Sie sind auf Seite 1von 593

Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au xve siècle,

publiés par N. Jorga ...


Iorga, Nicolae, ed. 1871-1940.
Paris, E. Leroux, 1899-1916.

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076208485

Public Domain in the United States,


Google-digitized
http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

We have determined this work to be in the public domain


in the United States of America. It may not be in the
public domain in other countries. Copies are provided
as a preservation service. Particularly outside of the
United States, persons receiving copies should make
appropriate efforts to determine the copyright status
of the work in their country and use the work accordingly.
It is possible that current copyright holders, heirs or
the estate of the authors of individual portions of the
work, such as illustrations or photographs, assert copyrights
over these portions. Depending on the nature of subsequent
use that is made, additional rights may need to be obtained
independently of anything we can address. The digital
images and OCR of this work were produced by Google,
Inc. (indicated by a watermark on each page in the
PageTurner). Google requests that the images and OCR
not be re-hosted, redistributed or used commercially.
The images are provided for educational, scholarly,
non-commercial purposes.

-r'.t.L,'

..-•.Ч-.м-i
1'.


14084
43
V.5-Ç

jfebrarg *f

|îrraritfftî îlmberôitgt.
s
NOTES ET EXTRAITS
POUR SERVIR

L'HISTOIRE DES CROISADES


AU XVe SIÈCLE
PUBLIÉS PAR

N. IORGA
PnOFESSEIR A L'UNIVERSITÉ DE DUCAREST.

CINQUIÈME SÉRIE
(1476-1500)

ACADEMIA ROMANA
PUBLICAJIUNILE FONDULUI «PRINCESA ALINA STIRBEI»
No. X.

BUCAREST
1915.
NOTES ET EXTRAITS
POUR SERVIR

L'HISTOIRE DES CROISADES


AU XVE SIÈCLE
PUBLIÉS PAR

N. JORGA
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE BUCAREST.

CINQUIÈME SÉRIE
(1476-1500)

EDITION DE L'ACADÉMIE ROUMAINE


(FONDS ALINA STIRBEY)

BUCAREST
1915.
11

i DE 1453 А 1500 (suite).

i
Ci."

o
6>

\ /4
//
-V

705460
I.
Vers 1476.
Sixte IV à l'archevêque de Ratisbonne, légat en Al
lemagne.
...Inprimis, domine ratisponensis, cum eritis apud ca-
rissimum filium nostrum Romanorum Imperatorem, etc.
Secundo, narrabitis Imperatori M. (sic) quod nos su-
perioribus temporibus summo studio et solerti diligentia
hortati sumus, et tandem, auctore Deo, persuasimus caris-
simo filio nostro régi Ungarie ut aliquid praeclari contra
inimicos crucis Christi, impiissimos Turcos, moliretur. Nuper
ad nos scripsit rex predictus se cum totis viribus regni
sui et cum auxiliaribus Valachis et Transilvanis magno
animo in Turcos proficisci sperareque cum Dei adjutorio
aliquid boni operaturum, sed intellexisse a quibusdam fide-
dignissimis Imperatorem M. (sic) ordinasse et statuisse ut,
dum in remotis contra Turcos aggressi, Poloni, simul cum
Boëmis, fractis treugis, in Ungariam et loca régi subjecta
irrumpant '....
(Bibliothèque de Parme, ras. 885; instructions données par Sixte IV à

ses envoyés; XVI-e siècle.)

II.

20 janvier 1476.
Mention de l'ambassadeur qui s'est rendu auprès du
„comte de Cernovich", en Albanie.
(Archives de Chambre Apostolique à Rome; registre 1472-147»), fol 216 Vo.)

1 Les instructions sont placées entre des pièces datées du 1er décem
bre 1478 et du 13 août 1475.
4 De 1463 À 1500

III.

Instructions de l'évoque de Sebenico, envoyé par le


Pape au duc de Bourgogne; 25 février 1476.
11est envoyé spécialement pour demander des secours
contre les Turcs. „Intellexit enim per diversas vias et
a multis idem Sua Beatitudo: Turcum validos exercitus
terrestres atque navales parare." Le Pape est intervenu
plusieurs fois auprès de tous les princes chrétiens.
„Similiter et a rege Hungarie nuncii fuerunt ad requi-
renda presidia^ et continuo crebris litteris ipsa presidia in
terpellant, sine quibus magnum christianis imminet peri-
culum."
(Bibliothèque Vittorio-Emmanuele de Rome; ms. Gesvitici 151; copie du
XVI-e siècle des instructions données par Sixte IV à ses légats; fol. 27-
27 Vo.)

IV.
10 avril 1470.
Lettre des Florentins au Sultan pour lui recommander
leurs marchands1.
(Archives de Florence, Missive, 47, fol. 5-5 Vo; Müller, Documenti, p. 221,
no. 182 A.)

V.
2 août
1470.
Nos, MahumetesAmyras, Soltanus, Alius felicissimi d. d.
Murathi Amyre, Baiassire. Rachmahelis, a magno Deo subli-
matus et in solari circulo super omnes Imperatores glori-
ficatus et omnis generis felicitate fortunatus omnibusque
terre hominibus tremendus ac roboratus et stabilitus ar-
mis celestibus, precibus et intercessione magni prophète Ma-
humetis, Imperator Imperatorum et dominus dominantium ab
Oriente ad Occidentem, etc., promittimus et juramus unico
Deo, omnium rerum conditori, quod oculis nostris somnum non
cognoscemus, nee ore nostro dulcia fercula gustabimus, nec
gressus nostros ad amena dirigemus, nec manibus nostris
decora et pulchra tractabimus, nec faciem nostram revo

1 Voy. plus haut, vol. I, p. 369.


De 14Ô3 л 1500 5

cabimus ab Occidente versus Orientem, nisi prius Déos gen


tium argénteos, áureos, ligneos, éreos et variarum pictu-
rarum, paganorum Christi cultorum manibus factos, liumi-
liaverimus, contriverimus et pedibus sonipedis nostri con-
culcaverimus. Et insuper, nisi prius deleverimus de facie
omnis terre ab Oriente usque ad Occidentem omnes jni-
quitates ipsorum paganorum Christi cultorum, ad laudem
veri Dei Sabaot et magni prophète Mahumetis, cui est
gloria et honor ab único Deo. Mandamus propterea, sub
metu magni Dei, creatoris celi et terre ас invincibilis po-
tentiae nostre, universis et singulis circumcisis credentibus
in magnum Prophetum Mahumetem, subditis nostris, capita-
neis, belliductoribus, adherentibus et colligatis Imperij nostri,
quatenus sint accincti et parati sine mora anno prope
venturo de undécima mensis martij ut impleamus man-
datum Dei, creatoris celi et terre, et magni Propheti Ma
humetis ipsorum magni Dei gratia, magni Propheti Ma-
humeti intercessionefaventibus.
Datum Constantinopoli, die secunda mensis augusti, Im
perij nostri anno XXV-o.
Traductum et conversum in latinum per Bartholomeum
de Sfondratis, Ragusiensem, secretarium.
(Archives do Milan, Póteme Estere, Turehia)

VI.
18 octobre 1476.
[Post] pedum oscula beatorum. Sánete ас pater beatis-
sime. Etsi scribere ad te, Sixte pontifex indite et Chris
tiane nobilitatis ornamentum, pudor me retrahat, tantique
et apostolici tronj celsitudo majestasque me terreat, ne,
pulvis et civis, Christi vicarium ac Dei vices gerentem
in terris etiam loqui presumam, attamen eunetantem
me ас trepidum animât fortior charitas, provocat offitium,
impellit nécessitas anthiochene sánete Ecclesie, quam apud
Tue Sanctitatis nomine commissariatus fungor offitio. Quom
N. Patriarche huic, qui me veluti Dei angelum excepit,
tua muñera, pater beatissime, detulerim, quibus tametsi
majorem in modum letatus sit, longe magis tarnen dig-
natione tua, qua eum tuo visitationis nuntio [honorasti],

У
6 De 1453 À. 1600

totus est in leticiam fusus atque, iis in calamitatibus an-


gustiisque quibus a Saracenis in immensum excruciatur,
non parumper. Quippe inter eos habitat qui hominum nisi
liniamenta et summam figuram portant, quando omnium
siquidem belluarum immanitatem sua feritate superant. Quas
Caucasus, quas India, quas Hircania tarn immanes, tam
sanguinarias unquam bestias aluit? Etenim ferarum omnium
rabies adusque ven tris satietatem furit fameque sedata
protinus conquiescit; sed postergata omni humanitate

ii,
atque ratione, efferato animo, tyrannide incomparabili, rapi-
nis cruciatibusque in Maronitas eorumque Patriarcham
potissimum quottidie deseviunt, insaniunt, furore debaccan-
tur, nec tanta uspiam rabies hominum predi[c]torum expleri
potest, nec satis unquam hos in christianos decrassatos se
arbitrant. Quo jam monte in Libano crudelis ubique luctus,
ubique clamor et plurima mortis imago. Cunctos nam tri-
butis (que vulgo gelia vocitant) sic premunt omnique re fami-
liari exhauriunt, ut, quum jam non habeant unde ea persol-
vant, rapiuntur in verbera et acerba corporis cruciamenta, aut
certe, Christi fidem abnegare maluerint, non jam tributa
si

ulla, non verbera subituri sint. Quamque ob promissionem

.
plurimi sane animarum suarum periculo ad gentilitatis pro-
planitatem (sic) facile perversi fuissent, nisi optimus hic ac
pientissimus Patriarcha, tanto occurrens animarum discri-
mini, multorum christianorum gelia persolvisset. Usque adeo,
ut non solum suarum ecclesiarum redditus non suppetant,
sed, pene omni facúltate nudatus, cogatur aliquando, ob
structs cenobij foribus, in speluncis et in cavernis terre,
ut quondam Urbanus et Silvester pontífices fecere, pro-
fugus latitare, ne comprehendatur Mauris. Hanc itaque
a

ob causam, pater beatissime, quoniam hic presul vite qui-


dem probatissime et integerrime, te non modo totius
Ecclesie pastorem et Christi vicarium profiteatur, sed te
quoque perfugium sciat esse omnium christianorum, presertim
orthodoxorum, qui calamitate et angustiis, qui cruciatibus
premuntur barbaris, ab infidelibus, ab immanissimis
a

Christiane fidei hostibus, humi procumbens ec ad Tue Sanc-


titatis pedes prostratus orat et obtestatur ut sibi plebi-
que sue opem salutemque ferre digneris, ne scilicet, tributo-
antraque diffugiens ac.
in

rum occasione ipse profugus

4
De 1463 À 1500 7

latitans, quispiam populi sibi crediti nimiam ob egestionem


Christi religionem denegare cogatur. Quam rem, pater bea-
tissime, efficies si per Tuam Sanctitatem alicujus bene-
fitii ecclesiastici sibi provisio fiat. Quod erit siquidem non
modo Tue Sanctitati apud Deum permaximi meriti, sed
multarum profecto salus animarum, quum hujuscemodi
auxilij gratia ob fidei denegationem per Patriarcham pre-
servabuntur, et augebitur in dies credentium in Christo nu
merus, sicuti res ipsa jam dudum coepit. Quippe non solum-
sunt quamplurime apud Maronitas contra sevissima Sa-
racenorum mandata edes sacre perstructe, antistite hoc
anthiocheno auctore atque hortatore cautissimo, sed et
quamplurimi Maurorum, relicta Mahumeti prophanitate, ad
verissimam Christi fidem conversi sunt. Quamobrem mul
tarum domorum varium et multiforme divortium disci-
diumque secutum est, quo, inquam, filium impugnet pater
et filius patrem neget, maritum uxor oderit et uxorem
maritus, discideant cum matribus filie, cognatique cognatos,
et amici impugnent amicos. Impletur utique quod in Evan
gelio Christus eloquitur et in mondo se facturum spo-
ponderat. Non veni, inquiens, pacem mittere in terram, sed
gladium. Veni nam separare hominem adversus patrem
suum, ac cetera que sequuntur. Igitur, si tua spe, pater bea-
tissime, atque adjumento presul hie antiochenus fuerit
destitutus, si derelictus, quo, ob inopiam ecclesiastici reddi-
tus, non sibi suisque consulere queat, sed latitare et in
tenebris se abdere compellatur, proeul dubio maxima pars
populi sui periclitabitur et ad gentilitatis ritum quam facil-
[limje pervertetur. Sed piissimus et misericors es et indul-
gentissimi ac sapientissimi patris officio functus es, preser-
tim quando de vita, de salute agitur christianorum, quanto
satius nam ubi de periclitatione et intcritu animarum vehe-
mentissime dubitatur! Igitur, beatissime pater, pro ingénita
Tue Sanctitatis dementia proque piissimi pastoris officio,
tuam tantopere misericordiam implorantibus sit perfugium,
miserisque ac periclitantibus sit a te cujuslibet beneficii
ecclesiastici auxilium, quo adjuti, et sibi in atrocissimis Sa-
racenorum angustiis consulere possint, et Tue Beatitudini,
non solum gratias patre (prebere?) deditissimosque esse, sed
Apostolice Sedi, tanto et immortali benefitio devicti, unitis-
8 Dis 1463 À 1600

simos esse perpetuo cogantur. Sanctitatem Tuam incolumem


ac prolixiori etate florentem Domini nostri dementia tueatur,
domine veré sánete ас nimium dilecte pater. Sacro ex
cenobio Patriarche Antiocheni, X-o kal. septembris M°CCCC"
LXXV10.
E. S. T. Servulus devotissimus: frater
Alexander Ariostus, Ordinis Minorum minimus l.
(Bibliothèque de la ville de Ferrare; cf. Amat de San Filippo, I (18Й2)-
pp. 165-167; Tiraboschi, Bibl. modenese, biographie de Simon de Reggio.)

1 L'auteur de la lettre enumere à son ami Simon de Reggio ses oeuvres:


a) Un compilation des interprétations de la règle de S. François;
b) Une Anthologie sacrée;
c) „Pravitatis usurarie libellum", imprimé.
d) Résumé des prêches de Bernardin de Sienne sur ce sujet ;
e) „Duo fori penitentiales, ut appellant interogatoria", l'un en latin, l'autre
„vernácula lingua";
f) „Duo, non solum mearum peregrinationum jerosolimitanarum itineraria
perscripsi, sed duas et sanctorum patrum vitas virtutibus preclarissimas ute
ris demandavi. Anno autem Salutis M°CCCC°LXIIj0, cum junior Jerosolimam
trajecissem, triennio ibi tum immoratus, cunctam promissionis terram... cir-
cumscripsi", en visitant absolument toutes les places, „quos presertim Scrip-
tura Sancta commémorât". 11 écrit „topographiam", dédiée au duc Borso'
avec l'histoire des Croisades. „Ceterum et senior fact us iterum, anno Salutis
MüCCCOL[XX]Vj°, cum in Syriam enavigassem,Sixti pontificis IV-ti mandatas
obtemperaturus, quo enixis viribus conarer Maronitarum gentem, orthodoxe
fldei quasi neophitam, ab inveteratis erroribus, superstitionibus eripere et
verum Christiane religionis dogma fidemque vigere, in quo tu mihi comes
itineris ope atque opera magno semper adjumento fuisti", il écrit „alteram
quoque profectionis mee itinerarium, quod plura multo his de rebus atque
locis multes percunctatus fuissem colustrassemque oculis plurima", mais
„accuratiori politiorique sermone", pour plaire d'autant mieux aux lecteurs.
Il a mentionné le combat victorieux, de deux jours, à„Priapiu, en Asie, par
lequel on a gagné sur les Turcs du butin et des esclaves; les Infidèles ont été
tués on mis en croix, „tametsi tu levo cruce bombarde ictu parumper eodem
certamine elisus sis, ceterorum qui apud nos erant nemine vulnérate-".
f) „Probatissimorum itaque patrum ac beatorum Sanctorum Bonaventure
Marcique bononiensis descripsi vitas" (le dernier est contemporain), „patris
familie nostri res gestas uteris demandare".
g) „Omnipharius exemplorum mons, jocosi, familiaris, gravis severique, quo
ipse admodum delectatus sum", etc.
Une lettre est adressée à Simon de Reggio du couvent des Maronites, au
Mont Liban.
Quasi generis sermones, quorum omnium tu maximus mihi testis es
„.
atque omnium conscius, eoque presertim tempore quo ad gentes Maronita
rum una in Syriam adnavigamus. Quibuscum erat nobilis vita victusque corn

's
De 1453 À 1500 9

VII.

Littere Patriarche Anthiocheni ad Sixtum pontificem ma


ximum per me, fratrem Alexandrum Ariostum, ex arábico
in latinum verse, quibus et superioribus proxime scriptis
Sixtus Papa IV-us benefitium Patriarche isti contulit red-
ditus annuatim ducentorum ducatorum in insula Cypri.
Sanctissime domine ac in Christo frater reverendissime,
Sixte pontifex maxime! Deus excelsus ob tuam sanctam
orationem nostri semper misereatur, amen. Scito, mi pater
beatissime, apostólico Tuo nunctio sacram benedictionem
Tuam simul et ampia muñera Tua ad me perlata fuisse,
quam super oculos caputque nostrum summa animi de-
votione suscepimus ; qui Tua pro Sanctitate die noctuque preces
et sacrificia Deo offerre non desistimus, quatenus diuturnam
tibi vitam felicemque statum atque tranquillum concederé
pro sua miseratione dignetur.
Ceterum et te, pater noster ac beatissime Papa, rogamus
et obsecramus impensius ut pium Deum et dominum nos
trum orare digneris quo contra immanissimam Maurorum
barbariem, qua supra modum dies noctesque angimur, adjuvet
opemque ferat ut ingruentia in horas mala sustinere pos-
simus. Significamus nam Tue Beatitudini. pater sanctissime,
quod, quom superibri tempore de Ecclesie nostre redditi-
bus (qui satis exigui sunt) Mauris per singulos annos
centum dumtaxat áureos solvere cogeremur, modo ut quin-
gentos eis daremus conputsi sumus ac per hoc omni re
nostra familiari pene exhausti, quo vix jam degere suffi-
cimus; quandoquidem et patrie hujus Maronite, spirituali nos
tre ditioni subjecti, parce ac duriter vitam agentes, sic pau-
peres sint et inopes, ut, non modo nullum nobis vivendi
presidium possint, sed nee sua gelia seu tributa (quibus in
immensum gravantur) a Mauris persolvere queunt. Ob quod
ad verbera flagellaque rapiuntur ab eis, ut videlicet luant
in persona qui non habent in ere. Qua equidem re con-

munis, sermone.«, consilia, cohortationes, merores consolationesque, dum


apud eneras barbarorum et hereticorum nationes jugiter versaremus. Vale,
ut hec scribere tuis me Uteris jussisti, quam forte satius fuisset silentio
confecisse. Etiam vale."
Suit une lettre de condoléances à Dominique Morosini, pour la mort de
son fils, qu'il a assisté à ses derniers moments
10 Du 1463 À 1600

sueveramus hactenus eis, quamprimum ista resciens, sub


vertiré ас satis quod poteram faceré. Nunc vero, quid agam,
quo me vertam, ad quem confugiam, ut mi iisque recte
beneque consultum sit, nee satis scio et pudore detineor,
nisi tandem ad te, pium patrem christianorum perfugium-
que ac Ecclesie Sánete pastorem, qui mihi gregique meo
tua pro ingénita pietate atque munificentissima misera-
tione succurras atque subvenías. Quod te (sic) maxime,
pater sanctissime, egeris si mihi quodpiam (ut übet) be-
neficium ecclesiasticum contuleris. Quam rem si contra
morem tue liberalissime mansuetudinis denegare malueris,
vereor equidem, pater beatissime, ne quamplurimi ex Maroni-
tis, quibus opem ferre non potero, aut ad Grecorum Jaoo-
bitarumque sectam dilabantur, vel, quod longe deterius
fuerit, qui in Christi fide sunt infirmiores, forte ad paga-
nitatis prophanitatem perditissime devolventur. Itaque, mi
pater piissime et pontifex indite, populo huic meo, immo
et tuo, presidium ferre opitularique digneris ut grande in
terrismeritum et majorem in celis tibi pariât gloriam,
egoque et cuneta plebs mea Tua pro Sanctitate die noc-
tuque excelsum Deum magis ac magis cogitare jugiter
compellamur, amen.
Ex nostro cenobio Canubini, in Monte Libano, die XVIlj
octobris M°CCCC°LXXVj°.
Serenissime Pietatis Tue
Petrus Anthiochiensis Patriarcha.
(Bibliothèque de la ville de Ferrare ; cf. Amat de San Filippo, I (1882),
pp 166-167; Tiraboschi, Bibl. modenese) biographie de Simon de Reggio.)

VIII.

Louis de Bavière à Albert de Bavière; Landshut, 13 no


l
vembre 1476.
Il a appris par une sienne lettre portant cette date
qu'une diète a été convoquée pour le jour de la St. Elisa
beth à Wasserburg, „und wollen Evvr Lieb deshalb in
Kurtz bey unser selbs Potschaft gestellt solchs Tags wis
sen lassen: Ewr Lieb bitten des gotlich Geduld zuhaben".
(Archives de l'Empire à Munich, ТЛгкеп-Hilff de anno 1446 bis 1518,
no. 21.)

1 S'il ne s'agit de la S. Mathieu de septembre.


De 1463 À 1600 11

IX.

Louis de Bavière à Albert de Bavière; 18 novembre 1476.


Il envoie dans le but indiqué ci-dessus Guillaume de
St.-Greissen, Jägermeister.
(Archives de l'Empire à Munich, Тйгкеп-Hilff de anno 1446 bis 1518,
no. 32.)

X.

Albert de Bavière au duc Louis de Bavière; Strawbing,


samedi avant la St.-Corbinien 1476.
Il a appris du „Jägermeister" envoyé par le premier que
l'assemblée convoquée à Wasserburg tiendra ses séances
à Landshut, le 11 (la mention de la présence attendue
de l'archevêque de Saltzbourg et de Sigismond d'Autriche
est effacée). Mais il est retenu à Strawbing et ne peut
pas venir personnellement: il enverra donc ses délégués.
(Archives de l'Empire à Munich, Тйгкеп-Hilff de anno 1446 bis Ш8,
no. -¿i.)

XI.

Louis de Bavière à Albert de Bavière; lundi avant la St.


Gaspard 1476.
Il a appris que des affaires, exposées dans sa lettre,
l'empêchent de venir „auf den Tag auf morgen alher, der
Turkenhalb, furgenomen". 11 aurait cependant désiré sa
présence. Qu'il envoie au moins ses délégués. Sigismond
d'Autriche annonce les siens.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- H Uff de anno 1446 bis lois,
no. 23.)

XII.

Landshut, 26 novembre 1476.


Décisions prises par l'archevêque de Saltzbourg, le duc
Louis de Bavière et les représentants de Sigismond d'Au
triche et d'Albert de Bavière.
Les deux ducs enverront pour le 13 décembre deux con
seillers ou officiers, „die sich der Krieglewff verstennd". à
Saltzbourg, où ils se réuniront aux deux délégués de Гаг
12 De 1463 À 1600

chevêque. Leur mission est celle-ci: „in das Gepirch geen


den Turckenwerk [sich] fugen, die Gepirg da man sich
dann der Turcken Einzug versiecht in vnsser Herrn des von
Salczburg Lanndt vnd Herschaft belegen, aygentlich be-
schawen vnd besichern, vnd, wo sich beduneket notdurftig
ze sein, derselben Ennde gen den Turcken Beseczung vnd
Gepew ze machen". L'archevêque fera son possible pour
entretenir ces fortifications.
Ces quatre délégués fixeront les forces des garnisons et
le terme auquel elles devront se présenter. Leurs décisions
seront mises en exécution par le prélat et les deux prin
ces bavarois, qui fourniront sur chaque point le double
de ce que doit livrer .l'archevêque. Un tiers des soldats
aura des fusils (Fuchsen), les autres des „Armprust", les
derniers „Spiesse, Helmpartten vnd Mordachsten". La re
traite sera faite en commun. L'archevêque fera secourir
au besoin les garnisons par ses capitaines et ses gens.
Chacune des parties contractantes doit garantir leur ap
provisionnement. Sigismond est libre d'adopter ces mesu
res dans ses possessions. 11 promet, ainsi que „der von
Görtz", son concours à l'archevêque, qui s'engage à lui
rendre le même service. Louis entretiendra un capitaine à
Ratemberg, à Kutzpuhl, Kueffstein et sur les autres points
de frontière dans la montagne. Albert a le même devoir.
Les deux s'entr'aideront et aideront au besoin Sigismond
et l'archevêque, mais, en ce qui concerne ce dernier, les
troupes n'iront pas plus loin qu' „an den Ennden, do die
obgemelten Besetzung geschickt". Louis fera ouvrir ses
„Kornkassten" plus rapprochées de Saltzbourg et d'Inns-
bruck, et vendre le blé à un prix convenable. Sigismond
et l'archevêque doivent „bestellen wo man die Gepirg ab
ziehen vnd dadurch der Turcken Einpruch verhüten mög".
Chacun des contractants fera espionner du côté des Turcs,
et les nouvelles seront communiquées aux autres, et aux-
dits capitaines aussi. Les excès commis par les soldats
des garnisons en dehors de leurs places et sans que le
coupable revienne dans les rangs seront jugés par les ca
pitaines, ou par les autorités de Saltzbourg: le châtiment
ne sera jamais la peine de mort, mais seulement l'expulsion
(„auss der Besetzung geschaft").
De 1463 À 1500 13

Les représentants de Sigismond étaient: Henri de Frei-'


berg, Landcontur, Achatz Mornauer, docteur, et Hilprannt
Rasp; ceux d'Albert, Jean, bourgmestre, docteur, et Conrad
Pollinger.
Si Albert accepte ces conditions, Louis en avertira les
autres et fixera une diète, annoncée au moins huit jours
auparavant, pour la réunion des quatre délégués. Ils l'an
nonceront aussi à l'empereur, lui demandant de trouver
les moyens pour un „gemainer cristenlicher Zugu, auquel
ils sont disposés aussi à fournir leur contingent. Si l'em
pereur rappelle les attaques des Turcs contre ses propres
possessions et leur demande d'y envoyer des garnisons, d'a
près leur devoir, car ils ont voté pour son élection comme
chef de l'Empire, ils demanderont qu'on leur indique quel
les sont ces places et quel est le contingent fourni par
l'empereur lui-même: la réponse sera donnée par les prin
ces eux-mêmes.
(Archives de l'Empire à Munich, Tilrken-Hilff de anno 1446 bis l.r,i8t
no. 26.)

XIII.

Ingolstadt, 18 décembre 1476.


Le duc Louis de Bavière à Albert de Bavière.
Sigismond d'Autriche l'a prié de donner des garnisons,
pour le cas d'une attaque turque, à Ratenberg, Kytzpuchel,
Kuffstein et autres places-frontières. Il a promis pour sa
part et espère la même bonne disposition de la part d'Al
bert, qui s'est montré tout récemment (negst) prêt à four
nir des secours contre les Turcs dans le territoire de Saltz-
bourg et dans les pays de Sigismond.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilf/ de anno 1446 bis 75/Я,
no. 26.)

XIV.

Die suprascripta[XXIj januarii 1477].


Infrascripta poliça fuit registrata de mandato dominij et ad
instantiam Jusue de Noyes, Judei, que quidem poliça fuit
scripta per Hemanuelem Gharcomati, scribam navis ser Theo
14 De 1463 À 1500

filacti Menigo, sicut ipsemet confessus fuit, ipsa cédula


fuit scripta manu sua propria, per sacramentum.
f AooC, 'Oxtó6p7¡ xç', è^optooT] ó 2oXó|io<: síóc той Nayoôv git; то

xapáSfjv xaps5oxTÍp7¡c xup eeapjXáxtoc Mév7¡70<; íiétCrj« Soová, xo¡iátTja


jrevtaxóoTja aapávTa oxtó, íia ri)v KopóvT], va Soöouv sic tac х^Ра<: to5
EaXa|iáía ТСатСарЗото, xai sic töv 7a¡j.;rpóv too, той Moafj, xal va

Хреоатт] va ¡tac rXTjpóvTQ tov aútbv e;.<; tö ха6т]Хахатартг] ti)ç Kopóvrjc,

f,
Sóaow

[té
va та

0
oóX8. xo", OTjjiaSTfjjAeva то айто 5Tf¡¡iaS. ^peoatouv
той xapaSoxrjpoo ûjrô та s'Soxatv той
а<рта яетС^а рС xpY¡Tir¡xaí* orcfja

àrcavofeTpaiiévo') SoXojiou.
'Еуш Ypaii-aTTjXÖc той xapaoijoo MavóXr^ Xapxo¡j.á/a^, Ifpa'fo.

:
(Archives d'État de Venise, Dtica di Candía, Atti antichi.)

XV.

„Zu Sand- Veit in Kärndten"; 28 janvier 1477.


„Bischove, Prelaten, die vom Adel vnd Stetten des Furs-
tenthumb Kärndtn, so ytz in Besamnung hie sein", aux^
princes de Bavière.
Les Turcs ont fait une terrible incursion inopinée en
Carinthie, jour de laSt.-Coloman. On avait su que plu
le

sieurs princes voisins se sont rassemblés dans une confé


rence pour préparer des secours, mais on apprend avec
terreur que ces princes se borneront défendre la fron
à

tière de la Bavière. Leur malheur leur donne droit de par


le

ler plus librement. Une pareille décision n'est pas seule


ment „nicht fürstlich, sunnder auch nicht fürsichtig, auch
vnnütz vnd schedlich". Lorsque les Turcs se saisissent d'un
pays après l'autre, peuvent-ils se borner cette seule fonc
à

tion de défensive! „Das wurd klainen Lob dem Haws von


Bayernn bringen!" Leurs prédécesseurs Ernest et Albert,
qui ont fait voyage d'outremer jusqu'en Lycaonie avec
le

roi Conrad et jusqu'en Arménie avec Frédéric I-er, n'en


le

ont pas agi de même. Quelques troupes cheval et pied,


à

unies celles du pays, seraient suffisantes pour la défense


à

de la Carinthie. Autrement la Bavière, venant en contact


direct avec les Turcs, aura besoin de forces quadruples.
faut penser aussi la honte qui rejaillirait sur ce pays
11

s'il livrait aux Turcs „vnd Sneid und Sabell" ses voi-
jr

л
De 1463 À 1500 16

sins. Un rapport plus étendu sera fait par Berchtold Ma


ger, administrateur (Verweser) des capitaines de Carinthie,
qui porte ces lettres.
(Archives de l'Empire à Munich, Tiirken-Hil/f de anno 1446 bis 1518,
no. 27.)

XVI.

Albert de Bavière au duc Louis; München, „an Sant-


Oswalds Tag" 1477.
11 refuse ses propositions; les États de Carinthie ne se
sont pas même adressés à lui. Il a déjà déclaré ne vou
loir pas se mêler des affaires d' „anderen Lannden", ayant
lui-même assez de dificultes avec la Bohême. Si l'empe
reur cependant ordonnera une expédition, il fournira, ainsi
qu'il l'a promis, son contingent.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilf/ de anno 144(1 bis 1518,
no. 41; concept.)

XVII.

Réponse du duc Louis de Bavière à Mager.


Il a appris déjà l'intention des Turcs avant l'invasion, et,
comme il sied à un prince chrétien, il a regretté le fait.
Quant à la réunion de Landshut contre le danger, il ré
pond que ses offres ont été déjà faites à la dernière diète,
mais l'expédition n'a pas eu lieu. „So haben wir ein kris-
tlich getrews Mitleiden mit jn". Lorsque les Turcs ont
paru l'automne passé dans les montagnes, l'archevêque de
Saltzbourg en a donné l'avis, demandant aux princes de
Bavière qu'ils fournissent des troupes, „wir baid... jm Inn-
gau", et Sigismond d'Autriche, avec le seigneur de Görtz,
„an anndern Ennden der Gepirg" ; il a été même décidé
que des personnes compétentes se rendent avec les délé
gués de l'archevêque dans les montagnes pour déterminer
la place. Comme Mager se plaint de ce qu'on n'avait pensé
qu'à l'Inngau. et non aussi à la Carinthie, ce qui a encou
ragé les Turcs à attaquer ce pays, le duc répond que
c'est l'empereur qui n'a pas accepté que l'activité de la
ligue soit étendue sur ces provinces; de la sorte on voit
bien que ce n'a pas été une exclusion malveillante; „allain

У
16 De 1453 À 1500

deshalben, das vrms nit gebur in vnnsers Herrn Keysers


Lannden an Seiner Gnaden Verwilligung Beseczung zetun,
wie vorstet". Pour éviter cependant toute critique, il en
verra proposer à l'archevêque une nouvelle deputation
à la Cour de l'empereur, et, s'il accepte, on placera des
garnisons en Carinthie et on renforcera la garde des
frontières, à leur profit aussi. On demandera à l'empereur
aussi de vouloir bien indiquer le moment et le point pro
pices pour l'envoi des troupes.
„Ob aber Sein Mayestat die nach nit thun wollt, das
dann die selb Botschaft Seiner Mayestat sagen sollte, er
verstee wol das die Notturfft ervordert den Turcken Wi-
derstanndt zethun, das wir auch solhs, vnnsers Tail, zu
Rettung des heiligen Glawbens, vnnser Lannde, vnns selbs
auch schuldig sind vnd Sein Maiestat zu bitten ob wir, der
Vrsach halb, mit dem von Sallczburg Beseczung thun
wurden, solichs gnedigelich von vnns zu vermercken: das
wellen wir vnndertenigelich vmb Sein M. verdienen.
Solich Anntwurtt jst dem obgemellten Verweser an
Pftincztag vor Invocavit, anno, etc., LXXVIj-o, zu Lanndshut
von vnnsern Wegen, vnd in Schrifften, übergeben."
(Archives de l'Empire à Munich, Tiirken-HUff de anno 1446 Ыв 1518.)

XVIII.

de la diète de Carinthie; 15 juin 1477.


Décisions
„Am Ersten ist furgenomen, man soll die Weg von Krain
in diez Landt versichern, als das vnnser allergn. Herr der
Romisch Kayser, etc., vormaln geschafft hat.
Darauf sol am Ersten dy Kraynnau wider verpawt, die
obern Gericht all, ob Villach, daran gepraucht werden, Ve-
drawn. vnd, von dann, auf das ganntze Gewllthal Kanall
vnd Weissenvels, vnd von Villach auf nach der Tiria ganncz
vntz an dj Klausen ob Luencz, von Spital vncz an
den Kaczperzk; desglëichs von Spital vncz auf villacher
Tawrnstall vnd das ganneze Gericht zwm Heiligen Plut."
Tous les „Pfleger" et „Richter" devront rassembler leurs
gens, munis des outils nécessaires. „Dy hernach verschri-
ben Weg sind zwischen der Kraynaw vnd des Lewbel:
nämlich der erst, dy Rott Albenn, mag vernicht werden,
Da 1453 i 1600 17

der annder dy Brüenn Albenn, muess besetz werden, das


Nyemandt derüber kum, vnd geet von Ässing vnd Lenngen-
feldt gen Rosegkaus, der dritt Weg ist dy Riss, mag auch
vernicht werden, zu den vorgeschriben Wegen, vnd steigen
süllen; dy nach volgenden Gericht werden geprauch:
Von erst: Vinckenstain, Rusegk, Lanntzkron, Sternbergk,
Wernbergk, Ossiach, Leonnstain.
Darauff soll auch das Pernntoll auch besieht werden,
mitsambt dem Lewbel vnd der Weg vonn Huttenbergk vñd
der Weg durch dy Söel, dy zu verpawen, oder zu vernichten
süllen; dise Herschafft vnd Gericht genüeczt werden: Vitt-
ring, Klagenfurtt,Reiffnicz, Holnburgk,Zoler Gericht, Glaneck,
Greiff'enfels, Gurniegk. Mosburgk, Halegk, Solderhaim.
Darauf sol dy Ganngjer, mit den hernach geschriben Ge
richten zugericht werden: Stain jm Jawentall, Oberndarff,
Cappelln vnd das Ambt vnd Gericht deran gehorunde.
Denn Sulczpach versichert der von Laybach.
Denn Krueg vnd das Hernn, dieselben Weg versichert
Herr Cristoff Vngnadt vnd. Herr Balthasar von Weispriach.
Der Weg durch den Swatzenpaclt sol durch das Ge
richt vnd dj Stat Pleiburgk, mit sambt dem Schafferambt
daselbst, vnd darezue mit dem Ambt jnn Swartzenpach,
versichert werden, etc.
Solichen Paw zu velpringenn ist notturftig ein traff richer
Haubtman, auch Pawmaister von vnnserm allergnëdigsten
Herrn dem Römischen Kayser, etc. zu erlanngen."
Après avoir terminé ce travail, il faudra demander les
secours offerts par la Styrie.
Les prélats, les nobles et la „gemain Lanntschafft" ont
offert „den zehennden Pfennyng aller vnd yeglicher irer
Gullt jm Lannd zu Kärnnden gelegen", sans rien prendre
„vonjrn Pawrn". La taxation, l'^Anslahenn", est confiée à
l'abbé de St. Paul, à Conrad de Breg et à Henri Himmel-
beg. Ils demanderont aussi sa quote-part à l'empereur, qui
est le „Landsfürst".

(Sur un autre feuillet.)


„Darzue ist auf dem gemainen Man, nach Innhallt
des Furnemen vnd Betrechtung zu Marckpurg beschehen,
den Wochenpfenynng ze geben gelegt worden", sauf ceux
18 De 1463 À 1500

dont les habitations ont été brûlées par les Turcs. Dans
chaque paroisse, le dimanche, le curé et un „Lantman
oder Richter", assisté de deux habitants, doivent „ auf
schreiben was das in ainer yeglichen Pfarr wochenlich
pringt, vnd das man das darnach all Suntag denselben
antwurtt, das das dieselben wissen den Behautem ze rai-
chenn trewlich und vngeverlich, vnd, so solich Aufschreiben
ain Mall beschiecht, ist auf ain ganncz Jar genug."
Les curés devront recevoir l'ordre d'exhorter leurs ouail
les à acheter des indulgences, d'après les instructions
que leur aura données l'archevêque de Saltzbourg. Comme
gardiens (Behalter) sei ont élus: l'abbé de „Vitriny", Gan-
dolphe de Keinburg „vnd ainer von der Stat zu Sannd-
Veit". L'argent sera employé au paiement de la cavalerie
et, en tout cas, pour les seuls buts de la guerre contre
les Turcs. On demandera à l'empereur le capitaine, qui
sera assisté par deux conseillers nommés par le même ou
par le pays (Landschajt). Le capitaine tiendra note de
tout et fixera la somme nécessaire pour ne pas faire trop
recours à l'avoir des pauvres. Ceux qui ne rempliront pas
leur devoir, seront punis. En bâtissant les blockhaus, „da
durch mag die Landschafft alsdann, so es zu Schilden
kumbt, zusamen komen", la Styrie et la Carniole four
nissant aussi leur concours. Il faudra fixer aussi l'équipe
ment nécessaire, pour pouvoir en faire la demande à l'em
pereur, aux prélats et aux nobles „durch ainen gemainen
Anslag".
(Archives de l'Empire à Munich, Tilrktn-Hilff de anno 1446 bis 1518,
no. 28.)

XIX.

„Gemaine Lanndschafft in Kernndten" au duc Louis de


Bavière; lundi avant Madeleine (21 juillet) 1477.
Wir bitten Eure F. G. zu wissen das alls hut acht Tag
vergangen die Türken mit grosser Macht bey Gurgkfeld,
vber die Saw, in vnnsers allergnedigsten Hern, des Rö
mischen Keysers, Lannd auf die Steirmarch komen sein,
vnd haben den Sackman aussgelassen hinab auf Agram,
Warasdin, Feustritz, Sussenheim vnd in das Traafeld, alls

"S
De 1468 À 1600 19

vnnsre zugeschribne Kundtschaffb lautt wie sy vnmesslichen


vnd graussamen Schaden daselbs vmb, an Kristenmens-
chen jung vnd allfc, mitsambt dem Viech, Alles erslagen, vnd
nyembt gefanngen haben, vnd sich wider herwertz, gegen
disem Lanndt, mit irem Hauffen gewennt; des wir nicht
lautter wissen haben, wo sy ausskeren, dan das wir jr
. taglich mit grossen Sorgen warttend, vnd gewarn pt sein,
das sy den Somer ir Leger in disen Lannden haben
wellen." Ils demandent ац moins quelques centaines de
fantassins pour pouvoir les placer dans les forteresses
qui les défendent eux aussi contre les Turcs, „mit taglicher
Behuf.
(Archives de l'Empire à Munich, Tilrken-Hilff de anno 1446 bis 1518,
no. 38.)

XX.

Le duc Louis de Bavière aux mêmes; Landshut, 2 août


1477.
compatit à leur malheur. Pour témoigner de sa bonne
11

volonté, il a invité à Wasserburg ses trois alliés, pour le


17, et prendra leur conseil quant au secours contre les
Turcs.
(Archives de l'Empiré à Munich, Tilrken-Hilff de anno 1446 bis 1518,
no. 89.)

XXI.

Le- duc Louis de Bavière à Albert de Bavière; Lands


hut, 3 août 1477.
En lui communiquant les pièces concernant cette affaire,
il invite Albert à la conférence. „So sind wir dartzu sonnst
von der Turcken mechtigen Eintzug in ewrer, vnnser
vnd annderen angesessner Fürsten vnd Herren Landt
schrifftlich berichtet vnd gleublich gewarnet worden." On
discutera sur les garnisons qu'il faut placer temporaire
ment sur certains points de la Carinthie et ailleurs.
(Archives de l'Empire à Munich, Tilrken-Uilff de anno 1446 bis 1518,
no. 40.)
20 De 1463 À 1600

XXII.
1478-1479.
Von den Thurcken etlich ergangen Tat.
„An Sandten-Jacobs Tag

[1478?] sind die Thurken
chummen in Fliczsten durch eyn posen enngen Weg vnd
durch drey Clausen, das man in nicht hat mögen erweren.
Wann dy Thurken sind oben gewesen vnd haben Stain
herab gelassen, das dy Cristen haben muessen fliehen vnd
fuder weichen, damit haben sy durch prochen.
Item da sind sy chummen an dy Koka: da sind vil
Ertzknappen vnd Pauren gewesen, vnd haben mit einander
geschlagen, vnd sind auf paiden Tailen vmb chummen auf
IIj-c Man.
Wären dy Pauren nit geflohen, so werden der Türken
mer vmb chummen. Darnach sind sy zogen mit , gantzer
Macht zu der Geyl, da haben zy ein Veld gemacht zu Feis-
tricz, auf der Mas, vnd haben geraubt vnd prennt zwischen
Reddendorff vnd Arllstain, weit vnd prait.
Darnach seien sy zogen mit ainem Veld durch dy
Kreymnitz gen Sant-Pestriam, vnd haben sich ze Veld ge
schlagen zw Molczpuhl vntter Spital.
Darnach ist der Sackman zogen auff das Lurllveld
pis an Vilacher Clausen vnd gein Mulstat: da haben sy ver
liert weyt vnd prait Perg vnd Tal.
Darnach sein ir IIj-c zogen hinein fur Gmud, an dye
Kreimnitz, vnd in dy Mallenthein, vnd sind zogen durch
dy Krembs vnd über ain Alben haisst dy Stanngen ; da sitzt
ainer der haisst der Schuesterl (?); da haben sy von dem
Haws das Tal durch vnd durch auf gehebt vnd zu Sant-
Oswald vnd in dem Reichenaw vberall, Perg vnd Tal.
Darnach sind sy zogen fur Tobriach, vnd haben Mulstat
lassen ligen auf dy gerecht Handten: da sindsy ein schma
len Steig weg gezogen, vnd sind zogen wider gein Moltz-
puhell, do das Veld ist gelegen. Es wer nit ain Wunder das
sy all werden erfallen and den Steigen. Er ist auch hoch
vnd schmal, vnd der See ist vndtten heran: es ist nit mer
dann Ainer erfallen mit Ross vnd mit Tatt.
Darnach hat sich das Veld auf gehebt, vnd ist zogen
wider über dy Kreymnitz, an dye Geyl, zw dem anndern
Veld.
Db 1453 À. 1500 21

Darnach ist chummen Kunts:hafft gen Luentz an Sant-


Peters Tag ad Vincula, vmb zWay nach Mitten-Tag-, wye
dy Turcken seien fur Luentz chummen, vnd ist ein solcher
Auflauf vnd Erschreckn gewesen, das man nit hat gewisst
was man thün soll. Da ist vor Schrack dy andre Legen-
holtzernn in ainem halben Stund lebentig vnd tod gewessen,
vnd ann der schwanngere Fraweh mer, vnd ain Paur hat
sich zu Tod geloffen. Darnach ist ware Kunutschafftt chum
men das das nicht gewesen ist, vnd sind wol sechs Meyl
von Luentz gewesen.
Darnach ist das Thurkenveld aufprochen vnd sind zo
gen gein Villach durch den Pleyperg vnd fur Arllstain, vnd
haben sich zw Veld geschlagen, zw Vnnserer Frawen an
der Geyl, ze naher pey Villach, vnd sind gelegen pis auf
den Sonntag vor Sant-Oswalds Tag, vnd sind zogen zwi
schen der Trag vnd Krainperg, vnd nymant wais wo sy
hin ziehen.
Auch haben sy gein Villach geschickt aynen Pauren
mit eynem pluetigen Pheil, ob Nyemandten dynnen sey, der
dy Kristen lösen well; dye wellen sy zu lösen geben. Do
haben sy ainen Man hin aus geschickt in das Veld. Do hat
man in das Gelaitt angesacht, auf das hat man in zwen
Pürgern gesetzt in ir Veld ; des gleichen sy zwen Turcken
in dy Stat. Also hat man an dem Sambcztag Nacht still
gehallten, wann es zw spat ist gewesen, das man Nymant
hat mögen erkennen. Darnach haben dy von Villach tey-
dungt das sy Vnnser Frawen Kirchen nicht sollten prennen
an der Geyl, vnd haben in geben XXV vng. Gulden vnd ain
Saum Rayfal vnd ainen Wagen Prots, das sy Vnnser Frawen
Kirchen nicht tätten. Vnd, da sy nun das alles emphanngen
haben, do haben sy gesprochen zu der Potschafftt das sy
dy Kirch nit prennen wollten; ее wolten sy in geben XL
Gulden, vnd dar zw wären sy verloren, vnd ir stareker Got
het chainen Glauben an sy nichtes; Cristen habt chainen
echten Got; es zweifelt an Gotes Habt, nur hulltzern Gotte
vnd Gemäl, vnd pett ewren rechten Got nit an: „wasthuet
eur Kayser, Curt'urssten eur, sunder ails vil es vertribt
vnns aus dem Landten vnd nymmer mer darein?"
Des Morgens haben dy von Villach hinaus wellen, vnd
dy Cristen losen. Da sind sy all darvon gewesenn vnd ha-

S~
22 De 1463 À 1500

ben dy Kirchen von Gründten ausprennt, vnd haben das


Gelt auch mit in gefurt. Auch haben sy dy zwen Man getödt,
dye dy Cristen sollten gelost haben, vnd dy Kuntschafffc-
leut, vnd so grossen Schaden than an Land vnd an Leuten,
vil mer dann man schreiben hat mögen; vnd ir ist nye
alls vil herfaren gewesen. Sy haben auch vil Volks verprennt,
das in nit nütz ist gewesen, vnd das Volk ist nyndertt
sicher gewesen, weder im Perg, noch auf den Alben. Vnd
der Turcken ist gewesen alls auf zwaintzick tausent Pförd
vnd ain grosse Schar Cristen, das man maint, ir sey schir
so vil gewesen alls der Turcken, dye sy gefanngen vnd
getödt haben. Also wais man nit wellendt sy wellen.
Inn auch sind auf dy Wallstad chummen von Villach
Handtwerchsleut vud Peuren auf IIj-c, vnd haben guet wellen
suechen. Da sind dy Turcken in den Ständen verporgen
gewesen vnd haben ir hundertt hin gefurt. Dy Anndern sind
entrunnen auf dy Kirchen vnd haben ainen Tag und ain
Nach darauf gehallten, und haben nit herabt gewellt, pis
das dy Villacher sein chummen vnnd haben sy hinein
pelaitt.
Darnach sind dy Turcken chummen vber zwen Ta
gen, pey der Nacht hin frue gein Tag, vnd haben ire Ros
verporgen in dy Hewser und in dy Standen, vnd sind in dy
Stadt ganngen vnd haben gedroschen. Do hat das Volk
gemaint, ir Nachparn sein wider haym zu Haus chummen,
und sein auch haym zu iren Hewsern ganngen : do haben
auch dy Turcken mer dann pey hundertt Person gefanngen,
Weib vnd Mant, etc. Got erparms.

Ein andere Tat; dy Cristen den Sig.


(Samediavant la St. Coloman, les Turcs arrivent en
Transylvanie, sous un Pacha, „der ist des türkischen Kaysers
Rat gewesen, Essembegk", et deux autres capitaines, „Ala-
wegk et Schwenderwegk", des principaux capitaines de
Turquie, „und haben mit jn bracht XLV m. Turcken vnd
Walachen". Le Pacha fait brûler „vil Dörffer vnd Markt". Le
lendemain, Ali-beg envoie les siens, qui font la même chose,
prenant des prisonniers. Le troisième jour, le troisième ca
pitaine est envoyé.
De 1463 À 1500 23

„Und haben nit vil Mannen mögen fahen, wann jeder-


man ist geflohen zw dem Wätr Isstfan...
In der selben Zeit hat der Wätr Isstfan geschickt das
gmain Volk in das Void, vnd hat lassen verhägen (sie) all
Wege vnd Steg, vnd hat empotten dem Kynesy Paul vnd
dem Dispo[te]m vnd den zwaien Jägkschy, das sy paid
chummen vnd helfen retten das Landt." Le quatrième jour,
à la St. Coloman, Báthory et Paul paraissent avec les
leurs, „vnd haben daselb ir Hauffen geordent, vnd yeder
vorgenanter Hauptman auf des Königs Tail hat seinen
Herfan für sich selbs gehabt. Auch haben vnnsern Herren
des Königs Hofvolk, auch iren ayen Herfan gehabt. Vnd,
dy weil der Knyesy Paul dy Häuften all hat geordent ist,
chummen ain Turck mit ainem gülden Huet vnd hat den
Knyesy Paul vntter das Antlitz gespirtzt: der Knyesy Paul
hat den wider zw gespirtzt.
Darnoch ist der vorgemellt Turck chummen zw des Wätr
Isstfan Hawffen vnd hat vor dem gehärtziert. Darnach ist
er chummen zw dem Dispoten. Chaîner hat den mögen
erreyten. Also ist der selb Turck kummen zw vnnsers Herrn
des Königs Hofvolk. Da ist ainer aus derselben Hawffen
geriten vnd hat jn mit dem Spiess nach geeylt. Also hat
der Turck dem Cristen den Spyes abgehawt, vnd der Crisst
ist jm nachchummen, vnd hat jn begriffen pey dem Gollyer,
vnd hat auszogen seinen Tillitz, dem Türken sein Haupt
abzuschlagen. Den Huet hat der Crisst mit Schwertt auf
gehebt vnd das Golt, das wigt VIIjc. Gulden, vmb den Huet
gepünden. Darnach paid sind dy Hauffen auf paiden Tailen
zusamen chummen vnd haben gefochten von ainem pis
auff fünfte, ее das dy Cristen dy Turcken haben in dy
Flucht bracht. Aber in dem Schlahen ist es chamen so
hertt gelegen, alls dem Wätr Isstfan, vnd, hiet der Knyesy
Paul mit seinen Häuften gegen dem Wätr Isstfan nit ge-
striten, so wird er mit allem seinen Volk nider gelegt
worden. Es spricht der Knyesy Paul, er sey sein Lebtag
nye in ainem Streyt gewesen, do dy Veindt so vesst sein
gestannden alls der Essembeg ist gestanden mit seinem
Fan. Er ist nit anders gestanndenn dann alls ain vesste
Stainmaür; aber, alls paid dersselb Essembegk ist wundt
24 De 1453 л 1500

worden, do ist er geflohen, vnd der Knyesy Paul hat nider


gehackt seinen Fan. Darnach ist yeder Turck geflohen.
Item es seien gewesen Walachen als pey vier oder funff
tawsent Füesknecht: dye selben haben gar ser gestriten
vnd vil gemains Volks erschlagen; dann, alls ich vernym,
ain yeder hat ainen Spies mit zwaien Zuecken: den setzt
er fur sich, der annder des gleichen, vnd machen alls ey-
nen gueten Zaim vmb sich: daraus schiessen sy; vnd sy
haben auh grossen Schaden gethan mit Schiessen. Dar
nach ist an den selben Hawffen der Walachen chummen
ain geraysiger Zeug, der hat sy getrennt, vnd sind all er
schlagen worden.
Item pey dem Tag ist gewesen dy Kreyd1 in dem Namen
Gottes vnd Sant-Lassla, vnd, in der Nacht do man sy
hat geeylt, ist gewesen ain andre Kreyt.
Item es hat gesagt der Knyesy Paul vnnserm Herrn dem
König das man hat geeylt eynen Turcken mit eynem gulden
Hüssäcken; der selb Turck hat mer dann hündertten dye
Haupt abgeschlagen. Wann ain Crist oder drey hinter in
chummen seien, so hat er auf paid Seytten gehawt, vnd
hat all Spiess den Crissten abgehackt, vnd ist darvon
chummen in der Nacht. Wann es ist gar stockfinsster ge
wesen. Vnd, war es nur vmb zwo Stund lenger Tag ge
wesen, so war chain Turck darvon chummen.
Item in den Eylen hat durchrennt den Albegk ayner des
Jägkschen Knecht; derselb ist chummen zw seinen Herrn,
dem Jägkschen, vnd hat im das gesagt: do hat der Herr
dem Knechtt wellen sein Hawpt ab hawen vmb sein Lug,
wann er hat nit gedacht dass der Knecht törfft gegen
eynen sochen rittermässigen Turcken streyten. Darnach alls
vber ain Stund hat man gefanngen ainen Turcken, der
hat gesagt wie der Allabegk ser wund sey worden, vnd
er hat jm sein Wunden zw gepundten mit seinem Gurteil,
wann dy Turcken füren Gurtell alls dy praiten Handttue-
cher. Darnach am Freytagnacht Sant-Colmas Tag, hat man
den Allabegh todten gefunden in ainem Wald. Also hat

1 Grida, cri de guerre. — Il s'agit du combat de Kenyermezö, en Tran


sylvanie.
' De 1453 к 1500 25

man jm das Hawpt abgehackt vnd hat das pracht fur den
Wätr Isstfan vnd fur den Knyesy Paul.
Item der Essembegk ist erstochen worden vnd annders
vil Haüptleut der Turcken. Des Essembegs Son ist gefann-
gen, des Allabecken Son ist gefanngen, vnd der anndern
Turcken vil, der man noch nit Zal wais. Wann mann
mecht noch dy Türken in den Wäldern vnd in dem Ge-
pirg; aber dy Ros hat man auf gefanngen, dy hat man
in Geschrifft bracht, bey dreissigk tawsent.
Item auf des Königs Tail seien erschlagen wolden als
m. Man, darvntter seien gewesen alls auf tawsent
llj

pey
Spiesser; vnd es sprichtt der Knyesy Paul das er ainen
gantzen Tag nit hat mögen vmb reyten dy Waltzstat,
vnd achtt sy wol zwo Meil Wegs lanck vnd prait, vnd
ligt das Volk obeinander alls dy Traidgarben. Dye Tur
cken haben auch Puchsen pey in gehabt, vnd seien jm
Willen gewesen, Stet und Schlosser zw gewinnen, vnd ha
dem vorgemellten Landt wellen pehawsen
jn

ben sy haben

;
auch dar jnn mer dann Ijc Dörffer ausgeprennt.
Item es hat chawfft ain Pawer drey Turcken vmb

1
Gulden, vnd hat ze Hawffen gerueñtt Trabanten vnd vil
jünger Leüt, vnd ist ausgangen mit dem Volk vnd mit
den d'reyen Turcken, vnd hat ausgerueffet in der Menig
des Volks das eyn jeder jngedachtig sey das man drey
Turcken vmb Gulden chauffet hab pey König Mathiasco,
1

vnd zu Hanten darnach hat er in dy Cöpf abgeschlagen, etc.


Dise Tat ist geschehen jm neun vnd sibentzigisten Jare.
Got hat Lob und Ere.
(Bibliothèque Royale de Munich, lat. 14.668.)

XXIII.
1478-80.
(Informations sur les invasions turques.)
Item ain Speher von der Turgken reitt vast jm Lanndt
vmb, vnd kumbt offt gen Wasserburg, reytt ain clains
Rössl, fürt ainen graben Manntel an, vnd thut sich aus,
er hab Sannd Vallentins Sichtumb; der ist mir yetzo jm
Sackrau am Hereinreiten begegen: da habt ewr Aufsehen
auf. Auch haist ainer der Swartz Hanns, vnd nennet sich
*
г
26 De 1458 À 1600

von München, vnd ist ain swartzer Knecht, tregt ganntz


swartz, vnd ain swartze seidene Anten auf, vnd dj Ermel
an der Joppen vnd Rogkh sind aufgesnittem. Da habt auch
ewr Aufsehen auf. Vnd er sagt, er sej ein Portler. Er hat
auch Zetel vnd jm habs der Ober-Richter zu Auttersil
geben, damit er destleichter durch kam; da kert euch nit
aus vnd. Hat ainen Gesellen in ainem Kittel, vnd der kumbt
auch of it zu jm. Do mögt jr ewr Aufsehen auch haben.
Auch, lieben Herrn, man sagt warlich, sy haben ob hunder-
ten aus geschickt, dj Fewr legen sollen. Da seitt darob do-
mit solher Schad versehen werd. Zu Rotemberg ligt der Ge
sellen ainer, zu Vtter bey viern vnd zu Kutzpuhl ainer,
die man noch Vnmuss halben nit hab mugen fragen.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 151Я, fol. 46.)

XXIV.
26 janvier 1478.
Le Pape Sixte IV aux Ancônitains. Leurs ambassadeurs
lui ont exposé que, bien qu'ils ne portent pas aux Infi
dèles du fer et „alias res quibus christiani oppugnantur",
ils se reprochent d'exporter dans leur pays „amigdolas et
alia esculenta". Le Pape les assure que ces produits ne
sont pas prohibés1.
(Archives d'AncOne, Liber croceus parvus, fol. 16 Vo.)

XXV.

Lieben Herren, jch fueg uch eylennd zu wissen vnd war


lich das die Turgken die Klausen zu Velach gewunnen ha
ben, vnd ziehen vnnserm Lannd hie zue; darnach wisset
uch zu richten, vnd verkundt das verren, fur vnd fur, ainer

1 Cf. cette lettre du Pape Paul IV à Albert de Brandebourg; Rome, à St.


Pierre, 1-erseptembre 1470.
Eu égard aux progrès des Turcs, il a ordonné des processions, portant les
reliques, au Latran, de nouveaux jeûnes et des aumônes. Il faut envoyer des
secours sans retard. Les Turcs arment par terre et par mer. Nègrepont a
été jadis prise, démolie, ses habitants, à partir de l'âge de dix ans, lues. Le
danger se rapproche sans cesse.
(Archives de Nuremberg, S. 10, 165/22.)
Ds 1453 л 1500 27

dem anndorn; wann vnns ein Pot daseilennd bey Tag oder
Nacht von Matray zugesagt vnd die Potschafft von Luntz
also warlich zubracht hat, vnd davon gedennckt das der
Valacher Raweriss, auch der Fuschertarren besatzt vnd
furgesehen werden. Datum in der zehennden, amm Sontag
vor Oswoldj [1478?].
Item wir haben ew vor geschriben, vnd ainen reitten-
den Poten geschickt, wie die Turgkhen bej Luntz sein. Nu
sind vnns die obgeschriben Mär, darnach von stundan kö
rnen; darnach wisset euch zu richten.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hil/f de anno 1446 bis 1518, fol. 46.)

XXVI.

Conrat Oberrichter, Georig Vinnster, Kellner zu Mittersil.


Kellner vnd Richter, ich zeuch herwider mit dem Volick,
vnd, als du mir schreibst, von wegen der Klausen, ist
nit gewannen. Sunder sy werd dann gewunnen, an Frei
tag; aber Traberg ist verprannt vnd daselb zu besetzen,
aufzuziehen drey vertt komen, vnd schickt fur vnd fur
Speys dem Volck an die Tawern : do wil ich bey demsel
ben Volck herniden beleiben. So vernim ich, es kam vil
Volck über den Jochperg, das es dabej ordnet vnd von
Stund angesicht, mit dem loter Schaff, das er sich hinüber
fueg über den Tawrn vnd so verer gen Lünntz; er nämlich
kunn wissen ob die Türgken noch in dem Lannd seinn,
damit das Volck nit vmbsunst in dem Lannd lig: so wil
ich den Pawrn in der Stubach auch hinüber auf Kunt-
schafft schicken, damit wir wärlich wissen, etc.
Datum zuBrugk, an Sonntag heut, vmbVesperzeyt[1478].
Voljganng Hanns.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hil/f de anno 144(1 bis lois,
fol. 48.)

XXVII.

....Ich füg uch zu wissen das die Turgken als mit z wain
vnd dreyssig tausent ligen auf dem Luenfeld, vnd haben
die Gewi, auch Traburg vnd dasselb Ennd gar verliert, vnd
das cristenlich Volckh auf gehebt, bis an die Tewrn. vnd
28 Db 1463 л 1500

rugkhen mit dem Her auf Luentz, vnd auf achzehen hun-
derten haben, sovil jr dj Puntgenossen, bey Rawriser Tha-
wrn erslagen, vnd ettlich sind vber dj Stainwend, die sich
vom Hawffen gestolen haben, abgeworffen worden. Vnd
man schreibt täglich,' ain Potschafft vber dj anndern, vmb
Rettung. Wann dj Turgken werden vom cristenlichen Volk,
als zu besorgen ist, auf das Bairnlannd gedrungen, vnd
slahen Alles das zu Tod, so sy gehaben mugen, vnd sind
dj Lewt aisgar allenthalben erschrocken, das schir nye-
mandt wais was er hanndeln vnd tun sollen. Nu ist der
maist Mangel das man nicht Speis hat, dann gar wen
nig, vnd war vast Not das man Traid vnd Speis herein
füret, vnd sunder das, das der Rentmaister bestellet zu
tun, damit man dem Volk, die an den Thawrn ligen, zu
Rettung zugefurn miJcht. Es ligt auch der Turgken hart
an Speis vnd haben icht vasst annders dann dj Ros zu
essen. Vnd schick uch hierjnn ainen Zetl, die ist erst dem
Pfleger zugeschickt, als hut in der zwellftten Stund zu Mit
tag, vnd was ich nach treflicher warer Ding in den Sa
chen erfaren mag, wil ich uch bey Tag vnd Nacht auch
zuschicken, vnd was ewr Maynung in dem ist, ob ich
lennger da warten oder haim reyten sol, lasst nuch bey
dem Boten her wider wissen.
Datum Montag vor Oswoldj, anno, etc., XXX Vllj.
An den Burgemaister vnd Rate zu Wasserburgen.
Hanns Ochsenperger, Burger zu Wasserburgen.
(Archives de l'Empire à Munich, Tdrken-Hilff de anno 1446 bis 1Ы8,
fol. 48.)

XXVIII.

Hanns Verkhover, Rentmaister, Burgmaister vnd Rate zu


Wasserburg, Mitwoch Osvaldi 1478", au bourgmestre et
aux conseillers de Munich.
Ils communiquent les nouvelles sur les Turcs. „Ir wel
let bey den Begken Fleis furkern damit dy Pachen das
Brot fuderlich hinein auf Kuffstain oder gelegen Ennde, das
Volckh dardurch gespeist werde".
(Archives de l'Empire à Munich, Тцгкеп-Hüff de anno 1444 bis 1518,
no. 49.)
De 1453 À 1500 29

XXIX.

Le bourgmestre et les conseillers de Kitzpühl à ceux


de Kuf stein.
....Haben wir vnns ern Mitbürger Tiewollden Raspar ge-
riten eylundt am Montag vergangen geschickt über Thawrn,
grünttlich zu erforschen vnd warlich Kuntschafft zu bringen
Gstallt der Sachen ; der ist als hewt, am Freytag, zu Fues-
sen her wieder kommen vnd sein Pherd enhalb Thaurn
steen müessen lassen, vnd sagt vns das er zu Lüentz
gewesen sej, hab im der Richter daselbs gesagt das dem
von Görtz ware Kuntschafft körnen sein das dj Türgken
gar auserm Lanndt hintter sich zurugk, fur Laybach, aus
getzogen sein ;, vnd darauff hab er seinen Sölldnern Vrlaub
geben. Vntzt auf zwaj hundert hab er noch bej im ge
hallten. Die Turgken sindt glegen zu Vndrisst an der
Gewi vnd auf dem Lurenfelld, vnd an den selben Enndten
alles das vmb vnd vmb verliert, pis vasst gein Velach, an
dj Klausen. Ir sein auch über fünftzehen tausent nicht
gewesen, vnd haben doch gros Güett mit in dannen pracht
vnd vnvil minner oder mer als bej acht tausenndt Kris-
tenmennschen mit in hihgefürtt. Der Raspar auch geforsch
ab si icht Harnasch haben; hat man im gesagt si ha
ben kainen Harnasch, aber sunsst so gute Zewg, der wol
so guet sej alls Harnasch. Sj haben auch nicht vasst gross
Sorig auf das Schiessen mit den Armbrosten vnd auf so-
lich Zusagen, alls in der Richter jn Beiwesen des von
Görtz Marschalich gethan vnd gesagt; hat sich der Ras
par her wider zu vns gefuegt vnd sölhs auch zugesagt.
Dorjnn wisst jr euch des Pessten selbs zu beweisen.
Datum am Sambstag nach Oswaldj, anno, etc., LXXVlIj-o.
(Archives de l'Empire il Munich, TUrken-llilff de anno 144G bis 1518,
fol. 50.)

XXX.

Bernard, archevêque de Saltzbourg, à l'empereur; Saltz-


bourg, samedi avant le dimanche des Rameaux 1478 (14
mars).
.... Euer К. M. hat an Samstag vor dem Sonntag Le

30 De 1453 À. 1500

tare nehstvergangen [28 februarii], dieweil ich auf Ewer К.


Gnaden Ervordrung, auf dem Tag zu Freysing, so durch
Ewer К. M. zu Widerstand vnnd Gegenweere den Turcken
fürgenommen ist, gewesen bin, hie ain offen Schreiben
von Ewer K. M. aussganngen (dans une affaire locale).
Nu hstt jch wol zu Ewer K. M. verhoffb, Ewer K. G.
het sich nit vnderstannden solh Brief mir, als jch es achte,
zu Smahen vnd Vneren hie schaffen anzeslahen vnd auss-
zeschreiben, dieweil ich, als oben gemelt ist, auf Ewer
K. Gnaden Vordrung zu Freysing gewest bin, vnd auch
zu Widerstand vnd Gegenwer der Türeken, mitsampt an
deren Fürsten, cristennlich erboten hab. So aber das ye
bescheen ist, eraischt mein Notturffc vnd Glympff solch
Schreiben zu verantwurten, wiewol ich das lieber, Ewer K.
.M. angesehen, vmgeen vnd vermeyden wollt, vnd bitt da
rauf Ewer K. M. in aller Gesorsam zewissen das der hoh-
würdigist Stifft Saltzpurg, durch mein Regiment, oder
auss meiner Schuld, nicht in Abnemen komen, vnd, von
den Gnaden Gotts, noch vnverdorben ist, aber den Scha
den so der Stifft erlidden, den hat er an mein Schuld, der
Turcken vnd annder Kriegslewfft halben, so ettwas Zeit
in Ewer K. Gn. erblichen Lannden gewesen sein, em-
pfanngen. Nemlich der Gutter halben in denselben Ew. K.
M. erblichen Lannden ligennd, wiewol ich, derselben Kriegs-
lewfthalben, nichtz zethun gehabt hab, als Ewern К. M.
wissentlich ist. Auch hab ich, etc. '.
Wir lassen euch auch wissen das wns der durchleuch-
tigist Fürst vnd Herr Mathias zu Hungern vnd zu Beheym
Kunig, etc., der Sachenhalb in seinen Schutz vnd Schirm
genommen, vnd einen Vertrag miteinander gemacht haben
auf Maynung, ob wir durch die Turcken oder ymands
andern, wider Recht, darzu wir vns dann der Sachen hal
ben erboten haben, vergeweltit vnd gedrungen wurden,
das uns als dann Sein Gnade, darin rate vnd Hilff vnd
Beystandt tun wirdet, damit wir bey dem Rechten ge-
halden vnd dawider nicht gedrungen werden.
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, ГУ, a 35.)

1 D'après la lettre du même à ses sujets.


De 1463 À 1600 81

XXXI.

Léonard, comte de Görtz et du Tyrol, „Phallentzgraf"


en Carinthie, à Sigismond d'Autriche; Luentz, „eilunt", 4
mai 1478.
Il lui envoie des nouvelles sur l'invasion turque. Ils se
raient à sept milles allemandes de Grünburg, sans qu'on
puisse reconnaître leur intention. 11 faut donc prendre des
mesures.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilff de anno 1446 bis 1518, no.
tí; copie)

XXXII.
Juillet (?) 1478.
Lieber Herr (?). Meins gnedigen Herrn von Görtz, etc.,
Maynung ist das jr dem Ambtman eylund bevelhet,
meinem gn. Herrn von Brichsen ze wissen zetun, das er
meinen, gn. Herrn von Görtz, etc., eylund mit seinen
Volck zu Hilff kome.
(Archives de l'Empire à Munich, Tärken-Hilff de anno 1446 bis 1518.)

XXXIII.
Juillet 1478.
(?)

De même aux „Pfleger auf Rodnegss vnd auff Taufers.


Item auch verkündet den Phlegern das nach Laut des
offenen [Schreiben] gn. Herrn von Görtz, etc., mit den Leut-
ten zu Hilff kumen eylundt, bey Tag vnd Nacht, wann
sy zu Rotschach sein, vnd das sy Sein Gnad in solchen
Notten nit lass."
(Archives de l'Empire Munich, Türken- 11 Uff de anno 1446 bis 1518.)
к

XXXIV.
26 juillet 1478.
Fürst, gnediger Herr... Auf heut sein die
Hochgeborner
Turcken durch den Fligelitz Hauss brochen, sundligen heuit,
mit Veld, bey Strofrid, bey ainer Kirchen haist Sand-Andres
Kirchen; wie sy morgen jren Sackmann auslassen werden
jn

das Geiltal oder herab wertz gen Kernden, das wais


32 De 1453 À 1500

der Almächtig Got. Ich kan Ewren Gnaden nicht schreiben


wie starcksy sein; das verkünd ich Ewrn Gnaden jm Pes
ten vnd das verrer zu verkünden damit.... Datum eylundt,
an Süntag vnd an Land-Anna Tag, zu Vidrawn, nachmit
tag, in der vj Stund, anno, etc., LXXVIIj.
E. F. G.
Diener: Gandoff von Krenwürcken.
(Archives de l'Empire ä, Municb, Türken- Hilff de anno 144t, bis ir,lH.)

XXXV.

Lettre d'André, vicaire de Pleyburg, „Freitag".


...Wann das man stets gesagt hat, oder die Turgken
wem zu Parisch, Grätz, vnd hab doch nit furwar gewist.
(On a maintenant des nouvelles qu'ils ont été vus) bey
Sand-Andre, zu Delsach, ein grosser Hauffen, vnd das gross
Her, das ligt zu Ganabitz. ..
('Archives de l'Empire à Munich, Türícen-llilff de anno 1440 bis 1~>18.)

XXXVI.

Le duc Louis de Bavière au duc Albert; Landshut, .1 -er


août 1478.
L'archevêque de Saltzbourg et „die Vnnsern von Kitzpühl"
annoncent l'approche des Turcs. Il faudrait envoyer „einen
graysigen Zewg, gen Trawnstein", et faire, ensemble, un
„Aufpot".
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-llilj'f de anno 144C, bis 1C>18.)

XXXVII.

Albert de Bavière ses vassaux; Munich, août 1478.


(?)

le à

sest décidé, avec duc Louis, convoquer une as


Il

semblée dans l'affaire des Turcs, Landshut, pour 24.


le
à

Ils sont invités s'y présenter.


à

(Archives de l'Empire Munich, Tïtrken-Hilff de anno 1446 bis 1518,


a

no. 52.)
De 1463 À 1500 33

XXXVIII.

Le duc Louis de Bavière au duc Albert; Landshut, 16


août 1478.
Les Turcs menaçant la Bavière d'une invasion, il a pré
paré ses vassaux. 11 faut qu' Albert en agisse de même,
prenant soin aussi des approvisionnements. Le 19, Albert
annonce à Louis qu'il ira lai-môme conduire les troupes
contre les Turcs et prendra les mesures nécessaires.
(Archives de l'Empire â Munich, Tilrken-Hilff de anno 1446 bis l.r>18,
no. 53.)

XXXIX.

„Jörg von Freyberg, Pfleger zu Ueburge", au duc Albert


de Bavière; Pleyburg, 10 août 1478.
envoie une lettre, reçue Kufstein, d'un espion.) Dan,
(Il

genediger Her, der ferner liant mir zu gesagt, alss die


Pyer auff gewessen sayn vnd gegen den Turgken zo
1

gen, seyn biss gen Matrein an die Klüssen; daselbst sey


ain Gesell gegnet vnd hab sy geffräugt wä sy hin
jn

wollen; haben sy gesagt, an die Türgken; hat er ge


sprochen: seyt vnsein, gen Pleiburg; vnd gesehen haben
drey erschlagen vnd XIj gefangen, vnd der Hauffen ligt
zu Petterwerg, zu Vnnser Frawen, ain Meyl von Zylj. Die
Kreyd hat Her Hainrich heint zu disein Abend abgeschos
sen. Darnach wiss sich, etc.

XL.

Sigismond d'Autriche au duc Louis de Bavière; Hall,


31 août 1478.
ne pourra pas venir Landshut pour 21 septem
le
Il

bre, car rassemblé, toujours cause du danger turc,


a

à
il

une autre diète, tyrolaise, Bozen, pour 14 précédent.


le
à

Si l'autre diète serait ajournée pour 19, viendrait ou


le

il

enverrait ses représentants. Au cas contraire, sa présence

Bayern.
1
3t De 1453 à 1600

personnelle est exclue. Il a transmis aussi les lettres pour


l'évêque de Brixen et le comte de Görtz.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- H ilff de anno 1446 bis 1518,
no. 57.)

XLI.

Le duc Louis de Bavière au duc Albert; Mosburg, 4


septembre.
Il communique la lettre de Sigismond, datée du 31 août.
Le terme étant trop rapproché, il serait aussi pour une
prorogation et pour fixer Wasserburg comme place de la
réunion, car Sigismond pourrait y venir plus facilement.
11 désirerait qu'Albert amène aussi l'évêque de Trente1.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1440 bis 151»
fol. 68.)

XLI1.

Louis de Bavière à Albert de Bavière; Landshut, 19 sep


tembre 1478.
Comme Sigismond, les deux évoques du Tyrol, le comte
de Görtz et de même les évêques de Bamberg et Passau
ne peuvent pas prendre part à la conférence, elle est fixée
à la môme date, à Landshut même. — Albert propose, le
20, — Sigismond étant indispensable et l'hiver se trouvant
déjà „in der Hand", — le terme de la St. Martin. — Louis lui

Sur ce sujet, des lettres de Sigismond aux princes de Bavière (6 sep


1

tembre; fol. 59), d'Albert à Louis (Munich, même date; ibid.), d'Albert à ses
vassaux (même date; fol. 60). Henri, évoque de Regensbourg, écrit, le 14,
aux princes de Bavière pour leur rappeler les deux guerres auxquelles il
est mêlé; mais il espère venir à la diète: ils prendront sans doute soin de
ses affaires (fol. 61) Le même jour, Sigismond s'excuse, de Bozen, sur son
absence; le Landta// du Tyrol „vnd ander vnnser mercklichen Geschefft", le
retiennent; il enverra ses délégués (fol. 6¿). Le 16, il fait savoir son conflit
avec les Vénitiens: „nu haben wir in demselben vnnserm Schreiben ver
halten wie die Venediger ettlich Volck an die Grenitzen ditz vnsers Lanndes
gelegt, deshalben wir mer Aufseben haben müssen". Il s'excuse de ne pas
venir; il est disposé à le faire pour la diète suivante, si elle sera fixée à
Wasserburg.
De 1459 À 1500 35

oppose le lendemain que le terme serait trop court pour


contremander la diète.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 1516,
fol. 62, 67, 68; cf. fol. 69)

XL1II.

L'empereur Frédéric au duc Albert de Bavière; 22 sep


tembre 1478.
11 a convoqué les siens de Styrie, Carinthie et Carniole
pour délibérer sur les mesures qu'il faut prendre contre les
invasions des Turcs. Comme le besoin presse, ce prince
est invité à assister à la diète ou à envoyer ses délégués,
surtout parce que ses pays peuvent être attaqué à bref
délai '.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 1518.)

XLIV.

„Hofmär", signées par Hanns Aichperg; septembre

(?)
1478.
Le roi de Hongrie fait des préparatifs contre l'empereur.
Des capitaines attendent aux frontières les Turcs. „Item
dy Turcken sind ym Zug heraus gebesen vnd ligen noch
in Kraynn, das man widervmb der Eintzug täglich wart
in Steir vnd Kärnten."
(Archives de l'Empire Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 1518, no. 70.)
à

XLV.

Sigismond d'Autriche au duc Albert de Bavière; Inns


bruck, 10 octobre 1478.
Ayant appris par ses lettres qu'une conférence doit se
rassembler, demande être renseigné sans retard sur
il

les résolutions qui seront prises.


de l'Empire Munich, Türken- Hilff de anno 1446 bis 1518, no. Б6.)
à.

(Archives

Le 16, le duc Albert annonce au duc Louis qu'il viendra Landshut


1

pour s'entendre concernant l'envoi de délégués la diète de l'Empire. — Deux


à

jours plus tard, Louis déclare qu'il veut bien „vnser Rete in den Kaiserli
chen Hof furderlichen verfertigen", pour les motifs qu'il exposera de vive
voix son arrivée (ibid.).
à
36 De 1468 à 1500

XL VI.

Le duc Louis de Bavière au duc Albert; Landshut, 12


octobre 1478.
A la fin de la diète, il a été averti .durch vnnser Rate"
de l'envoi des deux ambassadeurs de la part des princes
de Bavière à l'empereur. On n'a pas décidé cependant le
moment de leur départ: „So haben wir im Peyssten ein
Maynung solher Ferttigung, nach dem der von Salltzburg
vnd vnnser Haubtlut ein Anzaigen getan haben, weihen
Ennden vnd wie starckh ettlich Besetzung gescheen sollten ;
auch auf Hertzog Sigmunds Begern, durch sein Räte, als
denn der Rettung halb, ob hot tun wurde, an vnns ges
cheen, auf die zway wir dann noch kain Anntbort geben
han, begreiffen lassen, als Ewr Lieb an dem jnnligenden
Schsriften verneinen wirdt."
(Archives de l'Empire à Munich, Тйгкеп-IIilf/ de anno 1446 bis 1518.)

XLVII.

Discussions de la diète de Landshut; 18 octobre 1478.


Le duc Louis de Bavière est empêché d'y prendre part,
„Blodikaithalb vnnsers Leibs" ; Albert l'est seulement par
ses affaires. Mais ils ont envoyé tous les deux des ambas
sadeurs.
On s'excusera auprès de l'empereur pour la réunion pré
cédente, déterminée par las invasions turques pendant l'été
passé, sur le territoire de Saltzbourg et par le souci de
prendre des mesures contre une nouvelle tentative, qui
pourrait être faite au cours de l'été prochain. Mais on s'est
séparé, en apprenant qu'il y aura une diète impériale, à
laquelle ils se feront représenter. „So besorgen wir, Hertzog
Ludwig, nach dem vnnser Herr Kayser vnns mermáis vmb
Rät vnd Hilff wider die Türeken vnd sonnst ermant hat,
vnd wir jm noch keine getan haben, soverr dann der von
Salltzburg vnd Hertzog Sigmund jm zu der Besetzung hell-
fen würden, wir mochten solher Hillf vnnser Tail mit Fueg
nicht vertragen sein. Doch, soverr die Sachen furgenomen
vnd gehanndelt wurden, als hernach stet, vnd mainten,
De 1463 л 1600 37

wir wollten vnnsers Tails anntwartten lassen Seiner Ma


iestat zimlich Hillf zu tun wider die Turcken. Ob er dann
fragen wurd was dieselb zimlich Hillf sein sollt, so sullet
Ir bitten das er uch die bestimb. Würd er dann sagen:
von tausent, acht hundert oder sechs hundert Mannen, so
sollet Ir sagen, nachdem wir villeicht nit allein in seinen
Länden, sunder auch zu Besetzung des von Salltzburg
Stifft vnd unser Lände etwail Leut bedürffen, auch Her-
tzog Sigmundt, zu Rettung seiner Lännde zuschicken wur
den, ob des hot geschehe, so wer vnns swer solch Hillf
zetun. Vnd stillet jn bitten das er darjnn ein zimlich An-
zal fürneme: so wellet jr die Saeh gern an vnns brinngen."
Si l'empereur lui-même ne prendra pas les devants, les.
envoyés lui demanderont des renseignements sur les pla
ces qui doivent recevoir des garnisons, sur le montant des
contingents, la manière d'approvisionnement et celle de
secourir les troupes, sur le moment où elles doivent se
rassembler et la durée du service.
Si l'empereur demanderait leur conseil, ils se garderont
bien de faire des ouvertures, objectant que les princes de
Bavière n'ont là-dessus aucune information, de la part de
l'empereur ou d'autres.
„Item vnns bedunkt auch nit gut sein das Ir den Tag
jm Reich anziehet, dann der Kaiser, als wir besorgen, würd
dafür haben, wir zogen solhen Tag an zu Lanngerung,
vnd trug doch nichts an jn, — als dann bisher auch ges
chehen ist."
11 faudra demander à l'empereur qu'il veuille envoyer
— „als durch Euch selbs zusagen" — des ambassadeurs
au roi de Hongrie et aux Vénitiens. Le premier devra être
prié de secourir au besoin les garnisons — et on devra
savoir ce qu'il pourrait fournir — et de ne pas faire sa
paix avec les Turcs. La République devra être invitée à
envoyer des garnisons dans le Frioul pour soutenir les trou
pes impériales et à ne pas se réconcilier avec le Sultan.
Quant au Pape, il sera prié de révoquer toutes les in
dulgences, sauf celles pour les pèlerins du jubilé, d'envoyer
un légat en Allemagne pour distribuer la croix, mais d'une
manière plus suivie qu'autrefois.

/•"
38 Du 1453 À 1500

L'empereur demandera le concours de l'Empire entier pour


ces garnisons.
Ou lui recommandera d'envoyer des espions (Kundschaft)
en Bosnie et en Croatie, au moment où les Turcs pren
dront leur essor, pour savoir précisément quelles sont les
garnisons qu'il faut secourir. Le résultat sera communiqué
aux princes de Bavière aussi, qui communiqueront, de leur
côté, leur observation.
Les envoyés ne promettront rien sans réserver le droit
de confirmation de leurs commettants.
L'archevêque de Saltzbourg a demandé qu'on jette des
troupes, au nombre de 600 soldats, dans quinze places-
frontières. Il faudrait s'entendre là-dessus.
Le duc Sigismond a déclaré que son pays ne peut pas
être défendu par des garnisons, car les Turcs ont les mo
yens de paraître à chaque moment, mais il a prié que Louis
envoie deux capitaines et Albert un seul à Rathenberg,
Kützpühl on Kufstein, pour fournir des secours au besoin.
Mais la réponse a tardé.
(Archives de l'Empire à Munich, TUrken-Hilff de anno 1446 bis 1518.)

XLV1II.

Instructions données par le duc Albert de Bavière à


Hans de Parsberg, envoyé à l'empereur, „auf Seiner Mayes-
tat Schreiben vns getan der türkischen Sachen halb zu
werben"; Strauburg, vendredi après Г „aller Gottes Heiligen
Tag" (6 novembre) 1478.
H ne peut pas venir personnellement à la diète, à la
quelle il est invité par l'empereur. Le passage qui auto
rise l'envoyé à promettre des secours si- la majorité au
moins le fera et lui interdit de prendre part à la discus
sion si le nombre des personnes présentes serait trop fai
ble, est supprimé. Si on demandera des contingents „jn den
Besetzungen", il faut déclarer que le prince lui-môme au
rait discuté, s'il avait été présent, avec les représentants
des autres princes.de l'Empire.
(Archives de l'Empire à Munich, Tilrken-Hilff de anno 1446 bis 1518 )
De 1463 À 1500 39

XLTX.
1478.
Edel, gestreng, gunstig, lieb Herren, mein willig Dienst
wisset bevor. Ewr Schreiben hab ich vernummen vnd lass
Euch wissen das dy schnöden verfluechten Dürcken ges-
teren Nacht vergangen mit Gewalt durch dy Flischt gezo
gen vnd dy Vnseren daselbs an der Were genant das Prêt
abgetriben, vnd haben das Veld an der Geil zw Feistricz
gehabt, vnd den Sakman auf jm Geiltal vnd Drätal mit
grosser Macht geschickt; dy haben alles das verhört vnd
verprent, jn der Eben vnd am Pirg, das da gewesen ist,
vnd gar vil frummer Kristenmenschen, alter vnd junger,
jämerlich ermört vnd hin gefuert. So haben sich auch vor
Sachsenburg gesehen lassen, das Lurckh Veld ist gar
verprent, zw Kolberckh sind sy über dy Tra kommen,
den Marck zw Spital gantz aussprent, vnd ist darjn nicht
beliben dann der Pfarrhoff vnd das Vicztümb-Hauss. Da-
selb herab haben sy alle Dörffer enhalb vnd dishalb der
Trä gantz verprent vnd wenig sten lassen, vnd sind en
halb der Tra abgeraistmit dem Sakman, vnd Sand-Veicht,
vnd haben da selbs in allen Tölern vnd Gepirgen gar
grossen Schaden getan, heroben Reichenaw, vnd, gegen
den Marck Winterssveid, das gantz Gurktal vnd andre Töler
vnd Gepirg alles verprent. Vnd, als dy Sag ist; haben sy vmb
dy Sali auch das Tropffeit vast verprent, vnd an dem nag-
sten vergangen Mitwochen sind sy den ganzen Tag, von
newn Vr vnd piss in dy Nacht, zw nagst hie ob der Stat pay
Sand-Martein an einander mit grossen Hauffen fürgezogen,
vnd sich zenachst vnder der Stat zw Vnser-Frawn, enhalb
vnd her dishalb der Geil, zw Veld geschlagen, vnd alle
Dörffer hierumb verprent. Am Pfincztag sind aber gross
Schick vnd Hauffen, dy enhalb der Tra gewesen sind, hie für
vnd ze Veld gezogen. Am Freitag haben sy ain gefangen
Menschen mit ainem Glaitzprieff von jrm Haubpman aus
gangen herein geschickt, mit Namen Stawderbeck ', Hertzog
zw Wossen vnd Haubtman über alles durckes Veldt. Auff
dasselb hab ich am Sambtztag zwen in jr Veldt geschickt,
etlich Gefangen, dy on der Gota vnd Kanal jm Schlahen

1 Scanderbeg, de Bosnie.
40 De 1463 À 1500

gewesen sein, zw erledigen vnd zw erlösen. Auff der Wal


stat daselbs sind vil Kristen vnd Dürcken pliben: zway
vnd vierzig Kristen Haubt hat man daselben funden; dy
erschlagen Türeken verprennen sy selbs. Vnd, als bemalten
zwen auf das Glaid in das Veldt kommen sind, vnd vmb
etlich Gefangen gedätigt, vnd bevoran vmb vnserer Pfarr
kirchen an der Geil, also haben sy vil Geltz gevodert,
das sy Vnseren zw gesagen nit Gewalt gehabt haben, vnd
haben ainen anderen Türcken auch widerumb Gelait zu
gesagt, der ist von jrs Haubtmans wegen her zw vns in
dy Vorstat geriten ; mit demselben hab ich vnd Ander lang
gedädigt, das er sich gewilligt hat, anstat des Haubtmans
von dem er Gewalt het, für dy Pfarrkirchen vnd Dorff da-
selb zw nemmen ain Sam Raitfall, ettlich Semel vnd XX Du-
caten, vnd das zw sichern das Niemant chain Schaden dar
an thuen wolt. Ich vnd dy vom Rat haben sölich Tädig
angenomén, das Geldt, Wein vnd Prot pey den Vnseren
geschickt dem HaubCman; der ist daran genügig gewe
sen, darauff zugesagt vnd gesprochen pey seiner Sei vnd
gelobt auff seinen Säbel das dy Kirchen vnd das Dörff
sicher sol sein. Hat auch das jm Veldt allethalben geruf-
fen lassen, vnd den Vnseren zwgesagt, sy süllen dy Nacht
jm Veld beleiben vnd früe vmb dy Gefangen dädingen.
Haben sy gesagt früe bider zw in zw kommen vnd Geldt
mit jn zw pringen. Vnd sind des Nachtz wider herein
geriten, vnd dy zwen Pauren dy in den Säm Raifall
im Gelaid hin auss gefuert, haben sy dy Nacht jm Veldt
geloffen. Also sind sy gesteren früe, ain Stund vor Tags,
auffprochen vnd haben, als dy Pösbicht, den Man weder
Trauen, noch Gelouben : sol dy Pfarrkirchen an der Geil vnd
das Dorff daselb gantz verprent; auch dy zwei Pauren
behalten vnd weg gefürt, vnd sind hinab gezogen. Zwi
schen Rosseck vnd Nallenburckh ligt das Veld yetzo; der
Sackman ist weit vnd prait; etlich sind hewt herwider
auff in die Pranstadt geruckt, da gehalten. Etwovil arm
Volk, das wider hin zw gangen ist, übereilt gehabt vnd
weg gefiert. Etlich reiten noch hin vnd her: jn ist auch
kain Pirg vor: darvmb sol Nyemant dem Pirg vertrauen.
Vil gefangen Menschen, windisch vnd ander, sind jn
entrunen vnd her körnen, dy sagen, jr Anschlag sey
De 1453 л 1500 41

für Windisch-Grätz, über dy weyt auss zw ziehen. Jch be


sorg, sy weren das Lafental vnd das gantz Land hinab
gantz verderben. Vnser Herr der Kayser bedarff nun Sülner
von den Pauren-Pundt wegen herein zw schicken : dy
Türeken haben den Pundt zedrent, das kain Drum pey
dem Ander beliben ist. Der almächtig Got schicket noch
zw Pesten. Sy haben noch heint Raigerstorff, enhalb
Vedraun, vnd ander Dörffer mer zw Mitternacht verprent,
vnd darin vil arm Leut, dy geflohen vormal, vnd in der
Nacht haimgangen sind, gefangen vnd weg gefiert. Wann
sy auss dem Land noch ziehen werden, wais ich nit: sy
haben so vil Guetz vnd Gefangen, das es an Zal ist. Dar-
vmb besorg ich, sy möchten Lewt vnd Guet wegschicken,
vnd jm Land verhören. Sy sehen das sy von Niemant chain
Widerstand haben; sy raissen auff vnd ab weidt vnd prait:
jn thuet Niemant nicht. Ich besorg, ir werdet sy in der
nägsten Raiss so sy thuen werden, mit Macht pey euch
haben, wann sy haben hy vmb nit mer zw nemmen; ewr
nagst Nachpauren weren auch wendig jn Widerstand zw
thuen, vnd warten piss sy jn auch kommen. Also get ess
für vnd für, Got erparms von Hymel. Ich hab den Tur-
cken der in der Vorstatt hie gewesen ist, der, als er sagt,
des Cosiarchs geswarner Prüder gewesen ist, vnd jm in
seiner Gefänchnüs, als er das voder Jar mit Anderen gefan
gen worden ist, vnderwegen vnd auch zw Konstandinopel
vil Guetz getan, gefragt warumb sy doch so gar ein ver-
ren Weg von haim zu vns ziehen vnd vns also an Leib
vnd Guet verderben. Нас er gesagt, sy müessen ess thün,
wann der aine Got, der ob vns sey, weis ess also haben :
wann, so ers nit also haben wolt, so war ess nit müglich
das sy das thuën möchten; jr Mocht sey gegen den Kristen,
wo sy an einander getrew weren, nichtz: wir Cristen sein
an einander vntrew, vnd sey keins Lieb vnd Gehorsam
in vns, sunder Iloifart vnd Ubermüet. Das chem von gros
sen Guet das wir haben. Darumb hab sy Got vns zw
Straff geschickt. Er hab auch selb ain Erparmen vber vns,
vnd besunder über dy hingen stareken Lewt dy sich zw
Wer seezen vnd erschlahen lassen. Wir siezen in disen Lan
den vnd warten Trost, vnd als dy Alltvi'tter in der Vorhell
getan haben; der almächtig (¡ot vnd Maria, sein raine Mue
3
42 De 1453 À 1500

ter Maria sey vns genädig vnd parmmhertzig, vnd sehen


nit an vnsere Sündt, vnd erledigen vns von den graussa
men Veintén, das wir nie in ir Gewalt körnen. Ich kön
auch nit alle Ding schreiben. Jm Geital sind sy für Sand-
Machor hinauff gewesen, vnd den Marck daselbs abprent,
vnd ab. Damit alzeit mein willig Dienst. Geben eylandt,
an Erchtag vor Oswald], anno, etc.,.LXXVIlj-o.
[P. S.] Wisset auch das man dj Turcken pej ainer Zal
pej XXIIlj Tausent schätzet, vnd nit mynder: dy raisen
ouch zertailt, vnd nit mit grossen Hauffen, wie sy Verlust;
dann in tut laider Nyemant kain kreftig Widerstandt.
Hanns Hychsteter, Richter zu Villach.

Den edelen und gestrengen Conradten Tanhausser und


Wilpolden (Wilhalmen) (Hawnsperger), meinen besunder
Herren.
(Bibliothèque Royale de Munich, ras. allemand 1.586, fol. 40 Vo et suiv.)

Frédéric III à Léonard, comte de Görtz; Gratz, „am Mon


tag nach Sannd Dorotheentag" (8 février) 1479.
....Vnns zweifelt nicht, du seyest bericht wie wir auf
wenigen Tegen so wir, in eigner Persone vnd durch vnnser
treffenlich Bottschafft, mit vnnseren vnd des Heiligen Reichs
Kurfürsten, dir vnd anndern Fürsten in dem Heiligen Reich,
gehallten, die sweren Aintzug der Türgken, die sy in vnn-
sere vnd anndere kristenliche Lannde lanng Zeitt her
vnd drey vnd zweintzigk Main getan vnd al Kristen-
menschen, geistlich vnd werntlich, von Mannen, Frawen
vnd Kindern, dardurch jemerlich ermordet vnd weg ge-
furt, auch die Lannd mit Prannt vnd anndere Beschedi-
gung ganncz verwüstet, swerlichen geklagt, vnd, Got dem
Allmechtigen zu Lobe, kristenlichen Glauben vnd vnns
allen zu Ere vnd Rettung, vnd den Turgken zu Widerstannd,
vmb Ratte, Hillf vnd Beystand, mit hohem vnd ernnstli-
chen Fleys, ersucht vnd gebettcn, das aber bissher laider
wenig betracht, noch zu Hertzen genommen 1st wor
den. Dess halben dieselben Turgken, mit jrer Macht, der
wir on dein vnd annderer vnnser vnd des Heiligen Reichs
Dk 1453 À 1600 43

Vnndertan Hilff, als du selbs versteest, nit' widersteen mu


gen, in vnnser Lännde so ferer gewachssen vnd die ver
wüstet haben, daz die nu am nechsten dein vnd annderer
Kristen Lannde vnd Gebiette erraichen mugen. Solichs zu
furkomen vnd merklichs Vergiessenn kristenliches Bltittes,
auch Verderben vnd Verwüstung der Lannde, zu verhütten,
haben wir weilent dem hochgebornnen Ludvigen, Pfaltz-
graven bey Reine vnd Hertzogen in Beyern, der Got der
almechtig parmhertzig sein welle, als dem so dann, zumal
der Hanndel am Nechsten berurennd ist gewessen, geschri-
ben, befolhen vnd gebotten, auch vnnsere Macht vnd Ge
walt gegeben, dich vnd anndere vmbligend Fürsten des
Heiligen Reichs in vnnserm Namen vnd an vnnser Stat,
auf nemlich Fege zu ime zu vervordern vnd mit sambt
dir vnd den Anndern Wege vnd Mittel helffen fur zu nem-
men vnd zu besliessen, in was Gestalt vnd Weise den
gemelten Turgken solich ir Einzüge vnd Verwüstung ge-
weret vnd die Lannde vnd Kristenmenschnn vor künfftiger
Beschedigung vnd Verwüstung verhütt werden mugen. Der
aber in mittler Zeit, nach dem Willen des allmechtigen
Gottes, von diser Werlt geschiden. Desshalben in den Sa
chen bissher enntlichs nicht gehanndelt ist. Vnd, so sich
nu dieZeitt des Summers nahendt, vnd vnzweiflichen die
Turgken in jrem Furnemen nicht feyern, sonnder ferrer
mit jrer Macht in kristenliche Lannde zu ziehen vnndersteen
werden, so haben wir solichs mit dir vnd anndern vm-
bligenden Fürsten vnd Stetten des Heiligen Reichs einen
Tag, nemlich auf Monntag nach dem Sontag Oculi schiris-
künfftig, zu Freysing, zu halten furgenommen vnd vnnser
treffenlich Pottschafft mit volmechtigem Gewalt daselbst-
hin zu schicken geordennt.
devra se présenter lui-même ou envoyer des pléni
(Il

potentiaires.)
Solich oberurt Mittel vnd Wege dardurch den Turgken
Eintzuge, solanng bis jne mit der Zeitt gewaltiger Wi-
jr

derstannd beschehen, geweret werden mugen, furnemen,


besliessen vnd demselben nachzugeen....
44 De 1453 À 1500

. (Vo : Nota diser Brief ist meinem gn. Herrn von Gortz,
etc., geannt wort, am Freitag vor den Suntag Reminiscere'.)
(Archives d'Innsbruck, l'est- Archiv, II, lttO.)

LI.

Le Grand-Maître des Hospitaliers et son Conseil au duc


Albert de Bavière; Rhodes, 14 février 1479.
Troublés sans cesse par les attaques des Turcs, les che
valiers ne peuvent se maintenir que grâce aux secours du
Pape et des chrétiens. Le premier leur a accordé des in
dulgences, aussi en Bavière, certainement avec sa permis
sion. Le duc est prié d'aider aussi. Cette lettre sera portée
par Rodolphe de Werdenburg, de la famille des comtes de
ce nom, bailli (baiulivum) de Brandebourg. Plus tard les
secours seront recueillis par Jean de Cardona, sénéchal de
l'Ordre, bailli de Majorque.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- JIHJ'f de anno 1446 bis I518.J

LU.

Frédéric 111 à Léonard de Görtz; Gratz, „Mittwoch nach


dem Sonntag Reminiscere" (10 mars) 1479.
....Als wir nechstmals dir geschriben vnd bevolheti dich
in eigner Persone auf Sonntag nach dem Sonntag Oculi
schiristkunfftig gen Freysingen zu fugen vnd daselbs mit-
sambt vnnser Bottschaftt, so wir dahin geschickt, vnd ann-
dern vmbligenden Fürsten des Heiligen Reichs, helffen
Wege vnd Mittel furzunömen, in was Gestalt den Turcken
ir Ainzüge, die sy bissher in vnnser vnd annderer Cristen
Lannde getan haben, geweret werden, solanng biss jne
mit der Zeitt gewaltiger Widerstannd beschehen muge, inn-
halt vnnsers Briefs, dir desshalben zugesanndt, haben wir
soliciten gewaltigen Widerstannd furzunemen vnd die hei
lig Cristenheit vor ferrer Zerrüttung vnd Beschedigung, der
man von denselben Turcken täglichen warten ist, zu ver

1 Une autre forme, pour le duc Albert de Bavière, dans les Archives de
Nuremberg, S. 101/3.
De 1453 À 1500 45

hütten vnnser vnd des Reichs Churfursten, Fürsten... ge


meinlich in dem Heiligen Reiche auf Monntag nach dem
Sonntag Trinitatis [7 junii] schiristkunfftig gen Nuremberg
zu kumen ervordert....
sera lui-même la diète de Nuremberg,

le
présent
(11

à
juin prochain, s'il n'est pas empêché par une maladie
7

— („Plödigkeit unnsers Leibs") ou „annderer erhafft Vr-


sachen".)
(Archives d'Innsbruck, l'est- Archie, II, loi.)

LUI.

Jorg von Kreyg au duc Sigismond d'Autriche; 14 avril


1479.
„Die Turgken in ainer grossen Sammung sein in Ober n-
Wossen1, vnd haben nye kain solhe Macht beyeinander ge
habt, vnd haben im Willen ain grosse Sach anzuvaheh.
Es kan aber Nyemand wissen wo sy auskern wellen. Man
hat wol gesagt wie sy fur Weyssenburg zogen wären. (La
direction sera indiquée aussitôt après leur départ.)
(Archives de l'Empire Munich, Tilrken-llilff de anno Uiti bis i.r>18.)
à

LIV.

Wenedickt Kastner au duc Albert de Bavière; „an der


Klausen", 18 avril 1479.
Un marchand de Brescie („Pryss"), près de Milan, venu
par Frioul, passé la nuit chez son beau-frère,
le
le

juge
a

de Rodnegk, Mühlbach, Joseph Teutsch, et, parlant pen


à

dant cette nuit sur fait des Turcs, lui confié en secret
le

il

„das man in Virjawl an vil Enden vast vil Futer vnd


Hew, auch ander Narunng bestelt sey, und die gemain Sag
das in XIllj Tagen, auf das Lengst, ob acht Tausend Tur
gken in Vitjawl kumen sullen. Es sey dann das die Wasser
jrren wurden. Sunst werd es an Zweyfel beschehen...
So hat er jmer dabey geret wie sy, die Venediger, bes
telt solten haben, Fursorghalben der Fürsten. Genedigister

Bosnie.
1
46 De 1463 л 1600

Herr, so möcht es dem gleich sein, dann die gemain Sag


ist hie alienhalben das die Turgken merklich und mit
grosser Macht in Wossen ligen vnd sich von Tag zu Tag
meren vnd stercken, und vermain das Ewr Gnad kain
gewysser Kuntschafft mug haben dann besunder aus Vi-
rjawl....
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hüff de anno 1440 bis loin

'.)
LV.

Le duc Albert àses vassaux; Munich, 24 avril 1479.


(?)

L'archevêque de Saltzbourg et Georges, Palatin du Rhin,


duc de Bavière, ont décidé de venir, avec leurs conseillers,
Munich, la veille du 16 mai, pour une décision con
à

cernant les invasions turques. Ils doivent prendre part


aussi cette assemblée.
à

(Archives de l'Empire Munich, Türken- Hilff de anno 1440 bis lî>18.)


à

LVI.

Wolfgang Klacher au duc Albert de Bavière; Villach,


11 mai, „vmb Ave-Marienzeyf, 1479.
Des nouvelles sont parvenues „das die Turgknn starck
heraus zyehen vnd sein zum Steinysnagkh in Krabaten;
aber nyemand weyss wo sy aus wellen"
*.

(Archives de l'Empire Munich, Türken-llilff de anno 1140 bis 1~>1B cf.


à

Bibliothèque Royale de Munich, ms. allemand 1.586, fol. 305.)

LVII.

Nouvelles; vers 18 mai 1479.


le

....Wist das Herr Ludwig von Ratenstain auf hut seiner


Diener Ainen bey mir gehabt hat, vnd mir der Turcken-
halben verkundt: der ersten Mer von dem Augsperger auf

Sigismond communique ces nouvelles au duc Albert le 20 (ibid.).


1

Le „dimanche", „abend vmb newn in die Nacht" (16 mai), Achatz Hert-
2

tenfels, vidame de la Carniole (de Laybach), annonce l'invasion (ibid.). Le 16,


d'Innsbruck, Sigismond l'annonce Albert (ibid.).
à
De 1463 À 1600 47

gangen, aber nachmals ist aber ein Schreiben dem von


Vitzdum aus Crain kumen, das des turckischen Kaiser
Obrister-Wascha mit grosser Macht lig in vdrinscher 1 Velld,
vnd ist die Sag das sy mit einem grossen Hawffen in
Wälsche Lannd, auf den Bapst, ziehen vnd mit dem ann-
dern Hawffen auf die Steyer vnd Kerndner, vnd wartten
nur das die Wasser ain wenig verrinnen; die seien vast
gros. Gandolf von Krenburg.
(Archive;? de l'Empire à Munich, Türken- H il ff de anno 144fí bis luid,
fol. 80.)

LVI1I.

Lettre à Sigismond d'Autriche; 18 mai 1479.


....Ich fug Ewren Gnaden zu wissen das die Turgken
erst an den vergangen Freytag über die Kulp zogen sein,
wenn das Wasser vast gross gewesen ist, das haist die
Kulp, vnd haben den Sakman gelassen, in die Maraffitz,
vnd haben das sich genomen, vnd in das hertriben, vnd
das Volkh erschlagen. Die Turcken haben drew Her. Das
schreibt der Burggraf von Hrenken (sie). Ir sein noch nye
alsvil heraus zogen als yetz. Er schreibt auch wie des
Kunigs vonVnger, etc., Volkh haben müssen beyhen2 vnd
sein zu den Geslosser zogen. Gnediger Herr, mir ist ein
Schreiben kumen, als ich han den Brief geschriben, wie
die Turgken in die Mötling sein vnd lassen den Sakman
in das Krainlant, vmb die Narung. Gnediger, es ist zu
besorgen, oder sy zyehen auf Teutsche Land.... Geben zu
Rentzach, am Eritag vor dem Heyligen Auffarttag [1479].
Stfßan Btfiar von Rentzach.
(Archives de l'Empire à Munich, Türhen-Hilff de anno 1440 bis 1ГЛН,
fol. 79.)

LIX.

Aursperg, 19 mai 1479.


An Vlrichen von Weispriach.
Lieber Vitzdumb. Wist warlich das die Turcken mit dem

1 Andrinople.
2 Weichen.
48 De 1453 л 1500

Hauffen noch gesstern bey Domöll enthalb Weinitz, enthalb


der Kulpp, gelegen seien, vnd haben nicht vber gemocht,
aber gesstern haben sy ein Sackman gelassen in Morabitz,
vil Lewt vnd Viech genomen, vnd sind an der Strassen,
das sy durch Gotzsche sullen ziehen, vnd sorg mich ir
vmb den Montag herauf zu vns. Sy haben auch gesstern
vast vil Fewr in Krabaten gehabt weit vmb. Ich vernymb
auch wie Graf Nielas Purckgraf mit in teydingt hat vnd
in der Teyding sy gefragt hat wie sy im Synn hetten zu
ziehen. Sullen die Turcken geredt haben, die Strass auf
Laybach. Nach dem allen wist euch zu richten... Man
sagt warlich, den in andern Briefen sy sollen hut zu Lay-
bach sein...
Dise Kundtschaft ist zugeschigkt worden dem Vitzdumb
zu Laybach, von Awrsperg.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- HU// de anno 144(1 bis lHH.j

LX.

Wilhelm „Graf, Pfleger zu Radstad", à l'archevêque de


Saltzbourg; Ratstad, 19 mai 1479, à minuit.
... Zu besorgen ist, nach dem die Turcken enhalb der
Ennden nichts zu nemen haben, in Crain, noch Kernden,
sunder im Lauental, Graffenfeld vnd Lungaw, auch das
Gepirg, vnd tet vast Not das Ewr Gnad ettlich herein vnd
an die Tewrn schigket, die ob vnd mit den Pawrn zu
behuet warn.. .
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilf/ de anno 144(1 bis 1ЫН.)

LXI.

L'évêque de Brixen à Sigismond d'Autriche; Brixen, 20


mai 1479.
....Her Jörg von Krey schreib vns eylung, Ewrn Gnaden
zu verkünden da[ss] das gross Her der Turgken, so in Bos
sen gewesen ist, und die llj-m in Krabatten zesamen ku-
men sein vnd ziehen gar mit grosser Macht, daz ir nie
sovil hievor sind gewesen, vnd sey zu besorgen das sy
ein weite Rayss tun werden, Stet vnd Sloss arbaiten, in
Krain, vnd sy sind als auf dem nächsten Suntag vber
De 1453 л 1600 ' 49

die Kulp das Wass[e]r, vnd sind in vnnsers gnedigen Herrn


des Kaysers Land; darnach sol man sich wissen zu rich
ten." Il faut en donner l'avis aussi à l'évêque de Trente
et à Burcard de Knöri rigen.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1440 bis 1518, fol. 81.)

LXII.

Benoît Kasteser à...; Mulbacher Klausen, 20 mai 1479,


après midi.
....Auch hat mir der Bot muntlich gesagt daz an der
nachest vergangen Sambstag [15] nacht Ilj-c Turgken gen
Sibidat [Cividale] in Friaul kumen sind und an dem Suntag
morgen gen der Weyden geritten... Ein Bot von dem von
Krey auch eylund zu dem von Brichsen geritten, der sagt
auch muntlich daz sy mit grosser Macht gen Laybach
körnen sein...
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 144(1 bis 1518,
fol. 82.)

LXIII.

Sigismond d'Autriche au duc Albert de Bavière; Inns


bruck, 21 mai 1479.
Remerciements pour l'offre de secours qu'Albert a faite
à la diète de Freisingen. C'est le moment de le lui four
nir, car les Turcs sont à la frontière de la Carniole. Il
faut. envoyer sans retard des soldats et des provisions,
ear le pays de Sigismond n'en a pas les moyens. On pourra
vendre ce qui en restera.
(Archives de l'Empire à Munich, Tiïrken-Jfilff de anno 1446 bis 1518,
fol. 82.)

LXIV.

Albert de Bavière à ses vassaux; 22 mai 1479.


D'après la convention conclue avec l'archevêque de Sal-
tzbourg et Georges de Bavière, il les convoque, pour s'en
tendre au sujet des Turcs, à Munich, lundi, „in den Pfingst-
veirtagen" (31 mai).
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 1518,
fol. 86.)
60 De 1453 À 1500

LXV.

Le duc Albert de Bavière à Sigismond d'Autriche; 31


mai 1479.
En ce qui concerne les provisions de l'armée contre les
Turcs, „haben wir der Ennde ewrm Lannde gelegen soli-
cher Cassten nit". Autrement, il devra accomplir ce qui
a été décidé à la diète de Freisingen.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 144G bis 1518,
fol. 88.)

LXVI.

Instructions de Sigismond d'Autriche pour ses envoyés


à la diète de Nuremberg; juin-décembre 1479.
....Wurde dann angezogen vnd gesucht der Turcken halb
den Widerstandt zu thun, sullet ir sagen was Warnung
vns kumen, vnd was Fursorg vns darauf stunde; deshal
ben wir genaigt sein, als ein kristenlicher Fürst, Hilff zu
tun, nach Gestalt vnnser Sach, vnd auch das wir nit ver-"
lassen werden....
(Archives d'Innsbruck, Copialbiicher, Registrum certarum, etc., 1476-1480,
fol. 270 A.)

LXV1I.

Thomas von Dornberg à Sigismond d'Autriche; Görtz, di


manche avant la St. Barthélémy (22 août) 1479.
....Die Turgken am Freytag nach Sand-Laurentzen Tag
über die Saw getzogen sind, vnder Gurckveld, vnd sind
gen Sagerwert hin gezogen, vnd haben den Sackman zwi
schen der Tra vnd der Einer aus gelassen, vnd haben
(?)

gross Kaufmans-Gut genomen, vnd sind herauf gen Ozwlj


geraist, vnd sind yetz ain Tayl an Phintztag vor Sand-
jr

Bartholomeus Tag gen Krain komen, nit ver von Laibach,


das zu besorgen ist daz sy durch die Steyermarch, gen

De Jeczendorff, dimanche St.-Barthélemy, trois vassaux du duc


après
la
1

Albert lui écrivent pour expliquer leur attitude en ce qui concerne leur con
tingent contre les Turcs (ibid., fol. 90; réponse, fol. 92).
De 1453 À 1500 51

Kernden zeyhen werden, oder villeicht verer, wann jr


ist ain grosse Menig: man schätzt sy als auf dreyssig
tausend Man....
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilff de anno 1446 ins 1518.)

LXVIII.
5 octobre 1479.
„Mandatum regis Hungarie."
11 a cherché toujours à combattre les Infidèles, „ab ip-
sis teneris annis nostris", mais surtout depuis son avè
nement. 11 a demandé de tous côtés le secours qu'il pou
vait espérer contre leurs attaques incessantes. 11 envoie à
présent ses ambassadeurs, Balthazar, évêquede Syrmium,
et Sigismond, comte de S.-Georg et Bozyn (Posing), à Nu
remberg ou à n'importe quelle autre place la diète sera
fixée par l'empereur ou par Ausonius, cardinal de Mon-
reale et légat. La plénipotence suit.
„Datum Pozonij, quinto die mensis octobris, anno Do-
mini MCCCCLXXIX1."
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 434, fol. 183.)

LX1X.

„Responsio data legato apostólico, Nuremberge, sexta


ante Gallj [15 octobris], anno Domini 1479-0."
Le légat a parlé surtout : a) des persécutions turques ;
b) de l'attaque entreprise contre le Pape par la ligue ita
lienne, demandant conseil et secours. Les membres de
l'assemblée, — „domini Imperatoris habitat matura delibéra
teme", — montrent leurs regrets sur ces deux faits. Bien
que l'Empire entier ne soit pas représenté, ils promettent
cependant qu'il n'abandonnera pas là-dessus ses traditions.
Les princes représentés à la diète enverront des ambas-

1 Suit cette notice:


„orationem habitam Nuremberge, anno, etc., 1479, per
regis Hungarie oratores post presentacionem literarum precedentium et se-
quentium, vide supra" et la forme allemande des „littere credenciales ora-
torum regis Ungarie": le premier des ambassadeurs y apparaît comme: „Bor-
thesaren von Piscia, Bischoven zu Seryni" („datum Presspurgk, au Sant-Fran-
ciscen Tag, anno, etc.") (fol. 184 V<>).
■v» r*v.

52 De 1458 a 1500

sadeurs à l'empereur, „una cum Reverendissimo domino


cardinali Sánete Lucie jn Sicilie (xic), imperiali legato", lis
lui communiqueront ainsi ce qui a été décidé ou même
discuté dans leur assemblée et demanderont son avis sur
les moyens par lesquels on pourrait éviter ce double danger.
En ce qui les concerne personnellement, ils offrent leur
•concours.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 434, fol. 202 203 Vo.)

LXX.

„Der Curfursten vnd Fürsten, gaistlichen. und weltlichen


Rette, Antwurt, dem kaiserlichen Legaten auff sein Fur-
halten der Cristenheit, vnser Heiligen Vaters des Babsts
vnd Stuels zu Rome vnd des Heyligen Romischen Reichs
zu Nurenberg gegeben am Pfincztag post Galli, anno, etc.,
MCCCCLXXIX-ott (16 octobre 1479).
On leur a présenté trois points : a) guerre contre les
Turcs; b) guerre des Italiens contre le Pape; c) guerre du
roi de France contre l'Empire.
En ce qui concerne le premier point, l'ambassadeur im
périal a mis en perspective la préparation d'une armée de
6.000 hommes „oder dermassen, jn die Gepurg zu Crain
vnd Crabetten zu legen". De môme en ce qui concerne
les deux autres conflits.
Réponse des membres de la diète :
A la dernière diète, rassemblée à la Trinité, dans la
même ville de Nuremberg, l'empereur n'a pas eu de ré
présentant — „die K. Mt. Nyemant da gehabt hab"
—,
malgré le grand nombre des personnes présentes. On n'a
pu donc rien discuter. Les commettants des ambassadeurs
leur ont mandé de ne rien décider sans le consente
ment des autres. Ceux qui se trouvent aujourd'hui en
semble sont trop peu nombreux pour oser prendre une
résolution. Mais on s'offre à envoyer des délégués à l'em
pereur, avec son propre ambassadeur, pour lui demander,
eu égard au sérieux de la situation, une nouvelle diète,
avec sa participation personnelle.
„Legaten hin ab zu vnseren allergnedigisten Herrn dem
Keyser schicken Bevelch geben : wo der K. Mt. gemaynt
De ШЗ л 1500 53

wer, Ymant zu vnseren Heiligen Vatter dem Babst vnd


Seiner Heilikait Widerbertigen zu senden, das dan solch
ir Botschaft der K. Mt. Werbung dye an vnseren Hey
ligen Vater den Babst vnd sein Widervvertigen gesche
hen solt, so ver das Sein K. Gnaden gevellig vnd gemeint
sein, wolt nemen, vnd hindter sich an ir Heren bringen,
die als dan der K. Mt. Legaten ir Botschafft zu schickgen
vnd verfertigen wolten. Doch das den anderen Curfursten
vnd Fürsten dye auff dysen Tag nit gewesen sind oder
geschickt haben, durch dy K. Mt. geschriben wurde, das
die der gleychen jr Wotschafft an die vermelten Ende auch
senden wolten, damit dy Ding der Jren Mt. vnd dem Hei
ligen Reich zu Eren desder stätlicher gehandel wurden.
Wann, solten die so ytz auff dysem Tag gewesen oder
ir Botschafft jn kleiner Anzal gehabt haben allain schick
lichen, möcht nit ausstreglich sein, sunder mer den Wi
dervvertigen des Heyligen Stuls zu Korne Sterckung jrs
Furnemen geben,.
Item, wo solchs der K. Mt. gemaint sein wolt, das dan
ein nemlich Tag vnd Ende bestymbt ward, wo solch der
Curfursten vnd Fürsten Botschafft vnderwegen zusamen
kummen solten, vnd were der Kurfürsten vnd Fürsten
Botschafft guet Beduncken das solch Sendung vnverzogen-
lich geschech, damit dye so gesant wurden, auff den Tag
den die K. Mt. herauff in das Reych furnemen wurde,
wider komen vnd Relación thon mochten."
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. 434, fol. 204-205.)

LXX1.

Mémoire des ambassadeurs hongrois à la diète de Nu


remberg; décembre 1479.
Se déclarant mécontents de la réponse qui leur a été
faite, ils résument leurs voeux dans ces quatre „capitula" :
a) réunion d'une diète au mois de janvier; b) garantie que
les princes y viendront. Sinon la Hongrie n'enverra pas
ses ambassadeurs à une autre place, et le roi pensera à
ses seuls intérêts.

Réponse aux mêmes.


La diète ne peut pas être convoquée plutôt, à cause de
'7*~Z7m

54 De 1-463 À 1500

l'étendue de l'Empire et de la nécessité que l'empereur soit


présent. Une garantie n'a jamais été requise, et une pa
reille prétention n'est pas „honnête".
„Sicque ridiculosum eis fuerat hujusmodi faceré promis-
sionem." La protestation est peu ordinaire, „ supervacánea"
et „odiosa": les notaires n'ont pas une autorité supérieure
à celle d'un si grand nombre d'hommes éminents, présents
à la conférence.
„Quum et pfotestacionem, ob reverenciam Sacre Cesaree
Majestatis oratorumque ibidem existencium, mérito prete-
riissent, que et cunctis earn intuentibus absurdum foret
audire." Le roi ne peut pas renier son passé de défenseur
de la foi. Toutes les décisions antérieures sont maintenues.
L'ambassadeur impérial est certain que cette réunion dans
l'Empire aura lieu : le roi doit y venir personnellement ou
envoyer ses délégués.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 434, fol 200 Vu-201; ms. latin
26.604, fol. 13 V".)

LXXII.

Réponse donnée aux ambassadeurs hongrois par les


membres de la diète de Nuremberg; vers le 21 décembre
1479.
Us regrettent, ainsi que leurs commettants, le danger
auquel est exposée la Hongrie. L'empereur avait convoqué
une diète pour le jour de la Trinité à Nuremberg. Son am
bassadeur, Georges (Georius), cardinal de S-te Lucie „in
Silicia", avait fait les mêmes propositions. On avait dé
cidé de demander à Frédéric une diète dans l'Empire, mais
aucune réponse n'est encore arrivée. La diète présente est
trop peu fréquentée pour pouvoir s'occuper sérieusement
de cette affaire. Les délégués des princes sont d'avis qu'il
faut convoquer „aliam et specificam dietam abhinc et
medium quadragesime proxime venture, ad loca apta, in
Sacro Romano Imperio sita". L'ambassadeur impérial est
certain que cette réunion aura lieu : le roi peut y envoyer
ses représentants.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 434, fol. 200 V°; ms. latin
26.604, 12.)
De 1463 À 1500 56

LXXIH.

Discours des envoyés hongrois à la diète de Nuremberg;


vers le 21 décembre 1479.
„Facta salutacione et credencialibus iitteris praesentatis
et lectis, infrascripta dicentur, que nomine Serenissimi prin-
cipis et domini, domini Mathie, Bohemie et Hungarie regis,
i Dominacionibus Vestris magnificis, Sigismundus de Sancto-
Georgio et de Bozyn cornes et ego. Majestatis Sue oratores,
proposituri sumus."
S'il ne s'agissait pas de l'intérêt de la chrétienté, qui les
concerne tous, il serait nécessaire de présenter des argu
ments, „ut nonnullorum opiniones, qui nos forte mendicos
existimant, evidentibus rationibus repelleremus." Ils diront
des choses tristes „clare, aperte et breviter", pour que la
faute ne soit pas rejetée sur le roi si,
par la négligence
d'autrui, en résultera des préjudices pour la chrétienté.
il

Les ambassadeurs présentent une esquisse de l'histoire


des Turcs, en commençant par Baïézid, „Pazaites", qui

le
premier attaqua la Hongrie; la bataille de Nicopolis fut
gagnée par Calapinus (=Tschélébi, titre habituel de Moham
med Mohammed „is Walachis bello attritis tributa
I).

I:

gravia imperavit". La famine seule, qui infestait ses États,


empêché Mourad I-er de se soumettre la Hongrie. Mo
a

hammed qui règne présent, „sibi tocius orbis monar-


11,

chiam promittere videtur". Liste de ses conquêtes. „Et


Walachos sibi aliquando parentes habet." est supérieur
11

ses prédécesseurs; sa convoitise est insatiable. On sait


à

bien en Allemagne qu'il est arrivé jusqu'aux frontières de


la Bavière et de l'Italie. faut prendre donc des mesu
Il

res de précaution, en aidant roi, qui ressent les offen


le

ses faites la chrétienté, mais se trouve isolé et ne peut


à

rien accomplir sans secours des princes allemands, seuls


le

alliés possibles. Sinon, au lieu d'entendre seulement des


nouvelles, ils verront les Turcs sur leur territoire. L'exemple
des Vénitiens est instructif: par haine du Pape surtout,
ils ont fait la paix avec Sultan, „pessimis conditionibus
le

et multum injuriosis", cédant des villes et des forteresses,


„ymo provincias quas Thurci decern aut quindecim annis
expugnare non potuissent", leur permettant libre pas
le
56 De 1453 À 1500

sage par terre et par mer, leur ouvrant les ports, leur pro
mettant des provisions et autres secours, qui amèneront
la ruine totale de la chrétienté, sauf si on prendra des
mesures sans retard. Non seulement le roi de Hongrie a
été abandonné par la République, mais on croit „quod
socios in ea re habeant [Turce]". Si le roi lui-même l'au
rait voulu, il aurait pu faire d'avance sa paix avec le
Sultan, dans des conditions meilleures. „Turcus enim per
triennium magna cum instancia a Sua Majestate pacem
quesivit et usque Budam pro ea extorquenda sollennes tan
dem oratores misit, Regie Majestati regnum Bosne et alia
multa offerendo subsidiaque, etiam de propria persona,
ubi opus fuisset, Thurcus pollicebatur, dummodo Sua Majes-
tas eidem et suis, sine Sue Majestatis et suorum damno,
transitum per regnum suum ad alios christianos permit-
teret. Нес omnia Regia Majestas recusavit." Le Sultan es
père maintenant, ayant isolé la Hongrie, „[earn] celeriter
deglutiré... et, expugnato Hungarie regno, tocius Occiden-
tis et Septentrionis monarchiam Thurcus sibi absque du
bio pollicetur." Depuis la conclusion de cette paix avec
Venise, il n'a plus cessé d'attaquer les Hongrois. „Et, ut
de aliis praesentis anni incursionibus pluribus Thurcorum
ad Hungarie regnum taceamus, duas ta.ntum l notabiles re-
feremus. Invasit enim Thurcorum gens de mense augusti
fimbrias superioris partis regni, ad ea loca, per Stiriam
in Hungariam intrando, de quibus nunquam aliquis cogi-
tavit et inde, ut communis fama est, ultra viginti milia
captivorum abduxit. Sequenti vero mense octobris, máximo
cum exercitu electorum homiriorum, quadraginta trium mi
lium, et Walachorum numero máximo, Transilvaniam, ubi
nervi regii fisci, salis scilicet et auri et argenti fodinarum,
existunt, Thurci intrarunt, magnaque cum. preda ad pro
pria redeuntes, ab exercitibus Regie Majestatis, Dei gratia,
non sine magna ipsorum cede, prostrati fuerunt, et omnes
capitanei sive primarii, partim occisi, partim capti apud
Regiam Majestatem existunt. Ipsorum vero ex minoribus
pauci evaserunt. Manifeste igitur apparet, et cum lacrimis
referendum est, quod Turcus, qui sollicitissimus est, ut plu-

1 Ms. latin 26.604 de la même Bibliothèque, fol. 7 Vo et suiv.: dumtaxat.


De 1453 À 1500 57

ribus suis gestibus (sic) comprobari potest, Ungarie reg-


num totis viribus invadere cito conabitur." Il veut con
quérir le royaume. On n'attend pas des secours, mais la
Hongrie, qui emploie dans cette guerre toutes ses forces
depuis cent ans, ne peut plus se défendre seule.
Matthias a envoyé ses ambassadeurs aux princes de
l'Allemagne, qui seuls peuvent lui venir en aide, car l'I
talie, l'Espagne, la France, la Bourgogne sont occupées par
leurs propres guerres: „Italia enim et Hispania et Francia
cum dominijs ducis Burgundie bellis ardent". Malgré la
défection des Vénitiens, dont le danger peut être diminué,
un prompt secours de la part des Allemands sauverait
bien la Hongrie et, par conséquent, l'Empire lui-même. Car,
maîtres de la Hongrie, les Turcs pourraient bien pénétrer
jusqu'au Rhin, et même plus loin que cela. Si les princes
susdits seraient disposés à accorder leur appui, les am
bassadeurs pourraient indiquer des voies militaires très fa
ciles. Ils parlent en allemand et en latin1.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. lat. 4.342, fol. 154 et. suiv.; ras.
latin 26.604, fol. 7 V».)

LXXIV.

Exposition des voies par lesquelles les Turcs peuvent


être attaqués; 1479.
....Quisnam post illas Romanorum expeditiones [in Ma-
cedoniam] unquam invadere tentaverit, nisi ille Georgius
Castriotus, aliter Scanderbec, inclitus Epirotarum princeps,
qui, spretis amplissimis toties Turcorum muneribus et pro-
missis, saepe finítimas gentes aggrediens, solus ad Strymo-
nem usque, Macedonum atque Thracum limitem, penetravit.
[Les voies seraient les suivantes : a) de Belgrade pai
la Mésie Supérieure et le mont Rhodope en Thrace; b) de
Belgrade par la Dardanie, la Triballie, le mont Hémus,
l'Hèbre; c) par la Transylvanie et la Valaohie; d) par la
Transylvanie „Mare versus et montes Carbaviae" (sic); e)

1 Le ms. 434 de la Bibliothèque Royale de Munich, fol. 154 et suiv., a à la


fin ces lignes: „finis orationis oratorum regis Hungarie, habite Nuremberge,
anno, etc., LXXIX0". Puis: „litteras credenciales et mandatorum regis Hun
garie quere infra".
4

s~
58 De 1468 л 1500

par la „Via Egnatia"; f) „Via Candaviae, maritima, ex


Apollonia ad fauces Propontidis extensa".
Mention du champ de bataille de Cossovo :] Hic fuit
illa infausta et omnibus seculis execranda clades Joannis
Vniadis, inclyti ducis exercitus Pannonum, ex pugna cum
Amurathe et Machmete Czolopia [= Tschélébi], ejus filio,
nunc Turchorum domino. Hujus campi planities proten-
ditur circiter 1ДХ-т passuum, usque ad vicum Cazanicj et
fauces Clysura, quae ad Scopiam ducit, posita inter duo
flumina, Sithizam et Lebum, vallata undique montibus,
vicis et pagis, habens ad latus opulentissimum pagum Pris-
tinam, qui, ob maximam ubertatem, fuit quondam Mysiae
dominis in summis del¡[tiosa]. (Le reste est brûlé.)
(Bibliothèque Ambrosienne de Milan, ms. I 204 Inf.)

LXXV.

Sigismond d'Autriche àson „Ohei m und Getreuen" ; 1479(?).


Il a appris par ses lettres les négociations entreprises
pour amener „ainen gèmainen Zug wider die Turcken". De
son côté, il est disposé à faire son devoir de prince chré
tien. L'empereur ne peut plus défendre ses pays hérédi
taires, car il a devant lui les „Venediger vnd ander, so
dem Turcken verwandt sein".
(Archives d'Innsbruck, Copialbücher, Registrum causarum, etc., 1476-1480,
fol. 142.)

LXXVI.
Vers 1480.
Ein Anslag wider die Turgken, den zu Widerstand...
Ditz noch geschrieben ist ain Anschlag wider dj Turcken
vnd all die wider den Cri sten glauben sind.
Der Anschlag ist ausgezogen auss der [Ver]willigung der
Mynderen Bruder Orden, den sy gethan haben und zu
gesagt unserm Hayligen Vatter dem Pabst.
Wie sy haben vierzig Tawsennt Closter, wolen sy auss
yedem Kloster ainen geraden jungen Munich dargeben, das in
lies Vnser Heyliger Vatter, der das es belib; auff (sie; ms. B)
(ou: nach) vierzig (ou: XXXVj) Tausentt Kloster, auf yedem
Kloster ain Munich, das precht XXXVj Tausent Munich.
De 1463 à 1500 59

Auch mit der Verwilligung sy wolten nicht wider haym


kummen (ou: ziechen) dan für vnd für irn Orden meren jnn
den Landen gen den Turckenn.
Item nu setz ich das die anderen drey Orden, als Pre
diger, Augustiner, Carmenihtenn, auch zu Hauff haben auff
XXXVj Tausennt Klöster
Item nu setz ich das alle andre Orden, der dan vill ist,
als: Teuschherren, Johanniten, Barnhardinen, Benedictiner,
Cartuser, Schotten, Pauliner, etc., vill ander Orden, auch
das sy zu Hauff haben auff XXXVj Tausentt Closter.
Item nu setz ich all Stifft vnd Halb-Stifffc, Frawen vnd
Junckfrawen-Klöster auch auff XXXVj Tausent Stifft und
Klöster: wann yedes Clöster ain Mann Soldt geben precht,
die Summa hundertt Tausent vnd viertzig Tausent Mann.
Item nun setz ich, als manig Mynnder Prüder Ordenn
ist, das dar gegenn sey, als manig Klöster, als offt zechen
Pfarkirchen, das prächt drey Mall hundert Tausennt vnd
sechtzig Tausent Pfarckirchen: wann yede Pfarkirchen solt
ain Mann gebenn, Ainer der Anderen zu Hilff, prächt drej
mall hundert Tausent vnd sechtzig Tausent Mann.
Summa Summarum, all Clöster, Stiffte, Orden, alls dan
obenn stett, prächt funff mall hundert Tausennt vnd
sechtzig (ou: viertzig) Tausennt Man.
Item nu will jch setzen wie wir dennen Turckenn ein
Widerstannt mochten thun mit Volchk das zue streytten
taugenlich geneigt ist vnd gewant: hat (ou: ist) der Kriegss-
leuff vnd zu Veldt zu ligen ain yeder Man, armm vnd reich,
an gross Beswärnus seins Leibs vnd Gutz, das in der
Cristenhait ein geleich Purde getragen möcht werden, pey-
den ynn geistlichen vnd weltlichen Standt, auff für Pes-
serung, pesser Vnderweisung.
Item nu setz ich für das Erst dy Klöster : das yetz
Klöster hat dreissig Person, geistlich vnd weltlich, dj dan
zu dem Heyligen Sacrament gentt, das yede Person all
Wochen ain Pfennig solt geben, wäre yedem Klöster alle
Wochen dreissig d., aber ein halb Ort von einem raini
schen Guldenn; wie albeg ein Kloster all zechen Wochen
ain vngrischer Guldenn, prächt alle Wochen die Klöster
viertzechen Tausent vier hundert vngrisch Guldenn, X s. d.
für ain vngrischen Gulden; facit ain Jar sybenmall hun-

S
60 De 1453 À 1500

dert Tausent vnd acht vnd viertzig Tausent vnd acht hun
dert vngrisch Gulden.
Item nu setz ich, ain Pfarr in die andre zu raytten, das
sy hab drej hundert Menschen dy zu den Heyligen Sacra
ment gennt, dan der Pfaren send vill mer; geben all zu
Hilff aine der anderen, vnd, wan yeder Mensch all Wochen
gab ain Wochen ain Pfenning, das zu dem Heyligen Sa
crament gett, macht ein Wochen drej mall hundert Tausent
sechtzig Tausent vngrisch Gulden ; facit ain Jar achtzechen
Milion siben hundert Mal Tausent vnd zwaintzig Tausent
vngrisch Gulden, ye X s. d. fur ain vngrischen Gulden.
Summa Summarum, dy Cluster vnd Pfaren zu Hauffen ain
Jar neuntzechen Milion viermall hundert Tausent vnd acht
vnd sechtzig Tausent vnd acht hundert vngrisch Gulden XX.
Item sunder Steur vnd Hilff der grossen mächtigen Für
sten vnd Herren vnd ander frumer Leut, pay de geystlich
vnd weltlich, Man vnd Frawen-Person, was Steur man dar-
zu gilb, ein yeder vber sein Wochen-Pfenning, das ist nit
zu raytten.
Auch soll man der Juden nit vergessen. Sol man an
schlagen, nach frumer Herrn Ratt. Pracht ain Jar auch
ein gütte Summa zu Stewrn.
Item nu hab ich gérait wie vill man Söldner zu Ross
vnd zu Fues möcht halten von dem Wochen-Pfenning, als
dan vor wetzaichent ist, sunder ander Steur vnd Hilff.
Wan man aim zu Ross ain Wochen gab zwen vngrischen
Gulden oder X s. d., so möcht man halten zu Ross
hundert Tawsent vnd vier vnd viertzig Tausent vnd acht
hundert Söldner.
Item zu Fues auch hundert Tausent vnd vier vnd zwain
tzig Tausent vnd acht hundert Soldner.
Summa zu Ross vnd zu Fues zwaymall hundert Tau
sent vnd neun vndt viertzig Tausent vnd sechs hundert
Soldner.
Item möcht ain yeglicher Fürst, geistlich vnd weltlich, vnd
nämlich in seinem Standt, vnd mäniklich in seinem Standt,
in seiner Rue vnd Besen peleiben, aussgeschaiden dy zu
Haubtleutten vnd zu Söldnern auffgenn menn vnd bes-
telt werden, ainen yeden seinenn Sold zu geben.
Item, sol man auch auss der Gemain schicken ain Volck
Db 1453 À 1500 61

an die Turkenn, von Hantwerchleutten, von Geistlichem


vnd Weltlichem, gedächt ain yeder hinder sich an sein
Geschafft, auch an Weib vnd Kinder, vnd weren des her-
ten Ligen zu Veld nicht gewant, offt Hunger, Durst, Kelten
leyden, das der Soldner muess dulden, dan er vvais wol
das er sein Sold darvmb einnymbt, vnd zu vermeiden dy
Vnainikait dy vnder dem gemain Man ist, — dan ein yeder
Söldner muss seinem Rottmaister vndertänig sein vnd ge
horsam.
Item, so man solchenn Anschlag thut, so sol ein yeder
Hausswirt (ou Haussherr) oder Haussfraw, pej i rem Aide
vnd pej dem swärn Pann, sein geistlich oder weltlich, edel
oder vnedel, Nyemand abgeschaiden, Pfarer oder Priester,
etc., yedem seinen Dinstpotten der dan zu dem Heiligen
Sacrament gett, sein Wochenpfening dargeben, vnd solt
es jm an seinen Sold oder Jarlon abziechen, vnd solt
auch söllich Gelt geben vnd raichen an dj Endt da man
dan ein yden hin peschaiden hat, pej der Penn vnd Pues
dy man darauff gesätzt hatt.
Item auff sollich Anschleg (on recommande une réfor
mation des monnaies: le florin du Rhin doit être mis en
concordance avec celui de Hongrie „das funff reinisch Gulden
als gut sein als vier vng. oder Ducaten-Gulden." 11 ne
faut qu'une seule monnaie d'argent, „als Groschen vnd
Krewtzer vnd Zwaier vnd Pfening".
On détermine le poids de ces monnaies communes; le
rapport entre l'or et l'argent sera de 25 à 1. Ce gros
n'aura qu'un seul nom dans tout l'Empire. Ces mesures
n'affaibliront guère la chrétienté, ainsi qu'on le prétend;
au contraire, elles lui donneront de nouvelles forces. Une
paix générale „der Cristenhait" rendrait possible aussi une
reformation des „Meut vnd Zoll".
„Die Wirtt oder Gastgeben..., auch der Vngelt der Für
sten vnd der Stett", et diverses professions en profite
raient, ainsi que les marchands et les gens de métier.
L'argent pris sur les Turcs fera que chacun rentrera dans
ses dépenses.
„Item dan also mag ain Landt den anderen dienenn
mit allerlay Hanttierung: Ains hat Tuch, Ains Parchant,
Ains Leinbat, Ains Stachel, Ains Gold, Ains Silber, Ains
62 De 1453 À 1500

Kupffer, Ains Saltz, da dan vill [da]von zu schreiben war,


a
das albeg von ain Landt zu dem Anderen zugef uert wurdt.
La foi en serait préservée, „an Schaden mäniklichen".
On reconquerra les pays pillés et ruinés par les Turcs,
„vnd ich hoff zu. dem Allmächtigen Gott, der allmächtig
ist, sein göttliche Genad dar zu gebenn, das wir Cristenn
dy türkischenn Landt zu dem heiligen ■ cristenlichen Ge-
lauben mügen pringen". Comme les Turcs ont l'intention
de conquérir „ail Cristenmenschen", l'auteur ne doute pas
que Dieu donnera à ses fidèles la victoire.)
Dise vorgeschobne Ordnung ist gemacht worden auff
den Heyligen Cristabent, anno Domini, etc., 1480.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilf f
de anno 144Ü bis 1518;
*
Bibliothèque Royale de Munich, ma. latin 14.668, fol. 110-113 Vo.)

LXXV1I.
31 mars 1480.
Tractatus de futuris christianorum triumphis in Sara-
cenos, magistri Johannis Viterbiensis.
(Dédicace au Pape:) Beatissimo patri Sixto quarto et
christianissimis regibus Francie, Yspanie, Sicilie citra Fa-
rum, Ungarie et Senatui preclarissimo genuensi, frater Jo
hannes Nannis viterbiensis, Ordinis Predicatorum, theolo-
gorum minimus, perpetuam pacem et victoriam in hostes
optat. Circiter nonas aprilis tractatum et lucubraciuncu-
lam misi, quam de futuro christianorum triumpho a Deo
christianis de proximo repromisso edidi. Sed hucusque,
ut accepi, nescio cujus negligencia fit, aut oblivioni tradita,
aut occultata. Et, quoniam a compluribus copia petitur,
idcirco iterum in copiam mitto et edicionem Magnifiée
"
Vestre Celsitudini recommendo.
(Le „proëmium" fixe trois parties: a) opinions d'autres
théologiens sur l'identification de Mohammed avec l'Antichrist ;
„cum hac questione: an Maumeth sit verus Antichristus" ;
b) „secundo, subinferemus breviter témpora que nobis ex-
ponenda reliqua erunt a captivitate constantinopolitana
usque ad finem seculi"; c) „tercio, replicabimus brevissime
tractatum de imperio Thurcorum, quem ferme ante hos
novem annos Genue populo in ecclesia Sancti Dominici legi et
ad dominum Nicolaum, olim theanensem cardinalem, dedi".
De 1463 À 1500 63

Citation de Raymond Martini, Prêcheur, de Nicolas de


Lyra, Mineur, et d'autres. Discussion si l'Antichrist a déjà
paru ou non: „Sumus enim ab anno Salutis modo in
MCCCCLXXX". Citation du traité de Ricord de Monte Croce.
Mention d'un entretien que l'auteur eut avec un „prêtre"
de Grenade, venu à Gênes, il y a quatre ans, pour ra
cheter une Sarrasine baptisée: il déclare que les Musulmans
ont l'ordre de soumettre, les armes à la main, quiconque
refuse le tribut. Les Juifs, de leur côté, ne s'y opposent pas.
„Secundus tractatus declarativus a captione constanti-
nopolitana usque ad finem mundi; cujus principium est
Apochalipsis, XVj capitulum...
Tempore autem Maumethi venit universalis discessio ec-
clesiarum et regnorum ab obediencia, tarn Romani Impe-
rij, quam Romane Ecclesie."
C'est pourquoi Dieu a envoyé les Sarrasins cite pour

(il
preuves Origène, etc.). Mention des provinces soumises
déjà au Sultan: „et pars magna Valachie". Série des „em
pereurs" ottomans: „secundo est notandum uthodieaGe-
nuensibus accepi".
Les chrétiens pourront récupérer terrain perdu par
le

trois voies: „ex parte Dei, qui hec predestinavit et cui


a)

non potest resistí"; „ex parte humanitatis Christi, qui


b)

pro Sancti Petri navícula et latina Ecclesia oravit, ne de-


ficeret fides ejus"; „ex parte hominum".
с)

Suivent: „dubium de monarchia pontificis maximi" „ca


;

pitulum decimum octavum, quod omnia supradicta régna


et provincias et plura alia consequentur Latini in prima
victoria", „capitulum XIX, quod Egyptus et Arabia cum
Mecha et ossibus maledicti Maumethi capienda sunt chris-
a

tianis et Ecclesie omnia reunienda."


On demandera cette réunion aux schismatiques, de leur
propre gré ou par un Concile oriental, aussitôt après la pre
mière victoire. Comme après les succès d'Héraclius contre
Chosroès, on fixé la fête de l'Exaltation de la Croix, l'au
a

teur propose d'établir après cette réunion des Églises „fes-


tum unionis, et dicetur festum nupciarum agni". On nom
mera un roi de Jérusalem
'
.

Citation de Lactance.
1
1

64 De 1453 À 1500

Suivent: „capitulum XXj, de reformacione Ecclesiesub alia


forma quam prima, sub quattuor animalibus et (sic) XXIIlj
senioribus, ac etiam de reformacione principum laicorum",
„capitulum ultimum, de vita et moribus Ecclesie jam re
formate" ; „jncipit ultimus tractatus, qui est de imperio
Turchorum secundum astrónomos, ejusdem magistri Johan-
nis, qui supra fere octo anni elapsi sunt, quibus legi Ge-
nue tractatum sequentem, quern dedicaveram domino Ni
colao Pistoriensi, Sánete Romane Ecclesie cardinali theano
vulgariter nuncupate, distinctum persequentes conclusiones...
Ex Genua, MCCCCLXXX0, die XXXj marcij, in Sabbato Sancto
completum, impressum Genue, eodem anno, die Vllj0 de-
cembris.
Explicit opus magistri Johannis Nannis de futuris chris-
tianorum triumphis in Turchos et Saracenos ad beatissi-
mum Pontificem Maximum Sixtum Quartum et reges, prin
"
cipes ac senatus christianos.
(Bibliothèque Laurentienne de Florence, VIII, A 6; Bibliothèque Royale
de Munich, Einblätter.)

LXXVIII.

Ein anndere mercklich Tat wider dye Turcken zw Rodis


geschehen, vnd dye Cristen haben gehabt den Syg.
(Rhodes est une ville bien bâtie et forte), vnd sind von
diser Stat an dem Mer dreyzehen Türen mit Wiñtmülen.
(Le 22 juin 1480,) sach der Wächter auf der Wartt zu
Rodis eyn grosse Schar vnd Zal von Schiffen mit vollen.
Segeln herfaren, vnd verkündet es paid dem Maister vnd
der Stat. Welchs zu beschawen gross Wellt zulief, auch
gross Forcht vnd Erschrecken ward davon emphangen,
also zw Lendin; das selbig Schifher mit hundert Segeln, jn
welichem zwkunffct etlich Turcken zw Ross vnd ze Fuess
für dy Stat ränndten.
(Les chevaliers les repoussent,) da doch ain Rodiser Rit
ter vmbkam, des Hawpt dy Turcken abschniten von Leib
vnd henckten an eyn Glen ' ; rändten damit schnell davon.
(Le lendemain, les Turcs placent trois grands canons
— Püeksen — dans le jardin de St.-Antoine et bombardent

1 (¡aleen-
Dr -1453 л 1500 66

la tour de St.-Nicolas, sise sur une montagne, en mer,


espérant amener ainsi la soumission de la ville,) allss
auch war was; der selbe Pühell strecket sich drewhundert
Schrit weit in das Mer, darzu alle Schif muessen lennden,
vnd ist doch sein Eingang auf paiden Seitten mit Velsen
also beschlossen, dess nit mer dann ain Schief zu mal mag da
rein faren. Auf denselben Pühlen ist jn kurtzer Zeit ein Purckl
gepawt worden : drew hundertt grossen Puchsenstain schössen
dye Turcken in dye selb Purck vnd wurffen damit das Tail
"
vmb gegen Occident. Cependant la plus grande partie do
la tour résiste. Le Grand-Maître place des garnisons dans
les tours, employant les meilleurs soldats et chevaliers,
„mitPolwerch vnd Gräben besohl i essen... Auch darauf starck
Gewer vnd vil Puchsen auf der Maur an den Ende, do der
Turcken Schif jm Mer stünden; welchen grossen Schaden
durch das Geschütz zwgefuegt ward. Des gleichen ve
rordnet eyn ander Gehilf, 'etlicher Ritter zw Ross vnd ze
Fuess, ze hindern das dy Turcken nit auf der Puhlen
mochten chummen, wann das Mer darumb nit tief ist; des
halb darein wurden Preten vnd Hur gelegt, vol scharf fen
Negel, das Nymant da mocht reichen oder gen. Es worden
auch vil clainer, Schifflein mit dürrem Prennholtz vol vmb
den Puhlen gestellt", pour brûler les vaisseaux qui ris
queraient une attaque. Le lendemain, „losten dy Turcken
aile Schif von Landt pey Sant-Steffans-Perg vnd furen fur
eynem Perg Taburre genant, vnd sturmeten da den Thurn :
machten ain gross Geschray, vnd schluegen auf all Paü-
cken, damit dy Rodiser erschrecken." Ils sont cependant re
poussés avec de grandes pertes. Le Grand-Maître, „wol
geziert", et les chevaliers entrent en triomphe dans la ville,
„in Vnnser Lieben Frawen Kirchen, da sy genadig ist,
vnd vil Zaichen thuet". On rend grâces à Dieu et à la
Vierge; un banquet est donné dans le château. Les Turcs
l'ayant appris, décident une attaque générale pour disper
ser les forces des défenseurs. Mention de la tour de S.
Nicolas. „Vnd in der Nacht leyten sy achtt gross Puch
sen fur der Juden-Maür vnd ain andere Puchssen vntten
an eyn Perg, gegen Mitternacht, darauf dy Vbeltaten ab
gethan werden, da von den Puhlen darauf dy Windtmul
sind zw beschiessen." Le Grand-Maître appelle à son se-
66 De 1453 л 1500

cours Dieu et la Vierge; il place des gardes dans la ville,


„vnd lies der Juden Hewser jm Gartten abwerffen vnd
ein Pollberck machen, eynen newen Graben, vnd dar fur
eyn Mawr", avec de grands efforts, travaillant jour et nuit,
„daran der Maister selber vnd all Rodiser Herrn, Ritter.
Purger, Chaufleut, Frawen vnd Mayde muessten arbai-
ten, Stain, Erd vnd Calch zw tragen. Dy Turcken feyr-
ten auch nit." Ils bombardent violemment la ville, „das es
erschreckenlich war ze sehen vnd hören. Wann, als dy zw
Rodis waren, sagten dos sy nye grösser Puchsen sein ge
sehen oder gehört, dy man wol hundert Tawsent Schrit
weit rnöcht hören, vnd, wann dy Puchsen ausgienngen,
erpidmet dy gantz Stat vnd alle Gepew bewegten sich."
-
Les chevaliers désespèrent de garder „dy ausser Maur
et s'efforcent seulement de donner à la ville „Polberck
vnd Graben". Ties Turcs placent „etlich gross Mörser vmb
dy Stat" et jettent jour et nuit de grosses pierres, brisant
plusieurs maisons. Ils travaillent surtout de nuit, pour in
timider les habitants, qui se retirent dans les caves: „dy Keller.
Demnach schuef der Maister das alle Weyber vnd Kinder
in seinem Gartten am Schloss ligendt wurden, vntter etli
chen Schirmen, aus dicken Palken gemacht, beschirmet,
wann solh Geschütz allermaist war gerichtt mitten jn dy
Stat; dye Menner mochten sich pey Tag wol huetten, aber
pey Nach flohen sy jn Hol vntter dy Erd vnd jn stareke
Gewelbe", etc. Dieu garde môme les bêtes, „ausgenommen
wenig Menschen vnd Viech, auf dye ain Haws fiel, durch
dy Puchsen vmbgeschossen". Les Turcs placent deux de leurs
plus gros canons sur un „hohen Perg" et incendient sans
cesse les meilleures maisons, qui étaient toutes pleines de
monde. Dieu écarte cependant ce danger aussi, ainsi que
la Vierge et St. Jean Baptiste. Les Turcs décident alors
d'assassiner le Grand-Maître : des prétendus déserteurs ten
tent de l'empoisonner; de grandes sommas les avaient ten
tés. A l'entrée même de la ville, le premier des émis
saires est découvert, car il était „jn seiner Reden wider
wärtig et vergass den Handell gantz", avertissant môme le
Grand-Maître en danger. 11 est exécuté. „Darnach chamm
sein Gsell, Giftt tragende, vnd wer nahent erschossen wor
den ее er zu der Stat chamm, wann man es wol von jm
De 1463 À 1500 67

wesste; deshalb er schnell wider hinter sich floch." Puis


les Turcs élèvent pendant la nuit „eyn Polbergk an der
"
Statgraben ; on choisit aussitôt cinquante „starck junger
Edelmener... vnd jn ein strengister Ritter Johanniser Herrn
zwegeben", comme capitaine. Ils passent les fossés de
nuit, escaladent les fortifications „vnd erstachent dy
Turcken ir zehen so darauf weren". Le fortin est détruit.
Ils reviennent joyeux dans la ville, où ils sont richement
récompensés par l'Ordre et les bourgeois. Quelques jours
après, assaut opiniâtre contre la tour de St. Nicolas; on
répare aussitôt les dégâts. Puis on construit, du côté des
Turcs, „ein hultzene Pruck, dye Purck ze stürmen": six
cavaliers pouvaient s'y risquer de front : „vnd so lanck
das sy paide Gesta tt möcht beruren, von Sant-Anthony
Thuren bis an der Perg darauf dy Purck stet". Les Turcs
l'apportent par mer pour intimider les habitants, „doch
war eyn behenndter Schifman vnther jn, der liess sich
in das Mer vnd loset auf den Ancker der dy Pruck hiellt
vnd pannt dy Pruck gar leys mit Saylen an dy Stain,
also dasz gar leicht mocht abgezerrtt werden". 11 en est
aussi dûment récompensé. „Do dy Turckn des jnnen wur
den, zogen sy dy Pruck an das Landt vnd ordenten von
stundan dreissig gross Galen wol fursehen, sammbt vil
andern Schiffen, mit Geschütz vnd Puchsen beladen, auf,
darob sy dy Purck mit Sturm gewinnen vnd sig behiell-
ten den Portt, dye Thuren vnd Stat-Maür von stundan
möchten beschiessen. Also fienngen sy anzesturmen vnd
schickten etlich auserwellten starck Turcken in clainen
kenn Schifflein an Sant-Niclas Perg, den Sturm anzefahen.
Welchen alls paid das ander Her aus den Galeen vnd von
der Prucken sollt nach treten; alls auch geschach. Alls
der Obrisst-Maister dises vermerekt, lies er dy Purck vnd
den Pergeye pas vnd pas bewaren mit Volck vnd Pol-
berck, besonder ainen Graben durch dy Velsen darumb
machen, daran mer dann tawsent Man Tag vnd Nacht
arbaiten, vnd, seindt eyn mal dye Turcken dy Stat auf eyn-
mal an zwaien Ennden wollten bestürmen, dy Burg jn-
wendig dardurch von einander tailen, auf das sy dess-
ter pas iren Anschlag mit der Purck möchten noch chum-
men, bestellet der Obrisst-Maister auf der Juden-Maür vnd
68 De 1463 к 1500

an der Welischer Stacion, welche von den Turcken eyn


gross Tail abgeschossen worden, eyn Tail der Burger vnd
Soldner, mit Beschaid nit abzetrcten an sein sonder Ge-
haiss. Aber, wann aller Hail der Cristen bestuend in Be
schirmung der Purck Sant-Nicolay, ward aller Fleis ge
braucht, dye zwe behalten." Grecs et latins sont décidés aux
derniers sacrifices. Deux déserteurs sont. pris lorsqu'ils je
taient leurs armes à la mer; ils sont décapités sur la place.
Le 20 juillet commence l'assaut turc contre la tour, les
Turcs y venant par des voies secrètes jour et nuit. L'air est
rempli de cris et de bruits. Les galères y sont amenées aussi,
avec le pont restauré. Mais les chrétiens le brisent avec
les boulets. Beaucoup des Turcs sont tués et quatre galè
res détruites, avec quelques vaisseaux et tout l'équipage.
Ceux qui s'enfuient vers la montagne sont tous „erstochen
vnd erschossen". Le massacre dure, des deux côtés, de mi
nuit „bis jn dy zehendt Stund des nach folgenden Tags",
lorsque les Turcs sont chassés. Beaucoup des leurs sont
tués, „auch des türkischen Kaysers allerliebster Freundt,
sonnder Ainer was demselben Kaiser ser nahendt angesipt",
dont le corps, rejeté par la mer, est trouvé le troisième
jour après la bataille, au pied de la montagne. Le Sultan
en est fortement attristé: on a ensuite appris que cet as
saut avait coûté aux Turcs 3.000 hommes. Leur comman
dant s'enferme pour trois jours dans sa tente sans rece
voir personne; il fait au Sultan son rapport. Pendant trois
jours de nombreux cadavres turcs gisent sur le rivage,
que les chrétiens dépouillent de leur or, leur argent et leurs
pierres précieuses. Les Turcs, désespérés, décident de bom
barder la ville de tous côtés, „besonnder der Juden-Maür
vnd dy Welsche Stacion", de pratiquer des conduites sou
terraines, recouvertes de bois „vnd Puschlenn", ainsi que
de terre, et de combler les fossés, „an ainer Ennde" de la
citadelle, de pierres et de mottes de terre. Le Grand-Maître
convoque un conseil, auquel participent: le capitaine-géné
ral, son propre frère, Antoine d'Aubusson, personne expé-
riente, qui avait été retenu, dans son pèlerinage vers Jéru
salem, par lo siège et mis à la tête des troupes, et autres
gentilshommes de Rhodes, d'Allemagne, de France et d'Italie
(„aus tewtschen, franckreichischeñ vnd welischen Lan
, De 1453 À 1500 69

den geporen"), ainsi que des marchands, des bourgeois „clueg


vnd wissentMennen". On décide de construire „eyn starck
Polberck mitten in der Stat... vnd eyn Geschütz erdacht, damit
man gross Stain warff vntter dye Feindt, vnd ir vil zerkni-
schet, ire Polberck zerstöret vnd jn grossen Schaden zw-
fueget". Les fossés seront vidés par des conduites souter
raines; on jettera contre les Turcs: „Feur, Schwobl, Pech"
et autres combustibles, etc. Les Turcs projettent (schiessen)
dans la ville une lettre avec la sommation de capituler, pro
mettant aux habitants la liberté, si on permet la vengeance
contre les chevaliers seuls. Autrement, tous seront tués. Les
Turcs députent ensuite un Grec pour dire aux gardiens de
l'église de Notre Dame que le commandant voudrait envoyer
un ambassadeur. On accepte une conversation au-delà des
fossés „Polevardo genant". L'envoyé rappelle que le Sul
tan dispose de deux empires, douze royaumes, etc. Le dé
légué du Grand-Maître montre que les Grecs et les Latins
sont unis en Dieu et au nom du Christ. S'ils veulent la
paix, les Turcs doivent partir: on leur montrera bien qu'ils
ont devant eux des chevaliers, et non des femmes.
Les Turcs se retirent honteusement. Mais leur attaque,
avec des „Püchsen, Morse" et flèches, continue, tendant à
ruiner la ville entière, où on jette 400 pierres de gros
canons, brisant les plus grandes maisons et les palais. Les
bourgeois sont découragés. Le Grand-Maître et les cheva
liers les exhortent. „Oy Turcken morgens vnd abendts vor
der Stat, nach jrem Sitten, pfiffen, Freud beweysende vmb
kenftigen Sigen. Nicht mynder dy Johannser Ritterschaft
jm Garten am Schlos gelegen jubilirten mit Drummetten
vnd Pussaunen." Prévoyant une prochaine attaque, le Grand-
Maître prépare les murs et les tours. Il donne lui-même
l'exemple. Le commandant turc promet à chacun de ceux
qui entreront dans la ville le respect de leur butin; les en
fants sous quatorze ans seront épargnés. Les autres pri
sonniers „sollt man spissen". „Wann er Vllj-m Pfäl darzw
"
het lassen beraiten. La ville appartiendra au Sultan.
Préparatifs de l'assaut; les Turcs appellent Mohammed,
„darzw wueschen sy ir Leib vnd beraittent sich zum Raub,
vnd Strick zw pindén dy Gefangen". Un jour et une nuit
avant l'assaut, huit gros canons battent sans cesse les murs;

У
70 De 1453 À 1500

beaucoup des défenseurs sont tués : „also das Nymant


darauf mocht beleyben, er verpurg sich dann, oder stig
ain Laitter ab, wann man ain Zaichen mit den Glocken
gab, vnd rennet darnach wider darauf." La violence du
bombardement empêchait les réparations, „also das jn
Kurtz Ilj-c Stain getriben warden".
Le 28 août, à l'aurore, un mortier donne le signal, et de
nombreuses troupes s'ébranlent. Les brèches permettent
l'entrée avant que des secours puissent être dirigés; l'éten
dard turc est arboré. D'autres détachements attaquent „den
welschen Thüren", qu'ils conquièrent. A grands cris, les
chrétiens continuent la défense sur les murs, sous la con
duite d'Antoine d'Aubusson. 11 y a beaucoup de blessés.
Le Grand-Maître combat vaillamment, bien qu'entouré par
les Turcs; il a cinq blessures, „vnntter welchen aine tot-
lich war, war jm nit geholfen worden durch Ertzney,
damit er gemainen Nütz der Rodiser möchte beschirmen
vnd behauten". On l'appelait: „le père des Rhodiens".
Environ 3.000 Turcs, „gar schon geziert vnd scheinparlich
gewappent", s'efforcent en vain de chasser les chrétiens
des murs. Mais il y en a beaucoup „dye das gancz an-
tossend Volde vnd den Graben heten erfüllt, also das man
sy kaum mocht vbersehen". On a appris ensuite que 40.000
Turcs avaient pris part à l'assaut. Pendant deux heures le com
bat est indécis. Enfin les Turcs terrorisés s'enfuient en com
battant; 300 sont chassés „jn dy Juden-Gassen" et mas
sacrés. Beaucoup d'autres ont le même sort. On se saisit
de „das höchst türckisch Panier mit Goldt vnd, Silber ge
ziert", bannière qui est rapportée en triomphe. „In disem
Sturm gelagen der Turcken lllj-m, der Corper in der selben
Zal in der Stat, auf den Mauren, jn den Gräbern vnd auch
Polbercken warden gefunden" et brûlés, pour empêcher
l'infection. En revenant, le capitaine constate qu'il a perdu
dès le commencement de l'assaut 9.000 tués et 15.000 blessés.
„Vnd, ails dy Turcken hernach selber sagten, sind sy
durch eyn wunderparlich Gesicht, da sy auf der Maür worden,
erschrecktt; darumb sy Flucht nammen." Le Grand-Maître
ordonne de lever les drapeaux du Christ, de la Vierge et
de St. Jean Baptiste à côté de ceux de l'Ordre. „Do sahen
dy Turcken eyn gulden Creutz jm Lufft schweben vnd
De 1453 À 1500 71

ein schöne Junckfrawen eynen Schult vnd Glen haben,


darzw eynen Menschen mit rawhem Claid angethan, mit
eynem strenngen vnd wol gezierten Ritterschaff tt den Cris-
ten ze Hilf chummen. Welichs Gesicht dy Turcken also
erschrecket, das sy vmb chain Sach möchten beleyben
stende oder furdringen." Autrement une victoire si facile
aurait été impossible. Les Turcs transportent leurs blessés
sur les vaisseaux, ils ravagent les vergers, les vignobles,
les semailles et prennent de nombreux bestiaux.
A ce moment paraissent deux vaisseaux envoyés par Fer
dinand de Sicile. Les Turcs empêchent le débarquement des
troupes et brisent le mât d:un d'entre ces vaisseaux ; l'autre
combat le lendemain contre les vingt vaisseaux, bien armés,
de l'ennemi. Les chrétiens obtiennent la victoire, et le com
mandant turc est tué. Les siens se retirent et le vaisseau
entre le lendemain dans le port „mit vollen Segeln vnd gros
sem Frewden". 11 apporte un bref du Pape, promettant des
secours. „Ward auch geöffnet vnd jn zw gesagt wye eyn
grossen Rais berait wäre, dye nicht allain dye Rodiser
möcht erlosen, ja dy Turcken all vertilgen." Grande ré
jouissance des Rhodiens, qui remercient Dieu et le Pape.
Les Turcs l'ayant appris, s'enfuient effrayés, après un
siège de 89 jours.
„Got hab Lob vnd Ere."
(Bibliothèque Royale de Munich, ma. latin 19.ti97.)

LXXIX.
23 juin 1480.
aux
II,

Lettres de Mohammed probablement apocryphes,


princes chrétiens.
„Machometus, de genere Ottuman.", etc., Imperator, Jo-
hanni Moczenigo, Venetiarum duci. Jussimus Canonem (sic)
et Hëremocratem quamprimum ut oratores nostros ad
senatum tuum proficisci, perfidiam tuam, magistratura tua-
rum accusacionibus (sic) arbitramur populo véneto, ut chris-
tiani fidem esse, sed videmur nullam prorsus vobis fidei
religionem fore, qui, non Imperatorem, sed suum Deum fal-
leretis. Nolite nos ad vestri ulcionem cogère. Quem pro-
missionibus contra fidem vestram et Deum vestrum
in

hoc
72 De 1453 À 1500

fedus induxistis, nolite vos periculis amplius exponere: non


enim vobis armorum, sed mercium sciencia est. Habentne
pericula mercatores vestri? Alienam a nobis esse misericor-
diam; quam si senatus vester depredacionibus et lachrimis
obtestabitur, nos tandem imperatoria ira utemur. Raptim
Constantinopoli, nona kalendas julij ab Incarnacione Do-
mini Nostri Jhesu Christi, anno Domini octuagesimo, nostro
sub signeto1.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 414, fol. 171.)

LXXX.
Apres le 23 juin 1480.
Wir, Machomet, etc., dem hochgeboren Herrn Linharten,
Grafen zu Gortz, thun wissen das der edel vnd vest Ko-
siackerz vns hie vnterricht hat das du das Sloss Beigrat
in Fryaul gelegen mit seiner Zugehorung von der durch
leuchtigen Fürstin Frauen Katherinen Grefin zu Zily wi-
dervmb kauffen wollest vmb fünf tausent vnd vierhundert
venedische jn den Ducaten. Darvmb so haben wir die Brieff
von dervor geschriben Frauen vnd von demselben vor
genanten Sloss Beigrat ytzund geschickt Ayass-bey, vn-
serem Schausch-bey in Bossen: so du im wurdest lassen
geben die obgeschriben V-m vnd CCCC Ducaten, das er
dir widerumb geb vnd antwort solchen vorgenanten Brieff,
als wir alle Sachen den obgenanten Kosiackerz wol vnder-
richt haben. Auch so haben wir der Herrschaift zu Venedig
geschriben, in Gewer desselben Sloss vnd alle Gerechtigkeit
dich zu setzen. Vnd sein in solchen Sachen dir auff das
Beste geben. In Constantinopel nach eur Iretzal MCCCC-o
[LXXX-o], anno, mensis julij, nostro sub signo 2.
(Bibliothèque Royale de Munich, шэ. latin 414, fol. 171.)

1
Fol. 174-174 Vo, traduction allemande.
Le ms latin 364 de la Bibliothèque Royale de Munich contenant le re
2

cueil, connu, des „Lettres de Mohammed II" par Laudivius, présente (fol. 1-
1 Vo), une épitaphe du Sultan : „Quinti Emiliani Cimbriatis poëte epitaphiuru
in magnum Mahumetem, Turchorum regem, familiaris regis Turcorum,
Italus christianus". Mohammed y est comparé à Mars, à Hannibal, à César,
à „Jupiter Alcides", à Bacchus :
Mens erat Ausoniam Turcorum jüngere regnis
Et bellare Rhodon, sed cita mors vetuit."
De 1463 À 1500 73

LXXXI.
26 juin 1480.
Les chevaliers Caspar von Festenberg et Egloff de Rie-
thaim à Albert de Brandebourg; lundi après „Johaness
'
Sun wenden" (2G juin) 1480.
....Auch so jst Hertzog Kristof Diener, auf hewt tato diss
Briefs, von Offen herkomen vnd warlich gesagt von Hertzog
Jörg1 vnd ander Firsten vnd Herren, ess hab dess Kings
Haptman von Vnger dem King Bestchaft getan, er hab sich,
mit Seiner Maiestat Folck, geslagen mit den Tirgen,
vnd hab jn abgewonen die Stat haist die Vierterer vnd
darob dass Schloss vnd noch ain Ste... send von dess
Dispand - gewessen, vnd der Turgen seyen tod beliben an-
derhalb hundert Twset ; vnd gesag dass bey seim Fater
vnd bei... (déchiré) jm nie kain solch Folck erslagen sey.
Dess Kings Haptman haist E... (déchiré) Batrischwen

:i.
Vnd auf die Botschaft hat der King zu Ofen al gelegen
liten, vnd gesungen Tedeum ladamuss, vnd fil Freid sewe
gemacht Austand....
(Archives de Nuremberg,
S.

101/3.)

LXXXI].
Le „Statthalter"de Landshut au duc Georges de Ba
vière; 13 août 1480.
....Hat vns vnnser genediger Herr Hertzog Gong, etc., an-
hut weiter verkündet das am Samstag nach Laurentj negst
verschinen [12] Botschaft gen Wienn komen sey das die
Turcken dy Vorstat zw Lewben vnd dartzw ein Frawen-
closter in Nehent dabey ausgebrennt haben, auch zwischen
Lewben vnd Pruck ligen sollen. (Le „Statthalter" deBurck-
hawsen lui envoyé des nouvelles qu'il communique en
a

copie4.)
(Archives de l'Empire Munich, Tilrken-Hilff de anno 1440 bis 1618.)
à

De Bavière.
1

Le Despote serbe.
2

Bâthory van, Etienne


Báthory.
3

1st

Le 20 août, do Munich, le duc Albert répond qu'il connaissait déjà de


*

puis quelques jours ces nouvelles, lorsqu'il était „an vnnserm Kurczwal,
dem Waidpeuch", par une lettre de Sigismond d'Autriche. De concert avec
ses conseillers, pris des mesures. Une autre délibération n'est pas né
il
a

cessaire (ibid., fol. 107).


74 D«: 1453 À 1500

LXXXI1I.

Le „Statthalter" de Landshut, au nom du duc Georges


de Bavière, au duc Albert; „Pfintztag" après l'Assomption
(22 août) 1480.
annonce les mesures qui ont été prises après l'arri
(11

vée des nouvelles d'Autriche et de Vienne.)


Genediger Herr. Wir verchunden auch Eurn Fürstlichen
Genaden das vnnser genediger Herr, Hertzog Gütig, bey
gutem Vermögen vnd Gesundt, vnd das, Sein Genad alslang
aussen, jst die Verhindrung das sich Sein Fürstlich Genad
nw zum andern Mal Vnnderstands zwischen der K. M.
vnd dem Konig zw Hungernn zw teydingen vnd deshalben
ytz sein treflich Rete bey dem König zw Hungern hat.
Was daraus wurdt, Eurn Genaden hernach auch nit ver
halten. Datum vt littera.
(Archives de l'Empire Munich, Türken- Hilf de anno 1446 bis lois,

J'
à

fol 103.)

LXXXIV.

Bulle de Sixte IV; 1-er septembre 1480.


appris les dangers qui menacent l'île de Rhodes,
Il
a

que les Turcs ont déjà atteinte. „Ad expugnandum muni-


tissimum castrum Petri, quod in terra eorumdem Tur-
S.

carum magister et conventus gravissimis laboribus et im-


pensis in illorum aulis longissimis retroactis temporibus
tenent, et insulam Rhodij et loca alia dicti Hospitalis oc-
cupanda omnes suos diverterent cogitatus, nil aliud die
noctuque moliebantur. Ils auraient réussi sans l'opposition
"

vigoureuse des frères. Comme cependant leurs forces sont


épuisées, Pape vient d'adresser des lettres patentes „uni-
le

versis Christi fidelibus utriusque sexus, vere penitentibus


et confessis, qui aliquam ex ecclesijs ubilibet per Univer
sum orbem, alibi tarnen quam in Urbe consistentibus, quas
ad hoc deputari contingeret, quicumque primis vesperis
a

diei dominice Palmarum tunc proxime future, nunc pre


terite, quadragesime, usque ad diem Pasee Resurrectionis
Domini Nostri Jhesu Christi immediate post aliam quadra-
gesimam sequentis anni futuri Incamacionis Dominice 1481,
De 1463 À 1500 76

inclusive, semel dumtaxat, devote visitarent et ad hujus-


modi pium opus defensionis fidei, prout eorum pia devocio
eis dictaret, manus porrigerent adjutrices."
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 1.586, fol 41.)

LXXXV.

Georg Schätzer à Sigismond d'Autriche; Vienne, 21 sep


tembre 1480.
...Gnediger Herr. Des Lanntags halben so ytz zu Wienn
gewesen, ist der Besliss, daz die K. Mt. t soll haben tau
send Pherd vnd die Preletten, Grafen, Herren vnd Stett
zwey Tausendt. .
G. Herr. Her Gesiacker ist von Türeken komen, vnd
hat mir gesagt die Werbung. Auch von der Antwort et
was hab jeh jn gebetten, Ewern Gnaden davon zu schrei
ben; desselben Brief ich E. G. hiemit sennd. Hat mir ge
sagt, der turgkisch Kayser hab den Venedigern geschriben
vnd sein Botschafft bej jn gehabt. Vnd ist die Begerung
des Turcken an die Venediger, das sy jm dise SIoss ein
geben, die will er von jn haben, mit Namen vermerekt:
die Stett jn Morea vnd Albania. Item Mädunn ' , ain Stat
vnd Gesloss. Item Garunn, ain Statt. Item Nappols Roma
nia, ain Stat. Item Leppänt, ain Stat vnd Sloss. Item ein
Slos nahent dabej, des Namen ich nit waiss. Item die
Innsel vnd Statt Corfönn. Die sind in Moraea. Item Kä-
troe, ain Stat vnd Slos. Item Wadwä, ain Stättlin. Item
Antyffer, ain Statt. Item Dulcynn, ain Stättlin. Item Du-
rätsch, ein grosse Stat, ist vast od. Vnd sind in Albania. Das
alles verdert der turckgisch Kaiser, vnd wil das haben....
(Archives d'Irinsbruck, Sigmund, I, 12.)

LXXXVI.

„Consultanda de rebus christianorum per Pontificem et.


alios" ; avant le 1-er novembre 1480.
Le Pape a décidé une diète „pro consultanda re chris-

1 Modon, Coron, Nauplie, Lepante, Corfou, Cattaro, Medua, Dulcigno, An


tivari, Durazzo.
76 De 1453 À 1500

tianorum" à Rome, le 1-er novembre. Il a écrit par deux


fois à tous les princes d'envoyer des ambassadeurs, qu'on
attend.
„Thurci, qui Ydrunthum occuparunt, munierunt illud,
illis prosperis, nobis adversantibus. Post munitionem Bassa,
principalis capitaneus, qui erat intus, dimisso presidio V-m
hominum strenuorum et oportunis munitionibus, una cum
classe, quam ibi habebat, et reliqua multitudine, que erat
in opido, hijs diebus recessit, et, quod pejus est, sine ali-
qua lesione.
Dubitatur ne, cum Thurcum accédât, ponat condicciones
illius loci ante oculos ipsius, hortetur eum ad mittendam
classem et multitudinem quam poterit ut terrorem ' incu-
ciat et pluribus in locis possit offendere. Nonnulli existi-
mant ilium descisse quod non confidebat tandem se posse
tueri a nostris, cum jam classem potentem et exercitum
validissimum praeparatum et teira manque offendere et
expugnare nostros statuisse oppidum.
Pontifex legatum primo misit cardinalem agriensem cum
pecunijs et cruciata. Nunc una cum Collegio mittet tria
milia peditum, Florentini II-m, dux Mediolani Ilj-m V-c,
cum adherentibus suis, usque ad numerum Xllj-m.
Rex Ferdinandus compleverit, coactis in unum Xllj-m
peditibus, classis et exercitus, oppugnabit locum et, volente
Deo, expugnabit. Et, licet fossis, mûris et antemuralibus
munierunt et bellicas machinas preparaverint, non fiet sine
maxima clade multorum, et ab utraque parte, si vi ex-
pugnaverint, agredientur.
Veneti, propter fedus quod habent cum Thurco, nihil
volunt contribuere, et propter capitale odium cum rege
Ferdinando; ipsi plura possent quam omnes alij.
Deputati sunt a Pontífice et Collegio octo cardinales :
Rothomagensis, vicecancellarius S. Marci, Mediolanensis,
Novariensis, Lisbonensis, Senensis et Sancti Georgii ; quibus
data est potestas providendi ad summam centum triginta
milia ducatorum pro Papa et Collegio et taxandum car
dinales juxta eorum facultates et introitus et examinandi
et inveniendj omnes alias vias huic incepto necessarias.

1 Ms.: tuitionem.
De 1453 à, 1600 . 77

Taxabuntur et alij officiales et imponentur detune: utinam


omnia succédant ad voluntatem et salve sint expense quas
facimus !
Speratur universalis unió itálica : que si successerit, ti-
mendum non est de Thurcis. Et assidue tractatur. Rex
Ferdinandus, jn quo fuit factum promissum de terris Flo-
rentinorum captis, propter necessitatem quam habet, dabit
sentenciam et restituet omnes illas quas habet in mani-
bus, Florentinis. De illis quas Senenses tenent, reservat sibi
judicium post expulsionem Thurcorum ex Italia, et ad
sex menses postea. Et quod ex nunc Florentini fideju-
beant solvere Senensibus pro dampnis reeeptis et restitu-
cione terrarum que secundum capitula et promissiones
erant Senensium. Quod rex judicabit.
Magna videtur inferrj injusticia Senensibus, sed allegat
rex necessitatem, et Pontifex quidem Senensibus compa-
titur multum in hoc. Florentini pro hac restitucione sol-
vunt regi CC-m ducatorum in subsidium contra Thurcos.
Dux Mediolani, favens Florentinis propter fedus, nolebat
aliquid contribuere regi, nisi restituet Florentinis terras eis
ablatas.
Superioribus diebus ducissa Mediolani bonis de causis
deposita est a regimine, et dux, filius suus, cum consilio
facit omnia : mater se non impedit amplius.
F. S. Eustachij diaconus, cardinalis senensis, etc., ad
d. praepositum herbipolensem, Kilianum de Bibrach.-
(Bibliothèque Royale de Munich, ms latin 414, fol. 171.)

LXXXVII.

Avant le 11 novembre 1480.


Instructions de Sigismond d'Autriche à ses ambassa
deurs envoyés à la diète de Nuremberg.
Sa maladie l'empêche de se présenter personnellement.
'
11 ne peut pas donner du concours contre le roi de
Hongrie, ayant à craindre Venise, le duc de Milan et au
tres; „dartzu so kumen vns stäts Warnung von wegen
der Turkhen, als zum Tail an sein K. G. auch gelangt".
(Archives d'Innsbruck, Copialbücher, 1481, fol. 106.)
78 De 1453 À 1600

LXXXV1II.

Diète de Nuremberg; 11 novembre 1480.


„Durch mein Herren von Eystat
"
von Osterreich an
bracht.
Affaires de Bohême et de Hongrie. „Item unnsern Hey
ligen Vater Bapst erkennen zu geben" que l'empereur a
déterminé les membres de l'Empire à envoyer à leurs pro
pres dépens des troupes pour trois ans. 15.000 hommes
seront rassemblés d'abord; leur nombre pourra être accru
jusqu'à proclamer un „gemeinen Zugk". Mais il faudra com
muniquer au Pape, pour qu'il le sache bien, que c'est le
roi de Hongrie qui a attaqué l'empereur et qu'il n'a pas
cessé de le faire malgré l'intervention des Électeurs.

„Inhalten der Keyserischen vff den Tag zu Nürnberg


"
Martini jm LXXX gelalten.
a) Chacun devra „von Tausent Gülten Nutz vnd Gült
einen Geraisen oder zwen zw Füssen schicken"; le reste
en proportion.
b) 11 ne faut pas objecter que cela signifierait une nou
velle contribution; elle est nécessaire, car depuis peu les
Turcs ont pénétré jusqu'à une journée de chemin des pro
vinces das ducs Georges et Albert de Bavière. L'empereur
se consultera avec les membres de l'Empire pour que la
contribution ne devienne pas permanente;
c) On prendra des mesures pour que l'argent ne soit pas
perdu; il ne sera pas recueilli par l'empereur, mais par
des commissaires spéciaux.

— Bien que
„Furhalten des Bischoffes zw Freyssingen".
les évaluations faites à Katisbonne soient exagérées, on
pourrait rassembler 60.000 soldats à pied et cavaliers.
D'après la décision prise à ce moment à Nuremberg, il
suffit d'avoir 15.000: „so wer darzw nicht mer Noth dan
der Vierdtayll, an dem Zehent". Suivent des observations
sur la manière dont il faudra faire la distribution sur les
différentes catégories sociales
„Item der gemein Man hat Sorge, wo man solchen An-
slag furneme, es wurde ewiger Tribut darauss, als zw
De 1463 À 1500 79

Franckreich ist geschehen: muss man mit Vleys furkomen


damit solich Sorg auss den Lewten коте."
Il faut demander des indulgences pour ceux qui con
tribueront et employer des prêches et autres moyens pour
attirer les combattants. La paix entre la Hongrie et l'Em
pire est nécessaire. Il faut donc se tenir à la décision
de Ratisbonne, „und sein darzw gegeben die Rete den zu
beschliessen und anzueslahen yederman das Drittentayl,
mer wie es zw Regenspurg, uff die 4-m angeslngen ist".
L'empereur devra convaincre dans ce sens aussi les autres
princes qui ne sont pas représentés, pour qu'ils viennent
personnellement à la diète prochaine, du 18 mars. Il faut
envoyer des ambassadeurs au Pape, au roi de France,
aux ducs d'Autriche et de Bourgogne, au roi de Hongrie.
L'empereur doit venir à la diète pour qu'on traite de la
paix avec la Hongrie.

„Audiatur responsum."
On décide d'envoyer des ambassadeurs au roi de Hon
grie pour l'inviter à faire sa paix avec l'empereur et à se
courir l'expédition.
(Archives de Nuremberg, L В 69, 36.)

LXXX1X.

15 novembre 1480.
„Copia bulle léete, publícate et affixe Rome, die data-
rum literarum", etc.
On a appris que les Turcs assiègent en grande multi
tude Rhodes. „Et uno eodemque tempore ex Valona cum
validissima classe in Apuliam descendisse ac idrontinam
civitatem, sedem metropolitanam, post aliquot dierum ob-
sidionem et murorum illius machinarum impetu eversionem,
tandem, heu rem miseram et afflictam, hoc calamitoso tem
pore, cruentissimo bello, viris partim cesis, partim acer-
bissime servitutis jugo subjectis, matronis stupratis, vir-
ginibus raptis, sanctimonialibus fedatis, adulescentulis im-
maniter trucidatis, senibus hominum et equorum cal-
cibus dilaniatis, pregnantibus cum semivivis corpusculis
(o crudelitas audita!) divisis, vi et armis expugnasse. Et,
80 De 1468 À 1500

ad metropolitan am ecclesiam accedentes, bone memorie


Stephanum, archiepiscopum jdrontinum, senem, decrepi-
tum et plenum dierum, qui in apparatu pontificali, Cor
pus Domini Nostri Jhesu Christi deferendo per eandem
ecclesiam, cum suis canonicis et aliis presbyteris ac cle-
ricis, processionaliter pro civitatis defensione et incolarum
ejus salute humiles preces effundebat, non secus atque
ipsius Mariasses Ysaiam, serra lignea per medium secuisse,
et eos quos secum habebat canónicos et presbyteros prae-
dictos, Deum laudantes et misericordiam ab eo alta voce
exposcentes, crudeliter inter ecclesiam ipsam trucidasse
et interemisse, ac omnia que in eadem civitate ejusque
territorio erant mobilia bona diripuisse, et, hujusmodi vic
toria elatos, contra castrensem, liciensem, neritonensem,
ogentinam et leucadensem aliasque maritimis oris propin-
quas jdrontine et brundusine provinciarum civitates, terri-
toria et loca, earum ac illorum incolas, victoriam prosequi
eorumque exercitum et victoriam in dies continuo augere.
Et dicti Hospitalis fratrum et incolarum insuie predicte,
eorundem impetu, varus crudelissimis preliis, que cum Ulis
habuerunt, hactenus non parvam multitudinem periisse,
Rhodianorum muros pro magna parte solo equatos fore
et inibi degentes arctissima obsidione tenerj ac in gra-
vissimo periculo constitutes esse." Si les Italiens ne four
nissent pas des secours, Rhodes succombera certainement.
Le retard serait très dangereux, alors que les Turcs enva
hissent l'Italie et la Sicile. Il faut la guerre ; la distance
ne doit pas les inquiéter. L'espoir en Dieu doit rester ancré
dans les coeurs : s'il n'a pas encore décidé, c'est qu'il est
courroucé à cause de l'indifférence envers la cause sainte.
Le Pape cite l'exemple des enfants d'Israël murmurant
contre Dieu et qui en furent punis par deux défaites. Tous
doivent partir, et surtout les Italiens. Lui-même, ayant ap
pris les. préparatifs des Turcs, a envoyé de l'argent aux
Frères et a exhorté les Français à en agir de même, accor
dant des indulgences plénières, „primo per annum jubilej,
et deinde Universum orbem". Il a chargé aussi un gros
vaisseau de blé, qui, par un grand miracle, a pu entrer
dans le port trois jours avant le commencement du siège.
Sans ce transport, la ville aurait cédé à la famine. Ayant
Ш 1453 À 1500 81

appris ensuite le commencement du siège, il a armé deux


très grands vaisseaux à Gênes, à grande dépense. Puis il
a donné une somme de beaucoup supérieure pour équiper
la flotte que les Frères préparaient „in provincia Provin-
cie". Il a écrit à l'empereur, aux rois et à tous les fidèles
pour les exhorter à secourir l'île et à chasser les Turcs
de la Pouille. 11 a envoyé ensuite en Sicile, avec l'argent
dont il disposait, Gabriel, cardinal de S. Serge et Bacchus,
pour préparer la guerre contre les Turcs, de concert avec
le roi Ferdinand, et pour assiéger leurs garnisons par terre
et par mer. Cependant les Turcs sont encore à Rhodes et
en Pouille. „Imo, ut noviter relatum existit, civitatem ves-
tanam, in partibus sipontinis vel montis Gargani consti-
tutam, diripuerunt." Le Pape répète qu'il donnera tout le
secours possible et exhortera les autres dans ce sens.
Pour empêcher les discordes (d'Italie et pour amener au
moins l'expulsion des Turcs de la péninsule, il prend jusque
lors, et un an de plus, toute l'Italie sous la protection des
Apôtres et de l'Église romaine. 11 lancera contre les trans-
gresseurs les censures ecclésiastiques „et alia juris remedia"
sans appel, comme s'il était lésé lui-même. Ceux qui seront
attaqués devront s'adresser d'abord à lui, et, si leurs en
nemis „quod non credimus", ne se soumettront pas à la
sentence, il prendra les mesurés annoncées et permettra aux
autres de se défendre, appelant aussi leurs alliés au secours,
sans tenir compte des privilèges. Ces lettres seront affichées
„in valvis basilice principis Apostolorum de Urbe". On ad
mettra qu'elles sont généralement connues à partir de la date
de leur publication, car 1 église est fréquentée par des fidèles
de chaque région.
(Note finale: „Praesentetur in Eystet, R-mo domino meo,
episcopo eystetensi, dignissimo, ad manus. Scripsi Hart-
mannus Schedel de Nuremberga, arcium et medicine doc
tor, anno, etc., 80, die 15 mensis novembris".)
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 414, fol. 166 ; Archives de
l'Empire à Munich, Тйгкеп-Hüf/ de anno 1446 bis 1518, fol. 108-111.)
82 De 1453 À 1500

XC.

Hawg, comte de Werdenberg et Heiligenberg, délégué


de l'empereur, au duc Albert de Bavière; 3 décembre 1480.
Comme on n'a pas encore fixé la place où doivent se
réunir les troupes qu'on a décidé, dans la dernière diète,
d'envoyer contre les Turcs jusqu'au 1-er mai 1481, il lui
annonce que la première „Malstat" est Vienne et le prie de
tenir compte des décisions de la diète et de se présenter
à celle qui sera réunie à Nuremberg le 18 mars.
(Archives de l'Empire à Munich, Tiirken-Hilffde anno 1446 bis 1518, no. 112.)

XCI. •

Matthias, roi de Hongrie, à Albert, marquis de Brande


bourg; Agram, 18 décembre 1480.
Il repousse l'accusation portée par l'empereur qu'il se
rait la cause des discordes en Allemagne. Il est tout dis
posé à fournir des secours contre les ennemis de la foi.
Que l'empereur rassemble seulement ses princes! On peut
voir son opinion par la lettre annexée au Pape.
(Archives de Nuremberg, L. B. 69, 36.)

XCI1.

24 décembre 1480.
„Ad Senatum populumque nordbergensem in exhortatio-
nem, receptum et juditium contra venenum Turcorum, Er-
hardi Ventimontani, artium et utriusque medicine doctoris
ordinarii, Praefatio.
Eolidis Erhardi Ventimontani, doctoris medici ordinary,
recepta contra venenum Thurcorum, cum juditio lustri
currentis, ab anno Domini 1480 usque ad annum 86, ad
"
principes et populos christianos.
Dans la préface, il promet d'examiner ces points: a) la
cause; b) les „signa"; c) „salubrem curam ac nobile an-
tidotum, una cum prognostico astrológico edisserente quid
Deus, quid Virgo beata, quid Sancti celestes, quid astra
tandem décernant de Thurcorum rabie truculenta et rabidi
De 1453 À 1500 83

illius lupi ferocissimi (Thurci scilicet) effervescente spuman-


teque rabie, pro primo quinqué annorum lustro futurum".
11 commence par la „divini numinis invocacio"; l'écrit
sera rédigé dans un genre „simplex, humile et medicinali
professioni pocius quam oratorie, Christiane etiam pietati
"
magis quam poetice gentilitati [congruens] , comme un
„medicorum minimus".
„Audite igitur, о Christiane Reipublice zelatores, causam
"
initiumque cladis Christiane a Thurcis hactenus perpetrate.
On n'a rien fait jusqu'ici à Mantoue ou à Ratisbonne; les
Turcs considèrent ces décisions avec ironie. Le Sultan,
ayant appris, en effet, la réunion des princes chrétiens,
répondit à ceux qui lui conseillaient de ne plus inquiéter
la chrétienté, pour ne pas la soulever entière contre lui, par
la fable connue du loup, qui, au moment où les siens
étaient attaqués par les chiens, fit la réflexion qu'ils ont
des couleurs différentes et fut rassuré sur les chances de
la victoire. C'est un vrai loup, le sauvage Lycaon! Ses
Turcs ressemblent aux Harpyes.
Commençant par une situation modeste, ils se sont ac
crus par les discordes des Grecs et des chrétiens, en gé
néral, qui ont considéré avec indifférence la catastrophe
même de Constantinople, en refléchissant: „quid nobis cum
Grecis, quid cum Misijs, Illiriis, Pannonibus, inquiebant;
pereant exterj, dum nobis bene sit!".
C'est l'origine de tous ces maux. „Quid ita ? Quia no-
luerunt quinquaginta millium aureorum sumptu in tempore
opitulari Byzantio ,finitimi christiani et ab ea communem
fidei hostem propulsare, brevi cedemus e mediis Galliis, e
medio Italia, e media denique Germania, nisi concordes
resistemus." 11 faut bien l'en croire, „nisi mefallant astra".
„Quod, nisi hoc celebri conven tu vestro apud insigne opi-
dum Germanie Nurembergum resipiscatis unanimes, nisi a
sompno capitali, quo fides Christi paulatim extinguitur,
expergiscamini, nisi concordes atque uno consensu (antidoto
nöstro coneordie sanati) totis viribus Thurci resistatis fu-
rori, nisi demum percunctari, alter alteram expectare...,
omissis figmento et inani consiliorum fucore, ipso opere,
manu armisque] concordibus hostes crucis adoriaminj,
84 De 1453 À 1500

nobis brevi cedendum erit, et turpis servitus subeunda vel


ad mortem".
C'est un Polyphème que le Turc; les chrétiens auxquels
s'adresse l'auteur n'ont réussi qu'à être laissés, comme
Ulysse, pour la dernière bouchée. On dit („fertur") que
Mohammed II est „monoculus", mais il a la vue perçante
d'un Argus. La foi chrétienne, qui s'étendait jadis du Gi
braltar aux Indes, est maintenant réduite à un petit an
gle du continent.
Quel est le remède? „Ultimum superest cauterij cum
ense remedium", ce qui est très facile, ainsi qu'on le verra.
„Multi sunt testes me ante quatuor annos predixisse
futura de Thurcis tum Ludovico, Bavarie principi, domino
meo gratioso, pie nuper defuncto. tum aliis nonnullis prin-
"
cipibus christianis. Il a fait, du reste, la même prédiction
à d'autres princes aussi. „Extant adhuc et in manu haben-
*
tur judicia nostra astrológica... de Thurcorum persecucione.
Il mentionne les nouvelles victoires des Turcs, après la
prise de Constantinople, et parle avec indignation de la
paix récente entre les Turcs et Venise, pareille à celle que
les mêmes Turcs avaient conclue avec les Grecs 140 ans
auparavant.
C'est aux chrétiens que doivent leurs progrès les Turcs,
qui sont déjà arrivés „in mediam usque Germaniam". Pen
dant les dernières quarante années, ils ont fait plus que
pendant cent ans antérieurs, pendant les dernières dix
années, plus que pendant trente antérieurs. Que pourra-t-il
donc advenir dans les cinq années qui suivront? Les chré
tiens ont perdu jusqu'ici 30 provinces, 220 villes. Ils ne
sont cependant chrétiens que de nom. 11 prêche encore
une fois, en vers, l'énergie à ces fils d'un âge de fer.
Des imprécations sont de nouveau adressées aux Véni
tiens: „0 cecos Vénetos, que vos demencia cepit, o Vene
tos miseros, etc.". 11 a déploré, du reste, ces malheurs
abondamment „in nostris poete centonis contra Thurcum
editis". 11 n'y a qu'un „thériaque": la concorde, que tout
le monde connaît, mais que personne ne consent à pratiquer.
Ni même les Italiens. Les Turcs ne veulent pas autant
la conquête du monde, que sa conversion à l'islamisme.
Ils préparent quelque chose d'„ ineffable".
, De 1453 À 1500 85

Quant à ses prophéties,


Magna cano que témpora verificabunt.
Annorum quinqué próxima, jamque fave.
Il implore le Pape, l'empereur, les princes, Dieu même
et la Vierge Marie.
Suit l'éloge de l'astrologie: „Inter varia hominum studia,
sola me delectat medicina et astrologia, cum Musis celes-
tibus"; il cite parmi ses représentants Henri „Luppulus,
Ventimontanus, doctor militaris Sacri Romani Imperij, late-
ranensis palacij Curieque imperialis cornes, archyater" '.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. lat. 414, fol. 179-203.)

хеш.
1480.
„Antonius Aquatus Ferrariensis" prédit2 au roi Matthias
de Hongrie que l'Empire turc tombera „antequam annus
Domini 1538 finiatur", par la mort du Sultan, prisonnier
de la ligue chrétienne. Belgrade et Rhodes seront cepen
dant conquises auparavant par les Turcs, à cause des
discordes des chrétiens, qui pourront leur ouvrir ainsi la
voie : „capiet [Sultanus] Belgradum et Rhodum, immuni-
tissima (sic) christianorum loca, et in Ungariam traiciet", au
moment où elle sera déchirée par des séditions; son roi
mourra en combattant: il y aura des querelles pour sa
succession. Les Turcs seront appelés au secours par les
parties, et la Hongrie sera dévastée. Il y aura deux rois
élus, dont un seul légitime, qui sera, peut-être, „ex anti-
qua regum Ungarie stirpe". C'est lui qui, de sa propre

1 Une date à la fin: „24 die julij 1491, Nuremberge" et cet


„Epitaphium Ventimontanj.
"Ventimontanum Erhardum genuit Basylea,
ße Windsberg procerura me sobóle Eoliden,
Astrígeras artes, medicas legesque, Camaenas
Juraque theologa Gallia me docuit:
Herculis erumnas lustrato passus in orbe,
Vermibus ossa sacro, celicolis animam.
Margarita parens, Mártir Blasius pater e.xtat:
lis tibi, mique, precor, chare viator, ave!"
2
„Pronosticum magistri Antonij Arquatj, artium et medicine doctoris,
clarissimi astronomi, de eversione Europe ad Sereni^siiuum Mathiam, Un
garie regem, anno nostre salutis 1480."

y'
86 De 1453 À 1600

main ou autrement, tuera le Sultan. On fait de grands


éloges aux Hongrois et aux Allemands. Il y aura un grand
roi espagnol, „et forte ipse quoque aderit Caesar". Celase
passera entre 1526 et 1536, et l'Empire turc succombera
aussi à cause des discordes intérieures. Entre 1526 et 1527
il y aura de grandes guerres dans l'Europe entière. Les
Turcs seront appelés au secours ouvertement. Le ciel lui-
même ne pourra pas leur résister. Il y aura des combats
avec les peuples de l'Orient, puis avec les Vénitiens. C'est
alors que Belgrade sera prise, les Hospitaliers seront bat
tus, la Hongrie dévastée. En 1534 ou 1535, les Hongrois
et les Allemands seront vaincus, l'Italie pillée, ainsi que
les rivages de l'Occident entier. Mais le Christ réconciliera
les chrétiens, et la victoire sera due surtout au roi de Hon
grie. L'Empire turc ne peut pas durer après l'an 1536.
Mais Venise succombera aussi. Il y aura des guerres entre
les chrétiens du Balean. Une grande expédition navale
amènera la conversion des Turcs et des renégats. Il y
aura un seul Empire. L'Afrique sera infestée par la peste.
L'Espagne sera attaquée, vers 1536-1537. Mais les Espa
gnols feront des progrès au Sud, „ad extremam Indiam
usque". Leur avance cependant ternira cette gloire. Tout
doit se terminer par la conversion des Mahometans et des
Juifs.
(Bibliothèque de S. Marc à Venise, latin, XIV, 230, fol. 233 et suiv. ; ms.
du XVI-e siècle ; apocryphe.)

XCIV.
1480.
„Exhortatio ad christicolas ut, armis inter se positis,
adversus Turchas bellum gérant... Finis : d. Iacobus Cenna,
Venusinus, S. V. D. archiepiscopus et canonicus ejusdem
cathedralis Ecclesie."
Poème en hexamètres, écrit à l'occasion du siège de Rhodes.
(Bibliothèque de Naples, X 3, fol. 133; ms. du XVI-e siècle.)

xcv.

Extrait de la Chronique F 24 de Dresde; 1480.


11 signor Gran-Turco uno anno doppo la pace predetta
De 1463 À 1500 87

(1480) se misse a combatter Rodi per Mare et per terra. Et


moite et diverse fattioni fecero i barbari in quell' assedio.
Dove, essendosi fatto labatteria aile mura, fù più volte et
galiardissimamente dato l'assalto alla terra. Ma, per la virtù
di coloro che erano alla difesa, il nimico fù ributtato dalle
mure con grande uccisione.
Et non molto dapoi il Turco, aspirando all' Imperio d'I-
talia, prese in un subito Otranto... Et vedevasi com' egli con
tutte le forze del suo Imperio era per venire addosso all'
Italia, et. perciö i christiani se trovavano in pericolo grande.
Ma, come fu Providenza de Dio, in mezzo l'apparato della
guerra venne a morte il crudelissimo nemico del nome
christiano 1....

XCVI.

Extraits de la Cronaca véneta 1424-1520, ms. F 33 de


la Bibliothèque Royale de Dresde2; 1480.
Attaque turque à Rhodes, „la più bella [isola] di tutte
l'altre". „Dicesi come doppo s'intese da Turchi che, tutto
il tempo che durö l'assedio, erano due homini di venerabile
aspetto, che facevano di notte la guardia su le mura con
facelle accese, e, quando la città era in pericolo di venire
nelle mani de' Turchi, quelli essere venuti armati incontra
agli nemici con minacievole faccia. Onde i Turchi, per
quella visione spaventati, cedevano a quelli. Credete il
vulgo che fosse l'imagine di Pietro, prencipe degli apostoli,
et di Paulo. Onde non ô cosa vana affermare, non solo
con humane forze, ma con divino aiuto, Rodi essersi sál
vate Fù ancora giudicato grandissimo miracolo che, il
giorno che morí Maumeth Ottomano, ferocissimo inimico
del nome christiano, il porto di Rodi fu talmente abban-
donato dair acque, che, ancorchè in altro tempo fosse
profondissimo, in quel giorno le navi erano in porto si
rovesciorono come se fossero in seco."

1 L'île de Veglia est livrée par les habitants, qui en avaient chassé le
seigneur.
2 Des extraits
pour la partie antérieure n'ont pas été donnés dans le vol. I,
la chronique étant seulement résumée dans nos notes.
Le ms. est du XVIII-e siècle.
88 Dk 1453 À 1500

хеш
Après 1480.
„Anslag wider den Türken.
Das ist ein Weg wie mann um Verderbung der Lande
der Veinden Christi den Turcken widersten mag jnn die
Lenge." C'est ainsi qu'on devient un „Ritter Christi" et
qu'on gagne la gloire éternelle. Autrement on risque de
passer entre les rangs des Infidèles.
„In diesen Sachen ist zu eyllen darvmb das vns das
Volck vnd Gutt damit wir allein widersten mögen nit ent-
pfürt werde, vnd ее dann vnsere Land verheret werden
vnd das Gebirg, das vns ein Maur ist, besitzen vnd ein-
nemen, wann alsdann Widerstandt zu thon vnmuglich
wurde.
Wer das allermaist erfordern solle? (Le clergé, car le
projet intéresse la foi de ces bons pasteurs.) Welich solich
göttlich Furnemmen mit Gewalt schuldig sein zw erstrec
ken vnd zu verenden? (L'empereur, qui répond pour le
peuple qui lui a été confié.) Vnd, ob Got verhenget das
der Romisch Keyser verseumig vnd hinlessig were jn sol
chem gütlichen vnd nöttlichen Sachen, so gehört zu den
Fürsten vnd den Herren der Lande jn solicher Noth zu
beschirmen, auss jrem Ambt vnd auss jren Wirdigkeyt. Da-
rumb sie Fürsten gênent werden...
Von der Ayntregtikait und von der Ordnung, auch von dem
Geschick in götlichen Sachen der Fürsten der Lande. faut
(Il
que les princes se réconcilient, nommant „eynnen weyssen,
cristenlichen, getrewen, vesten vnd arbaytsamen Fürsten
oder Hern zu einem Haubtman des Creutz Cristi", titre que
doivent ambitionner tous les princes. Le peuple doit être
discipliné, et non „verfurt", comme auparavant. On pour
rait élire même deux ou trois chefs.)
Were vechten oder streytten soll
?

Ist die Antwurt das die geübt sein vnd das konnenn
vnd versucht habenn; jedoch, in Sunderheit zu antwurtten,
so ist Nott das man hab einnen r'eysigen Zeug auff tau-
sent Pferd oder mer, nach Ratt der streytweissen Ritter.
jn

Nemlich den Gebirgen, do man sie nit also behelffen


mag mit den Pferden, als auff den weyten Velde. Darumb
so were es uberig genug an tausent Pferden vff dem Ge
De 1453 À 1500 89

birg, vff der Hutt. Darzu sol man bestellen vff die Hutt
der Birg sechs tausent aussgelessner Fuesnecht, mynner
oder rner, nach der Nott vnd Rat der Streytweisen: dise
alle sollen bestelt werden, die Graisigen von den Fürsten
der Lande, vnd auch verlegt nit mere mit Hulff des Schatz
Christi jn der Beswerung; die Fües-Knecht sollen gesoldet
werden auss dem Schatz Christi ; vnd sie alle, das ist ge-
reissig Zeug vnd die Fuessknecht, die sollen gespeist wer
den auss der Appteeken Christi des Herren, mit Brot vnd
mit Fleisch. Darzu gehört das Volck des Lands das da
ist jn der Genahe. Das alles nach der Bewarung, Stette
vnd Schlösser, zu soll lauffen jn der Nott zu Hilff vnd Ret
tung des Lands und der Gegendt jn weliche die Turcken
einbrechen. Item der gereissig Zeug vnd die Fuessknecht
mögen aussgetaylt werden zu zwüe oder drey Stette, nach
Ratt der Landlaufftigen, da man sie besorgt. Und das sey
gesagt von dem Volck des Lands darein die Turcken pre-
chen vnd reyssen.

Von der Hilff der Ausswendiger vnd Rettung jn der Zeyt


der Nott.
Dieweyl die Turcken enhalb des Gebirgs seind, auss
vnnsern Landen, zu Beschirmung vnser Landen, ist es noth,
nit sunder schedlich, das ein gemeynner Zug oder Zulauff
in alle Ordnung geschehe, wann mit dem müesten die Lande
verderben vnd angebaut pleyben. Wann sich des die Tur
cken vleyssen mochten offt zu entrüsten vnd zu muen
das Volck, besunder jn der Zeyt der nottigen Arbayt des
Velds; darvmb sol das Volck getailt werden in vier Tayll.
Die Ersten sullen aussziehen jn dem ersten Aussbietten;
dy sollen bezaichet sein mit rotten Creutzen, jn der Zall
drey oder vier Tausent, auss einem Hertzogthumb als vilf
als auss dem Anderen vnd auss dem Dritten. Der gleichen
ist aber Nott das ein schwerer Zugk der Turcken kompt,
so sol man das ander Creutz erfordern, welch ist das Weyss
Creutz, jn allen Landen die hervmb ligen jn der Genehe,
auss yglichen Hertzogthumb oder Bistumb ein vorbestymbte
vnd vorhin geordente Zall, das ist zwey oder drey Tausent.
Des gleichen zu dem drytten Mall, wann man des erfodert,
so sol aussziehen das Gelb oder Guldin Crentz zu Hilff
90 De 1463 À 1500

den vorhin
gesennden Volck, nach welichem Jederman
bereyt sol sein ausszuziehen oder daheim jn der Hat zu
bleyben ; wann man soll auch jn de[m] Ausszug, ob es
sein möcht, fur hundert oder zwayhundert Man einen
Priester der sie Beicht höre, an alle Untterschaid der Bis-
tumb, auss bestlichen1 oder eintrechtigen Bischoffen Ge
walt. Item man sol auch ordenn die Fannen des Glau
bens mit der Fürsten Schütten, nach Ordnung der Lande
vnd Furstenthumbs, nach Schickung der Streitweisen. Der
erst Fann der Heyligen Trivaltigkeyt, der Ander Christi
des Seligmachers, der Dryt des Heiligen Creutz, der Vierdt
Unser Lieben Frawen, der Sechs Sant-Johans des Teuffers,
der Sibent Sant-Peter vnd Sant-Pauls, der Acht Sant-Mau-
ritzen vnd Sant-Steffan, der Newnd Sant-Mauricen (sie),
der Zehent Sant- Jörgen...

Wje man das Volck bewegen, erwelen vnd erstereken soll.


faut choisir les soldats d'après „Angebung der Nach-
(Il

Г
bawren, die da erkennen jre Mitbirger". Seront exclus

:
l-o „die ledige Gesellen, die die da nicht beschwert sind
mit vill Kyndernn", pour que leurs enfants sans père ne
soient pas la charge de la commune. faut nommer
Il
à

des prédicateurs de la croix, qui portent sur leurs vê


la

tements et répandent des indulgences. Ils auront avec eux


chacun cent florins, un valet et deux chevaux; „welich
Leben vnd
jn

sollen sein berumbt Prediger Lere" et


jn

ne pas accepter les aumônes. Ceux dont rôle est de


le

marcher „voran oder in der Mittelnn", pour encourager


les autres, „mit bezaichnet sollen sein mit dem Heiligen
Creutz vnd mit dem Schilt des Haubtmans des Herrn oder
Creutz Christi", pour être reconnus.

„Was man essen vnd von wann man das nemen soll."
(On tirera pain „von dem Zehennden aller Zehenden
le

",

qui est, de fait, „ein Erb Christi" et doit recevoir cet


emploi, car ceux qui détiennent la dîme sont des „procu-
ratores oder Schaffer, vnd nicht Herren". Ceux qui vivent
dans l'abondance, donnant seulement des „clein Almussen
oder gantz keins doivent avoir pitié des chrétiens, penser
"
,

Päpstlichen-
De 1453 À 1600 91

à la grâce de Dieu dont il jouissent et au travail des


pauvres dont ils se nourrissent.)
Es mochten auch auss gütlicher Lieb die hayligen Pre-
laten, auch die weltlichen Fürsten grosse Zuschub thon,
[das] ist das vns die Zehendt gebrauchen ist. Das etwas
uberich were, soll man den Armen geben.

Von wann mann das Flaysch nemmen soll.


Ist die Antwort das man hinfur verbietten soll Sandt-
Anthoni Vackell vnd Schwein, darumb das die Kyrch Sannt-
Anthonj vor mangen Zeytten ist gebawt worden, zu weli-
chem Gebew solich Almusen bissher gefallen, also das
jn dieser Zeit nit Nott ist, wann der Abt zu Sant-Anthonij
in Delpinat ' hat Stete, Schlosser vnd Dorffer damit gekaufft
vnd sollich billich benügen lassen vff dise Zeyt. Ist dann
das sie sich berumen der Hospitall der Krancken Menschen,
so ist wyssenlich das der hinderst Pfennig nit gefeit jn
die Spitall fur die Armen. Item wir sein nit schuldig zu
neren die Spitall in fremden Lannden, nach dem wir armer
Lewt gnug haben jn vnseren Landen zu neren, auch jn
der Ere Sanctj-Anthonij vnd in der Ere des almechtigen

Gottes. Darvmb sollen sie furbas ein Mitleyden haben mit
vnsern armen Lewthen. Und jn diser Weyss soll man auss-
taylen kleyne Schwein in den Stetten, Merckten vnd Dorf
fern, jn den Stetten die nit nxisüg(sie) wenig, jn den Stetten
die da nustig sein mer, nach der Zall der Hewsser, der
Stette, der Merckte, der Dörffer: jn den gemein Stetten
nach der Zall XX Heüsser ein Schwein, jn den nustigen
Stetten nach der Zall X Heüsser ein Schwein. Des glei
chen sol man auss verschnytten Kelber jn den Stetten,
Merckten vnd Dorñern do gemein Hirtten sein, nach der
Zall X Heüsser eyn Kalb, jn den Merckten vnd Dörffern
nach der Zall Vj Heüsser ein Kalb, die der gemein Hirt
beherbergen soll, darvmb man jm ein Benugen soll thun.
Welich Schwein vnd Kelber nemen soll der Petler Christi.
Darzu sol man Ablas erwerben von Vnserem Heyligen
Vater dem Bapst vnd von den Bischoffen allen die jre
Almussen geben vnd die Tyer speissen, darvmb das das

Dauphiné.
. 93 Du 1453 À 1600

Volck willig werde die zu erneren. Item es ist zu ratten


das ein jglicher Peck ein Schwein ernere vnd meste, vmb
der Ere Willen Christi des Herren, vnd eyn jglicher Muller
ein Kalb, darvmb man jnne auch Vortayl mag thun, vnd
jn Sunderheyt Ablas erwerbenn von Unserm Heyligen Vater
dem Bapst vnd den Bischoven, vnd des gleichen ein jglicher
Scheffer X, oder mer oder mynder, Schaff, nach der Mass
seiner Hert vnd Genugsamkeyt der Wayde. Welich Schwein,
Ochssen vnd Schaff jn der rechten Zeyt abthon vnd ein-
saltzen vnd derten (sie) oder verkauffen soll hie, vnd
das Geld jn die Statte da die Appotecken Christi sindt,
senden, ander Flaisch darumb zu kauffen, wie es anders
muehsam were dahin zu senden. Ist es aber das nun nach
Notturftig versehen were mit Fleisch, so sol man das
Flaisch ausstaylen armen Lewtten vnd ettwenn Wittwenn
vnd Weyssen, nemlich diser die da sindt erschlagen wor
den jn dem Streyt vmb Rettung Willen cristenlichs Glauben.

Vonder Apotecken Christi des Herrn.


(Elles seront „der Casten Christi des Herrn, darjn man
bewaren soll das Korn-Mell vnd Flaisch". Elles seront bâties
dans trois ou quatre „Stetten die da gelegen sindt, jn den
Landen da man sich furcht vnd da man mûss Nyderlach
haben", d'après le conseil des personnes compétentes, et
il faudra les bien administrer.)

Was man trincken und wüe man das nemen soll.


Es ist zu ratten das man bestell nach Gelegenheyt der
Lande gut Getranck vnd legerhafftig Wein jn vier oder jn
funff Stetten, gegen Saltzburg zu oder jn ander Gegent jn
grosser Mening, vnd bevelich das den Burgernn der Stete,
jn Sunderheyt ettlichen, das man habe grosse Keller Wein,
die man soll vollegen mit Schatz Christi, das eyn yglicher
der do crafftloss wurde, sich erstereken müge vnd erku
cken vnd erkauffen nach aller Notturfft vmb den Pfennig
den er gestett, an all Zoll vnd Vffschetz, gefurt frey jn
das Landt auss dem Geschick der Fürsten der Lande,
die man soll verrechnen dennen die darüber gesetzt seindt
die Rechnung einzunemen.
De 1453 À 1500 93

Von wann man Harnisch haben vnd nemen soll fur die
Gemain die das nit zu verlegen haben.
(11faut se procurer en échange pour l'argent du „trésor
du Christ" lang schweytzers Spiess mit Streytparten an

:)
Messers Stat getragen, fur dy Paurn der Spiess vier Thau-
sent, vnd ein yglicher Spiesser soll haben ein Streitbartten
an seiner Seytten. Fur die Burger, Handbuchssen vnd ander
Harnisch, nach Ratte der Streytweysen, das man dennen
leyhe, die solich Were zu kauffen nit vermugen. faut

(Il
bien conserver ces armes et se procurer aussi „Pley, Pulver
vnd PfeylP. faut que dans chaque ville, une heure avant
Il

ou après les vêpres, „an alle Versewnuss* des Dinst Gottes,


man leren schiessen mit Armbrusten vnnd Büchsenn vmb
Rettung willen des christenlichen Glaubens.") Darzu sol
man erwerben sundern Ablas, den man billich mag geben
vmb ein sullich gut Werck, da das gericht wie vor, zu der
Ere des almechtigen Gottes.

Von dem Ursprung des Viscus Christi, zu teutsch genant


ein Behaltnuss oder Seckell Christi..., darein man leyt zu
bewarenn Edellgestain, Gold, Silber vnd ander Ding die da
jn

gehören den Schatz Christi, welicher ursprunglich soll


wachsenn auss dem Erbtayll Christi, das ist auss vnnu-
tzem Gold vnd Silber vnd edclm Gestain aller Kirchen, von
überflüssigen Kyrchenbilden vnd Monstrantzen-Guldin vnd
silberyn vnd andernn Geschir, die da mer die Gemuet der
Menschen erstrewen dann sie Andacht machen, vnd das
das mag gottlichen geschehen; davon stet geschriben
jn

der XIj Underscheid,


jn

jn

gaistlichen Rechten, der ande


ren Frag.
(Le chapitre apostólicos l'admet pour rachat des cap
le
jn

tifs „vnd dem nechsten Capitell darnach", incipit: Sacri


dem Capitell"... Sacrorum Canonum III,
jn

cañones, „vnd
vnd in dem Capitell... Aurum". St. Ambroise lui-même ad
mettait que l'or des églises peut être distribué. L'or pris
par les Assyriens dans temple de Jérusalem aurait mieux
le

servi s'il avait été distribué précédemment aux pauvres.


Ceux qui n'en agiront pas ainsi, devront répondre devant le
juge suprême.)
94 De 1468 à 1600

Von treffenlicher Maynung des Viscus Cristj.


Zum Ersten sullen die Durchleuchtigen Fürsten, mitt
Ratte vnd Zugebung der Bisohove, fursehen vnd ablegen
grosser newe Gebew der Kyrchen oder newre Stifftung
dermassen, desgleichen sollen sie auch verbieten zu ma
chen furwitz kostenlich Taffelnn vnd kostenlich Orgelen,
damit die Gemein gar ser beschwert vnd das Almussen
zu Zeitten vnnutzlich zu furwitzen Sachen verspent wurde.
Wann was hilfft es das wir new Kyrchen pawen, vnnd
lassen vns verbrennen, berawben vnd verderben die ge-
bautten ?
Zu dem andern Mall sollen die heiligen Vetern vnd Bi
schoffen, mit Hilff der Fürsten, die da jn allen disen Sa
chen eintrechtiglich arbayten sollen, verbietten alle Betler,
nemlich jn den Kirchen, der vill Bettler-Orden aussge-
nomen, die man doch auch leicht vesehen (sir,) mocht :
ess sindt aintweder die Anthonier, die da mer Almussen
sammeln dann die vier Bettel-Orden, vnd nicht predigen,
Mess lesen, noch studiren, vnd füren das Almussen auss
dem Lande, oder die von Sant-Bernhartsberge, der da ligt
zwischen Delphinat vnd Piamimt, auff der teutschen Strosse,
darzu der zehennt Pfennig nicht kompt, den mann dahin
sambt; desgleichen das Spitall zum Heyligen Gayst zu
Rome, das die teuschen Lande müssen bawen, darjn
man doch nit ein Teutschen beherbrgt ; desgleichen die
Stationirer vnd die Valentiner von Rufach jm Elssess, die
durchwandernn das gantz Landt vnd sindt nit mer dann
siben oder acht jn einem Closter, die vffheben haben on-
geverlich vier Tausend Gulden, vnd ее mer dann mynnder,
das wissentlich ist jm Elsass; die da beswerenn Land vnd
Lewt vnd furn das Almussen auss dem Lande. faut
(Il

en échange placer dans les églises des „wol bereyt Stock".


Pendant les fêtes, des prêches seront ordonnées dans ce
but. On annoncera des larges indulgences.) Darzu sol
man ordenn vnd schicken zweyn oder drey Sessburger die
umbgen sollen mit Tavellen daran sol gemalt sein Chris
tus der Her
jn

dem Lufft swebent und darunter die ver


fluchten Turcken, wie gefangen füren Cristen gebunden,
Frawen vnd Mann, auch die Kynder, vnd die Samler
sollen sprechen: „Gebt durch Gottes Willen, zu Rettung
Dk 1463 À 1500 95

der Glider Christi der Herrn. Und nach der Messe sollen
sie offenlich solich gesamelt Gelt jn die Stock schütten ;
über die selben Stock auch gemalt sol sein Cristus der
Her, als hievor gesatzt ist, vnd die Stock sol man setzen
jn alle Stette vnd Dorñer. Wie gross Gutt darein wurt
fallen,' ist kaum zu erwundern. (Le „fisc" recevra la
somme comptée et scellée. 11 n'y aura pas de „gemeyn
Stock").
Zu dem Vierden, sollen die hayligen Bischove mit Hilff
dér Fürsten vleyssig sein vff das die vertriben die jnnernn
Turcken, die da sehenden cristenlichen Glauben vnd er-
geren vnd machen vngelaubig das gemein Volck: das ist
das sie straffen die Priester oder Geystlichen die da Ge-
hebssweyber haben offenlich vnd doch Messe lesen und
sich mengen jn die geistlichen Ampte wider jr Gewyssen;
welcher ein Zeichen ist jrs falschen Glaubens, welch man,
noch Ratte der hayligen Bischove, von Ersten straffen soll
an Gut; welichs Gut gefallen soll jn den Schatz Cristi,
vnd, wüe sich dann darüber nicht bessern, so soll man sie
vertreyben auss dem Lande... Und ist auch zu besorgen
das Got die Cristenheyt manigveltigkst darvmb plage.

Was mann zu einer Merung des Fiscus Cristi erwerbenn


vnd fodernn müge von Vnserm Hayligen Vater den Babst.
(a) L'indulgence et l'immunité de poursuites pour dettes
en faveur des croisés combattants, de ceux qui seront tués
par les Turcs, de ceux qui se feront représenter par un
„Wepner" ou paieront la somme fixée par un ecclésiasti
que compétent.
b) L'attribution au fonds de la croisade des deniers
gagnés d'une manière malhonnête et dont le vrai pro
priétaire serait resté inconnu.
c) Des indulgences de quarante ans et plus pour ceux
„die da an den heyligen Tagen jn die Taffelnn oder jn
den Stock zu den Ky rchen zu Errettung der Gelyder
Cristi den armen Cristen erwerben", de vingt ans seule
ment pour ceux „die da geben jn der Wüchen an eynem
yglichen Tag einen Pfening jn den Stock".
d) Indulgences d'un an pour ceux qui nourrissent les
pauvres du Christ, „ein Mall nach Vernunfft ein Kelblein
oder Schefflein".
96 De 1453 л 1500

L'excommunication contre ceux qui emploieront l'argent


e)
dans un autre but que celui de la guerre contre les Turcs
ou les hérétiques.)

Ein Vermaynung der gaistlichen vnd weltlichen Fürsten


vnd Herren.
(Les princes, et en première ligne ceux de l'Église, doi
vent contribuer de grand coeur, dans une pariaite union,
qu'ils devront aussi recommander aux autres.) Und, wi-
derstenn nicht die bayrischen Herrn und Fürsten vnd
Hertzog Sigmund an der Etsch dem Turcken, so mag er
frey, an all Hinternuss, biss an den Rein ziehen und Land
verderben...

Eyn Beschlissung diser furgenomen Sache.


(L'auteur pourrait parler de la defense des montagnes
„und die Clausen bawen", de l'ordre des troupes; mais il
préfère laisser ce soin aux chefs militaires.) Wann in di
sent Furnemen hab ich Allen entworffen wie man alle
Beschwerung der Landt vnd Leut mocht widersten, den
Turcken vnd Ketzernn; wie man auss dem Landt mocht
ziehen jn die Landt der Turcken, zu welichem auch dise
Lere sere helffen mocht, hab ich mich vntterstanden nit
zu entwerffen. Darumb ein yeder Mensch der dise Lere
höit, neme vergutt vmb Götz Willen, vnd erger sich dar
nicht, wann nit anders mich dann die Ere Gottes und Er
rettung der Glider Cristi, und geb Gott das darauss ents
pringt die Frucht die ich begere.

Von dem Gelegern des Turcken vor Rodos, etc.


Als die Bilgerin wider komen von der Haubtstatt Nicasia,
des Königreiches Zipernn, etlich mit schwachen Leib, erhub
sich der Patron zu faren aun Mitwuchen vor Bartholmey
[Juli] von dem Ende da etwan gelegen ist die Stat genant
Salina, aber yetz zu diser Zeyt gantz erstört wurd. Was
jn Willen zu faren hin uff Gandia vnd auff Freytag nach
Augustini kam ein Galeen subtill zu vns, bey der Insell
Zypernn, was venedisch, und, da die jn Nacht zu vns kam,
verkünden sie uns mit grossen Geschray das die Turcken
vor Rodis hetten auff gebrochen.. Das ward die gantz Pill
De 1463 à 1600 97

grimschaftt gantz erfreudt, und sagten: Gott Lob und Danck.


Darnach für der selb Patron und sagt jm wie sich die
Geschieht ergangen hetten zu Rodis, wann er kurtzlich
daselben auss gefaren wass: darauff kert der Patron hin
aun Rodis vnd auff Sontag nach Unser Frawenn Tag
Geburt [10 septembris] vmb die zwüe Stundt jn die Nacht
komen wir gen Rodis, und, ее wir erkannd wurden, schis
sen sie mit Büchssenn herauss zu vns.
Zum Ersten seindt die Turcken komen an dem XXIIj
Tag des Mayen mit LXXXVj Segell; etlich sprechen, sie
sein komen mit je Segell jn die Insell Rodis, vnd jr nahet
bey der Statt auff das Landt getretten. Darnach haben
sich die Turcken also vast gesterekt, das man sagt jr sein
gewesen ein grosse Zall, über die L-m. Sie haben auch mit
jn vbergefurt Ilj-c Pferdt. Die Turcken haben die Statt
Rodis gantz vmbleyt, von einem Mer zu dem Andernn.
Von erst fur die Thurnn Sant-Niclas haben sie gelegt V.
gross Haubtbuchssen, darauff zway hundert Schryt oder
etwas weyter von der Statt (leytt auff einem Glyd und
ist ein Hutt der Portten Rodis). Der Thurn ist oben fast
abgeschossen, also das die Stein jn den Zwinger sind ab
gefallen, das sich jn den Zwinger vnd auff dem Thurm
Nymant enthaltten hat mögen. Und, ausswendig, auff der
Hoffstat, haben die Rodiser herein ein schlechte Were ge
macht von nydernn Velsstein, jn der Gross als die halben
Dreyling, vnd kurtzen, dünnen Pretternn, darjn sie sich ent
haltten haben. Das End ist von den Turcken zwyret ges-
turmbtt, vnd die bayde verloren vnd mit grossen Schaden
wider abgezogen. Die Sturmb haben die Turcken bayd er
hebt bey einer Stundt vor Tag. Der Thurnn laidt auchjn
dem Mer, vnd gen der Statt vnd Portten get das Mer gar
hinzu, zu der Hofstat vnd das Gelyd, vnd, auff der an
der Seytten, gen dem Landt gett das Mer mit gantz hin
zu, zu der Hofstat des Thurn, und ist Ertrich entschwi-
schen. Über denselben Kanall haben die Turcken geschos
sen vnd ein Prucken über die Tieff desselben Kanall, der
nit weyt tieff ist, gemacht, und darüber gegangen zw dem
Sturm und auff der andernn Seitten mit Galleen, Fussten
und Wareken woll verdeckt hinzufaren zu dem Sturm.
Die Rodiser haben vill Negell jn Pretter geschlagen, jn der
'•vir*'

98 De 1453 À 1500

Lenge als die Pretter-Negell, und die Prêter jn den Kanall


gelegt, auch ville Fuss-Eysen der Ende geworffen; daran
die Turcken vill Schaden genomen. Als die Rodiser sagen,
sie haben ein Buchssen gericht von der Stat, jn der Gross
schiessen als ein Bogenbüchss auff die Burck. Darüber
die Turcken gangen sindt zu dem Sturm, vnd die Bureken
abgeschossen; dardurch sie vill Schaden genomen, und
ertrenckt worden sindt. Die Rodiser sprechen das an dem
Ende jn den zwayenn Stürmen tod beliben sein der Oberst -
haubtman der Armat und ein junger Herr der des turcki-
schen Keyssers Sunsdochter zu Weyb gehabt hab. Sy spre
chen, die Turcken hetten vill geben vmb den Todten.
Der Thurnn Sant-Niclas ist gebautt mit milter Gab Hertzog
Philips von Burgundj.
Und auff der andernn Seytten, jn Nahet bei dem Mer,
da die Wintmüll stendt, haben die Turcken furgelegt sy-
ben grossen Haubtbuchsen, und die Statt an dem Ende
gar hatt gearbaitt. Sie haben abgeschossen vier Thürn die
jn der Maür stend, vnd sunder einen grossen Thurn ist ab
geschossen biss auff die Maür: die Stein vnd Kot ist ab
gefallen jn Zwinger vnd Graben, vnd hat ein Anschutt
gemacht, das yetz gestelt hat als ein Perig, den mann
woll auff und abgen mag, von der Maür jn den Graben
vnd von dem Graben auff die Maur; der Graben ist ge-
sukert (sie) oben an dem Ende, nit vast weyt, abert ieff, und
ist die Statt zu der Seytten allerb[l]össt. Der Graben hat
an dem Ende ausswendig einen Reyn, dareyn sich die Tür
eken vergraben vnd gelegert vnd Graben gemacht, darjn
sie von den Buchssen sicher zu dem Graben gangen sindt.
Sie haben auch an etlichen Enden den Rain aussgraben
vnd Löcher darein gemacht als auff vier Klaffternn weyt,
vnd die Futterung, Stein vnd Kott ab jn die Graben ge
worffen, vnd damit auch ein Auschutt gemacht, den mau
woll darauf f jn den Graben hat gen mögen. Es haben auch
die Büchssenmayster durch die selben Lucken einge
schossen zu dem Zwinger vnd der vndern Wer an dem
Thurm, vnd unterhalb gen dem Mer bey den Wintmullen
ist die Maur gar vill abgeschossen.
Item die Rodiser haben sich versehenn das die Turcken
wurden an dem Ende auch vor Tag zu dem Sturmm an-
De 1453 À 1500 99

treffen, als sie vor gethon hetten zu Sant-Niclas Thurnn,


vnd zu der selben Zeyt seindt sie am Stercksten bey der
Maur gewessen vnd des Sturmbs gewart. Und, so es nun
wol Tag worden ist, sind sie von der Maur gangen ettlich
gen Kyrchen, ettlich auff den Marckt vnd Speyss Raufft,
ettlich zu jr Herberg gangen vnd sich zu Rue gethon, also
das zu der Zeyt wenig Lewt bey der Maur gewesen. Darauff
dy Turcken jr Auffmerckung gehabtv nd auff Phingstag nach
Jacobi [1-a augusti], als ein Stundt Tag gewessen wast, sind
die Turcken mit grossem Hauffen vnd Scharen angetretten
zu dem Sturmm gar still schweygent: Etlich sprachen jr
XL Tausent geschickt gewessen' zu dem Sturmm, vnd,
da die auff der Maur gar jn geringer Anzall der Turcken
furgenomen war worden sind, haben sie eyllent ein Ge-
schrey gemacht, also das die Sturmglock geleut worden
ist. Do yederman eyllendt auffgewest vnd zu der Maur
geloffen, aber so bald haben sie nit komen mögen, die
Turcken sind uff der Maur gewessen. Aber jr haben wenig
gar verdruckt ab der Maur jn die Statt, vnd haben sich
damit einander geschossen vnd die Stein so man auff
die Maur getragen hett zu dem Sturm, haben die Turcken
herab auff die Cristen geworffen. Indem ist auch komen
der Hochmaister vnd die Creutzer-Herren, die haben mit
jnn bracht das recht Streitbanir, darjn gemalt ist ein
Crucifix Unser Lieben Fraw vnd Sant-Johans Baptista.
1st die gemein Sag, alsbald die Turcken das Banyr haben
fliegen sehen, haben sie sich von Stundt an jn die Flucht
begeben vnd jn der Flucht grossen Schaden genomen von
den Rodiser Herrn, mit Schiessen vnd mit Werffen, ее sie
durch den Graben komen sind. Sy haben auch selber vill
Schaden Eynner dem Anderen thun, wann jr vill Einer
dem Andernn an die Waffen vnd Spiess gevallen. Die Ro
diser sagen von einer grossen Anzall die tod jm Graben
beliben sein. Sie haben auch den Turcken mer dann ein
Banir angewonnen. Die Maur, an dem Ende da sie gesturmbt
worden, jst jnwendig gen der Statt mer dan ein Gaden
hocht, vnd hat gut Stein jn Stiegen jn der Weyt, das wol
vier oder funff Man neben einander gen mögen.
Zum Dritten, so haben auch die Turcken vill Schiessen
mit grossen Buchssen zu dem Schloss da der Hochmeister
100 De 1463 À 1600

jnnen wonet, verbrocht. Aber jr Schiessen ist an dem Ende


gantz unnutz gewessen, wann dass Schloss vnd Stall an
dem Ende allerbest ist.
Zum Vi erden, sy haben auch ettlich Mörsser vor der
Statt gehabt, damit sie auch stettiglich geworffen jn die
Statt, vnd da nur an etlichen Kyrchen Schaden gethon.
Die Maur vnd Thürnn sind alle von Tufft-Stainen gebaut.
Zum Funfften, nach dem grossen Sturm hat sich der
Turcken Haubtman zu dem Auffbruch geschickt und teg-
lich Volck vnd Zeug danner geschickt, vnd vff Freytag
nach Laurentj (1 1 augusti) haben die Turcken den letzten
Auffbruch gethon vnd dannen gezogen.
Item jn der Zeyt sind die Turcken vor Rodiss gelegen,
hat Unser Hayliger Vater der Babst vnd Konig von Nap-
plas zwüe gross Na wen mit Leutten, Wein vnd Speiss
gen Rodiss geschickt: die ein hat getragen VI-c Man, die
Ander Ulj-c Mann, vnd also die Nawenn jn nahet zu den
Portten Rodiss komen sind, ist dy ein eingannen jn die
Portten, aber mer dann eynmall durchschossen mit Stein-
Buchssen, vnd die Andernn hat auff das Mall nit Windt
genug gehabt vnd nit jn die Portenn gen mugen. Also haben
sich die Turcken auffgemacht mit XVlIj Galleen vnd Fus-
tten vnd einen Tag mit der Nawen geschossen vnd ge-
sturmbt, aber nichts angewunen, vnd mit Schaden wider
abgezogen. Darnach ist die Naff ettlich Tag auff dem
Mer vmbgefaren jn Nahet bey der Jnnsell Rodiss vnd
vff Veindt gewartt vnd nachmallen auch eingefaren jn die
Portten mit Vj Segelm (sie), das auff die Turcken jr Buchs -
sen gericht vnd dy Haffen auch durchschossen mit Stein-
buchssen.
Item die Turcken haben gar gutt Geleger vor der Statt
gehabt, wann gar vill grosser stareker Bew von Kyrchen
vnd Heussern jn Nahet ligen zu Ring vmb dy Stat, von
einem Mer zu dem Andern. Es sind auch dabey gar vill
Gartten von Olbawmenn vnd Faygenbawmen, darunder die
Turcken gar sicher gewandelt, das man sie nit von der
Statt hat sehen mögen. Die Bew und Gartten haben die
Turcken jnn jren Geleger vnd Auffbruch nit belaydigt oder
abgehawen. Das versten dann wir das sie Willen haberm
wider zu komen.
De 1453 À 1500 101

Item die Rodisser Herrn, auch ander jr Diener vnd Soldner,


haben sich gar woll vnd loblich gen dem Almechtigen Gott
geschickt: als die Turcken fur die Stat komen sind, hat
sich ein yeder Christenmensch gebeicht vnd das Heylig
Sacrament mit Andacht enphangen. Man sagt das der vill
da gewesen erein die jn ettlichen Jarn nicht gebeucht, vnd,
als man sagt, so sind die Rodiser gar eins geringen man-
lichen Gemüts gewesen gen den Turcken. Die Herren loben
das Stattvolck, die Kyrchenvast, das sie gar frum vnd
endlich (sie) gewesen sindt.
Zu Rodiss ist gar ein kostlichs Spitall, das ligt diser
Zeytt voller Wanderlewt ; der wirdet wol pflegen mit Essen
vnd mit Trincken, auch mit gutten Artzetten.
Der Hochmaister ist auch wundt wordenn an dem gros
sen Sturm, vnd jn dem Geleger allein sindt erschossen vnd
erschlagen XXIIIj Creutzherrn, darvntter drey Deutsch ; den
dreyen Man sunder gutt Lob spricht, vnd einem fur alla nder :
jst genant der Künrat, von Strosspurg purtig, den Got alle
Gnad. Es sind ob den funfftzig gefangner Cristen, der et-
tlich lang Zeyt jn der Turckey gewesen, eingeloffen zu
der Statt Rodis, die der Hochmaister hat guttlich auffge-
nomen, vnd welicher vor dem grossen Sturm ist eingelof
fen, der het der Hochmaister yedem ein gruns Cleyd geben
vnd den Andern nichtz geben. Vnder den ist auch einge
loffen ein Buchssenmayster, Jörg, ein geborner Sachss oder
Meyssner, der ist auch guttlich von dem Hochmaister auff-
genomen vnd gehalten worden, aber nit verdrautt. Der hat
eins Tags geredt vnd sich berumet, er hab vill Tawsent
Cristen vmbbracht: darvmb er jn Argkwon gefallen, das
man jn gefangen hart gemartert vnd darnach auff dem
Platz gehangen. Sie sprechen das der Buchssenmaister gar
ein gnedigen Herrn an den turckyschen Keysser gehabt
hab vnd gar reilich vonjm begabt worden sey; er hat auch
Weyb vnd Kynd zu Constantinopell gehabt. Diser einge-
loffener Knecht hat der Patron ettlich durch Gotes Willen
über gefurt, als der Pilligrim-Galleen gen Madun kom. An
Montag Francisci (2octobris?) ward vns gesagt das vor et
lichen Tagen da gewessen wem zwue gross Naffen, die aber
Unser Heyliger Vater der Babst vnd Konig von Napias
den Rodisern zu geschickt mit Leytten, Speys vnd Zeug,
102 De 1463 À 1600

vnd haben zu der Zeyt nit gewyst das der Turck von
Rodis het auf fgebrochen. Die Neffen sind auff dem Mer nit
zu vns komen: ich mein, sie mochten bey der Nacht fur
vns gefaren sein.
Item vill merer vnd anderer Geschieht haben sich jn
den Leger vor Rodis begeben. Aber, sovill vnd ich ge
sehen jnwending vnd ausswendig der Stat, vnd davor ge-
schriben stet, dem ist also. Dan das Ander, das mir gesagt
worden ist' von erbern Leutten, geb ich diss als ichs kauf ft
hab; nur hat ein Briester, der Deutsch ist vnd ein Secre
tary jn des Hochmaisters Cantzley, gesagt, der Hochmaister
werde die Geschieht alle nach der Leng vill Konigen vnd
Fürsten jn Geschriftt zuschicken. Ich schick dir hierjnnen
einen nach der Gross des Steins den die Turcken geschos
sen heben. Ich mein die grossen Buchssen haben allein
einen Modell oder Stain geschossen.
Zu den Zeytten als der Turckisch Keyser sein Volek
vor Rodis gehabt, hatt er auch ein grosse Armat ge
schickt über Mer, dem Konig von Napias jn das Landt
Apuliam, Attrum, die haben daselben ein Statt, leit am
Mer, gewunen, genant Attrum ', der besten Porten eynen des
Lands, vnd vill Volcks darjnnen erschlagen vnd gefangen,
auch das Land darjn nahend ligend verhertt vnd verderbt,
das gefangen Volck dannen gefurt, auff dem Mer, alss sie
auch der Gefangen ettlich zu Kurffann verkaufft haben
vnd die Andern hin gen Constantinopell gefurt. Der auch
ettlich mitgefangen gen Candia komen sind. Ist die Sag
das sie die Statt gar wol zuegericht vnd besetzt haben
mit X Tausent Mannen; ettlich sagen von einer merrernn
Zall. Also ist der Konig von Napias auff mit grosser Macht
vnd hat die Turcken belegt auff Wasser vnd Lande.
Dje Venedigern haben vor disem Jar kein Armat auff
dem Mer gehabt. Aber zu diser Zeyth haben sie gar eine
grosse Armat gesambt vnd fert da nur vmb uff dem Mer,
der oberst Capitann oder genant Generali ein Zentilom
von Venedig, von eyner Statt zu der Anderen. Als die
Pilligrimschaft gen Kurffann kam, da was er kurtzlich
dannen gefaren mit XXVIII Galleen, vnd het VIj Galleen

1 Otrante.
De 1468 À 1500 103

an dem Ende lassen: eyn yede Galleen ist angeschlagen


aufí llj-c Man, vnd hat ein yeder Galleen ein Zentillamen
zu Haubtman. Sie sprechen, es gee ein Monat Taussent Duc-
caten auff ein Galleen.
(Archives de Nuremburg, S. 11, R. 1, no. 17.)

XCVIII.
Vers 1481.
„Johannis Baptiste Carmelite, Mantuani, theologi, ad
Alfonsum, Calabryae ducem, post expulsos ex Italia Turcos
panegyricum carmen."
Il fait l'éloge de ce prince:
Regia progenies, sceptris Alfonse, gerendis.
Nate, novum gentis decus et tutela latinae.
Sa gloire met en mouvement les pierres et les arbres;
l'„ora Timavj" en retentit, ainsi que le Rhin, les Gaules,
la Mer du Sud, la Bétique („Bethyca"). 11 paraît être le
fils d'une „medusea Tritonis" et élevé par Mars lui-même.
Tous les dieux lui ont fait des dons. Il ressemble à Pyrrhus
et à Achille, au „peleus juvenis" qui a passé le Gange; il
est l'émule d'Hercule, grand par terre et par mer. Il a
défendu son empire et les „alpina régna": l'Espagne, la
Bavière, Calpé. L'Italie aurait été perdue s'il n'avait pas
vaincu le sort, le „fatum", qui avait amené les Turcs
dans la péninsule: „halcyones lugubre dabant per littora
carmen" ; l'Europe tremblait. Il est devenu par sa victoire
„fidei nostre custos gentisque latine". 11 est pareil aux
héros antiques. Rome lui doit la même reconnaissance
éternelle que l'Apennin, l'Emilie, la Flaminia, Bologne et
Jean Bentivoglio, qui se recommande à lui avec tout son
État. L'Italie lui élèvera une statue, „spirantia aera", et
des arcs de triomphe. Naples doit bien se réjouir de ses
succès. S'il suivra cette voie, „dabunt felix semper tibi
numina fatum", et Christ lui accordera enfin „immensum
coeli honorem".
(Bibliothèque Ambrosienne de Milan, F 85 Sup., de 5 folios.)
104 De 1463 À 1500

XCIX.
1481.
Exhortation adressée à Frédéric III.
Stand auf von dem Schlaf darinn du lang nach Leibs
Lust gelegen pist, nym für dich des Reichs aigen vnd
deiner Lehenschaft getrew Undertan, quel Jamer vnd
Not pey deinen Zeiten von wegen kristenlichs Namens
vnd des heiligen Gelauben. Nym für dich deiner Wirdigkait
höchsten Tytel: Allerdurchleuchtigister, vnnberwindlichster,
gnadigister, was dy auf in tragen bedeuten oder was sy
wellen: „Allerdurchleuchtigester", jn Tugend, Frid vnd Ge-
rechtigkait. „Unüberwidlichister", nichts zu furchten, noch
erschrecken in Widerwärtigkait, sich nicht ze übernemen
in Gelücksäligkait vnd nicht chlain zu sein in Aufrichtumb
müglicher Ding deiner Vndertan. „Gnadigister", mildgütig,
diemutig, parmhertzig deinen neme Leuten. 0, wie gar hoche
wart tröstliche Meinung und guete Erckentnuss deiner
Undertan !
Deiner Grosmächtigkait Underworffen vnd Undertan vom
Adel vnd Gemain des Fürstenthumb in Krain vnd in der
Metling, der du naturlicher Herr pist, ruffen dich.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. allemand 414, fol. 169 )

С.
1481.
Indulgences accordées par „Rudolfus commes (sie) in
Werdenberg, frater Ordinis militaris jherusolimitani, baiulivus
brandenburgensis, commendator domus Sancti Joh[ann]is
in Freyburg, etc., commissarius negocij indulgentiarum
apostolicarum pro defensione fidei catholice et insuie Rhodi
per sanctissimum dominum nostrum, dominum Sixtum Pa
pain Quartum contra pérfidos Turcos per Universum orbem
motu proprio concessarum specialiter jndelegatus".
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter, VI, 25, 26, 27.)

CI.
1481.
„Ratslag, Ordnunge und Anslege wider die Turcken uñ
kaiserlichen Tagen zu Regenspurg, Nuremberg unnd Augs-
purg gehalten; 1481."
De 1468 À 1500 105

Diète de Ratisbonne.
a) 11 faudra rassembler 10.000 hommes: 3.000 cavaliers
et 8.000 (sic) fantassins.
b) Ils devront se trouver tous, dans le terme de onze
jours, à Gratz, dans les possessions de l'empereur et ailleurs,
pour se mettre aux ordres du capitaine- général et de ses
conseillers.
c) Le capitaine prêtera serment à l'empereur.
d) Il aura au moins six conseillers, nommés : l'un par
l'empereur, un autre par les Électeurs, le reste par le
clergé, les princes séculiers, les prélats, les comtes, les
chevaliers et „Knecht", par les villes libres et impériales.
e, f) On fixera nettement leurs attributions et la manière
dont ils pourront être remplacés.
Les troupes séjourneront dans les possessions de
il)

l'empereur jusqu'à la Saint-Georges; après ce terme

il
y
aura „der gemayn Zug".
Des punitions atteindront les déserteurs.
i) h)

L'empereur assurera l'approvisionnement („Marckt")


libre sur son territoire.
j)

On demandera les mêmes faveurs en Hongrie et en


Autriche.
aura, pour l'approvisionnement, des fonctionnaires
k)
Il
y

spéciaux.
Les troupes ne partiront qu'après avoir été dûment
I)

préparées.
m) Une réserve suffisante sera tenue prête pour accourir
au secours des premiers 10.000 combattants.
n) Cette réserve sera aussi commandée par capitaine-
le

général.
faut employer au moins trois ans pour reprendre
o)
Il

aux Turcs les pays chrétiens qu'ils ont occupés.


p)

L'approvisionnement devra être renouvelé chaque an


née, l'époque due, par ceux auxquels appartiennent les
à

contingents.
La „grande comprendra des fantassins et de
q)

armée"
la cavalerie.
Les contingents,
r)

terme de service, etc., seront fixés


le

avant
le

départ.
'W

106 De 1463 à 1500

s) L'empereur décrétera l'expédition et en conduira l'ac


complissement.
t) On proclamera la paix dans l'Empire.
u) Si l'empereur se décide à participer à l'expédition, il
devra le faire savoir et exhorter tout le monde à le suivre.
v) Le capitaine sera un prince.
w) Il faudra s'entendre avec le Pape et le légat, car
dinal de Sienne, concernant les indulgences, la prédication
de la croix dans l'Empire, etc.
x) Le cardinal désignera pour chaque ville deux per
sonnes dont la mission sera de donner la croix, après une
confession préalable, à ceux qui peuvent s'armer seuls ou
seront armés par les autres et prêteront serment à l'em
pereur.
y) Il faudra s'entendre concernant la flotte italienne.
z) Il faudra demander le concours des princes étrangers,
envoyant surtout une „treffliche Botschaft" en France et
en Bourgogne, s'efforçant de réaliser la paix entre ces
deux chefs de la chrétienté occidentale; sinon on s'adressera
séparément à chacun d'eux, leur demandant la présence
personnelle dans la guerre sainte ou au moins une parti
cipation militaire.
aa) Le roi de Danemarc sera invité „zwischen Vnnser
Lieben Frawen Tag Purificacionis" (2 février).
bb) Le roi de Hongrie sera prié de venir à Pressbourg
au moment où l'empereur et le légat seront à Vienne.
ce) Il faudra baser l'alliance contre les Turcs sur une
entente touchant la Bohême.
dd) Le roi de Hongrie devra exempter les croisés de
tout péage et leur éviter toute espèce d'empêchements
pendant le passage à travers ses États.
ее) Il aura ses „conservateurs" et son représentant dans
l'armée.
Si) On lui proposera la cession, de sa part, de quelque
villes et châteaux pendant l'expédition.
gg) On demandera leur collaboration aux Polonais, sous
des conditions qui seront déterminées dans la suite.
hh) Il faudra faire la paix entre la Hongrie et la Po
logne, et on s'occupera du fait de la Bohême, de la Mo-
De 1453 À 1500 107

ravie, de la Silésie, de la Lusace, „auch den Elenbogner


und Egerer Kraiss".
ii) Les Chevaliers Teutons et tous les autres Ordres
devront concourir au succès de l'expédition.
jj) Il faudra s'occuper à régler la monnaie d'or et d'ar
gent en Hongrie.
Il) On pensera à des prières spéciales.
mm) Celui qui ne voudra pas jeûner, iaire des prières et
participer aux processions donnera trois deniers {Pfennig)
au „gemeyner Stock" ; ou bien il devra remplir son de
voir la semaine suivante.
nn) L'argent sera fourni: Io) pendant trois ans par les
prêtres qui ne feront pas partie de l'expédition: il sera
employé seulement pour l'armée; des collecteurs nommés
par le légat en auront toute l'administration; 2°) une partie
de rnAntlassgelt", recueilli par d'autres collecteurs ; 3°) con
tribution des Juifs,' 4° les quatre Ordres mendiants four
niront aussi un certain nombre de soldats, „uff das die
gemeyn Hulff und Notturfft der Cristenheit von allemeni-
glich besthee".
Suit la liste des troupes, qui contient aussi: la Confé
dération suisse, les Bohémiens, le duc de Bourgogne1.
(Archives de Dresde, ms. 9.321, fol. 13-24, 25 et suiv.)

CIL
1481.
Sigmund, etc.
Zum Ersten sullet jr Ew zu vnsers gnedigen lieben Herrn
vnd Vettern, des Ro. Kaisers, etc., Botschafft fugen, vnd
jr sagen, wir haben vor vnser Rete, auf der K. M. Schrei
ben, gen Nuremberg gesandt, in Maynung bey jn als kaiser
lich Botschafft zu steen vnd in allen Sachen das nutzist

1 Suivent (fol. 29) les décisions de la diète de Nuremberg, le 29 septembre


1479, le Pape étant représenté par le cardinal de Monreale et l'empereur par
le cardinal Hessler (qui demande environ (J.000 hommes dans les montagnes
de la Carniole et de la Croatie), qui contiennent aussi le chiffre de 15.000
cavaliers et fantassins, le terme de trois ans, le «freier Kauft» en Hongrie,
l'établissement préalable de toutes les conditions, le concours de l'Autriche
et de la Bourgogne.
108 De 1458 à 1500

vnd pest Helffen furzunemen, der Maynung wir Ew auch


gefertigt haben ; so vern sy pesser vnd notdurfftiger zu sein
beduncken wolten bej den Fürsten oder jn Botschafften zu
steen, das sollet jr thun.
Vnd, als dann die K. M. furhalden vnd suchen würd
lassen Hertzog Maximilian, etc., Hilff zu thun, sullet Jr von
vnsern Wegen sagen das wir jm Hilff thun wellen nach
vnserm Vermugen vnd Gestalt vnser Sachen, vnd sovern
die К. M. vnd Ertzhertzog Maximilian vns auch helffen
wellen in vnseren Sachen, daz jr allain bey den K. Räten
reden süllent.
Wurde dann angezogen vnd gesucht der Turcken hal
ben den Widerstandt zu thun, sullet jr sagen was War
nung vns kummen vnd was Fursorg vns darauf stunde;
deshalben wir genaigt sein, als ain cristenlich Fürst, Hilff
zu thun, nach Gestalt vnseren Sachen, vnd auch daz wir
nit verlassen werden...
Sovern dann von derselben Sach (conflit avec le duc
de Württemberg) geredt wolt werden, nach dem vns die
an den zwayen Stucken, der Hilff unsers Vetters Ertzher
tzog Maximilian, auch den Turcken, mercklich irren wurden,
auch Verhinderung bringen, demnach sein wir genaigt ain
Austandt der Sachen, auf zway oder drey Jar, zu leyden;
doch daz er vns in dem Bestandt an kainer unser Herr-
schafft die wir yetz haben oder noch gewynnen, nit Ir
rung thu ..
Und, nachdem wir vns versehen, der Tag nit so paid
End neme, sullet Jr stäts, was Ew begegnet, an vns ge
langen lassen...«
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12).

CHI.

Le duc Albert de Bavière à son „Statthalter" ; Munich,


lundi après la Nativité du Christ (1-er janvier 1481).
Le chevalier Rodolphe de WTerdenberg, Hospitalier, est
menacé par les Turcs, qui, même dans leur dernière in
vasion, n'auraient dû avancer qu'un jour encore pour être
en Bavière. Les privilèges du Pape apportés par ce che
valier sont sur certains points plus favorables que dans
De 1453 À -1500 109

d'autres actes antérieurs. Il a fixé pour la réponse un


terme d'un mois, devant se consulter aussi avec le duc
Georges.
(Archives de l'Empire à, Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis Ш8,
fol. 113.)

C1V.

L'„ Anwalt "de Landshut au duc Albert de Bavière; Lands


hut, „Pfintztag" après le 1-er janvier 1481.
En ce qui concerne le comte Rodolphe de Werdenberg,
chevalier de l'Hôpital, venu pour la „Verkundung der new
geschickten Bullen und lndullgentz", il attend la décision
du duc Georges. S'il vient plus tôt, „wellen wir uns auf
benant Eur Gnaden Schreiben mit Antwurt dargegen auch
hallten".
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 151S
fol. 112.)

cv.
16 janvier 1481.
Sixtus Papa IUI.
Dilecte filj, salutem et apostolicam benedictionem. Dili-
gentiam et sedulitatem Nobilitatis Tuae, quam in oratoribus
ad constitutum per nos tempus in urbem destinandis ex-
hibuistj, non possumus non magnopere laudare ас in
Domino commendare. Fecisti nam rem catholico ac vere
religioso principe dignam, quippe qui zelum quem pro Re
pública Christiana defendenda augendaque habes manifeste
ostendisti. Conservet in Nobilitate Tua omnipotens Deus haue
sanetam piamque voluntatem usque in finem. Quod ut
summopere optamus, ita etiam de Nobilitatis Tuae studio et
pietate erga catholicam fidem in Domino confidentes, cer-
tissime sperare possumus. Ipsos vero Nobilitatis Tuae ora-
tores libentissime vidimus, audivi musqué ea quae tuo no
mine astantibus venerabilibus fratribus nostris S. R. E.
cardinalibus cum mandatorum suorum exhibitione et dili-
genter et fideliter retulerunt. Cum autem soli pene ex om
nibus inclytae nationis germanicae principibus ad hoc
venerunt, nee cum paucis aliquandiu commune tractari
potuerit, habita cum eisdem cardinalibus matura delibera
110 . Dk 1458 À 1600

tione, ipsos oratores remittendos esse censuimus. Quia etiam


certissime persuademus nobis omnes, tam ecclesiasticos,
quam seculares inclytae nationis germanicae principes, pro
sua prudentia et religione ac in Deum pietate, interceden-
tibus et precibus atque admonitionibus nostris, christianae
Reipublicae communisque periculi rationem habituros, Nobi-
litatem Tuam pro expeditione itálica ad contribuendum
grave revolvimus. Unum tantum Nobilitatem Tuam roga-
mus et obsecramus ac per viscera misericordiae Jhesu Christi
obtestamur in Domino, ut ad hanc non minus sanctam,
quam necessariam expeditionem omni studio, cura et di
ligentia incumbat operamque omnem adhibeat, ut quae
saluberrime in proximo nurinbergensi conventu per prin
cipes inclytae nationis vestrae tractata sunt et quae in eo
quern celebraturi paulo post estis pro fidei catholicae ac
Reipublicae christianae defensione tractabuntur celerrime
perficiantur. Neque enim amplius est procrastinandi locus,
cum et periculum commune omnibus iam impendat, et
inclyta natio germanica, quod cum lachrymis et dolore
cordis intrinsecus scribimus, immanissimi hostis saevitiam
et crudelitatem non minus quam caeterae provinciae per
plures аппоз cum clade et maxima calamitate experiatur.
Certissime autem speramus in Domino ac de ejus ineffa-
bili misericordia confidimus, si natio ilia, quae semper fidei
propugnatrix et fuit et habita est, ad hanc expeditionem,
cum periculi proprii ratione, tum sanctae fidei zelo, commo-
nebitur, omnia bene successura, ita ut res christianae ab
immanissimi hostis furore . defendi valeant hoc tempore,
et imposterum, ipso eodem Domino adjuvante, certissima
victoria sperari possit. Nos autem, qui, quantum in nobis
fuit, huic tam sanctae expeditioni invigilare ас principes
christianos ad earn aggrediendam per nuncios et legatos
nostros de latere monere atque hortari, bis etiam classe
maxima in ponto comparata nunquam destitimus, postremo
in hoc conventu nostro nos ipsos una cum venerabilibus
fratribus nostris S. R. E. cardinalibus taxavimus supra
vires nostras, cum et ora maritima provinciae Marehiae
necessario tuenda sit nobis, et praeter alia quae aestate
praeterita carissimo in Christo filio nostro Ferdinando, Si-
ciliae regi illustri, praesidia misimus, ad expellendos Ну
De 1463 À 1600 111

drunto hostes tria peditum millia ad praesens comparamus,


nolumus tamen déesse communi saluti et Reipublicae chris-
tianae periculo quod impendet. Reliqui etiam Italiae
potentatus, concurrente ad hoc liberaliter carissimo in
Christo filio nostro Ferdinando, Castelle, etc., rege illustri,
ratione Siciliae et Sardiniae regnorum, pro facultatum
modo conferrent, ita ut, si imposita summa exigatur, cen
tum triremes paratas habituri et régi Hungariae ad ge-
rendum cum Turcis per continentem bellum sumptus con
venientes ministrentur. Quae omnia distinctius et parti-
cularius coram referent ipsi Nobilitatis Tuae oratores. Quod
si ex Germania communibus fidei hostibus inferatur bellum
ejusque vires multipliciter distrahentur, Deo auxiliante, certa
omnino victoria speranda est. Quamobrem iterum atque
iterum Nobilitatem Tuam hortamur et obsecramus in Do
mino ut tam optatam opportunamque occasionem non
deserat, vindicandi scilicet tot fidelium populorum sangui-
ncm, qui infidelium cruentissimis gladijs perempti aut in
turpissimam servitutem, quae morte omni corporale cala-
mitosior existimanda est, redacti fuerunt: erit hoc et pri
vatim et publice religiosae ac strenuae nationi germani-
cae gloriosum, quae hoc dedecus et imminentem cladem a
cervicibus avertet, tibi vero maximi meriti loco ab eo
reponetur qui retribuit unicuique secundum bona opera
sua. Scripsimus fortasse plura quam exigere videatur zelus
quem erga Rempublicam christianam Nobilitas Tua prae se
fiert, sed pro periculi magnitudine certe pauca. Quae Tua
Nobilitas una cum caeteris inclytae nationis principibus pro
sua prudentia expendët, ne, quod absit, ad eum locum ubi
sera sit poenitentia cum clade communi Reipublicae Chris
tianas deveniamus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo pis-
catoris, die XVI januarii MCCCCLXXXI, Pontificatus nostri
anno décimo.
Dilecto filio nobili viro Hernesto, duci Saxoniae, S. R. I.
principi electori. I. Gritus.
(Archives de Dresde, ms. 9.821, Türkenkrieg betreffend, 1481.)
112 De 1453 À 1600

CVI.

Lettre de Mathias, roi de Hongrie, à Albert de Bran


debourg1; 18 janvier 1481.
....Quia nos, testé Deo, semper libencius affectassemus
et affectaremus adhuc pugnare contra hostes fidei, contra
quos et his diebus pugnavimus et in dies pugnare non
cessamus, in tanta presertim rerum christianarum cala-
mitate...
Quamobrem hortamur Fraternitatem Vestram et roga-
mus ut, cognita innocencia nostra et equitate, considerata
eciam presentí rerum christianorum turbine, que jam ex
tremo laborat oppressa periculo, nolit hijs que contra nos
ex parte Majestatis Sue, que omnia in nostram agit inju-
riam, jn hac parte assentire, sed potius velit cum hijs
fratribus suis laborare apud Imperialem Majestatem con-
sulereque et hortari ac operam suam adhibere ut Majestas
Sua, submotis discordiarum talium fomitibus, qui ab ipso
procedunt, velit pocius intendere rebus christianis et, una
cum omnibus Säcri Romani Imperii electoribus et princi-
pibus, ut maxime cum optima se offert occasio, taliter pro
cederé ut succursu et assistencia Sue Majestatis et aliorum
Sacri Romani Imperii principum perfidi hostis immanitas
a cervicibus christianis repellatur. Qua in re, quam nos
insolicitudinem habuerimus, ex litteris nostris ad S. D.
nostrum de gestis rebus nostris novissime scriptis, quarum
exemplum presentibus inclusum Fraternitati Vestre mitti
mus, cognoscet, ex quibus elicere' poterit Vestra Frater-
nitas nostrum Studium, fervorem et diligenciam ad res
Christianas, que mutuis dissensionis magis necessarie sunt
non déesse, nec placeré nobis cum Majestate Imperiali vel
cum alijs christianis principibus contendere, dummodo non
lacesseremur ab alijs, sed libencius malle defensioni chris-
tianitatis incumbere et omnia studia, omnes cogitatus nos
tras ad negocia fidei convertere, dummodo Imperialis Ma
jestas, ad quam imprimis Christiane salutis cura pertinet,
debito suo satisfaceret et cum alijs christianis principibus

1 Précédemment la lettre du même au Pape. Voy. le no. suivant. Cf. Frak-


nói, Mdlyds Kirdly levelei, II, à cette date.
De 1453 À 1500 113

vellet tarn sancto et necessario operi suum presidium non


denegare. Vestram Fraternitatem bene valere desideramus.
Datum Zagrabie, décimo octavo die mensis januarij,
anno Domini 1481, regnorum nostrorum anno, etc., Un-
garie vicésimo tercio, Boemie vero duodecimo.
(Archives d'Innsbruck, Kriegssachen, Pest-Archiv, II, 45 )

CV1I.

Le roi Matthias de Hongrie au Pape; Agram, 14 dé


cembre 1480; annexe à la lettre du 18 janvier 1481.
11 a appris que les Turcs, après avoir pillé les provinces

de l'empereur, reviennent avec des captifs. 11 rassemble,


de son côté, des troupes, pas celles de sa maison, car la
peste l'a fait quitter sa résidence, mais bien celles qu'il a trou
vées au milieu des forêts, où il s'était retiré, et part contre eux.
Il est retenu cependant quelques jours par la crue des eaux de
la „Drawm et Zawm" l. Les Turcs, ayant été avertis, se
retirent. Le roi passe la Drave sur le pont réparé et, avec
ses troupes légères, punit les Turcs avec le fer et le feu,
dans la „Werbozanam, que provincia omnium Turcorum
istas partes vastancium nidus et receptaculum fuerat". Le
„Bassa Tauth" ou „Dawth", „dominus Romanie provincie",
était sur le point d'être pris avec son fils. Il a échappé
seulement parce que les soldats étaient occupés. Ils sont
attaqués par le Pacha au retour, un mercredi. Le combat
dure cinq jours : jusqu'à dimanche il y a de petites ren
contres, les chrétiens restant sans cesse supérieurs. Ce jour-
là, la mêlée fut le plus horrible: il y a 10.000 morts du
côté des Turcs et des indigènes de la province. Le Pacha
échappe avec quelques suivants. On a gagné une proie
importante, dont on fera la part du Pape aussi. „Captivos
quoque omnes, quorum ingens multitudo erat, coacti sunt
nostri, quo expediciores ad pugnam fièrent, statim super-
venientibus Turcis, secare per medium et usque ad unum
dividere per ilia." Les soldats reviennent après trois jours
dans le. camp du roi, qui se préparait à dévaster la pro
vince. Il apprend qu'il n'est resté qu'un petit nombre d'in

1 La Drave et la Save.
114 De 1453 À 1500

digènes qui se sont enfuis au-delà de la Drave. Mais six


villes tenaient encore. Un détachement d'avant-garde lui
rapporte quarante enfants. „Retulerunt, discursione facta
in universa illa provincia, non amplius quadraginta pue-
"
ros reperisse, quos ad nos adtulerunt. Les dégâts doi
vent avoir été énormes pour les Turcs, qui prisent surtout
dans leur spossessions Constantinople, Andrinople, „Scopiam
et Werbozanyam... Dimisso itaque nostroul teriore in Wer-
bozanyam progressu, supervenerunt ad nos plures Wolachi
e diversis partibus et provinces regno Bozne finitimis et flu-
vio Narende contiguis, qui se omnes ad nostram l subjec-
tionem dediderunt, quorum certos jam sciât Sanctitas
Vestra in nostra potestate esse, ad alios vero recipiendos
his diebus certos capitaneos cum exercitu transmittemus.
Miseramus et nuper quendam capitaneum ex nostris ad
Wolachos polycenses et de Radobyla, quibus in nostram
subjectionem receptis, dum ipse noster capitaneus, assump-
tis secum certis illarum provinciarum primoribus2, ad nos
revertitur, Turci, qui prius illarum provinciarum rectores
erant, indignati illos ad nostram subjectionem conversos,
collectis finitimarum provinciarum que adhuc Turcis ad
herent incolis, iter capitanei nostri obsederunt. Cum quibus
necessario manum conferre capitaneus noster coactus, si-
cutj ex inproviso in eas insidias inciderat, ingentem ha-
buit cum eis conflictum. In quo eciam illos profligavit.
Venit hue solus ipse et nobis affirmât plusquam octingen-
tos Turcos Walachosque in eo prelio cecidisse, paucos ad-
modum, non sine gravibus vulneribus, evasisse. Ipsum Way-
vodam Turcorum, qui cum aliis Turcis factionis hujusmodi
auctor extiterat, cum vulnere captum his diebus hic ad
nos adductus, quem in dies expectamus.
Dum hec geruntur apud nos, non inferiorem nobis vic-
toriam divina pietas ab alio regni nostri latere concessit.
Nam Paulus Kenesy, generalis capitaneus noster ad cus-
todiam parcium inferiorum regni nostri deputatus, collec
tis ad se gentibus nostris que sibi in presidium olim per
nos date sunt, jussu nostro deduetis per Danubium navibus

1 Ms. de Nuremberg: meant.


2 Ibid. : redores.
De 1453 À 1500 415

in distancia triginta quinqué milium passuum, intra Sme-


derewo transffretavit totamque Rasciam ultra Smederewo
'
usque ad Chrewsowach depopulatus est, adducta multitu-
dine hominum ingenti, quippe que constanti assercione
nuncij ab eo ad nos missi fertur esse supra numerum
sexaginta milia animarum; qui omnes incole et cum
omni familia rebusque omnibus et frumentis insuperque
raptim in carribus educj poterant, sunt educti. Deinde,
ut majore Turcos injuria afficeret, navibus certis tra-
jectus, sub ipsius civitatis muro in rippam Danubij des
cendit ibique Malkochewich, dominum Rascie, Wayvodam
ejus loci, cum suis omnibus collectum et expedita manu
nequitquam suos defenderé cupientem, invitavit ad pug-
nam manusque cum illis conseruit, doñee illi verterentur
in fugam. Deinde, conscensis navibus cum nostri abirent,
naves Turcorum, que Septem et decern nostrorum naves
celeritate illa navali invaserant, duas nostrorum naves
abripuerant; quas sic abreptas nostri insecuti, et illas
recuperaverunt, et insuper, Turcorum navibus submer-
sis, quindecim reliquas cum universis Turcis qui in eis
fuerant exportarunt atque sub conspectu capitanei nos
tri trecenta Turcorum capita, ut erant recens amputata,
posuerunt. Aderunt propediem captivi et spolia super ipsos '
Turcos obten ta, unacum eorum signis et armis, de quibus
Sanctitati Vestre, victorie illius monumenta,. transmit-
"
temus. Si cependant il ne sera pas secouru, la paix
s'impose. Pendant cette seule année, „incipiendo a festo
Sancti Martini usque ad festum anni presentís", il y a eu
onze combats, avec au moins 3.000 ennemis et une seule
défaite: un grand nombre de captifs n'ont pas été en
core rachetés l.
(Archives de Nuremberg, L В 69, 36; Peut. Arhiv, II, 45; Bibliothèque
Royale de Munich, ms. latin 26.604, fol. 1 et suiv.)

CVIII.

Lettre du Pape au duc Albert de Bavière; 5 mars 1481.


Les progrès réalisés par les Turcs l'ont amené à envo

1 Krouchévatz.
3 Ms. de Nuremberg: eos.
3 Cf. notre
II,

Geschichte des osmanischen Reiches, pp. 259-260.


116 De 1468 À 1600

yer le frère Ursus d'Ursinis, évêque de Teano, référendaire


„et assistentem nostrum". Albert est prié d'aider sa mis
sion, „et, quia caput rei et hujus negocii in mutua Impe-
ratorie Majestatis et regis Hungarie pace et concordia con
sists, sine qua incassum omnia tentari videmus", il est
prié d'ajouter ses instances à celles du légat pour obtenir
au moins une trêve.
(Archives de Nuremberg, S. 101/3.)

CIX.
8 avril 1481.
Encyclique du pape Sixte IV pour la croisade.
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 26.604, fol. 8 Vo.)

CX.
20 avril 1481.
Indulgences pour ceux qui contribueront aux dépenses
de la guerre contre les Turcs.
(Florence, Bibliothèque Marucelliana, A 16, 233.)

CXI.

Annexe à une lettre du mois de juin, „S. Loyentag", 1481.


Item ain Venediger schreibt dem Andern gen Wienn das
der thürkisch Keyser tod sey jm Veld, da er ain gross
Her gehabt hab, wider sein eltesten Son cze ziechen, der
von jm geflochen was jm Norwera (sie): da ist jn ain Kranc-
khaytt angestossen, hat jm lassen geben Artzney; die hat
nit gewirekt nach seinem Gevallen; hat jm ain Andre
lassenn geben, die hat sovil gewirekt, das er darvon
auñkynen ist, vnd man maint er sey vergift jn der
Ertzney, damit das Übel, er gen dem Sone fürgenomen hett,
verkomen wurd. Den Tod haben die gewaltigen Bassan
ettlich Tag verhalten, vnd doch jn also tod gen Constan-
tinopel gefürtt. Do das die Genatzeren ' jnnen sind wurden,
haben sy ain Auflauff gemacht jn der Stat, vnd die selbigen
Bassan vnd ander Kaufl'eüt vnd Juden erschlagen, vnd

1 Les janissaires.
De 1453 À 1500 117

Sackman darüber gemacht, ausgenomen was den Venedi


geren zustett, — die sindt beschirmt worden. Sy haben als
bald erweit des geflochen Süns Sün, so lang biss sein
Vatter zu Landt kom. Der Junger hat als bald zu Freuden
aussgeworffen vil Tausent Guldin. Dess halben ist der ander
Son mit seinem Anhang zu Hussankasan l geflochen. Also
das sy vnains sindt. Ettlich maynen auch, der Son werd den
Vater nit einlassen.
Item er schreibt, der Venediger Pünthnuss sey abgestorben
mit dem Kayser, vnd man versehe sich, sy werden jr Leüt
vnd Gut wolsittiglich wider dannen pringenn vnd darnach
[sich] vntersteen das Jr wider zu erobren, wann sy sich
auff das Wasser richten vnd jetzundt bey den hundert
Schiffen darauff haben.
Item er schreibt das sy jn Albania vnd Dalmacia die
gewaltigen Thürgken erschlagen.
Item er schreibt das noch bey viertausent Thurkgen zu
Oderanto^ ligen, die sindt von dem Konig von Neapells
belegert vnd also gearbait, das man sich versieh, sy seyen
auf den heuttigen Tag gewonnenn.
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12.)

CXII.

„Jörg von Absperg, Ritter vnd Vogt zu Lansser", à Sigis-


mond d'Autriche; Vienne, „an Sant-Loyentag anno Do
mini, etc., LXXX primo".
....Gnadigister Herr. Am Dinstag vor Corporis Christi [19
Junii] sein wir wider von Ofenn gen Wien kommen... So haben
wir auch mit vnns hieher pracht des Königs Oratoren, den
Bischoff von Waradein... Dess Thurggenn halben, das der
todtt sey vnd sy vnder ainander vnainss sein, ist noch
also warlich die Sag. Der Konig hat auch alle sein Land
schafft zu Ofenn gehabt, als wir da sein gewest, vnd sy
ersucht vnd gebettenn jm Hilff wider die Türgkenn ze thun
vnd das die Herren iglicher in aigner Person ze ziehen :

1 Ouzoun-Hassan. Voy. notre Geschichte des osmanischen Reiches, II, p. 10"',


233 et suiv.
2 Otrante.
118 De 1453 À 1600

das haben sy jm zuegesagt, das ich micht versiehe, man


bedurff der Thürgkenn heür nit vil Sorg haben. Davon
ich Ewern Gnaden negst von Ofenn auss auch geschriben
hab....
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 312.)

CXIV.

Lorentz, von Gots Gnaden Bischove zu Gurcken.


Getrewer Stamdacher. Mir ist verkündet daz die Tur-
cken an der Tra zw Mächling sein sullen. Darumb hab ich
geschaft die Kuntschaft ze tun ; desgleichen lasst auch tun
vnd verkundt das dem von Liechtenstain vnd dem von
Sand-Lamprecht auf mein... Auch ist die Sag daz sy nye
so starekh gewesen seien. Lieber Herr Pfleger zu Tretz.
Ich tun Ew zu wissen daz mir heuidt eylund in der Nacht
ware Kuntschaft komen ist von Herrn Penesko, Oberster
Hawtman, wie die Turcken mit grosser Macht drey Meil
vnder Alltenhofen ligen. Nun hab ich die Krewtschuss hewt
hie tun lassen, damit das Volck bei seiner Warnung sei...
'
Datum zum Newnmarckt.
Jacob Rainer, Hawbtman auf Verchtenberg, das ist zu
Newmarckt (à un voisin „im Ennstal").
(Archives de l'Empire à Munich, Тйгкгп-Hilff de anno 1446 bis 1518.)

cxv.

An meinen gn. Herrn von Saltzbürg, von seinem Tumb-


brost zu Saltzbürg...
Hochwirdiger Fürst... Ich hab der Türeken vnd annder
swären Leuff halbs, so sich jm Lungaw hallten, mein Bot
schan zu Herrn Peneske, vnnsers Herrn Königs von Ungarn
Haubtman zu Friesach, geschickt, der hat mir geschriben
vnd ist mein Bot an Suntag verganngen [29 Julii] zu Friesach
abgeschaiden. Aliso haben die Veint von Klauseckh dieselben
Brieve zu Stadl genomen. Sagt mir derselb .Bot mündlich
so vil daz die Türeken starck vnd mit grosser Macht vier
Meyl von Friesach dieselb Zeit gelegen, vnd, als sich die
Türeken mit irer Macht schicken vnd hallten, so sey da
De 1463 л 1500 119

rauf zu gedenncken das sy gar einen weiten Zug in die


Lannd, den sy vor mir gethan haben, thun werden. Mir
hat der Peneske mundlich emboten, jch soll solhen Zug
der Turckhen für vnd für verkunnden... Mawttrndorf,
Mitichen Vincula Petri [l-o Augusti] 1481.
(Archives de l'Empire à Munich, Tiirken-Hilff de anno 1446 bis 1518.)

CXVI.

Albert, marquis de Bade, le comte de Spanheim „und


ander Ewer Lieb Räte hie versamelt", au duc Sigismond
d Autriche; Nuremberg, 8 août 1481.
....Vnd, so man zu den Sachen greyffen wirt vnd rats-
logen ob man Seiner K. G. wider den Kunig vnd die Tür
ken Hilf tun will, wie vnd wenn, so seyen wir, an Ewer
Gnaden Stat, vnder den Fürsten die Ersten, vnd werden
angefragt, sullen wir vns nu sperren, vnd Ewer G. an-
ligvnd Begeren in dem Memorial begriffen anziechen,
das möcht der kayserlichen Hilf widerwertig werden vnd
Vrsach Annderen geben, jr Geprechen vnd Mängel auch
zw offen vnd sich damit aus der Hilf ziechen. Dann E. G.
mit allein anligende Geschefft oder swere Purden hat, da
durch dem Kayser die Hilf gewendt vnd auf E. G. ge
legt möchte werden, das swer ist. Darumb so welle E. G.
erwegen wie in der Sach zu handen sej, wan wir besor
gen, wo vnnserm Herrn dem Kayser kein Hilf beschicht,
nach dem die Purd yecz allenthalben auf jm leit, daz jm
die Lewf dennoch swer genug mochten werden. Vorab
wird E. G. keine geschechen, nach dem die ditzmals von
den Gnaden Gots ruhig ist; ob aber Not besteen wurde,
daz Got verhütten welle, daz die Einzug vorhanden weren,
so wer es von jm selbs pillich, vnd erfodert die Notdurfft
daz die Anstözzer vnd yederman zuzug, nit allein E. G.
zu Retung, sunder in selbs zu Gut. Darumb, ob Annder
so den Lewfen nit gesezzen sein, auch die Sachen minder
berurt, aus der Schuld oder Gehorsam, zu Rettung cris-
tlichs Glaubens, oder der K. M. zu Hilf, icht tun vnd lei
den wolten, möcht geredt werden, E. G. tet vnd lid das,
als pillich, oder Annder slugen das pilliger ab, wiewol
wir wissen E. G. Geschefft Anligend vnd Warnung, der
120 De 1458 À 1600

sich aber nit yederman genügen wil lassen, daz jr darumb


diser Hilf entschuldigt solt sein...
Der Bäpstlich Legat, Ursus de Ursinis, episcopus reni-
tensis (sie), ist heut gehört ; der hat den Fürsten von Unserm
Heiligen Vater dem Bapst gesagt bapstlichen Gruss vnd
Benedeiung, gelobt das Furnemen ditz loblichen Tags, und,
so paid Sein Heiligkeit des gewar sey worden, hab er in
zu solhem Tag gevertigt, mit vollen Gewalt, helffen zu
Händen vnd furzunemmen, damit dem cristelichen Volckh
vnnser Nation geholffen vnd geredt werd. Sein Mandat
dargelegt, vnd darauf die Fürsten gebetten das sy allent
halben Frid vnd lang Austend machen wolten, und sun-
derlich zwischen vnserm Herrn dem Kayser vnd dem Ku-
nig von Hungern, wann an das sey nit wol muglich icht
fruchpers wider die Türken furzunemmen. Was er dann
dazu gehelffen vnd gerratten kinnd, das sey er willig vnd
vrputig.
(Résolution:) Fiat wie dieser jr Rat lawt, daz sy volle
Gewaltsam haben zu Zusamenhilff vnd Beystannd der
K. M. ze tun, nach seinem Vermugen; nicht desto mynn-
dèr anzuziehen ob Sein Gnad von den Turgken oder Ve
nediger, die sich dann wider Sein Gnad, des Gotzl halben
Triendt als Trau (?), beruren, zustend vnd an Seiner Gna
den Confín vil Volckh gelegt haben, vberzogen werde, und
die Fürsten zu biten, Sein Gnad nit zu verlassen, dann,
ob Ew wil bendungkhen daz der Tag lanng wurde etlich
Rat abzuvordern, das selhz auch beschehe.
(Archives d'Irmsbruck, Sigmund, I, 112.)

CXVII.
9 août
1481.
Lettre à l'archevêque de Saltzbourg.
Hochwirdiger, etc. Gandolf von Krenburg getan der
Turgken halben. Hat nur der vorgemeldt Gandolf geschri-
ben wie imm Lanndt Kernden so grosse Flucht gewesen
sey vnd die gemain Sag wie die Turgken zw Mochling am
Vrfer ligen; das sey nicht, vnd solh Flucht hab sich aus
dem geben das die Turgken mit ettlich hundert Pferdten
vber die Wan sein komen vnd haben Viech vnd ander
De 1458 À 1600 121

Notdurfffc genomenvnd damit wider hinder sich. Datum


Rostat (7 Augusti 1481).
(Archives de l'Empire à Munich, Тйгкеп-Hilff de anno 1446 bis 1518,
fol. 122.)

CXVIII.

Hans Aichperger au duc Georges de Bavière; vers le 9


août 1481.
....Ewrer Gnaden Schreiben der Turcken halben habich...
verlesen. Nunn wirdet Ewer Gnad durch meins gn. Herrn
Schreiben, der geschikht vnd gstallt, der Turgken ver
neinen, das ich nicht versten kan das dy Turcken noch
yetz in den Lannden sein, aber der Eintzug pesorgt man
stätlich von in in Steier vnd Kernden. Aber Ewren Gna
den fug ich zu wissen das anhewit Geschrift komen sein
wie der von Gran bey XL Pferden vnd LXXX Fues-
knechten gein Sachsenburgen geschickht hab. Auch hat
mir Hanns Hawbitz, Hauptman zw Gmünd, angestern
geschriben wie IIj-c Fuesknecht gein Sachsenburg auch
kumen sein; was man mit dem Folkh ausrichten wil, wais
ich nicht. Auch... dy Sag ist wie der von Grann in ai-
gen Person mit ainem merklichen Folkh herauf in Kärn-
den kummen sol; ob das beschiecht oder nicht, waiss
ich nicht warlich. Item dann angestern ist ainer meins
(?)

gnädigen Herrn Dienner von dem Kunig kumen, der hat


meinem gnedigen Herrn ain Underrichtung vnd Werbung
der Lewff von Kunig öffentlich gethan, dy ich Ewren
Gnaden hiemit auch in Geschrift....
(Archives de l'Empire Munich, Türken-Hilff de anno 1446 bis 1518.)
à

СХГК.

Nuremberg, 20 août 1481.


„Copia domini episcopi aystetensis ex Narumberga,
l,

ad dominum waradiensem2".
Sinceram... Révérende... Annexas litteras consilio et jussu

Guillaume.
1

L'évêque Jeen.
2
122 Dk 1468 À 1600

multorum scripsimus, sed, ut votis V. R. P. obtempera-


remus, fecimusomnem quam potuimus diligentiam pro
salvo conductu obtinendo, sed nil efficere potuimus; quod
nos non parum afficit, cum adventum V. R. P. ad hanc rem,
turn etiam Reipublice christianitatis profuturum minime
dubitaverimus ; fuisset etiam nobis singularissimo gaudio,
propter affectionem...; sed, cum id fieri minime nequeat
(sic), V. R. P. commendemus.

Secunda.
Sinceram...
Reverende... Reddite sunt nobis littere V.
R. P., quibus lectis, continentiam eorumdem ad comitem
Hugonem retulimus; qui respondit sibi et fiscali, tanquam
oratoribus Cesaree Majestatis in hoc conventu, nil aliud ad
tractandum commissum, nisi quod exhortentur et petant
contra Infideles et ad conservationem Romani Imperii auxilia
Cesaree Majestati impertiri. Ubi vero ad agendum de rebus
illis in mandatis haberet, pro rej vtilitate se voluntar i um
valde exhibuisset. De quo V. R. P. certiorem reddere vo-
luimus....
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, II, 376.)

cxx.

Oratio ad regem facta per d. Wilhelmum de


Wngarie
Reichenau, episcopum eystetensem, anno Domini 1481.
Graviter nimium diuque, Serenissime ac celeberrime rex,
impio et crudelissimo christiani nominis hoste Machameto
lacessiti, quo aliquando his laboribus, erumnis finem im-
poneremus, sepe et multum consultavimus germanice na-
cionis principes, quisque pro sua in Deum et christianam
religionem observancia et fide huic rei plurimum affectus;
sed, dum, nescio qua Dei permissione, consiliari contenu
sumus, hostis inmanissimus interea ramos potencie sue
nimium dilatare ас in dies lacius crassari studuit. Itaque,
tanta necessitate constricti, cum, proximis kalendis novem-
bribus, ab invictissimo Romanorum Imperatore, domino
nostro, generalis conventus principibus communitatibus-
que germanicis Nörenberge habendus indiceretur, longe
De 1453 À 1500 123

ardencioribus animis quam antehac eam rem agitare ce-


perimus, uno ore cunctis acclamantibus, nullum jam cunc-
tandi locum esse, hoste supra cervicem nobis imminente,
unaque mens omnium fuit nephandissimo hosti vi summa
resisti oportere. Verum cum nemo ambigeret hanc rem
sine Tua Regia Celsitudine nec deberé, nee posse perfici,
cum noverint omnes invictissimum animum tuum dex-
teramque bello assuetam, ac regni tui potenciam, concordi
voto ad Tuam Serenissimam Dominacionem mittendum
esse censuerunt. Sum igitur huic muneri, non meis meritis,
ab universis reverendissimis illustrissimisque Romani Imperii
electoribus, reverendis ac illustribus principibus ceterisque
qui in conventu predicto fuere, deputatus, cum hiis magni-
ficis strenuisque militibus auratis, ut Tue Celsitudini que
nobis mandata sunt perferamus, et, quo relacioni nostre
fidem adhibere possit Majestas Tua, has litteras videat,
deinde que dicturi sumus, pro sólita benignitate aure de
menti percipiat.
Milites college d[ominis eystettensis] fuerunt: Godfridus
de Alletzheym, Consilio (?) Pallentini et Georgius d'Apsperg,
doctor et miles, consiliarius ducis Sigismundi de Austria.

Littere credenciavum sunt he preséntate.


Нес Tue Majestati germanica nació dici demandavit,
indite rex, domine Serenissime, ea sine lohgis ambagibus
narrare statuimus, haud opus esse arbitrati ut calamitates
quibus undique Christiana Respublica premitur tibi recen-
seamus, uti luculenter congregacioni Nurenberge cesareanus
orator enumeravit et antehac ex tuis didicimus. Quid
enim aput Tuam Celsitudinem ejusmodi calamitatum com-
memoracione opus est, quas optime nosti ac re ipsa quot-
tidie experiris, hostibus perfidissimis regnum tuum sine
cessacione, ut ita dixerim, pulsantibus? Aut quid verba
funderem, cum digito, quoquo nos verterimus, pressuras
hostiles et Machometi furoris vestigia demonstrare liceat?
Et, ne longius exempla petamus, vides e Germania nostra
quotannis Alpinacium innumeram multitudinem ab hoste
christiani nominis alios crudeliter cedi, alios in diram
servitutem abripi. Itaque, ne regijs auribus importunus sim,
missa fació queque probe novit Serenitas Tua, et ea que
124 De 1463 À 1500

novissime Nurenberga conventu gesta conclusaque sunt,


ut jussi sumus, quam brevissime rtarrabo.
Convenere istuc, mandante Sacra Cesárea Majestate, plu-
rimi, tum Romani Imperij Electores, tum Germanie prin
cipes ac oratores, quibus dum ordine, ut dixi, plurima
pericula Christiane Reipublice iminencia casusque mise-
rabiles imperialis orator recensuisset, tandem auxilia a
nostra nacione poposcit. Non est inventus in hoc nostro
conventu, qui non pro viribus auxiliandum hostiumque
perfidissimorum impetum, quantum ut fieri possit, repri-
mendum decerneret. Itaque diu consultantibus visum est
quamprimum auxiliares copias mitti oportere. Polliciti igitur
sumus ex nacione nostra equitum peditumque quindecem
milia ad kalendas mayas nacionis germanice communi ex
pensa mittere, ut triennium integrum Germanie terennos
Turcis finítimos ab hostium incursu tueantur. In hoc triennio
frequenciori conventu lacius consultabitur quid rei Chris
tiane publice expédiât et quonam modo forcius hostibus
resistí possit. Quod quidem consilium inefficax videbatur,
nisi militibus sic missis commeatus non desit et Serenis-
sima Dominacio Tua in regnis suis similiter auxiliaría pre
sidia contra hostiles incursus collocav[er]it. Nam quid pro-
dest una parte hostes ab ingressu arcere, dum alia ve-
niendi potestas detur? Aut quid potest exercitus ubi com
meatus deest?
Missi igitur sumus ad Regiam Celsitudinem Tuam ac
jussi a germanicis principibus hec consilia nostra tibi
pandere atque orare quantum possutnus, obnixe obse
crare atque obtestari Serenitatem Tuam per veram et in-
dubitatam christianam fidem nostram, per quam non im
minet nobis periculum, ut nos in hac re adjuves ac in
regnorum ac terrarum tuarum finibus, ubi opus esse cog-
noveris, quemadmodum nos facturi sumus, militares copias
colloces ac invigiles ne Turcis, hostibus tuis, ymmo nos-
tris, in christianos agros irrumpendi usquam locus pateat,
militibus nostris, si quando opus fuerit, contra hostium im
petum auxilio sis atque presidio, regnícolas item tuos ас
potentatui tuo subditos paciaris. jmo eis demandes vic-
tualia nostris adducant, justo precio, operamque dederis
ne rerum inopia utile propositum nostrum cassetur. Sic
Deo óptimo máximo rem acceptam ас Regia Celsitudine
Du 1463 à 1500 125

dignam, universe Christiane Reipublice ас germanice na-


cioni rem utilem et gratissimam prestiteris nosque om-
nes et singulos Serenissime Dominacioni Tue aliquando
obnoxios obligaveris.
Sed, cum desiderio nostro succurrendi Reipublice
pro
concordia maxime opus esset, innotuit nacioni nostre inter
Majestatem Imperatoriam ac Celsitudinem Tuam hactenus
minime con venire; que res non immerito dolore summo
nos affecit. Nam quid conabimur, quid agemus pro defen-
sione nostra, dissidentibus duobus regibus potentissimis,
et hijs quidem propugnatoribus nostris? Etiamsi universa
consilia nostra ас vires concordi animo congesserimus, ut
est hostium ingens potentia, vix tarnen ab hostibus tuti
erimus. Quid sperari possit discordia vestra manente, non
videmus. Itaque ut tollatur e medio tarn perniciosa dis
cordia principes germanici totusque conventus nos mise-
runt, impares quidem tante rei agende, sed affectos ac
voluntarios omnem laborem pro ea perficienda subiré. Ora-
mus supplices, atque adeo totus conventus quem dixi rogat
Serenitatem Tuam ut nos, ob hanc rem precipue missos,
mediatores esse captande concordie inter Majestatem Ce-
saream et Celsitudinem Tuam admitías animesque ut
media queramus quibus utrimque in amiciciam redeant
Serenissime Dominaciones Vestre. Scimus Celsitudinem Tuam
pro singulari prudencia sua non egere monitoribus, qui
magnitudinem rei ac pericula propter hanc discordiam
christiano populo ¡inminencia tibi commémorent, nam ea
non dubitamus mente dudum volutasti ; sed tarnen oramus,
petimus atque obsecramus Celsitudinem Tuam, que hac
tenus veluti scutum ас propugnaculum contra Infideles
fuit, ut nunc, cum maxime opus est, pacem amplectaris
paciarisque différencias inter nos exortas convenientibus
medijs tolli, ut possimus vestris ac nostris collatis con-
cordibus auxilijs nos ab hoste crudelissimo facilius defen
deré. Consequeris propterea a Deo immortali meritis tuis
condigna premia, ab universis christicolis laudem immor-
talemque famam, nació vero nostra tibi perpetuo grata ad
vota paratissima erit.
1481, Ursule Virginis [21 octobris].
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 26.604, fol. 15 V».)
126 De 1453 À 1500

CXXI.

Urach „ an Unnser Lieben Frowen-TagPurifficationis", 1482


(2 février).
„Eberhartt der Elter vnd Eberhartt der Jünger, Graff en
zu Wirttemberg vnnd zu Mümppelgertt, etc., Gevettere",
à l'empereur Frederic III.
Jean Blaychern, curé de Lorch, leur a apporté l'invita
tion d'exécuter les décisions de la diète de Nuremberg.
Ils en ont été empêchés par leur querelle avec l'archiduc
Sigismond, „vnnd dann, vff dises Jar, jn unnser beider
Land, den Vnnsern die Früchten ersessen, missraütten
vnnd von dem Hagel sy geschlagen. So müssen wir den
Unnsern mit Lyhüng der Früchten vnnd annderer Fürse-
tzüng mer helffen, dann, by vnnsern Gedencken, nie kain
Jar sy bescheen. Dadurch wir jn Warheitt vnnd by Globen
ser verhindertt werden Üwer K. M. Beger zu dem Mal zu
erstatten".
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12.)

CXXII.

L'archiduc Sigismond d'Autriche au duc Albert de Bavière;


Innsbruck, „Fritag noch dem SuntagTrinitatis" (4 juin) 1482.
....Als sich dann der durchleuchtig Herr Johannes Ralli
Paleologus, mit sambt seinem Gemahel, Sunen und Töch
tern, hinein gen Rewssen fueget, wann er aber bey gue-
tem Vermügen und, als wir griintlich bericht sein, dem
Kayser von Constantinopel mit Siptsal (sie: Sippschaft)
verwendt gewesen und durch die Ungelaubigen von sei
nen Lannden vertriben ist", il est digne d'être secouru.
(Une pareille recommandation est donnée par le Palatin
Georges, duc de Bavière; Landshut, „Pfintztag" après la
St. Oswald, 1482.)
(Arckives de Nuremberg, S. 101/3.)

CXX1I1.

„Hainrich, Grave zu Furstenberg", à Jean Waldn[er],


protonotaire dans la chancellerie impériale; „Dornstag vor
Sant-Margarethen Tag" (18 juillet) 1482.

J
Dk 1463 À 1600 127

On a décidé à Nuremberg qu'il doit fournir dix cavaliers


et dix fantassins, „Jar vnd Tag jm Veld ze halten". Ce
serait bien difficile. „So sint die Mynen derthueehalb so
arm vnd also verherget, das sie ire blose Zinss gar komb
"
ze geben haben, als das lanttkundigist. 11 s'est offert à
donner „den zehenden Pfennigen von aller myner Nutzung*".
11 est cependant poursuivi pour désobéissance. Le protono
taire est prié de faire parvenir à l'empereur ses doléances.
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12.)

CXXIV.

Le Pape Sixte IV à Éméric de Remel, frère mineur ob


servant, commissaire apostolique; Rome, St. Pierre, 25
juillet 1482.
Il l'a nommé longtemps commissaire
depuis „in ultra-
marinis partibus" pour prêcher la croisade. 11 n'est pas
vrai qu'elle ait été révoquée. Il faut envoyer l'argent recueilli
à l'église Ara Coeli de Rome1.
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter.)

cxxv.

Walthazar de Weispriach à Bernhardt Grabrogkh; Grinen,


28 juillet 1428.
....Ich schigk Ew hiemit ain Schreiben des Hern Lud
wigen von Kossiegk, laut der jnnligt ain Brief der mir
an heut dato des Briefs komen ist, das die Turgken mit
grözzer Macht daher ziehen vnd sullen an gestern zu Nacht
bey der Mettling gelegen sein....
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilf/ de anno 1446 bis 1518,
fol. 124.)

CXXVI.

Le même à Louis Kosiagk; même date.


de
....Ewr Diener... hat mir... hewt das Schreiben bracht.

— forma
confessionalis —, ibid., VI, nos. 28,
1 Des quittances de paiement
29, 30, 31.
128 De 1453 À 1600

Nach jm sind drey Kindschaft auf einander komen daz


die Turgken angestern zu Nacht an der Mettling gewesen
sein, wellend sy ausziehen....
(Archives de l'Empire à Munich, Tilrken-Hilff de anno 1446 bis 1518,
fol. 124.)

CXXVII.

Magistri et Consilii Hospitalis jherosolimitani rerum loco


et tempore gerendarum in Ildrimium l Ottomanum ad fratres
Reinerum, postcommendatorem de Chalón, et Darmanum
de Maia. (sie), commendatorem de Bagolles, et ad quemlibet
vestrum ordo, monimentum et instruccio.
Quam magni ponderis, etc., tum commoditatis attulerit
Illustris Zizimi... Rhodum nuper adventus haudquaquam ex
difficili cognoscere licet. aurait mieux valu que cette
(Il

II,
discorde entre frères eût commencé sous Mohammed ce
qui aurait épargné de nombreuses pertes aux chrétiens.
Le devoir de chacun est de travailler dans ces circons
tances, et l'Ordre est surtout obligé faire par but
à le

le
à
de sa fondation et les dangers affrontés cause des Turcs.
Pour pouvoir répondre aux adversaires, qui existent cer
tainement, de cette action, leur indiquera ce qui s'est
il

passé après la mort du vieux Sultan.


Mohammed s'est éteint au milieu des préparatifs contre
И

Rhodes, „cum insevictoriam crudelissimam... nephandissimo


stomacho digerere non poterat, nisi illam penitussubruisset".
Les deux fils du défunt font tout leur possible pour se
saisir de Constantinople et de l'nimmensum thesaurum
a

pâtre in ea constitutum". Ildirim, aidé par la plupart des


chefs d'Europe, remporte la victoire.
prépare des troupes.) Minor vero, Zizimus Soldanus,
Il

cum Iconia, urbe in Asiam Minorem, quam Turchiam


dieimus, movisset, ad Prusiam, egregiam Asie civitatem,
ad Constantinopolim iter consedit, Prusiaque in suam di-
tionem redacta, cum fratris vires instruetas obviam sibi
progredi aeeepisset, paterne enim illum opes bello impigrum
faciebant, audissetque partem copiarum jam Hellespontum
Bosphorumque Thracium trajeeisse, maturius pedem tulerit,

Bajazet II. Confusion avec Bajazet I-er „la Foudre" (Ildirim).


1
De 1453 к 1500 129

magis oportunam commodamque pugne occasionem expec-


tans atque inde in Syriam, ad Soldanum se contulit. A
quo cum humaniter exceptus, tum vero pecuniis adjutus
est, advocatoque fautore suo Caramano, illustri principi,
rei militaris perito et ottomane gentis inimicissimo, cum
asseclis suis, Memphi, cui nunc Caira est nomen, dece-
dens, iterum in Asiam pervenit. Et, conjunctis copiis cum
Caramano coactoque utroque exercitu, Iconium versus
castra moverunt, ubi praefectus, quem ipsi Bassam appel
lant quique Hydruntem prius expugnaverat, cum exercitu
fratris consederat. Is, cum Zizini Soldani rescisset adventum,
confestim Prusiam contendens, pedem retulit, ubi Ildrimius
cum non parva manu erat adversus fratrem dimicaturus.
Sed, cum Zizimo et Caramano indicatum esset non equo
prbcurri posse, propterea quod fratris legiones non mo-
dice erant, subito, numero hominum impares, in Cilicie
(quam Caramaniam dicunt) fauces penetrarunt, loca pre
fecto natura rupibus undique fere invijs munita, necnon
mari cilicio, quod Ciprum insulam alluit, ubi secure le
giones posuere, existimantes sapientis esse aliquando
, tempori et fortune cederé melioribusque servare. Ildrimius
e vestigio Ciliciam versus áciem extendit, fratrem insec-
tans, et in nulla alia re magis videtur laborare quam ut
eum dolo aut bello excipiat, cujus interitu postmodum
pacatam vitam ducere et imperium suum aliquando pro
pagan posse arbitratur. Hercle, si Zizimus vivet, opportebit
Ildrimium insidiis, curis sumptibusque non parvis semper
conflictari, quandoquidem plures subassinos, ac etiam czli-
veclarios (sic), quos expeditissimos sive ocissimos équités
latine appellare possumus, non vulgari amicicia conjunctos
habet, necnon multos Turcorum, Grecorum et Thracum
fidem ei occultam praestitisse cognovimus, victoriam autem
quam consecutus est frater, ne populorum quidem beni-
volencia, sed erarii pocius paterni ope accidisse credimus.
Hoc in discrimine fortuna laborante, Zizimo Soldano nam,
inconsulto Caramano, cum ejus primoribus, factu honestis-
simum visum est, ob vite salutem, tempori cederé..., factus
est exter et exul." Il envoie à Rhodes deux émissaires, dont
l'un „ex primariis consiliaribus major erat", l'autre „scriba
130 De 1453 À 1600

praestantissimus". Ils exposent le désir de Dschem de


se rendre à Rhodes, promettant de son côté une flotte.
Dans le conseil une partie des membres est d'avis qu'on
ne peut pas aider un Infidèle, l'autre qu'un pareil réfugié
est plutôt dangereux. On représente cependant le devoir
de charité chrétienne et l'importance de ce prince, d'une
haute origine, „consilio acrem, viribus strenuum, corpore
forti prestantem". Cet avis est adopté. „Unde Zizimus,
IIIj kalendas augusti triremes nostras conscendens, e Ci-
"
licia in Rhodum trajecit. Il est bien reçu. Il expose son
intention de. demander le secours du Pape et des princes
chrétiens contre l'usurpateur, promettant „reliquum quod
christianorum erat". Il ne les attaquera jamais. On croit
au résultat heureux de cette discorde entre les chefs de
la gent ennemie des chrétiens. Pendant son règne de
trente ans, le vieux Sultan a fait beaucoup du mal à la
chrétienté.
C'est donc la main de Dieu qui a fomenté cette discorde.
Athènes, Sparte, Rome ont succombé à la discorde. De
même Constantinople. Qui aurait cru qae les Turcs, qui
ont profité alors des discordes dans le camp ennemi, seronf
détruits par suite de leurs propres discordes ? On peut com
parer la situation d'alors à celle d'aujourd' hui. Les Turcs
mêmes considèrent Dschem comme l'héritier naturel, étant
un porphyrogénète.
Mais pourquoi remplacer par un frère plus jeune et
plus actif „Turcum perfidum imbellemque" ? Il aurait
sans doute mieux valu pouvoir se dispenser d'alliés,
mais les partisans de Dschem sont tout de même uti
les, car les Turcs ne combattent pas volontiers contre
un fils de Sultan. Us détestent l'avarice et Г „insolencia"
du Sultan actuel. Le motif „suspicionis et fraudis quod
nunc inter Turcum et milites ejus inest", est sa conduite
envers Dschem et la fuite de ce dernier en chrétienté, ce
qui est pour eux un crime capital. On se déciderait pour
Dschem. Des prédictions turques annoncent de grandes
discordes. L'armée du Sultan est partagée entre l'Asie Mi
neure et l'Europe; la flotte est très coûteuse. Le Caraman
lui suscite des ennemis en Orient. „Necnon Mesopothamie
rex, qui e directo Valachiam repetit ab Oriente (?), et ipse
^
De 1463 À 1500 131

bella asperrima geret." En Occident les catholiques l'atta


queront par terre et par mer. Si, dans ces circonstances,
l'Empire ne sera pas détruit, on gagnera au moins sur les
Turcs les „insuie civitatesque nobilissime que tempesta te
nostra ad illius imperium bellissevissimisdevenerunt". C'est
le moment où l'empire turc s'affermira pour toujours ou
bien sera détruit totalement. Si le Pape et les princes
chrétiens ne saisissent pas l'occasion, le Sultan deviendra
pour eux un ennemi plus terrible que son père. On rappelle
les invasions des barbares dans l'„Europam et Italiam",
qui ont forcé les habitants à se bâtir de nouvelles villes
dans des places inaccessibles, „quales Venecie, Gades et
Bruges". Ce serait un crime que délaisser échapper l'occa
sion. „Verum, cum hominum ánimos circa alia implícitos
esse videamus, dificillimum esse hoc persuadere posse ar-
bitramus: non secus ac hii qui surdis fabellas narrare
"
volunt.
Il faut deux choses que quiconque évite „a natura:
sumptus... et labores". On en sera récompensé. L'Ordre a
fait son devoir en accueillant Dschem et en donnant l'avis
à d'autres „fervidi cultores" de la chrétienté. On a les
forces nécessaires. Les chevaliers maintiendront en tout
cas leur promesse, „quam nullo pacto infringendam puta-
mus, etsi infidelis et christianorum acerrimus sit hostis".
11 faut donc avoir des réponses nettes. Le fait que Dschem
a cherché un abri chez ceux qui ont offensé ci gravement
son père, „cineris paterni omni reverencia seposita", est
bien significatif.
„Ex Rhodo, die quinto augusti, anno Natalis Domini
MCCCCLXXXII."
(„Scripsi Hartmannus Schedel, arcium et medicine doctor,
anno, etc., 1482, die quarta mensis novembris, in Nurem-
berga, civitate Alamanie. Laus Deo.")
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 414, fol. 83 et suiv. ; cf. Paoli, Ce-
dice diplomático, И, p. 141 et suiv.)

CXXVII1.

Kunig Mathiaschen Frid mit Karndten, 1482.


....Sunder den (Schaden) sy auch durch dy menigfel-
132 De 1453 À 1600

tigen sweren Anzug vnd Verherung der Türken erlitten, zw


Hertzen genommen vnd angesehen haben, wo jn durch
vns nit Genadt vnd Fride getan vnd verliehen wurde, das
sy alsdann gar zw Grunde geen vnd verderben möchten....
Geben an Sand-Andres Abent [29 novembris] nach Cristi
Gepurtt viertzechenhundert vnd jn zwaivndaczigisten.
(Archives d'Innabruck, Pest-Archiv, П, 166.)

CXXIX.

Le Pape Sixte IV au doge Jean Mocenigo; Rome, St.


Pierre, 11 décembre 1482.
Il désire la paix, mais les Vénitiens l'ont attaqué. Le
roi Ferdinand et Isabelle, „considerantes ani moque sen
cientes quam luctuose rebus christianis, quam perniciose
apostolice Sedi, quam periculose fidei catholice essent hujus-
modi perturbaciones, maxime propter scisma quod in Ecclesia
Dei a nonnullis jam procurabatur". lui ont envoyé des
ambassadeurs pour lui demander une réconciliation. Il
exhorte donc le doge à la paix, que d'autres princes ita
liens désirent aussi.

Les cardinaux adressent une exhortation pareille, mais


sans parler de l'intervention «espagnole. „Utilitate reipu-
blicae christianae et, quae nunc in máximo periculo ver-
satur, tocius Italiae quieti consulet" (16 décembre).
(Bibliothèque Royale de Munich, lat. 964, fol. 22.)

CXXX.
30 décembre 1482.
....Coram dominio comparuit S. Jacobus Murmurj de Nea-
poli Romanie et, citato ser Franciso Ci nej, patrono, exposuit
dictus quod, existente dicto s. Jacobo mercatore super nave
dicti s. Francisci et existentibus in loco de Thologo Tur-
corum, ipse s. Jacobus fuit coactus per subassam dicti loci
ad dandum, et sic dédit et exbursavit, aspros 2.600 pro
duobus sclavis christianis detentis per Turcos in dicto loco
de Thologo, qui inde aufugerant et vénérant hue cum
dicta navi....
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Memoriali antichi.)
De 1463 À 1600 133

CXXXI.
1483 ».
Newtzeiten (sic) Turckenhalb.
Die Turcken sein vast starckh auf, der Wascha aus Na
talia, Wulgaria vnd anndern Herrschafften, die der Turck
vnnder jme hat, vnd ligen mit XL-m zu Sanndro. Das
annder Here, zu vier grossen mechtigen streytperen Hew-
ffen, ist im Nachzug. Der Turckh selbst ligt mit seinen
Janetschären zu Soffia.
Item der Turckh hat durch sein Pottschafft begert an
den Kunig zu Hunngern vnd Behein daz er jme Friden
gebe, durch Hunngern vnnd annder cristenliche Lanndt zu
ziehen. So wolt er dem Kunigreich Hungern an Schaden
ziehen. Daz hat jme der Kunig zu Hungern vnd Beheim
abgeslagen, vnnd ist mit grosser Macht auf, dem Turcken
Widerstanndt zu thunn. Man fuert auch das pluetig Swert
allennthalben vmb in Hungern; das bedewtet daz albeg
zwen Man den Dritten ausfertigen müssen, bey Verliesung
Leibs vnnd Guts. Vnnd, wiewol es vil Volcks bringt, so
ist doch zu besorgen, wo nicht Hilff vnd Rettung aus dem
Heiligen Romischen Reich kumbt, so werde Hungern ver
loren, nach dem der Turckh mit yderman sunst ytzo Fri
den haltet vnnd der Hunngern jme» zu krannck sein.
Item Zuber Martin, des Kunigs von Hunngern vnd Be
hein Bot, der auf desselben Kunigs zu Hunngern Bevelch'
die gemelten vier Hawffen gesehen het vnd bey den Tur
cken gewesen ist, der sagt gleuplich das der Turckhen
bey zweymal hundert tausennt vnd LX-m wol sein, poss
vnd guts Volcks, vnnd das sy auch hüben geclaidet vnnd
wol gerurt seien; sy fueren auch mit jnen bey VIIj-m Ca-
melthier, die Glockspeys tragen. Puchssen zu giessen, vnnd
anndern Zewg mer so zu schiessen gehört.
Sy' fueren auch mit jnen bey XVIIj-c Wegen, darauf
gross Guet vnnd Rechtumb ligt, dann gemeniclich alle
Turcken, welch nit gross Herschaft haben, fueren Leib vnd
Gut miteinander.
Vnnd, so die Hungern sehen das sy dem Turcken zu
swach seien, ist ain gross Murmeln vnnder jnen das sy

1 Cf. notre Geschichte des osmanischen Reiches, II, p. 261.


134 De 1453 À 1500

den Romischen Kunig nit zu jrem Kunig haben angeno-


men. Vnnd geschehen vil seltzamen Reden vnd Disputa
tzen darumb.
Der Kunig zu Hunngern vnd Behein schreybt, bitt vnd
ermandt auch fur vnd fur den Romischen Keyser vnd
Kunig vmb Hilff vnd Rettung wider die Turcken.
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110.)

CXXXII.
1483.
Indulgence accordée par le recteur de l'église de St. Geor
ges et le gardien des frères mineurs au prieur de S. Mar
tin du Mont-Carmel, „domorum opidi Nordlingen". — „Forma
confessionalis et absolutions ", délivrée par Barthélémy de
Camarino, commissaire pontifical pour la croisade.
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter, VI, 33, 35.)

CXXXIII.

Jean Mocenigo, doge de Venise, au Pape Sixte IV; 7


janvier 1483.
Il rappelle les assurances données par son ambassadeur
à Rome. ■

„Et, quoniam B. V. Turcorum mentionem fecit, profecto


cum eo in bello XX per an nos vexaremur sustineremus-
que humeris christianorum periculorum totam molem, fessi
autem diuturnitate belli et potentissimi hostis copiis exer-
citibusque copiam quaereremus, nunquam conspirasse vidi
a
mus Italiam ad auxilium ferendum desiderio pacis Italiae.
11 faut que le Pape abandonne d'abord le duc de Ferrare.
„Non earn [Vestram Beatitudinem] bello persecuti su-
mus, neque hactenus didicimus cum infideli milite bello
"
christianoj s] petere ' .
(Bibliothèque Royale de Munich, lat. 964, fol. 22 et suiv.)

1 Voy. plus haut, p. 132,no. cxxix.— Sur les fol. 21-21 Vo, une espèce d'introduc

tion historique à ces lettres contient le passage suivant : „Et Iegatum cum copijs au
xilia Ferrariensi mittit [Pontifex]. Quibus praeest dux Calabriae ante profliga tus,
qui securnquingentos Turcos in bellum ducit."— Suit (fol. 28 V°-29) la lettre du doge
aux cardinaux („ vu januarii mcccclxxxii, exscripte XI die antedicti"). Surles fol.
De 1453 À 1500 "135

CXXXIV.

28 octobre 1483 V
„Ein andere Tat vnd Cristen den Sig.
Bertold Mager von der Freyen-Stat, Landtverweser der
Hawptmanschafft des Furstenthombs Crain", à Georges de
Bavière. Il lui annonce, bien qu'on le .sache déjà, les faits
qui se sont passés, pour avoir une description plus véri-
dique et ressentir plus de pitié pour les captifs.
„Dye verflüchten Türken sind in der Wochen von Simo
nis vnd Jude [28 octobris] nechst verganngen mit funff
Hawpthawffen, der aller pey achtt tawsent ze Ross ge
wesen, an das Landt Crain churumen." Ils ont pillé pen
dant treize jours, emmenant 9.000 captifs. Le capitaine
du roi de Hongrie, „mit Namen der von Gir (sic) aus
Winndischen Lannden, der Despot2, der Graf jm Sagen3 vnd
der Jachim 3 gar aufgemacht vnd all Cristen, so vil sy der
erraichen haben mögen, zw jn, jn Frid des Kriegs halben,
so sich dann zwischen vnnsers genedigistes Herrn des Ro
mischen Kaisers, etc., auch des ungrischen Königs halldet,
beruefft. den Turcken mit solhem Volk Widerstand ze
thuen. Vnd, alls nw dy Turcken an irem Haymzuge pey
dem Wasser genannt dy Bitter, nahent pey der Herrschafft
Sagen 3, gelegen, iurgezogen vnd der Cristen gewar worden
seien, haben sy der Iren pey dreytzehen Hunderten, der
Cristen Her zw besichten, furgeschickt. Dyeselben Turcken
seien jn ainem Nebel fur der Cristen Her chummen. Des

30 et suiv., la bulle de Sixte IV sur ses efforts pour rétablir la paix en Ita
lie et en dehors des frontières de la péninsule, ou au moins d'obtenir des
trêves pour trois ans. „Ac in Infideles qui christianorum omnium sanguine[m[
siciebant et evangelicam legem delere conabantur, arma sumerent" (édition
dans Rinaldi, Annales ecrtesiastici, édition de Cologne, XIX, pp. 319-322). Sur
le fol. 46 la lettre de Sixte IV au doge (17 calendes de mars ou de mai):
„Venit Calabrum dux, transitum pro defensione cognati, sororis, nepotum a
nobis petiit, et, si denegaremus, arma in nos se conversurum affirmavit.
Poteramus ei ad injuriam propulsandam proficiscenti... per urbes agrosque
nostros transitum dare", etc.
1 Une partie de cette lettre se retrouve dans celle qui porte la date du

22 novembre suivant.
2 Voue Brancovitsch.
3 Zriny.
136 De 1463 à 1600

seien der Cristen Hawptlewt gewar worden vnd haben


ainen Zeug der Ratzen aus jn auf dyselben Turcken ge-
schick. Dy haben dy bemellten Turcken nidergelegt vnd
erschlagen, vnd, do der Turcken Hawptman, genant Schmi-
derbeck ', bedacht das dy Seinen als lang awss werden,
ordennt vnd schicktt er ainen andern Hawffen, dy Vor-
gemellten ze suechen. Derselben Hauff chamm neben den
Cristen her auf ainem Perg, vnd etlich aus jn fienngen
zwen krawadisch Fuesknechtt. Dy fragten sy, wer das
Volk vnd dy Hauptleut werden. Dy sagten jn, es warden
des obgenannten ungrischen Königs Hawptleut. Der dy
Turcken ser erschracken, liessen dy zwen Fuesknecht
ledig vnd los vnd eyllten paid wder zw jrem Here, ver-
chonndtenn der Hawptman dy Mere. Do dy Turcken ver
nommen das ir voder Hawffen erschlagen was, darnach
hienngen sy nach irer Gewonhait aynen Säbell oder eyn
Schwert auf an ain Stanngen, ze lössen vnd zw besehen,
ob es in wol oder vbell ergen sollt. Da ist. allsdann dy
Gefanngen gesehen vnd vns gesagt haben, der Mon pluet-
farb vnd darnach gantz schwartz vnd finster gesehen
worden, dy haben gross fewrig Flammen herab in ir Her
gestrewt... vnd iren Vnsig vnd Vngluekseligkait dapey
erkannt2....
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 14.668, fol. 79.)

CXXXV.

Genedi ger Herr. Ewr Gnad


hat an Zweifel vernummen
wie dj Turcken als vor XIIIj Tagen in dem Landt Krayn
vnd Kärndten gewesen sein vnd haben vor Gross des Was
sers ober Thra nit kumen mügen. Aber was enthalb der
Thra in dem Gaüntal ab... Zily vnd durch Krayn vast gros
sen Schaden, mit Prannt, Mörtt vnd Gefäncknus der Meti-
schen begangen, jn dem hat sich der Dispott vnd der Wan
3

in Windischen Enden besamment vnd haben also auf vier

1Skenderbeg.
2Notre édition s'arrête ici: comme le reste reproduit le récit du 22 no
vembre, nous avons noté les différences sous ce texte.
3 Ban.
De 1453 À 1500 137

Tausent zu Ross vnd acht Tausent zu Fuessen zusammen


pracht, damit den Türcken fiirkumen haben die Wasser...
uet, auch ettlich Wald verslagen, das dj Türeken haben
nicht möchten. Da der Scanderweckh, der Türeken Haubt-
man, das verstanden hat, auch die Besamlung der Cfisten,
hat er auch zway Tausent der Türeken paid geschickt auf
dye ...[Christen. Mit den haben getroffen vnd in dj Flucht
pracht vnd ir als pey funffezehen Hundert erschlagen, funff
Hundert sein wider zu irm Hauptman kumen. [Au]f das
hat der Scanderbeck fünff verdackt Ross dem Dispott
geschickt [vn]d damit ern wellen, auch ettwo vil gefangner
Menschen, damit das er vngeirrt ziehen hiss. Der Dispott
hat der Ross, auch der Menschen, nemen wellen ha
ben was er jm mit dem Säbel müg abgewynnen, doch
so [h]at er ain Teydung vmb alles gefangen Volckh aus-
gestossen, auf das, das er möcht sein Volckh berüett ze-
samen pringen, darnach das Alles nit pey einander was.
Hat der Türckh alls auf drew Tausent gefangen Menschen,
vast Weib. Kind vnd allt Lewtt-auf ain Ort getailt... Was
er aber starekhen gueter Menschen von Gefangen getan
gehabt hat, hat er all in seinem Veld verporgen, vnd haben
auf der Erd ligen muessen, vnd dj mit Kotzen vnd sy
mit Strew gedeck. Der hat sich Kainer parn noch gerürn
thüen. Welcher sich ichtz emplöst hat, dem hat man zu
Stunden das Hawbt abgeslagen.
Vnd, in solcher Teidung, hat der Dispott vnd der Wan ir
Volckh geschickt vnd gar zusamen pracht, vnd den Türeken
mit also vbereylt, das der Turckh dye Gefangen nit hat ersla-
hen mugen, als dann ir Gewonhait ist, vnd sich eylent
auch zu dem Streit geschickt haben, zu paider Seytten
wol getroffen vnd dj Türeken zuentrenntt. Vnd der- Scan-
derbeckh ist zu Fuessen vntter das gefangen Volckh ge
flohen, [vn]d da gefangen, vnd als pej vier Hundtert sind
auf inainem Wald geflohen, vnd sind auch auf zway Hundtert
erslagen. Es mügen dy Andern auch[geflucht]it darvon,
vnd werden jn dem Wald täglich gesuecht vnd gefunden,
Vnd nämlich dye Turcken all beliben vnd erslagen, als
auf siben Tausent, vnd der gefangen Menschen sind ge
wesen als auf newnthalb Tausent, vnd all erledigt. Der
Türeken sein entgegen an dj Wag kumen: ettwo vil
138 ûe 1453 À 1600

Kauflewtt haben Gelt vnd Gewanritt vil pracht, darumb


sy das gefangen Volck haben kauffen wellen; sind auch
all bej dem Slahen von den Krabaten gefangen vnd er-
slagen. Es sind auch vil vnnsers Herrn des Kaysers Volck
dapej gewesen, nämlich zwen Aursperger vnd Annderen.
Wann der Dispott vnd der Wan in Windischen Lannden
haben yederman besichert wer in ist zugezogen.
Dyse Mär sind warlich auf hewtt hier gen Friesach kumen.
Der Landtsverweser vnd annder aus der Landtschaft in
Kärntten sind auch dye Zeit pey den kunigenschen Hawbt-
lewten gewesen. In ettlichen Teidingen sagen auch dye
Sach vnd Geschickh gar warlich.
Das hab ich Ewrn Gnade eylent zu sunder Frewd vnd
Wolgefallen nit vnverkündt wellen lassen.
Datum Friesach nach Elizabeth [5 novembris], jm LXXXIIj
Jar.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. allemand 1.586. fol. 404 et suiv.)

CXXXVI.
1483.
Von dem christlichen Sig wider die Turcken warhañtige
Zeittung gescheen anno 1483 4
....Enbeüt ich, Berchtold Mager von Fuchstatt, Lands-
verweser der Habtmanschafft des Furstenthüms Kerenden,
mein vndertenig, willig, geflissen vnd freuntlich Dienst
mit beraitten Willen bevor. Wiewol ich on Zweyffel bin
das der ietzig der Turcken Inzüg jn dise Land vnd der
ergengen Gegentatt mit Schalreden weyt gelangenn. so
hab ich doch zu Fürdung etlicher Warhait vnd vmb das
Ewer Gnaden vnd ein yeder ander frümer Cristenmensch
der waren Geschieht vnd seiner cristenlicher Brüdern vnd
Schwesternn Angst vnd Nott vnd Trübsall, mit vnaüspre-
chenlicher Schmech der Priester, Junckfrawen Vnere vnd
andernn erbernn Cristenmenschenn, auch vor offtmalss mit
Abnotten vnd Vertilgnüss cristenlichs Glaubens, welchs
Mitleiden auch ietz mit Lob vnd Danck dem almechtigen
Gott seiner Barmherzigkait mitteylen, den armen dürfftigen
zu Freuden vnd Trost enpfahen. So bitt ich demüttiglich

'
Sans adresse.— Sur les faits voy. notre Geschichte des osmanischen Reichet.
Il, p. 261.
De 1453 À 1500 ч 139

Ewer Gnaden vnd auch all, diser meiner Verkundung, der


ich auff den obgemelten Einzug den verflüchten Türeken,
als vor fünf nechst vergangenn Wochen mit jrem Heubt-
Haüffen, nach Sagen als auff Vllj-m zu Röss in das Lannd
Krayn vnd mit jrem ze erlassen Sackmann jn Nidern-
Steiren vnd Kerenten-Land geton, wie ich durch einen
erberigen Edelmann, der in der Gegenweren der geschieht,
vnd ander Leutt mer, die, desmalss auss der.Nott vnd
Gefencknüss erledigt, dabej gewesen seind, warlich bericht
worden bin, jn Gnaden vnd gütten Willen von mir anzu-
nemen auch wissen zu empfahen. Das sich, dieweil die
Turcken in den vorgemeltten Landen vnd iren Gegenten
auff Xlllj Tag mit Manschlach, Vahung der Leutt, als auff
Vlty-m junger vnd alter Cristenmenschen, auch Zerstörung
der Gotzhaüser, mit ander grosser Beschedigüng der Land,
enthaltten, haben sich des vngerischenn Königs Häubtleütt,
mit Namen der Bonn jn Windischenn Landen, der Disbott.
Grave zu Seryn, vnd der Yechze 2, auffgemacht vnd all
Cristen zu in, in Frid des Krieg, der sich zwischen dem Rö
mischen Kayser, etc., vnd vngarischem Kunge haltett, zu dem
Zug, so vil sy der haben vnd erraichen mügen, werüst. Mit sol
chem vnd irem Volck, als sich die Türeken an jrem Haimzüg
an ain Wasser genant die Wurnn, nahent bey der Herschafft
Seryn, gelegert, fürgezogen, vnd, als die Türeken der Cristen
gewar seind worden, haben sy als bey Ilj-c die Irenn, am
Erchtag Simonis vnd Jude [28 octobris], von in, der
Cristen Her zu besichten. geschickt. Also seind die
selben Türeken in einem Nebel für der Cristen Feld
kommen. Des der Cristen Haübtleütt innen würden, vnd
haben einen Zeug der Ratzen aüss aüff die selben ge
schickt. Die haben die gemellten Turcken nider gelegt
vnd erschlagenn, vnd, das des Turcken Haübtman, genant
Nammallabach 3, bedancht hatt das jm die Seinen zu lang
aussen wären, hat er einen andern Häuffen geordnet, der
die vorigen solt suchen. Sie selben Turcken seind neben den
Cristen herein auff ein Gepirg komenn, vnd der Cristen

1 Ms.: vnd.
2 Yakschitsch.
» Cf. p. 135 : Skenderbeg.
140 Dk 1458 à 1600

Volck daselbst jnnen worden, vnd an dem Ende zwenn


krabatisch Fussknecht gefangen. Die sie gefragt, wer das
Volck oder die Häubtleütt weren. Da haben in die ob-
gemelt[en] ungerische Heübtleutt gênent. Da seyn die
Türeken also erschrocken, das sy die Knecht vngefangen
haben steen lassen, vnd seind eylent zu jren Herren ge-
ratten. Da funden vnd vernomen das ir forderer Haüffen
erschlagen gewesen ist: also haben die Turcken jm Veld,
nach jrer Gewonhait, ain Sabl an lange Stang gen dem
Lüfft auffgehangen, damit gelost, daran vnd an des Hi-
mels Zaichen. Die sie aida, nach der Gefangenn Sagen, ob
in erzaigt haben: der Mon ist plütfarb worden vnd dar
nach gantz schwartz, vnd haben ein grossen Strain (?) als
Feürnfuncken herab mitten jn ir Her gestreut; des sy
al ser erschracken vnd jren Vnsig dabey ermessen vnd
erkant. Daraüff sy all züsamen gelöffen vnd an ein
ander mit den Armen vmbfangen. Darnach, mit grossem
Geschray vnd Aussräussen jrer Part, mit dem Antlecz
aun die Erden nidergefallen.
Darnach hatt der Turcken Haubtmann zu der Cristen
Haubtleuten geschickt, jn mit vier oder funff verdacktenn
turekischenn Pfarden erenn wollen vnd in dabey bitten
lassen das er l in mit seinem Volck vnbekümert ziehen
lasse, so wol er jm allen seinen Raub von Leütten vnd
Gueten wider geben. Der hatt in der Cristen Haubtmann -,
der neu aüff als IIIj-m Pferdt vnd Vllj-m zu Füssen allerley
Volcks bey in gehabt, nicht geweren wollen, jm seine
Pferd mit Antwürt wider geschickt das der wellen der
nicht haben, sunder, was er von jm haben, wol er mit
dem Sabl zugewinen. Also hatt der Turcken Haubtmann
wider zu jm gesant, jn vorriger Meinung, den Raub vnd
darzü von einen yeden Sabl sovil er dann jm Veld hab,
zwen oder 3 darnach drey vngerische Gulden zu geben
vnd verpürgen wollen gebetten, vnd auch darbey sich
erpotten das er und die Sein darzü nimermer herauss in
die Land komen woltten, das er jn nur lebendig mit
seinen Leütten haimziehen liess.

1 Ms. de Munich: si/.


2 Ibid. : Häubtlewte dye. Plus loin aussi le pluriel.
3 Ms. de Nuremberg: und.
De 1453 À 1600 141

Das haben die Cristen aber nit thün wollen, sunder


sich an der Mitwoch nach Simonis vnd Jude nechst ver
1
gangen [29] vor Tags auffgemacht vnd nachner zu den
Turcken geruckt, vnd des mais auss jn funff oder sechs
2

zu jn geschicktt, mit Tading des vmb das gefangen Volck,


das solch vnder in nicht erschlagen oder ertrendt würde.
Do haben sy am Erstenn, als auff Ilj-m Menschen, Man
vnd Weib, der Geringsten, gesundert. furgestelt; der aber
dy berurten sechs geschickt nit zw Genügen haben nemmen
wollen. Also haben in die Türekenn nach auff Ilj-m oder
IV-m zügestelt, vnd das der namhafft vnd gut geffangenn
(?)

Volck verporgenn vnd mit Kotzen oder Schalawnen vnd


Lawb, auf Pessirung irer Sachen, bedeckt. Vnd, dieweil
sy also in der Tading gestanden sein, haben der Cristen
Füssknecht die Turcken vmbgangen auf ain Ort einge
treten, vnd damit seind etlich der Unnsern zu dem armen 3,
gefanngen, Volck zwgerannt, dise vnderweist, das mit ge
mainen Rüff zu Gott: Jhesüs Maria geschrien haben. Der-
auff der ander geraisig Häuffen auch an einen Ort aus
gesprengt mit der Fordersten der Turcken troffen, sy
jn

die Flucht geschlagen bracht vnd darauff vast all


nidergelegt vnd erschlagen. Den Haubtman, der vnder das
gefangenn Volck, vnd etlich die Namhaftigsten, als man sagt
auff 11-c, gefangen, dem vngerischen Kunig zügefurt, vnd
durch solich Geschieht die betrübtenn Cristenn auss jren
grossen Notten erledigt. Der yeden auss dem gewünnen
Gut ein Aspar oder zwenn oder drey zu Zerüng auff seinem
Heimweg geben. Aüss den ist ein Türck mit einer Rott, als
auff IIj-c, der Flucht durch dass Wasser geschwembt.
jn

Dieselben seind als auff zwuo oder drey Meyl Wegs


dannen an ein enge Gepirg komen. Die haben die Kra-
baten, des von Seryn Leütt, geeylt vnd bedrettenn, auch
erslagen. So ist dem Turcken ein ander Hauffen, als auff
V-c Kauffleutt vnd ander, en gegen kommen, das gefangen
Volck zu kauffen, mit Gelt-Husackenn, turekischen Stival
vnd ander Wer. Die seind auch darnach durch die Cris

Ms. de Munich: nahennt.


1

Ibid. daselbs der Iren.


2

Ms. de Nuremberg:
8

umbfangen.
•142 Dk 1453 к 1500

tenn nit verner von den Andernn dan nider gelegt, ersch
lagen vnd grosser Güt bey in funden vnd genomen.
Das alles dem allmechtigenn Got zu Lob gesagt sey.
(Prière de communiquer ces nouvelles.)
Karlsperg x, am Sampstag Sant-Cecilien Tag [22 novem-
bris], anno, etc., LXXXIIj.
(Archives de Nuremberg, S. 101/8; Bibliothèque Royale de Munich, latin
14.668, fol. 79 Vo et suiv.) •

CXXXVII.

Castelnuovo di Napoli, 21 février 1484.


„Vi vente lo quondam magnifico Philippo-Antonio de Ma
ramonte2", le privilège suivant lui a été délivré: Philippe-
Antoine, „barone delà baronia de Campia", avait exposé
que, „essendo passato da questa vita lo quondam Raphaële
de Maramonte, utile signor fö de dicta baronia", il a pris
l'héritage, comme „figliolo primogénito de quondam Carlo
de Maramonte, figliolo primogénito del predetto quondam
Raphaële ; lo quale, Raphaële vívente, premorio, restando de
ipso lo dicto exponente et Berardino, suo fratre secundo-
genito, et due altre sorelle, íemine, dele quale la maiore se
maritö in tempo che viveva lo dicto quondam Raphaële...,
et cossi ancora li (à Philippe-Antoine) è stato necessario
maritare l'altra." 11 devait des sommes „ad rnadamma
Andisa, mogliera che fö del dicto quondam messer Rapha
ële". Ses terres ont été dévastées par la peste et par les
Turcs, contre lesquels ses gens ont défendu Otrante. Le
plaignant a fait partie de la garnison de Brindisi et a
servi le roi, avec les siens, sur son propre compte. Mention
d'une dette envers „lo magnifico Buccio de Sena, per lo resto
de le dote deve havere, et la magnifica Antonna, protho-
nobilissima mogliere che fö de dicto quondam Carlo et
matre de ipso Philippo-Antonio", et „la magnifica Andesa
Capece, relicta del quondam dicto Raphaële", et, enfin,
„lo magnifico messer Antonello de Noha, overo la magni
fica Antona de Maramonte, sua mogliere".

1 Sur les relations de la famille avec la Serbie, voy. notre seconde série.
2 Ms. de Munich: Xilir/, noch AllerheyUgen-Tag.
Krasperck, vm
'
De 1463 À 1500 143

Foggia, 30 octobre 1481.


Ces lettres sont transmises au fils, „essendo romaso lo
magnifico ßollisario de Maramonte, filio et herede del dicto
Philippo-Antonio, pupillo et pupillari etate constituto".
(Archives de Naples, Summaria Prvileggí, fol. 51-52 Vo.)

CXXXYI11.

Naples, 22 mars 1484.


Ordre pour conclure un accord entre „lo illustrissimo
Joan Castrioto" et la ville de Manfredonia
(Archives de Naples, Summaria Privileggi, 21, fol. 159 VM60.)

CXXXIX.
24 avril 1484.
Indulgences accordées par Barthélémy de Camerino.
(Biblothèque Royale de Munich, Einblätter, VI, 43-i.)

CXL.
Octobre 1484.
„Ego presbiter Ricianus" au „Reverendissimo in Cristo
patri et domino, domino Dei gratia et apostolice Sedis
archiepiscopo lemcuniesi (sic), domino suo colendissimo,
Veneciis", pour sa pension.
„Ex Zanclo, tercio nonas octobris 1484."
(Archives d'État de Venise, Lettere di Cipro.)

CXLI.

18 novembre 1484.
Le gouvernement d'Ancône au duc de Venise.
Le vaisseau ayant pour patron Barthélémy Brinci d'An
cône arrive dans les eaux de Modon pour embarquer des
provisions. Après deux jours, un vaisseau de la flotte vé
nitienne et le gouvernement de Modon arrêtent le vaisseau
et déchargent la cargaison. Un autre a été arrêté „nel
porto et a.cque del conte Stefano ", sous prétexte que les

1
Leucosiensi, de Nicosie ?
144 De 1453 À 1600

marchandises avaient pour des Florentins,


été achetées
qui. étaient cependant mandataires de citoyens d'An-
les
cône. On demande la restitution ou bien une déclaration
nette pour qu'on puisse se garder dorénavant. — François
di Fatio Fatio et „ser Thomasso" sont envoyés dans ce
but à Venise.
(Archives d'Ancône, Commiseioni e letter e, 1482-1494, fol. 14-14 Vo; cf. Ma-
kuscev, loc. cit., p. 207.)

CXL1I.
Après 1484.
Indulgences délivrées par „Johannes de Latoszyn, de-
cretorum doctor, cantor oppathaviensis et canonicus cra-
coviensis, per sanctissimum in Christo patrem et dominum
nostrum Innocentium, divina Providentia Papam octavum
modernum, juxta electionem Serenissimi principie et do-
mini domini Kazimiri, Dei gratia regis Polonie, supremi
ducis Lithwanie, Russie Prussieque domini et heredis, etc.,
commissarius et executor plenarie indulgentie contra pér
fidos Thurcos et Thartaros cöncesse constitutus specialiter
et deputatus" (sans date).
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter.)

CXLII.

L'empereur Frédéric à l'archiduc Sigismond d'Autriche;


Lintz, „an Sannt-Blasien Tag" (13 février) 1485.
Il l'a invité à la diète de Francfort. Si rien ne pourra
y être décidé sans sa présence, „wurden wir dardurch
aller vnseren Lannde vertriben". Il mentionne la guerre
contre la Hongrie, „dann vns der Kunig von Hungern, die
Turgken vnd annder vnnser mutwilig Veint, die lanng Zeit
vnd Jar swerlichen auf vns gelegen seinn, so gar erschepfet
haben, das wir des Kunigs Macht on vnnser Churfursten,
Fürsten vnd Vnderthan Hilff, ferrer zw widersteen in keinen
Wege vermugen...
Darzu (attaque de Vienne) ist auch des Turgken Wescha,
bey dem wir sovil verfuget das er vnnsere Lannd nue
Di 1453 À 1500 145

gute Zeit vnbekriegt lassen hat l, mit Tod verganngen, vnd


der Künig bey dem so durch den Turgken ytzo gesetzt
ist, sovil verfuget, das der, so paid es wetterlich ist, he
rauf in vnnsere Lannde Kernndten vnd Krain ziehen vnd
die ganntz verberen wil ; des Macht dieselben vnnsere Lannd
nit widersteen mugen. So hat auch zu dem allen ytzo
der Kunig von Hungern ein gross Here in vnnsere Lannde
der Steyrmarck geschickt.
est prié de fournir aussitôt des secours et de faire
(11

venir Saltzbourg aussi les autres membres de la diète


à

de Francfort, cette diète ne produit aucun résultat.)


si

(Archives d'Innsbruck, Sigmund,


I,
12.)

CXLIV.

1486, commencement; imprimé en 1498.


„De captivis christianis.
"

Mémoire adressé au Pape, l'empereur et autres princes.


à

à
La Préface contient des plaintes sur les conquêtes turques.
L'opuscule finit par un appel aux chrétiens.
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter.)

CXLV.
1486.
Décisions la diète de Francfort („Anschlag zu Frank-
de
furtt gemacht, anno, etc., jm LXXXVl-ten Jare, wie oben
geschriben stett: Anschlag in Frankfurt").
de Nuremberg, 11, R. no. 17, fol. 15 V.)
S.

(Archives
1,

CXLVI.
1486.
Auff den kayserlichen Tag geen Franckfurt ain Mainung
anno LXXXVj fürgenomen sein von vnserm gn. Herrn Ertz-
herzog Sigmund von Osterreich, dahin mitt Gewalt vnd ai-
nem Memorial hiebey glegt geordnet vnd geschickht, Johanns,
Bischoff zu Angspurg, der auff den Tag gestorben ist, Ul-

ne s'agit pas du Grand-Vizir Isak, déposé, d'après Hammer, dès 1483,


1
II

mais bien d'un autre Pacha.


M
146 De 1453 À 1500

rich von Frundtsperg vndJorig vonAbsperg, baide Ritter.


..Des Königs von Polland Rät sein komen geen Collen,
memlich — . Die haben von wegen irs Königs dem Kayser
vil Frunttschafft gesagt vnnd ennttdeckt wie er bisher vm
gemains Nutz Willens der Cristenhaitt vil Arbaitt vnd
Müe mitt den Vngleubigen gehöpt hab, vnd, wo er gemain
Nutz der Cristenhaitt nit mer betrachtet oder Weg, dann
seinen aigen Nutz, so mocht er jn selben wol Frid schaf
fen vnd das Sin behalten, zwyfel jm Sein Kayserlich Ma
jestät, als das annder Haupt der Christenhaitt, sy auch
darzu vnd noch mer genaigt vnd willig; aber Sin Gnade
verstee vnd höre die Widerwertigkaitt so Seiner Majestät
von dem Kunig von Vngern zugezogenn wurden, die jm
trüwlich laid sy, vnd nitt minder dann obs jm selber an-
gieng. Dardurch Sin Majestät verhinndert werd mercklich
die gemaine Sach der Cristenhaitt nit so stattlich furne-
men müg, als sonst geschehen möcht. Darum was Sin Gnad
west oder mocht gehelffen, damit Sin Kayserlich Mayestat
sollicher Purde erlöst möcht werden, wer er zu thun ge
naigt, damit fur bas fürgenomen wurd daz gemain Werck
vnd Nutz der Cristenhaitt. Darzu wollt er trüwlich helffen.
(C'est pourquoi il a envoyé ses représentants, auxquels
on exprime des remerciements.)
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12.)

CXLVII.

L'empereur à la ville de Nuremberg; Cologne, 1-er mai


1 486.
Il demande du secours contre le roi de Hongrie et les
Turcs.
(Archives de Nuremberg, S. 1, R. 79, N 26-a.)

CXLVIII.
Décembre 1486.
„In nomine Jhesu Christi et in bona gratia al vi agio de
Constantinopoli et Romania siano diputade galie do, vide
licet la Yalorossa, venuta da Constantinopoli, et una di
novamente venute da Baruto, quai parera a pa-
[e]

quell
troni del Arsenal."
De 1453 À 1500 W

Elles partiront le 20 et 25 [décembre], sous peine d'a


mende. Pour les y obliger encore, on décide qu'après ce
terme les marchandises transportées à Constantinople et
amenées de Constantinople aient à payer, au lieu du nolis
des galères, ce qui revient à l'Arsenal. Il est question de
„panni et altre marchadantie" pour Constantinople.
Dans cette ville, le capitaine et les patrons des galères,
le bailli „et ambassador, s'el si trovera", ont la permission
d'envoyer, après avoir pris conseil des marchands établis
à Constantinople et de passage, „che sian in tuto XIj per
la mazor parte", à Trébizonde une galère, „tocando le
scalle usitade et da essi limitade", et une autre à Tana,
„et tochando Caña et le altre scalle usitade". Ils peuvent
se borner à envoyer une seule galère. On reviendra dix
jours avant „el spirar de la muda de le galie predicte".
sous une amende de 500 ducats.
„Siano obligadi i Scutarini che per questo Conseio hano
gratia de poder vender le sue ballestrarie, presentar al Collegio
del Bersaio, finida la ballotacion di balestrieri, quello a chi
i la vendano, et, se'l parera sufficiente, sia acceptado ; se
non, sia licentiado ne possi meter senon persona che pari
"
idónea al Collegio predicto.
A l'allée et au retour, les galères toucheront Corfou et
Modon, où elles s'arrêteront un jour pour chacun de ces
ports, en dehors de celui de l'arrivée et du départ. Elles
pourront faire escale à Candie, „et, de retorno, Sio", pour
deux jours, comme plus haut. Le terme du séjour dans
le port de Constantinople est de quarante jours, sans
compter celui de l'arrivée et celui du départ. Il pourra être
prolongé de vingt jours encore. On ne pourra pas charger
à Constantinople des marchandises sur d'autres vaisseaux
sans avoir d'abord chargé complètemeut ceux-ci. Un mois
après le départ de ces galères, les cargaisons seront pro
hibées. L'amende consistera à payer le nolis des galères
présentes, „a quel medemo prexio et muodo che pagani
aie galie nostre de Levante". Après le 1-er juillet, il faudra
même payer le nolis entier.
On marque le nolis pour le blé, le „cremexin", le „rame
de Castamena" l, les „salumi". On paiera le nolis entier

1 Castémouni, en Anatolie, avec les mines de cuivre du Sultan.


148 De 1458 À 1500

pour „i panni veramente fatti in Venetia ala florentina",


de même que pour les draps de Venise. .
L'adjudicntion des galères a lieu le 19 décembre 1486.
(Bibliothèque Laurentienne de Florence, ms. Ashburnham, 402 fol. 11.)

CXL1X.
Prophéties; 1487.
En 1487, auch Beywonung des Ungelaubi-
„es werden
gen, die Haiden und Ketzer werden durchachten die Kristen".
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. allemand 1 685, fol. 111.)

CL.
'
1487 ».
Diego de Murros: Faits de Malaga.
Attendant journellement la prise de Malaga, l'auteur n'a
pas communiqué ce qui s'est passé l'été précédent dans
l'expédition contre Grenade et surtout pendant le siège di
fficile de Malaga elle-même. Comme cependant la ville est
déjà prise, il peut parler à présent.
Le roi d'Aragon, avec de nombreuses troupes à pied et
à cheval et beaucoup de barons, part de Cordoue, „ circiter
nonas aprilis", vers Velez-Malaga, 18 milles de Malaga,
„pulchram quidem urbem, et arte et natura munitam".
Après avoir battu le roi de Grenade, qui accourait au
secours de la place, avec une grande armée, les chrétiens
s'en rendent maîtres. Les Maures en sont chassés pour
faire place à une forte garnison.
On avance ensuite vers Malaga, „omnium hispanarum
civitatum pulcherrimam munitissimamque". Bien que sise
dans la plaine, près de la Mer, elle peut résister longue
ment au siège, étant entourée du côté de l'Orient „multis
convallibus", qui rendent nécessaire l'emploi de troupes
nombreuses; l'eau, de source ou de rivière, manque abso
lument. 11 aurait fallu quitter l'entreprise si on n'avait pas
trouvé dans le camp lui-même beaucoup de citernes. Les
habitants font une sortie alors qu'on préparait encore ce

Des pièces concernant les combats livrés en .Espagne sont analysées


1

pour faire voir l'esprit dont était animée aussi ailleurs qu'en Levant la lutte
contre les Infidèles.
Du 1453 À 1600 «9

camp, puis ils se retirent avec de grandes pertes. Le camp


s'étend, muni de fossés („vallo et fossa"), d'un rivage à
l'autre de la Mer.
On s'empare d'abord d'un faubourg, „ instar civitatis
turrita multisque propugnaculis munita" : les conquérants,
qui ont de grandes pertes, sont les soldats du cardinal
d'Espagne, conduits par son frère, Furtado Mendoça. Le
roi, espérant une prochaine reddition de la ville, à cause
surtout du grand nombre des engins employés, fait venir
„voluptatis gratia" la reine, qui se trouvait à Cordoue,
pour pouvoir envoyer des provisions et de l'argent. Elle
arrive sans retard, avec le cardinal et beaucoup de no
bles. „Opere precium fuit intueri regia castra, diversarum
regionum exercitibus communita commeatibusque omnis
generis... habundancia, ut Rome, in Campo Flore, non in
castris versari existimares". On pouvait contempler aussi
le beau spectacle de la flotte, composée de trirèmes, de
vaisseaux armés et d'autres grandes embarcations.
"
„Verum longe secus quam putaveramus evenit. Les
habitants, dégoûtés d'une résistance passive, „vinci quam
non. tentare victoriam malebant". Ils attaquent -sans cesse,
sous le commandement de Zagri, homme intelligent et de
grande expérience. Les chrétiens résistent vaillamment à
ces attaques désespérées ; le massacre est grand. Un santon
maure promet publiquement de libérer Malaga: il se fait
suivre par 300 Maures, dont 130 l'accompagnent, par diffé
rents sentiers, au milieu de la nuit, dans le camp. Ils arri
vent à tromper la vigilance des sentinelles, mais un grand
nombre des leurs sont tués. Le santon „paulo divertit" et se
laisse prendre par les soldats, qui le mènent devant leur chef,
le marquis de Cadix („gadicensem"). 11 déclare le lendemain
avoir appris dans un songe que la ville succombera dans
sept... „iguorans dies, menses vel septimanas". Il confes
sera au roi seul d'autres secrets, plus grands. Le marquis
l'envoie à la présence du souverain, plutôt à cause de ses
vêtements et de ses armes, „jocandi gracia potius quam
barbare suspicioni fidem habens".
Le roi dormait, et la reine, plutôt par miracle que par
prudence, défend l'entrée du prisonnier. Mené devant la
belle marquise de Moya, richement vOtue, aux côtés de la
150 De 1463 À 1500

quelle était assis Alvaro de Braganza („Alvarum Briganci-


num, Lusitanum"), jeune homme modeste et grave, il croit
voir le roi et la reine. Changeant de couleur, „paululum
substitit" ; il ne peut pas même articuler son nom. On lui
fait donner de l'eau et, ranimé, le Maure frappe Alvaro à
la tête, „gravi ac prope letali vulnere". Étant aussitôt ar
rêté, il cherche à se défendre avec un poignard. „Vulne-
ribus confossus est ej usque cadaver quad ri part itum per
machinas a pueris, cum hac verborum exprobratione im-
prudenter missum : „ « Sanctus hic vester est per terram nu-
per incedens; nunc per aëra volans»." Les habitants de
Malaga, indignés, rassemblent les morceaux et, les embau
mant, ils les mettent en terre. Puis ils mutilent un pri-
sonier chrétien et en renvoient les membres à l'aide d'un
astellum ; le roi les fait enterrer solennellement et accorder
une récompense aux parents du mort.
Les habitants refusent dé capituler, bien qu'on leur eût
offert la sécurité de leurs personnes et de leurs biens.
Un de leurs concitoyens ayant recommandé la paix, est
envoyé dans le camp des chrétiens la main coupée; il
meurt bientôt. Zagri employait la prédication d'un autre
santon, qui prétendait avoir des entretiens nocturnes avec
le Prophète lui-même: il annonçait la prochaine retraite
des chrétiens et le butin qui sera recueilli par les croyants.
Sous sa conduite, les Maures attaquent, un peu avant le
lever du soleil, par la porte d'Occident, le camp, pénétrant
dans les quartiers, abandonnés peu aparavant par la garde,
du Grand- Maître ¿Alcantara; ils tuent et pillent jusqu'à
la tente de ce prélat. Ils auraient remporté un grand suc
cès, s'ils avaient persévéré, „ut viros fortes decuit". Le
jeune Grand-Maître, entouré par quelques religieux, sou
tient leur attaque et finit, à l'aide des troupes royales,
paf les rejeter dans la ville, avec de grandes pertes.
C'est la dernière sortie tentée par les habitants. „Dicere
non pretermittam hoc loco moderationem fortis Zenetti, Go-
merorum ducis (sic enim Gomera insula oriundos, qui in
ter eos forciores habentur, appellant), qua in quosdam
pueros christiancs usus". Ayant trouvé les enfants endor
mis, il les chasse devant les Maures qui le suivaient.
Le siège durait déjà depuis plus de quatre mois. Le roi,
De 1453 À 1500 151

décidé à en finir, fait venir de nouveaux engins. Les Ga


liciens „provincie Compostellae", qui se distinguent le plus
pendant ce siège, se saisissent de deux Maures et. par leur
moyen, ainsi que par celui des fuyards, ils apprennent
que la famine règne dans la ville. Le roi ajourne la date
de l'assaut. Dans la ville, certains des défenseurs mou
raient devant la porte des chefs, d'autres mordaient la terre
dans leur agonie; il y en avait qui se nourrissaient de
choses ignobles, qu'ils disputaient à d'autres désespérés. Nul
ne pense au sort d'autrui. „Cerneres post captam urbem
exesa corpora, ossa nudata, conditos oculos, lividas carnes
et expressum dentibus tabum." Les captifs chrétiens sont
incurables; leur aspect est celui des ombres de l'Enfer:
„inferais imaginibus similes".
•Enfin on envoie des députés pour la reddition: certains
parmi les chrétiens sont d'avis qu'il faut les renvoyer,
d'autres que, en tout cas, la ville doit être prise d'assaut.
Mais le roi répond dans ces termes: „victis accipiendas,
non ferendas pacis condiciones". Les délégués s'en retour
nent tristement dans la ville, sauf un „Gomerorum pre-
fectus", qui se convertit ensuite à la foi du Christ.
Après que la trêve fut expirée, les engins furent de nou
veau mis en action. Réduits à la dernière extrémité, les
habitants offrent, par des lettres, tout ce qu'on veut: „ur
bem ipsam, dulcem patriam et bona denique omnia", re
fusant seulement d'accepter la servitude et la mort. Mais
les chrétiens, exaspérés par la longueur du siège, ne veu
lent admettre aucune restriction. Enfin les Maures accep
tent l'esclavage pour sauver au moins leurs vies.
Samedi, le 18 août 1487, les chrétiens pénétrent dans
la citadelle de l'Alcazava et élèvent tour à tour les éten
dards de la croix, de St. Jacques et du roi, au milieu des
acclamations. Le lendemain fut occupée la forteresse de
Gibraltar („Gibralfarum") et nombre d'autres, ainsi que
toute la ville.
Les petites villes voisines de „Miias" et d'Ossuna, qui
avaient beaucoup molesté le camp avant et pendant le
siège, ont le même sort. Une cinquantaine de prisonniers
chrétiens regagnent ainsi leur liberté. On tua seulement,
à Malaga, les déserteurs et „nonnulli... heretici mosayce
152 De 1463 À 1500

perfidie", qui y avaient cherché un refuge. Le nombre


des captifs maures est de plusieurs milliers et le butin
immense, „adeo ut inter tot opes et captivorum et alia-
rum rerum ci vitas ipsa minimum videatur". Les prison
niers sont distribués entre les barons et les soldats, ou
bien vendus et rachetés. Il en est de même pour le butin.
Le roi Ferdinand fait dans la ville son entrée triom
phale. 11 s'occupe à ce moment d'y élever des églises.
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 461, fol. 71; copie d'Hermann
Schedel.)

CLL

Copy des Kunigs von Hungern Hanndl" [mit Leonhart


von Görtz]; 1487.
....Auch vermaint mein gnediger Her [der von Görtz], etc.,
es sey abgerett das solich Stet, Schlosser vnd ander Ves-
tigung nor allain den Ungeren sullen offen sein, so sy
von den Yennedigern oder Türken dr. (sic) migenn bur
den vnd nit weiter, aber Sein K. Gnaden persondlichen,
als offt es nott tätt, angefarlichen....
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, II, 166.)

CL1I.

Rapport des ambassadeurs de l'archiduc Sigismond d'Au


triche à la diète rassemblée après Pâques (15 avril) 148?.
....Des Bischoves von Alerien halben, lies Sein Maiestat
sagen, wer Ertzherzog Sigmund solhs bericht, als vnnser
Werbung lautet, der thet nit recht, vnd riet jm nit gutz,
vnd gönnet jm des auch nit. Dann Aleriensis were nit
allayn der teutschen Nación nit genaigt, sunder auch da
wider. Vnd die decima so er jn teutschen Landen aufge
haben het, er den hungerischen Soldnern geben het. Auch
er dem Kaiser vnd Haus Osterreich vil Vnwillen erzaigen
mugen. Turcken vnd Ratzen darein füren, das het er gern
gethan, vnd Keiser sey nit genaigt gen Rom von Yemand
wegen ze Cardinal zu furdern ze schreiben....
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12.)
De 1463 à 1500 153

СЫН.

Débats de la diète de 1487 (dès le 31 mai).


....Der Konig von Hungern, der hett der gantzen Sam-
nung geschriben wie auf dem nechsten hie gehalten Tag
sein Botschafft nit verhört were worden; das vnder all
Recht vnd Gewohnheit were. Auch höret man Turcken
vnd Vngleubigen....
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 12.)

CL1V.
1488 (?).
Raymond Peraudi, archidiacre „alnisiensis" dans 1 église
de Saintonge, professeur de théologie, protonotaire aposto
lique, réíérendaire domestique du Pape, légat en Allemagne,
accorde des indulgences, dont l'une este datée du 5 mai
1488.
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter, n-os 44, 45, j6, 47.)

CLV.
1488.
„Ad Reverendissimum d. cardinalem andegavensem Di-
daci Muros, R. d. cardinalis Hispanie secretarii, de victo
ria Serenissimi regis Hispaniarum contra Mauros grana-
tenses, anno LXXXVIII féliciter parta, epístola incipit."
Son amour pour les armes et sa sympathie pour le roi
et la reine d'Espagne l'exhortent à écrire ces pages. Il
mentionne les grandes choses qui ont été accomplies avec
des troupes peu nombreuses, „parvo aut nullo hausto cru-
ore". Le trésor avait été épuisé par l'expédition de 1487,
par les dépenses pour le paiement et la nourriture des
soldats. Les dettes s'étaient accumulées. L'armée était ré
duite et fatiguée. Enfin — ce qui paraissait devoir rendre
impossibles des succès en 1488 — ■ la peste sévissait cruel
lement dans la Bétique, dont on tirait les provisions. Les
villes étaient abandonnées.
Mais le roi ne se laisse pas ébranler et il entre dans
la province voisine, la „tarraconensis plaga", près des
grandes villes maures: Almeria, Cadix et Baza, qui n'a
154 Db 1458 À 1500

vaient pas été encore attaquées, se trouvant au milieu du


territoire maure.
On décide de rassembler pour le printemps les troupes
qui passaient l'hiver en Aragon et à Valence, „in haue
civitatem", qui est Murcie. Les provisions sont amenées
de loin, à cause de la peste. On fait venir la flotte qui
gardait toujours le Mer à Gibraltar et dans l'nibericum
mare" pour défendre le passage des captifs chrétiens de
Grenade en Afrique et pour empêcher l'arrivée de secours
africains. Ce territoire de Carthagène est aride, stérile, peu
habité et inapte pour l'entretien d'une armée. Le roi avait
donc l'intention de ne pas faire des tentatives contre les
grandes villes maures, mais de se borner à observer leur po
sition et à choisir de bonnes places pour les camps qu'il
faudra établir à l'avenir.
Les troupes se rassemblent d'un grand élan, le jour fixé,
à la ville de Lorca. La flotte paraît au même moment.
Le roi part de Lorca le 10 juin. Il décide „Datiam, olim
Abderam, et reliqua oppida, arces et castelle in ora maris
et in mediterraneis, Abderam, aliis Iliberam, Bazamque
versus sita in primis adoriri". Il faut s'en saisir pour pou
voir attaquer les centres plus importants et amener des
provisions. On envoie d'abord des „speculatores", puis le
marquis de Cadix, un homme illustre, qui s'est gagné de
grands titres dans cette guerre, „praefectumque Murae,
cum parte exercitus".
Les Maures, terrifiés, pensent à se soumettre et dépo
sent leurs armes à l'arrivée du roi. De la sorte on se saisit
des citadelles, des villes et des châteaux „que in eo Be-
thice ángulo sita erant" : les habitants n'avaient demandé
que la permission de rester ou de partir, à leur gré. On
occupe ainsi d'abord la place de Bariam, sise près de la
Mer, d'ancienne construction, „deinde Hyzna uyt (sic) alias
Theresa, Xorba, Nixat, Huebro, Trábeles, - que oppida
in ora maritima Abdaram versus sita sunt. In mediterra
neis vero...: Gueyral, Sugena, Huercalveyra, Lubreyn, Bidar,
Xerana, aliis Serena, Lulla, Torillas, Lacaynina, Alborax,
alias Alboica, Cantoria, Finix, Liiar, Coadbar, Bentelab,
Belefic, Caxoro, inde : Febreis, Xercal, Lulla de Caxaro,
Tarba, Xercos, Tahalic, Benimina, Benitarafa, Haminadla,
Aximiad, Alcudia, Alhabia, Xenex, Beneguazil, Benelibil,
De 1453 À 1500 155
4 7

Almancher, Benezano, Partaloba, Oria, Albox, etc., sans


mentionner d'autres noms, „quia ignobilia et obscura sunt".
Les garnisons et les approvisionnements sont pris rapide
ment „et uno (ut aiunt), spiritu".
Le roi laisse des troupes d'élite à Bariam pour la défense
des châteaux et, avec des troupes légères, il pénètre, par
des passages difficiles, dans l'intérieur du pays, pour ob
server. Il arrive à Almeria, où se livrent des combats de
moindre importance, puis il revient dans le camp. Décidé
à partir, il veut voir d'abord la place de Baza. Il se
dirige donc, ayant laissé des provisions aux soldats, vers
le Nord, le long du rivage, „ac per convallem Baze exer-
citum traducit". Il occupe en chemin „Bêliez Album, Bêliez
Rubeum, Hoscam, Horcem, Galaeram, Caztillam, Culiar,...
Benamaurel", villes gardées par de bonnes forteresses.
À Baza, les Maures sont provoqués au combat, mais ils
n'osent pas faire une sortie. Suivent des combats devant
les portes; beaucoup des ennemis sont tués. Parmi les
chrétiens un petit nombre sont percés de flèches, entre
autres „Montesie antites", disgracié par le roi, qui était
venu secrètement et périt, par suite de son extrême har
diesse, au pied même des murs. Une sortie des Maures ne
réussit pas; on les poursuit jusque dans la ville.
On élève des églises et on délivre les captifs chrétiens,
puis, le trente-cinquième jour après son entrée sur le ter
ritoire ennemi, le roi ordonne la retraite. Il revient avec
son armée intacte, en grande pompe, acclamé par le peuple.
On célèbre une messe à l'église de Notre Dame, „major
hujus Inde (pulchra regina pulchro nimpharum
urbis...
choro decore obviam ad limen aule usque progressa), in
"
regiam se recepit. C'est une miraculeuse humiliation des
Maures, qui étaient jadis si obstinés. Ferdinand pourrait dire
comme César: vent, vidi,vici, si ce n'était l'oeuvre de Dieu.
Éloge de la piété, des prières chaleureuses, des macé
rations de la reine. „Nee hi is contenta, in castra mittit
quod hospitale regine (sic enim appellant), hoc est asylum
pauperum, sauciorum omni[um]que egrotancium capax".
La paix et la justice en Espagne rappellent celles du
règne d'Auguste.
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 461, fol. 78 et suiv; copie d'Her-
mann Schedel, 1490.)
156 De 1453 À 1500

CLVI.

Le Pape Innocent VIII à Raymond Peraudi, archidiacre


de Saintonges („xenctonensis"), notaire pontifical et légat;
23 mars 1488.
Ordre de rassembler les sommes provenant des indul
gences. Elles sont absolument nécessaires: les lettres du
Grand-Maître de Rhodes en font la preuve. „Licet, prêter
eas litteras, alias viderimus, affirmantes jam ducentarum
navium classem instructam in Mare deductam, sed igno
ran quem potissimum locum sint invasura." Il répondra
ensuite plus largement aux lettres du légat.
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 9Ö4, fol. 81.)

CLV1I.

Copia litterarum Magni Magistri Rhodi de quibus in


supra scripto brevi ' fit mentio.
Beatissime pater ac clementissime pontifex. Post pedum
oscula beatorum. Non discedens, sólito more, ut verum
decet filium, visum est mihi in presentiarum Vestram Sanc-
titatem cerciorem de statu rerum turcensium reddere. Ar-
bitror namque Vestre Beatitudini id pergratum fare, cum
et gravis ponderis, et quod Rcipublice christianitatis con
cernât, esse noscatur. Thurcorum tyrannus totis mensibus
anni decursi ad XV diem decembris proxime lapsi nil
molliens, nil machinans, nil bellicis rebus intendens, quie
tus agebat, voluptati potius quam armis indulgens, mense
quidem decembris, et hoc januario, Constantinopoli residens,
quo se prius contulerat, repente animum classis prepara-
cioni summa cum celeritate adhibuit, veteres triremes ас
navigia bell© apta restituit, nova edificat, ex quibus pre-
potentem classem paret cogatque, machinas quidem prio-
ribus grandiores fudit et globosa saxa machinarum usui
apta Constantinopolim advehi jussit, exercitumque terres-
trem non contemnendum parare studet. Qua in re mira

i Du 23 mars 1488.

-
4
De 1453 À 1500 157

diligencia commilitonum nautarumque frequencia utatur;


contra quos hec moliatur, fama obscura est, prout ex lit-
teris mercatoris accepi. Exploratores quoque hac de causa
misi qui res noscant et signiñcent. De hiis certificatus,
queque occurrent, Sanctitati Vestre per litteras nuncciabo.
Que quidem res vicinorum nonnullos perturbât. Qua certe
de causa tam repens inmutacio tyranni ex propensiori quiete
bellici apparatus vehemens Studium contigerit, non facile
dictu est. Opinor quidem, si res fratris tyranni successu
gauderent optato, christianorum persecutorem hec non ag-
gressorum. Rumorum quidem assidui delatores non desunt,
qui tyrannum ocio torpentem excitant, animum erigunt,
mentem firmant. Id priorj Alvernie, ut ceteris qui onus
habent in Galliis, nunciavi. Ad christianissimum quoque
regem et illustrimos principes qui rerum potiuntur de hiis
litteras dedi, que ipsorum catholicos ánimos moneant ut
ceptis sanctoque proposito assentiant, ne Christiana Repú
blica, tanto in discrimine posita, vulnus paciatur non cu-
rabile, curavj.
(Signé: Pierre d'Aubusson, Grand-Maître1.)
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 964, fol. 82 et suiv.)

CLVIII.
31mai 1488.
Instructions données par le gouvernement d'Ancône à
Antoine Carlocto, envoyé à Venise. L'ambassadeur vénitien
à Rome s'était senti blessé par le drapeau et les présents
envoyés par le roi Matthias de Hongrie à la République
ancônitaine et acceptés par les Conseils de cette Répu
blique. Antoine expliquera qu'il s'agit seulement d'un acte
de courtoisie amicale.
(Archives d'Ancône, Commisaioni e lettere, 1482-1494, fol. 52-52 Vo.; cf. les
instructions d' Angelo Boldoni, envoyé au Pape (148-»), ibid, fol. 50-51 Vo et
dans Makuscev, loc. cit.)

1 Le copiste ajoute : „Ex supradicto brevi et copia litterarum Magni Ma-


gistri de Rhodo patet, proch dolor, causa piissima sacratissimarum indul
genciaran), prêter animarum salutem, ut obvietur tanto discrimini Reipublice
christianitatis, quod sine auxilio principum et cunctorum christifidelium
fieri non potest." (fol. 83).
158 Ds 1453 À 1500

CLIX.

Lettre de la République d'Ancône au Pape; 23 juillet 1488.


Lorsqu'on se préparait à annoncer au Saint-Siège les
mauvaises nouvelles concernant les Turcs, on apprend par
un envoyé du commissaire apostolique que les Ancônitains
ont été excommuniés pour n'avoir pas payé leurs taxes.
Ils objectent la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés
d'employer l'argent pour leur défense, en bâtissant des
tours, en fondant des canons, etc. Les Turcs, qui ont pillé
"
„le parti délia Madonna di Pesaro —il s'agit de ceux d'Av-
lona — avaient eu l'intention de commencer leurs attaque
par un coup porté à la ville d'Ancône. On craint cette
attaque pour le printemps prochain.
Une autre rédaction de cette lettre a cette forme:
„Credemo che ia sia pervenuto a notitia délia Santità
Vostra commo li 700 Turchi che assaltarono in terra le
cose di quella Madomna di Pesaro, se non fosse stata la
guida ali venti, non andavano alla cattolica, ma venivano
contra di noi, como fö loro proposito et como havemo
trovato per verissima attestatione, et, se invadevano le parti
nostre, ci trovavano sí scandati di muri, ripe et con tanta
penuria di artigliari, che procul dubio desfaceva questo
populo. [Ils apprennent que les ennemis reviendront en
core plus nombreux.] Et adesso et a primo tempo et a
omni hora ci vedono la morte et destructione nanti agli
occhi, se non repárame. Più volte havemo domandato sub-
tidio dalla Vostra Santità et, perché non è stata cresa
la summa nécessita et extremo bisogno nostro, non semo
stati exauditi. Havemo li muri in ruina per un terzo délia
terra et havono dato principio a reparare. [On lui de
mande donc d'être épargnés], con le lacrime agli occhi".
(Archives d'AncOne, Commissioni e lettere, 1482-1490, fol. 56 V»-57.)

CLX.

„Copia bulle plenissimarum indulgenciarum sánete cru


ciate"; Rome, S. Pierre, 11 novembre 1488.
Le Pape se déclare profondément impressionné par les
derniers progrès des Turcs. Le Sultan, auquel ne manquent
De 1453 À 1500 159

ni les deniers, ni les soldats, pas avant une


ne s'arrêtera
défaite ou l'établissement de la monarchie universelle en
sa faveur. L'Église n'a pas les sommes nécessaires pour
organiser le résistance. Les chrétiens eux-mêmes doivent
donc soutenir l'expédition future.
Le Saint Siège accorde des indulgences de jubilé et de
croisade à ceux qui visiteront les églises désignées par le
cardinal Peyraud ou ses délégués, „a primis vesperis usque
ad secundas vesperas", pendant les jours, fériés ou non
fériés, qu'on fixera, contribuant de leurs personnes ou de
leur argent à la croisade. On nommera pour chacune
de ces églises des confesseurs à titre spécial, ayant le pou
voir de pardonner tous les péchés. Les moines des Ordres
Mendiants obtiendront l'indulgence s'ils s'engagent à con
fesser ou à prêcher la guerre sainte. On peut publier le
pardon même dans les localités contre lesquelles on a
jeté l'interdit, pour les personnes qui n'y sont pas sujettes.
Les délégués pontificaux auront le pouvoir de nommer les
prédicateurs, d'interpréter et de réprimer. Les bois destinés
à recueillir les aumônes seront fermés à triple clef; ceux
qui doivent détenir les clefs sont : un archidiacre, le
„principalior" de l'église, les magistrats de la ville. On
fera l'ouverture devant ces trois surveillants, ainsi que de
vant un ou deux notaires, et on en prendra acte sur par
chemin avec un ou plusieurs sceaux; le document sera en
voyé „ad eandem cameram" pour vérification et confirma
tion. Chaque propriétaire d'une église devra chercher à
avoir un de ces bois, et il ne retiendra rien des sommes
recueillies. Ceux qui donneront à l'argent un autre emploi
.en seront punis. Tous les dignitaires ecclésiastiques four
niront leur concours. Cette bulle pourra être multipliée
par des copies ou par l'impression sur n'importe quels
matériaux. On commencera après la fête de la Purification.

Suivent les „avisamenta seu statuta" de Peyraud, qui


ordone de ne pas pardonner facilement aux parricides, aux
assassins des prêtres („presbytericidae"), etc.
(Bibliothèque Royale de Munich, lat. 18.933, fol. 105-112. 114-135.)
160 De 1453 л 1600

CLXI.

nMCCCC°LXXXVIIj0, die l-o decembris.


In nome de miser Jesu Cristo et in bona gratia sia
deputado al viazo de Costantinopoli et Romania do galie,
zoè la gallia capitanía che è per tornar de Alexandria et
la gallia che è nel Arsenal nostro, che fô deputada al
viazo de Romania predicto."
Elles pourront rapporter les marchandises non vendues
des galères du Levant.
On prend une décision concernant les „pedoti del' Arci-
pelago" et on mentionne les „patroni délie galie de Oriente'.
Au lieu de s'arrêter à Chios, on pourra faire escale à
Gallipolis, deux jours, en dehors de celui de l'arrivée et
du départ. Si on veut,- on pourra s'arrêter au retour, pour
deux jours, à Chios, et même à Gallipolis. Il faudra char
ger d'abord les marchandises des Vénitiens. On fixe le
nolis pour les „bochesini et specie menute", la cire „et
semenzina", la soie, les „spetie grosse", le „cremexino'.
le cuivre de Castémouni. Pour le reste, on maintient le
taux de l'année précédente.
(Bibliothèque Laurentienne de Florence, mss. Ashburnham 402, fol. 15-17)

CLXII.
7 février 1489.
„Commissio magnifici domini capitanei ad viagium Ro-
manie l."
„Galee debent caricare ad signa ordinata, et non ultra,
"
sub pena ordinata, quam officiales Levantis exigant. Le
capitaine distribuera également entre toutes les galères
„omnia dona et strinas que quomodocumque tibi fief.
„Ordinatum est quod aliqua dona que fient admirato,
committo, medico, presbítero et scribis galearum non po-
"
nantur in varcain, et sic extraordinarii non recipient.
Mesures contre ceux qui s'enfuieront pendant le combat.
Seront condamnés à perdre la tête les „supracomitti, nau-
clerii et alii qui erunt ad temones" ; si on ne peut pas

1 C'est le titre donné par la table : in presentí


„Tabula contentorum com-
missione", etc. Le commencement manque.
De 1463 À 160Ô 161

les trouver, ils seront exilés à perpétuité de Venise et de


ses possessions.
„Aliquas partes Levantis, intelligendo partes Levantis:
„Romaniam, Tanam, Cretam, Alexandriam, Armeniam et
alia loca illarum dictarum partium Levantis."
Désormais les galères „de mercato" ne pourront plus
porter à Venise ou ailleurs un „sclavus vel scia va", sous
punition de cinquante ducats d'or pour chaque tête. Le
capitaine et les patrons subiront une amende de cent du
cats pour chacun, qui seront distribués pour la moitié
entre les marchands des galères („ipsarum galearum") et
l'autre moitié entre le dénonciateur et les officiers qui au
ront reçu la dénonciation. Il est défendu de faire grâce.
„Cera, piper et spetie grosse de partibus Constantino-
polis solvere debent libr. XX pro milliar[i]". Les pilotes,
les calafati et les marangoni auront des arbalètes et des
armes, „prout faciunt illi de galeis culfi".
Toute espèce de métal, sauf l'or et l'argent, qui sera
extrait du golfe et chargé pour le Levant, paiera un „da-
cium" et un nolis, comme s'il avait été chargé à Venise
même.
„Teneris", est-il dit au capitaine, „pro securitate galea
rum, antequam transeas Mothonum, accipere unum pedo-
tam sufficientem inter omnes galeas de Egepelago, qui
perdotà (sic) vadat cum galeis usque in Romaniam ad
expensas patronorum, et similiter in reditu accipias unum
alium pedotam in Romaniam, ad expensas patronorum."
En revenant, il passera la nuit dans les ports, „a Ra-
gusio usque in Histriam".
11 chargera sur ses galères „totum vel quod tibi presen-
tabitur per mercatores nostros de Corphoy et per totam Ro
maniam bassam", percevant un nolis de quatre ducats
et demie par „miliare", „intelligendo miliare libras mille
centum ad grossos, ad pondus Venetiarum".
On défend le transport des marchandises du golfe hors
de ce golfe sur des vaisseaux privés armés, „excepto auro
et argento". 11 y aura sur chaque galère: un noble, un
„comittus", un patron assermenté, un „homo consilii",
deux „scribe", un marangone, un calejato, „unum remarum",

и
162 De 1463 À 1600

huit pilotes, vingt arbalétriers, 171 „homines a remo6,


un cuisinier, un „caneparius", et un „famulus patroni".
Ou défend aussi le chargement pour Crète ou pour le
Levant de soie non travaillée à Venise, „exceptas sara-
sinatis, zetaninis, ocleatis et velis sete, qui possint conduci
Venetias et navigari secundum ordines nostros".
On défend, en troisième ligne, le transport d'argent en
dehors du golfe; il faut faire la cargaison à Venise; au
trement le transport sera déclaré de contrebande.
On défend enfin de transporter „ad aliquas partes Ro-
manie alte vel Cypri vel Rhodi vel Egeopelagi" d'„aliquam
quantitatem azalinorum, sub illis penis que statute sunt
"
illis qui portant in Alexan[driam] .
„Per parte prexa in MCCCCXXIIlj-o tu, capitaneo nostro,
debi essere syndico del baylo di Constantinopoli cum i
modi et ordini che eram i capitani del consolo delà Tana,
cum questo che debi veder le lamentanze et appellation
che sera segrete de anno in anno, et cusí diebi observar,
observando i modi et ordeni che observava i capitanii nel
consolo déla Tana."
Le capitaine ne pourra pas faire personnellement du
commerce, „non intelligendo de lapidibus et perlis".
A Constantinople il s'informera sur la date à laquelle
le bailli doit se rendre „ad presentiam Illustrissimi domini
Turci". Il l'accompagnera, mais toujours au second rang.
Us diront que leurs instructions portent qu'il faut se
présenter à lui pour le saluer, „sicut convenit bone et
sincere paci ac mutue benivolentie nostre". Ils lui recom
manderont ensuite les marchands vénitiens, etc. Puis le
capitaine se rembarquera; s'il quittera désormais son vais
seau, il sera puni, pour chaque fois, par une amende de
500 ducats; „salvo si ab ejus Excellentia fueris requisi-
tus descenderé, volumus quod descendas".
„Datum in nostro ducali palacio, die VIj mensis februarii,
jndictione Vlj-a, MCCCCLXXXVIIj-mo."
(Bibliothèque Laurentienne de Florence, ms. Ashburnham 402, fol. 1 Vo
et suiv.)
De 1453 À 150Ó 463

CLXIII.

L'empereur Frédéric à Frédéric de Brandebourg; Lintz,


mardi, „Sannt Appolonen-Tag" (9 février) 1489.
Le Pape lui a exposé comment il a acheté à Charles
VIH, „mit vil Arbait vnd swerer Cöstung", Dsrhem,
dont la possession pourrait être utile, avec le secours de
l'Empereur et du roi Maximilien, qui sont priés d'envoyer
des ambasadeurs à Rome, . pour le dernier jour de mars
ou pour le mois d'avril: ils devraient prendre aussi l'ini
tiative pour que les autres membres de l'Empire envoient
des ambassadeurs, destinés à s'entendre avec les princes
„velches" et toute la chrétienté. Frédéric de Brandebourg
est prié de choisir aussi des délégués pour demander au
Pape d'écarter les empêchements causés en Allemagne
par la guerre contre la Hongrie et autres affaires inté
rieures.
(Archives de Nuremberg, 101/3 )

CLX1V.

Les Conseils dAncône au „sanzache-bei et cathy ca \


pitaneo ominum Valone et totius ejus districtus"; 28 fé
vrier 1489.
Après la réception de leurs lettres, on a examiné de
nouveau minutieusement „la causa delli acciali, et, chia-
mato dinanti di noi Thomasso Raspati, nostro ciptadino,
quale era officiale et giudice quando occorse lo casu delli
acciali", il a prouvé son innocence. Comme ils prétendent
avoir sur ce sujet des lettres du Sultan, la République envoie
les actes à Constantinople, par „Francesco Raspati e fra-
tello carnale del dicto Thomasso... Consentito se fosse stato
altramente, anzi el regimentó nostro, a supplicatione delli
delinquenti, non obstante la iustitia ministrata, si misse
a pietà et feceli gratia de docento ducati di pena, et liberi
li fece cavare di carcere, segondo la loro petitione et do

1 Le sandschac-beg et le cadi.
164 De 1463 л 1500

manda." Et c'est bien vrai: les habitants d'Avlona sont


traités dans cette ville de même que les citoyens d'Ancône.

A la même date on écrit à „Thome Speroni, consuli Con-


stantinopoli". „Amantissime civis et consul noster." On a
reçu ses lettres sur les plaintes portées à Constantinople.
Le dénonciateur „hà querelato in iustitia et che qui sia
stato robato et mal tractato". Il devra montrer de la même
manière que plus haut que ces doléances manquent de
fondement, et il s'adressera dans ce but „al Signore et
Bascia et dove bisogna", protestant contre ces calomnies.
(Archives d'Ancône, Commission e lettere, 1482-1494, fol. 61 Vo.)

CLXV.

Lettre .du gouvernement d'Ancône au roi de Hongrie;


après le 28 février 1489. Le roi les avait priés par lettre
d'empêcher la séquestration par les créanciers du nouveau
vaisseau ayant pour patron Jean de Dionisi, qu'il voudrait
acheter par l'intermédiaire d'un certain Cintio. La Répu
blique ne peut pas croire que la lettre a été écrite avec
son consentement, car „Pierhieronamo, fratello di Cyntio
Dionisio, figliolo del prefato Giovanni", avant de présenter
la lettre, a pris par force, de concert avec un Florentin,
dans l'arsenal d'Ancône, le timon du vaisseau. François
Cintio leur avait parlé ensuite là-dessus. On renvoie donc
au roi la lettre par un délégué spécial, pour une vérifica
tion, en le priant de penser que le vaisseau a de nom
breuses dettes envers la ville et des particuliers. Une let
tre pareille est adressée à la reine.
(Archives d'Ancône, Commissioni e lettere, 1482-1494, fol. 65-65 V°.)

CLXV1.

Hanns Höchster Kinburg ; Villach „an


à Gandolf von
den heiligen Ostertag [19 aprilis], anno 1489".
„Gestern frue ist Doctor Gerolt, Pharrer von Kunttel-
felden, von Korn kummen, der hat mir fur newe Mär ge
sagt wie König Soldan sein Potschaft zue Rom bey Vnn-
Du 1458 À 1500 165
i

sern Heiligen Vater dem Babst habe, vnnd pitt den ge


'
fangen Turckhen den Sein Heilighkait in Väncknus hat,
jm ze antburten; do entgegen well er Seiner Heilighkait
Jerusalem vnnd das Heilig Grab einantburten vnnd etlich
Milion Golts darzue geben. So hab sein Brueder, der tür
kisch yetz regirend Kaiser, auch sein Potschaft bey Seiner
Heiligkait gehabt vnd piten lassen vmb den gefangen Turc-
ken seinen Brueder ze antburten. Da entgegen will. er
Seiner Heiligkait Constantinopel vnnd alle andre Stet, so
sein Vorvader vnnd er der Heiligen Remischen Kirchen
abgedrungen, abtreten vnnd einantburten. Vnnd sey das
dew Vrsach wann alle türkische Land haben Anfangs, als
der alt türkisch Kaiser, der Jungern Vater, gestorben ist,
dem gefangenen Turkhen, als dem eltesten Sun, geswo-
ren. Do er aber gefangen ist worden, hat sich der ander
sein Brueder in das Regiment gedrungen, aber sy wellen
jn nit gehorsam sein, jn auch nicht fur jren Herren halten.
Deshalb er jn grossen Krieg gegen jn sei vnnd muess al-
beg Fursorg haben, sein Brueder werd ledig vnnd wider
jn das Regiment kchommen ; vnnd sind ander Vrsach mer,
dew zu schreiben ze lang wären, vnnd jch, so wir zusam
kchommen, Ewch sagen will."
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110 )

CLXVII.

Bulle du Pape Innocent à l'Empereur et aux Électeurs;


Rome, 8 mai 1489.
Les chrétiens et même les barbares et les Infidèles con
naissent les efforts des Papes, ses prédécesseurs, pour ame
ner l'union de la chrétienté contre les Turcs. Ils y ont été
portés par l'accroissement de la puissance turque et les
souffrances des chrétiens. 11 laisse de côté les tentatives
d'Eugène IV et de Nicolas V et rappelle seulement celles
de Calixte et de Pie concile de Mantoue et les deux
II,
le

légats qu'il envoyés en Hongrie et en Allemagne les


a

décisions de Mantoue n'ont pas été exécutées peut-être


à

Le Su'itan Dschem.
1
166 De 1453 À 1600

cause des péchés de la chrétienté. Les Turcs ont conquis


la Bosnie et le Péloponèse entier. „[Pius], ut ejus exemplo
ceteri christianorum principes et potentatus excitati pro fide
justa arma susciperent, se ipsum, tamquam hostiam Deo
"
placitam, usque ad mortem exibuit. Paul continue l'oeuvre
de son prédécesseur. Il envoie un légat, puis d'autres en
core en Italie et à la diète de Ratisbonne. Sixte IV ap
pelait, après la prise de Nègrepont, la chrétienté entière
au secours de l'oeuvre sacrée: il prépare deux fois une
flotte, il fait prêcher la croisade, surtout à l'occasion du
siège de Rhodes et de la prise d'Otrante. Lui-même, le
Pape Innocent, a suivi, bien qu'Otrante eût été récupérée,
mais eu égard à la force des Infidèles, la même voie, s'a-
dressant aux princes, par ses lettres et ses envoyés. „Quod
eo impensius tune fecimus, cum hostis idem Turchus, Italie
inhians, in Picenum missis triremibus, predabundus sepius
impetum fecisset, quedam mediterránea loca expugnare
conatus, subditis etiam nostris ad defeccionem sollicitatis,
eodem ,pene contextu Maltam, siculi maris insulam, inva-
sisset. Cumque in eadem cogitacione dies noctesque ver-
saremur ut huic nefario hosti nocere et nostris prodessé
valeremus, tantam nobis bene gerende rei occasionem ob-
tulit Deus." Dschem s'est réfugié en Occident: on a cru
utile de le faire venir de France, „precipue cum Soldanus,
Cairie Babilonie princeps, per duos ex oratoribus suis nobis
certissime spem dederit se occius ac majori conatu illum
bello persecuturum, si nos pro virili nostra in hanc sanctam
expeditionem, una cum aliis christianis potentatibus, arma
"
sumpsisse viderit. On a dépensé beaucoup d'efforts et d'ar
gent jusqu'à ce qu'on s'en est saisi enfin. Maintenant il
faut s'entendre sur la guerre de la chrétienté entière :
l'Église elle seule ne peut rien faire. Le Pape demande
donc de nouvelles instructions pour les ambassadeurs qui
se trouvent à Rome ou bien l'envoi de nouveaux ambas
sadeurs ; il ne faut pas dépenser trop dans ce but, l'ar
gent pouvant trouver un meilleur emploi. La paix générale
est la première condition ; ses légats peuvent collaborer
dans ce but quand on le leur demandera. Jusqu'à une
décision, Dschem sera gardé dans le palais apostolique.
Le Pape est décidé à sacrifier son avoir et, s'il serait né
De 1463 À 1500 167

cessaire, sa vie même. Il veut avoir une réponse. On s'a


dressera aussi aux autres princes chrétiens.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. lat. 964, fol. 85; copie d'Hermann
Schedel.)

CLXVIII.

Innocent VIII à la ville de Nuremberg; 26 juillet 1489.


Il accorde des indulgences plénières et autres, qui seront
publiées par Raymond Peraudi, notaire, référendaire et
légat apostolique, „ad effectum juvandi rempublicam chris-
tianam et defendendi orthodoxam fidem".
(Archives de Nuremberg, L. B. 69, 86.)

CLXIX.

Lettre du doge de Venise au duc de Crète; 13 août


1489 (présentée le 17 mai 1490). „Credimus vos non latere
cujus importantie sit castrum nostrum Neapolis Romanie" .
Les balistaires se plaignent de ne pas être payés par le
gouvernement crétois; ils sont décidés à partir. Le duc
est invité à les satisfaire.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute, Q. 36.)

CLXX.

Lettre du doge de Venise au duc de Crète; 19 août


1489 (présentée le 17 mai 1490).
Les ordres concernant les mercenaires de Nauplie sont
renouvelés. „Qui, quod absurdissimum dictu et auditu est,
jam quinquenium, nullam, ut deberent, stipendii eorum
"
solutionem ab ipsa Camera receperunt.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute, Q. 36 )

CLXXI.

Lettre du gouvernement d'Ancône; 3 octobre 1489. „Bar-


tholomeo de- Castelione de Mediolano, habitatori civitatis
Segne", pour lui annoncer sa nomination comme consul.
(Archives d'Ancône, Commissioni e lettere, 1482-1490, fol. 63 Vu.)
168 De 1453 À 1600

CLXXII.

Le doge de Venise au duc de Crète; 19 octombre 1489.


. Il lui envoie la pétition d'un individu „nomine Jani Las-
chari et Constantini, ejus filii", „di Candia", qui expo
sent comment, „atrovandosse a Rhodi, al tempo de la
morte del rè de Cypri et per comandamento a lui facto
"la

per Magnificencia del magnifico m. Piero Mocenigo, tune


capitano-zeneral del armada, per portar lettere de la Si-

le
gnoria in Candia de la morte del prefato rô et altre cosse,
volse la desgratia del dicto Constantino che, portando tal
lettere in Candia, prexo de Turchi, et, azochè cosse
fu

le
delà nostra Illustrissima Signoria non fosseno dai dicti
Turchi intese, butb esse lettere in mare, et cussi fù ven-
dudo per schiavo tre volte". Son père rachète difficile

le
ment. Les témoins parlent aussi de „ser Andrili Laschari,
fiol del predito ser Zuan". Constantin avait été „scrivan*
de galère.
(Archives d'État de Venise, Dtica di Candia, Ducalie lettere ricevute,

Q-
36.)

CLXXI11.

Le Pape la ville de Nuremberg; Pierre, 20


S.

Rome,
à

octobre 1489.
Ayant appris par légat Peraudi zèle exemplaire
le

le

pour la croisade de ces bourgeois, leur destine une ré


il

compense. „Proinde vobis et vestrum cuilibet ac con-


sortibus vestris ut per annum integrum, datis presen-
a

tium computandum, visitando unam ecclesiam istius oppidi


vestri vel suburbiorum ejus et septies orationem divinam
et salutacionem angelicam flexis genibus pro exaltacione
catholice fidei et felici Sánete Romane Ecclesie statu devote
dicendo, indulgencias stacionum aime urbis nostre perinde
consequamini, acsi basilicas et ecclesias, tam intra, quam
extra urbem ad id deputatas et visitari sólitas persona
liter visitassetis.
"

(Bibliothèque Royale de Munich latin 964, fol. 83 Vo.)


De 1453 л 1500 169

CLXX1V.

Sigismond de Brandebourg à Frédéric de Brandebourg;


Lintz, 10 novembre 1489.
Le légat a exposé au nom du Pape, devant le roi de
Hongrie, l'Empereur et l'assemblée, qu'il a la certitude
que les Turcs préparent une grande flotte et une armée
importante contre, le Pape et la chrétienté, „und villeicht
dem Turcken durch etlich in welschen. Lannden Zusagen
gescheen, und doch Nymant genennt". Les deux souve
rains et l'assemblée doivent écrire aux princes et aux com
munautés „welches", leur annonçant qu'ils sont informés
des grands préparatifs faits par les Turcs et qu'ils se
raient disposés d'envoyer des troupes dont ils demandent
le libre passage. „Auch jne umb jren Pfennig Nottorfft
widerfaren zu lassen, dasselb wer den Bapst yetzo Nutze
dann zehentausent Mann; auch das in bede Majestät einen
Tag bennennten in Maren, an gelegen End, und, ob es zu
Brin mocht sein, alldo wolt Sein Heiligkeit alle Steend der
Cristenheit bey dem Pann verboten und ringwerden, wie
man die Hilff furnemen soit." Si on fournit des secours
suffisants au Pape, qui n'a qu'un revenu, une „jerliche Nu
tzung", de 11.000 florins par an, il serait disposé à donner
en otage aux deux souverains le frère du Sultan. „Auch
wer der gefangen Turck willig wider sein Bruder personlich
zu tziehen, und, was er also von Lannden und Leuten ero
bert, die seinn Vater der Cristenheit abgetringen hett, wi
derzugeben, mit mer Worten, etc." Le légat croit que cette
requête sera adressée à son commettant par les deux sou
verains susdits, et peut-être aussi par les princes, „und er
ditzmals kein Hilff, allein, die Brief begert". Les souverains
fixeront aussi la place, „mit Einsehung dass dem Romi
schen Reich an seiner Oberkeit damit nichts begeben werde".
(Archives de Nuremberg, S. 101/3.)

CLXXV.

Le Pape Innocent à l'empereur Frédéric; Rome, S. Pierre,


7 décembre 1489.
Il est souvent intervenu auprès de lui, ainsi que l'ont fait
170 ÜB 1453 À 1500

tous ses prédécesseurs, pour l'exhorter à la guerre contre


les Turcs. L'occasion s'offre par la présence à Rome du Sul
tan Dschem. Une diète devra se rassembler à la fête de
l'Annonciation. Le légat a des instructions dans ce but.
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

CLXXVI.

L'empereur à Sigismond d'Autriche; Lintz, 10 décembre


1489.
Il demande secours contre les Hongrois, qui combattent
„gegen vns vnd vnsern erblichen Furstenthumben vnd Lann-
den, so mercklich Gelider des Heiligen Reichs vnd Porten
vnd Schilldt gegen den Vngeloubigen vnd anndern frömbden
Nación sein".
(Archives d'Innsbruck, Sigmund, I, 22.)

CLXXVII.
Vers 1490.
c
Pontifici Maximo, Joannes Aloysius, Toscanus
II,

„Paulo

'.
s'occupe, dans ce „jocundissimum otium", que lui
Il

a
donné la clémence du Pape, d'études de droit, „cujus paulo
ante, te ipso benigne juvante, suscepi insignia, ordinem
etiam illustrem jam propemodum consecutus". fait aussi
Il

des vers, „ne ingenium rubigine consumí patiar". C'est


pourquoi, espérant faire plaisir au Pape aussi, bien
a,
il

qu'il soit pacifique, composé ce poème sur les Turcs. Sui


vent ses „declaraciones in Turcum et exhortaciones ad
arma in eum capienda ad principes christianos per Jo-
hannem Aloysium Toscanum".
L'auteur commence par des imprécations contre la soif
de conquête des Turcs. Faut-il les laisser avancer,
Vel, quod erit satius, pósito sub vincula eolio,
Ante pedes Pauli Christum tremebundus adora?
L'empereur Frédéric est exhorté premier, avec la men
le

tion des dévastations commises par les Turcs aux frontières


de l'Allemagne, en Hongrie. Suit un appel au roi de France,

Originaire d'Aversa, maître en théologie, préfet des Carmes de Naples,


1

évêque de Capri (1491) et de Lucera (1499), mort en 1512.


De 1463 à 1600 171

qui devrait rassembler ses troupes et sa flotte à Marseille


(enumeration de toutes ses provinces, en employant les
noms archaïques), au roi d'Espagne et de Sicile, „tyrrhene
janitor undeu, lui demandant d'apaiser „quales minor insula
lites nunc balearis agit". Les peuples de l'Italie doivent
cesser leurs discordes; qu'ils se rappellent leurs anciennes
victoires contre Hannibal et Pyrrhus. Jamais la jeunesse
italienne n'a été plus vigoureuse. Le poète s'adresse spé
cialement aux Florentins, au marquis d'Esté et surtout à
Venise et au duc de Milan, Galéas:
Mihi se notissimus offert
Insularum et Ligurum princeps Galeacius, illud.
Italie lumen magnique parentis imago.
La guerre doit continuer jusqu'à la destruction des Turcs:
Donee, in extremum disjectis hostibus orbem,
Troia capta hilares référât cum laude triumphos."
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 526, fol. 96 et suiv.)

CLXXVIIT.
1490.
Lettres de Jean, évêque de Coron, comme „apostolicus
locumtenens".
(Archives de la ville d'Ancône, Commissioni e lettere, 1482-1494, fol. 70
VM1, 77-77 V«.)

CLXXIX.
1490.
„Adhortatio ad bellum sacrum: Elegia." Mention des
guerres en Italie. Dieu a fait cesser la peste et il accorde
la paix. Il est question aussi d'une guerre des „Goths"
du Nord contre le „rex inclytus héros, Fernandi sobóles",
qui gagne la victoire. Mais de nouvelles discordes s'élèvent.
Les Turcs ont l'intention d'envoyer leur flotte contre l'Italie.
Il faudrait délivrer le Saint Sépulcre.
(Bibliothèque de Naples (?), St. P. XXV, С G., Miscellanea, fol 34: „Varia
poëmata" du XVI-e siècle.)

CLXXX.

Peraudi, comme „orator, nuntius et commissarius apos


tolicus" en Allemagne, en Danemarc, Suède, Norvège, Li
172 De 1453 À 1600

vonie, Prusse et Russie, annonce que le Pape a accordé à


ceux qui faciliteront l'expédition contre les Turcs des in
dulgences de jubilé: ils peuvent se choisir un confesseur,
autorisé à leur remettre une fois dans leur vie tous les
péchés, même ceux dont la rémission est réservée au Saint
Siège; les péchés -ordinaires peuvent être pardonnes in ar
ticulo mortis ou bien au moment où la mort menacerait. Ils
peuvent faire participer à leurs privilèges les parents et
les bienfaiteurs trépassés. Ces lettres sont d'une valeur
égale à celles d'une bulle de plomb.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms latin 18 933, fol. 102; exemplaire ac
cordé au couvent de Tegernsee.)

CLXXXI.

Pape au légat Raymond Peraudi, notaire, référen


La
daire et légat a latere; Rome, S. Pierre, 12 janvier 1490.
Il a appris les bonnes intentions de l'Empereur et du
roi de Hongrie. 11 est décidé, de son côté, à ne rien épar
gner. Une paix, ou au moins une trêve, doit être conclue
entre les deux souverains.
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

'
СЬХХХП.

Indulgences accordées par Raymond Peraudi ; 1 2 fé


vrier 1490 \.
(Archives d'Innsbruck Pest-Archiv, I, 653; imprimé.)

CLXXXIII.

Le légatpontifical au chancelier de Frédéric de Bran


debourg!?); Saltzbourg, 4 mars 1490.
Les ambassadeurs de l'Empereur et du roi de Hongrie
partiront d'Innsbruck à la fin du mois; il serait à désirer
que les envoyés du marquis de Brandebourg y fussent à

1 Une autre lettre d'indulgences, datée du 8, dans le ms. 18 933 de la Bi


bliothèque Royale de Munich, fol. 102. — Cf. notre Geschichte des osmaniseMt»
Reiches, II, p. 241 et suiv.
De 1463 À 1500 173

la même date pour se rendre ensemble à la conférence qui


doit avoir lieu en avril. Les lettres du Pape au marquis,
analogues à celles adressées à l'Empereur, ont été confiées
au courrier en même temps que les missives pour les
— Une annexe,
princes de Saxe et le roi du Danemarc.
de la main du légat („stilo et litteris non bene legibilibus
vel intelligibilibus"), demande qu'on envoie des militaires,
car le Pape ne veut pas d'ecclésiastiques.
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

CLXXXIV.

Le légat pontifical à Frédéric de Brandebourg; Saltz-


bourg, 4 mars 1490.
11 ne lui a pas envoyé jusqu'à ce jour les lettres de
l'Empereur et les siennes, puisqu'il n'y avait pas encore
de décision concernant les ambassadeurs. L'Empereur a
envoyé „circa XV februarij" Guillaume de Bibra, chevalier,
et ses compagnons. Bibra est encore à Vienne, avec une
mission, pour conclure la paix avec la Hongrie. Le. légat
se serait rendu, dès le mois de janvier, auprès de Frédéric
et d'autres princes, pour négocier sur le fait de la croisade
et rétablir la paix, mais il a été retenu par l'Empereur,
qui voulait qu'il assistât à, l'envoi des ambassadeurs à
Rome. 11 a obtenu seulement la permission de se rendre
pour dix jours auprès de l'évêquc-élu de Saltzbourg, en
vue de certaines affaires.
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

CLXXXV.

Le légat pontifical à Frédéric de Brandebourg ; Saltzbourg,


4 mars 1490.
Le Pape a entre ses mains Dschcm, qui est gardé par
cent chevaliers de Rhodes dans le „palacium apostolicum".
Ce prince a promis, en échange pour les secours qu'on lui
fournirait, „ut Constantinopolis, Trapezuntia, Nicopolis, Hel-
lespontus. Misia asiática, Tholy (= Anatolia) et plurima
alia dominia ...omnino restituantur". Le Pape a envoyé
des lettres à tous les princes chrétiens; lui-même a été
174 De 1453 À 1500

nommé légat pour la France, ensuite pour l'Allemagne. La


paix a été rétablie en Bretagne, Flandre, en Angleterre et
au Brabant. Tous les princes sont unis dans ce but, sauf
l'Empereur et le roi de Hongrie, mais des trêves ont été
conclues entre ces deux princes jusqu'au commencement

(?)
de septembre. faut envoyer des ambassadeurs Rome.

11

à
Le Pape en écrit aux rois de Hongrie, de Bohême, de

a
Pologne, du Danemarc. — Suivent des correspondances
entre les princes allemands dans ce but1.
(Archives de Nuremberg, 101/3

)
CLXXXVI.

Le légat pontifical au chancelier brandebourgeois Jean


Volcker; Saltzbourg, mars 1490.
5

Les deux marquis sont priés d'envoyer leurs ambassa


Rome, de même que l'Empereur et roi de Hon

le
deurs
à

grie, pour demander aussi sa nomination comme cardinal


la promotion qui aura lieu la Pentecôte. „Mittat res-
à
à

ponsum ad Curiam Imperatoris ...vel ad Curiam Romanorum


"
regis, fuerit dieta in augusto, circa finem hujus mensis.
si

(Archives de "Nuremberg, 101/3.)

CLXXXV1I.

pro capessenda expéditione contra Infideles jussu


„Oratio
Sanctissimi in Christo patris. .Innocencii VIII, per Reverendum
patrem dominum Petrum de Vicencia, episcopum caesena-
tem, Camerae apostolicae auditorem, in capella pallacii
apostolici, anno Nativitate Domini MCCCCXC, in die
a

Annunciationis Beate Virginie [25 martii], que ad inchoan-


dam congregationem super expeditione hujusmodi de man
dato Sue Sanctitatis fuerat indicta."
Comme un bon pasteur, Pape pris soin de l'état
le

de la chrétienté, obligée de combattre contre les Turcs:


il

amené la paix de l'Italie, renonçant même dans ce but


a a

certains droits de l'Église. espère réussir aussi ailleurs.'


Il

Cf. notre II, 263 (corrigeant la faute


p.

Geschichte des osmanischen Reiches,


1

d'impression dans le texte: 1489, pour 1490).


De 1463 À 1500 "175

Il a convoqué donc une conférence: une partie des princes


ont envoyé leurs représentants; on attend ceux des autres.
L'évêque a été chargé de montrer les causes qui rendent
nécessaire l'expédition.
Les chrétiens doivent s'entr'aider réellement, ainsi qu'on
l'a fait à l'époque des croisades, pour gagner une gloire
éternelle. Mentionner les avantages, qui sont cependant
certains, serait une acte dïmpiété. Il faut se rendre maîtres
de Jérusalem, Nazareth, Bethléem, etc. Les péchés proba
blement ont empêché le succès des expéditions précédentes.
Les Infidèles ne sont pas invincibles, ainsi que le prouve
l'exemple des Maures, auxquels les Espagnols, ont pris la
Bétique, alors que les Portugais leur disputent des territoires
africains. Les Turcs sont, à ce moment même, partout
battus par le Soudan. La chrétienté dispose de Dschem,
favori de son père et de son peuple. Jadis l'empereur Hé-
raclius a remporté la victoire en soutenant Siroé, fils de
Chosroès; le cas de Massinissa est aussi édifiant. Dans
presque tous les pays chrétiens règne la paix. „Quod si
han с occasionem rei bene gerehde omiseritis, et causam
Christi, imo vestram, neglexeritis, voluptatibus ac civilibus
bellis et privatis odiis insistentes, sanctissimus dominus
noster, pro ardenti suo affectu in populum christianum,
oblitus sue dignitatis, ibit, circuibit, apprehendet genua chris-
tianorum principum, orabit, instabit, oportune et impor
tune, juxta doctrinam Apostoli, ut causam fidei, imo pri-
vatam omnium christianorum, amplectantur et tueantur."
Ceux qui ne lui obéiront pas en seront punis parle Ciel:
les exemples abondent. Les princes représentés à la con
férence doivent donc prendre la croix, invitant dans ce
sens les rois d'Espagne et de Portugal ; qu'ils se rappellent
les héros des croisades. „Mementote quoque Johannis Hu-
niadis seu Voivoda (sic), Serenissimi Mathie, moderni re
gis Hungarie, genitoris, cujus memoriam, ob máximas ac
"
ceptas clades, etiam hodie Turci reformidant. L'orateur
s'adresse à chacune des nations chrétiennes, rappelant ses
hauts faits dans le passé.

„Conventio oratorum regum, principum ac communita


176 De H53 л 1500

tum facta Rome pro expeditione contra Turcos, ad peti-


cionem Innocencij octavi, anno Domini MCCCCLXXXX0."
Représentants de l'Empereur: Christophe Schachner, évê-
que-élu de Pettau (pataviensis), Guillaume de Bibra, che
valier, etc., Rupert „de Blitterswigk, doctor et miles", Eber
hard de Rabenstein, chanoine de Bamberg et d'Augsbourg:
de la France: Robert d'Épinay, évèque de Nantes (nana-
frnsis), Raymond „dominus de Falckenstein, miles"; de
l'Espagne: „Jo. de Medina, episcopus asteriensis", Bernar
din de „Carvasel, episcopus paucensis", Alphonse de Silva,
commandeur de l'Ordre deCalatrava „et dominus de Frias,
licentiatus" ; de l'Angleterre: „nomina investigare nequivi"
(écrit, en 1490 encore, Schedel, le transcripteur) : de la
Pologne: „dominus Jo de Brandis"; du „roi. de Bohême":
„dominus Paulus in Braga, in monte Sancti Yentzeslai et
docteur ulriusque juris; du Portugal — (en blanc): de l'É-
cosse: André „Forman", archidiacre.
Sont représentés encore: les villes de Cologne, Mayence.
Trêves, l'Electeur Palatin, les ducs de Saxe (par Otto
Spiegel, „doctor et miles", les marquis de Brandebourg,
l'évoque de Wurtzbourg, duc de Franconie, Georges duc
de Bavière (par Georges de Kungspergh et le docteur Paul
Ettinger), Otto duc de Bavière (par le même Georges), le
duc de Bretagne, l'évêque de Bamberg, Augsbourg et Eichs-
tädt, l'évêque de Münster, le duc de J uliers, le duc de Sa
voie (par le docteur Jean Aureoli, etc.), le duc de Lorraine
(par Jean Breyle, etc.), le duc (sic) de Ferrare, le duc (mar
quis) de Montferrat (par Constantin, évê jue d'Acqui), le
marquis de Mantoue, Eberhard l'Ancien, comte de Würt
temberg (par Conrad Rechlin, -docteur), puis: Venise (par
le chevalier Ermolao Bárbaro), Milan, comme, „camera
Imperij" (par Jacques, évoque de Tortone, et Etienne „de
Taberna"), Florence (par Pierre-Philippe „Pandelfinus" ',
Sienne (par Nicolas „Berghesius, legum doctor").
„Qui de sacro cetu cardinalium obviam iverunt oratoribus
Cesaree ac Regie Majestatis in ingressu ad Romam et cum
eis in primo consilio fuerunt, subscribuntur": les cardinaux-
évêques Rodrigue de Porto, vice-chancelier, Olivier de Sa
bina, cardinal de Naples, Marc de Préneste, cardinal de
St. Marc, Julien d'Ostie, ad Vincula Sancti Petri, Jean
De 1453 À 1500 177

d'Albano, d'Anjou („andagavensis"), Baptiste de Tusculum,


in portion, „Remignie" (sie), plus dix cardinaux-prêtres et
six cardinaux- diacres.
„Consideraciones generales concepte super introducenda
materia expedicionis decernende contra Thurcum."
Le Pape a désiré l'expédition dès le commencement de
son règne. 11 a employé des sommes importantes pour a-
cheter la personne de Dschem, qui est en état de susciter
une révolte parmi les janissaires et le peuple contre son
frère, adonné aux voluptés. Pour ne pas perdre une pa
reille occasion, on se demande quelle est la voie qu'il faut
suivre. Il faut discuter minutieusement le nombre des sol
dats, l'époque de l'expédition, le point de départ, etc. De
même en ce qui concerne la flotte. Les forces de terre de-
vront-elle agir ensemble? Qui sera nommé comme „generalis
imperator" ? Faudra-t-il choisir plusieurs chefs suprêmes?
Quelle est la somme nécessaire pour les préparatifs? Com
bien d'années la guerre peut-elle durer? Où trouvera-t-on
l'argent, qui doit suffire aussi au cas d'une éventuelle dé
faite? On s'occupera ensuite des provisions, de la réparti
tion des taxes et des contributions. Les cardinaux doivent
penser à ces questions et donner leur avis. Faut-il que le
Pape, suivant l'exemple de Sixte, son prédécesseur, pro
clame la paix générale? Ne faudrait-il pas faire la déclaration
usuelle de secours de sa part et de celle du Collège des
cardinaux ? Le Pape prie tous les princes de lire les pages
de l'histoire, „annales aliquos", et de se rappeler ainsi les
faits de leurs devanciers. Les ambassadeurs devront s'oc
cuper de ce programme et prendre des décisions.
„Isti sunt articuli oratoribus per Sanctissimum oblati;
oratorum vero desuper deliberaciones subsequuntur.
Deliberationes et avvisamenta oratorum super generalibus
"
consideracionibus :
a) On remercié le Pape pour sa sainte intention, pour
son action concernant Dschem, etc.;
b) 11 faut considérer, en consultant les personnes infor
mées sur les choses de Turquie, si ce prince est plus utile
en captivité ou libre, mais jusqu'à ce moment faire bonne
garde auprès de lui, „ne fratris machinatione aut alterius
intereat"; il pourrait aussi être repris par trahison.
12
178 De 1463 À 1600

c) Trois armées sont nécessaires: deux armées de terre


et une flotte. La première comprendrait les contingents du
Pape et de l'Italie entière; la seconde ceux de l'Empereur,
de la Hongrie, de la Pologne, de la Bohême, du Danemarc
et de tous les potentats de l'Allemagne; la troisième ceux
de la France, de l'Espagne, de l'Ecosse, du Portugal, de
la Navarre et d'autres pays parmi les ultramontains. 11
faut fixer le nombre et la quote-part;
d) Les Allemands veulent comme capitaine général l'Em
pereur ou le roi des Romains, s'ils prendront part à l'ex
pédition; les autres préfèrent une élection; chaque armée
aura ensuite son capitaine. Il serait à désirer que le Pape
lui-même se lève, suivant l'exemple de ses prédécesseurs,
pour pouvoir apaiser les mésintelligences qui surgiraient
an cours de la guerre;
<■)

Les soldes seront fournies par chaque nation pour


son contingent, clergé et les séculiers prenant leur part
le

proportionnelle au paiement. L'assemblée devra s'occuper


plus largement de ce point, ainsi que de celui qui con
cerne les moyens de refaire l'armée, elle serait vaincue.
si
„si ultra terciam partem exercitus nationis illius deperireta.
On fixe terme de trois ans pour l'expédition, avec
le le
J)

la faculté de diminuer ou de l'étendre. Le moment du


départ sera déterminé par les princes, d'après l'état des
préparatifs faudrait que chaque armée se mette en branle
il
:

même mois et, s'il sera possible, simultanément;


le

Le but sera choisi, en secret, par les princes et


g)

le
Pape. Mais, dès début, on peut dire que l'armée alle
le

mande passera „per Hungariam aut Walachiam... in terras


Turcorum", après que Pape aura réussi rétablir
la
le

paix entre les ducs d'Autriche et roi de Hongrie. La


le

flotte fera son apparition devant l'île de Nègrepont ou


autres îles et ports turcs. Les „ultramontains", „simul
cum parte Italicorum, prout videretur", entrerait dans les
provinces turques par Apollonia (Avlona) ou Vellona (Valona
'>.

Mais on prendra garde ce que les armées soient éloi


à

gnées l'une de l'autre moins possible;


le

Le lieu de réunion des armées sera plus proche


le
h)

des possessions du Sultan, „dum tarnen Francis et, juxta


aliquorum opinionem, exercitui nacionis germanice locus
De 1453 À 1600 179

conveniens Wienne Austrie, alus vero exercitibus Anchona


vel Brundusium aut Messena Sicilie deputanda sint";
i) On demandera des sauf-conduits aux États intermé
diaires. Les armées se garderont bien de piller sur leur
chemin. On suspendra les gabelles, les impôts, les droits
de passage, les péages et toutes autres charges;
j) Les provisions seront fournies par chaque province
selon ses moyens, d'après la convention qui sera conclue
entre le prince local et les députés de l'armée avant son
apparition ;
k) Aussitôt l'armée réunie, les princes et le Pape s'en
tendront sur les moyens de conserver, de fortifier et de
défendre les conquêtes;
I) Des mesures seront prises pour que l'Europe ne soit
pas attaquée par les Musulmans d'Afrique, pendant l'ab
sence des armées. Ces Africains pourraient être facilement
attaqués eux-mêmes (,,cum aliquali etiam offensione Af-
fricanorum"), étant divisés par des discordes;
m) Le Pape devra dépenser ses efforts pour la paix entre
les princes et, de leur côté, les princes pour la paix entre
leurs sujets. Tout le monde devra s'intéresser à la paix
de l'Église, qui serait un exemple;
n) Si les rois et le Pape sont d'avis qu'il faut encore
une conférence pour se conseiller plus largement, qu'ils
en fixent la place et le moment;
Telle est la réponse: elle n'oblige les princes, d'après
leur propre déclaration, „nisi si et in quantum principes
acceptabunt et gratum habebunt" l.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 461, fol 173 et suiw, 188 et
suiv; copies, datées 1490, de Hermann Schedel)

CLXXXVIII.

Le légat pontifical à Frédéric de Brandebourg; Lintz, 30


mars 1490.
11 faut envoyer les ambassadeurs vers les fêtes de
Pâques, ainsi que le feront aussi les autres princes alle
mands, pour arriver au moins à la mi-mai ou au 25 de

1 Cf. notre Geschichte des osmanischen Reiches, II, p. 263.


180 De 1453 À 1600

ce mois à Rome. On a accordé le privilège des indulgences


„priori ordinis Carmelitarum conventus maguntini et illi
notabilissimo licenciato in theologia, famosissimo predica
tion, pedagogo vestrorum filiorum". Le prince est prié
d'envoyer son chancelier ou autre personne compétente
sur le fait d'armes, et un second délégué; son frère doit
en agir de même, suivant l'exemple des autres princes.
Mention de son désir d'être créé cardinal. Les trêves avec
la Hongrie ont été prorogées jusqu'à la Fête-Dieu pro
chaine „et per totum annum sequentem".
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

CLXXXIX.

Jean de Brandebourg à Frédéric de Brandebourg; Tann-


gemund, jour des Rameaux (4 avril) 1490.
Invitation à s'entendre concernant l'envoi de délégués
à Rome. — On décide que ces délégués feront le chemin
avec ceux de la Saxe.
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

cxc.

Epístola Imperatoris Tarcorum ad Summum Pontificem Rome.


Sultanus Paiazit, etiam Dei gratia maximus rex regum
et Imperatorum utrorumque continentium, Asie et Europe,
omnium christianorum suppremo patri et d. d. Innocentio,
divina Providentia Romane Ecclesie summo pontifici, ve-
neracionem debitam et benevolam, cum sincero affectu.
Post condecentem et justam salutacionem, significamus
Tue Divinitati quemadmodum intelleximus a Reverendis-
simo Cardinali magno magistro et Rhodi domino quod
meus germanus istic nunc reperitur. Duxerunt enim istuc
ipsum in Roma. Visum igitur est id nobis bonum, et mul-
tum letati sumus quod ad vos pervenerit. Ceterum notum
facimus per presentes literas vobis quod jamdiu convenien-
tiam habuimus cum suprascripto cardinali et magno ma
gistro ut ab ipso contineatur et custodiatur secundum
modum concordie illius quam ad invicem inivimus, que
observata ab utrisque hucusque causa fuit nostre amicitie.
De 1463 À 1600 i 181

Nuper vero iterum verbum fecimus de predicta conveniencia,


et confirmata est iterum a nobis, ut maneat quemadmo-
dum prius. Quam rem scribimus Tue Divinitati, confidentes
etiam apud ipsam habituram esse confirmationem, utpote
non displicentem. Cujus rei gratia misimus fidelem nos
trum sclavum capicim-bassam Mustaphan, cum uno de
primoribus prefati Reverendissimi cardinalis magni magistri,
ut, per ipsum factis cercioribus nobis quod firmaveritis
et vos dictam nostram concordiam, augeatur in dies ami-
cicia nostra. Quecumque igitur nuncciaverit missus vobis
fidelissimus meus sclavus Mustaphas coram Tua Magnitudine,
excipite ilia indubie, tamquam verba nostra. Scripta in Con-
stantinopolj, maij XX-a,[a] generatione Jesu MCCCCLXXXX.

Respondo Summi Apostolici ad Turcorum Imperatorem.


Alexander episcopus, servus servorum Dei, Illustra Sul-
tano Baiazit Cham, veneracionem divini nominis et amo-
rem. Vidimus libenter oratorem Tue Celsitudinis cha[u]sum
ad nos cum litteris suis destinatum, quem hilariter et ho-
norifice suscepimus. Grato animo intelleximus quecumque
per ipsum et litteras nobis Tua Sublimitas significavit, que
de statu et assumpcione nostra plurimum nobis congratu-
latur, quem Deus omnipotens supra mérita nostra ad api-
cem summi apostolatus et christianorum omnium princi-
patum l sublimare dignatus est. Non dubitamus hujusmodi
assumpcionem nostram, ex divina dispositione, cum summa
omnium concordia, subsecutam, etiam Majestati Tue fuisse
perjocundam. Nos igitur omnia in Deum, bonorum omnium
auctorem, referentes, valde letificavit ista Tue Celsitudinis
gratulatio, quam putamus ex benivöla in nos mente pro-
fisisci. Et valde letamur quod lumen tue benivolentie ad
nos usque splenduerit Romanamque Ecclesiam, omnium
Ecclesiarum matrem, in persona nostra tua potencia ho-
norare voluerit. Cui et nos de ipsius valitudine et statu
in Domino . pariter gaudemus Divinamque Majestatem ora-
mus ut spiritum veritatis suique timons atque amoris Tue
Celsitudini infundat. Quoniam vero prefatus orator ad de-
clarandam tuam in nos benivolentiam obtulit Majestatem

1 Ms.: principem.
182 Dk 1463 к 1600

Tuam ad omnia nobis grata et beneplacita semper fore


promptissimam, agimus et gratias: hujusmodi oblaciones
acceptantes, eandem Celsitudinem Tuam in Domino horta-
mur et summo affectu oramus, si nobis gratificari cupiat,
ut ab omnium christianorum dampnis et molestacionibus
penitus abstineat et eos ubique quietos permittat. Hoc
est quod exposcimus, quod peroptamus. Sic enim mutua
inter nos benivolentia servabitur, et Tua Majestas, quam
ad honorem et veneracionem Dei diligimus, opere adimplebit
que orator suus de propensa in nos volúntate ipsius am-
plioribus verbis obtulit. Ziziminum Sultanum, fratrem tue
potentie, etiam nobis commendavit: sciat illum apud nos
asservari et ita tractari ut nihil sibi desit; quem praefatus
orator visitavit et alloquutus est nomine tue potencie, quo-
niam sie fuimus contenti, pro complacentia Tue Majestatis.
Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnacionis
Dominice 1493 (sie), X-mo kl. julij, Pontificatus nostri anno
secundo.
(Bibliothèque Royale de Munich, latin 716, fol. 128 et suiv.; la réponse,
dans l'Appendice à Thuasne, Djem-Sultan, Paris 1892.)

CXCI.

Frédéric de Brandebourg au légat pontifical ¡22 mai 1490.


11 n'envoie pas
d'ambassadeur spécial, devant être re
présenté par l'envoyé de son parent, Jean, qui est Henri
Belitz, doyen de l'Eglise de Stendel et son conseiller.
(Archives de Nuremberg, 101/3.)

CCXII.

(Informations fournies par Sigismond d'Autriche.


Lettre de Kastelbarck; Ortenburg, St. Sixte (6 avril, 6
août?) 1490.)
„ Lieber Vellacher vnd auch Kirchaimer. Wist dass die
Turgken mit grosser Macht sindt durch die Ckanncker
komen, vnd die Pruck zu Volkenmarckht von Stunden
eingenommen, vnd sind gestern bej Cklagenfurt gelegen zu
Veldt. Die Kuntschaft ist hewt drei Stundt vor Tags gen
Villach komen."
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilff de anno 14a6¿bx8 1518.)
De 1453 Àl.îOO 183
/

Sébastien von der Albenn, „Veldhaubtman", à l'archevê


que de Saltzbourg; Moschaim, St. Laurent, 10 août, 1490.
.Die Türken an Erichtag in der Reichnaw vnd in dem
Gurgktal vnder der Stangen gewesen seien vnd Nyemand
gefangen, noch geprent haben, sunder nur nach dem Gut
vnd der Narung gestellt vnd in das Aichfeld vor Judem-
burg gezogen vnd sich dagelegert; vnd seien vast mued.
Vnd ist Fursorg, so sy ausprechen werden, sy mewchten
den Sackman durch das Ennstag vnd durch das Lungew
herauf geen lassen vnd sich ain Zeit in dem Lungew
enthalten vnd darnach in dem Curlfeld vnd vmb Villach

(?)
mit dem Hawffen widerumb zusammen komen.
Item anhut, Mitichs nach riser Frawn Schidung Tag,
V
ist meins gn. Herrn von Salzburg mundlich vnd glewblich
zuemboten werden, wie die Türken in kurtzvergangen
Tagen als bej zehen Tawsent fur Altenhoff in Kerndten
gelegen, vber das Krapfeld gezogen, vnd noch zwayer gros
sen Hawffen, der ainer zu Pleiburg vnd der annder noch
jn

Krayn ligen, zu warttend seien."


in

(Archives de l'Empire Munich, Tärken-Hilff de anno 1446 bis 1518

?)
à

CXCIII.

Ich,Gillg Schulthantzinger zu Schulthantzing, Pfleger


zu Windischgrätz, embeut allen Herrn, in was Stanndt sie
sein, vnd fueg uch allen zewissen das alls heut, am Frey
tag vor Sand-Oswalds Tag, zwischen syben vnd achten
den morgens, die Turgken, ob den zwainczigk tausent
warlich, hie fur Windschgriitz gezogen sein, die jch aigen-
tlich auf dem Velld von gehallten hab, vnd ich sie wol
jn

vberschätzen und überslahen hab mügen, vnd strackts


furgezogen, auf gen Kernden. Was nu Furnemen weit-
jr

ter ist, mir nit wissen. prie son „liebir Swager", Hans
(11

Gall, de communiquer ces nouvelles jusqu'à l'Empereur


à

Gratz, d'après l'ordre de celui-ci même.) Das jch aber kan


wissen wie gross der Schad dem Tal gescheen sey, mit
in

Leutten mit dem Tod, den, dieweil ich die Zetl geschrieben
hab, hat man vil tod Leutt, Frawen vnd Mann, Jungs vnd
allts, daher gefurt, zu der Stat; aber mit Prannt haben sie
gar nichts Schaden getan, vnd das Viech auch sten las
184 De 1453 л 1500

sen. Vnd die Kuntschafft ist mir erst nechten spat, gegen
der Nacht, komen, durch meinen Knecht ainen, das sie
vber die Sau waren, alls an den Mittwoch abent. Vnd an
dem Freytag morgen, frew, ist mir von dem Fridrich
Lamberger Kuntschaff brieflich komen; hab ich von stun-
dan gein Gutenstandt vnd Kernden geschickt. Ob sie nw
komen seien, oder vbereylt seien worden, des wais ich
nicht: die Turgken sein von stundan in dem Fuesstappfen
da gewesen. Vnnd sie sein zwischen siben vnd achten ge
zogen, vormittags, bis auf viere nachmittags. Item ob die
Zetl den vngerischen Leutten ynndert in ir Hannd komen,
etc. Windischgrätz, Freytag,, vmb sechse.
Item an hewt, Pfintztag nach Vnser Lieben Frawn Schi
dung Tag [11 Augusti], ist ain glawbwirdiger Man, der
etwas Zeit meins gnedigen Herrn von Salzburg Kastner zu
Friesach gewest ist, mit Nammen Herr Paul Seivelhofer,
her gen Salzburg komen, der sagt wie nu die Türken
vber die Traa, ain Meil Weges ob Völkenmarkt, bei ainer
Pfarrkirchen genant Möchling, komen, vnd herauf fur
Pölan, gen Altenhofen, an Sambstag vor Sand-Lorentzen-
tag [7 Augusti] nechestvergangen, in das Krapfeld, als bei
X-m wolgeruest vnd erzewgt Mann, zugen seien vnd da-
selbs zwen Mannen vnd ain Frawen gefangen vnd die
gefragt, wo die Ratzen vnd des hungrischen Kunigs Lewt
seien. Also haben sy jn gesagt das sy sich an heut,
das ist an Suntag vor Sand-Laurentzen Tag [8 Augusti],
fur Newnmarkt, das dann ain Stätel tzwo Meil von
Friesagk gelegen, vnd vnnsers Herren Kaisers ist, floghen.
Darnach haben die Türken, zustundan, mit grosser Eyl
fur Friesach, demselben Stätlein zuezezichen, erhebt, vnd,
als sy neben dem Geslos Tyrenstain, nehent bej Frie
sach gelegen, komen seien, do haben sy sich getaut: ett-
lich der Strassen vnd Eben nach, ettlich beseyt aus,
vber ainen Perg, der nähent nach dem Stätlein, zue zogen.
Vnd, als die Türken gen Alltenhofen kömen seien, da hat
sich ein Burger von Alltenhofen aufgemacht vnd das des
hungrischen Kunigs Volker, so sich fur das gemelt Stät
lein geslagen hetten, verkundt, so haben die Hawbtlewt
darauf die vonn Newnmarkt, von cristenlichs Glaubens
wegen, sovil ermant vnd erbeten, daz sy sy ein gelassen
-.
De 1453 л 1500 185

haben. Darnach in ainer halben Stund sind die Türken, nach,


fur das Stetlein komen vnd daselbs ainem das Hawbt ab-
geslagen, dessgleichs ainem Sneider von Friesach, der dann
von demselbenn Stetlein gen Friesach, mit ainen anderen
seiner Mitbürger, geen hat wellen, erslagen, vnd seiner
Mitbürger gefanngen. Vnd, als man aus dem Stätlein vast
zu jn geschossen hat, do haben sy sich am Montag dar
nach auf gehebt, fur Schewfling abzezichen vnd zeprennen,
vnd daselbs, bei Schewfling, getaylt: ain Tayl vber Rotem
Nanner Tawern aws vnd Gawssarenkamer vnd ann der
Ennde merr daselbs umb verprennt, vnd fur Lewben ab
gezogen, der annder Tail ist auf Judenburg, von derselben
Ennde, gezogen, vnd auch vast prennt; vnd seien albeg
perghalb, vnd nicht bei der Strassen, gezogen. Darnach
seien sy fur Eppenstain, Obedach vnd Sand-Linhart, in
das Lauental, gezogen, vnd dasselb gantz verhert, vnd
sich nu fur Huettenberg auf den Friesach werts widerumb
komen. Wo sy aber weiter aws wellen, ist nicht wissen
lich. Item, als sy fur Newmarkt körnen seien, do hat sich
ain Krist der mit in heraus gozogen vnd XILlj (sic) Jar
in der Turkej gewesen ist, von jn zu des Kunigs Lewten
abgestollen; der hat gesagt daz sich die Türken auf di-
sen Zug mit funftzigken Tausent guter Manner aufgemacht
haben. Aws den seien sechzehen tausent gen Kerndten geor-
dent vnd komen. vnd die Anndern sullen auf Friawl ziehen
oder wo sy sich noch hin zeziehen bedennken werden.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Ililff de anno 1446 bis 1618)

CXCIV.

Constantinople, 25 septembre 1490. Lettre, dans une


affaire personnelle, de „Omph. Justinianus, baylus in Con-
"
stantinopoli .

(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricetute, Q. 37.)

excv.
Le gouvernement d'Ancône à celui de Venise; 26 no
vembre 1490 (?).
Plaintes pour des actes d'hostilité commis contre leurs vais
seaux de Syrie et de Romanie. On envoie un ambassadeur.
(Archives d'Ancône, Commissioni e lettere, 1482-1494, fol. 78 Vo- 79.)
186 Dk 1463 À 1500

CXCV1I.
1491.
dui compagni genoesi, Hieronymo Adorno о
„Essendo
Hieronymo da Santo-Stephano, mercadanti, partiti da Genoa,
nel anno de la Salute 1491, a li 15 de augusto perveneno
"
in Alexandria, cita d'Egipto. lis se dirigent par le Nil vers
le Caire et atteignent Dandala, sur la Mer Rouge (le port
„Cocer"), l'île Zoachim, Aden, Ceylan, Peygo, Ormouz („Or-
mos", etc).
(Archives de Gênes (?), ms. 76, du XVI-e siècle.)

CXCVI1I.

Le doge de Venise au duc de Crète; avril [1491], reçue


le 31 juillet.
Intervention pour une demande du „nuntii venerabilium
monachorum in monasterio S. Catharinae montis Synai
existentium", concernant une de leurs possessions en Crète,
qui vient d'être usurpée. „Ea nam sunt integritate et sanc-
timonia prediti prenominati venerabiles monachi, ut mérito
quidem, non solum favorem, verum etiam gratiam et opem
nostram mereant... Gràtam habentes religionem illorum
patrum, qui summa devotione et fide cultum divinum in
medio Infidelium celebrant". — Une autre lettre du même
au même dans le même but, le 9 avril. — En 1492, les
moines adressent une requête pour leur avoir dans l'île.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e letlere ricecute, Q 87.)

CXCIX.

Albert de Baden et autres princes à Sigismond d'Au


triche; Nuremberg, „an Unnser Lieben Frawen Abend As
sumptions" (15 août) 1491.
„Ewer Gnaden Schreiben vns der Türken halben f getan,
haben wir,- die Churfursten, Fürsten vnd gemaine Besam-
nung, hören lassen, die darab, vnd nit vnpillich, erschreken
haben, vnd ist yederman willig vnd vrputig, dem verdigen
Anslag hie, der XV-m Man halben wider die Turcken. nach
zekumen... Wir sind auch zu merermal angestrengt worden,
De Í453 к 1500 187

von E. Gn. wegen, vnnser Antwurt zu disen Dingen auch


zu geben; daz wir zu lest getan haben, in der Gestalt
Ir Gnaden vnd menigklich haben alweg gehört, -vnd mit den
Werchen gesehen, wo das die Christenheit, das Heilig
Romisch Reich vnd vnnsern Herrn den Keyser antroffen,
das sich E. G. willigklich gehalten, geholffen vnd geratten
hab, nach Ewer M. Vermügen. Aber, nachdem sy yetzund
den Einzug der Türken vnd wie sich E. G. mit Land vnd
Leuten dargegen, Ewre Pass vnd Rigk zu bewaren,
schike, vernomen haben, mugen sy wol gedenken vnd
dafür haben daz E. G. an dem End die pesten vnd not-
durfftigisten Hilf tu vnd tun mug, vnd sey zu besorgen.
E. G. muss sy nochmals vmb Hilf anruffen, damit die
Feindt das Gebirg nit erobern, dann sy versten was jn
allen vnd theuscher Nation daran gelegen. Aber, wo E. G.
solher Purd entladen sey, an Zweifel dieselbe E. G. werde,
mitsamb inen, vnnsern Herrn den römischen Kaiser nit
verlassen, sunder auch Hilf vnd Beistand nach Ewrem
Vermügen gern than. Darauf hat man vns gesagt, es ding
sich selbs, so sich E. G. da weren muss, daz Ir sust kein
nutzere Hilf tun mugt. Dabej haben wir das lassen belei
ben. Die Herren von Sachsen, auch Brandenburg, haben nit
wenig an den Kunig von Hungern stossen, vnd sein seins
Kriegs an denselben Enden gewislichen wartend, als sy
auch zu erkennen geben, noch wellen sy des darumb nicht
vnderwegen lassen... Vnnser Herr der Phaltzgraf hat im
Anfang nicht hie auf dem Tag handen willen, vnnser Herr
der Kaiser las jm dann volgen die Landtvogtej der Stett
Hagnaw, Colmar, etc., wie im dann die verschriben sind.
Daz ist im von dem Fürsten allen ser verwisen vnd jm gera
ten, darzu gebetten, das nit ze tun, sein Phlicht angesehen,
auch den cristenlichen Gelauben vnd das Heilig Reich. Also
ist er davon gestanden vnd handelt mit, als wir versten, nit
anders dann treulich. Hertzog Albrechten vnd Hertzog Jör
gen von Bayern Botschafften haben das angenomen an jr
Herren zu bringen; darab man ettwas Missvallen hat, nach
dem der jungst Abschid hie ynnhelt, daz yederman wer
selbs nit kunnen mag, mit vollem Gewalt herschiken solt
annder Notdurfft des H. R. helfen furzunemmen vnd auf
zurichten. Die Fürsten so hie sein, wellen vbersitzen vnd
188 De 1453 i 1600

die Hilf dem Kayser bessern: wie oder mit wievil, wis
sen wir noch nit. Des Kunigs von Hungern Rät haben
her geschriben jn bej den kayserlichen Anwelden aufzu
tragen daz sy Gelait haben, wann sy geschikt sein mit
den Fürsten zu handeln, wie dem Türken Widerstand be-
schechen sol. Zaigen auch an, wie sy vil Gewalts haben
in des Kaysers Sachen zu handeln, — das man sich versieht,
wo die kommen, es möcht gericht werden. Aber die An-
wäld haben sich noch gewidert die hieher kommen ze
lassen ; daz doch wider Yederman ist. Sy besorgen vnnserm
Herrn dem Kayser wird die Hilf damit verzogen, — das doch
in Nyemandts Gemüt ist. Die Fürsten reden auch davon
daz jr vnder einander mit vnnserm Herrn dem Kaiser ei
nen Vertrag vnd "Wissen macht, ob der Kunig von Hun
gern oder ein ander frömbder Kunig Ewer Einen vberziehen
oder bekriegen wolte, damit jr aneinander nit verliest...
Der von Zolr hat sich als ein Ostereichischer erboten,
nach dem er vor auch, auf dem Tag hievon E. Gn. we
gen gewest sey, bej vus zu sein zu helffen vnd zu raten,
doch nit auf E. Gn. Kosten vnd Zerung.
Daz haben wir jm Pesten angenommen....
(Archives d'Innsbruck, Sieymund, I, 12.)

cc.
2 octobre 1491.
Edler Herr, mein hertznlieber Herr vnd Vatter. Ich las
Euch wissen das die Turckhen noch zu Sannd-Bertelme
ligen vnd haben Alls verprennt vberall enhalb der Gurgk,
gar biss auff das Newstätel, vnd haben gestern ein gros
sen Sackhman hinauff fur das Newstätel gen Grain vnd
fur die Aynad gelsssen. Mir ist nechten ain Bott komen
vom Newnstatel, vnd gesehen die Turchen hinauff ziehen.
So hat mir mein Vetter geschriben auch das sy hinauff
ziehen, vnd sindt etlich Gefanngn entrunnen, die sagen wie
sy jm Willen haben mit Heer fur Laibach zu zihen. vnd
das sy jn vier Wochen nit wellen auss dem Lannd kom
men, vnd sy mögen nit vber die Gurgkh herüber, vnd
haben enhalb gar vill Volkhs vbereylt vnd gefanngen vnd
bej dem Newnstatel Lewt vor dem Tor erschlagen vnd
De 1453 à 1500 189

gefanngn, — wenn sy sein kommen das Nyemands nichts


darumb gewest hat bis man sy gesehen hat. Jederrnan
hat sy auft die Kuntschafft verlassen, die man bestellt hat
vnd ain Stewr auff das ganntz Lannd geslagen auff die
Kuntschafft. Damit seyt Got bevolhen.
Datum zu Erkenstain, am Sunntag nach Michahelis jn
[MCCCCjLXXXXj.
Hanns von Tschernämel.

Cédula. Auch hat mir der Pot gesagt das noch am Pfincz-
tag ettlich Turgkhn hinauff fur die Ainött zogen, vnd haben
eben die Gurkh beschaut, da sy entspringt, vnd sein herab
kommen, vnd von Stund an sein die Andern mit ainem
grossen Sackhman hinauff zogen ; vnd mein Bott ist wider
Mittichen zu Newnstattel gewesen, vnd hat nit turen
(?)

aussgeen. Vnd, da er am Mittigen gen Newnstatl kommen


ist, sein die Turckhn mitsambt in hinfur komen.
Edler vnd gestrenger, mein vertrawter lieber Herr vnd
Vater. Wist das die Turckhen nun bej den Tagen vmb
X

Agram, Gurgkfeld vnd Newnstattel jm Lannd sein, vnd gar


vnbewarend darein kommen, vnd dermassen Schaden ge
den obgenanten Enden nicht der XX Mensch
jn

tan,- das
jn

davon ist kommen, auch allenthalben Grundt ausprennt;


die Guss an der Saw vnd Gurgkh ist hiemub (sie) vnser
Gelugkh, wann sy offt darein fürt, gesuecht, vnd doch
vntzher nit mögen darüber. sein vnder Mockeritz gar vill
Ir

ertrunckhen. Also haben sy an dem nagsten Sambstag ain


grossen Sackhman auff gen Crainwertz gelassen, vnd das
Herr zeucht gar gemachs nach. Man hat ettlich Turckhen
aufs Jn gefanngn die sagen wie aller bej Xj-m sein,
jr
;

vnd haben jm Willen auff Sand-Mertens Tag jm Lannd


zu beleiben, da Got vor sey. Wo dem also wäre, wer zu
besorgen sy mochten ain Sackhman aus gen Kairndên
lassen. Ich het Euch jm Anfang die Mer vnd jren Zug vn-
verkundt nit lassen, aber jeh bin guetter Hoffnung ge
jn

wesen, sy wurde wie vor widerumb abzihen vnd nicht so


die Lannd greiffen: kommen sy vber die Saw, so
jn

weyt
haben wir sy gewislich hie vmb den Mittich. Ich mag Euch
vieil mit Fueg mer Botten schicken: habt selbs Ewer War-
190 De 1458 À 1600

nung. Dem Botten hab jch vmb all Sachen gelaudt Jr


durfft jm nichts geben...
An Herren Conradin Veiler.

Mein willeg Di[n]st. wist bevor, lieber Herr der Verweser.


Als ewer Pot mit ewerm Schreiben zu mir kommen ist,
lautennd, der Turckhn halbn Euch wissen zu thun wo die
sein sollen, lass jch Euch wissen das vnser Kuntschafiter
als heuit vmb Mittnacht von dem Paradeiser kommen
ist, von Michelsteten dem Closter, vnd vns von dem Pa
radeiser ain Schreiben pracht, das wir dein Sweller (de)
zugeschickt haben: das jnnhallt das dieTurgkhn was en-
halb der Leibach vnd Saw ist, Alles verprannt vnd ver
heert, vnd Plettriach das Closter vnd Preseckh das Slos
vnd vil ander Pawer-Taiber (sic) l gewunnen haben. Auch
soll das Heer dasselbs ligen, vnd haben den Sackhman
nach dem Käst starck auffgelassen, vnd sey die Sag das
sy herauffwertz weitter ziehen sollen, wann sy auff die
Zeit vber die Laibach vnd Saw nicht haben mögen kom
men, Wasser halb, vnd sollen gar starekh auff sein. Darnach
wist euch zu richten. Geben in der Cappel, am Pfintztag
nach Franciscj [ô octobris], etc., LXXXXj-o.
Wolfyang Hagen.
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110.)

CCI.
4 octobre 1491.
Tat der Türken."
„Ein andere clegliche
Guillaume d'Auersperg, capitaine de Carinthie, „schreibt
"
ainem deutschen Herren disen Brief : „dyTurcken, ungewar-
net aller Sachen, an Sannt Michaels [29 Septembris] Abennt
in dy Metlinger chommen sind; an Mitwochen darnach furma-
chen: auf das Newstätel Hofen wach, gein Weissen-Kirchen,
sich mit Veld gelegert, und haben wellen auf Zilj, denselben
Strich allenthalben, und darnach auf Ober-Chrain, darnach
abwertz durch das Landt den Sackman lassen: haben sy
vor Wesser Saw und Gurck den Strich nit vollen bringen

1 Tabern, camp
De 1453 À 1600 191

mögen, und das Veld leit noch jn Weissenkirchen, und ha


ben ainen Sackmann awsgelassen herauf pis gein Husperg,
dawider abwertz kert, und prennen, — das ich all mein Tag
solh Jamer nye gesehen hab in disem armen Landt. So
verrer ich sehen mag vnd so verr ich mein Diener aus
schick vnd widerchommen, sagen das vmb Sannt-Marein
(nie) zw nächst, oberthalb, allenthalben, das gantz Pirg
Awersperg, Zobersperg, Gurtenfeld, Nadlischeck, Cameck,
Sewsenberg, Durnkrain, Rafsitz, Katscher vnd an den En
den Alles verprent haben vñd on Zweifel Leut vnd Viech
gefanngen vnd genommen, das ich sorg, wo sy gewesen
seien, ist also verödet, das pey Menschen Gedechtnüss nicht
wider gestifftt wird. Vrsach lr wisst das der. arm Man sein
Frucht erst haym gefurt vnd hat dreschen welen ; Traid,
Hew vnd Strew ist verprennt, das der arm Man kain
Viech hallten, noch füren mag; darzw mit seinem Weib
vnd Kinndern nichtz zw essen hat, der doch schon da
von chummen ist- Dann vmb dy andern Turcken mit dem
rechten Hawffen, ligen noch in Weissenkirchen, thuen auch
mit Raub, Mordt vnd Prannt solhen Schaden, das cleglich
zw schreiben ist. Sant-Bartolmes Veld, Hopfenbach, New-
stätel, Preyseck, Lanntstrass, Werdell, Meicha, dye selbig
Rifier ist auch verprennt vnd verödt. Das sagen dye dye
das mit Awgen gesehen haben: solh Feur aus geen, das sy
chain Anzal sagen mögen, solh Jamer vnd Not ist laider
an den Endten. Also ist das gantz Landt den Strich pis
auf Laybach, verprennt vnd verödt, vnd wartt ir all Stund
her. (Deux prisonniers chrétiens, qui ont passé dix-sept
ans chez les Turcs, sont revenus: l'un à Metling, l'autre à
Werdeln : ils racontent que les Turcs dépassent 10.000
hommes; leur intention était de pénétrer plus loin dans
les pays de l'Empereur, mais la crue des eaux les en a
empêchés; „des das hieig Landt entgellten mues". La rai
son du grand nombre des captifs est que personne ne
croyait à une invasion pendant cette année.) Dy zwen Cris-
ten dy von jn chummen seien sagen dy Krabatischen haben
Frid mit den Turcken ditzmals, vnd haben in Wein vnd Prot
geben. Das glawb ich ganntz, darumb vor haben dy Kra
banden albeg geschossen vnd unns Kuntschafft geben, der
"ytzo chains geschehen ist. faut avertir l'Empereur et
(Il

le
192 De 1463 л 1500

roi, s'il est présent. 11 n'y a pas de sécurité un seul mo


ment : n'étant pas secouru, le pays doit rester désert.) So
dann sehen dy andern Land auch, auf dy dann des auch
gewartten müessen sein, etc. (sie). (On craint que les Turcs,
„paid dy Wasser verlawffen", reviendront. Les pauvres ha
bitants méritent-ils d'être abandonnés?) Vnd, chummen dy
Turcken vber dy Gürck, des ich grosse Fürsorg hab, so
werden sy das auch verprennen vnd veröden, das Pirg
Hassenfues, Rettenberg, Scherffenberg, Schonberg, Weichel-
perg; so das auch beschiecht, so ist das gantz Lannd
verprennt vnd verödtt bisher, vnd beleibt nichtz überig
dann dy Herrschaft Stain, Krainvurck, Patmansdorff vnd
dy Herrschalft Laybach. Dy -Turcken ligen nicht so lang
vmbsunst : zu Weissenkirchen haben warlich weyter jm
Sinn irem Furnemmen Volg zw thun. In Weissenkirchen,
leyt in Sant- Bartholmes Veld, nahent pey Hopfenbach vnd
Newstätel." Laybach, 4 octobre 1491.

„Ein gross Wunderzaichen von Got wider dy Turcken


verhenngt. (Le Sultan avait préparé une grande expédition
contre la chrétienté, amenant tous ses canons („Geschoss")
à Constantinople.) „Auf hohen Mittag an Sant-Margarethen-
Tag" (20 juillet) 1490, la foudre détruisit „dye selben Puchsen-
Scherm vnd was dann zw solichem Strett gehört... Auf acht-
hündertt Hewser da, chain Mensch hat gesehen wo Leut,
Viech, Stain oder Holtz ist hin chummen, gantz eben alls
hab mans mit eynem Pesen wegkkert. Nach solhem Ge
wallt des almechtigen Gottes, wye vor stet, ist ein sölh
Gesicht vnd erschrecklich Erscheinen gesehen waren hinter
Constantinopell, auf dem dreissigisten Tag nach der vor
gesehenen Gewaltt Gottes, gegen Mitternacht, auf eynem
Berge genannt Farsso. Es ist auf vier vn[d] zwaintzick
Stund gesehen worden ein gehernaschtes Manspild mit
dreyen Hewpperen : das mittlere alls dy Sonn gekrönt, das
auf der rechten Seytten ist gewesen alls der Mon so er
eyns Virtails allt ist, zum Vnndtergang sehent, das dritt,
zw der lincken Seitten. zum AufganDg, das hat gesehen
alls der Morgenstern, vnd hat auch gehabt in seinen Handt
ain Junckfrawenn mit Flügen, alls eyn gelber Adler, mit
eynem schönen gezöpften Angesichtt : hat gehabt eynen
Dk 1453 À 1600 193

zwifachen Schwanntz, eynen Schianngen gleich, vnd hat


das rechtt Tail vmb des Mannes linckes Pain geschlagen;
das linck Tail des Schwantz vmb das recht Pain hat auch
gehabt zwen Fuess, alls eyn Leo: vnndter jedem Fuess
ainen roten Schult mit eynem zwifachen W oder В : Got
wais was solhs bedeutt, etc."
Au commencement: „vnd Wissen sey aller menigklich".
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin UMS, fol. 81 V»)

ecu.

6 octobre 1491.
Allen und ieglichen den vom Adl, Pflegern, Märckten,
Richtern vnd allen Inwonern der Grañschaft Orttenburg,
fueg ich, Gebhart Peyscher, Haubtman zw Orttenburg, ze
bissen das mir anheut, Pfincztag, ain Stundt nach Mittag,
ware Kundschaft komen ist das dy Turcken mit grosser
Macht vmb Windischgrätz sein, daselbs prennen vnd gros
sen Schaden thuen, vnd sich herauff in das Lant Kärn-
dten lassen werden. Dadurch aber meniklich vor söllichem
grossen Schaden vnd Vberfallen verhuet werden möchten
vnd nit also ploss, an Gegenber, vbereilt wurden, auff
das schaff vnd beger ich an euch, als Haubtman, pey der
Straft Leibs vnd Guets, das sich Kainer mer vor Jugent
oder Altter, zw der Wer geschikt ist, nichts verhindern,
noch sammen lasset, sunder pey Tag vnd Nacht, ange-
sicht des Brieff, all vnd iegklich, auch nemlich die auss
den Perckwercken, mit ewer pesten Wer vnd Gerüst gein
Saxenburg kumbt, vnd dy Pfleger vnd Richter, wellet
Ir,

das also mit ewerem Lewtten bey der obgemelten Straff


nemlich ze tuen verschaffen vnd allda zw Saxenburg
beleiben auff mein verrer Geschefb vnd Firnemben. So ver
hoff ich, ob Got will, wir wellen vns erweren das dy
jn

Turcken dahin auff das Tragtall vnd fur dy Klaussen


nicht komen, vnd vns alzo schentlich on alle Wer ver
derben sullen. Der gleichen will mein Herr, der Hochmais-
ter, vnd Herr Jörg Wolframstorffer, mit iren Leutten, auch
tuen. Darnach wist Euch zw richten.
Datum eillundt zw Orttenburg, an Pfincztag nach Dio-
nisij, anno, etc., 91.
13
194 Ье 1453 à 1500

Auch wist ich mein aigen Potschaft noch stäts


das
daniden zw Kärndten hab, dadurch mir deshalben all Sa
chen aigentlich verkundt sullen werden.
(Pièce écrite par le même, attachée à la lettre précé
dente :)
Lieber Krall. Wellet jn den Sachen der Turcken halben,
als Ir an meinem Schreiben vernembt, eillundes guetten
Vleis haben, damit die Leut jm Pesten allenthalben zw
Gegenber an das bemelt Endt, mit der Wer, gein Saxen-
burg, komen, vnd nemlich dy Ertzknappen. faut en

(11
donner la nouvelle au seigneur de Gorz, pour qu'il prenne
ses mesures et leur fournissent des secours.)
Datum Orttenburg, on Pfincztag nach Dionisij, jm 91 Jare.
Gebhart Fewscher, Hawbtman, etc.
(Archives d'Irmsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110.)

CC1II.

14 octobre 1491.
Mein Herr vnd Swager. Wist das die Turkhen am
f.

Erchtag mit sambt dem Tagen vber den Troyen in Stauer-


veldt, gantz vnversechen vnd maniklichem vnwissend,
kemmen sind, daselbs auf, vnczt gen Krainburg, vnauser-
sprechenleichen Schaden thun mit Prant; vnd besunder
war vil Volkh gefanngen. Got von Himml erparm's der
Welt: wil es nit erparmen, am Mittichen sein sy mit allem
Volkh vnder dem Kollennper vber die Saw zogen; haben
sich bey Vnsser Frawen Kirchen vnder Laibach, die man
jn

nenntt Vnser Frawen Veld, nider geschlagen, auf May-


nung, am Phincztag morgen vber die Laibach zu ziechen.
Solhs haben sie von Gross wegen des Wassers nit thunn
mugen, vnd, als ich bericht bin. sein nit wenig, dy die
jr

Furt gefëcht haben, ertrunkhen, und darnach, als vmb


die achte vor Mittentag, hie fur Laibach auf Ober-Laibach
wertz gezogen. ist nit vber XV-c. Haben mer ge
Ir

fanngen Volk dann selbs ist. Nu hab jch allenthalben


jr

zw Herrnn Casparen Rueber, Herrn Leonharten Herber-


stainer, Herrnn Pangretzen, meinen Vetter. Herrnn Hann-
jn

sen Lenghaimer, Jörgen Lamberger, Pirsen vnd sunst


ganczem Lannd geschikht, ausgeschriben vnd aufpetten,
De 1463 л 1500 195

auch die Weld: Lethascher vnd Hasperger- Wald verhakhen


lassen, auch gestern bey VIj-c werleicher Mann von hinnen
ans der Statt auf dem Wasser gen Ober-Laibach ge-
chikht, die ligen nu mit Anderen; des ich hoff jn den Wei
dern der Jurkhen zw wartten vnd sew anzwgreiffen. Vm
auch sunder Zweifel es seind auf hewt bey den Ij-m Mann
jn der Bechatsch bey einander, die sich, als jch gelaub,
mit dem Zuelauff all Stund meren: Got fueg sein gottliche
Gnad darzüe. Heynt dy vergangen Nacht seind sy zw der
Awern, vnder Ober-Laibach, mit dem Veld gelegen: ver
siech mich, sy ziechent hewt gen Ober-Laibach vnzct an
den Wald. Dieweil verhoff jch, die Vnssern sterken vnd
meren sich dester pas. Solhs alles verkund jch Ew darumb,
jch hab Beysorg, dy Turgken mochten die Flucht wide-
rumb hinder sich nemmen, vnd, nach dem dy Laibach all
Tag auflauff vnd darüber nit mugen, ist zu furchten sein
mochten wider vber die Saw vnd daselbs nach dem Was
ser ab fur Watsch, Lebegk vnd, durch den Sëger ab, auf
Tyffer ziechen. Sollhen nach ratt jch vnd pott, mit dem
Allernächsten wellet solhs allnthalben jn ewer Verwesung
auch verkünden vnd dabey ordnen vnd auch auf dem
Troyann ewer Kundtschaft bestellen. Wann ich hie aus
dem grossen Zeug schiessen las, so haben darfur das
die Turgken nemblich an der Vnderker sein vnd denselben
Strich ab ziechen wellen. Das alsdann Yedermann be-
reitt vnd auf sey vnd jn vndten am Wasser furziech, ob
mann sein jm Lannd behaben mocht. Nach dem allen wis
set Euch zu richten. Jch wil auch sunst aus dem grossen
Zeug nit schiessen, es keren sich dann dy Turgken wider
zurukh. F. H. seit des Handels geflissen durch Gots Willen.
Damit mein trewe Freunntschaft albeg. Datum Laibach,
am Freytag vor Sand- Gallen-Tag, anno jm LXXX[X]j-o.
Meinen f. Herrn liebin Swager, Herren Andre Hohwaitter,
Hawbtman auf Ober-Cilj.
Wilhelm von Awrsperg, etc.
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archit; XXXIX, 110.)

CC1V.
15 octobre 1491.
Edler vnd gestrenger, mein vertrawtter herzenslieber Her
196 Ьв 1463 À 1600

vnd Vater, mein schuldig, getrew vnd alzeitt willig Dienst


wist, mitsambt mener herzenlieben Frawenrvnd Muet-
ter, von mir vnd mener herzenallerliebsten Angnes altag
zuvor. Mein herzenlieber Her! Ich hab Euch vor" zu zwein
Mallen der Turkhen halben geschriben; mir ist aber 'nie
kein Antwurdt von Euch worden. Weiss ich nicht ob
Euch mein Potschafft oder Schreiben werden sein. Also wist
noch dass die Türkhen an dem nechstvergangen* Montag
vnd Ertag hie vmb mit Hj-m fur gezogen, gar vast jn
etlicher Enden geprendt, vill Volkhss gefangen" "vnd "er
schlagen, aber gar kein Vieh wekgefurt, sunder jn die
Heusser verspert vnd verprendt, vnd sein^also jm Lanndt
zu Krain an Enden vnd jn Massen als jr aus hiezu ab
gelegter Abgeschafft des Lanndtz-Haubtman auss Krain
Schreiben vernemen werdt. Demnach sein wir hievmbe
auch auff jn guetter Hoffnung ob die Turkhen jn der Flucht
herwider jren Zug noch weiten sy zu behalten. Ich reit
als heiut detho gen Labach wertz vnd daselbs für, wo ich
das Geschah hern wirdt. Sy sein gancz an die\Statt hie
komen, das wir nicht aigentlich gewest haben wo sy wa
ren. Mener Angnes haben sy von den Genaden Gottz nicht
vill Schaden gethan, an iren armen Leuten aber vils; jeh
jm Veld gen Ridnekch gehernndt gehabt häb. Dabej sew
vnst Alles verprendt. Das recht Herz (sie) ist wider zurukh,
vnd leidt in medruscher Veit: die Ilj-m so hie furgezogen,
vnd nach jmvnndt sein haben, seyn hie mit irem Veifida l,
pey Gürkfelt, zertragen, vmb Vrsach das er nicht weitter
ziehen hatt wellen. Vnd sein also hervber, vnd sein eytell
Mörtolossen Firwar so hab ich schener Rossen bey Tur
'2.

khen nie gesechen, vnd so gross vnd schon '-'angelekcht


Leut auch nicht, vnd die so gar verzugtlich durch 'das
Lanndt gezogen sein. Mein lieber Her, ich weiss nicht':'wo
der Wastiän mit den Hüten vnd andern so mir pey jm
ir

geschikht hatt ist; dan mir mein Jakob gesagt hatt, er


wer auff dem Weg gewest, als er sich von Euch erhebtt
hatt. Ich hab Sorg das er den Turkhen nicht in die Hendt
komen: war wie es vmb
jn

stett, lest mich wissen; euch

Voévode; chef.
1

Martolodsches.
2
De 1453 À 1500 197

vmb die Petschafft vnd Schreiben so ich Euch vorgethan,


ob Euch die werden sein. Dan ich weit die Peten darvmbe
suchen. Damit seitt All dem Almechtigen Gott von allen
Vbell altag befelchen. Datum eilundt, am Sambstag vor
Sandt-Gallen-Tag, anno jm LXXXXj E. T. S. v. I. (sie).
(A Conrad Färber de Frauen stein.)
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110.)

ccv.

„Abschid ains Anschlags zu Speyr (de fait: Coblentz) 92."


Mention préliminaire du danger turc et français. Pour
leur résister, il faut:
a) Sept élus pour les sept archevêchés "de
commissaires
la part de l'Empereur et du roi ;
b) Quatorze autres de la part des Électeurs et des au
tres États : pour chaque archevêché un laïc et un clerc ;
c) Un commissaire supérieur dans chaque archevêché ;
d) Un sous-commissaire dans chaque évêché de la part
de l'Empereur et du roi ; deux autres "de la part des Élec
teurs ; i

e) Dans chaque paroisse, des Kirchenmeis'er ou „jurés"


pour lever l'argent sur les „Fewerstete" ;
f) Piesponsabilité des sous-commissaires devant les trois
provinciaux à chaque „Quatember" ;
Conservation de l'argent dans des „Beuhen";
g)
h) Prélévation d'un „Ort eins Guldens" paran sur chaque
foyer, à distribuer par l'administration des villes, qui em
ploierait quatre à cinq délégués;
i) Taxation de ceux mêmes qui n'ont pas de foyer ;
i) Prélévation d'„ein halb Ort" à la campagne, par les
mêmes moyens ;
k) Concours général prêté aux collecteurs; la veille (ги
Ahnt);
l) Nouvelle diète à Francfort, la veille de la S-te Ca
therine ;

Paiement de 200 florins de la part des Électeurs


m)
pour de leurs „foyers";
chacun
n) Paiement de la même somme, par les princes ayant
un contingent égal à celui des Électeurs ;
198 De 1453 л 1500

Paiement proportionnel de la part des autres: 100,


о)
60 florins, etc.
p) Paiement d'une moyenne de dix florins de la part
des „Graven vnd Freyern, die Lannde vnd Lewte regiren" ;
q) Paiement proportionnel de la part des prélats :
r) Paiement de la part des prêtres et des curés comme
de la part des bourgeois ;
s) Taxe d'un florin sur les Juifs ;
t) Intervention des archevêques et évoques auprès des
chapitres, des prélats, etc.
u) Expulsion pour toujours de ceux qui aideront l'en
nemi ;
v) Mesures ultérieures à prendre à une autre occasion.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. allemand 1.348, fol. 38.)

CCVI.

Vallati, 17 décembre 1491.


„Regis Ferdinandi primi quia a Scavonibus et Albanen-
sibus exigatur jus focularis tantum.
Rex Sicilie.
...Avendo considerate che in moite e diverse città, terre
e lochi del regno nella numerazione ultimo loco fatta si
trovano molti Schiavoni et Albanesi, li quali non furono
aggregati alli nostri pagamenti fiscali, secondo la publica-
zione del geni, cedularia, fondata nel detto cedoîario, e
perché le facoltà di detti Albanensi e Schiavoni sono poche
e tenue e non comportariano di poter pagare integramente
li pagamenti de fuochi e sali", on fixe trois termes pour
les foyers seulement: Noël, Pâques, mois d'août, en com
mençant par Noël prochain. 15 jours seront employés à
la publication du privilège.
(Bibliothèque Nationale (?) de Naples, XXIII, A, 4 ; cf. le recueil de Del
Migliore, IV.)

CCVII.

„Jhesus Christus. Summa eorum que in diversis litteris


et diversis datis scribuntur dominis patensi et astoricensi
episcopis, oratoribus christianissimorum ac serenissimorum
Dt 1153 л 1500 199

regis et regine Hispanie de victoria civitatis granatensis


(ultime littere sunt ex Granata, sedecima januarii 92-o)."
Le siège commence en mai 1491. Laissés sans secours,
les Maures offrent aux rois, des conditions pour capituler,
ce qui est accepté à cause de l'hiver rigoureux, „tum ut
tarn grandem, tam opulentam et superbam urbem, que
quinquaginta milibus domibus (que) et eo amplias constat,
plena ornatissimo et desperatissimo populo ad numerum
fere octuaginta milium armatorum ascendente, absque cru
enta victoria in manus et ditionem Sue Majestatis per-
veniret". Les négociations sont finies le jour de la Sainte-
Catherine de l'année 1491, sous ces conditions: dans le
terme de soixante jours la ville sera livrée, avec tous ses
forts et châteaux, ainsi que ceux des Alpujarras, le roi ab
diquant son titre : „cui decern mille vasalli in eisdem
Alpusarris in locis planis non muratis darentur" ; le ci-devant
roi se rendra vers le vainqueur, „tamquam illius baro,
vasallus et subditus",et l'accompagnera toujours dans ses
guerres. Les soldats quitteront la ville, où demeureront dé
sormais seulement les agriculteurs et les gens de métier.
Ces conditions devaient être accomplies le 22 janvier, mais
Ferdinand obtient une anticipation.
Le 1-er, les Maures envoient 600 otages, principaux de
la ville ou leurs parents, pour la sécurité des troupes qui
feront leur entrée : on les distribue parmi les nobles qui
se trouvent dans le camp. Le lendemain, „sequenti die,
prima januarij", Gutierrez de Cardenes, „praeceptor major
de Lion Ordinis Sancti Jacobi", se dirige vers la ville avec
ses chevaliers et 3.000 gens de pied. „Et ceteri capitanej
apud palacia de los AUxares prope Granatam occurrerunt
sibi et eum duxerunt, atque arcem regiam del Alhambra ;
cui dederunt nomine regis Hispanie libere aditum ad dic^
tam arcem et claves: plorantes tarnen et exulantes tra-
diderunt." Le commandant espagnol prend possession de
la citadelle, éloigne les soldats ennemis, qu'il remplace par
les siens, et célèbre, le même jour, la messe dans la mos
quée de ladite citadelle; „et possessionem regie domus
et aliorum fortaliciorum urbis intravit". La croix est fixée
d'abord „in turre magistra arcis", devant les évoques: „ca-
laritanus", d'Avila, de Malaga, de Cadix, „cantoribus hym
200 De 1453 л 1500

num : 0 crux ave, spes única, alta voce cantantibus. Ad


cujus crucis ternam elovacionem, totus populus Maurorum
intra civitatem ejulabat, christianorum vero exercitus, qui
totus armatus in dispositis aciebus contra civitatem prope
muro astabat, damans pre gaudio ac se humilians, Deo
laudes referebat. Et Serenissimus dominus rex, equo resi-
dens, ad vexilli crucis elevacionem descendit de equo ac
genibus flexis perstetit, deinde terna vice divi Jacobi ve-
xillum erectüm est; tercio vexilla regia etiam tercium (яге)
reverencia ad crucem et Jacobi vexillum elevati sunt. Hiis
de ordine erectis, unus araldus aut rex armorum, super
eandem turrim magistram existens, altissima et intelligibili
voce ineepit clamitare verbis formalibus sequentibus in
vulgari hispano Santiago,
: Santiago, Castilla, Castilla, Gra-
nata, Granata, Granata, per los miralios muy podorosos
señores don Ferdinando y dona Ysabel, rey, reyna de Spanna
que han ganado esta cibdad de Granada y todo su reyno
per fuerça de armas de los infieles Moros cum (sic) con
la ayuda de Dios y de. la gloriosa Virgene su madre y del
ben venturado Apóstol Santiago y con la ayuda de nostro
muy santo patre Innocencio Octavo y soto roy (sic?) ser
vicio de los grandes perlados, cavelleros, hisostalgo, comu
nidades de sus reynos, sea Dios a laude per siempre,
amen. Quo proclamante finito, multa genera tormentorum,
bombardarum gravem sonitum fecerunt, ac deinde tube et
"
alia musice marcialis organa perstreperunt.
Les chrétiens assistent „dignissime" dans la plaine, pen
dant qu'on prépare dans la citadelle la sortie des 700 cap
tifs chrétiens. „Erat pietas summa illos aspiccreexeuntes.".
Le roi le délivre, leur distribuant des vêtements et autres
choses nécessaires. En sortant, ils chantaient: „Benedictus
dominus dominus Israhel, quia visitavit et fecit redempeio-
nem plebis sue". Dé nombreux religieux et moines les ac
compagnaient. Ils avancent jusqu'à l'église de Santa Fè,
à deux milles de Grenade, „transeúntes per medias acies
christianorum; alter filium, alter fratrem, alter patrem li
berum, non sine lacrimis, aspiciebat". Arrivés auprès du
roi, ils embrassent la trace de ses pas, „regia vestigia", en
s 'écriant : „rex, in eternum vive". Après la célébration
Du 1463 л 1500 201

d'une messe dans l'église de Santa Fô, „oratione habita",


le roi revient dans ses quartiers.
Le lendemain, „dominus Enecus de Mondoga" (en marge:
„quod superioribus annis hoc erat orator apud Se[dem]
ap[ostolicam], comes Tendiglie"), député par le roi comme
châtelain de l'Alhambra, avec mille chevaliers et 2.000 gens
de pied, fait son entrée : le précepteur lui confie les clefs
de la citadelle, ainsi que des autres forts et des portes.
Le samedi, 7 janvier 1492, le roi, la reine, l'infant et
Pedro de Mendoça, archevêque de Toledo, cardinal d'Es
pagne, Alfonso de Cardenas, maître de St. Jacques et ar
chevêque de Seville, et autres prélats, Pierre Ponce de Leon,
„dux g(r)aditanus ас marchiones de Villena de Moya", le
comte de Cobra, le comte de Vivienna et autres seigneurs,
avec 10.000 chevaliers et 50000 gens de pied choisis,
entrent dans Grenade, l'occupent et font célébrer dans la
grande mosquée, purifiée, une messe, par l'évêque d'Avila.
Ils se rendent ensuite au palais de l'Alhambra, „quod magne
pulchritudinis, speciositatis et amenitatis existit", où on
avait préparé un banquet pour le roi et sa suite. „Нес
omnia ad Dei laudem hactenus sunt facta." Le reste du
royaume se soumet sans contrainte, Ub<re. „Erunt hic Regie
Majestates per aliquot menses, quatenus omnia magis pa-
cificent et domesticent. Quibus peractis et aliquibus arci-
bus renovatis, versus regnum Arragonum iter arripient."
On prétend que, pendant le siège, des émissaires de cer
taines cités africaines offrirent au roi, s'il les délivrerait
de leurs tyrans, l'hommage et un tribut de 15.000 marcs
d'argent par an. Le roi ajourna sa réponse jusqu'à la fin
du siège.
„Ex Gra/nata, X januarij; nonagésimo secundo...

Cursor qui venit ex Granata XVj constitutus Romae fuit;


mirabile auditu." On glorifie l'événement à Rome d'une
manière indescriptible. Le jour même de l'arrivée du seul
courrier, on célébra une „missa papaus", à la présence du
Pontife, dans l'église de l'Hôpital de St. Jacques. Le même
jour, „dominus meus vice-cancellarius cardinalis" invite
sept cardinaux et fait tuer cent taureaux, „ut morís est...,
noctu ignibus infinitis per urbem factis passim : supra M
202 Dk 1463 À 1600

lampades incendi fecit in strata via frontis domus


oléis
utriusque, que noctem flammis vincere; L paria caligarum
dedit. Demum ad octo dies facta est in agone qui olim
Circus Flamminius, representacio expugnacionis Granate.
Item tauri interfecti IIlj. In nocte facta girándola Ulis, ut
inquiunt Florentini, et ignés volatiles infiniti, vasa inaurata
concremata et plurima similia.
Sed, hoc ne preteream, ea die orator alter Hispanorum
primicias celebravit et, facta processione, praesentibus om
nibus Hispanis cum candelis et funalibus albis solemnis-
sima, maxima omnium admiracione, jn laudem et trium-
phum regis Hispanie. Item cardinalis Sancti-Georgij 700
ducatos expendit in festis et triumphis. Dedit enim is cen
tum paria caligarum, fecit hastiludium pro uno bravio CC du-
catorum et una galea argéntea CL ducatorum, item currum

(?)
triumphalem regis et regine splendidissimum duci ordinavit
per urbem, cum omnibus urbis regionibus armatis, omni
populo romano armato, quemadmodum fieri consuevit pri-
die Carnisprivij: tanta inquam pompa et festivitate et fre-
quencia populi, ut omnes saspeant (aie stupefaciat?). Ple-
:

rique nostratium affirmare non dubitavere honorificencius


et magnificencius splendidiusque hec acta fuisse atque or-
dinata in proporcione tripla quam regis Romanorum (pace
dixerim et pietate) Aquisgrani coronacionem. Ecce quis
honor habeatur Rome Hispanorum regi, atque usque adeo
ut suspirent jam Hispani Imperium Ro[manum].

viro
Venerabili, egregio Marco Hirsvogel, Sebaldi
S.
d.

nurenbergensi prepósito, dignissimo amico óptimo; 1492,


pridie Carnisprivij, Rome.
lui envoie la copie d'un récit concernant la prise de
(Il

Grenade.) Sed rursus ad Granatenses revertor, velimque


omnia que et in preinserta copia et sequencia vera esse
existimes. Nam exscripsi ex ea copia que Pontifia fuit
perlecta. Ausculta igitur. Postquam capti et dediti fuere,
omnia eis sunt arma sublata, tot tantaque, que quasi sunt
ceteris, inquam, incredibilia, mihi vero maxime verisimilia.
Dant ergo Uli Mori sive Sarraceni sive Granatenses du-
centa et viginti milia balistarum cum suis pertinences,
amplius centum milia spadarum et terciadarum et eimi
De 1463 À 1500 203

tardarum, videlicet, latine seu grece: macherarum; sed nulla


spatarum minus X cari, valet, et de macheris smaltatis
nulla minus XX ducatorum. Item habent dare XX milia
thoracarum communium et 6 milia paria richa, ut in-
quiunt, ubi scuta sint inaurata et cooperta de seta et
de brocato. Item Illj milia armaturas a capite ad pedes,
quos nos vocamus curbes vulgariter. Item dant omnia arma
generaliter : lanceas, sagittas, pugiones, bombardas, spin-
gardas et artelaras : majores et minores. Nihil eis permit-
titur, nihil reliquum est armorum praeter palmam longi-
tudinis, sub pena mortis : hec omnia arma debent presen-
tari et singula. Item et castella et fortalicia et civitates
libere a XX die decembris usque inclusive ad vigiliam
Xativitatis Domini. Nam missa dicenda erat in mesquita .

et in illa ecclesia principali, ad quam venturus erat rex


pariter et regina. Aiunt nihil pulchrius neque superbius in
mundo esse prêter illud templum mesquitam ; neque cui-
quam licuit intrare Maurorum, nisi lotis pedibus et mani-
bus. Sunt autem in ea CCC lampades, que habent argenti
llj-m marchas; sunt ineffabiles divicie Maurorum. Item qui
volunt illinc migrare in Affricam, transitus est expeditus.
ijs

Et tantum sextam partem accipit bonorum, neque am-


plius quam bestia possit portare. Invenerunt autem in
Granata Ilj-m rugarum ex omni genere simul frumenti
collect[i], neque amplius. Quare fuere coacti ad deditionem?
Нес habui que grosso modo Tue Humanitati pro veteri con-
suetudine significarem, orans ut me commendatum habeas
atque respondeas saltim hac vice quid tibi videatur his
:

de novitatibus tam magnis, quas nostra tempestate acce-


pimus Infideles scilicet pulsos ex Europa. Item misi patrj
:

meo formam et litteras tituli sánete crucis, qui de mense


decembris, dum ecclesia Sánete Crucis in Herusalem hie
instaurarotur, in muro inclusus capsa plúmbea repertus fuit.
Hoc signifiées velim meo Petro Vischer qui nunc visere
'
;

cupit, scio.
T[ibi] deditus Laurencius Beheim.
:

(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 461, fol. 273-276.)

Le grand sculpteur allemand, auteur du sarcophage de S. Sébald Nurem


1

berg La copie estd eHtimann Schedel, faite „in vigilia Pasche, Nuremberg«".
Cf. aussi l'„oratio Antonii Geraldini, prothonotarii apostolici poeteque lau-
204 Du 1463 л 1600

CCVIII.

Le doge au duc de Crète; 11 juillet 1492.


de Venise
„Morem gerentes spectabili domino Matheo Rali, nobili
peloponessiaco, exposcenti ab Camera nostra Coroni amo-
veri, ob exiguitatem et tenuitatem illius et ejus provisionem
deputari per nos solvendam ab Camera ista, ad rationem
bulletarum et pagarum quatuor in anno, quantum (?) prout
provisionate stratiote nostri percipiunt", on décide, se rap
portant à un décret du 22 mai 1485, de l'établir en Crète.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali t lettere ricevute,Q. 37.)

CCIX.
28 juillet 1492.
„Reverendissimi in Christo patris domini Leonelli epis-
copi concordienlis oratio habita Rome, in ecclesia Sancti
Petri, in funere s. re. domini Innocencii Pape VIII.., die
XXVlIj merisis julii MCCCCXCIj."
La perte est d'autant plus à déplorer que le défunt Pape
laisse la chrétienté devant le danger turc.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 461, fol. 170.)

reati. in obsequio canonice exibito per Illustrem comitem Tendille, per pro-
thonotarium metimnensem et psr ipsum prothonotarium Geraldinum, nomine
Serenissimorum Perdinandi regis et Helisabeth, regine Hîspanie, Innocencio
Octavo" (cf. Fabricius, Bibliotheca, I, p. 118).
Éloge de l'expulsion des Juifs et des Maures „exterminareque penitus vêtus
etgravissimum obprobium Christiane religionis". Les rois n'épargnent pas l'ar
gent, „usque ad regia ornamenta", et Ferdinand risque même sa vie. Il conduit
lui-même ses troupes, „Helisabeth vero, omnium que unquam fuerunt regi-
narum excellentissima, in finibus residens, progresso in expedicionem viro,
per puellarum assiduas staciones. donee redeant, pro regis exercitusque in-
columitate ac victoria jugiter Deum exorat, jura populis dicit, stypendia
comparât, commeatus deduci curat, subsidia régi pariter et ducibus trans-
m it tit, saucijs lectos, medelas et medicos, sanis autem arma, cibaria et
egregia dona, quinetiam, quo plures ad militiam trahat ardenciusque ad
bellum sui oris majestate incendat, ipsa quoque interdum in castra se con-
fert et ducis optimi munus implet. Sed inprimis uterque. et ex castris, et
ex urbibus, ganeas, lenones, aleatores, perjuros omnesque blasphematores
et contemptoree Dei exterm inaruht, iniquum censentes quod, ubi de causa
Dei agitur, ibidem impuri, exleges et impii diversentur, nec minus optimis
moribus quam amplissima ditione religionem Dei fundari deberé existiman
De 1463 À 1500 205

CCX.

Le doge de Venise.au duc de Crète; 9 novembre 1492.


Intervention pour Constantin Chortaçi, noble crétois, qui,
„suis etiam facultatibus et propriis fortunis expositis in
urbis calamitosae nigropontinae a Turcis capte subsidium
et auxilium, fuit cum sua biremi armata et bene in or-
dine, qua biremi a Turcorum classe capta et nautis ipsius
crudeliter occisis, dominium nostrum scripsit et commen-
davit predictum Constantinum regimini nostro Crete", pour
un subside, dès le 6 février 1480.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Dueali e httere ricevute, Q. 37.)

CCXI.
1493.
Oratio Wiennae habita in funere Imperatoris, etc. (par
Bernard Perger).
....lllic, in consilio civiùm viennensium, pro invictissimo

tes, quo fit ut Deus illorum castris astare, illis ánimos et vires suggerere.
eisdem etiam hostium victoriam et votorum finem suppetero videatur.
(И a conquisde la sorte „Alphamam urbem Àlloramque et Jetenil", ainsi
que plusieurs autres, pendant l'été de l'année 1486 Rhonda et son territoire
plus 70 autres places, délivrant plus de 40 000 chrétiens.
„Нас eadem estate, que vix est exacta. Loxiam urbem, Modinum Illo-
ramque et Montem Frigidum, cum aliis quibusdam munitissimis castellis,
in hostium oculis in ipsis Granate partibus, ac presente ipsa regina, expugna-
vit'É. Le roi fait des riches dons aux églises, surtout à celles qui sont bâties
sur le territoire de conquête. Les deux rois députent Enée Mendoza, comte
de Tendilla, général, Jean „Methynnensem", jurisconsulte, notaire du Pape,
et l'orateur. Les circonstances les ont fait tarder.
Éloge de la conduite de Tendilla a Alfama et ailleurs. „Ex quo quantum
gloriam consequeris! Nam, te humanis rebus presidente, sublatum ex Europa
fuerit sempiternum obprobrium nominis christiani... Eveniat utinam, sicut
olim, Innoqentio Pontífice et Ferdinando rege, Hispalis recepta est, ita nunc
felicissimis auspicijs tuis, qui ejusdem es nominis, et alio Ferdinando debel-
lante, Granata, urbs maxima,olim Ilipula (sic) Magna dicta est, ad Christi
que
cultum et obsequium redeat moxque in Asiam ad recuperandam Salvatoris
nostri patriam, — quod felix faustumque sit Sanctitati Tue, eorum Majestati
et toti reipublice Christiane —, signa et miliciam conferamus
Habita Rome, XIII kalendas octobris, anno Salutis sexto et octogésimo
supra CCCC et M."
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 4tî', fol. 86—91.)
206 De 1453 À 1500

Romanorum rege vice-gerentem1... Quid mantuanum? Quid


ratisponensem conventum, quibus clariores etas nostra non
vidit, commemorare? Cum hü soli Cesaris religionem tes-
tentur quantumque christianissimus Imperator in eversio-
nem nephande mahumetane secte totis viribus elaboraverit....
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 428, fol. 138, 1M9, 142.)

ССХИ.

Décision des Conseils d'Ancône; 6 janvier 1493.


Item decretum et obtentum fuit in dicto Consilio et, non
obstantibus tribus fabis nigris in contrarium, quod domini
Antiani, reg[imen] Ancone ac tres cives eligendi ab ipsis
dominis possint et debeant scribere Sanctissimo domino
nostro Pape pro aliquo favore brevium dirigendorum régi
Hyspanie pro túta navigatione rienda per mercàtores an-
conitanos et eorum navi[gi]um, juxta concessionem jam
factam per ipsum regem Raguseis, et similiter possint
scribere ipso domino régi.
Et similiter etiam possint et debeant scribere magno
Turchorum principi, basia et aliis existentibus apud ipsum
principem, quibus dictis deputatis videbitur, pro tuta na
vigatione fienda ab Anconitanis et pro aliqua diminutione
et defalcatione comerchi[or]um; que littere reportentur ad
legendum in consilio, etc.
(Archives d'Ancône, Consilia 1493, fol. 2 V°.)

CCXIII.

Le doge de Venise au duc de Crète; 22 février 1493.


„Nuj habiamo fato consignar al nobel homo ser Do
menego Trivisan, cavalier, destin ato orator nostro al signor
turco, ducati 9-m, per parte de X-m, e nuj haverno deli
berate mandar de li per armar sie galie, iuxta la delibe
ración del Conseio nostro di Pregadi, cum ordine chel dito
orator nostro consegni i ducati lj-m preditti al capitano
nostro del Colfo, quale subito li habi a mandar a vuj. Et

1 Conférence de Vienne sur le fait de la croisade.


Db 1458 À 1600 207

pero volemo et commandemove che, imediate ricevuti essi


danari, dar opera debiate de armar do dele díte galie sei
per adcsso ; le altre quattro veramente armereté casu quo
fossete facti certi el signor turco far armata, et non aliter....

(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 37.)

CCXIV.

Les Conseils d'Ancône „serenissimo Imperatori" ; 25 fé


vrier 1493.
Recommandation d'Antonio Jacomo Bonpiani, qui prétend
„essere stato molto dampnificato iniustamente da le bande
de là, in certe soi nave".
Le 16 avril, lettre au gouvernement de Venise concer
nant un vaiseau d'Ancône qui s'est rendu à Constantinople.
(Archives d'Ancône, Commissioni e lettere, 1486-1494, fol. 104, 107 V— 408.)

CCXV.

Le doge de Venise au duc de Crète; 27 mars 1493.


Invitation à mettre en ordre sans retard „omnes sex
triremes istic armandas, quas confestim mittetis ad inve
niendum capitaneum nostrum culphi".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 37.)

CCXVI.

Le doge de Venise au duc de Crète; 29 mars 1493.


Ordre pour la restitution, d'après la demande du bailli
de Constantinople, d'un „gripus captus per unam ex galeis
nostris custodientibus egeum mare, cum rebus et mercan-
tiis conductis per unam barzam ex partibus occidentalibus
de ratione Panthalei Arfani, habitatoris Constantinopolis,
etsotiorum, cujus erat supracargus quidam Coressius (ou:
Coiessius)" ; il avait été mené en Crète (lettre précédente
du 26 septembre 1491).
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e. lettere ricevute, Q: 37.)
De 1463 л 1500

CCXVII.

Le roi des Romains Maximilien au „Statthalter" et aux


conseillers d'Innsbruck; Mayence, „an Freytag nach Sannt-
Veyts-Tag" (21 juin), 1493.
....Als wir Ew dann zwey Tawsent Fuessknecht wider
die Turckhen zu ziehen zuverordent haben, emphelhen wir
Euch mit Ernnst, so solch Fuessknecht zu ziehen erfordert
werden, daz Ir alsdann vnnsern getrewen Cunradten Gö-
bler aus dem Lechtel, mit zwey Hundert Fuessknechten, auch
zu ziehen erfordert vnd mitschicket, vnd das nit lasset....
(Archives d'Innsbruck, Siegmund, I, 36.)

CCXVIIÏ.

Le roi des Romains Maximilien à Albert de Bavière;


Lambach, mercredi après la St. Osvald 1493.
11 envoie Jobst de Prainndt, son conseiller, chambellan
de Philippe d'Autriche et de Bourgogne, pour se conseiller
avec lui touchant les affaires turques. Il veut emprunter
cent „geraysige Pherd", prêts à partir dans six jours après
son appel : ils seront entretenus à ses frais, et il offre
aussi des compensations.
(Archives de l'Empire à Munich, Türken-Hilf/ de anno 1446 bis l~>19jo\.\2<o.)

CCX1X.

Le roi des Romains Maximilien à Albert de Bavière; „Hall


im Intal", 22 juin 1493.
„Anheut Samstag sein unns glaubliche Warnungen komen
dazdieTurcken über dieTraa biss genMarpurg zogen sein vnd
daselben mercklichen Schaden tun haben. Darumb wir uns
eilund an diselben Ennde fuegen wellen. demande les
(Il

100 soldats promis pour mardi prochain Rosenheim.)


le

(Archives de l'Empire Munich, Türken IWff de anno 1446 bis ir>18)


à

ccxx.

„Ambrosius Contarenus, Neapolis Romanie... provisor";


„ex Neapoli Romanie, die ultimo julii 1493."
Demande de payer les balistaires, qui déclarent vou
loir partir autrement.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali lettere ricevute,
Q.

41.)
e
De 1463 À 1500 209

CCXXI.

Léonard, Palatin de Carinthie, comte de Görtz et „zu


Tirol", à Sigismond d'Autriche; Lintz, „an Mitichen nach
Margarethe" (24 juillet) 1493.
....Auch klagen wir Ewer Frenndtschaft das "vnns dew
Venediger stätig Eingriff vnd Widerdriess tuen ; auch ist
dy Sag wie dew Turckhen ain Zug herauss sein....
(Archives d'Innsbruck, Siegmund, I, 86.)

CCXXII.

Décision des Conseils dAncône; 16 août 1493.


Item dispensatum, decretum et obtentum fuit, non ob-
stantibus otto fabis nigris in contrarium, quod d. Joannes
de Foscaris sit et esse intelligatur elettus consul Anconi-
tanorum in Modono, cum consuetis provisione et conditio-
nibus. 9
(Archives d'Ancône, Consilia, 1493, fol. 60 Vo.)

CCXXIII.

Le roi des Romains Maximilien aux soldats du contin


gent bavarois; Innsbruck, 5 septembre 1493.
Il les invite à venir de Rosenheim à Hall ou bien à
jr,

Innsbruck. „Auch die Schefleut vnd Scheff so vnnsern


Bevelch nach, zu Rosenheim bestellt habt, widervmb ab
zufertigen".
(Archives de l'Empire Munich, Тйгкеп-Hilff de anno 1440 bis 1519.J
il

CCXXIV.

Le roi des Romains Maximilien au duc Albert de Ba


vière; septembre 1493.
8

demande pour l'expédition qu'il prépare contre les


Il

Le 15 no /embre on s'occupe des ambassadeurs


„electi ad Sanctissimum
1

dominum nostram de pecuniis" (fol. 78 Vo.). Aussitôt après, sauf-conduit pour


deux vaisseaux génois qui viendront du côt de la Romanie (fol. 79 Vo, 82).
é

14
210 De 1453 À 1500

Tares se trouvant dans ses possessions héréditaires deux


maîtres d'artillerie (Bïtchwnmeister), qui avaient été jadis
a son service en Hongrie. Ils doivent venir à Lintz, pour
être ensuite restitués.
(Archives de l'Empire à Munich, Tiirken-Hilff de anno 1446 bis 1519.)

ccxxv.

Le comte Léonard de Görtz à Sigismond d'Autriche;


Lintz, „ Sonntag Vnnser Frawen-Tag Irer Gepurdt" (8 sep
tembre) 1493.
....Nach dem wir durch die Römisch K. Mt., etc., wider
die vngelaubigen Turgkenn, zue Retten cristenlichenn Ge-
lauben, zue ziechon erfordert, sein wir willig Seiner К. M.
vnns als ain Gehorsamer zue bevveysen....
(Archives d'Innsbruck, Siegmund, I, 36.)

CCXXVI. •
1493.
Eruptio Turcorum cum devastacione in Croatinos et
Segniam.
Post pedum oscula beatorum. Sanctissime pater. Proch
dolor, planctus et ululatus maximus iactus est super hanc
miserrimam et desolatam Croathiam. Et omnes ejus pro
vince flexis genibus veniunt ad me, auxilium implorantes.
Rustici omnes qui remanserunt vivunt in silvis.
Sciat Sanctitas Yestra quod, nona praesentis mensis sep-
tembris, volentibus Turchis cum ingenti preda christiano-
rum captivorum de partibus Almanie ad propria redire et
facientibus iter cum ipsa preda per partes Corvatie, Ba-
misdanus (sie) et ejus filii omnesque domini totius Cor-'
vatie se opposuerunt ut dietam predam ab eorum mani-
bus recuperarent. linde inita est inter eos acérrima pugna,
in qua Turchi prefatum Banum rapuerunt. Qui erat cum
duobus milibus equitum et ¿ex milibus peditum, adeo quod
vix trecenti christiani evaserunt: omnes fuerunt mortui
et capti. Turci, ut dicitur, erant ad novem milia equitum,
Inter quos erant duo milia ex Porta Magni Turci. Erant
etiam cum eis duo generi Turci et duo bassani. Banus,
De 1463 À 1500 211

ut fertur, certe captus est, Alius ejus mortuus; Banus de


Hiareza (sic) captus, et tota nobilitas Corvacie capta est et
mortua. Comes de Cetin et comes Nicolaus de Fragepa-
nibus mortui; duo domini de Strigna et duo alij de Bla-
gan1 etiam mortui. Remansit solum comes Berardinus de
Fragepanibus, qui cum tribus ex suis aufugit ex trecentis
quos secum conduxerat; milites comitis Angeli, quos ipse
ad campum miserat, omnes mortui sunt. In effectu, bea-
tissime pater, nullus in tota Corvatia remansit qui possit
resistere: actum est de patria ista! Turci sunt in campo
et expugnarunt castrum de Cossara; distant ab ista civi-
tate Segnie per dietam cum dimidia.
Habeat pro certo Sanctitas Yestra quod.tota patria ista
peribit, quoniam in oppidis non sunt victualia ad octo dies.
Et Serenissimus dominus rex Hungarie, qui in diversis
locis a Turcis premitur ac etiam quoniam non multum
habundat pecunijs, non potest providere. Civitas ista est
cum máximo timoré, quia ejus Banus abduxerat secum
отпеч stipendiaries milites et munitiones. Si Sanctitas
Vestra cum alijs potentatibus Italie oportune non provi-
deant, omnia peribunt, aut cogentur faceré aliquam con-
vencionem cum Turcho. Ego volui hinc discedere propter
istud crudele novum. Inter alias provisiones necesse est ut
provideatur de pecunijs ad conducendos milites, prout opus
erit, et etiam pro munitionibus. Supplico Sanctitati Vestre
mandet quid facturas sim, quia metu Turcorum cogor
nocte dormiré in portu, in navi aliqua. Tota civitas plorat
ac damans opportunum subsidium. Ego illico scripsi régi
Hungarie de isto tam acérrimo conflictu: multi fratres et
religiosi qui ad campum christianorum vénérant, ad eos
confortandos et animandos fuerunt a Turcis minutatim
interfecti. Nec alia. Pedibus Sanctitatis Yestre humiliter me
commendo. Segnie, XIIj septembris anno MCCCCLXXXXIIj'-.
Sanctitatis Vestre: Anthonius Fabrcgnes.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 716.)

1 Sogna et Blagaj.
2 Cf.
notre Geschichte des osmanischen lleiches, II, p. 205-2(36.
212 Dk 1453 À 1600

CCXXVII.

Le roi des Romains Maximilien à Albert de Bavière;


24 septembre 1493 4
....Vnns sind an heut Schrifften komen, das vnnsers lie
ben Ohemen, Bruder, etc., des Kunigs zu Hungern vnd Be-
heim, Haubtleut vnd Vnnderthanen jn Krabaten von den
Turckhen geslagen vnd nidergelegt, vnd dieselben Turekhen
des Wellens sein das Land Krabaten mit den Slossen vnd
Stetten darjnnen eintzunemen. Den wir aber mit Hilf des
almechtigen Gots ernstlichen Widerstandt tun vnd vnns
den negsten auf dem Ynn vnd Traw hinab gen Wien
fuegen wellen. est prié d'envoyer les chevaliers „so Dein
(Il

Liebe vormals gén Rosenhain verordent solt haben", Was

à à
serburg, avec tes vaisseaux nécessaires pour s'unir lui et
faire chemin de Vienne.)
le

(Archives de l'Empire Munich, Türken- Ililjf de anno Ш6 bis 1518.)


à

CCXXV1II.

Alexander Babest der Vil Allerliebster Sun in Got. Das


Hail vnhd vnseren bebstilichen Segen bevor. Es hait sich
nun der dritt Monadt verlouften das wir vernummen haben
wie ein newe Bewegung der Thurcken sich in Krabatten
erhebe vnd in Willen die Stat Segnie under sich ze brin
gen vnd besiczenn, auss Vrsachenn der Zwytracht so sich
zwischen vnseren lieben edlenn Sunnen zu Fraiapanibus
erhept, die sie mit vill Verheissungen zu ynen ze zihen
Fleiss ankert hannd. Darumb wir, zu der selben Stat Erret
tung, nach dem die in grossen Geferlicheitten gestanden
ist, Fleiss ankert haben, mit Eimanung deshalben vnseren
lieben Sun in Got, Ladislaen, zu Vnngeren vnnd Behem Ko
nig: Seiner Maiestat vnser aigen Botten zugesendt, die
selben von Fraiapanibus zu versunen vnd daneben die von
Zenig- zu befestigen vnd in dem kristenlichen Glauben zu
bestercken fur sich, mit etwas Hilff. durch vnsern lieben
Sun Anthonium von Febregnitz, vnseren Camerer vnd Sandt-

Le ms. paraît porter:


14УЗ.
Zengg, Segna.
2
De 1463 À 1600 213

botten, zugeschickt haben. Vnnd, alss die Ding durch seinen


Fleiss vnnd die Gnad Gottes glucklich ergangen waren, ist
vnss nagsten durch yn von Segnia erbärmliche Bottschafft
verkundt worden, wan alss die newn tausent Turcken
das Landt zu Kernndten vnd ander End deutscher Lande
deines Gebietes vberzogen, verheredt, das Volck gefangen
vnd grossen Raub da von verfurt haben, seit der Banus
zu Segnie mit seinem Sun, auch vil andern Grafen des
selben Reichs vnd auch des Adels zu Krabathen, mit zwey
tausent Pferden vnd sechs Tausent zu Fussz, in Hofnung
den Raub der Thurcken an irem Haimzug abzestreckenn,
angegriffen haben, aber, auss Verwurckung der Sunde,
sey der Streifet vnglicklich geschehen, die Vnseren vnder-
gangen vnd, ausserhalb klainer Zall, all gefangen vnd er-
slagen vnnd die Thurcken alss Vberwinder das Lannd
Krabatten an menicklichs Irrung inwanen vnnd durch-
ziehenn, alss solichs Dein Maiestat auss disen hieinn bes-
lossefnen] Brieffen, so wir dir zu schickenn, vernemen magst.
Vnnd, wie wol wir durch solche Slacht grosslich bewegt,
so werdenn wir doch vber die Massen durch nahent Ge-
ferlicheyt weltschen Lannd bekümmert, angesehen das die
Statt Segnie, an dem Andritt welischer Lannd gelehen,
yetz nit allain hilffloss sey, sunder auch aigens Herren
vnd Regirers beraubt. Wo die in der Veindt Hende, alss
zu besorgen ist, gedeihe, wer mag zweifeien das sie durch
diss Pcrtten vnd fuglichen Eingang alle welische Lannd
und Deiner Maiestat anruren, Erttrich der die begirlich
sein, irer Verwüstung offen sten vnnd sich dafür nitt mer
huetten. Darumb das wir in solichen Geferlichaiten welscher
vnd kristenlicher Geistlichait merckhen, haben wir fur
sich kristenlichen Fürsten oratores bey yns wanend er-
vordert, Euch als kristenlichen Fürsten solch Hanndel durch
sye zu verkünden ermanet. Also zweifelenn wir nicht,
Dein Maiestat habe auss Fursichtigkait seinem Volck sol
chen Widerwertickhaiten zu furkummen bedracht. Begeren
dannoch durch dein kristlich vnd kuniglich Gemuet, mitt
grossem Fless bittendt, da mit du in solhen gemainen
vnd nahennten Geferlichaitten mit Radt, Hulff vnd Bey-
standt vnss wellesst mittwanen vnd vnss in Geschrifft
widerumb vnderrichten deines Radts vnnd mitt wen vns
214 De 1453 À 1500

Dein Maiestat zu Hilfí vnd Statten kommen wil. Wann,


so vill vnss ze tun geburett, wellen wir vnder wegen nitt
lassen, vnd, nachdem aber der Handel khaines Verzugs,
sunder snelle Fursehung vnd Wendung bedurff, leitten
wir abermals Dein Grossmechtickait vns des .halben ey-
lund Antwurt zuzeschreiben, darmit wir auff das Peldisst
vergwist werden was vnss in den Sachenn deines Radtss vnd
Beistand zukhommen mag, damit wir nicht .allein solche
kristenliche Stat vnd deine Nahennt gelegne Lannd von
dem Räch kristenlichs Glaubens Veindt erretten, sunder
auch welische Lannd vor solhen zufallenden Geferlichait-
ten erledigenn mugen.
Geben zu Rome, zu Sanct-Peter, am zweiten Tag des
Monaths Octobers, anno Domini MCCCCLXXXXIlj, vnsers
Babstums in dem zweitten Jar.
Vnserem allerliebsten Sun in Christo, Maximiliano, des
Heiligen Romischen Reichs durchluechtigsten Kunig, etc.
L. l'oducatharus.
(Archives de Nuremberg, S. 102/1; imprimé.)

CCXXIX.

Décision des Conseils d'Ancône; 25 novembre 1493.


'
Envoi d'un ambassadeur au Pape. L'archevêque d'Arles
est venu, muni d'un bref, „ad vedere tucta la ciptà et nar-
ratone lo sospettu turchesco, lo quale invero cognosiemo
essere de grandissimo timoré, più che mai sia stato per lo
passato, lo brieve et facile traietto dal loco dove li Turchi al
presente se retrovano. Et noi nante la venuta del dicto arce-
vescovo già intendevamo tucto lo conflitto crudele hanno
facto de cristiani per lettere et ambasiadori de i lochi di
quelle parte venuti a noi, ma, dubitando non essere im-
putati de qualche ingorditia, corne qualche altra volta sienlo
stati falzamente accusati, non haveamo facto altro recorso
a Sua Beatitudine, maxime persuadendone, corne è stato,
che quella meglio di noi saria certificata de la cosa çome
va. Narrarete, etc." (cf. Makouchev, loc. cit.) que la pré
sence des corsaires, amenant une diminution de la douane,
a diminué aussi de 8.000 ducats le fonds pour la répara
tion des murs. On place des espérances dans le nouveau
De 1463 л 1500 215

Pape. „Da tucti li altri summi pontefici siemo stati sub-


sediati et aiutati." Le Pape avait dit autrefois que l'Église
est retenue momentanément par ses dettes. „Che hora è
el tempo che Sua Santità ne debbia prestare qualche aiuto
in tanto apparato periculo, et tanto più promptamente el
deve fare, quanto che, omne beneficio farrà in questo bi-
sogno, non sarrà solo a nostra tutela, ma a óptimo suc-
corsso de tutto el popólo cristiano, del quale Sua Beati-
tudine è summo prencipe."
(Après le second allinéat de l'édition citée : „remedio che
a primo tempo non habia a seguiré qualche scandolo, che
la infinita dementia de lo eterno Deo se degne averterlo".
Mention de l'archevêque de Raguse. Les ambassadeurs par
tent le 25 novembre. Suivent des instructions pour Julien
„Saraceni", envoyé au Pape, à cause des pirates chrétiens,
„ che non possemo ussire di questo porto, et nel porto
proprio ne hanno robbati".) Sans date.
(Archives d'Ancône, Commissioni e lettere, 1482-1494, fol. 122 et suiv., 126
et suiv.)

ccxxx.

Décisions des Conseils d'Ancône; 4-26 décembre 1493.


4 décembre. On rejette la demande d'un Ancônitain d'ac
corder à un habitant de Perouse la permission de noliser
pour la Romanie un vaisseau de Venise, sous la condition
que la requête l'accompagne, selon les „statuts de la Mer".
Le dit Pérugin doit charger seulement sur un vaisseau
d'Ancône „otto cottas saponis de certo et duas alias, si
ipsi[s] consulibus videbitur".
16 décembre. On rappellera les ambassadeurs se trou
vant à Rome, et la mission sera confiée à Julien Saracino .
26 décembre. Sauf-conduit pour André de Stufa, Flo
rentin, „eundi et redeundi ex Oriente et undicumque, ad
placitum Consilii, et hoc pro se et rebus suis".
Même date. Grâce accordée à „Matheus Jacobi de Si-
binico" '.
(Archives d'Ancône, Consilia, 1493, fol. 82 V», 83 V», 93 Vo, 94 Vo.)

1 On
élit, au mois de janvier suivant, un commission annuelle de trois
216 De 1463 к 1500

CCXXXI.

Les Conseils
d'Ancône au Pape; 26 janvier 1494.
(On espère dans le secours pontifical ; c'est pourquoi on a
député au Pape tour à tour pendant cette année des ambas
sadeurs, qui devaient lui exposer les besoins de la ville),
non solo del timoré turchesco, lo quale in vero, essendose
molto apropinquato a noi, che in una notte a vento pros
pero se porrianno facelmente tragettare decquà, cogno-
scemo essere di grande existimatione de repararli con omne
sollicita et opportuna provisione più che in alcun tempo
passato, che lo adversario è potentissimo et le forze nostre
sono assai debile. Stamo constituti frà doi extremi, con
molta angustia de li animi nostri, che in tanto bisogno.
non solo per tutela nostra, ma di tucta la cristiana reli-
gione, la S. V., che n'è legitimo princeps et capo, doveria
poneré la gratiosa mano fino a la sua scharsella per opu
gnare a tanto tremendo pericolo...
Et medesemamente suplicamo la Santità Vostra non vo-
glia mánchame di qualche gratioso subsidio per la fortifi-
catione et reparatione de li nostri muri, che, volendo as-
pectare la venuta del reverendissimo legato, dubitamo non
sia tardo, et lo timor nostro de le cose turchesche è che a
primo tempo non succedi qualche scandolo, — che lo eterno
Dio se degne avertelo con la bona et sapiente provisione
de la Santità Vostra...
(Archives d'Ancône, Commissioni e lettere, 1486-1494.)

CCXXXII.

Die suprascripta, XXXj januarii 1494.


Justa scriptura et capitula contenta in quibus continen-
tur quedam litere scripte manu ser Nicolai Sulima, fuerunt
hic inferius registrata de licencia domini, ostensis prius ser
Georgio Pantaleo, et, interogatus si cognoscit litteras conten
tas in dicta scriptura sive Uteris directis Magnifico Labriano

membres pour l'artillerie et une autre, de trois aussi, pour la poudre et le


salpêtre. Le 29, on défend l'exportation du blé jusqu'à la „nova próxima
messis futura" (année 1494. fol. 1-2, 16).
De 1453 À 1500 217

Venecando et ser Andrea de Portu et nonnullis jnd. (sie),


suo sacramento respondit esse littere scripte manu ser
Nicolai suprescripti, que sunt regístrate ad instanciam
Labriani :
f
Ele tôv àxpoêeî xai rjaíroiiévov 'fóXov, tôv 0sov itapaxaXw vá as
sopo r¡ Ypaspó ¡loo Èv ÓYÓa xai /apa. 'Ev тдоа xas /ápSTY¡ toó sÔXoyo-
¡jlévoo 0soo Coo¡isv xas I¡j.y¡c ¡is/pa rí¡v aó¡j.epov. «PóXas Tjark'j¡j.évas. Oôoèv

т;Х;Л£а г(с èasva va хацтд еяотролоос vîXooov sic ttjv Bevetôav, va


Topsôoov sic ttjv BsvsTÓav 3¡ioc 5s s^ôps ¡ias xai èttéva i¡ îrapaîroveao,
.xal f(-ÓYa sic то 'fôïCoo tôv ítoóSsyov xas елбха xovooévTÍoa sic та aa-
pávta tà'xatôv tôv xaOèv ypóvov, xas, 5iav tà'xoôoav, f(ooxó6o<jav àrcô
ttjv îraYYav, xas ëyo Ypa'fó toc хаГт£о îrapTas, xa's 6sXtjпарта: vÄvo
t(
та orajiéva, xas va sîvo xas ríjv jrévav. "Oijloc os èyô уреоато vá aoa Yf>*-
■Jio

xal vá as ото, SéXsc vá xá¡j.Tj avá~aoao, бело va


абоСаро ¡xèv ¡aoo


3s

ffXspóao ypsoaTÓ, àXéoc. èxvsYO aoo sic tôv 0söv vá aoo ато-
T)

T¡TO

yóao Зоохата yóXoa oooXóa stoôto, xas 6éXo va 3ó£o та TjVYájurva:

tôv ypóvov óXovov órcoo íyoixsv àîroô то 6ooXoa¡xasvov xapáóo ?<oc ttjv
aó;ispov -ijjiipav, xas, TjTO ербо, ac ó¡j.s axoo£áSoc àîroô tôv 0söv xas
ànô toôc àv[6pwîc]ooç Т|ТО 6éXo ism.
"Eaôc, 0sôc то Y'JVÓaxo, sv yspÓTSpa TépiLsva" y¡¡i,saTa, xapà va 6á-
ó

Xsusv тСахоато, ото àrc'ô'Xov то харабо ooSèv erópajisv Зоохата av'-


¡aô

oè va xpovófisaOs xóvsas sic ttjv BsvasTÓav, va Tpóasv xas va irXopóvoitsv


i;

vóxoa, Sèv e£sxa6apóaa¡j.sv гто t¡c tt¡v '{«oyó ¡too oo3év socava àjroxô
x',

тоаа ójtoo va
8s

Зоохата xas^. àv óvvas то ypéoc, otioc ~Хор:ато


àc oÉsóp-g то то loYáXstas izó ¡iac, xas, àv 6éXsc váyf¡ Soáxpooo, va то


à-ô ejiiva
¡jí

3s

oils ахоо^аЗос, 5ts


í¡c

¿pítáaaxs то xaXó, àXéoc, àc


oùôèv 8éXo spöo xavôav àpyô xaxá- xas, àv GéXasTS va xá¡j.oc ¿aàv Ypáyo,
tov, xas, àv asvs
àc

rfiï xaXó, -/¡Se то xpó(ia, sopo tôv àspsvTO ото oéXirj

va aö oaaTOojisv, Ypá'^asTé ¡aoo îtôc oéXsTS vá то 5p6óaa¡i.sv, xas 6éXo

IpOo атоо va xá¡io¡i.s ото Ypà'psTas' Ss àXéoc, 9éXo aac asaTÓXo


¡xoo
¡j.ô

tTjv àîCaTaTiopsa váp6i¡) ottjv BsvsToav. "AXov oô Ypà'f aö 0sôc


ó
o

-i]

[iSTá as.
'Rç áij.00, yóXoo aoo, \oxoX. ZooXoo;ià, sYpaço iwjvl 'IooX. xa', sic то

'Avá-Xo, sic tov 'Aopxyà XooXô та yaspsa.


èv

Elc tôv àxpoÇôv xas ïja-ojxavov xo. aovtsxvov


■J-

à'févTo XpsaroS
twj 0SOÔ t(¡j.óv, yspT]¡j.STa ^aaáv too YjXoooov аото) Coôjisv xai
уаротт]
:

É¡isc "Xtjv too ad¡Aat-}. Tïjv -fpvfb aoo s'XaSa, xas SYpóxoaa óaáv ¡ioo
Ypá^Tj. Esísops xas îyô ¡isasÓYO. àso3s xai ^yo sic tt¡v ©svsTÓav, xai
баато та, та ¡J.sva, xai 6éX. тоос ат" таро sic ttjv Bsve-
yjv

xa;j.ô rá¡j.s
TÓav, xas, ssto sX8o sic аотоос, àc ô;j.s ахоо^аЗос, xaOôc toôto Ypâ^o xai
218 De 1453 л 1500

Sé,
èxôvov. "0¡ioc àv 8áXov va tö ¿p6¿30'jv, ¡is tö xaXô SóSo aoo àSoav,
xai to to xaXw, ¿aàv í¡[tiropu<; to xáXoo, xoti, àv tö ôp-

[le
Oovó6aaé
àîro'j to [ispoç tôv Kopfôv
6ó<7fl, ypá'j/s [loo ¡аз tov -pótov, еяоЗо xs*Xo va
ataOô ele tov "Ercaxto Yjaspeç is, 3oà r(~ó8e3Y¡v aró/o, xai 6î7>'j ¡is еортд
aoo ettCei Kop'f óy¡, àXs'o^, xai ооЗз Ц-sopo, éyó яауо, xai 0söc

ó
Tfpaœo
7)

tô opOóao. 'Eyô [insolo àirooî sto- x%z


àç

too Esteopóoo, va tô r(îîopi^

ú
"/opiç 8ávato, xai, àv ooy¡ oto ösXoo va aooaatóv, íiapaxáXeaac tôv àssvto
tov aórr/.vóv ¡loo, töv xópwv 'Av3epsa ta Порто, va ooo pó£o yaípo sit;

toôç axóXoo~ toó- àSoaxpotooç, '/-ai. ало ta s'-/_o¡is


va xá[iO(isv s¡ií<;,

8é).o¡j.£ xájio óaav xóp7¡ nal ksoo, oaav ¿xáiiatis írávtots. "AXov oo 7pá'¿o
ae, xai 6eoç [istá as. *Eç è[ioô, aovtsxvoo aoo, NoxoXáoo EooXoo[iâ,
ó

sic ta '/opaç
S',
tè 'AvarXïj. 'Eooüo

èv
eYpá'fo sv [lYjví Eetívpuoa toö
[láTjatpo Aa¡i7tptávoo Bevetíav tó.

(Une autre lettre, „sv tô MoOóvo", adressée „ósji-ó 'AXxavà

à
Капало", une seconde au même, septembre. Une lettre,

le
9
André de Porto même jour.
le
à

aussi des missives adressées, de Modon, au mois de


11

juin, audit rabbin.)


(Archives de Venise, Duca di Candía, Memorial* antichi.)

GCXXXIH.

Délibérations des Conseils d'Ancône; 30 mars 1494.


Item decretum et obtentum fuit in dicto consilio, non
obstantibus decern fabis nigris in contrarium, hoc modo
videlicet: che navili patroni de epsi quali carcasseno
о

scarcasseno Romei de spiagie for del distretto de Ancona о


et, discaricati che siano patroni, venesseno stare in
li

Ancona con epsi navilii, poco assai, nel porto de An


o

cona, siano tenuti pagare deritto de dicti Romei, quanto


el
a

havesse discaricati nel porto de Ancona, et similiter na


li

vilii quali se partesse dal porto de Ancona per caricare


dicti Romei de for del destretto di Ancona, siano obligati
pagare pur diretto di dicti Romei, etc.
el

(Envoi d'un ambassadeur au roi d'Espagne cause des


à

pirates.)
(Archives d'Ancône, Consilia, 149é, fol. 32.)

%
De 1453 À 1500 219

CCXXXIV.

Le doge de Venise au duc de Crète; 2 avril 1494.


Ordre de préparer huit trirèmes (répété le 2 mars).
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 41 )

ccxxxv.
Allen vnnd yeglichen vnnsers allergnedigisten Hernn des
Romischen Kunigs, etc., Vndertannen vnd gemainiclich wel-
hem dise Cedel furkumpt vnnd verkundt wurdet, embeut
ich, Wilhalm von Awrsperg, Lanndeshauptman vnnd Vitz-
tumb in Chrain, mein gut willig Dinst bevor vnd las Ew
wissen das mir nachten spet ware Kuntschaft vnnd War
nung kommen ist wie sich die Turgken, als mit dreissig
Tawssenten, all Tag vnnd Stund heraus jn dise Lande
neurlich erheben sullen vnnd mit grosser Macht weit zu
ziehen jnn Willen sein. Des habt also warliche Wissen,
Einer dem Anndern sölhe Warnung allennthalben weitter
ze verkünden, damit yederman sein Leib vnnd Gut beware
vnnd hie jnne nicht jn Verachtung stee. Geben Laybach,
am Mittichen nach Vrbanj [28 mail], anno Dominj, etc.
LXXXXIIlj. Hochmaisttr , etc.
(Archives d'Innsbruck Pest-Archiv, XXXIX, 110.)

(cxxxvi
Le comte Léonard de Görtz à Sigismond d'Autriche;
Lintz, 2 juin 1494.
Durchluchtiger, hochgebornner Fürst, besonder lieber
Herr Vater vnd Ohaim, vnnser frewntlich Diennst... Wir
fuegen Ewer Liebe ze wissen das vns auff hewt ware
Kuntschaft vnd Warnung zukumen sein wie dy Turcken
mit grosser Macht vnd Menig jn Wellen Furnemen vnd
Ainzug sein jn dysse Lannd heraus zu raissen, als Ewer
Lieb in Jer Abgeschrifft der Warnung so wir hie[i]nne
beschlossen zue sennden, vernemen werden.
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110)
220 De -1453 л 1500

CCXXXVII.

Le doge
de Venise au duc de Crète; 6 juin 1494.
Ordre de s'en tenir à la résolution donnée sur le fait de
Marc Gixi et Nicolas Ialina, envoyés de Г „ universitär Ti
narum ".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e léttere ricevute, Q 41.)

CGXXXVIII.

François Berczl (sic) de Bradasd(?), „Banus regnj. Croa


tie", à Barthélémy, „priorj Aurane". „Certam famam M. V.
enodamusquia pretérito die dominico proximo praeterito [=20
julii] exercitus Turcorum magnus de Laswa est motus: dicunt
ad Almanos ire, vel, si poterunt, propter flumen Zaws ad
Krain Sclavonie. Igitur petimus V. M. quod V. M. ibi non
tardaret, sed hue recentissime adveniret et de negotiis
tractaremus, ne forte per adjutorium Dei omnipotentis mag
num honoris optineremus. Et, quod bonum esset, domino
thezaurario mandaretis, ne forte daret aliquod adjutorium.
Et vel bonum esset quod M. V. mandare faceret et alijs
dominis. Nam antecessor et ductor ipsorum Turcorum est
filius Basse, et cum eo est motus Santzach de terra Her-
tzog. Et petimus V. M. quod non tardaret. Et etiam ista
jntimavimus domino Bano Croatie et eciam domino Zei-
(?)

grabiensi(s). Ex Feierkew, feria quarta in festo Appolinaris


[23 julii 149411.
(Archives de l'Empire Munich, Türken-Hilf de anno 1446 bis 1519.)
à

CCXXXIX.

„Lach[ ]ius2 de Kraniza, regnorum Dalmatie, Croatie,


Slavonie Banus", aux capitaines du roi des Romains; 25
juillet 1494.
communique la lettre venue de Fejerkö (no. précédent)
Il

et demande des secours. — Le jeudi („Pfinstag") suivant,

La date de 1494 est évidente par la lettre suivante et par la concordance


1

de la date du jour de la semaine.


Laurencius'f
2
De 1453 À 1500 221

Rennprecht von Reyhennburg s'adresse au duc Albert de


Bavière pour demander secours contre les Turcs qui me
nacent le pays (Gratz).
(Archives de l'Empire à Munich, Türken- Hilff de anno 1446 bis 1519, fol.
133, 134)

CÇXL.

Le Pape Alexandre au roi Charles VIII ; Rome, S. Pierre,


5 août 1494.
Au cours de l'année passée, ayant appris ses prépara
tifs contre la Sicile, il l'a prié de les arrêter pour que les
Infidèles ne profitent pas de la guerre entre l'Italie et la
France. Il n'a pas obtempéré à cette prière, repoussant
la légat et les ambassadeurs pontificaux et commettant
des violences sur le territoire de l'Eglise. Le Pape a été
contraint de livrer Dschem. „Perdidit enim christiana re
ligio in Sültano predicto, qui in rnanibus tuis periit, op-
tatum Turcorum in christianos effrenatam rabiem compri-
mendi remedium... Et, quamvis ubique terrarum etiam lit-
teratorie divulgaciones te contra inhumanissimos crucis
Christi inimicos transfretare et exercitum ducere velle nos-
que tibi ad hoc laudabile opus et sanctum omnem opem
et ipsam personam nostram obtulissemus, tu nichilominus,
tanto omnipotentis Dei servitio protergato et posthabita
dicta in Turcos expedicione, retrospiciens in Galliam et in
regnum tuum iter arripuisti." Le roi est invité donc à
comparaître pour se justifier.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. 24.598, fol. 2.)

CCXLT.

Le doge de Venise au duc de Crète; 27 août 1494 (reçue


la 11 septembre 1496; sic!).
Résolution touchant la requête du Cretois Jean Schavio,
,qui a pueritia citra serviverat dominio nostro ubique et
in quibuscumque rebus necessariis..., ex Creta Neapolim
Romanie, Nigropontem, ante ejus amissionem, Monavasie,
Stalimen, Angustiçam, Methelenum et alia loca, strenue se
deportando..., quando presertim, cum divulgabatur classem

f
222 Du 1453 À 1500

turcicam venire deberé in Cretam, etc. (sic), item tempore


quo ultimate pestis tarn acerbissime viguit in Creta" : il
doit obtenir une récompense.
(Archives de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 43.)

CCXLIl.

El protesto del re de Franza.


Carolus, Dei gratia Franchorum rex, universis Christi
fidelibus praesentes litteras inspecturis. Zelum catholice fidei
et sanctum in Domino sempiternum (sic) considerantes atten
dus, et intra nostre mentis archana sepenumero revolven-
tes innumerabilia dampna et incommoda, cedes, strages
ac innumerabilium civitatum et fidelium populorum deso
laciones et devastaciones plurima 'alia horrenda faci-
ас
nora que spurcissimi Turci, sanguinem christianum inces-
santer debellantes, a quinquaginta annis citra (ut a pris-
cis nostris profecto ridedignis didicimus) immanissime per-
petrantur, cupientesque more genitorum nostrorum, Fran
chorum regam christianissimorum, tantis sceleribus que
ipsi perfidissimi Turci religioni Christiane continue minantur
pro viribus nostris occurrere ac eorum furibundam rabiem
totis conatibus reprimere, postquam placuit Altissimo in
regno ас dominijs nostris suam pacem poneré et illa tran-
quilliter potiri, proposuimus pro repeliendo [proposito] Tur-
ehorum eorumque furore rábido et recuperandis Terra Sancta
et aliis dominus per eos christianis principibus et popu-
lis ablatis, propriis personis ac laboribus facultatibusque
non parcere, quinymmo, dilectissimis uxore ac único filio
nostris regnoque amplissimo pacifico et opulentissimo, et
praeter voluntatem principum et procerum regni nostri, re-
lictis, statuimus cum adjutorio Dei, cujus causam amplec-
timur et fide[li] omnium christianorum pontificis et patris 1,
necnon principum et aliorum- fidelium presidio, hoc sanc-
tissimum opus fideli devocione et magno animo aggredi.
Quod quidem sanctissimum [propositum] divina credimus
aspiracione cordi infixum, nec arbiti-etur quispiam ut ad
occupandum ([uorumcumque principum vel dominorum,
1 Ms.: posteris.
De 1453 л 1500 223

populorum dominia aut civitates opus hoc tam sanctum


tamque laudabile aggrediamur, sed, ut ipse Deus ineffabilis
verus testis est, hoc solum ad ejus laudem et gloriam
sueque fidei et Christiane religionis exaltacionem et ampli-
ficacionem amplectimur, sperantes in ipso Deô, a quo omnia
perfecta opera perfeccionem suscipiunt, nos hoc sanctum
desiderium nostrum ad optatum effectum producturos. Sed,
quia regnum Cicilie, quod neapolitanum appellatur, sepius
[per] progenitores nostros a manibus Infidelium et aliorum
Romane Ecclesie et Apostolice Sedis hostium ereptum et
eidem Ecclesie restitutum fuit et de quo ipsi progenitores nostri
viginti quatuor investituras, videlicet viginti duasa diversis ro
manis pontificibus et duas alias a duobus sacris generalibus
conciliis receperunt, et quod ad nos jure hereditario pertinet,
quamvis Pius PapaSecundus, volens suos [consanguíneos], ex
humili plebe natos, ad principatus fastigium extollere, reg
num ipsum contra justiciam abstulit et illud cuidam Fer-
dinando ex Aragonia concessit, ad oppugnandos dictos per-
fidissimos Turchos, precipue per portum Valone et nonnulla
alia loca nobis ingressum facile prebere poterit, illud, Deo
auxiliante, intendimus recuperare, ut nobis et nostris fa-
cilis ingressus et egressus ac tutum presidium esse possit.
Nee intendimus propterea alme urbi Rome, prout moder
nus Alfonsus ex Aragonia et sui predecessores, alius Al-
fonsus et Ferdinandus, magna temeritate et rebellacione earn
obsidendo fecerunt, aut aliis terris Romane Ecclesie pre-
judicium seu aliquod damnum inferre, sed illam et ipsius
Ecclesie subditos, pro illius et Apostolice Sedis honore
et reverencia, ab omni dampno et injuria pro posse nos-
!
tro illesos conservare ас ipsius Ecclesie statum, honorem
et dignitatem, more dictorum progenitorum nostrorum, quan
tum ideo poterimus, adaugere. Quia vero [pro] predicto regno
recuperando et nostro saneto proposito excogitando pro fa-
ciliori, breviori [itiner]e, ad urbem predietam veniendo, per
nonnullas terras dicte Ecclesie transitus sit nobis faciendus,
sanetissimum in Christo patrem et dominum, dominum
Alexandrum, divina providencia Papam sextum, et sanctum
Sánete Ecclesie Collegium, neenon quarumeunque civi

1 Ms : Mesi.
224 De 1458 À 1500

tatum, oppidorum, terrarum et locorum ejusdem Romane


Ecclesie rectores, gubernatores, potestates, officiales, cives,
incolas et habitatores quoscumque in Domino requirimus,
hortamur et obtestamur ' ut saltern quemadmodum hostibus
nostris et in *hoc sacro proposito nobis adversantibus fa
vores et auxilia que poterunt presta[ru]nt et prestent, ita
nobis et nostris liberum ingressum et regressum per civi-
tates, oppida, terras et loca predicta et victualia necessaria
nostris sumptibus et expensis exibere dignetur. Nisi enim
nos in hoc salubérrimo opere impedivissent, credimus jam
urbem Neapolim et magnam regni partem expugnasse et
in principio veris primi futuri fines hostium ingredi potuisse;
si vero ingressus et egressus ac liber transitus et victualia
nobis et nostris, solvendo debita precia, fuerint, quod non
credimus. derogata, nihilominus conabimur totis viribus [com]-
meatum invenire et capere victualia necessaria, quibus pote-
rimus mediis, protestantes solvere, nobis ad culpam non
deberé imputar i , sed pociusillis qui pérfida2 iniquitate, de
fide nostra non recte sapientes, verum pium et sanctum
propositum voluerint impediré. Protestamur insuper de in-
juriis Deo et nobis faciendis, damnis quoque et interesse
per vos propterea cum in causis (sic), et siquid in futurum
incursuri fuerimus. Quas protestaciones prosequemur coram
universali Ecclesie ac principibus tocius christianitatis, quos
convocare intendimus pro hac sanctissima expedicione, Deo
dante féliciter adimplenda. In quorum omnium fidem et
testimonium presentes litteras fieri et per notarium infra-
scriptum subscribi et publicari nostrique regalis sigilli ap-
pensione munire fecimus. Data Florencie, die XXII mensis
novembris, anno Domini MCCCCLXXXXIIlj.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 414; copie d'Hermann Schedel,
datée 12 janvier 1495 )

1 Ms.: attestamttr.
J Ms.: pro fide.
8 La lettre regorge d'erreurs dans notre copie. Nous n'avons pas eu, mal
heureusement, à notre disposition les Lettres de Charles VIII, publiées par,
Pélicier.
Cf. la „Propositio facta per oratores Sanctissimi Domini nostri Innocentii
Pape VIII coram christianissimo domino Carolo VIH, Francorum rege et
ejus Consilio, proponente Reverendo pâtre domino Leonello, episcopo tragu-
De 1463 À 1500 225

CCXLITI.

Le „Statthalter" et les conseillers d'Innsbruck, au roi des


Romains Maximilien; „an Sand- Andres Abend" (30 no
vembre) 1494.

riensi, uno ex eisdem oratoribus, Parisius, in palacio regio, die XX januarij


MCOCCLXXXVHj."
Autrefois ses ancêtres ont été exhortés par le Pape et ils ont soutenu
de tous leurs efforts la chrétienté orientale. Exemples des héros de toutes
les croisades, de Godefroy de Bouillon à St. Louis. Aujourd'hui l'enthou
siasme s'est refroidi, le Pape n'est plus obéi et le Saint Siège ne demande
plus la délivrance de l'Orient, mais bien celle de l'Italie et du patrimoine,
de St. Pierre, défendu jadis par Pépin et Charlemagne.
Mention des dernières tentatives de croisade. Alors que la Grèce succom
bait, „jactabant christiani principes illos heréticos dignos ope non esse",
sans penser à l'effet inévitable de leur soumission. Il en a été de même des
„Moeses" et des habitants du Noricum. Les efforts de plusieurs Papes, à, par
tir d'Eugène IV, ont échoué, faute du concours des princes plus puissants.
„Memini, cbristianissime princeps vanas me sepe antea voces illas audi-
visse: nullos adhuc catholicos principes vel populos fuisse a Thurcis oppressos
aut ullo detrimento affectos." Mais les Turcs déclarent la guerre aux Véni
tiens, ils dévastent la Macédoine et toutr„Illyricuma, avançant ensuite dans
la Pannonie et le Noricum, „ita ut in ipsam usque Bavariam penetrarint".
Ils occupent Scutari et l'Eubée. A ce moment les catholiques se rendent
compte enfin du danger. Description des horreurs commises par les Turcs:
juvenes, virgines et pueros velut pécora longo agmine concatenates in ne-
fandam servitutem abduci". Et, ce qui est plus affreux, une partie des cap
tifs deviennent par contrainte „quod, illis pro nobis pug-
des soldats turcs
nantibus, si ita a principibus nostris instituti, ex Europa saltern
fuissent
facile pelli potuissent". L'argent saisi par l'ennemi ou employé au rachat
des captifs aurait suffi à écarter le danger. Les Allemands ont combattu,
mais, étant très inférieurs en nombre et mal préparés, ils ont été battus.
Mention du combat malheureux des Vénitiens sur l'Isonzo.
La paix conclue par les Vénitiens restés explicable. Le
seuls est bien
Pape rappelle la prise d'Otrante, „minoribusque cum pueris Constantinopolim
in miserrimam servitutem missis". Malgré l'intervention du Pape et du roi
Alphonse, la province italienne du Sultan se serait accrue, sans la mort de
Mohammed II, arrivée par la grâce de Dieu, et la discorde entre ses fils.
Certaines personnes, nombreuses, appellent le Sultan en Italie, et surtout dans
le Patrimoine de l'Église, „oblatis munitissimis receptaculis... Superiori anno,
rem nefandissimam referam, invictissime princeps, cum quidam filius per-
ditionis, Buccolinus Gozonus, in militari exercicio non obscure versatus, do-
minandi libidine accensus, patriam suam Auximum, Piceni civitatem, naturali
munitione et civili bello inter Julium Cesarem et Gn. Pompeium et gothico
a Belisario gesto celeberrimam, bonis civibus, aut pulsis, aut crudelissime
necatis, occupasset in illiusque tyrannum se eroxisset, animadvertens conatus

18
226 De 1453 À 1600

....Wir haben mit den Rotmaistern soEwr Ku. Mt. herauf


verordnet hat, ettlich wider die Turcken zu fuern, auf das

suos adversus Summum Pontificem prevalere non posse, iratis nuncciis ipsi
Turco proprie patrie obtulit deditionem. Exhorresceres profecto, christianis-
sime rex, pro tua benignitate et religione, si videres deditionis condiccionesi
que, ab exploratoribus intercepte, apud nos sunt, ab hoc nefario latrone
conceptas, et ab eodem Turco admissas ac suo chyrographo confirmatas, cum,
inter cetera abhominanda postulate, misso Auximum decern milium, tam
equestrium, quam pedestrium pugnatorum exercitu, eub pena capitis infra
semestre spacium totam Picenum ei subjugaturus polliceatur. Ex quo illi,
ut ipse affirmabat, universe Italie Imperium (illi) succederet. Quod quidem
evenisset, nisi Summus Pontifex Innocentius VIII vigilantissima diligencia,,
maximis sumptibus robustissimisque copiis, prévenions Turcorum adventum,
facinorosum ilium patrie et reipublice Christiane proditorem opprimi curasset."
Autrement cette province fertile et l'Italie même auraient succombé. Le
Sultan pourrait attaquer ensuite facilement le reste de l'Europe. „Nemo au-
tem, quantacumque potentia polleat, adeo suis viribus confidat ut excidium
Italie deses cerneré et crudelissimum ac potentissimum communem hostem
tinitimuui sibi fíeri velit, inani illa spe forte sublatus quod vel se ab ¡Но
tueri, vel ilium jam sibi vicinum facile conflcere posse présumât."
On n'a qu'à se rappeler les progrès antérieurs des Turcs et leurs humbles
débuts. Les Romains eux-mêmes n'ont-ils pas employé plus de temps à la
conquête de l'Italie qu'à celle du reste du monde':' Le Pape, ayant appris
que les Turcs comptent l'attaquer, ainsi que les Italiens qui seraient dis
posés à le soutenir, est d'avis qu'il vaut mieux prendre les devants. Comme
il lui est impossible de lutter tout seul, il compte réconcilier d'abord la
chrétienté. Comme la France est déchirée par les guerres intérieures et ex
térieures, le légat a été envoyé dans ce pays. Il est encouragé à entreprendre
cette oeuvre par la conscience que chacun doit avoir des pertes qui résul
tent de ces discordes pour toute la chrétienté. Le roi doit redresser les „in-
numeri abusus et grandes excessus" visibles dans son royaume, en suivant
l'exemple de son glorieux père ou, au moins, accorder son appui au légat,
destiné à mettre fin à ces malheurs. L'autorité du Pape elle-même est né
gligée. Les serments sont faussés. Que le roi ne se fie pas à ses conseillers,
docteurs de choses nouvelles. Le légat lui donne par écrit la liste des abus.
Il finit par demander la personne de Dschem, gardé en France par les
Hospitaliers: on pourrait sauver ainsi le chrétienté et lui donner l'espoir de
regagner Jérusalem et tout ce qu'on a perdu encore. Si ce prince avait été
livré d'après les instances répétées du Pape, le danger actuel ne se serait
pas prononcé. Le Grand-Maître de Rhodes, qui s'est saisi de Dschem, demande
la même chose; du reste, il en avait fait la promesse, ainsi que Louis XI
lui-même, laissant le terme de la livraison à discrétion. Le roi Louis, prince
très sage et pieux, ne l'avait accepté, du reste, qu'avec l'ordre spécial du
Pape Sixte IV.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 461, fol. 168 et suiv.;copie de
Schedel.)
De 1463 À 1600 227

Bevelh vnns von Ewr. Ku. Mt. zucumen, gérait, vnd jr


yedem, laut desselben, den Monat acht Guldin1....
(Archives d'Innsbruck, Pest-Archiv, XXXIX, 110.)

CCXLIV.
Vers 1495.
.... La paura della venuta del rè Carlo2 et la presa del
regno di Napoli a Baiasette, rè de' Turchi, pervenne,
già che palesemente il rè Carlo haveva detto che, quando
egli haverà preso quel regno per mar e per terra, voleva
guereggiare contro di loro. Tanto fù il timoré di quella
guerra che entro negli animi di quelle genti, che quelli
di Schiavonia, dell' Albania, della Caramania et della Mace
donia, che habitavano i porti di quelle regioni, a luoghi più
sicuri si ritirorono et nelle partí più lontane dal litto si
nascondevano. Venne ancora dal capitano dell' armata Ve
netian a lettere al Senato che, mentre egli andava con Гаг-
mata lungo la marina di Lepanto et della Romania, i Tur
chi fuggivano, credendo che quella fosse l'armata francese,
lasciando quei luoghi senza guardia, di modo che, se il rè
Cario s'havesse solamente mostrato, egli s'impatronirebbe
di tutte quelle contrade. Onde Baiasette, temendo i pros-
peri successi del rè, súbitamente fece racconciare le sue
galee vecchie et ordinö il fame di nuove, facendo ancora
che tutte le sue genti a piedi et a cavallo fossero prepárate,
accióche, bisognando, se nepotesse valere....
(Chronique vénitienne F. 83 de la Bibliothèque Royale de Dresde8, fol. 230.)

CCXLV.

„Petrus Nani, Neapolis Romanie capitaneus et provisor",


au duc de Crète; 2 janvier 1495.
11 demande le paiement des balistaires, dont une partie

1 Une demande concernant 1'enrölement „Suntag nach Sannd-Gallen Tag",


de la même année.
2 Charles VIII.
3 Cf. notre Geschichte des osmanischen Reiches, II, et pour tout ce qui est
ultérieur à l'année 1499 la Crónica Zena, ci-après, p. 243 et suiv.
228 Dk 1453 л 1500

doit être changée, qui défendent „questo castello de' Franchi".


— La demande d'argent est renouvelée le 26 mai sui
vant. — Le 8 juillet, Nani rappelle que: „se aproxima el
compir del mio rezimento, che è per tuto avosto proximo".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e httere ricevute, Q.
42, 42-a.)

CCXLVI.

Sermo habitus Romae, in ecclesia Sancti Petri, in die


Palmarum [12 aprilis], anno Domini MCCCCXCY, coram Sanc-
tissimo in Christo pâtre et domino nostro, domino Alexandro,
divina providencia Papa sexto, in publicacione confede-
racionis inite inter ipsum ac Romanorum et Hispanie re
ges Venetorumque ac mediolanensem duces, per Reverendum
dominum Leonellum de Chiergatis, decretorum doctorem,
episcopum concordiensem ac Sanctitatis Sue referendarium
domesticum.
...Pulsi ex Betica Agareni: magno christianum nomen
obprobrio liberatum, opulentissimum Christo regnum de-
dicatum, evulse hereses, éjecta judaica cecitas, plantata
catholica fides, collapsa Deo famulancium restituta religio,
cunctorum subditorum mores in melius emendati longis-
simos sane pancgyricos exoptant....
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. 414, fol. 211, 216.)

CCXLVII.

„Hieronimus Zancani, potestas et capitaneus Monovasie",


au gouvernement de Crète; 3 août 1495.
„Ala venuta mia de qui ne era conpagni XX-ti, et, per
non haver habuto... danari dale Signorie Vostre per XIlj
mesi continui, siete non se volse rescriver, siehe questa
forteza remaxe con conpagni XIlj, e, se fose stà le large
proferte li feci, me rendo certissimo che nel seria restado
se pochi, che nel invero non ne seria rimasti la mitade."
Il refait le nombre de vingt et demande „conpagni X...
Quelli meteiô, parte a la Vaticha et al ponte, et parte ala
porta, açio che dui luogi mediocriter siano custoditi. Et puol
esser zerte le Vostre Magnificentie che, si non fosse che
De 1463 À 1600 - 229

non sença manifesto péri coló stà questa forteza, con si


pochi conpagni io non ocapo (sic) soldo, ne utilità alguna,
ma fastidij et afani asai... Ma etiam questa forteza, per
haver a far con homeni che per instinto loro sempre avi-
sato tradimento, come è stato nel tempo dei despoti l, e
quando i se rezeva a comunità, et etiam quando questo
luogo era del Sumo Pontífice, denique soto la Signoria, per
do over tre volte, come per noi ati (sic) doi mié precessori,
le quà tute cosse è pericolosse, per diverssi modi e large
oferte fece el quondam signor Turcho ad alguni de questa
terra..., come del tuto sono stà notificato da zer[t]i fide-
lisimi déla nostra Illustre Signoria... Stantibus terminis, un
ribaldo che se trovasse in questa conpagnia potria far

[è]
mal asai... Come sa le Magnificencie Vostre, questo un
logo ch'è descoverto et noticia de quanti corssari che
a

è
dal Arcipulago. La Vostra Magnificencia overo chi hà te-
nuto luogo de quele provisto che de continuo de qui
el

ne sia un gripeto, de tenuta de sie over sete bote, acó


che de tal corsari et altre nove ochorente de qui Ma

le
gnificencie Vostre possi esser notifícate... Onde che Vostre

le
me sera scriver

al
Magnificencie non provederà, forzó
a

Magnifico zeneral et ala Illustrissima Signoria, azochè


quela proveda al bisogno... Forteza che volza tre mia,
come volze questa... ne' visere de questa tuta Morea,
È

per la qual se have in tempo de géra Sarofona, Molao,


el

Castel Rampajn], et, se non fuosse seguito un pocho de


el

inconveniente, che Dio perdoni qui fô causa, se haveria


li

habuto Misitrina et molti altri castelli, ma etiam la Si


gnoria mantien per questo luogo da Chavo Malio fina Na-
poli et da Chavo infin Castel Earnpajn]. Siehe considera
a

Signorie Vostre, se non fosse questo locho, come se poria


le

mantenir Napoli et etiam Modo[n] et Coron. Perché in


tempo de güera dito luogi, quando hà qualche dubio de
exercito, manda lor fameglie con l'aver suo, et resta ho-
i

mini la vardia diti castelli, per esser questo fortissimo,


le di
a

cosse loro. Ulterius rendasse zerte


Si le

per esser sigure


Signorie Vostre che, questo luogo non fusse delà
si

ne saria tanti corssari che con dificulta, ymo


el

gnoria,

la Morée.
1

De
230 De 1463 к 1500

saria impossibile, che'l passasse navilio, ne su, da Modo[n]


in quà, ne so, come staria Zerigo, con tuta l'Arzipelago?..."
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute, Q. 42-a.)

CCXLVIII.
Vers 1496.
Un certain nombre de sénateurs critiquent la ligue con
clue avec le roi Ferdinand de Naples, la République étant
empêchée par cet acte de recevoir ceux qui désirent ac
cepter sa domination: ils seront forcés, s'ils ne préfèrent
pas ce roi lui-môme, de se soumettre aux Turcs.
(Chronique vénitienne citée, fol. 263.)

CCXLIX.
Vers 1496.
La galère „grosse" qui menait annuellement les pèlerins
à Jérusalem est sommée par les Turcs, au cap Malée, de
„calar le vele". On croit se trouver devant des corsaires.
Elle est, de fait, attaquée par deux „navi grosse", deux ga
lères et cinq fustes, sous un capitaine du nom d'nArige".
Le capitaine vénitien est Louis Giorgio: il réussit à se
défendre, et les Turcs, qui finissent par élever le drapeau
blanc, l'en félicitent chaleureusement.
(Chronique vénitienne citée, fol. 274.)

CCL.
Vers 1496.
Dans le port de Tunis, Bernard Cigogna, avec deux „galie
grosse", chasse le corsaire Paraca.
(Chronique vénitienne citée, fol. 274-276.)

CCLI.

Frédéric, évêque de Passau, ordonne aux diocésains de


mettre en exécution les décisions de la diète de Worms
(1496) et les instructions, annexées, de Berchtold, évêque
de Mayence, à savoir: organiser des processions pendant
quatre ans pour un jour convenable au commencement du
De 1463 À 1500 231

mois, en le faisant annoncer le dimanche précédent; une


messe sera célébrée ensuite. Dans ce but, on accorde ces
quarante jours d'indulgences auxquels ajoute encore qua
rante Jean, évêque „adrimitanus, noster in pontificalibus
vicarius generalis", et „Leonellus de Chirrigadis..., episco-
pus concordiensis, Sanctissimi domini nostri Pape referen-
darius domesticus ad Germanie partes cum plena potestate
legati de latere legatus".
(Bibliothèque Royale de Munich, Einblätter, no. 38.),

CCL1I.

Procès aux foresfieri, en 1496, de Zorzi Gavriopoulo,


„medico et cavalier", contre Manoli Arcondifati.
„Vertente lite et differentia trà la magnifica madona
Ana Nothara, figliola che fù de gran megaducha de Con-
stantinopoli et de mie Zorzi predito", Anne est représentée
par „ser Nicolö Vlasto, suo procuratore". Elle voulait s'en
tendre avec Georges, mais Manoli l'en a empêchée. Un
contrat est conclu avec celui-ci le 19 janvier 1493, „Hà
scosso de la prefata madona Anna per mio nome, videlicet
de mia rason, molti danari", sans les lui donner.
Gavriopoulo habitait à Modon, ainsi qu'on le voit par
des lettres du gouvernement local, délivrées en sa faveur
le 28 septembre 1496. Le doge était intervenu aussi pour
ses droits, le 9 août précédent.
(Archives de Venise, Duea di Candía, Dueali e Utttre rieevute, Q. 43.)

CCLI1I.
1496-
On a des nouvelles certaines que Bajazet II viendra sur
sa flotte dans l'Archipel pour chasser Nicolas Sommaripa
de Paros. Le Sénat envoie Nicolas Cappello comme pro-
véditeur à Zante1, avec quatre galères, pour défendre hle.
Sommaripa se soumet à la République.
(Cronique vénitienne citée, fol. 212.)

1 Cf. fol. 211: „Fu ancora parimente ordinate sopra i soldati albanesi délia
República, che stradioti si chiamano. che tutti quelli che volessero andaré
per habitare nell isola di Zante, fossero a quelli donati campi, et spetial-
232 De 1468 À 1600

CCL1V.
Novembre 1496.
Comme on signaledes préparatifs turcs, le Sénat vé
nitien élit André Zancani pour se rendre à la présence du
Sultan. On craint que la cause de ces préparatifs est l'ac
tion de Nicolas de Priuli, provéditeur dans l'Archipel, qui
avait coulé bas un vaisseau turc. Il se trouvait près de
Métélin, avec quatre galères, lorsqu'il somma ce vaisseau,
rempli de soldats, de provisions et d'artillerie, de „calar
le vela". Sur le refus du commandant, qui ordonna un tir
de flèches, amenant la mort d'un comito de la galère même
du provéditeur et de plusieurs matelots, Priuli fait saisir
et couler bas ledit vaisseau avec son équipage de 250
soldats.
Les Turcs font un très bon accueil à Zancani et renou
vellent la ligue avec Venise, mais le traité, étant rédigé
en latin, n'est pas valable selon les préceptes de leur re
ligion; ils étaient décidés à attaquer Venise, de concert
avec Gian-Lodovico Sforza, qui aurait pénétré dans ses
possessions du côté de la Lombardie. André Gritti, le plus
beau des Vénitiens (sic), attire l'attention de Zancani sur
ce fait, mais, comme l'envoyé ne peut rien obtenir de
plus, il s'en retourne sans montrer l'importance de ce dé
tail: On est cependant moins confiant à Venise, où on
connaissait les ambassades du duc et des Florentins au
Sultan. On arme trois vaisseaux de guerre sous Louis Mar
cello, on ordonne à Sébastien Marcello de mener à Corfou
les vaisseaux qu'il avait construits et qui se- trouvaient à
Nauplie et on fait préparer trente galères, dont dix en
Crète, six en Pouille, quatre en Esclavonie; dix autres leur
sont bientôt ajoutés. Venise refuse un emprunt au roi
Louis XII à cause de la guerre menaçante. Le roi ne veut
pas y croire, mais le Grand-Maître de Rhodes l'avertit que
les Turcs préparent un grand coup. Louis admet que, si.
à l'occasion de sa descente en Italie, Venise serait en

mente a Theodoro Paleólogo". A la même place, après la description du re


tour à Venise de Catherine Cornaro, reine de Chypre, mention de la demande
du roi de Tlemcen („Tlamizen") de recevoir un gouverneur pour trois de ses
villes; la République décide qu'il aura l°/o du revenu des marchands se trou
vant dans ces places.
De 1463 À 1500 233

guerre avec le Sultan, elle puisse se soustraire aux con-


ditons du traité avec la France.
(Chronique vénitienne citée, fol. 286-288.)

CÇLV.
1497.
Mort de „Jean Cernovicchio" (Tschrnoïcvitsch), ¿seigneur
de l'Esclavonie", au moment où son fils épousait la fille
d'Antoine Erizzo1.
(Chronique vénitienne citée, fol. 212.)

CCLVI.
1497.
Girolamo Marcello, consul vénitien à Constantinople, fait-
savoir qu'on lui a ordonné de partir à cause des nouvel
les qu'il donne, mais sans que pour cela la paix soit con
sidérée comme rompue. Néanmoins on parle des prépara
tifs que fait le Sultan. On décide à Venise d'armer seize
galères et deux vaisseaux, des plus grands. Mais rien de
ce qu'on craignait n'arrive. Bientôt le roi Ferdinand de
Naples demande le secours des Turcs et de Venise con
tre le parti angevin2.
(Chronique vénitienne citée, fol. 213, 226.)

CCLVII.
1497.
Jean Crispo, duc de l'Archipel, auquel appartenaient
Naxos, Paros, Milo, vient de mourir [en 1494], laissant deux
enfants, nés d'une concubine. Le lieutenant du duché apelle
Nicolas Cappello, qui, poursuivant les pirates, se trouvait dans
le port de Naxos avec six galères. Il établit comme gou
verneur un noble vénitien. Après quelques jours, le lieu
tenant envoie des ambassadeurs à Venise pour prêter ser
ment. Ils demandent et obtiennent une pension pour la
famille Crispo sur le revenu des îles mêmes.
(Chronique vénitienne citée, fol. 220-221.)

1 Cf. sur la fuite à Venise de Tschrnoïévitsch l'Historia Turckesca, pu


bliée par J. Ursu, Bucarest 1910, p. 220.
2 En 1486-1486, Marc Barbarigo, étant malade, est visité par un envoyé du

Sultan Bajazet avec des cadeaux importants {ibid., fol. 200).


234 De 1453 À 1500

ccLvra.
1497.
Nouvelles anonymes.
...So haben die Türeken aber jnn Kürtz Sin Gnaden
[den Kaiser] Schaden gethan vnd vil armer Lüt erschlagen
vnd hingefürt; dawider sollen sich jn eynem Gegendlin
das gemeyne Volk zusammen gethon haben vnd der
Türeken bey funfithalb hundert erschlagen haben, die sich
vssgeschossen hetten, vnd by sechzigen gefangen....

Autres nouvelles.
.... Item vorgestern sind Brieff her komen uss Kandien:
schreybt man wie ettlich Raüber uss der Turgkey an die
Ritterss-Brüeder komen seyen uff dem Mör, so yetz zürn
Hailigen Grab ziehend; haben sich vnderstanden sie zu
vahen vnd berauben. Vnd die Turcken haben den Ritterss-
Prieder ir Galeen vornen gantz abgeprennet vnd sich vn
derstanden zu styrmen. Haben sich aber die Ritterssprieder
so hart vnd vast gewöret, dass man jnnen nicht hat kin-
denn abgewinnen, vnd sich mit Gewalt herwört. Vnd send
uff der Ritterssprieder Seyten gar vill hart verwundet, vnd
ain Edelman vmbkomen. Der Herczog von Pomernn ist
selbssauch wundt, vnd H. Cristoff von Wolkenstain, Thomm-
herr von Brixen, ist auch wund; vnd am Sturmm darzü
ain Srm. (sie) abgefallen. Uff der Rawber oder Thirgken
Seyten, sind vill tod beliben; vnd haben sich gar lang mit
ainander geschlagenn.
Vnd der tirgisch Kayser hat ain Verainung mit den
Venediger vff dem Mör: haben sich die Rauber besorgt vor
¡rem Herrn dem Tirgken, darvmb dass sie der Venediger
Galeen haben angegriffenn, vnd durften nit mer haim. Also
haben sie den Patron von der Galeen gerettet, dass er
ain Brieff vnd Bekanthnuss hat miesen den Raubern geben,
wie er ain Vrsach vnd Anheber diser Ding gewest sey,
damit sie sich entschuldigen mögen vnd wider haim in
die Tirgkey ziehen mögen. Also send Brieff kommen
von Kauftleyten uss Kandien etc.
Virich von Wester stetten, Thomherx.
(Archives de Nuremberg, 101/3, nos. 68, 69.)

1 II s'agit de l'attaque des pirates contre les galères qui portaient en Terre
De 1453 ÀlôOO 235

ССШ.

Le doge de Venise au duc de Crète; 31 mars 1497 (re


çue le 3 juillet).
Il lui annonce „quod, die octava februarii proxime pre-
teriti, in nostro Consilio Rogatorum capta fuit pars tenoris
infrascripti, videlicet : Summus Pontifex, una cum Sacro
Collegio Reverendissimorum Cardinalium, contulit Reveren-
dissimo domino cardinali Sancti Angeli patriarchatum con-
stantinopolitanum vacantem ob mortem Reverendissimñ
domini Hieronymi Landi".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 43 )

CCLX.
20 mai 1497.
Getrewen lieben. Vnns glanngt glawlich an wie die Vmb-
sässen allenthalbn aun hungerischen Grenizen gesessen
Dinstlewt auffnemen, vnd, wiewol das gemain Geschray ist
das sy Willens sein dem Josué (sic)1, des turekschn Kay-
sers Sun, der mit Heeres Macht zu nagst an Sibenpurgen
ligen sullen, damit Widerstanndt zu thun, aus dem, wo den
Sachen also sein solte, wol zu versteen were das der Frid
so der ytzgemelt Turgkh mit der Cron Hungern gemacht,
nit Furganng hette, so ist doch dabey zu besorgen, die-
weil solich Turgkhengeschray von Nyemand annderm dann
den Hungerschn ist, das solich Besamlung nicht in ann-
der Weg, vnd vnnsern Lannden vnd Lewten zu Nachtaill
vnd Schaden gekert werden möcht. faut prendre des
[Il

mesures. Fuessen, samedi avant la Trinité, 12-e année du


règne de Maximilien.]
Hie stat des Sternteiners Handtzaichen an die vier geordtn
Stathalter vnd Ratte der Schatzcamer zu Insprugg.
(Archives d'Innsbruck, Copialbücher, Geschichten von Hof, anno 97, fol. 190.)

Sainte le duc Bogislav de Poméranie. Sur les détails de ce célèbre voyage,


Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Innsbruck 1900, pp.
191-193.
Les fils de Baïézid furent: Chahin-Chah, Alemchah, Ahmed, Moham
II
1

med. Mahmoud, Korkoud, Abdoullah et Sélim; Hammer, Geschichte des os-


manischen Seiches, éd. de Pesth, p. 806.
I,
236 De 1453 À 1500

CCLXI.

„Pe[trus], cardinalis et magister Rhodi", au gouverne


ment de Crète; Rhodes, 18 juin 1497 (reçue le 3 juillet).
Une barque de Crète capture une autre des Turcs, sup
posant qu' elle appartient à des pirates, „in l'intrata del
canale nostro, presso al Chaldri, nostra insula". On apprend
qu'elle contient des Turcs de Gallipolis, marchands,
„scampati de la Stampalea, de une corssaro portogalese".
'Ces Turcs sont délivrés donc et conduits „in Turchia",
après avoir déclaré par écrit qu'ils n'ont aucune préten
tion: „scripta in turchessico di loro mano, etiam in latino,
facto alo autentico, sotoscripta de loro".
Suit l'acte, daté du 10 juin, de „Hieronimo Malipetro,
consolo per la Illustrissima Signoria de Venesia in Rhodi".
Le patron avait appris „de loro... come in quelle circons-
tantie se trovavano fuste et bergadini turcheschi numero
4 de mal far... Hano visto in questo canal et gordi (sic)
una barcha armada e spalmada, con Turchi 15, ogni[un]o
con l'arco et freze de gran numero, et spade, et andava
con animo deliberato ala dita griparia. Et hano conzado
dar con le freze, con disposition a montarsse su la dita
griparia." On obtient ensuite la certitude qu'ils ne sont
pas des pirates: „non sono stati corssarj, ne asapi". Leur
déclaration est faite „in curia", étant „in lo logo de Siseo
(sic) liberi et franchi".
La déclaration, en latin, est faite le 15 juin, par „Mus
tafas to amiroli (sic), Могхкар*«; toû a¡j.tpáXY¡, Turchus merca-
tor de Galipoli". 11 reconnaît avoir été pris près de l'île de
Stampalie, où il avait naufragé, et il rappelle que Venise
est en paix „cum Serenissimo rege Turchorum".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Dutali e lettere ricevute, Q. 44.)

CCLXII.

Le roi des Romains Maximilien à Frédéric de Brande


bourg; lundi après la St. Jean (26 juin), „Tag Sonnenwenden".
....Wir fuegen Deiner Liebe zu vernemen das der tür-
ckische Kayser sein treffenliche Botschaft zu vns zu komen
heraus geschickt hat, die dan yeczo zu Venedig ist, vnd
' 237
De 1463 À 1500

kurtzlich zu vrms, gen Ynnssprugk, komen wirdet, vnd,


dw weill aber derselben Pottschafft Werbung vnd Hendl,
als wir gedencken, ainen vermessen Streytt betreffen
mocht, sein wir Willens, die bemelt Pottschafft in ettlicher
Churfursten, dein vnd ander Fürsten, so yeczo bey vnns
sein vnnd noch zu vnns komen werden, Gegenwürtigkeit
daselbst, zu Ynnsprugk, zu hören. est invité venir,

(11

à
avec quelques chevaliers de suite, juillet.)

le
3
(Archives de Nuremberg, S. 101/3.)

CCLXI1I.

Balthazar, évoque de Schwartzbourg, Frédéric de Bran

à
debourg; Füssen, 27 juin 1497.
Une ambassade turque est arrivée Schmedig. L'Em
pereur lui donnera audience Innsbruck. à
à

(Archives de Nuremberg,
S.

101/3.)

CCLX1V.

Frédéric de Brandebourg aux conseillers d'Onoltzbach


(Anspach); Wilpaden, juillet 1497.
3

„Die kon. Schrifft vnd dise Bottschafft weytlewfftig


vnd zweiffelhafftig an." attend pour voir ceux qui se
Il

rendront l'invitation du roi des Romains. — Le 1-er juil


il à

let aussi disait vouloir attendre la fin de sa cure Wil


à

paden. — Les conseillers lui recommandaient de procéder avec


prudence, d'autant plus qu'ils ne croient pas la possi
à

bilité d'une réconciliation, que Dieu seul pourrait amener .


'
S.

(Archives de Nuremberg, 101/3.)

Suit ce fragment datant de l'époque de la diète impériale de Vienne et des


1

combats de Mohammed contre Ouzoun-Hassan (voy. vol. III, p. 353etsuiv.):


II

La date probable est 1474-1476 (cf. Bulletin de la section historique de l'Aca


démie fíoumaine, II, p. 360 et suiv.).
„Item die Sage ist donyden das der heydenisch Man den man nennet
Vsann-Casann, sein treffenlich Botschafft bey den Konig zu Hungernn habe
vnd begert das der Konig vff dem Lande den Turcken bekriege; so wöl er
auff seinem Lande jm starck gnüg sein. Ist Sage, der Konig sage der Bots
chafft die Ding zu".
238 De 1453 À 1500

CCLXV.

Le roi des Romains Maximilien à Frédéric de Brande


bourg; Fuessen, „Pfincztag" après la St. Ulric (4 juillet) 1407.
....Potschafft komen das die turckisch Potschaft nit so
treffenlich als unns vormals angelangt ist; desshalben
unns nit hot bedunckt sovill treffenliche Churfürsten unnd
Fürsten, als wir fürgenomen hetten, bey irer Verhör unnd
Werbung zu haben, und wollen Deiner Lieb dissmals an-
haim zu pleiben gnedigklich erlawben....
(Archives de Nuremberg, S. 101/3.)

CCLXVI.

Wir, Maximilian, etc. Embiete vnnseren vnd des Heiligen


Reichs Schatzmeister vnd lieben getrewen Hanss von Lan-
dass, vnser Gnad vnd alles Gut. Wir haben den wohlge-
porenen vnseren vnd des Reichs Fürsten, Oheimb, Rat vnd
lieben Sun, Lienharts, Grafen zu Görtz, zu vnserem vnd
des Rechs Hauptman einem an die Grenitzen wider die
Turggen aufgenomen vnd bestelt vnd jm alle Jar bis auf
vnseren Wohlgefallen tawsent Gulden benennet. Auch be-
felhen wir die Vnseren dass an desselben vnseren Oheim
von Görtz, etc. Geben zu Insprugg, an XXj Tag Novembris,
anno Domini, etc., 1497.
(Archives d'Innsbruck, Siegmund, I, 36.)

CCLXVII.
1498.
„De Thurcie destructione subversioneque ac convulsione
libellulus fatidicus mirabilisque ac admirandus, sumptus et
excerptus ex quodam mirabili tractatu quem quidam doc-
tissimus virorum ac théologie doctor et (sic) edidit atque
"
composuit.
11 entend par le terme de Turcs les sujets du Sultan,
aussi bien que les Sarrasins, soumis au Soudan. 11 cite la
prophétie de „Sanctus Norseus, Patriarcha antiocenus", qui
a prédit la chute de Constantinople et de la Grèce: „rex
eorum mittet legatos quosdam in Italiam ad christianos,

\
, De 1453 À 1600 238

baptiza

ti,
qui, occulte [exponent] modum capiendi Cons-
tantinopolim, christiani vero, collecto exercitu mari et terra,
Christo et ejus vicario, pontifia romano, ас Christiane obe-
dientie restituent omnem Greciam et alias provinciarum
multas". La conquête s'est accomplie, „etate nostra, hoc
est anno Christi MCCCCLj . L'Empire turc cessera de vivre

"
sous successeur de Mohammed et sous roi des
le

le
II
Romains Maximilien. Des miracles annonceront l'heure fa
tale. L'Église romaine établira un empereur chrétien

à
Constantinople, „pro terrestri ас marittima expeditione
contra Thurcos". cette nouvelle les chrétiens déjà soumis
A

se révolteront („hec ex vértice decimi octavi capituli sánete


Apocalipsis recepte sunt"). L'ange protecteur des chrétiens
combattra contre les défenseurs célestes des Turcs ces der

;
niers sont adonnés aux vices. Les marchands chrétiens quit
teront l'Empire avant révolte des sujets chrétiens du
la

Sultan. Le Pape et nouvel empereur prohiberont com


le

le
merce avec les Turcs. Puis Dieu fera partir vers l'Orient
les chrétiens occidentaux. La superbe des Turcs doit être
enfin punie. Les Sarrasins déploreront sort des Turcs,
le

mais n'oseront pas les défendre, malgré


le

dommage ap
porté leur commerce. faut lire l'écrit de Nicolas de
11
à

Lira „super XX sacre Apocalipsis capitula, in litterali sua


glosa".

„Sequitur nunc quedam compendiosa et admonitio ac pro


vocate omnium fidelium christianorum et in speciali Summi
Pontificis Romani et Illustrissimi ac invictissimi Romanorum
regis, neenon omnium nobilissimorum et regum et princi-
pum dominorumque et senatuum, hoc est omnium uni-
versaliter Christiane plebis rectorum contra pérfidos Thurcos,
et speci aliter contra Thurcorum imperatorem..., que et ad
monitio ac provocatio etiam ex preallegato incredibili trac-
tatu, ex quo et iste presens libellulus sumptus est, sub
brevi compendio excepta est."
Ils ne doivent pas être retenus par la victoire des Turcs
sur les Grecs: „olim contra Grecos tanquam contra femi-
nas pugnavit, quibus Deus iratus erat ob heresim et ob
peccata multa". Ils doivent penser aux richesses ravies aux
chrétiens: butin paiera les dépenses de l'expédition.
le
240 De 1463 À 1600

„Sed dissidia nostra, dicetis forte, pbsunt.


Equidem non
prosunt, sed celerrime ea finietis, si legatos vestros ad Sum-
num Pontificem cum plena autoritate miseritis, ut, simul
omnes sorte data, eligant imperatorem constantinopolita-
num christianissimum, cui omnes faveant, qui, suscepta cruce
ab Romanorum pontifice, contra Thurcum pergat et vincat
et, capta Constantinopoli, Genuensibus ac Venetis adjutori-
bus pro marittima expeditione et omnibus regibus prin-
cipibusque ac dominijs totius christianitatis adjuvanti-
bus, et juvamina cum omni fidelitate et potentia prestan-
tibus pro utraque expeditione, terrestri videlicet et marit
tima, que ante sua fuerant reddat et que diu possedît res
tituât. Nam, ut ait philosophus XI meth. (sic): pluralitas
principum cum sit mala, oportet ut unus sit princeps ad
res omnes bene disponendas. Ergo neque bene convenient
nisi unum constantinopolitanum imperatorem unanimes,
sive electione libera, sive sorte posita, ex Deo eligant, in
"
quem totius christianitatis oculi conjectentur.
11 a écrit par l'ordre de Dieu et finit en souhaitant la
victoire.
„Sequuntur nunc hic infra ultimate pro multarum ani-
marum hominum infidelium salvatione notatu et dignissima
et utilissima."
Il ne faut pas tuer tous les Turcs, mais bien épargner
certaines catégories, à savoir: a) les enfants; b) ceux qui
feront leur conversion; c) ceux qui n'auront pas porté les
armes ou bien viendront les déposer; d) „quartum hominum
genus sunt omnes homines qui in Thurcie destructione et
vi et potentia, sine christianorum vel periculo vel detrimento,
et domari et vinculari ac captivari possunt". Il ne faut pas
laisser se perdre un si grand nombre d'âmes.
„Anno Christi MCCCCLXXXXVIIIj..., id opusculi magno
cum studio et fideli diligentia ас mira arte per Johannem
Froschauer in famosa imperialique civitate Augusta im-
pressum est1."
(Bibliothèque Royale de Munich, impr.. turc 80 (?), 8o.)

1 À comparer l'écrit de l'archevêque d'Antivari („Stepani, archiepiscdpi an-

tibarensis, sermo habitus in materia fidei contra Turcarum persecutionem ex


solemnitate gloriosi Apostoli et Evangeliste Johannis":
Du liWÀiôft) 241

CCLXVII.

Léonard, comte de Görtz, à „Gartelin Resler", maître


de la Chambre impériale à Innsbruck; Lintz..., Sonntag
nach Sannd-Sebastianns Tag (21 janvier) 1498.
.... Sonnder lieber, vnnsernn Grues bevorn. Nach dem wir
dyr am Jüngsten der Turcken halben, Vinediger vnd Ku-
nig von Hungernn verkund haben, oder Warnung wir noch
jeglich fur vnd fur bericht werdenn, nit klain zu verachten,
auch gernn vnnser Aufsehenn hetten vnd verhuetnn wolltnn,
so seyen wir mit Kranckhait sberlich beladen, vnd, fur-
war, wo dye Turcken ir Furnemen verstrecknn werden,
so westen wir kain Haubtmann dizmals damit zu verse-
henn sein dan allain Jörgen von Wolfframstorff, der dann
von der Ku. Mitt, vormals darzu verordennt ist, jnn auch
nun fur ain alltenn kranckenn Man erkennen, der Krügs-

II s'adresse au Pape (В. P."). était décidé à ne pas élever la voix à cause
11

de la „malice" des persécutions, de certaines personnes („quorundam").


etc.
Mais il a cédé aux prières „hujus sacri palacii magistro, obnixe exposcenti".
Les évêques doivent procéder sagement pour que la chrétienté échappe
au joug turc Etienne déplore le manque de vertus de son époque. „Omne
caput languidum : hoc estomnes principes seculi incurabili morbo avaricie,
si|licet] infirmi sunt, et non caritate, sed propria utilitate aut necessitate arma
suscipere contra fidei hostes compellantur". Les prélats en agissent de même.
Autrement, le Turc n'aurait pas pénétré „usque pene ad cor hujus matris
nostre". Si les Infidèles peuvent entrer dans l'„étableu. „quid tibi tunc, P
В., dignitas pontificatus prodest, quid gemme, quid preciosa latera domus,
quid dominium et principatus tui et tuorum. quid sponse fidei tue commisse,
ornamenta, quid vasa preciosa et palacia digne constructa, quid regi neapo-
litano ceterisque hujus Italie tunc dominis régna, thesaurus maximus, filii et
[aplparatus armorum ? Quid vobis, p[ater], obedientissimi dignitas maxima
cardinalatus, quid archa plena num[m]is?u
L'évêque mentionne la perte de Constantinople, de Trébizonde, de Salo-
nique, de Mytilène, du Péloponèee, de la Thessalie, de la Macédoine, de l'É-
pire, de l'IUyricum, de l'île de Nègropont, de Croïa, de Drivasto, d'Alessio
(„Alissii"), de Scodra ou Scutari, d'Otrante. Il présente des exemples et a-
dresse des vers à St. Jean
„Habita fuit hec oratio Rome, in ecclesia lateranensi, per R. P dominum
Stephanum Thegliatium, archiepiscopum antibarensem, ut moris est, in cele-
bratione misse pontifi[calis], in die solennitatis gloriosi apostoli et evangeliste
Johannis. anno Domini MCCCCLXXX, pontificatus vero S. domini nostri, do-
"
mini Sixti Pape HU, anno décimo.
(Ibid.)
16

,•'
¿•42 De 1463 À 1500

leuff gegen den Sbeintzernn zw sbach. Dem nach begernn


wir an dich, mit sonnderm Vleis, bey der Ro. Ku. Mtt.,
auch Regennten zw Innspruck zu verfuegen ob, angen-
tzaigten Vrsachenn, der Ku. Mtt., vns Land vnd Lewtten
zw Nutz, bemelten Wolffstorffer hain zw vrlauben, wan
es dy Noturfft ervodert, als dw selbs gemessen magst.
Hierinn wellest vngesparttn Vleis ankrnn, als wir vns aus
Gnaden zu dyr versehenn.
(Archives d'Innsbruck, Siegmund, I, 36.)

CCLXVHI.

Le doge de Venise au duc de Crète; 16 mars 1498.


Il lui envoie la pétition d'un Cretois „percosso da la
fortuna, perochô, zà anni quattro, a Tripoli de Soria, da
Mori, per garbolio li fu tolso une caranda, et mö, cerca
uno anno, alla bocha del streto de Constantinopoli, li fosse
da Caracosa, corsaro turcho, tolso una nave, con el cargo
de vini et panni, per assai valuta, et taliati a peze tuti
li homini; la qual nave se atrova in podestà del s[opra-
dett]o turcho, et quella non voglia restituiré, nonobstante
la pace".
lArchives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricenute, Q. 46.)

CCLXIX.

Le roi Maximilien(?) à — ; Innsbruck,


24 août 1498.
11 ä reçu ses lettres concernant le secours contre les
Turcs. Désireux de travailler contre l'ennemi et de secourir
l'Autriche Inférieure, il prépare dans le Tyrol 1000 „guter
Knecht". „Ist auch ain Fursorg in vnns, wo die Tur-
chen die Sannd-Niden vberfallen,' ее man dann herauf
schriben vnd die Hioben zusambt ervordert, auch ее sy
hinabkömen, daz die Türken Furnemen geschaffen vnd wi
der weggezogen".
(Archives d'Innsbruck, Copialbilcher, 1498, fol. 36.)
De 1463 À 1500 243

CCLXX.

„Michell Fryher zue Wolckenstain" à l'archiduc Maxi-


milien; Ferburg, „Sontag nach Sand-Mateus Tag", 23 sep
tembre 1498.
....Ferter schikgb der Kung. von Vnger ein Pötten zw Ewr
K. M., der sagt das der Türckgt dem Kung von Polland
mit Macht jm Land ligt vnd der Kung zieh auch gegen
jm zw Yeld1....
(Archives d'Jnnsbruck, Siegmund, I, 3(j.)

CCLXX1.

„Andreas de Rippa, potestas et capitaneus Monobasie".


au duc de Crète; Malvoisie, 14 octobre 1498.
Il demande le paiement de ses soldats, mentionnant son
prédécesseur Jérôme Centani et présentant la liste de ce
qu'il lui a laissé.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e httere ricevute, Q. 46.)

CCLXX1I.

„Lucas Trunus, syndicus et provisor Orientis", au duc


de Crète; Modon, 12 novembre 1498 (reçue le 27).
Rapport sans importance.
Autre rapport, daté 1498, d'Antoine Bon, „capitaneus
et vice-castellanus et provisor Mothoni".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46 )

CCLXX1II.

Extrait de la Chronique Zena.


Il signor Turco apparechiando una grande armada, li Ve
netian!,li quali erano stati in pase molti anni con esso lui...,
sospicando de vedergli apparechiare cosi grande armata,
mandorno Andrea Zancani ambassadore a Constantinopoli ad
intender l'animo del Gran-Signore et a confermarlo nell' ami

1 II s'agit des invasions turques qui suivirent l'attaque du roi de Pologne


Jean-Albert contre la Moldavie d'Étienne-le-Grand.
244 Dk 1463 À 1600

cltia de Venetiani. Il quale, ha vendo amorevolmente raccolto il


Zancani, mostró come egli non era per mover guerfa contra
Venetiani, ma permantenire loro la pace, la qual essa ha-
vevano fatta col padre. Ma la Signoria, havendo sospesa la
pace di lui et perciö non le parendo che fosse da perder
tempo, veggendogli fare ccsi grande apparato, ordinarono
una grossissima armata. E la seconda volta fecero capitano-
general messer Antonio Grimani, il quale, uscendo di Ve-
negia, e dalle sue galee andö una a Corphù, et poi a Modone.
In questo mezo gran numero de Turchi stracorse il contado
de Zara; li quali mettendo ogni cosa a sacco, empierono
tutta la riviera di Dalmatia di spavento. Per la quai cor
rería avenne che'l Turco appertamente si mostró nimico a
Venitiani. La Signoria adunque commando al general Gri
mani che, facendo tutto quel dan no che si poteva fare a
Turchi, facesse ogni opera per defender lo stato della Si
gnoria dalle ingiurie del' perfidissimo nimico. Laonde havendo
egli ritenuto molte navi fatte venire da tutti i luoghi vicini,
et con gran diligenza anchora provedute moltissime galie
di Candia, et fatto venire quindi gran numero di ballestrieri.
accresciuta l'armata, la qual si dice che fù di 60 fuste et
de altri legni sottili, delibero de far giornata col nimico.
Era provededori dell' armata messer Nicolö Pesaro, messer
Domenico Malipiero et messer Simon Goro. Capitán delle
navi era messer Lodovico Marcello. Il general Grimani, ha
vuto consiglio con provededori et con capitani, perciö che
erano superiori di numero di nave, ma bene havevano
mancho gallee che li nimici, delliberö d'assaltar l'armata
de inimici in l'alto mare.
Et prima fù comandato alie nave ch' elle investissero
i nimici, poi seguitassero le navi grosse, et ail' ultimo il ge
neral con le gallee et con il resto della armata era per
entrare im battaglia. Ma il Turcho, havendo messa insieme
una armata di 300 navigli, nella quale furono piu de 100
galie et altretante fuste et da 20 nave et assaissimi altri
legni sottili, andö in alto mare per ruinare le forze de Ve
netiani, havendo anche aparechiato grande esercito per terra,
perciö che se trovö ch' egli hebbe seco da 100.000 Turchi.
II Gran-Signore impersona, uscito di Costantinopoli, ca
va lchö verso Modone. Ma, l'armata havendo passato lo
Du 1463 À 1500 245

stretto di Galipoli, arrivö a Negroponte, quindi navigando


verso Modone, il nimico incontrö l'armata véneta, et, non
ha vendo ardire d'affrontarla, si ritirö in Portolongo. Dopo
alguni giorni, partitosi dellà, si fermö appresso il Giunco'.
Et, essendo su le ancore, et deliberando i Venetiani di far
giornata secco, prima messer Albano Armoro, capitano de
una nave, assali bravissimamente una grandissima nave de
nimici, perché messer Andrea Loredano, seguendolo con un'
altra nave, dall' altro lato valorosamente assali la nave
de nimici. Et, attaccati con essa con catene et rampiconi,
per parechie ore fecero una battaglia molto sanguinosa.
Dove i Venetiani mostrarono tanto valore, che i nimici,
spinti délia disperatione, perciochè erano già quasi che vinti,
per non esser presi da Venetiani, cacciatovi fuocho, abbru-
sarono le navi quasi con tutte le persone. Pocchissimi che
si gettarono in mare natando, arrivarono a salvamento. Cosí
horendo spettacolo misse tanto spavento quasi nelli animi
de tutti, che pochi poi hebbero ardire d'affrontarsi. Et una
el general (sic) e délie navi essendo quasi già per assaltare,
l'armata de nemici, ritirandosi, se n'andö in alto Mare. I ca-
pitani délie nave grosse anch' eglino entrarono nel alto
mare, pigliando alla via de nimici. Messer Vicenzo Polani,
con una nave grosse, entrato in mezo l'armata de nemici,
acerchiato da assaissime galie, dapo una asprissima bat
taglia, agiutato da un bon vento ritornö assalvamento a
suoi signori. Dicesi per ogn' uno, che, s'i capitani vene
tiani quel giorno havessero voluto ubidire a quel ch'era lor
comandamento et far il debito loro verso la patria, ha-
verebeno potutto romperé tutta l'armata de nimico con gran
dissima gloria délia Signoria de Vinegia, — perciochè al primo
assalto de Venetiani inimici havevano già cominciato a pen
sare di voler fuggire.
Quindi l'armata véneta, havendo perduta si grande oc-
casione di far bene i fatti suoi, s'aviö alla volta di
Corfu, poi si affermi) appresso a Chiarenza, per assal
tare l'armata de nimici, che veniva quivi. Ma essi, menando
l'armata poco discosto da terra, accompagnandole le genti
da terra per le riviere del mare, giunsero a Chiarenza. Dove ha
vendo i Veneti prese due galie et frachassatene moite altre a

1 Le Jonch des Catalans, Zonchio, Navarin.


246 Dr. 1453 л 1500

colpi de cannonate, de là passorono a Punta di Pagata. Et


quivi anchora assaliti dall' armata véneta, oltra i molti navigli
che furono rotti dall' artiglieria, perderono quattro galie prese
daVeneziani, et finalmente se retirarono nel gholfodi Lepanto.
Ma i Veneziani, temendo lo stretto del luogo, si ritrasero et
andorono ail' isola dal Zante. Essendo adunque arrivati
l'armata nimica a Lepanto, et quivi giunto anchora il
Gran-Turco con l'assedio da terra, i Lepantini, veggendosi
assediati per terra et per mare et che l'armata veneziana
non compariva, si arresero d'accordo. I Veneziani, havendo
perduta quella terra, privarono il Grimani del generalato et
lo fecero chiamare a Venegia a difendere la sua ragione...
In luogo del sopradetto... fù eletto general di mare messer
Melchior Trivisano. Di quel tempo et l'anno innanzi, di dieci
galee, le quali tornavano di Soria et d'Alessandria, cacciate
dalla fortuna, andorono atraverso appresso il porto délie
Gicale. Le mercantie, che erano di Soria, insieme con le
persone, perciochô erano puoco lungi da terra, si salvorono
per la maggior parte.
Da dieci miglia cavalli turchi entrarono nel Friuli et. sac-
cheggiando ogni cosa, misero tutto '1 paese a ferro et fuoco,
amazarono de moite persone et fecero assaissimi pregioni, et,
non uscendo i soldati veneziani fuor di Gradisca, i barbarj,
menandove la preda, se n'andarono a salvamento.
Ma il general Trivisano, corne fù giunto a Corfú, per rifare in
qualche parte la rotta ch'egli havea dianzi ricevuta, assaltö
con l'armata l'isola délia Cefalonia, et si mise per combattere
la terra. Havendo adunque sbarcati in terra i soldati et
le ciurme délie navi, et piantate l'artiglieria aile mura, et
fatta la batteria, diede poi l'assalto alla terra. Ma, perché
v'era dentro grossa guardia di Turchi et de huomini va-
lorosi, fù valentemente difesa da nimici, et assaissimi dall'
una et l'altra parte morirono... Stete poi quivi l'assedio per
molti mesi, quando in quel mezo i soldati veneziani et
le ciurme délie navi, consumati da disagi et dalla carestía
délie cose et travagliati anchoia dall' aria cattiva, moltis-
simi di loro ne morirono d'infirmità. Et finalmente, havendo
dati più assalti alla cita, dove i Venettiani furono ri-
buttati dalle mura con uccisione, essi se ne partirono senza
haver fatto nulla.
De 1453 À 1600 ?47

Per questo fecero le cose de Veneziani perdita grande,


perciochè, essendo per cosifatto danno in disordine
quasi tutta l'armata, l'ostinatissimo nimico, trovata l'oc-
casione di far bene il fatto suo. Testate prossima mené
l'armata fuor del golfo di Lepanto et con un' altra, che
usci dello stretto di Gallipoli, andando nella Morea, else
mise a combattere Modone.
Giunta che fù quivi questa grossisima armata, vi giunse
il Turco anchora con grandissimo essercito, perciochè
si dice ch' egli hebbe in campo più di 100.000 per
sone, et, piantato Tartigliaria aile mura, et fatta la bat-
teria, durô l'assedio parrechi giorni; nel quai tempo il ni
mico con tutte le sue forze diede due assalti alla città
et con grandissima uccisione de suoi fù ributtato dalle
mura. Hora avenne che quattro galie veneziane cariche di
vittuaglia et d'instromenti da guerra, mandate dalla Signo-
ria in soccorso di Modone, giunseno quivi a salvamento.
Perche tutta la città con troppa alegreza corse fuora a
riceverle, et coloro che erano in guardia, abbandonando
anch' essi l'ordine loro, trassero al porto et lasciorono le
mura. Perché il nimico, servendosi di quella occasione, sali
su le mura et senza alcuna battaglia entro nella città et
tagliô a pezi quanti ne incontrö; et la città fù quasi presa
prima che i Venetiani sapessero d'esser combattuti da ni-
mici. De magistrati alcuni furono morti et alcuni fatti
prigioni.
Preso Modone, il nimico, seguendo la vittoria, andö
a Corone, et, assaltado la città per mare et per terra,
l'hebbe con poca fatica. Andando poi a Napoli di Romania,
tentö d'haverla d'accordo. Ma, non haveado trovato quivi
niuna buona risposta, affermando i cittadini com' essi in-
tendevano per ogni modo de mantenersi in fede de Vene
ziani, et intendendo egli ancora come tostó sarebbe giunta
l'armata délia Signoria, si parti di là et, passato lo stretto di
Gallipoli, giunse a salvamento con l'armata a Costantinopoli...
In questo mezo, essendo morto il Trivisano, general dell'
armata, i Veneziani fecero general di mare Beneto Pesaro,
il quale, uscito di Venetia, rifatto l'armata con grande sforzo,
slngegnava di navegare verso Modone, a dare soccorso alla
città et contrastare el nimico. Ma, essendo avisato délia
248 Dk 145a л 1500

perdita délia città et della partita del nimico, assaltö et


riprese il Giunco, il quai era già stato dianzi occupato da
nemici; quindi partendo, s'acompagnö con una armata di
60 navi del rè di Spagna et con loro se misse a comba-
tere la Cefalonia. Essendosi adunque sbarchati i soldati
et le ciurme et fatta la batteria aile mura, diede l'assedio
alla terra, il quale durö parecchie höre, con grande ucci-
sione. Ma finalmente И soldati veneziani et quelli de! rè
si portarono con tanto valore, che, vinti et morti per la
maggior parte i nimici, presero parte della terra; quelli che
rimansero vivi, ritirandosi nella rocha, s'aresero poi. Et cosi
la terra con tutta l'jsola vene in potere de Veneziani...
(La chronique finit avec l'élection da doge Lorenzo de'
Priuli.)
CCLXXIV.
1499.
Préparatifs turcs. Les Vénitiens nomment Antoine Gri-
mani capitaine-général de la flotte, avec ordre de ne pas
retarder son départ. Il emprunte avant de monter sur sa
galère 8.000 ducats de la République et promet de pren
dre avec lui autres 8.000; „et questo fece egli perciochè
i cittadini, per le lunghe guerre stanchi, con difficultà si
riscuotevano i tributi". Les habitants de Corfou, voyant
que le Sultan a pris toutes ses mesures et que la Répu
blique tarde encore, offrent d'armer 74 grippi, à condition
qu'on leur donne du pain et des canons; on laccepte:
chaque combattant aura, de plus, un florin d'or. Les rec
teurs de Zara annoncent que 2.000 cavaliers turcs ont
dévasté et dévastent encore le territoire vénitien, prenant
des captifs. C'est de cette manière que le Sénat apprit la
direction de l'attaque, qu'il croyait destinée à 111e de Rhodes.
On arme plusieurs fustes pour la sûreté de l'Adriatique,
à cause des vaisseaux turcs, . qui, sortis de la rivière de
Boïana, étaient apparus à Vallona; leur capitaine est Au
gustin Malipiero. On prend des mesures très étendues, les
gabelles sont élevées d'un tiers, sauf celles du vin. du pain
et de la viande; les magistrats de la ville et des colo
nies céderont pour une année la moitié de leur salahe,
sauf „le Quarantie" ; une commission de dix est élue pour
fixer un impôt proportionnel sur les citoyens, jusqu'à une
Dk 1453 л 1500 249

demi-once d'or, „et sopra questo prezzo s'intendesse essere


prestato, e non donato, con questa conditione che niun
censo passasse tre libre d'oro". L'argent était nécessaire
aussi pour la ligue et contre le duc de Milan. On prie les
recteurs de Terre Ferme de donner une somme définie au
lieu du ¡msiidio, à savoir: Padoue 100 livres d'or, Vicence
et Vérone 80 chacune, Brescia 120, Bergamo 55, Trévise
50, Crème 20. On donne volontiers la part des camerlenghi
dans les villes. Le Pape offre le tiers des bénéfices „che
sono sotto il suo impero" et les revenus des cardinaux.
Pendant l'été, la flotte turque, comptant 160 voiles, au
nombre desquelles 40 fustes, et 2 „navi grosse", sort du
canal. Passant près de l'île de Nègrepont, elle se dirige
vers la Morée. Le Sultan, avec des troupes nombreuses,
vient du côté de la terre. Avant son départ, tous les mar
chands vénitiens avaient été arrêtés; la détention de Gritti,
qui avait averti par des lettres chiffrées le recteur de Le
pante, fut plus étroite.
Le capitaine-général Grimani rassemble 46 galères bien
équipées, 17 navi lunghe, 40 navi grosse, 40 fustes et au
tres legna. 11 apprend que la flotte turque, ayant quitté
la Punta di Gallo, avance. Grimani se dirige vers l'île de
Sapienza, derrière Modon.
L'émotion est grande à Venise: on organise des proces
sions, les particuliers distribuent des aumônes, jusqu'à la
somme de 500 ducats, aux vieillards ou aux invalides
ayant servi sur les galères de la République.
Grimani met tout en ordre; il reste au centre avec qua
tre galères. Ayant reconnu les Turcs, il voulait retarder
le choc, lorsque Louis Marcello, capitaine des navi grosse,
qui avait, du reste, des ordres, se dirigea vers les Turcs.
L'ennemi quitte le port sis sur la rive opposée de l'île
et se retire dans celui „ detto Lungo" (Portolongo). De son
côté, Grimani revient à Modon et permet aux Turcs de
circuler librement, ce qui les encourage.
Le 12 août, les Turcs, qui se trouvaient dans le voisi
nage de Modon, plutôt du côté de la terre, se préparent à
faire voile. Grimani se décide à les attaquer. A ce moment
arrive André Loredano, recteur de Corfou, avec onze grippi
et quatre navi grosse, portant plus de mille fantassins. Il est
250 De 1453 À 1500

salué „con gridi marinareschi". Loredano est un homme


d'une grande expérience; on attribua à Grimani un senti
ment de jalousie à cause de son arrivée. Le capitaine-gé
néral permet au nouveau venu de commander un des gros
vaisseaux.
Avec un second vaisseau sous les ordres d'Albano Ar-
merio (d'Armer), Loredano attaque la „nave maggiore" des
Turcs, qui prennent la fuite. Avec des „mani di ferro",
lesdits capitaines arrêtent l'ennemi, mais le feu mis à ses
vaisseaux se communique à ceux des assaillants. Les
Turcs sauvent leur équipage sur des barques et tuent les
Vénitiens, à l'exception de ceux qui parviennent à se sau
ver sur les embarcations envoyées par Tommaso Duodo.
Un troisième vaisseau vénitien, de proportions moindres,
avait suivi les autres ; les canons turcs le coulent bas avec
tout l'équipage. Le gros „vaisseau" de Vincenzo Pollani
ayant attaqué à son tour, est bloqué par l'ennemi, mais
les matelots détruisent plusieurs legna, tuent ceux qui ten
tant de l'aborder et, aidé par le vent qui se lève, il re
vient heureusement. Le reste de la flotte vénitienne com
bat de loin avec l'artillerie. Grimani lui-même capture avec
les crochets de fer un gros vaisseau turc, qui est pillé et
incendié.
Grimani est peiné de ne pas avoir réussi. Il emploie
deux jours à jeter l'ancre dans l'île de „Prodomo". Armero,
pris par les Turcs, est amené à Constantinople; ayant re
fusé de renier, il est coupé en deux.
Le Grand-Maître de Rhodes, craignant d'être attaqué,
demande le secours du roi de France, qui envoie 22 vais
seaux armés en Provence, offrant à la chrétienté toute
sa puissance. Sa flotte se réunit à celle des Vénitiens de
vant l'île de Zante.
Les Turcs s'étaient retirés à la place dite [Castel] Tór
nese. La flotte chrétienne les
trouve, si près du rivage,
que les vaisseaux touchaient la terre des poupes. Grimani
se saisit de six vaisseaux, qui, étant d'une faible utilité,
sont remplis de „cannucia seca" et de pondre, et incendiés.
Le lendemain, le capitaine-général les rejette vers la
flotte turque, qui parvient à les arrêter et à capturer même
les galères qui les accompagnaient. Mais, poursuivis par
De 1453 À 1500 251

l'ennemi, ils perdent quelques lerna, et trois de leurs ga


lères tombent au pouvoir des Vénitiens.
Deux jours après, la flotte chrétienne s'approche des Turcs
à la distance du tir des canons. Mais Grimani se retire
de nouveau, à la grande indignation des Français.
L'ennemi veut se rendre maître de „quel seno di mare
che era loro vicino", mais, poursuivi par Grimani, il perd
de nouveau quelques vaisseaux. Bien que les Vénitiens se
fussent rendus maîtres de plusieurs ler/na avec leur équi
page et les munitions, sans avoir rien perdu, de leur côté,
Grimani renonce de nouveau au combat, malgré la violence
opposition des Français.
Il arriva un jour qu'un, vaisseau vénitien et un autre
français restèrent en arrière. Ce dernier est cerné par 40
fustes et galères, l'autre par 20 seulement. Le combat dure
longuement; les flèches étaient si fréquentes, que lesdits
vaisseaux paraissaient „più bersagli che altro". Un grand
nombre des galères et des fustes de l'ennemi sont coulées
bas; les Turcs sont contraints à se retirer.
Le capitaine français, voyant l'insuccès de ses efforts, se
retire, et les Turcs sont libres d'aller aider le Sultan à la
conquête de Lepante. La nouvelle de son départ indigna
contre Grimani les Vénitiens, qui espéraient pouvoir se
saisir, à ce moment favorable, du Péloponèse entier, des
côtes de la Grèce et de l'île de Nègrepont
On impute à Grimani, entre autres, la mort d'Armerio et de
Loredano. Le Conseil de Dix le remplace par Thomas Zeno,
en écartant à son égard la loi qui empêche les débiteurs
„in commune" d'occuper des fonctions publiques. La place
de „general dell' armata" est confiée à Marchio (Melchior)
Trivigiano, qui avait pris Crémone. Les dix-sept „galère
grosse" sont confiées à Zeno; treize autres capitaines sont
élus par le „Colleggio del Principe"; les anciens comman
dants devaient revenir à Venise pour entrer en prison. Luc
Querini est envoyé avec mille fantassins à Corfou. Trevi-
giano, rappelé aussitôt de Crémone, reçoit l'étendard de la
République et 25.000 ducats pour la flotte.
Comme le Frioul est menace, on y envoie Zancani. Il y
trouvera plus de 12.000 hommes en état de servir et une
nombreuse cavalerie, grecque et italienne, „dell' una e
252 De 1453 À 1500

l'altra armatura", ainsi que „i fatti vecchi raccolti in Gra-


disca, a canto del fiume l'Isonzo, i quali stetero in quel
luogo molti giorni, aspettando soccorso dell' essercito di
Lombardia".
Les Turcs arrivent difficilement, avec 7.000 chevaux,
par l'Istrie; ils fixent leurs tentes près de Gradisca. Ils
étaient décidés à attaquer Zancani, s'il avait quitté la
ville. Comme il ne le fait pas cependant, ils envoient 2.000
cavaliers pour piller, avec l'ordre de pénétrer le plus loin
possible et de revenir aussitôt. Ils brûlent, massacrent et
font des prisonniers. Le terreur se répand sur la province
entière, bien qu'elle fût défendue par les rivières de la
Piave et de la Sile. Les paysans se réfugient jusqu'à Venise,
ainsi que plusieurs habitants du territoire de Trévise et de
Padoue. 200 Vicentins sont envoyés au secours de l'armée;
mais les Turcs les prennent au passage. Le lieutenant
d'Udine envoie 300 cavaliers grecs et „ballestrieri a ca-
vallo", Italiens, qui tuent cent Turcs. Ils auraient rem
porté la victoire, si Zancani s'était décidé à agir. Remplis
de butin, les envahisseurs suivent le même chemin au
retour. Ils abattent sur les bords du Tagliamento, qui est
en pleine crue des eaux, 2.000 captifs plus âgés.
Zancani est mis en jugement. Certains proposent dans
le Sénat de prolonger ses pouvoirs comme provéditeur,
mais on accepte la proposition de François Bollani, chef
des Quarante „délie cose criminali", qui le somme de se
présenter aussitôt pour être puni. Bollani lui-même est élu
parmi les soixante „de poter esserunanno intiero nel Se-
nato" ; Antoine Loredano, frère d'André et Louis Armerio,
frère d'Albano, sont nommés, par exception, magistrats „del
Sal" ; Giacomo Pollani, père de Vincenzo, fera partie des
„sessanta délia Giunta". Zancani, bien qu'il eût été soutenu
par les parents de Grimani, est condamné à quatre ans
d'exil à Padoue. Grimani lui-même, qui, à rencontre des
ordres du Sénat, avait licentié une partie de la flotte et
avait tenté ensuite une entreprise contre l'île de Céphalonie,
apprend à Corfou sa destitution et revient aussitôt. Il ren
contre à Venise son fils Domenico, „che nelle lettere di
filosofía era molto illustre". Les Avvogadori, craignant la
elémence éventuelle du Sénat, transporte le procès à „tuta
D¡£ 1463 À 1500 253

la nobilttà"; Grimani est exilé dans les îles „esclavonnes".


Cherso et Ossero. Sa place est priso par Niccolô Michèle,
un des Avvogadori, procurateur de S. Marc.
Le Sénat envoie Luigi Manenti, secrétaire des Dix, au
Sultan, avec des plaintes pour ces violations de la paix
conclue avec André Zancani. 11 demande la délivrance des
marchands arrêtés. On le fait, „perciochè da alcuni che
molto potevano appresso del rè intendevano che, se gl i
mandasse un ambasciatore, che la pace si riconciliarebbe
trà loro". Affaiblie par de longues guerres, la République
ne pourrait pas mettre en état une nouvelle flotte. Thomas
Zeno et Melchior Trivisano bloquent en vain pendant long
temps 111e de Céphalonie.
Manenti quitte Venise au commencement de l'année 1500 l.
(Chronique vénitienne citée, fol. 293-302.)

CCLXXV.

„Des Königs von Pohlen gesuchte Hülffe wieder die Tür


ken und Tarter n betreffend; 1499."
Le roi des Romains Maximilien mentionne, dans sa lettre
au roi Jean-Albert de Pologne, une ambassade de ce prince,
venue pour demander le secours de l'Empire contre les
Turcs et les Tatars. 11 est question aussi d'un malentendu
avec le Grand-Maître. Un ambassadeur partira prochaine
ment.
Commencement d'une lettre de l'Empereur au Pape. L'am
bassadeur a tardé à cause de la nouvelle que les Infidèles
ont quitté le territoire de la Pologne et de la Lithuanie.
Le roi répond que les incursions sa répètent, Turcs et
Tatars se suivant, que le danger est sérieux pour la chré
tienté et que le mieux à faire serait de s'entendre avec le
reste des princes et de réunir des troupes impériales à
celles du roi de Pologne qui se trouvent sur les frontières'2.
(Archives de Dresde.)

1 Sur ce secrétaire voy. Ursu, loc cit., pp. 99, 107. Il avait déjà rempli une
à Constantinople en 1478.
* Cf. nos Actes fragments, III, pp. 66 68 (ambassade de Nicolas
et Rossen-
berger, de la part du roi de Pologne, à la diète de 1497).
254 De 1453 À 1500

CCLXXVI.

Scipion Bon, [gouverneur] de Nauplie, au duc de Crète;


1499. ■

Lettres pour le paiement des mercenaires sous ses ordres.


(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCLXXVII.
1499.
Sauf-conduit accordé par „nos, Simeo... Davio, pro Illus-
trissimo et Excellentissimo ducali dominio Venetiarum,
etc. (xîc), provisor classis. Reperitur in nostro castro Scopuli
fidelis", etc.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCLXXVIII.

Déclaration de Jérôme Tiepolo, consul vénitien; Alexan


drie, 2 lévrier 1499 (probablement 1500).
L'è comparso da mj uno calogero del Monte Sinai con
lettere del patriarcha d'Alexandria et del prior del dito
monaster, con el voler de tuti i calogeri, et etiam con let
tere de Tagubanbin, turciman del soprascrito Soldan, per
le qual voleno che Gerasimo, calogero del dito monasterio,
el sia acceptato cho nome de Santa Caterina de Candia.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCLXXIX.

Magnifiée et generóse tanquam pater honorande. El vene


de qui Constantin Gama con lettere di Vostra Magnificentia,
che faceva íede haver havuto licentia de quella de venirse
a consacrar et farse papa juxta ritum Grecorum, et cussi,
in execution de dicte lettere de Vostra Magnificencia, ha-
biamo facto che'l dito Constantin da questo nostro mon-
signor greco è stà consecrate et fato papa greco more
Grecorum, et de questo ne facio fede a la Magnificentia
Vostra, et eli stà dato sacramento di esser fedele ala II-
lustrissima Signoria nostra et ali soi magnifia signori rectori,
Dk 1453 À 1500 255

et debia conversar con latini, etc. (nie). Nee alia. Bene


valeat Magnificentia Vestra, cui nos commendamus.
Coroni, die X aprilis 1499.
Recepta die ultimo aprilis 1499.
Rectores et provisores Coroni.
'EXrjX^Oev jrpôç xTjv 'EfJLTjv TajretvótTjta ó à-o vijooo KpYjtr,;; -tita*
xóptOí; Kovotavtivoc, tö l;ríxXY¡v Táopa^, ou Y¡ 'f y]¡ay¡ èx yiopíoo XsfO[j.îW»
Maxpitoíyo'j, ètooto Tva Xá£-{¡ itap' y^wv ¿£o!>oiav xai Xóat ele tô l£oop-
•yetv xai JtpeaóeÓEiv, хабок; xsXs6ooaiv o; 6síoi xa; íspoi xavwvsç t6>v

á7ÍiDv xai xoafjLOOtércwv 'AíioatóXouv : ó y_sipo«i>vY)8siç s£w xfjc a»koô évto-


pía-;, ïj TOiaatïj ys'.potovia ¡isvïtw axotpoç. 'H Taraivcor/jc
[*-<w
as, ISwv

fpi¡i[tata tí]?; Yj¡i(ov exXa¡i:rp(útátT¡<; A')6svtía<; tcov Bevsuxwv, 7va Xâêïj


rap' t((j.ú)v ó pTjOsic згаяас xópioc Kovotavtivor; Xóotv xai âoV.av, e8tí>-

xaasv -pô~ aôtôv navtsíxv Xót.v xai aSetav âxoX'jtto?; arco too vöv xai
e«; tö sSeîç toó '.¿oopYSîv xai -pcaSsóscv fistà jrasätv twv eôieocôv урм-
tiavcov, xai lysiv tîXsitoc tô IpYov tT;r íspü>av>vY¡c sv ravti tóiu¡) tf)<; Зоз-

sotsía- X'jpío'j Tjjxfov '[трои Xp'.itoô àrcô tfjç SoOsíiyj?; {J.o>. è£o'*3Îa<;
xai
yápitoc toó xai Ccoapyixoô ílveójiatoí;. "Еуд 8s aOtöv à-ac r'
TtavaYÍou
too K'jpio'j yp['.auav]cov û^ôt; Xa|ôç| (lacune) (H)eöv xai àya^âv xai ti-
¡iâv aùtov, 3tt ij aùtoô ti|j.Tj sic ''q\m<z Staçspei. 'E7S7ÓVSI Se xai ta taX-
Л]рш&с 7ра;хца xai èxs&bQst tfo StaXtçosvtt ávwoív xai soXa6s3tat<p
xarà xop'.ip Kovatavtívii), xai èirs5a>6et. aot<¡> èv
[«¡vi 'AirpiXXíqi tó'.

"Eto'K CT<P С.
"О tajretvö:; srcfoxo-oc KopwvTjt; BsXioápioc; xai rcposSpoc; Kpïjtïjç.
•j-

Le 25 juin (reçue 10 janvier), doge écrit au duc


le
le

de Crète: „Confert se istuc Reverendus dominus Joseph Plu-


siadino, episcopus graecus mothonensis, vir catholicus, pre-
dicator egregius, domina nostri fidelissimus", pour prêcher
et recueillir ses revenus, dont certains ont été cédés par
Pape au Patriarcat de Constantinople, „vívente tunc
le

Reverendissimo domino cardinal! niceno".


(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali lettere rieevute,
Q.

44.)
e

comparer le style avec celui de cette lettre d'affaires (Ducali


À

lettere
e

rieevute, Q. 26)
:

"OjioJ.[o]"f<i> 8ti Ti¡í rcxpOTXj rçxvoxipou |iou ebraîijso; Sti, &тй ôîificrev 9s6c
ó
t

sí, töv x'jp I'eópfiov <t>;XávTr¡v, xai èîéx~;xs; l|ií; xai ty¡v fïjvixa ¡lou xai ti темра
•100 тлЛ:% ÍTíb -o;>s aas6ij; 81a азпраxs' x'^ia*s», íouXóvo xai èfm ttjv атгД^фь»
aoi», ti акта aixia те
тса|1тсах1 xa[l] xpóxo Xírpaj x6', -cá órzlx ï^o т,; tt)v Kpíiigv,
tí ri¡aX'.vz, xai то'!); тетера; ttovtou; tó lanépt, ¿t:íov 8y_o tív &v:t|»¿v
!;

SspávTOV
ç

т,5 töv aip KovoTavTTjv MaxapéXa, va ttjv aïiav зои, va та -apaXa6ij


Î;

000, íyvs
256 Dis 14 í8 à 1500

CCLXXX.

„Alarcus Gabriel", châtelain et provéditeur de Modon,


au duc de Crète; 3 juin 1499.
Lettre sans importance.
(Archives d'État de Venise, Duea di Candía, Ducali e lettere riceuute, Q. 46.)

tteiwpivta (sie) т^; пяройт.; цо; à7to£so;, vi та nouXíai;, xal бт: Xl'Jii vi та ôqptXo
inl tíjv àvt(Xt'])i oou, ïo; XP0V0 ívi xai vi |"8iv ix° äStav rcXéov altivo f í-jpa|iiva

nfláf цата. 'Axó[u xaí, àv та èrcCpt 6 <ri¡p NixoXô TCa(i7iaviç, va Ixï; äSca va та rcépvis
H¿ Tíjv Sivajuv tí); a7too4g*o; |iou, 81' 8tí¡ (lacune) 48о6Хоаа itpö{ tt)v атШф'. ooo,
xal 8i" aacpaXíav éfévtTO гсарЧцоЗ xal ^ rcapoSaa <¡[8ióx0p°í anóBiEjí; iv (iT¡vl 2«Jt-

твбр£(|) б', ev8ixTÍovo; б\ MavoXij ó Koopouvaç та ävo f «fpa|iiva oripfov.


...[secun]do septembris. lo, Zacaria Bárbaro de me&ser Andrea, son testi
monio do soprascripto scrito.
...septembris. lo, Nicolo Pixani quondam de miser Andrea, son testimonio
del soprascripto scrito.
Ego, Christophorus Palavicinfi], sum testis, ut supra dicitur, et ad cautellam
manu propria mea subscripsi.
1453, die 2 septembris, sunt de ser Manoli Curunaper aspri XXV-m, che
son supra del so recato, cum la soa fameia.

En outre, en ce qui concerne le monastère de S-te Catherine au Mont


Sinaï avec l'île de Crête, les Archives citées contiennent la pièce grecque
suivante:
Magnifia ac generosi majores honorandi. Atrovandome al Caiero per facende
de la nostra IllustrissimaSignoria, l'è venuto a me l'arcevescovo del monas
terio de Sancta Catarina de Monte Sinai e à me pregato che io scrivi a
Vostre Magnificencie e a quelle denotar come el dicto arcevescovo hà con-
stituito et mandato fratre Ephraim cum do compagni calogari, dei qual uno
hà nome fratre Anastasio et l'altro fratre Sava, el qual fratre Ephraim, lator
dele presentí, vol el suprascrito arcevescovo che'l sia in governo del mo
11,

nasterio suo de Sancta Catarina in Candía, et vol che quelli che pre
al

sente se atrovano in dicto siano remossi et debbino consignar tuto al


el

dicto fratre Ephraim et compagno, et hà concesso el dicto arcivescovo al


dicto fratre Ephraim plenissima liberta de scodere et pagar et governar
dicto monasterio et sue intrade, ita et taliter che quelli che sonó presente
al

non se possino più inpasar in cosa alcuna. Anchora vol dicto arcevescovo
i

che, cum sit che ani vel circa non hà mandato qui ne danari, habbia
Ij

pagar tutti debiti dei denari lui hà scosso dal monasterio, cum el primo
i

passagio debbia venir qui cum resti, et, non voiando venir, habbia dar
a

conto alo antedicto fratre Ephraim et cusí do notitia Vostre Magnificencie


a

et... (lacune) esser volunta del dicto suo arcevescovo cum tutti fratri. Nee
i

alia. Parati.
[Ex] Caiero, die XXI mensis januarii 1495.
Piero de Piero, consule de Tamieta.
De 1463 À 1600 267

CCLXXXI.

Le provéditeur Grimani au duc de Crète; „apud Mothonum,


XXVIIIj julii 1499".
11 demande des provisions pour, la flotte.
(Archives d'État de Venise. Duca di Candia, Ducali elettert ricevute, Q. 46.)

Ancora volemo che Constantin Scordili et ser Piero Pantaleo siano scri-
vani de dicto monasterio, come erano per avante
Recepta die XXIj martii 1496.
"Ev а'-хш '/-тер qe' Tip, (iTjvàî 'Iavooapíou te'.
Про; rijv ü^tXíOTÍT^v xal Xa|iTCpoxáxi¡v xal cppovt|ioxáxii¡v xal avíptü)xáxi¡v цеха
0eiv ¡isfzJ.T¡v A08evx£av zf¡- viJ300 Kpvjxif];, xaxi xr¡v яароЗзау -i)|iexépav, èXécp веоЗ
zpx:eî:t3xo7io; Mápxo; xal хавк^обр-вуо; xi¡; зе5азц:'а; £epa; 6a3tXtxi¡; 8e£a; xal
ifia; ¡lovf); тэЗ áfíou ïpou; Ství'í líia íouXfj xal Ttpoatpéset, цеха xf¡; зи^хХ^хоч
xal ввоср.ХоЗ; ^(iffiv 30voi£a;, 3'j(i6o'jXs'jxtxu; xaí 3uva>í;xñ; веороЗухе; r/jiel; bv.
O'jSsv èjizopet íxt xal va cppovxtCexat xal vi ÍtacpoXáxxexat xa â-jtov jiovaex^ptov,
el ¡ii¡. rpñxov, arcó xiv navxoÍOva¡iov e»4v xaí, îeûxspov, аяо xr/v Ivxpáía xal
iaeííav -ой euXofijtiéwj vi¡3Íou xi¡; Kp^xn);, хав(Г>; »tve í¡ aXijeeta, xal 8eopo3vxe;
xal à-opvjvxe;, xv¡v s-f-fá3xr(|iev, 5t¡4xi 4 a-jto; xóto; ехоЗхо; oMevl è(nrapst хшР^
7Tz;isva. xal va axéxei xal va фаХеха1 r¡ à-fta хоЗ ввоЗ 'ExxXijaía, 4xt xal va
Sxt

l/y>z: à-avxe; o£ xPiaTlav0'- ¿яоЗ ïîtoxav xal еяроз^Хсозау xa езшЗса X7¡; Iva |iv>]-
¡isvriovxat el; ácpeatv á|iapxtñv xal si; Cf>i)v aíoivtov, îtà хоЗхо :tapaxaXí3a|iev xal
прозв-азоче-/ xal ефцф^зацеу tú; xP^nsv ävSpiöitov xóv àSeXçèv fy|iffiv xúptov 'Есррец
xóv ZOpov îtà olxóvo(iov хоЗ аОхоЗ jísxox¡"> Kprjxrj;, xaí, (itj 8iXovxo; айхоЗ, Xé*fei
4 ï:i x6 ifiov |iova3tV;piov xal îtà xr/v itav43tov xi»v àîeXcpffiv %itî>v únaxou. s6zXev
¡lexzvotav, ввоЗ 3i>vep-(o3vxo; aùxo5, xaí 3xéXXo|iev xiv 'Eqppé|i el; xf¡v 7taveÚ9if]]io-
xal |ie-fzXir¡v xptíav xal a-ftav oíxovo[i£av xaiixïjv xi); atixfj; á-[t'a;, avíójoi) xal лау-
3i-3Vj ne^aXojizpxtpo; A!xaxep£vr(;, el; î4£;av веоЗ xa¡ xi¡; afta; бахои (sic), xOptov
'E?pi¡i, âpxiîtaxovov, Sôpov. Ata хоЗхо а'.хоОцева xal napaxaXoü|iev xal xt¡v це^а-
Xr(v за; A08evx!av, cú; 3iv 6ot¡8síxs SXXz xa ¡lovajxripia xal еххХт)3(а; xal Tiávxa
xáitov 6x; xal va xópiov xal va
af.ov ií[xá] xy¡;, 6от(9в(з»хе xóv o¡xóvo|iov 'Ecppéji,
xiv 6áX*xe gl; козгтлч el; x6 ¡iex¿x^, xal va xiv 4шзе 4 7:po;x4vû|io;, 4 xópto;

"Axáxio; ó "ApçavéXo;, xà xaíépva xal 5Xa xa í:pá-j[iaxa хоЗ ¡iova3xr¡p£ou хоЗ це-
xoxícj, xocv^xi xal axo£vr¡xa, xal aixo3vo; 4 ítpo'.xóvoiio; 4 'Ap^avéXo; va |iT)v
i/r¡ xajiiav e£jo>)3íav el; xavéva rpáf[ia хоЗ |iOva3XT¡p£ou, (ó; Iva xopvési. 'Axó(ii 8é-
Âo^ev îx: xal xa ХР^Ч йкоЗ ixet xi цоуазхУур^, îxt xal va xà лХт)ршзе'., rcpcñxov xiv
x'iptov 'IwavvTiV Kpousaptv, ènstxa xi èziXotTta ХР^Ч' *tox; aîI* ^Чо ÏXOev аОхоЗ, el;
Vn -/¿bwii reepa3¡iívo'j;, oùîév ïsxetXev Iva xopvéat, xal xà è-tXotïra 3xa|isva vi xa
çipet, vi ïX8et ¡té xi iipôJxov тСкгпщ\ьч iîffi, e!; S|ia;, t&; ейцев..., xaí, àv oOîsv 8¿Xet
vi ттХ^ршз! xi XP^T/i îi5n>|iev 4£jouo'.av xoû oîxov6[ioo, хоЗ xupiou 'Ефрец, va ацпореГ
vi xo)v 6áXet el; xi)v A'i8evxt'av, 5xt xal vi ísícjet лаза Xofzpta3niv xaí va xà яе-
p'.Xz6et el; xà x^P1 T0U * aûxi; oíxívojio;, 4 xúpto; "E'fpé|i, б xal vi nXrjpáoet xiv
'ImzvvTjV Kpo'jsápi. "Оцо); 8tà xiv Heiv xal îtà xijv á-jíav за; iu/j^v |iï(Îèv eive i¡iáXeta

îtà xi ïp-jov xo3xov, îtoxt nivxe; xpex<ß|iev xaí eXnííu)|iev tva eOpo)|isv sXeo; кара
xt>3 Ttavxoíuvájxou xal o!xxrjp¡iovo; ввоЗ, ацУ;у, à|ty,v.

17
258 De 1463 À 1600

CCLXXXII.

André de Rippa, podestà et capitaine de Malvoisie, au


duc de Crète; Malvoisie, 20 août 1499.
11 demande le paiement de ses soldats. Du reste, le duc
en agira „quanto gl i parera convenir a questa sason de
guera che semo ogni zorno ale mano cum li inimici nostri.
Le monición che per avanti mando Vostra Magnifîcentia
per renovarle, prego quelle me le vogli per il primo riman-
darmele, per esser più che nécessita in questo luocho et
poter fornir Castel Rampan, noviter per me aquistado

EÀico 6to3 MrjTpOTtoXÎTïjs Uapxo; xal хавтдооц*уос zr¡í allai [lovijí тоЗ àfiot)
ípOUJ iliviï.
Recepta die ХХЦ martis 1496.

(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 42.)

Nous ajouterons enfin cet acte crétois de pardon accordé à un meurtrier


par la mère de la victime:
'Bv dvó(iaxt тоЗ àituvioo 6eo3 í)u.6>v, a(i»¡v, ixs¡ xi¡; evsápxou otxovojiía; хоЗ x'jpiou

^(iffiv"Iïpo3 ХрюхоЗ iv ?uqC, Mapxiou xa', Ivî. is', «t; ,\ ívíaxa víjaou Kp^xr;;, d(io-
Xo*¡<5 ватхоЗ, Х'1Ра x°û 7t0"ï Kovaxavxívou SxaXxíóXi ai»(i6¡a, xaxoixoujievo; e¡; то
SÓTtopxov Xavíáxot), 8xi, e:ctLÍi¡ б xipso; %iñ>v "Irjooj; Xpiaxóg, St" äxpav xal ap.s-
xou

xpijxov «ùaîiXa"[Xviav *a' afáitvjv, ^Xflsv et; xóv xóajiov xal Saoi sïç aixiv í«axeótü¡iev
«t(ie9av xpaxr¡|iévoi va xá(ivco¡iív xa; napaffsXíac xou, xal 8ta хоЗхо ïpxo>|iev xal
¿fí> »ij a^áítijv xal aufx<"P1'¡atv ^ST* oou\ ^ov Kwvaxavxívi 'PinaXîov, ànavto et; ttjv
au(«pœpav xal павос
aol eaivé6ir¡v p.s xöv íuóv цоо, xóv яохе iif¡|i£xpív, xal ao-j-
4tïo3

Хорй aou va stae outiitaBrjiiivo; âuà Xó-jou ц.оо xal xffiv (ispffiv цоо, 7cávxoxs xal asi.
'Anb -o gxepov церо, if
w, ó fr^elç Kovoxavxi[vo]ç, euxapiaxñ xXi]xà в!; xîjv stp^VTfV Í!to3

exá(iatiev, xaflffi; 8 xópio; 'Itjooíj Xpiaxiç Içijxîv xtjv etpijvrjv xal àf árojv elç xov
xóajiov xov 7tpoaspr¡v¿v va íx«>|iev, xal 8 lx<i>v x}¡v àf aT:r¡v 6x'v xiv vó(iov icXijpet
xal xíjv atiúviov 6aatXíav xXT¡povo(ist, st; X7]v órctav va цас aÊuoaei i бво; xñv sx-
Xexxuv xou, àjiijv. Mapxiou x'-xtj.
'IáxoSoj 'PaTtavl; xal MavouijX xa T{íitpt.

t Ego, Iacobus- Rapanin, testis sum.


t Ego, Manuel de Cypri, testis «um.
(ú,

\Ef MavouîjX MíXiaívo;, табоиХарю; Tf¡{ еХХацлршхахк); Aù9svx£a;, itapaxXrj-


8

9»íj, §fpat¡)a xal ^acaviaá(ir¡v.


Une lettre ducale du 21 janvier 1497, reproduisant une décision du Sénat,
datée du 19, permet au coupable de revenir en Crète, où avait commis
il

le meurtre s'était bien comporté sur des vaisseaux de Gênes et s'était


il
:

distingué la prise de Monopoli.


à

(Archives de Venise, Duca di Candía, Ducali


Q.

lettere ricevute, 44.)


e
De 1463 À 1500 859

in hora buona, luoco de grandissima importancia ale coss9


nostre. et precipue in questo tempo de guera".
Suivent plusieurs lettres demandant des provisions pour
la flotte.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali

Ql.
e letter e ricevute, 46.)

CCLXXX1II.

Sauf-conduit accordé par Grimani, pour „el fedelissimo


delà predicta lllustrissima Signoria Leo Plaotoni de Candia",
venu, „cum la nave sua, tute sue sprexe (sic), ser
a

a
virla in questa armada, dove al presente se trova partito
di Candia per questo effeto, comme appar per lettere de
quel Magnifico Recimento... Datum in triremi nostra, die
septembris, apud Zacynthum, 1499".
V

(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali et lettere ricevute,

Q.
46.)

CCLXXXIV.

Antoine Grimani, „provisor, capitaneus generalis maris",


au duc de Crète; „ex triremi nostra, septembris 1499".
X

demande des provisions pour la flotte.


Il

Suit une autre lettre, dans même but, datée „apud


le

Zanthem, Xlj septembris 1499".


(Archives d'État de Venise, Daca di Candia, Ducali lettere ricevute.
Q.

46.)
e

CCLXXXV.

„Franciscus Cigogna, provisor Amoree", au duc de Crète;


Coron, 21 septembre 1499.
(Intervention pour ses prooisionati.)
....Sono certissimo la Magnifica Signoria Vostra haver
a

сото intender da novo, quello, ancora sia despiacevel


el

ad audir, non resterö de scriverlo ale Magnificencia Vostra.


Adi, 29 del passado, per certi Veneciani habitanti Le
a

pante, che sono Andrea d'Iani, Alvixe Fracopulo, Dimitri


Bonasí, Andrea de Francesci, con uno zentilhomo nostro
armiraio del' porto, fono apresentade chiave delà
lo

le

et
260 De 1463 À 1500

povera cita de Lepanto a belarbei delà Grecia et Fait-bassa,


zenero del Signor turco, per quanto referisse uno Filipo
del Zante, vene qui a Coron, mandado dal Magnifico gene
ral per el castelan de Lepanto et soldati che se tenivano
nela seconda corte déla terra, apresso el castello, li quali
dapoi se deteno senza esser conbatudi. Questo per non
esser sta secorssi de l'armada riostra, temendo l'armada
i nimici che veniva propinqui a la terra. L'armada nostra,

ancora la fusse superior ala turchesca, duo volte più, com-


batando per 2 fiade con la inimica, non demostró le
forze sue et far quello era el dover. lo era vicino ale ma
rine con 800 cavali, propinquo al Zonchio. Quelli de l'ar
mada diceno la sua; el Magnifico zeneral ne scrive esser
stà pocha obediencia et pocho cuore. L'armada turchesca
è al presente nel colpho de Lepanto : sonó da vele 125,
et la nostra divisa in più parte; algune galie sono qui, a
Coron, algude (sic) a Modon, et el resto con el Magnifico
general. Tuti excusano el suo falire. Una cossa è: che
Lepanto perso.
è
In questa hora, scrivendo la presente, l'aparsse velle
era l'armada del Reverendissimo Gran-Maestro de Rodi,
IIj
:

Rodi et, repressa da la Reverencia Sua,

la
torna'da re
a

mando ala obediencia del zeneral, con protesto non par


tisse demente l'armada del Turco non era destruta. La
quäl stia mal in piedi; nostri porano triomfar quella per
di

forze sue, come cussi commune opinion


le

grandissime
è

de tuti. Ala Magnificencia Vostra me racomando....


d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali
Q.

(Archives lettere ricevute, 46.)


e

CCLXXXVI.

„Fantinus Georgio, capitaneus et provisor Coroni", au


duc de Crète; Coron. 21 septembre 1499.
Demande de subsides.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali
Q.

lettere ricevute, 64.)


e

CCLXXXV1I.

Sauf-conduit accordé par provéditeur Grimani, „segondo


le

la proclamafata in Candia per nostro nome circa banditi


i


De 1453 À 1500 261

che venirano a servir... Datum in triremi nostra apud Can-


zithium, XXlj septembris 1499".
(Archives d'État de Venise. Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q 46.)

CCLXXXVIII.

Sauf-conduit accordé par le provéditeur Grimani, „apud


Zacynthum, XXlj septembris 1499".
»Che, se'l Turco armara un' altra fiata, sia obligato
senza algún altro pagamento, excepto le spese de bocha,
venir iterum a servir la nostra lllustrissima Signoria in
armata".
Suit une lettre de Grimani, „in triremi nostra apud Za
cynthum, die 23 septembris 1499", une troisième et une
quatrième portant la même date, et une cinquième du 22.
Un sauf-conduit du même, 22 septembre, „apud Zan-
thum". Un autre du 23, „apud Zacynthum".
(Archives d'État de Venise Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCLXXX1X.

Lettres de Jacques Bárbaro (postscriptum); 25 septem


bre 1499.
„Asi de quivi Lepanto quel chastelo esser pervenuto
con pati in man de' Turchi, con condizion, salvo Га ver e
le persone, e chi vol star, stagi, e chi vol andar, vadj a
suo bon piazer. L'armata nostra parte al Zanto, e parte a
la Zeffalonia. Zudichasi per ffar impeto delà nemicha".
(Archives d'État de Venise, Consoli, Brindisi.)

GCXC.

„Nos, Nicholaus de Chà de Pexaro, pro Illustrissimo et


Excellentissimo ducali dominio Venetiarum, etc. (sic),
provisor classis". Proclamation: „che tuti li banditi de
quella isola che vegnirano ut supra a servir, se li farà
gran conveniente ali suo delicti". „In triremi nostra apud
Mothonum, die XXVlj septembris 1499."
Suit un autre sauf-conduit (même date) et un troisième
pour le nommé Platoni.
(Archives d'Étatde Venise, Duca di Candía, Dacali e lettere ricevute, Q. 46.)

S
262 De 1463 À 1600

CCXCI.

Sauf-conduit accordé par „Nicolaus de Chà de Pexaro,


procorutor (sic) clasis, etc. (de)... Datum in trireme nostra
apud Mothonum, die 27 septembris 1499".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere rictvute, Q. 46.)

CCXCII.

„Rectores et provisores Corûni" au duc de Crète; 3


octobre 1499.
Ils demandent le paiement des „provisionati". „Signifi
cando ala Magnificencia Vostra che essi provisionati [molti
stratioti",représentés par Georges Rali de Coron], non
solum qui, a Coron, ma a Zonchio et dove è stà bisogno,
se hano portato virilmente, non sparagnando la propria
vita, ne cavalli, adeo che certamente con verità possiamo
dire loro esser li muri di queste cita".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere rivevute, Q. 46.)

CCXCIII.

Le provéditeur Grimani au duc de Crète; „in triremi


nostra apud Corcira" (et „Corcyram"), 5, 7 et 8 octobre
1499.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevu te, Q. 46.)

CCXC1V.

François Bragadin, capitaine de Nauplie, au duc de Crète;


13 octobre 1499
Lettre sans intérêt.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere rictvute, Q. 46.)

ccxcv.

„Simeon Gauro" donne un sauf-conduit; „datum ex tri


remi nostra apud Nauplium, die XV octobris 1499" (un
autre le 14, pour un personnage qui avait combattu „in


De 1463 л 1500 263

hoc presentí Teucrorum bello inhac ci vítate Ñau pl i i"). —


Sauf-conduit du même; „datum Nauplii, die XIIlj0 octo-
bris 1499" (aussi du lô). — Sauf-conduit du même pour les
habitants de Scopélo („Scopulum"), qui ne peuvent pas
faire leurs semailles; „datum in triremi nostra apud Nau-
plium, die XVj octobris 1499".
(Archives d'État de Venise, Ducadi Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

GCXCVI.

Sauf-conduit accordé par Autoine Grimani, „apud Co-


roynum, XX octobris 1499".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCXCV1I.

„Marcus Cabriel, castellanus et provisor inMothomi11, au


duc de Crète; Modon, 22 octobre 1499.
Pour des affaires particulières.
P. S. Le duc avait répondu à l'envoyé sur le fait des
subsides „che, per le occurrentie de tempi et de l'armar
hà facto Vostra Magnificentia, И hà possuto dar danari...
A molti di loro [provigionati] per queste continue fatiche i
sono crepà multi de suo cavali, et morti".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCXCVIII.

Alovisio Bon, capitaine de Nauplie, au duc de Crète;


28 octobre 1499.
Il demande le remplacement des arbalétriers. „Notifico
ale Vostre Magnifidencie che, dapuoi rota la güera presente
de Turchi, tuti Albanexi li quai stanciava de fuoiï in cam-
pania et... teritorio, se hà reduti in questa terra, et sono
grandissima copia et quantità de anime, i quai lassono
bona parte dele sue biave fuori, e quella parte che hano
conduto in la terra non è sufficiente al bisogno et viver
suo, eo maxime quod. stante la guera, la Campania et
mio (sic) el teritorio è occupado, et non pono seminar.

.-
264- Du 1453 л 1500

Perö è stà proclamado et fato cridar per ordine del Ma


gnifico messer Symon Guoro, provededor de l'arma, quai se
atrovano de qui cum galie 4, per provedere ai bexogni di
questo loco, per satisfaré ali ardori di questo populo, che
di queste biave che se atrovano in questa terra non si
debia trar per algún luogo.
Da novo de qui non habiamo nisi solum del conquistar
del stado de Mi 11an et de esser stà facto capitano-general
di (a)mar el Magnifico Marchio Trivisan, come son certo
che le Vostre Magnificencie haran inteso per altre vie;
delà quai nova havemo havuto lettere delà nostra Illus-
trisaima Signoria de de l'instanti per uno grippo spa-
IIj
zado da Modon, commandandone debiamo far feste in Signum
letitie, et cussi havemo fato.
Questi stratioti nostri va depredando la Morea senza
algún scontro de Turchi, quai de qui non hano fato al-
i

guni novità dala prima volta in fora, che fö adi 14 avosto,


che di qui corsse circa 500 cavalj et foreno maltratad

j.
Da Lepanto fuzito uno Sorexin quäl fuo schiavo de
è

Amorbei, et vene de qui mancha zorni 10 da Lepanto.


Dice che campo de Turchi, quäl era in asidio de Le
el

panto, dapuö se parti de et andö suxo verso Constan-


И,

tinopolli, et romase solo Lepanto Amorbei con circa 3.000


a

cavali et do altri flaburi atende fabricar do castelli .


a
:

uno Drapano et l'altro l'i[n]contro, San-Nicolô, per


a
a
a

moite bombarde, per gu[a]rda del passo del colpho, nel


qual colpho, Salona, atrova l'armada turchesca, mal
si
a

conditionata de homini, che sono fuziti et morti. Nee


plura....
d'État de Veniso, Duca di Candía, Ducali lettere ricevute,
Q.

(Archives 46.)
e

CCXCIX.

Nicolas de Cà Pesaro („Nicolaus de Cha da Pesaro,


di

prior classis") au duc de Crète; „datum in triremi nostra


apud Methonum, die XV novembris 1499", et „ex triremi
in portu Mothoni", 18 novembre 1499.
Intervention pour des subsides.
d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali
Q.

(Archives lettere ricemtte, 46.)


e
De 1468 À 1500 365

CCC.

Privilège de la part de Melchior Trevisan; „datum ex


triremi in portu S. Nicolai de Cinta (?). die XVIIj novem-
bris 1499".
(Archives d'État de Venise, Dura di Candía, Ducali e httere ricevute, Q. 46.)

ceci.

François Bragadin, recteur, et Alexandre Bon, „vice-


caprtaneus" de Nauplie, au duc de Crète; 2 décembre 1499.
Intervention pour ceux qui font la „custodia de questo
castello et forteza del scolio".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e httere ricevute, Q. 46.)

CCCII.

„Nicolaus Marcellus, provisor Jacynthi", au duc de Crète;


Zante, 4 décembre 1499.
Demande de subsides.
Trois autres lettres du même jour.
(Archives d'État de Venise, I>uca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 40.)

CCCIII.

Jhesus, 1499, adi 5 decembrio, in Sio.


Habiamo per lettere de Galipoli, de 11 del passato, lo
Signor turcho esser andato a invernar in Filipopoli, et se
conferma lo complito grande el quai è rimasto, cum ho-
mini Xlj-m dicono, turcho, ma se tien siano più. Nel quai
logo di Galipoli se dice publicamente corne rè de Franza
hà conquistado tuta la Italia, e par che li Turchi siano
sbigutiti propter. Hö havuto anchoi dal nostro amico del
passazo lettera, per la quai me conferma lo invernar del
Signor in Filipopoli et la morte di Schander-Bassa, con
homini Xlj-m. Etiam me scrive che li olachi ogni di vano
et vieno racogliando marangoni, li quai con grande frequ-
enzia mandano in Grezia, et dicesse vano in le parti da
Lepanto et Villona (sic). Altro de relation degno non se
hà fin questi di.
*
17
266 De 1458 к 1500

Adi dito, in questo


7 momento
serando le mie lettere,
è venuto un grippo da Mitilin, partido de И heri sera, dal
quai hö havuto in dito loco de Mitilin esser zonte do over
tre gripparie partite de Constantinopoli di 29 del passato.
Dale quali hano havuto come lo Signor turco se atrovava
infirmo in Andrinopolli, et quasi è divulgate esser morto;
per te, quai cossa li gianizari sono sulevati, dicendo: „vo-
lemo veder lo Signor". Et cussi li Bassa hano fate veder
dito Signor molto infermo. Et, visto diti janizari lo Signor,
altro non è seguito."
La copie de ces nouvelles est contenue dans des lettres
du consul de Chios, datées du 7 décembre.
(Archives d'État de Venise, Capi del Consiglio di Died, Lettere dei rettori,
Candía.)

CCCIV.

Le
provéditeur de Sphakia au duc de Crète; 9 dé
cembre 1499.
Un grippo de Nauplie apporte des nouvelles concernant
la 'flotte turque „Dice che dita armata... atrjova nel

[si
porto chiamato Stiri. Sono fusti, trà piccoli et grandi, nu
mero 250... Homini in guardia d'essa numero 3.000. Suo
capitanio uno dei Basa del Turcho."
è

(Archives d'État de Venise, Capi del Consiglio di Died, Lettere dei rettori,
Candia.)

cccv.

„MarchioTrivisan, capitaneus generalis", au duc de


Crète; „ex triremi nostra, in portu arsenates insuie Ce-
phalonie, die XX decembris 1499".
demande un chirurgien de Mytilène, mentionnant la
Il

„faticha sua in haver medicate feridi de la dita galia


i

ne la bataglia contra Turchi".


d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali
Q.

(Archives lettere ricevute, 46.)


e

CCCVI.

Sans adresse et date; vers 1500?


Gnedigen Herren. Vnnserm gn. H. Markgraf Albrecht von
Dk 1468 À 1500 267

Baden haben wir entdegkt, was heut von Ewren Gn. vnd
annderen, der Hilf haben, so vnnserm gnedigisten Herren,
dem Romischen Kaiser, wider den hungerischen Kunig be-
schehen sol, geredt ist. Wo nu vnnser gn. H. bericht ge
wesen wer daz man hie von der Hilf entlich gehandelt
solt haben, Sein Gnad mocht vnserm gn. H. Markgrafen
vnd vns derhalben dester statlicher abgevertigt haben.
Doch so geit Sein Gnad mit seiner vm die Antwurt E.
Gn., vnd menigklich haben alwegen verstanden, gesehen
vnd zu Tagen gehört daz sich Sein Gn. gutwillig erboten
vnd ertzaigt, auch allein mit den Werken getan, geholffen
vnd geratten hat, nach seinem Vermugen, was dem heiligen
kristenlichen Glauben, vnnserm Herrn dem Romischen Kä
ser, dem Heiligen Reich vnd teutscher Nación zu Eren
vnd Gut raichen hat mugen. Vnd, nach dem baide, Thurken
vnd Hungern, vnns Veind, dawider man yetz Hilf sucht,
Seiner Gn. Anstosser sein, wann die Turcken Seiner Gn.
Land, in dem vergangen Jar, bej einer kleinen Tagraiss er-
raicht haben, vnd, wo die Venediger jn jr Bäss öfften, als
zu besorgen ist, nach dem sy mit jm vertragen sind,
mochten sy vnserem gn. Herrn seine Land an Nott vber-
fällen, derhalben Sein Gn. auch vil Aufgebot getan vnd
Anfrur teglichs gewarnt vnd wartnd ist, so stost der Stifft
zu Saltzpurg an Sein Gn. : dazwischen weder Graben, noch
Mawer ist. Deshalben Sein Gn. besorgt daz an dem End
nit minder Not werd zu helffen vnd die End zuzuver-
sehen, wann Ewer Gn. wol abnemmen mag was daran
gelegen were, wo diss Gepirg durch die Veind eynngeno-
men wurd. Deshalben Sein Gn. vermai[n]t sein Hilf an dem
End am Nutzigisten vnd Notdurfftigisten bescheche. Wo
aber Sein Gn. also der Notwer entladen sey, wel Sein Gn. an
annderen Enden mit Seiner Kaiserlichen] Gnaden, nach sei
nem Vermugen, treulichen helffen, in hochem Vertrawen vnd
Glauben, wo Sein Gn. an dem annderen Ort, als d[urchj
den Kunig von Frankreich, vberzogen wurd, als er auch
gewarnt ist, nach dem dass nit wenig nach teutschen Lan
den stelt, Jr werdet Sein Gnad auch nit verlassen....
(Archives d'Irmsbruck, Siegmund, I, 12.)
268 De 1463 À 1600

CCCVII.
Vers 1500?
„Instruction so dy Sanndtbotten der dreyer Lannd: Steir,
Kerndtn vnd Crain, auf dem gehalten Lanndtag, zw Marth-
purg, furgenomen, der Römischen Koniklichen Magestat,
"
etc. Furbringen swllen.
Le roi a fait venir ces délégués pour le terme de lundi
après Quasimodo. Us s'y sont rendus. Les conseillers im
périaux: Sigismond, seigneur de Volhaun, Simon Hungers-
pacher, „Schatzmaister- General", Jörg Elacher et Lienhart
Ernawer, „Vitzthumb in Steir", exposent „wye Sein Ko-
niklich Genad... dy obligund Fursorg vnd Intzug der Veindt
des heylligen Gelaubens zu verhueten... Nemblich ditz ge-
genburtigen Jars", on s'adressera aussi „oben im Reich"
et à d'autres princes pour une „fruchtpere Hilff", en vue
de l'année prochaine, „dadurch dy Intzug furan zu ewigen
Zeitten verhuet vnd dy Kristgelaubigen diser vnd annderr
Lannde des sorglichen vnd verderblichen Lasten enntladen
wurden". Les membres de l'assemblée remercient et décla
rent avoir délégué un comité pour s'entendre; „denn die
yetz benanndten Räte Irer Königlichen Majestät Guetbedun-
ken vnd Furnemen furgehallten, ettlich tawsent Diennstlewt,
geraisig vnd zu Fuessen disen Summer wider dy Turgken zu
hallten, dergeleich Purden sich Sein Ko. Mt. auch beladen wollt,
vnnd dy bemellten Diennstlewt sollten von disen dreyen
Lannden durch ainen Anslag des hundertisten Phuntphe-
nig bezallt vnd gehallten werden". Si l'argent ne suffit pas,
Maximilien est disposé à payer la différence. „Vnd, nach
dem bey Irer Koniklichn Magestat zu Wienn der Juden
halben gehanndelt war, dy aus disen dreyen Lannden zu
tun, war Seiner Kon. Mt. Willen vnd Regeren den Vnn-
gelt vmb Ergetzlichkait Willen diser Sachen Seinen Kö
niglichen Genaden in disen Lannden volgen zw lassen".
On trouve la proposition „swär vnd vnleidlich, Vrsach das
sölhs das gross Verderben vnd dy Arn met des Lannden,
durch Gelawbig vnd Vngelawbig, lanng Jar vnd Zeit her
erlitten, auch, den verderblichen Sachen vnd Beswärde
nach, so noch der Juden der Auffleg vnd annder Newi-
kait halben den Lannden an ettlichen Ennden, vnd nemb
lich den von Kerndten, oblagen vnd die doch Sein Ko
De 1463 À 1500 389

niklich Magestat durch Seiner Koniklichen Genaden- Hrief


abgeschafft, auch des genedigen Gmüts vnd Willens zu
Wienn verstannden war worden, solches den Lannden ab zu
tun. Dem aber noch nit allennthalben vollgetan, vnd wäre
der Lastt des Verderbens vnd Verhinderung des gemain
Nutz noch von den Lanndes nit aufgehebt. Dem allem
vnd der Not nach, haben gmaine Lanndtschaff irer Armut
halben nicht finden, noch sich der veraynen mugen vor-
bestimbten Begeren der Räte anzunemen." Cependant,
au cours de l'été, d'autres mesures seront prises contre les
Turcs. La Carinthie et la Carniole ont été toujours exemp
tées de l'nUnngelt". En Styrie on a décidé „dy Sach bey
gemainen Lanndtschefften in kainen Willen, noch Vertrag
komen mugen. Weil aber die Judischait, als die Veint vnn-
sers Gelaubens, den Lannden mit irer geverlichn Poghait,
dy nw offenwar am Tag ligt, vnd des Sein Koniklich Ma
gestat mit warem Grundt bricht ist, mit verderblichen
Last obleit, hat sich dannoch benanndt Lanndtschefft
gegen Seiner Ko. Mt. Räten merken lassen, nach dem vor
des Stukhs halben bey Sein Koniklichen Gnaden auch Ver-
bung beschehen ist, vnd deshalben genedigen Trost vnd
Abschid verstannden hat mit jnen der Juden halben, auf
das dy Lanndt der Abkommen zu hanndeln, dennoch bey
Ko. Mt. Räten petlich ersuecht vnd begert worden, nach
dem dy ertzellten Fursleg, nemblich des hundertsten Phundt-
phening in diser Eyl nicht volgen, noch fruchtper sein,
auch nicht so behennde als Not war aufgericht möcht
werden vnd der Vngellt den Lannden ganntz vnleidlich
vnd nicht zu erswingen wäre, dannoch die Lanndtschefft
erputig, diser Artigkl halben, anndere Weg... zu veraynen":
les conseillers déclarent n'avoir pas d'autres instructions
sur ces deux points. „Dannoch haben dy Lanndtschefften
auf den Abschid zu Wienn der X-m Phuntphenning halben,
so Sein Ko. Gnad fur dy Gegenwer ditz Sumers zuege-
sagt sein, gewilligt ainenAnslag auf sich zu machen, jrem
Vermugen ettlicher Mass vnleidlich". Mais, pour la dépense
pendant l'été et l'entretien de troupes aux frontières „vnd
dy Jntzuge verhuet wurden", on décide de donner une
somme, qui sera prélevée sur tous leurs habitants, „aus
serhalb Seiner Koniklichen Genaden Vrbarlewt". Le roi y
270 Dk 1463 À 1500

concourra certainement. „Sonnder genediklich ains oder


mer von der Zallung von den Turgken vbertzogen, mag Jr
Gnad ermessen daz demselben Lannd sein Ansslag zu ge
ben vnmuglich wäre." Comme cette somme ne suffit pas.
comme il est impossible de l'accroître et comme on veut
conserver les privilèges déjà mentionnés, on ajoutera bien
une autre, „doch mit der Vnnderschaid das in zu solcher
Betzallung leidlich Zill vnd Zeit gegeben vnd Seiner Ko-
niklichen Mt. Stett, Märkht, Vrberlewt vnd gemainer Bries-
terschafft furan in dise Summen, mit allen denen so jm
Lannd Guilt vnd Gueter haben, zu vassen vergunt werde".
On s'adresse à l'Autriche, lui demandant, au nom de la foi,
d'accepter aussi pour l'année future une puissante armée.
(Archives d'Innsbruck, Pest-Ârehiv, XXV/87 )

CCCVIII.
Vers 1500.
Traité sur la charité le Grand-Rhéteur de l'Église
par
de Byzance, Théophane, dédié à Georges Rhalli, pour le
consoler de la mort de son fils Georges.
(Bibliothèque Impériale de Vieune, théol. 325, XVI-e siècle.)

CCC1X.
Vers 1500.
Viaggio per terra da Dulcigno a Constantinopoli con le
miglia italiane et altri avertimenti et note utilissime.
A chi sbarcha a Dulcigno, et non a Cattaro o Ragusi, si
fanno le infrascritte giornate et alloggiamenti.
1. ASan-Serghi, primo luogo de Turchi, passata Bogiana,
fà miglia 12.
2. A Miet, oltra il Drin-Biancho, fà miglia 16.

Miglia Albania:
3. A Terranova 30.
4. A Calubria 30.
5. A Goden 24.
6. A Crusa 18.

7. A Mardia, passato il Drineggro, 18.


8. A Suppotnizza, miglia 25.
De 1463 À 1600 271

9. A Tutel (?), pare cásale mezo miglio, mezo presso


Scopia, 25.
Qui si vuolefermare tre giorni permutare cavali. Si resta
d'andare in detta città per fuggire le prese [= spese].et lo
intertenersi.
10. Д Borsenan miglia 18.
11. A Stracin 18.
12. A Chorea 20.
13. A Liusco Diagno, buona terra, ove sono li bagni mi-
rabili, fà miglia 18.
14. A Dopniza 26.
1 5. A Tamacho, terra buona, ove si lavora assai di fer-
rarezza, miglia 24.
16. A Custegien l, bagno Constantin, Balonea, buona terra
et buonissimi bagni minerali.
17. A Sacalieth, pur cásale grande, 28.
18. A Trattar-Barzarglich 2, Tartari-basar, 10.
19. A Filippoli, principal terra di Macedonia, fà miglia 22.
20. A Lognus, qui è una gran moschea, 18.
21. A Semischies 24.
22. A Armanlich 8.
23. Al Ponte di Mustafà supra... 18.
24. A Andrinopoli, principal città di Grecia 20.
26. A Capsa.
26. A Borgus.
27. A Chiurlu.
28. A Silviren, sopra la Propontide, e terra di scala et
Bessaró 3, non sanzaco, corne altri, 20.
29. Al Ponte Grande, sopra il maggior lago 16.
30. Al Ponte Piccolo sopra... (sic) 20.
31. Poi a Costantinopoli 18.
Laus Deo. Summa 638.
(Le même ms. contient le voyage de Suriano, de Gus-
soni (1576), de Ruggiero.)
(Bibliothèque Nationale de Naples (?), X F 41, fol. 160.)

1 Kustendil.
8 Tatar-Bazardschic.
» Pacha.
272 De 1453 À 1500

CCCIX.
Vers 1500.
„Relatione délia provincia di Dalmatia", par un syndic
remplaçant feu Jacques Contarini (son collègue était Gas
par Erizzo).
„La città di Dulcigno... Quella è fabricata sopra un vivo
sasso, et dal mare è battuta da tre lati, et col quarto è
congionto con la Terra Ferma." Le circuit „passa circa
662". Du côté de la terre, il y a un ancien château, aux
nurailles hautes et anciennes, mais il a une faible impor
tance, étant surmonté par deux montagnes. Du côté de
la mer, le terrain est élevé et capable de résistance. À
l'Est de la ville, on voit „una valle dove arrivano i navilii" ;
elle est peu sûre à cause des vents (Sirocco, Ostro et Gar-
bino). On pourrait y creuser un port pour abriter les vais
seaux; il desservirait le commerce de la Boïana, d'Alessio
et de Durazzo. On pourrait tirer du blé d'Albanie, „alla quai
l
opera non mancariano messer Antonio Brutti et conv
pagni, forusciuti di Durazzo et hora habitanti in Dulcigno,
veramente servitori fedeli délia Sublimità Vostra". Le ter
ritoire est fertile, „perche produce furmento per sette mesi
dell' anno et tanta quantità di vino et olio che, oltre il
"
bisogno degli habitanti, se ne serve molti forastieri .
Antivari est éloignée deux milles de la Mer, ayant tout
autour un territoire de 800 „pas". Elle est située „sopra
una costiera d'una collina". près des montagnes. Les murs
sont anciens et faibles. Des maisons, des jardins entourent
la place. Du côté de la Mer, il y a „una bellissima cam-
pagna", qui produit du blé, pendant six mois, beaucoup
de vin „et ogli delicatissimi, dei quali ne fanno, per quel
che dicono, più di 600 botte all' anno". Le territoire est
peu habité: autrefois il y avait vingt villages. A l'Est, ha
bitent les „Marcovichii", soumis aux Turcs. Dans la ville et
le „borgo" il y a 1.624 habitants „da fatti", marchands
et agriculteurs. Une ancienne inimitié sépare les nobles
et les „popolani". A six ou sept milles de distance s'élève
le château de Spizza, sur une haute montagne (de 209
pas): la Mer est à 120 pas de distance. Dans le même comté,
le château de „Rotterzo".

1 La famille joue un rôle à la fin du XVI-e siècle.


De 1453 к 1500 273

Budua. „Luogo di poca importantia", ayant un circuit


de 180 pas. Les murailles sont détruites, le château du
côté de la Mer menace ruine. La ville se trouve sur „un
sasso, il quale dicono anticamente era scoglio inondato
dair acqua", puis „atterrato" d'une manière artificielle. Le
port est étendu, mais pas complètement sûr. Au milieu
s'élève un scoglio assez grand, permettant l'entrée des deux
côtés. A l'Est, une „porporella elevata quasi in palo d'acqua".
Abritée des vents, la place est couverte de vignobles. Le
blé vient du Monténégro et de l'Albanie. Dans la ville il
y a „anime 900, da fatti 180", la plupart marins. Entre
Budua et Antivari, „per spacio de dieci miglia", habitent
les Pastrovichii, très fidèles, ennemis de Budua „Hanno
fama d'esser 120 huomini da fatti et sono non manco
valorosi con l'arme che atti alli servitii délie galère... Si
governano a communi, quasi come fanno Svizzeri, allegando
(i-) nelle congregationi loro, chiamate in ßuella lingua
sborzi ', li giudici quali giudicano le cause civili et criminali."
Cattaro. Château haut de 160 pas. La partie habitée
de la ville contient 900 habitants. Le môle est faible. La
terre contient 4.816 habitants, dont 950 „da fatti". Une
centaine de nobles sont „ordinati dal populo", la plupart
"
„superbissimi : ils ont des revenus importants, faisant le com
merce de peaux, de grains, etc., venus d'Albanie. Les po-
polani sont surtout marins. Le territoire est couvert de
vignobles; le blé croît pendant six mois seuls de l'année.
(Bibliothèque Nationale (?) de Naples, X. G. 37, fol. 169 et suiv)

cccx.
1500.
Luigi Manenti rapporte de Constantinople la réponse que
le Sultan prétend avoir Modon, Coron et Nauplie, comme
dépendances de sa province de Morée, ainsi qu'un tribut
annuel de 10.000 ducats. Il repart aussitôt.
Ayant appris les préparatifs que fait la cavalerie turque
en Albanie, la République appréhende une invasion dans
le Frioul. On élit donc comme provéditeurs : Pietro Orio et
Angelo Baroci, qui doivent élever des fortifications, grâce à

1 En slave, sbor.
18
274 De 1453 À 1500

l'aide des habitants d'Udine. Ils auront à leur disposition Al-


viano avec ses cavaliers et Gorlino de Ravenne, un des pre
miers „connétables", avec 2.000 fantassins. Pietro Mar
cello, commandant en Lombardie, reçoit l'ordre de se diriger
aussitôt vers le Frioul. Mais le capitaine des troupes tur
ques est rappelé à Constantinople par le Sultan.
Après d'autres nouvelles, plus sûres, on envoie dans le
Frioul le comte de Pittigliano, avec une grande partie de
l'armée, et G. Giovanni-Battista Caracciolo, capitaines-gé
néraux de l'infanterie de la République. Les habitants se
retirent à Venise ou dans les châteaux. Mais, retenus par
les fortifications ou par la nécessité d'envoyer des troupes
en Morée, les Turcs n'attaquent pas.
Après le retour de Manenti, la République, craignant un
coup contre Corfou, y envoie, avec cent fantassins, An
gelo Guerini et Luigi di Canale, pour la défense des deux
„rocche" reliées à la ville par des „ promontoires".
Au printemps, on apprend que la flotte turque, qui avait
passé l'hiver à Lepante, se prépare à faire voile; elle se
réunira à une autre qu'on est en train d'armer à Prévésa,
et le Sultan lui-même se dirigera par terre vers la Morée
pour prendre les places qu'il désire. Le Sénat décide d'ar
mer dix „galee grosse" et quatre gros vaisseaux, ayant
chacun un „governatore", sous le commandament suprême
de Giacomo Venier. 11 accroît le paiement des matelots, il
fait recruter l'équipage, il élit vingt „connétables" pour
fortifier et défendre Modon ; il envoie la solde pour la tlotte.
On armera aussi d'autres galères et fustes. Quelques autres
vaisseaux étaient restés à Céphalonie pour couper les com
munications.
Ayant appris une ataque future, Trevisano apporte des
provisions, de l'artillerie et des fantassins de Crète, qu'il
dirige vers Nauplie, qui paraît devoir être le but des pré
paratifs turcs. Modon est aussi fortifiée. A l'aide des ha
bitants, on brûle tout dans les environs, on élève une
forteresse dans le port, ainsi qu'un barrage qui" ne permet
plus que l'entrée d'un seul vaisseau. Puis le capitaine
se rend à Zante, où il fait venir 70 legna, parmi lesquels
grosses 16 galères.
La réunion des deux corps de la flotte turque à Sainte
De 1453 À 1500 275

Maure est attribuée à la négligence des commandants vé


nitiens. Trevisano était malade. Plus de 200 vaisseaux
turcs se dirigent vers Nauplie, alors que l'armée de terre,
composée de cavalerie, est battue par les i.500 cavaliers
de Venise.
Les Turcs renoncent à la tentative contre Nauplie et se
dirigent vers Modon. Ils essaient une attaque contre le
château de Zonchio, ayant un port au-dessous, à dix milles
de Modon. Le provéditeur Girolamo Contarini ' vient secou
rir la place. Les Turcs se retirent. Entre-temps Trevisano
meurt à Céphalonie. Contarini le remplace provisoirement.
Arrivé à Modon, l'ennemi détruit la plupart des murs
du „borgo", qui est abandonné par les Vénitiens, renfer
més dans la ville. Tumultueusement, les Turcs réussissent
à rompre aussi une partie de l'enceinte de cette ville elle-
même.
Contarini, qui se trouvait à' Zante, accourt. Les gros
vaisseaux turcs étaient près de l'île de Sapienza; le
reste, sortant du port de Zonchio, est signalé par les Vé
nitiens. Contarini forme sa ligne de bataille, plaçant les
galères de guerre tout près du rivage, les galères „grosse"
de côté et les „navi" „al mare aperto" : entre ces trois
corps on laisse un „assai aconcio spacio"'
L'ennemi envoie cent galères contre la flotte vénitienne.
Giacomo Venier donne le signal du combat, attaquant avec
son artillerie une galère; six galères „grosse" causent
beaucoup de dégâts aux Turcs, coulant bas plusieurs em
barcations. Les Turcs pensaient déjà à s'enfuir lorsqu'ils
observent la difficulté des mouvements de la flotte véni
tienne. Le combat recommence et dure trois heures. Enfin
une des„galee grosse" de Venise est perdue, une autre
est prise; le reste prendía fuite. Contarini doit abandonner
son vaisseau, qui a les flancs percés, et il se retire à Zante.
A Venise, où on avait appris la maladie de Trevisano,
on avait décidé, „perciochè ogni di di lui s'udivano cose
che non piacevano loro", de le rappeler. A sa place est
nommé Benedetto de Pesaro, qui part, muni de l'argent

1 Lire dans la Geschichte des osmanisehen Reiches, II. p. 295: „Trevisanos


Stellvertreter Girolamo Contarini".
276 De 1463 À 1500

nécessaire, trois jours après son élection. On fait venir de


Zante à Modon cinq galères avec le provéditeur: un „va-
loroso huomo", dans une „barchetta", en avertit les as
siégés.
Le lendemain, 10 août, Contarini se dirige, avec toute
sa flotte, vers Modon. Les Turcs se retirent dans le port.
Quatre des cinq galères pénétrent dans ce port, la cinquième
doit revenir. Les habitants accourent vers le rivage pour
assister au débarquement, de sorte que la partie opposée
des murs reste sans défense. Les Turcs entrent par la brèche,
tuant les quelques défenseurs restés à leur place. On com
bat avec acharnement dans les rues, mais, comme elles
sont déjà fermées et que le nombre des ennemis s'accroît
sans cesse, la bataille dégénère en un massacre. Deux
„supracomiti" à peine arrivés, Antonio Fabri et le capi
taine Bardella, succombent. L'évêque, Andrea Falconi, qui,
en habits pontificaux, exhortait les défenseurs, est décapité.
On épargne seulement ceux des prisonniers qui se distin
guent par leur jeune âge ou leurs qualités physiques. Plus de
mille sont traînés à la corde jusqu'au „palais", où on leur
coupe la tête devant le Sultan. Parmi les captifs qui sont
conservés on compte: „Gabriele, podestà délia terra, et il
camerlengo, et Aurelio Balastro, canceliero, et Sebastiano
de Moncelese, capitano del presidio". Les habitants eux-
mêmes incendient leurs maisons. La mêlée dure encore
jusque dans la nuit. Le château de Zonchio capitule, après
avoir appris la catastrophe de Modon, dont le commandant
est présenté aux assiégés.
La flotte vénitienne ne peut pas atteindre cette fois l'île
de Zante: la tempête la rejette en petits détachements vers
les côtes de la Crète ; un vaisseau se brise, mais l'équipage
peut se sauver.
L'armée turque offre de bonnes conditions aux habi
tants de Coron. Effrayés par l'exemple de Modon, ils refu
sent de se soumettre aux autorités vénitiennes et offrent
leur soumission.
Aussitôt le même capitaine se présente devant Nauplie:
débarquant, il demande un entretien à Paolo Contarini, marié
et établi à Coron, frère do Bernard, qui avait commandé
des „stratioti" pendant la „guerra napolitana". Contarini
De 1453 À 1500 277

rejette les offres turques et se sauve dans la ville. Par des


sorties habilement ménegées, Nauplie réussit à se défendre
avec succès. A l'arrivée du Sultan, les portes sont défini-
tiñement closes. Mais la flotte turque de Lepante se pré
sente du côté de Malvoisie, et 30 galères turques se sai
sissent de Г „isola di Legina".
Cà di Pesaro arrive, à ce moment, à Corfou; il se di
rige vers Zante. 11 a à sa disposition jusqu'à 18 galères
„grosse", 25 moindres et plus de 20 „navi". Ayant appris
son intention de prendre l'offensive, les Turcs, affaiblis par
les combats de Modon, se retirent du côté de Constantinople.
Le commandant vénitien l'ayant appris par ses brigantins
envoyés pour prendre des nouvelles, s'en vient à „Lagina",
où il tue les Turcs de la garnison et garde leurs chefs
comme captifs. Puis, avec les galères „sottili", il se dirige
vers Mytilène, ayant été informé d'un débarquement des
Turcs; il pille et distribue le butin à ses soldats; l'île est
occupée. Ténédos est aussi brûlée.
A la bouche des détroits, il atteint l'arrière-garde de
la flotte turque et prend plusieurs vaisseaux, dont il fait
pendre l'équipage, dévastant, en même temps, le rivage.
Il se présente devant Samothrace, où avaient éclaté des
troubles; les habitants se soumettent au „sopracomito"
Luigi de Canale, qui leur promet un commandant véni
tien; ils offrent de payer la dîme des fruits de la terre.
Caristo est pillée aussi. Au passage devant Coron, Cà di
Pesaro fait couper la tète sur la proue de sa galère à
Carlo Contarini, ancien gouverneur de Zonchio. Il s'en re
vient ainsi à Nauplie.
On apprend que Gonzave de Cordoue („Consalve Fer-
dinando"), ancien comandant des Espagnols contre les Fran
çais, est arrivé à Zante avec les vaisseaux qui avaient été
armés contre Louis XII et avaient été cédés à Venise pour
ne pas mettre en dauger la Sicile. Cà di Pesaro se con
certe avec Gonzalve pour essayer de reprendre, par la réa
lisation d'un plan secret, Modon elle-même. Ils se rendent
à Céphalonie, qui peut leur fournir le bois nécessaire pour
la construction des châteaux et la couverture des barques.
A ce moment, le fils de Giovanni Crispo, ancien sei
gneur de Naxos, ayant épousé la fille de Mathieu Lore
278 De 1463 À 1600

dano, on lui laisse l'île, à condition de ne pas suivre les


traces de son père.
On décide d'attaquer Céphalonie, qui ne doit pas garder
la gloire d'avoir résisté à deux flottes. Une nouvelle „nave*",
de 3.000 boite, arrive: elle a été construite à Gènes, d'a
près la demande de Louis XII: le capitaine se met sous
les ordres de Cà di Pesaro. 11 annonce qu'un autre vais
seau a été retenu en chemin par la tempête. Le capitaine
susdit déclare être payé pour trois mois, avec 1.500
soldats se trouvant sur les deux vaisseaux, jusqu'au 10.
novembre; en deçà de ce terme la République supportera
les dépenses. Cà di Pesaro répond qu'il en fera son rap
port. „Vedendo il capitano che s'interponeva tempo, es-
sendo rischiarato il tempo, fece vela e si parti; ma, dell'-
altra nave, altro non s'intese".
La ville de Céphalonie, dans une position très forte, sur
une montagne, est attaquée. Les pluies retardent les opé
rations. La garnison turque, à peine 300 hommes, parvient
à repousser les assaillants. Quelques capitaines espagnols
sont tués, ainsi que six gentilhommes, vénitiens et le
connétable Gorlino, qui jadis avait défendu, avec beau
coup de bravoure, Naples. On décide d'élever le rempart
jusqu'à une hauteur supérieure à celle des murs.
Zonchio est regagnée par surprise. L'„alfiere" de Cà di
Pesaro, Démêtre de Modon, s'entend avec un ami albanais
de la garnison et pénètre de nuit, avec cinquante soldats,
dans la place; à l'aube il entre dans le château et met
à mort 50 des Turcs; les autres escaladent les murs. Le
capitaine-général envoie deux galères avec Girolamo Pisani
pour défendre Zonchio et le fortifier. Bientôt Silvestro
Trono est nommé gouverneur. Beaucoup de chevaliers de
Coron- s'y établissent avec leur femmes, s'obligeant à dé
fendre le château.
Le rempart étant terminé à Céphalonie, on peut re
garder dans la place. On combat avec un grand enthousi
asme, Gonzalve lui-même montrant une si grande ardeur,
„che anche egli pareva cittadino venetiano". Le Vénitien
Orio et un Espagnol plantent le drapeau de la croix sur
les murs; une partie des Turcs, avec le capitaine „Gis-
chare", se retirent dans la „rocca"; ils se rendent; leurs
De 1453 À 1600 279

camarades sont tués. Luigi Salamon e3t nommé gouver


neur, le château, la rocca, étant confié à Giovanni Venier.
Francesco Lione commande dans l'île entière, où on fixe
des familles de Coron et de Zonchio, qui n'est pas fertile,
et l'île, qui avait été pillée pendant deux ans et rendue
inhabitée, redevient ce qu'elle avait été avant la guerre.
Deux galères envoyées du côté de Nauplie se saisissent
de quatre fustes turques et d'une galère vénitienne, prise
jadis à Lagina. On renonce à faire une tentative contre
Modon, qui avait bonne garde après le cas de Zonchio.
La flotte de Gonzalve, ayant passé beauconp de temps en
mer, a besoin de réparations; elle revient en Sicile, pro
mettant de se présenter de nouveau au printemps. Avant
le départ, Cà di Pesaro fait à Gonzalve un cadeau de 500
barils de Malvoisie „e di cassio" et lui confie 60.000 livres
et autres dons nombreux, envoyés de Venise. Le comman
dant espagnol déclare que son roi l'a fait venir par amour
pour la République. Il est créé gentilhomme vénitien. On
lui députe en Sicile Gabriel Moro pour lui porter encore
266 livres d'argent „lavorato".
(Chronique vénitienne citée, fol. 302-310.)

CCCXI.
1500.
Spectabele ethonorado fradelo. In questigiorni... vostra
con lo portador delà presente, et, visto quanto scrivete, per
tanto... aviso: heri, como dovea haver visto, sono zonto qui
do navi genovesi partite da Pera adi 12 del passato..., dove
hano cargato lane et altre merze per Candia. Le quai ve
nere proximo passato la matina hano scontrato l'armada
turchesca, una parte a Thenedo et l'altra ala banda delà
Grecia in terra ferma, da velle 250 in più, trà galie, fuste,
schirazi, parandare et una nave grossa con le altre nave
loro. El capitano delà quai armada hà retenuto dite nave
infina la sera, et la sera licenciato dite nave senza al-
cuno daño, con belo vento a garbin. E, levata dita ar-
mata tuta con intrata dentro, poi dite nave el sabato da
matina a cavo Sancta Maria hano scontrato la nostra ar
mada con galie 30 sotil, le quai hano havuto parlamento
con dite nave, le quai nave poi la domenega hano visto
280 De 1463 À 1600

ala vella altre in 50, andavano tute ala volta


velle 40
de Tenedo. Quello habiano fato da poi, non lo sano.
Ve aviso come Caradorius, el quai liera in armada, è zonto
a... cy zorni G al verba (sic), con fuste 7; et oltra queste
se hà noticia esser al Sovrasari da fuste 10 in 12;
tarnen de queste possono esser fuste 4 in c[ö], l'altri bre-
gantini e picole cosse. Perché navigate con li ochi aperti
et con bona guardia semper, per tuto dove ándate, che
questi zorni passati se trovo 4 fuste de Turchi a Pario,
l'ano prexo uno gripo de questo loco, andava cargade fige
in Alexandria, el quai per fortuna era capitato de là et
fo prexo, scampati tuti li homini.
Altro da novo de qui non se hà de relación degno. El
portador de questa, vostro homo, ne hà dito como vuj ha-
vete in nave uno di soldadi erano a Modon rimasto da
l'armada turchesca, et el podestà et governador de questo
loco vi pregano mandat i dito homo lazo, possando da lui
haver información del seguito del armada turchescha et
etiam de Modon, li qual s[oldati] ve referiscono se beso
gnasse cossa alcuna de la terra. Non altro. Christo da mal
ve guardi.
Joannes de Tabia, consul in Chio suprascriptus.

(On a aussi une lettre de lui à „Petro Bamba, patrono


navis", sans date aussi.)
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía. Ducali e htte>-e riceru/e, Q. 46.)

CCCXII.

au doge; 19 février 1500.


Rapport crétois
....Ricevessemo avanti heri lettere del podestà de Mal-
vasia che ne rechiede subvención de danari et monitione
per el dicto luoco et el Castel Rampan...
Postcriptum. Havemo lettere da i Magnifia rectori de Na-
poli de Romania, i quai ne dimandano subvention de danari
per quelli soldati. Et, licet che zè pochi zorni i mandas-
semo una paga, i ne dicono che i diti soldati sono in tanta
nécessita, che i ne fano star de mala voglia, perö che
habiamo mal il modo de provederli. Et maxime essendo

-
De 1463 к 1500 281

novamente zonti de qui alcuni strati oti dal Zante, che,


secondo la loro natura insolentissima, ne dimandano
danari....
(Archives d'Etat de Venise, (,'api del Consiylio di Died, Ledere del rettori,
Candía.)

CCCXIII.

Alvise Bondin au duc de Crète; Nauplie, 26 février 1500.


(?)

Pour paiement des soldats.


le

(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali httere ricevute,

Q.
4<>.)

e
CCCXIV.

„Jacomo Bárbaro, servidor vostro et castelan

jn
chastel

el
del scojo di Brandizio, adi marzo" au duc de Crète
2

;
1500 ou 1501.
....Da novo ochore prexente, Vostre Signorie son ala
al

fonte, tarnen [per] abondante chautela, non resterö dinotarvi

a
soto scrite. Ho per via zerta da Raguxj de 23 del pasà
le

eser inbarchè in quel insteso di per Anchona uno oractor


florentin, quai se dizeva vinia dal Signor turclio, nel quai
eserlj stà fato gran onor; tegno tuto sia dimostrazion flo
rentine, con pochisimj fati.
Qui chapitô de quy uno Grecho, mostra fazonato homo,
bona descrizion: dize venia da Otranto; quel avea par-
di

lato con uno partí de la Valona adi 2G del pasato; dise


che là dizeva ed era publicha voxe in la Valona chôme
si

Vostra Signoria avea fato paxe con Signor turcho. Es-


el

sendo chusi, pregio nostro Signor Idio abj lasa far chosa
di el

che sia mente Vostre Ezelenzie per ben di tuta la


di

riligion cristiana....
(Archives d'État de Venise, Consoli, Brindisi.)

ceexv.

Melchior Trivisano au duc de Crète; „ex triremi


in

portu
arsenatus Zephalonie, die martii 1500".
Vj

Intervention pour François Bragadin, capitaine de Nauplie.


„Viso quod in hac expeditione Cefalonie per tres menses
»s*
282 Dk 1453 л 15Ö0

continuos omnibus suis expensis servivit et contra hostes


pugnando viriliter et magnanime se habuit et exercuit."
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e leltere rieevute, Q. 46.)

CCCXVI.

Sauf-conduit du capitaine de la Mer; „datum in triremi


nostra in portu arsenatus Cefaloniae, die VIj martii 1500".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere rieevute, Q. 47.)

CCCXVII.

„Marcus Chabriel, castellanus, et Antonio Zancani, capi-


taneus, provisores Mothonj", au duc de Crète; 22 mars 1500.
Pour le paiement des soldats.
D'autres lettres des mêmes, du 14 et 28 mars.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere rieevute, Q. 40.)

CCCXV11I.

Melchior Trivisano au duc de Crète; „ex triremi in


portu Corphoy, 29 mártir 1500".
Il avait envoyé des galères pour être désarmées et ré
parées, „che possi esser prompte ad ogni ordine et man
dato delà Serenissima Signoria". Il demande de nouveau,
instamment, qu'elles soient mises en ordre, „cussi rechie-
dendo la importantia extrema dele occurentie e tempi
presentí, che ad adviso nostro, per quanto da ogni banda
ressona, lo inimico, che ne è viçino con le armade soe,
non dorme, ma si fà prestissimo et, corne siamo conditi-
onadj nuj, l'haverete per i 'sopracomiti ritornati inteso, et
Idio voglf che le provision nostre siano in tempo. Per el
che iterum replico che, per l'amor di Dio, postposita ogni
minima dillatione et interpositione de tempo, fate atender
alo adaptamento de dite galie, cum tute le altre cosse
necessarie per armarle, azo, zonto el mandato, quale, come
hö predito, tengo sera prestissimo, tuto poi se possa man
dar ad execution, come nela prudentia et diligentia de la
Magniñcencie Vostre me confido".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere rieevute, Q. 46.)
De 1453 л J 500 283

CCCXIX.

Sauf-conduit accordé par Melchior Trivisano; „ex tri rem i


nostra in portu Corphoj, die XllJj mensis aprilis 1500".
(Archives d'Etat de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46 )

cccxx.

Aloisio Bon au duc de Crète; Nauplie, 14 avril 1500.


(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCCXXI.

Gabriel Venerio, châtelain de Coron, et Fantin Giorgio,


capitaine de la même place, au duc de Crète; Coron, 6
mai 1500.
Ils expliquent les raisons pour lesquelles ils ont retenu
certaines choses nécessaires, venant de Crète, sur une ga
lère envoyée, avec des secours, par le capitaine-général.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCCXX1I.

Demande de munitions du commandant de Malvoisie.


„Cum le quai munition habiamo fato damno et ver-
gogna di inimici nostri, i quali, a dir il vero, era el Bassa
de la Morea in persona, cum flamuri sie, cum fiol, de ca-
vali numero 1.000, come certo habiamo havuto dali suo
proprii nostri presoni, et pedoni 5.000, venuti con animo
deliberato intrar in questa nostra domum, sacomanarla.
Causa, perche ogni zorno li habiamo corsso fino sopra le
porte del Misitra, ficato a foco et fiama el luoco delal-
chia (nie), era principal utilità de dito Bassa de la Morea,
menato a castello tuto il territorio suo, si de presoni, corne
de-enemali: parendoli non poter viver ale insidie nostre,
hà condito dito exercito per volerssi vendicar contra mi.
Ma Idio prima, poi le bone gardie continue ne hà guaran-
tati tuti. Ita che altro che uno papa et una femina con tre
puti hano preso; vero è animali [asjsai, i quali, se fusse
284 Du 1453 л 1500

stà obedito, ancor quelli non hariano haviti. Morti assai


gran maistri di suo, si quî, come ala Vatica, feriti infiniti,
si di bombarde et spingarde, come da balestrieri et freze,
che in vero tuto questo paise da corpi morti, corne piuj
particularmente il tuto sapera Vostra Magnificencia da dito
nostro capellán. Quanto queste cosse lissiano state di ver-
gogna et damno, ogni uno lo intendi, et di honor alla 11-
lustrissima Signoria nostra, mediante Idio prima et le mo
nition mandate a tempo bisognoso per Magnificencie Vostre ;
il forzo de le quai sono stà consumpte et puoche ne resta,
maxime polvere, freze et veretonj, che piuj о et è (sie).
Per tanto prego Vostre Magnificencie mi vogli mandar
omnino per il lator déla presente le cosse che per luj será
requesti, Perche dinoto a Vostre Magnificencie e per esser
de qui fino puochi zornj un' altra fiata dito Bassa cum
piui grosso essercito, come so[n] avisato da cuj sempre me
à dito il vero, perché non puol tolerar il damno et ver-
gogna recepta si quà, come a Vatica, Castel Rampafn]. Pero
a more Dei Vostre Magnificencie non mi manchi di tal opor
tuno bisogno. Apresso mi mandi infalanter fanti 100 et
non manco di quelli banditi, sença spesa alguna, per
sigurtà de questa forteza por... ponti la Viatica.
[Mention de son propre salaire.]
Monobasie, die penúltimo maii 1500.
Andreas de Rippa, potestas et capitaneus Monobasie.
Recepta die 7 junij 1500.
(Archivos de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevule, Q. 46.)

СССХХШ.

Venerio, châtelain de Coron, et Fantin Giorgio,


Gabriel
capitaine de la même place, au duc de Crète; Coron, 7
juin 1500.
Intervention pour un prêtre grec.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCCXXIV.

Jacques Bárbaro à la Seigneurie de Venise; 14 juin 1500.


....È zonto erj de quy una nova, e vinia zertifichate
De Í453'.\ 1500 2Sí

chôme zerte galie de l'Ezelenzie Vostre sopra el Saxno ano


preso una fusta turchesca, quai se dige era venuta dala
Valona, e dizesi aver tajatj tutj a pezi....
(Archives d'État de Venise, Consoli, Brindisi.)

cccxxv.

Le doge de Venise au duc de Crète; 17 juin 1500.


Intervention pour le „strenuus et fidelissimus noster
Dimitrj Paleologus, caput strati otarum", auquel une „pro
vision" avait été accordée par le capitaine-général Antoine
Grimani.
(Archives d'État de Venise, Ihtca di Candía, Ducali e lettere ricerute, Q. 46.)

CCCXXVI.

Les officiers de Modon au duc de Crète; Modon, 20


juin 1500.
Ils exposent qu'un patron de vaisseau a chargé, le 24
mai, des „anime jnutile, no. 417, trà maschi e femine,
per condur quelli in Candia".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevtite, Q. 4G.)

CCCXXV1I.

Privilège de Melchior Trivisano; „datum ex triremi in


portu Corphoi, die XX junii 1500".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e lettere ricevutc, Q. 48.)

CCCXXV1II.
24 juin 1500.
[Le commencement, qui paraît traiter d'une dévastation
accomplie par les corsaires turcs, manque.]
È gionto qui la galia fô Talapiera, la quai vien da Na-
polj, et hamme dito come li se atrova certa quantità de
Turchi et che li stratioti ogni zorno vano fora et portano
semper qualche testa de Turchi dentro nela terra. In questa
hora per certi grippi venuti qui, cargi de persone vien
dal Sigo, i quai hano dito come el campo del Tu'rcho è
286 De 1463 à 1600

stato a Modem, et hano combatudo uno zorno et una note,


et poi se hano tira in driedo et son andati ali castelli
di Molini et hanno messi li i pavioni, e dice che aspetano
l'armada che esca fuora per andar a Modon, per quello dice
queste persone. Et pero priego Vostre Magniflcencie, che
più non posso, pregomi che questo castello con queste
anime sia ricommandato a Vostre Magniflcencie et quello
vogli sovegnir de polvere et de piere de bonbarda de la
sorte de galia, per haver qui bonbarde due de galia, et (?)
quele che Vostra Magnificencia me mandö Гаппо passato,
besognava anche freze e vertonj, balestre, etc. (?), che
havemo, salvo una casella de freze et una de vertonj... Et
questo vol esser presto, perché, se l'armada passarà de
qui, che Dio la confundí, avanti che la ensi, dove se al... a
vj (sic), che li azafusse (sic) tempo contrario, li seria forza
meter in questa isola, et, metando qui, li porà vegnir in
fantasia de voler vegnir qui, al castello, a combater... De
altra provision de proveder, non mandamo per zornata
de proveder, perché tuti de questo loco con questi che
se trova sono desposti pluj presto morir cha abandonar
el nostro stado, et perö... L'è cerca zorni 12 che non hô
habuto lettera di Modon, per esser tuti navigij retenuti.
Et per lettere habute di quel tempo, di nostro zene-
ral, se trovava a Corfú, et lj aspetava el resto de l'ar-
mada nostra, che in quelli zorni dovevano zonzer etiam
quelle nave de Spagna et Franza; benchè ne è stato dito
che quello di Spagna è zonto a Corfú, ma non с certo.
El resto de l'armada nostra era avisando circa velle 100;
a Modon era, trà nave e caravelle, grippj, circa 30. L'ar
mada turchesca se diceva come era galie 50 a Lepanto
et che andaría Patras, in su, in zö, et che resto
lo
(?)
a

de l'armada andaría dietro conzando... (lacune) sentirö per


ogni pasazi....
Ex Cithericj, adi 24 zugno 1500.
Sebastian Balbj, castellano de Ziriyo.

(Archives d'État de Venise, Daca di Candía, Dueali lettere ricenute,


Q.

46.)
e
Db 1463 À 1500 287

CCCXX1X.
25 juin 1500.
....Al presente altro ne1... le avisar... Vostre Magnificencie,
salvo che havisemo come el Signor Turcho si è levado da
Nicli et è andato con do exercito versso Modon. I averno
manda fora una nostra spia in la Morea, la qual doveva
esser qui zà zorni cinque passati, et non apar: se dubi-
temo sia stà preso. De qui fasse ogni bona provision ne
è posibile, ma manchemo de polvere ; ne è stà provisto per
la via de Venesia de boni bombar dieri... ne hà mandato
Magnificencie, i modo che semo furnidi de homini in tal
exercito ben experti. demande „fina barileti 200 de
[Il

polvere".]
De qui zonto strenuo Gurlino cum provisionati
el
è

cento; altri cento erano suso in un altra caravela, pur


de sua compagnia; stata retenuta Modo[n], per quel
a
è

Magnifico Rezimento, per occorentie de quel loco. Aspe-


le

temo cum desiderio lo resto di provisionati ne promesso

à
Vostre Magnificencie per bisogno del castello. De qui ogni
zorno questi cani coreno fina apreso porte de questa
le

terra, et stratioti usino ala scaramuza cum loro, et, gratia


li

Dei, semper cum honor et utile suo. Non sono stà morti,
salvo dui fin' hora di nostri, ma de Turchi ogni zorno ne
prendeno de vivj et portano teste asai. Hano etiam preso
protojero de Negroponte, dal quai sperano haver gran-
el

dignisima talia. Prego nostro Signor Dio ne prospere da


el

ben in mejo.
[Demande grains, fruits, salpêtre.]
de vin,
Ex Neapoli Romanie, die 25 zugno 1500.
Jacobus Ranerio, rector, et Alovisius Barbadico,
capitaneus et provisores Neapolis.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali
Q.

lettere ricevute, 46.)


e

cccxxx.

[Intervention pour un procès.] Apresso, perché oni zorno


havemo Turchi suso porte, questi nostri stratioti non
le

pono usir fora per non haver lanze. [Us en demandent,

Déchiré.
1
288 De 1453 л 1500

ainsi que] qualche artelaria lezier da carete..., açô possamo


repararsse dali insulti de questi cani... Apresso, perché
veneno feri di molti et non havemo persone experte che
sepino medigar, unde molti ne more, pregemo etiam Vostre
Magnificencie ne mandi qualche bon ciroico...
Jacobus Bentrio, redor, et Alovisius Barbadico, capita
neas, provisores Ncapolis Bomunie.

Murstinij Teucri detenti in carceribus Coroni


Depositio
et interogatus per magníficos dominos rectores ejusdem loci,
1500, die XXVlj junii.
Mustini Curaisacho1, Turcho, preso e menado al con-
specto de Magnifici rectorj et provededori et del Magni
fico messer Polo Vilaresso, provededor, similiter et con-
dudo ad loco delà tortura, fô domandado dove lui fo-
preso; respose a San-Zorzi. Domandado dove è San-
Zorzi, disse de una delà Caritena. Domandado, quando el
fô preso, se Пега solo, о compagnato, disse che'l jera luj
et un suo garzón, quai è cristiano et à fuzito ...Domandato
chi che l'è, respose che l'è timaratore et hà de timaro do
millia aspri al' anno. Domandato quelo luj andava fazando,
respose che l'a stà a Midi, dal Cirnoie, et che li haveva
porta certi biscoteli, et che Paleólogo Misit-Bassa et Ocri-
sotiolus Neomat (s¿c>Bassa, sono Viseri del Signor et Bi-
larbei, era andà a l'armada et chel Signor con el resto del
osercito era a Miclj, et halo visto con li propra ochi. Do
mandato cum quanto exercito, disse non haver tropo
exercito. Domandato se l'aspeta attro campo, disse che
non. Domandato se l'è inpezato dal Uncharo, disse chel
Signore mando suo ambasador al Ongaro, et l'Ongaro a
lui. Domandato quello che sa del armada, respose che la
dovea usir e che l'era venuta fina a Lepanto. Domandato
come el sa, disse haverlo sentito dir in campo, et Bilarbei
ora andà a spalizar quella e terra via. Domandato sel sa de
qualche tractato over tradimento, respose non haver... se dice
qualche cossa de questa terra de Coron, respose de quello...
[Domandato] dove die andar el Signor, respose chel Signor
non se moveà fina non s'[in]ten[der]à chu l'armata sia usita,

Кчга-Isak.
De 1453 À 1500 28Ö

et per reputación luj non se moverá al trámente. Domandato


se'l se dice de l'armada nostra, quanta la sia, respose che se
dise... mp... che la sera grande et chel se aspeta de Franza
e Spagna, ma... tarde, et pero solicita el suo usir. Doman
dato... che trezorni chel Signor è aMicli et che Craracho-
chi et do altri flambo[la]rj sono a Napoli, ma non sa cum
quanta zente, et che le sono stà tagliadi asai. et hano
manda a domandar socorsso al Signor, de zente. Doman
dato se'l sa de algun tractato in Napoli, disse non saper.
Domandato et admonito che mcglio el dica la verità, altra-
monte la se ge fera dir per forza, et tunc el disse che'l se
disea che li Albanesi volea dar la tera al Signor. Persuaso
sopra de çiô a dir el vero, disse haver intesso che, zonto
el Signor, li Albanesi dovea usir e butarsse in zenochion
avanti luj et darge la terra. Domandato chi de esser quelli,
disse che Marti Chanassi, Vaivoda Manassi et Elia Manassi,
Ceracasani. Domandato de Modon et Coron, se dice de
qualche tractato, dise non haver inteso niente. Domandato
a che modo salo de quello da Napoli, respose haver senti
do da gran maistri dirlo. Domandato deli nostri stratioti,
disse che'l sapeva che Pera et Zeta pr... mperj (sie) doveva
andar de là, ma più se dicea de Pera che de Zeta; Га
sentido rusur (sic). Domandato deli tractadi de Modon et
Coron, respose non sa per niente, et de Napoli sa per
quanti l*hà dito de sopra. Et, cum(?) de commandamento
fö despojado et ligado, quai disse: Signor, non me gaste,
che quello vi hö dito è Ja verità, et, se'l se trova non ha-
ver dito el vero, che sia impicado. Et fö alquanto suspeso
da tera, digendo non ne saper dir altro, et fö de mandato
reposto.

(Archives d'État, de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevutc, Q. 46.)

CCCXXXI.

Alovisio Barbadigo, capitaine et provéditeur de Nauplie,


au duc de Crète; Nauplie, 30 juin 1500.
11 demande qu'on lui envoie des gens „cum vituarii et vini".

(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

la

■-
âSÔ De 1453 À 1600

CCCXXXII.

„Gurlinus de Ravena, peditum capitano", au duc de Crète;


Ñauplie, 30 juin 1500.
....À parso ali lllustrissimi signori mandarmi capitano
l
dele fanterie de... te... со... vadi dove è più bisogno, et
masime mi... resse venir... Napoli di Romania, nel quai
logo più si ano sospeto la venuta del campo turchesco, che...
zonto fui de qui. trovai questi Magnifici retori gagiardi,
prompti e soliciti in far... quelle debite provisione achade
per salute de questa terra, e niente mancho per Sue Ma-
gnificencie de fay (sic); che invero mi rendo certo, venendo
dito èxercito et havendo quelle cosse mi fà bisogno, pocho
guadagnare. Et altro non mancha senon li infrascripte mu
nition, senza le quai è imposibile. veut „polvere asai,

[Il
salnitrio, solfaro..., cere, suchareti, 50 archibusi; con le
le

quai cosse senza, non podemo far, denotando Vostre Ma-

a
gnificencie che de qui non havemo polvere per over

8
6
zorni: ne forzó far del nezesità vertu, per quanto

e,
è

cognosco et vedo, certo senza soprascripte monición non


le

hö speranza alchuna salvarmi... Se de trova qualche si


li

bon çiroicho, mandarlo: ne habiamo grande bisogno....


(Archivas d'État de Venise, Duca di Candia, Dtieali

Q.
lettere ricevute, 46.)
e

CCCXXXIII.

„Rectores et provisores Mothoni" au duc de Crète; „ex


Mothoni, die julii 1500".
5

(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducalie


Q.

lettere ricevute, 46.)

CCCXXXIV.

Description de la prise de Modon par les Turcs (voy.


plus loin, 303 et suiv.). la fin:
À
p.

„Ze merken das Modon eyn vesste werliche Stat ist


dem Landt Morea ligendt... Dy Menschen ge-
jn

gewesen,
maincklichen Sannt-Pauls Glawben gewesen, genant dy
Cristen von Gurttell." Cepetidant l'archevêque et l'Église
appartenaient la confession latine. „In der Pfarrkirchen
à

Déchiré.
1
De 1463 À 150Ó 291

daselbs, zw Sant Johanns, ligt Sannt Leo leibhafftig vnd


das Hawpt Sanctj Anastasj."
LaMorée, jadis fertile, est fortement dévastée. „Got well
das von Hymell erparmen", etc.
(Bibliothèque Royale de Munich, ms. latin 14.668, fol 87 et suiv.)

cccxxxv.

„Copia bulle sive salvi conductus concessi Anconitanis


a Magno Magistro Rhodii, pro tuta navigatione importati a
Hieronimo Tellino, etc." (sic); Rhodes, 12 juillet 1500.
Les Ancônitains ayant exposé que certains des chrétiens
les arrêtent en mer pour les piller, et puisqu'ils sont des
fils fidèles de l'Église, le Grand-Maître les recommande,
comme s'ils étaient des Rhodiens, menaçant de châtier ceux
qui oseraient les attaquer.
(Archives d'Ancöne, Liber Croceus Magnus, fol. 191-193.)

CCCXXXVI.

Marc-Antoine Contarini, provéditeur, au Conseil des Dix;


„jn Chastelnuovo di Chorfù, adi 14 luio 1500".
Per le fabriche di questo chastello... Et massime tro-
vandossi al prexente questi maistri bresani, li quai son
ominj che fano de l'arte loro chosse inchredibil, che con
maistri grezj non è posibel fal ttal opere... Questo chastello
è ttuta la speranza che puol aver le Excellencie Vostre di

questa zittà, et chuj domina, questo domina el ttuto.


[Il

était en mauvais état.] Et, perché suspetava questa ar-


raata turchescha queste parte... Questo chastello non
a

alchuna jnsiegna del glorioxo protetor nostro messer San-


Marcho. Suplicho Excellencie Vostre che ne mandi uno
le

che sia grande: azö quelo se possi levar sechondo


el

consueto....
(Archives d'État de Venise, Capi Consiglio dei Died, Corfu)

CCCXXXVII.

Le ce- capitaine de Mer au duc de Crète; „ex tri-


la
vi

remi supra caput Matapanum, die augusti 1500".


V

....Et, cussi instanter requisito, cognossendo etiam essi


292 De 1463 À 1600

contestabeli bisognar, de 11 li habiamo licentiati, et ad sua


notitia per tempi ne troviamo qui cazati et zonti in questo
instante con l'armada sotil, per esser stà muniti i nostri con
quella introduction del socorso molto gajardo a Modon, quale
judichemo sera la salute de quel loco; et, ad aspeto [=dis-
petto] deli nimici, de bel jorno, etiam che ne fusse, questo lo
jntrodusessemo, corne più distincte le Magnificencie Vostre
intender potrà deli latori de altre particularité; anche quelle
de loro ni sarà ben informati, per esser cosse dispiacevole,
et che non ni possiamo persuader non lo significhemo a
Vostre Magnificencie....
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46)

CCCXXXVIII.

Sauf-conduit -accordé par Jérôme Contarini, vice-capitaine;


„datum in triremi apud insulam Strovalorum, die Vj-to au-
gusti 1500".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCCXXX1X.

In [n]omine Dei, amen. Perinus de Ceva, el Furneto, olim


marinarius seu socius gripi tunc patronizati per Thera-
mum de Vadebela, omni jure... fecit... suum... procuratorem...
dictum Theramum de V[adebela]..., petentem vegetem unam
moronarum salsarum et ultros quinqué casei restantis in
gripo tunc patronizato per dictum Theramum, eo quia in
dicto gripo fuerint onerati ultra predicta per dictum Pe-
ramum veges una moronelo et ultri 7 casei de loco Jheli l
in dicto gripo, prout apparet apodisia caricacionis, scripta
in dicto loco Jheli, anno presentí, die VIIj augusti, manu
Hieronymi de Via, tunc scribe dicti gripi, per me, notarium.
Infrascripta visa et lecta quo veges moronelo et coies (sic)
7 casei exonerati fuerunt : gripus postea captus fuit a
classe predicta Illustrissime domiuationis Venetiarum [22
decembris 1500].
MCCCCC, die VIIj augusti, in lo Cheli.

1 Kili, Chilia, dans les bouches du Danube.

,
De 1463 À 1600 293

In nomine Domini, etc. Perinus de Ceva, delo Furneto,


caricavit in gripo patronizato per Theramum de Vadebela
butta una de morona in salamora et botta una de moro-
nela et utri XIj di formaso, da esser consegnati in Chio
a dicto Peri no de Ceva, de Furneto: solvere debet pro
naulo per tutte queste cose a rasone de aspri sesanta per
singula butta, etc. (sic).
Hieronymus de Via, scriba, manu propria, etc. (sic).
...Angelinus de Castiliono, olim marinarius seu socius
gripi tunc patronizati per Theramum de Vadebela, procu-
ratorem .. posuit... Nicolaum de Castiliono, fabrum..., ad
petendum... barilia 20 moronarum salsarum, signata de
tali signo A С, onusta per dictum Angelinum, tunc mari-
narium dicti gripi..., in loco Jheli Maris Majoris...
Actum in foro Chij..., die XXlllj decernbris.
(Suit la lettre de Jerome de Goano, podestà de Chios,
28 décembre 1500, pour la libération des marchandises
appartenant à Nicoroso de Castiliono et retenues sur le
vaisseau de Vadebela.]
1500, die VIlj augusti, in lo Cheli.
In nomine Domini, etc. Nicoroso de Castiliono caricavit
in gripo patronizato per Theramum de Vadebela c-ori peci
336 et sacheto uno et mezo de lana, da esser consiguati
in Chio, al dicto Nicoroso: solvere debet pro naulo aspri
tredece et mezo. Hieronymus de Via, manu propria, sub-
cripsit.
In nomine Dei et salvamenti, Angelinus de Castiliono ca
ricavit in gripo patronizato per Theramo de Vadebela ba-
rili duo moronarum salatarum signatarum cum tali A С,
de esser consignati in Chio ipsi Angelino: solvere pro na-
bulis nihil debet, quia sunt pro suis portetis (ti<-). Hyeroni-
mus de Via, scriba, manu propria.

(Archives de Venise, Duca di Candía, Ducali e letters ricevute, Q 48.)

CCCXL.

....Nicolaus de Questa, speciarius, burgensisChii,... ordinavit


suum... procuratorem... Demetrium Kali quondam domini
AUexandri, ad presentem commorantem in Candia..., ad por
294 De 1453 л 1500

tandum... vegetem unam moronarum signatam de tali: PC


Item lanarum de Licostomo vili, numero quatuor millium
quadringentos; item ultros caseorum, — omnia predicta onusta
in loco Jheli Maris Majoris per Georgium Familiotum, in
gripo predicto per Theramum de Vadebela... Actum in foro
Chii..., die 19 decembris...
In nomine Domini et salvamenti, Georgius Familiato ca-
ricavit in gripo predicto per Theramo de Vadibela butta
una moronarum de tali pc, consignandam in Chio Nicolao
de Questa, speciario, et pro naulo solvere habet aspri 45
pro singula butta. Item caricavit dictus Georgius Familio-
tus lana Licostomo, veli numero 20.400, consignandis
in Chio supradicto Nicolas de Questa, speciario, et pro
naulo solvere habet aspros 13 pro singulo cantario.
Item caricavit dictus Georgius utres tres caseorum con-
signandorum de supra dicto Nicolao de Questa, speciario,
pro quibus solvere habet pro naulo ala usanza.
Die 9 augusti, in lo Jheli, 1500.
Hyeronimus de Vadebela, scriba, manu propria.
(Suit une demande de libération, datée 22 décembre
1500, de la part de „Gaspar de Franchis, juris utriusque
doctor, vicarius Chii", et un acte de chargement „in cas-
tellis" (aux Dardanelles).)
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 46.)

CCCXLI.

Gratia Dei ego..., Ami [=amir, émir] Zultan Bayasitha(n)...,


scribit... Serenissimo régi Hungarie, Bohemie ac insuper
Moravie, Hilesie ac Lusatie duci ac multarum aliarum ter-
rarum domino... Ceterum ad noticiam Majestati Tue do
quod Majestati Mee Imperiali dux Venetorum anteac ex
corde et recte servivit amicusque ejusdem fuit, nunc autem
et ab aliquo tempore, ex instigacione diabólica et absque
racione et cum diaboli sui informacione, infelix dux Ve
netorum et maie fortunatus furiis dolisque agitari et mi
quis servicijs erga me se ostendere cepit. Proinde Majestas
Mea Imperialis, bone memorie genitoris mei ac beatissimi
et felicissimi avi mei viam et iter suscipiens, de sede
mea imperiali me movi cum apparatu et armata ex exer
De 1453 À 1600 «95

citibus, in armis processi, ubi dux idem Venetorum penes


mare unam civitatem habebat, quam Mothon vocant, ma-
gnam speciositate, decoratam mûris et turribus mire alti-
tudinis ac fossata terrene profunditatis profundissime ef-
fossa habentem. In hac superbientes Veneti, qui Infideles
Dei sunt, alij se eorum abscondebant, alij cursitabant, et.
malo ipsorum omine ас diabólica malicia non munitissimj
fuerant. Earn ob rem, Dei adjutorio, die dominico mensis
julij, feria sexta, super predicta civitate ascendí, exerci-
tibus meis, presidijs insignis ac bombarais cinxi. Postea,
non post multos dies elapsos, armata Venetorum veniens
et ab una parte civitatem illam obsedit, subsidium ferens;
unde se posse juvare sperabat. Sic viam illis precluserunt
mei, ac tandem iniqua armata eorum, veniens prope civi
tatem predictam et cum vento insurgens, volebat pro au
xilio civitatem intrare. Et ibi aliquot ligna sive naves mee
civitati conjungi volebant, ut eorum ligna ab ingressu pro
hibèrent. Et sic lingna mea cum eorum lingnis colligata
fuerunt. Ac inter se magnum prelium fecerunt et large
sanguinem effuderunt, et cum auxilio Dei ligna Majestatis
Mee victricia evaserunt. Et, illis profligatis, duo magne
spissitudinis ligna eorum cum hominibus et apparamentis
ad eorum faciem accepimus et aliquot alia bombardis et
ingenijs fregimus submersimusque: remanserunt autem eorum
mire magnitudinis ligna. Et, ista videntes miracula, magno
metu et timoré territi magnoque merore affecti, profu-
gerunt. Deinde, ex parte Majestatis Mee, mei bombardis,
praesidibus, tartisbis (sie) et aliis variis armis, velut plu-
rima, muros, menia, turres civitatis invadentes, usque ad
terram demoliti sunt. Tandem inmunda Venetorum armata
de eorum lignis velocissima quindeeim selecta ligna, et,
sicut decet, hominibus et armis bene instrueta uno die
per insidias ad latitudinem maris missa venerunt; volentes
alia ligna interea in civitatem, cupiditate dueti, intrare
ac ligna mea casu illic reperta eorum lignis oppugnare
ceperunt. Et sie de eorum lignis quatuor ad civitatem in-
eiderunt. Alia vero ligna per mare profugerunt. In hiis
itaque furia Mea Imperialis Excellencia lacessita, magno
furore est commota ac eo momento quo ligna eorum ad
civitatem intrarunt, obsessis subsidia ferentes, sub edicto
296 De 1458 À 1500

alumnis meis et fidelissimis servitoribus ac milicie Mee


Majestatis firmiter mandavi ut ex omnibus partibus civi-
tatem invaderent. Quod fsi^státim diffusus per foramina et
loca bombardis aperta et ingenijs aperta confractaque for-
tissime invadunt ac ex omni parte viriliter instant, fossa-
tisque jam occupatis, magnam stragem et conflictum in-
ferentes ac, auxilio Domini celestis et excelsi, vi et potencia
civitatem predictam, recepi. Nee solus unus homo ex homi-
nibus intus repertis evasit, sed omnes sub potestate mea
positi sunt, mensis augusti nona die, prope ad noctem,
de dominico, ас alijs civitatibus ac castris Majestatis Mee
civitatem predictam quomodo decens fuit, adjeci. Fami-
liam autem eorum, que supererat, possessiones ac alia
unde vivere consueverant, exercitui meo in predam tradidi.
Нес autem amicicie nostre, que inter nos est, intimavi,
ut mihi congratuleris, congaudensque Majestati Tue scripsi
ac per fldelem servitorem, nunccium Imperialis Majestatis
Mee, Tharo Isiumque viris. Hazijelem (sic) : nos habemus et
amiciciam firmiter Majestas Mea Imperialis tenet, et in
posterum tenere volumus, et Deus novit quod lete et ho-
norifice he scripte sunt décimo die mensis augusti pt date
sub civitate Mothon, presentís seculi et annj.
(Bibliothèque Royale de Munich, eus. latin 434, fol. 99 et suiv.)

CCCXLII.

Vice-generalis Maris capitaneus... ad magnificum Regi


men Crete.
Per altre nostre con la galia de M[odon]..., aposta expedita,
per l'affecto, in quelle significassemo el bisogno di acresser
l'armada. Al presente intremo a quel instesso, subiungamo
per via di alcunj Coronei existamo avisatj Modon dome-
nega próxima pasada esser stà per forza preso. Et questo
par sia processo perche, havendomi deposto al socorsso
suo, de l'importantia Vostre Magnificencie pol comprender,
domenega dita, con le galie sotil deputate, s. con la con-
pania del strenuo Paulo Albanese, de 176 fanti, 50 de soldai
fo[re]stieri del Zante, 55 sguzati schipaterj, 8 bonbardieri
et alcuni altri valentj hominj, con 500 barile de polvere,
De 1453 к 1500 297

freze, vertoni e 1.500 ducati, da esser tute cosse pórtate


et introdute a Modon, el zorno, a despeto di inimici et
armata sua, aconpagnasemo diti cinque fin dentro a Modon,
et inimici che erano frà elZonchio et Schotetj, levati, ob-
stono che l'ultima dele cinque, che fö la Griona, restö de fora
et, incalzata, scapolö, adeo che, zonte le quattro et descar
gando editj, quelli dentro, de la tropo alegreza, abandorono
le mure et corseno ala marina, ita che i nimici, corne è
referito, con scale introno dentro, et facea taiata, che durö
fin höre tre de note. Nuj ne acostassemo tanto soto la terra,
che per fin 22 höre vedevamo i Sa-Marchij su le tore, et
anche nuj desender: tarnen non vedessemo altro che sin
in quel hora seguita tal ruina. Non sapemo crederlo, ta
rnen pur è per più vie referito et molti segni che vedemo
ne fà creder et dubitar. Per il che cognossemo el pericolo
di Coron et Napoli, inportantissimi. Habiamo mandato duo
galie a Coron, con danarj, polvere, freze et alcunj hominj,
et, perché con el tempo fusemo cazatj in queste aque,
panne siano scorsse in quelle aque la galia Salamona
vice-provededor et la galia Pascaliga et da Trane, volendo
con el mezo di quelle, intervenendo el mezo di Vostre Ma-
gnificencie et provedimento, far che Napolj habundant[er]
sia provisto et sovenuto. Pero, essendo tutte esse galio de li,
pervenendo con la galia meza insemo, non essendo expedit[e], o,
effecto scrivessemo, partisseno(P), ponendo anche la pre
al

sente galia Zena detemo ale Magnificencie Vostre prudentis-


sime che ben in quel loco aptissimo facino quelle provisioni
con mezo de magnifici nobelj et feudatarij, et altro parera
li

necessario, che, sendomi quella più suma se pol de valento-


men da mille in doa millia, et quelli senza alcuna
al

hominj,
dimora siano mandati Napolj con sempre nominate
le
a

stando gardia
di

galie. et socorsso quel loco, etc. (sic).


a

Ex triremi, in portu Cajarum, die XIj augusti 1500.


Cito, cito Magnificencie Vostre expedisca l'affecto ale
el le

quai dato carigo déla execution, per convegnir anche


è

nuj con celerità trasferir al' armata grossa, per securtà


cosse del Ponente, che importa, et maxime Corfu:
le

de
sono ne' casse 14 freze.
Hieronymus Contareno, vice-capitamus generalis Maris.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali
Q.

lettere rivevute, 46.)


t

У
298 Db 1463 À 1600

CCCXL1II.

„Petrus Laurentius (sic), Cervie potestas", au Conseil des


Dix; 13 août 1500, „ad horas 5 noctis".
....Significo ala Excellentia Vostra questa sera esser ve-
nuto da me- un Bertusio Parente da Chioza, patron de
barcha, et hame facto jntender esser venuto certi Milanesi,
homini paressenti et ben vestiti, in questa cita vostra di
Cervia, per nolizar la barcha sua per Parenzo. Qualj veneno
da Ragusi, tamen mi è stato affirmato che j veneno^de
Turchia et sono stati dal Turcho. Trà j quali ge sono uno
nominate conte Zuan-Antonio Somaglia et un miser Zuane
de Landriano; per tanto mi hà parso cossa di grande
importantia, et holj retenuti soto bona custodia, et quelli
a longe examinati, et nel examinar tuti zà variano, siehe
hö voluto di ciö notificar ala Sublimita Vostra...
(Le 17 août, le podestà fait savoir qu'il a reçu deux
lettres des Dix, du 16 et du 20. On avait envoyé „per
quella de qui, per condure de li el conte Zuantonio Somaglia,
miser Zuane da Landriano, messer Alexandro Marian et
Porin di Pori, Milanesi, cum i loi- famegli", ainsi que ce
qu'on a trouvé sur eux, „cum uno salvo conducto quale
di cono haver havuto del rè di Franza" ; on enverra aussi
leurs chevaux. Il seront transportés à Chioggia.)
(Archives d'État de Venise, Consoli Cervia.)

CCCXLIV.

Privilège de Jérôme Contarini, vice-capitaine général de la


Mer; „in triremi in conspectu Prodani, XIIlj augusti 1500".
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e lettere ricevute, Q. 48.)

CCCXLV.

Magnifici et generosi, tanquam fratres karissimi. Venendo


el presente..., ne è parsso scriver la presente a Vostre Ma-
gnificencie et dechiarirvi... la creation mia al capitaneato-ge-
neral de mar, per gratia delà divina Magestà et delà Vos
tra Illustrissima Signoria, azö quelle sapiano adri... reza
De 1453 к 4500 299

...le lettere et nove che per zornada hoccorerano. Et, perché


judichemo fino a questo zorno Vostre Magnificencie habiano
jnteso la miseranda perdeda de Modon, che fö adi 9 del
presente: principiata a darli la bataglia, adi oto zorno, a
hore 23, jntrando el socorsso nostro de galie quattro sotil;
la quai bataglia duro fino passata meza note, siehe, veden-
dosse quelli delà terra non poter più durar, fi(co)chorono
fuogo in più parte de quella et bruxorono in gran parte quella,
per modo che da una parte et l'altra fö facto gran san-
gue, et tandem la terra se persse, che è nova ch'è molto
dolorosa, come Vostre Magnificencie per la prudentia sua
poleno considerar. Et, perché per el Magnifico messer
Hieronymo Contarini, provedidor de l'arma, è stà scrito a
Vostre Magnificencie et mandato una galia per far bon
numero di provixionadi per mandar a Napoli de Romania,
son certo che Vostre Magnificencie a quesfco farano quello
che se convien et uxarano tu ta quella solicitudine et
diligentia che vi sera possibile a mandar ad effecto quanto
Sua Magnificencia vi hà scrita, impero che de questa ope
ration et de tute altre operation sue preterite le sono per
conseguir maxima laude et commendatione. [Une galère
de la Canée est inutilisable.]
Ex triremi apud Zacynthum, die 17 augusti 1500.
Benedictus da Chà di Pexaro, capitaneus generalis maris.
Recepta die XX augusti 1500.
(Archives d'État de Venise, Duea di Candia, Ducali e Itttere rieevute, Q. 46.)

CCCXLVI.

E. (?) et clarissimi, tanquam patres honorandi. Chiamo


testimonio Idio che tante le... scrite a Vostre Magnificencie
pocho viste et meno extimate, ne de questo me pare...,
imperochè cui non è in fuoeo non extima il calor suo;
hora el n... Dio, ma el diavolo et i rebeli publici delà patria
nostra con l'auctorità sua hano operato et in dies operano
la total consumption et ruina nostra, è stati causa delà
acerbissima et pérfida nuova de crepacore ali boni, la quai
hà dato causa et forze alo inimico nostro de haver havuto
el vero dominio del nido (sir) porto venetiano de la terra de
Modo[n], che fö dominica, a 9 del instante, a hore ... (?),
300 De 1453 À 1500

conquístate» con tanta ignominia et, quod pejus est, cin


que galie grosse pericolate, carge de munition, tute a favor
de nimici, messa tuta terra per fil de spada, e grandi
e picoli, et resto a fuoco et fiama. Queste nuove habiamo
habuto per uno brenganti da Naxia, spaçato a posta cum
lettere directive ali magnifia rectori de Napoli et a Naxia.
et a Vostre Magnificencie le allégate da Coron, per mi
aperte, quelle da Naxia et Napoli. Inteso il tuto, non hö vo-
luto ristar far quanto se convien al debito mió avisar
Vostre Magnificencie dil tuto fin questa hora.
Dapoi scrito fin qui a Vostre Magnificencie, zonto molti
stratioti fuziti de Coron et qui venuti soli, dispoliati, i quali
per avanti aleunj di loro haveano mandato le sue fameglie
cum tute soe robe. Et have frà i qualli è per primo Manoli et
Thodoro Ciada, fradeli; item Elxita Panipari, cavalier, bar-
bano dei diti, cum trà cavali 80, et fuziti da Coron al tempo
de tanto suo bisogno. Ex relatione da loro havuta a bocha,
dicono esser Coron tuto jn arme, con gran partesani de
l'una et l'altra parte, il forzó di qualli tien la rason da
luj

questo pérfido cane, et a del tuto voler dar dita terra.


Itaque se puö judicar, et cussi se tiene certo, horamai esser
ala condition de jnfelice Modon. Se atende la festa de
Coron esser la vizilia nostra, de Malvasia, corne de Napoli.
si

Io dirö largamente l'oppinion mia Vostre Magnifi


a

cencie demande' secours. Certains des soldats veulent


[Il

partir.] Parendolj tempo de non più parole, ma de fati,


vogli proveder effectual men te questa forteza, — non dico
a

:
ala terra, perche hormai discoperti per fusti armati che
b

queste forteze se conservi nome delà lllustrissima Si-


a

gnoria nostra, perche tempo di suo bisogni valerano più


li
a

quelo sono repútate veut des] provisionati,


di

conosute.
[11
e

100 homini da cervelo, et non mati..., biscoti suficientia,


a

zonche, lanze, balestre, freze et archi, et sopra tuto denari


questi poveri vechi servitori. Cussi fazendo, mi basta
a

l'animo conservar dita forteza nome delà lllustrissima


a

Signoria nostra, et, non provedendo, et presto, faço inten-


li

der, et cussi per nome délia lllustrissima Signoria nostra, et


protesto ogni periculo et damno potesse intra venir sia sopra
dele Magnificencie Vostre, perche non più tempo de perder.
è

donne plénipotence l'envoyé: „messer frate Anto


[Il

à
De 1453 À 1500 301

nio, capelano mio".] Eo maxime, che holi poi scrito


fino qui, è venuto uno messo a posta da Misitra, il quai
sempre, di quanto hà seguito Turchi in queste parte, dal
dito messo sempre hö havuto la verità. Mi hà fato inten-
der esser concluso el Signor turcho haver determinate, su
bito spaçato da Coron, venir con l'armada sua et per terra
alo obsedio de questa pofvera terra]..., la quai è fornita
de ogni... ne non se hà altro che pr... Parendo a Vostre
Magnificencie provederli, li provediati, perché le forteze
tute... [promjese... prima Castel Rampa[n], la Vatica sono
ambadonato me..., non è homini per una di ese. Questo
procede a questi tempi per i boni portamenti hano havuto,
et loro, et jo insieme. Vostre Magnificencie hà el bato
nele mano, et jo de qui la vita, la quäl hö determinata
una ñata alia lllustrissima Signoria mia: faro come potro...
Monobasie, XX augusti 1500.
Andreas de Hipa, potestas et capitantus Monobasie.
Recepta die primo septembris 1500.
[Le 30 août, autre lettre pour les salaires, „per il che,
essendo già de qui passata l'armata inimicha..."
Une recommandation est datée du même jour.]
(archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali e Uttere ricemtte, Q. 46.)

CCCXLVII.

Lettre ducale de Venise; 21 août 1500.


Pour le fils de Меха Busichi, capitaine de stratiotes, tué
par une flèche en combattant contre les Turcs '.
(Archives d'État de Venise, Duca di Candia, Ducali e Uttere ricevute, Q. 48.)

CCCXLVIII.

Acta anno domini MCCCCC.


Veneti Electoribus Imperij.
Reverendissimi et Illustrissimi domini. Vellemus in vanum
previdisse jam pridem predixisseque id quod nunc evenit

1Suit un privilège d' Antoine Griraani, avec cette date erronée: ,da-
tam in triremi nostra in portu Crete, IIIJ februarii 1494 (sic)".
302 De 1453 À 1600

et eventurum expectari potest de christianorum periculis,


adeo certis quam proximis, ut jamjam videre et tangere
possint. Fractum est et dissipatum antemurale illud quod
Infidelium rabiem a christianis cervicibus avertebat, quod
Italiam ipsam ab eorum impetu tutam securamque redde-
bat. Ictibus et vulneribus nostris proteximus hactenus
ceteros ac illesos, inoffernsos servavimus, diximusque sem
per ас protestati fuimus coram Deo et hominibus esse
impares vires nostras tanto ponderi sustinendo. Non est
habita fides verbis nostris. Quid vero subsidij fuerit in tanta
re nobis collatum, quis non intelligit? Nobis quidem prima
facie, et apparenter, sed revera toti Christiane laboranti
reipublice pocius quam nobis Fecimus quidquid
ipsis.
omni no faceré potuimus, ob quod numquam jure poteri-
mns accusari. Expugnatum est Mothonum, viris omnibus
illis fortissimis ad unum trucidatis, prêter eos dumtaxat
qui sese ac suos, ut a fedissima hostium Servitute subtra-
herent, cum uxoribus ac liberis in proprijs domibus con-
cremarunt. Lachrimabile horrendumque spectaculum, diem
memorabilem et luctuosam, que post se trahit tantas
strages, incendia et pericula, ut ipsis et hostibus merorem
et sacietatem sint paritura, si modo sacietas in tanta siti
christiani sanguinis est expectanda. Successum miserandum
ejusmodi expugnationis ab inserto summario inspicere po-
terunt Reverendissime et Illustrissime Dominaciones Ves-
tre. Quid vero successurum timeri debeat, cogitent hij et
judicent quibus inest aliqua providencia, aliter prudencia
et rerum humamarum usus. Res hec eo deducta est, ut
nedum difficilimum, sed pene impossibile videatur, cum
proximum incendium extinguere aut evitare non distulit
rabidus hostis, dissimulare aliquandiu desiderium suum in-
vadende Italie et gradatim postmodum ad occupandas
alias provincias et Christiana régna descendat. In ipsa
etiam fere expugnacione Mothoni, uti ex summario in-
tueri licet, accingitur ad mittendum classem et copias suas
Brundusium. Quo cum trajecerit, ut mínimo opere et mi-
nori spacio temporis potest efficere, quid regnum neapo-
litanum, quid ipsa Roma, quid reliqua Italia factura vel
pocius passura sit, quid denique universa religio Christiana,
liquido constat. Non amplius in finibus Tracie, Grecie
De 1453 À 1500 303

aut Epiri, sed in visceribus Italie et circa beati Petri aras,


proch dolor, gerendum est bellum et cum sevissimis hos-
tibus dimicandum est. Hoc adeo perspicuum omnibus et
manifestum, ut probacione non egeat, et utinam non com-
probetur experimento! Unum certe negari non potest, Ita-
liam, quod dolenter dicimus, in ipso situ ruine sue certis-
sime constitutam. Avertit oculos suos dominus Deus noster
et cum inimicis suis ulciscetur peccata nostra. Ne me-
mineris, domine, iniquitatem populi tui, ne quando dicant
gentes: ubi est Deus eorum? Non nobis, domine, non no-
bis, sed nomini tuo da gloriam. Visum est pertinere officio
nostro hisce nostris litteris Reverendissimas et Ulustrissi-
mas Dominaciones Vestras de imminenti christianorum dis
crimine reddere cerciores, ut se ipsas pro sua religione dis-
ponere valeant ad eas immediatas provisiones et remedia
que conveniunt et sint proporcionata ac equivalentia ad
tutelam et propugnationem nominis christiani.
Datum in nostro ducali palacio, die quinta septembris,
indicione quarta, millesimo quingentésimo.
Augustinus Barbadico, Dej gratia dux Venetiarum, etc.
Reverendissimis et Illustrissimis dominis Sacri Romani
lmperij Electoribus dignissimis.

Littera itálica inserta.


Wie die Herschafft zu Venedig hat ausschreiben lassen,
in weihisch, volgt hernach in teutsch [imprimé].
Die Geschieht der Belegerung vnd Eroberung der armen
eilenden Stat Modon ist nachvolgender Weiss ergangen,
als wir vns manigfaltig haben erfarn. Auff dem ailfften
Tag des Monats Julij hat sich der Turck in aigner Person,
mit den Beliarbey von Kriechen, desgleichen mit den Be-
larbei von Natolia, mit Herescrafft ob den hundert tausent
Mannen, wolgerust vnnd notturtftiglich versehen, mit aller
Zugehorung, gelegert vnd geschlagen fur die obgenanten
Stat Modon vnd von Stund an funff hundert Stuck Puchssen
darfur gelegert, vnder welchen hundert vnnd XXlj ser
gross gewesen sind, also das die Klainst in der Rund in
wendig zwelff Palmi oder Hennd begriffen hat, vnd von
Stund an' hat er anheben zu schiessen, on Vnderloss, Tag
304 De 1453 À 1500

vnd Nacht, dessgleichen stettiglichen mit Mörsern, Pleiden


vnd andern Wercken geworffen jn die Stat.
Item auff den achzehenden Tag des bemelten Monats
ist sein Armada gefaren auss dem Golff von Leponto, bey
drey hundert Segeln, vnnd hat sich geschlagen fur die Stat
auff dem Mere, ain Tail bey dem Velss Sant-Bernhardino,
vnd ain Tail bey der Sapientie. Vnd auff den obgenanten
Armada oder Schiffen sind gewesen ob funfftzig tausent
Mann, mit grosser Anzal Geschoss vnd Notdurfft dar zu
gehoerig. Vnd von Stund am haben sy nider geschossen
die Were vnnd Maur. Vnd, wiewol die zu Modon warn
an Vnderlass newe Were vnd Graben auffrichten vnd
machten, halff doch Alles nicht, von grossem vnd er
schrecklichem Schiessen der Turcken, das gewert hat on
Vnderlass.
Item alle Tag stürmten sie die Stat vom Lannd. Aber
dye so darinnen warnn, werenten sich kecklich. Hetten
all gepeicht vnd communiciert, mit Fursatz zu sterben
vmb cristenlichen Glauben. Vnd ir warn ob sechs tausent
werlicher Man, on Frawen vnnd Kynder, vnder dennen
vil endlicher Krigsleut, Soldner, Puechssenmaister vnd an
der zu solher Belegerung geschickt, vnd hetten Speiss vnd
ander Notdurfft in grosser Zal, mit dem sie taglich vn-
glauplichen Schaden vnd Todschlag den Turcken zufugten,
vnd, von den so in der Stat warn, namen taglich Scha
den von siben biss in zwaintzig.
Item die Turcken schössen taglich ain grosse Anzal
Pfeil, das es wunderlich zu sehen was, also das sy zu
Mittentag der Sonnen iren Schein namen, mit der gros
sen Anzal der Pfeil.
Item vnder andern Wegen domit sich die Vnssern be-
chirmten, machten sy Kunstfeur, damitt sy verderbten ain
vnsegliche Zal der Hund.
Item die Turcken gruben vnder der Erden byss sye in
den Graben kamen, darein warffen sy Holtz, den auss zu
füllen. Aber solh Holtz ward durch die in der Stat verprant.
Darnach wurffen sye darein ain grosse Anzal Erdtrichs,
damit sy vber den Graben komen mochten. Sy schössen
auch da selbst ain grossen dicken Thurn nider, der mit sei

-4
De Í453 À 1500 305

nem Fall den maisten Tail des Grabens an demselben Ort


aussfullet.
Item von ynser Armada ward versucht manigerlai Wege
jn Hilff zu schicken. Aber, nach dem Modon von allen Ort-
ten auff Wasser vnd Land von den Turcken belegt war,
mocht das nicht geschehen.
Item auff den newnden Tag des Monats Augusti, nach
mittag, füren funff vnnser Galea subtil mittenn durch dye
Schiff der Veind, an die von Stundt an die Veind setzten:
vier auss denselben Galea stiessen mit den Prora, daz ist
den vordem Tail der Schiff, an das Land vnd auff die Muola;
vnd, wiewol die Turcken hindten an in warn, prachten sy
doch jn die Stat grosse Anzal Pulfers vnd ander Notturfft
mit tausent czwaihundert redlichen Mannen. Verliessen die
Galea, stiessen Feur darein. Auss weihen drey verprunnen,
dye vierd Galea, nach dem daz Feur nit angeen wolt, ero
berten dye Veind, vnd die funift, nachdem die nit zu Land
mocht stossen, floh, der dann die Turcken nach jagten.
Item auff den selben newndten Tag, als die Turcken
ain gemainen Sturm auff dem Land angefangen hetten
vnd noetteten die Vnnsern ser, die sich dann manlich vnd
kecklich werten, aber die Turcken, do sy sahen die Hilff
dye den Vnsern jn der vier Galea zukam, wurdenn sye
bewegt mit grossem Zorn, vnd tauten den gantzen Zeug
jn drey Hauff en, mit den sy gegen der Stat zohen, vnd,
als der erst Hauffen an den Graben kam, vnd sich mit
den Vnnsern schlug, kam von Stund an hernach der ander
Hauff, der dann mit grossem Gwalt trang vnd ain grosse
Anzal des Cristenhauffens jn den Graben truckt. Vnnd von
Stund an kam der dritt Hauff, weliche auch ain grosse
Anzal von den ander Hauffen in den Graben stiess, also
das sy auff den Koerpren der Menschen vber den Graben
lieffen, lainten Layter an, suchten Weg in die Stat zu
komen. Hetten kain Achtung auffs Schiessen, Werffen oder
andere Were, vnnd der Gewalt vnnd Vnsynnikait von den
vnzalparn Hunden was so gross, dass jn die Vnsern nit
Widerstand kundten thun. Nicht dess mynder schluegen sy
sich mit inen den Tag mit der Nacht, vnd drey Stund auf
den nachvolgenden Tag. Do sy sahen das kain Widerstand
mer halff, die so noch jn Leben warn, flohen in etliche
10
306 De 1453 À 1500

Heuser die sy davor zugericht hetten, stiessen die mit Feuer


an, verprennten darjnnen Weib, Kind vnd auch sich selber,
do mit sy empflihen mochten der erparmlichen Gefengknus
vnd Dinstparkait der Ungläubigen. Vnd drey nachvolgend
Tag hat man dasselb Feur stets gesehen. Etlich Frawen vnd
Kynder fieln vber die Mawr jns Mere, zu empflichen den
Turcken, do dann etlich ertruncken, etlich halb lebendig von
den Turcken gefangen wurden.
Das ist die erpermlich Zerstoerung der armen elenden
Stat Modon.

Item die Turcken haben jnen auch furgenomen von Stund


an sich zu legem fur Coron, des dann die Vnsernn gros
se Sorg haben. Dann das Yolck von dem grawsamlichen
Exempel, den von Modon begegent, ser erschrocken ist,
zusampt dan, daz man der selben Stat Coron kain Hilff
thun mag, weder auf Wasser, noch Land.
Item es hat auch der Turk drey seiner Hauptleut ge
schickt zu erlosen seyn Armada, Galea vnd Fusten, bey den
funffczig, die desselben Mals zu Vonissa warn, vnd von
vnnsern Galea verhuett, das sy nit auss dem Wasser jn
das Mer fueren, das dann zu nächst bey Valona neust.
Item man sagt das der Kamali n, der Turcken Hauptleuet
Ainer, mit hundert Segeil hinwegk gefarn sey, den pesten
so sie der Turck hat. Ain Tail sagt das er sich fur Neapoli
de Romania legem woelle, der ander Tail sagt daz er Erlöss
vnd zu Hilff kom der Armada so zu Vonissa ist. Vnd, so
er sich zu der selbigen thun vnd verainigen, wirdt es ain
grausamlichs vnnd erschrokeulichs Furnemen seyn, also daz
jn Nyemand an kainem Ennd Widerstand thun mag. Es
hat auch, als man sagt, der Turck den dreyen seynen
Hauptleuten, die er geschickt hat, gen Vonissa, sein belegerte
Armada czu erlosen, drey Spis nach geschickt. Also, wo
sy nit von Stund an sich von vnnsern Galea schlagen vnd
erloesen, das man die drey Hauptleut von Stund an spis-
sen vnd praten sol.
Item man sagt auch durch des Turcken Hoer, so bald
dye selb Armada von Vonissa auss den Fluss in das Mer
komm, das man sy von Stund an gen Brundusio schicken
woelle, die selb Stat vnd Port zu erobern, do er auch mit
Db 1453 À 1500 307

seiner Armada den Winnter verharren wirdfc vnnd, nach


Aussgang desselben, seinem Furnemen Volziehung thun.
(Bibliothèque Royale de Munich, шз. latin 414, du XV-e siècle, fol. 242 et
saiv.; ms. 14.668, fol. 86 et suiv.; ms. 434, fol. 95 et suiv )

СССХЫХ.

Benoît de Cà di Pesaro, capitaine-général de la Mer, au


duc de Crète; „ex triremi nostra prope caput Mantelum,
die XIlj septembris 1500".
remercie aussi pour la réparation de la galère Zena
[11

et pour ce qui été fait] de galia Salamona et ala de


a

Meza, quali per altre nostre galee al ultimo del passato


trovassemo al porto dele Cagie. Non accade che de al-

И
chun stagi cum timor per la perdeda de Modon, imperochè
hano robato et non preso da valenthomo, et, se non
il

fusse stà socorsso dele nostre quattro galie, che introno,


el

mai haveriano havuto, ma pel recover del ditto socorso


il

tuti abandonoreno sue poste et andorenno al molo, et


le

Turchi alhora principiarono muntar et sença contrasto


a
li

desesseno nela terra et questo modo hebeno. Nuj se


il
a

ritrovamo cum potente armada et seguimo questa armata


turchesca, quale, dapoi che la se parti Napoli, tuta con
di

fusa per haver intelligentia de nuj, et cussi fece


el

campo,
et quella terra libera, sempre andata afuzendo, dubi-
è
è

tando che non siamo aie spale. Nuj se ne a[n]damo cum


li

presteça al' isola de Metelin, per incontrarsse in quella, et


solicitamo navegar; ma nave 25 che havemo cum nuj
el

ne fano al presente tardar camin nostro: tarnen non


el

restemo de solicitar quanto potemo per adimplir questo


ardente desiderio nostro. Non se ritrovamo haver più bis-
coto: pregamo cum questa instantia che potemo Vostre
Magnificencie che me voglino quamprimum et subito man
dare in quella più summa che potrano et non facino
le

falo per modo alchun, perché se vedemo impaçati. de


[Il

mande du vin.
Suit une recommandation de la part de Rippa, „Bono-
basie', ultimo augusti 1500".]
(Archives d'État de Venise, Duca di Candía, Ducali lettere ricevute,
Q.

46.)
e

Malvoisie.
1
308 De 1453 À 1500

CCCL.

De Rippa au duc de Crète; 18 septembre 1500.


....In molti zorni q... algunj corierj, frà li altri géra Re-
nessi cavalier, cum certi altri tr..., parte provixionati delà
llustrissima Signoria, parte non. Mandono in questa terra
di Malvaxia le lor fameglie et faculta, poi, prexo Modon,
son venuti lor in persona de qui, fuziti da Coron, avaDti
se havesse rexo al Signor turcho. La causa de tal lor
fugir dicono esser stata per veder che la mazor parte di
Coronei esser inclinatissimi de rendersse, etiam lor, non
vogliando cognosser altra Signoria che quella de Venetia,
sono fuziti et venuti ut supra de qui. [Ils demandent leur
soldes.]
Suit une procuration du 18 septembre, „ante portam
civitatis Monobasie".
Recommandation d'un capitaine pour le „magnificus do-
minus Petrus de Vendagno, capitaneus sive prefectus unius
ejus barze", qui a servi „maxime in ista Cefalonie [expe-
ditione]". „Datum in triremi nostra in portu asanatus Ce
falonie", 8 mars 1500.
Recommandation de Rippa pour les „provisionati" qui
ont combattu, „a questi tempj che el can turco per terra
et per mare ne haveva serati et obsidiati".
22 septembre. Recommandation du 27 septembre de
la part d'Alexandre Barbadigo.
(Archives d'État de Venise, Daca di Candía, Ducali t lettere ricevute, Q. 46.)

CCCL1.

Leprovéditeur Contari ni au duc de Crète; 18 sep


tembre 1500.
Il mentionne les fortifications qu'on élève et parle d'un
„m0 Jacomo Custrin inzegnier... La carestia del viver
grande... [Les soldats] i è per abandonar la fortteza per la
malla fama ch'è in questo loco sparssa de li pagamenti
sicarssi: su fà a la maistranza Bressanti, che continue lavora,
e eziam Ij provixionatj da basso, che, per nezesità, parte
son morti et lo resto fuzittj....
(Archives d'État de Venise, Rettori, Capi di Died, Corfu.)
De 1453 к 1500 309