You are on page 1of 9

so io marirT1ba

4.3 octave strive to be happy,{"·"'~/' (r~" ,~,·>'. o,{•,,.*,,


solo for 4.3 marimba - dedicated to Aaron Staebell · ':, i',,.,,c!.
Ivan Trevino
J~ t08

marirn~~ f#{i;"iJiJ Jg'Jj dJdJdJdJI dJ933 JdJdJdJdJ 9J


p 4 2
i

_, #
-4 ~ff· JJ@JJJ@J dJ dJ aJdJ aoaJ ao aaaoaaaoaa I 1

5 tt
~Up JJ§JJJJJdJdJ dJdJ1 dJdJdJdJdJdJdJdJi

9
,.., ~ ..+

j ." .
I
...., __, __, --- -- --- --- -- -- -- -- -- - -- --
• • • • -
_....,
t..l - - - 111 111 111 111 111 111 111 111

,,
- .. .. -.
(
- .. -..- .. .. .-- -- --- -- -- .
- -
- - - - ;::
-
;:: ~

~ ~
j "'• - 'l'l
'
\ ,
I
,.
TL .. '-
-

11
.~ u li+
..
I. . . . - :.- -.- - ◄ .. -...-
__, _, _, _,
I

'- " II

u - ...., _, ....,
-,

-...., -_,
-
-
- -
_....,
-,
_, .
i ~ ~ ~ ~
l

I ~-.. .. . II

--
-
-- --- --- -
- .- -
- ---
-
~

- --
--- -- -- - . .- .-
. -
-
---
I

© 2014 by Ivan Trevino


ivandrums .com (updated 11 /18/14)
strive to be happy
2
13
., H
- -· .
fl

t)
"
i
-

~

ii ._J ---- -
-
---
-
-
_J

-
-' --

"ii
--
11
-
"ii
-
-
"ii
--
"ii
-
"ii "ii
--
"ii

"-- ' • -
-.., -
"
.. '
-- . .. -- .. ... -- ... -. -- . .. .. ... .. ..
-
■ ■
'

15
., H
,,l"l
I
. _,
.
-_, - . -:. -.
,"_,
-
:.-
__.J __.J

j .
-

.... _,
- -
• • • - - -
\. ' I -
--' --' - --' __.J

\ u
<
ii :. ~ ~ :. :. :.

.. -- .- -- -- -. .- .- ... .- .-
- -- --
",_
- •·
L 'II. •

I
-

.. -
-
-
-
-
-
-------
\

17
'1 J.I
,
... -
lo+
..- -- -- --
...- -..- -- --
- . - -
I

j r
\. --' ..J _J
--'
• • • •
-
.., --
--
..,
-
l
t.. l
~ ~ ~ ~ "ii "ii

I
\
L

I
.. - . ' ..
'II.• .. " /

'
-
- .- .. .- .. .. -- .. .- -
- -- ... ... .- ..
mp ----

19 ~
..u lo+
. - . .
,
I IL 11,,f
- -- ..-
-
--
. -- .- --- . .- . -~ ..,-- ..-
j
,u - -
- - --
--::I
., - -
-- .., "ii

<

'
- ..
L. ... . - ",_
.. .- -- -- -. -
- .- ... -- .- .. -
- -- .. ... -- ...
-------
I

'

21 •
J.I lo+

~ u
-
r - .... -- -_, --- ..
-' _J

-
- -- - _J

- - :.- -
- -

-

- ~ -'

i i "ii 11 "ii -,} :. :. ~


)
' . . .• . .. . ... . .• •
.• .
I .. ..
f "'. ,,,.
,, l
' -

- •
- - -

- - - •
- -
-
--- =-----
I
\
s tt ive t o be h ~ppy

~ ••~.

.
.,. :.m_Im mi~ffl ijij9 id Jdid g- :_ - - - - - -- - ·- . ~::;:;:::= 3

' .....!fildd ds3aas aJaa aJnj Ja35g3g!f9 I


I
\'.

,....
I •

-_

dim.

a tempo, but mo,;s.r!!_velJ 13 ~ f-~rrt r~G:1tyt¼

.- . . -.
~ +t ' £e · g [_. c D

- -
- ... - .
-'
lJ
-
.- -l

111
-
111
-
111
-
111
-
111
- -,J- --
_, _,
-' -
-'

-
~
-
- l

"JI ,
T 2 3 4 2 3 2 4 2 3 4 2 3 2 4 2

t#; --
-
- -
-
--
-
- -
-
-
-
- --
- - --
-
-
-
mp
f .,.-<\\
.,,... 0
~ t:'
6 !!.. 0ii
strive to be happy

c'·E- D \\ <2. S,.


!\I~ v
,~ £. 0~
v'

4 2 3 2324 2342 3242

1 2

1 2

i f e,i B
rfrrd 3J]~JJJJJJJl~JJJ]J] 5JJJJJJ 5J1
3423 2423 4232 4234 _ 3242
mf

,~ tiu"ff j Jj j j Jj ] Jj j j J j j JI JJJJ j j ] Jj J @ j j ] Jj I
3423 2423 4232 4234 _ 3242

43
u
ti lo+
.. - - -. - - - - --
J
- - _, __,
....- ....- -
... - •
_, _,
-. -
~
_, _,
I '
t)
I - __,
.'II -
__,
-,}
7 ---=i


~
- • _,I
-
I I


....
.. - .-
ll
I
I ..
'

45
.I ~
. - -
.--~
j~
_,

f . r
_, I I I __, -
--::1

-_, - - ....- ~

u
II

-,J
_, ~

=- ... -,} • =- ... --,; =- • --,; • =-


___,

• --,J• - 'II
-
-- I I


2 3 4 etc .
,,
I -
L-

I
..
•• Ill

... .-
.
strive to be happy
5

1gao£JJJJJJJJJJJJ1
p

~ »ir#u JJJ3JJJ Jr [ cr [ Er FIJJJ3JJJ ] r [ Er [ Er F1

,, ~11~n W J] j j ] j j ] j j ] j J] JJ] j j ] j ] j J [ E[ [ r f I
cresc.

,, U11~• W C f f f f Lf Cf f Cf f Cf f Cf f Cf f Cf Iel· ¼·
f

relaxed, slight rubato


======

mp
.• l.,- t o b8 happy
s t flV _ ----

~i7,--1~~~~~~

~I
a tempo (n: I<l\.( •d · '~lieht
~~ mbato)

68 ~mli=~~!~.~~. ~~~~J=-=--:•~SL~~~fi-~
/ .-:
1 , ,____,____. --a...:...... 1'"""'1"' I
~
I-+- -.---.
-
I - -~r-t---r"
--+-_J, :
__i_rl-+.-T
_ J_ ~-=---
~_ _
,
~++-
-----1..~ -

72

cresc.

75
str-ive to be happy
7

dim .

~
? = JjJJJJJJ.lJJalFE tr r[gHf~ r- (~ 1,h -- r ·on>~ □ 11§JJ3Jj ~ JI
$() ~ ==== .
n t. ~ ~ ~
I':'-

y: D
b JJJ JJJJJJJJJI dJJj 1ffl Jffl I J] Jj jJJJJJJJ411 !
p
a tempo
89 reflective

@n~~n t §JgjgJgJ d] d] d]d] Id Jd JdJdJ dJd JdJ dJI


pp

~~H §j§j§j§Jd]djd]d]ljjjjjJiJ!JiJ!JiJ 1

95 ~

'Uu §J§J§J§J dj dj dJ dj IIJaJI JaJI JaJI JaJI


97
,... .I.I lo+
I

I
,-
- - -- --- ---- -- - -- -.J
--
_,
- -- --
-
• • -
~ .J

tJ i i 111 111 111 -,; 111 -,; 111 111


<

I -, ..
L ltt..• 1111
11 (

- '-
'-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ./

---------
strive to b e ha ppy

107
.fl "' .+
..
I
(
,'
C'
~I
.I
T
_,

• .
~

i
-
111
- -
111 111
-
111
--
111
--
111
--
~
__,
-,
-,;
_,
-
-,;
-.J

-.}
- .J

-,}
-.J

-.}
-
~

--
I - .. - -.. -- -- -.. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
L '11r,.e Ill "
,,,.
\
I
T ' .... . /

109
.,., u .+ rit
. ,.
.
- . . - -.-
I
__,
I ' \I
-- _,
-,}
-- -- -- -- - - - - - -,;
111 1111 111 111 111 111 1111 111 111 111 111 "ii 111
<

I -- ,... -- . ' . . . . -.-- ---- ---- ---- -- --- -- --- . --


" I
- - -- - --
-
-
'
I
"
T
-- -- - - - -- - - -
-
-
~
dim.

-------------
strive to be happy
rejlective, like an afterthought g
I II

~ ~ ~~~~~=r-~---~=-t,=: J=F-i=~=1'fE-~r~=1-~:e____,33t:'\: .~~~~§~~Etll~~~EEEI33


p

JJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJfJ:JJJJJJJj l

115

4nunu JJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJ]jJJJJJJJJJI
dim.

JJ7

' »11#1 j Jj JjJ j j JJ JJJJ JJIdJj J j j jJ j JJ j JJ.J j I

JI<) rit. I':'\ ~:

j J ] j ~
• J JJ J •~ JJ J •~ JJ II
='"""'
1
R