
and it often rains. változékony, és gyakran esik az esı.
Sometimes the rain is endless. Néha az esı nem akar elállni.

Egészítsd ki

A március enyhébb volt, mint a május. March was milder than May.
İ komor ember. He is a gloomy man.
Nem szeretem ezt az átható hideget. I dont’t like this piercing cold.
Ebben az országban általában változékony az In this country the weather is usually
idıjárás. unsettled.
Dolgoznunk kellett a zord szélben. We had to work in the raw wind.
Jobban tudunk dolgozni, amikor hővös van. We can work better when it is cool.
Néhány ember számára egy hét végtelen To some people a week can be endless.
hosszú lehet.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

nyers, zord raw


végtelen endless
változékony unsettled
hővös cool
sötét gloomy
enyhe mild
átható, szúrós piercing

- 354 -
Az ige múl idejő alakját használjuk az alábbi szavakat, szókapcsolatokat és kifejezéseket
követı mellékmondatokban feltételezések, kívánságok leírására:

It is time it iz tájm itt az ideje…; épp ideje…


I wish áj ovis bárcsak…; szeretném ha…
if if ha; feltéve, hogy…
if only if ounli bárcsak…
suppose szöpouz feltételezni, feltenni
fancy fenszi elgondolni, elképzelni
imagine imedzsin (el)képzelni, gondolni
it would be better if it ovud bí betör if jobb lenne ha…

Az ilyen típusú mellékmondatok mindig a jelenre, vagy a jövıre utalnak.

Gyakorlat

It is time you went home. Itt az ideje, hogy hazamenj.


I wish I were rich. Bárcsak gazdak lennék!
It would be better if we didn’t leave early. Jobb lenne, ha nem indulnánk korán.
If only there were enought time! Brcsak elég idı lenne!
Suppose he came today. Tegyük fel, hogy ma jön.
Imagine you had a lot of money. Képzeld azt, hogy sok pénzed van!
Fancy if the man dyou saw were your father. Képzeld azt, hogy az az ember, akit láttál az
apád!

Ezekben a mellékmondatokban a to be igének csupán egyetlen alakját, a were múlt idejő


alakot használjuk.

Egészítsd ki

Szeretném tudni, mit tegyek. I wish I knew what to do.


Éppen ideje, hogy írjon neked egy levelet. It is time he wrote a letter to youl
Képzeld el, ha ez a ház az enyém lenne. Fancy if this house were mine.
Ó, bár gyorsabban hajtana!0 If only he drove faster!
Tegyük fel, itt megállunk. Suppose we stopped here.
Gondold azt, mintha János jó aztóvezetı Imagine if John were a good driver.
lenne.
Jobb lenne, ha nem vennének kutyát. It would be better if they didn’t buy a dog.

- 355 -
Új igék

to shiver tu sivör dideregni, vacogni


to rumble tu rámbl dörögni,morajlani
to seem tu szím látszani, tőnni
to die tu dáj meghalni
to damage tu demidzs megrongálni, megkárosodni
r
to suffer (from) tu száfö szenvedni (valamitıl)

A „to die” ige gerund alakja dying.

Gyakorlat

We shivered with cold. Vacogtunk a hidegtıl.


The thunder was rumbling in the distance. A mennydörgés a távolban morajlott.
The ploughing seemed endless. A szántás végnélkülinek látszott.
Who died? Ki halt meg?
The hailstones have damaged the crop. A jégszemek kárt okoztak a terményben.
The cattle are suffering from the heat. A szarvasmarhák szenvednek a hıségtıl.

Egészítsd ki

Ki rongálta meg az autónkat a múlt éjjel? Who damaged our car last nignt?
Eddig haszontalannak tőnt. It has seemed useless so far.
Reszkettünk az átható hidegben. We shivered in teh piercing cold.
Túl hosszú ideig szenvedtek már. They have suffered too long already.
Balesetben halt meg. She died in an accident.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

látszani, tőnni to seem


szenvedni tu suffer
dideregni to shiver
meghalni to die
megrongálni, károsítani to damage
morajlani, dörögni to rumble

- 356 -
Már tudjuk, hogy a that az a névmás, amelyik mindig szőkítı, korlátozó értelmő vonatkozó
mellékmondatot vezethet be. A szőkítı értelmő vonatkozó mellékmondatok esetében a which
névmás helyett kötelezıen ezt a névmást használjuk. Sok esetben azonban a that névmás el is
maradhat, mint a következı esetekben:

1. felsıfok után:
It is the best film (that) I have seen. Ez a legjobb film, amit láttam.
He bught the cheapest bicycle (that) they A legolcsóbb kerékpárt vette meg, amit
showed him. mutattak neki.
These are the highest wages (that) the pay. Ezek a legmagasabb bérek, amiket fizetnek.
This is the fastest plane (that) I have ever Ez a leggyorsabb repülıgép, amit valaha
seen. láttam.

2. a következı angol szavak után:

everything anything semething nothing


few little much
az „all” után, ha az tárgyra utal.

Everything (that) you see is his. Minden, amit látsz, az övé.


This is something (that) I don’t understand. Ez olyasmi, amit nem értek.
Is there anything (that) I have forgotten? Van valami, amit elfelejtettem?
There is little (that) I can do for you. Kevés az, amit tehetek érted.
All (that) we have bought is in the kitchen. Minden, amit vettünk, a konyhában van.

3. az any és az only melléknevek után:


Is there any information (that) you can give Van olyan információ, amit nekem
me? átadhatsz?
This is the only news (that) I have herad. Ez az egyetlen hí, amit hallottam.

Gyakorlat

Ez a legszélesebb folyó, amit valaha láttam. This is the widest river (taht) I have ever seen.
Nincs semmijük, ami megérné azt a pénzt. They have nothing that is worth the money.
Van valami, amit tudnom kell. Is there anything (that)I must know?
Van olyan könyved, amit elvihetek? Have you any boods (that) I can taken?

- 357 -
Fordítsd angolra

İ maga akarja megcsinálni. (fiú) He wants to do it himself.


Mindent meg fogok tenni, amit szükséges. I will do everything that is necessary.
Itt az ideje, hogy kicsit keményebben dolgozz. It is time you worked a little harder.
Árpát akarok vetni. I want to sow barley.
A kerékpárom volt az egyetlen dolog, ami The only thing that was damaged was my
megsérült. bicycle.
Bárcsak az idıjárás ne lenne olyan komor! If only the weather weren’t so gloom!
İk maguk látták a jégdarabokat! They have seen hailstones themeselves!
Ez volt a leghosszabb hıhullám, amit valaha This was the longest heat-wave (that) we have
megértünk. ever had.
Hővös lesz ma éjjel. It will be cool tonight.
Bárcsak ne reszketnék annyira! I wish I didn’t shiver so!
Azt kívánom, az idıjárás ne legyen I wish the weather were not unsettled.
változékony.
Nem volt sok, amit a félhomályban láthatunk. There was not much that we could see i the
twilight.

Kiejtési gyakorlat

í á éj i
heat suffer hail shiver
seem rumble rain ditch
seed cut lane milk
feed but grain fish

- 358 -
26. Lecke – Második rész
Olvasd el a párbeszédet

Barbara: John, I just read in the newspaper that to people who live in teh country and earn
their money in agriculture, the weather is much more important than to those
who live in a town or city.
John: That’s right, favourable weather is necessary for a good crop.
Barbara: But sometimes it is too dry and at other times it is too wet.
John: There has to be enough sun, too.
Barbara: Yes, but if it is too dry for too long the crop will not grow fast enough.
John: But we know that farmers are not easily satisfied.

Mary: Peter, did you listen to what Barbara and John have just said?
Peter: Yes, I did. The weather is something to talk about every day and everywhere.
Mary: When people meet, they like to talk about the weather.
Peter: They are glad when they can sit in the sun for example.

Barbara: Sometimes the weather can give us beautiful things.


Tom: A lightning can be very impressive, but it also scares some people.
Barbara: Is there anybandy who doesn’t enjoy looking at a rainbow? And what about a
beautiful sunset?
Tom: Even a thunderstorm or a shower can be beautiful.
Barabara: The best thing is to be satisfied with the weather, for there is nothing that we can
change about it.

Fordítsd angolra

Amit mondasz, nem lehet igaz. What you say cnnot be true.
Holnap Madridba utaznak. They are leaving for madrid tomorrow.
İk maguk utlették el ezeket a burgonyákat. They planted these potatoes themselves.
Mindig a gyors autójáról beszél. He is always talking about his fast car.
Ez valami olyan, amit sose láttam azelıtt. This is something that I have never seen
before.
Aki könyveket olvas, sokat tanul. Who reads books will learn much.
Ma este autóval visz engem haza. (fiú) He is ddriving me home tonight.
Bárcsak megváltozna az idıjárás! If only the weather changed!
Saját magukat ajánlották a rozs learatására. They offered themselves to harvest the rye.
Folyton a szobáját takarítja! She always cleaning her room!
Én magam láttam. I have seen it myself.

- 359 -
Ez az egyetlen gabona, amit már tároltak. This is the only corn thatt has been stored
already.
Ez a legenyhébb idıjárás, amiben hosszú idı This is the mildest weather that we have had
óta részünk van. for a long time.
A rágcsálók sok gabonát megesznek. Rodents eat a lot of corn.
A vidéki emberek a legegészségesebbek? Are country people the healthiest ones?
Az általunk ismert állatok közül a patkányok The most harmfoul animals that we know are
a legkártékonyabbak. rats.
A marhatenyéstés még jövedelmezı? Is cattle farming still profitable?
A marhák szenvednek a zord hidegtıl. The cattle are siffering from the raw cold.
Ez a legelı túlságosan nedves. This pasture is too wet.
Van valami, amit a jégesı megrongált? Is there anything that has been damaged by
the hailstones?
Miért vnna kélısövények a dőlıút mentén? Why are there hedges along the country lane?
Sok idıs ember meghalt a hıhullámban. Many old people died during the heat-wave.
Megnyírták már a birkákat? Have the sheep been shorn yet?
Ez az a valami, aami nem tőnik This is something that doesn’t seem to be
lehetségesnek. possible.
Ez a föld semmi eladhatót nem termett. This field has yielded nothing that can be
sold.
Hallottunk a menndörgés morajlását a We heard the thunder rumbling in the
távolban. distance.
Folytatták a betakarítást a szürkületben. They went on harvesting in the twilight.

- 360 -
27. Lecke
27. Lecke – Elsı rész
Új szavak

law ló törvény
crime krájm bőncselekmény, bőntett
criminal kriminl bőnözı
fine fájn bírság
pickpocket pikpokit zsebtolvaj
r r
burglar bı glö betörı
r r
burglary bı glö i betörés(es lopás)
thief, thieves tszíf/tszívz tolvaj, tolvajok
theft tszeft lopás, tolvajlás
robbery roböri rablás
shoplifter sopliftör bolti tolvaj
r
prisoner prizönö rab, fogoly
police pölísz rendırség

Más sorrendben

shoplifter sopliftör bolti tolvaj


thief, thieves tszíf/tszívz tolvaj, tolvajok
law ló törvény
fine fájn bírság
pickpocket pikpokit zsebtolvaj
robbery roböri rablás
prisoner prizönör rab, fogoly
police pölísz rendırség
crime krájm bőncselekmény, bőntett
theft tszeft lopás, tolvajlás
burglary bırglöri betörés(es lopás)
criminal kriminl bőnözı
burglar bırglör betörı

- 361 -
A police szó győjtıfınév, mindig a the határozott névelı elızi meg, az állítmány pedig többes
számú alakban áll mellette a mondatban.

Gyakorlat

The law forbids some things. A törvény megtilt néhány dolgot.


Killing a person is a crime. Embert ölni bőntett.
A crimingal does things that are forbidden. A bőnözı tiltott dolgokat cselekszik.
You sometimes pay a fine for doing a Néha bírságot fizetünk tiltott dolgok
forbidden thing. elkövetéséért.
Pickpockets want to steal you purse. A zsebtolvajok a pénztárcát akarják ellopni.
A burglar enters your hose to steal things. A betörı a házadba hatol be, hogy ellopjon
dolgokat.
There are many burglaries every day. Minden nap sok betöréses lopás van.
A thief steals. A tolaj lop.
There are more and more robberies. Egyre több a rablás.
Theft is stealing other people’s things. A lopás más emberek dolgainak
eltulajdonítása.
Shoplifters take thins out of shops without A bolti tolvajok fizetés nélkül visznek ki
paying for them. dolgokat a boltból.
A prisoner has been caught by the police. A rendırésg elfogott egy rabot.

Egészítsd ki

Sok bőnözı nincs börtönben. Many criminals are not in prison.


A tolvajok veszélyesek lehetnek. Thieves can be dangerous.
Súlyos bőn az autólopás? Is car theft a serious crime?
A zsebtolvajnak nagyon gyorsnak kell lennie. Pickpockets have to be very fast.
A betörı eltörte a lábát a házunkban. The burglar broke a leg in our house.
Tehnap rabláls történt a postahivatal There was a robbery near the post-office
közelében. yesterday.
Mikor volt az a betörés? When was that burglary?
A rabok hosszú idıt töltöttek a börtönben. The prisoners spent a long time in prison.
A rendırség két embert keres. The police are looking for two people.
Ez törvényellenes? Is this agaits the law?
Bírságot kellett fizetnünk. We had to pay a fine.
A bolti tolvajt akkor fogták el, amikor éppen The shoplifter was caught when he was
kifelé ment a boltból. leaving the shop.
Az against elöljáró jelentése: valami ellen.

- 362 -
Add meg a szavak angol megfelelıjét

bírság fine
rab prisoner
bolti tolvaj shoplifter
bőnözı criminal
betörés burglary
rendırség police
rablás robbery
betörı burglar
törvény law
tolvaj thief
zsebtovaj pickpocket
bőncselekmény crime

A feltétles múlt (III. Conditional)

A feltételes múlt idı a múltra vonatkozik, ezért a mondatban szereplő feltétel már nem
teljesülhet. A feltételes mellékmondat Past Perfect igeidıben van, a fımondat szerkezete a
következı: would + have + fıige III. alakja.
Pl.:
If the burglar hadn’t been caught we would Ha a betörıt nem fogták volnta el, sok pénzt
have lost a lot of money. veszítettünk volna.
I would have had time to do it if you had told Lett vona idım megcsinálni, ha tegnap szóltál
me yesterday. volna.

Egészítsd ki

Ha ne mlopta volna el ezt a könyvet, akkor If he hadn’t stolen this book then he would
nem került volna börtönbe. not have gone to prison.
Ha korábban lekaszáltuk vona a szénát, If we had made hay earlier we would have
eladtuk volna. sold ti.
Elmentem volna veled a moziba tegnap, ha I would have gone to the cinema with you
lette volna idım. yesterday if I had had time.
Beszélt volna nekem róla korábban, ha tudta He would have told me about ti earlier if he
volna. had known.
Mit tettél volna, ha elbocsájtottak volna téged What would you have done if they had fired
akkor? you then?

- 363 -
A would és a could segédigék, ezért a velük alkotott kérdéseket fordított szórenddel
képezzük.
Pl.:
Could you leave yesterday? El tudtál menni tegnap?
What would you do if you were rich? Mit tennél, ha gazdag lennél?

A fenti segédigék tagadó alakja:


could not – összevont alakja coldn’t [kudnt]
would now –összevont alakja wouldn’t [ovudnt]
Pl.:
They couldn’t see us there. Nem láthattak ott bennünket.
My mother wouldn’t pay for this if she hadn’t Az anyám nem fizetne ezért, ha nem lenne
money. pénze.

Új szavak

innocent inöszönt ártatlan


guilty gilti bőnös
obviously obviöszli nyilván(valóan)
outrageous autréjdzsösz gyalázatos, felháborító
brutal brútl brutális, kegyetlen

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Do you think this man is guilty?


• He can’t be innocent. He obviously stole the cash from the bank.
• Yes, that was outrageous. I heard that he had been very brutal.
• I hope he wol lgo to prison for a long time.

Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként

Do you think this man is guilty? Gondolod, hogy ez az ember bőnös?


He can’t be innocent. Nem lehet ártatlan.
He obviously stole the cash from the bank. Nyilvánvalóan ellopta a pénzt a bankból.
Yes, that was outrageous. Igen, felháborító volt.
I heard that he had been very brutal. Hallottam, hogy nagyon kegyetlen volt.

- 364 -
I hope he wol lgo to prison for a long time. Remélem, hosszú idıre börtönbe kerül.

Egészítsd ki

Hallottál valaha errıl a felháborító Have you ever heard of this outrageous
bőncselekményrıl? crime?
Lehet, hgoy bőnös? Is it possible that she is guilty?
A férfi ártatlannak tőnt. The man seemed to be innocent.
Nyilván hallották a híredet. They have obviously herad the news.
A hírekben rendszeresen szerepelnek brutális Brutal crimes are regularly in the news.
(bőn)cselekmények.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

ártatlan innocent
kegyetlen brutal
nyilván obviously
felháborító, gyalázatos outrageous

Függı kérdés

John asked „Are you at home?”. John asked if I were at home.


Peter asked „When were you in England?”. Peter asked when I had been in England.

A fenti példamonatokból látatod, hogy a függı beszédben a krédı mondat szórendje azonos a
kijelentó mondat szórendjével. Valójában nem is kérdı, hanem kijelentı mondatól van szó.
Eldöntendı kérdésnél a fımondat után a következı mellékmondatot az if kötıszóval vezetjük
be. Kiegészítendı kérdésben a kérdı névmás megmarad. Az igeidık megváltoznak!

Változtasd az egyenes-kérdı mondatokat függı-kérdı mondatokká

Mary asked „Where is he going?”. Mary asked where he was going.


Peter asked „Did they meet her?”. Peter asked if they had met her.
Jane asked „Who has taught her how to Jane asked who had taught her how to swim.
swim?”.
John asked „Does he like music?”. John asked if he liked music.

- 365 -
Fordítsd angolra

Péter megkérdezte, hogy azt tiltja-e a törvény. Peter asked if the law forbade it.
Mária megkérdezte, hogy a rendırık mikor Mary asked when the police had cought the
fogták el a tolvajt. tief.
János megkérdetze, hogy a zsebtolvajok John asked if pickpockets were criminals.
bőnözık-e.
Jane megkérdezte, hgoy hová akarunk menni. Jane asked where we wanted to go.
Péter megkérdezte, hány rablás volt ebben a Peter asked how many burglaries there had
városban. been in this city.

Új igék

to cimmit tu kömit elkövetni


to arrest tu öreszt letartóztatni, ırizetbe venni
to rob tu rob meglopni, kirabolni
to prosecute tu proszikjút vádat emelni, megvádolni
to confess tu könfesz bevallani, beismerni
to sentecne (to) tu szentönsz elítélni (valamire)
to beware of tu bioveör ov óvakodni, vmitıl/vkitıl

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Beware of this man! He’s a criminal.


• What cime did he commit?
• He robbed then rich people.
• Was he prosecuted?
• Yes, he was. The police arrested him after looking for him for two months.
• Did he confess to the robberies?
• Yes, he did. And then he was sentenced to ten years.

Fordítsd le a fenti párbeszédet mondatonként

Beware of this man! Óvakodj ettıl az embertıl!


He’s a criminal. Bőnözı.
What cime did he commit? Milyen bőnt követett el?
He robbed then rich people. Kirabolt tíz gazdag embert.

- 366 -
Was he prosecuted? Vád alá helyezték?
Yes, he was. Igen.
The police arrested him after looking for him A rendırség letartóztatta, miután két hónapig
for two months. keresték.
Did he confess to the robberies? Beismerte a rablásokat?
Yes, he did. Igen.
And then he was sentenced to ten years. És azután tíz évre el ítélték.

Egészítsd ki

A szomszédja követett el lopást. His neighbour commited a theft.


Kit tartóztattak le? Who has been arrested?
Tegnap öt ember rabolta ki a főszereseket. Five men robbed the grocer’s yeserday.
Óvakodj a sötét utcákól! Beware of dark streets.
Miért nem emeltek vádat ellenük? Why haven’t they been prosecuted?
Bevallotta az összes bőnét? He confessed to all this crimes?
Ki ítélte el ıket? Who has sentenced them?

Add meg a szavak angol megfelelıjét

letartóztatni to arresst
vádat emelni to prosecute
óvakodni vmitıl/vkitıl to beware of
elítélni to sentence
elkövetni to commit
meglopni, kirabolni to rob
bevallani, beismerni to confess

Fordítsd angolra

Azt kérdezte tılem, mikor fogják elítélni ıt. He asked me when they would sentence him.
(fiút)
Ha korábban tudtam volna, anem tértem volna If I had known earlier I would not have
haza. returned home.
Tudod, hogy a fivérünket vád alá helyezték? Do you know our brother was prosecuted?
Letartóztatták, mert bőncselekményt követett He was arrested because he committed a
el. (fiú) crime.
Mária azt kérdezte, hogy ez a történet Mary asked if this story was outrageous.
felháborító volt-e.

- 367 -
Sok betörés volt a környezetünkben There have been a lot of burglaries in our
mostanában. surroundings recently.
Óvakodj ettıl a kegyetlen embertıl! Beware of this burtal man.
Öt évre ítélték ıket. They sentenced them to five years.
Beismerı vallomást tett, de ártatlan volt. She confessed but she was innocent.
(lány)

- 368 -
27. Lecke – Második rész
Új szavak

sentence szentönsz ítélet


remorse rimórsz megbánás, bőnbánat
police-station pölísz sztéjsn rendırörs, rendırség (hely)
ticket tiköt jegy, büntetıcédula
speeding szpídin(g) gyorshajtás
r r
murder mı dö gyilkosság
murderer mırdörör gyilkos
evidence evidönsz bizonyíték, (tanú)bizonyság
behaviour bihéjviör viselkedés, magatartás
blackmail blekméjl zsarolás
capital punishment kepitl pánismönt halálbüntetés
sz ö
death sentence det szent nsz halállos ítélet

Más sorrendben

murderer mırdörör gyilkos


speeding szpídin(g) gyorshajtás
ö
sentence szent nsz ítélet
ö
capital punishment kepitl pánism nt halálbüntetés
remorse rimórsz megbánás, bőnbánat
ticket tiköt jegy, büntetıcédula
blackmail blekméjl zsarolás
murder mırdör gyilkosság
ö
evidence evid nsz bizonyíték, (tanú)bizonyság
death sentence detsz szentönsz halállos ítélet
police-station pölísz sztéjsn rendırörs, rendırség (hely)
behaviour bihéjviör viselkedés, magatartás

- 369 -
Gyakorlat

He got a long sentence. Hosszú büntetést kapott.


Does he feel any remorse? Érez egyáltalán megbánást?
They were taken to the police-station. A rendırségre vitték ıket.
Do you often get a ticket? Gyakran kapsz büntetıcédulát?
Last week I got one for speeding. A múlt héten kaptam egyet gyorshajtásért.
Is murder the most serious crime? A gyilkosság a legsúlyosabb bőncselekmény?
Is it known who the murderer was? Lehet tudni, hogy ki volt a gyilkos?
There is enough evidendce. Elegendı bizonyíték van.
What do you think of her behaviour? Mi a véleményed a magatartásáról?
Do we need capital punishment? Szükségünk van a halálbüntetésre?
The death sentence did not scare him. A halállos ítélet nem rémítette meg.

Egészítsd ki

Három gyilkosság volt ezen a héten. There have been three murders this week.
A rendırırs a szálloda mellett van. The police-station is next to the hotel.
Kevés a bizonyíték. There is little evidence.
A viselkedésük nagyon különös. Their behaviour is very strange.
A gyilkosokat letartózatatták. The murderers have been arrested.
A zsarolás gyakran jövedelmezı. Blackmail is often profitable.
Milyen büntetést kaptak? What setence did they get?
Néhány ember azt gondolja, hogy a Some people think capital punishment is
halálbüntetés hiábavaló. useless.
A rendır büntetıcédulát adott neki. The policeman gave him a ticket.
Hoznak halálos ítéletet tolvajlásért? Is there a death sentence for theft?
A gyorshajtás veszélyes (saját magadra). Speeding is dangerous for yourself.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

gyilkos murderer
halálos ítélet death sentence
bizonyíték evidence
ítélet sentence
gyorshajtás speeding
halálbüntetés capital ponishment
büntetıcédula ticket

- 370 -
rendırırs police-station
gyilkosság murder
vislekedés, magatartás behaviour
megbánás, bőnbánat remorse
zsarolás blackmail

Ismerkedjünk meg a jövı idı képzésének egy módjábal, a to be going to – fog, szándékozik
megtenni vmit. – szerkezettel. Ennél a szerkezetnél csupán a to be ige alakja változik a
személynek és az igeidınek megfelelıen (I am going to, she is going to, they are going
to stb. ).
Pl.:
I am going to watch a film tonight. Ma este megnézek egy filmet.
They were going to fly to England. Angliába szándékoztak repülni.

Kérdést az alany és a to be ige megfelelı alakjának felcserélésével, míg tagadást a not


tagadószónak a to be ige megfelelı alakjához történı illesztésével képezzük.
Pl.:
Where are you going to spend your holiday? Hol fogod tölteni a szabadságodat?
She was not going to visit us yesterday. Nem szándékozott meglátogatni bennünket
tegnap.

Fordítsd angolra

Nem készültünk letartóztatni ezt az embert. We aren’t going to arrest thsi man.
Hová fogod vinni a gyermekeidet? Where are you going to take your children?
Az apám el fogja adni az öreg autónkat. My father is going to sell our old car.
Be fogják vinni a rendırök ıket a Are the police going to take them to the
rendırségre? police-station?
Nem fogom elmondani neked ezt a történetet. I’m not going to tell you this story.

Új szavak

relieved rilívd megkönnyebült


sufficient szöfisönt elegendı, elégséges
violent vájölönt erıszakos
decent díszönt illedelmes, tisztességes

- 371 -
envious (of) enviösz irigy (valamire)
gentle dzsentl finom, udvarias, nyájas

Gyakorlat

He was relieved when he was not prosecuted. Megkönnyebbült, amikor nem emeltek ellene
vádat.
Is this sufficient for today? Elegendı ez mára?
He has always been a violent man. Mindig is erıszakos ember volt.
Most people are decent. A legtöbb ember tisztességes.
The thief said he was envious of rich people. A tolvaj azt monda irigyli a gazdag
embereket.
What a gentle person she is! Milyen udvarias!

Egészítsd ki

Ezek tisztességes emberek. These are decent people.


Te is megkönnyebbültél? Were you relieved, too?
Légy udvarias hozzájuk! Be gentle to them.
Van elegendı olaj? Is there sufficent oil?
Mindig ennyire erıszakosak? Are they always so violent?
Nincs értelme irigynek elnni. It’s no use being envious.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

illedelmes, tisztességes decent


megkönnyebbült relieved
irigy (valamire) envious (of)
udvarias gentle
erıszakos violent
elegendı, elégésges sufficient

Összetett vonatkozó névmások

whoever húevör akárki, bárki


o
whatever votevör akármi, bármi
o r
whichever vicsevö akármelyik, bármelyik

- 372 -
Gyakorlat

Whatever happens I will help you. Akármi történik, segíteni fogok neked.
Whoever sees the thief must tell the poice. Bárki látja a tolvajt, szólnia kell a
rendırségnek.
Whichever of these cars you choose, it will Bármelyiket választod ezek közül az autók
cost you a lot. közül, sokb fog kerülni nekd.

Az összetett vonatkozó névmás után a jövı idı kifejezésésre Simple Present igeidıt
használunk.

Fordítsd angolra

Bármelyik házat veszed meg, túl kicsi lesz a Whichever house you buy it will be too small
családodnak. for your family.
Akárki kér pénzt tılem, elutasítom. (fiú) Whoever asks me for money, I will refuse
him.
Bármit írsz, jó lesz. Whatever you write it will be all right.

Új igék

to accuse (of) tu ökjúz (meg)vádolni (valamivel)


to release tu rilísz elereszteni, szabadon bocsájtani
to murder tu mırdör meggyilkolni
to report tu ripórt jelenteni, bejelenteni
to convict (of) tu könvikt elítélni, bőnösnek ítélni (valamiben)
to pinish tu pánis megbüntetni
to find out tu fájnd aut megtudni, megállapítani, kideríteni

Gyakorlat

Olvasd el a párbeszédet

• Six months ago somebody reported a murder to the police.


• Did they catch the murderer?
• Yes, they did. He was accused and convicted.
• How was he punished?
• He was sentenced to capital punishment. But after two weeks he was released.
• Why? Wasn’t he guilty?
• No, he wasn’t. The police found out that somebody else had committed the crime.

- 373 -
Fordítsuk le a fenti párbeszédet

Six months ago somebody reported a murder Hat hónappal ezelıtt valaki bejelentett egy
to the police. gyilkosságot a rendırségen.
Did they catch the murderer? Elfogták a gyilkost?
Yes, they did. Igen.
He was accused and convicted. Vád alá helyezték és elítélték.
How was he punished? Milyen büntetést kapott?
He was sentenced to capital punishment. Halálbüntetésre ítélték.
But after two weeks he was released. De két hét elteltével elbocsájtották.
Why? Miért?
Wasn’t he guilty? Nem volt bőnös?
No, he wasn’t. Nem.
The police found out that somebody else had A rendırség megállapította, hogy valaki más
committed the crime. követte el a bőncselekményt.

Egészítsd ki

Bejelentettük alopást a rendırségen. We reported the theft at the pilice-station.


Miért engedték ki ıt? Why have they released him?
Megvádolt, hogy elloptam a csizmáit. He accused me of stealing his boots.
Miért nem bőntették meg ıket? Why haven’t they punished them?
Miben találták bőnösnek ıt? What did they convict him of?
Meggyilkolta a titkárát. He has murdered his secretary.
Már kiderítettem, hogy ki ette meg a I have already found out who ate my dinner.
vacsorámat.

Add meg az igék angol megfelelıjét

jelenteni, bejeneteni to report


elengedni to release
bőnösnek találni to convict
megbüntetni to punish
(meg)vádolni to accuse (of)
meggyilkolni to murder
megtudni, megállapítani to find out

- 374 -
Fordítsd angolra

Ma két zsebtolvajt tartóztattak le. Two pickpockets have been arrested today.
A rendırség nem tudja, hogy ez a bőnözı hol The police don’t know where this criminal.
van.
A betörıt korábban elfogták volna, ha akkor The burglar would have been caught earlier if
lett volna telefonunk. we had had a telephone then.
Nyilvánvalóan ık követték el ezt a They obviously committed this crime.
bőncselekményt.
Ennek a könyvnek a tartalma felháborító. The contents of this book are outrageous.
Péter azt kérdezte, hogy a barátját elítélték-e. Peter asked if his friend had been sentenced.
Megkérdezték, hogy mikor emelünk vádat They asked when we would prosecute her.
ellene. (lány)
Óvakodj a rossz emberektıl! Beware of bad people.
Halálos ítéletet kapott. (fiú) He got a death sentence.
Ha lassabban hajtottál volna, nem kaptál If you had driven slowlier you wouldn’t have
volna büntetıcédulát. got a ticket.
Nincs elégséges bizonyítékunk, hogy We don’t have sufficient evidence to accuse
megvádoljuk ıket ezzel a rablással. them of this robbery.
Érez ez a tolvaj egyáltalán bőnbánatot? Dows this thief have any remorse?
A rendırség az ırszobára szándékozik vinni a The police are going to take the murderer to
gyilkost. the police-station.
Bárki jön ide, kidobom. Whoever comes here I will throw him out.
Hogyan fogod ıt megbüntetni? How are yougoing to punish him?

Kiejtési gyakorlat

e í áj i
theft relieved fine convict
death decent crime criminal
envious thief time fish
gentle release rise thick

- 375 -
28. Lecke
28. Lecke – Elsı rész
Új szavak
o
wedding vedin(g) esküvı
o
wedding-day vedin(g) déj az esküvı napja
o
wedding-ring vedin(g) rin(g) jegyőrő
God, god god az Isten, isten
bride brájd menyasszony
guest geszt vendég, látogató
r
bachelor becsölö nıtlen ember,legényember, agglegény
bridegroom brjádgrúm vılegény
marriage meridzs házasság
divorce divórsz (el)válás
relatives relötívz rokonok
r
service szı visz szertartás, szolgálat

Más sorrendben

bachelor becsölör nıtlen ember,legényember, agglegény


bride brájd menyasszony
God, god god az Isten, isten
guest geszt vendég, látogató
service szırvisz szertartás, szolgálat
o
wedding-ring vedin(g) rin(g) jegyőrő
divorce divórsz (el)válás
o
wedding vedin(g) esküvı
marriage meridzs házasság
o (g)
wedding-day vedin déj az esküvı napja
relatives relötívz rokonok
bridegroom brjádgrúm vılegény

- 376 -
Gyakorlat

When is their wedding-day? Mikor van az esküvıjük napja?


What a beautiful wedding that was! Milyen gyöngyörő esküvı volt!
He bought expensive wedding-rings. Drága jegyőrőket vásárolt.
God, heop me! Isten, segíts meg!
The bride was late. A menyasszony elkésett.
The bridegroom is very tall. A vılegény nagyon magas.
How many guests were there? Hány vendég volt ott?
After his wedding a man is not a bachelor. Az esküvıje után a férfi nem legényember.
There are many divorces every year. Minden évben sok válás van.
They say marriage is forever. Azt mondják, a házasság örökre szól.
Were all your relatives there? Valamennyi rokonod ott volt?
The service was impressive. A szertartás látványos volt.

Egészítsd ki

A házasság nem nekem való. Marriage is not for me.


Nem leszek ott az esküvıjükön. I will not be at their wedding.
Tudom, hogy van Isten. I know there is God.
Mindenki a válásukról beszélt. Eevrybody talked about their divorce.
Megvetted már a jegyőrőket? Have you bought the wedding-rings yet?
Azt mondta, sosoe felejti el az esküvıje He said he would never forget his wedding-
napját. day.
Lekésték a szertartást. They were late for the service.
A menyasszonynak és a völegénynek kevés The bride and the bridegroom had few
rokona volt. relatives.
Az egyik vendég volták? Were you one of the guests?
Örülök, ogy nıtlen ember vagyok. I’m glad I’m a bachelor.
A menyasszony mennyi ideje ismerte ıt? How long has the bride known him?
A vılegény a fivérem. The bridegroom is my brother.

Add meg a szavak angol megfelelıjét

vılegény bridegroom
válás divorce
vendég guest
jegyőrő wedding-ring

- 377 -
menyasszony bride
szertartás service
Isten God
rokono relatives
az esküvı napja wedding-day
esküvı wedding
legényember bachelor
házasság marriage

A korlátozó értelmő vonatkozó mellékmondatot bevezetı vonatkozó névmás bizonyos


esetekben elhagyható.
Pl.:
The people (whom) I visited were very nice to Azok az emberek, akiket meglátogattam,
me. nagyon kedvesek voltak hozzám.
Don’t lose t