Sie sind auf Seite 1von 4

Subiectul I (40 puncte)

Scrie răspunsul la fiecare dintre cerințe, pentru a demonstra înțelegerea textului de mai jos:

Johann Wolfgang Goethe – Noapte de vrajă

Ies din sfânta mea căsuţă – Noaptea-şi murmură povestea


Al visărilor cuibar. Pe poteci ca pe-o minune.
Şi mă pierd pe potecuţă, Inimă, ce ştii acestea,
Prin pădurea de stejar. Bucură-te şi nu spune.
Luna veche stă pe-o cracă, Neînţeleasă bucurie
Vântul noptii bate blând Ce mi-o dăruie clipita.
Şi mestecenii se-apleacă Aş da nopți de-astea – o mie,
Taină-n jurul lor ţesând. Pentru-o noapte cu iubita.
Traducere Nicolae Dabija
Nr. Item Punctaj
1 Transcrie, din text, trei cuvinte/sintagme care desemnează elemente ale cadrului naturii. L
0
1 2 3
2 Comentează, în spațiul propus, semnificația motivului nopții în text, raportându-te și la o altă L
poezie cunoscută din literatura română ( numește titlul, autorul, citează din textul ales). 0
1
2
3
4
5
6
7

3 Interpretează, în spațiul rezervat, sugestia contextuală a unei figuri de stil din strofa a doua L
(numește figura de stil). 0
1
2
3
4
5
6
7
4 Identifică în poezie trei motive romantice. L
0
1 2 3
5 Comentează, în spațiul rezervat, starea de spirit a eului liric ce se desprinde din text. L
0
1
2
3
4

6 Argumentează, într-un enunț dezvoltat, relația de sens a titlului poeziei și a trei cuvinte- cheie L
din text. 0
1
2
3
4
7 Formulează trei argumente textuale pentru încadrarea acestui text în unul din genurile literare L
cunoscute. 0
1
2
3
4
5
6

8 Argumentează (trei argumente) că poezia este una de factură romantică. L


0
1
2
3
4
5
6

Subiectul II ( 20 puncte)
Pornind de la fragmentele de mai jos din povestirea ,,Mantaua” de N.V Gogol, analizează, în spațiul dat,
problematica operei, luând ca repere:

a) transformările sociopsihologice pe care le suferă personajul în funcție de mediul în care trăiește;


b) tipul uman reprezentat de personaj;
c) depersonalizarea/ lipsa de individualitate;
d) atitudinea colegilor față de personaj;
e) rolul mantalei în renașterea interioară a personajului.
„Funcționarul se numea Bașmacikin. Nimeni nu-și mai amintea de când se afla în serviciul
acelui departament și cine-l numise în funcție, ajunseră cu toții să creadă că venise pe lume în
uniformă și cu chelie. La departament nu se bucura de nici o considerație. Șefii îl tratau cu un fel
de indiferență tiranică. Funcționarii mai tineri îl luau pest picior, făcând tot felul de spirite la
nivelul unui umor pur birocratic. Dar Akaki Akakievici nu riposta nimic, de parcă nu avea pe
nimeni în fața lui. Și numai când glumele lor deveneau insuportabile, când îl loveau pe subt cot,
stingherindu-l în lucru, numai atunci le spunea: „Lăsați-mă, de ce mă chinuiți?” [...]
De atunci, însăși experiența sa păru mai plină de sens , de parcă nu mai era așa sigur, ci alături
de el, pe drumul vieții, și-ar fi dat acordul ca să pășească o iubită simpatică, și aceasta nu putea fi
alta decât chiar mantaua sa. El însuși deveni oarecum mai viu, chiar și caracterul său păru mai
hotărât, deveni un om care își găsise un scop clar în viață și lupta pentru realizarea lui. Din
acțiunile sale dispărură de la sine ezitările și, într-un cuvânt, se estompară toate defectele legate
de caracterul lui șovăielnic.”
Notă! Pentru redactare vei obține suplementar 10 puncte. În acest scop, vei respecta următoarele condiții:
- organizarea corectă a ideilor în scris...................................................................1 puncte
- utilizarea limbii literare.......................................................................................2 puncte
- demonstrarea aptitudinilor de analiză și de interpretare critică...........................2 puncte
- respectarea normelor ortografice.........................................................................2 puncte
- respectarea normelor de punctuație......................................................................2 puncte
- încadrarea în limitele de spațiu.............................................................................1 puncte

Mult succes !