You are on page 1of 15

Český telekomunikační úřad

Kmitočty pro budoucí


vysílání DVB-T2

Marek Ebert, ČTÚ

Pro Innovation Day 2018


Praha, 26. listopadu 2018

1
Východiskem je …
Požadavek uvolnění pásma 700 MHz

Požadavek rozhodnutí EPaR (EU) 2017/899


 od poloviny 2020 možnost využít kmitočty uvolněné
v pásmu 700 MHz po přechodu na DVB-T2 pro
mobilní sítě
 Strategie správy spektra (vč. aktualizace 2018)
 Strategie rozvoje DTT v ČR
 Diginovela ZEK + Nařízení vlády o TPP
 Národní plán uvolnění 700 MHz (Roadmap)
Vše s respektem EU rozhodnutím k pásmu 700 MHz
2
Přechod DTT a „T2“

3
Další kmitočty … ?

 Strategie rozvoje DTT v České republice


- rozhodnutí s podporou technologické inovace (DVB-
T2/HEVC)
- rámec pro alokaci kmitočtů pro 6 DVB-T2 celoplošných sítí

 Po uvolnění 700 MHz


- garance 500 a 600 MHz jen do roku 2030 (přezkum 2025)

 Aktuálně přechod
- rozvoj přechodových sítí (říjen 2018: 16 nových DVB-T2
vysílačů)

4
5
6
7
Rozvoj DTT (DVB-T/T2)
 Náš postup (kmitočtové potřeby) musí respektovat i
potřeby sousedních zemí
- je nezbytné dodržet stanovený harmonogram dle TPP
- naše kanály budou využity jinde (např. k 30 a 47 Rakousko/Vídeň)
- regionální kanály nutné pro podporu DVB-T2 přechodu

 Rozvojové DVB-T2 sítě


- zatím není řešeno legislativně (ZEK)
- ČTÚ nemůže realizovat jinak než postupem podle § 21 ZEK

 Regionální vysílání
- již protahujeme proti předpokladu (konec 2017), akt. do 30. 6. 2019
- máme zájem na možnosti lokálního/regionálního vysílání
- nutné řešit ve vazbě na potřeby celoplošných DVB-T2 sítí
- změna PVRS 10 (prodloužení konce 2019/1. Q 2020)

EBU – „Sítě 5G jako další distribuční platforma …“


8
Ze zprávy ČTÚ o vývoji trhu za 2012-2017
Vývoj počtu aktivních přípojek, na kterých je poskytována služba šíření
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím IP protokolu (IPTV)
500 000

450 000

400 000
Počet akivních přípojek

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

-
2012 2013 2014 2015 2016 2017

9
Budoucí využití 700 MHz - pro 5G sítě

10
Sítě 5G jako další distribuční platforma
Základní cíle Aukce
 podpora prohloubení konkurence
 efektivní využívání rádiových kmitočtů
 podpora technologického rozvoj, sítě 5. generace
+ doplňkový cíl - podpora komunikace PPDR

Dostupnost 5. sítí a služeb


 využití kmitočtů 700 MHz bezprostředně po uvolnění od
DTT
 pokrytí území/obyvatel
 pokrytí železničních koridorů a dálnic

A samozřejmě i …
 opatření k eliminaci/řešení rušení DTT
11
Sítě 5G jako další distribuční platforma

 Červenec/srpen 2019 vyhlášení výběrového


řízení
 Do konce 2019 provedení vlastní aukce
 Na přelomu 2019/2020 udělení přídělů
kmitočtů
 Od poloviny 2020 kmitočty uvolněné v
pásmu 700 MHz po přechodu na DVB-T2
pro mobilní sítě
12
A rozvoj DABu …?

13
Digitální R vysílání (DAB)
 Strategie správy spektra, vč. aktualizace (2018)
- jasná podpora podmínkám pro rozvoj DABu v České republice
- předpoklad VŘ na celoplošné sítě již v roce 2018

 Aktuálně
- finalizace mzn. koordinačních jednání pro celoplošné DAB sítě
- kmitočtová připravenost v polovině roku 2019
- chceme postupovat na základě širokého konsenzu
- pracovní skupina MK k vyhodnocení pilotu ČRo

 Ale také …
- stížnost na ČTÚ k EK v souvislosti s pilotem ČRo
 nedovolená veřejná podpora
 porušení hospodářské soutěže

EECC – „Každé nové auto s DAB přijímačem“


14
Děkuji za pozornost – ebert@ctu.cz

15