Sie sind auf Seite 1von 49
Anyanyelvi lektor: Barbara Lavenich A konyy és a hozzitartozé hangeéanyag egészének vagy részletének birmilyen médon t6rténé masolisa, sokszorositisa a kiad6 és a szerzik egyiites irish hozzajarulisa néikit szerzéi jogokat ser, igy trvénybe ttkiz6 eselekedetnek ‘mindsiil Kiadja: Padlis Nyelviskola és Kényvkiadé Kkt 9400 Sopron, Patak u. 14. Tel.: 99/334-054 Fax: 99/506-117 wow padlas sopron hu E-mail: padlas.sopron@t-online.hu ita és szerkesztette: Horvathné Lovas Marta ISBN: 978-963-9805-02-6 ISSN: 1419-533X Nyomtatta és k6tbtte a Kaposvari Nyomda Kft. - 101190 Felel6s vezet6: Pogany Zoltan igazgat6 Kedves Nyelveanul6! Altakinos nyelviandii tapasztalat, hogy a Munkaliizet rendszeres hasznilata nem tartozik a tanuldk kedvelt foglalatossdgai kézé. Pedig a ragozé nyelveknél, mint amilyen a német is, elengedhetetlen a nyelvtan, a ragoziisok alapos bekyakorlésa, Sajnos nem mellézhet6 a nyelvtan megtanulésa, hisz esak ennek segitségével rakhatjuk dssze a megtanullt lexikai egységeket, seavakat értelmes mondatokké, ami tulajdonképpen maga a nyely. Aki hanyagolja a nyelvtan begyakorlisit, ezy bizonyos szint utin képtelen lesz a tovabblépésre. Tény, hogy a munkaftizet feladatainak kitdltése nei igaziin szérakoztaté és izgalmas feladat, de olyan, szinte észrevétlenil szerzett tudassal ruhdzza fel a nyelvianul6t, amely késdbb nagy hasznéra valhat. A feladatokban néhol olyan szavakta bukkanhat, melyek nem szerepeltek a Kursbuch-ban, ezzel a szétir haszndlatéra szeretném késztetni a tanulokat, A feladatsorok végén talalhaté két feladat a forditisi készséget hivatottfejleszteni A magyartél németre forditast feltétlentil javaslom mindenkinek, hisz ezekben a szdvegekben igazdn aktivan hasenélhatjak a mar begyakorolt nyelvtani formulikat. Ez a feladat « nyelvtanulé beszédkeszséget is jelentésen fejleszti. A németr6l magyarra fordités nagyban fejleszti a srivegértést. Ezen szveuek altalaban nehezebbek, mint az adott olvasmany szévegei, leforditisukhoz mindenképpen szikséges a sz6tér haszndlata, Mivel kényvemet elssorban iskolai és nyelviskolai kurzusokra szdntam, ‘megoldé kulesot nem mellékeltem a feladatokhtoz. Meggyéz6désem, hogy a tandrval tirténd kézis javitis é megheszélés a leghatékonyabb médja a tudis elmélyitésének Munkjéhoz kitartast és sok sikert kivén a Szerzi Inhaltsverzeichnis Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12 Lektion 13 Lektion 14 Lektion 15 Lektion 16 Lektion 17 Lektion 18 Lektion 19 Lektion 20 Lektion 21 Lektion 22 Lektion 23 Lektion 24 Lektion 25 Lektion 26 Lektion 27 Lektion 28 Lektion 29 Lektion 1 Lektion 1 © Konjugieren Sie die Verben! ich wir ver . Sie du b. kommen ich sda ewe sir «, wolnen ity sks , Sie wir 4. machen au wie 1 Sie sie sich ¢. bleiben ie se du in £ schreiben ich Sie ihe ee © Exginzen Sie die Sitze! a. wohnen Wo AU? eh sen it Frankfurt Ihe auch in Prankfut. Wir in Frankfurt und Klara «0.0.0 in Minchen, Die Kellner in Osterreich. Die Studentin wobt in Deutschland, ». kommen Woher Hans? Er aus Hamburg, Und du? Teh aus ‘Ungar Du... as Ungarn, Woher se? Wir ‘aus Bonn. ¢. heillen Wie UP Teh esses ne Mechld, Wie Sie? Teh auch Mechtild, Wir .....oesu Mechtil 6. schreiben Wer ch Der Rezeptionist............ Sehdn, Manuela und Thomas .. schin, Was ee ie?