Sie sind auf Seite 1von 16

VERCELLENSIS

6 [lacuna]
7 [lacuna]
8 asa au . . . . genu . . . . iosaphat iosaphat . . . . ge . . . . ioram autem <i>genu</i> . . . . oziam
9 Ozias <i>aut</i> . . . . genuit ioatham . . . . atham autem genuit achaz Achaz au . . m
genuit ⸂ezechiam⸃
Ezechiam] Gasquet, Bianchini // esechiam Irico
10 ⸂eze⸃ . . . as autem genuit manassen manasses autem genuit amon Amon autem genuit iosiam
eze] Gasquet, Bianchini // ese Irico
11 iosias autem genuit <i>iecho</i>niam et fr<i>atres eius</i> in tr<i>ans</i> . . . .
⸂ti<i>one</i> bab⸃. . .
ti<i>one</i> bab . . . ] Gasquet // tione b . . . Irico, Bianchini:
12 Et post . . . . <i>mi</i>gra . . . . <i>bilo</i>nis ie . . . . genuit sala . . . . Salathiel autem genuit
zorobabel
13 Zorobabel autem genuit abiud Abiud autem genuit eliachim Eliachim autem genuit azor
14 Azor autem genuit sadoc Sadoc autem genuit achim Achim autem genuit eliud
15 Eliud autem genuit eleazar Eleazar autem genuit matthan Matthan autem genuit iacob
16 Iacob autem genuit ioseph <i>cui de</i>sponsata uirgo maria genuit ihm̅ qui dicitur xps̅
17 Omnes ergo generationes ab abraham usque ad dauid generationes XIIII Et a dauid usque ad
transmigrationem ⸂babylonis⸃ generationes sunt quattuordecim Et a transmigra<i>ti</i>one
⸂babylonis⸃ <i>usque</i> ad xpm̅ <i>gen</i>erationes <i>su</i>nt quattuor<i>decim</i>
babylonis . . . . babylonis] Gasquet, Bianchini // babilonis . . . . babylonis Irico
transmigratione] Gasquet, Bianchini // trasmigratione Irico
18 Xpi̅ <i>autem generatio</i> sic erat cum desponsata esset mater eius maria
ioseph priusquā conuenirent inuenta est in utero habens de spiritu sancto
19 Ioseph autem uir eius cum esset homo iustus et nollet eam traduce<i>re uoluit eam
occulte</i> . . . . tere
20 Haec co<i>gitan</i>te eo <i>angelus dmi̅ apparuit ei in somnis dicens ioseph fili d</i> . . .
. <i>d noli timere accipere</i> mar<i>iam coniu</i>gem <i>tuam quod</i> enim ex <i>ea
na</i>sce<i>tur</i> de . . . . <i>sancto</i> . . . .
21 . . . . ⸂<i>et aut</i>. . . . <i>um</i>⸃ . . . . <i>nom</i> . . . . <i>ihm̅</i> . . . <i>sal</i> . . .
. <i>p</i> . . . . <i>a pe</i> . . . .
<i>et aut</i> . . . . <i>um</i>] Gasquet // et au . . . . um Irico, Bianchini:
22 Hoc . . . . <i>per ese</i>iam pro<i>phe</i>tam dicen<i>tem</i>
23 <i>Ecce</i> . . . . <i>go in</i> <i>u</i> . . . <i>ro co</I>n<i>cipiet</i> . . . . <i>pariet
fili</i> . . . . <i>et uocab</i> . . <i>nt nomen eius emmanuel quod est</i> <i>in</i> . . .
. <i>rp</i>raeta . . . . ⸂nouis⸃ . . .
24 . . . . ⸂<i>a</i>utem . . . . . . <i>p</i>rae . . . . <i>nge</i>⸃ . . . .
. . . . autem . . . . . . prae . . . . <i>nge</i> . . . .] Gasquet // | . . . . autem . . . omno . . . prae . . . . nge
. . . Irico, Bianchini
25 . . . . uit nomen <i>ei</i>us ihm̅

AUREUS
1 Liber generationis ihū xpī fili dauid fili abraha.
2 abraham genuit isaaac. isaac autē genuit iacob. iacob autē genuit iudā et fratres eius
3 iudas autē genuit phares et zara de thamar phares autē genuit esrō esrō h’ genuit arā
4 aram autē genuit aminadab aminadab autē genuit naason. naason autē genuit salmon
5 salmon autem genuit booz de rachab booz autē genuit obeth ex ruth. obeth autē genuit iesse. iesse
h’ genuit dauid regē
6 dauid autē <i>rex</i> genuit salomonē ex ea quae fuit uriae
7 salomon h’ genuit ro<i>bboā</i> roboa h’ genuit <i>abiā</i> abia autē genuit asaf.
8 asaf autē genuit iosaphat iosaphat autē genuit iorā. <i>ioras</i> autē genuit oziam
9 ozias autem genuit ioatham ioathas autē genuit achas autē genuit ezechiā.
10 ezechias autē genuit manassem manasses autē genuit ammon. ammon autē genuit iosiā
11 iosias autē genuit iechoniā et fratres eius in transmigratione babylonis.
12 et post transmigrationē babylonis. iechonias autē genuit salathiel salathiel autē genuit zorobabel
13 zorobabel autē genuit abiud. abiud autē genuit eliachim eliachim autem genuit azor.
14 azor autē genuit saddoc saddoc autē genuit achim achim autem genuit eliud
15 eliud autē genuit eliazar eliazar autē genuit mathan mathan h’ genuit iacob.
16 iacob autē genuit ioseph uirum mariae de qua natus est ihs̄ qui uocatur xps̄
17 [omittit]
18 XPI AUTEM GENERATIO SIC ERAT CUM ESSET DISPONSATA MATER EIUS MARIA
IOSEPH ⸂ANTEQUA̅⸃ CONVENIRENT INVENTA EST IN VTERO HABENS de spū scō
19 Ioseph autem uir eius cum esset homo iustus et nolet eam traducere uoluit oculte demittere eā
20 haec autē eo cogitante ecce angelus dn̄i apparuit et in somnis dicens ioseph fili dauid noli timere
accipere mariā coniugem tuam quod enim in ea natum est de spū scō est
21 pariet autem filium et uocabis nomen eius ihm̄ ipse enī saluum faciet populū suum a peccatis
eorū
22 hoc autem totum factū est ut adimpleretur quod dictū est a dn̄o per esaiam prophetam dicentem
23 ecce uirgo in utero accipiet et pariet filium et uocabunt nomen eius emmanuel quod est
interpraetatum nobiscum ds̄ .
24 exsurgens autem ioseph a sōno fecit sic ut praecepit ei angelus dn̄i et accepit ⸂et coniugem suam⸃

et coniugem suam] <i>lectio marginalis</i>


25 Note non cognouit eam donec peperit filium suum primogenitum et uocauit nomen eius ihm̄

Veronensis
1 [deest]
2 [deest]
3 [deest]
4 [deest]
5 [deest]
6 [deest]
7 [deest]
8 [deest]
9 [deest]
10 [deest]
11 . . . . babylonis∙
12 Et post transmigrationem babylonis ieconias genuit salathiel∙ salathiel autem genuit ⸂iorobabel⸃∙
iorobabel] Buchanan // Jerobabel Bianchini, Belsheim
13 ⸂iorobabel⸃ autem genuit abiud∙ abiud autem genuit eliachim∙ eliachim autem genuit ⸂azor⸃∙
iorobabel] Buchanan // Jerobabel Bianchini, Belsheim
azor] Buchanan // a . . . Bianchini, Belsheim

14 ⸂azor⸃ au . . . . ⸂saddoch∙ . . d . . ge⸃ . . . ⸂achi⸃ . . . . ⸂genui . . .um⸃∙


azor] Buchanan // omittunt Bianchini, Belsheim
saddoch∙ . . d . . ge] Buchanan // omittunt Bianchini, Belsheim
achi .] Buchanan // ach . . Bianchini, Belsheim
genui . . .um] Buchanan // genuit Elium Bianchini, Belsheim
15 elium autem genuit eleazar∙ eleazar autem genuit matthan∙ matthas autem genuit iacob.
16 iacob autem genuit ioseph∙ cui desponsata erat uirgo maria∙ uirgo autem maria genuit ih̅m∙ . . . . .
17 . . . ergo generationes ab abraham usque ad dauid generationes sunt ∙XIIII∙ et a dauid usq∙ ad
transmigrationem babylonis generationes sunt ∙ XIIII ∙ et a ⸂transmigrationem⸃ babylonis usque ad
xp̅m∙ generationes sunt XIIII ∙ omnes itaque generationes ab abraham usq∙ in aduentum ih̅u∙ xp̅i∙
generationes sunt ∙XLII∙
transmigrationem] Buchanan // transmigratione Bianchini, Belsheim
18 Xp̅i∙ autem generatio sic erat∙ cum esset desponsata mater eius maria ioseph ⸂a . . . m . . . nt
inuenta est⸃ in utero habens de sp̅u sancto∙
a . . . m . . . nt inuenta est] omittunt Bianchini, Belsheim
19 Ioseph autem uir eius cum esset homo iustus et nollet eam traducere uoluit tacite illam dimittere
20 haec eo cogitante ecce angelus dm̅i∙ ⸂apparuit⸃ ⸂ei per somnium dicens ioseph fili dauid⸃ . . . .
⸂ma . . . . iugem⸃ tuam quod enim ex ea nascitur de sp̅u∙ sancto est
Apparuit] Buchanan // apparet Bianchini, Belsheim
ei per somnium dicens ioseph fili dauid] Buchanan // omittunt Bianchini, Belsheim
ma . . . . iugem] Buchanan // Mariam coniugem Bianchini, Blsheim

21 pariet autem ⸂filium⸃ et uocabis nomen eius ih̅m∙ ipse enim saluum faciet populum suum a
peccatis eorum∙
filium] Buchanan // omittit Belsheim
22 ⸂Hoc au . . . . tu . . . od⸃ est a dm̅o∙ per eseiam prophetam dicentem∙
Hoc au . . . . tu . . . od] omittunt Bianchini, Belsheim
23 ecce uirgo in utero concipiet, et pariet filium ⸂et⸃ uocabunt nomen eius emmanuel quod est
interpretatum nobiscum d̅s . . . .
et] Buchanan // omittit Belsheim
24 ⸂E . . . . h⸃ a somno fecit sicut praecepit ei angelus dm̅i∙ Et accepit coniugem suam
E . . . . h] Buchanan // omittunt Bianchini, Belsheim
25 et non cognouit eam donec peperit filium et uocauit nomen eius ih̅m∙

Colbertinus
6 Dauid aut(em) rex g(enuit) Salomonē ex ea que fuit urie.

7 Salomon aut(em) g(enuit) roboā. Roboā aut(em) g(enuit) abiud. Abiud aut(em) gen(uit) asaph.

8 Asaph aut(em) g(enuit) iosaphat. losaphat aut(em) g(enuit) iorā. Ioram aut(em) g(enuit) oziam.

9 Ozias au(tem) gen(uit) ioatham. Ioathas aut(em) g(enuit) achaz. Achaz aut(em) g(enuit) ezechiā.
10 Ezechias au(tem) g(enuit) manassen. Manasses aut(em) gen(uit) amos. Amos aut(em) g(enuit)
iosiam.

11 Iosias aut(em) g(enuit) iechoniā & fr(atre)s ei(us) in t(ra)nsmigrationē babilonis.

12 & post transmigrationē babilonis: iechonias g(enuit) salathiel. Salathiel aut(em) g(enuit)
zorobabel.

13 Zorobabel aut(em) g(enuit) abiut. Abiut aut(em) g(enuit) eliachim. Eliachim aut(em) g(enuit)
azor.

14 Azor aut(em) g(enuit) saddoch. Saddoch aut(em) g(enuit) achim. Achim autē g(enuit) eliud.

15 Eliud autem g(enuit) eleazar. Eleazar aut(em) g(enuit) mathan. Mathan aut(em) g(enuit) iacob.

16 Iacob aut(em) g(enuit) ioseph. cui desponsata uirgo maria. Maria aut(em) g(enuit) ih̅m qui
d(icitu)r xp̅s.

17 Om(ne)s (er)go generationes ab abrahā usq(ue) ad d(aui)d: generationes s(unt) XIIII. Et a d(aui)d
rege usq(ue) ad transmigrationē babylonis: g(enerati)ones s(unt) XIIII. & a transmigratione
babylonis usq(ue) ad xp̅m generationes s(unt) XIIII. Om(nes) itaq(ue) generationes ab abraha̅
usq(ue) ad aduentu̅ ih̅m xp̅i. generationes s(unt) XLII.

18 Xp̅i aut(em) g(e)n(er)atio sic erat. Cum desponsata esset mat(er) ei(us) maria ioseph. priusquam
conuenirent inuenta est pregnans de spu̅ sco̅.

19 Ioseph aut(em) uir ei(us) cum e(ss)et homo iustus. et nollet eā traducere: uoluit occulte dimittere
eā.

20 Haec aut(em) eo cogitante: ecce ang(e)l(u)s dn̅i apparuit ei in somnis dicens. Ioseph fili d(aui)d,
ne timueris mariā accipe(re) coniugē tuā. Q(uo)d eni̅ ex ea nascitur. de spu̅ sco̅ e(st).

21 Pariet aut(em) filium: & uocabis nom(en) eius ih̅m. Ipse enim saluum faciet p(opu)l(u)m suu̅ a
peccatis eor(um).

22 Hoc autem totu̅ factu̅ e(st) ut adimpleret(ur) q(uo)d dictu̅ : a domino p(er) ysaiam p(ro)p(he)tam
dice(n)te(m).

23 Ecce uirgo in utero concipiet. (et) pariet filium: & uocabunt nomen eius emmanuel: q(uo)d e(st)
int(er)pretatum nob(is)cum ds̅.

24 Exurgens aut(em) ioseph a somno: fecit sicut p(rae)cepit ei ang(e)l(u)s dn̅i. & accepit coniugem
suam.

25 & non cognouit ea̅: donec pareret filiu̅ et uocauit nom̅ eius ih̅m.

BEZAE
12
. . . post transmigrationem autem babylonis iechonias genuit salathiel salathiel autem genuit
zorobabel
13
zorobabel autem genuit abiuth abiuth autem genuit ⸂obeeih⸃ heliacib autem genuit azor
Obeeih] Parker // heliacib Scrivener
14
azor autem genuit sadoc sadoc autem genuit achim achim autem genuit heliut
15
heliut autem genuit heleazar eleazar autem genuit matthan matthan autem genuit iacob
16
iacob autem genuit ïoseph cui desponsata · uirgo maria peperit x̅p̅m̅ · i̅h̅m̅
17
omnes ergo generationes ab abraham usque ad dauid generationes sunt xiiii et a dauid usque ad
transmigrationem babylonis generationes sunt · x̅i̅i̅i̅i̅ · et a transmigratione babylonis usque ad x̅p̅m̅
generationes sunt x̅i̅i̅i̅i̅
18
x̅p̅i̅ autem generatio sic fuit desponsata enim maria ioseph antequam conuenirent inuenta est in
utero habens de s̅p̅u̅ san[c]to
san[c]to] [c] Supplied text (no longer extant or legible) // sancto Scrivener
19
ioseph autem uir eius · cum esset iustus et nollet eam praeparare uoluit clam eam dimittere
20
ipso ea cogitante ecce angelus dn̅i per uisum apparuit ei dicens ioseph fili dauid ne timeas
suscipere mariam uxorem tuam quod enim in ea natum est de s̅p̅o̅ sancto est
21
pariet autem filium et ⸂uocauis⸃ nomen eius i̅h̅m̅ ipse enim ⸂saluauit⸃ populum suum de peccatis
eorum
uocauis] <i>lectio prima manus</i> // uocabis <i>corrector</i> “G”
saluauit] <i>lectio prima manus</i> // saluabit <i>corrector</i> “G”
22
hoc autem totum factum est ut inpleretur quod dictum est a d̅m̅o̅ per esaiam prophetam
23
ecce uirgo · in utero habebit et pariet filium · et ⸂uocabit⸃ nomen eius inmanuel quod est
interpraetatum · nobiscum deus
uocabit] <i>lectio prima manus</i> // uocabis <i>corrector</i> “G”
24
exsurgens autem ioseph de somno · fecit sicut praecepit ei angelus d̅m̅i̅ et suscepit uxorem suam
25
et non cognouit eam quousque peperit filium primogenitum et uocauit nomen eius i̅h̅m̅

SANGALLENSIS

6 dauid h’ rex genuit salomonem ex ea q̄ fuit uriae


7 salomon h’ genuit roboam roboam h’ genuit abiam abias h’ asā
8 asam h’ genuit iosaphath h’ genuit ioram ioram h’ genuit oziam
9 ozias h’ genuit iotham iotham h’ genuit achaz achaz h’ genuit ezechiam
10 ezechias h’ mannases autē genuit amos amos h’ genuit iosiam
11 iosias h’ genuit iechoniā & fratres eius in ts̄ migratione babylonis
12 post h’ ts̄ migrationē babylonis iechonias genuit salathiel. salathiel h’ genuit
13 zorobabel h’ genuit genuit azor
14 azor h’ genuit sadoc sadoc h’ genuit achim achim autē genuit eliud
15 eliud h’ genuit eleazar eleazar h’ genuit matthan matthan h’ genuit iacob
16 iacob h’ genuit ioseph uirum mariae de qua natus est ihs̅ qui dicitur xp̅s
17 omnes ergo generationes ab abraam usq‧ dauid generationes quattuordecim & a dauid usq‧
ts̄ migrationem babylonis generationes quattuordecim & a ts̄ migratione babylonis usq‧ ad xp̅m
generationes quattuordecim
18 ihu̅ xp̅i generatio sic erat disponsata enim matre eius maria ioseph antequā conuenirent ipsi
īuenta est in utero hn̅s de sp̅u sc̅o
19 ioseph autē uir eius iustus cum ea & nollet eam traducere uoluit occulte dimittere eam
20 haec autē eo cogitante ecce angelus dn̅i apparuit ei dicens ioseph fili dd̅d ⸂nolite⸃ t ne
timeas t ⸂timere⸃ accipere mariam ⸂uxorē ⸃ t coniugem tuā · quod in ea ⸂natū ÷⸃ t nascetur de sp̅u est
sc̅o

t *non c-[ nel testo(= marginal glosses with alternate forms of the text
21 pariet h’ filiū & uocabis nomen eius ih̅m ipse enim saluabit populū enim suū a peccatis eorum
22 hoc autē totū factum ut adimpleretur quod dictum ÷ a dn̅o ex propheta dicente t ⸂prophetā
dicentē ⸃
23 ecce uirgo in utero ⸂acipiet⸃ t habebit & pariet filiū & uocabunt nomen eius emmanuel quod est
interpretatū nobiscum ds̅
24 exsurgens autē ioseph a somno fecit sicut p̅ceperat ei angelus dn̅i & accepit coniugem suam
25 & non cognouit eam donec pepit filiū suum primogenitum & uocauit nomen eius ih̅m

BRIXIANUS

6 dauid autem rex. genuit salomonem. ex ea quae fuit uriae.


7 salomon autem genuit roboam. roboam autem genuit abiam. abia autem genuit asa.
8 asa autem genuit iosaphat. iosaphat autem genuit ioram. ioram autem genuit oziam.
9 ozias autem genuit ioatham. ⸂ioatha⸃ autem genuit achaz. achaz autem genuit ⸂ezechiam⸃.
Ioatha] Bianchini: <i>apparet manifeste abrasa littera</i> <b>a</b>, <i>quam in fine
vocis</i> Joatha <i>restituimus</i>
Ezechiam] Bianchini: ezec[h]iam, <i>abrasa est aspirata</i> <b>h</b>

10 ⸂ezechias⸃ autem genuit manassem. manasses autem genuit ammon. ammon autem genuit
iosiam.
Ezechias] Bianchini: ezec[h]ias, <i>abrasa est aspirata</i> <b>h</b>

11 iosias autem genuit iechoniam et fratres eius. in transmigratione babylonis


12 et post transmigratione babylonis. iechonias genuit salathiel. salathiel autem genuit zorobabel.
13 zorobabel autem genuit abiuth. abiuth autem genuit ⸂eliachim⸃. ⸂eliachim⸃ autem genuit azor.
eliachim(1,2)] Bianchini: eliac[h]im, <i>uncini semper indicant abrasam aspiratam</i>
<b>h</b>. <i>cuius adhuc apparent in codice vestigia</i>
14 azor autem genuit ⸂saddoch⸃. ⸂saddoch⸃ autem genuit achim. achim autem genuit eliuth,
saddoch(1,2)] Bianchini: saddoc[h], uncini semper indicant abrasam aspiratam h. cuius adhuc
apparent in codice vestigia
15 eliuth autem genuit eliazar. eliazar autem genuit matthan. matthan autem genuit iacob.
16 iacob autem genuit ioseph. uirum mariae. de qua natus est iesus. qui dicitur christus.
17 omnes ergo generationes ab abraham usque ad dauid. generationes quattuordecim. et a dauid
usque ad transmigrationem babylonis. generationes quattuordecim. et a transmigratione babylonis
usque ad christum generationes quattuordecim.
18 christi autem generatio sic. erat cum esset disponsata mater eius maria a ioseph. antequam
conuenirent. inuenta est in utero habens de spiritu sancto.
19 ioseph autem uir eius cum esset homo iustus, et nollet eam traducere, uoluit occulte dimittere
illam.
20 haec autem eo cogitante ecce angelus domini in somnis apparuit ei dicens. ioseph fili dauid ne
timueris accipere mariam coniugem tuam. quod enim ex ea nascetur de spiritu sancto est.
21 pariet autem filium et uocabis nomen eius iesum. ipse enim saluum faciet populum suum a
peccatis eorum.
22 hoc autem totum factum est. ut adimpleretur quod dictum est a domino per esaiam prophetam.
23 ecce uirgo in utero habebit et pariet filium et uocabunt nomen eius emmanuel quod est
interpretatum nobiscum deus.
24 exsurgens autem ioseph de somno fecit sicut praecepit ei angelus domini. et accepit coniugem
suam
25 et non cognouit eam. donec peperit filium suum primogenitum. et uocauit nomen eius iesum.

CORBEIENSIS PRIMUS FF1


6 David autem Rex genuit Salomonem ex ea, quae fuit Uriae.

7 Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abias autem genuit Asa.
8 Asa autem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam.
9 Ozias autem genuit Joatham. Joatham autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam.
10 Ezechias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amos. Amos autem genuit Josiam.
11 Josias autem genuit Jechoniam et fratres ejus in transmigratione Babylonis.
12 Et post transmigrationem Babylonis Jechonias genuit Salathiel. Salathiel autem genuit
Zorobabel.
13 Zorobabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliachim. Eliachim autem genuit Azor.
14 Azor autem genuit Saddoc. Saddoc autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud.
15 Eliud autem genuit Eliazar. Eliazar autem genuit Matthan. Matthan autem genuit Jacob.
16 Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Jesus, qui vocatur Christus.
17 Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes XIIII. Et a David usque ad
transmigrationem Babyllonis generationes XIIII. Et a transmigratione Babylonis usque ad Chritum,
generationes XIIII.
18 Christi autem generatio sic erat. Quum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam
convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.
19 Joseph autem vir ejus quum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam.
20 Haec autem eo cogitante, ecce Angelus Domini in somnis apparuit ei dicens: Joseph fili David,
noli timere accipere Mariam coniugem tuam; quod enim in ea natum est, de Spiritu sancto est.
21 Pariet autem filium, et vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet populum suum a
peccatis eorum.
22 Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per Prophetam
dicentem:
23 Ecce virgo in utero concipiet et pariet filium et vocabit nomen ejus Emmanuel; quod est
interpretatum Nobiscum Deus.
24 Exurgens autem Joseph a somno fecit sicut praeceperat ei Angelus Domini: et accepit coniugem
suam,
25 et non cognovit eam, donec peperit filium suum primogenitum, et vocavit nomen ejus Jesum.

SANGERMANSIS PRIMUS G1
6 Dauid [[autem]] genuit ⸂Solomonem⸃ · ex ea ⸂que⸃ fuit Uriae;
Solomonem] <i>lectio prima manus</i> // Salomonem <i>corrector</i>
que] <i>corrector</i> // qui <i>lectio prima manus</i>
7 Solomon autem genuit Roboam ⸂Roboas⸃ autem . genuit Abiuth. Abiuth [autem] genuit Asaph ·
Roboas] <i>lectio prima manus</i> // Roboa̅ <i>corrector></i>
8 Asaph autem. genuit Iosaphat; Iosaphat autem. genuit Ioram· Ioram [autem] . genuit Oziam·
9 Ozias autem genuit Ioatham. Ioathas. autem genuit ⸂Achas⸃· ⸂Achas⸃ [autem] genuit Ezechiam·
Achas(1,2)] <i>lectio prima manus</i> // Achaz <i>corrector</i>
10 Ezechias autem genuit Manassem · Manasses autem genuit Amos · Amos autem genuit Iosiam.
11 Iosias [autem] genuit Iechoniam et fratres eius in transmigratione ⸂Babyllonis⸃;
Babyllonis] <i>lectio prima manus</i> // Babylonis <i>corrector</i>
12 et post transmigrationem Babylonis. Iechonias genuit Salathiel· Salathiael autem genuit
Zorobabel·
13 Zorobabel [autem] genuit Abiuth; Abiuth autem genuit Eliachim · Eliachim [autem] genuit
Azor ·
14 Azor autem . genuit Sadoch · Sadoch autem genuit Achim · Ach[i]m [autem] genuit ⸂Eliam⸃ ·
Eliam] <i>lectio prima manus</i> // Eliachim <i>corrector </i>
15 ⸂Elium⸃ autem . . . . . . . genuit Eleazarum; ⸂El[e]azar⸃ autem
genuit ⸂Mattham⸃ · ⸂Mattham⸃ autem . genuit Iacob ·
Elium] <i>lectio prima manus</i> // Eliachim <i>corrector </i>
El[e]azar] <i>corrector</i> // Elazar <i>lectio prima manus</i>
Mattham(1,2)] Matthan <i>corrector</i>
16 Iacob autem genuit Ioseph cui disponsata uirgo Maria · genuit Ih̅m̅ qui vocatur Xp̅s̅ · ⸂+⸃
⸂+⸃] [u]irum Marie de qua [n]at’ est Ih̅s̅ <i>lectio marginalis</i>
17 Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad Dauid · generationes · XIIII · et a Dauid usque
ad transmigrationem Babyllonis . generationes ·XIIII· et a transmigratione Babyllonis · usque ad
Xp̅m̅ · generationes ·X·IIII;
18 X̅P̅I̅ AUTEM GENERATIO SIC ERAT CUM ESSET DESPONSATA MATER EIUS MARIA
IOSEPH ANTEQUAM CONUENIRENT INUENTA EST IN UTERO HABENS DE SP̅U̅ SC̅O̅.
19 IOSEPH autem uir eius cum esset homo iustus et nollet eam traducere uoluit eacite illam
dimittere,
20 Hec eo cogitante ecce angullus dn̅i̅ apparuit Ioseph in somnis dicens / Ioseph fili Dauid noli
timere accipere Mariam congugem tuam; quod enim ex ea nascetur de sp̅u̅ sc̅o̅ est;
21 Pariet autem filium et uocabit nomen eius Ih̅m̅ · ipse enim saluum faciet populum suum a
peccatis eorum;
22 Hoc autem totum factum est ut adimpleretur quod dictum est a dn̅o̅ per Esaiam prophetam
dicentem;
23 Ecce uirgo in utero concipiet et pariet filium et uocabunt nomen eius Emanuhel · quod est
interpretatum nobiscum deus;
24 Exsurgens autem Ioseph a somno fecit sicut praecepit ei angelus dn̅i̅ et accepit coniugem suam
25 et non cognouit eam donec peperit filium · et uocauit nomen eius Ih̅m̅.
GATIANUS
6 dauid h’ genuit salamon exea q; fuit ⸂uri⸃
uri] <i>lectio prima manus</i> // urie <i>corrector manus altera, quae a reliquis minibus certe
distingui non poterat</i>
7 salamon h’ genuit roboam roboas h’ genuit abiud abiud h’ asaph
8 asaph h’ genuit iosaphath iosaphath h’ genuit ioram ioram h’ genuit oziam
9 ozias h’ genuit ioathan ⸂ioatas⸃ h’ genuit achaz achaz h’ genuit ezechiam
ioatas] <i>lectio prima manus</i> // ioathas h <i>superscripsit manus primi correctoris, Holcundi
dico, qui ipse correxit codicem quem bellissime scripsit</i>
10 ezechias h’ genuit mannasem mannasses h’ genuit amos amos h’ genuit ⸂iosia⸃
iosia] <i>lectio prima manus</i> // iosias s <i>superscripsit manus primi correctoris, Holcundi dico,
qui ipse correxit codicem quem bellissime scripsit</i> (<i>ex</i> n <i>vel</i> m <i>radendo
correxit</i>)
11 iosias h’ genuit iechoniam &fratres eius in ⸂transmigratione⸃ babilonis

transmigratione] m <i>erasa, lectio primaria codicis ante correcturam</i>

12 &post h’ transmigrationem babilonis iechonias h’ genuit salathiel salathiel h’ genuit zorobabel


13 sorobabel h’ genuit abiud abiud h’ genuit eliacim eliacim h’ genuit aszor
14 aszor h’ genuit sadoc sadoc h’ genuit achim achim h’ genuit eliud
15 eliud h’ genuit eleazar eleazar h’ genuit nathan nathan h’ genuit iacob
16 iacob h’ genuit ioseph uirum mariae dequa natus est i̅h̅s̅ qui ⸂dicitur⸃ x̅p̅s̅ : : : : : :
dicitur] <i>lectio prima manus</i> // uel uocatur <i>superscripsit manus primi correctoris,
Holcundi dico, qui ipse correxit codicem quem bellissime scripsit</i>
17 Omnes ergo generationes ab abracham usq; addauid generationes sunt · XIIII· &adauid usq;
transmigrationem babilonis · · · · · · ·XIIII·& atransmigratione babilonis usq; adx̅p̅m̅ generationes
sunt ·⸂XIIII⸃·
XIIII] <i>minio scripsit</i>
18 XP̅I AUTEM generatio sic erat cum esset disponsata mater eius ⸂x⸃ ioseph · · · Antequam
conuenirent inuenta est inutero habens des̅p̅u̅ s̅c̅o̅ · · ·
⸂x⸃] omittit prima manus // maria <i>superscripsit manus primi correctoris, Holcundi dico, qui ipse
correxit codicem quem bellissime scripsit</i>
19 Ioseph autē uir eius cum esset homo iustus &nolet eam traducere uoluit occulte dimittere eam · ·
·
20 Haec autem eo cogitante ecce angelus d̅n̅i̅ in⸂sompnis⸃ apparuit ei dicens ioseph fili dauid noli
timere accipere mariam ⸂coniugem⸃ tuam quod enim exea nascitur des̅p̅u̅ s̅c̅o̅ est
sompnis] o <i>ex</i> u <i>correxit</i>
coniugem] n <i>erasa</i>
21 pariet autem filium &uocabis nomen eius i̅h̅m̅ ipse enim saluum faciet populum enim suum
apeccatis eoru̅ · · ·
22 Hoc h’ totum factu̅ est ut adimpleretur quod dictum est ad̅n̅o̅ perprophetam dicentem
23 ecce uirgo inutero habebit &pariet filiū &uocabunt nomen eius hemanuel quod est interpretatum
nobiscum d̅s̅
24 Exsurgens h’ ioseph asumpno ioseph fecit sicut precepit ei angelus d̅n̅i̅ &accepit coniugem sua̅
coniugem] n <i>erasa</i>
25 &noncognoscebat eam donec piperit filiū suu̅ primogenitum &uocauit nomen eius i̅h̅m̅ · · ·

MONACENSIS

6 dauid autē · rex genuit solomonem ex ea quae fuit uriae·


7 Solomon autem· genuit roboam roboam autem genuit abiud· abiud autem genuit asaph·
8 asaph autem genuit iosafath· iosafat autem genuit ioram· ioram autem genuit oziam·
9 ozias autem genuit ioatham· ioatham autē genuit achas· achas autem genuit ezechiam
10 ezecias autem genuit mannasem· mannases autem genuit amos· amos autē genuit iosiam·
11 iosias autem genuit iechoniam· et fratres eius· in transmigratione babylonis·
12 Et post transmigrationem babylonis· ieconias genuit salathiel· Salatiel autem genuit zorobabel·
13 zorobabel autē genuit abiiud· abiud autem genuit eliachim· eliachim autem genuit azor·
14 azor autem genuit saddoc· saddoc autem genuit achim· achim autem genuit eliud·
15 eliū autem genuit eleazar · eleazar autem genuit mattham · mattham autē genuit iacob ·
16 iacob autem genuit ioseph . . . Cui desponsata maria genuit ih̄m ⸂qu ocatur⸃ xp̄s ·
qu ocatur] <i>lectio prima manus</i> // qui uocatur i <i>et</i> u <i>superscripsit corrector manu
prima</i>
17 Omnes ergo generationes ab abraham · usque ad dauid · generationes quattuordecim . ⸂Et ad
dauid⸃ usq’ ad transmigrationem babylonis generationes quattuordecim · Et a transmigratione
babylonis · usque ad xp̄m generationes quattuordecim
Et ad Dauid] <i>lectio prima manus</i>// Et a Dauid d <i>a corrector semi. erasa est</i>
18 † Xp̄i autem generatio sic erat · Cum esset desponsata mater eius maria ioseph Antequam
conuenirent · inuenta est in utero habens de sp̄u sc̄o · ·
†] <i>addidit m. 2, quae etiam in margine</i> initium lect de natiuitate dn̅i <i>ut videtur scripsit;
scriptura paene erasa est</i>
19 ioseph autem uir eius · cum esset iustus · et nolet eam traducere · uoluit occulte dimittere illam ·
20 Hec eo cogitante · ecce angelus dn̄i apparuit in somnis dicens · ioseph · fili dauid ne timeas
accipere mariam coniugem tuam · Quod enim in ea nascetur de sp̄u sc̄o est ·
21 pariet autem filium et uocabis nomen eius ih̄m · ipse enim saluum faciet populum suum a
peccatis eorum †
†] <i>post</i> eorum <i>addidit m. 2, quod finem lectionis forte significat</i>
22 Hoc autem totum factum est · ut adimpleretur quod dictum est a dn̄o · per esaiam profetam
dicentem ·
23 Ecce uirgo in utero habebit · Et pariet filium · Et uocabunt nomen eius emmanuel · quod est
interpretatum nobiscum ds̄ ·
24 Exurgens autem ioseph a somno · fecit sic ut precepit ei angelus dn̄i · et accepit coniugem
suam ·
25 et non cognouit eam · Donec peperit filium primogenitum · Et uocavit nomen eius ih̄m ·

BOBBIENSIS

6 et dauid genuit salomonem ex ea quae fuit ∙ orsae


7 et salamon∙ genuit∙ roboam et roboam genuit∙ abiu et abiu∙ genuit∙ asaf
8 et asaf genuit∙ iosafat∙ et iosafat genuit∙ ioram∙ et ioram∙ genuit ⸂oziasn⸃∙
oziasn] s <i>perlineata est forsan a m.p. </i>
9 et ozias genuit∙ iothan∙ et iothas∙ genuit∙ achaos∙ et achas∙ genuit∙ ezecian∙
10 et ezecias genuit∙ manassem∙ et manassem ∙ genuit∙ amos∙ et amos∙ genuit ∙ ⸂ibossiam⸃∙
ibossiam] b <i>perlineata est forsan a m.p. </i>
11 et iossias∙ genuit∙ iechoniam et fratres eius∙ usque in ⸂translationem⸃ babillonis∙
translationem] <i>punctum est super</i> l (<i>vel ut Tischendorf legit</i> i) <i>sed nihil ultra
correctum</i>
12 dechonias autem genuit selathiel et selatiel∙ genuit∙ zorobabel∙
13 et∙ zorobabel∙ genuit∙ abiu∙ et abius∙ autem genuit∙ ellacim et elacim genuit asor∙
14 et zor genuit ∙ sadet ∙ et sadet ∙ genuit achim ∙ et achim ∙ genuit ⸂eliuobth⸃ ∙
eliuobth] <i>lectio prima manus</i> // eliut <i>corrector</i>
15 et eliuth ∙ genuit elezarum ∙ et ∙ elezar genuit ∙ mattham ∙ et matthas genuit ∙ iacob ∙

16 et ∙ iacob ∙ genuit ∙ iosef ∙ cui desponsata ∙ uirgo ∙ maria genuit ∙ hīn ☧

17 omnes itaque generationes ∙ ab abraham ∙ neque ad dauit ∙ ⸂genuiterationes⸃ ∙ X̅ĪĪĪĪ et a daui ∙


dicis ∙ quae in translationem ∙ babylonis generationes ∙ X̅ĪĪĪĪ ∙ et a translationem babylonis usque ∙ in
aduentum hīs ☧ generationis X̅ĪĪĪĪ ∙

genuiterationes] <i>lectio prima manus</i> // generationes <i>corrector</i>

18 ☧ autem generatio sic fuit ∙ cum mater eius ∙ maria desponsata esset ⸂iosesf⸃ ∙ priusquam
cōuenirent inuenta est in utero habens de spiritu sancto ∙
iosesf] s <i>in rasura</i>
19 iosef autem uir eius cum esset iustus et nollet eam diuulgare uoluit eam latenter ∙ dimittere
20 et cum haec cogitaret ecce angelus dōm apparet ei in ⸂somnis⸃ dicens ∙ iosef ∙ ⸂soli⸃ ∙ dauid ∙ ne ∙
metueris ⸂maxriam⸃ uxorem tuam quod enim in illa natum fuerit ∙ de spiritu est sancto
somnis] <i>prima</i> s <i>et</i> m <i>a m. 2 sunt, et in rasura scriptae</i>
soli] <i>lectio prima manus</i> // fili <i>corrector</i>
maxriam] x <i>expuncta a prima manus et perlineata a m. 2., ut videtur</i>
21 pariet aute filium et uocabis ∙ nomen eius hīs hic enim saluauit populum suum ∙ a ⸂pe(cca)tis⸃ ∙
eorum ∙
pe(cca)tis] cca <i>deletum est</i>
22 hoc autem totum factum ∙ est ut impleretur quod dictum est a ∙ dōmo per profetam dicentem ∙
23 ecce uirgo pregnas erit ∙ et pariet filium et uocabunt nomen eius ∙ emmanuet quod est
interpraetatum nobiscum ∙ dī
24 et cum exsurrexisset iosef a somno fecit sic ut ei iusserat angelus dōm ∙ et adsumpsit uxorem ∙
25 et perit filium et uocauit nomen eius hīn ∙
Note Vercellensis
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font color="black"><b><i>a</i></b></font><span
class='clo'> <span class="VPopupText"><b>VL 3</b> <i>Vercellensis</i> - Vercelli, Archivio
Capitolare Eusebiano s.n.<br>copied in the second half of the fourth century probably in
Vercelli.</span></span></a> transcription:
<br>
• in <i>italics</i> that which could be read in 18<sup>th</sup> (<a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><i>Bianchini</i></font><span class='clo'> <span class="VPopupText">G.
Bianchini, Evangelium quadruplex latinae versionis antiquae, 1749</span></span></a> or <a
href='#' class='tooltip'><font color="black"><i>Irico</i></font><span class='clo'> <span
class="VPopupText">J. A. Irico, Sacrosantus Evangelliorum Codex Sancti Eusebii Vercellensis,
1748</span></span></a>), but which has now perished (<a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><i>Gasquet</i></font><span class='clo'> <span class="VPopupText">A. Gasquet,
Codex Vercellensis - Iamdum ab Irico et Bianchino bis editus denuo cum Manuscripto collatus in
lucem profertur, 1914</span></span></a>)<br>
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font color="black"><b><i>b</i></b></font><span
class='clo'> <span class="VPopupText"><b>VL 3</b> <i>Vercellensis</i> - Vercelli, Archivio
Capitolare Eusebiano s.n.<br>copied in the second half of the fourth century probably in
Vercelli.</span></span></a> transcription:
Note veronensis (b)
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font color="black"><i>b</i></font><span class='clo'>
<span class="VPopupText"><b>VL 4</b> <i>Veronensis</i> - Verona, Biblioteca Capitolare
VI<br>copied in the second half of the fourth century probably in Verona.</span></span></a>
transcription: <br>
Note aureus
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><b><i>aur</i></b></font><span class='clo'> <span
class="VPopupText"><b>VL 15</b> <i>Aureus Holmiensis</i> - Stockholm, Kungliga
Bibliotheket A.135<br>copied around 775 in Southern England (Minster in
Thanet?).</span></span></a> transcription:
<br>
• ro<i>bboā</i>] in <i>italics</i> that which could be read in 19<sup>th</sup> but which has
now perished (<a href='#' class='tooltip'><font color="black"><i>Jülicher</i></font><span
class='clo'> <span class="VPopupText">A. Jülicher, Itala - Das Neue Testament in
altlateinischer Überlieferung, 1972</span></span></a>)<br>
Note colbertinus
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font color="black"><b><i>c</i></b></font><span
class='clo'> <span class="VPopupText"><b>VL 6</b> <i>Colbertinus</i> - Paris,
Bibliothèque Nationale lat. 254<br>copied in the twelfth century in Southern
France.</span></span></a> transcription:<br>
• <i>text in round brackets</i> is an (expansion of abbreviations)<br>
BRIXIANUS
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font color="black"><b><i>f</i></b></font><span
class='clo'> <span class="VPopupText"><b>VL 10</b> <i>Brixianus</i> - Brescia,
Biblioteca civica Queriniana s.n.,<br>copied in the sixth century in North Italy, possibly
Ravenna.</span></span></a> transcription:<br>Bianchini: isaach (abrasa h. scriptum enim
erat manifeste Isaach)<br>

FF1
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><b><i>ff<sup>1</sup></i></b></font><span class='clo'> <span
class="VPopupText"><b>VL 9</b> <i>Corbeiensis primus</i> - St Petersburg, Russian
National Library, O.v.I.3<br>copied in the first half of the eighth century in Corbie
(France).</span></span></a> transcription: <br>
• Salmon] Saalmon <a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><i>Jülicher</i></font><span class='clo'> <span class="VPopupText">A.
Jülicher, Itala - Das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung,
1972</span></span></a>
<br>
SANGERMANSIS 1
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><b><i>g<sup>1</sup></i></b></font><span class='clo'> <span
class="VPopupText"><b>VL 7</b> <i>Sangermansis primus</i> - Paris, Bibliothèque
Nationale lat. 11553 (Sangermansis 15)<br>copied around 810 in St-Germain-des-
Prés.</span></span></a> transcription: <br>

• Boos(1,2)] <i>lectio prima manus</i> // Booz <i>corrector</i><br>


• Rachab] <i>lectio prima manus</i> // Rahab <i>corrector</i><br>
• <i><b>Verba</b> vel litterae quae uncis simplicibus includuntur</i> [sic], <i>in codice
extant inter lineas fere ab eadem manu vel a correctore eiusdem aetatis addita</i> <a href='#'
class='tooltip'><font color="black"><i>Wordsworth</i></font><span class='clo'> <span
class="VPopupText">J. Wordsworth, The Gospel According to St. Matthew from St.
Germain MS g1, 1883.</span></span></a><br>

GATIANUS
Note to Codex <a href='#' class='tooltip'><font
color="black"><b><i>gat</i></b></font><span class='clo'> <span
class="VPopupText"><b>VL 30</b> <i>Gatianus</i> - Paris, Bibliothèque nationale̅ de
France, nouv. acq. latin 1587<br>copied around 800 in Brittany.</span></span></a>
transcription: <br>