Sie sind auf Seite 1von 3

Raport semestrial privind organizarea procesului educațional în

cadrul Comisiei Metodice Limbă și Comunicare în primul


semestru

Reeșind din tema de cercetare a comisiei metodice Limbă și Comunicare Formarea


competențelor transdisciplinare prin intermediul tehnologiilor și deverselor aplicații
educaționale și obiectivele preconizate pentru acest an de studii, au fost proiectate
activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul comisiei metodice.

Aftfel, pentru fiecare lună a anului au fost proiectate un șir de activități. Pe


parcursul primului semestru au fost realizate cu success următoarele activități: au fost
analizate proiectele de lungă durată, a curriculumului modificat pentru elevii cu CES și a
proiectelor pentru orele opționale. Totodată, în luna septembrie a fost promovată o
comunicare cu subiectul Transdisciplinaritatea, între ideal și realitate. Pe data de 26
septembrie a fost organizată o activitate extracurriculară dedicată Zilei limbilor europene.
În perioada 25-29 septembrie s-a petrecut săptămâna limbii engleze. Au fost organizate
un șir de activități care au motivat elevii în învățarea eficientă a acestei limbi.

Pentru luna octombrie au fost proiectate un șir de activități ce rees din tema
generală propusă pentru acestă lună Transdisciplinaritatea- o nouă abordare a învățării
prin intermediul TIC-ului. A fost prezentată o comunicare la temă și a fost organizat un
seminar teoretico- practic.

În luna noiembrie, au fost proiectate un șir de activități atât practice, cât și teoretice.
Astfel, au fost realizate 2 ore demonstrative ce au reflectat prin subiectele abordate tema
propusă pentru luna respectivă Transdisciplinaritatea- o nouă viziune asupra lumii și
factor elevat pentru dezvoltarea multilaterală a elevului. A fost realizat un atelier de lucru
ce vizezeză subiectul menționat. În luna noiembrie s-a desfășurat săptămâna istoriei.
Astfel, elevii au fost încadrați într-un șir de activități ce le-au dezvotat competențe și
aptitudini specifice disciplinei.

Pentru luna decembrie, în prim plan au fost puse elaborarea, organizarea și analiza
tezelor semestriale în clasele liceale. Testele au fost elaborate conform cerințelor, iar elevii
au demonstrat cunoștințe în domeniu, promovând cu succes toate tezele. În această lună s-
a petrecut săptămâna educației civice, a fost organizată o activitate extracurriculară Unirea
Țărilor Române. Tot în luna decembrie au fost elaborate, organizate și desfășurate
olimpiadele școlare la nivel local.
Raportul semestrial privind organizarea procesului educațional la
disciplinele de studiu din aria curriculară Limbă și Comunicare

Disciplina Criterii VA VB VI VII VII VIII VIII IX IX X XI XI XII XII


de studii A B A B A B A B A B
Limba rusă Nr. de ore 30 30 30 30 30 30 30 30 30
realizate
Profesori: Nr. de 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Postolachi evaluări
Victoria realizate
Guțu Emilia Nota 7,93 8,03 7,15 7,19 7,99 7,55 6,89 8,08 7,18
medie
Calitatea 62 65 33 42 57 40 31,2 68 47
Reușita 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Limba Nr. de ore 91 91 92 75 75 75 75 75 62 76


română realizate
Profesori: Nr. de 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 6 6 5 5
Andreev V. evaluări
Gurmeza Z. realizate
Borodulin A. Nota 6,72 7,53 7,06 7,44 8,00 7.74 7,24 7,83 7,42 6,5
PostolachiV. medie
Calitatea 25 45 37 38 57,1 50 25 55,5 43 15
Reușita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Istoria Nr. de ore 30 30 30 30 31 30 30 31


realizate
Profesori: Nr. de 2 2 2 2 2 2 2 3
Postolachi R. evaluări
Țurcanu L. realizate
Gureanu S. Nota 7,85 8,65 8,67 9,04 8,64 8,15 8,15 9,63
medie
Calitatea 62 80 80 85 80 87 100 100
Reușita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Educație Nr. de ore 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15


civică realizate
Profesori: Nr. de 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Postolachi R. evaluări
Gureanu S. realizate
Mihai Z. Nota 8,01 8,01 7,83 8,5 8,80 8,39 9,68 8,55 9,94 8,46
Țurcanu L. medie
Calitatea 62 50 52,3 75 85 87 100 76,4 100 76,9
Reușita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Limba Nr. de ore
engleză realizate
Băbălău Nr. de
Elena evaluări
Vămășescu realizate
Rodica Nota
Curarari medie
Silvia Calitatea
Rusu Ana Reușita