You are on page 1of 1

I0INT DELIVERYVOUCHER PROGRAM S.y.

2018 _zAtg
DIVISION : SULTAN KUDARAT l-'ro*= ,trjiit *,,,r" ffi;aat. f* *brr-;"r. ,ir"r,
- - -l
^*,
# Name of Schools School ID School Address of ations JDVP.TVL Partr ID CODE

1 Bagumbayan NHS 304580 Pob., Bagumbayan, SK 76


2 Bai Saripinang NHS 304584 Bai Saripinang, Bag,, SK 59

4 COOKERY
5 Baluan NHS 30461 Baluan, Palimbang, SK
1
IJ EIM
19 ACP
4 3ambad NHS 304585 3ambad, lsulan, SK 158
5 3iwang NHS 3 1 6803 3iwang, Bagumbayan, SK 53
6 lolumbio NHS 304588 roblacion, Columbio, SK
49 lookery, bread and pastr ALTE for 58
lolumbio NHS 304589 roblacion, Columbio, SK
7 lresmakinq and tailorinq VMC
7 :speranza NHS 304589 :Speranza, SK 149
St. Albert
8 E Arcano MNHS 34 1 860 lasak, Lebak SK 10 Polytechnic
Automotive Servicins College lnc 408545
9 Gapok NHS 341871 3apok SNS, SK 38
Kalarnans g NHS 30459 robiacion Kalamansig, SK
1
2A5
\t Kalanawe I NHS 304594 (alanawe, PQ, SK

1,2 Kapaya NHS 304581 (apaya, Bagumbayan, SK 10

(apingkong, Larnbayong,
AJ Kapingkong NHS 304595 48
3K
t4 Keytodac NHS 304604 (eytodac, SK

I) Lagu layan NHS 304596 -aguilayan lsulan, SK bb

16 Lambayong NHS 304597 roblacion, Lambayong, SK IIJ

t7 -anqqal NHS 304599 -anggal , SNA 24


10 304605 )oblacion, Lebak, SK
-ebak Leqislated NHS 154
5 Agri-Crop Production VMC
-ebak National High Villamonte, Lebak, Sultan
T9 304603 7 PAS West Celebes
School- Villamonte Kudarat
14 SMAW ND of Salaman
20 -utayan NHS 304606 t1
-utayan, SK

2t Madanding NHS 304607 Vadanding, Lambayong, SK Jb

22 Valigaya NHS 304608 Valigaya, Lambayong, SK 25


7 Automotive Servicing
23 \,4amansual Abdul Kraan, Palimbang
8 3a regiving
24 Vamali NHS 3046089 Vamali, Lambayong, SK 46
25 Vlangudadatu NHS 316804 Salangsang,Lebak, SK 17
26 Vilbuk NHS 3046 1 0 Vilbuk, Palimbang, SK 47

10
SMAW VMC
27 \ew Panay NHS 30461 3 New Panay, Esperanza, SK 10 EIM CASTILLO TDAI
4 :OOKERY CASTILLO TDAI
5 :ARPENTRY lsulan lnstitute
28 \ew Pangasinan NHS 30461 4 \ew Pangasinan, lsulan, SK 23
rimbalayan, Lambayong,
29 )imbalayan NHS 304598 15
)K
30 rresident Quirino NHS 30461 7 Pob,; President Quirino, SK O4

lookery bread and TECHNOLOGIC


31 Salabaca NHS )04621 3alabaca, Esperanza, SK 14 lastry and Food and AL
ceverages DEVELOPMEN

32 Sanqay National NHS 304592 Sangay, Kalamansig, SK 37


Senator Ninoy Aquino
33 304602 Poblacion, SNA, SK 46
NHS
34 Sta Clara NHS 304623 Sta Clara, Kalamansig, 24
35 Sewod NHS 31 6802 Sewod, SNA, SK zo
36 Telafas NHS 304625 Telafas, Columbio, SK 25
37 lsulan NHS 304590 lsulan, SK 352
1R Prrrikav NHS ?tl AA? chek Srrllen Krrdaral t)