Sie sind auf Seite 1von 1

Ida Sang Hyang Surya `

sueca nyunarin
jagate sadina-dina
Ida Sang Hyang Bayu
ngampehang angine
nguripin sekancan sane meurip

titiang manusa
ngaturang suksma
ring sane sampun kepicayang
antuk sembah bakti
ring Ida Hyang Widhi
saking manah
suci tur nirmala

Suksma Hyang Widhi


punika atur titiang
Suksma Hyang Widhi
antuk sane sampun kepica
Suksma Hyang Widhi
punika atur titiang
Suksma Hyang Widhi
antuk sane sampun kepica

nenten surut-surut
manahe meyadnya
ring sekala
taler ring niskala
ngiring ngawit mangkin
sareng sami muspa
cihne bakti ring Ida Hyang Widhi

Suksma Hyang Widhi


punika atur titiang
Suksma Hyang Widhi
antuk sane sampun kepica
Suksma Hyang Widhi
punika atur titiang
Suksma Hyang Widhi
antuk sane sampun kepica