You are on page 1of 1

Fatih Sultan Mehmet’in Hayati İngilizce Türkçe

BIOGRAPHY . Mehmet II was born on 29th March 1432, in Edirne. He was the son of
Sultan Murad II. His mother was Huma Hatun. He was a tall, strong and muscular
man.

Mehmet II was a statesman and a military leader. He was also interested in literature,
fine arts and monumental architecture. He was educated by famous scholar
Aksemseddin. Mehmet was speaking seven languages fluently. Another worthy tribute
to the Ottoman ruler is the famous portrait of him by Gentile Bellini. He also interested
in philosophy and science. He invited Ali Kuscu the famous astronomer to the
observatory in Istanbul.

Mehmet II was ascended the throne in his 20th year.He took the name “conqueror”
(fatih) after the conquest of Istanbul on 29th May 1453.

The conquest of Istanbul spelled the end of the Byzantine Empire and entered a phase of
urban revival under the wise and tolerant administrations of Mehmet and his immediate
successors. The capture of Istanbul was followed by a long succession of campaigns
which resulted in a tremendous extension of direct Ottoman rule. Among those areas
that fell to Mehmet II were Serbia, Greece, the Empire of Trezibizond, Wallachia,
Bosnia, Karaman, Albania and several Venetian and Geneose maritime establishments.
He ruled the Ottoman Empire for 30 years and joined 25 campaigns himself. He was a
very strict statesman and a very brave soldier. He took place in front of his army in the
wars and he encouraged his soldiers.The emperor had died on 3rd May 1481. He was
buried in “Fatih Turbesi” (tomb), near the Mosque of Fatih in Istanbul.

Türkçesi:

Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432′de Edirne’de doğdu. Babası Sultan Ali Kuşçu
kendi döneminde İstanbul’a geldi. Ünlü Ressam Bellini’yi de İstanbul’a davet ederek
kendi resmini yaptırdı. Şair ve açık görüşlüydü. Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına
kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli
ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde
oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri
savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci
Mehmedİstanbul’u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu
ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. Hz.Muhammed’in (S.A.V) hadisi
şerifinde müjdelediği İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı
da başaran Fatih Sultan Mehmed yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına
gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta Çağ’ı kapatıp Yeniçağ’ı açan
Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481
günü Maltepe’de vefat etti ve Fatih Camii’nin yanındaki Fatih Türbesi’ne defnedildi.