You are on page 1of 20

Hana Friedlaenderová

Matěj Nekvinda

Český divák
a druhá vlna digitalizace
Innovation Day, 26. 11. 2018

Copyright © Nielsen Admosphere 2018


PRVNÍ VLNA DIGITALIZACE PŘINESLA ZMĚNY

2
DRUHÁ VLNA DIGITALIZACE
Nová televize, set top box nebo přechod jinam?
JAKÝ JE ČESKÝ TELEVIZNÍ DIVÁK?

4
2007
3:14 h
2012
3:31 h
PRŮMĚRNÁ DENNÍ SLEDOVANOST TV 15+

2017
3:45 h
5

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živá+TS0-3 pro 15+, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2017
3:45 h
PODÍL TIME-SHIFTED TV NA DENNÍ SLEDOVANOSTI

7:07 min = 3 %

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živá, TS0-7 pro 15+, 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
PRŮMĚRNÝ ODSLEDOVANÝ ČAS VE SVĚTĚ

Údaje pro rok 2017 2h56

Zdroj: Eurodata TV Worldwide, One Television Year in the World 2018 issue
Průměrný odsledovaný
čas vzhledem k průměru

> 30 min

0 – 30 min

-30 – 0 min

< -30 min

67
VÝVOJ TV VYBAVENOSTI ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Typ televizoru, jeho vlastnosti a příjem HD stanic


Základ: televizní domácnosti

100 2012 2013 2014 2015 2016 2017

90 87
84
80
80 74

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Zaváděcí a kontinuální výzkum 2012–2017


69
70
62
60 55 56 54
50
v%

43 44
40 35 34
30 25 26
18 20
20 13 14 15
10 8
10
3
0
Plochá TV Skleněná CRT obrazovka Televizor připojený k Používání HbbTV Příjem HD stanic
internetu
Typ televizoru
8
v% VYBAVENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Kontinuální výzkum, Q3 2018, Základ: všechny domácnosti (N = 3 064)
Jak české domácnosti
přijímají TV vysílání?
TYP PŘÍJMU
80
75

69
70

59 59
60 57 58 58
57
53

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Zaváděcí a kontinuální výzkum 2012–2017


50 46
43

40
v%

30 29
29 29 29 28
30 27 27 25
22 23 2322 23 22 21 22 21 20 20
19 20 19
20
15
12
10 9
6 6
3 3 3 4
2 2 2 1 2 2
0 0 0 0 0 0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pozemní analogové Pozemní digitální Satelitní Kabelové IPTV

11
TYP PŘÍJMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH
Pouze pozemní Kabelové Satelitní IPTV

Španělsko 77% 10% 3% 9%

Kypr 55% 10% 3% 33%

Chorvatsko 51% 13% 5% 28%

Zdroj: Eurodata TV Worldwide, One Television Year in the World 2018 issue
Česká republika 50% 19% 25% 6%

Finsko 37% 51% 2% 18%

Slovensko 9% 22% 45% 19%

Bulharsko 6% 53% 38% 10%

Německo 3% 42% 46% 9%

Švýcarsko 2% 46% 8% 49%


12
Jsou české domácnosti
připraveny na DVB-T2?
DVB-T2 V DOMÁCNOSTECH

14

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Kontinuální výzkum, Q3 2018, Základ: všechny domácnosti (N = 3 064)
Co lze vyčíst z historických
dat? Přechod na DVB-T
ZNALOST POJMU „DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ“

16

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Zaváděcí a kontinuální výzkum 2007 a 2009


PŘÍJEM VYBRANÝCH STANIC

duben – červen 2007

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Zaváděcí a kontinuální výzkum 2007 a 2009


duben – červen 2009

Příklad celoplošných stanic Příklad stanic dostupných v DVB-T Příklad stanic dostupných pouze
(dostupné i v analogovém vysílání) (dostupné i kabelovém, satelitním v kabelovém, satelitním a IPTV vysílání
a IPTV vysílání)

17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
leden-březen
2007

duben-
červen 2007

září-listopad
2007

leden-březen
2008

duben-
červen 2008

září-listopad
2008

leden-březen
2009

duben-
červen 2009

září-listopad
2009

leden-březen
2010

duben-
červen 2010
VÝVOJ TYPU PŘÍJMU V PRŮBĚHU PŘECHODU NA DVB-T

září-listopad
2010

leden-březen
2011

duben-
červen 2011

červenec-září
2011
DVB-T

Satelit

Pozemní analog
Kabel nebo IPTV

Pouze pozemní analog

18

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere. Zaváděcí a kontinuální výzkum 2007–2011


A CO BUDOUCNOST?

19
Děkujeme za
pozornost!
Hana.Friedlaenderova@admosphere.cz I Matej.Nekvinda@admosphere.cz
Nielsen Admosphere, a.s. I Českobratrská 2778/1 I 130 00 Praha 3
www.nielsen-admosphere.cz

Copyright © Nielsen Admosphere 2018