You are on page 1of 23

Mohr je krug

Akademska Resource Center


Uvod
• transformacija jednadžbe za zrakoplov stres može se
prikazati u grafičkom obliku parceli poznat kao Mohr krugu.

• Ovaj grafički prikaz je izuzetno korisna jer omogućuje


vizualizirati odnose između normalna i posmična
naprezanja djelujući na raznim kosih ploha u točki pod
stresom tijelo.

• Korištenje Mohr kruga također možete izračunati Glavni naprezanja , maksimalna


naprezanja smicanja i naprezanja na kosih ploha.
Stres Transformation Jednadžbe

a x+ ay
a x1
- 1

2- a x - a y 2 cos2 q + t xy sin2 q
a x+ a y
t x1 y1
=- sin2 q + t xy cos2 q 2

2
Izvođenje Mohr krugu

• Ako θ varirati od 0 ° do 360 °, mi ćemo dobiti sve moguće


vrijednosti σx 1 i τx 1 y 1 za određenu stanja napona.

• Eliminirati θ po kvadriranje obje strane 1 i 2


Jednadžba i dodavanjem dvije jednadžbe zajedno.
Izvođenje Mohr kruga (nastavak)
Mohr je krug jednadžba

• Krug s tom jednadžbom se zove Mohr-a Circle,


nazvan po njemačkom Građevinar Otto Mohr. On je
također razvio grafički tehniku ​za crtanje kruga u 1882.

• grafička metoda je jednostavan i jasan pristup inače


komplicirane analize.
Prijavite Konvenciju za Mohr krugu

• Naprezanje na smicanje se predstave kao pozitivni prema dolje

• θ na element stresa = 2θ u Mohr krugu


Izgradnja Mohr-a krug:
Postupak
1. Nacrtajte skup koordinatne osi s σx 1 kao pozitivan
udesno i τx 1 y 1 kao pozitivan prema dolje.
2. Pronađi točke A, predstavlja uvjete stresa
na x Lice elementa pomoću crtanja koordinate σx 1 = σ x
i τx 1 y 1 = τ xy , Imajte na umu da točka na krug za θ =
odgovara 0 °.
3. Pronađi točke B, predstavlja uvjete stresa
na y Lice elementa pomoću crtanja koordinate σx 1 = σ y i
τx 1 y 1 = - τ xy , Imajte na umu da točka B na krug za θ =
odgovara za 90 °.
Postupak (nastavak)

4. nacrtati crtu od mjesta ukazati B, promjer kruga


prolazi kroz točku c ( Središte kružnice). točke i B su na suprotnim stranama
promjera (i stoga 180 ° osim na krug).

5. Upotreba točke c kao središte, crtanje Mohr je krug


kroz točke i B , Ovaj krug ima polumjer R.
Središte kružnice c na koordinatama točaka ima σx 1
= σ prosjek i τx 1 y 1 = 0 ,
Stres Transformacija: grafički prikaz
Obrazloženje
• Na Mohr krugu, točka odgovara θ = 0. Stoga je referentna
točka iz koje se mjere kutovi.

• Kut 2θ smješta točku D na krug, koji ima koordinate σx 1 i τx 1 y 1. D


predstavlja stres Na x 1 Lice nagnutog elementa.

• Točka E, koji je dijametralno suprotna točka D nalazi 180 ° iz CD.


Tako istaknuti E daje naglasak na y 1 Lice nagnutog elementa.

• Dakle, kao što smo rotirati x 1 y 1 osi kazaljke na satu za kut θ,


točka na Mohr kruga odgovara na x 1 Lice kreće LIJEVO pod
kutom od 2G.
Obrazloženje

• Načelo naprezanja naprezanja koje djeluju na principu


površini. Ova površina nema komponente snage (to znači τx 1
y1= 0 )
• To se lako može obaviti okretanjem A i B na σx 1 os.

• σ 1 = stres na x 1 površinski, σ 2- stres na y 1 površinski.


• Objekt u stvarnosti mora se zakrenuti pod kutom θ p doživjeti bez
naprezanja na smicanje.
Obrazloženje

• Ista metoda za izračunavanje načelo naglašava se koristi za pronalaženje maksimalnog naprezanja

na smicanje.

• Točke A i B su zakrenuti do točke maksimum τx 1 y 1 vrijednost , To je maksimalna posmična


naprezanja vrijednost τ maks.
• Jednolika ravna stres (σ e) i smicanja (τ maks) bit će iskusni i x 1 i y 1 površine.

• Objekt u stvarnosti mora se zakrenuti pod kutom θ a doživjeti Maksimalno posmično


naprezanje.
primjer 1

Nacrtajte Mohr je krug elementa stresa prikazano u nastavku.


Utvrditi princip naprezanja i maksimalne posmična naprezanja.

Ono što znamo: σ x = - 80


MPa σ y = + 50 MPa τ xy = 25
MPa koordinate točaka A:
(-80,25) B: (50, -25)
Primjer 1 (nastavak)
Primjer 1 (nastavak)
Načelo Stres:
Primjer 1 (nastavak)
Maksimalno posmično naprezanje:
primjer 2
S obzirom istog elementa stresa (prikazan u nastavku), naći komponente
stresa kad je nagnut na 30 ° smjeru kazaljke na satu. Nacrtajte
odgovarajuće stresa elemenata.

Ono što znamo: σ x = - 80


MPa σ y = + 50 MPa τ xy = 25
MPa koordinate točaka A:
(-80,25) B: (50, -25)
Primjer 2 (nastavak)

Pomoću jednadžbe transformacije stres (θ = 30 °):

a x+ ay
a x1
-
2- a x - a y 2 cos2 q + t xy sin2 q
a x+ ay
t x1 y1
=- sin2 q + t xy cos2 q
2

σ x = - 25,8 MPa σ y = - 4,15 MPa τ xy = 68,8 MPa


Primjer 2 (nastavak)
Grafički pristup pomoću Mohr kruga (i trigonometrije)