You are on page 1of 1

AKTIVITI YANG DIRANCANG

PADA TAHUN 2013

BIL AKTIVITI CATATAN


1 Mesyuarat Agung
2 Perlantikan Ajk Induk
3 Mengemaskini Makmal Sains
Rekacipta Sains
5 Kuiz Sains Dan Alam Sekitar
6 Pertandingan “Snake Map”
7 Kemaskini Taman Sains Sekolah
8 Bercerita Sains
9 Eureka Ree
10 Saintis Muda

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

………………………………………… …………………………………………

PN.NURUL AINI BT MARUZUKI …
PN.NOORZIAH BT SHARIFF
KETUA PENASIHAT GPK KO-KU
PERSATUAN SAINS & ALAM SEKITAR SK PANCHOR
2013